familie. Bij ingewikkelde medische gesprekken of bij het brengen van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "familie. Bij ingewikkelde medische gesprekken of bij het brengen van"

Transcriptie

1 4 Eddy Boots 40 jaar bij VUmc 8 Aapje helpt patiëntjes 9 Fietsen tijdens dialyse 31 januari 2008 T R A C E R I S H E T T W E E W E K E L I J K S E M E D E W E R K E R S B L A D V A N V U M E D I S C H C E N T R U M U I T G A V E : D I E N S T C O M M U N I C A T I E N U M M E R 3 Laatste kans Medewerkers van VUmc hebben tot 1 maart de tijd om hun eindejaarsgeschenk uit te kiezen. Tot dusver hebben 4992 van de ruim 8000 collega s hun keuze aan Keuzekado doorgegeven. De meest populaire cadeaus blijken de health grill (700 keer besteld), de theater- en concertbon (bijna 700 keer) en de MP3 speler (600 keer). Het goede doel, Doctor 2 Doctor, stond bij ruim 100 medewerkers boven aan hun wensenlijst. De boekenset viel het minst in de smaak en werd slechts twee keer gekozen. FOTO : RONALD VAN WIEREN Dertig talen beschikbaar Tolkenpool dient verschillende doelen Jan Spee Meer vooraanmeldingen VUmc geneeskunde Binnen VU medisch centrum start in februari een tolkenpool. Inmiddels hebben zich al ruim zestig collega s aangemeld die samen in dertig talen kunnen tolken. Naast het zichtbaar maken van de vele culturen is de tolkenpool ook een antwoord op de taalproblemen die zich regelmatig voordoen in de kliniek en op de poli. Zorgmanager Leo de Haan licht het project vanuit de patiëntveiligheid toe. Projectleider Reina Steenwijk ziet het ook als een belangrijke manier om het contact tussen verschillende culturen binnen VUmc op gang te brengen. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat mensen die geen Engels spreken veel vaker betrokken zijn bij problematische en risicovolle situaties in de zorg. Ze kunnen vaak niet duidelijk maken wat ze willen zeggen en dat kan ernstige consequenties hebben. Die cijfers zullen voor Nederland niet anders zijn. Daarom heb ik als projectleider patiëntveiligheid mij sterk gemaakt voor de oprichting van deze tolkenpool en ik heb hiervan grote verwachtingen, aldus Leo de Haan, die het project patiëntveiligheid binnen VUmc coördineert. Meerdere voordelen Natuurlijk kunnen medewerkers van VUmc de tolkentelefoon inschakelen. In de praktijk blijkt dit echter steeds minder te gebeuren. Veelal wordt voor het tolken teruggevallen op de familie. Bij ingewikkelde medische gesprekken of bij het brengen van slecht nieuws kan met name de persoonlijke betrokkenheid van deze tolken een probleem zijn. Daarom de start van deze tolkenpool. Het grote voordeel is dat deze mensen veelal goed ingevoerd zijn bij medische zaken, de specifieke taal spreken en ook voldoende afstand hebben omdat zij de betrokken patiënt en familie niet persoonlijk kennen. Reina Steenwijk, project leider interculturalisatie VUmc ziet nog een ander belangrijk voordeel. Vorig jaar is het project interculturalisatie gestart. Een belangrijk doel hiervan is om de verschillende culturen die binnen VUmc aanwezig zijn meer zichtbaar te maken. En de collega s Beveiligingsmaatregelen noodzakelijk Wachtwoordwijziging voor alle medewerkers Ze mogen alles van me weten behalve mijn pin. Voor VUmc medewerkers komt daar binnenkort het wachtwoord om in te loggen in de pc bij. Uit beveiligingsmotieven ontkomt niemand er meer aan om per 4 februari zijn wachtwoord elke negentig dagen te wijzigen. Het wachtwoord moet wel aan een aantal eisen voldoen. Concreet gaat het om het inloggen op het computernetwerk van VUmc. De afdeling ICT (voorheen IPO, red.) heeft met goedkeuring van de IT raad nieuwe regels vastgesteld om in te loggen. Waarom deze nieuwe regels? Beveiliging van elektronische gegevens wordt in dit digitale tijdperk steeds belangrijker, zeker waar het patiëntgegevens betreft. Een van de items in het VUmc meerjarenbeleid is informatiebeveiliging. Die moet op orde zijn. Een stap daarin is zogenoemde wachtwoordhygiëne. In de huidige situatie hebben medewerkers vaak een gemakkelijk of voor de hand liggend wachtwoord. Dit verhoogt de kans op inbraak. Door de eisen aan het wachtwoord per 4 februari uit te breiden, verkleinen we die kans, aldus Dick Piket, waarnemend sectiehoofd analyse, afdeling ICT. Per 4 februari 2008 moet het wachtwoord van iedere gebruiker tenminste acht karakters, minstens een hoofdletter en minstens een kleine letter, minstens een cijfer 0 t/m 9 en minstens een teken uit de # $ % ^ & ( ) { } [ ] < > bevatten. Elke negentig dagen vraagt het systeem aan elke gebruiker een nieuw wachtwoord, waarbij steeds de bovengenoemde regels van toepassing zijn. Voor medewerkers buiten VUmc die niet fysiek op het netwerk zijn aangesloten (bijvoorbeeld medewerkers die thuis werken of een buitenlandse stage doen) volgen de komende maanden aparte instructies om aan het nieuwe wachtwoordenbeleid te voldoen. Meer informatie over het wachtwoordenbeleid is te vinden op de website van de afdeling ICT. EK meer cultuurgevoelig te maken. Met deze tolkenpool snijdt het mes aan twee kanten. Niet alleen laten we de taal, een belangrijk en onderscheidend aspect van de culturen echt tot zijn recht komen en ook profiteren patiënten van deze aanpak. Een betere illustratie van het belang van de aanwezigheid van andere culturen voor onze organisatie kun je je eigenlijk niet voorstellen. Eind februari komen de vertalers van de pool voor het eerst bij elkaar. Hassan El Haouari, senior ic-verpleegkundige, is betrokken bij het opzetten van de tolkenpool en gaat straks ook mee doen. Ik vind het vanuit mijn professionele betrokkenheid bij de patiënten erg belangrijk dat deze pool er gaat komen en dat we die ook gaan gebruiken. Het is nu te vaak dat er wordt getolkt door familieleden soms zelfs kinderen. Vaak snappen die niet alles, zij zijn er veel te persoonlijk bij betrokken en zitten er te dicht op. Terwijl het zo belangrijk voor de patiënt en de familie is om duidelijk te hebben hoe het gaat, welke behandeling wordt gestart of waarom andere dingen juist niet worden gedaan. Ik had vorig jaar een patiënt op de ic die uit een zware operatie kwam. Achteraf zij hij tegen mij: toen je mij in het Marokkaans aansprak, had ik al het idee dat het veel beter met mij ging. Patiënten voelen zich zo dus veiliger. Dan is het goed dat er collega s zijn die in de eigen taal patiënten kunnen helpen. En die collega s weten ook dat het om privacy gaat, dus dat je ook gehouden bent aan geheimhouding. Het aantal scholieren dat door vooraanmelding aangeeft bij VUmc geneeskunde te willen studeren is ook dit jaar weer gestegen. Al 680 scholieren geven nu aan dat zij in september de studie bij VUmc willen starten tegen 628 vorig jaar. VUmc bereikt hiermee momenteel een marktaandeel van 21,1%. Alleen amc blijft VUmc voor met een marktaandeel van 21,5%. Bij hen zijn 692 vooraanmelders geregistreerd. De goede score voor beide instellingen is zeker toe te schrijven aan de decentrale selectie die aan beide opleidingen geldt. Deze decentrale selectie biedt aankomende studenten een extra kans om naast de loting een opleidingsplek te bemachtigen. Zowel VUmc als amc hebben het percentage studenten dat zij zelf selecteren via decentrale selectie dit jaar verhoogd tot 50%. De uiterste inschrijfdatum voor deelname aan de decentrale selectie is inmiddels verstreken. De komende maanden zal blijken hoe geliefd VUmc geneeskunde dit jaar is, vergeleken met de andere faculteiten geneeskunde. Is VUmc in staat deze marktpositie vast te houden? Op 15 mei sluit de voorinschrijving voor de loting en staat definitief vast met welk marktaandeel VUmc eindigt. In 2007 behaalde de organisatie een derde plaats met een marktaandeel van 13,6%. JSp

2 Nieuwe baan via het loopbaancentrum Opeens zag ik de raakvlakken met mijn hobby als regisseur François Pieneman (31) had nooit verwacht dat hij nog eens in een ziekenhuis zou gaan werken. Het sprak hem op het eerste gezicht niet aan. Om de een of andere reden leek het hem een nogal kille omgeving. Maar enthousiaste verhalen van een vriendin én zijn broer, die allebei bij VUmc werken, trokken hem over de streep. Hij solliciteerde op een functie voor een jaar, als projectadministrateur op het stafbureau van divisie II. Parttime, want in zijn vrije tijd maakt hij af en toe audiovisuele producties. Marianne Meijerink De nieuwe baan beviel uitstekend. Niet alleen de functie was hem, heaoer met commerciële economie als specialisatie, op het lijf geschreven. Hij voelde zich ook heel erg thuis. Ik hou niet zo van de harde, commerciële wereld en verwachtte wel dat dat hier anders zou zijn. Maar het is allemaal nog veel menselijker dan ik had verwacht. Ik had er van tevoren nooit bij stilgestaan dat je dat toch zou merken, ook al hou je je, zoals ik, met allerlei zakelijke dingen bezig, aldus François Pieneman. Blijven Dus toen in november 2007 het eind van dat jaar in zicht was, wilde Pieneman eigenlijk wel graag blijven. Maar ik was er niet zo zeker van of dat zou gaan lukken. Het is hier gewoon een pré als je een medische achtergrond hebt of eerder in de gezondheidszorg hebt gewerkt. En dat gold niet voor mij. Daar kwam bij 7e jaargang, nummer 3 31 januari 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s vantracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Mariet Bolluijt, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen, Lies Pelger,Tom Stoof, Riekie devet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys Bouma, Marisca Butterman, Dave Doves, Ronald Gabel, Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Ann van Putten, Maybritt Stal en, Daniëlle van derwindt Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatievu medisch centrum kamer PK4x190 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk RotoSmeets, Utrecht Advertenties Adverteren intracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement optracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnementen Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , fax Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgendetracer verschijnt op donderdag 14 februari. Deadline voor kopij is 6 februari om uur. FOTO : RONALD VAN WIEREN Alleen voor onderzoekers en docenten! Univertaal Het wetenschappelijk vertaalbureau voor onderwijs en onderzoek. Vertalingen, correcties en redactie - voor specialisten door specialisten. Uniek ( A D V E R T E N T I E ) Per 1 december 2007 zou het jaarcontract van François Pieneman aflopen. Hij wilde graag voor VUmc blijven werken en de P&O-adviseur zag in hem een gemotiveerde, plezierige collega met specifieke deskundigheid, die een waardevolle bijdrage kan blijven leveren voor VUmc. In overleg is François aangemeld bij het Loopbaancentrum voor loopbaanbegeleiding. Doel van de loopbaanbegeleiding was, om François te coachen op het bewaken van de balans tussen werk en privé, het kiezen tussen een leidinggevende of een beleidsmatige loopbaanstap en het aanscherpen van persoonlijke presentatie en sollicitatievaardigheden. Hij heeft opdrachten gemaakt gericht op waarden en zingevende factoren in werk, zijn drijfveren, de zogenaamde carrière-ankers. Daarnaast is hij getraind in het schrijven van sollicitatiebrieven en het opstellen van zijn CV. Tenslotte heeft François reflectieverslagen geschreven om helderheid te brengen in de zich voltrekkende processen, de doelstelling in zijn loopbaan en de te maken keuzes. Op 1 december 2007 is hij gestart als project controller bij VUmc CCA. Joost Ruigrok, loopbaanadviseur dat ik qua niveau nogal moeilijk in te passen was. Ik had al aardig wat ervaring, maar net weer niet genoeg voor bijvoorbeeld een leidinggevende functie. De p&o adviseur van het divisiebureau maakte Pieneman attent op het loopbaancentrum. Ik had daar nog nooit van gehoord. Intussen wist ik wel dat er waarschijnlijk een nieuwe functie van project controller zou komen bij het VUmc Cancer Center Amsterdam (cca), via een collega van divisie I. Die nieuwe functie leek me heel interessant. Het zou gaan om de coördinatie van de subsidieadministratie van het cca. Ik het loopbaancentrum direct laten weten, dat ik die baan wel wilde. Maar we zijn eerst meer in het algemeen aan de slag gegaan, met opdrachten en gesprekken. Rectificatie In de aankondiging van het stafconvent in Tracer nummer 2, pag. 1 staat ten onrechte dat Arjen Brussaard directeur is van het Center for Neurogenomics and Cognitive Research (cncr). Dat had moeten zijn Matthijs Verhage. Brussaard is een onderzoeker die vanuit de faculteit aard- en levenswetenschappen participeert binnen het cncr. Gereedschap Pieneman vond dat heel nuttig. Je ontdekt nieuwe dingen over jezelf. Ik had me nooit zo gerealiseerd dat ik de werkomgeving zo belangrijk vind. En je leert goed verwoorden wat je wilt en waar je goed in bent. Doordat je dat gereedschap krijgt, is het uiteindelijk helemaal niet zo moeilijk om zo n sollicitatie in te gaan. Eén van de eyeopeners voor Pieneman was, dat er eigenlijk grote overeenkomsten zijn in de kwaliteiten die hij nodig heeft voor zijn financieeleconomische werk en zijn activiteiten als filmer. Ik zag opeens de raakvlakken. Als regisseur ben je ook met heel veel dingen tegelijk bezig: contacten met heel veel partijen tegelijk, van acteurs tot financiers, locaties en rekwisieten regelen, alles op elkaar afstemmen. Als project controller bij het cca, waar grote onderzoeksprojecten worden uitgevoerd, ben ik een spin in het web tussen verschillende partijen en geldstromen. Inmiddels is Pieneman al weer anderhalf maand aan het werk. De sollicitatie vier gespreken doorliep hij met goed resultaat. Maar ook als die baan niet door was gegaan, was het goed om bij het loopbaancentrum aan te kloppen. Je kunt je hele werkende leven profiteren van wat je daar opsteekt. Ook als je tot het inzicht komt dat je misschien wel goed zit waar je zit. Ik kan het iedereen aanraden. Telefoongids intranet sterk verbeterd Help mee de telefoongids actueel te maken en te houden Maak uw persoonlijk profiel aan op intranet Op intranet kunt u uw eigen persoonlijke profiel aanmaken en bijhouden. Dit profiel wordt geplaatst in een databank. Een aantal gegevens uit deze databank wordt gebruikt voor de interne telefoongids van VUmc. Aanvullende gegevens kunnen gebruikt worden op de internetsite van de afdeling van de medewerker. Vul in elk geval de minimale gegevens in om de telefoongids actueel te houden (geslacht, voorletters, achternaam, functie, afdeling, telefoonnummer intern, eventueel tracernummer en kamernummer). Hoe maak ik mijn eigen profiel aan? Start de computer met uw persoonlijke inlognaam en wachtwoord (start de computer dus niet met een algemene inlogcode). Op intranet, rechtsboven in het scherm, staat de tekst ingelogd als: en een link wijzig profiel. Klik op de link wijzig profiel en vul minimaal de formuliervelden in met: geslacht, voorletters, achternaam, functie, afdeling, werkadres, telefoon intern en eventueel tracernummer. U kunt natuurlijk meer gegevens invullen, maar nog niet alle gegevens zullen worden getoond op intranet of internet (lees de helpteksten). Als u de gegevens heeft opgeslagen ziet u vervolgens uw naam verschijnen achter de tekst ingelogd als: Uw gegevens worden na een paar minuten gevonden in de nieuwe telefoongids bij de afdeling van uw keuze. Als u van afdeling veranderd hoeft u alleen maar uw persoonlijk profiel aan te passen en vervolgens wordt uw profiel automatisch verplaatst naar de nieuwe afdeling van uw keuze. Algemene telefoonnummers Iedere subwebredacteur van een afdeling binnen VUmc kan nu zelf, via het contentmanagementsysteem Morello, de algemene telefoonnummers (secretariaat, balie, dienstdoende artsgegevens etc.) van de afdeling actueel houden in de telefoongids op intranet. Mist u een algemeen telefoonnummer of weet u een algemeen telefoonnummer dat nog niet in de telefoongids staat vermeld? Vraag dan aan de webredacteur van uw afdeling om het nummer aan te maken in het systeem. Op staat een lijst met alle subwebredacteuren van VUmc. Voor de webredacteuren staat een gebruiksaanwijzing voor het aanmaken van de algemene telefoonnummergegevens op De telefoongids op intranet is sterk verbeterd. Nu is het de beurt aan alle medewerkers en afdelingen om hun bereikbaarheidsgegevens aan te vullen. Lida van den Heuvel, stafmedewerker facilitair bedrijf en Betty Post, leidinggevende telefooncentrale, lichten toe. Voorheen hield het facilitair bedrijf de telefoongids up-to-date. Met de invoer van het nieuwe intranet kan iedereen echter zelf zijn bereikbaarheidsgegevens invoeren en wijzigen. De verantwoordelijkheid ligt nu dus bij medewerkers en afdelingen zelf. Men kan bereikbaar blijven door het invullen van een medewerkersprofiel, legt Lida van den Heuvel uit. Tot eind maart zal de oude telefoongids nog via intranet opvraagbaar blijven, maar daarna gaat de stekker eruit en kan alleen in de nieuwe gids worden gezocht. Betty Post sluit zich hierbij aan: De oude gids wordt niet meer bijgehouden en in de nieuwe is nog niet iedereen te vinden. Als gevolg hiervan ontvangt de telefooncentrale dagelijks beduidend meer verzoeken van collega s die intern doorverbonden willen worden. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Om de bereikbaarheid te vergroten roepen wij iedereen dus op via intranet hun profiel in te vullen of te controleren op juistheid. Om uw profiel in te vullen of te controleren kijk op en klik rechtsboven op profiel. Voor vragen en suggesties kan contact worden opgenomen met Laurens Groenewegen of Marcel Licher 2 Tracer 31 januari 2008 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 Start bouw klinisch trainingscentrum Marcel Licher Begin februari start de bouw van het klinisch trainingscentrum voor studenten geneeskunde. Het klinisch trainingscentrum bestaat uit één vleugel van vier bouwlagen en één vleugel van twee bouwlagen en komt als derde opbouw op het dak van de polikliniek. Eind dit jaar moet het klaar zijn. Opvallend In het klinisch trainingscentrum gaan studenten geneeskunde straks gerichte trainingen volgen, voorafgaand aan hun klinische stages in het vierde jaar van de studie. De opbouw is ontworpen door architect Erik Knippers van het Architectenforum in Amsterdam en zal gebouwd worden door Strukton Bouw & Vastgoed. Het trainingscentrum krijgt een vergelijkbare architectuur als de twee andere al gerealiseerde opbouwen. Omdat het centrum vooral gebruikt gaat worden door medewerkers en studenten wordt een aparte lift in patio West gebouwd die uitsluitend bestemd is voor deze opbouw. Studenten lopen vanaf de entree van de polikliniek via een nieuwe brug door deze patio naar de liften en zijn dan snel op de plek van bestemming. De ruimtes bij de liften zijn wat grootser opgezet en kunnen worden gebruikt als ontmoetingsplekken voor studenten. De onderwijsruimtes krijgen een aangename en lichte sfeer, met volop daglicht en uitzicht. Aan de zijde van de De Boelelaan komt een dakterras. Patio West afgesloten Bij de bouw van de polikliniek in 1985 Planning bouw klinisch trainingscentrum Februari-maart: inrichten bouwterrein Maart-april: ruwbouw, openmaken dak en koppelen draagconstructie April-augustus: aanbrengen staalconstructie en buitenwanden Mei-juli: bouw lift en brug patio West September-december: afbouwen binnenvertrekken is al rekening gehouden met eventuele extra verdiepingen. De staalconstructie van de opbouw wordt op een speciale manier bevestigd op de al aanwezige betonnen pilaren van de polikliniek. Hoewel de bouw voornamelijk zal plaatsvinden op het dak van de polikliniek zal er toch soms sprake zijn van overlast. Daan van Ovost, projectleider projectbureau huisvesting, vraagt begrip voor de komende bouwoverlast. Bouwen op een gebouw waar gewoon doorgewerkt moet worden is natuurlijk altijd lastig en vervelend voor de gebruikers, maar we proberen de overlast zo veel als mogelijk is te beperken. De bouwsteigers worden bijvoorbeeld aan de gevel opgehangen zodat de mensen er gemakkelijker onderdoor kunnen lopen en de bouwkraan staat gewoon op het dak. Toch zal de komende maanden op gezette tijden sprake zijn van geluidsoverlast en zal VUmc opent gastenboek op internet het uitzicht vanuit een aantal kamers beperkt worden door steigers of stofschotten. Vooral de medewerkers en patiënten die rondom patio West verblijven, zullen op sommige plaatsen tegen stofschotten moeten aankijken omdat de patio vanwege de veiligheid en de bouw van de extra lift wordt afgesloten. Er wordt naar oplossingen gezocht om daglichttoetreding op de werkplek voor deze medewerkers zoveel als mogelijk is te garanderen. We gaan de medewerkers rondom patio West spoedig informeren, besluit Van Ovost. Voor vragen met betrekking tot de bouwwerkzaamheden kan contact opgenomen worden met het projectbureau huisvesting, tst Oncoloog Klaas Hoekman heeft de erepenning van de gemeente Urk ontvangen, omdat de bevolking hem als ambassadeur beschouwt van alle Urkers die in VU medisch centrum behandeld worden. Dit omdat hij met hen het besef van een Hogere Heelmeester deelt en daar in zijn omgang met patiënten rekening mee houdt. Klaas Urk houdt van joe, aldus burgemeester Jaap Kroon tijdens het opspelden van de penning. Dat dat het geval is, bewees Urk ook vorig jaar al eens. Hoekstra kreeg toen voldoende geld bijeen om twee kamers voor terminale kankerpatiënten in te richten. Gratis toegang tot Slagharen Medewerkers kunnen een waardecheque ontvangen voor vier gratis toegangskaarten, ter waarde van 76 euro voor attractiepark Slagharen. De kaarten zijn alleen te gebruiken in de week van van 2 tot 26 mei. Slagharen heeft bijna dertig attracties, variërend van kabelbaan en reuzenrad tot piratenschip en achtbanen. Daarnaast zijn er shows en parades en zijn er door het hele park winkeltjes, restaurants en speelgelegenheden te vinden. Iedere medewerker kan, op vertoon van de medewerkerspas, één waardecheque afhalen, van maandag 4 tot 8 februari, bij de dienst communicatie, tussen 9.00 en uur, polikliniekgebouw 4 X 199. Patiënten die iets kwijt willen over de behandeling of verzorging van zichzelf, familie of een vriend(in) kunnen sinds kort een bericht achterlaten in het digitale gastenboek op de internetsite van VUmc. Voor patiënten een podium om tips door te geven en hun waardering te tonen, zo blijkt. Bestuursvoorzitter Elmer Mulder nodigt patiënten op internet uit om een boodschap achter te laten in het gastenboek. We vinden het belangrijk om van patiënten en Column Vrijheid blijheid? Piet Hoogland bezoekers hun mening te horen over de behandeling binnen VUmc, daar leren we van. Dit gastenboek is een hele laagdrempelige manier om die mening te geven. Er is ook behoefte aan bij patiënten, zo lijkt het, want binnen de kortste keren stond er een aantal berichten in het digitale boek, aldus Mulder. Het kenmerkende van de berichten tot nu toe is, dat ze allemaal een positief geluid laten horen. Medewerkers van diverse afdelingen worden gecomplimenteerd om hun deskundigheid en betrokkenheid. Regelmatig kunnen we in de krant lezen dat vrouwen van bepaalde religies niet door een mannelijke dokter willen worden nagekeken. Geen probleem zou je denken. Er bestaat toch zoiets als vrije artsenkeuze? Vanwaar dan die ophef. Als er even geen vrouwelijke arts beschikbaar is, dan moet je maar even verder lijden. Maar wat mij vooral bezighoudt, is de vraag waarom zo n vrouw perse voor een vrouwelijke arts kiest. Kiezen doe je gewoonlijk op grond van waarde oordelen. Ik heb echter nergens kunnen vinden dat vrouwen betere artsen zijn dan mannen. Het blijkt nu dat de meeste mensen voor die arts kiezen die het dichtste bij woont. Dat is het belangrijkste criterium en direct daarna komt het uiterlijk. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan dingen als doorlopende wenkbrauwen, aangezichtswratten, jeugdpuistjes, vetrollen, kaalhoofdigheid, rotte tanden, ribfluwelen broeken en colbertjes met elleboogstukjes, nat okseltextiel, saaie witte beha s, openstaande gulpen, harige vingers, lange nagels, valse wimpers, zichtbaar oorsmeer, etc., etc. Er worden ook tips achtergelaten. Zo schrijft de partner van een patiënt over het nut van het bijhouden van een dagboek tijdens de opname. Haar echtgenoot kon zich door een hersenbloeding niets herinneren van zijn verblijf in VUmc. Het dagboek, een advies van een verpleegkundige, heeft geholpen bij het herstel en de verwerking. De dienst communicatie beheert het gastenboek en zorgt ervoor dat de berichten uit het gastenboek de desbetreffende afdeling bereiken zodat zij er iets mee kunnen doen. De regels zijn eenvoudig: de teksten mogen niet te lang zijn, kwetsende of discriminerende teksten worden niet geplaatst evenals reacties zonder naam en geldig adres. Het gastenboek is niet bedoeld om klachten te ventileren. Klachten die in behandeling moeten worden genomen, kunnen worden ingediend bij de balie patiëntenvoorlichting op de begane grond van de polikliniek. Het adres van het gastenboek is: zorg/gastenboek. EK De kwaliteit van de arts schijnt geen rol te spelen. Dat kan trouwens ook niet, want die informatie is voor de argeloze buitenstaander niet beschikbaar. Vreemd dus dat je wel zelf je arts mag kiezen maar dat je geen vrije inzage hebt in haar of zijn studieprestaties en praktische vaardigheden. We kunnen dan nu twee dingen doen. In de eerste plaats zouden we de portfolio s van de studenten, met daarin alle tentamenresultaten en andere beoordelingen, open kunnen stellen voor de klanten. Wat mij betreft geen enkel bezwaar, maar ik zou me kunnen voorstellen dat er groeperingen zullen zijn die hier ernstig bezwaar tegen zullen maken. De tweede optie is om voortaan studenten aan te nemen op grond van uiterlijke kenmerken. Een commissie met daarin dames en heren met goede smaak en vooral ook een anatoom kiest dan via de decentrale selectie de studenten uit met een uiterlijk, dat het meeste zal aanslaan bij de toekomstige cliëntèle. Voor die studieprestaties vinden we wel een oplossing, want dat is altijd nog gelukt. Wedden dat VUmc dan hoog gaat scoren?! Tracer 31 januari 2008 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 Eddy Boots 40 jaar bij VUmc Ik zit hier nog steeds met plezier Eddy Boots: Verpleegkundigen werken ontzettend hard en hebben een extraatje dubbel en dwars verdiend Wie kent hem niet? Vanuit zijn winkel op -1, naast de kapsalon, organiseert hij sinds 1996 allerlei personeelsactiviteiten. Zijn motto: Alles kan, niets hoeft. Een gesprek met de man achter De Tip van Boots. Annemarie van den Hoven In 1968 begon hij bij VUmc. Ik lag op de kno-afdeling met een gebroken neus een voetbalongelukje en raakte in gesprek met het toenmalige hoofd van pathologische anatomie. Binnen twee dagen had ik mijn contract op zak. Hij ontwikkelde zichzelf, volgde verschillende opleidingen en werd uiteindelijk hoofd van de afdeling elektronenmicroscopie op de pathologie waar hij onder andere patiëntenonderzoek naar kanker deed. Kleine onderneming Begin jaren 90 ging de gezamenlijke personeelsvereniging van het VU en VUmc ter ziele. De raad van bestuur vroeg Boots of hij, naast zijn medische functie, wat activiteiten voor het personeel van VUmc zou willen opzetten. Het beviel de organisatie én Boots zo goed dat het uiteindelijk een fulltime job is geworden. Boots: Het was een stap waar ik wel even over na moest denken. Ik heb een businessplan gemaakt en kreeg van mijn toenmalige directeur de garantie dat ik, mocht dat nodig zijn, weer terug kon komen. Zo ver is het nooit gekomen. Boots organiseert activiteiten, verkoopt artikelen en regelt aanbiedingen. Afdelingen die op zoek zijn naar een relatiegeschenk of een kerstpakket zijn bij hem ook aan het juiste adres. Boots: Eigenlijk ben ik een kleine onderneming binnen de organisatie geworden. Sinds april vorig jaar kunnen ook de medewerkers van de VU van zijn aanbiedingen profiteren. In mijn klantenbestand zitten mensen. Met korting Hij heeft voor elk wat wils. Met fikse korting naar de Mattäus Passion in het Concertgebouw, een uitje voor de hele afdeling, de halve marathon lopen tijdens de Nike Egmondloop, Beachvolleyballen in IJmuiden of met een bus vol collega s naar Parijs. Boots regelt het allemaal. In zijn winkel- en bedrijvenboekje staan allerlei bedrijven van hotels tot verzekeraars en van juweliers tot loodgieters waar medewerkers op vertoon van hun VUmc-pas korting krijgen. CO M V U R O N A L D VA N W I E R E N Eddy Boots krijgt veel voor elkaar, binnen en buiten de organisatie. Hoe verklaart hij dat? Iemand zei eens tegen me: Jij laat mensen altijd in hun waarde. Ik denk dat het hem daar voor een groot deel in zit. Dat hij voor een ziekenhuis werkt, helpt ook. Verpleegkundigen werken ontzettend hard en hebben een extraatje dubbel en dwars verdiend. Daar speel ik op in als ik iets probeer te regelen. En hij kent de waarde van promotie: Aan het begin van elk jaar geef ik een activiteitenkalender uit, ik adverteer in de Tracer en heb overal in het pand informatierekken staan. En de website natuurlijk: Knaller Boots is 60, maar zal VUmc nog niet snel verlaten. En zeker niet alleen om dat hij van het abp nog vijf jaar moet. Ik zit hier met plezier, nog nooit ben ik chagrijnig naar mijn werk gegaan. Op de vraag naar zijn grootste knaller antwoord hij: de duizend vrijkaartjes voor de Blue Man Group vorig jaar. Binnen acht uur was ik ze allemaal kwijt. En een aanrader voor 2008? De Sangria Zeskamp in september, dat wordt iets heel bijzonders! Arbeidsmarktcampagne versterkt werkgeversmerk VUmc Mariet Buddingh Een duidelijke en onderscheidende arbeidsmarktcampagne, die onderdeel uitmaakt van een uitgebreider werven en binden - beleid, moet ervoor zorgen dat VU medisch centrum ook in de toekomst voldoende goed gekwalificeerd personeel krijgt om te blijven werken aan beter maken en beter worden. Een jaar na de lancering van de nieuwe arbeidsmarktcampagne zijn Elske van der Laan, adviseur HRM, stafdienst P&O en communicatieadviseur Jan Spee tevreden over de ingeslagen weg. Elske van der Laan en Jan Spee onderstrepen, dat er ook nog véél moet gebeuren. Van der Laan: De basis van de campagne is gelegd, we gaan ons nu specifieker richten op bepaalde beroepsgroepen, met behulp van middelen op maat. En dat is nodig, zo weet Spee. Na een aantal jaren waarin er meer aanbod op de arbeidsmarkt was, zien we nu weer echte krapte ontstaan. Bijvoorbeeld bij de verpleegkundigen en de medisch ondersteunende functies, zoals bij de radiotherapie en op de labs. Algemeen bouwen, specifiek werven De nieuwe arbeidsmarktcampagne moest aansluiten bij de identiteit van VU medisch centrum. Spee vertelt nog even kort over de uitgangspunten van de campagne. Uit gesprekken met groepen medewerkers kwamen drie elementen naar voren, die Activiteiten arbeidsmarktcommunicatie 2008 als kenmerkend voor onze organisatie als werkgever werden gezien. Men noemde het academisch karakter van het werk aantrekkelijk, de menselijke sfeer en de grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid die in het werk wordt ervaren. Van der Laan haalt de campagneuitingen erbij en legt uit: In de beelden staat een patiënt en in een enkel Uitbreiding aantal wervingsbeelden Voortzetting maandelijkse vacatureladder Beter gebruik externe wervingssites Regionale campagne(s) werken in VUmc Uitbreiden site werken in VUmc Onderzoek imago VUmc als werkgever Exploreren samenwerking SBG wat betreft in- en externe werving Verbetering interne deel wervingsprocedure nieuwe medewerkers Na drainage van een hematothorax onderging de patiënt een bronchoscopie wegens een pneumomediastinum. Later optredende hemodynamische instabiliteit maakten een laparotomie en splenectomie noodzakelijk, terwijl zijn stollingsstoornis werd bestreden met de intraveneuze toediening van plasma en thrombocytensuspensie. Oftewel over een maand toert hij weer met zijn motor. In ons vak kunnen we niet om abstracte vaktermen heen. Dat hoort er in een universitair medisch centrum bij. Maar onze patiënten en de zorg die zij nodig hebben, staan centraal. Onze opleidingen en ons onderzoek zorgen voor de kennis die daarvoor nodig is. Dat patiënten dit waarderen, blijkt uit de tevredenheidsonderzoeken waarin VUmc goed scoort. Maar VU medisch centrum doet méér. We hanteren een academische aanpak in de patiëntenzorg, het onderzoek, het onderwijs aan studenten geneeskunde en in onze vervolgopleidingen. Op bijzonder hoog niveau zelfs. Niet voor niets staat ons medischwetenschappelijk onderzoek in de top 3 van de UMC s. Al die kennis en het toepassen ervan is altijd gericht op beter maken en beter worden. Zo dragen we bij aan de medische kennis van morgen. geval een student centraal, om steeds weer duidelijk te maken: alle ingewikkelde dingen die hier gebeuren leiden uiteindelijk naar de klant. De tekst geeft dat ook heel mooi weer, die bestaat naast de algemene informatie voor een flink deel uit vaktaal, maar eindigt in alle gevallen met een praktisch, klantgericht eindresultaat. Spee verhaalt van de kritiek die door sommigen werd geuit op de vijf gekozen beelden. Die beelden zouden lang niet altijd aansluiten bij het werkveld van de vacatureaanbieder. Hij en zijn HRM-collega snappen de kritiek en vergroten de keuzemogelijkheid binnenkort dan ook met drie extra beelden. Toch wil Spee de gekozen benadering nog graag een keer toelichten. We hebben gekozen voor beelden die passen bij ofwel zorg, ofwel onderwijs en opleiding, ofwel Kennis maakt ons beter. onderzoek. De foto en tekst samen vertegenwoordigen één specifiek onderwerp binnen de drie kerntaken van VUmc. De beelden ondersteunen en laden ons merk, en de vacaturetekst maakt de functie vervolgens specifiek. Digitaal werven Naast het werven via de maandelijkse vacatureladder in de zaterdagse Volkskrant en advertenties voor specifieke functies in kranten en vakbladen, wordt er stevig ingezet op het werven via de digitale kanalen. Van der Laan: We proberen zoveel mogelijk potentiële werknemers naar het werken in VUmc -deel van onze website te leiden. Spee valt haar bij: De werving via digitale kanalen heeft sowieso de toekomst. We steken daar dan ook veel energie in. Hij legt uit: Op een aantal banensites hebben we templates, dat zijn vacatures die in onze eigen wervingsstijl zijn opgemaakt. Op deze websites blijken we bovengemiddeld goed te scoren waar het gaat om het aanklikken van onze vacatures. Daaruit leiden we af dat de naamsbekendheid van VUmc in ieder geval groot is. Van der Laan is ook enthousiast over de targetmail die dit najaar werd verstuurd. We hebben een gestuurd aan een groep externe verpleegkundigen, die voldoen aan een vooraf omschreven profiel van dé VUmc-verpleegkundige. In deze mails nodigden we hen uit om onze website te bezoeken en we boden ze een abonnement aan op onze vacatur . Spee kent de cijfers: Negentig verpleegkundigen reageerden in de eerste maand al op deze uitnodiging. Inmiddels versturen we de vacatur dit is een vacatureoverzicht op maat aan 450 potentiële werknemers. In het voorjaar gaan we onze abonnees ook een digitale nieuwsbrief sturen. Van der Laan noemt de targetmail een mooi voorbeeld van een vernieuwende wervingsmethode. Zij en Spee zien voor de komende jaren veel inspanningen op stapel staan die worden toegesneden op de verschillende doelgroepen. Toch waken ze ervoor om niet tevéél te versnipperen. Van der Laan: Werken op maat is belangrijk, maar we moeten de krachten van afdelingen, diensten en divisies blijven bundelen. Vanuit financieel oogpunt, maar ook omdat we samen het merk VU medisch centrum vormgeven. 4 Tra ce r 31 januari N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

)menu 1: Gekookte aardappelen rode kool wildgoulash - appelmoes. ( ) toetje à 1.10( ) groente ( ) kippen ( ) tomaten( )champignonsoep à 1.

)menu 1: Gekookte aardappelen rode kool wildgoulash - appelmoes. ( ) toetje à 1.10( ) groente ( ) kippen ( ) tomaten( )champignonsoep à 1. Jacobs FOODSERVICE Azelosestraat 70 7621 BB Borne tel. 074-2502190 Wk 47 )menu 1: Gekookte aardappelen rode kool wildgoulash - appelmoes ( )menu 2: Tagliatelle met groente en kip in carbonara saus - toetje

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

Transvorm Loopbaan Portal instructie uitgebreid programma: Maak werk van jezelf!

Transvorm Loopbaan Portal instructie uitgebreid programma: Maak werk van jezelf! Transvorm Loopbaan Portal instructie uitgebreid programma: Maak werk van jezelf! Het programma Maak werk van jezelf! binnen het Transvorm Loopbaan Portal is een uitgebreid programma om inzicht te krijgen

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu Februari 2015

Restaurant t Trefpunt Menu Februari 2015 Restaurant t Trefpunt Menu Februari 2015 Warme maaltijd van 12.00-13.00 uur Reservering niet nodig St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! U bent ook welkom voor ontbijt of avondmaaltijd (brood). Voor speciale

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Transvorm Loopbaan Portal instructie kort programma: Snel op weg naar ander werk

Transvorm Loopbaan Portal instructie kort programma: Snel op weg naar ander werk Transvorm Loopbaan Portal instructie kort programma: Snel op weg naar ander werk Het programma Snel op weg naar ander werk binnen het Transvorm Loopbaan Portal is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor organisators

Handleiding website SVNL voor organisators Handleiding website SVNL voor organisators Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg over hoe u als

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1. www.denhaagdoet.nl 1 2. Inloggen of account aanmaken 1 3. Account aanmaken 2 4. Het organisatieaccount 3 5. Mijn vacatures 3 6. Sollicitaties en sollicitanten 4 7. Mijn

Nadere informatie

( ) menu 1: Gekookte aardappelen spruitjes gehaktbal - appelmoes. ( ) toetje à 1,10 ( ) groente ( ) kippen ( ) tomaten( ) champignonsoep à 1.

( ) menu 1: Gekookte aardappelen spruitjes gehaktbal - appelmoes. ( ) toetje à 1,10 ( ) groente ( ) kippen ( ) tomaten( ) champignonsoep à 1. Jacobs FOODSERVICE Azelosestraat 70 7621 BB Borne tel. 074-2502190 Wk 50 maandag 12 december ( ) menu 1: Gekookte aardappelen spruitjes gehaktbal - appelmoes ( ) menu 2: Nasi ajam pangang gebakken ei -

Nadere informatie

Op zoek naar vrijwilligers?

Op zoek naar vrijwilligers? Op zoek naar vrijwilligers? Handleiding voor het online zoeken naar vrijwilligers Ben je van een organisatie en zoek je vrijwilligers? Dan bent je bij ons aan het juiste adres. Op www.bredavoorelkaar.nl

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature November 2014 Handleiding: Stap 1: Ga naar de website... 1 Stap 2: Ik ben een vrijwilligersorganisatie...

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

InLeIDInG. account aanmaken

InLeIDInG. account aanmaken InLeIDInG Je staat op het punt aan de slag te gaan met jouw persoonlijke stukje op onze website: een virtuele plek om met vrijwilligers in contact te komen, je organisatie te promoten, kennis te delen,

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK Handleiding Online Ondernemingsplan IMK voor de Gebruiker Versie 2.0 Ondanks dat er de grootst mogelijke zorg is besteed aan het 'Online Ondernemingsplan IMK' blijft er de kans bestaan op een technische

Nadere informatie

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Enquête 2013 Verspreiding: Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Periode: 30 januari 2013 tot 15 februari 2013

Nadere informatie

Handleiding ONS Medewerkersportaal DNZT

Handleiding ONS Medewerkersportaal DNZT Handleiding ONS Medewerkersportaal DNZT Doelgroep Deze handleiding is voor medewerkers DNZT. Inleiding Bij deze ontvang je de handleiding die je kan gebruiken bij het werken met het medewerkersportaal

Nadere informatie

www.invallersonline.nl

www.invallersonline.nl Speciaal ontwikkeld voor scholenverenigingen! Geen verouderde, onoverzichtelijke en tijdrovende papieren lijsten met invallers meer, maar alles digitaal en altijd up-to-date. www.invallersonline.nl Informatiebrochure

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht?

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Je kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie doorgeven per e-mail: patientenportaal@umcutrecht.nl Wat staat er in deze folder Voor ouders 2 Wat

Nadere informatie

de Slimme Nieuwslezer handleiding

de Slimme Nieuwslezer handleiding de Slimme Nieuwslezer handleiding Versie 2.0 april 2014 0 Inhoud van deze handleiding 1 Wat is de Slimme Nieuwslezer? [pagina 3] 8 Oefenen met een dictee [pagina 10] 2 Voor welke apparaten geschikt? [pagina

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

TRAININGEN & WORKSHOPS

TRAININGEN & WORKSHOPS Een creatieve start van het nieuwe seizoen Deze herfst staat in het teken van creativiteit bij het ZRCN. Zo kun je toneelspelen bij Trias en zijn wij benieuwd naar jouw ervaringsverhalen. Wil je liever

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Inhoud 1. Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats 4 1.1 Inloggen op het VWE-dienstenplatform 4 1.2 Adverteer direct na de ORAD-melding, op basis van

Nadere informatie

Ontdek de serie Ontdek snel

Ontdek de serie Ontdek snel Ontdek de serie Ontdek snel Ontdek snel: beknopte e-books die je snel op de hoogte brengen De Ontdek snel-titels lichten de lezer snel in over uiteenlopende interessante onderwerpen in: 30, 60 en 90 minuten.

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt december 2017

Restaurant t Trefpunt december 2017 Restaurant t Trefpunt december 2017 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u

Nadere informatie

Opname hulp. Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen. Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+

Opname hulp. Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen. Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+ Opname hulp Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen B B Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+ BoekenBabbels DOEL Door het opnemen en plaatsen van korte

Nadere informatie

3 oktober tot 9 oktober Tuinmenu Diverse broodjes maandag Groentesoep Pasta Carbonara Ham/preisalade

3 oktober tot 9 oktober Tuinmenu Diverse broodjes maandag Groentesoep Pasta Carbonara Ham/preisalade 3 oktober tot 9 oktober Tuinmenu Diverse broodjes Groentesoep Pasta Carbonara Ham/preisalade Gebakken bloedworst, appel Rode kool Mosterdsoep Bal gehakt Ham/preisalade Rollade, roomsaus Spruitjes Brood

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt oktober 2017

Restaurant t Trefpunt oktober 2017 Restaurant t Trefpunt oktober 2017 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u contact

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Wachtwoord opvragen of vergeten... 4 Inzien

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 de nr. 1 vacaturebank voor de sport HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 In deze handleiding maakt u kennis met SportCareer waarmee u al vacatures online kunt brengen. De website van SportCareer werkt zeer

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1 Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN Handleiding Studentenpagina 1 Inhoud van de handleiding Inhoud van de handleiding... 2 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op de

Nadere informatie

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Als patiënt van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft u toegang tot het zorgportaal Mijn.vanweelbethesda. Dit is een website die gekoppeld is aan het beveiligde Elektronisch

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE. Informatieboekje. havo/vwo

LOOPBAANORIËNTATIE. Informatieboekje. havo/vwo LOOPBAANORIËNTATIE Informatieboekje havo/vwo Inleiding Voor je ligt het informatieboekje voor het vak loopbaan oriëntatie. Doel van dit vak is om elke leerling voor te bereiden op het maken van een goede

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

Docnet handleiding 1

Docnet handleiding 1 Docnet handleiding 1 Inleiding... page 3 Homepagina.. page 4 Profiel...........page 5 Docbox..........page 6 Ontdek........page 7 Vraag en antwoord..... page 8 Contactgegevens........page 10 2 Ontdek Docnet

Nadere informatie

Leden handleiding Inhoudsopgave

Leden handleiding Inhoudsopgave Leden handleiding Inhoudsopgave De leden site...2 Inloggen...3 Wachtwoord opvragen of vergeten...4 Inzien handicap...6 Wijzigen emailadres...7 Scorekaart invoeren...8 Reserveren van een starttijd...9 Inzien

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu september 2014

Restaurant t Trefpunt Menu september 2014 Restaurant t Trefpunt Menu september 2014 Warme maaltijd van 12.00-13.00 uur Reservering niet nodig St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! U bent ook welkom voor ontbijt of avondmaaltijd (brood). Voor speciale

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013 Inhoud 1. Inschrijven 2. Oproep zoeken en erop reageren 2.1 Inloggen 2.2 Twee manieren om oproepen te zoeken 2.2.1 Oproep zoeken per rubriek 2.2.2 Oproep

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Landelijk Hoofdluis Protocol voor het Primair Onderwijs Quick start Schoolenik.nl voor de School Coördinator Hoofdluis

Landelijk Hoofdluis Protocol voor het Primair Onderwijs Quick start Schoolenik.nl voor de School Coördinator Hoofdluis Landelijk Hoofdluis Protocol voor het Primair Onderwijs Quick start Schoolenik.nl voor de School Coördinator Hoofdluis 1.1 Inleiding Schoolenik.nl is het sociale netwerk van jouw school. In Schoolenik.nl

Nadere informatie

OZO Handleiding 2. Voor organisatoren

OZO Handleiding 2. Voor organisatoren OZO Handleiding 2 Voor organisatoren Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als organisator gebruik kunt maken van de functies die u alleen als organisator hebt. Wilt u als organisator voor uzelf

Nadere informatie

Workshop uiterlijke verzorging. voor mensen met kanker

Workshop uiterlijke verzorging. voor mensen met kanker Workshop uiterlijke verzorging voor mensen met kanker Workshop uiterlijke verzorging Look Good...Feel Better. Dat is het motto van een workshop over uiterlijke verzorging, bestemd voor patiënten met kanker.

Nadere informatie

Handleiding Invullen Bardiensten 2016

Handleiding Invullen Bardiensten 2016 Inleiding Deze handleiding dient als hulp voor de leden van de Nijkerkse Tennis Club (NTC) bij het zelf invoeren van de bardiensten voor het jaar 2016. Het invoeren wordt online via internet op de website

Nadere informatie

OOID-Handleiding Snel op weg met het OOID-systeem

OOID-Handleiding Snel op weg met het OOID-systeem OOID-Handleiding Snel op weg met het OOID-systeem Inhoud inleiding 1 OOID opstarten 2 Problemen Oplossen 4 Nuttige adressen 5 Disclaimer 5 Inleiding Allereerst willen wij u van harte feliciteren met de

Nadere informatie

Welkom Intranet! Vaarwel digitale nieuwsbrief! Inloggen op Intranet van Vecht en IJssel. Intranet. intranet.vechtenijssel.nl

Welkom Intranet! Vaarwel digitale nieuwsbrief! Inloggen op Intranet van Vecht en IJssel. Intranet. intranet.vechtenijssel.nl Welkom Intranet! Vaarwel digitale nieuwsbrief! Inloggen op Intranet van Vecht en IJssel Vanaf dinsdag 1 maart, in de loop van de dag, gaat Intranet echt live en kun je inloggen. We versturen een mailtje

Nadere informatie

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde www.nwz.nl Inhoud Wat kunt u verwachten op de dagbehandeling interne geneeskunde? 3 Uw afspraak 4 Uw voorbereiding 4 Dag van het onderzoek of de behandeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu.

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu. Lets t Gooi HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL EXCHANGE Met het programma Local Exchange, afgekort LEX, kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je knikkers overschrijven. Het is een geweldige

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

Handleiding beheertool mini-website

Handleiding beheertool mini-website Handleiding beheertool mini-website 2013 Salon Solution is onderdeel van Wiewathaar.nl Inleiding Klanten van Wiewathaar.nl kunnen hun mini-website bijhouden met de online beheertool. In deze handleiding

Nadere informatie

Versie 2.6.8. Handleiding Digitaal Logboek Antistolling

Versie 2.6.8. Handleiding Digitaal Logboek Antistolling Versie 2.6.8 Handleiding Digitaal Logboek Antistolling Inhoudsopgave: INLEIDING... 3 INLOGGEN... 4 E-LEARNING... 8 HOMEPAGE...12 INVOEREN LOGBOEK...13 INVOEREN INR...15 DOSEERSCHEMA...16 BERICHTEN...18

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Inhoudsopgave Stap 1: Ga naar de website: www.vrijwilligerspunteindhoven.nl...3 Stap 2: Klik op Ik ben een vrijwilligersorganisatie...3 Stap 3: Klik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE INHOUDSOPGAVE Definities... 3 Aanmelden... 4 Inloggen op je eigen account (LEERKRACHT)... 4 Je gegevens wijzigen... 5 Aanmelden voor deelname aan een opdracht... 6 Een Inzendpagina

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK ~ 1 ~

HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK ~ 1 ~ HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK ~ 1 ~ Inleiding Voor iedereen die maandelijks salaris ontvangt is de salarisstrook digitaal beschikbaar. De salarisstroken staan elke maand de dag van de betaaldatum

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e T e k s t e n i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e 4 D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e Welke webpagina s heb je nodig? De homepagina, deze noem je Home Blog Diensten of producten Salespage

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

Workshop uiterlijke verzorging. voor mensen met kanker

Workshop uiterlijke verzorging. voor mensen met kanker Workshop uiterlijke verzorging voor mensen met kanker Workshop uiterlijke verzorging Goed verzorgd, beter gevoel. Dat is het motto van een workshop over uiterlijke verzorging, bestemd voor patiënten met

Nadere informatie

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK Versie 1.1 Pagina 1 van 8 augustus 2012 Inleiding Voor iedereen die maandelijks salaris ontvangt is de salarisstrook digitaal beschikbaar. De salarisstroken staan elke

Nadere informatie

Welkom! 22 juli 2015 Wini Stoltz

Welkom! 22 juli 2015 Wini Stoltz Welkom! 22 juli 2015 Wini Stoltz Welkom & introductie van de workshop Voorstellen Doel en belang van LinkedIn Aanmaken van een profiel Jobrotary en Jobrunners Evaluatieformulier Netwerken is belangrijk

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

welkom op zorgeenheid

welkom op zorgeenheid welkom op zorgeenheid m e d i s c h e o n c o l o g i e, locatie 3 C U bent opgenomen op klinische zorgeenheid (KZE) medische oncologie. Hier worden mensen opgenomen voor onderzoek en/of behandeling van

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu September 2015

Restaurant t Trefpunt Menu September 2015 Restaurant t Trefpunt Menu September 2015 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur Vanaf 7 september 2015 ook van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Klachtenopvang Als u niet tevreden bent Informatie voor patiënten over het indienen van een klacht Wij nemen klachten altijd serieus Wij doen ons uiterste best om goed voor u te zorgen en zowel u als

Nadere informatie

Schrijf duidelijke en aantrekkelijke. teksten in 5 stappen

Schrijf duidelijke en aantrekkelijke. teksten in 5 stappen Schrijf duidelijke en aantrekkelijke teksten in 5 stappen 09/2013 Beste lezer, Gefeliciteerd! Je hebt je ingeschreven voor mijn Schrijftips, dus je bent geïnteresseerd in schrijven. Dat is mooi! Want goede

Nadere informatie

Versie 2.6.3. Handleiding Digitaal Logboek Antistolling

Versie 2.6.3. Handleiding Digitaal Logboek Antistolling Versie 2.6.3 Handleiding Digitaal Logboek Antistolling INLEIDING Dit is de handleiding van het Digitaal Logboek Antistolling. Het Digitaal Logboek is te raadplegen via internet. Overal ter wereld, op elk

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu december 2014

Restaurant t Trefpunt Menu december 2014 Restaurant t Trefpunt Menu december 2014 Warme maaltijd van 12.00-13.00 uur Reservering niet nodig St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! U bent ook welkom voor ontbijt of avondmaaltijd (brood). Voor speciale

Nadere informatie

Toegang tot uw medisch dossier. Overal en altijd A B C D. Dat is Mijn Westfriesgasthuis. Met smartphone, tablet of computer. Mijn.

Toegang tot uw medisch dossier. Overal en altijd A B C D. Dat is Mijn Westfriesgasthuis. Met smartphone, tablet of computer. Mijn. Toegang tot uw medisch dossier Overal en altijd Dat is Mijn Westfriesgasthuis 23 A B C D? Met smartphone, tablet of computer Mijn Handleiding INHOUDSOPGAVE Wat is Mijn Westfriesgasthuis? pag. 4 Wat heeft

Nadere informatie

Handleiding. Inschrijven via toernooi.nl

Handleiding. Inschrijven via toernooi.nl Handleiding Inschrijven via toernooi.nl Geschreven door Erwin Boudewijns Datum: 14-1-2015 1 Inhoud Stap 1 Ga naar de website... 3 Stap 2 Ga naar de toernooipagina... 3 Stap 3 Het inschrijven... 5 Stap

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie