BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010"

Transcriptie

1

2

3 BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 Rapportage: Gemeente Maastricht Onderzoek en Statistiek Auteur: Paul Hinssen Met medewerking van: Marion Nijsten, Henri Fouarge, Noëlle Sam-Sin, Pieter Honig en Simon van den Bighelaar. Mosae Forum 10 Postbus BZ Maastricht T: (043) Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Druk: DPC, Gemeente Maastricht Maastricht, februari 2011

4

5 1. Inleiding Aanleiding onderzoek Probleemstelling Onderzoeksopzet Buurtindeling Maastricht Dataverzameling en respons Vergelijkbaarheid Opbouw rapportage Betekenis schaalscores Uitleg grafieken Leefbaarheid in Maastricht Inleiding Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving Voorzieningen Veiligheid Sociale gezicht Verantwoordelijkheid / vertrouwen Buurtproblemen Buurtprofiel: Nazareth Inleiding Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving Voorzieningen Veiligheid Sociaal gezicht Verantwoordelijkheid en vertrouwen Buurtproblemen Buurtprofiel: Wittevrouwenveld Inleiding Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving... 32

6 4.4 Voorzieningen Veiligheid Sociaal gezicht Verantwoordelijkheid / vertrouwen Buurtproblemen Buurtprofiel: Malpertuis Inleiding Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving Voorzieningen Veiligheid Sociaal gezicht Verantwoordelijkheid en vertrouwen Buurtproblemen Buurtprofiel: Pottenberg Inleiding Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving Voorzieningen Veiligheid Sociaal gezicht Verantwoordelijkheid en vertrouwen Buurtproblemen Buurtprofiel: Limmel Inleiding Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving Voorzieningen Veiligheid Sociaal gezicht Verantwoordelijkheid en vertrouwen Buurtproblemen... 61

7 8. Buurtprofiel: Caberg Inleiding Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving Voorzieningen Veiligheid Sociaal gezicht Verantwoordelijkheid en vertrouwen Buurtproblemen Buurtprofiel: Malberg Inleiding Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving Voorzieningen Veiligheid Sociale gezicht Verantwoordelijkheid / vertrouwen Buurtproblemen Buurtprofiel: Mariaberg Inleiding Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving Voorzieningen Veiligheid Sociaal gezicht Verantwoordelijkheid en vertrouwen Buurtproblemen Buurtprofiel: Statenkwartier Inleiding Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving Voorzieningen... 87

8 11.5 Veiligheid Sociaal gezicht Verantwoordelijkheid en vertrouwen Buurtproblemen Buurtprofiel: Wyckerpoort Inleiding Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving Voorzieningen Veiligheid Sociaal gezicht Verantwoordelijkheid en vertrouwen Buurtproblemen Prioritering alle buurten Inleiding Prioritering Ontwikkelingen Bijlage 1: Steekproefkader en weegfactoren Bijlage 2: Respons en betrouwbaarheid Bijlage 3: Tabellen

9 1. Inleiding 1.1 Aanleiding onderzoek In de jaren voor 2004 zijn ondermeer in het kader van het Grote Stedenbeleid en ten behoeve van buurten of veiligheidsplannen regelmatig enquêtes gehouden onder de Maastrichtse bevolking. Deze enquêtes kenden een divers karakter en werden slechts in enkele buurten van Maastricht afgenomen. Vanuit diverse beleidsvelden groeide echter de behoefte aan stadsbrede informatie over het wel en wee van de Maastrichtse burgers. Eén van de taken van de gemeente is om de burgers een leefbare omgeving te bieden. De mening van burgers is dan ook cruciaal bij beleidsontwikkeling. Gemeentebreed is dan ook de wens geuit om alle bestaande en nog nieuw te ontwikkelen onderzoeken op dit terrein te integreren tot één instrument. Dat instrument wordt volgens een vast ritme uitgevoerd. Vanwege de verregaande standaardisatie van deze enquête wordt een maximale vergelijkbaarheid verkregen waardoor de informatiewaarde en dus ook het gebruik sterk toeneemt. Daarnaast worden de burgers ook minder belast met enquêtedruk. In 2004, 2006 en 2008 zijn in Maastricht buurtpeilingen gehouden en eind 2010 is de vierde peiling uitgevoerd. In totaal hebben huishoudens de vragenlijst Buurtpeiling Maastricht 2010 toegestuurd gekregen. Dit grote aantal is noodzakelijk om de situatie in de buurten nauwkeurig in kaart te brengen. Daarnaast is ook een stadspeiling gehouden, hiervoor zijn vragenlijsten verzonden. De resultaten van de stadspeiling zijn opgenomen in het rapport Tabellenboek Stadspeiling Dit rapport geeft een weergave van de opinie van de inwoners van Maastricht op stadsniveau. Ook in het kader van het dualisme onderneemt het stadsbestuur verschillende acties om de inwoners van Maastricht meer te betrekken bij de besluitvorming en bij het te voeren beleid. Eén van de manieren om deze betrokkenheid te vergroten is dat het bestuur zich goed informeert over wat er in de woonbuurten leeft. De buurtpeiling is hiervoor ook een geëigend middel. 1

10 1.2 Probleemstelling De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt: Hoe zien de buurtprofielen van Maastricht er uit anno 2010 en hoe heeft de leefbaarheid van de stad en van de buurten zich in de periode ontwikkeld? De buurtprofielen worden samengesteld uit de volgende thema s: Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving Voorzieningen Veiligheid Sociaal gezicht Verantwoordelijkheid en vertrouwen Buurtproblemen 1.3 Onderzoeksopzet De bedoeling van deze rapportage is om op hoofdlijnen de situatie in de Maastrichtse buurten weer te geven. Daarvoor wordt informatie uit de buurtenquête en uit Maastricht in cijfers van de gemeente Maastricht gebruikt. Vanwege de omvang van de vragenlijst Buurtpeiling Maastricht 2010 is het noodzakelijk om een keuze te maken van thema s en indicatoren die noodzakelijk worden geacht om een adequaat beeld van de buurten te verkrijgen. Het geschetste beeld zal dus niet uitputtend zijn. Voor aanvullende informatie over de buurten wordt verwezen naar het tabellenboek Stads- en Buurtpeiling Maastricht Het antwoord op de probleemstelling wordt gegeven aan de hand van het buurtprofiel. De samenstelling hiervan is in tabel 1.1 nader uitgewerkt. 2

11 tabel 1.1 Samenstelling buurtprofiel Aspect Indicator Bron Kenmerken bevolking Percentage ouderen (65+) Bevolkingsadministratie Percentage allochtonen Bevolkingsadministratie Percentage allochtonen uit achterstandgebieden Bevolkingsadministratie Percentage werklozen/aww/wao-ers Buurtpeiling vraag K8 Percentage bewoners met laag inkomen Buurtpeiling vraag K13 Percentage bewoners met hoger inkomen Buurtpeiling vraag K13 Percentage bewoners met laag opleidingsniveau Buurtpeiling vraag K7 Percentage bewoners met hoog opleidingsniveau Buurtpeiling vraag K7 Wonen en Rapportcijfer woning Buurtpeiling vraag F1 a) woonomgeving Algemene evaluatie woning (geschiktheid woning, grootte, onderhoud, sfeer) Buurtpeiling vraag G4 a,b,c en d) Rapportcijfer woonomgeving Buurtpeiling vraag F1 b) Schaalscore verloedering (bekladding, vernieling, rommel op straat, hondenpoep) Buurtpeiling vraag B1 h,n,l en m) Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte Buurtpeiling vraag F1 i) Wil beslist binnen 2 jaar verhuizen Buurtpeiling vraag G5 Percentage koopwoningen Buurtpeiling vraag G1 Voorzieningen Rapportcijfer voorzieningen in de eigen buurt Buurtpeiling vraag F1 c) Veiligheid Gevoel van onveiligheid in de eigen buurt Buurtpeiling vraag D3 Rapportcijfer verkeersveiligheid in de buurt Buurtpeiling vraag F1 l) Sociaal gezicht Schaalscore dreiging (bedreiging, openbare dronkenschap, mensen op straat lastigvallen, geweldsdelicten, drugsoverlast, straatroof Schaalscore vermogensdelicten (fietsendiefstal, diefstal uit auto's, beschadiging of vernieling aan auto's, inbraak in woningen Schaalscore sociale samenhang (mensen kennen elkaar nauwelijks, mensen gaan op prettige manier met elkaar om, de buurt is gezellig met Buurtpeiling vraag B1 g,j,k,p,r en s) Buurtpeiling vraag B1 a,b,c en o) Buurtpeiling vraag C1 a,b,g en h) 3

12 Aspect Indicator Bron Verantwoordelijkheid en vertrouwen Problemen in de buurt veel saamhorigheid, voel me thuis bij de mensen in deze buurt) Percentage bewoners dat vindt dat ze voldoende Buurtpeiling vraag C2 contacten hebben Rapportcijfer medebewoners in de buurt Buurtpeiling vraag F1 f) Rapportcijfer sfeer in de buurt Buurtpeiling vraag F1 g) Percentage bewoners dat zich Buurtpeiling vraag E3 medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de eigen buurt Percentage bewoners dat zich Buurtpeiling vraag E5 medeverantwoordelijk voelt voor milieu in de eigen buurt Percentage bewoners dat zich Buurtpeiling vraag E4 medeverantwoordelijk voelt voor veiligheid in de eigen buurt Percentage bewoners dat het afgelopen jaar Buurtpeiling vraag E1 actief is geweest om de buurt te verbeteren Oordeel over de aandacht van de gemeente voor Buurtpeiling vraag E11 problemen in de buurt Percentage bewoners dat verwacht dat de buurt Buurtpeiling vraag E7 vooruit zal gaan Percentage bewoners dat verwacht dat de buurt Buurtpeiling vraag E7 achteruit zal gaan Schaalscore geluidsoverlast (vormen van geluidsoverlast door verkeer, jongeren, bewoners) Buurtpeiling vraag B1 e,i,q en x) De eenheid van onderzoek is een inwoner van Maastricht van 18 jaar en ouder. Maastricht kent momenteel 44 buurten (zie kaart 1.1). 4

13 1.4 Buurtindeling Maastricht kaart 1.1 Buurt codering 00 Binnenstad 01 Jekerkwartier 02 Kommelkwartier 03 Statenkwartier 04 Boschstraatkwartier 05 St. Maartenspoort 06 Wyck 10 Villapark 11Jekerdal 12 Biesland 13 Campagne 14 Wolder 15 Sint Pieter 20 Brusselsepoort 21 Mariaberg 22 Belfort 23 Pottenberg 24 Malpertuis 25 Caberg 26 Oud Caberg 27 Malberg 28 Dousberg-Hazendans 29 Daalhof 30 Boschpoort 31 Bosscherveld 32 Frontenkwartier 33 Belvédère 34 Lanakerveld 40 Wyckerpoort 41 Heugemerveld 42 Wittevrouwenveld 43 Nazareth 44 Limmel 45 Scharn 46 Amby 50 Beatrixhaven 51 Borgharen 52 Itteren 53 Meerssenhoven 60 Randwyck 61 Heugem 62 Heer 63 De Heeg 64 Vroendaal 5

14 1.5 Dataverzameling en respons In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de dataverzameling heeft plaatsgevonden. Er is sprake van zowel subjectieve als objectieve dataverzameling Subjectieve deel In december 2010 is in Maastricht de Buurtpeiling Maastricht 2010 gehouden. Aan huishoudens is een vragenlijst toegezonden. Deze was vergezeld van een brief, ondertekend door de Wethouder onderwijs, welzijn en zorg, waarin de bedoeling van de enquête is uitgelegd. De vragenlijst omvat de volgende onderwerpen: + voorzieningen in de buurt + buurtproblemen + sociale samenhang/participatie + veiligheid + trots zelfrespect en vertrouwen + algemene waardering buurt + wonen + afvalinzameling en straatreiniging + sport + gezondheid; en + achtergrondkenmerken. Aan de ontvangers van de vragenlijst is ook de mogelijkheid geboden om de vragenlijst digitaal in te vullen. Uit de gemeentelijke basisadministratie is een aselecte steekproef getrokken van adressen, waarop ten minste een inwoner van Maastricht van 18 jaar of ouder staat geregistreerd. Per adres mocht één persoon aan het onderzoek meedoen. Het aantal ingevulde vragenlijsten bedraagt 9.893, waarvan er 1517 digitaal zijn ingevuld. De gemeentebrede respons komt daarmee uit op 25%. Daarmee is een halt toegeroepen aan de dalende tendens in de respons op de buurtpeiling, die zich de laatste jaren aftekende. Voor de stadspeiling zijn 1574 vragenlijsten verzonden. Hiervan zijn er 335 teruggestuurd, de respons bedraagt derhalve 21%. 6

15 grafiek 1.1 Responsoverzicht 4 buurtpeilingen 40% 30% 20% 10% Respons buurtpeilingen % Respons In bijlagen 1 en 2 wordt verder in gegaan op het steekproefkader, de weging die is toegepast, de respons en de betrouwbaarheid van de resultaten Objectieve deel De objectieve cijfers zijn afkomstig uit Maastricht in cijfers en zijn gebaseerd op o.m. de gemeentelijke bevolkingsadministratie en CWI. 7

16 1.6 Vergelijkbaarheid Zoals eerder is aangegeven, is dit de vierde keer dat de gemeente Maastricht de stads- en buurtpeiling heeft gehouden. Om de vergelijkbaarheid van de vier metingen te handhaven zijn de vragenlijsten voor deze vier metingen vrijwel gelijk gebleven. 1.7 Opbouw rapportage De rapportage bestaat uit 13 hoofdstukken. Het onderhavige hoofdstuk 1, bevat de inleiding. Het tweede hoofdstuk bevat het (gemiddelde) leefbaarheidprofiel voor de stad Maastricht. In de hoofdstukken 3 tot en met 12 worden van 10 buurten met de laagste leefbaarheid de algemene kenmerken van de bevolking, de woning en de woonomgeving, de voorzieningen in de buurt, de veiligheid in de buurt, de sociale aspecten, de buurtproblemen en het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners en wat hun oordeel is over de toekomst van hun buurt behandeld. Tevens wordt van al deze kenmerken de ontwikkeling in de tijd weergegeven. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 13, worden de kenmerken van alle buurten gebundeld tot een totaal. Dit levert uiteindelijk de buurtprofielen op. In het afsluitende hoofdstuk wordt nog een keer ingezoomd, net zoals in de hoofdstukken 3 tot en met 12, op eventuele veranderingen in de periode 2008 en Betekenis schaalscores Voor bepaalde thema s is er gebruik gemaakt van schaalscores. Deze schaalscores zijn een samenvoeging van meerdere binnen de buurtpeiling gestelde vragen en geven een score weer voor een bepaald thema. Veel schaalscores zijn gestandaardiseerd en kunnen vergeleken worden met scores van andere gemeentes die gelijkwaardige onderzoeken gehouden hebben. Omdat voor bepaalde thema s gebruik gemaakt wordt van gestandaardiseerde scores kan het zijn dat voor deze thema s hoge scores inhouden dat de score positief voor de buurt is, terwijl voor andere 8

17 thema s een lage score kan inhouden dat dit negatief voor de buurt is. Onderstaande tabel laat een overzicht zien van de betekenis van de schaalscores voor de buurt, als de score hoog of laag is. tabel 1.2 Betekenis schaalscores Schaalscore Hoge score Lage score Evaluatie woning Positief Negatief Verloedering Negatief Positief Dreiging Negatief Positief Sociale samenhang Positief Negatief Geluidsoverlast Negatief Positief 1.9 Uitleg grafieken Binnen de verschillende hoofdstukken wordt gebruik gemaakt van grafieken om de gegevens te visualiseren. De grafieken bevatten vaak zowel gegevens in procenten als gegevens in rapportscore. Hieronder staat een voorbeeld van een grafiek met de uitleg van de verschillende aspecten binnen deze grafiek. 9

18 grafiek 1.2 Voorbeeld grafiek 1: Schaal in cijfers, die gebruikt worden om de rapportcijfers en schaalscores weer te geven. 2: Schaal in procenten, die gebruikt wordt om de scores in procenten weer te geven. 3: Trendweergave van de rapportcijfers en schaalscores over meerdere jaren. 4: Weergave van de procentuele getallen in staven. 5: Thema en buurt waar de grafiek betrekking op heeft. 6: Legenda met de betekenis van de verschillende lijnen en staven. 10

19 11

20 12

21 2. Leefbaarheid in Maastricht 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het gemiddelde leefbaarheidprofiel voor de stad Maastricht beschreven. Het profiel is samengesteld uit onderstaande aspecten (zie tabel 1.1) die gezamenlijk een indicatie geven van de leefbaarheid in de stad: - Kenmerken bevolking; - Wonen en woonomgeving; - Voorzieningen; - Veiligheid; - Sociale gezicht; - Verantwoordelijkheid / vertrouwen; en - Buurtproblemen. De betreffende indicatoren uit het leefbaarheidprofiel worden in de tijd vergeleken, waardoor positieve of negatieve ontwikkelingen in de stad op de diverse thema s zichtbaar worden. 2.2 Kenmerken bevolking In Maastricht wonen per personen. Hiervan zijn er jaar of ouder. Dat is 18% van de totale bevolking. Er is in de periode een toename van het aantal ouderen te zien (2004: 16%). De gemiddelde leeftijd bedraagt 41 jaar. In Maastricht is 25% van de bevolking allochtoon, een toename van 2% t.o.v. de peiling in De gehanteerde toewijzing autochtoon of allochtoon is gebaseerd op etniciteit. Hierin is onderscheid gemaakt tussen allochtonen afkomstig uit A2 en B landen. Tot de A2 landen behoren de rijke landen (exclusief Nederland), die geen onderwerp zijn van achterstandsbeleid. De B landen zijn alle overige landen die potentieel doelgroep zijn van achterstandsbeleid. Op was 8% van de Maastrichtse bevolking afkomstig uit deze B landen. In 2008 was dat nog 6%. De groei van het aandeel van 13

22 allochtonen in de bevolking is het gevolg van de groei van het aantal inwoners dat afkomstig is uit B landen. Als indicator voor de werkloosheid is het aantal niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking gehanteerd. De sterke daling van de werkeloosheid, die vanaf 2006 in de stad is te zien, is sinds 2008 gestabiliseerd. In Maastricht is in % van de potentiële beroepsbevolking nietwerkend maar wel werkzoekend. In de buurtpeiling is gevraagd naar het inkomensniveau van de bewoners, waarbij men kon aangeven of men een laag, gemiddeld of hoog inkomen heeft. Van alle Maastrichtenaren heeft 25% aangegeven een laag inkomen te hebben, 54% heeft een gemiddeld inkomen en 21% heeft een hoog inkomen. In de periode 2004 tot 2008 is in de stad een stijging op inkomensniveau te zien, welke vanaf 2008 niet wordt doorgetrokken. grafiek 2.1 Opleidingsniveau Opleidingsniveau Laag Hoog In de buurtpeiling Maastricht is aan bewoners gevraagd wat hun hoogst genoten opleiding is die met een diploma is afgerond. Stadsbreed bekeken heeft 29% van de Maastrichtenaren een lage opleiding genoten, 27% een middelbare en 43% een hogere opleiding. Het opleidingsniveau van de mensen in de stad stijgt in de loop der jaren. 14

23 2.3 Wonen en woonomgeving grafiek 2.2 Wonen & Woonomgeving stedelijk gemiddelde De waardering die bewoners in de enquête hebben gegeven voor hun woning is op twee verschillende manieren gemeten. Aan de ene kant is burgers gevraagd een rapportcijfer te geven voor de woning en aan de andere kant zijn enkele stellingen voorgelegd waarvan zij konden aangeven of ze het hiermee eens of oneens zijn. Het betreft onderstaande stellingen: - de indeling van de woning waarin u woont is geschikt; - de woning waarin u woont is te klein; - de woning waarin u woont is slecht onderhouden; en - de woning waarin u woont ademt een goede sfeer. Uit deze stellingen is een schaalscore Evaluatie woning samengesteld. Hoe hoger deze score, hoe hoger de waardering voor de woning. 15

24 Het gemiddelde rapportcijfer voor de woning in Maastricht bedraagt 7,7. De schaalscore evaluatie woning komt stadsbreed uit op een 7,5. Over de jaren gezien is het rapportcijfer voor de woning die men bewoont vrij constant. De schaalscore evaluatie van de eigen woning is in vergelijking met 2008 licht gestegen. Net zoals bij de waardering voor de woning is ook voor de woonomgeving gevraagd een rapportcijfer te geven. Het gemiddelde voor Maastricht ligt in 2010 op 7,2 en is significant hoger dan het rapportcijfer van 2008 (7,0). De waardering voor het onderhoud van de openbare ruimte wordt via twee kengetallen weergegeven. Aan de ene kant is een gemiddeld rapportcijfer berekend voor het onderhoud van de openbare ruimte en aan de andere kant is een schaalscore berekend op basis van enkele voorvallen. Het betreft de volgende voorvallen: - bekladding van muren en/of gebouwen; - vernieling van telefooncellen of bushokjes; - rommel op straat; en - hondenpoep op straat. Burgers konden aangeven of deze vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen in de buurt. Uit deze vragen is een schaalscore Verloedering samengesteld. Hoe hoger de waarde van dit kengetal, hoe meer verloedering er in de buurt voorkomt. Het Maastrichtse gemiddelde voor verloedering bedraagt in ,4. Na de toename van verloedering die in de periode was te zien, is deze inmiddels weer gedaald naar het niveau van Gemiddeld geven Maastrichtenaren een rapportcijfer van 5,8 voor het onderhoud van de openbare ruimte in hun buurt. Deze waardering ligt daarmee aanzienlijk onder het niveau van 2008 toen het rapportcijfer nog 6,1 bedroeg. In Maastricht geeft 8% van de bevolking aan beslist binnen twee jaren te willen verhuizen. De grootte van deze groep mensen is over de jaren heen vrij constant. 16

25 2.4 Voorzieningen Gemiddeld geven bewoners van Maastricht het rapportcijfer 6,6 voor de voorzieningen in hun buurt. Nadat dit cijfer in 2008 een 6,7 heeft bereikt is de waardering voor de voorzieningen in de eigen buurt weer terug op het niveau van Veiligheid Zo n 37% van de Maastrichtse bevolking geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt. De omvang van deze groep burgers met gevoelens van onveiligheid in de eigen buurt is in de periode nauwelijks gewijzigd. grafiek 2.3 Veiligheid stedelijk gemiddelde

26 Het gemiddelde rapportcijfer voor de verkeersveiligheid in de buurt bedraagt 6,2. Deze indicator voor de leefbaarheid in de buurten is sinds 2004 (6,0) licht gestegen. Om een indicatie te krijgen van de ervaren dreiging in de buurt, zijn in de enquête enkele vragen opgenomen over het eventueel voorkomen van de volgende voorvallen en misdrijven: - bedreiging; - dronken mensen op straat; - vrouwen en mannen die op straat worden lastig gevallen; - gewelddelicten; - drugsoverlast; en - tasjesroof. Burgers konden aangeven of deze vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen in de buurt. Uit deze vragen is een schaalscore Dreiging samengesteld. Hoe hoger de waarde van dit kengetal, hoe meer dreiging er in de buurt voorkomt. Het Maastrichtse gemiddelde voor dreiging bedraagt in ,0. Hoewel deze score laag genoemd kan worden, kan ook worden geconstateerd dat de waarde van deze schaalscore sinds 2008 (1,7) aanzienlijk is opgelopen. Het voorkomen van vermogensdelicten wordt weergegeven aan de hand van onderstaande delicten: - fietsendiefstal; - diefstal uit auto s; - beschadiging/vernieling aan auto s en diefstal vanaf auto s; en - inbraak in woningen. Burgers konden aangeven of deze vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen in de buurt. Uit deze vragen is een schaalscore Vermogensdelicten samengesteld. Hoe hoger de waarde van dit kengetal, hoe meer vermogensdelicten er voorkomen in de buurt. Het Maastrichtse gemiddelde voor vermogensdelicten bedraagt in ,1 hetgeen een aanzienlijke afname betekent ten opzichte van 2008 toen de schaalscore nog 4,6 bedroeg. 18

27 2.6 Sociale gezicht De sociale samenhang in de buurt is gemeten met behulp van een schaalscore Sociale samenhang. Deze is berekend op basis van de volgende stellingen: - de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; - de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; - ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is; en - ik voel mij thuis bij de mensen die in de buurt wonen. Burgers konden aangeven of ze het met de stellingen (helemaal) eens, niet eens/niet oneens, of (helemaal) oneens waren. Op grond van de antwoorden op deze stellingen is een schaalscore berekend die waarden kan aannemen tussen 0 en 10 (0 = geen sociale samenhang, 10 = zeer sterke sociale samenhang). grafiek 2.4 Sociaal gezicht stedelijk gemiddelde

28 Het gemiddelde voor Maastricht op de schaalscore voor sociale samenhang komt uit op een 6,1 en is sinds 2004 licht toegenomen. In alle vier de gehouden buurtpeilingen geeft bijna drie kwart (74%) van de Maastrichtenaren aan voldoende contacten te hebben met andere mensen. Naast de bovengenoemde stellingen die aan bewoners zijn voorgelegd is ook aan bewoners gevraagd om een rapportcijfer te geven voor de mensen in de eigen buurt. Het gemiddelde rapportcijfer voor Maastricht (7,2) is enigszins gestegen ten opzicht van het cijfer in 2008 (7,1).Dat is eveneens het geval met het rapportcijfer dat gegeven wordt voor de sfeer in de eigen buurt; dit cijfer stijgt van 6,9 in 2008 naar 7,0 in Verantwoordelijkheid / vertrouwen grafiek 2.5 Verantwoordelijkheid & vertrouwen stedelijk gemiddelde Verantwoordelijkheid en vertrouwen stedelijk gemiddelde % Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor het milieu in uw buurt? Bent u het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren? Veel/voldoende aandacht Zal vooruit gaan Zal achteruit gaan 20

29 Van alle Maastrichtenaren van 18 jaar en ouder geeft 86% aan zich verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in de eigen buurt. Dit deel van de bevolking is sterk toegenomen sinds de vorige buurtpeiling in 2008 (76%). Ruim drie kwart van de Maastrichtenaren (81%) voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid in de eigen buurt. Ook het milieu krijgt van de burgers veel aandacht. Maar liefst 92% van de Maastrichtenaren voelt zich verantwoordelijk voor het milieu in de buurt. Ondanks dat de meerderheid van de burgers aangeven zich medeverantwoordelijk te voelen voor diverse zaken in de buurt, geeft een minderheid van 19% aan ook daadwerkelijk actief te zijn om de buurt te verbeteren. Het aantal Maastrichtenaren (31%) dat vindt dat de gemeente veel tot voldoende aandacht heeft voor problemen in hun buurt is significant gestegen sinds de vorige meting in 2008, toen nog 22% van de bevolking van 18 jaar en ouder deze mening was toegedaan. Over het toekomstperspectief van de eigen buurt is de bevolking in het algemeen niet optimistisch: 17% van de bewoners verwacht dat de buurt waarin zij wonen de komende jaren vooruit zal gaan en 28% verwacht dat hun buurt achteruit zal gaan. 2.8 Buurtproblemen Een aspect dat de leefbaarheid in de buurten beïnvloedt is de mate waarin men last heeft van geluid. Aan bewoners is gevraagd in hoeverre geluidoverlast, overlast van groepen jongeren en overlast door omwonenden voorkomen in hun buurt. Burgers konden aangeven of deze problemen vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen in de buurt. De mate van overlast wordt berekend met behulp van een schaalscore. Deze is berekend aan de hand van onderstaande voorvallen: - vormen van geluidsoverlast; - overlast van groepen jongeren/jeugd; en - overlast door omwonenden/burengerucht. 21

30 De antwoorden op deze stellingen vormen een schaalscore Geluidsoverlast die waarden kan aannemen tussen 0 en 10 (0=weinig voorkomend, 10=vaak voorkomend). Het gemiddelde voor Maastricht komt in 2008 uit op 3,6. De score geluidsoverlast is sinds de vorige meting in 2008 significant gedaald. In de buurtpeiling is aan bewoners gevraagd wat volgens hen de drie belangrijkste problemen in de buurt zijn die met voorrang aangepakt moeten worden. Over heel Maastricht gezien worden de volgende 15 problemen het vaakst genoemd: Probleem Tabel 2.1 Genoemde buurtproblemen 1. Drugsoverlast 27% 2. Parkeerproblemen 20% 3. Verkeersoverlast 16% 4. Slechte bestrating/trottoirs 12% 5. Hangjongeren 11% 6. Slecht onderhoud groenvoorziening 11% 7. Hondenpoep 9% 8. Zwerfvuil 9% 9. Gemis winkel, bank, postkantoor 5% 10. Overlast milieuperrons 5% 11. Geluidsoverlast 5% 12. Veiligheid 4% 13. Meer toezicht politie/camerabewaking 4% 14. Sneeuwruimen/strooien 4% 15. Meer verlichting 3% 22

31 3. Buurtprofiel: Nazareth 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk komt het buurtprofiel voor Nazareth aan bod. De ontwikkeling van de buurt wordt over de jaren 2004, 2006, 2008 en 2010 weergegeven. Hierbij wordt de leefbaarheid van Nazareth vergeleken met het gemiddelde voor Maastricht. 3.2 Kenmerken bevolking In Nazareth wonen per personen, hiervan is 18% 65 jaar of ouder. Het percentage ouderen in de buurt is hiermee precies gelijk aan het stedelijk gemiddelde. De gemiddelde leeftijd in de buurt is 41 jaar. In Maastricht is 25% van de bevolking allochtoon. De gehanteerde toewijzing autochtoon of allochtoon is gebaseerd op etniciteit. Hierin is onderscheid gemaakt tussen allochtonen afkomstig uit A2 en B landen. Tot de A2 landen behoren de rijke landen (exclusief Nederland), die geen onderwerp zijn van achterstandsbeleid. De B landen zijn alle overige landen die potentieel doelgroep zijn van achterstandsbeleid. Het percentage allochtonen in Nazareth ligt met 27% net wat hoger dan het gemiddelde voor Maastricht. Het aandeel allochtonen uit achterstandsgebieden is met 12% hoger dan het gemiddelde voor de gehele stad (8%). Als indicator voor de werkloosheid is het aantal niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking gehanteerd. In Maastricht is 10% van de beroepsbevolking niet-werkend maar wel werkzoekend en in Nazareth is dit net als bij de vorige peiling 17%. 23

32 In Maastricht zegt 25% van de bewoners een laag inkomen te hebben. In Nazareth wonen beduidend meer mensen met een laag inkomen, namelijk 39%. De groep bewoners van Nazareth met een hoger inkomen is 4%, tegenover 21% gemiddeld in de stad. Het opleidingsniveau van de bewoners in Nazareth is lager dan het stedelijk gemiddelde. Met 38% is het aandeel lager opgeleiden namelijk hoger dan gemiddeld in Maastricht (29%). Het aandeel personen dat heeft aangegeven hoger opgeleid te zijn is daarbij lager (29%) dan het gemiddelde van de hele stad (43%). 3.3 Wonen en woonomgeving In 2010 is het gemiddelde rapportcijfer voor de woning in Nazareth een 6,9, en de score evaluatie woning komt uit op een 6,4. Beide cijfers zijn voldoende maar liggen wel beneden het Maastrichtse gemiddelde. grafiek 3.1 Wonen & Woonomgeving Nazareth

33 Het rapportcijfer voor de woonomgeving in Nazareth bedraagt 6,2, de schaalscore voor verloedering komt uit op een 6,1 en het rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte bedraagt 5,5. De genoemde rapportcijfers en de score verloedering wijken in negatieve zin af van de gemiddelde Maastrichtse cijfers. In Nazareth wil 17% van de bewoners beslist binnen 2 jaren verhuizen. Deze groep bewoners is groter dan gemiddeld in Maastricht (9%). Het aandeel bewoners dat op korte termijn wil verhuizen is significant gestegen ten opzichte van 2008 (13%). 3.4 Voorzieningen Het rapportcijfer voor de voorzieningen in Nazareth is met een 5,7 net voldoende. Deze waardering is lager dan de gemiddelde waardering in de stad (6,6). 25

34 3.5 Veiligheid grafiek 3.2 Veiligheid Nazareth Veiligheid Nazareth % 51% 52% 46% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? Schaalscore dreiging Rapportcijfer verkeersveiligheid in de buurt Schaalscore vermogensdelicten Meer dan de helft van de bewoners van Nazareth voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt (58%). Dit aandeel is hoger dan het gemiddelde van alle buurten van Maastricht (37%). Sinds 2004 blijft het gevoel van onveiligheid in de buurt redelijk stabiel. De verkeersveiligheid in de buurt is met een waardering van een 5,6 nog net voldoende en wat lager dan het gemiddelde niveau in de stad (6,2). De mate waarin bewoners dreiging op straat ervaren (schaalscore dreiging) is in 2010 een 2,9 Deze score ligt boven de mate waarin mensen in Maastricht dreiging op straat ervaren (2,0). Vermogensdelicten komen volgens de bewoners van Nazareth vaker voor in hun buurt (6,1) dan gemiddeld in Maastricht (4,1). 26

35 3.6 Sociaal gezicht De score sociale samenhang voor de buurt is 5,0, terwijl het stadsbrede gemiddelde een 6,1 is. 59% van de buurtbewoners van Nazareth is van mening dat er voldoende onderling contact is tussen de buurtbewoners, terwijl het gemiddelde voor Maastricht 74% is. Het aandeel bewoners dat van mening is dat er voldoende contact is tussen buurtbewoners onderling is aanzienlijk afgenomen ten opzicht van 2008 (68%). grafiek 3.3 Sociaal gezicht Nazareth Bewoners van Nazareth hebben een 6,4 als rapportcijfer gegeven voor de mensen in de buurt, en een 6,1 voor de sfeer in de buurt. Deze scores blijven redelijk gelijk in de loop der jaren. Voor de stad als geheel zijn de scores wat gunstiger, respectievelijk 7,2 en 6,9. 27

36 3.7 Verantwoordelijkheid en vertrouwen grafiek 3.4 Verantwoordelijkheid en vertrouwen Nazareth Verantwoordelijkheid en vertrouwen Nazareth % Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor het milieu in uw buurt? Bent u het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren? Veel/voldoende aandacht Zal vooruit gaan Zal achteruit gaan Van de bewoners van Nazareth voelt 78% zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Voor de veiligheid in de buurten en het milieu in de buurt zijn deze percentages respectievelijk 78% en 87%. De vergelijkbare waarden voor de Maastrichtse buurten in totaal liggen net iets hoger, respectievelijk 86%, 81% en 92%. Het percentage buurtbewoners dat actief is ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt is met 22% wat hoger dan stedelijk gemiddeld (19%). Dit aandeel is significant gestegen in vergelijking met In Nazareth vindt 34% van de burgers dat er veel of voldoende aandacht is vanuit de gemeente voor problemen in hun buurt. Van de bewoners van Nazareth is 30% van mening dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan, terwijl 51% verwacht dat deze juist achteruit zal gaan. Dit laatste percentage is behoorlijk gestegen 28

37 vergeleken met de laatste peiling (26%). Er is daarbij dan ook, wat dit punt betreft, sprake van een negatieve afwijking van het stedelijk gemiddelde (28%). 3.8 Buurtproblemen De score van geluidsoverlast (vormen van geluidsoverlast, overlast jeugd, overlast omwonenden/ burengerucht) in Nazareth bedraagt 5,1 (stedelijk gemiddelde: 3,6). Deze score is sinds 2008 (4,8) aanzienlijk toegenomen. In de buurtpeiling is aan bewoners gevraagd wat volgens hen de drie belangrijkste problemen in de buurt zijn die met voorrang aangepakt moeten worden. In de buurt Nazareth zijn de belangrijkste problemen: tabel 3.1 Genoemde buurtproblemen Nazareth Probleem 1. Drugsoverlast 33% 2. Hondenpoep 13% 3. Veiligheid 12% 4. Verkeersoverlast 12% 5. Samenstelling van de bevolking 11% 6. Zwerfvuil 9% 7. Gemis winkel,bank, postkantoor (primaire levensbehoeften) 8% 8. Geluidsoverlast 8% 9. Hangjongeren 7% 10. Betere rijwielpaden 7% 29

38 30

39 4. Buurtprofiel: Wittevrouwenveld 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor Wittevrouwenveld gepresenteerd. Over de jaren 2004, 2006, 2008 en 2010 worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in Wittevrouwenveld vergeleken met het Maastrichtse gemiddelde. 4.2 Kenmerken bevolking Op heeft Maastricht ruim inwoners, waarvan er in Wittevrouwenveld wonen. De buurt telt naar verhouding weinig ouderen. Een op de tien inwoners is 65 jaar of ouder. De ontwikkeling van het aantal ouderen in de buurt Wittevrouwenveld staat haaks op de ontwikkeling in de stad. In Maastricht stijgt het aantal 65-plussers terwijl er in Wittevrouwenveld een lichte daling te zien is. Met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar is de buurt een relatief jonge buurt in vergelijking met het Maastrichtse gemiddelde (41 jaar). In Maastricht is 31% van de bevolking allochtoon. De gehanteerde toewijzing autochtoon of allochtoon is gebaseerd op etniciteit. Hierin is onderscheid gemaakt tussen allochtonen afkomstig uit A2 en B landen. Tot de A2 landen behoren de rijke landen (exclusief Nederland), die geen onderwerp zijn van achterstandsbeleid. De B landen zijn alle overige landen die potentieel doelgroep zijn van achterstandsbeleid. Het percentage allochtonen afkomstig uit B-landen ligt in Wittevrouwenveld met 16% ruim boven het Maastrichtse gemiddelde (8%). Als indicator voor werkloosheid is het aantal niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking gehanteerd. In Maastricht is 10% van de beroepsbevolking niet-werkend maar wel werkzoekend, terwijl dit percentage in Wittevrouwenveld 18% is. De buurt behoort daarmee tot de buurten in Maastricht met het hoogste werkloosheidscijfer. 31

40 In Maastricht zegt 25% van de bewoners een laag inkomen te hebben. In Wittevrouwenveld wonen beduidend meer mensen met een laag inkomen, namelijk 34%. De groep bewoners van Wittevrouwenveld met een hoger inkomen is 15%, tegen 21% gemiddeld in de stad. Het opleidingsniveau van de bewoners in Wittevrouwenveld is lager dan gemiddeld in Maastricht. Met name de groep lager opgeleiden (34%) is groter dan in de stad als geheel (29%), terwijl het aandeel hoger opgeleiden met 29% aanzienlik onder het stedelijk gemiddelde van 43% ligt. 4.3 Wonen en woonomgeving Het gemiddelde rapportcijfer voor de eigen woning in 2010 voor Wittevrouwenveld is een 7,4 (2008: 7,0), en de score evaluatie woning komt uit op 7,3 (2008: 6,9). Beide cijfers zijn ruim voldoende en hoewel zij enigszins beneden het Maastrichtse gemiddelde liggen is er ten opzichte van 2008 op deze twee aspecten van leefbaarheid duidelijk vooruitgang geboekt. grafiek 4.1 Wonen en woonomgeving Wittevrouwenveld Wonen & Woonomgeving Wittenvrouwenveld % 13% 14% 16% % 40% 30% 20% 10% 0% Verhuisplannen binnen 2 jaar Schaalscore evaluatie woning Schaalscore verloedering Rapportcijfer woning Rapportcijfer woonomgeving Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte in de buurt 32

41 Verbeteringen zijn eveneens te melden waar het gaat om het rapportcijfer voor de woonomgeving (2010: 6,4 ; 2008: 5,9) en om de schaalscore voor verloedering (2010: 6,0 ; 2008: 6,5). Het rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte in de buurt is ongewijzigd op 5,4 blijven staan. Toch wil in Wittevrouwenveld nog altijd 16% van de bewoners beslist binnen 2 jaren verhuizen. Deze groep bewoners is aanzienlijk groter dan gemiddeld in Maastricht (8%). De stijgende trend die op dit punt in de periode zichtbaar was, is sinds 2008 omgebogen. 4.4 Voorzieningen Het rapportcijfer voor de voorzieningen in Wittevrouwenveld bedraagt 6,8. De stijgende lijn die sinds 2004 zichtbaar is in de waardering van bewoners voor de voorzieningen in de buurt wordt daarmee doorgetrokken en overstijgt voor het eerst sinds 2004 het stedelijk gemiddelde (6,6). 33

42 4.5 Veiligheid grafiek 4.2 Veiligheid Wittevrouwenveld In Wittevrouwenveld voelt 68% van de bewoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Zo n hoog gevoel van onveiligheid in de eigen buurt is bij deze Buurtpeiling 2010 in geen andere buurt in Maastricht aangetroffen. Stedelijk ligt het gemiddelde op 37%. Op het punt van de verkeersveiligheid is in de afgelopen twee jaar een verbetering gerealiseerd: het gemiddelde rapportcijfer voor verkeersveiligheid is gestegen van een 5,0 in 2008 naar 5,3 in Ondanks deze verbetering is dit rapportcijfer een van de laagste in Maastricht. Het grote gevoel van onveiligheid in de eigen buurt wordt weerspiegeld in de hoge score op de schaal voor dreiging, die met een 4,3 het hoogste punt bereikt sinds In geen Maastrichtse buurt komen volgens de bewoners zo veel vermogensdelicten voor dan in Wittevrouwenveld. De schaalscore vermogensdelicten in Wittevrouwenveld is 6,7 tegen 4,1 als gemiddelde voor de stad. 34

43 4.6 Sociaal gezicht grafiek 4.3 Sociaal gezicht Wittevrouwenveld Sociaal gezicht Wittevrouwenveld % 72% 71% 63% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, voldoende contacten Rapportcijfer mensen in de buurt Sociale samenhang Rapportcijfer sfeer in de buurt De score sociale samenhang in Wittevrouwenveld bedraagt 5,6. Hoewel dit lager is dan gemiddeld in Maastricht (6,1) wordt de positieve trent in de afgelopen jaren op dit punt doorgetrokken. In Wittevrouwenveld vindt 63% van de bewoners dat ze voldoende contacten hebben met andere mensen in de buurt. Sinds 2004 is dit percentage buurtbewoners voortdurend afgenomen en is nu onder het Maastrichtse gemiddelde beland. Ook het gemiddelde rapportcijfer voor de medebewoners in Wittevrouwenveld (6,6) en voor de sfeer in de buurt (6,2) vertonen een stijgende lijn, maar blijven nog wel onder het Maastrichtse niveau. 35

44 4.7 Verantwoordelijkheid / vertrouwen In Wittevrouwenveld voelt 86% van de buurtbevolking zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt, 82% voor de veiligheid en 92% voor het milieu. De drie onderscheidde vormen van zich medeverantwoordelijk voelen voor de eigen buurt zijn sinds 2008 sterk gestegen en liggen in 2010 op het niveau van de gemiddelde stadscijfers, die respectievelijk 86%, 81%, en 92% zijn. grafiek 4.4 Verantwoordelijkheid en vertrouwen Wittevrouwenveld Het aantal mensen dat actief is ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt is met 23% hoger dan het gemiddelde van Maastricht (19%). Over de aandacht vanuit de gemeente voor de problemen in Wittevrouwenveld zijn de bewoners gemiddeld enthousiast, 34% vindt dat er veel of voldoende aandacht is. Sinds 2004 (18%) is dit percentage bijna verdubbeld. Hoewel naar Maastrichtse maatstaven een relatief groot deel van de buurtbevolking denkt dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan (Maastricht: 17%, Wittevrouwenveld 33%) staat daartegenover een nog 36

45 groter deel van de buurtbevolking dat verwacht dat de buurt de komende jaren achteruit zal gaan (Maastricht: 28%, Wittevrouwenveld 40%). 4.8 Buurtproblemen De score van geluidsoverlast (vormen van geluidsoverlast, overlast jeugd, overlast omwonenden/ burengerucht) in Wittevrouwenveld bedraagt 5,0. In vergelijking met Maastricht (3,6) heeft de buurt hier meer last van. Ten opzichte van 2008 (5,8) is de leefbaarheid in de buurt op dit punt wel sterk verbeterd. In de Buurtpeiling is aan bewoners gevraagd wat volgens hen de belangrijkste problemen in de buurt zijn die met voorrang aangepakt moeten worden. In de buurt Wittevrouwenveld zijn de belangrijkste problemen: tabel 4.1 Genoemde problemen Wittevrouwenveld Probleem 1. Drugsoverlast 42% 2. Verkeersoverlast 22% 3. Parkeerproblemen 15% 4. Hondenpoep 15% 5. Zwerfvuil 15% 6. Slecht onderhoud groenvoorziening 9% 7. Hangjongeren 8% 8. Overlast milieuperrons 6% 9. Samenstelling van de bevolking 6% 10. Veiligheid 5% 37

46 38

47 5. Buurtprofiel: Malpertuis 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het buurtprofiel voor Malpertuis gepresenteerd. Over de jaren 2004, 2006, 2008 en 2010 word de ontwikkeling van de leefbaarheid in de buurt weergegeven. Daarbij wordt de leefbaarheid in Malpertuis vergeleken met het Maastrichtse gemiddelde. 5.2 Kenmerken bevolking Van de ruim inwoners die Maastricht op telt, wonen er personen in Malpertuis, Van het totaal aantal inwoners in Malpertuis is 27% 65 jaar of ouder. Het percentage ouderen in Malpertuis is hiermee hoger dan gemiddeld in Maastricht (18%). De gemiddelde leeftijd in deze buurt is 46 jaar. De buurt bevindt zich in de top vijf van buurten met de hoogste gemiddelde leeftijd. In Maastricht is 25% van de bevolking van allochtone afkomst. De gehanteerde toewijzing autochtoon of allochtoon is gebaseerd op etniciteit. Hierin is onderscheid gemaakt tussen allochtonen afkomstig uit A2 en B landen. Tot de A2 landen behoren de rijke landen (exclusief Nederland), die geen onderwerp zijn van achterstandsbeleid. De B landen zijn alle overige landen die potentieel doelgroep zijn van achterstandsbeleid. Het percentage allochtonen in Malpertuis ligt met 35% boven het Maastrichtse gemiddelde (25%). Ook het aandeel allochtonen uit achterstandsgebieden overtreft met 19% het gemiddelde voor de gehele stad (8%). Op dit aspect behoort Malpertuis tot de top vijf van buurten met het hoogste aantal allochtonen uit achterstandsgebieden. Als indicator voor de werkloosheid is het aantal niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking gehanteerd. In Maastricht is 10% van de beroepsbevolking niet-werkend maar wel werkzoekend. Het percentage nietwerkende werkzoekenden is in Malpertuis met 21% het op één na hoogste van alle Maastrichtse buurten. De daling van de werkloosheid na 2006 zet zich in lichte vorm voort. 39

48 In Maastricht zegt 25% van de bewoners een laag inkomen te hebben. In Malpertuis is dit percentage hoger, namelijk 38%. De groep bewoners van Malpertuis met een hoger inkomen is 5% tegenover 21% gemiddeld in de stad. De buurt behoort tot de vijf buurten van Maastricht met het laagste inkomensniveau. Het opleidingsniveau van de bewoners in Malpertuis is lager dan gemiddeld in Maastricht. De groep lager opgeleiden (54%) is groter dan gemiddeld in Maastricht (29%). De groep hoger opgeleiden is aanzienlijk kleiner ten opzichte van het Maastrichts gemiddelde, respectievelijk 22% en 43%. Ook wat betreft opleiding maakt Malpertuis deel uit van de buurten in Maastricht met het laagste niveau. 5.3 Wonen en woonomgeving Het gemiddelde rapportcijfer voor de woning is in 2010 in Malpertuis een 7,2 en de score evaluatie woning komt uit op een 6,8 (gemiddelde van Maastricht is respectievelijk 7,7 en 7,5). Met het cijfer van evaluatie woning komt deze buurt bij de vijf buurten die op dit aspect het laagst scoren. grafiek 5.1 Wonen en woonomgeving Malpertuis

49 Het rapportcijfer voor de woonomgeving bedraagt voor Malpertuis 6,5, en is daarmee lager dan het gemiddelde van Maastricht (7,2). De schaalscore voor verloedering komt uit op een 4,9, en het rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte in de buurt is een 5,4. Deze maten voor de leefbaarheid in de buurt wijken niet beduidend af van het gemiddelde niveau van de stad (respectievelijk 4,4 en 5,8). In Malpertuis wil 12% van de bewoners beslist binnen 2 jaren verhuizen. De omvang van deze groep bewoners ligt boven het gemiddelde van Maastricht (8%). 5.4 Voorzieningen Het rapportcijfer voor de voorzieningen in Malpertuis bedraagt 6,0. Deze waardering is lager dan de gemiddelde waardering in de stad (6,6). Bezien over de periode is de beoordeling door de bewoners voor dit aspect van de leefbaarheid in de buurt stabiel. 41

50 5.5 Veiligheid In Malpertuis voelt 49% van de bewoners zich wel eens onveilig in de buurt. Het gevoel van onveiligheid is daarmee aanzienlijk groter dan gemiddeld in alle buurten van Maastricht (37%). De verkeersveiligheid in Malpertuis wijkt met een waardering van 5,8 licht negatief af van het gemiddelde niveau in de stad (6,2). De mate waarin bewoners dreiging op straat ervaren (schaalscore dreiging) is met een 2,7 significant toegenomen sinds 2008 en ligt ook boven de mate waarin mensen in Maastricht dreiging op straat ervaren (2,0). Vermogensdelicten komen volgens de bewoners van Malpertuis (4,2) evenveel voor in de buurt als gemiddeld in Maastricht (4,1). Waar het Maastrichts gemiddelde flink (significant) gedaald is, laat deze buurt een lichte stijging in vermogensdelicten zien ten opzichte van 2008 (3,7). grafiek 5.2 Veiligheid Malpertuis Veiligheid Malpertuis % 38% 52% 49% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? Schaalscore dreiging Rapportcijfer verkeersveiligheid in de buurt Schaalscore vermogensdelicten 42

51 5.6 Sociaal gezicht De score sociale samenhang in Malpertuis bedraagt 5,3, waarbij het gemiddelde van Maastricht een 6,1 is. Ten opzichte van 2008 (5,5) is de sociale samenhang in 2010 in Malpertuis significant gedaald. grafiek 5.3 Wonen en woonomgeving Malpertuis Sociale gezicht Malpertuis % 67% 67% 72% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, voldoende contacten Rapportcijfer mensen in de buurt Sociale samenhang Rapportcijfer sfeer in de buurt In Malpertuis vindt 72% van de bewoners dat ze voldoende contacten hebben met andere mensen in de buurt. Dit percentage is bijna even hoog als het gemiddelde van Maastricht (74%). Het gemiddelde rapportcijfer voor de mensen in Malpertuis bedraagt 6,6 en voor de sfeer in de buurt 6,4, terwijl het gemiddelde van de stad respectievelijk 7,2 en 7,0 is. Deze waarderingen bevinden zich sinds 2004 stabiel op hetzelfde niveau en liggen enigszins onder de gemiddelde scores van de stad als geheel. 43

52 5.7 Verantwoordelijkheid en vertrouwen In Malpertuis voelt 79% van de bewoners zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt, 72% voor de veiligheid in de buurt en 88% voor het milieu in de buurt. In vergelijking met 2008 zijn alle drie de vormen van zich medeverantwoordelijk voelen voor de eigen buurt licht gestegen, deze zijn respectievelijk 86%, 81% en 92%. grafiek 5.4 Wonen en woonomgeving Malpertuis Het percentage buurtbewoners dat actief is ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt is 16% (gemiddeld in Maastricht: 19%). Een toenemend deel van de buurtbevolking (33%) is van mening dat de gemeente veel of voldoende aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Dit deel bedroeg in 2008 nog 12%. Desondanks zijn de bewoners van Malpertuis niet optimistisch over de toekomst van hun buurt: 17% van de bewoners van Malpertuis denkt dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan, terwijl 49% van de 44

53 inwoners van deze buurt denkt dat de buurt in de komende jaren achteruit zal gaan. Dit aandeel was in 2008 nog 33%. Er kan worden gesproken over een opmerkelijke stijging van een negatief toekomstbeeld onder de buurtbewoners. 5.8 Buurtproblemen De score van geluidsoverlast (vormen van geluidsoverlast, overlast jeugd, overlast omwonenden/ burengerucht) in Malpertuis bedraagt een 4,0. De mate waarin bewoners van de buurt geluidsoverlast ervaren is sinds 2008 significant gestegen terwijl deze vorm van overlast elders in Maastricht is gedaald (3,6). In de buurtpeiling is aan bewoners gevraagd wat volgens hen de drie belangrijkste problemen in de buurt zijn die met voorrang aangepakt moeten worden. In de buurt Malpertuis zijn de belangrijkste problemen: tabel 5.1 Genoemde problemen Malpertuis Probleem 1. Drugsoverlast 44% 2. Verkeersoverlast 16% 3. Zwerfvuil 11% 4. Gemis winkel,bank, postkantoor (primaire levensbehoeften) 10% 5. Slechte bestrating/trottoirs 10% 6. Veiligheid 8% 7. Slecht onderhoud groenvoorziening 8% 8. Hangjongeren 8% 9. Samenstelling van de bevolking 8% 10. Overlast milieuperrons 7% 45

54 46

55 6. Buurtprofiel: Pottenberg 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het buurtprofiel voor Pottenberg gepresenteerd. Over de jaren 2004, 2006, 2008 en 2010 wordt de ontwikkeling van de leefbaarheid in de buurt weergegeven. Daarbij wordt de leefbaarheid in Pottenberg vergeleken met het Maastrichtse gemiddelde. 6.2 Kenmerken bevolking In Pottenberg wonen per personen, hiervan is 24% 65 jaar of ouder. Het percentage ouderen in Pottenberg is hoger dan gemiddeld in Maastricht (18%). De gemiddelde leeftijd in de buurt bedraagt 44 jaar. In Maastricht is 25% van de bevolking allochtoon. De gehanteerde toewijzing autochtoon of allochtoon is gebaseerd op etniciteit. Hierin is onderscheid gemaakt tussen allochtonen afkomstig uit A2 en B landen. Tot de A2 landen behoren de rijke landen (exclusief Nederland), die geen onderwerp zijn van achterstandsbeleid. De B landen zijn alle overige landen die potentieel doelgroep zijn van achterstandsbeleid. Het percentage allochtonen in Pottenberg ligt met 31% boven het Maastrichtse gemiddelde. Ook het aandeel allochtonen uit achterstandsgebieden overtreft met 14% het gemiddelde voor de gehele stad (8%) Als indicator voor de werkloosheid is het aantal niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking gehanteerd. In Maastricht is 10% van de beroepsbevolking niet-werkend maar wel werkzoekend. Het percentage niet-werkende werkzoekenden is in Pottenberg met 22% het hoogste van alle Maastrichtse buurten. De daling van de werkloosheid die inzet na 2006 is in Pottenberg de laatste jaren weer teniet gedaan. In Maastricht zegt 25% van de bewoners een laag inkomen te hebben. In Pottenberg is dit percentage hoger, namelijk 42%. De groep bewoners van Pottenberg met een hoger inkomen is 9% tegen 21% gemiddeld in de stad. De buurt behoort tot de 5 buurten van Maastricht met de laagste inkomens. 47

56 Het opleidingsniveau van de bewoners in Pottenberg is lager dan gemiddeld in Maastricht. De groep lager opgeleiden (47%) is groter dan gemiddeld in Maastricht (29%) en de groep hoger opgeleiden is aanzienlijk kleiner (20% versus 43%) dan gemiddeld in de hele stad. Het opleidingsniveau van de bewoners in Pottenberg ontwikkelt zich in de loop van de tijd positief. 6.3 Wonen en woonomgeving Het gemiddelde rapportcijfer voor de woning is in 2010 in Pottenberg 7,2 en de score evaluatie woning komt uit op 7,0. Beide scores liggen duidelijk lager dan de gemiddelde waarde voor geheel Maastricht. grafiek 6.1 Wonen en woonomgeving Pottenberg

57 Het rapportcijfer voor de woonomgeving bedraagt voor Pottenberg 6,7. De schaalscore voor verloedering komt uit op 5,2 en het rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte in de buurt bedraagt 5,4. Deze maten voor de leefbaarheid in de buurt wijken niet beduidend af van het gemiddelde niveau van de stad. In Pottenberg wil 10% van de bewoners beslist binnen 2 jaren verhuizen. De omvang van deze groep bewoners is vrijwel vergelijkbaar met het gemiddelde van Maastricht (8%). 6.4 Voorzieningen Het rapportcijfer voor de voorzieningen in Pottenberg bedraagt 5,9. Deze waardering is lager dan de gemiddelde waardering in de stad (6,6). Bezien over de periode is de beoordeling door de bewoners van dit aspect van de leefbaarheid in de buurt stabiel. 49

58 6.5 Veiligheid grafiek 6.2 Veiligheid Pottenberg Veiligheid Pottenberg % 36% 43% 40% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? Schaalscore dreiging Rapportcijfer verkeersveiligheid in de buurt Schaalscore vermogensdelicten In Pottenberg voelt 55% van de bewoners zich wel eens onveilig in de buurt. Het gevoel van onveiligheid is daarmee aanzienlijk groter dan gemiddeld in alle buurten van Maastricht (37%) en ook sterk gestegen sinds 2008 (40%). De verkeersveiligheid in Pottenberg ligt met een waardering van 6,3 ongeveer op het gemiddelde niveau van de stad (6,2). De mate waarin bewoners dreiging op straat ervaren (schaalscore dreiging) is met een 2,6 significant toegenomen sinds 2008 en ligt ook boven de mate waarin mensen in Maastricht dreiging op straat ervaren (2,0). Vermogensdelicten komen volgens de bewoners van Pottenberg evenveel voor in de buurt als gemiddeld in Maastricht (4,1) en zijn in beide gevallen (stad en buurt) sinds 2008 aanzienlijk gedaald. 50

59 6.6 Sociaal gezicht De score sociale samenhang in Pottenberg bedraagt 5,7 (gemiddeld in Maastricht: 6,1). Sinds de vorige meting in 2008 (5,5) is de sociale samenhang in de buurt toegenomen. grafiek 6.3 Sociale gezicht Pottenberg In Pottenberg vindt 67% van de bewoners dat ze voldoende contacten hebben met andere mensen in de buurt. Dit ligt bijna op het gemiddelde niveau van Maastricht (74%). Het gemiddelde rapportcijfer voor de mensen in Pottenberg bedraagt 6,8 en voor de sfeer in de buurt 6,5. Deze waarderingen bevinden zich sinds 2004 stabiel op hetzelfde niveau en liggen enigszins onder de gemiddelde scores in de stad als geheel, deze zijn respectievelijk 7,2 en 7,0. 51

60 6.7 Verantwoordelijkheid en vertrouwen In Pottenberg voelt 85% van de bewoners zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt, 78% voor de veiligheid in de buurt en 89% voor het milieu in de buurt. Deze scores liggen op of dicht bij de vergelijkbare waarden voor alle Maastrichtse buurten. In vergelijking met 2008 zijn alle drie de vormen van zich medeverantwoordelijk voelen voor de eigen buurt gestegen. grafiek 6.4 Verantwoordelijkheid en vertrouwen Pottenberg Verantwoordelijkheid en vertrouwen Pottenberg % Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor het milieu in uw buurt? Bent u het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren? Veel/voldoende aandacht Zal vooruit gaan Zal achteruit gaan Het percentage buurtbewoners dat actief is ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt is 15% (gemiddeld in Maastricht: 19%). Het aantal actievelingen in Pottenberg is vanaf 2004 gegroeid. 52

61 Een toenemend deel van de buurtbevolking (33%) is van mening dat de gemeente veel of voldoende aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Dit deel bedroeg in 2004 nog 10%. Desondanks zijn de bewoners van Pottenberg niet optimistisch over de toekomst van hun buurt: 14% van de bewoners van Pottenberg denkt dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan en 53% verwacht dat deze achteruit zal gaan. In geen andere buurt van Maastricht is zo n hoog percentage bewoners aangetroffen met weinig vertrouwen in de toekomst van de eigen buurt. 6.8 Buurtproblemen De score van geluidsoverlast (vormen van geluidsoverlast, overlast jeugd, overlast omwonenden/ burengerucht) in Pottenberg bedraagt 4,3. De mate waarin bewoners van de buurt geluidsoverlast ervaren is sinds 2008 significant gestegen, terwijl deze vorm van overlast elders in Maastricht is gedaald 3,6). In de buurtpeiling is aan bewoners gevraagd wat volgens hen de drie belangrijkste problemen in de buurt zijn die met voorrang aangepakt moeten worden. In de buurt Pottenberg zijn de belangrijkste problemen: tabel 6.1 Genoemde problemen Pottenberg Probleem 1. Drugsoverlast 48% 2. Zwerfvuil 18% 3. Verkeersoverlast 10% 4. Hangjongeren 8% 5. Hondenpoep 8% 6. Overlast milieuperrons 8% 7. Gemis winkel,bank, postkantoor (primaire levensbehoeften) 7% 8. Slechte bestrating/trottoirs 7% 9. Samenstelling van de bevolking 6% 10. Geluidsoverlast 6% 53

62 54

63 7. Buurtprofiel: Limmel 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk komt het buurtprofiel voor Limmel aan bod. De ontwikkeling van de buurt wordt over de jaren 2004, 2006, 2008 en 2010 weergegeven. Hierbij wordt de leefbaarheid in Limmel vergeleken met de gemiddelden voor Maastricht. 7.2 Kenmerken bevolking In Limmel wonen per personen, hiervan is 12% 65 jaar of ouder. Het percentage ouderen in de buurt is hiermee lager dan het stedelijk gemiddelde. De gemiddelde leeftijd in de buurt is 37 jaar. In Maastricht is 25% van de bevolking allochtoon. De gehanteerde toewijzing autochtoon of allochtoon is gebaseerd op etniciteit. Hierin is onderscheid gemaakt tussen allochtonen afkomstig uit A2 en B landen. Tot de A2 landen behoren de rijke landen (exclusief Nederland), die geen onderwerp zijn van achterstandsbeleid. De B landen zijn alle overige landen die potentieel doelgroep zijn van achterstandsbeleid. Het percentage allochtonen in Limmel is met 24% zo goed als gelijk aan het gemiddelde voor Maastricht. Het aandeel allochtonen uit achterstandsgebieden is met 10% net iets hoger dan het gemiddelde voor de gehele stad (8%). Als indicator voor de werkloosheid is het aantal niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking gehanteerd. In Maastricht is 10% van de beroepsbevolking niet-werkend maar wel werkzoekend en in Limmel is dit 11%. Een kwart van de inwoners van Maastricht zegt een laag inkomen te hebben. In Limmel heeft 27% van de bewoners aangegeven een laag inkomen te hebben. De groep bewoners van Limmel met een hoger inkomen is 11% tegenover 21% gemiddeld in de stad. 55

64 Het opleidingsniveau van de bewoners in Limmel is lager dan stedelijk gemiddeld. Met 37% is het aandeel lager opgeleiden namelijk hoger dan gemiddeld in Maastricht (29%). Het aandeel personen dat hoger opgeleid is, is voorts lager (21%) dan in de stad als totaal (43%). 7.3 Wonen en woonomgeving In 2010 is het gemiddelde rapportcijfer voor de woning in Limmel een 7,5 en de score evaluatie woning komt uit op een 6,7. Beide cijfers zijn ruim voldoende maar liggen wat lager dan het stadsbrede gemiddelde (respectievelijk 7,7 en 7,5). grafiek 7.1 Wonen en woonomgeving Limmel

65 Het rapportcijfer voor de woonomgeving bedraagt voor Limmel 6,5 en de schaalscore voor verloedering is 4,8. De score voor verloedering is significant verbeterd ten opzichte van 2008 (5,6). Het rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte is 5,2. Op dit laatste punt heeft een aanzienlijke verslechtering plaats gevonden sinds de vorige peiling (5,8). De genoemde rapportcijfers en de score verloedering wijken verder in negatieve zin af van de Maastrichtse cijfers (woonomgeving: 7,2; verloedering: 4,4; onderhoud openbare ruimte: 5,8). In Limmel wil 23% van de bewoners beslist binnen 2 jaren verhuizen. Deze groep bewoners is groter dan gemiddeld in Maastricht (9%). 7.4 Voorzieningen Het rapportcijfer voor de voorzieningen in Limmel is met een 5,3 onvoldoende. Deze waardering is daarbij lager dan de gemiddelde waardering in de stad (6,6). 57

66 7.5 Veiligheid grafiek 7.2 Veiligheid Limmel % van de bewoners van Limmel voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dit is bijna gelijk aan het gemiddelde in alle buurten van Maastricht (37%). De verkeersveiligheid in Limmel ligt met een waardering van 5,7 wat lager dan het gemiddelde niveau in de stad (6,2). Sinds 2004 blijft het gevoel van verkeersveiligheid in de buurt vrij stabiel. De mate waarin bewoners dreiging op straat ervaren (schaalscore dreiging) is 2,3. Deze score iets hoger dan de mate waarin mensen in Maastricht dreiging op straat ervaren (2,0). De schaalscore voor vermogensdelicten is in vergelijking met de vorige peiling aanzienlijk verbeterd (5,8). De score is wel nog altijd hoger dan gemiddeld in Maastricht (4,1). 58

67 7.6 Sociaal gezicht De score sociale samenhang voor de buurt is 5,6, terwijl het stadsbrede gemiddelde een 6,1 is. Tweederde van de buurtbewoners is van mening dat er voldoende contact is tussen de buurtbewoners onderling. Dit aandeel is lager dan het stedelijk gemiddelde (74%). grafiek 7.3 Sociale gezicht Limmel Bewoners van Limmel hebben een 6,8 als rapportcijfer gegeven voor de mensen in de buurt en een 6,4 voor de sfeer in de buurt. Deze scores zijn redelijk stabiel door de jaren heen. Ook voor de stad als geheel zijn de scores ruim voldoende. 59

68 7.7 Verantwoordelijkheid en vertrouwen grafiek 7.4 Verantwoordelijkheid en vertrouwen Limmel Verantwoordelijkheid en vertrouwen Limmel % Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor het milieu in uw buurt? Bent u het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren? Veel/voldoende aandacht Zal vooruit gaan Zal achteruit gaan Ruim driekwart van de bewoners van Limmel voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Voor de veiligheid in de buurten en het milieu in de buurt komen deze percentages neer op respectievelijk 70% en 94%. De score voor de verantwoordelijkheid voor veiligheid is lager dan de vergelijkbare waarde voor Maastricht als geheel. Het percentage buurtbewoners dat actief is ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt is 15% (stedelijk gemiddelde: 19%). Bijna de helft van de bewoners vindt dat de gemeente veel of voldoende aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Van de bewoners van Limmel denkt 38% dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan, terwijl 37% verwacht dat deze juist achteruit zal gaan. Ten aanzien van de verbetering van de buurt wordt er positiever gedacht dan gemiddeld. 60

69 7.8 Buurtproblemen De score van geluidsoverlast (vormen van geluidsoverlast, overlast jeugd, overlast omwonenden/ burengerucht) in Limmel bedraagt 4,2 (stedelijk gemiddelde: 3,6). Deze score is redelijk constant gebleven sinds In de buurtpeiling is aan bewoners gevraagd wat volgens hen de drie belangrijkste problemen in de buurt zijn die met voorrang aangepakt moeten worden. In de buurt Limmel zijn de belangrijkste problemen: tabel 7.1 Genoemde problemen Limmel Probleem 1. Overlast studenten 18% 2. Gemis winkel,bank, postkantoor (primaire levensbehoeften) 17% 3. Drugsoverlast 16% 4. Zwerfvuil 13% 5. Samenstelling van de bevolking 12% 6. Verkeersoverlast 12% 7. Parkeerproblemen 10% 8. Hondenpoep 9% 9. Geluidsoverlast 7% 10. Overlast milieuperrons 7% 61

70 62

71 8. Buurtprofiel: Caberg 8.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het buurtprofiel voor Caberg gepresenteerd. Over de jaren 2004, 2006, 2008 en 2010 wordt de ontwikkeling van de leefbaarheid in de buurt weergegeven. Ook wordt de leefbaarheidscore in Caberg vergeleken met het Maastrichtse gemiddelde. 8.2 Kenmerken bevolking Maastricht telt op ruim inwoners en hiervan wonen er op dat moment in de buurt Caberg. Als we een blik werpen op de leeftijdsopbouw van de buurt, dan zien we dat 19% van de inwoners 65 jaar of ouder is. Het aandeel ouderen in Caberg is hiermee vergelijkbaar met het gemiddelde voor Maastricht (18%). De gemiddelde leeftijd in de buurt is 41 jaar. In Maastricht is 25% van de bevolking van allochtone afkomst. De gehanteerde toewijzing autochtoon of allochtoon is gebaseerd op etniciteit. Hierin is onderscheid gemaakt tussen allochtonen afkomstig uit A2 en B landen. Tot de A2 landen behoren de rijke landen (exclusief Nederland), die geen onderwerp zijn van achterstandsbeleid. De B landen zijn alle overige landen die potentieel doelgroep zijn van achterstandsbeleid. Het percentage allochtonen ligt in Caberg met 37% boven het Maastrichtse gemiddelde (25%). Ook het aandeel allochtonen uit achterstandsgebieden overtreft met 18% het gemiddelde voor de gehele stad (8%). Caberg maakt deel uit van de top vijf van buurten met het hoogste aantal allochtonen uit achterstandsgebieden. Als indicator voor de werkloosheid is het aantal niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking gehanteerd.in Maastricht is 10% van de beroepsbevolking niet-werkend maar wel werkzoekend. Het percentage niet-werkende werkzoekenden is in Caberg met 20% een van de vijf hoogste van alle Maastrichtse buurten. Na 2006 zet de daling van de werkloosheid zich in lichte vorm voort. 63

72 In Maastricht zegt 25% van de bewoners een laag inkomen te hebben. In Caberg is dit percentage met 47% aanzienlijk hoger. De groep bewoners van Caberg met een hoger inkomen is 10% tegen 21% gemiddeld in de stad. Dit betekent dat het inkomensniveau van de buurt relatief laag is. Caberg is een van de vijf buurten van Maastricht waar het gemiddelde opleidingsniveau het laagst is. De groep lager opgeleiden (46%) is groter dan gemiddeld in de stad (29%). De groep hoger opgeleiden is aanzienlijk kleiner ten opzichte van het Maastrichts gemiddelde, respectievelijk 27% en 43%. 8.3 Wonen en woonomgeving Het gemiddelde rapportcijfer voor de woning is in 2010 in Caberg 7,1 en de score evaluatie woning komt uit op 7,0 (gemiddelde van Maastricht is respectievelijk 7,7 en 7,5). grafiek 8.1 Wonen en woonomgeving Caberg Wonen & Woonomgeving Caberg % 11% 12% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Verhuisplannen binnen 2 jaar Schaalscore evaluatie woning Schaalscore verloedering Rapportcijfer woning Rapportcijfer woonomgeving Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte in de buurt 64

73 Het rapportcijfer voor de woonomgeving bedraagt voor Caberg 6,5 en is daarmee lager dan het gemiddelde van Maastricht (7,2). De schaalscore voor verloedering komt uit op 4,9 en het rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte in de buurt is 5,4. Deze maten voor de leefbaarheid in de buurt wijken niet beduidend af van het gemiddelde niveau van de stad (respectievelijk 4,4 en 5,8). In Caberg wil 8% van de bewoners beslist binnen 2 jaren verhuizen. De omvang van deze groep bewoners is gelijk aan het gemiddelde van Maastricht (8%). 8.4 Voorzieningen Het rapportcijfer voor de voorzieningen in Caberg bedraagt 6,9. Deze waardering is hoger dan de gemiddelde waardering in de stad (6,6). Bezien over de periode is de beoordeling door de bewoners van dit aspect van de leefbaarheid in de buurt aanzienlijk gestegen (2008: 6,5). 65

74 8.5 Veiligheid In Caberg voelt 51% van de bewoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Het gevoel van onveiligheid is daarmee aanzienlijk groter dan gemiddeld in alle buurten van Maastricht (37%). De verkeersveiligheid in Caberg wijkt met een waardering van 5,7 licht negatief af van het gemiddelde niveau in de stad (6,2). De mate waarin bewoners dreiging op straat ervaren (schaalscore dreiging) is met een 2,5 gelijk gebleven aan 2008 en ligt boven de mate waarin mensen in Maastricht dreiging op straat ervaren (2,0). Vermogensdelicten komen volgens de bewoners van Caberg (4,8) vaker voor dan de bewoners van Maastricht aangeven (4,1). Het Maastrichts gemiddelde op dit punt is behoorlijk gedaald. Ook Caberg laat een significante daling zien in vermogensdelicten ten opzichte van 2008 (5,7). grafiek 8.2 Veiligheid Caberg

75 8.6 Sociaal gezicht De score sociale samenhang in Caberg bedraagt 5,2 waarbij het gemiddelde van Maastricht 6,1 is. Ten opzichte van 2008 is de sociale samenhang in 2010 in Caberg gelijk gebleven. grafiek 8.3 Sociale gezicht Caberg In Caberg vindt 69% van de bewoners dat ze voldoende contacten hebben met andere mensen in de buurt. Dit ligt lager dan het gemiddelde niveau van Maastricht (74%). Het gemiddelde rapportcijfer voor de mensen in Caberg bedraagt 6,5 en voor de sfeer in de buurt 6,3 terwijl het gemiddelde van de stad respectievelijk 7,2 en 7,0 is. Deze waarderingen zijn sinds 2004 stabiel en liggen enigszins onder de gemiddelde scores in de stad als geheel. 67

76 8.7 Verantwoordelijkheid en vertrouwen In Caberg voelt 77% van de bewoners zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt, 75% voor de veiligheid in de buurt en 85% voor het milieu in de buurt. In vergelijking met 2008 zijn alle drie de vormen van medeverantwoordelijkheid voor de eigen buurt licht gestegen. grafiek 8.4 Verantwoordelijkheid en vertrouwen Caberg Het percentage buurtbewoners dat actief is ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt is voorts 21% (gemiddeld in Maastricht: 19%). Een toenemend deel van de buurtbevolking (30%) is van mening dat de gemeente veel of voldoende aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Dit aandeel bedroeg in 2008 nog 17%. De bewoners van Caberg zijn ook optimistischer geworden over de toekomst van hun buurt. Zo geeft 27% van de bewoners van Caberg aan dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan tegenover 11% in Daarnaast geeft 36% van de inwoners van deze buurt aan dat de buurt in de komende jaren achteruit zal gaan. Dit is gelijk gebleven aan het percentage van de voorgaande jaren. De gemiddelde 68

77 houding van de Maastrichtenaren is 17% op het aspect van vooruitgang van de buurt en 28% op het aspect van achteruitgang van de buurt. 8.8 Buurtproblemen De score van geluidsoverlast (vormen van geluidsoverlast, overlast jeugd, overlast omwonenden/ burengerucht) in Caberg bedraagt 4,5. De mate waarin bewoners van de buurt geluidsoverlast ervaren is sinds 2008 positief significant veranderd. Deze vorm van overlast is elders in Maastricht gedaald van 3,9 van 3,6. Dit wijst op een positievere houding ten aanzien van geluidsoverlast in de stad. In de buurtpeiling is aan bewoners gevraagd wat volgens hen de drie belangrijkste problemen in de buurt zijn die met voorrang aangepakt moeten worden. In de buurt Caberg zijn de belangrijkste problemen: tabel 8.1 Genoemde problemen Caberg Probleem 1. Drugsoverlast 30% 2. Verkeersoverlast 16% 3. Zwerfvuil 15% 4. Slechte bestrating/trottoirs 14% 5. Parkeerproblemen 12% 6. Hangjongeren 8% 7. Veiligheid 7% 8. Meer toezicht politie/camerabewaking 5% 9. Overlast milieuperrons 5% 10. Burenoverlast 4% 69

78 70

79 9. Buurtprofiel: Malberg 9.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor Malberg gepresenteerd. Over de jaren 2004, 2006, 2008 en 2010 worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in Malberg vergeleken met het Maastrichtse gemiddelde. 9.2 Kenmerken bevolking Maastricht heeft op inwoners en hiervan wonen er in Malberg. De buurt kenmerkt zich door een wat hoger percentage ouderen dan gemiddeld in Maastricht. Van het totaal aantal inwoners is namelijk 24% 65 jaar of ouder. Daarbij is er sprake van een stijgende trend, waarbij het aandeel 65-plussers sterker toeneemt dan gemiddeld in de stad. De gemiddelde leeftijd in de buurt bedraagt 45 jaar. In Maastricht is 25% van de bevolking van allochtone afkomst. De gehanteerde toewijzing autochtoon of allochtoon is gebaseerd op etniciteit. Hierin is onderscheid gemaakt tussen allochtonen afkomstig uit A2 en B landen. Tot de A2 landen behoren de rijke landen (exclusief Nederland), die geen onderwerp zijn van achterstandsbeleid. De B landen zijn alle overige landen die potentieel doelgroep zijn van achterstandsbeleid. Het percentage allochtonen uit B-landen ligt in Malberg met 12% boven het Maastrichtse gemiddelde (8%). In de loop der jaren blijft de omvang van de groep allochtonen in de buurt stabiel. Als indicator voor de werkloosheid is het aantal niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking gehanteerd. In Maastricht is 10% van de beroepsbevolking niet-werkend maar wel werkzoekend en in Malberg is dat aandeel met 16% hoger. De daling van de werkloosheid is in Malberg sterker dan gemiddeld in Maastricht. 71

80 De inkomens in Malberg zijn relatief laag. In Maastricht zegt 25% van de bewoners een laag inkomen te hebben, twerijl dit in Malberg 42% is. 6% van de inwoners van Malberg heeft een hoger inkomen tegenover 21% gemiddeld in de stad. Het opleidingsniveau van de bewoners in Malberg is fors lager dan gemiddeld in Maastricht. De groep lager opgeleiden (52%) is aanzienlijk groter dan Maastricht in totaal (29%) en de groep hoger opgeleiden (15%) is eveneens een stuk kleiner dan Maastricht in totaal (43%). 9.3 Wonen en woonomgeving Het gemiddelde rapportcijfer voor de woning is in 2010 in Malberg is 7,0 en de score evaluatie woning komt uit op 7,1. Beide scores liggen onder de gemiddelde Maastrichtse waarden. Het rapportcijfer voor de eigen woning is sinds 2008 (7,6) significant gedaald. grafiek 9.1 Wonen en woonomgeving Malberg Wonen & Woonomgeving Malberg % 13% 10% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Verhuisplannen binnen 2 jaar Schaalscore evaluatie woning Schaalscore verloedering Rapportcijfer woning Rapportcijfer woonomgeving Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte in de buurt 72

81 Het rapportcijfer voor de woonomgeving bedraagt voor Malberg 6,7. Malberg scoort met een 6,0 hoog op verloedering, want gemiddeld genomen bedraagt deze score in Maastricht 4,4. Het rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte in de buurt is met een 5,4 aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2008 (5,8). In Malberg wil 7% van de bewoners beslist binnen 2 jaren verhuizen. Dit is bijna gelijk aan het gemiddelde voor Maastricht (8%). 9.4 Voorzieningen Het rapportcijfer voor de voorzieningen in Malberg bedraagt 6,7. Deze waardering is vergelijkbaar met de gemiddelde waardering in de stad. Het voorzieningenniveau heeft zich in Malberg vanaf 2008 (7,0) negatief ontwikkeld. 73

82 9.5 Veiligheid grafiek 9.2 Veiligheid Malberg Veiligheid Malberg % 47% 45% 38% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? Schaalscore dreiging Rapportcijfer verkeersveiligheid in de buurt Schaalscore vermogensdelicten In Malberg voelt 45% van de bewoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt (Maastricht totaal 37%). Bewoners geven in 2010 voor de verkeersveiligheid een rapportcijfer van een 5,3. Dit cijfer is onvoldoende en is daarbij lager dan het Maastrichtse gemiddelde (6,2). De verkeersveiligheid in Malberg is volgens de bewoners sterk gedaald. In 2006 werd in Malberg de verkeersveiligheid nog hoger gewaardeerd dan het stedelijk gemiddelde. In Malberg is de schaalscore voor dreiging op straat met 3,0 hoger dan het gemiddelde niveau in de stad (2,0). Na een daling van de dreiging in 2006 is deze score in de buurt de laatste jaren weer behoorlijk toegenomen. De score van vermogensdelicten in Malberg komt uit op 4,8 tegen 4,1 gemiddeld in de stad. In Malberg is er vanaf 2004 een behoorlijke daling te zien van het aantal vermogensdelicten. 74

83 9.6 Sociale gezicht grafiek 9.2 Sociale gezicht Malberg Sociale gezicht Malberg % 70% 76% 74% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, voldoende contacten Rapportcijfer mensen in de buurt Sociale samenhang Rapportcijfer sfeer in de buurt De score sociale samenhang in Malberg bedraagt 5,8. Dit is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in Maastricht. Gedurende de vier gehouden buurtpeilingen is deze score stabiel. In Malberg vindt 74% van de bewoners dat ze voldoende contacten hebben met andere mensen in de buurt. Ook op dit aspect van de sociale cohesie is in Malberg de afgelopen jaren weinig veranderd. Het gemiddelde rapportcijfer voor de mede buurtbewoners in Malberg bedraagt 6,8 en voor de sfeer 6,5. Beide waarderingen liggen iets onder het gemiddelde niveau van de stad (respectievelijk 7,2 en 7,0). 75

84 9.7 Verantwoordelijkheid / vertrouwen In Malberg voelt 82% zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt, 77% voor de veiligheid en 90% voor het milieu. De scores voor de medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid, de veiligheid en het milieu komen in de buurt van de Maastrichtse cijfers (respectievelijk 86%, 81% en 92%). grafiek 9.3 Veiligheid Malberg Verantwoordelijkheid en vertrouwen Malberg % Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor het milieu in uw buurt? Bent u het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren? Veel/voldoende aandacht Zal vooruit gaan Zal achteruit gaan Het aantal mensen dat actief is ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt is 16%. Dit is iets lager dan het gemiddelde van Maastricht (19%). Zo n 29% van de bewoners van Malberg vindt dat er veel of voldoende aandacht is vanuit de gemeente voor problemen in de buurt. Dit aandeel is significant toegenomen ten opzichte van 2008 (24%). Zo n 35% van de bewoners van Malberg denkt dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan en 19% verwacht dat deze achteruit zal gaan. De groep bewoners van Malberg die verwacht dat de buurt verder 76

85 vooruit gaat is nog altijd groot in vergelijking met het Maastrichtse gemiddelde (27%)., ondanks de sterke daling sinds 2008 toen het percentage optimisten nog 52% bedroeg. 9.8 Buurtproblemen De score van geluidsoverlast (vormen van geluidsoverlast, overlast jeugd, overlast omwonenden/burengerucht) in Malberg bedraagt 4,7 en is daarmee hoger dan gemiddeld in de stad (3,6). In de Buurtpeiling 2010 is aan bewoners gevraagd wat volgens hen de belangrijkste problemen in de buurt zijn die met voorrang aangepakt moeten worden. In de buurt Malberg zijn de belangrijkste problemen: tabel 9.1 Genoemde problemen Malberg Probleem 1. Drugsoverlast 31% 2. Hangjongeren 22% 3. Verkeersoverlast 17% 4. Slecht onderhoud groenvoorziening 16% 5. Parkeerproblemen 10% 6. Zwerfvuil 10% 7. Meer toezicht politie/camerabewaking 7% 8. Overlast milieuperrons 7% 9. Hondenpoep 6% 10. Geluidsoverlast 5% 77

86 78

87 10. Buurtprofiel: Mariaberg 10.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het buurtprofiel voor Mariaberg gepresenteerd. Over de jaren 2004, 2006, 2008 en 2010 wordt de ontwikkeling van de leefbaarheid in de buurt weergegeven. Daarbij wordt de leefbaarheid in Mariaberg vergeleken met het Maastrichtse gemiddelde Kenmerken bevolking In Mariaberg wonen per personen, hiervan is 16% 65 jaar of ouder. Het percentage ouderen in Mariaberg is lager dan gemiddeld in Maastricht (18%). De gemiddelde leeftijd in deze buurt is 41 jaar. In Maastricht is 25% van de bevolking allochtoon. De gehanteerde toewijzing autochtoon of allochtoon is gebaseerd op etniciteit. Hierin is onderscheid gemaakt tussen allochtonen afkomstig uit A2 en B landen. Tot de A2 landen behoren de rijke landen (exclusief Nederland), die geen onderwerp zijn van achterstandsbeleid. De B landen zijn alle overige landen die potentieel doelgroep zijn van achterstandsbeleid. Het percentage allochtonen in Mariaberg ligt met 30% boven het Maastrichtse gemiddelde (25%). Ook het aandeel allochtonen uit achterstandsgebieden overtreft met 12% het gemiddelde voor de gehele stad (8%). Dit is een opmerkelijke stijging, aangezien het percentage in de voorgaande jaren zich rondom 8% bevond. Als indicator voor de werkloosheid is het aantal niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking gehanteerd. In Maastricht is 10% van de beroepsbevolking niet-werkend maar wel werkzoekend. Het percentage nietwerkende werkzoekenden is in Mariaberg met 18% een van de vijf hoogste van alle Maastrichtse buurten. De daling van de werkloosheid die inzet na 2006 zet zich in lichte vorm voort. In Maastricht zegt 25% van de bewoners een laag inkomen te hebben. In Mariaberg is dit percentage hoger, namelijk 37%. De groep bewoners van Mariaberg met een hoger inkomen is 10% tegen 21% 79

88 gemiddeld in de stad. In de periode van 2006 tot 2010 is het percentage van mensen met een laag inkomen gedaald en het percentage mensen met een hoog inkomen is gestegen. Het opleidingsniveau van de bewoners in Mariaberg is lager dan gemiddeld in Maastricht. De groep lager opgeleiden (40%) is groter dan gemiddeld in Maastricht (29%) en hiermee behoort deze buurt tot de buurten met het gemiddeld laagst genoten opleidingsniveau. De groep hoger opgeleiden is aanzienlijk kleiner ten opzichte van het Maastrichts gemiddelde, respectievelijk 35% en 43%. Ten opzichte van 2008 is het percentage laag opgeleiden gedaald (2008: 57%) en het percentage hoog opgeleiden gestegen (2008: 24%) Wonen en woonomgeving Het gemiddelde rapportcijfer voor de woning is in 2010 in Mariaberg 7,2, het gemiddelde van Maastricht is 7,7. Het cijfer evaluatie woning is significant gestegen van een 6,6 in 2008 naar een 6,9 in Deze zijn beide lager dan het stedelijk gemiddelde (7,5). grafiek 10.1 Wonen en woonomgeving Mariaberg Wonen & Woonomgeving Mariaberg % 15% 13% 15% % 40% 30% 20% 10% 0% Verhuisplannen binnen 2 jaar Schaalscore evaluatie woning Schaalscore verloedering Rapportcijfer woning Rapportcijfer woonomgeving Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte in de buurt 80

89 Het rapportcijfer voor de woonomgeving bedraagt voor Mariaberg 6,5 en is daarmee lager dan het gemiddelde van Maastricht (7,2). De schaalscore voor verloedering komt uit op 5,4 en het rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte in de buurt is 5,5. Deze maten voor de leefbaarheid in de buurt wijken af van het gemiddelde niveau van de stad (respectievelijk 4,4 en 5,8). Daarbij geldt voor de schaalscore van verloedering een significant positieve vooruitgang ten opzichte van 2008 (6,1). In Mariaberg wil 15% van de bewoners beslist binnen 2 jaren verhuizen. De omvang van deze groep bewoners is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van Maastricht (8%) Voorzieningen Het rapportcijfer voor de voorzieningen in Mariaberg bedraagt 6,6. Deze waardering is gelijk aan de gemiddelde waardering in de stad (6,6). Bezien over de periode is de beoordeling door de bewoners van dit aspect van de leefbaarheid in de buurt licht gestegen (2008: 6,5) Veiligheid In Mariaberg voelt 42% van de bewoners zich wel eens onveilig in de buurt. Het gevoel van onveiligheid is daarmee aanzienlijk groter dan gemiddeld in alle buurten van Maastricht (37%). De verkeersveiligheid in Mariaberg wijkt met een waardering van 5,9 licht negatief af van het gemiddelde niveau in de stad (6,2). De mate waarin bewoners dreiging op straat ervaren (schaalscore dreiging) is met een 2,6 licht gedaald ten opzichte van 2008 (2,8) en ligt ook boven de mate waarin mensen in Maastricht dreiging op straat ervaren (2,0). Vermogensdelicten komen volgens de bewoners van Mariaberg (4,4) vaker voor als de bewoners van Maastricht aangeven (4,1). Waar het Maastrichts gemiddelde flink (significant) gedaald is, laat deze buurt ook een significante daling zien in vermogensdelicten ten opzichte van 2008 (5,4). 81

90 10.6 Sociaal gezicht De indicatoren die het sociaal gezicht bepalen zijn in 2010 hoger dan in De score sociale samenhang in Mariaberg bedraagt 5,6 waarbij het gemiddelde van Maastricht 6,1 is. Ten opzichte van 2008 is de sociale samenhang in Mariaberg toegenomen. grafiek 10.2 Sociale gezicht Mariaberg In Mariaberg vindt 79% van de bewoners dat ze voldoende contacten hebben met andere mensen in de buurt, een toename ten opzichte van 2008 (70%). Dit ligt hoger dan het gemiddelde niveau van Maastricht (74%). Het gemiddelde rapportcijfer voor de mensen in Mariaberg bedraagt 6,6. Dit is een toename in het cijfer ten aanzien van het cijfer van 2008 (6,4). De sfeer in de buurt wordt beoordeeld met het cijfer 6,5. Dit cijfer was in 2008 een 6,2. De rapportcijfers die de inwoners van Mariaberg geven voor de medebewoners in de buurt (6,6) en voor de sfeer in de buurt (6,5) zijn sinds 2008 gestegen 82

91 (respectievelijk 6,4, 6,2) Toch liggen deze cijfers nog onder het stedelijk gemiddelde van 2010 (mensen in de eigen buurt 7,2; sfeer in de eigen buurt 7,0) Verantwoordelijkheid en vertrouwen In Mariaberg voelt 76% van de bewoners zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt, 64% voor de veiligheid in de buurt en 85% voor het milieu in de buurt. De medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid en het milieu in de buurt zijn significant gedaald ten opzicht van 2008 (respectievelijk 69% en 85%). grafiek 10.3 Verantwoordelijkheid en vertrouwen Mariaberg Verantwoordelijkheid en vertrouwen Mariaberg % Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor het milieu in uw buurt? Bent u het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren? Veel/voldoende aandacht Zal vooruit gaan Zal achteruit gaan Het percentage buurtbewoners dat actief is ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt is 16% (gemiddeld in Maastricht: 19%). 83

92 Een toenemend deel van de buurtbevolking (40%) is van mening dat de gemeente veel of voldoende aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Dit deel bedroeg in 2008 nog 15%. Daarentegen zijn de bewoners van Mariaberg zowel positiever als negatiever geworden over de toekomst van hun buurt. Zo geeft 16% van de bewoners van Mariaberg aan dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan tegenover 10% in Daarnaast geeft 45% van de inwoners van deze buurt aan dat de buurt in de komende jaren achteruit zal gaan. De gemiddelde houding van de Maastrichtenaren is 17% op het aspect van vooruitgang van de buurt en 28% op het aspect van achteruitgang van de buurt Buurtproblemen De score van geluidsoverlast (vormen van geluidsoverlast, overlast jeugd, overlast omwonenden/ burengerucht) in Mariaberg bedraagt 4,6. De mate waarin bewoners van de buurt geluidsoverlast ervaren is sinds 2008 (5,3) significant gedaald. Deze vorm van overlast is elders in Maastricht gedaald van 3,9 naar 3,6. In de buurtpeiling is aan bewoners gevraagd wat volgens hen de drie belangrijkste problemen in de buurt zijn die met voorrang aangepakt moeten worden. In de buurt Mariaberg zijn de belangrijkste problemen: tabel 10.1 Genoemde buurtproblemen Mariaberg Probleem 1. Drugsoverlast 34% 2. Parkeerproblemen 20% 3. Zwerfvuil 14% 4. Verkeersoverlast 11% 5. Hangjongeren 10% 6. Hondenpoep 10% 7. Slecht onderhoud groenvoorziening 9% 8. Overlast milieuperrons 8% 9. Geluidsoverlast 8% 10. Slechte bestrating/trottoirs 7% 84

93 11. Buurtprofiel: Statenkwartier 11.1 Inleiding Dit hoofdstuk presenteert het buurtprofiel voor Statenkwartier. De ontwikkeling van de buurt wordt over de jaren 2006, 2008 en 2010 weergegeven. Hierbij wordt de leefbaarheid in Statenkwartier vergeleken met het Maastrichtse gemiddelde. In de vorige rapportage zijn de resultaten voor deze buurt niet afzonderlijk aan bod gekomen Kenmerken bevolking In Statenkwartier wonen per personen, hiervan is net als de voorgaande jaren 15% 65 jaar of ouder. Het percentage ouderen in Statenkwartier is hiermee iets lager dan het stedelijk gemiddelde van 18%. De gemiddelde leeftijd in de buurt komt neer op 38 jaar. Een kwart van de inwoners van Maastricht is allochtoon. De gehanteerde toewijzing autochtoon of allochtoon is gebaseerd op etniciteit. Hierin is onderscheid gemaakt tussen allochtonen afkomstig uit A2 en B landen. Tot de A2 landen behoren de rijke landen (exclusief Nederland), die geen onderwerp zijn van achterstandsbeleid. De B landen zijn alle overige landen die potentieel doelgroep zijn van achterstandsbeleid. Het percentage allochtonen in Statenkwartier ligt met 29% boven het gemiddelde voor Maastricht. Het aandeel allochtonen uit achterstandsgebieden is met 7% bijna gelijk aan het gemiddelde voor de gehele stad (8%). Als indicator voor de werkloosheid is het aantal niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking gehanteerd.in Maastricht is 10% van de beroepsbevolking niet-werkend maar wel werkzoekend. Het percentage niet-werkende werkzoekenden in Statenkwartier is 7%. 85

94 Uit onderzoek onder de inwoners van Maastricht blijkt dat 25% van de bewoners een laag inkomen heeft. In Statenkwartier heeft zelfs 37% van de buurtbewoners aangegeven een laag inkomen te hebben. Het aandeel inwoners met een hoog inkomen is met 14% lager dan gemiddeld in de stad (21%). Het opleidingsniveau van de bewoners in Statenkwartier ligt hoger dan stedelijk gemiddeld. Met 16% is het aandeel lager opgeleiden namelijk kleiner dan gemiddeld in Maastricht (29%). Het aandeel hoger opgeleiden is lager (28%) dan gemiddeld in de hele stad (43%) Wonen en woonomgeving De waardering die de bewoners voor de eigen woning hebben gegeven is gemeten door middel van een rapportcijfer. Voor 2010 is het gemiddelde rapportcijfer voor de woning in Statenkwartier gelijk aan het stedelijk gemiddelde van 7,7. grafiek 11.1 Wonen en woonomgeving Statenkwartier Wonen & Woonomgeving Statenkwartier % 15% 14% % 40% 30% 20% 10% 0% Verhuisplannen binnen 2 jaar Schaalscore evaluatie woning Schaalscore verloedering Rapportcijfer woning Rapportcijfer woonomgeving Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte in de buurt 86

95 Daarnaast is er een viertal stellingen voorgelegd waarvan de bewoners hebben aangegeven of zij het hiermee eens of oneens zijn. Uit deze stellingen is een schaalscore Evaluatie woning samengesteld. Hoe hoger deze score, hoe hoger de waardering voor de woning. De stellingen zijn weergegeven in hoofdstuk 2. De schaalscore voor de evaluatie woning komt in de buurt uit op een 7,1. Dit cijfer is voldoende maar ligt wel onder het gemiddelde voor Maastricht (7,5). Net als voor de woning is voor de woonomgeving om een rapportcijfer gevraagd. Stadsbreed komt dit cijfer neer op een 7,2. Het gemiddelde voor Statenkwartier ligt met een 6,9 wat lager. De waardering voor het onderhoud van de openbare ruimte wordt via twee kengetallen weergegeven: een rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte en een schaalscore op basis een aantal voorvallen. Burgers hebben aangegeven of deze vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen in de buurt. Vervolgens is een schaalscore Verloedering samengesteld. Hoe hoger de waarde van dit kengetal, hoe meer verloedering er in de buurt voorkomt. De score voor verloedering komt in Maastricht gemiddeld uit op 4,4. De verloedering in Statenkwartier wijkt hier met een 5,6 in negatieve zin van af. Deze score is in 2010 gelijk gebleven ten opzichte van Ook voor het onderhoud van de openbare ruimte hebben de bewoners een rapportcijfer gegeven. Dit cijfer is voor de stad als geheel met een 5,8 net voldoende. In Statenkwartier heeft men het onderhoud van de openbare ruimte met een 6,0 beoordeeld. In het Statenkwartier wil 14% van de bewoners beslist binnen 2 jaren verhuizen. Deze groep bewoners is groter dan gemiddeld in Maastricht (9%) Voorzieningen Het rapportcijfer voor de voorzieningen in Statenkwartier komt neer op 7,2. Deze waardering is hoger dan de gemiddelde waardering in de stad (6,6). Over de periode is de beoordeling voor dit aspect van de leefbaarheid in de buurt steeds ruim voldoende. 87

96 11.5 Veiligheid Iets meer dan de helft van de bewoners van Statenkwartier voelt zich wel eens onveilig in de buurt, terwijl het gevoel van onveiligheid is gemiddeld in alle buurten van Maastricht 37% is. Sinds 2006 blijft het gevoel van onveiligheid in de buurt vrij stabiel. De verkeersveiligheid in Statenkwartier ligt met een waardering van 5,9 wat lager dan het gemiddelde niveau in de stad (6,2). grafiek 11.2 Veiligheid Statenkwartier Veiligheid Statenkwartier % 53% 55% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? Schaalscore dreiging Rapportcijfer verkeersveiligheid in de buurt Schaalscore vermogensdelicten De mate waarin bewoners dreiging op straat ervaren (schaalscore dreiging) blijft met een 4,5 zo goed als gelijk aan de voorgaande jaren. Deze score ligt boven de mate waarin mensen in Maastricht dreiging op straat ervaren (2,0). Vermogensdelicten komen volgens de bewoners van Statenkwartier vaker voor in de buurt (5,8) dan gemiddeld in Maastricht (4,1). 88

97 11.6 Sociaal gezicht De score sociale samenhang voor de buurt is 5,3, terwijl het stadsbrede gemiddelde een 6,1 is. Zo n driekwart van de buurtbewoners is van mening dat er voldoende contact is tussen de buurtbewoners onderling. Dit aandeel is precies gelijk aan het gemiddelde voor Maastricht. grafiek 11.3 Sociale gezicht Statenkwartier Sociale gezicht Statenkwartier % 72% 74% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, voldoende contacten Rapportcijfer mensen in de buurt Sociale samenhang Rapportcijfer sfeer in de buurt Bewoners van Statenkwartier hebben een 7,0 als rapportcijfer gegeven voor de mensen in de buurt en een 6,8 voor de sfeer in de buurt. Deze scores zijn vrij constant door de tijd heen. Ook voor de stad als geheel zijn de scores ruim voldoende, respectievelijk 7,2 en 7,0. 89

98 11.7 Verantwoordelijkheid en vertrouwen grafiek 11.4 Verantwoordelijkheid en vertrouwen Statenkwartier % Verantwoordelijkheid en vertrouwen Statenkwartier Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor het milieu in uw buurt? Bent u het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren? Veel/voldoende aandacht Zal vooruit gaan Zal achteruit gaan Bijna 80% van de bewoners van Statenkwartier voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Voor de veiligheid in de buurten en het milieu in de buurt zijn deze percentages respectievelijk 77% en 89%. Deze scores liggen net wat lager dan de vergelijkbare waarden voor de Maastrichtse buurten in totaal. Het percentage buurtbewoners dat actief is ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt is gelijk aan het stedelijk gemiddelde (19%). Ongeveer een kwart van de bewoners vindt dat de gemeente veel of voldoende aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Van de bewoners van Statenkwartier denkt 21% dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan, terwijl 28% verwacht dat deze juist achteruit zal gaan. Beide percentages liggen komen in de buurt van de gemiddelden voor Maastricht (respectievelijk 17% en 28%). 90

99 11.8 Buurtproblemen De score van geluidsoverlast (vormen van geluidsoverlast, overlast jeugd, overlast omwonenden/ burengerucht) in Statenkwartier bedraagt 4,9 (stedelijk gemiddelde: 3,6). Deze score is redelijk stabiel gebleven sinds In de buurtpeiling is aan bewoners gevraagd wat volgens hen de drie belangrijkste problemen in de buurt zijn die met voorrang aangepakt moeten worden. In de buurt Statenkwartier zijn de belangrijkste problemen: tabel 11.1 Genoemde problemen Statenkwartier Probleem 1. Drugsoverlast 43% 2. Parkeerproblemen 33% 3. Verkeersoverlast 17% 4. Zwerfvuil 15% 5. Hondenpoep 11% 6. Geluidsoverlast 10% 7. Overlast studenten 8% 8. Overlast dronken mensen 5% 9. Veiligheid 5% 10. Slechte bestrating/trottoirs 4% 91

100 92

101 12. Buurtprofiel: Wyckerpoort 12.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het buurtprofiel voor Wyckerpoort gepresenteerd Over de jaren 2004, 2006, 2008 en 2010 wordt de ontwikkeling van de leefbaarheid in de buurt weergegeven. Daarbij wordt de leefbaarheid in Wyckerpoort vergeleken met het Maastrichtse gemiddelde Kenmerken bevolking In Wyckerpoort wonen per personen, hiervan is 19% 65 jaar of ouder. Het percentage ouderen in Wyckerpoort is iets hoger dan gemiddeld in Maastricht (18%). De gemiddelde leeftijd in deze buurt is 42 jaar. In Maastricht is 25% van de bevolking allochtoon. De gehanteerde toewijzing autochtoon of allochtoon is gebaseerd op etniciteit. Hierin is onderscheid gemaakt tussen allochtonen afkomstig uit A2 en B landen. Tot de A2 landen behoren de rijke landen (exclusief Nederland), die geen onderwerp zijn van achterstandsbeleid. De B landen zijn alle overige landen die potentieel doelgroep zijn van achterstandsbeleid. Het percentage allochtonen in Wyckerpoort ligt met 28% boven het Maastrichtse gemiddelde (25%). Ook het aandeel allochtonen uit achterstandsgebieden overtreft met 11% het gemiddelde voor de gehele stad (8%). Als indicator voor de werkloosheid is het aantal niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking gehanteerd. In Maastricht is 10% van de beroepsbevolking niet-werkend maar wel werkzoekend. Het percentage niet-werkende werkzoekenden is in Wyckerpoort 11%. De daling van de werkloosheid die inzet na 2006 zet zich voort. In Maastricht zegt 25% van de bewoners een laag inkomen te hebben. In Wyckerpoort is dit percentage iets hoger, namelijk 27%. De groep bewoners van Wyckerpoort met een hoger inkomen is 16% tegen 21% gemiddeld in de stad. Ten opzichte van 2008 is het aantal personen met een laag inkomen (24%) gestegen en is het aantal personen met een hoog inkomen (19%) gedaald. 93

102 Het opleidingsniveau van de bewoners in Wyckerpoort is hoger dan gemiddeld in Maastricht. De groep lager opgeleiden (22%) is kleiner dan gemiddeld in Maastricht (29%). De groep hoger opgeleiden is aanzienlijk groter ten opzichte van het Maastrichts gemiddelde, respectievelijk 51% en 43%. Ten opzichte van 2008 is het percentage laag opgeleiden gedaald (2008: 33%) en het percentage hoog opgeleiden gestegen (2008: 43%) Wonen en woonomgeving Het gemiddelde rapportcijfer voor de woning is in 2010 in Wyckerpoort 7,5, het gemiddelde van Maastricht is 7,7. Het cijfer evaluatie woning is 7,4 in 2010, het stedelijk gemiddelde op dit aspect bedraagt 7,5. grafiek 12.1 Wonen en woonomgeving Wyckerpoort Wonen & Woonomgeving Wyckerpoort % 13% 14% 11% % 40% 30% 20% 10% 0% Verhuisplannen binnen 2 jaar Schaalscore evaluatie woning Schaalscore verloedering Rapportcijfer woning Rapportcijfer woonomgeving Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte in de buurt 94

103 Het rapportcijfer voor de woonomgeving bedraagt voor Wyckerpoort 6,5 en is daarmee lager dan het gemiddelde van Maastricht (7,2). De schaalscore voor verloedering komt uit op 4,7 en het rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte in de buurt is 6,0. Deze maten voor de leefbaarheid in de buurt wijken af van het gemiddelde niveau van de stad (respectievelijk 4,4 en 5,8). In Wyckerpoort wil 11% van de bewoners beslist binnen 2 jaren verhuizen. De omvang van deze groep bewoners is hoger dan het gemiddelde van Maastricht (8%) Voorzieningen Het rapportcijfer voor de voorzieningen in Wyckerpoort bedraagt 6,5. Deze waardering is bijna gelijk aan de gemiddelde waardering in de stad (6,6). Bezien over de periode is de beoordeling door de bewoners van dit aspect van de leefbaarheid in de buurt vrijwel gelijk gebleven (2008: 6,5). 95

104 12.5 Veiligheid grafiek 12.2 Veiligheid Wyckerpoort Veiligheid Wyckerpoort % 53% 54% 58% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? Schaalscore dreiging Rapportcijfer verkeersveiligheid in de buurt Schaalscore vermogensdelicten In Wyckerpoort voelt 66% van de bewoners zich wel eens onveilig in de buurt. Het gevoel van onveiligheid is daarmee aanzienlijk groter dan gemiddeld in alle buurten van Maastricht (37%). Hiermee bevindt deze buurt zich in de top 5 van buurten met een hoog onveiligheidgevoel onder de bewoners. De verkeersveiligheid in Wyckerpoort wijkt met een waardering van 5,8 eveneens negatief af van het gemiddelde niveau in de stad (6,2). De mate waarin bewoners dreiging op straat ervaren (schaalscore dreiging) is met een 3,2 gestegen ten opzichte van 2008 (2,9) en ligt ook boven de mate waarin mensen in Maastricht dreiging op straat ervaren (2,0). Vermogensdelicten komen volgens de bewoners van Wyckerpoort (5,4) vaker voor dan de bewoners van Maastricht aangeven (4,1). Waar het Maastrichts gemiddelde flink (significant) gedaald is, laat deze buurt ook een lichte daling zien in vermogensdelicten ten opzichte van 2008 (5,5). 96

105 12.6 Sociaal gezicht grafiek 12.3 Sociale gezicht Wyckerpoort Sociale gezicht Wyckerpoort % 74% 69% 69% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, voldoende contacten Rapportcijfer mensen in de buurt Sociale samenhang Rapportcijfer sfeer in de buurt De score sociale samenhang in Wyckerpoort bedraagt 5,2 waarbij het gemiddelde van Maastricht 6,1 is. In Wyckerpoort vindt 69% van de bewoners dat ze voldoende contacten hebben met andere mensen in de buurt. Dit ligt lager dan het gemiddelde niveau van Maastricht (74%). Het gemiddelde rapportcijfer voor de mensen in Wyckerpoort bedraagt 6,8. De sfeer in de buurt wordt beoordeeld met het cijfer 6,5. Dit cijfer was in 2008 een 6,3. Het rapportcijfer van de mensen in de buurt en sfeer in de buurt van het stedelijke gemiddelde is respectievelijk 7,2 en 7,0. 97

106 12.7 Verantwoordelijkheid en vertrouwen grafiek 12.4 Verantwoordelijkheid en vertrouwen Wyckerpoort Verantwoordelijkheid en vertrouwen Wyckerpoort % Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid in uw buurt? Voelt u zich medeverantwoordelijk voor het milieu in uw buurt? Bent u het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren? Veel/voldoende aandacht Zal vooruit gaan Zal achteruit gaan In Wyckerpoort voelt 83% van de bewoners zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt, 79% voor de veiligheid in de buurt en 93% voor het milieu in de buurt. Het percentage buurtbewoners dat actief is ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt is 21% (gemiddeld in Maastricht: 19%). Een significant toenemend deel van de buurtbevolking (43% in 2010 t.o.v. 29% in 2008) is van mening dat de gemeente veel of voldoende aandacht heeft voor de problemen in de buurt. Daarentegen zijn de bewoners van Wyckerpoort significant negatiever geworden over de toekomst van hun buurt. Zo geeft 14% van de bewoners van Wyckerpoort aan dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan tegenover 22% in Daarnaast geeft 48% van de inwoners van deze buurt aan dat de buurt in de komende jaren achteruit zal gaan tegenover 29% in De gemiddelde houding van de Maastrichtenaren is 17% op het aspect van vooruitgang van de buurt en 28% op het aspect van achteruitgang van de buurt. 98

107 12.8 Buurtproblemen De score van geluidsoverlast (vormen van geluidsoverlast, overlast jeugd, overlast omwonenden/ burengerucht) in Wyckerpoort bedraagt 4,1. De mate waarin bewoners van de buurt geluidsoverlast ervaren is sinds 2008 (4,2) significant positief veranderd. Deze vorm van overlast is elders in Maastricht gedaald van 3,9 van 3,6. In de buurtpeiling is aan bewoners gevraagd wat volgens hen de drie belangrijkste problemen in de buurt zijn die met voorrang aangepakt moeten worden. In de buurt Wyckerpoort zijn de belangrijkste problemen: tabel 12.1 Genoemde problemen Wyckerpoort Probleem 1. Drugsoverlast 66% 2. Parkeerproblemen 15% 3. Verkeersoverlast 13% 4. Hangjongeren 10% 5. Overlast A2 8% 6. Slecht onderhoud groenvoorziening 8% 7. Zwerfvuil 7% 8. Slechte bestrating/trottoirs 7% 9. Meer toezicht politie/camerabewaking 5% 10. Meer verlichting 5% 99

108 100

109 13. Prioritering alle buurten 13.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het buurtprofiel (tabel 13.1) een compleet beeld weergegeven van alle thema s van alle buurten en tevens wordt op basis van de afwijkingen ten opzichte van de stadscijfers een rangschikking gemaakt van buurten, waarbij de meest positieve buurt bovenaan staat en de meest negatieve onderaan. Dit onderzoek is grotendeels gebaseerd op de resultaten van de buurtpeilingen uit 2004, 2006, 2008 en In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen de jaren 2008 en 2010 en worden de trends in kaart gebracht Prioritering Bij het bepalen van de volgorde van buurten is gebruikt gemaakt van onderstaande thema s met bijbehorende indicatoren. tabel 13.1 Indicatoren ten behoeve van prioritering Thema Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving Indicator 1) percentage ouderen (65+) 2) percentage allochtonen (B) 3) percentage niet werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking 4 en 5) percentage bewoners met een laag en een hoger inkomen 6 en 7) percentage bewoners met een laag en hoger opleidingsniveau 8) verhouding huur-/koopwoningen 11) rapportcijfer woning 12) algemene evaluatie woning 13) rapportcijfer woonomgeving 14) schaalscore verloedering 101

110 Thema Voorzieningen Veiligheid Sociale gezicht Verantwoordelijkheid/vertrouwen Buurtproblemen Indicator 15) rapportcijfer onderhoud openbare ruimte 16) percentage bewoners met verhuiswensen 21) rapportcijfer voorzieningen in de buurt 31) percentage bewoners dat zich in de buurt onveilig voelt 32) rapportcijfer verkeersveiligheid in de buurt 33) schaalscore dreiging 34) schaalscore vermogensdelicten 41) schaalscore sociale samenhang 42) percentage bewoners dat vindt dat ze voldoende contacten hebben 43) rapportcijfer mensen in de buurt 44) rapportcijfer sfeer in de buurt percentage bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor: 51, 52 en 53) leefbaarheid, veiligheid en milieu 54) percentage bewoners dat actief is ter verbetering van de buurt 55) oordeel over aandacht gemeente voor problemen in de buurt 56 en 57) percentage bewoners dat verwacht dat buurt vooruit of achteruit gaat 61) schaalscore geluidsoverlast (vormen van geluidsoverlast, jongeren, bewoners) Binnen de hele set indicatoren hebben de indicatoren 1 en 2 (% ouderen en % allochtonen) een aparte status. Bij dit tweetal is niet eenduidig aan te geven of de afwijking positief of negatief is voor de leefbaarheid in de buurt. Binnen het thema kenmerken bevolking zijn de indicatoren 4 en 5 (percentage bewoners met een laag en hoger inkomen) samengevoegd. Dit is eveneens gebeurd voor de indicatoren 6 en 7 (percentage bewoners met een laag en hoger opleidingsniveau). Binnen het thema verantwoordelijkheid/vertrouwen is één score berekend voor medeverantwoordelijkheid op basis van de afzonderlijke onderdelen leefbaarheid, veiligheid en milieu. Ook is één score gehanteerd voor het percentage bewoners dat verwacht dat de buurt vooruit en het percentage bewoners dat verwacht dat de buurt achteruit gaat. In tabel 13.2 zijn per thema per buurt scores weergegeven (zie score ). Deze scores zijn gestandaardiseerde afwijkingen ten opzichte van het Maastrichtse gemiddelde van de afzonderlijke 102

111 indicatoren uit tabel Hoe hoger de waarde van deze scores, hoe positiever de buurt scoort op het betreffende thema. De kolom totaal is de som van de scores waarbij elk thema een gelijk gewicht in de schaal legt. Ook hier geldt weer hoe hoger de totaalscore hoe hoger een buurt staat in de eindrangschikking. Zo komt de buurt Villapark met een totaalscore van 7,91 als meest positieve buurt uit de bus en eindigt de buurt Nazareth onderaan (-8,52). De wijken die voor een thema in de prioriteringstabel groen of rood gekleurd zijn behoren tot de top 5 hoogste of laagste buurten die afwijken op het betreffende thema. Buurten waar geen kleur aan toegekend is kunnen dus ook afwijken van het gemiddelde van Maastricht, maar behoren niet tot deze top 5. De afwijking van de buurten op het gemiddelde van Maastricht is weergegeven in de kolom score. 103

112 tabel 13.2 Prioriteringstabel buurten (Nummers corresponderen met de nummers van de indicatoren in tabel 13.1) Buurt Kenmerken bevolking Wonen en woonomgeving Voorzieninge n Veiligheid Sociale gezicht Verantwoordelijkheid/ vertrouwen Buurtproblem en Sco re Sco re 21 Score Sco re Sco re Sco re 61 Sco re Villapark 1,1 1,2 1,1 1,1 1,3 0,6 1,5 7,91 Jekerdal 0,8 1,2 1,0 0,8 1,2 0,9 1,4 7,23 Biesland 0,9 1,1-0,2 0,7 1,4 0,3 1,4 5,57 Oud Caberg 0,3 0,7 0,5 1,0 1,1 0,2 1,1 4,97 Wolder 0,7 0,9-1,4 1,2 1,4 0,1 1,7 4,64 Overige 0,8 1,0-0,1 0,4 1,1 0,9 0,5 4,58 Dousberg-Hazendans 1,0 1,3-0,3 1,2 0,6-0,5 0,7 4,01 Campagne 0,2 0,9-0,9 0,7 0,5 0,2 2,0 3,65 Jekerkwartier 0,3 0,6 1,1 0,6 0,7 0,9-0,5 3,65 Amby 0,6 0,6 0,5 0,3 0,6 0,1 0,8 3,62 Heugem 0,2 0,1 0,8 0,8 0,9-0,1 0,8 3,62 Scharn 0,7 0,5 0,6 0,2 0,3 0,0 0,9 3,21 Wyck 0,4 0,5 1,4-0,1-0,2 0,5-0,2 2,28 Itteren 0,4 0,6-3,1 1,3 1,1 0,6 1,1 1,98 Belfort 0,3 0,1 0,7 0,4 0,4-0,8 0,6 1,68 Randwyck 0,6 0,4 0,2 0,6-0,1-0,3 0,2 1,58 Heer 0,1 0,2 0,5 0,7-0,1-0,6 0,8 1,55 Borgharen 0,2 0,1-1,9 1,0 1,0-0,1 0,2 0,46 St. Maartenspoort -0,4-0,1 0,5-0,1-0,3 0,7-0,3 0,01 Boschpoort -0,3 0,2-1,9-0,3 0,8 0,2 0,5-0,84 Binnenstad 0,4 0,1 1,1-0,6-0,1-0,4-1,4-0,85 Daalhof -0,1-0,3 0,5 0,1-0,3-1,0-0,3-1,38 Brusselsepoort -0,1-0,3 0,7-0,6-0,5-0,6-0,4-1,74 Heugemerveld -0,6-0,1 0,1-0,4-0,2 0,1-0,9-1,99 Boschstraatkwartier 0,2-0,3 0,7-1,0-0,6 0,6-1,6-2,03 De Heeg 0,2-0,3 0,4-0,1-0,8-0,5-0,9-2,07 Kommelkwartier -0,1-0,6 0,4-0,4-1,0 0,4-1,2-2,50 Wyckerpoort -0,3-0,4-0,2-1,2-1,0 0,1-0,4-3,34 Statenkwartier 0,0-0,5 0,6-1,3-0,5-0,4-1,2-3,37 Mariaberg -0,9-1,2 0,0-0,4-0,5-0,7-0,9-4,66 Malberg -1,2-1,0 0,1-1,0-0,6 0,0-1,0-4,74 Caberg -1,4-0,9 0,4-0,7-1,3-0,3-0,8-5,03 Limmel -0,3-1,4-1,6-0,8-1,0 0,2-0,5-5,38 Pottenberg -1,4-1,0-0,9-0,3-0,9-0,7-0,6-5,74 Malpertuis -1,7-1,0-0,7-0,5-1,0-0,7-0,3-5,96 Wittevrouwenveld -0,7-1,2 0,2-2,0-1,4 0,4-1,3-6,04 Nazareth -0,9-1,8-1,0-1,3-2,0-0,1-1,4-8,52 Totaal Positieve afwijking tov gemiddelde Maastricht Negatieve afwijking tov gemiddelde Maastricht 104

113 De resultaten uit tabel 13.2 zijn in kaart 13.1 grafisch weergegeven. De buurten die een negatieve totaalscore hebben zijn rood gearceerd (donkerrood = zeer negatief, rose = licht negatief), de buurten/gebieden met een positieve totaalscore zijn groen gearceerd (donkergroen = zeer positief, lichtgroen = licht positief) en de buurten rondom het gemiddelde zijn oranje gearceerd. kaart 13.1 Grafische weergave prioritering buurten Buurt codering 00 Binnenstad 01 Jekerkwartier 02 Kommelkwartier 03 Statenkwartier 04 Boschstraatkwartier 05 St. Maartenspoort 06 Wyck 10 Villapark 11Jekerdal 12 Biesland 13 Campagne 14 Wolder 15 Sint Pieter * 20 Brusselsepoort 21 Mariaberg 22 Belfort 23 Pottenberg 24 Malpertuis 25 Caberg 26 Oud Caberg 27 Malberg 28 Dousberg-Hazendans 29 Daalhof 30 Boschpoort 31 Bosscherveld * 32 Frontenkwartier * 33 Belvédère * 34 Lanakerveld * 40 Wyckerpoort 41 Heugemerveld 42 Wittevrouwenveld 43 Nazareth 44 Limmel 45 Scharn 46 Amby 50 Beatrixhaven * 51 Borgharen 52 Itteren 53 Meerssenhoven * 60 Randwyck 61 Heugem 62 Heer 63 De Heeg 64 Vroendaal * * Vanwege de geringe aantallen bewoners in deze buurten en de daardoor ontstane lage betrouwbaarheid van de enquêteresultaten zijn deze buurten niet afzonderlijk geanalyseerd. 105

Buurtprofielen Maastricht 2004

Buurtprofielen Maastricht 2004 Buurtprofielen 2004 Rapportage: Gemeente Servicecentrum Onderzoek en Informatie Auteur: Marcel Theunissen Met medewerking van: Marion Nijsten Duboisdomein 30 Postbus 1992 6201 BZ (043) 350 43 66 E-mail:

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

PERCENTAGE HOOGOPGELEIDEN BINNENSTAD

PERCENTAGE HOOGOPGELEIDEN BINNENSTAD PERCENTAGE HOOGOPGELEIDEN BINNENSTAD Buurt laag gemiddeld hoog Binnenstad 6% 21% 73% Jekerkwartier 12% 28% 59% Kommelkwartier 19% 26% 55% Statenkwartier 16% 28% 56% Boschstraatkwartier 17% 21% 61% St.Maartenspoort

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Inventarisatie Kameraanbod Maastricht

Inventarisatie Kameraanbod Maastricht Inventarisatie Kameraanbod Maastricht 2728 Rapportage Maart 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Werkwijze onderzoek 4 2.1 Aanpak 4 2.2 Toekomstige actualisatie 6 3 Bevindingen 8 16012424 2 1 Inleiding In

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

KERNGEGEVENS BINNENSTAD

KERNGEGEVENS BINNENSTAD KERNGEGEVENS BINNENSTAD 1 SAMENVATTING KERNGEGEVENS Gekeken is naar de wijken Binnenstad, Jekerkwartier, Kommelkwartier, Statenkwartier, Boschstraatkwartier, Sint Maartenspoort, Wyck. Van 2007 tot 2012

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht 0- & 1-meting

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht 0- & 1-meting Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht 0- & 1-meting In opdracht van Gemeente Maastricht Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Wijkboek Sluitersveld

Wijkboek Sluitersveld Wijkboek Sluitersveld Gemeente Almelo Afdeling Bestuursondersteuning en Control Team Onderzoek en Statistiek J. Elhorst H. Esslimani Almelo, november 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Sander Flight Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Amsterdam, 28 juni 2005 Sander Flight Met medewerking van: Willemijn Roorda DSP groep

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Onderzoek & Statistiek Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Schiedam, mei 2013 Onderzoek & Statistiek 010-2191007 / 2191008 Foto s: Jan van

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Leiden. Leefbaarheidsmonitor Leiden Voorwoord. Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid

Leiden. Leefbaarheidsmonitor Leiden Voorwoord. Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid Voorwoord Voor u liggen de resultaten van de vierde Leefbaarheidmonitor die in het kader van het Grotestedenbeleid (GSB) is gehouden. In de Leefbaarheidsmonitor is de mening van de burger van groot belang:

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Klanttevredenheid wijkbibliotheken Heer en Malpertuis

Klanttevredenheid wijkbibliotheken Heer en Malpertuis Klanttevredenheid wijkbibliotheken Heer en Malpertuis Rapportage: Gemeente Maastricht Onderzoek & Statistiek Marcel Theunissen en Marion Nijsten Duboisdomein 30 Postbus 1992 6201 BZ Maastricht T 043-3504366

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Conclusies & Wijkschetsen

Leefbaarheidsmonitor Conclusies & Wijkschetsen Leefbaarheidsmonitor 2011 Conclusies & Wijkschetsen LEEFBAARHEIDSMONITOR 2011 GEMEENTE VELSEN CONCLUSIES & WIJKSCHETSEN 1 Gemeente Velsen Afdeling Informatiemanagement Informatie & Statistiek November

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie