Generatiemix. Babyboomgeneratie Babyboomgeneratie. Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( )?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generatiemix. Babyboomgeneratie Babyboomgeneratie. Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( 1945-1955)?"

Transcriptie

1 Generatiemix Babyboomgeneratie Babyboomgeneratie Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( )? Een medewerker uit de babyboomgeneratie Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( )? Een medewerker uit de babyboomgeneratie wordt sterk gedreven door persoonlijke idealen en waarden heeft niet de neiging zich sterk te profileren wil graag erkend worden in zijn ervaring verlangt respect wil gewaardeerd worden is meer dan gemiddeld, gevoelig voor kritiek heeft het moeilijk om eigen verwachtingen en wensen duidelijk te maken wordt sterk gedreven door persoonlijke idealen en waarden heeft niet de neiging zich sterk te profileren wil graag erkend worden in zijn ervaring verlangt respect wil gewaardeerd worden is meer dan gemiddeld, gevoelig voor kritiek heeft het moeilijk om eigen verwachtingen en wensen duidelijk te maken streeft naar kwaliteitsvolle relaties met anderen hecht veel belang aan samenwerking houdt rekening met anderen is sterk begaan met anderen streeft naar consensus vermijdt conflicten streeft naar kwaliteitsvolle relaties met anderen hecht veel belang aan samenwerking houdt rekening met anderen is sterk begaan met anderen streeft naar consensus vermijdt conflicten heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de organisatie is sterk loyaal schuift eigen behoeften vaak naar de achtergrond hecht veel belang aan het creëren van een draagvlak houdt van routine heeft weinig behoefte aan verandering en vernieuwing ervaart verandering en vernieuwing veelal als ingrijpend heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de organisatie is sterk loyaal schuift eigen behoeften vaak naar de achtergrond hecht veel belang aan het creëren van een draagvlak houdt van routine heeft weinig behoefte aan verandering en vernieuwing ervaart verandering en vernieuwing veelal als ingrijpend

2 heeft heel wat ervaring en kennis doorheen de jaren opgebouwd hecht veel waarde aan teamwerk is sterk procesgericht hecht belang aan structuur en procedures vindt hard werken een evidentie heeft heel wat ervaring en kennis doorheen de jaren opgebouwd hecht veel waarde aan teamwerk is sterk procesgericht hecht belang aan structuur en procedures vindt hard werken een evidentie is bereid te investeren in leren deelt makkelijk en graag kennis en ervaringen met anderen houdt niet van specifieke gedetailleerde instructies over hoe iets gedaan moet worden is bereid te investeren in leren deelt makkelijk en graag kennis en ervaringen met anderen houdt niet van specifieke gedetailleerde instructies over hoe iets gedaan moet worden In relatie tot nieuwe technologie In relatie tot nieuwe technologie gebruikt enkel nieuwe technologie als hij hier echt een meerwaarde in ziet gebruikt enkel nieuwe technologie als hij hier echt een meerwaarde in ziet Wat zijn kansen in de samenwerking tussen een medewerker behorende tot de babyboomgeneratie ( ) en een medewerker uit de babyboomgeneratie ( )? Kansen Wat zijn valkuilen in de samenwerking tussen een medewerker behorende tot de babyboomgeneratie ( ) en een medewerker uit de babyboomgeneratie ( )? Valkuilen Betrokken hebben dezelfde ideeën over werktijden (denken niet in '9 to 5 job'). Door dezelfde werkethiek is er kans op hoge werkbelasting en burn-out Betrokkenen hebben aandacht voor elkaars ervaring en kennis en proberen dit in rekening te brengen. Consensus staat in deze samenwerking voorop. Betrokkenen zijn bereid toegevingen te doen Betrokkenen staan open voor samenwerking, zien het belang in van teamwerk Betrokkenen streven samenwerking na zonder conflict Doordat geen van de betrokkenen geneigd is zich sterk te profileren, verloopt de samenwerking gemoedelijk Wanneer betrokkenen teveel bijval willen zoeken voor de eigen ideeën, standpunten kan dit een consensus in de weg komen te staan. Door conflicten te vermijden, kunnen bepaalde dingen in de samenwerking onderhuids blijven wat kan leiden tot negatieve gevoelens bij betrokkenen. Doordat betrokkenen eigen wensen, verwachtingen onvoldoende duidelijk maken, kunnen negatieve gevoelens ontstaan.

3 Betrokkenen geven elkaar de ruimte zelf hun aanpak te kiezen; zijn bereid op dit punt naar elkaar toegevingen te doen Betrokkenen waarderen elkaar; dit bevordert een goede samenwerking. doordat geen van de betrokkenen geneigd is zich sterk te profileren is dit een nadeel wanneer men als team op de kaart moet komen te staan verantwoordelijkheidsgevoel van betrokkenen zorgt ervoor dat de dingen afgewerkt worden. combinatie van jarenlange ervaring en kennis van betrokkenen kan inspirerend werken Kennis en ervaringen worden vlot gedeeld. Men leert van elkaar.betrokkenen zijn voorzichtig met kritiek Teveel rekening willen houden met elkaar kan ervoor zorgen dat beslissingen uitblijven. Op een bepaald moment moet een standpunt worden ingenomen Door de sterke focus op het proces van de betrokkenen, kan het proces zelf teveel tijd in beslag gaan nemen en/of het resultaat uit het oog worden verloren. Enkel terugvallen op jarenlange ervaring kan vernieuwende ideeën in de weg staandoordat betrokkenen weinig open staan voor verandering en vernieuwing, is de kans groot dat in deze samenwerking vernieuwende ideeën uitblijven

