KADERS VOOR GEBOUW, HORECA EN VERHUUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KADERS VOOR GEBOUW, HORECA EN VERHUUR"

Transcriptie

1 KADERS VOOR GEBOUW, HORECA EN VERHUUR A. ALGEMEEN In het Wijkhuis-Brede School De Fonkel werken wijkbewoners en participanten samen aan een betere toekomst. Met deze ontmoetingsplek voor jong en oud heeft de Binnenstad een geheel eigen gezicht. Mensen uit de wijk vergroten er hun kansen op een succesvol leven. Zij kunnen in het wijkhuis-brede School terecht voor een cursus, voor ondersteuning bij het dagelijkse leven, voor goede ideeën en voor sport, spel, theater, veel plezier en zeker ook voor het ontwikkelen van hun talenten. In het multifunctionele centrum worden kennis overgedragen en ervaringen gedeeld. Vijf afzonderlijke instanties werken er ieder vanuit hun individuele krachten: Brede basisschool De Vuurvogel, Stichting LEV-groep, Spring Kinderopvang, Catalpa Kinderopvang Zuid-Nederland en Vereniging Wijkbeheer Binnenstad. Zij garanderen wijkbewoners en bezoekers een dienstenaanbod op diverse gebieden. Met elkaar samenwerken, vereist een gedegen coördinatie en een goede planning. De ruimten van De Fonkel worden door verschillende participanten gedeeld. Er is een hoofdbeheerder die coördineert en zorgt voor het beheer en het verhuur van de verschillende ruimten in het wijkhuisgedeelte. De Fonkel wil tip top in orde zijn en kwaliteit leveren op ieder onderdeel. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden voor cursussen, dans- en beweging, bijeenkomsten, vergaderingen, symposia, inloopactiviteiten, etc. De Fonkel beschikt over o.a. een theaterzaal, cursus-/vergaderzaal, kleine vergaderruimte, tienerruimte, spreekkamers, leskeuken, creativiteitsruimte en een digitaal trapveld. In de onderstaande richtlijnen beperken wij ons tot de (multifunctionele) ruimten, welke De Fonkel in gebruik heeft. De vaste ruimten van de individuele partners worden buiten beschouwing gelaten. B. GEBOUW aankleding 1. Het plaatsen en verzorgen van planten is de verantwoordelijkheid van de primaire gebruikers rekening houdend met de richtlijnen over veiligheid en gezondheid. Het plaatsen van planten in algemene ruimten wordt voorgelegd aan de hoofdbeheerder, die ook voor het bijhouden zorgt. alarm 2. Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie en een gecompartimenteerd alarmsysteem verbonden met de meldkamer. Voor de alarmopvolging is een contract gesloten, welk jaarlijks wordt geëvalueerd. Het abonnement en opvolging worden volgens de gezamenlijk vastgestelde verdeelsleutel doorberekend aan de participanten. bedrijfshulpverlening 3. De hoofdbeheerder is primair verantwoordelijk voor de BHV en ontruimingsplan, die als "Opgeleid Persoon" is aangesteld en opgeleid. 4. Om te komen tot een gezamenlijk ontruimingsplan en ontruimingsoefening wordt een commissie gevormd van BHV ers van de participanten met als coördinator de hoofdbeheerder. De desbetreffende (herhalings)cursussen worden gezamenlijk georganiseerd. Deze commissie komt maandelijks bij elkaar. Zij kan zich laten adviseren en begeleiden door een professioneel bureau en/of de brandweer. 5. Tenminste eenmaal per jaar moet er een gezamenlijke ontruimingsoefening worden gehouden. De brandweer zal hierbij adviseren en evalueren, waarna zo nodig het gezamenlijk ontruimingsplan en/of vluchtplan wordt bijgesteld en acties worden genomen. Het bestuur wordt hierover ingelicht. beheer 6. De uitvoering van het beheer en adviezen aan het bestuur worden besproken in de gebruikersraad, waarin de participanten vertegenwoordigd zijn. 1

2 7. De Gebruikersraad komt in principe elk kwartaal bijeen. Hij functioneert als overlegorgaan van het bestuur met als doel een optimale benutting van de multifunctionele ruimten in De Fonkel voor zoveel mogelijk doelgroepen. De raad adviseert het bestuur over kaders voor verhuur, gebruik, beheer, openingstijden van de multifunctionele ruimten. De gebruikersraad stimuleert betrokken organisaties in De Fonkel om op constructieve en collegiale wijze een bijdrage te leveren aan de voorbereiding en uitvoering van gezamenlijke activiteiten. 8. Zeker eenmaal per jaar wordt er een algemeen overleg georganiseerd met alle vaste gebruikers, waaronder dus ook de verenigingen en clubjes die bijvoorbeeld eens per week een ruimte huren. De agenda daarvan kan heel breed zijn: van het vastleggen of bevestigen van afspraken over het gebruik tot klachten over zaken die niet goed lopen, tot een brainstorming over nieuwe activiteiten en ontwikkeling van De Fonkel. Uiteraard kunnen desgewenst de participanten hieraan deelnemen. 9. De aansturing en uitvoering van het beheer door personeel en vrijwilligers is de verantwoordelijkheid van de hoofdbeheerder. 10. De Vuurvogel, de Kinderopvang en de LEV-groep hebben hun eigen ingang, welke afsluitbaar is. Daarnaast beschikken zij over een alarmcode voor de reguliere activiteiten. Iedere hoofdgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het openen en sluiten bij de eigen activiteiten. camerabewaking 11. Er vindt een doorlopende opname op harde schijf plaats. Bezoekers worden middels bordjes met een pictogram hierop geattendeerd. De camera s zijn primair geplaatst uit oogpunt van preventie en via monitoren houden de receptionisten toezicht. Wel kunnen de camerabeelden aangiftes van vernieling of diefstal ondersteunen. De hoofdbeheerder doet namens de eigenaar, zijnde de gemeente, aangiften. deuropener/intercom 12. Tijdens openingstijden zijn de toegangsdeuren van de entree en de zij-ingang van slot. 13. Indien er geen bezetting op de receptie is of als de veiligheid dat noodzakelijk maakt, kunnen de deuren gesloten blijven en wordt via de deurbel de ingangen geactiveerd via de handsets, welke aanwezig zijn op de receptie, bij de bar of bij Catalpa. 14. De parkeergarage is ook middels intercom en handset te openen. Op de monitor kan men de ingang van de parkeergarage zien. openen en sluiten 15. Alleen de beheerders hebben een sleutel voor de opening van het gebouw. Voor barmedewerkers, receptionisten en stagiaires zorgt de dienstdoende beheerder voor toegang middels een sleutel of anders. Voor parkeren van de fiets of auto zorgt hij voor toegang van de fietsenberging en/of parkeergarage middels sleutel of pasje. parkeergarage/fietsenstalling 16. De parkeergarage en de fietsenstalling worden hoofdzakelijk gebruikt door het personeel van de participanten. De fietsenstalling wordt ook gebruikt door de leerlingen van De Vuurvogel. Incidenteel is het mogelijk om deze ruimten ook open te stellen voor artiesten, bezoekers en gasten, evenwel onder de door het bestuur te stellen voorwaarden. roken 17. Roken is in het hele gebouw verboden. Dat geldt 24 uur per dag, alle dagen van het jaar. 18. Personen die willen roken, kunnen dat buiten doen bij de hoofdingang. Voor de rokers is bij de entree een afvalbak met sigarettendover geplaatst. Vanuit de voorbeeldfunctie is het uitgangspunt dat bij voorkeur niet gerookt wordt als de peuters zich in de lokalen bevinden en dat de hoofdingang niet geblokkeerd wordt. C. HORECA alcohol 19. Zowel om gezondheidsredenen als om redenen van veiligheid wordt alcohol in De Fonkel uit standaardglazen geschonken en gedronken. Voor bier een glas van 250 cc, wijn 100c en sterke drank 35 cc. 20. Zwak alcoholische dranken mogen geschonken worden aan personen vanaf 16 jaar en sterke drank vanaf 18 jaar. Dit voorschrift moet op een duidelijke plaats in de foyer hangen. 21. Er is een aanwezigheidsverbod voor personen, die zichtbaar teveel hebben gedronken. 22. Een registratielijst van barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcohol schenken hebben gevolgd moet in de foyer aanwezig zijn. 2

3 23. Barvrijwilligers mogen hun werkzaamheden pas uitvoeren als zij geïnstrueerd zijn over de wijze waarop verantwoord alcohol in De Fonkel kan worden bevorderd, de huis- en gedragsregels van De Fonkel accepteren en de sociale vaardigheden hebben om deze regels uit te dragen en na te leven. 24. Zowel de beheerders als de barvrijwilligers mogen tijdens hun diensttijd geen alcoholische dranken nuttigen. consumpties 25. Het bestuur stelt de tarieven vast. Als uitgangspunt wordt de horecatoets gehanteerd. Voor koffie, thee en frisdrank worden drempelverlagende prijzen gehanteerd. Voor meer luxe drankjes en speciale bieren worden hogere tarieven berekend. In de desbetreffende ruimten zullen prijslijsten worden opgehangen. 26. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank of etenswaren in het wijkhuis te nuttigen. Consumpties moeten betrokken worden via het beheer. 27. De bar wordt uitsluitend door de beheerder en/of de door de beheerder aangewezen medewerker beheerd. Indien de kassa om welke reden dan ook onbeheerd achtergelaten moet worden dan dient de beheerder deze met zijn persoonlijke code af te sluiten. 28. De Fonkel is laagdrempelig, hetgeen betekent dat maximaal met vrijwilligers moet worden gewerkt om de kosten binnen de perken te houden. 29. Het aanbod wordt uitgebreid met een kleine kaart voor bijvoorbeeld de lunch. De uitstraling moet modern, klantgericht en professioneel zijn. 30. Voor een kleine groep kan desgewenst een lunch of buffet worden klaargemaakt. Voor een groter aantal personen wordt dit in principe uitbesteed aan derden. De kosten hiervan worden met een vaste toeslag doorberekend aan de huurder. 31. Het gebruik van alle consumpties moet transparant verantwoord worden. Indien om welke reden dan ook bepaalde overheids- en/of maatschappelijke instanties voor een deel hun thuis hebben in De Fonkel dan zal de doorbelasting helder in de exploitatiecijfers tot uitdrukking moeten komen. hygiëne 32. Voldaan moet worden aan de Warenwetregeling. Dit betekent in het kort dat er een dusdanige controle moet zijn dat de veiligheid van alle producten gewaarborgd wordt. Dit bewakingssysteem gaat uit van de beginselen van HACCP met een procescontrole en beheersing van gezondheidsrisico s. 33. Tenminste twee personen moeten de cursus sociale hygiëne gevolgd hebben en in het bezit zijn van een verklaring daarvan. Zij dienen ervoor te zorgen dat andere personen die drank schenken, zoals de barvrijwilligers, hierover goed worden geïnstrueerd. 34. In verband hiermee zullen barvrijwilligers, die gaan bereiden of serveren, een gezondheidsverklaring moeten invullen. Tevens dienen zij ook de regels omtrent persoonlijke hygiëne en inzet, strikt na te leven evenals alle andere richtlijnen, die in dit kader door het bestuur en/of de hoofdbeheerder worden gegeven. inkoop 35. In principe dienen alle inkopen op rekening bij de door het bestuur aangewezen leveranciers te gebeuren. 36. Op de facturen mogen geen privé aankopen van het personeel of de vrijwilligers voorkomen. 37. Voor tussentijdse inkopen worden zoveel mogelijk afspraken gemaakt met Binnenstadwinkeliers om de benodigde middelen via een maandelijkse factuur te leveren. kleding 38. Voor een gezamenlijk en herkenbaar eigen gezicht wordt door de beheerders en barmedewerkers gebruik gemaakt van bedrijfskleding. D. ORGANISATIE communicatie 39. De communicatie over het beleid en imago van De Fonkel verloopt via de voorzitter van het bestuur. De communicatie over de uitvoering is in handen van de hoofdbeheerder. Bij conflicten of problemen wordt dit voorgelegd aan het dagelijks bestuur. huisstijl 40. De huisstijl is uitgewerkt en uitgevoerd middels onder andere een logo en letterfont op kop en schotels, mokken, pennen, notitieblokjes, briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, lettertype en posters. 3

4 post 41. Alle participanten hebben een brievenbus, welke zowel aan de binnen- als de buitenzijde voorzien is van het huisnummer en de naam. 42. De ingekomen poststukken worden, met uitzondering van Catalpa en V.W.B., voor de desbetreffende personen in de postvakken gelegd, welke zich in de personeelruimten bevinden. De uitgaande post kunnen de participanten tijdig gefrankeerd aanbieden bij de receptie, welke voor uur dan gepost wordt door de receptionisten. receptie 43. De administratief medewerkster heeft de leiding over de vrijwilligers, stagiaires en andere personen, die de receptie bezetten. Zij zorgt voor het inroosteren van de vrijwilligers en houdt een overzicht bij van de gewerkte uren. 44. De bezetting van de receptie is op werkdagen in principe van uur. Er wordt gestreefd naar een bezetting per dagdeel, hetgeen sterk afhankelijk is van de geplande activiteiten. Dit geldt eveneens voor de weekeinden. 45. Tot de taken van de vrijwilligers behoren het ontvangen en verwijzen van bezoekers, het verstrekken van relevante informatie over de participanten en derden, het actueel houden van de informatieborden, de agenda en berichten, het bedienen van de telefooncentrale, het verrichten van ondersteunende administratieve werkzaamheden voor De Fonkel en het op orde houden van de receptieruimte. repro 46. De participanten hebben individueel een code, terwijl de hoofdbeheerder er een heeft voor het gezamenlijk gebruik. telefoon 47. De telefooncentrale voor interne en externe oproepen ten behoeve van alle participanten staat in de receptieruimte. 48. Er wordt opgenomen met" Goede... Wijkhuis Brede School De Fonkel met... (naam)". 49. Telefonische boodschappen worden op de daarvoor bestemde briefjes genoteerd, aan de desbetreffende personen afgegeven of in de postbak gelegd in de personeelsruimte. 50. Er kan doorgeschakeld worden naar de receptie, handset, bar, antwoordapparaat of belletjes, zodat elke persoon de telefoon kan opnemen met * Op het antwoordapparaat wordt een meldtekst geplaatst met onder meer de openingstijden. E. VERHUUR aansprakelijkheid 52. Stichting de Fonkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en/of beschadigingen van persoonlijke en/of verenigingsgoederen of eigendommen binnen het wijkhuis. 53. Door de gebruiker veroorzaakte schade aan meubilair, installaties en goederen, zoals breuk van glas, serviesgoed e.d., dient te worden gemeld bij de beheerder. De veroorzaakte schade kan op de gebruiker verhaald worden. kwaliteitseisen 54. Alle verhuurbare ruimten zijn standaard ingericht in een basisopstelling. Indien een gebruiker, met uitzondering van die genoemd onder 85 en 86, dat wenst, kan hij aan de hand van enkele te hanteren modellen, aangeven op welke wijze hij de zaal ingericht wil hebben. Vanuit De Fonkel wordt deze opstelling aangebracht en later weer afgebroken. De gebruikers onder 85 en 86 dragen zelf zorg voor het inrichten van de gehuurde ruimte(s) en het klaarzetten van het benodigde meubilair. Deze gebruikers dienen na afloop van de activiteit de ruimte zelf in de oorspronkelijke staat terug te brengen en deze veegschoon op te leveren. 55. In principe worden in de te verhuren ruimten geen stoelen en/of tafels gestapeld of opgeslagen. 56. Standaard zijn zonweringen, e.d. open voor daglicht en voor het open karakter van het gebouw. Het beheer is eindverantwoordelijk en houdt hier toezicht op. 57. De buitendeuren in de foyer zijn nooduitgangen. Alleen in geval van calamiteiten mogen deze gebruikt worden. De beheerders zien er op toe dat door deze deuren geen medewerkers en/of bezoekers inkomen of uitgaan. 58. Van de materialen, aanwezig in de ruimten als leskeuken en creativiteitsruimte, e.d., maakt de beheerder een inventarislijst, die door het beheer na verhuur wordt gecontroleerd en zo nodig aangevuld/hersteld. De gebruikers hebben een kopie. 59. Voor het gebruik van de leskeuken wordt een protocol gemaakt door de hoofdbeheerder. 4

