Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 BiZa / DOA 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Selectie en vernietiging...8 Verantwoording van de bewerking...8 Verwant materiaal...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisatie en personeel Taak Algemeen Organisatie en doelmatigheidsbevordering Algemeen Commissies, werkgroepen, etc Centrale Personenadministratie Reorganisatie van de rijksdienst in de jaren tachtig Organisatie en reorganisatie bij diverse ministeries Automatisering Algemeen Commissies Commissie Automatisering Rijksdienst Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening (BOCO) Adviescommissie Overheidsorganisatie en Automatisering Commissie Automatisering Bevolkingsboekhouding Overige commissies en werkgroepen Documentatie en informatie Ontwikkeling, voorlichting en opleiding Rijksrekencentra Algemeen Rijkscentrale voor Mechanische Administratie (RMA) / Rijks Computer Centrum (RCC) Algemeen Ontstaan. Instelling, oprichting en opheffing Groei en ontwikkeling. Instandhouding Interne organisatie, - bedrijfsvoering Personele aangelegenheden Financiële aangelegenheden Commissies, werkgroepen etc Gebouwen en terreinen; nieuwbouwplannen en verplaatsing Procedures, werkinstructies, gegevensbescherming Organen en functionarissen Samenwerking met en dienstverlening aan derden Coördinatie; automatisering Computer Centrum Limburg...101

4 4 BiZa / DOA Algemeen Ontstaan. Instelling, oprichting en opheffing Groei en ontwikkeling. Instandhouding Interne organisatie en -bedrijfsvoering Personele aangelegenheden Financiële aangelegenheden Procedures, werkinstructies, gegevensbescherming Organen en functionarissen Samenwerking met en dienstverlening aan derden Coördinatie; automatisering Centrale Archief Selectiedienst...111

5 BiZa / DOA 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Directie Organisatie en Automatisering (DOA) Periode: Archiefbloknummer: B6 Omvang: 70,70 meter; 2223 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Binnenlandse Zaken / Directie Organisatie en Automatisering Rijksdienst ( ) Ministerie van Binnenlandse Zaken / Directie Overheidsorganisatie en -Automatisering ( ) Rijkscomputercentrum te Apeldoorn ( ) Computer Centrum Limburg te Heerlen ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat stukken van algemene aard, zoals agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, en stukken betreffende bijzondere onderwerpen, zoals betreffende de organisatie en stafbesprekingen. Voorts zijn stukken opgenomen (meestal mbt automatisering) betreffende het beleid ten aanzien van de lucht- en ruimtevaart en onder welk ministerie dit beleid valt, de verantwoordelijkheid voor de kinderbescherming, de consequenties van de invoering Wet Chemische Afvalstoffen, onderzoek naar het functioneren van het Wetenschappelijke Corps, decentralisatiemogelijkheden van het Binnelands Bestuur, Nationaal Informatica Instituut, Molukse minderheden, Doelmatige Organisatie van de Rijksdienst (ADOR/ADR), privatisering van de PTT, Wet Centrale Personenadministratie, Pholas/Philips, automatisering van het kadaster, Rijks Computer Centrum (RCC), Werkgroep Onderzoek Openbare Informatievoorziening, RCC, enzovoort.

6 6 BiZa / DOA Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, BiZa / DOA, , inv.nr....

7 BiZa / DOA 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft van oudsher een omvangrijk en veelzijdig takenpakket. Het beslaat terreinen uiteenlopend van de bestuurlijke inrichting van Nederland tot een loopbaanbeleid voor de politie, van de Grondwet tot rampenbestrijding, en van de kwaliteit van de rijksdienst tot de binnenlandse veiligheid. Die taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeenten, de provincies en de andere ministeries. In deze inventaris zijn de archiefbescheiden te vinden van de taakuitvoering van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering (DOA). De Directie Overheidsorganisatie en Automatisering werd ingesteld op 16 november Deze directie ontstond door een fusie van de Directie Organisatie en Automatisering Rijksdienst en de functie van raadadviseur voor de automatisering en kreeg als taak het voorbereiden en uitvoeren van het beleid inzake doelmatigheidsbevordering, organisatie en automatisering bij de overheid. Het werkterrein van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering omvatte voornamelijk de interdepartementale organisatie- en automatiseringsprojecten, het voeren van het secretariaat van en lidmaatschap in commissies en de opleidings- en voorlichtingsactiviteiten voor medewerkers bij de rijksdienst. De directie bestond in de 70er jaren uit de beleidsafdeling Organisatie, de afdeling Automatische Informatiesystemen, de afdeling Ontwikkeling, Voorlichting en Opleiding en de ondersteunende afdeling Algemene Zaken. Met ingang van 1 januari 1980 vond er een organisatiewijziging plaats. Er kwam een beleidsafdeling Coördinatie Documentaire Informatieverzorging bij, het Rijk Computer Centrum (RCC) te Apeldoorn en het Computer Centrum Limburg (CCL) te Heerlen werden onder de directie geplaatst en vanaf 1981 de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten. Met ingang van 15 december 1986 werd de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering opgeheven. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Overbrenging van een overheidsarchief

8 8 BiZa / DOA Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Voor de selectie werd gebruik gemaakt van: De 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode ', gepubliceerd in de Staatscourant van 16 december 2005, nr De 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode ', gepubliceerd in de Staatscourant van 20 oktober 2003, nr De 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens als vakminister, en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein arbeidsverhoudingen bij de overheid over de periode (1997)', gepubliceerd in de Staatscourant van 16 oktober 2001, nr. 200, geactualiseerd door publicatie in de Staatscourant van 20 november 2007, nr De 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier', gepubliceerd in de Staatscourant van 20 november 2007, nr De 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten over de periode vanaf 1945', gepubliceerd in de Staatscourant van 5 april 2007, nr. 68. De 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode ', gepubliceerd in de Staatscourant van 30 juli 1998, nr. 142, geactualiseerd door publicatie in de Staatscourant van 31 maart 2005, nr. 62. Bij aanvang bestond het archief uit 102 meter. Na bewerking hiervan is in totaal 68 meter voor bewaring overgebleven. De archiefstukken welke voor bewaring in aanmerking kwamen zijn overgedragen aan het Nationaal Archief. De archiefstukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen, zijn na verkregen toestemming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, afgevoerd door Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke wijze vernietigd. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Dit archief is bewerkt als uitvloeisel van artikel 1.2 van het hoofdstuk Algemeen van het raamconvenant, zoals dit is afgesloten op 15 september 1995 tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de CAS. Het archief bestond uit de volgende bestanden: Directie Overheidsorganisatie & -Automatisering, ; Directie Overheidsorganisatie en -Automatisering, ; Directie Organisatie en Automatisering Rijksdienst, ; Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidsorganisatie en -Automatisering, ; Rijks Computer Centrum en taakvoorganger, (1947) ; Computer Centrum Limburg, (1990).

9 BiZa / DOA 9 Het uiteindelijke resultaat van de bewerking is een klassieke toegang op de genoemde archiefbestanden. Van de genoemde bestanden waren (dossier)inventarissen aanwezig, die op verzoek van de zorgdrager in de toegang zijn opgenomen, en wel onder de inventarisnummers 1-4, 1568 en Het archief was grotendeels geordend op rubriek/onderwerp. Het bestand Directie Overheidsorganisatie & -Automatisering, , is in 1993 door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkt. De indeling van deze dossierinventaris diende als leidraad voor het opstellen van het archiefschema. De inventarisnummers 241, 448, 548, 1356, 1822, 2042, 2043, 2049 en 2050 zijn fysiek niet aanwezig, omdat zij naderhand voor vernietiging zijn aangewezen. In de inventaris zijn ze aangeduid met de opmerking 'vervallen'. Ten behoeve van de overbrenging naar het Nationaal Archief dient het archief te voldoen aan de in de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (2001) gestelde eisen. Concreet betekent dit dat de volgende stappen zijn uitgevoerd: Alle ijzerwerk (paperclips, nietjes, hechtmechanieken e.d.) is verwijderd; Foto's, lichtdrukken en andere materialen die aan sterkere chemische reacties dan goed papier onderhevig zijn, zijn voorzien van afzonderlijke fourflaps; Omslagen, archiefdozen en etiketten voldoen aan de ICN-kwaliteitseis.

10 10 BiZa / DOA Verwant materiaal Verwant materiaal

11 BiZa / DOA 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1. Stukken van algemene aard 1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1 Dossierinventaris Directie Organisatie en Automatisering Rijksdienst Dossierinventaris Directie Overheidsorganisatie & -Automatisering Dossierinventaris Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidsorganisatie en -Automatisering Dossierinventaris Directie Overheidsorganisatie en -Automatisering Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken delen vanaf 1973 fiche-doorschrijfsysteem. 5 nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , trefwoordenboek voor de nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , trefwoordenboek voor de nummers , nummers , nummers , trefwoordenboek voor de nummers , 1976

12 12 BiZa / DOA nummers , nummers , trefwoordenboek voor de nummers , nummers , nummers , trefwoordenboek voor de nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , 1984

13 BiZa / DOA Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 2.1 Organisatie en personeel 2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 2.1 ORGANISATIE EN PERSONEEL 50 Stukken betreffende het opstellen van de septemberconferentie met betrekking tot de organisatorische plaats en functie van de Directie Organisatie en Efficiency en de daarin te verwachten ontwikkelingen pak 51 Stukken betreffende de beschikkingen van de minister van Binnenlandse Zaken inzake de instelling en organisatie van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende het adviseren inzake het beleidsterrein voor de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken inzake overheidsorganisatie en -automatisering Stukken betreffende het opstellen van de organisatie, taken en doelen van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende opgestelde interne circulaires inzake de organisatie van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende het regelen van de tekenbevoegdheid bij de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering en de plaatsvervanging van de secretarisgeneraal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken Stukken betreffende het opgestelde document 'Proeve van een Reorganisatie van de Rijksdienst' Stukken betreffende de Afdeling Organisatie pakken en 1 omslag Verslagen van de werkzaamheden , omslag Taken, structuur en formatie Vergaderingen

14 14 BiZa / DOA Stukken betreffende het opstellen van nieuwe richtlijnen voor het verstrekken van informatie over dienstonderdelen en functies van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende het vaststellen van richtlijnen voor de introductie van nieuw personeel bij de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende het voeren van overleg over de ontwikkeling en de coördinatie van automatiseringsactiviteiten binnen de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende opleiding en deskundigheidsbevordering van het personeel omslagen 66 Totstandkoming van het Programma Deskundigheidsontwikkeling Organisatiemedewerkers Rijksdienst met medewerking van adviesbureau Bosboom en Hegener, Contracteren van adviesbureau De Galen & Voigt als docent en begeleider voor de opleidingen die voor de medewerkers worden verzorgd, Onderzoek van adviesbureau Bosboom en Hegener naar de behoeften van het personeel aan opleidingsmogelijkheden ten behoeve van het POR, Circulaires van de Afdeling Ontwikkeling, Voorlichting en Opleiding met betrekking tot deelname van personeelsleden aan leerprojecten naast het POR, Overleg tussen de afdelingshoofden inzake het opleidingsbeleid van het personeel, Stukken betreffende stafbesprekingen pakken jan. - mei juni - dec jan. - mei juni - dec jan. - mei juni - dec jan. - mei juni - sep okt nov. - dec.

15 BiZa / DOA jan. - feb mrt. - mei juni - sep okt. - dec. 92 Stukken betreffende verslagen van de Werkgroep Indeling Overheidstaken inzake het vaststellen van criteria voor het komen tot een systematische indeling van de overheidstaken Stukken betreffende het opzetten van een doelstellingenstructuur voor de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende de huisvesting in het nieuwbouwcomplex aan de Schedeldoekshaven te Den Haag pakken en 5 omslagen Instelling, verslagen van vergaderingen en mededelingen van de Werkgroep Verhuizing , pak 96 Ruimte-indeling, Inrichting en het (centrale) beheer van de archieven, Tekeningen van de etages Niet nader onder te verdelen , pak , pak 100 Voorbereiding van de verhuizing en de huisvesting van de Afdelingen Ontwikkeling, Voorlichting en Opleiding en het Rijksopleidingscentrum in betreffend complex, Eisen met betrekking tot de inrichting van de cursuszalen van de Afdeling Ontwikkeling, Voorlichting en Opleiding en het Rijksopleidingencentrum, Stukken betreffende het voeren van overleg inzake de bij- en vaststelling van meerjarenafspraken en -ramingen voor de rijksbegroting pak 103 Stukken betreffende de opvolging van de directeur-generaal van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering en de organisatorische verhouding tussen de DOA en het Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelbeleid Stukken betreffende de interne organisatie- en bedrijfsvoering pakken en 2 omslagen , omslag , omslag

16 16 BiZa / DOA jan. - juni juli - sep okt. - dec jan. - juli aug. - dec jan. - mei jun i- dec jan. - mei juni - dec Stukken betreffende de Stuurgroep Reorganisatie pak en 1 omslag 118 Instelling en werkzaamheden van de Stuurgroep, , pak 119 Instelling en werkzaamheden van de Werkgroep Middelenbeheersing van de Stuurgroep, Stukken betreffende de introductie van nieuwe bewindslieden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de inventarisatie van de organisatiestructuur van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering pakken Stukken betreffende de taken, structuur, formatie en (re)organisatie van de Afdeling Coördinatie Documentaire Informatieverzorging van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering pak en 2 omslagen , pak 125 Stukken betreffende de planning en tijdsbesteding van diverse afdelingen van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende het voeren van correspondentie rondom het uitgevoerde onderzoek van de Rijksgebouwendienst naar de huisvesting van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende de opgestelde koers en het beleid voor de toekomst van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende het vaststellen van voorschriften met betrekking tot de werving, selectie en aanstelling van nieuw personeel Stukken betreffende de reorganisatie van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering.

17 BiZa / DOA pakken apr. - sep okt nov. - dec. 132 Stukken betreffende de samenwerkingsrelatie met de Departementale Organisatieafdeling. 2.2 Taak Algemeen 2.2 TAAK ALGEMEEN Stukken betreffende de beantwoording van kamervragen omslagen Stukken betreffende het voeren van overleg met de staatssecretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken pakken jan. - apr mei - sep Organisatie en doelmatigheidsbevordering Algemeen ORGANISATIE EN DOELMATIGHEIDSBEVORDERING ALGEMEEN Vergaderstukken van de Adviseur voor Vraagstukken inzake de Organisatie van de Rijksdienst omslagen

18 18 BiZa / DOA Stukken betreffende het onderzoeken en adviseren inzake de doelmatigheid en efficiency binnen de rijksdienst Stukken betreffende het opstellen van efficiencymaatregelen en de Memorie van Toelichting op rijksbegrotingen Stukken betreffende het analyseren van de organisatie van de rijksdienst Stukken betreffende het onderzoeken van de doelmatigheid van het onderhoud van rijksgebouwen Stukken betreffende het vaststellen van de taakstelling van de departementale organisatieafdelingen Stukken betreffende het voeren van correspondentie met het Rijks Bestuursstudie Centrum inzake de efficiënte uitvoerbaarheid en kostenaspecten van wetsontwerpen Stukken betreffende het voeren van overleg inzake de oprichting van de interimstichting Juridische Informatica Stukken betreffende het bieden van ondersteuning bij de totstandkoming van een programma van eisen voor ministeries en rijksdiensten die een verzoek tot nieuwbouw indienen bij de Rijksgebouwendienst Stukken betreffende de invoering van onderraden en de werkwijze van de Ministerraad en de onderraden pak Stukken betreffende het beleid ten aanzien van de lucht- en ruimtevaart en het uitvoeren van een onderzoek om te bepalen onder welk ministerie dit beleid valt pakken en 2 omslagen , pak , pak Stukken betreffende verslagen van de vergaderingen met de hoofden van de departementale Organisatie en Efficiency-afdelingen pakken en 3 omslagen

19 BiZa / DOA , omslag , omslag , omslag jan. - juli juli - dec jan. - juli aug. - dec jan. - juli aug. - dec. 190 Stukken betreffende de herwaardering van overheidstaken- en uitgaven en de inschakeling van externe adviesbureaus voor de herwaardering van de overheidsuitgaven Stukken betreffende het opstellen van de taakverdelingen tussen ministers, die belast zijn met ontwikkelingssamenwerking Stukken betreffende het opstellen van een onderzoek inzake de taak en functie van vormingsleiders bij vormingsinstituten voor jongeren en bij de formatie van pedagogisch en ander personeel Verslagen betreffende vergaderingen met medewerkers van de Afdeling Beleidsondersteuning van de Hoofdafdeling Bestuurlijke Informatie en Financiële Aangelegenheden van het Directoraat-Generaal van de Arbeidsvoorziening Stukken betreffende de vaststelling van een procedure voor de aanpak van samenwerking bij de behandeling van interdepartementale vraagstukken pak 195 Stukken betreffende de samenwerking en integratie van het Nederlandse Instituut voor Audiovisuele Media en de Stichting Nederlandse Onderwijs Televisie pak Stukken betreffende het adviseren inzake de invoering van een nummersysteem voor niet-natuurlijke personen in het kader van de vastgoedregistratie pakken en 1 omslag Niet nader onder te verdelen , omslag

20 20 BiZa / DOA Stukken betreffende het doen van een onderzoek naar de organisatie van de verantwoordelijkheid voor de kinderbescherming pak en 2 omslagen , pak Stukken betreffende de standaardisering van de adressering van de voor externe verzending in aanmerking komende overheidsstukken en de uitvoering van een onderzoek naar de poststromen bij de rijksoverheid omslagen Stukken betreffende het opstellen van een voorstel tot samenwerking met de Rijkskantoormachinecentrale en het Rijksinkoopbureau pakken en 5 omslagen niet nader onder te verdelen , pak , pak , pak jan. - apr., pak mei - sep Stukken betreffende de reactie op het onderzoek van TNO naar de coördinatie van het hydrologisch onderzoek Stukken betreffende het onderzoeken van de reorganisatie van de Rijksmunt Vergaderstukken met betrekking tot het opzetten van een planmatige aanpak voor het organisatiebeleid van de rijksoverheid Stukken betreffende het doen van een onderzoek naar en overleg over de consequenties van de invoering van de Wet Chemische Afvalstoffen pak 220 Stukken betreffende het overleg over de organisatie van het Directoraat-Generaal van de Arbeidsvoorziening.

21 BiZa / DOA Stukken betreffende de instelling van een organisatieonderzoek bij de Eerste Kamer en het daaruit voortvloeiende organisatie-advies pak 222 Stukken betreffende het adviseren inzake de instelling en taakafbakening van de Directie Bouwnijverheid pak 223 Stukken betreffende het adviseren inzake de reorganisatie van de Centrale Directie Volkshuisvesting en Bouwnijverheid Stukken betreffende het opzetten van een overzicht van de taken en organisatie van de departementale organisatieafdelingen Stukken betreffende de inschakeling van extern advies betreffende de reorganisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek pak Stukken betreffende het verrichten van een onderzoek door het Instituut voor Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam inzake de interdepartementale coördinatiestructuren en de subsidieregeling voor het betreffende onderzoek pakken en 1 omslag , omslag feb. - okt nov. - dec Stukken betreffende het bespreken van het Rapport 'Taakstelling, structurering en bezetting van de departementale personeelsafdelingen' Stukken betreffende het inhuren van externe bureaus ten behoeve van een onderzoek naar het functioneren van het Wetenschappelijk Corps pak 233 Stukken betreffende het adviseren inzake de inschakeling van een extern adviesbureau voor de inventarisatie van de bouwbehoefte Stukken betreffende het adviseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken inzake het aanschaffen van nieuwe apparatuur voor de gemeenten Weert en Roermond ter bevordering van de informatievoorziening Stukken betreffende het inschakelen van een extern adviesbureau inzake het begeleiden van de overplaatsing van een deel van de PTT naar het noorden van het land.

22 22 BiZa / DOA omslagen Stukken betreffende de inschakeling van een extern adviesbureau voor een onderzoek naar de uitvoering van de sociale verzekering Stukken betreffende een aangeboden notitie inzake de problemen in verband met de aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgedragen zorg voor de financiën van lagere overheden Stukken betreffende een in de Organisatie & Efficiency-vergadering behandeld idee inzake het aanleggen van een lijst met onderwerpen voor het schrijven van proefschriften in ambtelijke dienst Stukken betreffende het verzoek van de Surinaamse regering om medewerking voor de zuivering van hun bevolkingsregister Vervallen Stukken betreffende de totstandkoming van overzichten van interne en externe adviesorganen bij de rijksoverheid pakken en 4 omslagen , pak jan. - apr., pak mei - dec Stukken betreffende het voeren van overleg inzake de reorganisatie en met name de decentralisatiemogelijkheden van het Binnenlands Bestuur pakken en 2 omslagen Niet nader onder te verdelen , omslag , omslag Stukken betreffende het te voeren organisatiebeleid en organisatie-adviesbeleid pakken en 6 omslagen

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Nummer archiefinventaris: 2.04.5182 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.11.5024 Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, 1972-1985 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden,

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, Nummer archiefinventaris: 2.04.48.16 Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, 1950-1952 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Hoofdafdeling Comptabiliteit, (1949) van het Ministerie van Defensie

Inventaris van het archief van de Hoofdafdeling Comptabiliteit, (1949) van het Ministerie van Defensie Nummer archiefinventaris: 2.13.168 Inventaris van het archief van de Hoofdafdeling Comptabiliteit, (1949) 1963-1976 van het Ministerie van Defensie Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Nummer archiefinventaris: 2.19.169 Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Auditdienst, voorheen Accountantdienst van het Ministerie van Economische Zaken 1996-2006

Inventaris van het archief van de Auditdienst, voorheen Accountantdienst van het Ministerie van Economische Zaken 1996-2006 Nummer archiefinventaris: 2.06.174 Inventaris van het archief van de Auditdienst, voorheen Accountantdienst van het Ministerie van Economische Zaken 1996-2006 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie