DOORLOPENDE LEERLIJNEN DANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOORLOPENDE LEERLIJNEN DANS"

Transcriptie

1 DOORLOPENDE LEERLIJNEN DANS

2 DE LANGE LEERLIJNEN ZIJN GEBASEERD OP 7 COMPETENTIES

3 WAARNEMEN (Wij maken onderscheid tussen waarnemen in receptieve zin en waarnemen in actieve zin)* Waarnemen op een receptieve manier: Kinderen kijken naar anderen (professioneel of klasgenoot) die dansen. Gewaarworden is waarnemen op een actieve manier: Kinderen nemen op een lichamelijke manier dans waar; kinderen ervaren, ontdekken en exploreren. CREËREN Kinderen leren ervaringen, ideeën, gevoelens, situaties en gebeurtenissen in dans ( m.b.v. motorische vaardigheden) te uiten en vorm te geven. REFLECTEREN Kinderen leren te reflecteren op de manier waarop zijzelf en anderen dansen. Feedback geven en ontvangen. ANALYSEREN Kinderen maken kennis met de betekenis en beleving van dans in de eigen cultuur. Leren om op een analytische manier naar dans te kijken en de begrippen tijd kracht en ruimte te hanteren. SAMENWERKEN Kinderen leren verschillende samenwerkingsvormen hanteren in dans. Hierbij horen begrippen als: samen creëren, vertrouwen en respectvol omgaan met elkaar. ZELFSTANDIGHEID Kinderen kunnen in toenemende mate eigen keuzes maken in dans. Ze maken daarbij een ontwikkeling door van het uitvoeren van tot het creëren van eigen, eenvoudige dansstukken. PRESENTEREN (Ook bij deze competentie onderscheiden we twee vormen)** Presenteren als werkvorm: kinderen tonen hun dansstuk aan klasgenoten tijdens het creatieve proces en krijgen/geven feedback. Presenteren van dans als podiumkunst: kinderen tonen het gemaakte dansstuk aan een publiek

4 *Verantwoording: Dans is niet zozeer een kunstwerk als wel een kunstuiting. Wij zijn dan ook van mening dat het begrip Waarnemen bij dans breder geïnterpreteerd moet worden. Waarnemen doe je namelijk niet alleen met je ogen of oren. Dans waarnemen doe je met alle zintuigen, met heel je lichaam. Daarom maken wij een onderscheid tussen Waarnemen in receptieve zin en Gewaarworden in actieve zin. Onder waarnemen in receptieve zin valt het kijken naar dans van anderen. Bijvoorbeeld: kijken naar dansende medeleerlingen of kijken naar professionele dansers. Oog in oog komen te staan met dansers bij een theaterbezoek of kijken naar dans via media als internet, dvd. Onder gewaarworden in actieve zin verstaan wij het ervaren van dans. Zelf exploreren en ontdekken, bewust worden van het eigen lichaam en bewegingsmogelijkheden. Creëren is een volgende stap waaraan waarnemen/ervaren vooraf is gegaan. Bij creëren gaat het volgens ons om kinderen te leren, bewuste keuzes te maken uit de ervaringen die ze hebben opgedaan bij waarnemen. En deze eigen bewuste keuzes kunnen weer leiden tot het opdoen van nieuwe waarnemingen. Op deze wijze kunnen kinderen hun persoonlijke dansvocabulaire ontwikkelen waardoor ze steeds meer in staat zijn om hun verbeelding op een eigen manier vorm te geven in dans. **We onderscheiden 2 vormen van presenteren. Bij de ene vorm van presenteren gaat het om een gehanteerde werkvorm, die als functie heeft dat kinderen naar elkaar leren kijken en leren verwoorden wat ze zien. Dat kinderen leren elkaar feedback te geven en elkaar te inspireren. Bij de andere vorm van presenteren gaat het om het samenbrengen van al het geleerde dat tot uiting komt in een voorstelling die aan anderen getoond kan worden. De anderen kunnen in dit geval andere groepen zijn of hun ouders.

5 LANGE LEERLIJNEN

6 Vroege voorschoolse educatie Peuters Van 2 tot 4 jaar waarnemen creëren reflecteren analyseren Actief: Kinderen oefenen basale motorische vaardigheden m.b.t. voortbeweging. Kinderen ontwikkelen lichaamsbesef en leren verschillende delen van het lichaam op een gerichte manier te bewegen en te benoemen. Kinderen ontdekken hun eigen bewegingsmogelijkhed en en leren verbindingen te leggen tussen zichzelf, hun lijf en. Kinderen leren benoemen wat ze zien en wat ze lichamelijk ervaren. Kinderen ervaren dans en hun eigen dansende lichaam. groepen receptief actief creëren reflecteren analyseren 1 en 2 Kinderen kijken naar elkaar. Kinderen oefenen basale motorische vaardigheden m.b.t verschillende vormen van voortbeweging. Ook doen kinderen ervaringen op m.b.t verschillen in ruimtegebruik (op de plek, door de zaal) verschillen in tijd (langzaam, snel) en in kracht (spanning, ontspanning) De kinderen verkennen verschillende mogelijkheden om hun verbeelding in dans vorm te geven. Kinderen kunnen verwoorden wat ze hebben gezien en beleefd. Kinderen ervaren dat dans deel uitmaakt van de eigen leefwereld. 3 en 4 Kinderen kijken naar elkaar. Kinderen breiden hun motorische vaardigheden m.b.t voortbeweging uit. Kinderen ervaren verschillen m.b.t. tijd kracht en ruimte. En ervaren verschillende bewegingskwaliteiten. Door alleen of samen met anderen dans opdrachten uit te voeren, leren de kinderen hun eigen ervaringen, ideeën en gevoelens in dans te uiten en vorm te geven. Kinderen kunnen naar aanleiding van hun ervaringen, gedachten en ideeën verwoorden. Kinderen kunnen dansbewegingen plaatsen bij een thema (uit het dagelijks leven of fantasie)

7 5 en 6 Kinderen maken kennis met Moderne dans als 1 van de podiumkunsten. Kinderen kijken naar een dansvoorstelling. (in levende lijve, digibord) Kinderen kijken naar elkaar. Kinderen verfijnen hun motorische vaardigheden. Kinderen kunnen verschillende bewegingskwaliteiten laten zien m.b.t. tijd kracht en ruimte. Door alleen of samen met anderen uit te voeren, leren kinderen de ervaringen die ze hebben opgedaan tijdens het kijken naar de voorstelling, in dans uit te drukken en vorm te geven. Kinderen vormen zich een eigen mening over een dansvoorstelling en kunnen die beargumenteren. Kinderen zien in dat mensen verschillende meningen over dans kunnen hebben. En kunnen die verschillen accepteren en respecteren. Kinderen komen in aanraking met dans. Ze zien professionele dansers een voorstelling geven. Ze kunnen Moderne dans betekenis geven en in een maatschappelijke context plaatsen. 7 en 8 Door middel van opdrachtenkaarten die zelfstandig onderzoek stimuleren met daaraan gekoppeld een bezoek aan het gezelschap ontvangen de kinderen achtergrond informatie over dansgezelschap De Stilte. Kinderen kunnen verschillende bewegingskwaliteiten hanteren en zelfstandig en gevarieerd gebruik maken van de elementen tijd, kracht en ruimte. Kinderen kunnen aan de hand van een stappenplan een eenvoudige dans zelf ontwerpen. Kinderen kunnen feedback geven en ontvangen. Kinderen observeren en kunnen aan de hand van de elementen tijd kracht en ruimte op een analytische manier naar het eigen en andermans werk kijken. Kinderen maken kennis met aan dans gerelateerde beroepen. Kinderen kijken naar elkaar. Kinderen kunnen moderne dans in historische context plaatsen.

8 Voorschoolse educatie Samenwerken Zelfstandigheid Peuters 2-4 jaar Kinderen worden zich bewust van zichzelf en van Kinderen worden begeleid en uitgenodigd om een eigen de ander. bijdrage te leveren aan de inhoud van de les groepen samenwerken zelfstandigheid 1 en 2 Kinderen zijn zich bewust van anderen en gaan rekening houden met elkaar in dans. Kinderen werken samen in tweetallen : Voordoen- nadoen. Respectvol met elkaar omgaan tijdens het ervaren van lichaamscontact. De kinderen kunnen dansinitiatieven tonen en uit verschillende danssuggesties keuzes maken. 3 en 4 Kinderen werken in tweetallen en kunnen omgaan met de volgende werkvormen: Spiegelen, leiden en volgen, actie en reactie. Respectvol met elkaar omgaan in lichaamscontact, bijv. elkaar vormen of in beweging zetten. In een samenwerking kunnen kinderen eenvoudige afspraakjes maken omtrent het samen bedenken van een korte dansfrase. 5 en 6 Hetzelfde als voorafgaande met als aanvulling: Kinderen kunnen vanuit actie en reactie op elkaar inspelen In relatie tot lichaamscontact gaan kinderen experimenteren met het geven van gewicht, steunen en leunen. Een begrip als Vertrouwen speelt een rol 7 en 8 Hetzelfde als voorafgaande met als aanvulling: Kinderen kunnen in een groep afspraken maken en overleggen over inhoud en vormgeving van een dansstuk. Kinderen kunnen zelfstandig uitvoeren en keuzes maken m.b.t. een persoonlijke invulling Kinderen kunnen zelfstandig keuzes maken en dansinitiatieven ontplooien aan de hand van die steeds meer open geformuleerd worden. Kinderen kunnen zelfstandig een thema kiezen. Met behulp van een stappenplan kunnen ze een dansstuk maken.

9 DE LEERLIJNEN DOORVERTAALD NAAR AANBOD

10 BLOK 1 De magische wereld van het boek Uitgangspunt = (prenten)boeken of het thema van de Kinderboekenweek. Workshops over verhalen die het verdienen om niet alleen gehoord, maar ook ervaren te worden. Ook kan er worden uitgegaan van het thema van de Kinderboekenweek. Dit jaar is dat bijvoorbeeld 'Hallo Wereld!'. We nemen de kinderen mee op reis en gaan al dansend nieuwe werelden verkennen. BLOK 2 Kruip eens in de huid van Uitgangspunt = verbeelding Kinderen kruipen in de huid van verschillende figuren. Zelf bedacht of ontleend aan prentenboeken ( inspelend voorleesdagen) gerelateerd aan personages van een voorstelling ( spin-off Avonturen van Mr Pickwick ) en anderen Vanuit dit vernieuwd perspectief gaan de kinderen de wereld om hen heen ontdekken. Vele vreemdsoortige ontmoetingen kunnen leiden tot nieuwe dansavonturen. BLOK 3 Voorstelling en CO Uitgangspunt = een dansvoorstelling (van De Stilte) staat centraal. Een dansvoorstelling (van de Stilte) die bekeken wordt in real life (theaterbezoek) of op school digi bord. Samen met de kinderen wordt de voorstelling bekeken en besproken. In de lessen die daarop volgen, wordt er inhoudelijk op ingegaan. En kunnen de kinderen zelf aan den lijve enkele aspecten van de voorstelling ondervinden. BLOK 4 Een kijkje achter de schermen Uitgangspunt = de danser, de choreograaf, het dansgezelschap. Kinderen verbinden hun eigen danservaringen met het werk van een professioneel dansgezelschap. We beginnen met een excursie naar de Stilte, kijken rond, mogen misschien een stukje van een repetitie zien, even praten met de dansers. In die lessen die er opvolgen gaan de kinderen als echte choreografen aan het werk. Vanuit verschillende inspiratiebronnen gaan kinderen met de danselementen (tijd kracht en ruimte) aan de slag en werken zo langzaam naar een choreografie toe.

