BEBA Stichting Behoud Erfgoed Brandweer Amsterdam overzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEBA Stichting Behoud Erfgoed Brandweer Amsterdam overzicht 1999-2001"

Transcriptie

1 BEBA Stichting Behoud Erfgoed Brandweer Amsterdam overzicht Stichting BEBA Julianastraat GH Koog a/d Zaan Tel Postgiro Kamer van Koophandel Amsterdam:

2 Inleiding De kiem voor de Stichting BEBA is gelegd in 1995, toen in het kader van de voorbereidingen voor het 100-jarig bestaan van de brandweerkazerne Dirk aan de Honthorststraat in Amsterdam te vieren in 1997 gezocht werd naar een mogelijkheid om een oude DAF-autospuit, zoals die in de jaren 60 en 70 van die eeuw dienst deed, terug te krijgen en op te knappen ter opluistering van dat jubileum. Sindsdien gebeurde er heel veel maar helaas heel veel ook niet. Het streven om weer een DAF-autospuit in Amsterdam te hebben werd pas enigszins vervuld, toen op zondag 15 augustus 1999, op de kop af de dag dat het korps 125 jaar bestond, een in redelijke staat verkerende autospuit nr. 152 vanuit Hengelo naar Amsterdam kon worden getransporteerd. Het was de DAF, die in 1966 in dienst was gesteld op de post G aan de Frederiksstraat en vanaf 1972 diende aan de kazerne Dirk. De eigenlijke verwerving en de daarop volgende grondige restauratie die veel verder ging dan de oorspronkelijk beoogde 'opknapbeurt' nam enige tijd in beslag en ging zoetjesaan veel geld kosten. Dankzij een subsidie van het voormalige Brandweerfonds kon e.e.a. uiteindelijk toch gerealiseerd worden. In 2001 kon weer een substantiele subsidie uit die bron worden verkregen, waardoor het werk in een redelijk gezonde financiele omgeving kon worden uitgevoerd. Tot die tijd fungeerde de privé-portemonnee van de familie J.A. Feij, de initiatiefnemer, als 'kas'. Op 17 november 2000 werd bij een notaris de Stichting BEBA opgericht. Het bestuur bestaat uit: dr. ir. R. Weewer, voorzitter, G.P. Koppers, secretaris en J.A. Feij, penningmeester. In 2001 kon ook een 35-jaar oud baby-uitrukvoertuig van het merk Landrover, dat zijn gehele leven in Holysloot (landelijk Amsterdam Noord) had gestaan, worden verworven en opgeknapt. Al sinds 1900 beschikt Brandweer Amsterdam over de stoombrandspuit 'Cerberus' van het fabrikaat Shand, Mason & Co., die tot 1940 op de sterkte stond. In 1970 is het voertuig uitwendig opgeknapt en in 1976 geheel gerestaureerd. Sindsdien is het in werkende staat en momenteel in beheer bij een aantal vrijwilligers rond de gepensioneerde hoofdofficier ing. R. Jonkman. Cerberus, DAF, Landrover en een aantal kleinere voorwerpen, door het Nationaal Brandweer-documentatiecentrum (NBDC) bewaard en vergaard, zijn voorbestemd om onder de hoede van de Stichting BEBA in stand te worden gehouden als erfgoed en 'levend bewijs' van de roemrijke historie van het Amsterdamse brandweerkorps. Bovendien worden voertuigen en voorwerpen zoveel als mogelijk is voor een vrijwilligersorganisatie ingezet voor evenementen bij en rond Brandweer Amsterdam, zowel intern als in de richting van de bevolking van de hoofdstad. Onderstaand treft u aan: - Activiteitenoverzicht , - Rekening 1999, 2000, 2001 en begroting 2002, - Liquiditeitsoverzichten 1999, 2000 en 2001 en de - Balans per 31 december 1998, 1999, 2000 en Koog aan de Zaan, 10 januari 2002.

3 Activiteitenoverzicht C = stoombrandspuit Cerberus D = autospuit 152 DAF L = babyvoertuig 144 Landrover datum evenement C D L Millennium Oldtimer Meeting Lelystad x Bruiloft Amsterdam-Lelystad x Optocht tgv opening kazerne Nieuwe Niedorp x Afscheid Cees Haarms x Bruiloft Ritchie Trompert Halfweg x Laatste dienstdag Chris Baks x Open Monumentendag op kazerne Dirk x x Opluistering optocht tgv 100-jarig bestaan GVB x 70-jarig bestaan Brandweer Purmerend x x Afscheid Chris Baks x Afscheid Jan Neyhuijs x Afscheid Wim Jonker x Brandweerverzamelaarsbeurs in Papendrecht x Afscheid Bram Wuurman x Open dag bedrijfsbrandweer Akzo Amsterdam Noord x Sinterklaasintocht in Amsterdam x x Feestmiddag Reunistenvereniging ABSV x Jordaanfeest kazerne Hendrik x

4 datum evenement C D L Afscheid Lau Korsuize x Afscheid John Berendsen x Afscheid André de Knegt x Afscheid Rob Jonkers x Afscheid Harry v.d. Nes x Afscheid Karel Diepenhorst x Afscheid Wim van Deudekom x Afscheid Chris Witteveen x Afscheid André Bommer x Jubileumfeest Stoomspuit Wormerveer x Afscheid Han van der Schaaff x Afscheid Kasper Scholten x Afscheid Harm Balk en Pien de Wit x Afscheid Ron Heering x Afscheid Henk Sol x Afscheid Louis Barning x Oldtimermeeting Lelystad x x Afscheid Herman Roode x Optocht tgv 750 jarig bestaan Krommenie x x Historisch weekend Den Helder x x Afscheid Jaap Orij x Brandweerdag op de Nieuwmarkt x Laatste dienstdag Leo Wouda x Brandweeroptocht in Langedijk x x Afscheid in Duivendrecht x Brandweeroptocht in Overasselt x x Reunistendag kazerne IJsbrand x x Jubileumbijeenkomst VBB op het Nibra in Arnhem x x Bruilof Kees v.d. Reep Halfweg x Open dag kazerne Maxima in Driemond x x Opening kazerne Frida in Amsterdam Noord x x Open dag kazerne Frida in Amsterdam Noord x x Afscheid Chris van Donk x Afscheid Dirk Janbroers x Afscheid Jan van de Pas x Afscheid Gerrit van de Braak x Sinterklaasintocht in Amsterdam Noord x x Afscheid Joop van Zonderen x Afscheid Jan Brandenburg x

5 Rekening 1999, 2000 en 2001/begroting 2002 UITGAVEN begroting 2002 in ƒ begroting 2002 in 1. Voorlichting 2. Inkoop verkoopartikelen 3. Nieuwsbrief 4. Internet 5. Inschrijving ritten/beurzen 6. Representatie 264, ,38 45,38 90,76 7. Aankopen tbv de collectie 8. Werkmateriaal goederen 9. Werkmat. documentatie 10. Voertuigen huur 11. Voertuigen onderhoud 12. Voertuigen brandstof 13. Voertuigen stalling 14. Voertuigen verzekering 15. Huisvesting gebouwen 16. Huisvesting onderhoud 17. Huisvesting inrichting 18. Huisvesting verzekering 1.948, ,26 43,22 5, ,67 548, ,69 136,13 1,361,34 136, Automatisering 20. Kantoorartikelen 21. Portokosten 22. Reis- en verblijfkosten 23. Consumpties 12, ,69 453, Kamer van Koophandel 25. Verzekeringen 26. Rente 27. Diversen 28. Onvoorzien 62, ,10 345, ,00 31,76 117,98 56,72 TOTAAL 2.226, , , , ,41

6 INKOMSTEN begroting 2002 in ƒ begroting 2002 in 1. Subsidies 2. Giften 3. Donateurs 4. Abonnees 5. Werk voor derden 6. Verkoop 7. Verhuur 8. Rente 9. Diversen , ,00 453,78 680,67 22,69 2,27 TOTAAL , , ,41

7 Liquiditeitsoverzichten N.B. Alle bedragen zijn in guldens Saldo kas per Mutaties in 1999: af: uitgaven bij: inkomsten 2.226,71 5 Saldo kas per ,71 Saldo kas per ,71 Mutaties in 2000: af: uitgaven bij: inkomsten 9.339, Saldo kas per ,05 Saldo kas per Saldo giro per Totaal saldo per ,05-416,05 Mutaties in 2001: af: uitgaven bij: inkomsten 2.851, ,67 Saldo kas per Saldo giro per Totaal saldo per , ,67 = 3.783,92

8 Balans per 31 december N.B. Alle bedragen zijn in guldens Activa Postgiro 2. Postgiro - plus 3. Kas ,71-416, ,67 Totaal activa ,71-416, ,67 Passiva Resultaat boekjaar 5. Eigen vermogen , , , ,72-416,05 Totaal passiva ,71-416, ,67