5 60. Van de materialen, aanwezig in het digitaal trapveld, heeft bbs De Vuurvogel een inventarislijst, die door de school na verhuur dient te worden gecontroleerd en zo nodig aangevuld/hersteld. De hoofdbeheerder heeft een kopie en maakt voorstellen voor aanvullingen. 61. De hoofdbeheerder is verantwoordelijk voor schoonmaak, hygiëne, e.d. van de verhuurbare ruimten met uitzondering van het digitaal trapveld. omgangsvormen 62. In de Fonkel moet iedereen met respect behandeld worden. 63. De huurders en gebruikers van De Fonkel zijn verplicht zich aan de gestelde regels te houden. 64. De beheerder is verantwoordelijk voor de ordelijke gang van zaken. 65. Het veroorzaken van overlast, het maken van discriminerende opmerkingen in welke vorm dan ook door groepen of individuen aan andere gebruikers van het wijkhuis, kan onmiddellijke uitzetting tot gevolg hebben. onderhoud 66. Het dagelijks onderhoud, storingen en klachten worden uitgevoerd en afgewerkt door de hoofdbeheerder in nauw overleg met Vastgoed van de gemeente. Openingstijden 67. In principe is De Fonkel van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur geopend. Met de sluitingstijd zal, afhankelijk van het aantal en de aard van de activiteiten, flexibel worden omgegaan. Er wordt een dusdanige planning gehanteerd, dat er elke avond een activiteit wordt gehouden. Voorts is het streven erop gericht dat er tijdens de opening tenminste één beheerder en één vrijwilliger aanwezig is. 68. De openingstijden in het weekeinde zijn afhankelijk van de geplande activiteiten en van de vraag uit de wijk. 69. In overleg met de beheerder kan verlenging van de sluitingstijd worden toegestaan. Personeelsruimte 70. De personeelsruimte kan door de vouwwand in twee ruimten worden opgedeeld. Beide ruimten kunnen buiten de schooltijden verhuurd worden. 71. Van het serviesgoed c.a. maakt de hoofdbeheerder een inventarislijst. 72. Het schoon serviesgoed staat in de open kast. Na gebruik moet het vuil goed op een verrijdbare kar worden geplaatst. Na elke pauze wordt het vuil goed in de keuken afgewassen en in de kast teruggeplaatst. 73. Voor koffie/thee is een drankenautomaat gehuurd, welke door de medewerkers van De Fonkel eenmaal per dag wordt schoongemaakt. De verrekening van het verbruik van de koffie c.a. geschiedt op basis van een gezamenlijk door de participanten opgestelde verdeelsleutel. Verhuur 74. De uren, dat de creativiteitsruimte, de personeelsruimte en het digitaal trapveld niet voor de primaire taken door de huurders worden gebruikt, kunnen verhuurd worden aan derden. 75. Voor de volgorde van het verhuur van de ruimten heeft het bestuur criteria opgesteld. 76. Alle reserveringen worden aangevraagd bij de administratief medewerkster. Zij toetst of de activiteiten passen in het beleid van De Fonkel, paracommercie, e.d. en beslist in welke categorie, inclusief eventuele bijkomende kosten, de aanvraag past. Bij twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan het dagelijks bestuur. 77. Huurafspraken, voorwaarden en prijzen worden schriftelijk bevestigd aan de huurder en de huurder dient een exemplaar getekend terug te zenden. 78. De gebruikers van de leskeuken dienen vooraf op last van de Voedsel- en Warenautoriteit een checklist af te werken. Deze lijst, inclusief de thermometer, moet van te voren worden opgehaald bij de beheerder. Voor het gebruik van deze ruimte is een apart reglement van toepassing. 79. Licht, geluid en apparatuur kan alleen bediend worden door daarvoor bevoegde en aangewezen medewerkers. 80. Bij het huren van een ruimte maakt men alleen gebruik van de door de beheerder toegewezen ruimte. 81. Participanten, maatschappelijke groeperingen uit de Binnenstad, maatschappelijke groeperingen van elders dragen zelf zorg voor het inrichten van de ruimte, het klaarzetten van materiaal, het na afloop van de activiteit de spullen opruimen en de ruimte veegschoon opleveren. 82. Begeleiders van groepen zijn tijdig aanwezig en houden tijdens de activiteiten in de toegewezen ruimte toezicht en zorgen voor orde. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. 83. Bij brand en calamiteiten volgt men de aanwijzingen van de beheerder c.q. BHV-er op. 5

6 84. De indeling in categorieën huurders wordt door het bestuur van Stichting De Fonkel vastgesteld. Indien nieuwe gebruikers zich aanmelden, waarvoor (nog) geen bestuursbesluit is vastgesteld, zal de administratief medewerkster deze indelen in een categorie op basis van geldende richtlijnen. 85. Voor activiteiten van maatschappelijke groeperingen, welke voor de Binnenstad werkzaam zijn, stelt de Fonkel de ruimten gratis beschikbaar, zoals (informele) bewonersinitiatieven, activiteiten van de wijk- en buurtverenigingen en wijkgerichte activiteiten van medewerkers van de LEV-groep, die in het wijkhuis gehuisvest zijn. 86. Voor activiteiten van overige maatschappelijke groeperingen wordt op de huurprijs een korting van 50% verstrekt. 87. De groeperingen, genoemd onder 85, verzorgen eenmaal per jaar een gratis optreden of verlenen hun medewerking aan andere activiteiten. 88. Verhuur van individuele ruimten van de participanten aan derden is de verantwoordelijkheid van de participant binnen de kaders van het bestuur. 89. Het incidenteel gebruik door de participanten van elkaars ruimten wordt niet doorberekend. 90. Indien de ruimte op de toegekende uren niet wordt gebruikt en de huur niet tenminste drie werkdagen hiervoor is geannuleerd, wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht. Huurders, welke 50 of 100% korting op de huurprijs ontvangen, dienen de annuleringskosten ad 25,-- te voldoen. 91. Voor alle categorieën geldt dat alle gemaakte schade in rekening zal worden gebracht. 92. De huurprijzen zijn als volgt vastgesteld: F. VERHUURPRIJZEN Ruimte per uur Theaterzaal 30,00 Podium 15,00 Spreekkamer 5,00 Kleine vergaderruimte 10,00 Leskeuken 15,00 Crearuimte 15,00 Digitaal Trapveld 15,00 Personeelskamer 15,00 Cursusruimte 15,00 Foyer deel A 20,00 Technicus licht en geluid (afhankelijk van inhuur professional) per keer Gebruik van beamer/laptop 30,00 Geluidsinstallatie/podiumlicht 50,00 G. SLOT 93. In gevallen, waarin de bepalingen niet voorzien, beslist het bestuur van Stichting de Fonkel. 94. De kaders en tarieven treden met ingang van 1 januari 2013 in werking. Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van donderdag 20 september

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Horeca- en alcoholprotocol Huisregels inzake de verstrekking van (alcoholische) consumpties in de Belte

Horeca- en alcoholprotocol Huisregels inzake de verstrekking van (alcoholische) consumpties in de Belte STICHTING SPORT & CULTUUR NIEUW HEETEN Horeca- en alcoholprotocol Huisregels inzake de verstrekking van (alcoholische) consumpties in de Belte Bestuur SSC 11 maart 2015 1. Inleiding Het bestuur van de

Nadere informatie

Huisregels Gemeenschapshuis en Sport- en Cultuur café de Vilgaard Algemene regels Gesloten op Gemeenschapshuis Café

Huisregels Gemeenschapshuis en Sport- en Cultuur café de Vilgaard Algemene regels Gesloten op Gemeenschapshuis Café 1 Huisregels Gemeenschapshuis en Sport- en Cultuur café de Vilgaard versie maart 2015 Artikel 1: In deze huisregels wordt verstaan onder: Bestuur: de bestuursleden van de Stichting Gemeenschapshuis de

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C.

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. (Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014) Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen I. Alcoholhoudende dranken:

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK Pagina 1 van 6 Huishoudelijk reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ALGEMEEN Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gebruiksovereenkomsten en geldt

Nadere informatie

Gebruikersoverleg 24 april 2014

Gebruikersoverleg 24 april 2014 Gebruikersoverleg 24 april 2014 Gebruikersoverleg De Sprank, 4 maanden verder Hoofdpunten reglement Ruimtes reserveren Gebruik verschillende ruimtes Facturen en betalingen Huurprijzen Samenwerking t Anker

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS Preambule In overweging nemende: - dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - dat in dit verband met

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Op alle reserveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden Congres- & Vergadercentrum Domus Medica en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze

Nadere informatie

Regels. Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk

Regels. Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk Regels Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk In deze regels heeft het Dagelijks Bestuur Beheerszaken (DBB) van de CGK Ichthus-Urk voorwaarden vastgelegd voor het gebruik van de kerkelijke

Nadere informatie

Welzijnsaccommodaties Gemeente Nijmegen. Algemene huurvoorwaarden. Gemeente Nijmegen. Afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties

Welzijnsaccommodaties Gemeente Nijmegen. Algemene huurvoorwaarden. Gemeente Nijmegen. Afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties Welzijnsaccommodaties Gemeente Nijmegen Algemene huurvoorwaarden Gemeente Nijmegen Afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties 1 A) ALGEMENE BEPALINGEN 1) Definities Overeenkomst: de tussen Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW Bestuursreglement Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN RUIMTEN IN DE LICHTKRING

SPELREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN RUIMTEN IN DE LICHTKRING Commissie van Beheer Postbus 69 2910 AB Nieuwerkerk aan den IJssel cvb@de-lichtkring.nl Doelstelling van de CvB bij het beschikbaar stellen van de ruimten in de kerk: De doelstelling van de Commissie van

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel Bestuursreglement alcohol in t Baken versie 2003 Pagina 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

ALCOHOL IN SPORTKANTINES

ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT VV Musketiers ALCOHOL IN SPORTKANTINES Opgesteld d.d. 19-06-2001 Goedgekeurd door leden in jaarvergadering d.d. 12-07-2001 Bij bestuursbesluit opnieuw vastgesteld per 2 januari 2008 Bij

Nadere informatie

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt.

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt. Bestuursreglement Drank- en horeca wetgeving. Dit bestuursreglement is opgesteld om onder andere te voldoen aan de nationale wetgeving en de gemeentelijke verordening voor het verkrijgen van de vergunning

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in sportkantines BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te

Nadere informatie

Alcoholbestuursreglement

Alcoholbestuursreglement Omnivereniging Avanti Secretariaat Steekterweg 156 2407 BK Alphen aan den Rijn e-mail: marijke.ast@planet.nl Tel: 06-10018937 Alcoholbestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01.

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01. Bestuursreglement Alcohol in onze kantine Inhoudsopgave........................................................ 1 Bestuursverklaring..................................................... 1 Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

Gebruiksreglement kerkelijke gebouwen Hervormd Scherpenzeel

Gebruiksreglement kerkelijke gebouwen Hervormd Scherpenzeel Gebruiksreglement kerkelijke gebouwen Hervormd Scherpenzeel College van kerkrentmeesters, SecretarisCVK@HervormdScherpenzeel.nl Artikel 1: Begripsbepalingen Verhuurder: het college van kerkrentmeesters

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

FILMZAAL Zaalhuur voorwaarden

FILMZAAL Zaalhuur voorwaarden FILMZAAL Zaalhuur voorwaarden Stichting De Pelikaan Pelikaanhof 52 2312 EC Leiden 071-5128922 www.pelibar.nl KvK Leiden nummer: 41165787 BTW-nummer: NL005362635B01 Naam: Huurdatum: - -2014 Handtekening:

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Naam rechtspersoon: Gevestigd te: Tot het vaststellen van dit reglement is volgens de statuten van de vereniging de algemene vergadering bevoegd. Dit reglement is

Nadere informatie

VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014

VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014 VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014 In dit document wordt onder huurder verstaan: de persoon aan wie of de organisatie aan welke door de Badcuyp

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V.

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Bestuursreglement alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 29 7 2014 Preambule (Inleiding en doel) In overweging nemende dat: sportverenigingen

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe

Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe Huurvoorwaarden multifunctionele ruimten Kulturhus Lienden, versie augustus 2013 1 Inhoudsopgave A:

Nadere informatie

Bestuursregelement VV Lekkerkerk

Bestuursregelement VV Lekkerkerk Bestuursregelement VV Lekkerkerk Artikel 1 Begripsbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden Sarvata Versie 13-04-2012

Algemene Gebruiksvoorwaarden Sarvata Versie 13-04-2012 Algemene Gebruiksvoorwaarden Sarvata Versie 13-04-2012 1. Definities 1.1. Met ruimtebeheerder wordt SARVATA, Centrum voor Gezondheid en Welzijn bedoeld, hierna ook wel Sarvata genoemd. Aanspreekpunt van

Nadere informatie

Brochure zaalhuur. Informeer vrijblijvend naar de prijzen en aanbiedingen!

Brochure zaalhuur. Informeer vrijblijvend naar de prijzen en aanbiedingen! Brochure zaalhuur Bij Café Zaal Bij van Dijk is het ook mogelijk om uw feest op de meest persoonlijke manier mogelijk te vieren. U kunt de compleet opgeknapte zaal achter het café vanaf heden afhuren voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Bestuur HSKC t Visnet Huizen, december 2009 1 Inhoudsopgave BLZ. 0. BEGRIPSBEPALINGEN 3 1. PRIORITEITEN VAN

Nadere informatie

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk 49 7695 TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding In overweging nemende dat: verenigingen, stichtingen en

Nadere informatie

Huisregels Woonhotel Rotterdam

Huisregels Woonhotel Rotterdam Naam : Kamer : Aankomst : Vertrek : Huishoudelijk reglement Woonhotel Rotterdam Tijdelijk Thuis in een Wereldstad Welkom! Tijdens het verblijf in het Woonhotel Rotterdam dient de gast zich aan de Huisregels

Nadere informatie

Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen

Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 18 juni 2013 Agendapunt: 11 Rapporteur G.J. Metselaar Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen Voorstel/Besluit: 1. Instemmen met

Nadere informatie

alcohol in sportkantines

alcohol in sportkantines Bestuursreglement T.C. Sint-Annaland Januari 2015 Bestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan December 2013 Preambule In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Dranken Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

NoLIMIT zalen & evenementen 2013

NoLIMIT zalen & evenementen 2013 NoLIMIT zalen & evenementen 2013 ZAlen & evenementen Bij NoLIMIT kunt u verschillende soorten ruimtes en faciliteiten huren. De zalen zijn geschikt voor activiteiten, conferenties, vergaderingen, evenementen

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat:

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat: Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

DORPSHUIS DE MOERKOAL GEBRUIKERSHANDLEIDING. Inleiding:

DORPSHUIS DE MOERKOAL GEBRUIKERSHANDLEIDING. Inleiding: DORPSHUIS DE MOERKOAL GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding: In deze handleiding zijn de rechten en plichten vastgelegd van de verhuurder en de huurder van Dorpshuis de Moerkoal te Middelrode. Stichting De Moerkoal,

Nadere informatie

Atelier - Bruikleenovereenkomst

Atelier - Bruikleenovereenkomst pagina1/4 Atelier - Bruikleenovereenkomst Tussen: De ingebruikgever Stichting Magdalena, gevestigd te Hilversum, vertegenwoordigd door Naam: Adres: Koninginnenweg 12 Plaats: Hilversum en De Bruiklener:

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 5 Diversen beleid. Voetbalvereniging Noordwijk Postbus 130 2200 AC Noordwijk. 5.11 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines

Inleiding. Hoofdstuk 5 Diversen beleid. Voetbalvereniging Noordwijk Postbus 130 2200 AC Noordwijk. 5.11 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines 2200 AC Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam 1 - Algemeen Dit huishoudelijk reglement geldt voor de gebruikers/ huurders van de Voorwerf. Het huishoudelijk reglement wordt ieder half jaar aangepast.

Nadere informatie

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist.

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist. Multifunctioneel Centrum de Roef Zuiderzeepad 1 3844 JV Harderwijk tel. 0341-433966 Postbank nr. 3674546 Email: info@zalencentrum-deroef.nl www.zalencentrum-deroef.nl Gebruikersreglement Artikel 1 De aanvraag

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Salland Natuur Fair: De Salland Natuur Fair 2015. Standhouder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren.

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren. NATUURLIJK LESBOS HUURVOORWAARDEN 2013 Art 01. ALGEMENE BEPALINGEN De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage =Preambule; In overweging nemende dat: Rechtspersonen geen BV of NV zijnde met een sport accommodatie, op basis van

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis Op 19/12/2011 opnieuw vastgestelde versie. stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul www.geboew.nl Dagelijks Bestuur Secr. Mauritiussingel 51 6305 AZ Schin op Geul tel. (043) 459 2660 E-mail: dgswapm@planet.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden verhuur Algemene voorwaarden verhuur evenementenzaal Museum MORE Melmuseum Explotatie B.V. (h.o.d. Museum MORE) Hoofdstraat 28 7213 CW Gorssel 7 oktober 2015 1 Algemeen Het museum MORE, gevestigd aan de Hoofdstraat

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Huize Terziet Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities Artikel 4. Kosten Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen.

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst

Nadere informatie

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren.

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren. Brielle, december 2012 Aan de leden van BVT E 68 Betreft: BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Dames, Heren, De Drank- en Horecawetgeving schrijft voor, dat de vergunning voor het schenken van alcoholhoudende

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

Formulier evenementenvergunning

Formulier evenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Algemene voorwaarden van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties Maison Larnolia, Maison Linchel en/ of bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze Algemene

Nadere informatie

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: HUUR-EN GEBRUIKSVOORWAARDEN JEUGDHUIS PIUS X ANNEX SPORTHAL, 1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de stichting de Stichting Jeugdbelangen Liempde; b. de beheerder de door de stichting

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7. 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer

62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7. 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer Tarieven 2015 Vergaderen 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen Zaal 5 62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer 62,00 88,00 124,00 5 tot 40 personen Engelenbak

Nadere informatie

1. Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente Nederland te Herveld. nader aan te duiden als verhuurder en 2.

1. Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente Nederland te Herveld. nader aan te duiden als verhuurder en 2. HUUROVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente Nederland te Herveld nader aan te duiden als verhuurder en 2. wonende/gevestigd te.(woonplaats),..

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers. Huurvoorwaarden Seizoen 2014 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen de Deventer Schouwburg

Nadere informatie

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF)

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) KANTINEREGLEMENT (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken

Nadere informatie

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante Alcohol in het Atalante clubhuis Bestuursreglement AKV Atalante juni 2004 2 Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

1. Het college van kerkrentmeesters van de. gemeente te

1. Het college van kerkrentmeesters van de. gemeente te MODEL-HUUROVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN OF VERHUREN VAN KERKGEBOUWEN OF KERKELIJKE GEBOUWEN De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer krijgt regelmatig van colleges

Nadere informatie

Wij wensen u een prettige voorstelling!

Wij wensen u een prettige voorstelling! Huisregels Bij AnnexCinema is een avondje film een avondje uitgaan. We vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt en geniet van een goede sfeer. Om die reden hanteren we de volgende punten:

Nadere informatie

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF Januari 2016 Aangepast voor schooljaar 2015/2016 R.Weber Januari 2013 Aangepast voor schooljaar 2012/2013 R. Weber A Januari 2013 Aangepast artikelen

Nadere informatie

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 CLUBHUIS reglement Goedgekeurd 3 juli 2006 Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 Clubhuis reglement LTCM Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010

Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010 Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie