Uitbreiding van een rijke website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbreiding van een rijke website"

Transcriptie

1 Jos Snellings Cobdenstraat 43, 2018 Antwerpen Laatst bijgewerkt op Beroepsprofiel Zelfstandig software ontwikkelaar. Jos combineert technische vaardigheden met communicatieve, probeert de hele context van het probleem te begrijpen en streeft naar een consensus. Generieke vaardigheden communicatief probleemoplossend denken identificatie met doelstellingen klant luisteren, overleggen, tolerant associatief, creatief denkvermogen open minded, niet dogmatisch Skills tabel Talen Java, Php, asm, perl, c, c++, Shell, fortran Producten Alfresco, Sling/Jackrabbit, SDX, maven, Matlab, apache server, tomcat Historisch: Lotus notes, Delphi, Methodologieën Hood, Stood, Yourdon, Agile (ervaring) Technische vaardigheden Zeer brede ervaring. Is onlangs overgeschakeld van Eclipse naar IntelliJ Frameworks Apache Xml, cocoon, spring, JCR, hibernate, JSF Databases Mysql, oracle DB, postgresql, Informix, rdb, DB2, Acces OS Linux, FreeBSD, NT, Realisaties De éénpersoonsvennootschap Upperware realiseerde sinds haar stichting in 1996 een scala aan toepassingen en modules. De belangrijkste situeren zich op het gebied van documentbehandeling in XML. Uitbreiding van een rijke website Klant: Junt Periode: voorjaar Omgeving: php, mysql Een webtoepassing in pure php neemt gegevens van vacatures en kandidaten en berekent een optimale matching om zoveel mogelijk automatisch kandidaten te vinden. Jos maakte een interface met een webservice die cvs parset. De gegevens worden zo automatisch ingevuld. Dit spaart kandidaten en werkgevers de repetitieve taak uit om telkens maar web formulieren te voorzien van dezelfde gegevens.

2 Digitale bouwvergunning: analyse en prototype back end Klant: Vlaamse Overheid Periode: 2011 Omgeving: java, spring, Jos voerde samen met een collega de analyse uit voor de geplande toepassing Digitale Bouwvergunning uit. Dit werk mondde uit in een.wsdl definitie voor de webservices en een prototype voor de back end. Online Thesaurus Editor Klant: Raad van Europa Periode: 2009, Omgeving: spring, cocoon-3, mysql Een webtoepassing, gebaseerd op cocoon-3 laat het editeren van een meertalige thesaurus toe. Deze thesaurus wordt onderhouden door een team van experts over Europa verspreid. Editeer functies, zoals het toekennen van linguïstieke equivalenten worden vergemakkelijkt met een drag-en-drop interface. Een automatisch publicatiemechanisme werd voorzien begin Build voor Infodoc Klant: Autodata NV Periode: 2010 Infodoc is een zoek- en indexeringssysteem voor vrije en gestructureerde tekst documenten, geschreven in Fortran. Origineel geschreven op Microsoft Powerstation, een verouderd platform. Jos porteerde het product naar MinGW standard Fortran. Doel is het creëren van een versie voor windows CE. PHP Extensie voor Infodoc Klant: Autodata NV Periode: 2010 Jos maakte een PHP extensie in C++. Deze exposeert de basisfunctionaliteiten van de Infodoc server als een set functies die vanuit php aangeroepen kan worden. Bedoeling is een small and beautiful systeem te maken dat document management naar de wereld van de PDA s brengt. Het moeilijkste deel van de opdracht was het samenstellen en configureren van de precieze ontwikkelomgeving. Feed voor de website van een vastgoedmakelaar uit een web service Klant: s Gravenhuys immobiliën Periode: 2009 Het makelaarskantoor beheert zijn aanbod met het product Skarabee. De webstek van het kantoor is een LAMP toepassing. De mysql databank wordt gevoed met een import script. Kleine scope, nuttige toepassing. Alfresco : archief van verzekeringsmaatschappij Periode : 2008 Klant : Vivium Verzekeringen (onderaanneming) In samenwerking met Xenit bouwde Jos het archief dat voor alle contracten geraadpleegd wordt door het personeel. Hierbij horen : een webtoepassing voor opvraging van documenten. Een «poller» die ingescande documenten een plaats geeft in het archief, integratie met LDAP. Alfresco is geconfigureerd voor gebruik met Oracle Db.

3 Alfresco : Login component voor LDAP connectie Periode : 2008 Klant : VERA (onderaanneming) In samenwerking met Xenit bouwde Jos een login component die gebruikers toelaat om in te loggen met hun adres in plaats van een toegewezen account. Dit vermindert het aantal gevallen van verlies van accountgegevens gevoelig. JSF component ontwikkeling voor Alfresco Periode : 2007 Klant : Waalse Overheid (onderaanneming) De release 2.x van alfresco kreeg een ruime belangstelling in de document management wereld. Customisaties van de web client werden gevraagd. Het Waalse gewest liet een toepassing bouwen die dossierafhandling voor energiepremies mogelijk maakt. Gedistribueerd systeem voor Inventarissen met centrale opzoeking Periode: Lente 2006 Klant : Dapa (Direction de l Architecture et du Patrimoine, Paris) (prototype) technische omgeving SDX (XML-XSLT, Cocoon), java activiteit Ontwerp & ontwikkeling Tegen een lange traditie in werd het beheer van inventarissen in Frankrijk gedecentraliseerd. De regionale directies (DRAC) zullen verantwoordelijk worden voor gegevensbeheer, inventarisatie, archivering. De DAPA bestelde de ontwikkeling van een proefplatform voor de publicatie van deze gegevens. Interoperabiliteit was hier van het grootste belang. Een centrale collecte van gegevens werd georganiseerd via het OAI protocol, waarbij locale inventarissen de Dublin Core metadata aan de centrale opzoekingsnode exposeren. Groupware annotatiesysteem voor wetteksten Klant: Raad van Europa Periode: Activiteit: Ontwerp, implementatie, documentstructuur, operationele ondersteuning van de redactie Het project bestaat uit het verlenen van assistentie en het creëren van een platform voor de gemeenschappelijke redactie van een verdragstekst in XML formaat. Het werk van een aantal specialisten die over Europa verspreid wonen moet zo goed mogelijk gecoördineerd worden. Elk levert bijdragen voor de tekst, en commentaren. De tekst bestaat in meerdere versies in twee talen en is aldus te raadplegen op de web site. Een afgeschermde zone bevat de redactietools. Convention cadre wordt als een XML document gestockeerd Een groep users heeft hierop leestoegang zolang de definitieve tekst nog niet klaar is

4 Bladeren/webpresentatie door een xsl-transformatie Annotaties/amenderingen/opmerkingen kunnen verstrekt worden via de site. Deze worden, na goedkeuring door de eindredacteur ook publiek voor andere partners. Centrale Archeologische Inventaris Klant: Instituut voor het Archeologisch Patrimonium Periode: 2004 In opdracht van de bevoegde minister wordt een volledige inventaris van alle archeologische vindplaatsen in Vlaanderen opgemaakt. Hiervoor werd aan de verschillende actoren gevraagd om samen te werken. Dit zijn: het I.A.P., de verschillende provinciale archeologische diensten, de K.U.Leuven, de R.U.Gent, de Stad Gent, de Stad Brugge, de Waaslandse vereniging e.a. Een integratie tussen de verschillende systemen (Argis, Havik, IAP inventaris) werd uitgevoerd. De resulterende database werd online raadpleegbaar gemaakt. Ook een online editor werd gerealiseerd. Meertalige thesaurus voor het Herein project Klant: Raad van Europa Periode: 2003 Platform: mysql, SDX, Cocoon-2 Eén van de modules in de Herein website bestaat uit een meertalige polyhiërarchische thesaurus die de gebruikte terminologie in de subject-domeinen omspant. Deze thesaurus is van belang bij het uitbreiden van de hit-ruimte binnen het bereik van de aangeboden materie op de site, namelijk het juridisch kader van het erfgoedbeleid in de lidstaten van het Herein-consortium. De thesaurus zelf en het data model is het resultaat van een collectieve inspanning van Upperware en het thesaurus kern team (Herein project). Dit is een Truly compliant polyhierarchisch thesaurus systeem in overeenstemming met ISO Workflow module voor het Herein project Klant: Raad van Europa Periode: 2002 technologie SDX, java, Cocoon, XML, XSLT, XSP activiteit Ontwerp & implementatie Het Herein project is een initiatief van de Raad Van Europa en heeft als doel het stimuleren van communicatie en zo mogelijk samenwerking tussen de Europese landen in de ontwikkeling van hun beleid rond het beheer van het erfgoed. Een van de belangrijkste hoofdstukken van het project is de opbouw van een document base met daarin op gestructureerde wijze (met voorgeschreven inhoudstafel) het erfgoedbeleid van de verschillende naties. Afgaande op (meestal negatieve) ervaringen uit het verleden nam het consortium al zeer snel ons advies om de XML standaard te hanteren aan. SDX (Système de Documents en Xml), een Open Source platform, samengesteld en gecreëerd in opdracht van het Franse Ministère de la Culture bleek een zeer valabel vertrekpunt. In opdracht van het Franse ministerie van cultuur zorgde Upperware voor de integratie van verschillende modules en de realisatie van de workflow classes die een model zijn voor het hele opmaak- en publicatieproces. Inventaris Bouwkundig Erfgoed: documentair tekstopzoekingssysteem Klant : VIOE

5 Periode : technologie SDX 2.x, XML, java 2 activiteit Ontwerp, implementatie, operationele ondersteuning van de redactie Ditmaal gaat het niet om een louter webinterface, maar in feite om het documentair tekstopzoekingssysteem zelf. De producent van dit systeem werd het slachtoffer van een vijandige overname, zodat een strategische beslissing genomen werd: de hele inventaris heropbouwen op basis van open standaarden en Open Source technologie. Alle inventaris-fiches zitten als XML documenten in het systeem opgeborgen De meta-informatie zit in relationele tabellen Full text index (Lucene) voor het snel leveren van zoekresultaten Er is een web-beheersmodule, daardoor kan de redactie documenten inchecken/uitchecken, en zelfs documenten online wijzigen Online XML editor SDX 2.x werkt via cocoon 2, derhalve xsp/xsl voor web-presentatie Koepelsite Klant: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Periode: technologie Apache met web tools (Cold Fusion, php, Java, Servlet 2.2) activiteit Ontwerp, implementatie, operationele ondersteuning van de redactie Dit is de officiële koepelsite voor alle actoren die in Vlaanderen actief zijn op het gebied van monumentenzorg. Zij richt zich tot een zeer breed publiek: zowel de geïnteresseerde leek als de vakspecialist vinden hier de nodige informatie. Verschillende producten worden hier gebruikt, al naar gelang hun beste toepassingsgebied: De administratieve databank Melanie-Beschermingen werd van een web-interface voorzien, zodat om het even wie in Vlaanderen toegang heeft tot deze informatie (wat is beschermd in Vlaanderen?) Een GIS-luik verzorgt de overzichtelijke cartografische afbakening van beschermde landschappen Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen: deze omvangrijke database bestond onder de vorm van een documentair tekstopzoekingssysteem (OpenText Basis+) en werd via een webinterface, ditmaal gebaseerd op servlets en de JDBC driver. Het jaarlijks terugkerende huzarenstuk Open Monumenten Dag : het volledige Monumentenmagazine is online raadpleegbaar. Een makkelijk te gebruiken en bijzonder efficiënte zoekinterface, gebaseerd op MySql en php scripts gidst eenieder probleemloos naar de opengestelde monumenten. Een XML publicatieframework, SDX genaamd, werd met succes experimenteel in gebruik genomen. Het geleidelijk aan in gebruik nemen van Open Source producten past in de lange termijn strategie van de Afdeling. Het SDX platform vormde de basis voor een reeks nieuwe ontwikkelingen rond de XML standaard, namelijk de toepassing erfgoedbeleid van de Belgische gewesten. Deze is toegankelijk via de subsite portaal. Meer en meer komt de laatste tijd de nadruk te liggen op nieuwe wijzen van publiceren: content wordt in XML formaat aangemaakt en zo op consistente wijze gepubliceerd. verkeersinfo.lin.vlaanderen.be Klant: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Periode: technologie Cold Fusion/Netscape server op solaris

6 activiteit implementatie, change management Deze webtoepassing verzamelt real-time verkeersafwikkelingsgevevens alsmede gegevens omtrent werken (invoermodule voor operatoren) en maakt deze raadpleegbaar voor het publiek. Toepassing heeft zowel een tekstuele bevragings interface als een GIS luik. Remote Agent Klant: Cosmos NV, Antwerpen Periode: 1999 Technologie: AS/400, Domino Notes Activiteit: realisatie van de web interface Het project bestond uit het bouwen van een web interface voor een bestaand serverproduct. De webinterface laat toe om per klant alle containerbewegingen te volgen en op het web te tonen. Users (klanten van een bepaald containerbedrijf) maken zich bekend door in te loggen op een afgeschermd deel van de website. Klant: een groot Antwerps containerbedrijf. Operationele ondersteuning wetenschappelijk onderzoek Klant: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Periode: 1998 Technologie: Microsoft Access Compendium database en applicatie kinderopvangmogelijkheden Vlaanderen, voor het Centrum voor Gezins- en Bevolkingsstudiën, een wetenschappelijk instituut van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Op basis van een MS Access database werden verschillende gegevensbronnen geïntegreerd en voorzien van een user interface. Een Export module zorgt voor het exporteren van gegevens naar desktop publishing toepassingen, zodat de gegevens met minimale inspanningen drukklaar worden. Deze inbreng leverde onlangs de publicatie van de gids kinderopvang in Vlaanderen op. De ware verdienste van dit programma ligt in de eenvoudige update- en aanvullingsmogelijkheden, zodat een nieuwe uitgave kan geproduceerd worden tegen een fractie van de kostprijs. Quality Assurance Incident Tracking System Klant: leading company in medical supplies Periode: 1998 technologie Domino/Notes activiteit Analyse, ontwerp, implementatie Dit QA systeem wordt over heel Europa gebruikt en bestrijkt de volledige levenscyclus van een incidentrapport. Rollen: bron, sales dept, QA, external expertise, national vigilance. De toepassing loopt op een ISDN Wide Area Network van ongeveer 15 sites over heel Europa verspreid. Groupware toepassing voor Gascertificaten Klant: Praxair NV Periode: 1997 Technologie Domino/notes activiteit Analyse, ontwerp, implementatie De toepassing werd gemaakt in opdracht van praxair N.V., een fabrikant van industriële gassen voor de procesindustrie. Ze behandelt de levenscyclus van gascertificaten. Deze wordt afgehandeld door verscheidene partijen (laboratoriumpersoneel, sales). Goedgekeurde certificaten worden automatisch naar klanten g d.

7 Sales support knowledge base Klant: Instromet Periode: 1997 technologie Delphi 2 op win32 activiteit analyse, ontwerp, implementatie De toepassing gidst verkopers bij het aanmaken van consistente offertes voor klanten. De klant is een vooraanstaand bedrijf in meetinstrumenten. (Instromet) VB Project Parser Klant: DVV verzekeringen Periode: 1997 technologie perl V voor NT activiteit analyse, ontwerp, implementatie Dit systeem bestaat uit een verzameling tekstparsing/code review modules. Het werd bedacht om een aantal build problemen op te lossen die opdoken bij een Client/Server systeem dat in Visual Basic 4 gecodeerd werd. Klant: een grote Belgische verzekeringsmaatschappij Integratieproject voor zelfstandig reisagentschap Klant: Reisbureau Periode: 1996 Integratie tussen reisboekingssysteem en boekhouding voor reisburo. Een klein programma met een beperkte scope, maar uiterst nuttig! E-commerce toepassing 1cd4u (web shop voor CDs) Klant: eigen intiatief Periode: 1996 E-commerce applicatie, met gemiddelde transactiebeveiliging. De toepassing bevat verscheidene katalogussen. Zoekmogelijkheden werden sterk verhoogd door samenwerking met een niet Notes database (DB2). Het winkelen is gebaseerd op een web shopping cart model. Orderverwerking is een Notes/Java toepassing. Lotus Notes/Domino (java agents), DB2 op Linux Professionele ervaring Upperware, 3700 Tongeren Zaakvoerder 1995 Heden Zie realisaties. Een breed skala aan modules, diensten en producten werd in de loop der jaren gerealiseerd. Verantwoordelijkheden: Eenmansbedrijf: alles dus Overzicht projecten: 2011 Analyse project Digitale bouwaanvraag (Vlaamse Overheid) Alfresco projecten i.s.m. Xenit

8 Inventarissen, Herein project Trasys, Brussel Software engineer December 1990 April 1995 Projecten: - Dimos monitoring systeem Doel (Ada) - Mirage Safety Upgrade program (VRTX, C) Matrix software technology, Leuven Developer Mei 1989 September 1990 Inhoud: Deskundige in meettechnieken en statistiek bij het Laboratorium voor Orale Fysiologie. - Statistische gegevensverwerking Laboratorium voor Orale Fysisologie, Leuven Burgerdienst December 1991 April 1995 Inhoud: Deskundige in meettechnieken en statistiek bij het Laboratorium voor Orale Fysiologie. - Statistische gegevensverwerking (Matlab, PC). - Ontwerp en ontwikkeling van experimentele opstellingen. - Automatisering van gegevensverwerking en -verwerving. Er werd programmatuur ontwikkeld die de verwerving en verwerking van grote aantallen meetgegevens (significatietesten, spectrumanalyse) automatisch uitvoert. Technologie: MATLAB, TURBO PASCAL Talenkennis Jos spreekt en schrijft vlot Nederlands (moedertaal), Engels, Frans en Duits. Opleidingen K.U.L Burgerlijk Elektrotechnisch werktuigkundig ingenieur 1987 Referenties Referenties zijn beschikbaar op aanvraag.