Toetstermen Verkoopspecialist detailhandel cohort variant 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetstermen Verkoopspecialist detailhandel cohort 2015-2016 - variant 2"

Transcriptie

1 Toetstermen Verkoopspecialist detailhandel cohort variant 2 Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Examen : Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen (theorie-examen kerntaak 1) Onderwerp 1 : Voorraadbeheer en bestellen (theorie) Werkproces : 1.3, 1.5 en kennis van soorten voorraden, zoals technische en economische voorraad 1.2 inzicht in het bijhouden van de voorraadadministratie 1.3 kennis van de voor- en nadelen van geautomatiseerde voorraadadministratie 1.4 inzicht in FIFO, VVP 1.5 kennis van en inzicht in de begrippen omzetsnelheid en omzetduur 1.6 kennis van en inzicht in het begrip servicegraad 1.7 kennis van en inzicht in het begrip inkoopwaarde omzet 1.8 kennis van en inzicht in bestelmethoden en bestelproces 1.9 kennis van en inzicht in de begrippen bestelpunt, bestelgrootte, besteleenheden en bestelfrequentie 1.10 kennis van en inzicht in het begrip veiligheidsvoorraad Onderwerp 2 : Goederenontvangst en -opslag Werkproces : 1.1, 1.2 en kennis van de administratieve afhandeling 2.2 kennis van en inzicht in derving en afschrijving van de voorraad 2.3 kennis van de organisatie van de goederenontvangst en -controle 2.4 kennis van en inzicht in retourneren en reclameren 2.5 kennis van en inzicht in veiligheidsprocedures bij ontvangst en opslag van goederen (achterdeurprocedure) 2.6 kennis van en inzicht in de toepassing van HACCP bij ontvangst en opslag van goederen 2.7 kennis van en inzicht in het voorkomen van criminele en niet-criminele derving bij goederenontvangst en -opslag 2.8 inzicht in de procedures ten aanzien van retourneren en reclameren VS-DH_toetstermen_apr15_1.1(variant 2) pagina 1 van 8 definitief

2 Onderwerp 3 : Artikelpresentatie Werkproces : 1.3, 2.5 en kennis van en inzicht in de winkelinrichting (interieur en exterieur, winkellay-out, routing) 3.2 kennis van en inzicht in het gebruik van presentatieplannen 3.3 kennis van en inzicht in het gebruik van soorten displays 3.4 kennis van en inzicht in verwantschap tussen artikelen (consumptieverwantschap, koopverwantschap, productverwantschap) Onderwerp 4 : Voorraadinventarisatie Werkproces : kennis van het begrip voorraadinventarisatie 4.2 kennis van aandachtspunten bij uitvoeren inventarisatie 4.3 kennis van het doel van inventariseren 4.4 kennis van werkzaamheden voorbereiden inventarisatie 4.5 kennis van werkzaamheden uitvoeren inventarisatie 4.6 kennis van manieren van inventarisatie 4.7 kennis van soorten inventarisatieresultaten 4.8 kennis van en inzicht in afschrijving voorraad Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Examen : Verkoopt, adviseert en verleent service (theorie-examen kerntaak 2) Onderwerp 5 : Detailhandelsmarketing Werkproces : 1.3, 1.6, 2.1, 2.3, 2.5, 2.8, 3.2 en kennis van en inzicht in consumentengedrag (voor, tijdens en na de koop) 5.2 kennis van en inzicht in retailmix 5.3 kennis van en inzicht in retailinstrumenten 5.4 kennis van en inzicht in marktsegmentatie 5.5 kennis van en inzicht in marktbenadering (ongedifferentieerd, gedifferentieerd, geconcentreerd) 5.6 kennis van en inzicht in positionering VS-DH_toetstermen_apr15_1.1(variant 2) pagina 2 van 8 definitief

3 5.7 kennis van en inzicht in bedrijfskolom plus bewegingen 5.8 kennis van en inzicht in prijs- servicedistributie 5.9 kennis van en inzicht in distributie-/verkoopkanalen detailhandel 5.10 kennis van en inzicht in verkoopsystemen 5.11 kennis van en inzicht in kern-/randassortiment 5.12 kennis van en inzicht in opbouw assortiment 5.13 kennis van en inzicht in assortimentsdimensies 5.14 kennis van en inzicht in soorten artikelen (indeling naar koopgedrag, complementair etc.) 5.15 kennis van en inzicht in soorten merken (A/B/C/D/F) Onderwerp 6 : Consumentenrecht Werkproces : 2.3, 2.5, 2.8 en kennis van het begrip ruiling 6.2 kennis van en inzicht in verkoopvoorwaarden 6.3 kennis van de functie van geschillencommissies 6.4 kennis van en inzicht in garantie 6.5 kennis van en inzicht in het recht van de consument binnen de detailhandel Onderwerp 7 : Klachtenbehandeling Werkproces : kennis van soorten klachten (gegrond, twijfelachtig, ongegrond) 7.2 kennis van klachtenbehandelingprocedures (klachtendrempel) 7.3 kennis van manieren om klachten af te handelen 7.4 kennis van aandachtpunten correct afhandelen van klachten VS-DH_toetstermen_apr15_1.1(variant 2) pagina 3 van 8 definitief

