MOTIVERING AANVRAGEN ONDERHOUDSVOORZIENINGEN HPO 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOTIVERING AANVRAGEN ONDERHOUDSVOORZIENINGEN HPO 2014"

Transcriptie

1 MOTIVERING AANVRAGEN ONDERHOUDSVOORZIENINGEN HPO 2014 Hieronder wordt per BESTUUR, per SCHOOL en per AANVRAAG gemotiveerd aangegeven dat een voorziening wordt toegekend (Programma) of wordt afgewezen (Overzicht). Door middel van het HPO worden de rechten van de schoolbesturen op basis van de Verordening vastgelegd. Het HPO dient jaarlijks uiterlijk 31 december te worden vastgesteld. Er is een samenhang met het traject doordecentralisatie. Omdat het besluit daartoe naar verwachting in januari 2014 wordt genomen, dient de gemeente nog wel een HPO 2014 onderhoud vast te stellen. Gezien de relatie met de doordecentralisatie zal de uitvoering van het HPO 2014 derhalve door de schoolbesturen zelf ter hand worden genomen. Beoordeling aanvragen capaciteit Voorzieningen capaciteit zijn betrokken bij de prioritering van voorzieningen opgenomen in het Meerjarenplan onderwijshuisvesting 2013 e.v. Deze zijn hier derhalve buiten beschouwing / beoordeling gelaten. Nb. Voor 2014 hebben de schoolbesturen derhalve géén aanvragen voor capaciteit gedaan. Beoordeling aanvragen onderhoud Zoals gebruikelijk hebben de Planon rapportages als basis voor de aanvraagprocedure voor onderhoud gediend. De schoolbesturen hebben daarvoor derhalve geen aanvragen hoeven te doen. De Planon rapportages zijn in 2009 voor de laatste maal geactualiseerd. Daarbij is een inschatting gemaakt wanneer onderhoudsvoorzieningen uitgevoerd zouden moeten worden. De voorzieningen die voor 2014 gepland staan, zijn aan een nadere toets onderworpen ten einde te bepalen of uitvoering in 2014 noodzakelijk is. Ter waarborging van het recht op het doen van aanvragen voor onderhoud hebben de schoolbesturen tot uiterlijk 1 mei 2013 de gelegenheid gehad een officiële aanvraag te doen. In onderling overleg tussen schoolbestuur en gemeente is bepaald of de aanvulling moet worden aangemerkt als aanvraag voor het HPO Als de voorziening noodzakelijk is, maar op een eerder HPO daarvoor reeds een krediet is toegekend, wordt de voorziening afgewezen. De uitvoering kan immers geschieden op basis van de eerdere beschikking. Dergelijke situaties doen zich voor bij voorzieningen die waren toegekend, maar nog niet waren uitgevoerd op het moment van de actualisatie van Planon. Meerdere voorzieningen die in Planon zijn opgenomen voor 2014, blijken aan de hand van de inspecties niet noodzakelijk te zijn in Deze voorzieningen worden om die reden afgewezen en doorgeschoven. Begeleidingskosten bij onderhoud Begeleidingskosten bij (buiten)onderhoud komen voor vergoeding in aanmerking. Voor onderhoud tot 0,1 mln. worden begeleidingskosten tot maximaal 6% vergoed, voor bedragen van meer dan 0,1 mln. worden afspraken met het schoolbestuur gemaakt en geldt een offertetraject. Overlegtraject met de schoolbesturen en besluitvorming door college BenW Op grond van de wet dient in het kader van een zorgvuldige procedure het op overeenstemming gericht overleg te worden gevoerd met de schoolbesturen voordat het HPO wordt vastgesteld. Het overleg hoeft niet te leiden tot overeenstemming en maakt onderdeel uit van de borging van het individuele recht van een schoolbestuur om op onderdelen al dan niet akkoord te gaan. gaan. Als eerste is het proces tot formele vaststelling van het HPO met de besturen besproken in het kader van het doordecentralisatie proces. Tevens is per bestuur bilateraal schriftelijk op overeenstemming gericht overleg gevoerd. Alle besturen zijn akkoord met het HPO. Na vaststelling van het HPO 2014 kan een bestuur formeel besluiten alsnog een bezwaarprocedure tegen een besluit te starten. Zie verder bij juridisch. Uitvoeringsoverleg en doordecentralisatie Op grond van artikel 15 van de Verordening Onderwijshuisvesting vindt na definitieve vaststelling van het HPO overleg plaats over de wijze van uitvoering van de toegekende voorzieningen. Zoals vermeld, neemt naar verwachting de gemeente in januari 2014 een positief besluit tot doordecentralisatie aan de schoolbesturen po/wec (per 1 januari 2014). De uitvoering van het HPO 2014 zal dan door de schoolbesturen zelf ter hand worden genomen en zonder daarover per voorziening uitvoeringsoverleg met de gemeente te voeren. Bedragen prijspeil

2 1 Markant Onderwijs (voorheen Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs) 1.1 Klokkebei (Sterstraat 1) Planon Sterstraat 1 - Herstraten betontegels ,-- Er is geen technische noodzaak tot volledig herstraten. De voorziening wordt doorgeschoven naar Er is wel incidenteel preventief herstel noodzakelijk ten behoeve van enige wortelopdruk en verzakking bij de achterpoort. Dit komt voor rekening van het schoolbestuur. 1.2 Montessori (J. Nieuwenhuyzenstraat 15) Planon J. Nieuwenhuyzenstraat 15 - Vervangen stalen buitenkozijnen ,-- Het betreft 46 m2 van gevels 101,102, 104, 301 en 303. De kozijnen van de klaslokalen zijn inmiddels vervangen. De voorziening betreft stalen kozijnen, waarvan er reeds 3 vervangen zijn. Het vervangen van het restant van de kozijnen in de genoemde gevels is noodzakelijk, maar een en ander dient bezien te worden in het licht van het nog uit te voeren haalbaarheidsonderzoek in het kader van het toekomstig gebruik van het gebouw. De voorziening wordt voor ,-- op het Programma opgenomen Planon J. Nieuwenhuyzenstraat 15 - Vervangen dakbedekking bitumen randstrook 444,-- In het verleden zijn de dakranden van dak 002 reeds vervangen. De voorziening is niet noodzakelijk en wordt doorgeschoven naar Aanvraag J. Nieuwenhuyzenstraat 15, vervangen 5 stuks zinken HWA s door PVC HWA s De aanvraag betreft 5 HWA s van circa 0,5 meter op het hoge dak, één HWA ontbreekt. De voorziening is noodzakelijk. De voorziening wordt voor 1.089,-- op het Programma opgenomen Aanvraag J. Nieuwenhuyzenstraat 15, herstellen losse nokvorsten en deels vervangen De aanvraag betreft preventief herstel, hetgeen voor rekening is van het schoolbestuur. Kostenraming ,- Het vervangen van dakpannen is in Planon opgenomen voor De voorziening is niet noodzakelijk. 1.3 De Wildert (Twaalfbunder 2) Planon Twaalfbunder 2 - Partieel herstel betontegels terrein ,-- Op twee kleine plekken blijft water staan na een regenbui. De voorziening is niet noodzakelijk en wordt doorgeschoven naar Bedragen prijspeil

3 2 INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda 2.1 De Boomgaard (Wegedoornpage 1) Aanvraag Wegedoornpage 1 vervangen dakbedekking platte daken hoofdgebouw Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor het vervangen van de dakbedekking. Kostenraming ,20. Er zijn al talrijke herstellingen (circa 50 a 60 lappen) uitgevoerd. De voorziening is noodzakelijk. De voorziening wordt voor ,20 op het Programma opgenomen. 2.2 Burchtgaarde (Stoutenburgstraat 26) - Metselwerk voegwerk berging 4.177,-- Het voegwerk van de berging is grotendeels verdwenen. De voorziening is noodzakelijk. De voorziening wordt voor 4.177,-- op het Programma opgenomen. 2.3 De Eerste Rith (Hoveniersstraat 54) De onderhoudsplanning geeft het volgende onderhoud aan: - Vervangen dakbedekking bitumen randstrook 8.660,-- De voorziening is niet noodzakelijk en wordt doorgeschoven naar Basisschool Effen (Effenseweg 15) Planon Effenseweg 15 De onderhoudsplanning geeft het volgende onderhoud aan: - Herstraten betontegels ,-- Er is geen technische noodzaak tot volledig herstraten. Wel is er enig preventief herstel nodig voor enkele verzakkingen. Dit is voor rekening van het schoolbestuur. De voorziening wordt doorgeschoven naar Aanvraag Effenseweg 15, herstellen voegwerk en waterslagen Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor het herstellen van het voegwerk en waterslagen. Kostenraming 4.114,--. Er is geen technische noodzaak. Enig preventief herstel is wel noodzakelijk. Dit is voor rekening van het schoolbestuur. 2.5 De Griffioen (Schoolstraat 45 ) Aanvraag Schoolstraat 45 vervangen HWA stalen ondereinden Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor het vervangen van 18 HWA stalen ondereinden. Kostenraming 6.207,30. Er is geen technische noodzaak tot vervanging. Eén HWA vertoont een gat in de buis. Herstel komt voor rekening schoolbestuur. De andere 17 HWA s zijn in goede staat Aanvraag Schoolstraat 45 vervangen zonwering hoofdgebouw Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor het vervangen van 83 zonneschermen. Kostenraming ,--. Er is geen noodzaak tot vervanging. Circa 7 schermen vertonen daadwerkelijke gebreken. Herstellingen en smering van zonwering komt voor rekening van het schoolbestuur. Bedragen prijspeil

4 2.6 J.F. Kennedy (Molstraat 34) Planon Molstraat 34 De onderhoudsplanning geeft het volgende onderhoud aan: - vervangen boeiboord hout plaatsmateriaal Het schoolbestuur heeft hiervoor een kostenraming ingediend voor 5.142,50. Het bedrag van de Planon raming ad 2.390,-- is te laag. De voorziening is noodzakelijk. De kostenraming van het schoolbestuur wordt daarbij aangehouden. De voorziening wordt op het Programma opgenomen voor 5.142, Planon Molstraat 34 De onderhoudsplanning geeft het volgende onderhoud aan: - Vervangen dakbedekking bitumen + nieuwe laag voor 240,--. Er is geen technische noodzaak aanwezig. De dakbedekking is reeds eerder vervangen. 2.7 St. Liduina (ZMLK) (Wolvenring 32) Planon (Wolvenring ) - Vervangen stalen buitenkozijnen ,-- - Vervangen HWA standleiding pvc 841,-- Voor beide voorzieningen is geen technische noodzaak aanwezig. De voorziening stalen buitenkozijnen is reeds in 2010 uitgevoerd en wordt doorgeschoven naar De voorziening HWA standleiding pvc wordt doorgeschoven naar De voorzieningen worden op het Overzicht geplaatst. 2.8 De Liniedoorn (Baliëndijk 78) Aanvraag Baliëndijk 78 vervangen CV-leidingen (uitgevoerd, betreft restant bedrag kosten) Het schoolbestuur heeft diverse HPO voorzieningen uit diverse jaren gelijktijdig uitgevoerd. Een ervan was het vervangen van de convectoren door radiatoren. Oorspronkelijk zouden alleen de convectoren vervangen worden door radiatoren. Tijdens de uitvoering is gebleken dat de kwaliteit van de cv-leidingen onvoldoende was om de nieuwe radiatoren aan te sluiten. In overleg met de gemeente is besloten is om ook de cv-leidingen te vervangen. Met de eindafrekening van de voorzieningen en onder overlegging van een onderbouwing heeft het schoolbestuur verzocht om de meerkosten ad ,63 voor vergoeding in aanmerking te laten komen. De voorziening is noodzakelijk gebleken. De voorziening wordt op het Programma opgenomen voor een bedrag van , Rosmolen (De Roskam 50) Planon De Roskam 50 De onderhoudsplanning geeft voor 2014 het volgende onderhoud aan: - HWA ondereind verzinkt staal 245,-- De voorziening is niet noodzakelijk en wordt doorgeschoven naar Bedragen prijspeil

5 2.10 De Schalm (Brabantlaan 3) Aanvraag Brabantlaan 3 (school) vervangen deel buitenriolering Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor het vervangen van een deel van de buitenriolering. Gezien de urgentie is de voorziening in onderling overleg tussen schoolbestuur en gemeente reeds uitgevoerd en de kosten ad 6.504,05 zijn door de gemeente aan het schoolbestuur vergoed Aanvraag Brabantlaan 3 (gymzaal) vervangen 7 kozijnen bovendaks Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor het vervangen van 7 kozijnen, waarvan 4 uitzetramen. De stalen ramen in houten kozijnen sluiten niet meer. Hang- en sluitwerk hiervoor is niet meer leverbaar. Aan de andere gevels zijn de kozijnen reeds eerder vervangen. De voorziening is noodzakelijk. De voorziening wordt op het Programma opgenomen voor 8.772, St. Joseph (St. Josephstraat 5) Planon St. Josephstraat 5 - vervangen gebakken dakpannen ,-- - vervangen dakafdichtingen loodslabben 1.150,-- - gootbekleding zink 3.478,-- De gevraagde voorzieningen zijn niet noodzakelijk. In Planon worden de betreffende voorzieningen doorgeschoven naar De voorzieningen worden op het Overzicht geplaatst Aanvraag St. Josephstraat 7 vervangen deel natuurstenen vensterbanken oudbouw Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor het vervangen van een deel van de natuurstenen vensterbanken aan de buitenzijde onder de gevelkozijnen. Kostenraming ,--. De voorziening is noodzakelijk. De voorziening wordt op het Programma opgenomen voor , De Weerijs (Weerijssingel 1) Aanvraag Weerijssingel 1 rolstoeltoegankelijk maken van het gebouw Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor het rolstoeltoegankelijk maken van het gebouw. De aanvraag voldoet niet aan de criteria in de Verordening Huisvesting Onderwijs aangezien er geen minder valide leerling of leraar aanwezig is. Alternatief (voorstel van de gemeente) is om de gemetselde rollaag bij de poort te verlagen zodat deze gelijk komt te liggen met het trottoir en de achterliggende bestrating iets te verlagen; dit is voor rekening van het schoolbestuur. De voorzieningen worden op het Overzicht geplaatst De Zandberg (Zandberglaan 60) Planon Zandberglaan Zandbak herstellen terrein 9.561,-- Er is geen noodzaak aanwezig tot herstel. De voorziening wordt doorgeschoven naar Aanvraag Zandberglaan 60-62, vervangen fietsenberging personeel Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor het vervangen van de fietsenberg personeel. Kostenraming ,--. Ontbrekende houten delen (zoals op de foto bij de aanvraag aangereikt), zijn reeds vervangen. Enkele kapotte golfplaten vervangen betreft preventief onderhoud; dit is voor rekening van het schoolbestuur. Bedragen prijspeil

6 Constructief is er geen reden / noodzaak tot totale vervanging. De voorziening is niet noodzakelijk. 3 Stichting Nutsscholen Breda 3.1 Burgst (Groene Hil 20) Planon Groene Hil 20 bakgoot zink - Bakgoot zink 4.562,-- De voorziening is niet noodzakelijk en wordt doorgeschoven naar Dirk van Veen (Laan van Mecklenburg 30) Planon Laan van Mecklenburg 30 dakbedekking bitumen - randstrook - dakbedekking bitumen randstrook 601,-- - dakbedekking afdichtingen loodslabben 411,-- - dakbedekking bitumen nieuwe laag 865,-- - dakbedekking bitumen + leislag nieuwe laag ,-- Voor wat betreft: - dakbedekking bitumen randstrook; - dakbedekking afdichtingen loodslabben; Deze voorzieningen zijn niet meer van toepassing omdat deze betrekking hebben op de aanbouw die is gesloopt bij de verbouwing in Dakbedekking bitumen + leislag nieuwe laag; voor de voorziening is geen technische noodzaak. Wordt in Planon doorgeschoven naar De voorzieningen worden op het Overzicht geplaatst. - Dakbedekking bitumen nieuwe laag (berging); Hiervoor is door het schoolbestuur ook een aanvraag ingediend. De offerte van het schoolbestuur is leidend voor de vergoeding. Zie hierna bij aanvraag dakbedekking Aanvraag Laan van Mecklenburg 30, dakbedekking bitumen en daktrimmen buitenberging Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor dezelfde voorziening die, zoals hiervoor genoemd, in Planon is opgenomen voor De voorziening is noodzakelijk waarbij de offerte van het schoolbestuur leidend is voor de vergoeding. Zie hiervoor. De voorziening wordt op het Programma opgenomen voor 1.724, Aanvraag Laan van Mecklenburg 30, 2 kozijnen en 2 paar dubbele buitendeuren berging Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor het vervangen van 2 kozijnen en 2 paar dubbele buitendeuren voor de berging. De voorziening is noodzakelijk. De voorziening wordt op het Programma opgenomen voor 5.409, Hoogakker (Blokmoeren 14-28) Planon Blokmoeren 28 De onderhoudsplanning geeft voor 2014 het volgende onderhoud aan: - elektrische zonwering ,-- - elektrische buiten screens 6.466,-- Bedragen prijspeil

7 - gevelafdichtingen kitvoegen 184,-- - betontegels partieel herstel 1.442,-- - betontegels herstraten ,-- - spijkhek staal, 1,5 m ,-- Voor wat betreft: - de vervanging van de elektrische zonwering, buiten screens en gevelafdichtingen kitvoegen is geen technische noodzaak aanwezig; het doek van de zonwering is vervuild. Dit betreft preventief onderhoud dat voor rekening is van het schoolbestuur. De voorzieningen worden doorgeschoven naar Voor partieel herstel en het herstraten van de betontegels is geen technische noodzaak aanwezig. De voorzieningen worden doorgeschoven naar Voor vervanging van het stalen spijlhek is geen technische noodzaak aanwezig, de voorziening wordt doorgeschoven naar De voorzieningen worden op het Overzicht geplaatst. Bedragen prijspeil

8 4 Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken De onderhoudsplanning geeft voor 2014 geen onderhoud aan. Er worden vanuit Planon geen voorzieningen op het Programma opgenomen. Het schoolbestuur heeft geen aanvragen voor 2014 gedaan. Bedragen prijspeil

9 5 Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint De onderhoudsplanning geeft voor 2014 geen onderhoud aan. Er worden vanuit Planon geen voorzieningen op het Programma opgenomen. Het schoolbestuur heeft geen aanvragen voor 2014 gedaan. Bedragen prijspeil

10 6 Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Midden Brabant 6.1 Dr. De Visser (Burg. Serrarislaan 32 en Kraanvogel 92) Planon Burg. Serrarislaan 32 De onderhoudsplanning geeft voor 2014 het volgende onderhoud aan: - Dakbedekking bitumen grind nieuwe laag ,-- - Dakbedekking bitumen + leislag nieuwe laag 668,-- Voor wat betreft: - de dakbedekking bitumen grind nieuwe laag; dit betreft dak 003. Op het HPO 2012 is een nieuwe dakbedekking opgenomen en dit is reeds uitgevoerd. Er is derhalve geen technische noodzaak om de voorziening te treffen. Voor wat betreft: - Dakbedekking bitumen + leislag nieuwe laag is de voorziening noodzakelijk. Het betreft het dakje boven de hoofdentree. De voorziening wordt voor 668,-- op het Programma opgenomen. Bedragen prijspeil

11 7 Stichting Vrije School De onderhoudsplanning geeft voor 2014 geen onderhoud aan. Er worden vanuit Planon geen voorzieningen op het Programma opgenomen. Het schoolbestuur heeft geen aanvragen voor 2014 gedaan. Bedragen prijspeil

12 8 Stichting Islamitisch Primair Onderwijs 8.1 Okba Ibnoe Nafi (Archimedesstraat 2) Planon Archimedesstraat 2 De onderhoudsplanning geeft voor 2014 het volgende onderhoud aan. - Betontegels partieel herstel / herstraten ,-- - Afrastering stalen spijlhek 1,5 m ,-- - Afrastering smeedijzer 1.110,-- Voor deze voorzieningen is geen technische noodzaak aanwezig. De bestrating is enkele jaren geleden aangepast. De voorziening wordt doorgeschoven naar De voorzieningen afrastering stalen spijlhek en smeedijzer worden doorgeschoven naar De voorzieningen worden op het Overzicht geplaatst. Bedragen prijspeil

13 9 Stichting Onderwijs voor Slechthorenden en Spraakgebrekkigen 9.1 Spreekhoorn (SH en ESM)(Dirk Hartogstraat 10 en Jacob Edelstraat 19) Planon Jacob Edelstraat 19 De onderhoudsplanning geeft voor 2014 het volgende onderhoud aan: - HWA standleiding pvc 993,-- De voorziening is niet noodzakelijk. In Planon doorschuiven naar Bedragen prijspeil

14 10 Stichting (V)SO West-Brabant/Zeeland REC4 Het Driespan 10.1 De Berkenhof (LZ) (Diversen) Aanvragen Brederostraat 35 Het schoolbestuur heeft aanvragen ingediend voor de volgende voorzieningen: - Vervangen buitenzonwering ,39 - Vervangen dakbedekking HWA, lichtkoepels 4.827,-- - Vervangen kozijnen staal ,-- Voor wat betreft: - Bij de buitenzonwering gaat het zowel om het deels aanbrengen van niet aanwezige zonwering als om het vervangen van zonwering. De voorziening is noodzakelijk. - Bij dakbedekking lichtkoepels gaat het om één gescheurde lichtkoepel. Er zijn geen lekkages aangetroffen. Vervanging in Planon is opgenomen in De lichtkoepels zijn in goede staat en vervanging is niet noodzakelijk. De vervanging van de gescheurde lichtkoepel is wel noodzakelijk en zal worden opgenomen op het Programma. - Een deel van de kozijnen is reeds opgenomen op het HPO Schoolbestuur gaat in 3 fases (jaren) het gebouw upgraden. Aanvraag betreft kozijnen deel B. De voorziening is noodzakelijk. De buitenzonwering wordt voor ,39 op het Programma opgenomen. De lichtkoepel wordt voor 750,-- op het Programma opgenomen. Het vervangen van de stalen kozijnen (deel B) wordt voor op het Programma opgenomen Aanvragen Jacob Catssingel 10 Riolering Het schoolbestuur heeft op basis van een spoedprocedure op 30 april 2013 een aanvraag ingediend voor vervanging van een deel van de riolering en heeft deze op 21 mei 2013 ingetrokken. Gezien de urgentie van de voorziening is deze in onderling overleg tussen schoolbestuur en gemeente reeds uitgevoerd in De kosten zijn door de gemeente aan het schoolbestuur vergoed. Dakbedekking Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor het vervangen van de dakbedekking. Kostenraming ,--. De aanvraag betreft de vervanging van het gehele dakpakket, inclusief het vervangen van de isolatie. Bij de beoordeling is echter geconstateerd dat overlagen van de dakbedekking mogelijk voldoende zou zijn. Er is een nader onderzoek (insnijdingen) uitgevoerd om te bepalen wat noodzakelijk is. Naar aanleiding hiervan is gebleken is dat overlagen van de dakbedekking inderdaad voldoende is, om de problemen op te lossen. Het bedrag is hierdoor lager uitgevallen dan het hierboven genoemde geraamde bedrag. De voorziening wordt voor ,-- op het Programma opgenomen Aanvraag Raaimoeren 17 Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor het vervangen van de erfafscheiding door een hoger hek, mede in verband met inbraak- en glasschade. Kostenraming ,--. Er is geen technische noodzaak tot vervanging door een hoger hekwerk. Er is sprake van enkele losse en ontbrekende delen, hetgeen valt onder het schoolbestuurlijk onderhoud. Daarnaast dient er reparatie verricht te worden in verband met vandalismeschade aan het hek. De laatste jaren is er eenmaal sprake geweest van een geringe inbraakschade aan het gebouw. Daarnaast is er regelmatig glasschade, maar dat kan ook bij een hoger hekwerk gebeuren. In het verleden zijn reeds rolluiken aangebracht voor de toegangsdeuren om inbraak via die deuren te voorkomen. Bedragen prijspeil

15 11 Koninklijke Visio 11.1 Visio Onderwijs (VISG en MG) (Galderseweg 65) De onderhoudsplanning geeft voor 2014 geen onderhoud aan. Er worden vanuit Planon geen voorzieningen op het Programma opgenomen. Het schoolbestuur heeft geen aanvragen voor 2014 gedaan. Bedragen prijspeil

16 12 Bruikleenpand Gemeente 12.1 Neubourgstraat Planon De onderhoudsplanning geeft het volgende onderhoud aan: - vervangen boeiboord hout plaatmateriaal 471,- - vervangen buitenkozijnen hout ,- - vervangen hemelwaterafvoeren standleiding pvc 1.241,- Wat de boeiboorden en de kozijnen betreft: Eind 2013 is gestart met het uitvoeren van een grote schilderbeurt aan de betreffende delen waardoor vervanging kan worden doorgeschoven naar Voor het vervangen van de hemelwaterafvoeren bestaat nog geen technische noodzaak. Dit wordt doorgeschoven naar Genoemde drie voorzieningen worden op het Overzicht geplaatst. Bedragen prijspeil

17 13 VOORTGEZET ONDERWIJS Per 1 januari 2008 is de doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen aan het voortgezet onderwijs ingegaan. De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Breda is niet van toepassing op de schoolbesturen voortgezet onderwijs waarmee de doordecentralisatie overeenkomst is gesloten. Om die reden zijn geen aanvragen door het voortgezet onderwijs gedaan. Bedragen prijspeil

Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010

Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010 Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010 Algemeen De in het programma opgenomen voorzieningen zijn voorzieningen bedoeld als in artikel 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting

Nadere informatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.067.048 - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.067.048 - - - OBS De klokkebei 40 OBS De klokkebei Correctie De Wildert 40 De Wildert Correctie Vrije School 40 Vrije School Correctie KBS De Horizon 40 KBS De Horizon Correctie Basisschool De Werft 40 Basisschool De

Nadere informatie

Huisvestingsprogramma 2014

Huisvestingsprogramma 2014 Huisvestingsprogramma 2014 School Aanvraag Kosten incl. 6% Toe te kennen Afwijzen Opmerking Oranje Nassau Geen aanvragen ingediend de Fontein Vervangen boeidelen 20.000,00 20.000,00 In overleg met het

Nadere informatie

Huisvestingsprogramma en Huisvestingsoverzicht 2014

Huisvestingsprogramma en Huisvestingsoverzicht 2014 Volgnummer: 1 Boekingsnummer: 2013000658 PCBO Dongeradeel De Springplanke, Engwierum a. Vervangen hemelwaterafvoeren staal 709,85 b. Vervangen hemelwaterafvoeren PVC 405,10 c. Vervangen goot 1.133,69 d.

Nadere informatie

Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2006

Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2006 RAADSVOORSTEL Nr :./MaZa. Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2006 Aan de raad, Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de Gemeente

Nadere informatie

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x Nr. activiteit Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk Schoolbestuur p.o. en (v)so kan vergoeding aanvragen bij gemeente 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken

Nadere informatie

" & ' ( ) % " % * + & " ' % " " + & " " 3

 & ' ( ) %  % * + &  ' %   + &   3 1 "# $% 2 "&'( )% " % *+& "'% " "+& " " 3 ,% -./"0 -./*1& $02& 3 3 5 $0*, $0/ ) $0/ )42+ $06* 7./* 8.*9' :/./*./.(% 4 " # $ -% % -% ;% * + % *'(% % * % % *&++&+%&4% %&+& *&+ +&&+'.1?+&

Nadere informatie

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorst

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorst Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorst Bijlage 3 - Voorziening haalbaarheidsonderzoek Gemeenteblad 553b I II III IV V VI VII Aanduiding van de voorziening Onderzoek naar

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 oktober 2015, kenmerk SO/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 oktober 2015, kenmerk SO/ ; Dordrecht Nr. 1502610 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 oktober 2015, kenmerk

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwijndrecht 2003 (eerste wijziging)

Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwijndrecht 2003 (eerste wijziging) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwijndrecht. Nr. 15788 25 februari 2015 Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwijndrecht 2003

Nadere informatie

Nr. 2000-141-JORI Houten, 14 november 2000

Nr. 2000-141-JORI Houten, 14 november 2000 Nr. 2000-141-JORI Houten, 14 november 2000 Aan de gemeenteraad Onderwerp Vaststellen van het programma en overzicht van de aanvragen huisvestingsvoorzieningen onderwijs voor het jaar 2001 en het beschikbaar

Nadere informatie

Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015

Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015 Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015 Brede school De Nieuwe Veste te Steenbergen Petrus en Paulus te Dinteloord Pius X te Welberg De

Nadere informatie

Aan. Onderwerp: voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen in het kader van de Onderwijshuisvestingsverzoeken 2008.

Aan. Onderwerp: voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen in het kader van de Onderwijshuisvestingsverzoeken 2008. Raadsvoorstel agenda nummer Volgnummer rv2008/57 Aan datum 13 mei 2008. portefeuillehouder Wethouder F.A.D. van Driessche De raad van de gemeente Hulst Onderwerp: voorstel tot het beschikbaar stellen van

Nadere informatie

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x Overzicht: a. wettelijke taakverdeling voor onderhoud en beheer tussen en schoolbestuur (kolom 1 en 2) b. vergelijking taakverdeling tussen verhuurder en huurder bij huur van schoolgebouwen volgens het

Nadere informatie

Score dakbedekkingen en dakramen volgens NEN 2767 = 4

Score dakbedekkingen en dakramen volgens NEN 2767 = 4 BASISSCHOOL DE DUINSPRONG Dakbedekking en dakramen: De dakbedekking van de piramide-daken zijn bedekt met bitumineuze shingles. Tijdens de schouw bleek dat de bedekking van twee dakvlakken waren vervangen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN GEMEENTE MAASSLUIS bladzijde 1 van 7 GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 Overzicht van onderhoudsactiviteiten gerelateerd aan schoolgebouwen in de gemeente Maassluis gecategoriseerd naar de

Nadere informatie

Overheveling buitenonderhoud & aanpassingen 5 december 2013

Overheveling buitenonderhoud & aanpassingen 5 december 2013 Overheveling buitenonderhoud & aanpassingen 5 december 2013 Hans van Leeuwarden Harrie van Hal Edwin van Proosdij Wijchert Eickelenboom Mireille Uhlenbusch Pagina 1 Programma Inforonde Huidig landschap

Nadere informatie

STATUS: info@bouwkundigbureaufriesland.nl

STATUS: info@bouwkundigbureaufriesland.nl Datum versie 04 maart 2013 Objectnummer eigenaar Objectnummer beheerder BOUWKUNDIG BUREAU HULLEMAN Complexnaam Kastanjeleane 18 9051 SJ Stiens Plaatsnaam Schiermonnikoog 058-2572524 T Eigenaar Gemeente

Nadere informatie

Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente?

Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente? Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de? Herzien: 17 juli 2013. Rond de bekostiging van het onderhoud

Nadere informatie

VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING GEMEENTE HEEZE-LEENDE

VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING GEMEENTE HEEZE-LEENDE VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING GEMEENTE HEEZE-LEENDE De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 16 december 2014, inzake

Nadere informatie

Voorbeeld Doordecentralisatie Breda in het Primair Onderwijs

Voorbeeld Doordecentralisatie Breda in het Primair Onderwijs Voorbeeld Doordecentralisatie Breda in het Primair Onderwijs Paul Appel, voorzitter College van Bestuur Markant Onderwijs Breda; Frank van Esch, voorzitter College van Bestuur INOS, Stichting Katholiek

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Nadere regels bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Gemeente Renkum

Nadere regels bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Gemeente Renkum Nadere regels bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Gemeente Renkum Het college van de gemeente Renkum; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 115 en 130

Nadere informatie

ftwto kmod^u^u Oosterhout ^^yisu Nummer raadsnota: U100062 Ü%

ftwto kmod^u^u Oosterhout ^^yisu Nummer raadsnota: U100062 Ü% f 2: r»~- 8 3 ö e 3 f UI gemeente 11 Bl.0100062 ftwto kmod^u^u Oosterhout ^^yisu ^4fe 1 Datum: 21 mei 2010 [Ondererp: Herhuisvesting Vrijeschool de Strijene naar de Ganzendonk. NOTA VOOR DE RAAD Nummer

Nadere informatie

Nadere regels bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Weert 2016

Nadere regels bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Weert 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. augustus 0 Nadere regels bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Weert 0 Het college van de gemeente Weert; gelet op de artikelen en van de

Nadere informatie

Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2013.

Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2013. Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2013. Op grond van artikel 11 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (hierna te noemen de verordening) dient jaarlijks, als onderdeel van

Nadere informatie

MEERJARENPLANNING ONDERHOUD GEBOUWEN EN WONINGEN 2007-2016 Gebouw 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 totaal gem.

MEERJARENPLANNING ONDERHOUD GEBOUWEN EN WONINGEN 2007-2016 Gebouw 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 totaal gem. MEERJARENPLANNING ONDERHOUD GEBOUWEN EN WONINGEN 2007-2016 Gebouw 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 totaal gem.per jaar 1 Toren NH.Kerk 4.231 4.353 8.308 4.599 4.723 15.053 4.969 5.093

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2015 gemeente Weststellingwerf

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2015 gemeente Weststellingwerf Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gemeente Weststellingwerf 2015. Het college van de gemeente Weststellingwerf; gelet op de artikelen 117

Nadere informatie

PROGRAMMA EN OVERZICHT VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS 2014 Programma Overzicht 2014 2014

PROGRAMMA EN OVERZICHT VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS 2014 Programma Overzicht 2014 2014 Gemeente Ede Programma voorzieningen onderwijshuisvesting 2014 Overzicht en motivering PROGRAMMA EN OVERZICHT VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS 2014 Programma Overzicht 2014 2014 prijspeil 2013 incl.

Nadere informatie

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Jaarlijks wordt het programma en overzicht onderwijshuisvesting vastgesteld. Thans geldt dat voor het IHP 2012.

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Jaarlijks wordt het programma en overzicht onderwijshuisvesting vastgesteld. Thans geldt dat voor het IHP 2012. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Conrad Oud Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 19-09-2011 NR. TITEL: Programma en overzicht onderwijshuisvesting (IHP) 2012 KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OWZIK13. Onderwerp Onderhoud basisscholen 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OWZIK13. Onderwerp Onderhoud basisscholen 2012 Collegevoorstel Inleiding De gemeente heeft een in de wet opgenomen zorgplicht voor de voorzieningen in de onderwijshuisvesting. Dit is vastgelegd in artikel 91 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

Nadere informatie

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Montferland

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Montferland Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Montferland De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015, Gelet op de

Nadere informatie

Concept demarcatie verantwoordelijkheden onderhoud onderwijsgebouwen

Concept demarcatie verantwoordelijkheden onderhoud onderwijsgebouwen Nr. activiteit Schoolbestuur 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken glas (muv. vandalisme) A-02 Herstellen loszittende geveldelen (bijv. dorpels) A-2 Terrein/buiteninrichting

Nadere informatie

Dongecentrale te Geertruidenberg

Dongecentrale te Geertruidenberg Dongecentrale te Geertruidenberg Ramingen instandhouding & restauratie in opdracht van 1 e concept CAL201012231 Dongecentrale te Geertruidenberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Totale bouwkosten casco 3

Nadere informatie

KLEIN ONDERHOUD NIET JAARLIJKS

KLEIN ONDERHOUD NIET JAARLIJKS KLEIN ONDERHOUD Element Handeling Locatie Startjaar Cyclus Kunstgrasveld zandgestrooid Specialistisch onderhoud (reinigen en reparatie) Gemeente-Fortissimo 2017 1 Kunstgrasveld zandgestrooid Doorspuiten

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

BEOORDELING VAN DE INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR VOORZIENING- EN IN DE HUISVESTING in het kader van het programma 2006

BEOORDELING VAN DE INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR VOORZIENING- EN IN DE HUISVESTING in het kader van het programma 2006 BEOORDELING VAN DE INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR VOORZIENING- EN IN DE HUISVESTING in het kader van het programma 2006 Totaaloverzicht van de ingediende aanvragen: SBOZL (na fusie nu onderwijsstichting Movare)

Nadere informatie

Vaststelling Programma en Overzicht voorzieningen in de huisvesting onderwijs 2015.

Vaststelling Programma en Overzicht voorzieningen in de huisvesting onderwijs 2015. steller team P. van Deursen ZWO 28-10-2014 Telefoonnummer Email kenmerk 06-22471178 peter.van.deursen@valkenswaarcl.nl 7095 Onderwerp Vaststelling Programma en Overzicht voorzieningen in de huisvesting

Nadere informatie

Gemeente Ede 0-meting Julianaschool. Julianaschool Schoolstraat 1 Ederveen

Gemeente Ede 0-meting Julianaschool. Julianaschool Schoolstraat 1 Ederveen Gemeente Ede 0-meting Julianaschool Julianaschool Schoolstraat 1 Ederveen datum: 17 juni 2014 In opdracht van de gemeente Ede is er een 0-meting uitgevoerd betreffende de gebouwtoestand van de Julianaschool

Nadere informatie

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) 0527 Bedrijfshuisvesting 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van

Nadere informatie

Registratienummer: 1156735 Onderwerp: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

Registratienummer: 1156735 Onderwerp: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 nummer 1155975; gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd het programma huisvesting onderwijs 2011 conform het gestelde in deze nota vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd het programma huisvesting onderwijs 2011 conform het gestelde in deze nota vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 13 december 2010 Agenda nr: Onderwerp: Vaststelling programma 2011 op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul. Aan

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Maatschappelijke Zorg Kerkrade, 28 september 2011. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 11it00744. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb054,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

1114 - Hoevenbuurt. Element Werkzaamheden Jaar* Dak entreeluifel(s) reinigen. Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen

1114 - Hoevenbuurt. Element Werkzaamheden Jaar* Dak entreeluifel(s) reinigen. Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen 1114 - Hoevenbuurt Dak entreeluifel(s) reinigen 2018 Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen 2018 Schilderwerk buiten hout schilderen (1,5 beurt) schuren/ plaatselijk 2018 gronden/ aflakken buiten hout

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 115 en 130 van de Wet op de expertisecentra;

gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 115 en 130 van de Wet op de expertisecentra; Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Het college van de gemeente Boxtel;

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Emmen 2015.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Emmen 2015. Gemeente Emmen Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs (BO), speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Nadere informatie

*15-0025308* 15-0025308. Het college van de gemeente Horst aan de Maas;

*15-0025308* 15-0025308. Het college van de gemeente Horst aan de Maas; *15-0025308* 15-0025308 ESO.00013329WDstrt Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 165254 Registratiedatum: 18-12-2014 Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 52-15-WV Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Wetswijziging onderwijshuisvesting Besluit: - Akkoord gaan

Nadere informatie

REA / Vaststelling Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2015

REA / Vaststelling Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2015 B en W nummer 14.1090; besluit d.d. 2-12-2014 REA / Vaststelling Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2015 Besluiten:Behoudens advies van de commissie A. conform het bepaalde in de artikelen 10,

Nadere informatie

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht.

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht. Planning 1 - Jaren 213527 Bedrijfshuisvesting Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 2, 22, 24 en 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

si neth Rappel 1 2 JAN. 2012 Fteg.no. c l n o

si neth Rappel 1 2 JAN. 2012 Fteg.no. c l n o si neth Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling: Samenleving T.a.v. Dhr. M. Noorlander Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Rappel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. 1 2 JAN. 2012 Fteg.no. c

Nadere informatie

Datum Agendapunt Nummer. 9 november 2010 R11S009. Aanpassingen in de verordeningen voorzieningen huisvesting basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Datum Agendapunt Nummer. 9 november 2010 R11S009. Aanpassingen in de verordeningen voorzieningen huisvesting basisonderwijs en voortgezet onderwijs Datum Agendapunt Nummer 9 november 2010 R11S009 Onderwerp Aanpassingen in de verordeningen voorzieningen huisvesting basisonderwijs en voortgezet onderwijs Voorstel Beoogd effect De tekst van de verordeningen

Nadere informatie

Bijlage 1. behorende bij raadsvoorstel onderwijshuisvesting. Toelichting over diverse onderdelen van onderwijshuisvesting

Bijlage 1. behorende bij raadsvoorstel onderwijshuisvesting. Toelichting over diverse onderdelen van onderwijshuisvesting Bijlage 1. behorende bij raadsvoorstel onderwijshuisvesting Toelichting over diverse onderdelen van onderwijshuisvesting Situatie tot 31-12-2014 In het kader van de gedeeltelijke doordecentralisatie ontving

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier) Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 10 Status Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Nadere informatie

SCHOUW SCHOLEN 2014. BASISSCHOOL DE DUINSPRONG Schimmelpenninckstraat 22 Dakbedekking en dakramen:

SCHOUW SCHOLEN 2014. BASISSCHOOL DE DUINSPRONG Schimmelpenninckstraat 22 Dakbedekking en dakramen: SCHOUW SCHOLEN 2014 De onderhoudswerkzaamheden uit 2014 en 2015 uit het Meerjarenonderhoudsplan 2014-2023 van Stichting Scala zijn door de gemeente geïnspecteerd op basis van de onderhoud strategie veilig

Nadere informatie

Agenda. Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen. Voorstellen.

Agenda. Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen. Voorstellen. Agenda Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen Voorstellen Rob Hoogzaad Gemeente Breda 076-5294207 Frank van Esch INOS - St. katholiek

Nadere informatie

Huisvestingsprogramma en -overzicht 2013

Huisvestingsprogramma en -overzicht 2013 Huisvestingsprogramma en -overzicht 2013 Voorzieningen in de huisvesting voor primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs gemeente Tynaarlo Gemeente Tynaarlo INHOUDSOPGAVE BLZ. Hoofdstuk 1 HUISVESTINGSTAAK

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0122 Rv. nr: 08.0122 B&W-besluit d.d.: 9-12-2008 B&W-besluit nr.: 08.1217 Naam programma +onderdeel: Programma 7. Jeugd en Onderwijs, beleidsterrein Onderwijshuisvesting. Onderwerp: Het

Nadere informatie

programma/overzicht behorend bij collegebesluit onderwijshuisvesting 2010

programma/overzicht behorend bij collegebesluit onderwijshuisvesting 2010 programma/overzicht behorend bij collegebesluit onderwijshuisvesting 2010 Aanvragen huisvesting onderwijs Aangevraagd door de schoolbesturen in de gemeente Barneveld op basis van wettelijke regelgeving

Nadere informatie

gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 115 en 130 van de Wet op de expertisecentra;

gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 115 en 130 van de Wet op de expertisecentra; Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs (BO), speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) Het college van

Nadere informatie

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar)

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar) ningen oorspronkelijk : 42 ningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaa ningen verkocht : 0 ntal woningen : 42 rages Rapportage conditiemeting, Complex : 0 414 Voorblad conditiemeting : 1966

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Raadsvergadering: 8 december 2011 Voorstelnummer: 2011/ 71 Stiens, 28 november 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid:

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid: Overzicht werkzaamheden en forfaitaire verdeling Informatie van Belastingdienst Datum: 3 februari 2011 De Belastingdienst heeft met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie afspraken gemaakt over een

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING. code omschrijving aantal eh. startjaar cyclus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MEERJARENBEGROTING. code omschrijving aantal eh. startjaar cyclus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 klachtenonderhoud inspectiebevindingen 2. bestrating aan achterzijde bij bomen zeer oneffen incl. boomkransen + vuil wat verzakkingen straatwerk bij gevels bij entree oneffen, erg veel afschot naar straatkolken

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd het programma huisvesting onderwijs 2010 conform het gestelde in deze nota vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd het programma huisvesting onderwijs 2010 conform het gestelde in deze nota vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2009 Agenda nr: Onderwerp: Vaststelling programma 2010 op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul. Aan

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04..RIO/.OI2 Inboeknummer o4voobssq Beslisdatum BTW So november 2004 Dossiernummer 44g.25I Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW 1. Project Omschrijving Het gaat om het gedeeltelijk vergroten van een bestaande hoekwoning. Naast een bijkeuken en uitbreiding van de bestaande woonkamer

Nadere informatie

Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud van en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening

Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud van en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening Raadsvergadering : 15 december 2003. Agendapunt : 14. Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud van en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS BOB10/003 VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS Aan de raad, 1. Wijziging modelverordening De Verordening tot wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting

Nadere informatie

1. Samenvatting lezen zijn. Een hulpmiddel kan zijn: wat zou je vertel

1. Samenvatting lezen zijn. Een hulpmiddel kan zijn: wat zou je vertel Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: 1. Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Someren 2015 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voorwaarden waaronder - behoudens de financiële toets - de

Nadere informatie

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Deurne 2015 De raad van de gemeente Deurne;

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Deurne 2015 De raad van de gemeente Deurne; Gemeenteblad nr. 248, 22 oktober 2015 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Deurne 2015 De raad van de gemeente Deurne; Gelezen het voorstel van het college van 4 augustus

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 Afdeling Welzijn & Onderwijs Najaar 2002 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Aanvragen huisvestingsprogramma 2003

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie Toelichting Aanpassingen aan gevels & dak en aanbrengen van isolatie U mag uw woning naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Bouwt u een aanbouw, serre of erker, plaatst u tuindeuren, een schuifpui,

Nadere informatie

VERORDENING HUISVESTINGSVOORZIENINGEN MENALDUMADEEL - B IJ L A G E I

VERORDENING HUISVESTINGSVOORZIENINGEN MENALDUMADEEL - B IJ L A G E I VERORDENING HUISVESTINGSVOORZIENINGEN MENALDUMADEEL - B IJ L A G E I 2.4.1 Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorziing Per onderwijssector per voorziing word hieronder opgesomd de nadere voorwaard

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Bijzonder onderwijs. Aanvragen krachtens artikel 74 WBO en artikel 82 ISOVSO.

Bijzonder onderwijs. Aanvragen krachtens artikel 74 WBO en artikel 82 ISOVSO. rv 207 Dienst Onderwijs. nr. 4003937 Den Haag, 14 juni 1994. Aan de gemeenteraad. Bijzonder onderwijs. Aanvragen krachtens artikel 74 WBO en artikel 82 ISOVSO. Een aantal besturen van bijzondere scholen

Nadere informatie

reg,o.ujs% ingek. 2 7 I Ml 2011 Afd.:H\/L> Cuijk, Aan: College gemeente Boxmeer Betreft: aanvragen onderwijshuisvesting 2012 Kopie:

reg,o.ujs% ingek. 2 7 I Ml 2011 Afd.:H\/L> Cuijk, Aan: College gemeente Boxmeer Betreft: aanvragen onderwijshuisvesting 2012 Kopie: OPTIMUS primair onderwijs Postbus 315 5430 AH Cuijk Moienstraat 19 5431 BW Cuijk Tel. 0485 31 89 io E-mail: info@optimusonderwijs.nl www.optimusonderwijs.nl primair on > n der w i j s =-1 = Aan: College

Nadere informatie

Technische rapportage (voorbeeld)

Technische rapportage (voorbeeld) Technische rapportage (voorbeeld) Wooncomplex Adres Plaats Werknummer: V-168 Opgesteld door K3H Advies, februari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Objectinformatie... 3 1.2 Algemene beschrijving...

Nadere informatie

Huisvestingsprogramma Onderwijs

Huisvestingsprogramma Onderwijs Huisvestingsprogramma 2014 Onderwijs 25-11-2013 2 01 inleiding In deze gaat het over de behandeling van de binnengekomen huisvestingsaanvragen. Als uitgangspunt wordt de Verordening Voorzieningen Huisvesting

Nadere informatie

Raadsvergadering : 16 december 2002. Agendapunt : 12.

Raadsvergadering : 16 december 2002. Agendapunt : 12. Raadsvergadering : 16 december 2002 Agendapunt : 12. Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitgangspunten inzet extra middelen onderwijshuisvesting Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5113482 E-mail: ssatter@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2008/184258

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Serviceflat "De Akker" De Bilt

Serviceflat De Akker De Bilt S A M E N V A T T I N G totale kosten gem. kosten gem. kosten jaar1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar5 jaar6 jaar7 jaar8 jaar9 jaar10 jaar11 jaar12 jaar13 jaar14 jaar15 jaar16 jaar17 jaar18 jaar19 jaar20 Hoofdgroep

Nadere informatie

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 2 DEEL A ...

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 2 DEEL A ... Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 2 DEEL A Lesgebouwen........... 2 1 School voor basisonderwijs...... 2 1.1 Nieuwbouw... 2 1.2 Vervangende bouw... 2 1.3 Uitbreiding... 3 1.4

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 3

INHOUDSOPGAVE. Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 3 INHOUDSOPGAVE Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 3 DEEL A Lesgebouwen... 3 1 School voor basisonderwijs... 3 1.1 Nieuwbouw... 3 1.2 Vervangende bouw... 3 1.3 Uitbreiding...

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN APPARTEMENTEN VVE VOORBEELDSTRAAT 1-3 TE DEN HAAG

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN APPARTEMENTEN VVE VOORBEELDSTRAAT 1-3 TE DEN HAAG MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN APPARTEMENTEN VVE VOORBEELDSTRAAT 1-3 TE DEN HAAG voorbeeld VvE Beheer : Voorzitter VvE : Technische commissie : Advies : Datum : 1 januari 2009 Dit rapport bevat :.. tekstbladen..

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voorwaarden waaronder - behoudens de financiële toets - de

Nadere informatie