Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten."

Transcriptie

1 Geachte gast, Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. Wilt u gaan verbouwen, uw tuin aanleggen of uw caravan/ bungalow verkopen? In dit boekje vindt u alle informatie hierover. Verder vindt u in alfabetische volgorde informatie die handig is om te weten. Als u nog vragen heeft dan horen wij dat natuurlijk graag. Onze receptiemedewerkers en onze parkdirecteur, Edward Nederend staan u graag te woord. Edward Nederend Parkdirecteur Najaar 2013

2 VAKANTIEBUNGALOW (particuliere bungalow en woody wonder) Definitie Een vakantiebungalow is een gebouw dat periodiek dient als recreatief nachtverblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben. Het contract De overeenkomst voor het hebben van een vakantiebungalow is gesloten voor een langere periode. De vakantiebungalow mag gedurende het seizoen gebruikt worden. Voor de definitieve data verwijzen wij u naar de RCN Tariefwijzer. Buiten het seizoen is verblijf in de officiële schoolvakanties en gedurende de weekends toegestaan. Wanneer u bij wijze van uitzondering toch buiten de toegestane periodes aanwezig wilt zijn kan dit in overleg met de receptie. U kunt voor maximaal 10 nachten een ontheffing aanvragen. De maten van een vakantiebungalow In het bestemmingsplan RCN Vakantiepark de Flaasbloem van de gemeente Alphen- Chaam staan de maten van een vakantiebungalow omschreven: De oppervlakte van een particuliere bungalow is maximaal 70 m² De inhoud mag niet groter zijn dan 200 m³ De goothoogte bedraagt ten hoogste 3 meter De nokhoogte mag niet hoger zijn dan 5 meter Situering op de plaats De oppervlakte van een plaats voor een particuliere bungalow bedraagt ongeveer 300m². Schuren Bij de vakantiebungalow mag een schuurtje geplaatst worden. De inhoud van een schuur mag niet groter zijn dan 12 m³. Voor de buitenmaten geldt dat de nokhoogte maximaal 2.40 meter en minimaal 1.85 meter mag zijn. Een eventueel afdak aan de voorzijde van de schuur mag niet verder dan 1 meter, vanaf de deur gemeten, uitsteken. Verbouwen van de vakantiebungalow Voor het verbouwen van een vakantiebungalow is toestemming van de directie nodig. (Middels een eenvoudige schets met de afmetingen en materiaalkeuze.) Denkt u eraan dat de verbouwing geen overlast bij de buren mag geven?! Dus geen bouwactiviteiten in de weekenden, tijdens schoolvakanties en gedurende het zomerseizoen. Wanneer u toch in deze periodes wilt verbouwen, moet u eerst overleggen met de parkdirectie. Een verbouwperiode mag maximaal 6 maanden duren, daarna moeten alle werkzaamheden afgerond zijn.

3 Verkoop van een vakantiebungalow Indien u van plan bent uw vakantiebungalow te verkopen, dient u de volgende procedure te volgen: 1. Het kenbaar maken van uw voornemen van de verkoop bij de parkdirecteur. Dit kan telefonisch gebeuren. 2. De parkdirecteur taxeert de vakantiebungalow, stelt de maximale verkoopprijs vast en deelt deze mee aan de verkoper. 3. Indien er geen overeenstemming over de maximale verkoopprijs bereikt kan worden, dan dient een erkend taxateur ingeschakeld te worden. Beide partijen moeten akkoord zijn met de benoeming van de taxateur. Diens taxatie is bindend voor zowel de verkoper als de parkdirecteur. De kosten van de taxatie zijn in het geheel voor rekening van de verkoper. 4. Nadat de verkooprijs is vastgesteld, wordt de bungalow op de lijst van de te koop staande objecten geplaatst. 5. Wanneer u uw vakantiebungalow op de verkoopsite van RCN wilt plaatsen, dient u digitaal een verkoopformulier in te vullen en foto s van uw object aan te leveren. Wanneer zich een koper aandient en deze tot overeenstemming is gekomen met de verkoper, wordt er een afspraak gemaakt met de parkdirecteur voor de formele overdracht. De overdracht tussen koper en verkoper vindt plaats op de receptie. Op dat moment worden de onderlinge afspraken formeel vastgelegd in de koopovereenkomst. De drie partijen, koper/verkoper en directie, ondertekenen de overeenkomst. In deze overeenkomst wordt ook de betaling van het staangeld voor het lopende jaar geregeld. Bij een verdeling over de koper/verkoper moet rekening gehouden worden met het feit dat het staangeld uit meerdere onderdelen bestaat en dat de verdeling dus ook over al deze onderdelen plaatsvindt. De koper dient bij de overdracht een kopie van een geldig identiteitsbewijs in te leveren. Betaling van de overeengekomen verkoopsom kan op twee manieren geschieden: a. Contant of digitaal bij de overdracht b. Door overmaking per giro of bank binnen een bepaalde af te spreken termijn, welke wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. De overdrachtskosten zijn voor rekening van de verkoper, tenzij anders wordt bepaald in de koopovereenkomst. Deze kosten bedragen 500,- inclusief BTW. Administratiekosten worden zowel aan de verkoper als aan de koper in rekening gebracht.

4 STACARAVAN Definitie Een stacaravan is een onderkomen op wielen die niet over de openbare weg achter een auto voortbewogen mag worden en dat dient als recreatief nachtverblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben. Het contract De overeenkomst voor het hebben van een stacaravanplaats is gesloten voor een langere periode. De stacaravan mag gedurende het seizoen gebruikt worden. Voor de definitieve data verwijzen wij u naar de RCN tariefwijzer. Buiten het seizoen is verblijf in de officiële schoolvakanties en gedurende de weekends toegestaan. Wanneer u bij wijze van uitzondering toch buiten de toegestane periodes aanwezig bent, dan dient u zich te wenden tot de receptie om uw aanwezigheid te melden. U kunt voor maximaal 10 nachten een ontheffing aanvragen. De maten van een stacaravan Een stacaravan mag niet groter zijn dan 11 meter bij 4 meter. De dakhelling is maximaal 20 graden. Een L-vorm of een dubbele stacaravan zijn op het terrein niet toegestaan. Situering op de plaats De plaats van de stacaravan wordt bepaald door de directie van RCN de Flaasbloem. De oppervlakte van een stacaravanplaats bedraagt ongeveer 200m². Schuren en aanbouwsels Voor het plaatsen van een schuurtje en alle soorten van aanbouw (zoals een pergola, veranda, bordes of portaal) geldt dat vooraf een bouwtekening en situatieschets aan de directie van RCN Vakantiepark de Flaasbloem moet worden overlegd. Vergeet niet om ook met de buren te overleggen. Het is niet de bedoeling dat u het uitzicht van anderen of de vrije doorgang voor mogelijk nieuwe stacaravans belemmert. Aanbouwsels waarvoor geen schriftelijke toestemming is verleend, kunnen door RCN Vakantiepark de Flaasbloem verwijderd worden. De kosten hiervoor worden bij de eigenaar in rekening gebracht. Per plaats mag 1 schuurtje en 1 aanbouwsel geplaatst worden. De inhoud van een schuur mag niet groter zijn dan 12 m³. Voor de buitenmaten geldt dat de nokhoogte maximaal 2.40 meter en minimaal 1.85 meter mag zijn. Een eventueel afdak aan de voorzijde van de schuur mag niet verder dan 1 meter, vanaf de deur gemeten, uitsteken. De totale vloeroppervlakte van een aanbouwsel mag niet groter zijn dan 50% van de vloeroppervlakte van de stacaravan. De maximale breedte is 2.50 meter. De totale overkapping van het aanbouwsel mag niet groter zijn dan 5 m². De ruimte onder de overkapping mag alleen gebruikt worden als voorportaal. Voorzieningen zoals sanitair, keuken, slaapgelegenheid e.d. zijn in deze ruimte niet toegestaan. Verbouwing en werkzaamheden Denkt u eraan dat een verbouwing dan wel andere werkzaamheden geen overlast bij de buren mag geven?! Dus geen bouwactiviteiten in de weekenden, tijdens schoolvakanties en gedurende het zomerseizoen. Wanneer u toch in deze periodes wilt verbouwen, moet u eerst overleggen met de directie van RCN Vakantiepark de Flaasbloem. Een verbouwperiode mag maximaal 6 maanden duren, daarna moeten alle werkzaamheden afgerond zijn.

