Editoriaal. Een volledig vrij beheer van uw technologiepark, levert betere prestaties op. Wij stellen u graag het 1e nummer van LeasePark News voor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Editoriaal. Een volledig vrij beheer van uw technologiepark, levert betere prestaties op. Wij stellen u graag het 1e nummer van LeasePark News voor."

Transcriptie

1 Editoriaal Een volledig vrij beheer van uw technologiepark, levert betere prestaties op N 1I December 2012 Wij stellen u graag het 1e nummer van LeasePark News voor. Binnen het kader van een gespannen economische situatie bieden de huuroplossingen met diensten diensten van BNP Paribas Rental Solutions bedrijven meer dan ooit de mogelijkheid om hun park op een eenvoudigere, soepelere en vooral voordeligere manier te beheren. Wij hebben er dus voor gekozen om via LeasePark News goede praktijken, ideeën en successen te delen die dankzij onze oplossingen zichtbare voordelen opleveren. Deze e-newsletter, die bestemd is voor al onze klanten, prospecten en Europese partners, richt zich op het sensibiliseren van elke besluitvormer met betrekking tot de voordelen die voortvloeien uit de verhuur van activa met diensten. De inzet is niet min : door de totale kosten voor het bezit van materiaal en software via deze oplossing te optimaliseren, neemt de winst toe van 10 % naar 50 %. Een echte «plus «op het vlak van financiële prestaties en competitiviteit. De uitbesteding van het beheer van de technologieparken versterkt bovendien de corporate governance dankzij een betere controle van de operationele processen en zorgt voor een optimale uitgavenbeheersing. Onze talrijke klanten in Frankrijk, Italië en België, evenals de miljoenen handelingen (bestellingen, leveringen, facturatie, incasso s...) en materiaal- of softwarevoorzieningen beheerd door BNP Paribas Rental Solutions benadrukken onze legitimiteit om u te kunnen adviseren en bij te staan bij het maken van de beste keuzes. Dankzij onze expertise op het vlak van technologische uitrusting (PC, printing, audiovisueel...), beheer van infrastructuur en software... kunnen wij u adviseren bij het inzetten van deze voortdurend evoluerende activa. Wij versterken eveneens onze expertise op het vlak van mobiliteit, een sector die in volle groei is, opdat u de juiste keuze kunt maken binnen het aanbod van laptops, tablets, smartphones en anderee-readers. Gedreven door een onafhankelijkheidsstreven ten opzichte van leveranciers, de transparantie van onze contracten en de efficiëntie van onze processen wensen wij uw vertrouwenspersoon te zijn. Als Europese leider inzake beheer en financiering van technologische uitrusting en gezien de sterke financiële structuur waarop wij kunnen bouwen, nodigen wij u vandaag uit om onze ambitie te delen, die met de jaren heen onze slogan is geworden: «In alle vrijheid uw park beheren!». De heer Ferracci, Administratief en Financieel Directeur van de Groep Pierre et Vacances Centers Parc heeft onze benadering reeds toegejuicht: wij danken hem hartelijk voor zijn bijdrage tot deze eerstenieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier met LeasePark News en hopen dat u hieruit oplossingen of ideeën kan putten waardoor u uw prestatieskunt verbeteren. Met vriendelijke groeten, Joseph Pulicano Voorzitter van BNP Paribas Rental Solutions

2 CAPEX of OPEX? Door Hervé Vasseur, Algemeen Directeur BNP Paribas Rental Solutions In een woelig economisch klimaat met strenge budgetbeperkingen, modellen die de uitbesteding van het beheer van materiële en immateriële activa nastreven, het hosten van applicatiesoftware richt de hoofdvraag zich nu tot de kwalificatie van de uitgaven : CAPEX of OPEX? Wat men in de teksten kan lezen... Een CAPEX-behandeling (Capital Expenditure) kwalificeert de betrokken activa in de investeringsuitgaven met inschrijving in de activa van de balans en registratie van een boeking in de afschrijvingen. Zo wordt het product gekocht met eigen middelen of via een huurcontract. Het wordt dan beschouwd als een «Financial Lease» en het wettigt een boekhoudkundige herwerking. De OPEX-uitgaven (Operating Expenses) zijn «werkingsuitgaven» en leiden tot een eenvoudige registratie in de lastenrekeningen, zonder de Actief/Passief-structuur van de balans te beïnvloeden. De uitgave kan gerealiseerd worden via zelffinanciering of via een huurcontract dat alsdan bepaalde karakteristieken moet bevatten om als «Operating Lease» geboekt te worden. Deze uitgave wordt dan beschouwd als «niet opgenomen in de balans». De International Accounting Standard bepaalt vandaag, onder de benaming IAS 17, het verschil tussen beide: de activa moeten opgenomen worden in de balans van de partij die van de «economische eigendom» geniet en die de risico s voor waardeverlies draagt. Wat in de praktijk? De elementen die een «Operating Lease-contract individueel herkwalificeren in een «Financial Lease», en dus de OPEX-uitgaven herkwalificeren in CAPEX-uitgaven, zijn de volgende : het contract voorziet in de eigendomstransfer van de activa na de huurperiode, het huurcontract verleent aan de huurder een aankoopoptie aan een lagere prijs dan de marktwaarde van de activa, de duur van de huur komt overeen met de economische levensduur van het product, de geactualiseerde waarde van de huurprijzen bedraagt bijna de volledige waarde van de activa, de gehuurde goederen zijn in die mate specifiek voor de huurder dat enkel deze laatste ze kan blijven huren na het einde van het huurcontract. Bovendien, wanneer één van de drie onderstaande evenementen zich voordoet, zullen de Revisoren de aard van het huurcontract herkwalificeren en dus ook de uitgaven : als het contract beëindigd wordt en het eventueel verlies gefactureerd wordt aan de huurder, als de winst of het verlies dat voortvloeit uit de variatie van de juiste marktwaarde ten laste van de huurder valt, als de huurder in staat is de huur voort te zetten voor een tweede periode mits eenhuur die gevoelig lager ligt dan de marktprijs. vervolg

3 CAPEX of OPEX? Door Hervé Vasseur, Algemeen Directeur BNP Paribas Rental Solutions BNP Paribas Rental Solutions speelt in op de normen Deze referentiemodellen van de IAS 17 zijn minder precies dan de US Financial Accounting Standards Board (FASB13) die normatieve waarden aanduiden: zo mag de duur van de huur geen 75 % van de economische levensduur van de activa bedragen en mag de geactualiseerde waarde van de huurprijzen niet hoger liggen dan 90 % van de marktwaarde van de goederen. Sinds 2006 werken de IASB en de FASB samen om de verwerking van de boekhoudingsregels te harmoniseren, met de bedoeling aan derden een betere leesbaarheid van de structuur en de ratio s (Gearing, Ebitda) van de bedrijven te garanderen: er zou geen onderscheid meer bestaan tussen «Operating Lease en Financial Lease». De huurder zou dan in de activa van zijn balans een «Gebruiksrecht van de activa» inschrijven en in de passief van zijn balans een «Schuld» die overeenkomt met de geactualiseerde som van de nog verschuldigde huurprijzen, op het einde van het boekjaar. De resultatenrekening zou natuurlijk een afschrijvingsdotatie van het gebruiksrecht en van de uitgave voor de interesten op de schuld vaststellen. Deze kwestie wordt grondig besproken, want als deze boekhoudingsmethode voor klassieke activa geschikt is, dan kan deze meer in vraag gesteld worden voor IT-activa zoals servers, werkstations, mobiliteitsinstrumenten en andere «printers». Voorlopig stelt BNP Paribas Rental Solutions pakketten voor die conform de IAS17-regels en gelijkaardig met de FASB13-regels zijn en biedt aan de Accountants van haar klanten steun waardoor de kwalificatie gevalideerd kan worden. Het debat is zeker nog niet afgerond, maar in de huidige situatie stemmen de oplossingen van BNP Paribas Rental Solutions overeen met de referentiemodellen... en zijn ze vooral voordelig voor haar klanten.

4 Eco-Logisch Het einde van de levenscyclus van de uitrusting beheren Sinds eind 2004 beheren wij voor onze klanten, via het aanbod LeasePark Remarketing, het einde van de levenscyclus van hun technologische apparatuur, met strikte inachtneming van de DEEE-wet (nuttige aanwending, hergebruik of recycling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur). «Wij hebben bovendien geanticipeerd op het decreet van 20 juli 2005 dat deze regels afdwingbaar maakt vanaf 13 augustus 2005» benadrukt Raphaël Corbillet, verantwoordelijke van deze dienst. Talrijke voordelen voor uw activiteit Met LeasePark Remarketing, een oplossing die eenvoudig te implementeren en soepel te beheren is, geniet u immers van daadwerkelijk cruciale voordelen: een evolutief en geïntegreerd antwoord op maat, gestuurd door een centrale governance, een volledige uitbesteding om de ressources beschikbaar te stellen en de aanvrager van het eigendomsrisico vrij te stellen, het wissen van gegevens die verwijderd worden volgens de geldende veiligheidsstandaarden, de onafhankelijkheid ten opzichte van constructeurs, distributeurs en brokers/recycleerders, de verruiming van het beleid inzake milieuaansprakelijkheid (Green IT, ISO ). Kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie Voor deze dienst werd een strenge selectie van IT-brokers gemaakt: zij beheren de activiteiten, wij controleren het uitgevoerde werk. Om het systeem te vervolmaken worden ten minste tweemaal per jaar follow-up-en kwaliteitsbesturingssessies georganiseerd, binnen het kader van de governance van onze ISO 9001-certificering. Er worden eveneens intern veeleisende high-performance processen ontwikkeld. En aangezien de reglementering op dat vlak heel vaak verandert, wordt deze voortdurend op de voet gevolgd : de laatste update dateert van 1 oktober Prioriteit voor transparantie! Voor een duidelijke en uitgebreide rapportage naar onze klanten toe, stellen wij na restitutie een gedetailleerd auditrapport tot hun beschikking. Wanneer het park gedeeltelijk gerecycleerd is, wordt een bijlage van de door de broker uitgevoerde audit toegevoegd aan de opvolgingslijst van gevaarlijke afvalstoffen. Dit initiatief werd recentelijk door interne auditeurs, alsook door professionelen van de Franse AFAQ toegejuicht. Wij verbinden ons ertoe om vandaag en morgen deze transparantie te handhaven, want deze is onmisbaar om het vertrouwen van onze klanten te behouden. Het einde van de levenscyclus van uw uitrusting, is het begin van een vernieuwd beheer van uw technologiepark!

5 Gestion Plus Mobile : de la subvention opérateur Huren bij BNP à la Paribas location? Rental Solutions is meer dan een financiering. Les formats de smartphones se multiplient, les OS se perfectionnent, les hybrides arrivent. Het huren van uw informaticapark laat u toe om uw budgetten af te stemmen op het verloop van uw informaticaprojecten. Of het nu gaat om het vernieuwen van u infrastructuur, Et demain? het vervangen van uw PC s, laptops, smartphones of tablets of het uitrollen van een ERP L ébulition perpetuelle! project, huren bij BNP Paribas Rental Solutions brengt uw budget niet uit balans. Een Le cabinet sale & Canalis rent back prédit van uw que bestaande le smartphone uitrusting sera kan le PC daarbij du futur extra! Conscients ruimte creëren. de ces Het enjeux et sous nemen la pression van een de nouveaux restwaarde entrants op de uitrusting (Numericable, heeft een La gunstig Poste Mobile, effect op Prixtel de huurlast. et bien sûr Free), les opérateurs doivent réinventer leurs offres. Le concept «SIM only» et les forfaits sans Huren engagements bij BNP changent Paribas Rental eux aussi Solutions la donne. betekent echter ook het effectief beheersen van uw budget. Via onze asset management oplossingen krijgt u een volledig en gedetailleerd beeld van De plus, de kosten les usages die gepaard évoluent gaan vite met : les het attentes gebruik van du marché uw technologische ne se limitent uitrusting. plus à la voix, au sms et au mail. La tendance est à une transition de la voix vers la data. La segmentation des offres ne se Samen fait plus met en nombre u bekijken d heures, en mais stroomlijnen quantité we de het données, aankoopproces. de débit et de Niet contenus alleen associés. de ontvangstbevestiging gebeurt on-line, maar via het e-procurement platform kan het hele aankoopproces Le modèle locatif gedematerialiseerd en plein essor worden. Samen Pour les met opérateurs, u bekijken la we subvention het gebruik du van smartphone uw park en permet optimaliseren d attirer we et de het «beheer verrouiller en de» les vernieuwing clients mais ervan. elle Dit pèse geldt sur niet leur alleen marge voor alors hardware, que de lourds maar ook investissements voor softwarelicenties. sont engagés Een pour transparant beheer van uw park vermijdt verborgen kosten mbt verzekering, licenties en déployer la 4G. Selon l agence de notation Fitch, le coût de la subvention représente environ 15 % onderhoud. du chiffre d affaires des opérateurs. Samen met u bekijken en optimaliseren we het einde van de levensloop van uw uitrusting : we Ceux-ci zorgen changent voor de donc remarketing de stratégie van : de en uitrusting France, Free volgens refuse de la DEEE subvention, en u besteedt en Espagne, op die Telefonica manier propose het des eigendomsrisico paiements en plusieurs uit. fois, tout comme T-Mobile aux USA. En Angleterre, Vodafone et O2 déploient la location. BNP Paribas Rental Solutions is nu ook actief in België. BNP Paribas is meteen ook de enige financiële Pour l entreprise, groep die cette deze bascule oplossingen vers aanbiedt. le mode locatif présente de nombreux atouts Wij kunnen bij het aanbieden van deze oplossingen bogen op meer dan twintig jaar ervaring van onze Franse collega s in het financieren en beheren van informaticaparken. Le forfait sans engagement SIM only associé à un montage locatif permet à l entreprise de réduire son coût d usage annuel de 30 à 40 %, tout en disposant de la flexibilité pour basculer vers cette 4G qui fait tant rêver. Parfait!

6 Stuur en industrialiseer uw aankopen dankzij de Procurement Desk! Het principe luidt zowel eenvoudig als voordelig : uw aankopen worden geïntegreerd in een aan uw bedrijf aangepaste procedure en dit om de werking ervan te industrialiseren en te optimaliseren... Een antwoord op maat aan al uw behoeften U probeert de kosten van uw aankoopproces te beheersen? U wenst de taken te automatiseren? U wenst uw ressources te verlichten? U zou graag het «Green»-beleid van uw bedrijf willen optimaliseren? De oplossing Procurement Desk van BNP Paribas Rental Solutions houdt rekening met al uw voorwaarden, al uw eisen: u dematerialiseert uw aankoopproces en grote besparingen, u zorgt voor de naleving van uw bevoorradingsregels binnen het bedrijf en desgevallend in uw dochterondernemingen, u verkort uw aankoopprocédés, u beperkt de milieu-impact van uwuitrusting. Meer dan een dienst, een Gemeenschap... Dankzij de nieuwe «eprocuser» kunnen onze klanten, naargelang hun specificieke kenmerken, genieten van een echt gemeenschappelijk platform om hun aankopen te vereenvoudigen en te optimaliseren. Zo voert SPIE Sud-Ouest, binnen haar relatie met BNP Paribas Rental Solutions, haar bestellingen nu door via de Procurement Desk, waartoe zij sinds september 2012 toegang heeft. De heer Schuppe, IT-verantwoordelijke van SPIE Sud-Ouest legt deze keuze uit: «Dit ligt in het verlengde van de doelstellingen van ons bedrijf dat een beleid nastreeft van kostenbeheersing en industrialisering van de procédés. De dematerialisering van onze IT-bestellingen, die nu online doorgevoerd worden, beantwoordt aan deze dubbele doelstelling.» Om haar klanten volledig tevreden te stellen werkt BNP Paribas Rental Solutions aan een ambitieus plan voor dit nieuw aanbod. Meer informatie hierover volgt binnen enkele weken: blijf op de hoogte, u hebt er alle baat bij!

7 Bij de klant Getuigenis M.Ferracci De heer Pascal FERRACCI, Directeur Financiën, Operaties en Diensten van de Groep Pierre & Vacances Center Parcs, een van de belangrijkste klanten van BNP Paribas Rental Solutions, beantwoordt onze vragen Mijnheer FERRACCI, om welke reden hebt u een beroep gedaan op BNP Paribas Rental Solutions Pascal Ferracci: «Ongeveer 4 jaar geleden waren wij op zoek naar een oplossing om de financiering van onze informatica-apparatuur uit te besteden voor onze twee takken, Pierre & Vacances en Center Parcs. Wij hebben dus een aanbesteding uitgeschreven naar de belangrijke actoren van de «leasing»-markt. Onze vraag was complex... Wij zijn met Center Parcs immers aanwezig in Frankrijk, maar ook in Nederland, België en Duitsland. Aangezien het grootste deel van onze informatica-activa zich buiten Frankrijk bevond, hadden we een paneuropese oplossing nodig: BNP Paribas Rental Solutions heeft ons als enige een oplossing op maat voorgesteld voor dit gebied. Deze oplossing brengt financiële voordelen met zich mee: ze lost de fiscale problemen op inzake BTW-recuperatie die gepaard gaan met talrijke cashflows binnen de Europese landen. Deze oplossing biedt ons vooral de mogelijkheid om in elke dochtermaatschappij over een toegewijde onderhandelingspartner te beschikken, zowel in Frankrijk als in het buitenland, die voor de follow-up van onze acties kan zorgen en de factuurstromen kan beheren. Bovendien is BNP Paribas Rental Solutions de enige dienstverlener geweest die een internationaal beheer van onze informaticavoorraad kon implementeren en dit via het Engelse WebPark. Wij waren zelfs de eersten om te kunnen genieten van deze niet- Franstalige versie...» Heeft de notie «op maat» uw keuze sterk beïnvloed? Pascal Ferracci: «Ja! Naar onze mening stelde het aanbod van BNP Paribas Rental Solutions geen standaardvoorstel voor, maar een volledig gepersonaliseerd aanbod. Ik moet toegeven dat onze contactpersonen zeer commercieel ingesteld waren, in de nobele zin van het woord, en zich echt professioneel gedroegen, met een luisterend oor en een betrokken houding. Zo heeft de heer Paul Benmussa, onze Klantverantwoordelijke, de tijd genomen om onze verwachtingen inhoudelijk te begrijpen: hij heeft zijn aanpak en aanbod perfect aangepast aan onze specificiteiten. Op dat moment was het implementeren van een paneuropese oplossing volledig nieuw bij BNP Paribas Rental Solutions: dit betekende een nog grotere uitdaging voor onze onderhandelingspartners! Maar zij hebben deze uitdaging aangekund en enkele jaren later luisteren zij nog altijd aandachtig naar onze behoeften, die zij bovendien op regelmatige wijze opvolgen en waarvoor zij daadwerkelijk op zoek zijn naar een voortdurende verbetering van onze oplossing. De kracht van deze aanpak van nabijheid is dat zij op alle niveaus «waarneembaar» is, eveneens op het niveau van de Algemene Directie van BNP Paribas Rental Solutions. Als klant zien wij dit beleid als een ware bedrijfsfilosofie die aangemoedigd wordt vanuit de top van de piramide.» vervolg

8 Bij de klant Getuigenis M.Ferracci Concreet gezien, hoe «werken jullie» samen? Pascal Ferracci: «Wij zijn voortdurend met elkaar in contact. Nogmaals, de efficiëntie van ons partnerschap berust voornamelijk op de aanwezigheid van «professionele contactpersonen» die perfect geïdentificeerd en altijd beschikbaar zijn in elk van de landen waar we aanwezig zijn. Als we een probleem hebben, dan reageert de commerciële verantwoordelijke van BNP Paribas Rental Solutions onmiddellijk: hij is een ware partner. We hebben eveneens nauwe contacten met het bestuursteam. Het is niet nodig om elkaar vaak te zien : zij zijn heel goed op de hoogte van onze activiteit, van haar noodzakelijke ontwikkelingen en kunnen hierdoor op onze noden en behoeften inspelen en elk probleem geval per geval aanpakken. Een begeleiding op maat en in de tijd : daar waren wij exact naar op zoek. Er bestaat bij hen een verlangen om te «begrijpen en te beheersen», een echte empathie. Wij hebben bijvoorbeeld de stromen vertraagd, teneinde ons investeringsbeleid aan te passen aan het economisch milieu dat tegenwoordig weinig veelbelovend is. BNP Paribas Rental Solutions heeft geen enkele afstand genomen of minder motivatie getoonden staat ons nog altijd bij. BNP Paribas Rental Solutions is daadwerkelijk vastberaden om ons in alle situaties te begeleiden, zelfs in minder gunstige situaties. Dit is vertrouwenwekkend en laat ons to eons te wijden aan ons doel: de commercialisering en de ontwikkeling van onze dorpen en vrijetijdscentra.» Welke voordelen inzake kostenbeheersing hebt u uit dit partnerschap gehaald? Pascal Ferracci: «Dankzij WebPark, het instrument ter evaluatie van de activa, kunnen wij onze inventaris en de geografische localisatie van onze activa op een rationele manier beheren, hetgeen niet altijd eenvoudig is. Wij kunnen hierdoor onze activa beter opvolgen en wij weten precies waar zij zich bevinden op een welbepaald moment. Met de oplossing van BNP Paribas Rental Solutions kunnen wij onze activa op een grondigere manier beheren en dit beïnvloedt de beheerkwaliteit van onze hele Groep. Wij hebben in eerste instantie een «sale and leaseback» gerealiseerd: doorverkoop met verhuur van alle informatica-apparatuur tot op heden. Vervolgens heeft BNP Paribas Rental Solutions de herfinanciering van onze nieuwe informatica-investeringen overgenomen. Binnen de speciale context van veranderingsdoorvoering binnen de Groep Pierre & Vacances Center Parcs hebben wij hierdoor onze thesaurie kunnen toewijzen aan onze prioritaire strategische doelstellingen. De implementatie van ons vernieuwingsplan heeft immers het herontwerpen van een centraal deel van onze informatiesystemen vereist, hetgeen tot aanzienlijke investeringen geleid heeft. Dankzij het aanbod van BNP Paribas Rental Solutions hebben wij onze thesaurie op een flexibelere manier kunnen beheren. Als wij niet over deze oplossing hadden beschikt, dan hadden wij een deel van onze thesaurie voor onze systemen moeten gebruiken en dit ten nadele van de financiering vanonze kernactiviteit. Maar het voortzetten van de uitbreiding van ons toeristisch park, met name door het bouwen van nieuwe dorpen en vrijetijdscentra, is strikt noodzakelijk om de toekomst en de uitbreiding van de Groep Pierre & Vacances Center Parcs te garanderen. Onze verruiming moeten «opofferen» was niet denkbaar. Dankzij de oplossing die met BNP Paribas Rental Solutions geïmplementeerd werd, is daar geen sprake van geweest.» vervolg

9 Bij de klant Getuigenis M.Ferracci Hoe ziet u de toekomst met BNP Paribas Rental Solutions? Pascal Ferracci: «Na deze herfinanciering en een intense investeringsperiode van drie jaar zijn we vandaag in een consolidatieperiode beland. Wij hopen op een toekomstig herstel, waarvan de omvang gepaard gaat met de evolutie van ons economisch milieu. Binnen deze context beschikken wij over een sterke en begripvolle partner: in een economische situatie is het nodig de «kraan dicht te draaien» wanneer het moet en deze terug open te draaien bij een economische relance. Bij BNP Paribas Rental Solutions zijn zij zich hiervan bewust en passen zij zich aan aan onze vereisten. Ondertussen denken zij met ons mee aan nieuwe oplossingen en volgen zij de technologische evoluties van de markt nauw op. Vooral binnen de toeristische sector is dit innovatiebegrip cruciaal: de boekingscentrales en het inkomstenbeheer vergen een steeds belangrijkere bijstelling van de instrumenten. Onze sector, net als de nieuwe technologieën, evolueert zo snel! Gelukkig volgt BNP Paribas Rental Solutions, samen met ons, de technologie voortdurend op en doet zij ons dus altijd profiteren van de meest moderne oplossingen die op dat moment het meest rendabel zijn. Zo zijn wij altijd een stapje voor wat modernisering van de uitrusting betreft en kunnen wij deze oplossingen sneller implementeren. Wij hebben het volste vertrouwen in hun bekwaamheid om te reageren en in de kwaliteit van hun toekomstige prestaties: een project zoals het onze hadden zij nog nooit gerealiseerd. Er is dus geen enkele reden dat onze samenwerkingin twijfel te trekken. Integendeel: ik heb het gevoel dat wij met de jaren heen met BNP Paribas Rental Solutions een ware «win-win»-relatie onderhouden: zij trekken ons voort en wij doen hen vooruitgaan.

10 Markttendensen De mobiliteit volop in IHS isuppli voorziet voor de omzet van fabrikanten mobiele apparatuur een stijging van 340,8 miljard dollar in 2011 naar 398 miljard dollar in Van zijn kant voorziet Forrester dat er in 2016 meer dan een miljard mobiele terminals in gebruik zullen zijn, de markt voor de tablets zou in vijf jaar tijd moeten vertienvoudigen. Een multigesegmenteerde markt Smartphones met «klein scherm», smartphones met «groot scherm», telefoon-tablets, mini-tablets, tablets... Twee fabrikanten beheersen vandaag de markt: Samsung, gevolgd door Apple. Men vindt deze posities terug in de twee OS die predominant aanwezig zijn op het vlak van mobiel internet: Android en vervolgens IOS. De komende maanden zijn van cruciaal belang voor Windows en de fabrikanten uit de PC-wereld: zal Windows 8 zich een plaatsje kunnen maken op de markt? Hetzelfde geldt voor RIM en Nokia, historische spelers op het vlak van mobiliteit. Zullen de Blackberry 10 en de nieuwe Lumia de beloften van hun ontwerpersinlossen? Marktaandelen van de operationele systemen van mobiele telefoons in % tijdens het 1e trimester van 2012 (ISH ISUPPLI) De nieuwe kantoren? Mobiel, uiteraard! Met het toenemend effect van de «overal en voortdurend aanwezige» informatie lijkt het concept van mobiele kantoren een werkelijkheid. Forrester benadrukt bovendien in zijn laatste studie dat 60 % van de IT-verantwoordelijken in Frankrijk hun budgetten verhogen om de mobiele activiteit van hun werknemers te ondersteunen. Dit cijfer wordt gestaafd door het feit dat bedrijven er van uitgaan dat gemiddeld meer dan 25 % van hun medewerkers mobiel uitgerust zijn (studie IDC/Bouygues). Vandaag is het ecosysteem klaar om de CIO te begeleiden bij de integratie van deze nieuwe terminals binnen het bedrijf: het aanbod efficiënte mobiele terminals is nog nooit zo breed geweest, de telecomoperatoren breiden hun Data-diensten uit met de 4G-standaard, Windows 8, de contactloze technologie NFC, HTML 5, de instrumenten voor het beheer van alle apparatuur en toepassingen (Mobile Device Management)... In parallel kunnen de bedrijven de met de implementatie van deze mobiele uitrustingen gepaard gaande TCO beter beheren dankzij het huuraanbod met beschikbare diensten op de markt: regelmatige vernieuwing buiten de abonnementen stem-data operatoren, uitbesteding van het eigendomsrisico, optimalisering van detotal cost of ownership. Sommige van deze oplossingen kunnen BYOD-concepten (Bring Your Own Device) en COPE-concepten (Corporate Owned Personnaly Enabled) omvatten. In haar prognoses voor 2013 heeft Gartner recentelijk aangekondigd dat de markt van de smartphones volgend jaar 80% van de PC-markt zal uitmaken en dat er in 2015 evenveel tablets als PC s verkocht zullen worden. Tijdens de voorstelling van de eerste versie van de ipad in januari 2010 lanceerde Steve Jobs de uitdrukking «Het einde van het PC-tijdperk». Wij zijn er. En de markt, met BNP Paribas Rental Solutions voorop, is klaar om bedrijven te begeleiden in hun projecten m.b.t. mobiele devices.

11 Actueel dan ooit met u in contact! Het doel van BNP Paribas Rental Solutions beperkt zich niet enkel tot het leveren van prestaties, hoeveel voordelen zij ook bieden aan onze klanten. Het is voor ons immers strikt noodzakelijk om «banden te smeden» met uiteenlopende bedrijven teneinde hun noden en behoeften beter te begrijpen. Terugkerende evenementen in 2013 In 2012 heeft BNP Paribas Rental Solutions in Parijs en omstreken talrijke evenementen georganiseerd die ons de mogelijkheid gegeven hebben om contacten te leggen met verantwoordelijken van bedrijven van elke omvang en uit alle sectoren. Dankzij deze ontmoetingen hebben wij eveneens naar onze klanten kunnen luisteren om hen een concreet en objectief perspectief van de meerwaarde van onze oplossingen te kunnen bieden. Deze aangename en constructieve bijeenkomsten vinden in 2013 opnieuw plaats. In het tweede nummer van LeasePark News dat in februari 2013 gepubliceerd wordt, ontdekt u het gedetailleerd programma voor Een avondevenement dat u alvast in uw agenda noteert! Op 26 maart 2013 nodigt BNP Paribas Rental Solutions u uit in de Shangri-la in Parijs, binnen het kader van een Wine & Business Club-avond. Wij zullen u er de nog onbekende aspecten van de verhuur met diensten voorstellen. Wenst u een uitnodiging te ontvangen, aarzel dan niet om een te sturen naar Deze ontmoetingsgelegenheden zijn voor ons van essentieel belang om ons aanbod te verbeteren en onze prestaties te optimaliseren. Wij hopen dat u ervan zult genieten en dat u er, net als wij, veel uit zult leren, in een aangename sfeer.

N 4 I Ocktober 2013. Editoriaal. vervolg. Het beheren van projectrisico s wordt eindelijk mogelijk EDITORIAAL

N 4 I Ocktober 2013. Editoriaal. vervolg. Het beheren van projectrisico s wordt eindelijk mogelijk EDITORIAAL Editoriaal Het beheren van projectrisico s wordt eindelijk mogelijk N 4 I Ocktober 2013 Een project van het type ERP, CRM, enz. uitrollen binnen de toegemeten termijnen, binnen de vastgelegde budgetten,

Nadere informatie

N 2IApril 2013. Editoriaal. U helpen om meer te halen uit de technologie! EDITORIAAL

N 2IApril 2013. Editoriaal. U helpen om meer te halen uit de technologie! EDITORIAAL Editoriaal U helpen om meer te halen uit de technologie! N 2IApril 2013 Technologie wint alsmaar meer veld binnen de bedrijven. Wereldwijd besteden de ondernemingen tot 6% van hun omzet aan de verbetering

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing in dit nummer Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 2 Operationele lease is altijd dan zelf kopen Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 2 sluiten 03 Inleiding 04 Verborgen

Nadere informatie

OPERATIONELE D I E M E T U

OPERATIONELE D I E M E T U OPERATIONELE L E A S I N G D I E M E T U M E E G R O E I T SAMENWERKEN MET U De financiering van uw technologische activa hoeft geen belemmering te zijn voor de uitbreiding van uw bedrijf. Daarom zijn

Nadere informatie

E-Newsletter. zoveel meer dan een cashinjectie. Nr 1. Een Econocom newsletter met focus op leasing. in dit nummer >

E-Newsletter. zoveel meer dan een cashinjectie. Nr 1. Een Econocom newsletter met focus op leasing. in dit nummer > in dit nummer Nr 1 Een Econocom newsletter met focus op leasing Sale-andleaseback zoveel meer dan een cashinjectie Nr 1 Een Econocom newsletter met focus op leasing sluiten In dit nummer 03 is veel meer

Nadere informatie

Win aan competitiviteit

Win aan competitiviteit Win aan competitiviteit Sage CRM Saleslogix is een volledige oplossing ontworpen om uw commerciële, marketing en service teams de mogelijkheid te bieden om de relaties met uw klanten en prospecten te optimaliseren.

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector. De CSV benadering

Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector. De CSV benadering Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector De CSV benadering Relation conceptuelle entre CSV, développement durable, capital social et compétitivité Creating Shared Value

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Business strategieën en de impact voor de IT FLEXIBILITEIT Snel handelen met wendbaarheid en flexibiliteit Voor 66% van de organisaties staat flexibiliteit

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 1 in dit nummer > Sale-andleaseback zoveel meer dan een cashinjectie Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 1 sluiten > 03 04 Sale-and-leaseback

Nadere informatie

CASUS: Veranderende Leasing in de jaarrekening RJ/ IAS 17 in vergelijking met IFRS 16 en US GAAP (ASC 842)

CASUS: Veranderende Leasing in de jaarrekening RJ/ IAS 17 in vergelijking met IFRS 16 en US GAAP (ASC 842) CASUS: Veranderende Leasing in de jaarrekening RJ/ IAS 17 in vergelijking met IFRS 16 en US GAAP (ASC 842) Poeneman Groep houdt zich o.a. bezig met de verhuur van mobiele kranen, hoogwerksystemen, heftrucks,

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

IFRS 16 en de vastgoedwereld

IFRS 16 en de vastgoedwereld IFRS 16 en de vastgoedwereld De veranderende regelgeving ten aanzien van de boekhoudkundige standaarden Onder IFRS 16 zal het onderscheid tussen operational en financial leases komen te vervallen waardoor

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012 Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld 2 De mobiele trends: een wereld in verandering Groot of klein,

Nadere informatie

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Insurance Government Automotive Finance Energy Healthcare Logistics Mobiliteit van

Nadere informatie

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Met Ricoh vindt u DE oplossing voor UW bedrijf! Vindt u het bestand dat u net scande niet meer terug? Verliest u kostbare tijd met zoeken in uw archieven?

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

De logistiek van gekoelde producten made in Europa

De logistiek van gekoelde producten made in Europa De logistiek van gekoelde producten made in Europa Expert in 3 domeinen, één een enkele cultuur, die van de dienstverlening aan de klant, de motor achter ons succes. Logistiek Informatiesystemen Transport

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Word een mobiele onderneming

Word een mobiele onderneming OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Mobiliteit Word een mobiele onderneming Volgens onderzoeksbureau Gartner bedroeg het aantal smartphones wereldwijd vorig jaar zo n 6,7 miljard. En dit jaar zal dat alleen

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

Zakelijk Mobiel. Dienstbeschrijving Juni 2013

Zakelijk Mobiel. Dienstbeschrijving Juni 2013 Zakelijk Mobiel Dienstbeschrijving Juni 2013 INHOUD ONBEZORGD MOBIEL BELLEN EN INTERNETTEN 3 ZAKELIJK MOBIEL ABONNEMENTEN VOOR IEDEREEN 4 ZAKELIJK MOBIEL GROEP SIM VOOR LAPTOP/TABLET 4 DELEN VAN TEGOEDEN

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

HAPPY 20 cc! Persconferentie Conférence de presse 29/01/ /01/2016 1

HAPPY 20 cc! Persconferentie Conférence de presse 29/01/ /01/2016 1 HAPPY 20 cc! Persconferentie Conférence de presse 29/01/2016 29/01/2016 1 AGENDA Context(e) & résultats / resultaten 2015 Prévisions / Vooruitzichten 2016 29/01/2016 2 AGENDA Context(e) & résultats / resultaten

Nadere informatie

ZONEFORCE PRESENTATIE PRÉSENTATION

ZONEFORCE PRESENTATIE PRÉSENTATION websoftware voor brandweerzones logiciel basé sur le web pour les zones de secour PRESENTATIE PRÉSENTATION ZONEFORCE Dinsdag 18 september 2012 Door Par Marc Essink Directeur Magenta MMT B.V. Magenta MMT

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Bring Your Own Device

Bring Your Own Device Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 2 februari 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling Ondernemers kennen de voordelen van mobiele communicatie. Maar de oenemende mobiliteit van medewerkers roept de vraag op wat dit betekent voor de kosten. Zijn organisaties en hun CIO nog wel in control?

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com > > > De wereld wordt elke dag ingewikkelder. Ondernemers staan onder een ongekende druk die veel verder gaat dan de gebruikelijke onzekerheid waar ze aan gewend zijn. Wat staat de verschillende markten

Nadere informatie

De vrijheid om te kiezen

De vrijheid om te kiezen De vrijheid om te kiezen LEASE met onze lease- en financieringsvormen voor u en uw bedrijf Producten in deze brochure: Financial Lease Nett Operational Lease Full Operational Lease LEASE WAT VIND IK WAAR?

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

INTEGRATIE PLATFORM; HET ANTWOORD OP EFFECTIEF EN EFFICIËNT GEBOUW BEHEER

INTEGRATIE PLATFORM; HET ANTWOORD OP EFFECTIEF EN EFFICIËNT GEBOUW BEHEER INTEGRATIE PLATFORM; HET ANTWOORD OP EFFECTIEF EN EFFICIËNT GEBOUW BEHEER WE GAAN IN DE (NABIJE) TOEKOMST ONZE GEBOUWEN OP EEN DUSDANIGE MANIER BEHEREN DAT WE KOSTEN KUNNEN BESPAREN, KWALITEIT KUNNEN VERBETEREN,

Nadere informatie

Versnelde organische groei:

Versnelde organische groei: Persbericht 18 juli 2011 Versnelde organische groei: de totale omzet stijgt met +12,3% in het tweede trimester en bereikt zo +9,8% in het eerste semester Aanhoudende groei van het uitgiftevolume: +10,9%

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Strategisch accountant/ boekhouder

Strategisch accountant/ boekhouder Strategisch accountant/ boekhouder Doc-it-Easy Doc-it-Easy kiest voor slimme samenwerking Doc-it-Easy Inhoud Inleiding Kmo en ondernemer willen strategisch advies 7 Tips om als accountant/ boekhouder een

Nadere informatie

Telecommunicatie op maat van uw onderneming.

Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Licom info@licom.be www.licom.be Industriezone Herdersbrug Pathoekeweg 9B 009 B-8000 Brugge T +32(0)50 45 78 00 Licom Z.1 Researchpark 310 B-1731 Zellik T +32(0)2

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Toonaangevend in open source collaboration

Toonaangevend in open source collaboration Toonaangevend in open source collaboration Open in technologie en onderlinge communicatie ENTERPRISE OPEN COMPATIBLE Zarafa is een toonaangevend Europees softwarebedrijf op het gebied van open source groupware

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Volgens een nieuwe studie stimuleren financiële en operationele voordelen de snelle overstap. OVERZICHT

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 PSA INTERNATIONAL NIEUWSBERICHT 28 Maart 2014 PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 FINANCIEEL OVERZICHT voor het jaar eindigend 31 december

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing!

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing! Zorgeloos communiceren Ook voor uw totaaloplossing! Aangenaam Wij zijn Flexcom, adviseurs op het gebied van communicatie. Wij willen ervoor zorgen dat u zorgeloos kunt communiceren. Dit doen we met een

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Persbericht van 6 november 2012

Persbericht van 6 november 2012 Persbericht van 6 november 2012 De raad van bestuur heeft eenparig het nieuw strategisch plan goedgekeurd dat door Paul Baeck werd voorgesteld na een grondige analyse tijdens de voorbije vijf maanden.

Nadere informatie

Unified by Invoicing Jan Druppel

Unified by Invoicing Jan Druppel Unified by Invoicing Jan Druppel Audio = kanaal 8 De elektronische factuur - Dagelijkse confrontatie - - Hoe proberen we op te lossen? - - Wat is elektronische factuur? - - De elektronische community -

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL VERANDER DE MANIER WAAROP U VERGADERT Of geef presentaties met dit compacte en lichtgewicht presentatie device. De i3sync is eenvoudig te gebruiken en stelt

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Werken in de Cloud? Gemakkelijker dan ooit.

Werken in de Cloud? Gemakkelijker dan ooit. De basics: wat is die hele Cloud nu écht? U stelt zich de Cloud best voor als een soort centrale serverruimte. Iedereen kan er beveiligd op inloggen vanop zijn eigen laptop, zijn smartphone,... In die

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

PRIORITEIT VOOR UW COMMUNICATIE

PRIORITEIT VOOR UW COMMUNICATIE PRIORITEIT VOOR UW COMMUNICATIE U WAS NOG NOOIT ZO GOED VERBONDEN Blue Light Mobile is speciaal ontworpen om een antwoord te bieden op uw specifieke noden als hulpof veiligheidsdienst, als overheidsinstantie

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

i3sync DRAADLOOS PLUG & PLAY PRESENTATIE DEVICE

i3sync DRAADLOOS PLUG & PLAY PRESENTATIE DEVICE i3sync DRAADLOOS PLUG & PLAY PRESENTATIE DEVICE VERANDER DE MANIER WAAROP U VERGADERT Verander de manier waarop u vergadert of presenteert dankzij dit compacte en lichte presentatie device. i3sync is gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Partner van uw ambities

Partner van uw ambities Partner van uw ambities Professionnal van de financiële sector, erkend door en onderworpen aan het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) uw activiteit ontwikkelt zich u

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

Flexibiliteit en mobiliteit in één totaalpakket Panasonic UC Pro. Ultieme bereikbaarheid, waar u ook bent

Flexibiliteit en mobiliteit in één totaalpakket Panasonic UC Pro. Ultieme bereikbaarheid, waar u ook bent Flexibiliteit en mobiliteit in één totaalpakket Panasonic UC Pro Ultieme bereikbaarheid, waar u ook bent UC Pro biedt u een schat aan mogelijkheden Bellen Bel snel en nauwkeurig rechtstreeks vanaf uw pc

Nadere informatie