4 Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Examen : Optimaliseert verkoop en assortiment toets 1 (theorie-examen kerntaak 5) Onderwerp 8 : Voorraadbeheer en bestellen (rekenvaardigheid) Werkproces : berekenen van soorten voorraden, zoals technische en economische voorraad 8.2 berekenen van voorraadkengetallen: omzetduur, omzetsnelheid 8.3 berekenen van servicegraad 8.4 berekenen inkoopwaarde omzet (beginvoorraad, eindvoorraad en inkopen) 8.5 berekenen van bestelpunt, bestelgrootte, besteleenheden en bestelfrequentie 8.6 berekenen van de veiligheidsvoorraad Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Examen : Optimaliseert verkoop en assortiment toets 2 (theorie-examen kerntaak 5) Onderwerp 9 : Verkoopcijfers Werkproces : 5.1 en berekenen van consumentenomzet, inkoopwaarde, nettowinst, brutowinst en btw 9.2 berekenen consumentenomzet naar omzet 9.3 berekenen omzet met gegevens over de inkoopwaarde en brutowinst 9.4 inzicht in de opbouw van consumentenprijs 9.5 inzicht in verschil tussen bruto- en nettowinst 9.6 het lezen van grafische presentatievormen (lijn-, staaf-, en cirkeldiagram) over marktinformatie 9.7 het lezen van tabellen over marktinformatie VS-DH_toetstermen_apr15_1.1(variant 2) pagina 4 van 8 definitief

5 Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Examen : Begeleiden (theorie-examen kerntaakoverstijgend) Onderwerp 10 : Communicatievaardigheden Werkproces : 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 2.3 en kennis van het begrip communicatie (intern - extern, formeel - informeel, verbaal - non-verbaal) 10.2 kennis van communicatieproces (zender boodschap ontvanger) 10.3 kennis van soorten communicatiemiddelen en communicatiemedia 10.4 kennis van de voor- en nadelen van mondelinge en schriftelijke communicatie Onderwerp 11 : Overleg en medezeggenschap Werkproces : kennis van en inzicht in overlegstructuren 11.2 kennis van de drie wettelijk geregelde medezeggenschapvormen (ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering) 11.3 kennis van het bestaan van instemmingsrecht, adviesrecht, initiatiefrecht, informatierecht Onderwerp 12 : Motiveren Werkproces : 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 2.3 en kennis van het begrip motivatie 12.2 kennis van en inzicht in motivatietheorieën (toepassen van Maslow, X- en Y theorie, Herzberg) 12.3 kennis van en inzicht in intrinsieke en extrinsieke motivatie 12.4 kennis van en inzicht in het geven en ontvangen van feedback Onderwerp 13 : Begeleiden Werkproces : 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 2.3, kennis van de fasen van het begeleidingsproces 13.2 kennis van het begrip begeleiden 13.3 kennis van het begrip controleren 13.4 kennis van de relatie tussen begeleiden en controleren VS-DH_toetstermen_apr15_1.1(variant 2) pagina 5 van 8 definitief

6 Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Examen : VACCM (theorie-examen kerntaakoverstijgend) Onderwerp 1 : Arbo en veiligheid Werkproces : 1.1, 1.2, 2.5, 3.1 en kennis van Arbo-wet en inzicht in toepassing van veelvoorkomende Arbo-regels (tilinstructies, controle op Arbo, werktijden) 1.2 kennis van belang RI&E en meest voorkomende onderwerpen in RI&E (Risico s inventariseren o.a. op gebied van werkdruk, werksfeer, werktijden, tillen, houding, gevaarlijke stoffen, lawaai & geluid, veiligheid van machines, temperatuur, licht, vocht, kans op vallen, brand, EHBO, kwetsbare groepen (jongeren, zwangeren), Risico s evalueren en Plan van Aanpak opstellen om risico s te beperken) 1.3 herkennen van en handelen bij risico-situaties en ongevallen (zie risico s bij 1.2) 1.4 kennis van pictogrammen, gebods-, verbods- en waarschuwingsborden in magazijn en winkel, zoals Onderwerp 2 : Milieu Werkproces : 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 en inzicht in verpakkingsmaterialen en -vormen die minder milieubelastend zijn (bv. recyclebaar materiaal, biologisch afbreekbaar plastic, herbruikbare verpakkingsmaterialen) 2.2 inzicht in de samenstelling/productiewijze van producten die minder milieubelastend zijn (bv. biologische teelt, duurzame productie) 2.3 inzicht in maatregelen die genomen kunnen worden ten behoeve van het milieu (bv. verwijderingsbijdragen, voorkomen zwerfafval, verminderen verpakkingsmateriaal) 2.4 inzicht in maatregelen die genomen kunnen worden om energie te besparen (m.b.t. verwarming, verlichting, koelen en vriezen, apparatuur, het energie Prestatie Advies, isolatie) 2.5 kennis van verschillende vormen van afvalscheiding en inzicht in het belang van afvalscheiding (bv. papier en karton, glas, KCA, textiel, elektrische apparatuur, GFT, restafval) 2.6 kennis van milieukenmerken en andere product logo s (Milieukeur, EKO-logo, Kiemplantlogo, Goed Hout, Energielabel, Max Havelaar, Gezondere keuze, Bewuste keuze) VS-DH_toetstermen_apr15_1.1(variant 2) pagina 6 van 8 definitief

7 Onderwerp 3 : Criminaliteit Werkproces : 2.1, 3.1 en inzicht in gevolgen criminaliteit personeel en klanten 3.2 inzicht in maatregelen ter voorkoming van overval (bv. personeelsinstructie, kassabeheer, geldtransport, afsluitprocedures, winkelinrichting, kluis met tijdslot) 3.3 inzicht in hoe te handelen bij en na overval (RAAK, wat te doen na overval, inschakelen slachtofferhulp) 3.4 inzicht in het voorkomen van diefstal (kijken, groeten, beveiliging van artikelen) 3.5 inzicht in het handelen bij verdachte situaties en diefstal (omgaan en aanhouden van verdachte personen) Onderwerp 4 : Calamiteiten Werkproces : 1.6 en inzicht in maatregelen om brand te voorkomen (branddriehoek, bouwkundige maatregelen, organisatorische maatregelen) 4.2 inzicht in hoe te handelen bij brand (blusmiddelen en hun bediening, ontruimingsplan, vluchtwegen, verzamelpunt) 4.3 inzicht in het voorkomen van en handelen bij andere calamiteiten zoals agressie en vernieling (inschakelen BHV, inschakelen hulpdiensten, 112, , bij agressie STOP Stoom afblazen, Tot de orde roepen, Opnieuw beginnen, Passen bij herhaling) 4.4 inzicht in rol en belang van BHV VS-DH_toetstermen_apr15_1.1(variant 2) pagina 7 van 8 definitief

8 Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Examen : Werkstuk diepgaande branche- en assortimentskennis (kerntaakoverstijgend) Onderwerp 1 : Diepgaande branche- en assortimentskennis Werkproces : 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 2.5, 2.8, 3.2, 5.1 en kennis van samenwerkingsverbanden in de gekozen branche 1.2 kennis van de belangrijkste ketens in de gekozen branche met hun kenmerken/formules 1.3 inzicht in bestedingen, marktaandeel en omzet in de gekozen branche 1.4 kennis van trends en ontwikkelingen in de gekozen branche 1.5 kennis van wettelijke eisen gesteld aan de gekozen branche 1.6 kennis van milieumaatregelen in de gekozen branche 1.7 kennis van productbeleving in de gekozen branche 1.8 kennis van vormgeving en uiterlijk van artikelen in de gekozen branche 1.9 inzicht in bijverkoop, substitutie en concurrerende artikelen in de gekozen branche 1.10 inzicht in gebruik van artikelen in de gekozen branche 1.11 inzicht in duurzaamheid van artikelen in de gekozen branche 1.12 kennis van milieuaspecten en wetgeving in de gekozen branche 1.13 kennis van consumenteninformatie en recente productontwikkelingen in de branche 1.14 inzicht in artikelpromotie in de gekozen branche (promotieplan en promotiemix) 1.15 inzicht in de winkelinrichting (winkelinterieur, winkellay-out, family grouping, routing) 1.16 inzicht in het presentatieplan (displaypresentatie, frontpresentatie) 1.17 kennis van en inzicht in voorraadhoogte, assortimentsopbouw en assortimentssamenstelling 1.18 inzicht in de opbouw van de prijs van de beschreven artikelen in de gekozen branche 1.19 inzicht in de brutomarge van de artikelen/artikelgroepen in de gekozen branche 1.20 inzicht in het omzetaandeel van de artikelen/artikelgroepen in de gekozen branche 1.21 kennis van de situatie op de arbeidsmarkt in de gekozen branche 1.22 inzicht in de komende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gekozen branche VS-DH_toetstermen_apr15_1.1(variant 2) pagina 8 van 8 definitief

Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Crebocode : 90383 Cohort : 2011-2012. Kerntaak 1 Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen

Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Crebocode : 90383 Cohort : 2011-2012. Kerntaak 1 Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Crebocode : 90383 Cohort : 2011-2012 Kerntaak 1 Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen 1. Voorraadbeheer en bestellen (theorie) 1. kennis van soorten

Nadere informatie

Toetstermen : Verkoper Crebocode : 93751 Cohort : 2011-2012. Kerntaak 1 ontvangt en verwerkt goederen (theorietoets)

Toetstermen : Verkoper Crebocode : 93751 Cohort : 2011-2012. Kerntaak 1 ontvangt en verwerkt goederen (theorietoets) Toetstermen : Verkoper Crebocode : 93751 Cohort : 2011-2012 Kerntaak 1 ontvangt en verwerkt goederen (theorietoets) 1. Ontvangst en opslag van goederen 1. inzicht in de relatie tussen kenmerken van goederen

Nadere informatie

Toetstermen Verkoper cohort 2015-2016

Toetstermen Verkoper cohort 2015-2016 Toetstermen Verkoper cohort 2015-2016 Toetstermen : Verkoper Examen : Ontvangt en verwerkt goederen (theorie-examen kerntaak 1) : Ontvangst en opslag van goederen : 1.1 en 1.2 1.1 inzicht in de relatie

Nadere informatie

Toetstermen : Verkoper

Toetstermen : Verkoper Kerntaak 1 ontvangt en verwerkt goederen (theorietoets) onderwerp specificatie 1. Ontvangst en opslag van goederen 1. inzicht in de relatie tussen kenmerken van goederen en verschillende hulpmiddelen om

Nadere informatie

Toetstermen Afdelingsmanager/Filiaalmanager cohort 2014-2015

Toetstermen Afdelingsmanager/Filiaalmanager cohort 2014-2015 Toetstermen Afdelingsmanager/Filiaalmanager cohort 2014-2015 Toetstermen : Afdelingsmanager/Filiaalmanager detailhandel Examen : Voert beleid van de organisatie uit: toets recht (theorie-examen kerntaak

Nadere informatie

Toetstermen : Afdelingsmanager/Filiaalmanager detailhandel Crebocode : 93491/93492 Cohort : 2011-2012

Toetstermen : Afdelingsmanager/Filiaalmanager detailhandel Crebocode : 93491/93492 Cohort : 2011-2012 Toetstermen : Afdelingsmanager/Filiaalmanager detailhandel Crebocode : 93491/93492 Cohort : 2011-2012 Kerntaak 1, Voert beleid van de organisatie uit: toets recht 1. Detailhandelsgerelateerde verzekeringen

Nadere informatie

Overzicht formules. Copyright OVD Educatieve Uitgeverij bv Pagina 1 van 6 VERKOOPSPECIALIST/ EERSTE VERKOPER

Overzicht formules. Copyright OVD Educatieve Uitgeverij bv Pagina 1 van 6 VERKOOPSPECIALIST/ EERSTE VERKOPER VERKOOPSPECIALIST/ EERSTE VERKOPER Overzicht formules Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle rekenformules die aan bod komen in de hoofdstukken Voorraadbeheer, Bestellen, Voorraadinventarisatie en

Nadere informatie

OD_toetstermen_mei13_1.1 pagina 2 van 10 definitief KCH Examens

OD_toetstermen_mei13_1.1 pagina 2 van 10 definitief KCH Examens Toetstermen Ondernemer Detailhandel cohort 2013-2014 Cohort : 2013-2014 recht (theorie-examen kerntaak 1) Onderwerp 1 : Detailhandelsgerelateerde verzekeringen Werkprocessen : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.1 inzicht

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Extra rekenkatern aanvullend op het theoriehoofdstuk voorraadbeheer en bestellen kerntaak 2 Ondernemer / Manager handel

Elobase Detailhandel Extra rekenkatern aanvullend op het theoriehoofdstuk voorraadbeheer en bestellen kerntaak 2 Ondernemer / Manager handel Elobase Detailhandel Extra rekenkatern aanvullend op het theoriehoofdstuk voorraadbeheer en bestellen kerntaak 2 Ondernemer / Manager handel Dit rekenwerkboek is van: Telefoonnummer: Klas: 1 Rekenwerkboek,

Nadere informatie

1. inzicht in hoogte verzekerde bedrag, over- en verzekeringen

1. inzicht in hoogte verzekerde bedrag, over- en verzekeringen Toetstermen : Ondernemer Detailhandel Crebocode : 90290 Cohort : 2011-2012 (nummering is overgenomen van samengevoegd document OD en MH) onderwerp Specificatie 1. Detailhandelsgerelateerde 1. inzicht in

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verkoopspecialist Niveau 3 3 Jaar Crebocode: 90383 Dossiercode: 22144 Dossierjaar: 2014 Leerweg: BBL/BOL Cohort: 2014-2017 Sector:

Nadere informatie

De Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix van: van de opleiding verkoopspecialist. Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix. naam deelnemer.

De Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix van: van de opleiding verkoopspecialist. Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix. naam deelnemer. De van: beroepscontext start opleiding datum start examinator begeleider datum eind van de opleiding verkoopspecialist inleverdatum handtekening voor ontvangst 0 = Niet gekwalificeerd / 1 = Kan taak uitvoeren

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol Opleiding: Verkoper Niveau: 2 Opleidingsduur: 1.5 jaar 2400 SBU EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 93751 Leerweg: bol Cohort: 2015-2017 Sector: E & D Team: Handel en Ondernemen 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht 1 Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verkoper Niveau 2 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 93751 Dossiercode: 22142 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Rekenopgaven Derving aanvullend op het theorieboek KT2

Elobase Detailhandel Rekenopgaven Derving aanvullend op het theorieboek KT2 Elobase Detailhandel Rekenopgaven Derving aanvullend op het theorieboek KT2 Ondernemer / Manager handel Dit rekenwerkboek is van: Telefoonnummer: Klas: 1 Rekenwerkboek, aanvullend op het theorieboek. Kerntaak

Nadere informatie

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN 1. Klaas de Jager, als eerste verkoper verantwoordelijk voor het bestellen van de artikelgroep spijkerbroeken, gebruikt voor het bepalen van de juiste aantallen

Nadere informatie

PTA handel en administratie KBL Bohemen cohort 2015-2016-2017

PTA handel en administratie KBL Bohemen cohort 2015-2016-2017 Exameneenheden Handel en Administratie HA/K/1 Oriëntatie op handel en administratie HA/K/2 Professionele vaardigheden HA/K/3 Klantgericht handelen / dienstverlening HA/K/4 Automatisering in de economie

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verkoper Niveau 2 2 jaar Crebocode: 93751 Dossiercode: 22142 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BBL Cohort: 2012-2014 Sector: Economie &

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Filiaalmanager Niveau 4 3 jaar Crebocode: 93492 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2011-2012 Leerweg: BBL Cohort: 2011-2014 Sector:

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht 1 Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Ondernemer Detailhandel Detailhandel Niveau 4 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 90290 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2014-2017

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht 1 Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Manager Handel- Filiaalmanager Detailhandel Niveau 4 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 93492 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Elobase Detailhandel. Rekenwerkboek. kerntaak 2 Ondernemer en Manager handel

Elobase Detailhandel. Rekenwerkboek. kerntaak 2 Ondernemer en Manager handel Elobase Detailhandel Rekenwerkboek Antwoorden rekenopgaven aanvullend op het theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 2 Ondernemer en Manager handel Dit antwoordboek is van de docent: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Competentiegericht examenplan Ondernemer Detailhandel (crebonummer 90290) Ingangsdatum: cursusjaar Cohort:

Competentiegericht examenplan Ondernemer Detailhandel (crebonummer 90290) Ingangsdatum: cursusjaar Cohort: bpv (kerntaak 1 ook ROC) Kerntaak 1: Maakt een ondernemingsplan en bewaakt het ondernemingsbeleid Eén praktijkobservatie met een beoordeling ondernemingsplan (wp 1.1 t/m 1.6): a. ondernemingsplan b. beleid

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Filiaalmanager Niveau 4 3 jaar Crebocode: 93492 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BBL Cohort: 2013-2016 Sector: Economie&Dienstverlening

Nadere informatie

Economie (Winkelpraktijk)

Economie (Winkelpraktijk) Economie (Winkelpraktijk) Vakspecifieke competenties en uitstroomprofielen Nr. Competenties A B C Assisteren bij ontvangst en opslag van goederen en gebruik van hulpmiddelen 1 Werken met formulieren bij

Nadere informatie

Rendement van artikelpresentaties berekenen

Rendement van artikelpresentaties berekenen Extra oefenopgaven VS KT5 OD en MAN KT1 en KT2 Rendement van artikelpresentaties berekenen Rendement van artikelpresentaties berekenen Opgave 1 Vul de volgende zin in. Bij een positieve schapruimte-elasticiteit

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Rekenwerkboek aanvullend op het theorieboek KT2

Elobase Detailhandel Rekenwerkboek aanvullend op het theorieboek KT2 Elobase Detailhandel Rekenwerkboek aanvullend op het theorieboek KT2 voor het theorie-examen kerntaak 2 Ondernemer / Manager handel Dit rekenwerkboek is van: Telefoonnummer: Klas: 1 Rekenwerkboek, aanvullend

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Kerntaakoverstijgend werkstuk

Elobase Detailhandel Kerntaakoverstijgend werkstuk Elobase Detailhandel Kerntaakoverstijgend werkstuk Verkoopspecialist, Ondernemer Dit ROC-werkboek is van: Telefoonnummer: Klas: Werkstukbegeleider: BPV-bedrijf: Bedrijfsleider/BPV-opleider: Telefoonnummer

Nadere informatie

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 03 02 02 03 04 05 06 07 03 HA/K/1 0 0 Oriëntatie op handel en administratie SE SE SE HA/K/1 x x Uitwerking eindtermen: zie Handreiking SLO x x x x x x x x x x x x x

Nadere informatie

Je werkt volgens de regels en procedures van het bedrijf. Je werkt zelfstandig in opdracht van anderen en neemt initiatief

Je werkt volgens de regels en procedures van het bedrijf. Je werkt zelfstandig in opdracht van anderen en neemt initiatief 08700 Verkoper 29-09-2008 08:28 Pagina 1 thema 1 1 2 3 4 5 6 7 Werken in de verkoop Verkoper Wat laat je zien? Je werkt volgens de regels en procedures van het bedrijf Je werkt zelfstandig in opdracht

Nadere informatie

UITWERKING OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN

UITWERKING OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN UITWERKING OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN Tip bij het oplossen van vraagstukken. Ga volgens een vast patroon te werk: 1. Gegevens: Eerst uit het verhaal de gegevens noteren. 2. Gevraagd: Noteer

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Paragraaf 6.1 1. Administratie in- en uitgaande goederen a. Noem ten minste vier handelingen die bij de binnenkomst van de order worden verricht en motiveer waarom dit

Nadere informatie

School voor Commerciële Dienstverlening. handel. Manager Retail. Verkoopspecialist. Verkoper

School voor Commerciële Dienstverlening. handel. Manager Retail. Verkoopspecialist. Verkoper School voor Commerciële Dienstverlening handel Manager Retail Verkoopspecialist Verkoper School voor Commerciële Dienstverlening handel manager retail verkoopspecialist verkoper Deze opleidingen kun je

Nadere informatie

ME & Company 5 Office

ME & Company 5 Office ME & Company 5 Office Office 5.1 Hoe onthaal je bezoekers in het Nederlands, Frans en Engels? Hoe telefoneer je in het Nederlands, Frans en Engels? Hoe verwerk je inkomende en uitgaande post in het Nederlands,

Nadere informatie

Inhoud Elobase Detaihandel 4.1 Verkoper (niveau 2) Zomer 2009

Inhoud Elobase Detaihandel 4.1 Verkoper (niveau 2) Zomer 2009 Inhoud Elobase Detaihandel 4.1 (niveau ) Zomer 009 Werkproces Map Submap Leerobject Niveaus Leercompetenties Initiatief Project Initiatief C Theorie Goede dienstverlening Pro-actief werken Een flexibele

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht 1 Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Ondernemer Detailhandel Detailhandel Niveau 4 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 90290 Dossiercode: 22147 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Milieu: pictogrammen KWALIFICATIE DETAILHANDEL

Milieu: pictogrammen KWALIFICATIE DETAILHANDEL KWALIFICATIE DETAILHANDEL Milieu: pictogrammen Milieuvriendelijk ondernemen (mvo) is een trend in de detailhandel. Het doel van milieuvriendelijk ondernemen is dat een bedrijf rekening houdt met het effect

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

Nulmeting en voortgangsmeting. Eerste verkoper. Kerntaak 1 Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen

Nulmeting en voortgangsmeting. Eerste verkoper. Kerntaak 1 Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen Nulmeting en voortgangsmeting Eerste verkoper Kerntaak 1 Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen naam deelnemer bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider crebocode 90384

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verkoopspecialist Mode Niveau 3 2 jaar Crebocode: 90385 Dossiercode: 22144 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2013-2015 Sector:

Nadere informatie

Voorraad Beheer. In de voorraadadministratie houd je dus zorgvuldig bij hoeveel artikelen er op voorraad zijn en hoeveel er zijn afgeschreven.

Voorraad Beheer. In de voorraadadministratie houd je dus zorgvuldig bij hoeveel artikelen er op voorraad zijn en hoeveel er zijn afgeschreven. Voorraad Beheer Winkels moeten voldoen aan de vraag van klanten. Klanten staan niet graag voor lege schappen en winkels verkopen klanten niet graag nee. Dat kost klanten en dus geld. Om nee-verkoop te

Nadere informatie

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten.

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten. Profiel: Economie en ondernemen Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Opmerking Weging Referentie kader of werktijd S30 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal

Nadere informatie

Het eigen interieuradviesbureau (vaardigheidstoets)

Het eigen interieuradviesbureau (vaardigheidstoets) Het eigen interieuradviesbureau (vaardigheidstoets) MODULE 4: LOGISTIEK & VERKOOP Inhoud: Technische en economische voorraad Voorraadkosten Servicegraad Bestellen Verkopen en brutowinst Handelen Verkopen

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad

Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad BPVwerkboek deel 2 stap 5 (Manager) stap 7 (Ondernemer) Dervingbestrijdingsplan als voorbereiding op Leidinggeven en begeleiden

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Bediening en onderhoud 1

Branchetoetsdocument: Bediening en onderhoud 1 pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Bediening en onderhoud 1 Versie 4.0 VERVALLEN per -1-01-2011 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

(Voorlopige omschrijving.) Bedrag dat resteert nadat de exploitatiekosten betaald zijn.

(Voorlopige omschrijving.) Bedrag dat resteert nadat de exploitatiekosten betaald zijn. pen analyseren verkoopcijfers UITWERKING begrip nettowinst brutowinstpercentage brutowinst brutowinst (Voorlopige.) Bedrag dat resteert nadat de exploitatiekosten betaald zijn. Percentage waarmee de inkoopprijs

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Optimaliseer verkoop en assortiment

Elobase Detailhandel Optimaliseer verkoop en assortiment Elobase Detailhandel Optimaliseer verkoop en assortiment Theorie- en rekenboek voor het theorie-examen kerntaak 5 Verkoopspecialist / Eerste Verkoper 1 Theorie- en rekenboek Kerntaak 5 Optimaliseer verkoop

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Optimaliseer verkoop en assortiment

Elobase Detailhandel Optimaliseer verkoop en assortiment Elobase Detailhandel Optimaliseer verkoop en assortiment Theorie- en rekenboek voor het theorie-examen kerntaak 5 Verkoopspecialist / Eerste Verkoper 1 Theorie- en rekenboek Kerntaak 5 Optimaliseer verkoop

Nadere informatie

CSPE GL minitoets bij opdracht 2

CSPE GL minitoets bij opdracht 2 CSPE GL 2011 administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie minitoets bij opdracht 2 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

voorraadkosten d e 3 r s

voorraadkosten d e 3 r s voorraadkosten d e 3 r s wat kost het Als je ernaar streeft om de servicegraad op 100% te houden, betekent dit dat er veel geld geïnvesteerd wordt in het aanhouden van voorraden. Dit is bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Genomen maatregelen om niet-criminele derving in de winkel en in de opslagruimte te voorkomen en/of verminderen:

Genomen maatregelen om niet-criminele derving in de winkel en in de opslagruimte te voorkomen en/of verminderen: winkel aanvullen zonde van het geld opdracht 1 Genomen maatregelen om niet-criminele derving in de winkel en in de opslagruimte te voorkomen en/of verminderen: opdracht 2 Genomen maatregelen om criminele

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad

Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 2 Hoofdstuk 5 Voorraadinventarisatie Ondernemer en Manager 1 Theorieboek kerntaak

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verkoopt versproducten en verleent service

Kerntaak 1: Verkoopt versproducten en verleent service Kerntaak 1: Verkoopt versproducten en verleent service Werkproces 1.2: Presenteert producten in verkoopmeubelen De verkoopmedewerker vers supermarkt verzorgt de presentatie van de verkoopmeubels volgens

Nadere informatie

CSPE GL 2009. administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 2 A B X C D

CSPE GL 2009. administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 2 A B X C D CSPE GL 2009 administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie minitoets bij opdracht 2 variant b Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Rekenwerkboek aanvullend op het theoriehoofdstuk voorraadbeheer en bestellen kerntaak 2 Ondernemer / Manager handel

Elobase Detailhandel Rekenwerkboek aanvullend op het theoriehoofdstuk voorraadbeheer en bestellen kerntaak 2 Ondernemer / Manager handel Elobase Detailhandel Rekenwerkboek aanvullend op het theoriehoofdstuk voorraadbeheer en bestellen kerntaak 2 Ondernemer / Manager handel Dit rekenwerkboek is van: Telefoonnummer: Klas: 1 Rekenwerkboek,

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 20

handel en verkoop CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 20 handel en verkoop CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 20 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

Ambitie.info. Werkboek Rekenvaardigheid. Niveau 3 & 4. Serienummer. DigiCode. Te activeren tot

Ambitie.info. Werkboek Rekenvaardigheid. Niveau 3 & 4. Serienummer. DigiCode. Te activeren tot Ambitie.info Werkboek Rekenvaardigheid Niveau 3 & 4 Serienummer DigiCode Te activeren tot Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: C. Bakker, E. Lockefeer, A. Schouten Redactie: Uitgeverij

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Kerntaakoverstijgend werkstuk

Elobase Detailhandel Kerntaakoverstijgend werkstuk Elobase Detailhandel Kerntaakoverstijgend werkstuk Eerste Verkoper / Manager Handel Dit ROC-werkboek is van: Telefoonnummer: Klas: Werkstukbegeleider: BPV-bedrijf: Bedrijfsleider/BPV-opleider: Telefoonnummer

Nadere informatie

Quick scan: Onderwijsmateriaal nieuw beroepsgericht examenprogramma Maandag 17 juni 2013 Kwartiermaker: G. Schulenburg

Quick scan: Onderwijsmateriaal nieuw beroepsgericht examenprogramma Maandag 17 juni 2013 Kwartiermaker: G. Schulenburg Quick scan: Onderwijsmateriaal nieuw beroepsgericht examenprogramma Datum: Maandag 17 juni 2013 Kwartiermaker: G. Schulenburg Sector: Economie Profielnaam: Economie en Ondernemen Naam aanbieder: Tendens

Nadere informatie

Examentermen Advies en leiding in de verkoop - Eerste verkoper cohort

Examentermen Advies en leiding in de verkoop - Eerste verkoper cohort termen Advies en leiding in de verkoop - cohort 2016-2017 = exameninformatie = onderwerp = vakkennis en vaardigheid / examenterm = specificatie van examenterm termen : : Goederenstroom (theorie-examen,

Nadere informatie

Nulmeting en voortgangsmeting. Ondernemer detailhandel. Kerntaak 2 Beheert en verzorgt goederenstroom en voorraad

Nulmeting en voortgangsmeting. Ondernemer detailhandel. Kerntaak 2 Beheert en verzorgt goederenstroom en voorraad Nulmeting en voortgangsmeting Ondernemer detailhandel Kerntaak 2 Beheert en verzorgt goederenstroom en voorraad naam deelnemer bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider crebocode

Nadere informatie

Verkopen. fion friedrichs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Verkopen. fion friedrichs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres fion friedrichs 25 February 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/69313 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3.1 Inleiding De overheid profiteert mee van elke aankoop die wordt gedaan. Want iedere ondernemer is verplicht aan de fiscus omzetbelasting (btw) af

Nadere informatie

Traject Dienstverlening; Medewerker facilitaire dienstverlening

Traject Dienstverlening; Medewerker facilitaire dienstverlening Traject Dienstverlening; Medewerker facilitaire dienstverlening Traject Dienstverlening, Medewerker facilitaire dienstverlening 31-10-2016 ThiemeMeulenhoff 1 Dienstverlening; Profieldeel Medewerker facilitaire

Nadere informatie

PTA Handel en Administratie KBL Bohemen cohort 2014-2016

PTA Handel en Administratie KBL Bohemen cohort 2014-2016 PTA Handel en Adistratie KBL Bohemen cohort 2014-2016 Examenheden Handel en Adistratie HA/K/1 Oriëntatie op handel en adistratie HA/K/2 Professionele vaardigheden HA/K/3 Klantgericht handelen / dienstverlening

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof?

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof? Gemeente Den Haag Bent u overvalproof? Bent u overvalproof? Een overval op uw zaak. U moet er niet aan denken Toch is het beter als u er wel over nadenkt. Want u kunt maatregelen nemen die de kans op een

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en verwerkt goederen

Kerntaak 1: Ontvangt en verwerkt goederen Kerntaak 1: Ontvangt en verwerkt goederen Werkproces 1.1: Ontvangt goederen De verkoper verkoper fiets / bromfiets zet samen met collega s hulpmiddelen en retouren klaar en maakt de losplaats vrij toegankelijk.

Nadere informatie

Week van de Veiligheid

Week van de Veiligheid 2010 Week van de Veiligheid Week 41 (11 tot 17 oktober) is de nationale week van de veiligheid in de supermarkt. Ken jij jouw rol? Bij geweld of agressie Bij winkeldiefstal Bij binnenkomen en verlaten

Nadere informatie

2.3 voorraad bewaken en bestellen UITWERKING = =

2.3 voorraad bewaken en bestellen UITWERKING = = 2.3 voorraad bewaken en bestellen UITWERKING begrip 123-analyse Artikelindelingsmethode waarbij productvariëteiten of productgroepen worden onderverdeeld in veelgevraagde artikelen (groep 1-artikelen),

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 2

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 2 Opgesteld door: CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: 16 LOGS2 Dekkingsgraad toetstermen: 70% Cesuur: 55% Bijzonderheden: Schriftelijk Het examen is een combinatie met LOGS1. Als het examen

Nadere informatie

De handel. fion friedrichs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/64619

De handel. fion friedrichs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/64619 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres fion friedrichs 30 augustus 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/64619 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Toelichting leermodules Logistiek Teamleider

Toelichting leermodules Logistiek Teamleider Toelichting leermodules Logistiek Teamleider Deel 1: Goederen/producten ontvangen en opslaan Leermodule 1 Logistiek en groothandel In deze leermodule komt aan bod hoe je ervoor kunt zorgen dat de juiste

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan. Logistiek teamleider. Logistiek teamleider. Uitstroom : Logistiek teamleider. Niveau : 3. Crebonr. : 22138, 90201, 90202

Servicedocument Examenplan. Logistiek teamleider. Logistiek teamleider. Uitstroom : Logistiek teamleider. Niveau : 3. Crebonr. : 22138, 90201, 90202 Servicedocument Examenplan Logistiek teamleider Logistiek teamleider Uitstroom : Logistiek teamleider Niveau : 3 Crebonr. : 22138, 90201, 90202 Kerntaak : 1, 2, 3 en 4 Dossier : 2012-2016 Versie : 1v1

Nadere informatie

Eerste Verkoopmedewerker. Deel C. November 2011

Eerste Verkoopmedewerker. Deel C. November 2011 Eerste Verkoopmedewerker Deel C November 2011 Dit deel C van de eerste verkoopmedewerker is branchespecifiek ingekleurd voor de supermarktbranche. In deze versie is gearceerd welke onderdelen zijn gewijzigd

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

3.1 De leerling verkoopt dieren, dierproducten en dierbenodigdheden

3.1 De leerling verkoopt dieren, dierproducten en dierbenodigdheden 3.1 De leerling verkoopt dieren, dierproducten en dierbenodigdheden LN/K/11 Ontwerp en LN/K/30 LB/K/13 LG/K/13a De leerling kan kosten en LN/K/11.47 De leerling kan kengetallen interpreteren opbrengsten

Nadere informatie

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren UITWERKING webcase ik en ondernemend leren ik en ondernemendleren opdracht 2 webcase: opdracht 1 1. De naam van de leermethode is: Ondernemendleren 2. Het uitgangspunt van de leermethode is: Ondernemendleren

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

De handel. fion friedrichs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

De handel. fion friedrichs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres fion friedrichs 30 August 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/64619 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Deelkwalificaties behorende bij de beroepskwalificatie Verkoopmedewerker:

Deelkwalificaties behorende bij de beroepskwalificatie Verkoopmedewerker: Docentenstages op Boulevard Zuid De noodzaak om te komen tot professionalisering van docenten, daar waar het gaat om beroepspraktijkvorming, is helder; ontwikkelingen gaan zo snel dat leermiddelen niet

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en verwerkt goederen

Kerntaak 1: Ontvangt en verwerkt goederen Kerntaak 1: Ontvangt en verwerkt goederen Werkproces 1.1: Ontvangt goederen De verkoper detailhandel zet samen met collega s hulpmiddelen en retouren klaar en maakt de losplaats vrij toegankelijk. Bij

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Je toont interesse in het bedrijf en levert een positieve bijdrage. Je gaat flexibel om met wisselende werktijden en werkzaamheden

Je toont interesse in het bedrijf en levert een positieve bijdrage. Je gaat flexibel om met wisselende werktijden en werkzaamheden werkproces 1 Werken in de handel Winkelassistent Wat laat je zien? Je toont interesse in het bedrijf en levert een positieve bijdrage Je gaat flexibel om met wisselende werktijden en werkzaamheden Je werkt

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek medewerker

Toetsmatrijs Logistiek medewerker Opgesteld door: CCV Categoriecode: LOGM Toetsvorm: Schriftelijk Totaal aantal vragen: 40 Dekkingsgraad toetstermen: 80% Cesuur: 75% Bijzonderheden: Toelichting op tabel met afbakening = onomiecode = eitelijke

Nadere informatie

College voor Zakelijke en Commerciële Dienstverlening

College voor Zakelijke en Commerciële Dienstverlening 2014-2015 College voor Zakelijke en Commerciële Dienstverlening Verkoper Niveau 2 Studiewijzer BOL Inhoudsopgave DEEL 1: DE SCHOOL... 2 1.1 Kenmerken van de opleiding... 2 1.2 Onderwijsovereenkomst (OOK)

Nadere informatie

profielvak economie en ondernemen CSPE KB onderdeel C

profielvak economie en ondernemen CSPE KB onderdeel C Examen VMBO-KB 2017 gedurende 90 80 minuten profielvak economie en ondernemen CSPE KB onderdeel C Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit onderdeel horen een bijlage en digitale bestanden. Dit onderdeel

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Eerste verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle

Nadere informatie

Trainershandleiding OCC-B. Trainershandleiding OCC-B 1. STATUS : definitief. DATUM : 6 januari 2014. ONDERWERP : Trainershandleiding OCC-B

Trainershandleiding OCC-B. Trainershandleiding OCC-B 1. STATUS : definitief. DATUM : 6 januari 2014. ONDERWERP : Trainershandleiding OCC-B Trainershandleiding OCC-B STATUS : definitief DATUM : 6 januari 2014 ONDERWERP : Trainershandleiding OCC-B NUMMER : 20223055 Trainershandleiding OCC-B 1 Inleiding Voor je ligt een trainershandleiding bij

Nadere informatie

Conceptexamenprogramma vmbo. Versie ten behoeve van 2 e tranche pilot. Profiel Economie en ondernemen

Conceptexamenprogramma vmbo. Versie ten behoeve van 2 e tranche pilot. Profiel Economie en ondernemen Conceptexamenprogramma vmbo Versie ten behoeve van 2 e tranche pilot Profiel Economie en ondernemen juli 2014 1 Examenprogramma vmbo Het beroepsgerichte examenprogramma van een vmbo-leerling bestaat uit

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KELNER. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KELNER. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000) OPLEIDINGENSTRUCTUUR KELNER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan. Logistiek medewerker. Logistiek medewerker. Uitstroom : Logistiek medewerker. Niveau : 2. Crebonr. : 22140/90252/90255

Servicedocument Examenplan. Logistiek medewerker. Logistiek medewerker. Uitstroom : Logistiek medewerker. Niveau : 2. Crebonr. : 22140/90252/90255 Servicedocument Examenplan Logistiek medewerker Logistiek medewerker Uitstroom : Logistiek medewerker Niveau : 2 Crebonr. : 22140/90252/90255 Kerntaak : 1,2 en 3 Dossier : 2012-2016 Versie : 1v1 maart

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Examenprogramma en syllabus Handel en Administratie, KB, (BB, GL), 2010

Examenprogramma en syllabus Handel en Administratie, KB, (BB, GL), 2010 Examenprogramma en syllabus Handel en Administratie, KB, (BB, GL), 2010 In de zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, worden rekenvaardigheden benoemd in de doelstelling

Nadere informatie

mode en commercie CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 11

mode en commercie CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 11 mode en commercie SPE KB 2010 minitoets bij opdracht 11 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of

Nadere informatie

CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 2 A B X C D

CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 2 A B X C D CSPE GL 2009 administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie minitoets bij opdracht 2 variant c Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST Informatiebijeenkomst De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 AGENDA Programma: 13.45u: 14.00u: Ontvangst met koffie/thee Aanvang/welkom: Norman Smit

Nadere informatie

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten)

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten) www.jooplengkeek.nl Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Omzet belasting (BTW) Toegevoegde waarde: de waarde die het bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde. Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen

Nadere informatie