Aanvraag. Aanvraagset Zakelijke spaarrekening. Sparen. Deze set bevat documenten voor het aanvragen van een zakelijke spaarrekening.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag. Aanvraagset Zakelijke spaarrekening. Sparen. Deze set bevat documenten voor het aanvragen van een zakelijke spaarrekening."

Transcriptie

1 Aanvraag Sparen Aanvraagset Zakelijke spaarrekening Deze set bevat documenten voor het aanvragen van een zakelijke spaarrekening. 1 Aanvraagprocedure zakelijke spaarrekening, inclusief checklist. 2 Formulier Aanvraag zakelijke spaarrekening. Gebruik alle documenten volgens de beschreven aanvraag procedure. Raadpleeg Extranet voor meer informatie. Voor de Reglementen verwijzen wij u naar het Extranet van RegioBank. Met vriendelijke groet, RegioBank ( ) 1

2 Aanvraag Sparen Aanvraagprocedure Zakelijke spaarrekening Openingsprocedure zakelijke spaarrekening Stap 1 In deze procedure is een checklist opgenomen. Hierin leest u wat u moet opsturen. Als de zakelijke klant al bij ons bekend is, een klantnummer heeft en in het systeem is opgevoerd, vult u dit klantnummer op de formulieren in. U opent het klantnummer voor de gemachtigde(n) van de zakelijke klant in Progress. Voor een reeds bestaande gemachtigde is dit niet nodig. De gemachtigde(n) van de zakelijke klant ondertekent of ondertekenen de handtekeningenkaart. U maakt een kopie van het legitimatiebewijs of legitimatiebewijzen van de gemachtigde(n) van de zakelijke klant op het sjabloon en voorziet deze van uw handtekening, datum en bedrijfsstempel. U vult samen met de aanvrager het formulier Aanvraagformulier zakelijke spaarrekening in. De bestuurder, die ook gemachtigde is, moet twee keer tekenen: als bestuurder én als gemachtigde. U voegt de benodigde documenten toe aan de aanvraagset, zie bijlage.indien u de benodigde documenten voor de legitimatie van de zakelijke klant (zie bijlage) reeds eerder aan ons heeft gezonden, behoeft naast de verplichte kopie van het legitimatiebewijs, slechts een uittreksel van het handelsregister te worden bijgesloten (welke niet meer dan een half jaar oud mag zijn). Stap 2 U stuurt alle stukken naar RegioBank, ter attentie van de afdeling Rekening- & Klantbeheer onder vermelding van zakelijke spaarrekening. Stap 3 De afdeling Rekening- & Klantbeheer beoordeelt en toetst uw aanvraag. Het is van groot belang dat alle stukken in 1 envelop opgestuurd worden. Indien de stukken niet compleet zijn kan de rekening niet geopend worden. Stap 4 Na goedkeuring opent deze afdeling voor u de zakelijke spaarrekening. Stap 5 U ontvangt een bevestiging van de geopende rekening, inclusief rekeningnummer middels een agendering. U kunt nu direct geld storten. Bij MeerKeuze Sparen kunt u niet contant storten. Indien de aanvraag wordt afgewezen, neemt de afdeling telefonisch contact op. Checklist Een aanvraag kunnen wij pas in behandeling nemen, als alle benodigde documenten binnen zijn. Bij deze aanvraagset vindt u een handige checklist. Bij een kopie dient het origineel gezien te zijn en de kopie voor akkoord geparafeerd. 2

3 Aanvraag Sparen Aanvraag Zakelijke spaarrekening Adviseur BVI nummer Klantgegevens Indien ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, moeten naam en vestigingsadres overeenkomen met de gegevens, zoals deze bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd. rechtspersoon Vestigingsadres Postcode en plaats contactpersoon* Tegenrekeningnummer Telefoon zakelijk Privé (indien gewenst) Fax Oprichtingsdatum Rechtsvorm Zakelijk klantnummer** Ondergetekende verzoekt om de volgende spaarvormen te openen. n MeerKeuze Sparen Zakelijk n Bonus Sparen * Dit is de persoon die door RegioBank zal worden gebeld indien er met betrekking tot de opening van de rekening aanvullende informatie is gewenst. ** Indien klantnummer bekend, dit hier graag vermelden. Akkoordverklaring De akkoordverklaring dient te worden ingevuld en ondertekend door alle vertegenwoordigingsbevoegden en gemachtigden. Bij een vereniging of stichting tekenen de bestuursleden. De vertegenwoordigingsbevoegde(n) verklaart/verklaren gerechtigd te zijn zich tegenover RegioBank te verbinden. De vertegenwoordigingsbevoegde(n) verklaart/verklaren een exemplaar van de Algemene Bankvoorwaarden, het Reglement Spaarrekeningen en het reglement van de betreffende spaarrekening te hebben ontvangen en hiermee akkoord te gaan. De vermelde klant gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van RegioBank. 3

4 Ondertekening Aldus opgemaakt en getekend Plaats Functie Datum Functie Functie Gemachtigde* Adres Postcode/plaats Geboortedatum BSN** Klantnummer Gemachtigde* Adres Postcode/plaats Geboortedatum BSN** Klantnummer Gemachtigde* Adres Postcode/plaats Geboortedatum BSN** Klantnummer * De bestuurder, die ook gemachtigde is, dient twee keer te tekenen: als bestuurder én als gemachtigde. ** BSN = Burgerservicenummer voorheen sofinummer. 4

5 Bescherming Persoonsgegevens RegioBank kan persoonlijke informatie vragen wanneer een financieel product of een financiële dienst wordt aangevraagd of gewijzigd. RegioBank vraagt dan bijvoorbeeld om naam, adres en woonplaats. Dit zijn persoonsgegevens. RegioBank behoort tot de groep van bedrijven van SNS REAAL N.V. en heeft SNS REAAL aangesteld als verantwoordelijke voor het verwerken van persoons gegevens van klanten. De gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt: om overeenkomsten te sluiten en uit te voeren, om het klantenbestand te behouden en te vergroten, om de veiligheid en integriteit van de financiële sector in stand te houden, om fraude te voorkomen en te bestrijden, om statistieken te berekenen en te analyseren en om te voldoen aan de wet. Eventuele activiteiten ten aanzien van het klantenbestand zullen alleen worden gedaan na overleg met de Adviseur, via wie de contacten tussen RegioBank en de klant verlopen. Het volledige privacyreglement is te lezen op Ook andere bedrijven die behoren tot SNS REAAL N.V. kunnen de persoons gegevens voor deze doelen gebruiken. Daarnaast is op dit gebruik de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Deze Gedragscode is te lezen op Bijgesloten documenten n Ingevuld en getekend aanvraagformulier Zakelijke spaarrekening. n Kopie geldig legitimatiebewijs van alle vertegenwoordigingsbevoegden. n Kopie geldig legitimatiebewijs van alle gemachtigden op de rekening. n enkaarten. n Tevens, afhankelijk van de rechtsvorm, nog aan te leveren (zie volgende pagina). Het is van groot belang dat u alle stukken in één envelop opstuurt. Als de stukken niet compleet zijn, kunnen wij de rekening niet openen. 5

6 Rechtsvormbenodigde documenten Rechtsvorm Documenten Eenmanszaak Firmaverklaring (formulier ; invullen als de handelsnaam afwijkt van de eigen naam van de eigenaar). Maatschap Vennootschap Onder Firma Oprichtingsakte/vennootschapsovereenkomst. Uittreksel handelsregister 1. Derogatieakte (formulier De leden van de maatschap die gehuwd zijn moeten deze akte mede laten ondertekenen door hun wettige partner). Oprichtingsakte/vennootschapsovereenkomst. NB Niet verplicht. Als deze er niet is geef dit dan svp aan. Eén vennoot: derogatieakte vennootschap (formulier ). Meerdere vennoten: derogatieakte vennootschap (formulier ). Firmaverklaring (formulier Alleen indien de vof nog een bedrijf uitoefent onder een andere naam, te ondertekenen door de vennoten). Besloten Vennootschap Besloten Vennootschap i.o. Concept oprichtingsakte. loze Vennootschap Commanditaire Vennootschap Vereniging met volledige rechtbevoegdheid Vereniging met beperkte rechtbevoegdheid Stichting Onderlinge Waarborg Maatschappij Coöperatieve Vereniging Publiekrechterlijke rechtspersoon Koepelorganisatie kerkgenootschap Oprichtingsakte. Derogatieakte vennootschap. Verklaring van een vereniging met beperkte rechtbevoegdheid (formulier Indien formulier niet wordt opgemaakt en ondertekend kan de klant niet als vereniging worden opgevoerd). Ledenovereenkomst. Een door het bestuur van de overheidsinstelling ondertekend stuk op briefpapier van de instelling, waaruit blijkt wie namens de instelling mag handelen. Kerkstatuten. 6

7 Rechtsvorm Documenten Kerkgenootschap (niet van toepassing indien aangesloten bij koepelorganisaties). Kerkstatuut. Rooms-Katholiek Aanstellingsbrief Bisschop. Protestants (PKN) Colofon Kerkboek/periodiek en/of website. Nederlands Hervormd vrijgemaakt Colofon Kerkboek/periodiek en/of website. Gereformeerd Colofon Kerkboek/periodiek en/of website. Rederij Vereniging van eigenaren Splitsingsakte. Europese loze Vennootschap Europese Cooperatieve Vennootschap Oprichtingsakte. Europees Economisch Samenwerkingsverband Oprichtingsovereenkomst. Overige privaatrechtelijke rechtspersonen 1 Het uittreksel handelsregister dient gewaarmerkt te zijn en mag niet ouder zijn dan een half jaar vóór dagtekening van de aanvraag. 7