Editoriaal. Een volledig vrij beheer van uw technologiepark, levert betere prestaties op. Wij stellen u graag het 1e nummer van LeasePark News voor.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Editoriaal. Een volledig vrij beheer van uw technologiepark, levert betere prestaties op. Wij stellen u graag het 1e nummer van LeasePark News voor."

Transcriptie

1 Editoriaal Een volledig vrij beheer van uw technologiepark, levert betere prestaties op N 1I December 2012 Wij stellen u graag het 1e nummer van LeasePark News voor. Binnen het kader van een gespannen economische situatie bieden de huuroplossingen met diensten diensten van BNP Paribas Rental Solutions bedrijven meer dan ooit de mogelijkheid om hun park op een eenvoudigere, soepelere en vooral voordeligere manier te beheren. Wij hebben er dus voor gekozen om via LeasePark News goede praktijken, ideeën en successen te delen die dankzij onze oplossingen zichtbare voordelen opleveren. Deze e-newsletter, die bestemd is voor al onze klanten, prospecten en Europese partners, richt zich op het sensibiliseren van elke besluitvormer met betrekking tot de voordelen die voortvloeien uit de verhuur van activa met diensten. De inzet is niet min : door de totale kosten voor het bezit van materiaal en software via deze oplossing te optimaliseren, neemt de winst toe van 10 % naar 50 %. Een echte «plus «op het vlak van financiële prestaties en competitiviteit. De uitbesteding van het beheer van de technologieparken versterkt bovendien de corporate governance dankzij een betere controle van de operationele processen en zorgt voor een optimale uitgavenbeheersing. Onze talrijke klanten in Frankrijk, Italië en België, evenals de miljoenen handelingen (bestellingen, leveringen, facturatie, incasso s...) en materiaal- of softwarevoorzieningen beheerd door BNP Paribas Rental Solutions benadrukken onze legitimiteit om u te kunnen adviseren en bij te staan bij het maken van de beste keuzes. Dankzij onze expertise op het vlak van technologische uitrusting (PC, printing, audiovisueel...), beheer van infrastructuur en software... kunnen wij u adviseren bij het inzetten van deze voortdurend evoluerende activa. Wij versterken eveneens onze expertise op het vlak van mobiliteit, een sector die in volle groei is, opdat u de juiste keuze kunt maken binnen het aanbod van laptops, tablets, smartphones en anderee-readers. Gedreven door een onafhankelijkheidsstreven ten opzichte van leveranciers, de transparantie van onze contracten en de efficiëntie van onze processen wensen wij uw vertrouwenspersoon te zijn. Als Europese leider inzake beheer en financiering van technologische uitrusting en gezien de sterke financiële structuur waarop wij kunnen bouwen, nodigen wij u vandaag uit om onze ambitie te delen, die met de jaren heen onze slogan is geworden: «In alle vrijheid uw park beheren!». De heer Ferracci, Administratief en Financieel Directeur van de Groep Pierre et Vacances Centers Parc heeft onze benadering reeds toegejuicht: wij danken hem hartelijk voor zijn bijdrage tot deze eerstenieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier met LeasePark News en hopen dat u hieruit oplossingen of ideeën kan putten waardoor u uw prestatieskunt verbeteren. Met vriendelijke groeten, Joseph Pulicano Voorzitter van BNP Paribas Rental Solutions

2 CAPEX of OPEX? Door Hervé Vasseur, Algemeen Directeur BNP Paribas Rental Solutions In een woelig economisch klimaat met strenge budgetbeperkingen, modellen die de uitbesteding van het beheer van materiële en immateriële activa nastreven, het hosten van applicatiesoftware richt de hoofdvraag zich nu tot de kwalificatie van de uitgaven : CAPEX of OPEX? Wat men in de teksten kan lezen... Een CAPEX-behandeling (Capital Expenditure) kwalificeert de betrokken activa in de investeringsuitgaven met inschrijving in de activa van de balans en registratie van een boeking in de afschrijvingen. Zo wordt het product gekocht met eigen middelen of via een huurcontract. Het wordt dan beschouwd als een «Financial Lease» en het wettigt een boekhoudkundige herwerking. De OPEX-uitgaven (Operating Expenses) zijn «werkingsuitgaven» en leiden tot een eenvoudige registratie in de lastenrekeningen, zonder de Actief/Passief-structuur van de balans te beïnvloeden. De uitgave kan gerealiseerd worden via zelffinanciering of via een huurcontract dat alsdan bepaalde karakteristieken moet bevatten om als «Operating Lease» geboekt te worden. Deze uitgave wordt dan beschouwd als «niet opgenomen in de balans». De International Accounting Standard bepaalt vandaag, onder de benaming IAS 17, het verschil tussen beide: de activa moeten opgenomen worden in de balans van de partij die van de «economische eigendom» geniet en die de risico s voor waardeverlies draagt. Wat in de praktijk? De elementen die een «Operating Lease-contract individueel herkwalificeren in een «Financial Lease», en dus de OPEX-uitgaven herkwalificeren in CAPEX-uitgaven, zijn de volgende : het contract voorziet in de eigendomstransfer van de activa na de huurperiode, het huurcontract verleent aan de huurder een aankoopoptie aan een lagere prijs dan de marktwaarde van de activa, de duur van de huur komt overeen met de economische levensduur van het product, de geactualiseerde waarde van de huurprijzen bedraagt bijna de volledige waarde van de activa, de gehuurde goederen zijn in die mate specifiek voor de huurder dat enkel deze laatste ze kan blijven huren na het einde van het huurcontract. Bovendien, wanneer één van de drie onderstaande evenementen zich voordoet, zullen de Revisoren de aard van het huurcontract herkwalificeren en dus ook de uitgaven : als het contract beëindigd wordt en het eventueel verlies gefactureerd wordt aan de huurder, als de winst of het verlies dat voortvloeit uit de variatie van de juiste marktwaarde ten laste van de huurder valt, als de huurder in staat is de huur voort te zetten voor een tweede periode mits eenhuur die gevoelig lager ligt dan de marktprijs. vervolg

3 CAPEX of OPEX? Door Hervé Vasseur, Algemeen Directeur BNP Paribas Rental Solutions BNP Paribas Rental Solutions speelt in op de normen Deze referentiemodellen van de IAS 17 zijn minder precies dan de US Financial Accounting Standards Board (FASB13) die normatieve waarden aanduiden: zo mag de duur van de huur geen 75 % van de economische levensduur van de activa bedragen en mag de geactualiseerde waarde van de huurprijzen niet hoger liggen dan 90 % van de marktwaarde van de goederen. Sinds 2006 werken de IASB en de FASB samen om de verwerking van de boekhoudingsregels te harmoniseren, met de bedoeling aan derden een betere leesbaarheid van de structuur en de ratio s (Gearing, Ebitda) van de bedrijven te garanderen: er zou geen onderscheid meer bestaan tussen «Operating Lease en Financial Lease». De huurder zou dan in de activa van zijn balans een «Gebruiksrecht van de activa» inschrijven en in de passief van zijn balans een «Schuld» die overeenkomt met de geactualiseerde som van de nog verschuldigde huurprijzen, op het einde van het boekjaar. De resultatenrekening zou natuurlijk een afschrijvingsdotatie van het gebruiksrecht en van de uitgave voor de interesten op de schuld vaststellen. Deze kwestie wordt grondig besproken, want als deze boekhoudingsmethode voor klassieke activa geschikt is, dan kan deze meer in vraag gesteld worden voor IT-activa zoals servers, werkstations, mobiliteitsinstrumenten en andere «printers». Voorlopig stelt BNP Paribas Rental Solutions pakketten voor die conform de IAS17-regels en gelijkaardig met de FASB13-regels zijn en biedt aan de Accountants van haar klanten steun waardoor de kwalificatie gevalideerd kan worden. Het debat is zeker nog niet afgerond, maar in de huidige situatie stemmen de oplossingen van BNP Paribas Rental Solutions overeen met de referentiemodellen... en zijn ze vooral voordelig voor haar klanten.

4 Eco-Logisch Het einde van de levenscyclus van de uitrusting beheren Sinds eind 2004 beheren wij voor onze klanten, via het aanbod LeasePark Remarketing, het einde van de levenscyclus van hun technologische apparatuur, met strikte inachtneming van de DEEE-wet (nuttige aanwending, hergebruik of recycling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur). «Wij hebben bovendien geanticipeerd op het decreet van 20 juli 2005 dat deze regels afdwingbaar maakt vanaf 13 augustus 2005» benadrukt Raphaël Corbillet, verantwoordelijke van deze dienst. Talrijke voordelen voor uw activiteit Met LeasePark Remarketing, een oplossing die eenvoudig te implementeren en soepel te beheren is, geniet u immers van daadwerkelijk cruciale voordelen: een evolutief en geïntegreerd antwoord op maat, gestuurd door een centrale governance, een volledige uitbesteding om de ressources beschikbaar te stellen en de aanvrager van het eigendomsrisico vrij te stellen, het wissen van gegevens die verwijderd worden volgens de geldende veiligheidsstandaarden, de onafhankelijkheid ten opzichte van constructeurs, distributeurs en brokers/recycleerders, de verruiming van het beleid inzake milieuaansprakelijkheid (Green IT, ISO ). Kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie Voor deze dienst werd een strenge selectie van IT-brokers gemaakt: zij beheren de activiteiten, wij controleren het uitgevoerde werk. Om het systeem te vervolmaken worden ten minste tweemaal per jaar follow-up-en kwaliteitsbesturingssessies georganiseerd, binnen het kader van de governance van onze ISO 9001-certificering. Er worden eveneens intern veeleisende high-performance processen ontwikkeld. En aangezien de reglementering op dat vlak heel vaak verandert, wordt deze voortdurend op de voet gevolgd : de laatste update dateert van 1 oktober Prioriteit voor transparantie! Voor een duidelijke en uitgebreide rapportage naar onze klanten toe, stellen wij na restitutie een gedetailleerd auditrapport tot hun beschikking. Wanneer het park gedeeltelijk gerecycleerd is, wordt een bijlage van de door de broker uitgevoerde audit toegevoegd aan de opvolgingslijst van gevaarlijke afvalstoffen. Dit initiatief werd recentelijk door interne auditeurs, alsook door professionelen van de Franse AFAQ toegejuicht. Wij verbinden ons ertoe om vandaag en morgen deze transparantie te handhaven, want deze is onmisbaar om het vertrouwen van onze klanten te behouden. Het einde van de levenscyclus van uw uitrusting, is het begin van een vernieuwd beheer van uw technologiepark!

5 Gestion Plus Mobile : de la subvention opérateur Huren bij BNP à la Paribas location? Rental Solutions is meer dan een financiering. Les formats de smartphones se multiplient, les OS se perfectionnent, les hybrides arrivent. Het huren van uw informaticapark laat u toe om uw budgetten af te stemmen op het verloop van uw informaticaprojecten. Of het nu gaat om het vernieuwen van u infrastructuur, Et demain? het vervangen van uw PC s, laptops, smartphones of tablets of het uitrollen van een ERP L ébulition perpetuelle! project, huren bij BNP Paribas Rental Solutions brengt uw budget niet uit balans. Een Le cabinet sale & Canalis rent back prédit van uw que bestaande le smartphone uitrusting sera kan le PC daarbij du futur extra! Conscients ruimte creëren. de ces Het enjeux et sous nemen la pression van een de nouveaux restwaarde entrants op de uitrusting (Numericable, heeft een La gunstig Poste Mobile, effect op Prixtel de huurlast. et bien sûr Free), les opérateurs doivent réinventer leurs offres. Le concept «SIM only» et les forfaits sans Huren engagements bij BNP changent Paribas Rental eux aussi Solutions la donne. betekent echter ook het effectief beheersen van uw budget. Via onze asset management oplossingen krijgt u een volledig en gedetailleerd beeld van De plus, de kosten les usages die gepaard évoluent gaan vite met : les het attentes gebruik van du marché uw technologische ne se limitent uitrusting. plus à la voix, au sms et au mail. La tendance est à une transition de la voix vers la data. La segmentation des offres ne se Samen fait plus met en nombre u bekijken d heures, en mais stroomlijnen quantité we de het données, aankoopproces. de débit et de Niet contenus alleen associés. de ontvangstbevestiging gebeurt on-line, maar via het e-procurement platform kan het hele aankoopproces Le modèle locatif gedematerialiseerd en plein essor worden. Samen Pour les met opérateurs, u bekijken la we subvention het gebruik du van smartphone uw park en permet optimaliseren d attirer we et de het «beheer verrouiller en de» les vernieuwing clients mais ervan. elle Dit pèse geldt sur niet leur alleen marge voor alors hardware, que de lourds maar ook investissements voor softwarelicenties. sont engagés Een pour transparant beheer van uw park vermijdt verborgen kosten mbt verzekering, licenties en déployer la 4G. Selon l agence de notation Fitch, le coût de la subvention représente environ 15 % onderhoud. du chiffre d affaires des opérateurs. Samen met u bekijken en optimaliseren we het einde van de levensloop van uw uitrusting : we Ceux-ci zorgen changent voor de donc remarketing de stratégie van : de en uitrusting France, Free volgens refuse de la DEEE subvention, en u besteedt en Espagne, op die Telefonica manier propose het des eigendomsrisico paiements en plusieurs uit. fois, tout comme T-Mobile aux USA. En Angleterre, Vodafone et O2 déploient la location. BNP Paribas Rental Solutions is nu ook actief in België. BNP Paribas is meteen ook de enige financiële Pour l entreprise, groep die cette deze bascule oplossingen vers aanbiedt. le mode locatif présente de nombreux atouts Wij kunnen bij het aanbieden van deze oplossingen bogen op meer dan twintig jaar ervaring van onze Franse collega s in het financieren en beheren van informaticaparken. Le forfait sans engagement SIM only associé à un montage locatif permet à l entreprise de réduire son coût d usage annuel de 30 à 40 %, tout en disposant de la flexibilité pour basculer vers cette 4G qui fait tant rêver. Parfait!

6 Stuur en industrialiseer uw aankopen dankzij de Procurement Desk! Het principe luidt zowel eenvoudig als voordelig : uw aankopen worden geïntegreerd in een aan uw bedrijf aangepaste procedure en dit om de werking ervan te industrialiseren en te optimaliseren... Een antwoord op maat aan al uw behoeften U probeert de kosten van uw aankoopproces te beheersen? U wenst de taken te automatiseren? U wenst uw ressources te verlichten? U zou graag het «Green»-beleid van uw bedrijf willen optimaliseren? De oplossing Procurement Desk van BNP Paribas Rental Solutions houdt rekening met al uw voorwaarden, al uw eisen: u dematerialiseert uw aankoopproces en grote besparingen, u zorgt voor de naleving van uw bevoorradingsregels binnen het bedrijf en desgevallend in uw dochterondernemingen, u verkort uw aankoopprocédés, u beperkt de milieu-impact van uwuitrusting. Meer dan een dienst, een Gemeenschap... Dankzij de nieuwe «eprocuser» kunnen onze klanten, naargelang hun specificieke kenmerken, genieten van een echt gemeenschappelijk platform om hun aankopen te vereenvoudigen en te optimaliseren. Zo voert SPIE Sud-Ouest, binnen haar relatie met BNP Paribas Rental Solutions, haar bestellingen nu door via de Procurement Desk, waartoe zij sinds september 2012 toegang heeft. De heer Schuppe, IT-verantwoordelijke van SPIE Sud-Ouest legt deze keuze uit: «Dit ligt in het verlengde van de doelstellingen van ons bedrijf dat een beleid nastreeft van kostenbeheersing en industrialisering van de procédés. De dematerialisering van onze IT-bestellingen, die nu online doorgevoerd worden, beantwoordt aan deze dubbele doelstelling.» Om haar klanten volledig tevreden te stellen werkt BNP Paribas Rental Solutions aan een ambitieus plan voor dit nieuw aanbod. Meer informatie hierover volgt binnen enkele weken: blijf op de hoogte, u hebt er alle baat bij!

7 Bij de klant Getuigenis M.Ferracci De heer Pascal FERRACCI, Directeur Financiën, Operaties en Diensten van de Groep Pierre & Vacances Center Parcs, een van de belangrijkste klanten van BNP Paribas Rental Solutions, beantwoordt onze vragen Mijnheer FERRACCI, om welke reden hebt u een beroep gedaan op BNP Paribas Rental Solutions Pascal Ferracci: «Ongeveer 4 jaar geleden waren wij op zoek naar een oplossing om de financiering van onze informatica-apparatuur uit te besteden voor onze twee takken, Pierre & Vacances en Center Parcs. Wij hebben dus een aanbesteding uitgeschreven naar de belangrijke actoren van de «leasing»-markt. Onze vraag was complex... Wij zijn met Center Parcs immers aanwezig in Frankrijk, maar ook in Nederland, België en Duitsland. Aangezien het grootste deel van onze informatica-activa zich buiten Frankrijk bevond, hadden we een paneuropese oplossing nodig: BNP Paribas Rental Solutions heeft ons als enige een oplossing op maat voorgesteld voor dit gebied. Deze oplossing brengt financiële voordelen met zich mee: ze lost de fiscale problemen op inzake BTW-recuperatie die gepaard gaan met talrijke cashflows binnen de Europese landen. Deze oplossing biedt ons vooral de mogelijkheid om in elke dochtermaatschappij over een toegewijde onderhandelingspartner te beschikken, zowel in Frankrijk als in het buitenland, die voor de follow-up van onze acties kan zorgen en de factuurstromen kan beheren. Bovendien is BNP Paribas Rental Solutions de enige dienstverlener geweest die een internationaal beheer van onze informaticavoorraad kon implementeren en dit via het Engelse WebPark. Wij waren zelfs de eersten om te kunnen genieten van deze niet- Franstalige versie...» Heeft de notie «op maat» uw keuze sterk beïnvloed? Pascal Ferracci: «Ja! Naar onze mening stelde het aanbod van BNP Paribas Rental Solutions geen standaardvoorstel voor, maar een volledig gepersonaliseerd aanbod. Ik moet toegeven dat onze contactpersonen zeer commercieel ingesteld waren, in de nobele zin van het woord, en zich echt professioneel gedroegen, met een luisterend oor en een betrokken houding. Zo heeft de heer Paul Benmussa, onze Klantverantwoordelijke, de tijd genomen om onze verwachtingen inhoudelijk te begrijpen: hij heeft zijn aanpak en aanbod perfect aangepast aan onze specificiteiten. Op dat moment was het implementeren van een paneuropese oplossing volledig nieuw bij BNP Paribas Rental Solutions: dit betekende een nog grotere uitdaging voor onze onderhandelingspartners! Maar zij hebben deze uitdaging aangekund en enkele jaren later luisteren zij nog altijd aandachtig naar onze behoeften, die zij bovendien op regelmatige wijze opvolgen en waarvoor zij daadwerkelijk op zoek zijn naar een voortdurende verbetering van onze oplossing. De kracht van deze aanpak van nabijheid is dat zij op alle niveaus «waarneembaar» is, eveneens op het niveau van de Algemene Directie van BNP Paribas Rental Solutions. Als klant zien wij dit beleid als een ware bedrijfsfilosofie die aangemoedigd wordt vanuit de top van de piramide.» vervolg

8 Bij de klant Getuigenis M.Ferracci Concreet gezien, hoe «werken jullie» samen? Pascal Ferracci: «Wij zijn voortdurend met elkaar in contact. Nogmaals, de efficiëntie van ons partnerschap berust voornamelijk op de aanwezigheid van «professionele contactpersonen» die perfect geïdentificeerd en altijd beschikbaar zijn in elk van de landen waar we aanwezig zijn. Als we een probleem hebben, dan reageert de commerciële verantwoordelijke van BNP Paribas Rental Solutions onmiddellijk: hij is een ware partner. We hebben eveneens nauwe contacten met het bestuursteam. Het is niet nodig om elkaar vaak te zien : zij zijn heel goed op de hoogte van onze activiteit, van haar noodzakelijke ontwikkelingen en kunnen hierdoor op onze noden en behoeften inspelen en elk probleem geval per geval aanpakken. Een begeleiding op maat en in de tijd : daar waren wij exact naar op zoek. Er bestaat bij hen een verlangen om te «begrijpen en te beheersen», een echte empathie. Wij hebben bijvoorbeeld de stromen vertraagd, teneinde ons investeringsbeleid aan te passen aan het economisch milieu dat tegenwoordig weinig veelbelovend is. BNP Paribas Rental Solutions heeft geen enkele afstand genomen of minder motivatie getoonden staat ons nog altijd bij. BNP Paribas Rental Solutions is daadwerkelijk vastberaden om ons in alle situaties te begeleiden, zelfs in minder gunstige situaties. Dit is vertrouwenwekkend en laat ons to eons te wijden aan ons doel: de commercialisering en de ontwikkeling van onze dorpen en vrijetijdscentra.» Welke voordelen inzake kostenbeheersing hebt u uit dit partnerschap gehaald? Pascal Ferracci: «Dankzij WebPark, het instrument ter evaluatie van de activa, kunnen wij onze inventaris en de geografische localisatie van onze activa op een rationele manier beheren, hetgeen niet altijd eenvoudig is. Wij kunnen hierdoor onze activa beter opvolgen en wij weten precies waar zij zich bevinden op een welbepaald moment. Met de oplossing van BNP Paribas Rental Solutions kunnen wij onze activa op een grondigere manier beheren en dit beïnvloedt de beheerkwaliteit van onze hele Groep. Wij hebben in eerste instantie een «sale and leaseback» gerealiseerd: doorverkoop met verhuur van alle informatica-apparatuur tot op heden. Vervolgens heeft BNP Paribas Rental Solutions de herfinanciering van onze nieuwe informatica-investeringen overgenomen. Binnen de speciale context van veranderingsdoorvoering binnen de Groep Pierre & Vacances Center Parcs hebben wij hierdoor onze thesaurie kunnen toewijzen aan onze prioritaire strategische doelstellingen. De implementatie van ons vernieuwingsplan heeft immers het herontwerpen van een centraal deel van onze informatiesystemen vereist, hetgeen tot aanzienlijke investeringen geleid heeft. Dankzij het aanbod van BNP Paribas Rental Solutions hebben wij onze thesaurie op een flexibelere manier kunnen beheren. Als wij niet over deze oplossing hadden beschikt, dan hadden wij een deel van onze thesaurie voor onze systemen moeten gebruiken en dit ten nadele van de financiering vanonze kernactiviteit. Maar het voortzetten van de uitbreiding van ons toeristisch park, met name door het bouwen van nieuwe dorpen en vrijetijdscentra, is strikt noodzakelijk om de toekomst en de uitbreiding van de Groep Pierre & Vacances Center Parcs te garanderen. Onze verruiming moeten «opofferen» was niet denkbaar. Dankzij de oplossing die met BNP Paribas Rental Solutions geïmplementeerd werd, is daar geen sprake van geweest.» vervolg

9 Bij de klant Getuigenis M.Ferracci Hoe ziet u de toekomst met BNP Paribas Rental Solutions? Pascal Ferracci: «Na deze herfinanciering en een intense investeringsperiode van drie jaar zijn we vandaag in een consolidatieperiode beland. Wij hopen op een toekomstig herstel, waarvan de omvang gepaard gaat met de evolutie van ons economisch milieu. Binnen deze context beschikken wij over een sterke en begripvolle partner: in een economische situatie is het nodig de «kraan dicht te draaien» wanneer het moet en deze terug open te draaien bij een economische relance. Bij BNP Paribas Rental Solutions zijn zij zich hiervan bewust en passen zij zich aan aan onze vereisten. Ondertussen denken zij met ons mee aan nieuwe oplossingen en volgen zij de technologische evoluties van de markt nauw op. Vooral binnen de toeristische sector is dit innovatiebegrip cruciaal: de boekingscentrales en het inkomstenbeheer vergen een steeds belangrijkere bijstelling van de instrumenten. Onze sector, net als de nieuwe technologieën, evolueert zo snel! Gelukkig volgt BNP Paribas Rental Solutions, samen met ons, de technologie voortdurend op en doet zij ons dus altijd profiteren van de meest moderne oplossingen die op dat moment het meest rendabel zijn. Zo zijn wij altijd een stapje voor wat modernisering van de uitrusting betreft en kunnen wij deze oplossingen sneller implementeren. Wij hebben het volste vertrouwen in hun bekwaamheid om te reageren en in de kwaliteit van hun toekomstige prestaties: een project zoals het onze hadden zij nog nooit gerealiseerd. Er is dus geen enkele reden dat onze samenwerkingin twijfel te trekken. Integendeel: ik heb het gevoel dat wij met de jaren heen met BNP Paribas Rental Solutions een ware «win-win»-relatie onderhouden: zij trekken ons voort en wij doen hen vooruitgaan.

10 Markttendensen De mobiliteit volop in IHS isuppli voorziet voor de omzet van fabrikanten mobiele apparatuur een stijging van 340,8 miljard dollar in 2011 naar 398 miljard dollar in Van zijn kant voorziet Forrester dat er in 2016 meer dan een miljard mobiele terminals in gebruik zullen zijn, de markt voor de tablets zou in vijf jaar tijd moeten vertienvoudigen. Een multigesegmenteerde markt Smartphones met «klein scherm», smartphones met «groot scherm», telefoon-tablets, mini-tablets, tablets... Twee fabrikanten beheersen vandaag de markt: Samsung, gevolgd door Apple. Men vindt deze posities terug in de twee OS die predominant aanwezig zijn op het vlak van mobiel internet: Android en vervolgens IOS. De komende maanden zijn van cruciaal belang voor Windows en de fabrikanten uit de PC-wereld: zal Windows 8 zich een plaatsje kunnen maken op de markt? Hetzelfde geldt voor RIM en Nokia, historische spelers op het vlak van mobiliteit. Zullen de Blackberry 10 en de nieuwe Lumia de beloften van hun ontwerpersinlossen? Marktaandelen van de operationele systemen van mobiele telefoons in % tijdens het 1e trimester van 2012 (ISH ISUPPLI) De nieuwe kantoren? Mobiel, uiteraard! Met het toenemend effect van de «overal en voortdurend aanwezige» informatie lijkt het concept van mobiele kantoren een werkelijkheid. Forrester benadrukt bovendien in zijn laatste studie dat 60 % van de IT-verantwoordelijken in Frankrijk hun budgetten verhogen om de mobiele activiteit van hun werknemers te ondersteunen. Dit cijfer wordt gestaafd door het feit dat bedrijven er van uitgaan dat gemiddeld meer dan 25 % van hun medewerkers mobiel uitgerust zijn (studie IDC/Bouygues). Vandaag is het ecosysteem klaar om de CIO te begeleiden bij de integratie van deze nieuwe terminals binnen het bedrijf: het aanbod efficiënte mobiele terminals is nog nooit zo breed geweest, de telecomoperatoren breiden hun Data-diensten uit met de 4G-standaard, Windows 8, de contactloze technologie NFC, HTML 5, de instrumenten voor het beheer van alle apparatuur en toepassingen (Mobile Device Management)... In parallel kunnen de bedrijven de met de implementatie van deze mobiele uitrustingen gepaard gaande TCO beter beheren dankzij het huuraanbod met beschikbare diensten op de markt: regelmatige vernieuwing buiten de abonnementen stem-data operatoren, uitbesteding van het eigendomsrisico, optimalisering van detotal cost of ownership. Sommige van deze oplossingen kunnen BYOD-concepten (Bring Your Own Device) en COPE-concepten (Corporate Owned Personnaly Enabled) omvatten. In haar prognoses voor 2013 heeft Gartner recentelijk aangekondigd dat de markt van de smartphones volgend jaar 80% van de PC-markt zal uitmaken en dat er in 2015 evenveel tablets als PC s verkocht zullen worden. Tijdens de voorstelling van de eerste versie van de ipad in januari 2010 lanceerde Steve Jobs de uitdrukking «Het einde van het PC-tijdperk». Wij zijn er. En de markt, met BNP Paribas Rental Solutions voorop, is klaar om bedrijven te begeleiden in hun projecten m.b.t. mobiele devices.

11 Actueel dan ooit met u in contact! Het doel van BNP Paribas Rental Solutions beperkt zich niet enkel tot het leveren van prestaties, hoeveel voordelen zij ook bieden aan onze klanten. Het is voor ons immers strikt noodzakelijk om «banden te smeden» met uiteenlopende bedrijven teneinde hun noden en behoeften beter te begrijpen. Terugkerende evenementen in 2013 In 2012 heeft BNP Paribas Rental Solutions in Parijs en omstreken talrijke evenementen georganiseerd die ons de mogelijkheid gegeven hebben om contacten te leggen met verantwoordelijken van bedrijven van elke omvang en uit alle sectoren. Dankzij deze ontmoetingen hebben wij eveneens naar onze klanten kunnen luisteren om hen een concreet en objectief perspectief van de meerwaarde van onze oplossingen te kunnen bieden. Deze aangename en constructieve bijeenkomsten vinden in 2013 opnieuw plaats. In het tweede nummer van LeasePark News dat in februari 2013 gepubliceerd wordt, ontdekt u het gedetailleerd programma voor Een avondevenement dat u alvast in uw agenda noteert! Op 26 maart 2013 nodigt BNP Paribas Rental Solutions u uit in de Shangri-la in Parijs, binnen het kader van een Wine & Business Club-avond. Wij zullen u er de nog onbekende aspecten van de verhuur met diensten voorstellen. Wenst u een uitnodiging te ontvangen, aarzel dan niet om een te sturen naar Deze ontmoetingsgelegenheden zijn voor ons van essentieel belang om ons aanbod te verbeteren en onze prestaties te optimaliseren. Wij hopen dat u ervan zult genieten en dat u er, net als wij, veel uit zult leren, in een aangename sfeer.