1. Belangrijkste uitkomsten Inleiding Aanleiding voor het onderzoek Onderzoeksvragen Verantwoording...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Belangrijkste uitkomsten... 5. 2. Inleiding... 7 2.1 Aanleiding voor het onderzoek... 7 2.2 Onderzoeksvragen... 7 2.3 Verantwoording..."

Transcriptie

1 Rapport VUURWERK Draagvlak voor gemeentelijke vuurwerkshow in combinatie met vuurwerkverbod particulieren Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december

2 COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus AN Enschede Rapportnummer 2015/179 Datum December 2015 Opdrachtgever Binnenlands Bestuur Auteurs Peter Kanne Wouke Gerritsma Laurens Klein Kranenburg Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron (I&O Research) duidelijk wordt vermeld. Vuurwerk Colofon

3 INHOUDSOPGAVE 1. Belangrijkste uitkomsten Inleiding Aanleiding voor het onderzoek Onderzoeksvragen Verantwoording Omgang met en perceptie van vuurwerk Afsteekgedrag Afsteektijden Vuurwerkvrije zones Vuurwerkverbod en andere alternatieven Alternatieven voor particulier vuurwerk Overlast Onderzoeksverantwoording Vuurwerk Inhoudsopgave

4 1 HOOFDSTUK Belangrijkste uitkomsten Vuurwerk Belangrijkste uitkomsten 4

5 1. Belangrijkste uitkomsten Populariteit van zelf vuurwerk afsteken neemt iets af Op dit moment is 12 procent van de Nederlanders van plan om dit jaar tijdens oud en nieuw vuurwerk af te steken. In 2014 was dit 14 procent. Circa driekwart van de Nederlandse bevolking gaat zelf zeker geen vuurwerk afsteken. Jongeren (18-24) en jarigen (met kinderen) gaan dit jaar het vaakst vuurwerk afsteken. Ook in 2014 was dit het geval. Draagvlak voor gemeentelijke vuurwerkshow in combinatie met vuurwerkverbod particulieren Bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) is voor een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren. Als het vuurwerkverbod wordt gecombineerd met een professionele vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente is een meerderheid van 54 procent hier voorstander van. Ruim zes op de tien Nederlanders vinden dat hun gemeente een centrale vuurwerkshow moet regelen, los van de vraag of er een vuurwerkverbod voor particulieren komt. De voorkeur voor een professionele vuurwerkshow blijkt ook als Nederlanders moeten kiezen uit alternatieven, in het scenario dat er sprake is van een algemeen vuurwerkverbod. Volgens 61 procent van de Nederlanders is een professionele vuurwerkshow op een centrale plaats in de gemeente een goed alternatief, mocht het tot een vuurwerkverbod komen. Circa twee op de tien vinden dat een alternatief in zo n geval overbodig is. Brede steun voor vuurwerkvrije zones, maar ook onbekendheid Het instellen van vuurwerkvrije zones kan in het algemeen op breed draagvlak onder de Nederlandse bevolking rekenen. Bijna acht op de tien Nederlanders zijn hier voorstander van. Ook in 2014 was hier een ruime meerderheid (76 procent) voor te vinden. Van degenen die denken dat er in hun gemeente een vuurwerkvrije zone is, geeft circa driekwart aan hier blij mee te zijn. Niettemin zegt ook bijna de helft van de Nederlanders niet te weten of er in hun gemeente een vuurwerkvrije zone is ingesteld. VVD- en CDA-kiezers hechten het meest aan vuurwerktraditie. Zeven op de tien VVD- en CDA-kiezers vinden het afsteken van vuurwerk een mooie traditie die in stand moet worden gehouden. Deze mening wordt gedeeld door ruim zes op de tien ChristenUnie- en PVV-stemmers. De vuurwerktraditie wordt het minst gewaardeerd door kiezers van GroenLinks (35 procent), SGP (40 procent) en Partij voor de Dieren (46 procent). Negen van de tien omstanders dragen geen vuurwerkbril Een vuurwerkbril wordt door zes op de tien vuurwerkafstekers niet gedragen tijdens het afsteken. Twee op de tien vuurwerkafstekers dragen altijd een beschermende bril en de rest draagt deze meestal of soms. Omstanders die zelf geen vuurwerk afsteken, dragen negen van de tien keer geen beschermende bril. Overlast: harde knallen en vuurwerkrestanten op straat grootste bron van overlast Driekwart van alle Nederlanders ervaart in enigerlei mate overlast van vuurwerk. De grootste groep (47 procent) ervaart af en toe overlast, maar een op de zeven heeft naar eigen zeggen altijd hinder van vuurwerk. De grootste bron van overlast zijn harde knallen en vuurwerkrestanten op straat. Ook gestreste huisdieren worden door vier op de tien mensen die overlast ervaren, genoemd. Vuurwerk Belangrijkste uitkomsten 5

6 2 HOOFDSTUK Inleiding Vuurwerk Inleiding 6

7 2. Inleiding 2.1 Aanleiding voor het onderzoek Binnenlands Bestuur is hét vakblad voor binnenlandse bestuurders en ambtenaren bij gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid. Binnenlands Bestuur en I&O Research zijn een samenwerking aangegaan: in acht metingen wordt onderzocht hoe burgers staan tegenover zaken die te maken hebben met thema's die voor bestuurders en ambtenaren relevant zijn of kunnen worden. In de eerste twee metingen stonden de bezuinigingen door gemeenten en de transities in het sociaal domein centraal. Dit onderzoek is de derde meting. Met de jaarwisseling in zicht gaat dit onderzoek over het afsteken van vuurwerk en het verloop van de jaarwisseling. Ook de mate van steun voor alternatieven voor het afsteken van vuurwerk door particulieren komt aan bod. Een van de maatregelen betreft het aanwijzen van vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rond verzorgingstehuizen, scholen of kinderboerderijen. Uit een inventarisatie van het AD blijkt dat zeker 56 gemeenten dit jaar vuurwerkvrije zones instellen. 1 Dat zijn er volgens het AD 13 meer dan vorig jaar. 2.2 Onderzoeksvragen I&O Research heeft dit onderzoek uitgevoerd onder inwoners van 18 jaar en ouder met als centrale vragen: 1 In hoeverre zijn Nederlanders voor of tegen het afsteken van vuurwerk door particulieren en onder welke voorwaarden? 2 Hoe denken Nederlanders over alternatieven voor het afsteken van vuurwerk door particulieren? 3 Verandert het afsteekgedrag (van degenen die nu vuurwerk afsteken) door het aanbieden van alternatieven? 4 In hoeverre ervaren Nederlanders overlast van (het afsteken van) vuurwerk tijdens de jaarwisseling? 2.3 Verantwoording I&O Research voerde van donderdag 3 tot en met dinsdag 8 december 2015 een online onderzoek uit naar de standpunten en ervaringen van Nederlanders met betrekking tot vuurwerk en het verloop van de jaarwisseling. In deze periode werkten Nederlanders (18+) mee aan het onderzoek. I&O Research heeft een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd in 2014, in de laatste week voor oud en nieuw (26-28 december 2014). Zie hoofdstuk 4 voor een nadere onderzoeksverantwoording. 1 Aan het onderzoek van het AD namen 281 van de 393 gemeenten in Nederland deel. Winterman, P. en Schildkamp, V. (2015), Steeds meer gemeenten doen vuurwerk in de ban, Algemeen Dagblad, 26 november Geraadpleegd via: Vuurwerk Inleiding 7

8 3 HOOFDSTUK Omgang met en perceptie van vuurwerk Vuurwerk Omgang met en perceptie van vuurwerk 8

9 3. Omgang met en perceptie van vuurwerk 3.1 Afsteekgedrag De meerderheid van de Nederlanders (69 procent) geeft in 2015 aan doorgaans geen vuurwerk af te steken rond de jaarwisseling. Dit is iets meer dan in Dit betreft een lichte stijging van 2 procentpunt ten opzichte van 2014 (tabel 3.1). Tabel 3.1 Steekt u doorgaans vuurwerk af rond de jaarwisseling? Ja, altijd 7% 6% Ja, meestal wel 7% 5% Het ene jaar wel, het andere niet 6% 6% Een enkele keer 13% 14% Nooit 67% 69% TOTAAL 100% 100% Op de vraag of mensen dit jaar van plan zijn met oud en nieuw vuurwerk af te steken, geeft 12 procent aan dit (waarschijnlijk) te gaan doen (tabel 3.2). In 2014 was dit nog 14 procent, maar mogelijk speelt een tijdseffect hier een rol. Dit jaar is het onderzoek zo n drie weken eerder uitgevoerd dan in Wellicht besluit een aantal mensen in de komende periode alsnog vuurwerk te gaan afsteken. Verder zien we dat het overgrote deel (73 procent) dit jaar zeker geen vuurwerk gaat afsteken. In 2014 was dit 75 procent. Jongeren (18-24 jaar) en jarigen met kinderen zijn verhoudingsgewijs het vaakst van plan om dit jaar vuurwerk af te steken (zie ook tabel 3.3). Mannen (15 procent) zijn gemiddeld vaker voornemens om vuurwerk af te steken dan vrouwen (9 procent). Tabel 3.2 Bent u dit jaar van plan vuurwerk af te gaan steken rond de jaarwisseling? Ja, zeker wel 7% Steekt vuurwerk af: 5% Steekt vuurwerk af: Waarschijnlijk wel 6% 14% 7% 12% Waarschijnlijk niet 9% 10% Zeker niet 75% 73% Weet ik (nog) niet 3% 4% TOTAAL 100% 100% 2 In 2014 is het onderzoek tussen 26 en 28 december uitgevoerd. Dit jaar hebben deelnemers de vragenlijst ingevuld tussen 3 en 8 december Vuurwerk Omgang met en perceptie van vuurwerk 9

10 De traditie van het zelf vuurwerk afsteken lijkt zich vooral te concentreren in Oost-Nederland. In Overijssel, Gelderland en Flevoland zijn verhoudingsgewijs de meeste inwoners van plan om dit jaar tijdens oud en nieuw vuurwerk af te steken. In Zeeland (5 procent) en Limburg (4 procent) is het aandeel inwoners dat vuurwerk gaat afsteken het kleinst, hoewel in het geval van Zeeland enige voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren van de uitkomsten vanwege het wat kleinere aantal deelnemers. Tabel 3.3 Voorgenomen afsteekgedrag (komende jaarwisseling) naar leeftijd (%) TOTAAL Zeker / waarschijnlijk wel 35% 13% 31% 8% 3% 12% Zeker / waarschijnlijk niet 48% 81% 62% 88% 95% 84% Weet ik (nog) niet 17% 6% 7% 4% 2% 4% TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% Grafiek 1.1 Voorgenomen afsteekgedrag (komende jaarwisseling) naar provincie (met tussen haakjes het aantal respondenten) (% zeker / waarschijnlijk wel) Overijssel (164) Gelderland (319) 21% 20% Flevoland (58) Noord-Holland (394) Utrecht (176) 12% 12% 19% Drenthe (70) Noord-Brabant (382) Zuid-Holland (527) 11% 10% 9% Groningen (77) Friesland (66) Zeeland (57) Limburg (197) 4% 5% 8% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Zes op de tien vuurwerkafstekers dragen nooit een veiligheidsbril Van degenen die zelf weleens vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling draagt 62 procent nooit een veiligheidsbril. Fanatieke vuurwerkafstekers dragen niet vaker een veiligheidsbril dan degenen die een enkele keer tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken. Twee op de tien vuurwerkafstekers dragen altijd een beschermende bril en de rest draagt deze meestal of soms. Onder omstanders die zelf geen vuurwerk afsteken, draagt zelfs 90 procent nooit een veiligheidsbril. Vuurwerk Omgang met en perceptie van vuurwerk 10

11 Tabel 3.4 Het dragen van een veiligheidsbril naar frequentie van afsteken STEEKT U DOORGAANS VUURWERK AF ROND DE JAARWISSELING? Als u zelf vuurwerk afsteekt, draagt u dan een veiligheidsbril? Ja, altijd Ja, meestal wel Het ene jaar wel, het andere niet Een enkele keer Totaal Altijd 18% 20% 15% 18% 18% Meestal 12% 11% 11% 10% 11% Af en toe 9% 9% 16% 9% 10% Nooit 61% 61% 58% 64% 62% TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% Professionele vuurwerkshow zou drie op de tien vuurwerkafstekers doen stoppen Het percentage mensen dat (waarschijnlijk) zal stoppen met zelf vuurwerk afsteken is opgelopen van 23 procent in 2014 naar 28 procent nu. Hoewel het hier om zelfrapportage gaat, zijn vuurwerkafstekers in vergelijking met vorig jaar vaker geneigd om te stoppen als een professionele vuurwerkshow in hun gemeente wordt georganiseerd. Nu zegt 38 procent van de Nederlanders die vuurwerk gaan afsteken dat zij hiermee zeker niet gaan stoppen. Met andere woorden, het afsteekgedrag van deze groep zal niet veranderen door het organiseren van een vuurwerkshow. In 2014 gaf nog 45 procent aan zeker niet te zullen stoppen met zelf vuurwerk afsteken. Verder is de groep die nog niet weet of zij haar afsteekgedrag zal aanpassen iets groter dan vorig jaar, maar dit komt waarschijnlijk ook door de eerdere afname van de enquête. Tabel 3.5 Stel dat er in uw gemeente bij de jaarwisseling op een centrale plaats een professionele vuurwerkshow wordt georganiseerd. Zou u dan stoppen of minderen met vuurwerk kopen en afsteken? Zeker wel stoppen met zelf vuurwerk afsteken 9% Zal (waarschijnlijk) stoppen: 9% Zal (waarschijnlijk) stoppen: Waarschijnlijk wel stoppen met zelf vuurwerk afsteken Niet stoppen, maar minder eigen vuurwerk afsteken Zeker niet stoppen, ook niet minder eigen vuurwerk afsteken 13% 23% 19% 28% 24% 22% 45% 38% Weet ik (nog) niet 8% 12% TOTAAL 100% 100% Zes op de tien vuurwerkafstekers zouden stoppen na invoering vuurwerkverbod Op de vraag of men helemaal zou stoppen of minderen met zelf vuurwerk kopen en afsteken wanneer een algeheel verbod op vuurwerk wordt ingevoerd, geeft het grootste deel (39 procent) van de vuurwerkafstekers aan zeker te zullen stoppen. In 2014 was dit percentage vrijwel gelijk met 38 procent. Twintig procent zegt waarschijnlijk te zullen stoppen met zelf vuurwerk afsteken. Per saldo zouden zes op de tien vuurwerkafstekers (waarschijnlijk) stoppen na invoering van een vuurwerkverbod. Dit is onveranderd ten opzichte van Vuurwerk Omgang met en perceptie van vuurwerk 11

12 Tabel 3.6 Stel dat het helemaal verboden wordt om vuurwerk af te steken. Zou u dan stoppen of minderen met zelf vuurwerk kopen en afsteken? Zeker wel stoppen met zelf vuurwerk afsteken 38% 39% Waarschijnlijk wel stoppen met zelf vuurwerk afsteken Niet stoppen, maar minder eigen vuurwerk afsteken Zeker niet stoppen, ook niet minder eigen vuurwerk afsteken 22% 20% 15% 12% 17% 18% Weet ik (nog) niet 9% 11% TOTAAL 100% 100% 3.2 Afsteektijden Weten Nederlanders op welke tijdstippen vuurwerk mag worden afgestoken? Wat betreft de aanvangstijd geven de meeste Nederlanders (46 procent) het goede antwoord, namelijk 31 december vanaf 18 uur s avonds. In 2014 lag dit percentage aanzienlijk hoger: 71 procent. Enerzijds kan deze daling te maken hebben met het feit dat de enquête dit jaar drie weken vroeger is afgenomen. 3 Zo zien we dat het percentage Weet niet met 17 procent dit jaar hoger is dan in 2014 (5 procent). Anderzijds is dit mogelijk te verklaren doordat tijdens de vorige jaarwisseling voor het eerst de gewijzigde afsteektijden golden. Deze kennis is wellicht deels weggezakt. Ook bij het noemen van de eindtijd zien we dat het juiste antwoord (1 januari tot 2 uur s nachts) minder vaak is gegeven dan in 2014, hoewel het verschil minder groot is (54 om 64 procent). De eindtijd is overigens in 2014 en 2015 ongewijzigd gebleven. Tabel 3.7 Weet u vanaf wanneer er vuurwerk afgestoken mag worden? Nee, weet ik niet 5% 17% Ja, in heel december 0% 0% Ja, na de Kerstdagen 0% 0% Ja, de laatste twee dagen van december 2% 2% Ja, de laatste dag (31 december) vanaf 9 uur s ochtends 14% 28% Ja, de laatste dag (31 december) vanaf 18 uur s avonds 71% 46% Ja, de laatste dag (31 december) vanaf 23 uur s avonds 4% 7% TOTAAL 100% 100% 3 In 2014 is het onderzoek tussen 26 en 28 december uitgevoerd. Dit jaar hebben deelnemers de vragenlijst ingevuld tussen 3 en 8 december Vuurwerk Omgang met en perceptie van vuurwerk 12

13 Tabel 3.8 Weet u tot wanneer er vuurwerk afgestoken mag worden? Nee, weet ik niet 17% 25% Ja, tot 1 januari 1 uur s nachts 12% 11% Ja, tot 1 januari 2 uur s nachts 64% 54% Ja, tot 1 januari 5 uur in de ochtend 4% 5% Ja, tot 1 januari 12 uur 2% 3% Ja, tot 1 januari 18 uur 1% 1% Ja, tot 1 januari, hele dag (tot 12 uur s nachts) 1% 1% TOTAAL 100% 100% 3.3 Vuurwerkvrije zones Weten Nederlanders of er in hun gemeente vuurwerkvrije zones ingesteld worden? Net als in 2014 geeft ook ditmaal 46 procent van de Nederlanders aan niet te weten of er in de eigen gemeente een vuurwerkvrije zone is. Tabel 3.9 Zijn er in uw gemeente ook plekken aangewezen waar vuurwerk afsteken verboden is? 2014 (IN 2015 MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 2015 Ja 8% Ja, vorig jaar 6% Ja, dit jaar 6% Nee 45% Nee 45% Weet ik niet 46% Weet niet 46% Van de mensen die in hun gemeente te maken hebben met een vuurwerkvrije zone, is 72 procent blij met deze zone(s). Dit percentage is onveranderd ten opzichte van Tabel 3.10 Welke uitspraak past het best bij uw mening over de vuurwerkvrije zones in uw gemeente? Ik ben daar blij mee 72% 72% Ik ben daar niet blij mee 3% 5% Het maakt mij niets uit 17% 15% Anders 8% 8% Weet ik niet 1% 0% TOTAAL 100% 100% Vuurwerk Omgang met en perceptie van vuurwerk 13

14 3.4 Vuurwerkverbod en andere alternatieven Wat vinden Nederlanders van een algemeen vuurwerkverbod en hoe kijken zij aan tegen alternatieven voor het afsteken van vuurwerk door particulieren? Helft Nederlanders voor vuurwerkverbod particulieren De helft van de Nederlanders (49 procent) is voor een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren. In 2014 was deze groep iets groter (56 procent). Als het vuurwerkverbod wordt gecombineerd met een professionele vuurwerkshow is 54 procent hier voorstander van. Bijna acht op de tien inwoners vinden dat de gemeente op bepaalde plaatsen het afsteken van vuurwerk moet verbieden. Ook in 2014 was hier een ruime meerderheid (76 procent) voor te vinden. Het instellen van vuurwerkvrije zones kan in het algemeen op breed draagvlak onder de Nederlandse bevolking rekenen. Ook zijn zes op de tien Nederlanders voorstander van een professionele vuurwerkshow, te organiseren door de gemeente. Vuurwerk wordt door zes op de tien als mooie traditie gezien Hoewel de helft van de Nederlanders een afsteekverbod voor particulieren wil, vindt 60 procent het afsteken van vuurwerk ook een mooie traditie die in stand moet worden gehouden. Tabel 3.11 Houding ten aanzien van vuurwerk (% (helemaal) eens) VERSCHIL Het afsteken van vuurwerk door particulieren moet helemaal worden verboden De gemeente moet vuurwerk op bepaalde plaatsen verbieden (vuurwerkvrije zones) De gemeente moet bij de jaarwisseling op een centrale plaats een professionele vuurwerkshow organiseren Het afsteken van vuurwerk is een mooie traditie die we in stand moeten houden Ik ben bang voor vuurwerk dat vlak bij me wordt afgestoken Ik durf voor en rond oudjaar niet goed de straat op vanwege het vuurwerk dat op straat wordt afgestoken 56% 49% -7% 76% 78% 3% 63% 62% -1% 56% 60% 4% 57% 59% 2% 37% 37% 0% Vuurwerk Omgang met en perceptie van vuurwerk 14

15 Tabel 3.12 Houding ten aanzien van vuurwerk (% (helemaal) eens) 1: Vuurwerkshow VERSCHIL De gemeente moet bij de jaarwisseling op een centrale plaats een professionele vuurwerkshow organiseren 63% 62% -1% 2: Verbod Het afsteken van vuurwerk door particulieren moet helemaal worden verboden 56% 49% -7% 3: Verbod + vuurwerkshow Het afsteken van vuurwerk door particulieren moet helemaal worden verboden, in plaats daarvan moet er op een centrale plaats bij de jaarwisseling een professionele vuurwerkshow worden georganiseerd. - 54% - Tabel 3.13 Houding ten aanzien van vuurwerk (%) HELEMAAL EENS GROTENDEELS MEE EENS GROTENDEELS MEE ONEENS HELEMAAL MEE ONEENS WEET NIET / N.V.T Het afsteken van vuurwerk door particulieren moet helemaal worden verboden % 21% 21% 26% 4% % 25% 18% 23% 2% Het afsteken van vuurwerk door particulieren moet helemaal worden verboden, in plaats daarvan moet er op een centrale plaats bij de jaarwisseling een professionele vuurwerkshow worden georganiseerd % 22% 19% 23% 4% De gemeente moet vuurwerk op bepaalde plaatsen verbieden (vuurwerkvrije zones) % 28% 9% 8% 4% % 32% 9% 11% 4% De gemeente moet bij de jaarwisseling op een centrale plaats een professionele vuurwerkshow organiseren % 29% 15% 18% 5% % 27% 13% 19% 4% Het afsteken van vuurwerk is een mooie traditie die we in stand moeten houden % 34% 16% 21% 3% % 31% 16% 25% 3% Ik ben bang voor vuurwerk dat vlak bij me wordt afgestoken % 27% 18% 20% 2% % 25% 19% 22% 3% Ik durf voor en rond oudjaar niet goed de straat op vanwege het vuurwerk dat op straat wordt afgestoken % 24% 21% 38% 3% % 20% 22% 38% 3% Vuurwerk Omgang met en perceptie van vuurwerk 15

16 Grootste steun voor particulier vuurwerkverbod onder PvdD- en GL-kiezers De steun voor een particulier vuurwerkverbod is het grootst onder kiezers van Partij voor de Dieren (80 procent) en GroenLinks (69 procent). Ook degenen die nu op de SP, D66 of PvdA zouden stemmen als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn, zijn in meerderheid voor een vuurwerkverbod voor particulieren. Het aanwijzen van vuurwerkvrije zones kan op brede politieke steun van alle kiezers rekenen. Verder zien we dat de meeste kiezers voorstander zijn van een professionele vuurwerkshow die door de gemeente wordt georganiseerd, variërend van 88 procent van de PvdD-aanhangers tot 51 procent van de SGP-kiezers. Vuurwerktraditie meest gewaardeerd door VVD- en CDA-kiezers Zeven op de tien VVD- en CDA-kiezers en ruim zes op de tien CU- en PVV-stemmers vinden het afsteken van vuurwerk een mooie traditie die in stand moet worden gehouden. Onder aanhangers van andere partijen is deze steun minder groot, vooral onder kiezers van GroenLinks (35 procent), SGP (40 procent) en PvdD (46 procent). In Oost-Nederland is de steun voor een algemeen vuurwerkverbod wat lager dan in de andere regio s, wat samenhangt met de grotere populariteit van het zelf vuurwerk afsteken (zie paragraaf 3.1). Ook is hier iets minder enthousiasme voor een professionele vuurwerkshow als alternatief, hoewel het wel een meerderheid van de bevolking betreft (57 procent). In alle regio s zijn minstens zeven op de tien inwoners voorstander van vuurwerkvrije zones. Tabel 3.14 Houding ten aanzien van vuurwerk, naar huidige politieke voorkeur (% eens) PVDD GL SP D66 PVDA SGP CU 50 PLUS VVD PVV CDA TO- TAAL Het afsteken van vuurwerk door particulieren moet helemaal worden verboden. Het afsteken van vuurwerk door particulieren moet helemaal worden verboden, in plaats daarvan moet er op een centrale plaats bij de jaarwisseling een professionele vuurwerkshow worden georganiseerd. De gemeente moet vuurwerk op bepaalde plaatsen verbieden (vuurwerkvrije zones). De gemeente moet bij de jaarwisseling op een centrale plaats een professionele vuurwerkshow organiseren. Het afsteken van vuurwerk is een mooie traditie die we in stand moeten houden. 80% 69% 60% 53% 52% 48% 47% 47% 43% 42% 39% 49% 80% 73% 63% 58% 52% 51% 58% 62% 48% 48% 42% 54% 94% 89% 83% 85% 75% 74% 75% 82% 72% 70% 81% 78% 88% 75% 69% 69% 61% 51% 64% 71% 59% 57% 54% 62% 46% 35% 55% 60% 56% 40% 66% 53% 72% 63% 70% 60% Vuurwerk Omgang met en perceptie van vuurwerk 16

17 Tabel 3.15 Houding ten aanzien van vuurwerk, naar regio (% eens) 4 NOORD- NEDERLAND OOST- NEDERLAND WEST- NEDERLAND ZUID- NEDERLAND TOTAAL Het afsteken van vuurwerk door particulieren moet helemaal worden verboden. Het afsteken van vuurwerk door particulieren moet helemaal worden verboden, in plaats daarvan moet er op een centrale plaats bij de jaarwisseling een professionele vuurwerkshow worden georganiseerd. De gemeente moet vuurwerk op bepaalde plaatsen verbieden (vuurwerkvrije zones). De gemeente moet bij de jaarwisseling op een centrale plaats een professionele vuurwerkshow organiseren. Het afsteken van vuurwerk is een mooie traditie die we in stand moeten houden. 49% 46% 51% 49% 49% 53% 48% 56% 56% 54% 77% 73% 80% 81% 78% 62% 57% 64% 63% 62% 53% 62% 57% 65% 60% 3.5 Alternatieven voor particulier vuurwerk Op de vraag welk alternatief Nederlanders het liefste willen zien bij een verbod op particulier vuurwerk, geeft 61 procent van de Nederlanders de voorkeur aan een professionele vuurwerkshow op een centrale plaats in de gemeente. Bijna twee op de tien Nederlanders (18 procent) geeft aan een alternatief niet nodig te vinden en vijf procent zou het liefst een groot vreugdevuur als alternatief zien. Een concert of film worden nauwelijks genoemd. In de categorie Anders worden verscheidene alternatieven genoemd, variërend van vuurwerkshows en activiteiten per buurt of kern en evenementen voor jong en oud (bijvoorbeeld gezamenlijk om 12 uur het glas heffen). Grafiek 1.2 Stel dat het afsteken van vuurwerk in uw gemeente voor particulieren wordt verboden, wat zou u dan graag als alternatief zien (betaald door uw gemeente)? (één antwoord mogelijk) Een professionele vuurwerkshow 61% Niets, alternatief is niet nodig 18% Een groot vreugdevuur Gezamenlijk eten met stad- of dorpsbewoners Een popconcert Een klassiek concert Een publiek toegankelijke (openlucht-)film Iets anders Weet ik niet 5% 3% 1% 1% 0% 4% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 4 Noord-Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe; Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland, Gelderland; West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland; Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg. Vuurwerk Omgang met en perceptie van vuurwerk 17

18 3.6 Overlast In welke mate ervaren mensen overlast rond de jaarwisseling door het afsteken van vuurwerk, en welk type overlast is het grootst? Op de vraag in hoeverre men doorgaans overlast ervaart van vuurwerk tijdens de jaarwisseling, antwoordt bijna de helft (47 procent) dat zij af en toe overlast ervaren. Ruim een kwart (28 procent) ervaart dit meestal tot altijd. Een groep van 24 procent zegt nooit overlast te ervaren. Mannen ervaren doorgaans wat minder overlast dan vrouwen. Zo zegt 29 procent van de mannen nooit overlast te ervaren, tegen 19 procent van de vrouwen. Tabel 3.16 In hoeverre ervaart u (doorgaans) overlast van vuurwerk rond de jaarwisseling? MAN VROUW TOTAAL Altijd 12% 17% 14% Meestal 14% 15% 14% Af en toe 45% 49% 47% Nooit 29% 19% 24% TOTAAL 100% 100% 100% Aan de respondenten die weleens overlast ervaren door het afsteken van vuurwerk is gevraagd welke vorm(en) van overlast zij specifiek ervaren. Deze typen overlast zijn in random volgorde aangeboden. Harde knallen en vuurwerkrestanten op straat grootste bron van overlast Overlast door harde knallen wordt het vaakst genoemd (75 procent genoemd), gevolgd door vuurwerkrestanten op straat (66 procent). Op enige afstand worden genoemd: gestreste huisdieren (40 procent), vuurwerkrestanten in eigen tuin (33 procent) en stankoverlast (33 procent). Lichamelijk letsel wordt door slechts weinigen genoemd, maar de impact daarvan kan niettemin groot zijn. Zo zal iemand altijd last blijven houden van een beschadigd oog of het verlies van een aantal vingers of een hand. In de categorie Anders worden verschillende vormen van overlast naar voren gebracht, variërend van het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en angstige kinderen tot schade aan persoonlijke goederen (waaronder auto s en kleding). Vuurwerk Omgang met en perceptie van vuurwerk 18

19 Grafiek 1.3 Wat voor overlast ervaart u (of heeft u ervaren?) (% genoemd, meerdere antwoorden mogelijk) Basis: degenen die weleens overlast ervaren (n = 1895) Harde knallen 75% Vuurwerkrestanten op straat 66% Gestreste huisdieren Vuurwerkrestanten in mijn tuin Stankoverlast 33% 33% 40% Lichtflitsen Lichamelijk letsel bij mijzelf of bekenden Weet ik niet Anders 5% 3% 1% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vuurwerk Omgang met en perceptie van vuurwerk 19

20 4 HOOFDSTUK Onderzoeksverantwoording Vuurwerk Onderzoeksverantwoording 20

21 4. Onderzoeksverantwoording I&O Research voerde van donderdag 3 december tot en met dinsdag 8 december 2015 een online onderzoek uit naar de standpunten en ervaringen van Nederlanders met betrekking tot vuurwerk en het verloop van de jaarwisseling. De deelnemers zijn geselecteerd uit het I&O Research Panel. In totaal hebben in deze periode Nederlanders (18+) deelgenomen aan het onderzoek. Het I&O Research Panel is geworven op basis van aselecte personen- en huishoudensteekproeven op traditionele manier (geen zelfaanmelding). De respondenten hebben geen financiële vergoeding gehad voor hun aanmelding voor het panel. Ook voor deelname aan dit onderzoek kregen respondenten geen vergoeding. De onderzoeksresultaten van burgers zijn na herweging op geslacht, leeftijd, regio en opleidingsniveau representatief voor Nederlanders van 18 jaar en ouder, voor wat betreft deze achtergrondkenmerken. Dit is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. In 2014 is het onderzoek over vuurwerk(-alternatieven) tussen 26 en 28 december uitgevoerd. De deelnemers zijn toen eveneens geselecteerd uit het I&O Research Panel en dezelfde weging is toegepast. I&O Research I&O Research is een maatschappelijk betrokken bureau voor beleids- en marktonderzoek. Het is onze missie bij te dragen aan beter onderbouwde keuzes van onze klanten, op basis van onderzoek en advies. I&O Research is de laatste jaren gegroeid tot het achtste marktonderzoekbureau van Nederland. In de publieke sector behoort I&O Research tot de top drie. Wij werken voor overheid en nonprofitorganisaties. I&O Research heeft vestigingen in Enschede en vanaf 4 januari 2016 in Amsterdam. I&O Research is lid van de MarktOnderzoeksAssociatie (MOA), maakt deel uit van de Research Keurmerk Groep en onderschrijft de internationale ICC/ESOMAR gedragscode voor markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek. I&O Research is ISO 9001 en ISO gecertificeerd. Het online onderzoekspanel (I&O Research Panel) is ISO gecertificeerd. Dit is de norm voor online Access Panels. Vuurwerk Onderzoeksverantwoording 21

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Minderheid (14%) steekt af, gemiddeld voor 30 à 40 euro Afsteektijden goed bekend; één op de vijf afstekers houdt zich er niet aan Meerderheid voor algeheel

Nadere informatie

AFSTEKEN VAN VUURWERK

AFSTEKEN VAN VUURWERK Rapport AFSTEKEN VAN VUURWERK Draagvlakonderzoek vuurwerktraditie Gemeente Utrecht www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 82

Nadere informatie

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH Persbericht 1 februari 2016 PVV en VVD gaan virtueel aan kop Op dit moment zou de PVV 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de VVD (26 zetels). Rekening houdend met statistische

Nadere informatie

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Ondanks euroscepsis: NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Persbericht I&O Research 14 maart 2016 VVD en PVV grootste partijen Op dit moment zou de VVD 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de PVV (25 zetels).

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

PEILING VUURWERK EN JAARWISSELING 2017

PEILING VUURWERK EN JAARWISSELING 2017 Rapport PEILING VUURWERK EN JAARWISSELING 2017 Draagvlak voor strengere handhaving gegroeid Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval

Nadere informatie

SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 16 maart 2015 VVD, PvdA en SP stijgen PVV en D66 leveren in Aftreden bewindslieden bevestigt kiezers vooral in partijvoorkeur VVD en PvdA tonen licht herstel;

Nadere informatie

VUURWERK! Rapport. Draagvlak voor regelgeving en handhaving onder vuurwerkers en niet-vuurwerkers Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december 2016

VUURWERK! Rapport. Draagvlak voor regelgeving en handhaving onder vuurwerkers en niet-vuurwerkers Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december 2016 Rapport VUURWERK! Draagvlak voor regelgeving en handhaving onder vuurwerkers en niet-vuurwerkers Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN

TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN Opleiding wederom splijtzwam Ouders kunnen veranderende Zwarte Piet prima uitleggen aan hun kinderen 1 december 2016 Meerderheid vindt maatschappelijke

Nadere informatie

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN 4 maart 2017 In deze peiling besteedden we speciale aandacht aan vier gebeurtenissen: twee debatten (RTL- en Radio 1-debat), de manier waarop Henk Krol de verlaging van

Nadere informatie

ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE

ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE Vervolganalyse Peiling september 2017 1. Belangrijkste uitkomsten 1.1 Electoraal speelveld Forum voor Democratie is een geduchte concurrent van 50 Plus en PVV en ook van VVD,

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN

DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN Rapport DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN Meningen van en over minderheden en hun stemgedrag 8 maart 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Datum 9 maart 2017 Auteurs

Nadere informatie

ANGST VOOR TERRORISME IS GEEN REDEN OM THUIS TE BLIJVEN

ANGST VOOR TERRORISME IS GEEN REDEN OM THUIS TE BLIJVEN Rapport ANGST VOOR TERRORISME IS GEEN REDEN OM THUIS TE BLIJVEN Terrorisme speelt wel een rol bij keuze vakantiebestemming 6 juli 2017 www.ioresearch.nl I&O Research vakantiepeiling zomer 2017 Belangrijkste

Nadere informatie

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN Februari 2015 I&O Research volgt ontwikkelingen met longitudinaal onderzoek. Nulmeting in december 2014. Negen op de tien Nederlanders kregen iets

Nadere informatie

I&O RESEARCH PEILING: REFERENDUM SLEEPWET

I&O RESEARCH PEILING: REFERENDUM SLEEPWET Rapport I&O RESEARCH PEILING: REFERENDUM SLEEPWET Meerderheid voor, maar kiezers vatbaar voor tegenargumenten 1 november 2017 www.ioresearch.nl I&O Research peiling: referendum sleepwet Nederlanders per

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek Rapportage Amsterdam, 01-02-2013 Onderzoek vuurwerkverbod Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen Onderzoekstatistieken Afgeronde vragenlijsten 420 Waarvan met openlink 0 Laatste deelname 1 feb.

Nadere informatie

JONGEREN & DEMOCRATIE

JONGEREN & DEMOCRATIE Rapport JONGEREN & DEMOCRATIE Onderzoek i.o.v. Vrij Nederland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/012 Datum Januari

Nadere informatie

DRAAGVLAK VOOR ZONDAGOPENSTELLING 24 DECEMBER

DRAAGVLAK VOOR ZONDAGOPENSTELLING 24 DECEMBER Rapport DRAAGVLAK VOOR ZONDAGOPENSTELLING 24 DECEMBER Resultaten peiling I&O Research oktober 2017 December 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede

Nadere informatie

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC Trekkracht van Factory Outlet Centres uiteenlopend Veel gemeenten en winkeliersverenigingen staan voor de uitdaging om hun winkelgebieden op peil te houden en winkelsluitingen

Nadere informatie

Draagvlak vuurwerkverbod 2013

Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Rapportage Amsterdam, 08-01-2014 Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Standaard rapportage, Gesloten vragen Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 8802 Afgeronde vragenlijsten 1668 Waarvan met openlink 0 Laatste

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp vuurwerkvrije zones, reactie op initiatiefvoorstel GroenLinks 1- Notagegevens Notanummer 2016-001731 Datum 10-10-2016 Programma: 02 Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

ONDERZOEK PENSIOEN- DEELNEMERS

ONDERZOEK PENSIOEN- DEELNEMERS Rapport ONDERZOEK PENSIOEN- DEELNEMERS Kennis, houding en standpunten t.a.v. beleggingsbeleid Onderzoek april 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede

Nadere informatie

REFERENDUM OVER SLEEPWET

REFERENDUM OVER SLEEPWET Rapport REFERENDUM OVER SLEEPWET Jongeren per saldo tegen nieuwe inlichtingenwet, ouderen voor 12 oktober 2017 www.ioresearch.nl I&O Research peiling: referendum sleepwet Referendum over de sleepwet :

Nadere informatie

ACHTERBAN CHRISTENUNIE ZIET SAMENWERKING MET D66 ZITTEN

ACHTERBAN CHRISTENUNIE ZIET SAMENWERKING MET D66 ZITTEN Rapport ACHTERBAN CHRISTENUNIE ZIET SAMENWERKING MET D66 ZITTEN D66-kiezers verdeeld over regeren met ChristenUnie 22 juni 2017 www.ioresearch.nl I&O Research politieke peiling juni 2017 Achterban ChristenUnie

Nadere informatie

7 december Onderzoek: Vuurwerkverbod?

7 december Onderzoek: Vuurwerkverbod? 7 december 2017 Onderzoek: verbod? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN Meerderheid coalitie en C3 in Eerste Kamer onzeker 7 ruari 2015 Provinciale Staten gaan meer leven Kiezers stemmen rechtser dan ze zelf zijn Met betrekking tot de Provinciale

Nadere informatie

PEILING DIERENWELZIJN: STEUN VOOR HOUDVERBOD

PEILING DIERENWELZIJN: STEUN VOOR HOUDVERBOD Rapport PEILING DIERENWELZIJN: STEUN VOOR HOUDVERBOD Onderzoek over dierenwelzijnskwesties onder Nederlanders 2 maart 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam

Nadere informatie

EERSTE OORDEEL REGEERAKKOORD RUTTE III

EERSTE OORDEEL REGEERAKKOORD RUTTE III Rapport EERSTE OORDEEL REGEERAKKOORD RUTTE III Het eerste oordeel 11 oktober 2017 www.ioresearch.nl I&O Research, 11 oktober 2017 Tevredenheid met Rutte III: kiezers reageren afwachtend Het kabinet Rutte

Nadere informatie

DEGRADATIE FC TWENTE: TERECHTE STRAF?

DEGRADATIE FC TWENTE: TERECHTE STRAF? DEGRADATIE FC TWENTE: TERECHTE STRAF? Onderzoek I&O Research 8 juni 2016 Meerderheid voetballiefhebbers: degradatie FC Twente te zwaar De licentiecommissie van de KNVB wil FC Twente de proflicentie afnemen

Nadere informatie

HET REFERENDUM OVER DE ASSOCIATIE- OVEREENKOMST MET OEKRAÏNE

HET REFERENDUM OVER DE ASSOCIATIE- OVEREENKOMST MET OEKRAÏNE Rapport HET REFERENDUM OVER DE ASSOCIATIE- OVEREENKOMST MET OEKRAÏNE Onderzoek I&O Research Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Datum Maart

Nadere informatie

ASSCHER MEER KANS OP LIJSTTREKKERSCHAP PvdA DAN SAMSOM

ASSCHER MEER KANS OP LIJSTTREKKERSCHAP PvdA DAN SAMSOM Politieke peiling I&O Research ASSCHER MEER KANS OP LIJSTTREKKERSCHAP PvdA DAN SAMSOM 11 november 2016 Asscher beduidend meer kans dan Samsom De PvdA kiest van 24 november t/m 7 december haar lijsttrekker

Nadere informatie

VVD EN PVV WEER GELIJK AAN KOP

VVD EN PVV WEER GELIJK AAN KOP POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH VVD EN PVV WEER GELIJK AAN KOP 19 januari 2017 VVD en PVV gelijk aan kop; verschuiving sinds zondagmiddag In vergelijking met een maand geleden levert de PVV 7 zetels in

Nadere informatie

Rapport Hoe denken Nederlanders over migratie en vluchtelingen in Europa en Nederland?

Rapport Hoe denken Nederlanders over migratie en vluchtelingen in Europa en Nederland? Rapport FORT EUROPA Hoe denken Nederlanders over migratie en vluchtelingen in Europa en Nederland? Onderzoek in opdracht van de Volkskrant, augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Vuurwerk opnieuw gepeild

Vuurwerk opnieuw gepeild Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Vuurwerk opnieuw gepeild Verandering

Nadere informatie

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN Kiezers lijken voor stabiliteit te kiezen 6 maart 2015 Coalitie en constructieve oppositie groeien licht Kiezers zien kabinet niet graag vallen Meerderheid coalitie en C3

Nadere informatie

13 december Onderzoek: Vuurwerkverbod?

13 december Onderzoek: Vuurwerkverbod? 13 december 2016 Onderzoek: Vuurwerkverbod? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

MARK RUTTE MEEST POPULAIR ALS PREMIER

MARK RUTTE MEEST POPULAIR ALS PREMIER MARK RUTTE MEEST POPULAIR ALS PREMIER 22 december 2016 Wensen en verwachtingen met betrekking tot de verkiezingsuitslag lopen uiteen We hebben de kiezers eind november gevraagd welke partij hun eerste

Nadere informatie

Strategisch stemgedrag van PvdA en VVD kiezers

Strategisch stemgedrag van PvdA en VVD kiezers Strategisch stemgedrag van PvdA en VVD kiezers 30 Oktober 2012 Samenvatting en persbericht Uit een recent (oktober) verkiezingsonderzoek van I&O Research komt naar voren dat een kwart van de VVD-kiezers

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

OPVANG VAN ASIELZOEKERS

OPVANG VAN ASIELZOEKERS Rapport OPVANG VAN ASIELZOEKERS Onderzoek I&O Research i.s.m. Universiteit Twente 18 december 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Meningspeiling Vuurwerk Datum: 9 november 2017 Projectnummer: Auteur: Kelly de Heij. Meningspeiling Vuurwerk

Meningspeiling Vuurwerk Datum: 9 november 2017 Projectnummer: Auteur: Kelly de Heij. Meningspeiling Vuurwerk Meningspeiling Vuurwerk Datum: 9 november 2017 Projectnummer: 2017273 Auteur: Kelly de Heij Meningspeiling Vuurwerk Achtergrond onderzoek Doel onderzoek Methode Respons Gemeente Bloemendaal wilde meer

Nadere informatie

Vuurwerkvrije zones. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. Juli Kübra Ozisik. Erik van der Werff.

Vuurwerkvrije zones. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. Juli Kübra Ozisik. Erik van der Werff. Vuurwerkvrije zones Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik Juli 2016 Erik van der Werff www.os-groningen.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3 2.2 Afsteken van vuurwerk...

Nadere informatie

Onderhandelingspunten bij de formatie van een VVD-PvdA kabinet

Onderhandelingspunten bij de formatie van een VVD-PvdA kabinet Onderhandelingspunten bij de formatie van een VVD-PvdA kabinet I&O Research Dr. Pieter van Wijnen Samenvatting en persbericht De bezorgdheid over de uitkomsten van de formatie onderhandelingen is groter

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Onderzoek vuurwerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Drie op de vier panelleden wil het afsteken van vuurwerk door inwoners beperken of verbieden. Mensen willen

Nadere informatie

Duitse tolplannen kunnen Duitse economie één miljard euro Nederlandse bestedingen kosten

Duitse tolplannen kunnen Duitse economie één miljard euro Nederlandse bestedingen kosten Duitse tolplannen kunnen Duitse economie één miljard euro Nederlandse bestedingen kosten Meeste grensstreekbewoners zullen tol toch wel betalen Onderzoek van I&O Research 29 augustus 2014 De Duitse minister

Nadere informatie

BEZUINIGINGEN. Rapport. Hoe denken burgers en ambtenaren over gemeentelijke bezuinigingen? Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, augustus 2015

BEZUINIGINGEN. Rapport. Hoe denken burgers en ambtenaren over gemeentelijke bezuinigingen? Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, augustus 2015 Rapport BEZUINIGINGEN Hoe denken burgers en ambtenaren over gemeentelijke bezuinigingen? Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 11: vuurwerkoverlast maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 11e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

PVV levert in; VVD stabiel D66 en GroenLinks vinden aansluiting

PVV levert in; VVD stabiel D66 en GroenLinks vinden aansluiting PVV levert in; VVD stabiel D66 en GroenLinks vinden aansluiting POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH 15 2017 PVV levert in, VVD stabiel; D66, GroenLinks en CDA sluiten aan Ten opzichte van twee weken geleden

Nadere informatie

HET KLIMAAT EN WARMETRUIENDAG

HET KLIMAAT EN WARMETRUIENDAG HET KLIMAAT EN WARMETRUIENDAG Februari 2016 Het klimaat en Warmetruiendag 1 URGENTIE OM KLIMAAT NEEMT TOE Warmetruiendag boort potentie voor energiebesparing aan Zorgen om klimaatveranderingen nemen toe:

Nadere informatie

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Rapport Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Slechts zwakke stijging opkomstintentie, meerderheid VVD, PvdA en C3 ver weg De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag

Nadere informatie

D66-KIEZER KRITISCH OVER SAMENSTELLING RUTTE III

D66-KIEZER KRITISCH OVER SAMENSTELLING RUTTE III Rapport D66-KIEZER KRITISCH OVER SAMENSTELLING RUTTE III Politieke peiling I&O Research oktober 2017 3 november 2017 www.ioresearch.nl I&O Research politieke peiling 30 oktober 2017 VVD grootste partij,

Nadere informatie

RUZIE OVER DE FUSIE?

RUZIE OVER DE FUSIE? RUZIE OVER DE FUSIE? resultaten van een enquête onder gemeentebestuurders en raadsleden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Amsterdam, november 2011 Projectnummer: 1578 ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN BELEIDSONDERZOEK

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Bewonerspanel Vuurwerk

Bewonerspanel Vuurwerk Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Vuurwerk Novemberpeiling 2014: Vuurwerk Rond de jaarwisseling is het afsteken van vuurwerk

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

VVD LIJDT NAUWELIJKS ONDER AFTREDEN V.D. STEUR

VVD LIJDT NAUWELIJKS ONDER AFTREDEN V.D. STEUR POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH VVD LIJDT NAUWELIJKS ONDER AFTREDEN V.D. STEUR 2 februari 2017 VVD en PVV gelijk aan kop; GroenLinks; D66, CDA, SP en PvdA in subtop In de I&O-peiling gaan PVV (net als twee

Nadere informatie

PVV STIJGT DOOR; GROENLINKS GROOTSTE OP LINKS

PVV STIJGT DOOR; GROENLINKS GROOTSTE OP LINKS POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH PVV STIJGT DOOR; GROENLINKS GROOTSTE OP LINKS 28 december 20 PVV stijgt door De groei van de PVV, die we een maand geleden zagen, zet door. De partij stijgt van 30 naar 33

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

PRINSJESDAGPEILING 2017

PRINSJESDAGPEILING 2017 Rapport PRINSJESDAGPEILING 2017 Forum voor Democratie wint terrein, PVV zakt iets terug 14 september 2017 www.ioresearch.nl I&O Research Prinsjesdagpeiling september 2017 Forum voor Democratie wint terrein,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE BEZUINIGINGEN IN DE WOON- EN LEEFOMGEVING

GEMEENTELIJKE BEZUINIGINGEN IN DE WOON- EN LEEFOMGEVING Rapport GEMEENTELIJKE BEZUINIGINGEN IN DE WOON- EN LEEFOMGEVING Beleving en houding van de Nederlandse burger Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, februari/maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave

Nadere informatie

Downloadverbod zal industrie niet helpen

Downloadverbod zal industrie niet helpen Downloadverbod zal industrie niet helpen Een wettelijk downloadverbod zal geen invloed hebben op het koopgedrag van internetgebruikers. Zo n verbod, voorgesteld door het kabinet, kan zelfs een averechts

Nadere informatie

OPINIEPEILING GASWINNING EN GASGEBRUIK

OPINIEPEILING GASWINNING EN GASGEBRUIK Rapport OPINIEPEILING GASWINNING EN GASGEBRUIK Onderzoek in opdracht van Milieudefensie Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Vuurwerk BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De traditie van vuurwerk afsteken met Oud- en Nieuw zorgt niet alleen voor spektakel om middernacht, maar

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

HET REFERENDUM OVER DE ASSOCIATIE- OVEREENKOMST MET OEKRAÏNE

HET REFERENDUM OVER DE ASSOCIATIE- OVEREENKOMST MET OEKRAÏNE Rapport HET REFERENDUM OVER DE ASSOCIATIE- OVEREENKOMST MET OEKRAÏNE Onderzoek I&O Research i.s.m. Universiteit Twente December 2015 / januari 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval

Nadere informatie

Duurzame melk in supermarkten

Duurzame melk in supermarkten Onderzoekssamenvatting Stelt u zich voor dat er voortaan alleen nog maar duurzaam geproduceerde melk te verkrijgen is in de supermarkt. Alle niet duurzame soorten worden niet langer verkocht. Hoe zou de

Nadere informatie

SLOTPEILING: VVD NEEMT LEIDING

SLOTPEILING: VVD NEEMT LEIDING SLOTPEILING: VVD NEEMT LEIDING Veel steun voor regering in Turks-Nederlands conflict Turks-Nederlandse kiezers denken diametraal anders 14 maart 2017 Optreden Rutte in Turkije-conflict helpt VVD aan de

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH 25 november 2016 Minder-minder-proces lijkt Wilders zetels op te leveren In de meest recente I&O-peiling gaat de PVV voor het eerst sinds juni weer aan kop. Als er vandaag

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011-31 jan. 2011- Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 31 januari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Belastingontwijking en brievenbusfirma s

Belastingontwijking en brievenbusfirma s Belastingontwijking en brievenbusfirma s Een onderzoek onder het Nederlands publiek Rapportage Auteurs: Femke Konings en Bram van der Lelij Project Z8590 29-12-2016 Conclusies Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie 12 mei 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

f Postbus 15 ^^ ^1440 AA Purmerend PURMEREND» r telefoon ,, T T telefax gemeentebestuur

f Postbus 15 ^^ ^1440 AA Purmerend PURMEREND» r telefoon ,, T T telefax gemeentebestuur AA f Postbus 15 ^^ ^1440 AA Purmerend PURMEREND» r telefoon 0299-452452.,, T T telefax 0299-452124 gemeentebestuur Directie Concernstaf aan de gemeenteraad van Purmerend De heer Postbus 15 1440 AA PURMEREND

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie?

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? 16 januari 2017 Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie