familie. Bij ingewikkelde medische gesprekken of bij het brengen van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "familie. Bij ingewikkelde medische gesprekken of bij het brengen van"

Transcriptie

1 4 Eddy Boots 40 jaar bij VUmc 8 Aapje helpt patiëntjes 9 Fietsen tijdens dialyse 31 januari 2008 T R A C E R I S H E T T W E E W E K E L I J K S E M E D E W E R K E R S B L A D V A N V U M E D I S C H C E N T R U M U I T G A V E : D I E N S T C O M M U N I C A T I E N U M M E R 3 Laatste kans Medewerkers van VUmc hebben tot 1 maart de tijd om hun eindejaarsgeschenk uit te kiezen. Tot dusver hebben 4992 van de ruim 8000 collega s hun keuze aan Keuzekado doorgegeven. De meest populaire cadeaus blijken de health grill (700 keer besteld), de theater- en concertbon (bijna 700 keer) en de MP3 speler (600 keer). Het goede doel, Doctor 2 Doctor, stond bij ruim 100 medewerkers boven aan hun wensenlijst. De boekenset viel het minst in de smaak en werd slechts twee keer gekozen. FOTO : RONALD VAN WIEREN Dertig talen beschikbaar Tolkenpool dient verschillende doelen Jan Spee Meer vooraanmeldingen VUmc geneeskunde Binnen VU medisch centrum start in februari een tolkenpool. Inmiddels hebben zich al ruim zestig collega s aangemeld die samen in dertig talen kunnen tolken. Naast het zichtbaar maken van de vele culturen is de tolkenpool ook een antwoord op de taalproblemen die zich regelmatig voordoen in de kliniek en op de poli. Zorgmanager Leo de Haan licht het project vanuit de patiëntveiligheid toe. Projectleider Reina Steenwijk ziet het ook als een belangrijke manier om het contact tussen verschillende culturen binnen VUmc op gang te brengen. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat mensen die geen Engels spreken veel vaker betrokken zijn bij problematische en risicovolle situaties in de zorg. Ze kunnen vaak niet duidelijk maken wat ze willen zeggen en dat kan ernstige consequenties hebben. Die cijfers zullen voor Nederland niet anders zijn. Daarom heb ik als projectleider patiëntveiligheid mij sterk gemaakt voor de oprichting van deze tolkenpool en ik heb hiervan grote verwachtingen, aldus Leo de Haan, die het project patiëntveiligheid binnen VUmc coördineert. Meerdere voordelen Natuurlijk kunnen medewerkers van VUmc de tolkentelefoon inschakelen. In de praktijk blijkt dit echter steeds minder te gebeuren. Veelal wordt voor het tolken teruggevallen op de familie. Bij ingewikkelde medische gesprekken of bij het brengen van slecht nieuws kan met name de persoonlijke betrokkenheid van deze tolken een probleem zijn. Daarom de start van deze tolkenpool. Het grote voordeel is dat deze mensen veelal goed ingevoerd zijn bij medische zaken, de specifieke taal spreken en ook voldoende afstand hebben omdat zij de betrokken patiënt en familie niet persoonlijk kennen. Reina Steenwijk, project leider interculturalisatie VUmc ziet nog een ander belangrijk voordeel. Vorig jaar is het project interculturalisatie gestart. Een belangrijk doel hiervan is om de verschillende culturen die binnen VUmc aanwezig zijn meer zichtbaar te maken. En de collega s Beveiligingsmaatregelen noodzakelijk Wachtwoordwijziging voor alle medewerkers Ze mogen alles van me weten behalve mijn pin. Voor VUmc medewerkers komt daar binnenkort het wachtwoord om in te loggen in de pc bij. Uit beveiligingsmotieven ontkomt niemand er meer aan om per 4 februari zijn wachtwoord elke negentig dagen te wijzigen. Het wachtwoord moet wel aan een aantal eisen voldoen. Concreet gaat het om het inloggen op het computernetwerk van VUmc. De afdeling ICT (voorheen IPO, red.) heeft met goedkeuring van de IT raad nieuwe regels vastgesteld om in te loggen. Waarom deze nieuwe regels? Beveiliging van elektronische gegevens wordt in dit digitale tijdperk steeds belangrijker, zeker waar het patiëntgegevens betreft. Een van de items in het VUmc meerjarenbeleid is informatiebeveiliging. Die moet op orde zijn. Een stap daarin is zogenoemde wachtwoordhygiëne. In de huidige situatie hebben medewerkers vaak een gemakkelijk of voor de hand liggend wachtwoord. Dit verhoogt de kans op inbraak. Door de eisen aan het wachtwoord per 4 februari uit te breiden, verkleinen we die kans, aldus Dick Piket, waarnemend sectiehoofd analyse, afdeling ICT. Per 4 februari 2008 moet het wachtwoord van iedere gebruiker tenminste acht karakters, minstens een hoofdletter en minstens een kleine letter, minstens een cijfer 0 t/m 9 en minstens een teken uit de # $ % ^ & ( ) { } [ ] < > bevatten. Elke negentig dagen vraagt het systeem aan elke gebruiker een nieuw wachtwoord, waarbij steeds de bovengenoemde regels van toepassing zijn. Voor medewerkers buiten VUmc die niet fysiek op het netwerk zijn aangesloten (bijvoorbeeld medewerkers die thuis werken of een buitenlandse stage doen) volgen de komende maanden aparte instructies om aan het nieuwe wachtwoordenbeleid te voldoen. Meer informatie over het wachtwoordenbeleid is te vinden op de website van de afdeling ICT. EK meer cultuurgevoelig te maken. Met deze tolkenpool snijdt het mes aan twee kanten. Niet alleen laten we de taal, een belangrijk en onderscheidend aspect van de culturen echt tot zijn recht komen en ook profiteren patiënten van deze aanpak. Een betere illustratie van het belang van de aanwezigheid van andere culturen voor onze organisatie kun je je eigenlijk niet voorstellen. Eind februari komen de vertalers van de pool voor het eerst bij elkaar. Hassan El Haouari, senior ic-verpleegkundige, is betrokken bij het opzetten van de tolkenpool en gaat straks ook mee doen. Ik vind het vanuit mijn professionele betrokkenheid bij de patiënten erg belangrijk dat deze pool er gaat komen en dat we die ook gaan gebruiken. Het is nu te vaak dat er wordt getolkt door familieleden soms zelfs kinderen. Vaak snappen die niet alles, zij zijn er veel te persoonlijk bij betrokken en zitten er te dicht op. Terwijl het zo belangrijk voor de patiënt en de familie is om duidelijk te hebben hoe het gaat, welke behandeling wordt gestart of waarom andere dingen juist niet worden gedaan. Ik had vorig jaar een patiënt op de ic die uit een zware operatie kwam. Achteraf zij hij tegen mij: toen je mij in het Marokkaans aansprak, had ik al het idee dat het veel beter met mij ging. Patiënten voelen zich zo dus veiliger. Dan is het goed dat er collega s zijn die in de eigen taal patiënten kunnen helpen. En die collega s weten ook dat het om privacy gaat, dus dat je ook gehouden bent aan geheimhouding. Het aantal scholieren dat door vooraanmelding aangeeft bij VUmc geneeskunde te willen studeren is ook dit jaar weer gestegen. Al 680 scholieren geven nu aan dat zij in september de studie bij VUmc willen starten tegen 628 vorig jaar. VUmc bereikt hiermee momenteel een marktaandeel van 21,1%. Alleen amc blijft VUmc voor met een marktaandeel van 21,5%. Bij hen zijn 692 vooraanmelders geregistreerd. De goede score voor beide instellingen is zeker toe te schrijven aan de decentrale selectie die aan beide opleidingen geldt. Deze decentrale selectie biedt aankomende studenten een extra kans om naast de loting een opleidingsplek te bemachtigen. Zowel VUmc als amc hebben het percentage studenten dat zij zelf selecteren via decentrale selectie dit jaar verhoogd tot 50%. De uiterste inschrijfdatum voor deelname aan de decentrale selectie is inmiddels verstreken. De komende maanden zal blijken hoe geliefd VUmc geneeskunde dit jaar is, vergeleken met de andere faculteiten geneeskunde. Is VUmc in staat deze marktpositie vast te houden? Op 15 mei sluit de voorinschrijving voor de loting en staat definitief vast met welk marktaandeel VUmc eindigt. In 2007 behaalde de organisatie een derde plaats met een marktaandeel van 13,6%. JSp

2 Nieuwe baan via het loopbaancentrum Opeens zag ik de raakvlakken met mijn hobby als regisseur François Pieneman (31) had nooit verwacht dat hij nog eens in een ziekenhuis zou gaan werken. Het sprak hem op het eerste gezicht niet aan. Om de een of andere reden leek het hem een nogal kille omgeving. Maar enthousiaste verhalen van een vriendin én zijn broer, die allebei bij VUmc werken, trokken hem over de streep. Hij solliciteerde op een functie voor een jaar, als projectadministrateur op het stafbureau van divisie II. Parttime, want in zijn vrije tijd maakt hij af en toe audiovisuele producties. Marianne Meijerink De nieuwe baan beviel uitstekend. Niet alleen de functie was hem, heaoer met commerciële economie als specialisatie, op het lijf geschreven. Hij voelde zich ook heel erg thuis. Ik hou niet zo van de harde, commerciële wereld en verwachtte wel dat dat hier anders zou zijn. Maar het is allemaal nog veel menselijker dan ik had verwacht. Ik had er van tevoren nooit bij stilgestaan dat je dat toch zou merken, ook al hou je je, zoals ik, met allerlei zakelijke dingen bezig, aldus François Pieneman. Blijven Dus toen in november 2007 het eind van dat jaar in zicht was, wilde Pieneman eigenlijk wel graag blijven. Maar ik was er niet zo zeker van of dat zou gaan lukken. Het is hier gewoon een pré als je een medische achtergrond hebt of eerder in de gezondheidszorg hebt gewerkt. En dat gold niet voor mij. Daar kwam bij 7e jaargang, nummer 3 31 januari 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s vantracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Mariet Bolluijt, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen, Lies Pelger,Tom Stoof, Riekie devet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys Bouma, Marisca Butterman, Dave Doves, Ronald Gabel, Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Ann van Putten, Maybritt Stal en, Daniëlle van derwindt Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatievu medisch centrum kamer PK4x190 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk RotoSmeets, Utrecht Advertenties Adverteren intracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement optracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnementen Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , fax Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgendetracer verschijnt op donderdag 14 februari. Deadline voor kopij is 6 februari om uur. FOTO : RONALD VAN WIEREN Alleen voor onderzoekers en docenten! Univertaal Het wetenschappelijk vertaalbureau voor onderwijs en onderzoek. Vertalingen, correcties en redactie - voor specialisten door specialisten. Uniek ( A D V E R T E N T I E ) Per 1 december 2007 zou het jaarcontract van François Pieneman aflopen. Hij wilde graag voor VUmc blijven werken en de P&O-adviseur zag in hem een gemotiveerde, plezierige collega met specifieke deskundigheid, die een waardevolle bijdrage kan blijven leveren voor VUmc. In overleg is François aangemeld bij het Loopbaancentrum voor loopbaanbegeleiding. Doel van de loopbaanbegeleiding was, om François te coachen op het bewaken van de balans tussen werk en privé, het kiezen tussen een leidinggevende of een beleidsmatige loopbaanstap en het aanscherpen van persoonlijke presentatie en sollicitatievaardigheden. Hij heeft opdrachten gemaakt gericht op waarden en zingevende factoren in werk, zijn drijfveren, de zogenaamde carrière-ankers. Daarnaast is hij getraind in het schrijven van sollicitatiebrieven en het opstellen van zijn CV. Tenslotte heeft François reflectieverslagen geschreven om helderheid te brengen in de zich voltrekkende processen, de doelstelling in zijn loopbaan en de te maken keuzes. Op 1 december 2007 is hij gestart als project controller bij VUmc CCA. Joost Ruigrok, loopbaanadviseur dat ik qua niveau nogal moeilijk in te passen was. Ik had al aardig wat ervaring, maar net weer niet genoeg voor bijvoorbeeld een leidinggevende functie. De p&o adviseur van het divisiebureau maakte Pieneman attent op het loopbaancentrum. Ik had daar nog nooit van gehoord. Intussen wist ik wel dat er waarschijnlijk een nieuwe functie van project controller zou komen bij het VUmc Cancer Center Amsterdam (cca), via een collega van divisie I. Die nieuwe functie leek me heel interessant. Het zou gaan om de coördinatie van de subsidieadministratie van het cca. Ik het loopbaancentrum direct laten weten, dat ik die baan wel wilde. Maar we zijn eerst meer in het algemeen aan de slag gegaan, met opdrachten en gesprekken. Rectificatie In de aankondiging van het stafconvent in Tracer nummer 2, pag. 1 staat ten onrechte dat Arjen Brussaard directeur is van het Center for Neurogenomics and Cognitive Research (cncr). Dat had moeten zijn Matthijs Verhage. Brussaard is een onderzoeker die vanuit de faculteit aard- en levenswetenschappen participeert binnen het cncr. Gereedschap Pieneman vond dat heel nuttig. Je ontdekt nieuwe dingen over jezelf. Ik had me nooit zo gerealiseerd dat ik de werkomgeving zo belangrijk vind. En je leert goed verwoorden wat je wilt en waar je goed in bent. Doordat je dat gereedschap krijgt, is het uiteindelijk helemaal niet zo moeilijk om zo n sollicitatie in te gaan. Eén van de eyeopeners voor Pieneman was, dat er eigenlijk grote overeenkomsten zijn in de kwaliteiten die hij nodig heeft voor zijn financieeleconomische werk en zijn activiteiten als filmer. Ik zag opeens de raakvlakken. Als regisseur ben je ook met heel veel dingen tegelijk bezig: contacten met heel veel partijen tegelijk, van acteurs tot financiers, locaties en rekwisieten regelen, alles op elkaar afstemmen. Als project controller bij het cca, waar grote onderzoeksprojecten worden uitgevoerd, ben ik een spin in het web tussen verschillende partijen en geldstromen. Inmiddels is Pieneman al weer anderhalf maand aan het werk. De sollicitatie vier gespreken doorliep hij met goed resultaat. Maar ook als die baan niet door was gegaan, was het goed om bij het loopbaancentrum aan te kloppen. Je kunt je hele werkende leven profiteren van wat je daar opsteekt. Ook als je tot het inzicht komt dat je misschien wel goed zit waar je zit. Ik kan het iedereen aanraden. Telefoongids intranet sterk verbeterd Help mee de telefoongids actueel te maken en te houden Maak uw persoonlijk profiel aan op intranet Op intranet kunt u uw eigen persoonlijke profiel aanmaken en bijhouden. Dit profiel wordt geplaatst in een databank. Een aantal gegevens uit deze databank wordt gebruikt voor de interne telefoongids van VUmc. Aanvullende gegevens kunnen gebruikt worden op de internetsite van de afdeling van de medewerker. Vul in elk geval de minimale gegevens in om de telefoongids actueel te houden (geslacht, voorletters, achternaam, functie, afdeling, telefoonnummer intern, eventueel tracernummer en kamernummer). Hoe maak ik mijn eigen profiel aan? Start de computer met uw persoonlijke inlognaam en wachtwoord (start de computer dus niet met een algemene inlogcode). Op intranet, rechtsboven in het scherm, staat de tekst ingelogd als: en een link wijzig profiel. Klik op de link wijzig profiel en vul minimaal de formuliervelden in met: geslacht, voorletters, achternaam, functie, afdeling, werkadres, telefoon intern en eventueel tracernummer. U kunt natuurlijk meer gegevens invullen, maar nog niet alle gegevens zullen worden getoond op intranet of internet (lees de helpteksten). Als u de gegevens heeft opgeslagen ziet u vervolgens uw naam verschijnen achter de tekst ingelogd als: Uw gegevens worden na een paar minuten gevonden in de nieuwe telefoongids bij de afdeling van uw keuze. Als u van afdeling veranderd hoeft u alleen maar uw persoonlijk profiel aan te passen en vervolgens wordt uw profiel automatisch verplaatst naar de nieuwe afdeling van uw keuze. Algemene telefoonnummers Iedere subwebredacteur van een afdeling binnen VUmc kan nu zelf, via het contentmanagementsysteem Morello, de algemene telefoonnummers (secretariaat, balie, dienstdoende artsgegevens etc.) van de afdeling actueel houden in de telefoongids op intranet. Mist u een algemeen telefoonnummer of weet u een algemeen telefoonnummer dat nog niet in de telefoongids staat vermeld? Vraag dan aan de webredacteur van uw afdeling om het nummer aan te maken in het systeem. Op staat een lijst met alle subwebredacteuren van VUmc. Voor de webredacteuren staat een gebruiksaanwijzing voor het aanmaken van de algemene telefoonnummergegevens op De telefoongids op intranet is sterk verbeterd. Nu is het de beurt aan alle medewerkers en afdelingen om hun bereikbaarheidsgegevens aan te vullen. Lida van den Heuvel, stafmedewerker facilitair bedrijf en Betty Post, leidinggevende telefooncentrale, lichten toe. Voorheen hield het facilitair bedrijf de telefoongids up-to-date. Met de invoer van het nieuwe intranet kan iedereen echter zelf zijn bereikbaarheidsgegevens invoeren en wijzigen. De verantwoordelijkheid ligt nu dus bij medewerkers en afdelingen zelf. Men kan bereikbaar blijven door het invullen van een medewerkersprofiel, legt Lida van den Heuvel uit. Tot eind maart zal de oude telefoongids nog via intranet opvraagbaar blijven, maar daarna gaat de stekker eruit en kan alleen in de nieuwe gids worden gezocht. Betty Post sluit zich hierbij aan: De oude gids wordt niet meer bijgehouden en in de nieuwe is nog niet iedereen te vinden. Als gevolg hiervan ontvangt de telefooncentrale dagelijks beduidend meer verzoeken van collega s die intern doorverbonden willen worden. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Om de bereikbaarheid te vergroten roepen wij iedereen dus op via intranet hun profiel in te vullen of te controleren op juistheid. Om uw profiel in te vullen of te controleren kijk op en klik rechtsboven op profiel. Voor vragen en suggesties kan contact worden opgenomen met Laurens Groenewegen of Marcel Licher 2 Tracer 31 januari 2008 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 Start bouw klinisch trainingscentrum Marcel Licher Begin februari start de bouw van het klinisch trainingscentrum voor studenten geneeskunde. Het klinisch trainingscentrum bestaat uit één vleugel van vier bouwlagen en één vleugel van twee bouwlagen en komt als derde opbouw op het dak van de polikliniek. Eind dit jaar moet het klaar zijn. Opvallend In het klinisch trainingscentrum gaan studenten geneeskunde straks gerichte trainingen volgen, voorafgaand aan hun klinische stages in het vierde jaar van de studie. De opbouw is ontworpen door architect Erik Knippers van het Architectenforum in Amsterdam en zal gebouwd worden door Strukton Bouw & Vastgoed. Het trainingscentrum krijgt een vergelijkbare architectuur als de twee andere al gerealiseerde opbouwen. Omdat het centrum vooral gebruikt gaat worden door medewerkers en studenten wordt een aparte lift in patio West gebouwd die uitsluitend bestemd is voor deze opbouw. Studenten lopen vanaf de entree van de polikliniek via een nieuwe brug door deze patio naar de liften en zijn dan snel op de plek van bestemming. De ruimtes bij de liften zijn wat grootser opgezet en kunnen worden gebruikt als ontmoetingsplekken voor studenten. De onderwijsruimtes krijgen een aangename en lichte sfeer, met volop daglicht en uitzicht. Aan de zijde van de De Boelelaan komt een dakterras. Patio West afgesloten Bij de bouw van de polikliniek in 1985 Planning bouw klinisch trainingscentrum Februari-maart: inrichten bouwterrein Maart-april: ruwbouw, openmaken dak en koppelen draagconstructie April-augustus: aanbrengen staalconstructie en buitenwanden Mei-juli: bouw lift en brug patio West September-december: afbouwen binnenvertrekken is al rekening gehouden met eventuele extra verdiepingen. De staalconstructie van de opbouw wordt op een speciale manier bevestigd op de al aanwezige betonnen pilaren van de polikliniek. Hoewel de bouw voornamelijk zal plaatsvinden op het dak van de polikliniek zal er toch soms sprake zijn van overlast. Daan van Ovost, projectleider projectbureau huisvesting, vraagt begrip voor de komende bouwoverlast. Bouwen op een gebouw waar gewoon doorgewerkt moet worden is natuurlijk altijd lastig en vervelend voor de gebruikers, maar we proberen de overlast zo veel als mogelijk is te beperken. De bouwsteigers worden bijvoorbeeld aan de gevel opgehangen zodat de mensen er gemakkelijker onderdoor kunnen lopen en de bouwkraan staat gewoon op het dak. Toch zal de komende maanden op gezette tijden sprake zijn van geluidsoverlast en zal VUmc opent gastenboek op internet het uitzicht vanuit een aantal kamers beperkt worden door steigers of stofschotten. Vooral de medewerkers en patiënten die rondom patio West verblijven, zullen op sommige plaatsen tegen stofschotten moeten aankijken omdat de patio vanwege de veiligheid en de bouw van de extra lift wordt afgesloten. Er wordt naar oplossingen gezocht om daglichttoetreding op de werkplek voor deze medewerkers zoveel als mogelijk is te garanderen. We gaan de medewerkers rondom patio West spoedig informeren, besluit Van Ovost. Voor vragen met betrekking tot de bouwwerkzaamheden kan contact opgenomen worden met het projectbureau huisvesting, tst Oncoloog Klaas Hoekman heeft de erepenning van de gemeente Urk ontvangen, omdat de bevolking hem als ambassadeur beschouwt van alle Urkers die in VU medisch centrum behandeld worden. Dit omdat hij met hen het besef van een Hogere Heelmeester deelt en daar in zijn omgang met patiënten rekening mee houdt. Klaas Urk houdt van joe, aldus burgemeester Jaap Kroon tijdens het opspelden van de penning. Dat dat het geval is, bewees Urk ook vorig jaar al eens. Hoekstra kreeg toen voldoende geld bijeen om twee kamers voor terminale kankerpatiënten in te richten. Gratis toegang tot Slagharen Medewerkers kunnen een waardecheque ontvangen voor vier gratis toegangskaarten, ter waarde van 76 euro voor attractiepark Slagharen. De kaarten zijn alleen te gebruiken in de week van van 2 tot 26 mei. Slagharen heeft bijna dertig attracties, variërend van kabelbaan en reuzenrad tot piratenschip en achtbanen. Daarnaast zijn er shows en parades en zijn er door het hele park winkeltjes, restaurants en speelgelegenheden te vinden. Iedere medewerker kan, op vertoon van de medewerkerspas, één waardecheque afhalen, van maandag 4 tot 8 februari, bij de dienst communicatie, tussen 9.00 en uur, polikliniekgebouw 4 X 199. Patiënten die iets kwijt willen over de behandeling of verzorging van zichzelf, familie of een vriend(in) kunnen sinds kort een bericht achterlaten in het digitale gastenboek op de internetsite van VUmc. Voor patiënten een podium om tips door te geven en hun waardering te tonen, zo blijkt. Bestuursvoorzitter Elmer Mulder nodigt patiënten op internet uit om een boodschap achter te laten in het gastenboek. We vinden het belangrijk om van patiënten en Column Vrijheid blijheid? Piet Hoogland bezoekers hun mening te horen over de behandeling binnen VUmc, daar leren we van. Dit gastenboek is een hele laagdrempelige manier om die mening te geven. Er is ook behoefte aan bij patiënten, zo lijkt het, want binnen de kortste keren stond er een aantal berichten in het digitale boek, aldus Mulder. Het kenmerkende van de berichten tot nu toe is, dat ze allemaal een positief geluid laten horen. Medewerkers van diverse afdelingen worden gecomplimenteerd om hun deskundigheid en betrokkenheid. Regelmatig kunnen we in de krant lezen dat vrouwen van bepaalde religies niet door een mannelijke dokter willen worden nagekeken. Geen probleem zou je denken. Er bestaat toch zoiets als vrije artsenkeuze? Vanwaar dan die ophef. Als er even geen vrouwelijke arts beschikbaar is, dan moet je maar even verder lijden. Maar wat mij vooral bezighoudt, is de vraag waarom zo n vrouw perse voor een vrouwelijke arts kiest. Kiezen doe je gewoonlijk op grond van waarde oordelen. Ik heb echter nergens kunnen vinden dat vrouwen betere artsen zijn dan mannen. Het blijkt nu dat de meeste mensen voor die arts kiezen die het dichtste bij woont. Dat is het belangrijkste criterium en direct daarna komt het uiterlijk. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan dingen als doorlopende wenkbrauwen, aangezichtswratten, jeugdpuistjes, vetrollen, kaalhoofdigheid, rotte tanden, ribfluwelen broeken en colbertjes met elleboogstukjes, nat okseltextiel, saaie witte beha s, openstaande gulpen, harige vingers, lange nagels, valse wimpers, zichtbaar oorsmeer, etc., etc. Er worden ook tips achtergelaten. Zo schrijft de partner van een patiënt over het nut van het bijhouden van een dagboek tijdens de opname. Haar echtgenoot kon zich door een hersenbloeding niets herinneren van zijn verblijf in VUmc. Het dagboek, een advies van een verpleegkundige, heeft geholpen bij het herstel en de verwerking. De dienst communicatie beheert het gastenboek en zorgt ervoor dat de berichten uit het gastenboek de desbetreffende afdeling bereiken zodat zij er iets mee kunnen doen. De regels zijn eenvoudig: de teksten mogen niet te lang zijn, kwetsende of discriminerende teksten worden niet geplaatst evenals reacties zonder naam en geldig adres. Het gastenboek is niet bedoeld om klachten te ventileren. Klachten die in behandeling moeten worden genomen, kunnen worden ingediend bij de balie patiëntenvoorlichting op de begane grond van de polikliniek. Het adres van het gastenboek is: zorg/gastenboek. EK De kwaliteit van de arts schijnt geen rol te spelen. Dat kan trouwens ook niet, want die informatie is voor de argeloze buitenstaander niet beschikbaar. Vreemd dus dat je wel zelf je arts mag kiezen maar dat je geen vrije inzage hebt in haar of zijn studieprestaties en praktische vaardigheden. We kunnen dan nu twee dingen doen. In de eerste plaats zouden we de portfolio s van de studenten, met daarin alle tentamenresultaten en andere beoordelingen, open kunnen stellen voor de klanten. Wat mij betreft geen enkel bezwaar, maar ik zou me kunnen voorstellen dat er groeperingen zullen zijn die hier ernstig bezwaar tegen zullen maken. De tweede optie is om voortaan studenten aan te nemen op grond van uiterlijke kenmerken. Een commissie met daarin dames en heren met goede smaak en vooral ook een anatoom kiest dan via de decentrale selectie de studenten uit met een uiterlijk, dat het meeste zal aanslaan bij de toekomstige cliëntèle. Voor die studieprestaties vinden we wel een oplossing, want dat is altijd nog gelukt. Wedden dat VUmc dan hoog gaat scoren?! Tracer 31 januari 2008 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 Eddy Boots 40 jaar bij VUmc Ik zit hier nog steeds met plezier Eddy Boots: Verpleegkundigen werken ontzettend hard en hebben een extraatje dubbel en dwars verdiend Wie kent hem niet? Vanuit zijn winkel op -1, naast de kapsalon, organiseert hij sinds 1996 allerlei personeelsactiviteiten. Zijn motto: Alles kan, niets hoeft. Een gesprek met de man achter De Tip van Boots. Annemarie van den Hoven In 1968 begon hij bij VUmc. Ik lag op de kno-afdeling met een gebroken neus een voetbalongelukje en raakte in gesprek met het toenmalige hoofd van pathologische anatomie. Binnen twee dagen had ik mijn contract op zak. Hij ontwikkelde zichzelf, volgde verschillende opleidingen en werd uiteindelijk hoofd van de afdeling elektronenmicroscopie op de pathologie waar hij onder andere patiëntenonderzoek naar kanker deed. Kleine onderneming Begin jaren 90 ging de gezamenlijke personeelsvereniging van het VU en VUmc ter ziele. De raad van bestuur vroeg Boots of hij, naast zijn medische functie, wat activiteiten voor het personeel van VUmc zou willen opzetten. Het beviel de organisatie én Boots zo goed dat het uiteindelijk een fulltime job is geworden. Boots: Het was een stap waar ik wel even over na moest denken. Ik heb een businessplan gemaakt en kreeg van mijn toenmalige directeur de garantie dat ik, mocht dat nodig zijn, weer terug kon komen. Zo ver is het nooit gekomen. Boots organiseert activiteiten, verkoopt artikelen en regelt aanbiedingen. Afdelingen die op zoek zijn naar een relatiegeschenk of een kerstpakket zijn bij hem ook aan het juiste adres. Boots: Eigenlijk ben ik een kleine onderneming binnen de organisatie geworden. Sinds april vorig jaar kunnen ook de medewerkers van de VU van zijn aanbiedingen profiteren. In mijn klantenbestand zitten mensen. Met korting Hij heeft voor elk wat wils. Met fikse korting naar de Mattäus Passion in het Concertgebouw, een uitje voor de hele afdeling, de halve marathon lopen tijdens de Nike Egmondloop, Beachvolleyballen in IJmuiden of met een bus vol collega s naar Parijs. Boots regelt het allemaal. In zijn winkel- en bedrijvenboekje staan allerlei bedrijven van hotels tot verzekeraars en van juweliers tot loodgieters waar medewerkers op vertoon van hun VUmc-pas korting krijgen. CO M V U R O N A L D VA N W I E R E N Eddy Boots krijgt veel voor elkaar, binnen en buiten de organisatie. Hoe verklaart hij dat? Iemand zei eens tegen me: Jij laat mensen altijd in hun waarde. Ik denk dat het hem daar voor een groot deel in zit. Dat hij voor een ziekenhuis werkt, helpt ook. Verpleegkundigen werken ontzettend hard en hebben een extraatje dubbel en dwars verdiend. Daar speel ik op in als ik iets probeer te regelen. En hij kent de waarde van promotie: Aan het begin van elk jaar geef ik een activiteitenkalender uit, ik adverteer in de Tracer en heb overal in het pand informatierekken staan. En de website natuurlijk: Knaller Boots is 60, maar zal VUmc nog niet snel verlaten. En zeker niet alleen om dat hij van het abp nog vijf jaar moet. Ik zit hier met plezier, nog nooit ben ik chagrijnig naar mijn werk gegaan. Op de vraag naar zijn grootste knaller antwoord hij: de duizend vrijkaartjes voor de Blue Man Group vorig jaar. Binnen acht uur was ik ze allemaal kwijt. En een aanrader voor 2008? De Sangria Zeskamp in september, dat wordt iets heel bijzonders! Arbeidsmarktcampagne versterkt werkgeversmerk VUmc Mariet Buddingh Een duidelijke en onderscheidende arbeidsmarktcampagne, die onderdeel uitmaakt van een uitgebreider werven en binden - beleid, moet ervoor zorgen dat VU medisch centrum ook in de toekomst voldoende goed gekwalificeerd personeel krijgt om te blijven werken aan beter maken en beter worden. Een jaar na de lancering van de nieuwe arbeidsmarktcampagne zijn Elske van der Laan, adviseur HRM, stafdienst P&O en communicatieadviseur Jan Spee tevreden over de ingeslagen weg. Elske van der Laan en Jan Spee onderstrepen, dat er ook nog véél moet gebeuren. Van der Laan: De basis van de campagne is gelegd, we gaan ons nu specifieker richten op bepaalde beroepsgroepen, met behulp van middelen op maat. En dat is nodig, zo weet Spee. Na een aantal jaren waarin er meer aanbod op de arbeidsmarkt was, zien we nu weer echte krapte ontstaan. Bijvoorbeeld bij de verpleegkundigen en de medisch ondersteunende functies, zoals bij de radiotherapie en op de labs. Algemeen bouwen, specifiek werven De nieuwe arbeidsmarktcampagne moest aansluiten bij de identiteit van VU medisch centrum. Spee vertelt nog even kort over de uitgangspunten van de campagne. Uit gesprekken met groepen medewerkers kwamen drie elementen naar voren, die Activiteiten arbeidsmarktcommunicatie 2008 als kenmerkend voor onze organisatie als werkgever werden gezien. Men noemde het academisch karakter van het werk aantrekkelijk, de menselijke sfeer en de grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid die in het werk wordt ervaren. Van der Laan haalt de campagneuitingen erbij en legt uit: In de beelden staat een patiënt en in een enkel Uitbreiding aantal wervingsbeelden Voortzetting maandelijkse vacatureladder Beter gebruik externe wervingssites Regionale campagne(s) werken in VUmc Uitbreiden site werken in VUmc Onderzoek imago VUmc als werkgever Exploreren samenwerking SBG wat betreft in- en externe werving Verbetering interne deel wervingsprocedure nieuwe medewerkers Na drainage van een hematothorax onderging de patiënt een bronchoscopie wegens een pneumomediastinum. Later optredende hemodynamische instabiliteit maakten een laparotomie en splenectomie noodzakelijk, terwijl zijn stollingsstoornis werd bestreden met de intraveneuze toediening van plasma en thrombocytensuspensie. Oftewel over een maand toert hij weer met zijn motor. In ons vak kunnen we niet om abstracte vaktermen heen. Dat hoort er in een universitair medisch centrum bij. Maar onze patiënten en de zorg die zij nodig hebben, staan centraal. Onze opleidingen en ons onderzoek zorgen voor de kennis die daarvoor nodig is. Dat patiënten dit waarderen, blijkt uit de tevredenheidsonderzoeken waarin VUmc goed scoort. Maar VU medisch centrum doet méér. We hanteren een academische aanpak in de patiëntenzorg, het onderzoek, het onderwijs aan studenten geneeskunde en in onze vervolgopleidingen. Op bijzonder hoog niveau zelfs. Niet voor niets staat ons medischwetenschappelijk onderzoek in de top 3 van de UMC s. Al die kennis en het toepassen ervan is altijd gericht op beter maken en beter worden. Zo dragen we bij aan de medische kennis van morgen. geval een student centraal, om steeds weer duidelijk te maken: alle ingewikkelde dingen die hier gebeuren leiden uiteindelijk naar de klant. De tekst geeft dat ook heel mooi weer, die bestaat naast de algemene informatie voor een flink deel uit vaktaal, maar eindigt in alle gevallen met een praktisch, klantgericht eindresultaat. Spee verhaalt van de kritiek die door sommigen werd geuit op de vijf gekozen beelden. Die beelden zouden lang niet altijd aansluiten bij het werkveld van de vacatureaanbieder. Hij en zijn HRM-collega snappen de kritiek en vergroten de keuzemogelijkheid binnenkort dan ook met drie extra beelden. Toch wil Spee de gekozen benadering nog graag een keer toelichten. We hebben gekozen voor beelden die passen bij ofwel zorg, ofwel onderwijs en opleiding, ofwel Kennis maakt ons beter. onderzoek. De foto en tekst samen vertegenwoordigen één specifiek onderwerp binnen de drie kerntaken van VUmc. De beelden ondersteunen en laden ons merk, en de vacaturetekst maakt de functie vervolgens specifiek. Digitaal werven Naast het werven via de maandelijkse vacatureladder in de zaterdagse Volkskrant en advertenties voor specifieke functies in kranten en vakbladen, wordt er stevig ingezet op het werven via de digitale kanalen. Van der Laan: We proberen zoveel mogelijk potentiële werknemers naar het werken in VUmc -deel van onze website te leiden. Spee valt haar bij: De werving via digitale kanalen heeft sowieso de toekomst. We steken daar dan ook veel energie in. Hij legt uit: Op een aantal banensites hebben we templates, dat zijn vacatures die in onze eigen wervingsstijl zijn opgemaakt. Op deze websites blijken we bovengemiddeld goed te scoren waar het gaat om het aanklikken van onze vacatures. Daaruit leiden we af dat de naamsbekendheid van VUmc in ieder geval groot is. Van der Laan is ook enthousiast over de targetmail die dit najaar werd verstuurd. We hebben een gestuurd aan een groep externe verpleegkundigen, die voldoen aan een vooraf omschreven profiel van dé VUmc-verpleegkundige. In deze mails nodigden we hen uit om onze website te bezoeken en we boden ze een abonnement aan op onze vacatur . Spee kent de cijfers: Negentig verpleegkundigen reageerden in de eerste maand al op deze uitnodiging. Inmiddels versturen we de vacatur dit is een vacatureoverzicht op maat aan 450 potentiële werknemers. In het voorjaar gaan we onze abonnees ook een digitale nieuwsbrief sturen. Van der Laan noemt de targetmail een mooi voorbeeld van een vernieuwende wervingsmethode. Zij en Spee zien voor de komende jaren veel inspanningen op stapel staan die worden toegesneden op de verschillende doelgroepen. Toch waken ze ervoor om niet tevéél te versnipperen. Van der Laan: Werken op maat is belangrijk, maar we moeten de krachten van afdelingen, diensten en divisies blijven bundelen. Vanuit financieel oogpunt, maar ook omdat we samen het merk VU medisch centrum vormgeven. 4 Tra ce r 31 januari N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures