DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1"

Transcriptie

1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober

2 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Tiete Bangma Heaburgen Coby Hospes Lyklamawei adres: Website: It bestjoer fan Doarpsbelang: Yme Wiersma (voorz) Omrin Bauke Beukens (secr.) Hege Bouwen 2a Gerrie van der Veen Omrin (penningmeester, bankrek ) Sjoukje Kramer Wissebuurt Joop de Vries Lyklamawei Piet Rienstra Omrin Rienk Nadema Hege Bouwen adres buurtplysje: 2

3 STOARN Op 18 oktober is stoarn juffer Ineke Bode. Sy is 86 jier âld wurden. BERNE Op 3 oktober 2013: Redmer Minne Beukens soan fan Johannes en Corrie Beukens en bruorke fan Jorrit Lyklamawei 77 Nijemardum FERHUZE Jantsje de Jong is ferhuze nei de Willem Barendszstrjitte 13, 8561 CM yn Balk. Martin Mensonides en Esther Thibaudier ferhuzje per 11 novimber nei de Tourstrjitte 11 yn Wikel. 3

4 BEDANKT Lieve dorpsgenoten! It takes both rain and sunshine to make a rainbow (Er is regen en zonneschijn nodig voor een regenboog) We moesten afscheid nemen van onze Wieke, ze kon niet meer. De regen is in onze harten, ons gezin nooit meer compleet. Maar, de warmte van de zon én de kleuren van de regenboog hebben we zeker ontvangen door middel van zóveel lieve mensen om ons heen. In de vorm van kaarten, bloemen, mooie foto s, gedichten, een warme hap, (buren)hulp!, enz., maar ook gewoon via een begrijpende blik of een schouderklop.. Hartverwarmend! Hoe groots kan een klein dorp zijn! Heel hartelijk bedankt! Albert, Jeannet, Emma & Ronald, Anke & Ronald en Anton & Meyke BEDANKT Hartelijk dank!!!! Graag wil ik iedereen bedanken die mij zo geweldig hebben gesteund tijdens mijn ziekenhuisopnames en daarna. De vele kaarten met lieve wensen, de bezoekjes, al het lekkers, de vele vitamientjes en de bloemen. Ik werd er zelfs een beetje verlegen onder. Maar het heeft goedgeholpen, ik ben op de goede weg. Van Iris kreeg ik wel heel iets moois... Cup-bloemstukjes, en niet 1, maar wel 4!! Ook de Thuiszorg heeft een dikke pluim verdiend, door hun goede zorg heb ik de ruimte gekregen om weer te herstellen. Vrouwen, dank jullie wel! Mij rest niet meer dan verder opklimmen en uit te zien naar een beter jaar, Willy 4

5 COLLECTE De collecte voor de Ned. Brandwondenstichting heeft dit jaar in Nijemirdum 302,35 opgebracht. Alle gevers/geefsters bedankt voor jullie bijdrage aan deze collecte en collectanten bedankt voor jullie inzet. Gettje en Gerda GEMEENTEVERKIEZING Geachte dorpsgenoten De verkiezing van een nieuwe gemeenteraad en gemeente naam is woensdag 13 november a.s. Deze datum nadert snel en daarom willen wij u er nogmaals op wijzen dat u zich moet kunnen identificeren met een ID kaart of rijbewijs. Dat de meeste stembureau leden u persoonlijk kennen, of uw ouders of zelfs u voorouders gekend hebben is geen geldige legimitatie. Al woont u 89 jaar in Nijemirdum, legitimatie blijft verplicht. Maak het u zelf en ons niet moeilijk, lees de informatie op uw oproep goed. Namens de stembureau leden, Piet Rienstra 2x HEGE BOUWEN Zonder dat iemand er iets van wist, werden we half augustus overrompeld door het bericht van het opnieuw asfalteren van de Hege Bouwen. Verschillende bestuurs- samenstellingen van ons dorpsbelang hebben zich jarenlang ingezet om een zo veilig mogelijke inrichting te creëren, waarbij de snelheid beperkt blijft, en de weg nog wel toegankelijk blijft voor bestemmend vracht- en landbouwverkeer. Uit enquêtes is gebleken dat de bewoners van Nijemirdum de snelheid op de Hege Bouwen te hoog vinden. 5

6 Zo n 10 jaar geleden was de weg ingericht met witte kantbelijning. Witte lijnen zijn vooral in het donker en bij mist een goed houvast voor het verkeer. Maar er zitten echter ook grote nadelen aan. Witte belijning roept op om sneller te rijden, is de conclusie na onderzoek van de verkeerscommissie in de loop der jaren. Op een gegeven moment werd de weg opnieuw ingericht met rode kantstroken. Rode kantstroken moesten ervoor zorgen dat de weg optisch smaller leek, met als hoop dat de snelheid hierdoor teruggedrongen werd. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid, daarom zijn er na verloop van tijd op verschillende plekken hekjes geplaatst met daartussen, waar mogelijk, bomen aangeplant. Deze visuele versmallingen hebben wel effect gehad en dit zal in de loop der jaren naarmate de bomen groter worden, alleen maar beter worden. Omdat de rode kantstroken erg duur zijn en niet tot het gewenste resultaat hebben geleid is er, na vele uren overleg door bestuur dorpsbelang, de verkeerscommissie, onze gebiedscoördinator Klaas Knobbe en wethouder Bram Bonnema, besloten om de weg zo in te richten zoals hij er nu ligt. Op deze weg, het Wytlansdykje en Nij Amerika geldt nu een maximum snelheid van 60 km/uur. Op de kruisingen en bij de hekjes zijn er duidelijke visuele plateaus aangebracht. Dit zijn geen verhogingen maar wel taludstrepen. I.v.m. het snelle rijden is er besloten om geen witte (kant) belijning aan te brengen. Binnenkort en volgend jaar worden er door de gemeente verschillende snelheidsmetingen gedaan. Mocht hieruit uit blijken dat de snelheid nog te hoog is dan gaan we weer met bovenstaande personen om tafel om andere oplossingen te zoeken. Tot slot; Er is uit onderzoek ook gebleken dat de snelle wegpiraten meestal eigen dorpsbewoners zijn of bewoners zijn uit de omliggende dorpen. Wij vragen u dan ook om er voor te zorgen, en elkaar er op te wijzen, dat we met zijn allen op een veilige manier van de nieuw ingerichte weg gebruik mogen maken. Dit moet toch lukken? Bestuur dorpsbelang Bauke Beukens 6