5 Een nieuwe stacaravan Het plaatsen van een nieuwe stacaravan gaat uitsluitend in overleg met RCN Vakantiepark de Flaasbloem. De kosten van plaatsing en de kosten van afvoeren van de oude stacaravan zijn voor rekening van de eigenaar. Voortenten bij stacaravans Het plaatsen van voortenten aan stacaravans wordt toegelaten onder de volgende voorwaarden: De maximum afmeting van de voortent bedraagt 12 m². Dit bedraagt de totale dakoppervlakte, inclusief luifel; De hoogte aansluitend aan het caravandak, aflopend of recht maar niet oplopend; De voortent dient gemaakt te zijn van stevig materiaal; De voortent komt in de plaats van een door RCN toegestaan aanbouwsel; Voor aanschaf dient goedkeuring gevraagd te worden. Verkoop van een stacaravan Indien u van plan bent uw stacaravan te verkopen, dient u de volgende procedure te volgen: Het kenbaar maken van uw voornemen van de verkoop bij de parkdirecteur. Dit kan telefonisch gebeuren. Van de stacaravan dient een geldig keuringsbewijs in het archief van RCN Vakantiepark de Flaasbloem aanwezig te zijn alvorens de stacaravan te koop kan worden aangeboden. De parkdirecteur stelt vervolgens de maximale verkoopprijs vast en deelt deze mee aan de verkoper. Indien er geen overeenstemming over de maximale verkoopprijs bereikt kan worden, dan dient een erkend taxateur ingeschakeld te worden. Beide partijen moeten akkoord zijn met de benoeming van de taxateur. Diens taxatie is bindend voor de verkoper en de directeur. De kosten van de taxatie zijn in het geheel voor rekening van de verkoper. Nadat de verkooprijs is vastgesteld, wordt de stacaravan op de lijst van de te koop staande objecten geplaatst. Wanneer u uw stacaravan op de verkoopsite van RCN wilt plaatsen, dient u digitaal een formulier in te vullen en foto s van uw object aan te leveren. Wanneer zich een koper aandient en deze tot overeenstemming is gekomen met de verkoper, wordt er een afspraak gemaakt met de directie voor de formele overdracht. Deze overdracht tussen koper en verkoper vindt plaats op de receptie. Op dat moment worden de onderlinge afspraken formeel vastgelegd in de koopovereenkomst. De drie partijen, koper/ verkoper en directie, ondertekenen de overeenkomst. In deze overeenkomst wordt ook de betaling van het staangeld voor het lopende jaar geregeld. Bij een verdeling over de koper/verkoper moet rekening gehouden worden met het feit dat het staangeld uit meerdere onderdelen bestaat en dat de verdeling dus ook over al deze onderdelen plaatsvindt. De koper dient bij de overdracht een kopie van een geldig identiteitsbewijs in te leveren. Betaling van de overeengekomen verkoopsom kan op twee manieren geschieden: a. Contant of digitaal bij de overdracht; b. Door overmaking per giro of bank binnen een bepaalde af te spreken termijn, welke wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. De kosten van de overdracht zijn voor rekening van de verkoper, tenzij anders in de koopovereenkomst wordt bepaald. Deze kosten bedragen 250,- inclusief BTW. Administratiekosten worden zowel aan de verkoper als aan de koper in rekening gebracht.

6 CHALET Definitie Een chalet is van hout of kunststof en wordt in 40 jaar afgeschreven. Maximale afmeting 70m2, mits het bestemmingsplan dit toestaat.het dient als recreatief nachtverblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben. Het contract De overeenkomst voor het hebben van een chaletplaats is gesloten voor een langere periode. De chalet mag gedurende het seizoen gebruikt worden. Voor de definitieve data verwijzen wij u naar de RCN tariefwijzer. Buiten het seizoen is verblijf in de officiële schoolvakanties en gedurende de weekends toegestaan. Wanneer u bij wijze van uitzondering toch buiten de toegestane periodes aanwezig bent, dan dient u zich te wenden tot de receptie om uw aanwezigheid te melden. U kunt voor maximaal 10 nachten ontheffing aanvragen. De maten van een chalet Een chalet mag niet groter zijn 70m². De nokhoogte mag niet hoger zijn dan 3,5 meter. De chalet mag ook een L-vorm hebben en er mag sprake zijn van een dubbel chalet mits gehouden wordt aan de maximale oppervlaktemaat. Situering op de plaats De plaats van de chalet wordt bepaald door de directie van RCN Vakantiepark de Flaasbloem. De kosten van plaatsing van de chalet zijn voor rekening van de eigenaar. De oppervlakte van een chaletplaats bedraagt ongeveer 300 m². Schuren Bij de chalet mag een schuurtje geplaatst worden. De inhoud van een schuur mag niet groter zijn dan 12 m³. Voor de buitenmaten geldt dat de maximale nokhoogte 2.40 meter en minimale nokhoogte 1.85 meter zijn. Een eventueel afdak aan de voorzijde van de schuur mag niet verder dan 1 meter, vanaf de deur gemeten, uitsteken. Aanbouwsels Bij de chalet mogen geen aanbouwsels of tent geplaatst worden. Een nieuw chalet Het plaatsen van een nieuw chalet gaat uitsluitend in overleg met RCN Vakantiepark de Flaasbloem. De kosten van plaatsing en de kosten van afvoeren van de oude chalet of stacaravan zijn voor rekening van de eigenaar. Verbouwing en werkzaamheden Denkt u eraan dat een verbouwing dan wel andere werkzaamheden geen overlast bij de buren mag geven?! Dus geen bouwactiviteiten in de weekenden, tijdens schoolvakanties en gedurende het zomerseizoen. Wanneer u toch in deze periodes wilt verbouwen, moet u eerst overleggen met de parkdirectie. Een verbouwperiode mag maximaal 6 maanden duren, daarna moeten alle werkzaamheden afgerond zijn.

7 Verkoop van een chalet Indien u van plan bent uw chalet te verkopen, dient u de volgende procedure te volgen: Het kenbaar maken van uw voornemen van de verkoop bij de parkdirecteur. Dit kan telefonisch gebeuren. Van het chalet dient een geldig keuringsbewijs in het archief van RCN Vakantiepark de Flaasbloem aanwezig te zijn alvorens het chalet te koop kan worden aangeboden. De parkdirecteur stelt vervolgens de maximale verkoopprijs vast en deelt deze mee aan de verkoper. Indien er geen overeenstemming over de maximale verkoopprijs bereikt kan worden, dan dient een erkend taxateur ingeschakeld te worden. Beide partijen moeten akkoord zijn met de benoeming van de taxateur. Diens taxatie is bindend voor de verkoper en de directeur. De kosten van de taxatie zijn in het geheel voor rekening van de verkoper. Nadat de verkooprijs is vastgesteld, wordt de chalet op de lijst van de te koop staande objecten geplaatst. Wanneer u uw chalet op de verkoopsite van RCN wilt plaatsen, dient u digitaal een verkoopformulier in te vullen en foto s van uw object aan te leveren. Wanneer zich een koper aandient en deze tot overeenstemming is gekomen met de verkoper, wordt er een afspraak gemaakt met de directie voor de formele overdracht. Deze overdracht tussen koper en verkoper vindt plaats op de receptie. Op dat moment worden de onderlinge afspraken formeel vastgelegd in de koopovereenkomst. De drie partijen, koper, verkoper en directie, ondertekenen deze overeenkomst. In deze overeenkomst wordt ook de betaling van het staangeld voor het lopende jaar geregeld. Bij een verdeling over de koper/verkoper moet rekening gehouden worden met het feit dat het staangeld uit meerdere onderdelen bestaat en dat de verdeling dus ook over al deze onderdelen plaatsvindt. De koper dient bij de overdracht een kopie van een geldig identiteitsbewijs in te leveren. Betaling van de overeengekomen verkoopsom kan op twee manieren geschieden: c. Contant of digitaal bij de overdracht; d. Door overmaking per giro of bank binnen een bepaalde af te spreken termijn, welke wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. De kosten van de overdracht zijn voor rekening van de verkoper, tenzij anders in de koopovereenkomst wordt bepaald. Deze kosten bedragen 250,- inclusief BTW. Administratiekosten worden zowel aan de verkoper als aan de koper in rekening gebracht.

8 ALGEMENE ZAKEN Aansluiting riolering De aansluiting op de riolering wordt verzorgd door de eigenaar. In geval van een verstopping, komen de werkzaamheden van de rioolput tot in de stacaravan of bungalow voor rekening van de eigenaar. De tekening waarop staat aangegeven waar de rioolput zich in uw geval bevindt, kunt u verkrijgen via de technische dienst. Regenpijpen mogen niet op de riolering worden aangesloten. Afval Bij de vuilcontainers nabij de receptie kunnen de volgende afvalsoorten gratis worden ingeleverd: Papier in de papiercontainer Glas in de glascontainers Huisvuil in plastic zakken in de huisvuilcontainer Op de groenstortplaatsen kan biologisch afbreekbaar afval gratis worden gedeponeerd: tuinafval, takken, bladeren en gras grof vuil Op zaterdagmiddag tussen en uur kan er tegen een bepaalde vergoeding grof vuil worden ingeleverd bij de milieustraat. Een overzicht van de gehanteerde prijzen kunt u opvragen bij de receptie. Chemisch afval Batterijen kunt u deponeren in de batterijenbak op de receptie. Ander chemisch afval dient u mee naar huis te nemen en in te leveren bij uw eigen gemeente. Auto U krijgt 1 pasje voor de slagboom. De auto kan geparkeerd worden bij uw stacaravan/ chalet. Een eventuele tweede auto dient op een van de bezoekersparkeerplaatsen te worden geparkeerd. U kunt bij de receptie een kopiekaart aanvragen van uw slagboompas. Dit geeft u de mogelijkheid om met een andere auto de slagboom te passeren. U kunt echter met deze kopiepas nooit met meerdere auto s op het terrein. Het is immers een kopie van uw originele slagboompas. Automatische incassoregeling U kunt RCN Vakantiepark de Flaasbloem machtigen om automatisch uw staangeld te incasseren van uw bank- of girorekening. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 1. Betaling in 1 termijn. De afschrijving vindt plaats rond 1 januari. 2. Betaling in 2 termijnen. De eerste termijn wordt afgeschreven rond 1 januari, de tweede termijn rond 1 juli. 3. Betaling in 10 termijnen. De eerste termijn wordt rond 1 november afgeschreven, de laatste rond 1 augustus. Uw automatische incasso-opdracht dient u ieder jaar opnieuw aan ons te verstrekken. Als u het onverhoopt niet eens bent met een bepaalde automatische afschrijving, dan heeft u 56 dagen de tijd om daar iets aan te doen. U neemt contact op met uw bank en daar zal men dan het betreffende bedrag zonder meer terugstorten op uw rekening. Wanneer u de incasso-machtiging wilt intrekken kunt u dit per brief melden aan RCN Vakantiepark de Flaasbloem, afdeling administratie.

9 Beplanting De directe omgeving dient een geheel te vormen met het totale bosterrein. Dit houdt in dat de aanplant afgestemd is op het Bosbeheersplan van RCN Vakantiepark de Flaasbloem. Bij de receptie kunt u een overzicht van toegestane beplanting ophalen. De aanplant van coniferen dient beperkt te blijven tot maximaal 3 stuks per plaats. Bij de aanplant dient rekening gehouden te worden met regelmatig terugkerend groot bosonderhoud, zoals dunning van het aantal bomen. Snoeiwerk is alleen toegestaan aan uw eigen groen. Het kappen en snoeien aan bomen is voorbehouden aan medewerkers van RCN. Snoeiwerk kan in het najaar aangevraagd worden op de receptie. Aanvragen die na 1 januari binnen komen kunnen niet meer voor het lopende seizoen worden afgewerkt. Bezoek Personen die uw kampeerplaats bezoeken zonder overnachting. Bezoekers dienen hun auto op een van de bezoekersparkeerplaatsen buiten het terrein te parkeren. Bezoekers ontvangen geen slagboompasje. Bezoekers kunnen geen gebruik maken van de zwembaden. Brandstof Het gebruik van LPG als brandstof voor koken of verwarming is verboden. Alleen gebruik van propaan en butaan in goedgekeurde flessen is toegestaan. De aansluiting op een gasfles moet voorzien zijn van een goedgekeurde gasslang, die niet ouder is dan 2 jaar. Op last van de brandweer zijn er maximaal twee gasflessen per plaats toegestaan. Huisbrandolie dient opgeslagen te worden in een vat waaronder een lekbak staat die tenminste even groot is als de inhoud van uw olievat. In verband met de milieuvergunning moet de installatie in de schuur geplaatst zijn en dient de parkdirectie op de hoogte te zijn van de installatie. U kunt ook kiezen voor een aansluiting op het propaangasnet of aardgas. Informatie kunt u opvragen bij de parkdirecteur. Consumptiebonnen Gebruikt u regelmatig een drankje in onze horeca-afdeling, dan is de aanschaf van een consumptiebonnenboekje iets voor u. 1 boekje bevat 25 bonnen. U kunt de bonnen eenmalig bestellen door dit aan te geven op de vragenlijst voor jaarplaatshouders die u in september van ons ontvangt. Eenmaal bestelde consumptiebonnen worden niet meer teruggenomen. Daalders U kunt eenmalig 100 RCN-daalders bestellen. Deze daalders zijn 150,- waard, maar u betaalt er slechts 120,- voor. Dat is 25% winst! Iedere RCN-daalder vertegenwoordigt een waarde van 1,50. Daalders zijn vanaf het moment van aankoop tenminste 2 jaar geldig op al onze parken. U kunt er o.a. het huren van een fiets, een drankje op het terras, de croissantjes voor uw ontbijt of een heerlijk diner in ons restaurant mee betalen. U kunt de daalders niet gebruiken voor het betalen van diensten van derden, zoals de supermarkt, attracties en cursussen die u via de receptie boekt of het kopen van postzegels en telefoonkaarten.

10 Elektra bij afwezigheid Het is verstandig uw koelkast en/of diepvries leeg te maken en uit te zetten zodra u niet aanwezig bent. In het geval er een stroomstoring voordoet is RCN de Flaasbloem niet aansprakelijk voor bederf of eventuele gevolgen daarvan. Elektrische installatie De elektrische installatie moet aan de veiligheidseisen en voorwaarden van de energieleverancier Essent voldoen. Alvorens de stacaravan wordt aangesloten op het elektranet, dient de installatie gekeurd te worden door een erkend installateur. Storingen tot en met de meter zijn voor rekening van RCN Vakantiepark de Flaasbloem. Alle storingen vanaf de meter tot in de stacaravan of bungalow zijn voor rekening van de eigenaar. Het gebruik van een aardlekschakelaar is verplicht. De meter is afgezekerd op 16 Ampère. Energie De tarieven voor energie en water die RCN berekent aan de vaste gasten worden jaarlijks vastgesteld en zijn gebaseerd op de gemiddelde tarieven die leveranciers aan kleinverbruikers in rekening brengen. Het komt erop neer dat de gemiddelde tarieven zoals die op 1 juli van enig jaar gelden de basis zijn voor de tarieven zoals RCN die hanteert. Dit betekent dat op het moment van aanmaken van de reservering de tarieven nog niet bekend zijn, zowel voor verbruik als vastrecht. Hiertoe wordt een voorschot in rekening gebracht. Dit voorschot dient voor verbruik en vastrecht. In het najaar worden de meterstanden opgenomen en wordt het werkelijk verbruik alsmede het vastrecht tegen geldende tarieven in rekening gebracht waarbij het voorschot in mindering wordt gebracht. Familieregeling (=bloedverwantenregeling) Wanneer een of meer familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen en hun eventuele gezinnen) regelmatig van uw jaarplaats gebruikmaken, is het voordelig om een bloedverwantenregeling af te sluiten. U betaalt in dat geval 100,- per jaar. De bloedverwantenregeling geldt niet voor vrienden of kennissen. Deze kunt u aanmelden voor onderhuur. De caravan mag gedurende maximaal 6 weken worden onderverhuurd aan derden (d.i. iedereen die niet tot uw gezin behoort en niet onder de familieregeling valt; N.B. onder gezin verstaan we iedereen die permanent woont in het huis van de huurder). Hiervoor wordt aan de receptie 50,- per week of 10,- per losse overnachting betaald. Opgaveformulieren kunt u bij de receptie ophalen. U wordt verzocht deze tijdig in te leveren zodat wij uw gasten kunnen registreren en bij aankomst welkom kunnen heten. N.B. U mag alleen uw eigen caravan onderverhuren. Indien u geen familiegebruik afsluit worden zwembadpasjes alleen verstrekt aan diegenen die op het contract staan vermeld (alleen thuiswonende gezinsleden!!). Wij verzoeken u dan ook het aanmeldingsformulier terug te sturen en alle op het adres wonende personen daarop te vermelden.

11 Funcard Ook in 2014 ligt de funcard weer voor iedereen van 3 tot 18 jaar bij aankomst klaar. Op het aanmeldingsformulier kunt u het aantal kinderen en/of jongeren aangeven die een funcard krijgen. Indien u geen familiegebruik afsluit worden funcards alleen verstrekt aan diegenen die op het contract staan vermeld (alleen thuiswonende gezinsleden!!). Wij verzoeken u dan ook het aanmeldingsformulier terug te sturen en alle op het adres wonende personen daarop te vermelden. Voor de funcards geldt hetzelfde als voor de zwembadpasjes betreffende familiegebruik. Hekwerk Een hekwerk mag max. 10 meter lang zijn. Hoogte tot max. 50 cm boven het maaiveld. Huisdier Per plaats zijn 2 huisdieren toegestaan. Voor hun verblijf betaalt u een vast bedrag per huisdier. U ontvangt een penning die bevestigd moet worden aan de halsband van het huisdier. Uw hond dient op het terrein aangelijnd te zijn en buiten het terrein te worden uitgelaten. Op naleving van deze regels kan worden gecontroleerd. Kabeltelevisie Storingen aan het kabelsysteem zijn tot en met de kast voor rekening van RCN. Storingen vanaf de kast tot in de stacaravan of bungalow zijn voor rekening van de eigenaar. Eigen antennemasten mogen niet hoger zijn dan 4 meter en moeten aan de stacaravan of bungalow zijn bevestigd. Tuidraden van antennemasten mogen niet aan bomen bevestigd worden. Bij de receptie kunt u een overzicht ophalen van de televisiekanalen en radiozenders. Logees Personen die tijdens uw aanwezigheid uw kampeerplaats bezoeken met een of meerdere overnachtingen. U dient uw logee aan te melden bij de receptie en de kosten van de overnachting aldaar te voldoen. Logees ontvangen geen slagboompasje en moeten hun auto op een van de bezoekersparkeerplaatsen parkeren. Noodgevallen Als er sprake is van een noodgeval, adviseren wij u om altijd een medewerker in te schakelen. Zij weten precies hoe zij een arts, ambulance, politie of brandweer snel in kunnen schakelen. Ook zijn er voldoende medewerkers die EHBO kunnen verlenen. Buiten de openingstijden van de receptie belt u ons noodnummer: Indien u 9 toetst, dit kan al in de welkomsttekst, wordt u automatisch doorverbonden met de dienstdoende medewerker.

12 Onderhuur De caravan mag gedurende maximaal 6 weken worden onderverhuurd aan derden (d.i. iedereen die niet tot uw gezin behoort en niet onder de familieregeling valt; NB onder gezin verstaan we iedereen die permanent woont in het huis van de huurder). U gebruikt daarvoor het speciale formulier dat verkrijgbaar is op onze receptie. Per week onderhuur betaalt u een vergoeding van 50,- ( 10,- per dag). Deze gasten ontvangen, na betaling van de onderhuur, voor de periode dat zij te gast zijn een slagboomkaartje en een toegangskaart voor beide zwembaden. Men betaalt een kleine vergoeding voor het maken van de zwemkaart. N.B. U mag alleen uw eigen caravan onderverhuren. Partytent Het plaatsen van een partytent bij een vakantiebungalow, stacaravan of chalet wordt toegestaan, onder voorwaarde dat het niet belemmerend werkt voor andere gasten. Tevens dient deze bij afwezigheid (als men niet overnacht) afgebroken te worden. Het gaat hierbij om zowel open als gesloten partytenten. Een partytent mag niet als kampeermiddel gebruikt worden. In de winterperiode mag er geen partytent (of frame van een partytent) blijven staan. Post Omdat wij willen zorgdragen voor een goede distributie van uw post, geven wij geen post mee aan kinderen onder de 10 jaar. Kranten, tijdschriften en pakketjes worden door ons achter de balie bewaard. Vraagt u onze receptiemedewerkers naar uw post. Restaurant kinderen t/m 12 jaar eten ook in 2014 gratis mee in het restaurant Wanneer u gezellig met het hele gezin in ons restaurant komt eten, eten uw kinderen gratis een kindermenu naar keuze met u mee. Deze actie loopt van 28 maart tot 27 oktober De regel is eenvoudig: kinderen t/m 12 jaar van één gezin die samen met hun ouders komen eten, mogen gratis een menu bestellen van de junior-menukaart. Op vertoon van hun funcard kunnen zij gratis smullen van een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Daarbij worden de porties uiteraard op kinderen afgestemd. Naast de gebruikelijke kinderfavorieten staan ook gezonde gerechten op de kaart. Restaurantcheques Gaat u vaker uit eten en wilt u een extra voordeeltje? U betaalt 100,- en ontvangt restaurantcheques t.w.v. 125,-. De restaurantcheques zijn tot 27 oktober 2014 geldig. In ons restaurant kunt u ze voor de laatste keer gebruiken op 25 oktober. U kunt de cheques eenmalig bestellen door dit aan te geven op het inschrijfformulier die u in september van ons ontvangt. Eenmaal bestelde restaurantcheques worden niet meer teruggenomen. Slagboom De slagboom bij de hoofdingang is toegankelijk voor auto s tussen en uur. De andere uitgangen zijn toegankelijk tussen en uur

13 Speeltoestellen Op verschillende kampeerplaatsen wordt door gasten een speeltoestel of speelbadje geplaatst. Wij vinden het leuk dat u op die manier uw verblijf op ons park nog aangenamer wilt maken. Uw speeltoestel (of badje) hoort niet tot de officiële speeltoestellen van RCN. Niettemin kunnen er aan het gebruik op ons park voor RCN misschien consequenties verbonden zijn. Daarom wijzen we u graag even op onderstaande punten RCN gaat er vanuit dat het een deugdelijk toestel is, dat u gebruikt of eventueel ook laat gebruiken door de andere kinderen van het veld. Voorts nemen wij aan dat u zelf toezicht houdt op het gebruik ervan en het toestel opruimt en/of afbreekt bij uw afwezigheid, zodat geen anderen er zonder toezicht gebruik van kunnen maken. Tenslotte wijzen we u erop, dat RCN er vanuit gaat dat u ons vrijwaart van alle juridische consequenties in geval er onverhoopt een ernstig ongeval plaats vindt op of met het door u geplaatste toestel. Alleen op deze wijze kunnen we er met elkaar voor zorg dragen dat u en uw kinderen een plezierig en veilig verblijf bij ons hebben. Stroomstoringen Voor stroomstoringen kunt u het noodnummer bellen. Onze medewerkers zullen tot uw storing direct oplossen. Is het later kan kunt u het de volgende dag melden. Houdt u de koelkastdeur dicht? Toeristenbelasting Op uw factuur staat een voorschotbedrag voor de toeristenbelasting. Dit voorschot is gebaseerd op de op dit moment bekende tarieven. De gemeente kan gedurende het jaar de toeristenbelasting nog aanpassen. Wijzigingen in de toeristenbelasting zullen bij de uiteindelijke afrekening worden verrekend. Tweede gebruiker Het kan voorkomen dat het gebruik van een caravan gedeeld wordt met een ander. De tweede gebruikersregeling voorziet in deze situatie. Zowel de eigenaar als de tweede gebruiker kunnen ieder met hun gezin gebruikmaken van de caravan. Zowel de eigenaar als de tweede gebruiker kan een eigen familieregeling afsluiten. De kosten voor deze 2 e gebruikersregeling bedragen tweemaal het bloedverwantentarief. Veiligheidskeuring Het is verplicht om eenmaal per 3 jaar uw stacaravan/ chalet te laten keuren door een erkend bedrijf ter zake gas en elektriciteit. Een kopie van het rapport moet ingeleverd worden bij de receptie. In 2014 zal er extra gecontroleerd worden of wij van alle stacaravans/chalets een geldig keuringsrapport hebben. Vriendenvereniging Op RCN Vakantiepark de Flaasbloem is een Vriendenvereniging actief. Deze vereniging behartigt de belangen van de vaste gasten van RCN. Tevens organiseren zij tijdens het seizoen diverse activiteiten. Ook u kunt lid worden van de vereniging. Een inschrijfformulier kunt u bij de receptie ophalen.

14 Wateraansluiting Voor de aansluiting op het waternet is een 16 mm aansluiting verplicht. Storingen tot en met de hoofdkraan zijn voor rekening van RCN Vakantiepark de Flaasbloem. Alle storingen vanaf de hoofdkraan tot in de stacaravan of bungalow zijn voor rekening van de eigenaar. Met betrekking tot de bescherming tegen vorst, moeten de watermeter en de hoofdkraan ingepakt en/of geïsoleerd worden, de stacaravan goed afgetapt worden en in de chiffons moet antivries gedaan worden. Bescherm uw stacaravan of bungalow tijdig tegen vorstschade. Advies hierover kunt u altijd verkrijgen bij de parkdirecteur. U bent als gast verantwoordelijk voor de schade ontstaan door bevriezing aan watermeter en hoofdkraan. WiFi bij RCN Bij RCN kunt u vanuit uw accommodatie en vanaf vrijwel elke kampeerplaats gebruikmaken van draadloos internet. Voor u gelden de volgende tarieven: Tarief per maand 30,- Tarief per 3 maanden 80,- Tarief per seizoen (april t/m oktober) 120,- Tarief per winterseizoen (november t/m maart) 50,- Hele jaar (van 1 januari t/m 31 december) 160,- Verbind uw computer met het RCN netwerk. Als u uw internetbrowser start verschijnt vanzelf het inlogscherm. De gegevens die u nodig heeft om in te loggen kunt u bij de receptie kopen. Waarschuwing: vergeet u niet uit te loggen, de teller tikt namelijk gewoon door. De tarieven voor internetabonnementen gelden alleen voor vaste gasten (eigenaren bungalows, stacaravans, seizoensgasten e.d.) Deze zijn aanmerkelijk voordeliger dan de losse kaartjes.