Studielink Architectuur Klaar voor de toekomst?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studielink Architectuur Klaar voor de toekomst?"

Transcriptie

1 Studielink Architectuur Klaar voor de toekomst? SISLink 2010 Rob van der Salm - Chronotech BV Agenda Wat is architectuur? Huidige Situatie Studielink Studielink Zoning Plan Roadmap met plateauplanning Wat zijn de mogelijkheden? 1

2 Architectuur voor de toekomst? Strategie Kansen voor het HO Business Strategie IT Strategie Beschikbare Technologie Strategie en visie Welke stad willen we bouwen? Business architectuur Processen Informatie Mensen locaties Focus Planning op technische architectuur (HO Focus) IT architectuur Applicaties Data Technologie Enterprise Architecture het stadsplan Project (Project Focus) IT oplossingen Systeem Architectuur Functionaliteit Operationele aspecten Huidige situatie Studielink Gebouwd in Java (Front Office regels code, Midoffice regels code) Geen standaard formulieren voorzieningen Controles in zowel FrontOffice als in MidOffice aanwezig Aanpassing kost veel tijd Business rules alleen diep in de code aan te passen Flow van de applicatie en formulieren alleen diep in de code aan te passen Interface standaards uit

3 Kwetsbaarheid berichtenverkeer Hoe bewaak je de berichten/aanmeldingen/processen IN de Studielink MidOffice proactief? Hoe herstel je a-synchroniteit in de keten? Ontstaat door: Afkeuren in de keten (IB-Groep en SIS) Kwaliteit van de software Wanneer wil IB-Groep/Instelling de aanmelding hebben? Wie bepaalt toelaatbaarheid? Verschillende statussen bij verschillende ketenpartners Dubbele studenten/samenvoegingen Eenzijdige acties (verwijderen student, RASP) Referentietabellen: handmatige bewerkingen en timing In welke mate is het instellingsproces aangepast aan SL? Hoe ga je om met speciale doelgroepen? Hoe snel en flexibel kan de keten worden aangepast De opdracht: Zoek de balans Consolidatie versus Nieuwe mogelijkheden Investeren in beheer versus Investeren in vernieuwing Gelijk blijven huidige werking versus Inzet nieuwe tools en frameworks tbv zaakgericht werken Snelle vernieuwing frontoffice versus Garantie op 100% gelijke werking en look and feel van de front office Hoge beheerkosten, snelle vervanging FrontOffice en inzet zaaksysteem versus Beperkte middelen Van ontwikkelbudget en beheerbudget ( ) naar beheerbudget (vanaf 2010) versus Toch willen blijven investeren in vernieuwing Instellingen willen continuïteitsborging en nu geen veranderingen versus De roep om ondersteuning bijzondere doelgroepen 3

4 Studielink Zoneplan Per Front Office Midoffice Integratie Huidige situatie Nieuwe situatie Proces Studielink Front Office Huidige Situatie Front Office Midoffice Proces Integratie 300k regels Java code Business rules in FO en MO Aanpassing kost veel tijd Look and feel uit 2004 Er is 1 Dialoog voor alle typen studenten Nederlands Internationaal Master studenten Kunstonderwijs studenten Etc. 4

5 Studielink Frontoffice Omschrijving De FrontOffice is de Web user interface bedoeld om te communiceren met binnenlandse en buitenlandse Studenten Doelstellingen Sneller wijzigbaar UI per instelling UI per doelgroep Elektronische formulieren Formulieren aanpasbaar per instelling Meertalig Drempels Weg Architectuur Orbeon E-Formulieren Drools Business rules Open Source oplossing Toekomstvast Niet meer 1 dialoog maar lossen formulieren Directe communicatie met Student mogelijk Meekijken met student Eigen look and feel per instelling Planning Per 1 oktober 2011 huidige front office nagebouwd in nieuwe architectuur Wat is Orbeon? Robuuste Open Source E-formulieren standaard Zeer actieve open source community Geadopteerd door Nederlandse gemeenten, Divosa/CP-ICT/NVG (Utrecht, Alkmaar, Tilburg, Houten, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Ede), Waterschapshuis, Cisco, Volkswagen, etc. Platform onafhankelijk X-forms engine voor Java applicaties Presentatie volledig gescheiden van data en logica XML in, XML out Widgets (voorbeeld kalendertool, date picker) 5

6 Wat is Drools? jboss open source rules engine Rule engine: platform dat het mogelijk maakt op hoger niveau dan programmacode regels te beheren en te bewaken Helpt complexe code te versimpelen Staat toe om business rules zonder programmeren en compileren te wijzigen en toe te voegen Verlaagt daardoor de kosten van het wijzigen van business logica Performt zeer snel Groepeert rules in kleine pakketjes die overal in de applicatie bruikbaar zijn (FO, MO, Dashboard, SIS (?)) Maakt rules leesbaar voor analisten en expert gebruikers (Guvnor) Studielink Proces Huidige Situatie Front Office Midoffice Proces Integratie Studentinkijktool Brokerinkijktool Complexe toegang Geen inzicht in proces Broker inkijktool te complex en te traag Teveel berichten worden getoond Informatie te technisch Geen herstelmogelijkheden Kan een instellingsmedewerker met deze tooling een probleem met een VTI analyseren en oplossen? Kan een servicedeskmedewerker met deze tooling snel en efficiënt een probleem analyseren? 6

7 Studielink Proces Omschrijving De Proces is de tooling voor instellingen binnen Studielink waarmee processen bewaakt en geconfigureerd kunnen worden Doelstellingen Pro actief bewaken van processen Direct inzicht in status inschrijfgegevens in Studielink Direct oplossen van fricties in de keten Kwantitatief en kwalitatief inzicht in status keten Op termijn configureerbare processen per instelling/student Architectuur EXT-JS JEE jbpm Drools Open source Bestaande SL database Bestaande SL MidOffice Toekomstvast Vermindering beheerlast Studielink Potentie voor configuratie proces per instelling/doelgroep/etc. Potentie om inschrijfproces volledig te bewaken Basis voor nieuwe eenvoudiger midoffice Planning Per 1 januari 2011 gaat release 1.0 van proces als SL Dashboard in productie. Wat is jbpm JBoss jbpm is een open source framework voor workflow, business process management (BPM) en proces orkestratie Tool die het mogelijk maakt grafisch de flow van een Studielink proces te modelleren Vervangt de implementatie van de huidige procesflow zoals deze nu in de Studielink MidOffice is uitgeprogrammeerd Maakt het in de toekomst mogelijk per instelling, per opleiding, per doelgroep de flow van de Studielink deelprocessen en de Studielink formulieren flow aan te passen Werkt uitstekend samen met jboss Drools 7

8 Proces architectuur Clientside Mid-Office JSON Dashboard Server-side Java Aanroep functie verstuur berichten Read / write Versturen / ontvangen soapberichten Read only Studielink database Read only Studielink broker database Read /write Broker Visie verbetering ketendoorstroming Los pro actief fricties in de keten op Bewaak net als op KVI wekelijks de aanmeldingen pro actief Maak van de blackbox van Studielink een whitebox Inzicht in overall status aanmeldingen per instelling Inzicht in status per (deel)proces Inzicht in status per student per aanmelding Persoonsgegevens Vooropleidingsgegevens Berichtenverkeer s en mededelingen Indicatoren per deelproces waarschuwen voor (mogelijke) issues en geven toegang tot op te lossen issues Uitleg over (deel)processen en statussen en mogelijke vervolgacties Instelling bewaakt eigen processen en studenten Studielink bewaakt keten en ketenproblemen IB-Groep en Studielink bewaken gezamenlijk KVI 8

9 Studielink Dashboard Studielink MidOffice Huidige Situatie Front Office Midoffice Integratie 500k regels Java code Black box Gedetailleerd berichtenverkeer Stabiel Proces 9

10 Studielink MidOffice Zone Omschrijving De MidOffice bestuurt het Studielink proces en slaat de student en inschrijfgegevens op in de database Doelstellingen Sneller wijzigbaar Beter onderhoudbaar Configureerbaar Stabiel Continuïteit geborgd Architectuur Java DB2 Huidige MO blijft stabiel Drools JBPM Dashboard architectuur Toekomstvast Huidige MO verdwijnt als nieuw berichtenverkeer is ontstaan Proces neemt dan MO functionaliteit over Hergebruik bestaande events Planning Huidige MO verdwijnt als nieuw berichtenverkeer is gerealiseerd en als alle instellingen dit gebruiken. Studielink Integratie Huidige Situatie Front Office Midoffice Integratie IBM WebSphere Broker Gedetailleerd berichtenverkeer Push berichten Geen Pull berichten Proces 10

11 Studielink Integratie Omschrijving De Integratie zorgt voor het berichtenverkeer met instellingen en DUO Doelstellingen Lagere kosten Student dossier ipv gedetailleerde berichten uitwisselen Architectuur jboss Broker Toekomstvast Open source Broker vervangt bestaande IBM WebSphere broker Potentie om huidige berichtenverkeer te vervangen door student dossiers Planning Begin 2011 wordt de IBM WebSphere broker vervangen door de jboss open source broker Potentie voor de toekomst 11

12 Plateau I Plateau II Plateau III Business Vision Roadmap met plateauplanning Plateauplanning» Het hebben van een visie op de toekomst is essentieel. Ieder project dient bij te dragen aan het realiseren van deze visie» Een ambitieuze visie kan worden gerealiseerd door verschillende projecten te verdelen over enkele plateaus» Ieder plateau is een nieuwe, stabiele situatie, waarin de keten weer in balans is» Het verdelen van projecten over plateaus gebeurt in lijn met de visie, rekeninghoudend met continuering van de bedrijfsvoering» De periode tot 1 oktober 2011 wordt gebruikt om een solide basis voor verandering te leggen» Per bereikt plateau worden de doelstellingen en activiteiten voor de volgende plateaus waar nodig bijgesteld» Geef plateaus een naam Plateaus Plateau 1: Oud-Oud: Per 1 oktober nieuwe hardware Plateau 2: Oud-Nieuw deel 1 Per 1 januari 2011 Dashboard en broker vervanging Plateau 3: Oud-Nieuw deel 2 Per 1 oktober 2011 FrontOffice obv E-formulieren Plateau 4:?IBIS: Procesinrichting per instelling/student etc.??????? Plateau 5:? Studentdossiers ipv berichten????? Plateau 6:????????????? 12

13 Rob van der Salm - Chronotech BV