11 TABEL: GROEPEN/ AANBOD/ INHOUD Aanbod Mijn wereld en ik Serie van 15. Losse workshops Magische wereld van het boek Serie van 5 Serie van 3 2) Losse workshops 1) Kruip eens in de huid van. Serie van 5 Serie van 3 2) Losse workshops 1) Vroege voorschools educatie Aansluitend bij de thema s van de instelling maken kinderen kennis met verschillende manieren van bewegen (W actief). Kinderen worden zich bewust van hun eigen lichaam (A) en van anderen om hen heen (S) Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 A.d.h.v. het thema van de Kinderboekenweek gaan kinderen verschillende mogelijkheden verkennen (W actief)om het thema vorm te geven in dans. Kinderen voeren eenvoudige onder begeleiding uit(c) Alleen maar ook samen (S). Op eenvoudig gestelde vragen geven kinderen antwoorden die te maken hebben met wat ze hebben gezien.(r) Aanvraag Aanvraag Aanvraag Aanvraag a.d.h.v. identificeerbare thema s gaan de kinderen alleen of samen met anderen (S) uitvoeren.( W actief,c) Met behulp van vragen zijn kinderen in staat om iets te vertellen over hun eigen ervaringen (R). Door naar elkaar te kijken (W receptief) kunnen kinderen elkaar inspireren. Aanvraag Aanvraag

12 Aanbod Voorstelling en CO. Serie van 5 Serie van 3 2) Losse workshops 1) (kunstenaar in de klas Niet te filmen, groep 6) Vroege voorschoolse educatie Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 Aanvraag Aanvraag Met een dansvoorstelling als uitgangspunt gaan kinderen a.d.h.v. danstechnische en thematische aspecten uit de voorstelling aan den lijve ondervinden. (W- actief, C, S) Kinderen gaan kijken naar een dansvoorstelling (W receptief) En in een nagesprek (R) kunnen kinderen hun ervaringen in woorden uitdrukken. M.B.V opdrachtenkaart krijgen de kinderen meer inzicht in de plek die moderne dans inneemt t.o.v. andere dans vormen.(a, Z) Aanvraag Een kijkje achter de schermen. Serie van 5 Serie van 3 2) Losse workshops 1) Aanvraag : Een kijkje achter de schermen junior Aanvraag : Een kijkje achter de schermen junior Aanvraag. Kinderen verwerven achtergrondkennis over het dansgezelschap. Kinderen leren de danselementen onderscheiden en kunnen ze hanteren in het zelfstandig (Z) maken van een dansstuk m.b.v. een stappenplan (C,A, S) Kinderen kijken naar elkaar (W receptief) en kunnen elkaar feedback geven (R). M.b.v. opdrachtenkaart kunnen ze Moderne dans in een historische context plaatsen.. (A,Z)

13 Vroege voorschoolse educatie Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 Aanbod 1-2tjes. Kinderen gaan kijken naar een dans duet (Wreceptief). In een nagesprek ( met de workshopleader en de dansers) krijgen de kinderen de gelegenheid om te vertellen wat ze hebben gezien en ervaren (A,R) Enkele aspecten van het duet worden aan de hand van zelf uitgeprobeerd. (S,C) Kinderen gaan kijken naar een dans duet (Wreceptief). In een nagesprek ( met de workshopleader en de dansers) krijgen de kinderen de gelegenheid om te vertellen wat ze hebben gezien en ervaren (A,R) Enkele aspecten van het duet worden aan de hand van zelf uitgeprobeerd. (S,C) Kinderen gaan kijken naar een dans duet (Wreceptief). In een nagesprek ( met de workshopleader en de dansers) krijgen de kinderen de gelegenheid om te vertellen wat ze hebben gezien en ervaren (A,R) Enkele aspecten van het duet worden aan de hand van zelf uitgeprobeerd. (S,C) Kinderen gaan kijken naar een dans duet (W -receptief). In een nagesprek ( met de workshopleader en de dansers) krijgen de kinderen de gelegenheid om te vertellen wat ze hebben gezien en ervaren (A,R) Enkele aspecten van het duet worden aan de hand van zelf uitgeprobeerd. (S,C) Langdurige lessencycli Een serie workshops van minimaal 8, als een aanvullende benadering van een schoolvak of thema. Bij voorkeur in overleg met de leerkracht van de groep. Aan de hand van een les thema worden geformuleerd die ingaan op het ontwikkelen van vaardigheden. Vaardigheden die vooral liggen op het terrein van W in actieve zin, C en S.. Andere competenties: : r ( leren beschrijven wat ze zien en wat ze lichamelijk ervaren),a ( verbanden leggen thema in relatie tot de eigen omgeving). Een serie workshops van minimaal 8, als een aanvullende benadering van een schoolvak of thema. Bij voorkeur in overleg met de leerkracht van de groep. Aan de hand van een les thema worden geformuleerd die ingaan op het ontwikkelen van vaardigheden. Vaardigheden die vooral liggen op het terrein van W in actieve zin, C en S.. Andere competenties: r ( leren beschrijven wat ze zien en wat ze lichamelijk ervaren),a ( verbanden leggen thema in relatie tot de eigen omgeving). In een reeks van lessen van minimaal 8 workshops komen verschillende les thema s aan de orde. Aan de hand van een les thema worden geformuleerd die ingaan op het ontwikkelen van vaardigheden die met name liggen op het domein van W in receptieve zin ( naar elkaar kijken),c (vormgeving in dans) en S ( verschillende vormen van samenwerking en elkaar op een respectvolle manier feedback geven en ontvangen) Andere competenties:: A,Z In een reeks van lessen van minimaal 8 workshops komen verschillende les thema s aan de orde. Aan de hand van een les thema worden geformuleerd die ingaan op het ontwikkelen van vaardigheden die met name liggen op het domein van W in receptieve zin ( naar elkaar kijken),c (vormgeving in dans) en S ( verschillende vormen van samenwerking en elkaar op een respectvolle manier feedback geven en ontvangen) Andere competenties:: A,Z

14 Losse workshops *1) Op maat *2) Podiumbeestjes. *3) Gerelateerd CKV Een dag uit het leven van. 1)Een workshop als een aanvullende benadering van een schoolvak of thema. Bij voorkeur in overleg met de leerkracht van de groep. Aan de hand van een thema worden geformuleerd. Kinderen maken kennis met Moderne dans. Aan de orde komen ook de competenties W ( in ervarende zin),c bewegingsmogelijkh eden vergroten en verbeelding leren vormgeven) S ( kinderen ervaren verschillende samenwerkingsvorm en),r ( kinderen vertellen wat ze zien, wat ze ervaren) 2) aanvraag Podiumbeestjes 1) aanvraag op maat 2) aanvraag Podiumbeestjes 1)aanvraag op maat 2) Een voorbereidende workshop. Waar in kinderen thematisch ingeleid worden op hetgeen wat ze bij een dansvoorstelling gaan zien. Focus op : W ( actieve zin),c,s A ( kennismaking moderne dans) En/of.. Een verwerkende workshop. Waarin kinderen naderhand de gelegenheid krijgen om hun ervaringen in dans vorm te geven. Focus op: R,A ( kinderen verwoorden hun ervaringen n.a.v. de voorstelling en kunnen Moderne dans definiëren) en C ( n.a.v. elementen uit de voorstelling kunnen kinderen hun eigen dansvocabulaire vergroten).s 1)aanvraag op maat 2) aanvraag Podiumbeestjes

LESBRIEF. Bosch in Bed

LESBRIEF. Bosch in Bed LESBRIEF Bosch in Bed 1 Inleiding De schilder Jheronimus Bosch maakte schilderijen met allerlei vreemde personages, gebeurtenissen, hij schiep een bizarre droomwereld. Tussen wakker worden en dromen fantaseren

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Barrowland Ballet Tiger Tale / Tijgerverhaal

Barrowland Ballet Tiger Tale / Tijgerverhaal Lesbrief Barrowland Ballet Tiger Tale / Tijgerverhaal ~ Verenigd Koninkrijk Luister goed. Hoor je dat? Dat gehuil? Dat gejank dat door alle muren en vensters te horen is? Er sluipt buiten iets wilds rond!

Nadere informatie

DANS MET MIJ! LESBRIEF

DANS MET MIJ! LESBRIEF DANS MET MIJ! LESBRIEF De voorstellingen van Hofplein, laten verwonderen, zijn fantasierijk en nemen het publiek mee naar de wereld van de verbeelding. HOFPLEIN ROTTERDAM Hofplein Rotterdam is al 30 jaar

Nadere informatie

Lesbrief. In Holland staat een Huis (AL) De Stilte/Huis voor Beeldcultuur

Lesbrief. In Holland staat een Huis (AL) De Stilte/Huis voor Beeldcultuur Lesbrief In Holland staat een Huis (AL) De Stilte/Huis voor Beeldcultuur In Holland staat een Huis is voor De Stilte en het Huis voor Beeldcultuur niet het oude liedje. In dit huis woont geen heer die

Nadere informatie

De Stilte 3x3 Festival op school

De Stilte 3x3 Festival op school Lesbrief De Stilte 3x3 Festival op school ~ Nederland Binnen het programma Festival op School coproduceren de Stilte, Greenbag en Dans Brabant een 3x3. We experimenteerden er in 2015 al uitgebreid mee

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit ontwerp fourpack Cultuureducatie met Kwaliteit Onze ambities 1 2 3 Stappenplan Het kwadrant Drie domeinen 1 Intake 5 Scholingsactiviteiten VERBREDEN 2 Assessment 6 Meerjarenvisie In huis 3 Ambitiegesprek

Nadere informatie

Shadow Games T42 (Zwitserland)

Shadow Games T42 (Zwitserland) l e s b ri ef Shadow Games T42 (Zwitserland) +31 (0)76-515 49 84 t +31(0)76-513 81 25 stiltefestival techniek@destilte.nl 4811 TL Breda 4811 KB Breda F facebook.com/ +31(0)6-11 62 32 91 Nieuwe Huizen 41

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

1. Dansacties 1. Dansacties 1. Dansacties 1. Dansacties

1. Dansacties 1. Dansacties 1. Dansacties 1. Dansacties Verdeling vakinhoud leerlijn DANS groep 1-8 Toelichting op het schema Geel gemarkeerd = dansbegrippen uit de kerndoelen en de vermogens uit De Culturele Ladekast; aanbevolen door de vakleerkracht Groep

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Dans -

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Dans - Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Dans - In de vaardigheidslijn dans en beweging worden de verschillende technieken, vaardigheden en houdingen voor de groepen 1 t/m 8 in een opbouwende

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

Het circus komt 3+ Clair de Lune Théâtre (België)

Het circus komt 3+ Clair de Lune Théâtre (België) lesbrief Het circus komt 3+ Clair de Lune Théâtre (België) onderbouw (groep 1 t/m 4) bezoekadres Markendaalseweg 75a Het doek gaat op. Er komt een schaduwcircus aan en alles is ineens mogelijk! Schaduwen

Nadere informatie

LESBRIEF. De Kartonbewoners

LESBRIEF. De Kartonbewoners LESBRIEF De Kartonbewoners 1 Inleiding Op het epitaaf van het grafmonument van de negentiende- eeuwse spiritist Allan Kardec op Père Lachaise in Parijs staat:«naître, mourir, renaître encore et progresser

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO - vmbo) 2010

Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO - vmbo) 2010 Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO - vmbo) 2010 De samengevatte vakinhoudelijke kerndoelen en eindtermen per kernvaardigheid Kernvaardigheden Produceren en presenteren Kernconcepten:

Nadere informatie

Je culturele vermogens, hoe werk je eraan?

Je culturele vermogens, hoe werk je eraan? Je culturele vermogens, hoe werk je eraan? kunst & maatschappij context biedt (bronnen voor) context aan legt verbanden culturele instelling of externe vakdocent leerkracht of docent tussen leerstof analyseren

Nadere informatie

Blocks 2+ Puppet Theatre Maribor (Slovenië)

Blocks 2+ Puppet Theatre Maribor (Slovenië) l e s b ri ef Blocks 2+ Puppet Theatre Maribor (Slovenië) +31 (0)76-515 49 84 t +31(0)76-513 81 25 stiltefestival techniek@destilte.nl 4811 TL Breda 4811 KB Breda F facebook.com/ +31(0)6-11 62 32 91 Nieuwe

Nadere informatie

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo)

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) Sectoren kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo/vwo onderbouw exameneenheden havo/vwo bovenbouw exameneenheden Vakkernen 1. Produceren en presenteren 54:

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Leerplan OVSG. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen

Leerplan OVSG. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen 2014 2015 Leerplan OVSG Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen THOMAS MORE KEMPEN VORSELAAR INHOUDSOPGAVE 1 Wereldoriëntatie...

Nadere informatie

Mongens en Jeisjes De Stilte (Nederland)

Mongens en Jeisjes De Stilte (Nederland) l e s b ri ef Mongens en Jeisjes De Stilte (Nederland) 4811 TL Breda F facebook.com/ stiltefestival 4811 KB Breda t +31(0)76-513 81 25 +31 (0)76-515 49 84 techniek@destilte.nl Nieuwe Huizen 41 E info@destilte.nl

Nadere informatie

A Mano 6+ El Patio Teatro (Spanje)

A Mano 6+ El Patio Teatro (Spanje) lesbrief A Mano 6+ El Patio Teatro (Spanje) onderbouw (groep 1 t/m 4) A Mano wordt verteld met klei. Vier handen beelden op fantasierijke wijze het bezoekadres Markendaalseweg 75a verhaal uit van een klein

Nadere informatie

MIK aanbod onderwijsteam. MIKspecials Nieuwe Media - In onze cultuur neemt de communicatie via beelden een steeds

MIK aanbod onderwijsteam. MIKspecials Nieuwe Media - In onze cultuur neemt de communicatie via beelden een steeds MIK aanbod onderwijsteam /20 MIKspecials Nieuwe Media - In onze cultuur neemt de communicatie via beelden een steeds onderwijsteam MIKspecials NIUEWE MEDIA belangrijkere plaats in. In deze MIKspecials

Nadere informatie

Spot 2+ La Baracca (Italië)

Spot 2+ La Baracca (Italië) l e s b ri ef Spot 2+ La Baracca (Italië) 4811 TL Breda +31 (0)76-515 49 84 F facebook.com/ stiltefestival techniek@destilte.nl Nieuwe Huizen 41 E info@destilte.nl +31(0)6-11 62 32 91 afdeling educatie

Nadere informatie

Leerplandoelen Drama (GO)

Leerplandoelen Drama (GO) Leerplandoelen Drama (GO) 1ste graad 3.1 De leerlingen kunnen door kijken naar, inspelen op en zelf spelen, plezier beleven aan eenvoudige dramatische situaties. a. toneelvoorstellingen of poppentheater

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

Kunst en cultuur (PO-vmbo)

Kunst en cultuur (PO-vmbo) Kunst en cultuur (PO-vmbo) kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw vmbo bovenbouw exameneenheden 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

'WEB SIDE STORY' LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE

'WEB SIDE STORY' LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE 'WEB SIDE STORY' LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE 'DE VOORSTELLINGEN VAN HOFPLEIN ROTTERDAM WORDEN GESPEELD MÉT JONGEREN, VÓÓR JONGEREN.' HOFPLEIN ROTTERDAM Hofplein Rotterdam richt zich op theater voor kinderen

Nadere informatie

Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie

Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie Basis Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie Kerndoelen: Verwerking binnen de lessen van de andere leergebieden. ICT, digibord, creatieve materialen Culturele oriëntatie en

Nadere informatie

OLYMPIASCHOOL. Schoolmaatplan Beeldend. Huidige situatie beeldend onderwijs

OLYMPIASCHOOL. Schoolmaatplan Beeldend. Huidige situatie beeldend onderwijs OLYMPIASCHOOL Schoolmaatplan Beeldend Beeldend onderwijs is goed vertegenwoordigd op de Olympischool. Bij de kleuters wordt er dagelijks beeldend gewerkt en van groep 3 tot en met 8 hebben de kinderen

Nadere informatie

JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië)

JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië) lesbrief JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië) onderbouw (groep 1 t/m 4) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl F facebook.com/ stiltefestival Met non-verbaal theaterspel en een levensgrote robot

Nadere informatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Leerlijnen Cultuureducatie SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Programma Ontwikkelproces SKVR activiteiten in verlengde leertijd Waarom leerlijnen cultuureducatie Van praktijk naar leerlijn Kinderen

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

Creativiteit, kun je dat afdwingen?

Creativiteit, kun je dat afdwingen? Creativiteit, kun je dat afdwingen? Over procesgerichte didactiek, de didactiek van creativiteit, eigenaarschap en betrokkenheid www.kunstedu.nl procesgerichte didactiek proces van de kunstenaar zelf ondergaan

Nadere informatie

Piramide 4: muzische vorming

Piramide 4: muzische vorming Piramide 4: muzische vorming Beweging 1. Welkom welkom - De kinderen kunnen dicht bij elkaar bewegen. - De kinderen kunnen verschillende richtingen onderscheiden en daarin bewegen. - De kinderen kunnen

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken.

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken. Opbouw Basistraining Cultuureducatie boven C-niveau/Zeeland Versie aanbieders/culturele instellingen 1 Bedoeling Doel van de basistraining is, om binnen de keuzes die Zeeland heeft gemaakt voor de invulling

Nadere informatie

Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland)

Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland) lesbrief Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland) bovenbouw (groep 5 t/m 8) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl F facebook.com/ stiltefestival afdeling educatie Nieuwe Huizen 41 4811

Nadere informatie

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Vergelijkingen Raamleerplannen Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam & Leerplankader SLO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. In het kort: raamleerplannen

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

Bee l d e n d e v o r m i n g, n a t u u r, t e c h n i e k

Bee l d e n d e v o r m i n g, n a t u u r, t e c h n i e k Bee l d e n d e v o r m i n g, n a t u u r, t e c h n i e k Thema / onderwerp Als verwerkingsactiviteit gaan de kinderen een eigen (kinder)boerderij maken, inclusief huisvesting (stallen, hokken, schuilplaatsen

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Scheffer aan het werk in het grote atelier bij zijn woonhuis te Parijs Lamme, Ary Johannes 1851 Voortgezet Onderwijs Alle niveaus 1 Inhoud

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO - havo/vwo) 2010

Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO - havo/vwo) 2010 Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO - havo/vwo) 2010 De samengevatte vakinhoudelijke kerndoelen en eindtermen per kernvaardigheid Kernvaardigheden PO, Onderbouw, Produceren en presenteren

Nadere informatie

lesbrief Miravella ACT2 (Frankrijk) onderbouw (groep 1 t/m 4)

lesbrief Miravella ACT2 (Frankrijk) onderbouw (groep 1 t/m 4) lesbrief Miravella ACT2 (Frankrijk) onderbouw (groep 1 t/m 4) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl F facebook.com/ stiltefestival Dansvoorstelling die doet denken aan een natuurdocumentaire over de

Nadere informatie

Kunstproject Wereldverhalen voor het VMBO

Kunstproject Wereldverhalen voor het VMBO Kunstproject Wereldverhalen voor het VMBO BIJLAGE VI ONDERWIJSCURRICULUM INHOUD I II III NIVEAU, VAKKEN EN LEERDOELEN THEORETISCH KADER CULTUUR IN DE SPIEGEL AANSLUITING BIJ REGULIER ONDERWIJSCURRICULUM!

Nadere informatie

Naschoolse activiteit Omschrijving Duur Locatie Prijs. 6 x 1 uur op school of het spilcentrum. x x x

Naschoolse activiteit Omschrijving Duur Locatie Prijs. 6 x 1 uur op school of het spilcentrum. x x x Capoeira Het hippe Capoeira komt uit Brazilië en is een energieke combinatie van gevecht, dans, acrobatiek en muziek. In een kring draaien en balanceren steeds twee spelers om elkaar heen door middel van

Nadere informatie

Leerlijn Samenwerken SingaporeNext

Leerlijn Samenwerken SingaporeNext Leerlijn Samenwerken SingaporeNext Groep 1-2 Groep 3-4-5 Groep 6-7-8 1. Luisteren naar elkaar Elkaar aankijken tijdens het praten. Oogcontact maken. In mimiek en lichaamstaal je luisterende houding laten

Nadere informatie

CKV Rubric Rembrandt College Veenendaal december 2007

CKV Rubric Rembrandt College Veenendaal december 2007 Rubric CKV op het Rembrandt College Veenendaal (in ontwikkeling) Domeinen in CKV: A. Culturele activiteiten B. Kennis van Kunst en Cultuur C. Praktische activiteiten D. Reflectie en Kunstdossier We kiezen

Nadere informatie

Moet Je Doen Drama Lessen per spelvorm

Moet Je Doen Drama Lessen per spelvorm Moet Je Doen Drama Lessen per spelvorm groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 Afspreekspel - - 2 6 2 1 4 5 Associatiespel 3 1 2 - - - 2 - Dialoogspel - - 1 1-2 3 2 bewegingsspel

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT IK SPEEL

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT IK SPEEL INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT IK SPEEL Leerlijn Theater Thema Identiteit Groep 1 en 2 Maart 2016 Cultuuronderwijs op zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Groep 1 en 2 Maart 2016 Dit document wordt

Nadere informatie

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Drents Museum Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Thema-overzicht Drents Museum Groep 3 Essentie van het thema Beeldcultuur kan omschreven worden als een maatschappelijke

Nadere informatie

Lesmethodes Voortgezet Onderwijs

Lesmethodes Voortgezet Onderwijs Lesmethodes Voortgezet Onderwijs Zienderogen Kunst Kunstwerk Tekenen in Zicht Plat Vorm Kunst Actief Uit de kunst (basisonderwijs) Arti Palet CKV2 De Bespiegeling Malmberg Malmberg Lambo Lambo Lambo Delubas

Nadere informatie

Handleiding voor docenten

Handleiding voor docenten LEREN PROGRAMMEREN MET Spelenderwijs leren programmeren voor kinderen LEREN PROGRAMMEREN MET Ron Ford Ron Ford Spelenderwijs leren programmeren voor kinderen 11-03-13 11:11 Handleiding voor docenten Scratch

Nadere informatie

Moet Je Doen Drama - Lessen per groep

Moet Je Doen Drama - Lessen per groep Moet Je Doen Drama - Lessen per groep Moet Je Doen Drama - Lessen per groep Moet Je Doen Drama Lessen per groep pagina 1 van 9 Moet Je Doen Drama - Lessen per groep Pagina 1 van 9 groep 1 1 poezenpantomime

Nadere informatie

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7.

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7. Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool 1. Definitie 2. Visie 3. Doelen 4. Werkvormen 5. Leerlijnen 6. Materialen 7. Rapportage 8. Budget 9. Evaluatie en bijstelling 10. Leerlijn drama Voorwoord

Nadere informatie

Drama: verdeling vakinhoud leerlijn groep 1-8

Drama: verdeling vakinhoud leerlijn groep 1-8 Drama: verdeling vakinhoud leerlijn groep 1-8 Toelichting schema Groen gemarkeerd = aanbevolen door vakdocent (minimaal) Geel gemarkeerd = stapje verder Rol opbouw Houding: Fysiek en Mimiek Stem Hoofdemoties

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama -

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - In de vaardigheidslijn drama wordt gebruik gemaakt van spelvaardigheden, verbeelden en vormgeven in een opbouwende lijn voor de groepen

Nadere informatie

A Mano 6+ El Patio Teatro (Spanje)

A Mano 6+ El Patio Teatro (Spanje) lesbrief A Mano 6+ El Patio Teatro (Spanje) bovenbouw (groep 5 t/m 8) A Mano wordt verteld met klei. Vier handen beelden op fantasierijke wijze het bezoekadres Markendaalseweg 75a verhaal uit van een klein

Nadere informatie

Eindtermen: Activiteiten + 6 jaar The Outsider Vlaamse Ardennen

Eindtermen: Activiteiten + 6 jaar The Outsider Vlaamse Ardennen Eindtermen: Activiteiten + 6 jaar The Outsider Vlaamse Ardennen 1. Kids Adventure: - Kids-moeras, blote voetenpad, estafettes, kano s, lage tarzans, speleobox Eindtermen wereldoriëntatie (WO) WO mens en

Nadere informatie

JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië)

JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië) lesbrief JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië) bovenbouw (groep 5 t/m 8) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl afdeling educatie Nieuwe Huizen 41 4811 TL Breda +31 (0)76-515 49 84 afdeling techniek

Nadere informatie

Profielschets. Zelfbewuste school

Profielschets. Zelfbewuste school Profielschets Zelfbewuste school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Mogelijke variaties:

Nadere informatie

Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding

Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding Onderzoekende houding Samenwerking Academische Opleidingsschool De Sprankel en Viaa Kenniskring Vormend onderwijs. Werkplaats Onderzoekende houding

Nadere informatie

De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn

De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn Examenprogramma dans Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 dans 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken aan vakoverstijgende

Nadere informatie

Leerlijn domein mondelinge taalvaardigheid

Leerlijn domein mondelinge taalvaardigheid Leerlijn domein mondelinge taalvaardigheid Kerndoelen: 1. Leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie mondeling (of schriftelijk) gestructureerd weer te

Nadere informatie

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen.

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Vak: MUVO Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Doelen: Eindtermen: Muvo 1.2 De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), door kijken

Nadere informatie

KUNST INSPIREERT! Foto: Peter Cox. workshops voor bedrijven

KUNST INSPIREERT! Foto: Peter Cox. workshops voor bedrijven KUNST INSPIREERT! Foto: Peter Cox workshops voor bedrijven KUNST ALS INSPIRATIE VOOR UW ORGANISATIE Moderne en hedendaagse kunst kan een bron van inspiratie zijn om samenwerking in uw organisatie te stimuleren.

Nadere informatie

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort Domeinen CKV Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT DANS & SPORT

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT DANS & SPORT INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT DANS & SPORT Leerlijn Dans Thema Identiteit Groep 5 en 6 April 2016 Cultuuronderwijs op zijn Haags Leerlijn Dans Thema Identiteit Groep 5 en 6 April 2016 Dit document wordt

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels

SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels We gebruiken op school voor het 4 de, 5 de en 6 de leerjaar de handleiding CONTACTSLEUTELS van uitgeverij De Sleutel. Kenmerken van Contactsleutels: Elk leerjaar beschikt

Nadere informatie

10 oktober samen met MENTOREN

10 oktober samen met MENTOREN 10 oktober 2017 2 BaKO on the MOVE samen met MENTOREN Programma Deel 1 (klasgroepen) SAMEN taal geven aan de nieuwe opleidingsvisie De beheersingsniveaus Leren in de opleiding (inhouden van 2 BaKO) Deel

Nadere informatie

- het formuleren van een onderdeel voor een beleidsplan cultuureducatie op maat van de school.

- het formuleren van een onderdeel voor een beleidsplan cultuureducatie op maat van de school. Opbouw Basistraining Cultuureducatie boven C-niveau/Zeeland Versie ICC 1 Bedoeling Doel van de basistraining is, om binnen de keuzes die Zeeland heeft gemaakt voor de invulling van Cultuureducatie met

Nadere informatie

Lesbrief. Mongens en Jeisjes

Lesbrief. Mongens en Jeisjes Lesbrief Mongens en Jeisjes Blauw of roze, vanaf de geboorte wordt het onderscheid tussen jongens en meisjes benadrukt. Maar wat als de baby zelf geen kleur bekent? Zes dansers, drie mannen en drie vrouwen,

Nadere informatie

De Vakman. De leerling hanteert de muzikale parameters en componenten. De leerling leest en schrijft de muziektaal

De Vakman. De leerling hanteert de muzikale parameters en componenten. De leerling leest en schrijft de muziektaal De Vakman De leerling kan gericht luisteren van intuïtief naar bewust waarnemen luisteren naar het eigen musiceren weten wat je hoort zich de muziek inwendig voorstellen de muzikale parameters en componenten

Nadere informatie

Talentmeting in korte trajecten

Talentmeting in korte trajecten Talentmeting in korte trajecten Het portfolio is voor kort durende maatschappelijke stages een te uitgebreid middel om mee te werken. Voor de kortdurende intensieve maatschappelijke stages is een andere

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Gevorderde geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 3 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum Derde graad LO A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 Lichamelijke opvoeding Motorische competenties 1.1 De motorische basisbewegingen

Nadere informatie

Optische illusie en gezichtsbedrog

Optische illusie en gezichtsbedrog Start Hoe gaan het doen Wat gaan klaarleggen Betekenis of Hoe vergroten hun Wat is rol bij deze Optische illusie en gezichtsbedrog We denken met de leerlingen na over optische illusie en gezichtsbedrog.

Nadere informatie

Drents Archief. Het meisje met de hoepel. Groep 2 Thema-overzicht

Drents Archief. Het meisje met de hoepel. Groep 2 Thema-overzicht Drents Archief Het meisje met de hoepel Groep 2 Thema-overzicht Thema-overzicht Het meisje met de hoepel Groep 2 Drents Archief Kern van het thema Een beeld vertelt een verhaal. Om het verhaal te kunnen

Nadere informatie

Lichtbende TUTU projectietheater (Nederland)

Lichtbende TUTU projectietheater (Nederland) lesbrief Lichtbende TUTU projectietheater (Nederland) bovenbouw (groep 5 t/m 8) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl F facebook.com/ stiltefestival TUTU vertelt het verhaal van een kind dat haar dromen

Nadere informatie

Kleding met een boodschap

Kleding met een boodschap Kleding met een boodschap Kleding met een boodschap Een opdracht voor groep 8 gericht op kritisch denken Door kritisch naar een show van Louis Vuitton te kijken en hardop te denken ontdekken de leerlingen

Nadere informatie

Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module

Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module Module 1 De Nederlandse VVE-programma s en de Taallijn VVE Hoe ontwikkelen kinderen zich. ontwikkelingsgebieden. kerndoelen, tussendoelen, leerlijnen.

Nadere informatie

Onderwerp. VVKBaO. De kinderen wegwijs maken in Scratch Junior en ze laten experimenteren.

Onderwerp. VVKBaO. De kinderen wegwijs maken in Scratch Junior en ze laten experimenteren. Onderwerp De kinderen wegwijs maken in Scratch Junior en ze laten experimenteren. ICT 1 Hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

Nadere informatie

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Kleine Ezel Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Samenstelling: Marion Bolte, Cubiss J:\klantenservice\Rode Draad\handleiding bibliothecaris\kleine Ezel groep 1-2 bibl.290609

Nadere informatie

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Thema-overzicht Thema-overzicht Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Kern van het thema Het thema Functies

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Ik bied. Voortgezet Onderwijs Alle niveaus

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Ik bied. Voortgezet Onderwijs Alle niveaus Docentenhandleiding Educatieprogramma Ik bied Voortgezet Onderwijs Alle niveaus 1 Inhoud Het Dordrechts Museum p. 3 Algemene doelstelling programma p. 3 Aansluiting bij kerndoelen p. 3-4 Programma Ik Bied.

Nadere informatie

SHAKESPEARE VOOR BEGINNERS LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE

SHAKESPEARE VOOR BEGINNERS LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE SHAKESPEARE VOOR BEGINNERS LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE 'DE VOORSTELLINGEN VAN HOFPLEIN ROTTERDAM WORDEN GESPEELD MÉT JONGEREN, VÓÓR JONGEREN.' HOFPLEIN ROTTERDAM Hofplein Rotterdam richt zich op theater

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL juli 2016

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL juli 2016 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL juli De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn blijft

Nadere informatie

Een geslaagde activiteit

Een geslaagde activiteit Een geslaagde activiteit Toelichting: Een geslaagde activiteit Voor Quest 4 heb ik een handleiding gemaakt met daarbij de bijpassend schema. Om het voor de leerkrachten overzichtelijk te maken heb ik gebruik

Nadere informatie

Waar talent, passie en creativiteit evident zijn. en hoe we leerkrachten, begeleiders en onderwijsinstellingen hierin op weg helpen!

Waar talent, passie en creativiteit evident zijn. en hoe we leerkrachten, begeleiders en onderwijsinstellingen hierin op weg helpen! Waar talent, passie en creativiteit evident zijn en hoe we leerkrachten, begeleiders en onderwijsinstellingen hierin op weg helpen! Wat zijn talenten? De linker- of de rechterkolom? rekenen, schrijven,

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE LEERLIJNEN KIEZEN DELEN MAKEN

OVERZICHT VAN DE LEERLIJNEN KIEZEN DELEN MAKEN OVERZICHT VAN DE LEERLIJNEN KIEZEN DELEN MAKEN Naam kind: X Geboorte:.. Schooljaar leeftijd kleur leeftijd kleur 2006-2007 08-01-07 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Jan. 10 2010-2011 Jan.08 Cito taal M2 A

Nadere informatie

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in dit project. Houd er rekening mee dat je tijdens de uitvoering van de lessen waarschijnlijk met méér doelen bezig zult zijn, voortkomend

Nadere informatie

Daltonlijn. Verantwoordelijkheid

Daltonlijn. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid eind groep 2 De planning Ik kan op de takentoren zien welke taken er zijn Ik kan plannen welke taken ik wil maken Ik kan de geplande taak uitvoeren De materialen

Nadere informatie

DE 12 VAN DOK12. Dit ben ik

DE 12 VAN DOK12. Dit ben ik Dit ben ik Op DOK12 verwerf ik kennis, vaardigheden en ontwikkel ik mij als persoon. Ik krijg ruimte om mijzelf goed te leren kennen, te zijn wie ik ben en mijn talenten te ontwikkelen. Ook leer ik oog

Nadere informatie

Workshop. Vriendschapsbandjes

Workshop. Vriendschapsbandjes Workshop Vriendschapsbandjes Opzet: Vriendschapsbandjes in macramé met pareltjes aan. (Idee uit het boekje Eigentijds macramé, Margriet Kors en Gina Lambers, Cantecleer, 2002, ISBN 90 213 3201 9) pagina

Nadere informatie

SKVR LEERLIJNEN CULTUUREDUCATIE

SKVR LEERLIJNEN CULTUUREDUCATIE SKVR LEERLIJNEN CULTUUREDUCATIE KunstID Ieder Kind een Instrument Schrijven nd vermogen. creërend vermogen. creërend vermogen. creërend vermogen. creërend vermogen. creërend vermogen. creërend verm Theater

Nadere informatie