Sander Bos (11 mei 1972)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sander Bos (11 mei 1972)"

Transcriptie

1 Sander Bos (11 mei 1972) Marcantilaan NC Amsterdam Nederland Doel Mij verder ontwikkelen als veelzijdig software engineer, door middel van het in teamverband bouwen van software van hoge kwaliteit. Opleiding Dr. Moller College Waalwijk Hogeschool 's-hertogenbosch 's-hertogenbosch Technische Universiteit Eindhoven Atheneum Ingenieur (ing.) HIO Stages bij: Sint Jozef Ziekenhuis, implementatie/ integratie 'low level' data acquisitie systeem (in custom taal/ assembly). Boers Meat products, documenteren label systeem. TNO Zeist, implementatie database applicatie registratie vlees-monsters (in Turbo Pascal for Windows). Technische Informatica (Ir.) Afstudeerstage op het Infolab van de KUB (Katholieke Universiteit Brabant), ontwikkeling van een prototype van een coöperatieve agent architectuur (in Java). Werkervaring SDL Tridion Product Developer Op R&D afdeling gewerkt aan Tridion web content management product, en gerelateerde software modules. Activiteiten: Implementatie van bug fixes en verbeteringen van bestaande producten en in minor releases uitbrengen, en tweede lijns customer support. (met name aan de op Java gebaseerde content delivery kant van het product, waaronder valt het transport van gepubliceerde data naar publieke websites en het mogelijk maken van integraties met Java,.Net en COM web applicaties) Ontwerp en implementatie van nieuwe templating module in C#.NET, welke templating op een modulaire wijze mogelijk maakt (templating is het transformeren van content uit het CMS naar web pagina's en inhoud). Was verantwoordelijkheid voor de core templating engine en de debugging integratie. Ontwerp en implementatie van het data verzameling deel van een statistiek module (in Java). Build management (CruiseControl invoering, unittest en performance test uitvoering en statistiek verzameling/ analyse voor coverage en performance).

2 X-Hive Corporation CenterAR (Tilburg University) Software Engineer In klein hecht bedrijf gewerkt aan (Java-)producten, te weten een XML database management systeem en een web gebaseerd content management systeem gericht op technische documentatie: Activiteiten: Implementatie W3C interfaces (alsmede bijgedragen geleverd aan DOM Level 3 standaard in W3C werkgroep). Integratie DBMS met externe modules als WebDAV/ SOAP/ Cocoon. Onderhoud installer. Onderhoud handleidingen en voorbeeld code. Implementatie document publishing module voor CMS. Meegewerkt aan implementatie web user-interface voor CMS. Onderhoud en uitbreiding grafische database interface (Java Swing). Release management waaronder versie beheer (ook CVS merging e.d.). Eindverantwoordelijk voor technische support klanten. Wetenschappelijk Programmeur Deelgenomen aan Europese onderzoek projecten: TREVI, project voor een 'intelligent' informatie filter. Ontwikkeling tools voor het invoeren en verwerken van taalgegevens in TCL en Java door linguïsten ten behoeve van opbouw Spaans/ Engels lexicon. MeMo, project voor een on-line Electronic Commerce systeem. Ontwikkeling 'Negotiation Manager' in Java ter ondersteuning van contract onderhandelingen tussen partijen, op het Web. Verschillende web applicaties gebouwd met de PHP scripttaal en relationele databases, waaronder applicatie voor ondersteuning creatie groepsdocumenten, en applicatie voor het invoeren/ raadplegen van on-line studie-informatie. Onderwijs ondersteund, o.a. practicum opdrachten voorbereid en Java werkcollege geleid. Vaardigheden Programmeertalen Java JUnit Servlets JSP Portlets JDBC.NET: C# NUnit ASP.NET COM Interop XML XSLT/ DOM/ SAX/ XML Schema/ XQuery Beperkte/ niet recente ervaring met: PHP, TCL, Javascript, CSS Swing, Cocoon, Axis SOAP, JNI, Sharepoint 2007, Struts, Tiles

3 Systemen/ Applicaties Windows Linux MS SQL Server/ DB2/ Oracle Ant/ Nant Tomcat IntelliJ IDEA/ Visual Studio CVS/ Visual Source Safe Bugzilla/ FogBugz/ TestTrack CruiseControl Enterprise Architect Beperkte/ niet recente ervaring met: WebSphere Apache HTTP Server PostgreSQL Objectivity InstallAnywhere Solaris/ AIX Subversion Talen Nederlands (vloeiend) Engels (vloeiend) Hobbies Fietsen Computerspelen Films

4 Sander Bos (May ) Marcantilaan NC Amsterdam the Netherlands Objective To further evolve as a versatile software engineer, by creating high quality software in a team. Education Dr. Moller College Waalwijk Hogeschool 's-hertogenbosch 's-hertogenbosch Technische Universiteit Eindhoven Atheneum 'Ingenieur (ing.)' HIO Traineeships at: Sint Jozef Ziekenhuis, implementation/ integration of a low level data acquisition system (in a custom language/ assembly). Boers Meat products, documenting a label printing control system. TNO Zeist, implementation of a database application for meat sample management (in Turbo Pascal for Windows). MSc (Technical) Computer Science Traineeship at the Infolab of the Tilburg University, implementation of a prototype of a cooperative agent architecture (in Java). Experience SDL Tridion Product Developer Worked in R&D department on Tridion web content management product, and related software modules. Activities included: Implementation of bug fixes and enhancement requests for existing products into minor releases, and second line support for customer support. (mostly for the Java based content delivery side of the product which is the part responsible for transferring published information to web servers, and allow Java/ ASP/ ASP.NET web applications to access that published data) Design and implementation of new templating module in C#.Net, which allows for modular templating (templating is the transformation of CMS content to web page (fragment)s). Responsible for the core templating engine and the debugging integration. Design and implementation of data-collection part of statistics module (in Java). Build management (CruiseControl implementation, unittest and performance test execution and statistics gathering/ analysis for code coverage and performance).

5 X-Hive Corporation CenterAR (Tilburg University) Software Engineer Worked in a small close company on (Java-)products; An XML Database system, and an on-line content management system aimed at technical documentation. Activities included: Implementation of W3C interfaces (and contributing to the DOM standard in the W3C working group). Integration of the XML DBMS with external modules such as WebDAV/ SOAP/ Cocoon. Product installer maintenance. Maintenance of the manuals and sample code. Assisted in implementation of a web-based user-interface for the CMS. Maintenance and extension of the graphical database interface (Java Swing based). Release management including version control (also CVS merging etc.). Responsible for all technical ( ) support for customers. Scientific Programmer Participated in European research projects: TREVI, project to build an 'intelligent' information filter system. Created several tools for data-entry and further processing of language data to help linguists construct a Spanish/ English lexicon (in Java and TCL). MeMo, project to build an on-line Electronic Commerce system. I developed a 'Negotiation Manager' for support of contract negotiations between several parties, on the Web. Developed several Web-applications using the PHP scripting language and relational databases, including an application for group document creation, and an application for the entry and consultation of on-line study information. Supported education, e.g. by preparing lab assignments and instructing the Java practical. Skills Programming Languages Java JUnit Servlets JSP Portlets JDBC.NET: C# NUnit ASP.NET COM Interop XML XSLT/ DOM/ SAX/ XML Schema/ XQuery Limited/ non recent experience with: PHP, TCL, Javascript, CSS Swing, Cocoon, Axis SOAP, JNI, Sharepoint 2007, Struts, Tiles

6 Systems/ Applications Windows Linux MS SQL Server/ DB2/ Oracle Ant/ Nant Tomcat IntelliJ IDEA/ Visual Studio CVS/ Visual Source Safe Bugzilla/ FogBugz/ TestTrack CruiseControl Enterprise Architect Limited/ non recent experience with: WebSphere Apache HTTP Server PostgreSQL Objectivity InstallAnywhere Solaris/ AIX Subversion Languages Fluent in Dutch Fluent in English Interests & Activities Cycling Computer games Movies