7 HA JIM T AL HEARD? Jim ha de Nij Amearika Ekspres fan`t simmer fêst wol ris langs fleanen sjoen. De jongens fan Siemonsma ha in golfkarke en dêr ferfiere se de bewenners fan de Nije Reed mei nei it sintrum fan Nijemardum. Sa no en dan hinget Bauke ek achteryn, in pracht gesicht. Bauke syn broer Atze siet mar wer yn de prizen. Mei alle lotterijen dêr t hy oan mei docht wint hy gewoan altyd wat Sa ek fan`t simmer yn Balk doe t hy meidyng oan in dreamewedstriid. En wêr dreamde Atze neffens jim fan..?? In moaie frou op syn stee?? Nee mis, hy dreamde fan fruitbeammen op syn hiem, om der sa no en dan lekker fan te snobjen. Wat geweldich Atze dat dyn dream útkaam is en ik gean der fan út dat wy [de minsken dy`t allegear oer it Atzepaadsje gean] der ek wol ris fan snobje meie toch??? De huzemerk lûkt wat oan sizze se allegear. Teats de Jong stimt hjir mei yn. Sy hat har stee oan de Lyklamawei ferkocht. No wit ik net as it fan de moaie foto komt, dy t jim hjir neist sjogge. Gert Baukema sil wol sein ha: Teats, miskien skilt it as ik mei dy op de foto gean De foto styng noch mar krekt op Funda en hatsikidee: ferkocht wie Teats har pleats. No Gerry, Foekje, Knilles en al dy oaren : Gert is te huur en niet duur Tom Runia wie op skoalle oant it fuotbaljen. Doe t hy de bal ophelje woe bleau hy yn it stek hingjen en ja hear... in skuor yn de broek! Iris kaam der mei thús: Oh mem ik fûn it sa sneu want hij hie krekt nije klean oan. Mar hij hat ien gelok, syn mem en beppe kinne hiel goed breidzje. Dit wie it wer foar dizze kear, oare kear wer mear. Groetnis WTHP 7

8 Project ONS juli 2014 vertrekken 25 enthousiaste vrijwilligers onder de groepsnaam ONS 1658 uit onze gemeente en omgeving naar Nakpanduri. ONS 1658 bestaat hoofdzakelijk uit jongeren, maar de leeftijdgrens varieert van 16 t/m 58 jaar. Nakpanduri is een van de armste delen van het noorden van Ghana, Afrika. De instroom in het basisonderwijs is hier de laatste jaren toegenomen waardoor de klaslokalen overvol zijn. De huidige situatie, anno 2013, is zo dat het onderwijs is opgesplitst in een ochtendgroep en een middaggroep. Een ander probleem in Nakpanduri is aids, een veelvoorkomend probleem in het noorden van Ghana. Wij zullen in gesprek gaan met jongeren en hun voorlichting geven, dit doen wij in het teken om aids te voorkomen. ONS 1658 gaat samen met de Christelijke bouworganisatie World Servants deze uitdaging aan om de school uit te breiden met drie klaslokalen en op deze manier het onderwijs effectiever te maken. Hiervoor is natuurlijk veel geld nodig. De deelnemers betalen hun reis zelf, maar om de bouwkosten te bekostigen zullen wij de komende maanden verscheidende acties organiseren. Zo staan er binnenkort al sponsorlopen en andere leuke activiteiten op de planning. Zaterdag 14 december zullen wij aanwezig zijn op de kerstmarkt in Sondel en de kerstmarkt in Balk. Graag zien wij u bij een van deze acties! ONS 1658 gaat met veel plezier, enthousiasme en energie deze uitdaging aan. We hebben er zin in! Wilt u ons steunen kunt u ook een bedrag overmaken op bankrekening of Postbanknummer 2135, onder vermelding van ONS1658/GH414. Bedankt voor uw steun! Nikos Leijenaar Leerkracht (7/8) Stapstien Nijemirdum 8

9 RIENTS EN KLAAS POSTMA NEDERLANDS KAMPIOEN Zaterdag 21 september zijn Klaas en Rients Postma in Koudum Nederlands kampioenautocross geworden in de sprintklasse Een geweldige prestatie van de broers die dit jaar reden als equipe (1 auto die zij om en om besturen). In de 6 e en laatste wedstrijd van dit kampioenschap, deze dag met Klaas achter het stuur, moest een fiks aantal worden goedgemaakts op de no.1 en enkele punten op de no. 2 van het klassement. Door 3 goede manches mocht Klaas als een 2 e een startplek zoeken in de finale terwijl de klassementsleider hier pas als laatste mocht aansluiten. Wat volgde was een vlekkeloos gereden finale door Klaas. Hij nam vanaf de start direct de leiding en stond deze niet meer af en werd dus als 1 e afgevlagd. Omdat hij winnaar werd en de leider van het klassement niet bij de eerste 7 eindigde, maar 9 e werd, waren de broers de nieuwe Nederlands kampioenen in hun klasse. Een geweldige prestatie waar jaren hard voor is gewerkt en de ontlading was dan ook groot. Jongens van harte gefeliciteerd en op naar het nieuwe seizoen met gouden startno Doarpsbelang Joop de Vries 9

10 WA BIN IK? Wiepkje skreau yn it foarige krantsje: dan no wer in makky, en sa wie it ek. De telefoan rattele oan ien tried troch. Mar leafst alve minsken seagen dat it fleurige jonkje har eigen Jan Holtrop wie. Dochs wiene der ek guon dy t der Brechtsje Bokma yn seagen en sis no sels: It pofbroekje dat Jan oan hie koe ek sa in rokje wêze. Wol handich sa n bol broekje.. dêr koest teminsten fan alles yn kwyt, sawol wiet as droech. Sjoerd Bokma skynde der ek op te lykjen en Teatske Veen seach der sels blau bloed yn: Prins Berhard. No dy moatte we hjir mar net ha mei syn gewear oeral yn om te sjitten. De sûkerbôle giet diskear nei Tiety Rozema. Dan no wer in lyts famke. Dizze kear wer gau belje ( ) dat kin oant e mei sneon. Jantsje 10

11 KERSTBOOM BIJ DE TOER Ook dit jaar willen we weer een kerstboom bij de Toer neerzetten in december. We proberen dit elk jaar te doen met een low budget. Dat is tot op heden geslaagd, eerste boom hebben we in 2005 neergezet. Nu is onze vraag of misschien iemand in Nijemardum van zijn kerstboom af wil. Of dat misschien iemand, iemand kent van buiten Nijemardum die graag wat ruimte in de tuin wil. We zijn al tevreden met een boom vanca. 8 meter, we zagen hem om en de stobbe nemen we ook mee. Zoals al genoemd low budget, dus boom nemen we gratis mee. Schroom niet en bel zodat we ook in 2013 kunnen genieten van een grote kerstboom bij De Toer. Wilbert Dirk Wiepie FAIRTRADE WIKE FAN WRÂLDWINKEL GAASTERLÂN Fan 26 oktober oant 3 novimber is it wer Fairtrade wike. Yn dizze wike wurde fairtrade produkten yn it hiele lân ekstra ûnder de oandacht brocht fan de konsumint. It sil in wike wurde mei in Aziatysk tintsje. Sneon 26 oktober stiet der foar ús winkel oan it F.D. Hoekstraplein in draaiend rêd. Jo kinne fergees in gokje aventoerje en ien fan de Aziatyske produkten winne. Ek hawwe jo in kâns op 10% koarting en kinne sa jo slach slaan yn de winkel om krekt dat moaie produkt te keapjen.. Ek út Azië komme de produkten dy t yn de tas sitte fan de oanbieding. Seis produkten en de tas foar Keapje jo de oanbieding dan kinne jo in tegoedbon winne om by Sineesk Restaurant Golden River te iten. Want mei Golden River hawwe wy dizze wike in gearwurking. 11

12 Geane jo by Golden River iten dan krije jo in bon om mei 10% koarting by de Wrâldwinkel te keapjen oan t 1 desimber. Jo moatte dan wol foar 10 euro of mear keapje. Keapje jo wat by de Wrâldwinkel dan krije jo in bon om mei 10% koarting te iten by Golden River. Freed 2 en sneon 3 novimber hawwe wy de garaazje tsjinoer de winkel ynrjochte mei in moai oanklaaide tafel, ek wer yn Aziatyske sfear. Sneon kinne jo dêr dan lekkere hapkes priuwe. Kom dus dizze wike nei Wrâldwinkel Gaasterlânwant: Fairtrade keapje is de lekkerste manier om goed te dwaan! Coby Hospes-Pietersma BREIDJERN SOCHT Ja, inkelde leden fan breidclub in stekje los wolle graach wat dwaan foar in goed doel. Dingen breidzje of hake en dat dan opstjoere sadat de organisaasje fan it goede doel dat ferkeapje kin. Dêrom binne wy op e siik nei jern. Miskien ha jo noch wat lizzen dêr t jo noait mear wat mei dogge. Wy binne der bliid mei. Wy kinne alles wol brûke. Grutte mar ek wol lytse boltsjes. Wol, katoen of akryl. It makket net út. Jo kinne it kwyt bij frou Pietersma, Heaburgen 18 of bij ûnderskreaune. Yn t foar, bedankt! Coby Hospes-Pietersma 12

13 RIE FAN WIZEN Wa t syn wurd hâlde wol, moat net tefolle tasizze. (Sa likernôch stiet te lêzen yn e foartún fan it Jolderenhôf yn Aldemardum, of oars sein: by Douwe en Tiertsje) Yn it neibesprek oer it ûnderdiel Rie fan Wizen fan it Doarpsfeest hiene wy tasein, dat wy noch werom komme soene op e kreative opdracht. De spreuk fan it Jolderenhôf brocht it ús wer yn it sin. Dy opdracht wie: skriuw twa koarte ferhaaltsjes. Yn it iene moat foartsjirmerij, yn it oare in begangel foarkomme. Lit it yn Gaasterlân spylje. Guon lêzers sille no faaks sizze: slim wurd Betsje slaan oer Watse! Ja, goed en wol, mar op it Doarpsfeest komt men dêr net mei fuort, de lju binne fûl want it giet om punten! Elke buert hat dan ek twa ferhaaltsjes ûnder skûlnamme ynlevere. Wy hawwe, mei help fan in tredde persoan, de twa bêsten der út socht. Efterôf die bliken dat beide ferhaaltsjes ynlevere wurden wiene troch de Sintel, mar se wiene net troch deselde persoan betocht. No earst noch wat oer dy frjemde termen. Beide wize op in waarnimming dy t der neffens gewoane minskens net is. Mar it kin wêze dat in bepaald persoan wol wat fernimt, wol wat heart of sjocht. It betreft altyd wat ûngeunstichs. Op it stuit sels fan it hearren of sjen bart der noch neat, mar nei ferrin fan koartere of langere tiid wol. Tsjintwurdich heart men der hast net mear fan, mar eartiids wol. Sa fertelde myn pake oer in man yn Wikel dy t de dyk deldraafde fytsen wiene der noch net en troch oaren oanroppen waard: wêr sil dat sa hurd hinne? Nou, sjogge jimme dan net dat de pleats fan... yn e brân stiet!! Nimmen seach fjoer en de pleats baarnde ek net. Mar in pear wike letter gyng troch heabroei datselde spul wol yn flammen op. En de mem fan in freon fan my út de Wâlden wist der ek moaie eksimpels fan op te heljen en hja leaude der hillich yn! Har man gnyske wat om sokke ferhalen, har bern hiene de gek der mei hiene se sa faak al heard - wylst ik der graach nei harke. Ik freegje my wol ris ôf: soene sokke ferhalen ek mear op e sângrûn spile hawwe as op e klaai? By in begangel giet it yn it bysûnder oer it waarnimmen fan in roustoet. It wurd sels kin ik net ferklearje. Yn it wurd foartsjirmerij fine wy it 13

14 wurd tsjirmje werom; dat is itselde as it Nederlânske kermen. (Dy k-tsj wiksel is net sa frjemd: tink mar oan kerk-tsjerke en ketel- tsjettel). Mei de groetnis fan myn kompanjon Paul, Jan Albada En dan no de beide teltsjes. 1. Wier bard In âld wyfke wennet allinne op e Nijemarder heide. Alle jûnen fielt se foardat se op bêd giet, wol twa kear oan e efterdoar. Sit dy goed op slot? Sit de skoattel der wol goed op? Sy kipet noch efkes troch it lytse rútsje yn e doar Wat is dat? Se heart wat... rint der in kat miaukjend om hûs hinne? Jawis, hyltyd heart se in kat janken. It is harres net, dy is dea en se wol gjin oare ha. Dan tinkt se nei... Soks is earder bard, doe t har heit stoar. Har mem hie twa dagen earder ek in kat heard, dy t de hiele nacht rûn te gûlen, in swarte boarre! Doe t har mem him fuortjeie soe, stie se stiif fan ferbjustering. Se seach yn it moanneljocht in begangel!!! Twa swarte hynders loeken in lykwein, de famylje en buorlju rûnen yn in lange staasje nei it iepen grêf. It frjemde wie dat se gjin lûd hearde fan fuotstappen. Net fan de hynders en net fan de minsken... Twa dagen letter wie t al sa: har eigen man stoar! Hy is jammerlik ferdronken. Twa swarte hynders, de hiele famylje en tal fan buorlju en kunde teagen yn in lange staasje nei it iepen grêf ûnder de toer fan Nijemardum. 2. De tsjerketoer fan Nijemardum It wie midwinter 1344 en it waar wie rûzich, der stie in hurde eastlike wyn en der foel fine stosnie. De moanne gyng ferskûle efter it grauwélich tsjok wolketek en dêrom wie it neare nacht. Allinne in hongerige goudûle sweve om de mânske tsjerke fan Nijemardum, dy t steatlik en foarnaam op e hichte yn it midden fan it doarp stie. De grutte tsjerke, dy t al salang bepalend wie, seelju bepaalden harren koers op 14

15 it sicht fan de toer en boeren en wurkfolk kamen sneins nei de mânske tsjerke om de Hear te loovjen. Ek wie it hôf om de tsjerke hinne it lêste rêstplak fan in protte Nijemardumers. Mar yn dizze nacht, wêr t de eleminten húshâlden oer it gea, like it as gie de goudûle net om e nocht op de wjuk, want in frjemd lûd hong om en yn de toer. Teake Folkertsma, boer op in mânske pleats neist de grutte toer, waard wekker fan in lûd dat er net thúsbringe koe. Oars lykwols nea benaud, krige er no dochs pikefel, want kaam it net út de mânske toer, dit driigjend lûd? Gau strûpte Teake syn boerekile oan, wylst it benearjende lûd hieltyd oanhâlde en it like wol as waard it hieltyd fûler en slimmer. Teake stie in amerij yn fertwifeling, soe hy der wol hinne doarre? Of moast hy earst om help nei buorman Folkert Bakker fan hjirnêst, jo koene it mar nea witte. Om dizze tiid hie it spoek fan de Sudersee ek wolris in minne nacht en der giene sokke wylde ferhalen en op sa n tsjerkhôf fiele jo jo ek net al te rêstich mei sok ûnlij waar. Wylts de goudûle raast en Teake mei buorman Folkert it tsjerkepaad oprint, heare se nochris it frjemde lûd fanút de grutte toer. En wylts de ûle mar oanhâldt mei kriten en Teake en Folkert as ferstive oan de grûn nagele steane, komt de hiele tsjerke mei in grutte klap del.. Allinne de mânske toer stie noch oerein. En doe waard it stil om de toer hinne, oant oan hjoed de dei ta. Sûnt dy tiid hat Nijemardum allinne mar in toer en hat der nea wer in goudûle yn de tsjerke húsmanne. De neisaten fan Teake VERLOREN Ik ben mijn nummerplaat VS-PV-41 van mijn Caddy in of in de buurt van Nijemirdum verloren. Als iemand hem misschien heeft gevonden dan graag een telefoontje naar mij en dan kom ik hem ophalen. Tel: b.v.h.d. Evert Nadema 15

16 SINTEKLAASJÛN Sneon 23 novimber komt Sinteklaas wer yn Nijemardum. Om wurde alle bern fan Nijemardum ferwachte. Nei achten kin jong en âld har wer fermeitsje mei it draaiend rêd, balgoaie en spikerslaan. Der binne allegear wer hearlike prizen te winnen fan de bakker en slachter. Oant sjen yn it doarpshûs fan Nijemardum. De lokaalferiening HOE IS IT NO MEI? Op in tiisdeitemiddei kuierje ik om healwei fiven rjochting Gerben Zwart. As it goed is dan is hy no thús fan skoalle. Buorfrou Klaske hat oanbean om efkes op myn bern te passen wylst ik Gerben ynterview. Treffe sy it efkes! Gerben is 17 jier en wennet mei syn heit Nico, mem Klaske en broer Marten op de Hege Bouwen 3. Yn it lân efter hûs rinne wat skiep. Fierder ha se noch in knyn, in poes en Wardy de hûn. Praatst altyd Frysk? Ja, safolle mooglik. Sels op de Whatsapp! Wat foar oplieding dochst? Ik lear foar Manager Transport en Logistiek yn it Hearrenfean en sit no yn t twadde jier. De oplieding duorret 4 jier. Wat foar wurk soest graach dwaan wolle? Ik wol graach frachtweinsjauffeur wurde en bin no dwaande om wat mear te learen. Ik soe dan eigen rider wurde kinne. Mei myn oplieding ha ik wol in 16

17 ûndernimmersdiploma, mar ik moat it rydbewiis foar de frachtwein noch helje. Op t heden is it berop fan frachtweinsjauffeur net sa bêst. Wa wit wurdt it yn de takomst better en kin ik as eigen rider oan de slach. Hast ek in bybaantsje? Ja, by Johannes en Gert Beukens (dat wist ik fansels ek wol, mar moast it dochs freegje). Dêr help ik wat op de buorkerij en yn it magazyn by de Meubelsuperstore yn Lemmer. Ik ha dêr staazje rûn en koe der yn de fakânsje ek wol oan de slach. Hoe reizgest nei skoalle? Mei de bus. As ik aanst staazje rin yn St. Nyk dan gean ik op de fyts. Wat is dyn favorite radiostasjon? Radio Veronica! Wat foar muzyk fynst moai? De measte muzyk dy t op radio Veronica draaid wurdt fyn ik wol moai. Top 40, Rock en Guns n Roses. Wêr sjochst graach nei op tv? Ik sjoch net safolle televyzje! Wat fynst leuk om te lêzen? De Truckstar! Ik lês allinnich as it moat fan skoalle, mar boeken oer de Twadde Wrâldoarloch fyn ik ek wol moai. Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen? Ja, ik wol hjir einliks net wei. Ik mei graach bûtenút wenje, yn de natuer. Mist ek wat yn Nijemardum? Ik tocht it net. De winkels wienen foarhinne wol maklik. Ik wit noch wol dat ik tegearre mei Marten altyd op it bankje by de slachterij fan Wiepkje siet te wachtsjen op ús mem. Mar dat is al in skoft lyn. Soest it slim fine om foar wurk of oplieding út Nijemardum wei te gean? As it moat dan is dat sa, mar ik wol net yn de stêd wenje! It leafst bûtenút mei wat bisten. Giest wolris te stappen? Wêrhinne? We geane wolris nei de tintefeesten. En oars sitte we yn de keet of yn it doarpshûs. Komst dan ek let thús? Ik ha gjin tiid by my, mar hâld it meastentiids wol wat yn e gaten.. Moarns bin ik altyd wol op tiid wekker en ik wol ek noch wat oan e snein ha. Hoe fynst it dat der wolris wat fernield wurdt nei it stappen? 17

18 In bytsje ouwehoere moat kinne, mar fan in oar syn eigendom moatte jo ôfbliuwe. Hast ek in hobby? Ja, ik ha mei ús heit 2 jier dwaande west om de Hanomag dy t ús pake twaddehâns kocht hie, op te knappen. Dy trekker is sa n 50 jier âld. No t er opknapt is mei ik graach it lân yn mei de trekker. Doe t de Hanomag klear wie, ha ik ek mei in pear maten de Gaasterland Toertocht riden. Dat is in tocht mei allegear âlde trekkers, organisearre troch de Vrienden van de Krukas. Fierders mei ik graach mei de hûn der op út, mar dy is al âld en kin net sa bêst mear rinne. Makkest sels ek wolris iten klear? Nee, net safolle. Mem makket it iten klear en dan mean ik it hiem foar har. Dochst ek oan sport? Net safolle. Ik mei graach racefytse. Ofrûne jier ha ik de 11-marren en 11-stêdetocht fytst. Ja dat kaam sa: we sieten Pinkstersneon byelkoar en doe sei ien fan myn maten dat hy de 11-stêdetocht fytse soe en ik sei: ik doch mei! We ha sneins in kaart helle en moandeis sieten Freerk Wildschut en ik op de fyts. As der winters natueriis is, dan mei ik ek graach ride. Bespilest in muzykynstrumint? Net mear. Ik ha 5 jier keyboard spile. No doch ik der net safolle mear mei, miskien komt dat wol wer ris. Wêr giest hinne mei fakânsje en mei wa? Faak nei Dútslân mei myn âlders. Ferline jier ha we yn oktober mei it gesin nei Gran Canaria west, dat fûn ik it leukst. Is sit der alwer op! Myn bern ha harren bêst fermakke mei âld boartersguod fan Marten en Gerben. Dy lûkt Gert de jas oan en we geane op wei nei de oare kant fan de dyk. Gerben (en syn mem fansels) tanke foar de gastfrijens en oant de oare kear! Hedwig 18

19 POSTZEGELS Het is weer bijna december en dan willen we weer graag allemaal kerstkaarten versturen. Maar ja de postzegels zijn vrij duur. Nu hebt u/jij de mogelijkheid om op de kaarten die in Fryslân worden verstuurd een Fryske postzegel te plakken. Deze postzegels kosten in de hele maand december 35 cent, de postzegels van TNT-post kosten 55 cent. De kaarten zijn wel wat langer onderweg, ongeveer 5-8 dagen. Wilt u/jij van deze postzegels gebruik maken dan kunt u/jij mailen naar of bellen Ze zijn te bestellen in velletjes van 10. Er zijn 2 soorten postzegels, nl.: een velletje met speciale winterafbeeldingen, of één met normale pompeblêd zegels. De kaarten moeten bij mij ingeleverd worden en mogen niet in de TNT-brievenbus. Als jullie ze op tijd bestellen weet ik ook wat ik ong. moet bestellen. Ook is er de mogelijkheid om gewone postzegels te kopen, voor de post buiten de kerst om. Deze postzegels kosten 40 cent. Bij TNT is dit 60 cent. Ook deze zijn te verkrijgen in velletjes van 10 en ook hier duurt het ong 5-8 dagen voor ze bezorgd zijn. Zijn er nog vragen dan kunt u/jij altijd bellen of mailen. Mail: Sjoukje Kramer, Wissebuurt 12, tel SINNICH MEI SINNE Op 9 oktober vond de voorlichtingsavond over energiebesparing plaats in het dorpshuis. Tijdens deze avond werd een toelichting gegeven over de mogelijkheden voor energiebesparing in de eigen woning. 19

20 Inmiddels is duidelijk geworden dat voor het aanbrengen van isolerende maatregelen subsidie beschikbaar is vanuit de provincie. Informatie hierover is te vinden op Om een goed beeld te krijgen van de mate van isolatie van uw woning met een mogelijkheid tot advies voor isolatie verbetering kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw woning te laten controleren door een deskundige middels een zo genaamde Quickscan. Met een quickscan wordt uw woning gecontroleerd op tal van punten aangaande isolatiewaarde. U krijgt een rapport naar aanleiding van de QuickScan waarna u zelf vrij bent om te bepalen of u zaken wilt verbeteren. Door een bijdrage van de gemeente kost deze quickscan nu nog maar 25,00. De scan wordt uitgevoerd door Eric de Jong: Wij vragen iedereen die gebruik wil maken van de scan zich voor 31 oktober a.s. bij de commissie aan te melden. Dit kan via het adres Erik de Jong neemt dan nadien contact met u op voor het maken van een afspraak. De commissie Sinnich mei Sinne, Ronald Schouten, Roelof Jorritsma, Jan Dirk van der Tol, Rienk Nadema IT HIMD FAN T GAT It is al hjerst mar it liket wol heech simmer, as ik op de lêste dei fan septimber de Sintel yn fyts op wei nei Trienke Woudstra. Trienke wennet mei Wiebren Altena op nûmer 28. Se ha trije bern. Maaike fan hast trije, Berend fan oardel en de nijste oanwinst: lytse Ane, dy is alve wiken âld. Wy hienen al ris earder ôfpraat, mar omdat it doe ek sok moai waar wie koe Trienke noch moai efkes op de trekker it lân yn te skodzjen. Ik parkear myn fyts tusken de fleurige 20

21 bernefytskes en de nijste oankeap, in stoere bakfyts. Kom deryn ropt Trienke wylst se de lytse poppehimkes opteart. Maaike sit noflik op de bank nei de televyzje te sjen (bytsje wurch, fan e moarn nei de peuterskoalle west) Berend docht boppe in knipperke en Ane leit te sliepen yn de boks. Wy bewûnderje it moaie sicht op e mole en de bosken en jouwe ús del oan de grutte keukentafel. Trienke wennet no sân jier yn Nijemardum en al wer fjouwer jier yn harren nije hûs. Dat hat se mei Wiebren en de arsjitekt nei eigen ynsjoch úttocht. Wêr bisto berne? Yn Koarnjum. Doe t ik twa jier wie binne wy ferhuze nei Marsum. Ik ha neist myn âlders noch trije susters en in broer. Wat foar oplieding hasto dien? Ferpleechkunde en SPH. Wat foar wurk dochst? Ik wurkje op Maykehiem yn Sint Nyk en hjir thús op de buorkerij. Omdat ús heit ek boer wie moast ik froeger thús wol gauris meihelpe. As puber fûn ik dy stjonkerij mar niks... en dan mar wer ûnder de dûs. Ik miende dat ik net mei in boer trouwe woe, lit stean boerin wurde. Mar ik trof Wiebren... en ja doe is it der dochs fan kommen en dêr ha ik beslist gjin spyt fan! Wy ha no in melkrobot en dêr is it in stik makliker troch wurden. Hast ek noch oar wurk dien? Yn de fakânsjes wurke ik by myn omke yn de ierappels en yn de patatfabryk. Ik ha ek noch in skoft foar myn oplieding staazje rûn yn Hilversum. Dêr wenne ik mei wat freondinnen op in flat. It wie dêr wol sa hoar! As de buorman mei syn skearmeske op de râne fan de wasktafel tikke dan koest dat dúdlik hearre. Dat wie ik hielendal net wend. Jou my mar in pleats op e romte. Wat fynst it moaiste om te dwaan? Lekker thús oan it wurk op de buorkerij, de soarch foar ús bern en de húshâlding. Wat woest as bern graach wurde? 21

22 Ik woe graach ferpleechster wurde en dat is ek slagge. Wêr meie se dy midden yn de nacht foar wekker meitsje? Mei trije lytse bern is it moai ast lekker trochsliepe kinst, dus as it net nedich is net wekker meitsje. Wat fynst in grutte ergenis? De papieren rompslomp fan it bedriuw. Dêrfoar sil ik dizze winter in kursus folgje, mar it is net myn hobby! Wiebren woe ek graach dat ik in kursus ynseminearjen folgje soe, mar dêr moat ik no noch net oan tinke. O ja, en te let komme, dêr ha ik ek in hekel oan! Dat jildt sawol foar mysels as foar in oar. Wat fynst in prachtich boek? De Paardenjongen fan Rubert Isaacson. Ik hie it al in skoft yn e hûs, mar koe it pas lêze doe t it hûs klear wie. Dat is fjouwer jier lyn. No bin ik mear oan it foarlêzen. Hok tv-programma fûnst of fynsto hiel moai? Ik mocht froeger graach nei sikehûs-searjes sjen. No soe ik it net witte, ik kom der earlik sein net oan ta. Hok gebou yn ús gemeente meie se om dy wol ôfbrekke? Hjir yn Gaasterlân soe ik it net witte mar it Crystalic, dat grutte glêzen gebou ast Ljouwert yn komst fyn ik beslist net moai. Mist de winkels ek yn Nijemardum? Ik bin it fansels net wend mar it liket my wol leuk, efkes mei de bernewein in kuierke nei it doarp om in boadskip te dwaan. De bakker komt trouwens wol oan de doar, dat is handich. Mist oars ek wat yn Nijemardum? Útsein myn skoanmem wennet myn famylje net yn de buert. Ik kin net samar efkes by harren oanwippe. Dat mis ik wol en dêrom gean ik sa no en dan in dei by myn âlders út de gast. Gesellich byprate en middeis mei myn sus nei de stêd te winkeljen. Wêr soest noch graach ris hinne wolle? Ik ha famylje yn Kanada en dêr wol ik noch wol ris hinne, om te sjen hoe it dêr om en ta giet. 22

23 Wat kin neffens dy absolút net? Fernielingen en dan foaral grêfskeining, dat fyn ik wol sa tryst. Men moat gewoan fan in oar syn spul ôfbliuwe. Wat foar iten makkest graach klear? Gewoane sûne kost, gjin liflafjes of sokssawat. Ik mei wol graach cake bakke. Dan fynt Maaike it leuk om my te helpen. Der sit dan faaks wol mear beslach neist dan yn de beslachkom mar it wurdt altyd in cake. Dochst ek oan sport? Froeger ha ik wol hynsteriden mar ik hâld net sa fan dressuer, lit my mar wat oer hindernissen springe. Letter ha ik my dwaande holden mei toulûken. Der waard by ús thús yn e skuorre traind, sa bin ik der ynrûgele. Ik ha ek noch sjuerylid west by toulûkwedstriden. Sa ha ik Wiebren trouwens ek troffen. Wat fynst de moaiste tiid fan it jier en wêrom? De simmer. Lekker bûten wêze, mar dat is foar ús ek in drokke tiid. Dêrom is it yn e winter ek wol hearlik, dan ha we wer mear tiid foar elkoar. Einliks fyn ik alle seizoenen wol moai. Wat wolst net misse út de wenkeamer? Ús bank. Soe it Frysk oer hûndert jier noch bestean? Fêst wol, foaral yn de doarpen sjoch ik it fuort net ferdwinen. Moat der ek noch húshimmele wurde? No dat kin hjir mei trije lytse bern alle dagen wol. It is saak om de boel wat by te hâlden. Wy binne der al wer trochhinne. Trienke miende dat se net safolle te fertellen hie mar wy binne al hiel wat gewaar wurden. Ta beslút moat sy fansels noch efkes op de foto mei Maaike. De lytse mantsjes litte wij mar lekker koese. Trienke, bedankt datsto mei dyn drokke skema dochs noch tiid frijmeitsje woest, it wie gesellich! Jantsje. 23

24 Verenigingen in Nijemirdum Dorpsbelang vz Yme Wiersma secr Bauke Beukens pen. Gerrie van der Veen Lokaalvereniging vz Wiebren Hoekstra secr Wiepkje Holtrop pen Hendrik Postma Beheerders dorpshuis Klaas en Harmke Rienstra dorpshuis Chr. Basisschool De Stapstien schoolleider Carolien Glastra Peuterspeelzaal 't Opstapke ouderraad Joke Postma inl: Jitske Mulder Prot. Gem. O-N-S vz Tiete Groenhof Kerkgebouw De scriba Joop Verkaik Hoekstien predikant Teije T. Osinga predikante Maartje Wildeman koster fam. Luinenburg Begrafenisvereniging vz Roelie Veen secr Griet Akke Rienstra pen Piet Rienstra Omrin bode Pieter Deinum / Damclub vz Johannnes van der Goot secr Egge Reinsma pen Henk Bokma Vogelwacht Inl. Carl Draaijer Feestcommissie vz Trijntsje de Jong-Rienstra secr Ans Bosma pen Sander Mollema

25 Verenigingen in Nijemirdum vervolg Passage vz Harmke Rienstra-Eliveld secr Tjitske Baukema pen Nieske Glashouwer Biljartclub De Eekhoorn Biljartclub Zicht op de bal Klaverjasvereniging O.N.S. vz Klaas Rienstra secr Riny Kramer pen Gerlof Hendriks vz Jaap Douwe Bokma secr Hendrik Rienstra pen Wieger Pietersma vz Sake Mollema secr Feike Samplonius pen Doede Bosma Line Dancing Inl. dorpshuis Nijemirdum Gymnastiek vereniging vz Feikje Draaijer secr Brechtsje Bokma pen Monique Betsema Tennis vz Wilco Daas secr Nick Fortezza pen Jaap Ovelgönne Voetbal Vz(interim) Henk Wieger Ruiter secr Henk Wieger Ruiter pen Jacob Brandenburg Volleybal Vz Yke van der Wal secr Sander Mollema pen Kees Draaijer Int. Kerkelijk streekkkoor vz Janke de Jong secr Gerrit Postma pen Jannie Feenstra

26 Verenigingen in Nijemirdum vervolg Soos vz Klaas Muizelaar Secr/pen Jan Smits Zanggroep Eigenwize vz Aafke Walinga secr Anneke Sluitman pen Brúnsje Muizelaar Boerinnengroep vz Jenny Uittenbogaard secr Gettje Altenburg pen Ida Agricola Kinderkoor Prelude vz vacant secr Jantsje Wierda pen Geeske Hendriks dirigent Marianne vd Heide Tuinclub vz Klaske Zwart secr Jantsje Akkerman pen Wieke Haarsma EHBO vz Esther Schilstra secr Jannie de Vries pen Jeannet Bekedam Toneelclub Inl. Coby Hospes Doarpsnijs De redaksje: Wiepkje Holtrop Tiete Bangma Hedwig Beukens Annie de Kleine Jantsje Akkerman Coby Hospes adres: Website: Bij bestuurswisselingen en/of wijzigingen dit graag doorgeven aan Gerrie van der Veen 26

27 KERSTDINER HOTEL BOSCHLUST Geachte oudere inwoners van Oudemirdum en Nijemirdum. Graag willen wij bij deze, alle ouderen (boven de 65 jaar) van Oudemirdum en Nijemirdum uitnodigen voor ons jaarlijkse kerstdiner. Deze zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 17 december 2013 bij Hotel Boschlust. Vanaf uur bent u van harte welkom. Graag onderstaand strookje inleveren voor 10 december bij Boschlust of bij Wiepkje Holtrop. Zorg dat u op tijd inlevert want vol=vol.. Ik/wij komen graag op 17 december met. Personen. Naam.. Ik wil graag opgehaald worden op onderstaand adres: Adres.. Telefoonnummer Frank en Josette van den Brink Hotel restaurant Boschlust 27

28 FAN DE REDAKSJE Jantsje hat net sa folle foto's mear foar ús rubryk " Wa bin ik". Wolle jimme efkes yn jim laadsje mei âlde jeugdfoto's omskarrelje? Sykje mar gau in kreazenien út en mail of bring dy by de redaksje. Lit jins ljocht foar de minsken skine, mar set der gjin fergrutglês foar 28

29 DE STIPERS Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Paul Baas Harmen en Lieske Bangma Albert en Jeannet Bekedam Bauke Beukens Willem Beukens Doede Bosma Harm van Bommel Jan Buma Johan A. Dijkstra Jelle Eppinga Henk en Lian de Graaf Ede Groenhof Arjan Hendriks Halbe Hielkema Tryntsje de Jong-Rienstra Cees en Johannes v.d. Meer Martin Mensonides Hendrik Postma Marijke Postma Douwe en Froukje Prins Fam. K. Rienstra Runia Fourage BV Runia Transport BV Jan-Dirk van der Tol VandeLinde Associates Earnst P. Veenstra Annoesjka de Vries De Vries De Klussenbaas Camping De Groninger Melkveehouderij/luxe appartementen Garant Zaden Onderhoud & timmerbedrijf Klussenbedrijf Straetus Incasso Buma Handel Dierenarts Boomkwekerij Koeienmuseum/melkveehouderij Transportbedrijf/verhuizingen SDS Balk Startmotoren en dynamo s Bouw- en onderhoudsbedrijf Kapsalon Tryntsje Van der Meer Mechanisatie Martin Service-onderhoud en reparatie mobiele werktuigen Motorenrevisie/reparatie It Kniphúske Bakkerij Prins, Harich Beheerders dorpshuis (Klein)diervoeders, aardappelen enz. Transportbedrijf Feedcentre B.V. Journalistieke Producties Hovenier Pedicure Slagerij, Oudemirdum De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e moanne by de minsken thús komt. 29

30 AGINDA 23 novimber: Sinterklaasjûn Elke tongersdei fan oant oere is de Lytse Byb iepen op de Stapstien. Elke 3e sneon fan e moanne wurdt it âld papier ophelle. IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 28 novimber 2013 KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 20 novimber 2013 by ien fan de redaksjeleden in stjoere kin ek: 30

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris

DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris 2015 1 Kolofon Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder)

IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder) IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder) In klucht fan ASTRID BAIJS en JAN TOL Fryske oersetting Gurbe Dijkstra TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail:

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl Jaargang 30 no. 1 2013 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 117 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt INHOUDSOPGAVE: Oplage: 600 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny DOARPSNIJS Nûmer 375 juny 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 Van de redactie Naar aanleiding van onze oproep in de vorige uitgave van De Twa Doarpen hebben we een aantal mooie foto s ontvangen. Twee daarvan prijken op de

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175. Tiny Weidenaar. Foarmjouwing: Annemarie Wiersma.

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175. Tiny Weidenaar. Foarmjouwing: Annemarie Wiersma. Novimber 2012-1 - - 2 - Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Tiny Weidenaar Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Ynhâld Kolofon...1 Ynhâld...1

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber

DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133

Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133 Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2133 februari 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang maart 2014 M-maart 2014 Eerste exemplaar Sissy overhandigd aan wethouder Gea Akkerman SNEEK - Het eerste exemplaar van female lifestyle

Nadere informatie

Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120

Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120 Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2120 januari 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 105 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie Pieter Albada Hanny Bergsma-Sikkes Atsje

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken april mei 2010 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 362 april

DOARPSNIJS Nûmer 362 april DOARPSNIJS Nûmer 362 april 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 6

Schooljaar 2015-2016, nr. 6 Schooljaar 2015-2016, nr. 6 Agenda 23 3: Iepenlessen foar alle Jorwerters (8:30-10:15) 23-3: Ynspiraazje dei 3 TS 24 3: Aaisikjen 25 t/m 28 maart: Paasweekend 30 3: MR 6 4: Onderwijs team 4 studiedag,

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken dec. - jan. 2012 ! 2 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers)

FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers) FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers) In toanielstik fan NEIL SIMON Winner PULITZER PRIIS foar drama 1991 Fryske oersetting Gurbe Dijkstra TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel:

Nadere informatie

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Maaie 2014 33 e Jiergong Nûmer 1 Oplaach : 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Tiny

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Maaie 2014 33 e Jiergong Nûmer 1 Oplaach : 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Tiny Maaie 2014-1 - - 2 - Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Maaie 2014 33 e Jiergong Nûmer 1 Oplaach : 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Tiny Weidenaar Ynhâld / Inhoudsopgave Foarwurd...-

Nadere informatie

Burgumers, verhalen zelf

Burgumers, verhalen zelf Burgumers, verhalen zelf Uitgave Nut Bergum Burgumers, verhalen zelf Een verhalen bundel voor en door (oud) Burgumers Uitgave Nut Bergum e.o. Redactie Taeke Doevendans 2011 1 2 Voorwoord Een boek geschreven

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie

DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL Juni 2011 - Jaargang 41 REDACTIE: Voorzitter Nynke de Visser Harnemoune 1 tel. 463120 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 380 desimber

DOARPSNIJS Nûmer 380 desimber DOARPSNIJS Nûmer 380 desimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie