Tussen Oosterweg Wijchen en de Flerde in Leur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussen Oosterweg Wijchen en de Flerde in Leur"

Transcriptie

1 Tussen Oosterweg Wijchen en de Flerde in Leur Beknopte geschiedenis familie De Kleijn Wijchen Leur Oudste woonplaats WIGHENE werkgroep historie en genealogie Wijche, Johan Jansen en Thijs Kleijnen, 1 augustus Bijgewerkt, aangevuld en van foto s voorzien door Alain Derksen, 21 augustus Voor zover tot nu toe is kunnen vinden woonde in begin 1800 in Wijchen aan de Oosterweg Hendrik de Kleijn Graduszoon (ook wel Brouwerszoon genoemd). We komen hem tegen op ene lijst van alle inwoonders de kerspel Wijchen opgemaakt door Mathijs Koentz schout, Hendrik de Kleijn buurmeester en Willen Geurts buurmeester. Hij leeft dan in het zogenaamde Dorpsrot huisnummer 31 en zijn gezin bestaat dan behalve hemzelf uit vrouw, 3 onmondige (= minderjarige) kinderen, 1 knegt en 2 meijden(!) Op last van het Ambtsbestuur des Rijk van Nijmegen en N. Wald gebeurt hetzelfde in Hendrik heeft dan ondertussen 4 minderjarige kinderen en Johannes Burgers als knecht en Elizabeth Seegers als meijd. Het huisnummer is nog Dorpsrot 31, de naastgelegen pastorie heeft Dorpsrot nummer De volgende vermelding vinden we in Etat de population de Wichen, samengesteld op last van Napoleon. Hier staat hij als eerste ingeschrevene met Petronel van Nuijs, sa femme en 5 met name genoemde kinderen. Zijn beroep is dan laboureur et maire. Twee kinderen zijn in 1810 al overleden. Een huisplaats of nummer wordt hier niet genoemd. Uiteindelijk krijgen Hendrik en zijn vrouw in totaal 9 kinderen welke zijn geboren tussen 1799 en 1814, 4 hiervan overlijden voor hun 12 e jaar. Van de overblijvenden zijn er later 3 gehuwd waarvan 2 kinderloos zijn gebleven. De andere 2 blijven ongehuwd (zie gezinslijst Henricus de Kleijn + Petronella Antonia van Nuijs). In 1830 staan zijn eigendommen netjes opgetekend in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels van het kadaster met de bijbehorende sectiekaarten. We vinden de familie dan op de plaats van het huidige notarishuis, aan de Oosterweg te Wijchen. Een van die nakomelingen die de familie in stand hield was Joannes, (geboren 1810). Hij trouwde in 1844 met Johanna van Haren, dochter van Jan van Haren en Christina Thijsse van Luenen welke toen met haar moeder in Leur op boerderij de Flerde of Fleerden woonde. Joannes trok hierbij in en ze kregen samen 5 kinderen (zie gezinslijst Joannes Jan de Kleijn + Joanna van Haren). Na het overlijden van Hendrik de Kleijn in 1854 bleef alleen zijn jongste dochter Johanna Maria (geboren 1814 en ongehuwd) op de Oosterweg achter. Met knecht en dienstbode zal zij het bedrijf (?) hebben voortgezet. Boerderij De Flerde in het begin van de 20 Na het overlijden van Hermanus van Welie uit Ewijk is e eeuw. haar zuster Johanna, die met hem was getrouwd en kinderloos was gebleven, in het jaar 1867 ook naar Wijchen gekomen en is tot haar dood in 1875 bij Johanna Maria aan de Oosterweg gebleven. In een acte van scheiding en deling van de nalatenschap van haar ouders, haar zuster Angelina en haar moei (! tante Maria de Kleijn, ofwel zuster van haar vader), staat vermeld: Gedaan en verleden ten huize van comparante Johanna Maria de Kleijn (jongste dochter van Hendrik) A. Nummer 48 te Wijchen op den vijfden mei 1857 voor Petrus Vemer notaris standplaats hebbende te Wijchen provincie Gelderland. Het erfdeel van tante Maria was dus nog onverdeeld gebleven. Maria was kinderloos gehuwd geweest met Gradus Gerrits, gemeentesecretaris uit Mook. 1

2 Terug naar de Oosterweg In 1880 kwam ook deze Johanna Maria te overlijden en dan zien we 2 kinderen van Joannes en Johanna van Haren, namelijk Johanna en Christianus Wilhelmus uit Leur terugkomen naar de boerderij van hun vader en grootvader in Wijchen, beiden ongehuwd en respectievelijk 34 en 29 jaren oud. Met het nodige personeel hebben ze daar het boerenbedrijf uitgeoefend hoewel Christianus vele openbare functies bekleedde zoals raadslid, wethouder, ambtenaar van de burgerlijke stand. Veel tijd om te werken zal hij niet gehad hebben. Hij was meer heerboer. Waarschijnlijk is het oude huis dan in slechte staat en misschien wel bouwvallig en wordt in 1886 het nu nog statige huis met grote schuur gebouwd gedeeltelijk op de plaats waar het oude huis had gestaan. De toen 72 jarige moeder Johanna de Kleijn-van Haren mocht hiervoor de eerste steen leggen die in de achtergevel boven een deur is aangebracht. Het werd een statig gebouw, een soort heerboerderij waaraan weinig bespaard werd. Tot op heden is zij in de staat gebleven zoals het is gebouwd. Alleen al de voordeur met omlijsting straalt een zekere welstand uit en ook het interieur doet daar weinig voor onder. Johanna van Haren overleed te Leur op 1 februari Als op 11 november 1896 op de Flerde dochter Petronella Maria ongehuwd komt te overlijden is het vrouwvolk uitgestorven en moet er een nieuwe vrouw komen om de zaak in het gareel tehouden. Engelbertus gaat op zoek en vindt in Overasselt Petronella Maria Bruijsten waarmee hij op 43 jarige leeftijd in 1897 in het huwelijk treedt. Uit dit huwelijk worden in Leur 3 dochters en 1 zoon geboren en hiermee is voorlopig het voortbestaan van deze familie een feit geworden (zie gezinlijst Engelbertus Hubertus Engelbert de Kleijn + Petronella Maria Pie Bruijsten). Het werk op de boerderij zal wel veel door personeel gedaan zijn onder leiding van de ongehuwde broer Hendrik (Hent). Engelbert had diverse functies in het openbare leven. Als in 1915 zijn zus Johanna, die al in Wijchen woonde komt te overlijden gaat Engelbert met vrouw, zoon Jan en 3 dochters en ook zijn ongehuwde broer Hent naar Wijchen in het geboortehuis van hun grootouders naast de kerk. Huize De Kleijn aan de Oosterweg 6. In de tuin poseren van links naar rechts de gezusters Niel, Lies en Jo de Kleijn. Engelberts broer Christianus (Christ), die jarenlang als wethouder en ambtenaar van de burgerlijke stand had gefungeerd en nog diverse andere functies had, betrok toen een huis aan de markt. Hij nam de dienstbode Johanna van Uden van de Oosterweg mee, 50 jaren heeft zij hem trouw gediend. Dit feit is met een koninklijke onderscheiding bekroond. De reden om de Flerde te verlaten en naar Wijchen te komen lag in het feit dat Engelbert toen met 61 jaar en Hent met 66 jaar de leeftijd bereikt hadden om wat kalmer aan te gaan doen en tevens omdat genoemde zoon Jan geen plannen koesterde om boer te worden. Hij ging studeren en daardoor was er voor de Flerde geen opvolger. De boerderij werd verpacht aan Petrus Christianus Jansen alias Aolberde Petje van de Flerre die met zijn groot gezin de enigszins verwaarloosde boerderij opnieuw in cultuur ging brengen. De Flerde aan het einde van de 20e eeuw. De Flerde interieur. 2

3 In 1933 overlijdt Engelbert de Kleijn. Zoon Jan, later in Wijchen overbekend als Jan van Ingelbart(!) heeft ondertussen behoorlijk cariere gemaakt en bouwt dan in 1934 zijn villa Oosterterp aan de overkant van de straat en trekt als laatste De Kleijn de deur aan de Oosterweg dicht (zie gezinslijst Johannes Wilhelmus Hendrikus Jan de Kleijn + Adriana Philimina Maria Anna Addy Bots). Er komt dan een einde aan een meer dan 130 jarige bewoning door 3 generaties De Kleijn. In zo n 120 jaar (sinds 1814) zijn in het huis geen kinderen meer geboren. Vermeldenswaardig is nog dat de familie de Kleijn veelvuldig optrad als geldschieters voor ondernemers en boeren lang voordat de Boerenleenbank werd opgericht. Hiermede hebben zij een belangrijke sociale funcie in de plaatselijke samenleving vervuld. Villa Oosterterp van het gezin De Kleijn-Bots, gelegen op de locatie van het huidige overdekte winkelcentrum van Wijchen. Engelberts weduwe Pie Bruijsten betrekt samen met haar oudste dochter Jo het huis aan de Kasteellaan A385. Jo blijft ongehuwd en kinderloos. Dochter Elisabeth (Lies) trouwt in 1926 met Jan van Lith. Ze gaan in 1928 wonen aan de Kronenburgersingel 1a te Nijmegen en krijgen 3 zonen (zie gezinslijst Johannes Hendrikus Jan van Lith + Elisabeth Wilhelmina Antonia Lies de Kleijn). Jan van Lith runde met zijn broer Piet een graanhandel en verwerkingsbedrijf aan de Weurtseweg te Nijmegen. Door het bombardement op 22 februari 1944 werd dit huis beschadigd en in september geheel vernietigd. Het gezin vestigde zich in Wijchen Kasteellaan A385. van waaruit Jan zijn zaak in Nijmegen bleef voeren, ook toen Nijmegen frontstad was. Hij mocht dagelijks het frontgebied binnen door op zijn Tempo driewieler een paar zakken pulp naar de stad te brengen ten behoeve van de voedselvoorziening. Zijn oudste zoon Harry werd in een Engelse pantserwagen naar Nijmegen gesmokkeld om in het Canisius College intern te gaan. Huize Van Lith-de Kleijn aan het Wijchens Meer. Dochter Petronella (Niel) trouwt in 1932 met dierenarts Jos Derksen uit Loo (Duiven) en zij gaan ook wonen aan de Kasteellaan alwaar ook de dierenartsen praktijk gehuisvest wordt. Samen krijgen ze 3 zonen en 1 dochter (zie gezinslijst Josephus Martinus Wilhelmus Jos Derksen + Petronella Johanna Christina Maria Niel de Kleijn). Huize Derksen-de Kleijn aan de Kasteellaan te Wijchen. 3

4 Na de familie De Kleijn Het huis Oosterweg 6 wordt verhuurd aan Harrie Kleijnen. Later komt vanaf de Poort zijn halfbroer Jan de Leest het linkergedeelte bewonen. Hij trouwt met Adri Smetsers, sticht een gezin en wordt intussen bedrijfsleider bij de firma Rosmalen en van Haren die in de grote schuur een grossierderij in levensmiddelen hebben gevestigd. Harrie Kleijnen houdt ondertussen als arbeidbemiddelaar zitting in het tot kantoor ingerichte bakhuis wat naast het huis staat. Later komt hun vader respectievelijk stiefvader Jan de Leest met zijn vrouw Hendrina de Wildt (weduwe van Willem Kleijnen) ook hierbij inwonen doch heimwee drijft deze oude mensen terug naar de Poort war ze erg aan verknocht waren. Sinds enkele jaren heeft het statige huis aan de Oosterweg een nieuwe eigenaar gekregen. Met respect voor de historie heeft notaris Mr R. W. M. Bruggink met behoud van het interieur er zijn notariaat in gevestigd. Het gebouw heeft hiermee zijn waardigheid en uitsraling van vroeger behouden. Een betere bestemming in deze tijd zou voor dit huis nauwelijks denkbaar geweest zijn. 4

5 Gerardus "Gradus" de Kleijn + Johanna Maria Rijken Franciscus "Francis" Gerritz de Kleijn (I3474) Geboorte ongeveer Leur, Overleden 23 september 1749 (Leeftijd 41) -- Wijchen, 1 Gerardus "Gradus" de Kleijn (I3472) Geboorte Wijchen, Overleden 13 september 1799 (Leeftijd 64) -- Wijchen, Margaretha "Margriet" Jansen de Kleijn (I3475) Geboorte ongeveer Niftrik, Overleden 27 december 1766 (Leeftijd 55) -- Wijchen, (F ) Huwelijk 27 april Wijchen, Christianus Jans Rijken Geboorte Ja (I3941) Johanna Maria Rijken (I3473) Geboorte Wijchen, Overleden 9 maart 1820 (Leeftijd 79) -- Wijchen, Petronella Hendrickx van Lunen Geboorte Ja (I3942) 1.1 Margaretha de Kleijn (I4008) Gerardus Albertus "Gradus" van Kampen (I7217) Geboorte 5 april Wijchen, Geboorte ongeveer Hees, Overleden 10 november 1834 (Leeftijd 66) -- Wijchen, 1798 (F ) Overleden 16 november 1827 (Leeftijd 60) -- Wijchen, 1.2 Franciscus de Kleijn (I4009) Geboorte 2 januari Wijchen, Overleden 4 januari 1816 (Leeftijd 46) -- Wijchen, Gerardus "Gradus" de Kleijn (I3466) Angelina de Kleijn (I3467) Joanna Maria de Kleijn (I3468) 1.3 Henricus de Kleijn (I3416) Petronella Antonia van Nuijs (I3417) Geboorte 27 januari Wijchen, Geboorte ongeveer Wijchen, Overleden 24 februari 1854 (Leeftijd 82) -- Wijchen, 1798 (F ) Overleden 22 november 1834 (Leeftijd 65) -- Wijchen, Johanna de Kleijn (I3469) Christianus de Kleijn (I3470) Joannes de Kleijn (I3471) Joannes "Jan" de Kleijn Petronella de Kleijn (I3617) (I3414) Johanna Maria de Kleijn (I7187) 1.4 Johannes "Jan" de Kleijn (I4010) Geboorte 20 februari Wijchen, Overleden 9 juni 1835 (Leeftijd 61) -- Wijchen, 1.5 Maria de Kleijn (I4011) Gerardus Gerrits (I7216) Geboorte 4 april Wijchen, Geboorte ongeveer Mook, Limburg, Overleden 7 juni 1847 (Leeftijd 71) -- Wijchen, 1826 (F ) 1.6 Christianus de Kleijn (I4012) Geboorte 16 december Wijchen, Overleden 6 september 1783 (Leeftijd 4) -- Wijchen, Johanna Wilhelmina de Kleijn Gerardus "Gradus" de Kleijn (I7285) (I7286) Cornelis de Kleijn Franciscus de Kleijn (I7288) (I7290) Johannes "Jan" de Kleijn (I7291) 1.7 Petrus "Peter" de Kleijn (I4013) Theodora Maria van der Wielen (I7215) Geboorte 18 oktober Wijchen, Geboorte 5 december Schaijk, Noord-Brabant, Overleden 7 januari 1837 (Leeftijd 54) -- Wijchen, 1816 (F ) Overleden 10 december 1873 (Leeftijd 80) -- Wijchen, Johannes "Jan" de Kleijn (I7292) Johannes "Jan" de Kleijn (I7293) Johannes Dominicus de Kleijn (I7295) Johannes Dominicus de Kleijn (I7296) Joanna Maria de Kleijn (I7298) Cornelia de Kleijn Gertruida de Kleijn Hendrica de Kleijn (I7300) (I7301) (I7302)

6 Henricus de Kleijn + Petronella Antonia van Nuijs 1.3 Henricus de Kleijn (I3416) Geboorte 27 januari Wijchen, Overleden 24 februari 1854 (Leeftijd 82) -- Wijchen, 1 Gerardus "Gradus" de Kleijn (I3472) Geboorte Wijchen, Overleden 13 september 1799 (Leeftijd 64) -- Wijchen, Johanna Maria Rijken (I3473) Geboorte Wijchen, Overleden 9 maart 1820 (Leeftijd 79) -- Wijchen, (F ) Huwelijk 9 oktober Wijchen, Johannes van Nuijs Geboorte Ja (I3618) Petronella Antonia van Nuijs (I3417) Geboorte ongeveer Wijchen, Overleden 22 november 1834 (Leeftijd 65) -- Wijchen, Angelina de Groot Geboorte Ja (I3619) Gerardus "Gradus" de Kleijn (I3466) Geboorte 12 augustus Wijchen, Overleden 5 juli 1812 (Leeftijd 12) -- Wijchen, Angelina de Kleijn (I3467) Geboorte 4 september Wijchen, Overleden 30 januari 1852 (Leeftijd 51) -- Wijchen, Joanna Maria de Kleijn (I3468) Geboorte 14 februari Wijchen, Overleden 7 juni 1814 (Leeftijd 12) -- Wijchen, Johanna de Kleijn (I3469) Hermanus van Welie (I7218) Geboorte 5 oktober Wijchen, Geboorte 28 juni Ewijk, Overleden 27 november 1875 (Leeftijd 72) -- Wijchen, 1842 (F ) Overleden 1 mei 1867 (Leeftijd 78) -- Ewijk, Christianus de Kleijn (I3470) Geboorte 31 juli Wijchen, Overleden 20 april 1810 (Leeftijd 4) -- Wijchen, Joannes de Kleijn (I3471) Geboorte 27 april Wijchen, Overleden 15 april 1810 (Leeftijd 23 maanden) -- Wijchen, Petronella Maria de Kleijn (I3418) Joannes "Jan" de Kleijn (I3414) Joanna van Haren (I3415) Geboorte 6 augustus Wijchen, Geboorte 18 november Leur, Overleden 30 mei 1883 (Leeftijd 72) -- Leur, 1844 (F ) Overleden 1 februari 1892 (Leeftijd 77) -- Leur, Johanna de Kleijn (I3419) Hendrikus Hubertus "Hent" de Kleijn (I3420) Christianus Wilhelmus "Christ" de Kleijn (I3421) Petronella de Kleijn (I3617) Hendrikus van Mill (I7221) Geboorte 22 maart Wijchen, Geboorte 6 december Niftrik, Overleden 18 oktober 1890 (Leeftijd 78) -- Wijchen, 1854 (F ) Johanna Maria de Kleijn (I7187) Geboorte 23 augustus Wijchen, Overleden 1 oktober 1880 (Leeftijd 66) -- Wijchen,

7 Joannes "Jan" de Kleijn + Joanna van Haren Joannes "Jan" de Kleijn (I3414) Geboorte 6 augustus Wijchen, Overleden 30 mei 1883 (Leeftijd 72) -- Leur, 1.3 Henricus de Kleijn (I3416) Geboorte 27 januari Wijchen, Overleden 24 februari 1854 (Leeftijd 82) -- Wijchen, Petronella Antonia van Nuijs (I3417) Geboorte ongeveer Wijchen, Overleden 22 november 1834 (Leeftijd 65) -- Wijchen, (F ) Huwelijk 19 april Wijchen, Joannes "Jan" van Haren (I3615) Geboorte ongeveer Leur, Overleden 18 juni 1839 (Leeftijd 67) -- Leur, Joanna van Haren (I3415) Geboorte 18 november Leur, Overleden 1 februari 1892 (Leeftijd 77) -- Leur, Christina Thijssen van Lunen (I3616) Geboorte ongeveer Wijchen, Overleden 30 oktober 1860 (Leeftijd 87) -- Leur, Petronella Maria de Kleijn (I3418) Geboorte 5 februari Leur, Gelderland, Overleden 11 mei 1896 (Leeftijd 51) -- Leur, Gelderland, Johanna de Kleijn (I3419) Geboorte 21 maart Leur, Gelderland, Overleden 19 februari 1915 (Leeftijd 68) -- Wijchen, Hendrikus Hubertus "Hent" de Kleijn (I3420) Geboorte 9 maart Leur, Gelderland, Overleden 5 september 1925 (Leeftijd 76) -- Wijchen, Christianus Wilhelmus "Christ" de Kleijn (I3421) Geboorte 7 september Leur, Overleden 18 juni 1932 (Leeftijd 80) -- Wijchen, Gelderland, Geboorte 17 oktober Leur, Gelderland, Overleden 29 oktober 1933 (Leeftijd 79) -- Wijchen, Gelderland, 1897 (F ) Petronella Maria "Pie" Bruijsten (I3190) Geboorte 9 september Overasselt, Overleden 17 februari 1952 (Leeftijd 80) -- Nijmegen, Johanna Petronella "Jo" de Kleijn (I3411) Elisabeth Wilhelmina Antonia "Lies" de Kleijn (I3412) Petronella Johanna Christina Maria "Niel" de Kleijn (I3141) Johannes Wilhelmus Hendrikus "Jan" de Kleijn (I3413)

8 + Petronella Maria "Pie" Bruijsten Geboorte 17 oktober Leur, Gelderland, Overleden 29 oktober 1933 (Leeftijd 79) -- Wijchen, Gelderland, Joannes "Jan" de Kleijn (I3414) Geboorte 6 augustus Wijchen, Overleden 30 mei 1883 (Leeftijd 72) -- Leur, Joanna van Haren (I3415) Geboorte 18 november Leur, Overleden 1 februari 1892 (Leeftijd 77) -- Leur, (F ) Huwelijk 5 november Overasselt, Petronella Maria "Pie" Bruijsten (I3190) Geboorte 9 september Overasselt, Overleden 17 februari 1952 (Leeftijd 80) -- Nijmegen, Johannes Theodorus "Jan" Bruijsten (I3439) Geboorte 14 maart Nederasselt, Overleden 8 maart 1922 (Leeftijd 87) -- Nederasselt, Elisabeth van Haren (I3440) Geboorte 11 juli Nederasselt, Overleden 26 mei 1912 (Leeftijd 76) -- Nederasselt, Johanna Petronella "Jo" de Kleijn (I3411) Geboorte 3 oktober Leur, Gelderland, Overleden 8 oktober 1981 (Leeftijd 83) -- Wijchen, Elisabeth Wilhelmina Antonia "Lies" de Kleijn (I3412) Geboorte 21 november Leur, Overleden 12 december 1962 (Leeftijd 63) -- Nijmegen, 1926 (F ) Johannes Hendrikus "Jan" van Lith (I4458) Geboorte 19 december Bergharen, Overleden 11 januari 1994 (Leeftijd 95) -- Nijmegen, Henricus Johannes Antonius "Harry" van Lith (I4459) Engelbertus Theodorus Maria "Engelbert" van Lith (I4460) Johannes Gerardus Jeroen "Jeroen" van Lith (I4461) Petronella Johanna Christina Maria "Niel" de Kleijn (I3141) Geboorte 14 maart Bergharen, 1932 (F ) Overleden 16 juni 1972 (Leeftijd 71) -- Nijmegen, Josephus Martinus Wilhelmus "Jos" Derksen (I3140) Geboorte 7 juni Loo, Overleden 30 juli 1991 (Leeftijd 88) -- Nijmegen, Gelderland, Theodorus Wilhelmus Johannes "Theo" Derksen (I3124) Engelbertus Johannes Wilhelmus "Ep" Derksen Johannes Everardus Antonius "Hans" Derksen (I3142) (I3152) Johanna Petronella Maria "Annelie" Derksen (I3150) Johannes Wilhelmus Hendrikus "Jan" de Kleijn (I3413) Geboorte 17 juni Leur, Overleden 4 juni 1964 (Leeftijd 61) -- Wijchen, Gelderland, 1935 (F ) Adriana Philimina Maria Anna "Addy" Bots (I3434) Geboorte 15 september Valkenswaard, Noord-Brabant, Overleden 16 oktober 1961 (Leeftijd 52) -- Wijchen, Engelbertus Henricus Josephus Maria "Bert" de Kleijn (I3435) Henricus Philippus Maria "Haks" de Kleijn (I3436) Maria Josephina "Marie José" de Kleijn (I3437) Sabina Elisabeth "Sabine" de Kleijn (I3438)

9 Johannes Hendrikus "Jan" van Lith + Elisabeth Wilhelmina Antonia "Lies" de Kleijn Johannes Hendrikus "Jan" van Lith (I4458) Geboorte 19 december Bergharen, Overleden 11 januari 1994 (Leeftijd 95) -- Nijmegen, Johannes Hendrikus "Jan" van Lith (I5465) Geboorte 26 april Bergharen, Overleden 2 november 1937 (Leeftijd 74) -- Nijmegen, Hendrica "Drika" Burgers (I5466) Geboorte 25 september Wijchen, Overleden 28 december 1926 (Leeftijd 67) -- Nijmegen, (F ) Huwelijk 31 augustus Wijchen, Elisabeth Wilhelmina Antonia "Lies" de Kleijn (I3412) Geboorte 21 november Leur, Overleden 12 december 1962 (Leeftijd 63) -- Nijmegen, Geboorte 17 oktober Leur, Gelderland, Overleden 29 oktober 1933 (Leeftijd 79) -- Wijchen, Gelderland, Petronella Maria "Pie" Bruijsten (I3190) Geboorte 9 september Overasselt, Overleden 17 februari 1952 (Leeftijd 80) -- Nijmegen, Henricus Johannes Antonius "Harry" van Lith (I4459) Geboorte 28 februari Nijmegen, 1958 (F ) Martha Maria "Martha" de Groot (I4465) Geboorte 13 juni Alverna, Maria Anna Elisabeth "Mariken" van Lith (I4466) Rogier Johannes Henricus "Rogier" van Lith (I4467) Jeroen Marinus Johannes "Jeroen" van Lith (I4468) Engelbertus Theodorus Maria "Engelbert" van Lith (I4460) Geboorte 1 februari Nijmegen, Overleden 4 februari 1997 (Leeftijd 67) -- Nijmegen, Gelderland, 1956 (F ) Jeanette Wilhelmina Maria "Jeanette" Boschman (I6670) Geboorte 19 mei Wijchen, Johannes Marinus Maria "Jan" van Lith (I6671) Marinus Maria "Marius" van Lith (I6672) Bastiaan Maria "Bas" van Lith (I6673) Johannes Gerardus Jeroen "Jeroen" van Lith (I4461) Geboorte 18 augustus Nijmegen, 1962 (F ) Tini Sanders (I6669) Geboorte 9 april Enschede, Overijssel, Brigitte Monique van Lith (I6717) Daphne Pauli van Lith (I6718) Elske de Jong (I7432) (F )

10 Josephus Martinus Wilhelmus "Jos" Derksen + Petronella Johanna Christina Maria "Niel" de Kleijn Josephus Martinus Wilhelmus "Jos" Derksen (I3140) Geboorte 7 juni Loo, Overleden 30 juli 1991 (Leeftijd 88) -- Nijmegen, Gelderland, Theodorus Hendricus Hieronijmus "Theodoor" Derksen (I3187) Geboorte 30 september Doornenburg, Overleden 15 september 1942 (Leeftijd 72) -- Duiven, Gelderland, Johanna Hendrina "Anna" van Sadelhoff (I3188) Geboorte 28 januari Loo, Gelderland, Overleden 23 januari 1954 (Leeftijd 83) -- Loo, Gelderland, (F ) Huwelijk 28 september Wijchen, Petronella Johanna Christina Maria "Niel" de Kleijn (I3141) Geboorte 14 maart Bergharen, Overleden 16 juni 1972 (Leeftijd 71) -- Nijmegen, Geboorte 17 oktober Leur, Gelderland, Overleden 29 oktober 1933 (Leeftijd 79) -- Wijchen, Gelderland, Petronella Maria "Pie" Bruijsten (I3190) Geboorte 9 september Overasselt, Overleden 17 februari 1952 (Leeftijd 80) -- Nijmegen, Theodorus Wilhelmus Johannes "Theo" Derksen (I3124) Geboorte 10 september Wijchen, Engelbertus Johannes Wilhelmus "Ep" Derksen (I3142) Geboorte 25 oktober Wijchen, Overleden 21 juli 1998 (Leeftijd 63) -- Sint Michielsgestel, Noord- Brabant, 1963 (F ) 1964 (F ) Ursula Geertruida Theodora Maria "Ursula" van Kortenhof (I2902) Geboorte 31 maart Lent, Gelderland, Ingeborg Elisabeth Leonarda Maria Josephine Hoyng (I3144) Geboorte 3 maart Veghel, Noord- Brabant, Alain Joseph Mathieu "Alain" Derksen Casper Johannes Elisabeth "Casper" Derksen (I3125) Jurgen Engelbertus Catharina "Jurgen" Derksen (I3128) (I3127) Annemarieke Petronelle Antoinette Marcelle Josephine Derksen (I3145) Madelon Marcelle Josephine Derksen (I3147) Rogier Engelbert Derksen (I3148) Johannes Everardus Antonius "Hans" Derksen (I3152) Geboorte 11 augustus Wijchen, (F ) Catharina Petronella Clementina Gerarda "Toos" Kemps (I3153) Geboorte 29 juli Veghel, Noord- Brabant, Sebastiaan "Bas" Derksen (I3154) 1993 (F ) Henriëtte Martina "Jet" van Dijk (I3155) Geboorte 24 juli Veghel, Noord-Brabant, Overleden 26 januari 2002 (Leeftijd 72) -- Veghel, Noord- Brabant, Johanna Petronella Maria "Annelie" Derksen (I3150) Geboorte 16 november Wijchen, 1973 (F ) Hendrikus Wilhelmus "Henk" Barten (I3170) Geboorte 26 januari Nijmegen, Overleden 16 augustus 1997 (Leeftijd 76) -- Nijmegen,

11 Johannes Wilhelmus Hendrikus "Jan" de Kleijn + Adriana Philimina Maria Anna "Addy" Bots Johannes Wilhelmus Hendrikus "Jan" de Kleijn (I3413) Geboorte 17 juni Leur, Overleden 4 juni 1964 (Leeftijd 61) -- Wijchen, Gelderland, Geboorte 17 oktober Leur, Gelderland, Overleden 29 oktober 1933 (Leeftijd 79) -- Wijchen, Gelderland, Petronella Maria "Pie" Bruijsten (I3190) Geboorte 9 september Overasselt, Overleden 17 februari 1952 (Leeftijd 80) -- Nijmegen, (F ) Huwelijk 7 mei Valkenswaard, Noord-Brabant, Adriana Philimina Maria Anna "Addy" Bots (I3434) Geboorte 15 september Valkenswaard, Noord-Brabant, Overleden 16 oktober 1961 (Leeftijd 52) -- Wijchen, Henricus Aloijsius Bots (I4494) Geboorte 27 oktober Valkenswaard, Noord-Brabant, Overleden 11 januari 1950 (Leeftijd 77) -- Veldhoven, Noord- Brabant, Hendrika Elisabeth van Lith (I4495) Geboorte 3 februari Sint Michielsgestel, Noord-Brabant, Overleden 10 februari 1962 (Leeftijd 89) -- Wijchen, Engelbertus Henricus Josephus Maria "Bert" de Kleijn (I3435) Geboorte 17 augustus Wijchen, Marijke Willemijntje de Vrankrijker (I6713) Geboorte 30 augustus Bussum, Noord-Holland, 1967 (F ) Silvester Xander de Kleijn (I6716) Henricus Philippus Maria "Haks" de Kleijn (I3436) Geboorte 1 juli Wijchen, Gelderland, (F ) Anke Bakhuizen (I7185) Geboorte 23 september 's Gravenhage, Zuid- Holland, Kamilla de Kleijn (I7186) Maria Josephina "Marie José" de Kleijn (I3437) Geboorte 11 augustus Wijchen, Overleden 22 september 2006 (Leeftijd 65) -- Ittervoort, Limburg, (F ) Edward "Ed" van de Boel (I7413) Sabina Elisabeth "Sabine" de Kleijn (I3438) Geboorte 16 juli Wijchen, Gelderland, (F ) Arne van Herk (I7412)

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van den Bosch

De nakomelingen van Johannes van den Bosch een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van den Bosch door 12 juli 2016 De nakomelingen van Johannes van den Bosch Generatie 1 1. Johannes van den Bosch, zoon van Hendrik/Hendrick

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : Selectie : 'Personen in parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS [3244]' Sortering : Per tak

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : Selectie : 'Personen in parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS [3244]' Sortering : Per tak Fragment parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : 17-04-2017 Selectie : 'Personen in parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS [3244]' Sortering : Per

Nadere informatie

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johanna Jan Verberne door 8 augustus 2017 De nakomelingen van Johanna Jan Verberne Generatie 1 1. Johanna Jan Verberne, dochter van Jan Verberne en Johanna

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

Stamboom dossier. Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910)

Stamboom dossier. Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910) Stamboom dossier Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910) Update 1.5 130817 by Rene Martens Genealogie Hoenselaars IV Geboren Groesbeek 24 oktober 1862

Nadere informatie

Theodorus Hoefs ( )

Theodorus Hoefs ( ) Theodorus Hoefs (1855- eigen code : ouders : Hubertus Hoefs (1808-1878) Theodora Rutten (1811-1873) Theodorus Hoefs is geboren op 6 mei 1855 te Uden BSG Uden 1855-66 : In het jaar eenduizend acht honderd

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes Diepenbroek door 7 maart 2017 De nakomelingen van Joannes Diepenbroek Generatie 1 1. Joannes Diepenbroek, is geboren rond 1766 en is gedoopt

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De grootouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie III De grootouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) van vaderskant: 04.

Nadere informatie

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861 1859 Geboren, gestorven, getrouwd en scheepvaart in Meijel Vanaf 1854 kende peeldorp Meijel volop scheepvaart. Daarvoor was in 1853 immers de Noordervaart uitgediept en de Helenavaart gegraven. In 1861

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 1 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Antonius van Hooft, tuinman te Vorstenbosch, eigenaar van deze boerderij. De woning werd in deze periode

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

De nakomelingen van Kerstien Schrader

De nakomelingen van Kerstien Schrader een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Kerstien Schrader door 4 mei 2016 De nakomelingen van Kerstien Schrader Generatie 1 1. Kerstien Schrader, is geboren rond 1615. Hij is dagloner van beroep.

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 11 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Christiaan Thomas van de Leijgraaf de eigenaar van deze woning met herberg (sectie: E111/1118/1116).

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH KAPELSTRAAT 8 Verdwenen plek, nu Kapelstraat 8. Deze woonplek kende in loop van de tijd veel verschillende en meerdere bewoners gelijktijdig (met kamerverhuur). Het waren

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

Bewijsstukken. 1 e kwartier. Fenny LUTGERINK. geboorte

Bewijsstukken. 1 e kwartier. Fenny LUTGERINK. geboorte Bewijsstukken 1 e kwartier Fenny LUTGERINK geboorte 34 2 e en 3 e kwartier Hendrikus Petrus Harry LUTGERINK Geboorte 35 Jacoba Johanna Wilhelmina Cobi DE REUVER Geboorte Huwelijk 36 4 e en 5 e kwartier

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De ouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) 02. * Gemert 04-03-1850 + Helmond

Nadere informatie

D63, Meester Schendelerstraat 2

D63, Meester Schendelerstraat 2 D63, Meester Schendelerstraat 2 Geplaatst in de Heise Krant januari 2015, gewijzigd 28-09-2016 Wanneer we de geschiedenis van het huis aan de Meester Schendelerstraat 2, voorheen D63, bestuderen, blijkt

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1771 te Bussum (Gooise Meren), beroep arbeider, werkman, overleden 10 maart 1818 te Bussum hij trouwde Arnolda Gerritse Bus,

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand

De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand door 28 augustus 2017 De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand Generatie 1 1. Sluiter, Ferdinand. Hij is getrouwd met Hans, Barbara.

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus Cornelis de Wael. Hij trouwde Barbara Peeters, getrouwd 30-03-1682 te Roosendaal, overl. >1714. i. Marinus de Wael, geb. 19-01-1683 te Roosendaal, overl.

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest

Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest 1 Alsemgeest Klaas 1877 2 Klaas Alsemgeest 3 Oude familiefoto klein 4 Grafsteen Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest (afb. 1 t/m

Nadere informatie

Parenteel van Henricus Degenhart

Parenteel van Henricus Degenhart Parenteel van Henricus Degenhart 1 Henricus Degenhart is geboren omstreeks 1760 in?. Henricus is overleden omstreeks 09-06-1809 in Kampen, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1809 in Kampen

Nadere informatie

Parenteel van Wouter Brokx

Parenteel van Wouter Brokx Parenteel van Wouter Brokx 1 Wouter Brokx. Hij is begraven op 30-09-1706 in Gilze (nbr,nld). Wouter trouwde met Adriana Adrianus van den Erven. Kinderen van Wouter en Adriana: 1 Adrianus Wouter Brokx.

Nadere informatie

Kadastrale geschiedenis van de percelen H1406 en H1407

Kadastrale geschiedenis van de percelen H1406 en H1407 In het kort verloopt de geschiedenis van deze percelen (tussen 1832 en nu) als volgt: H1406 H2330 + H2331 H5511 H5708 + H5709 H1407 H5311 + H5312 Op het (mooie) kadastraal plan van 1823 ziet u de bedoelde

Nadere informatie

D67, Hintelstraat 12

D67, Hintelstraat 12 D67, Hintelstraat 12 Geplaatst Heise Krant maart 2014, gewijzigd 04-06-2016 De boerderij D67 aan de Hintel wordt op dit moment bewoond door de familie Rikken, maar is beter bekend als de boerderij van

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten)

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) door 13 november 2016 De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) Generatie 1 1. Johannes(is) Arien

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar HOOFDSTUK 2 Cornelis van de Ven Cornelis van de Ven GEBOREN 08-07-1842 Nistelrode OVERLEDEN 13-10-1906 Veghel, 64 jaar GEHUWD 26-02-1867 Johanna Driessen * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar KINDEREN

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Bloemen

De nakomelingen van Jan Bloemen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Bloemen door 30 april 2016 De nakomelingen van Jan Bloemen Generatie 1 1. Jan Bloemen. Hij is getrouwd rond 1710 met Aleida. Zij kregen 2 kinderen:

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f)

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) door 1 mei 2016 De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) Generatie 1 1. Joannes (Jean) Wolf(f), is geboren in 1761 te t Nassausche/Nassau

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Smeulders

De nakomelingen van Johannes Smeulders een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Smeulders door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Smeulders Generatie 1 1. Johannes Smeulders, zoon van Jan Baptist Smeulders en Johanna

Nadere informatie

Het armenbos. door Paul Lammeretz

Het armenbos. door Paul Lammeretz Het armenbos door Paul Lammeretz In de tweede helft van 1800 was het een slechte tijd voor de mensen. De lichamelijke conditie van grote delen van de Nederlandse bevolking was slecht; jonge en oude mensen,

Nadere informatie

E70, Goordonksedijk 4

E70, Goordonksedijk 4 E70, Goordonksedijk 4 Geplaatst in de Heise Krant januari 2014, gewijzigd 13-04-2016 Wanneer we op de kadasterkaart van 1832 kijken, waar nu de Goordonksedijk loopt, zien we aan weerszijden een grote vlakte

Nadere informatie

De nakomelingen van Bartholomeus Cramer

De nakomelingen van Bartholomeus Cramer een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Bartholomeus Cramer door 1 augustus 2017 De nakomelingen van Bartholomeus Cramer Generatie 1 1. Bartholomeus Cramer, zoon van Hendrick Cramer en Alida

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Aelbert MENTINCK door 4 mei 2016 De nakomelingen van Aelbert MENTINCK Generatie 1 1. Aelbert MENTINCK, is geboren rond 1630. Generatie 2 2. Cornelis

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai

Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai een genealogieonline publicatie Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai door 9 maart 2016 Matthias van Eijsden, omstreeks

Nadere informatie

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster)

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster) H Antonius Haagen, landbouwer, Poppel 10/9/1819 (zoon van Nicolaas Haagen Poppel 22/6/1839 en Allegonda Bocx landbouwster) xx Poppel 4/4/1850 Elisabeth Keysers, landbouwster, Poppel 1/10/1826 (dochter

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Baars

De nakomelingen van Nicolaus Baars een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Baars door 8 juni 2016 De nakomelingen van Nicolaus Baars Generatie 1 1. Nicolaus Baars. Hij is getrouwd met Margarita Olfs, dochter van Joannes

Nadere informatie

De nakomelingen van Jean Payralbe

De nakomelingen van Jean Payralbe een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jean Payralbe door 11 augustus 2016 De nakomelingen van Jean Payralbe Generatie 1 1. Jean Payralbe, is geboren rond 1745. Hij is getrouwd rond 1770 te

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

E48, Nieuwe Veldenweg 9-11

E48, Nieuwe Veldenweg 9-11 E48, Nieuwe Veldenweg 9-11 Geplaatst in de Heise Krant februari 2014, gewijzigd 21-04-2016 Wanneer we de historie van de boerderij aan de Nieuwe Veldenweg met de huisnummers 9 en 11 onderzoeken, blijkt

Nadere informatie

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils pagina 1 van 10 Genealogie van Jan Hendrikse van Gils I Jan Hendrikse van Gils. Jan ging in ondertrouw op 22 juni 1765 in Oosterhout met Catharina Ansems. Catharina ging later in ondertrouw op 19 juli

Nadere informatie

Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk:

Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk: Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk: Alphen en Riel Datum huwelijk: 19-05-1930 Bruidegom Johannes

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

De nakomelingen van Bernardus Kampschreur

De nakomelingen van Bernardus Kampschreur een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Bernardus Kampschreur door 8 maart 2017 De nakomelingen van Bernardus Kampschreur Generatie 1 1. Bernardus Kampschreur, is geboren voor 1689 te Groessen

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Petrus Martinus Wijnen, mijn grootvader van vaders kant, werd geboren op 1 januari 1855 in Wanroij. Hij runde daar Café t Haantje aan de Lepelstraat

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van der Asdonck

De nakomelingen van Johannes van der Asdonck een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van der Asdonck door 11 november 2016 De nakomelingen van Johannes van der Asdonck Generatie 1 1. Johannes van der Asdonck, is geboren in 1365

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Antoon Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) 02. Hendricus van den

Nadere informatie

De nakomelingen van Embertus van Roij

De nakomelingen van Embertus van Roij een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Embertus van Roij door 10 mei 2016 De nakomelingen van Embertus van Roij Generatie 1 1. Embertus van Roij, zoon van Henricus van Rooij en Petronilla

Nadere informatie

De nakomelingen van Godefridus Burgerhof

De nakomelingen van Godefridus Burgerhof een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Godefridus Burgerhof door 21 november 2017 De nakomelingen van Godefridus Burgerhof Generatie 1 1. Godefridus Burgerhof. Hij is getrouwd met Joanna Catharina

Nadere informatie

ONTEIGENINGSPLAN ZUIDELIJKE OMLEGGING OUDENBOSCH LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE NOORD BRABANT

ONTEIGENINGSPLAN ZUIDELIJKE OMLEGGING OUDENBOSCH LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE NOORD BRABANT ONTEIGENINGSPLAN ZUIDELIJKE OMLEGGING OUDENBOSCH LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE NOORD BRABANT Grondplan 2 00 19 32 Wonen (Agrarisch) erf - tuin Van de onroerende

Nadere informatie

Generatie 1 Willem () van Denderen, is geboren rond 1650 te Neerloon, Noord-Brabant,dagloner van beroep, trouwde met Wilhelmina (de Kleijn?

Generatie 1 Willem () van Denderen, is geboren rond 1650 te Neerloon, Noord-Brabant,dagloner van beroep, trouwde met Wilhelmina (de Kleijn? Generatie 1 Willem () van Denderen, is geboren rond 1650 te Neerloon, Noord-Brabant,dagloner van beroep, trouwde met Wilhelmina (de Kleijn?) Generatie 2 Johannes Willemsz van Denderen, zoon van Willem

Nadere informatie

Parenteel van Gerardus van Vlimmeren

Parenteel van Gerardus van Vlimmeren pagina 1 van 5 Parenteel van Gerardus van Vlimmeren I Gerardus van Vlimmeren. Gerardus trouwde met Anna Cornelia Mensen. Kind van Gerardus en Anna: 1 Johannes van Vlimmeren, geboren op 13 september 1877

Nadere informatie

D27, thans Driehuizen 4-4a

D27, thans Driehuizen 4-4a D27, thans Driehuizen 4-4a Geplaatst in de Heise Krant maart 2012, gewijzigd 24-06-2015 Toen Hannes Heerkens in 1919 na een huwelijk van acht jaar weduwnaar werd, bleef hij met zes kinderen achter. De

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

Stamreeks in de vrouwelijke lijn van. Elisabeth Johanna Maria Schulten, geboren op 29 mei 1896 in Brielle.

Stamreeks in de vrouwelijke lijn van. Elisabeth Johanna Maria Schulten, geboren op 29 mei 1896 in Brielle. Stamreeks in de vrouwelijke lijn van Elisabeth Johanna Maria Schulten, geboren op 29 mei 1896 in Brielle. door Josca Koster Stamboomuitzoeken.nl Afbeelding: verkorte weergave van de stamreeks. stamboomuitzoeken.nl

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige.

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige. FAMILIE van ZUTPHEN Goorts Erp Kinderen 12 van M.1.1.1.2.1.3.4.2.5..1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. N.1.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1.1 Gijsbertus, Petrus, Johannes, Joseph van

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Miner

De nakomelingen van Johannes Miner een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Miner door 4 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Miner Generatie 1 1. Johannes Miner, is geboren op 7 april 1801 te Amsterdam. Hij is

Nadere informatie

D37, Scheiweg 2. Geplaatst in de Heise Krant februari 2015, gewijzigd

D37, Scheiweg 2. Geplaatst in de Heise Krant februari 2015, gewijzigd D37, Scheiweg 2 Geplaatst in de Heise Krant februari 2015, gewijzigd 12-10-2016 De boerderij aan de Scheiweg met huisnummer 2, voorheen D37 is vanuit Maria-Heide gezien een vrij onbekende boerderij. Op

Nadere informatie

De nakomelingen van Jean Gerard

De nakomelingen van Jean Gerard een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jean Gerard door 29 oktober 2014 De nakomelingen van Jean Gerard Generatie 1 1. Jean Gerard, is geboren rond 1500 te Gerardmer(Fr). Hij trouwde in met?

Nadere informatie