4 Babyboomgeneratie Generatie X Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( )? Een medewerker uit de babyboomgeneratie wordt sterk gedreven door persoonlijke idealen en waarden heeft niet de neiging zich sterk te profileren wil graag erkend worden in zijn ervaring verlangt respect wil gewaardeerd worden is meer dan gemiddeld, gevoelig voor kritiek heeft het moeilijk om eigen verwachtingen en wensen duidelijk te maken streeft naar kwaliteitsvolle relaties met anderen hecht veel belang aan samenwerking houdt rekening met anderen is sterk begaan met anderen streeft naar consensus vermijdt conflicten heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de organisatie is sterk loyaal schuift eigen behoeften vaak naar de achtergrond hecht veel belang aan het creëren van een draagvlak houdt van routine heeft weinig behoefte aan verandering en vernieuwing ervaart verandering en vernieuwing veelal als ingrijpend heeft heel wat ervaring en kennis doorheen de jaren opgebouwd hecht veel waarde aan teamwerk is sterk procesgericht Wat is kenmerkend voor een medewerker uit generatie X ( )? Een medewerker uit generatie X is zelfredzaam is individualistisch ingesteld is praktische ingesteld wordt sterk gestuurd door innerlijke drijfveren en motieven en handelt hier ook naar. heeft niet de neiging zich sterk te gaan profileren. Is bescheiden. is meer gericht op persoonlijke ontwikkeling en kwaliteit en minder op grote idealen. kan goed om met kritiek en makkelijk relativeren wordt gekenmerkt door een no-nonsense mentaliteit is een doorzetter is voorzichtig, inschikkelijk, geduldig en tamelijk behoudend. staat open voor samenwerking maar is geen echte teamspeler vindt samenwerking belangrijk maar het mag resultaten niet in de weg komen te staan. Als het team niet tot resultaat komt dan doet hij het alleen Is minder gericht op zichzelf profileren in een samenwerking met collega s, sociale netwerken. Staat graag tussen de mensen. voelt zich vrij snel op zijn gemak in sociale verbanden. Is constructief in het benutten van diversiteit. is goed in staat verschillen te waarderen. is eerlijk en rechtuit in zijn communicatie, zegt waar het op aankomt gaat conflicten niet uit de weg helpt, ondersteunt graag (minder ervaren) collega s gaat in de context van samenwerking niet op zoek naar het beste idee en draagvlak,

5 hecht belang aan structuur en procedures vindt hard werken een evidentie wel naar een optimale combinatie van verschillende ideeën is bereid te investeren in leren deelt makkelijk en graag kennis en ervaringen met anderen houdt niet van specifieke gedetailleerde instructies over hoe iets gedaan moet worden In relatie tot nieuwe technologie gebruikt enkel nieuwe technologie als hij hier echt een meerwaarde in ziet is behoudsgezind ten aanzien van vernieuwing en verandering hecht belang aan transparantie inzake beslissingen is loyaal hecht belang aan autonomie. geeft zijn werk graag zelfstandig vorm. vindt richtlijnen belangrijk maar houdt er niet van sterk te worden aangestuurd werkt hard maar dan het liefst op zijn eigen manier houdt een hoog werktempo aan is sterk resultaats- en prestatiegericht vindt het naleven van afspraken erg belangrijk hecht veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé vindt extrinsieke doelen zoals geld, carrière, status etc. minder belangrijk. Kijkt naar wat bewezen werkt en gaat daarop door is zich goed bewust van zijn sterktes en zwaktes heeft behoefte zich verder te ontwikkelen en van daaruit resultaten te boeken. Zet persoonlijke ontwikkeling en leren vanuit eigen noden en interesses, boven ontwikkeling en leren vanuit de verwachtingen van de leidinggevende. is behoudend ten aanzien van verandering en vernieuwing In relatie tot technologie vertoont weinig weerstand ten aanzien van het gebruik van nieuwe technologie Wat zijn kansen in de samenwerking tussen een medewerker behorende tot de Wat zijn valkuilen in de samenwerking tussen een medewerker behorende tot de

6 babyboomgeneratie ( ) en een medewerker uit generatie X ( )? Kansen Conflicten worden door generatie X niet uit de weg gegaan wat inspirerend kan werken. Generatie X is goed in staat kritiek te ontvangen; babyboomers zullen kritiek steeds op een voorzichtige manier formuleren waardoor de relatie niet in het gedrang komt. Babyboomgeneratie heeft aandacht voor bereiken van consensus in de samenwerking. Beide generaties streven naar een kwaliteitsvolle relatie. Generatie X kan op dit vlak leren van de babyboomgeneratie bij wie dit vaak iets vlotter gaat. De babyboomgeneratie kan zich makkelijk schikken in een aanpak die anders is dan die van hem zelf. Dit kan samenwerking ten goede komen. Beide generaties zijn niet geneigd zich te profileren, waardoor samenwerking eerder gemoedelijk verloopt Beide generaties staan open voor samenwerking. Beide generaties worden niet graag aangestuurd. Nemen zelf initiatief. Deze overeenkomst is positief in de samenwerking De combinatie van generatie X en babyboomgeneratie maakt dat in deze samenwerking aandacht is voor proces en resultaat. Babyboomgeneratie heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zet door. Kan anderen hierin motiveren. Beiden generaties zijn harde werkers. Werktempo van generatie X ligt meestal iets hoger. babyboomgeneratie ( ) en een medewerker uit generatie X ( )? Valkuilen Beide generaties hechten een ander waarde aan de balans tussen werk en privé. De babyboomgeneratie houdt niet vast aan de werkuren, generatie X doet dit wel. In samenwerking kan dit soms een hindernis zijn. Bijv. mailen buiten de uren, verwachten dat in het weekend gewerkt wordt etc. Gebrek aan aandacht voor de kennis en ervaring van de babyboomgeneratie kan als een gebrek aan respect en waardering worden gezien. De manier van communiceren van generatie X die eerlijk en rechtuit is, wordt door de babyboomgeneratie als onbeleefd, soms agressief ervaren. Dit kan confrontaties, zelfs conflicten geven en een goede samenwerking in de weg staan. De babyboomgeneratie hecht veel belang aan een respectvolle communicatie Daar waar generatie X conflicten niet uit de weg gaat; doet de babyboomgeneratie dit wel. Dit kan evenwel negatieve gevoelen veroorzaken bij de babyboomgeneratie. Zeker wanneer men toegeeft op beslissingen, acties waar men niet achter staat. Dit kan een goede samenwerking in de weg komen te staan. Daar waar generatie X goed kan omgaan met kritiek, is dit veel minder het geval bij de babyboomgeneratie. Wanneer generatie X ervan uitgaat dat ieder op dezelfde manier met kritiek omgaat en hierbij geen blad voor de mond neemt, kan dit confronterend zijn voor de babyboomgeneratie. Dit kan bij deze laatste demotiverend werken, negatieve gevoelens veroorzaken. De babyboomgeneratie wil gewaardeerd worden voor zijn werk. Beide generaties worden sterk gestuurd door innerlijke drijfveren en motieven. Het verschil is dat generatie X hiernaar

7 Generatie X kan beroep doen op de ervaring en het ruime kennisbestand van zijn collega uit de babyboomgeneratie. Deze laatste deelt zijn kennis en ervaringen vlot. In relatie tot nieuwe technologie generatie X steunt in zijn werk sterk op nieuwe technologie. De babyboomgeneratie kan hiervan leren handelt, terwijl de babyboomgeneratie veel sneller plooit, de eigen behoeften naar de achtergrond schuift. Dit kan bij de babyboomgeneratie negatieve gevoelens geven die een goede samenwerking in de weg kunnen staan. Wanneer in het teamwerk het resultaat in gedrang komt, kiest generatie X om er alleen voor te gaan. Dit kan samenwerking teniet doen. Vanwege de verschillende taakgerichtheid bij deze generaties (proces versus resultaat) kan generatie X snel tot deze conclusie komen Wanneer een van de betrokkenen te sterk gaat aansturen kan dit weerstand geven en de samenwerking in de weg komen te staan. Beide generaties worden niet graag aangestuurd. Het verschil in focus (resultaatsgericht bij generatie X en procesgericht bij babyboomgeneratie) kan conflict geven Daar waar generatie X liever zelf zijn aanpak in zijn werk kiest, kan de babyboomgeneratie zich makkelijker schikken naar een aanpak die anders is dan die van hem zelf (daarvoor hoeft de aanpak niet noodzakelijk beter te zijn). Dit laatste kan op termijn negatieve gevoelens geven voor de babyboomer. Wanneer aan generatie X een aanpak wordt opgelegd kan dit weerstand geven en een goede samenwerking in de weg staan. Beide generaties zijn behoudend ten aanzien van vernieuwing en verandering. Hoewel generatie X hier meer voor open staat, blijft ze voorzichtig. In deze samenwerking is de kans op vernieuwende ideeën eerder klein.

8 Babyboomgeneratie Pragmatische generatie Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( )? Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de pragmatische generatie ( )? Een medewerker uit de babyboomgeneratie Een medewerker uit de pragmatische generatie wordt sterk gedreven door persoonlijke idealen en waarden heeft niet de neiging zich sterk te profileren wil graag erkend worden in zijn ervaring verlangt respect wil gewaardeerd worden is meer dan gemiddeld, gevoelig voor kritiek heeft het moeilijk om eigen verwachtingen en wensen duidelijk te maken streeft naar kwaliteitsvolle relaties met anderen hecht veel belang aan samenwerking houdt rekening met anderen is sterk begaan met anderen streeft naar consensus vermijdt conflicten heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de organisatie is sterk loyaal schuift eigen behoeften vaak naar de achtergrond hecht veel belang aan het creëren van een draagvlak houdt van routine heeft weinig behoefte aan verandering en vernieuwing ervaart verandering en vernieuwing veelal als ingrijpend is ambitieus wil zich sterk bewijzen heeft veel zelfvertrouwen is sterk prestatiegericht is ongeduldig als het gaat over afwachten van kansen kan goed om met kritiek en makkelijk relativeren. heeft het soms moeilijk om keuzes te maken. is individualistisch ingesteld is sterk gericht op het bereiken van eigen doelen is een goede teamspeler wanneer groepsdoelen aansluiten bij persoonlijke doelen is minder gericht op het helpen en ondersteunen van collega s legt makkelijk contacten is een goede netwerker beleeft plezier aan contact met anderen gaat conflicten niet uit de weg werkt hard en verwacht dit ook van anderen kan anderen goed enthousiasmeren vanuit zijn persoonlijke drive staat open voor vernieuwing en verandering verwacht transparantie inzake beslissingen stelt efficiëntie en doelgerichtheid binnen de organisatie voorop is optimistisch ingesteld over wat bereikt kan worden heeft heel wat ervaring en kennis doorheen de jaren opgebouwd hecht veel waarde aan teamwerk is sterk procesgericht is een harde werker is sterk resultaats- en prestatiegericht

9 hecht belang aan structuur en procedures vindt hard werken een evidentie is bereid te investeren in leren deelt makkelijk en graag kennis en ervaringen met anderen houdt niet van specifieke gedetailleerde instructies over hoe iets gedaan moet worden In relatie tot nieuwe technologie gebruikt enkel nieuwe technologie als hij hier echt een meerwaarde in ziet neemt vaak (te)veel hooi op zijn vork (meer dan hij in werkelijkheid aankan). vindt balans tussen werk en privé belangrijk is sterk pragmatisch ingesteld. Dit is het doel dat we voor ogen hebben en dat moeten we doen om het doel te bereiken. focus ligt op wat werkt eerder dan op perfectie verlangt variatie en complexiteit in zijn werk heeft een sterke drive om te leren zorgt goed voor zijn technische, economische en sociale kennis wil concrete, uitdagende opdrachten, taken en projecten waarmee hij zijn professionaliteit kan versterken scherpt graag zijn ideeën aan die van anderen geeft en krijgt graag feedback op een assertieve, doelgerichte manier kijkt op naar rolmodellen die het in hun ogen gemaakt hebben experimenteert graag, wil dingen uitproberen In relatie tot technologie staat open voor gebruik van nieuwe technologie experimenteert graag met nieuwe technologie Wat zijn kansen in samenwerking tussen een medewerker behorende tot de babyboomgeneratie ( ) en een medewerker uit pragmatische generatie ( )? Kansen Wat zijn valkuilen in samenwerking tussen een medewerker behorende tot de babyboomgeneratie ( ) en een medewerker uit pragmatische generatie ( )? Valkuilen Babyboomgeneratie heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zet door ook wanneer het niet geheel loopt zoals men het zelf wil. Kan pragmatische generatie hierin motiveren. Beide generaties hechten een ander waarde aan de balans tussen werk en privé. De babyboomgeneratie houdt niet vast aan de werkuren, pragmatische generatie doet dit wel. In samenwerking kan dit soms een hindernis zijn.

10 Positivisme van pragmatische generatie werkt motiverend voor betrokkenen Babyboomgeneratie kan pragmatische generatie helpen bij het maken van keuzes. Dit is niet altijd evident voor de pragmatische generatie. Pragmatische generatie neemt vaak teveel hooi op zijn vork, kan zijn beloftes niet nakomen waardoor resultaat in gedrang komt. In samenwerking met babyboomgeneratie die er geen 9 to 5 job ethiek op nahoudt kan dit problemen geven. Pragmatische generatie kan beroep doen op de ervaring en het ruime kennisbestand van zijn collega uit de babyboomgeneratie. Deze laatste deelt zijn kennis en ervaringen vlot. Conflicten worden door pragmatische generatie niet uit de weg gegaan wat inspirerend kan werken Babyboomgeneratie heeft aandacht voor bereiken van consensus in de samenwerking. De babyboomgeneratie kan zich makkelijker schikken in een aanpak die anders is dan die van hem zelf. Dit kan samenwerking ten goede komen. Zeker omdat pragmatische generatie dit veel minder doet. Teamgerichtheid van de babyboomgeneratie biedt tegengewicht aan de meer individualistische instelling van de pragmatische generatie. Beide generaties leggen makkelijk contact en beleven hier plezier aan wat de samenwerking ten goede komt De combinatie van pragmatische generatie en babyboomgeneratie maakt dat in deze samenwerking aandacht is voor proces en resultaat. Sterke doelgerichtheid van pragmatische generatie garandeert resultaat. Weegt op tegen sterke procesgerichtheid van babyboomgeneratie. Deze laatste kan leren van de efficiënte, doelgerichte aanpak van de pragmatische generatie. Een medewerker van de babyboomgeneratie die het heeft gemaakt kan inspirerend werken voor de pragmatische generatie. Wanneer pragmatische generatie onvoldoende aandacht heeft voor de kennis en ervaring van de babyboomgeneratie kan dit door babyboomgeneratie als een gebrek aan respect en waardering worden gezien De manier van communiceren van pragmatische generatie, wordt door de babyboomgeneratie als onbeleefd, soms agressief ervaren. Dit kan confrontaties, zelfs conflicten geven en een goede samenwerking in de weg staan. De babyboomgeneratie hecht veel belang aan een respectvolle communicatie Daar waar pragmatische generatie conflicten niet uit de weg gaat; doet de babyboomgeneratie dit wel. Dit kan evenwel negatieve gevoelen veroorzaken bij de babyboomgeneratie. Zeker wanneer men toegeeft op beslissingen, acties waar men niet achter staat. Een valkuil is het individualisme van pragmatische generatie. Babyboomgeneratie hecht belang aan teamwerk. Dit kan wrevel geven bij samenwerking. Pragmatische generatie is minder bereid anderen te ondersteunen. De babyboomgeneratie kan het gevoel hebben niet steeds op de collega te kunnen rekenen. Wanneer een van de betrokkenen te sterk gaat aansturen kan dit weerstand geven en de samenwerking in de weg komen te staan. Beide generaties worden niet graag aangestuurd.

11 Pragmatische generatie staat meer open voor vernieuwing dan babyboomgeneratie Pragmatische generatie is minder voorzichtig dan babyboomgeneratie. Neemt kansen wanneer die zich voordoen. Babyboomgeneratie kan hiervan leren. Pragmatische generatie is goed in staat kritiek te ontvangen, te relativeren. Babyboomers zullen kritiek steeds op een voorzichtige manier formuleren waardoor de relatie niet in het gedrang komt. Pragmatische generatie scherpt graag zijn ideeën aan met die van anderen en kan babyboomgeneratie hierin uitdagenpragmatische generatie deinst niet terug voor uitdagingen. Kan de babyboomgeneratie hierin meetrekken. Pragmatische generatie durft zich sterk profileren, bewijzen in de samenwerking waardoor kans bestaat dat de medewerker uit de babyboomgeneratie er niet aan te pas komt. Sterke procesgerichtheid kan pragmatische generatie verhinderen in de weg naar het doel. Dit kan samenwerking bemoeilijken. Zeker omdat op dit punt de pragmatische generatie pragmatisch ingesteld is: recht naar het doel zonder teveel omwegen. Daar waar de babyboomer graag structuur en overzicht heeft, wil de pragmatische generatie variatie en complexiteit. Dit kan belemmerend zijn in de samenwerking. Beide generaties kijken anders aan tegen vernieuwingen. De babyboomgeneratie heeft hier minder behoefte aan en kan weerstand tonen Bij de pragmatische generatie kan dit voor frustratie zorgen. Pragmatische generatie scherpt graag zijn ideeën aan met die van anderen. Inschikkelijkheid van babyboomgeneratie kan als storend worden ervaren.assertieve manier van feedback geven van de pragmatische generatie kan voor de babyboomgeneratie confronterend zijn. De pragmatische generatie kan zich storen aan de voorzichtige manier van feedback geven

12 Babyboomgeneratie Generatie Y Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( )? Een medewerker uit de babyboomgeneratie wordt sterk gedreven door persoonlijke idealen en waarden heeft niet de neiging zich sterk te profileren wil graag erkend worden in zijn ervaring verlangt respect wil gewaardeerd worden is meer dan gemiddeld, gevoelig voor kritiek heeft het moeilijk om eigen verwachtingen en wensen duidelijk te maken streeft naar kwaliteitsvolle relaties met anderen hecht veel belang aan samenwerking houdt rekening met anderen is sterk begaan met anderen streeft naar consensus vermijdt conflicten heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de organisatie is sterk loyaal schuift eigen behoeften vaak naar de achtergrond hecht veel belang aan het creëren van een draagvlak houdt van routine heeft weinig behoefte aan verandering en vernieuwing ervaart verandering en vernieuwing veelal als ingrijpend heeft heel wat ervaring en kennis doorheen de jaren opgebouwd hecht veel waarde aan teamwerk is sterk procesgericht Wat is kenmerkend voor een medewerker uit generatie Y ( )? Een medewerker uit generatie Y heeft in alles de wens om plezier te maken gaat graag uitdagingen aan heeft het moeilijk om voor zichzelf grenzen te stellen kan goed keuzes maken is sterk maatschappelijk geëngageerd is sterk communicatief en sociaal vaardig wil respectvol behandeld worden is gevoelig voor wat anderen van hem denken is ambitieus is gedreven en prestatiegericht is kritisch is creatief werkt graag samen met anderen is een goede teamspeler streeft naar kwaliteitsvolle relaties is zeer direct in communicatie met anderen gaat conflicten niet uit de weg is een goede netwerker. Legt vlot contacten voelt zich verantwoordelijk voor anderen maakt met gemak eigen belangen ondergeschikt aan die van het team of de organisatie vindt consensus belangrijk hecht veel waarde aan een goed salaris (dit is een basisvoorwaarde, geen doel) vindt structuur, heldere kaders en concrete opdrachten belangrijk staat open voor vernieuwing en verandering hecht zeer veel belang aan transparantie inzake beslissingen hecht zeer veel belang aan betrokkenheid bij beslissingen

13 hecht belang aan structuur en procedures vindt hard werken een evidentie Is minder loyaal ten aanzien van de organisatie is bereid te investeren in leren deelt makkelijk en graag kennis en ervaringen met anderen houdt niet van specifieke gedetailleerde instructies over hoe iets gedaan moet worden In relatie tot nieuwe technologie gebruikt enkel nieuwe technologie als hij hier echt een meerwaarde in ziet ziet werken als een way of life ervaart plezier in het werk als één van de belangrijkste drijfveren is zeer betrokken wanneer het kansen biedt voor de eigen persoonlijke ontwikkeling, het persoonlijk CV hecht zeer veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé is een authentieke multi-tasker heeft een matige behoefte aan uitdaging en afwisseling in het werk wordt liever afgerekend op resultaten in plaats van aanwezigheid ziet snel verbeteringen en mogelijkheden hecht veel belang aan leerkansen op het werk wil op regelmatige basis concrete, opbouwende en gerichte feedback heeft een hoog tempo van informatieverwerking ziet in samenwerking een grote leerkans deelt graag zijn kennis met anderen is minder gericht op abstracte en strategische onderwerpen In relatie tot nieuwe technologie is media smart wil altijd en overal bereikbaar en geconnecteerd zijn Wat zijn kansen in de samenwerking tussen een medewerker behorende tot de babyboomgeneratie ( ) en een medewerker uit generatie Y ( )? Kansen... Wat zijn valkuilen in de samenwerking tussen een medewerker behorende tot de babyboomgeneratie ( ) en een medewerker uit generatie Y ( )? Valkuilen Generatie Y kan beroep doen op de ervaring en het ruime kennisbestand van zijn collega uit de babyboomgeneratie. Deze laatste deelt zijn kennis en ervaringen vlot. De manier van communiceren is anders in deze generaties. Babyboomgeneratie kan de manier van communiceren van generatie Y te direct vinden en dit

14 Conflicten worden door generatie Y niet uit de weg gegaan wat inspirerend kan werken Beide generaties willen consensus bereiken in een samenwerking. Beide generaties hechten belang aan respect wat samenwerking ten goede kan komen. Beide generaties voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. Ze kunnen op elkaar rekenen wat positief is voor de samenwerking. Babyboomgeneratie heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zet door ook wanneer het niet geheel loopt zoals men het zelf wil. Kan generatie Y hierin motiveren. Beide generaties leggen vlot contact. Dit werkt samenwerking in de hand. Beide generaties hechten belang aan een kwaliteitsvolle relatie wat de samenwerking ten goede komt. Beide generaties staan open voor samenwerking en zien het belang in van teamwerk. Het zijn teamspelers Generatie Y wil gehoord worden in zijn ideeën, standpunten. De babyboomgeneratie geeft hiertoe de kans De babyboomgeneratie kan zich makkelijker schikken in een aanpak die anders is dan die van hem zelf. Dit kan samenwerking ten goede komen. De combinatie van generatie Y en babyboomgeneratie maakt dat in deze samenwerking aandacht is voor proces en resultaat. Beide generaties kunnen eigen doelen naar achter schuiven en voor de doelen van het team gaan Generatie Y kan goed keuzes maken wat samenwerkingsproces ten goede kan komen Beide generaties hechten belang aan structuur en concrete taken, doelen. opnemen als een gebrek aan respect en waardering. Daar waar generatie Y het liefst afgerekend wordt op het resultaat, niet op aanwezigheid. Zijn voor de babyboomgeneratie beide aspecten belangrijk. Dit kan de samenwerking verhinderen (bijv. wanneer generatie Y liever van thuis uit werkt). Werktempo en tempo van informatieverwerking is verschillend. Generatie Y verwerkt informatie op een heel hoog tempo. Onbegrip op dit punt kan een goede samenwerking in de weg staan. Het vermogen tot multi-tasking is in deze generaties verschillend. Generatie Y is hier authentiek in. Voor de babyboomgeneratie is dit minder evident. Onbegrip op dit punt voor elkaar kan een goede samenwerking in de weg staan Generatie Y wil zich sterk profileren, is ambitieus. Door de voorzichtigheid, inschikkelijkheid van de babyboomgeneratie kan deze laatste zich naar de achtergrond begeven. Beide generaties kijken anders aan tegen vernieuwingen. De babyboomgeneratie heeft hier minder behoefte aan en kan weerstand tonen Bij generatie Y kan dit voor frustratie zorgen. De mondigheid van generatie Y en de eerder voorzichtige manier van communiceren, inschikkelijkheid van de babyboomgeneratie kan frustrerend zijn voor generatie YDe starheid van de babyboomgeneratie kan frustraties, weerstand geven in de samenwerking Generatie Y staat meer open voor vernieuwing dan babyboomgeneratie.

15 Deze laatste kan hierdoor geïnspireerd worden. Generatie Y kan in zijn gedrevenheid en enthousiasme de babyboomgeneratie meetrekken babyboomgeneratie is voorzichtig in zijn communicatie, feedback, kritiek. Dit is goed voor generatie Y die gevoelig is voor wat anderen van hem denken. Dit bevordert de samenwerking. Creativiteit van generatie Y kan inspirerend zijn, tot nieuwe ideeën leiden. Dit kan de babyboomgeneratie een frisse kijk op de dingen geven. Beide generaties delen vlot kennis. Kunnen veel van elkaar leren Generatie Y hecht belang aan opbouwende feedback. Dit is positief in de samenwerking met babyboomgeneratie die gewaardeerd wil worden voor zijn werk en niet zo makkelijk om kan met kritiek. In relatie tot nieuwe technologie Het hoge tempo van informatieverwerking, de media smartness en het multi-tasken van generatie Y kan maximaal ingezet worden in de samenwerking. De babyboomgeneratie kan hiervan leren.

16 Generatie X Babyboomgeneratie Wat is kenmerkend voor een medewerker uit generatie X ( )? Een medewerker uit generatie X is zelfredzaam is individualistisch ingesteld is praktische ingesteld wordt sterk gestuurd door innerlijke drijfveren en motieven en handelt hier ook naar. heeft niet de neiging zich sterk te gaan profileren. Is bescheiden. is meer gericht op persoonlijke ontwikkeling en kwaliteit en minder op grote idealen. kan goed om met kritiek en makkelijk relativeren wordt gekenmerkt door een no-nonsense mentaliteit is een doorzetter is voorzichtig, inschikkelijk, geduldig en tamelijk behoudend. staat open voor samenwerking maar is geen echte teamspeler vindt samenwerking belangrijk maar het mag resultaten niet in de weg komen te staan. Als het team niet tot resultaat komt dan doet hij het alleen Is minder gericht op zichzelf profileren in een samenwerking met collega s, sociale netwerken. Staat graag tussen de mensen. voelt zich vrij snel op zijn gemak in sociale verbanden. Is constructief in het benutten van diversiteit. is goed in staat verschillen te waarderen. is eerlijk en rechtuit in zijn communicatie, zegt waar het op aankomt gaat conflicten niet uit de weg helpt, ondersteunt graag (minder ervaren) collega s gaat in de context van samenwerking niet op zoek naar het beste idee en draagvlak, Wat is kenmerkend voor een medewerker uit de babyboomgeneratie ( )? Een medewerker uit de babyboomgeneratie wordt sterk gedreven door persoonlijke idealen en waarden heeft niet de neiging zich sterk te profileren wil graag erkend worden in zijn ervaring verlangt respect wil gewaardeerd worden is meer dan gemiddeld, gevoelig voor kritiek heeft het moeilijk om eigen verwachtingen en wensen duidelijk te maken streeft naar kwaliteitsvolle relaties met anderen hecht veel belang aan samenwerking houdt rekening met anderen is sterk begaan met anderen streeft naar consensus vermijdt conflicten heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de organisatie is sterk loyaal schuift eigen behoeften vaak naar de achtergrond hecht veel belang aan het creëren van een draagvlak houdt van routine heeft weinig behoefte aan verandering en vernieuwing ervaart verandering en vernieuwing veelal als ingrijpend heeft heel wat ervaring en kennis doorheen de jaren opgebouwd hecht veel waarde aan teamwerk is sterk procesgericht

17 wel naar een optimale combinatie van verschillende ideeën hecht belang aan structuur en procedures vindt hard werken een evidentie is behoudsgezind ten aanzien van vernieuwing en verandering hecht belang aan transparantie inzake beslissingen is loyaal hecht belang aan autonomie. geeft zijn werk graag zelfstandig vorm. vindt richtlijnen belangrijk maar houdt er niet van sterk te worden aangestuurd werkt hard maar dan het liefst op zijn eigen manier houdt een hoog werktempo aan is sterk resultaats- en prestatiegericht vindt het naleven van afspraken erg belangrijk hecht veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé vindt extrinsieke doelen zoals geld, carrière, status etc. minder belangrijk. Kijkt naar wat bewezen werkt en gaat daarop door is bereid te investeren in leren deelt makkelijk en graag kennis en ervaringen met anderen houdt niet van specifieke gedetailleerde instructies over hoe iets gedaan moet worden In relatie tot nieuwe technologie gebruikt enkel nieuwe technologie als hij hier echt een meerwaarde in ziet is zich goed bewust van zijn sterktes en zwaktes heeft behoefte zich verder te ontwikkelen en van daaruit resultaten te boeken. Zet persoonlijke ontwikkeling en leren vanuit eigen noden en interesses, boven ontwikkeling en leren vanuit de verwachtingen van de leidinggevende. is behoudend ten aanzien van verandering en vernieuwing In relatie tot nieuwe technologie vertoont weinig weerstand ten aanzien van het gebruik van nieuwe technologie Wat zijn kansen in de samenwerking tussen een medewerker behorende tot generatie X ( Wat zijn valkuilen in de samenwerking tussen een medewerker behorende tot generatie X

18 1970) en een medewerker uit de babyboomgeneratie ( )? Kansen... Conflicten worden door generatie X niet uit de weg gegaan wat inspirerend kan werken Generatie X is goed in staat kritiek te ontvangen. Babyboomers zullen kritiek steeds op een voorzichtige manier formuleren waardoor de relatie niet in het gedrang komt. Babyboomgeneratie heeft aandacht voor bereiken van consensus in de samenwerking. Beide generaties streven naar een kwaliteitsvolle relatie. Generatie X kan op dit vlak leren van de babyboomgeneratie bij wie dit vaak iets makkelijker gaat. De babyboomgeneratie kan zich makkelijker schikken in een aanpak die anders is dan die van hem zelf. Dit kan samenwerking ten goede komen. Beide generaties zijn niet geneigd zich te profileren, waardoor samenwerking eerder gemoedelijk verloopt Beide generaties staan open voor samenwerking. Beide generaties worden niet graag aangestuurd. Nemen zelf initiatief. Deze overeenkomst is positief in de samenwerking De combinatie van generatie X en babyboomgeneratie maakt dat in deze samenwerking aandacht is voor proces en resultaat. Babyboomgeneratie heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zet door. Kan anderen hierin motiveren. Beiden generaties zijn harde werkers. Werktempo van generatie X ligt meestal iets hoger. ( ) en een medewerker uit de babyboomgeneratie ( )? Valkuilen Beide generaties hechten een ander waarde aan de balans tussen werk en privé. De babyboomgeneratie houdt niet vast aan de werkuren, generatie X doet dit wel. In samenwerking kan dit soms een hindernis zijn. Bijv. mailen buiten de uren, verwachten dat in het weekend gewerkt wordt etc. Onvoldoende aandacht voor de kennis en ervaring van de babyboomgeneratie kan door babyboomgeneratie als een gebrek aan respect en waardering worden gezien De manier van communiceren van generatie X die eerlijk en rechtuit is, wordt door de babyboomgeneratie als onbeleefd, soms agressief ervaren. Dit kan confrontaties, zelfs conflicten geven en een goede samenwerking in de weg staan. De babyboomgeneratie hecht veel belang aan een respectvolle communicatie Daar waar generatie X conflicten niet uit de weg gaat; doet de babyboomgeneratie dit wel. Dit kan evenwel negatieve gevoelen veroorzaken bij de babyboomgeneratie. Zeker wanneer men toegeeft op beslissingen, acties waar men niet achter staat. Dit kan een goede samenwerking in de weg komen te staan. Daar waar generatie X goed kan omgaan met kritiek, is dit veel minder het geval bij de babyboomgeneratie. Wanneer generatie X ervan uitgaat dat ieder op dezelfde manier met kritiek omgaat en hierbij geen blad voor de mond neemt, kan dit confronterend zijn voor de babyboomgeneratie. Dit kan bij deze laatste demotiverend werken, negatieve gevoelens veroorzaken. De babyboomgeneratie wil gewaardeerd worden voor zijn werk. Beide generaties worden sterk gestuurd door innerlijke drijfveren en motieven. Het verschil is dat generatie X hiernaar

19 Generatie X kan beroep doen op de ervaring en het ruime kennisbestand van zijn collega uit de babyboomgeneratie. Deze laatste deelt zijn kennis en ervaringen vlot. In relatie tot nieuwe technologie Generatie X steunt in zijn werk sterk op nieuwe technologie. De babyboomgeneratie kan hiervan leren handelt, terwijl de babyboomgeneratie veel sneller plooit, de eigen behoeften naar de achtergrond gaat schuiven. Dit kan bij de babyboomgeneratie negatieve gevoelens geven die een goede samenwerking in de weg kunnen staan. Wanneer in het teamwerk het resultaat in gedrang komt, kiest generatie X om er alleen voor te gaan. Dit kan samenwerking teniet doen. Vanwege de verschillende taakgerichtheid bij deze generaties (proces versus resultaat) kan generatie X snel tot deze conclusie komen Wanneer een van de betrokkenen te sterk gaat aansturen kan dit weerstand geven en de samenwerking in de weg komen te staan. Beide generaties worden niet graag aangestuurd. Het verschil in focus (resultaatsgericht bij generatie X en procesgericht bij babyboomgeneratie) kan conflict geven Daar waar generatie X liever zelf zijn aanpak in zijn werk kiest, kan de babyboomgeneratie zich makkelijker schikken naar een aanpak die anders is dan die van hem zelf (daarvoor hoeft de aanpak niet noodzakelijk beter te zijn). Dit laatste kan op termijn negatieve gevoelens geven voor de babyboomer. Wanneer aan generatie X een aanpak wordt opgelegd kan dit weerstand geven en een goede samenwerking in de weg staan. Beide generaties zijn behoudend ten aanzien van vernieuwing en verandering. Hoewel generatie X hier meer voor open staat, blijft ze voorzichtig. In deze samenwerking is de kans op vernieuwende ideeën eerder klein.

20 Generatie X Generatie X Wat is kenmerkend voor een medewerker uit generatie X ( )? Een medewerker uit generatie X Wat is kenmerkend voor een medewerker uit generatie X ( )? Een medewerker uit generatie X is zelfredzaam is individualistisch ingesteld is praktische ingesteld wordt sterk gestuurd door innerlijke drijfveren en motieven en handelt hier ook naar. heeft niet de neiging zich sterk te gaan profileren. Is bescheiden. is meer gericht op persoonlijke ontwikkeling en kwaliteit en minder op grote idealen. kan goed om met kritiek en makkelijk relativeren wordt gekenmerkt door een no-nonsense mentaliteit is een doorzetter is voorzichtig, inschikkelijk, geduldig en tamelijk behoudend. is zelfredzaam is individualistisch ingesteld is praktische ingesteld wordt sterk gestuurd door innerlijke drijfveren en motieven en handelt hier ook naar. heeft niet de neiging zich sterk te gaan profileren. Is bescheiden. is meer gericht op persoonlijke ontwikkeling en kwaliteit en minder op grote idealen. kan goed om met kritiek en makkelijk relativeren wordt gekenmerkt door een no-nonsense mentaliteit is een doorzetter is voorzichtig, inschikkelijk, geduldig en tamelijk behoudend. staat open voor samenwerking maar is geen echte teamspeler vindt samenwerking belangrijk maar het mag resultaten niet in de weg komen te staan. Als het team niet tot resultaat komt dan doet hij het alleen Is minder gericht op zichzelf profileren in een samenwerking met collega s, sociale netwerken. Staat graag tussen de mensen. voelt zich vrij snel op zijn gemak in sociale verbanden. Is constructief in het benutten van diversiteit. is goed in staat verschillen te waarderen. is eerlijk en rechtuit in zijn communicatie, zegt waar het op aankomt gaat conflicten niet uit de weg helpt, ondersteunt graag (minder ervaren) collega s gaat in de context van samenwerking niet op zoek naar het beste idee en draagvlak, staat open voor samenwerking maar is geen echte teamspeler vindt samenwerking belangrijk maar het mag resultaten niet in de weg komen te staan. Als het team niet tot resultaat komt dan doet hij het alleen Is minder gericht op zichzelf profileren in een samenwerking met collega s, sociale netwerken. Staat graag tussen de mensen. voelt zich vrij snel op zijn gemak in sociale verbanden. Is constructief in het benutten van diversiteit. is goed in staat verschillen te waarderen. is eerlijk en rechtuit in zijn communicatie, zegt waar het op aankomt gaat conflicten niet uit de weg helpt, ondersteunt graag (minder ervaren) collega s gaat in de context van samenwerking niet op zoek naar het beste idee en draagvlak,