BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Montelukast Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Montelukast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Montelukast Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Montelukast"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Montelukast Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten Montelukast Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. - Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter: 1. Wat is Montelukast Sandoz 10 mg en waarvoor wordt het gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u Montelukast Sandoz 10 mg inneemt 3. Hoe wordt Montelukast Sandoz 10 mg ingenomen 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u Montelukast Sandoz 10 mg 6. Aanvullende informatie 1. WAT IS MONTELUKAST SANDOZ 10 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT Montelukast Sandoz 10 mg is een leukotrieenreceptorantagonist die bepaalde stoffen, leukotriënen genaamd, blokkeert. Leukotriënen veroorzaken een vernauwing en zwelling van de luchtwegen van uw longen en veroorzaken ook allergische symptomen. Door leukotriënen te blokkeren, verbetert Montelukast Sandoz 10 mg de astmasymptomen, helpt het het astma te controleren en verbetert het de symptomen van seizoengebonden allergie (ook bekend als hooikoorts of seizoengebonden allergische rinitis). Uw arts heeft Montelukast Sandoz 10 mg voorgeschreven om astma te behandelen en om astmasymptomen overdag en s nachts te voorkomen. Montelukast Sandoz 10 mg wordt gebruikt bij de behandeling van patiënten die niet goed onder controle zijn met hun medicatie en die een aanvullende behandeling nodig hebben. Montelukast Sandoz 10 mg helpt ook om een vernauwing van de luchtwegen bij inspanning te voorkomen. Bij astmapatiënten bij wie Montelukast Sandoz 10 mg geïndiceerd is wegens astma, kan Montelukast Sandoz 10 mg ook de symptomen van seizoengebonden allergische rinitis verlichten. Uw arts zal bepalen hoe Montelukast Sandoz 10 mg moet worden gebruikt afhankelijk van de symptomen en de ernst van uw astma. Wat is astma? Astma is een chronische ziekte. Astma omvat: ademhalingsmoeilijkheden wegens vernauwde luchtwegen. Die vernauwing van de luchtwegen verergert en verbetert in reactie op allerhande omstandigheden. gevoelige luchtwegen die op veel zaken reageren, zoals op sigarettenrook, stuifmeel, koude lucht en inspanning. zwelling (ontsteking) van de bekleding van de luchtwegen. Symptomen van astma zijn: hoesten, piepende ademhaling en beklemd gevoel in de borstkas. Wat is seizoengebonden allergie? 1/6

2 Seizoengebonden allergie (ook bekend als hooikoorts of seizoengebonden allergische rinitis) is een allergische reactie die vaak wordt veroorzaakt door stuifmeel in de lucht van bomen, grassen en kruiden. De symptomen van seizoengebonden allergie zijn typisch: verstopte, lopende, jeukende neus; niezen; waterige, gezwollen, rode, jeukende ogen. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MONTELUKAST SANDOZ 10 MG INNEEMT Neem Montelukast Sandoz 10 mg niet in - als u allergisch (overgevoelig) bent voor montelukast of een van de andere bestanddelen van Montelukast Sandoz 10 mg. Wees extra voorzichtig met Montelukast Sandoz 10 mg Als uw astma of ademhaling verergert, moet u onmiddellijk uw arts inlichten. Montelukast Sandoz 10 mg door de mond dient niet om acute astma-aanvallen te behandelen. Als er een aanval optreedt, moet u de richtlijnen volgen die uw arts u heeft gegeven. Zorg dat u uw inhalatienoodmedicatie voor astma-aanvallen steeds bij zich hebt. Het is belangrijk dat u alle geneesmiddelen tegen astma inneemt die door uw arts werden voorgeschreven. Montelukast Sandoz 10 mg is geen vervanging voor de andere geneesmiddelen tegen astma die uw arts u heeft voorgeschreven. Zoals elke patiënt die geneesmiddelen tegen astma inneemt, moet u weten dat u uw arts moet raadplegen als u een combinatie van symptomen ontwikkelt zoals griepachtige ziekte, tintelingen of verdoofd gevoel in armen of benen, verergering van longsymptomen en/of huiduitslag. U mag geen aspirine of ontstekingsremmers (ook niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen of NSAID s genoemd) innemen als ze uw astma verergeren. Inname met andere geneesmiddelen Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Sommige geneesmiddelen kunnen invloed hebben op de wijze waarop Montelukast Sandoz 10 mg werkt of Montelukast Sandoz 10 mg kan invloed hebben op de werking van andere geneesmiddelen. Vertel uw arts als u de volgende geneesmiddelen inneemt voordat u start met Montelukast Sandoz 10 mg: fenobarbital (wordt gebruikt voor de behandeling van epilepsie) fenytoïne (wordt gebruikt voor de behandeling van epilepsie) rifampicine (wordt gebruikt om tuberculose en bepaalde andere infecties te behandelen) Inname van Montelukast Sandoz 10 mg met voedsel en drank Montelukast Sandoz 10 mg mag met of zonder voedsel worden ingenomen. Zwangerschap en borstvoeding Gebruik tijdens de zwangerschap Vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden, moeten hun arts raadplegen voordat ze Montelukast Sandoz 10 mg innemen. Uw arts zal nagaan of u Montelukast Sandoz 10 mg tijdens de zwangerschap mag innemen. Gebruik tijdens de periode van borstvoeding Het is niet bekend of Montelukast Sandoz 10 mg overgaat in moedermelk. U moet uw arts raadplegen voordat u Montelukast Sandoz 10 mg inneemt als u borstvoeding geeft of van plan bent om borstvoeding te geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Montelukast Sandoz 10 mg zal allicht geen invloed hebben op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen. De individuele reactie op het geneesmiddel kan echter variëren. Bepaalde bijwerkingen (zoals 2/6

3 duizeligheid en sufheid), die zeer zelden werden gerapporteerd met Montelukast Sandoz 10 mg, kunnen invloed hebben op de rijvaardigheid of het vermogen van sommige patiënten om machines te bedienen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Montelukast Sandoz 10 mg Montelukast Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten bevatten lactose. Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 3. HOE WORDT MONTELUKAST SANDOZ 10 MG INGENOMEN Volg bij het innemen van Montelukast Sandoz 10 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. U mag slechts eenmaal per dag een tablet van Montelukast Sandoz 10 mg innemen, zoals voorgeschreven door uw arts. De tablet moet worden ingenomen, zelfs als u geen symptomen hebt of als u een acute astma-aanval hebt. Door de mond innemen. De gebruikelijke dosering is Voor volwassenen en adolescenten van 15 jaar of ouder: Een tablet van 10 mg per dag s avonds. Montelukast Sandoz 10 mg mag met of zonder voedsel worden ingenomen. Als u Montelukast Sandoz 10 mg inneemt, moet u ervoor zorgen dat u geen andere producten inneemt die hetzelfde werkzame bestanddeel, montelukast, bevatten. MONTELUKAST mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 15 jaar gezien het hoge gehalte aan werkzaam bestanddeel. Er bestaan andere toedieningsvormen met een gepaste sterkte voor jongere kinderen. Wat u moet doen als u meer van Montelukast Sandoz 10 mg heeft ingenomen dan u zou mogen Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ) voor advies. Er werden geen bijwerkingen gerapporteerd in de meeste rapporten van overdosering. De symptomen die het vaakst werden gerapporteerd bij een overdosering bij volwassenen en kinderen, waren buikpijn, slaperigheid, dorst, hoofdpijn, braken en hyperactiviteit. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Montelukast Sandoz 10 mg in te nemen Probeer Montelukast Sandoz 10 mg in te nemen zoals voorgeschreven. Maar als u een dosis vergeet, gaat u gewoon verder met het gebruikelijke schema van een tablet eenmaal per dag. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u stopt met het innemen van Montelukast Sandoz 10 mg Montelukast Sandoz 10 mg kan uw astma alleen behandelen als u het blijft innemen. Het is belangrijk de inname van Montelukast Sandoz 10 mg voort te zetten zolang uw arts het voorschrijft. Het zal helpen om uw astma onder controle te houden. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 3/6

4 Zoals alle geneesmiddelen kan Montelukast Sandoz 10 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. In klinische studies met Montelukast Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten waren de frequentste bijwerkingen (kwamen voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) die werden toegeschreven aan Montelukast Sandoz 10 mg: buikpijn hoofdpijn Sinds het geneesmiddel op de markt werd gebracht, werden ook nog de volgende bijwerkingen gerapporteerd: allergische reacties zoals huiduitslag, zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of de keel die ademhalings- of slikmoeilijkheden kan veroorzaken, jeuk en netelroos vermoeidheid, rusteloosheid, agitatie met inbegrip van agressief gedrag, prikkelbaarheid, bevingen, depressie, duizeligheid, sufheid, hallucinaties, abnormale dromen waaronder nachtmerries en slaapstoornissen, tintelingen/verdoofd gevoel, stuipen zich onwel voelen, gewrichts- of spierpijn, spierkrampen, droge mond, misselijkheid, braken, indigestie, diarree, hepatitis verhoogde bloedingsneiging, blauwe plekken, hartkloppingen zwelling Bij astmapatiënten die werden behandeld met montelukast, werden zeer zeldzame gevallen (kwamen voor bij minder dan 1 gebruiker op de ) gerapporteerd van een combinatie van symptomen zoals griepachtige ziekte, tintelingen of verdoofd gevoel in armen en benen, verergering van de longsymptomen en/of uitslag (Churg-Strausssyndroom). U moet uw arts meteen inlichten als u een of meer van die symptomen krijgt. Vraag uw arts of apotheker voor meer informatie over bijwerkingen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U MONTELUKAST SANDOZ 10 MG Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik het geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Bewaren beneden 30 C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Montelukast Sandoz 10 mg Het werkzame bestanddeel is montelukast. Een tablet bevat 10,4 mg natriummontelukast, wat overeenstemt met 10 mg montelukast. De andere bestanddelen zijn: Kern: lactosemonohydraat, hydroxipropylcellulose type EF, microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat, 4/6

5 Coating: hypromellose 6 cps, titaaandioxide (E 171), macrogol 400, ijzeroxide, geel (E 172), ijzeroxide, rood (E 172) Hoe ziet Montelukast Sandoz 10 mg eruit en wat is de inhoud van de verpakking Beige, vierkante, biconvexe, filmomhulde tablet, gemerkt met 10 aan een kant Verpakt in OPA/Al/pvc/Al-blisterverpakkingen: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 49, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140, 200 tabletten Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Sandoz nv Telecom Gardens Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde Fabrikant Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova Ljubljana Slovenië LEK S.A. ul. Podlipie Stryków Polen Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee Barleben Duitsland Salutas Pharma GmbH Dieselstrasse Gerlingen Duitsland S.C. Sandoz SRL Livezeni Str Nr 7a Targu-Mures Roemenië Sandoz nv Telecom Gardens Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde Registratienummer BE /6

6 Afleveringswijze Geneesmiddel op medisch voorschrift Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen: Verenigd Koninkrijk: Montelukast 10 mg Film-coated Tablets Oostenrijk: Montelukast Sandoz 10 mg - Filmtabletten België: Montelukast Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten Bulgarije: Montelex Tsjechië: CASTISPIR 10 mg Duitsland: Montelukast Sandoz 10 mg Filmtabletten Denemarken: Montelukast Sandoz Estland: Montelukast Sandoz Griekenland : Montelucast/Sandoz Spanje: Montelukast Sandoz 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG Finland: Montelukast Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Frankrijk: MONTELUKAST Sandoz 10 mg, comprimé pelliculé Hongarije: Montelukast Sandoz 10 mg filmtabletta Italië: Montelukast Sandoz 10 mg compresse rivestite con film Litouwen: Montelukast Sandoz 10 mg plėvele dengtos tabletės Nederland: Montelukast Sandoz 10 mg, filmomhulde tabletten Noorwegen: Montelukast Sandoz Polen: Montelukast Sandoz Portugal: Montelucaste Sandoz Roemenië: Astmasan 10 mg Comprimate filmate Zweden: Montelukast Sandoz Slovenië: Mofenstra 10 mg filmsko obložene tablete Slowakije: ASTMASAN 10 mg filmom obalené tablety Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/ /6

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Montelukast Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Montelukast

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Montelukast Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Montelukast Bijsluiter: informatie voor de patiënt Montelukast Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten Montelukast Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Montelukast Sandoz 5 mg kauwtabletten. montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Montelukast Sandoz 5 mg kauwtabletten. montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Montelukast Sandoz 5 mg kauwtabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. AIRATHON 5 mg kauwtabletten Montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. AIRATHON 5 mg kauwtabletten Montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER AIRATHON 5 mg kauwtabletten Montelukast AIRATHON, versie 15 december 2009 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u of uw kind start met het gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. SINGULAIR 10 mg filmomhulde tabletten montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. SINGULAIR 10 mg filmomhulde tabletten montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SINGULAIR 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadine HCl ratiopharm 180 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadinehydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Risedronaat Sandoz 35 mg filmomhulde tabletten. Natriumrisedronaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Risedronaat Sandoz 35 mg filmomhulde tabletten. Natriumrisedronaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Risedronaat Sandoz 35 mg filmomhulde tabletten Natriumrisedronaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. MONTELUKAST TEVA 10 mg FILMOMHULDE TABLETTEN. montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. MONTELUKAST TEVA 10 mg FILMOMHULDE TABLETTEN. montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS MONTELUKAST TEVA 10 mg FILMOMHULDE TABLETTEN montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Sandoz B.V. Page 1/8 Bijsluiter: informatie voor de patiënt Montelukast Sandoz 10 mg, filmomhulde tabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glucomed 625 mg tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

Bijsluiter : Informatie voor gebruikers. Montelukast Apotex 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar

Bijsluiter : Informatie voor gebruikers. Montelukast Apotex 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar Bijsluiter : Informatie voor gebruikers Montelukast Apotex 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar Montelukast Apotex 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast Lees goed

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Montelukast Lannacher 4 mg kauwtabletten Montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Montelukast Lannacher 4 mg kauwtabletten Montelukast Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Montelukast Lannacher 4 mg kauwtabletten Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel gaat innemen

Nadere informatie

MONTELUKAST APOTEX 10 mg, filmomhulde tabletten Module RVG Version 2013_10 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

MONTELUKAST APOTEX 10 mg, filmomhulde tabletten Module RVG Version 2013_10 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2013_10 Page 1 of 6 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast Apotex 10 mg, filmomhulde tabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 10 mg filmomhulde tabletten montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Levocetirizine dihcl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg Levocetirizine dihydrochloride

Levocetirizine dihcl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg Levocetirizine dihydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl 5 PCH, 5mg Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xyzall 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xyzall 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Xyzall 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg Filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg Filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ALLERGO RHINATHIOL 120 mg Filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Fexofenadine HCl 120 PCH, 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, 180 mg Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast EG 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen vanaf 15 jaar montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast EG 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen vanaf 15 jaar montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast EG 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen vanaf 15 jaar montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast Warren 10 mg filmomhulde tabletten Montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast Warren 10 mg filmomhulde tabletten Montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast Warren 10 mg filmomhulde tabletten Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Montelukast Accord 10 mg Filmomhulde tabletten Voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar Montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Montelukast Accord 10 mg Filmomhulde tabletten Voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar Montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Montelukast Accord 10 mg Filmomhulde tabletten Voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Singulair 10 mg, filmomhulde tabletten montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Singulair 10 mg, filmomhulde tabletten montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Singulair 10 mg, filmomhulde tabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v2. 1.3.1.3 Package leaflet november 2009

Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v2. 1.3.1.3 Package leaflet november 2009 Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel Bewaar deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. ALLEGRA TAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. ALLEGRA TAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT ALLEGRA TAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 5 mg kauwtabletten montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 5 mg kauwtabletten montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 5 mg kauwtabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine 2HCl Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine 2HCl Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1509 Pag. 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine 2HCl Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

SmPCPIL044791_ Updated: Page 1 of 6

SmPCPIL044791_ Updated: Page 1 of 6 Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er Montelukast Krka 4 mg kauwtabletten voor kinderen van 2 tot 5 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 5 mg kauwtabletten montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 5 mg kauwtabletten montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 5 mg kauwtabletten montelukast Singulair FI/H/0104/001-004/WS12 &14 Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Sandoz B.V. Page 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT 5 mg, filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Levocetirizine Apotex 5 mg PIL Nederlands 11/2012

Levocetirizine Apotex 5 mg PIL Nederlands 11/2012 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Apotex 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLEGRATAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLEGRATAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLEGRATAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Datum: maart 2015 Pagina: 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1510 Pag. 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast Auro 10 mg, filmomhulde tabletten Voor volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar montelukast Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. TELFAST 180 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. TELFAST 180 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT TELFAST 180 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Macrogol + electrolytes Sandoz, poeder voor drank, zakje Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want

Nadere informatie

BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 10 mg filmomhulde tabletten montelukast

BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Product SINGULAIR 10 mg filmomhulde tablet Farmaceutisch bedrijf (MSD Belgium BVBA/SPRL) BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Lees goed

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 4 mg kauwtabletten montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 4 mg kauwtabletten montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 4 mg kauwtabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

ernstige diabetes met een begin van bewustzijnsverlies nierproblemen hebt leverproblemen hebt alcohol borstvoeding uitgedroogd hartfalen hartinfarct

ernstige diabetes met een begin van bewustzijnsverlies nierproblemen hebt leverproblemen hebt alcohol borstvoeding uitgedroogd hartfalen hartinfarct BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Metformine Sandoz 500 mg filmomhulde tabletten Metformine Sandoz 850 mg filmomhulde tabletten Metforminehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 1. WAT IS CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 MG FILMOMHULDE TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 1. WAT IS CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 MG FILMOMHULDE TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Clopidogrel (HCl) Sandoz 75 mg filmomhulde tabletten Clopidogrel Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1.3.1 Montelukast sodium SPC, Labeling and Package Leaflet NL

1.3.1 Montelukast sodium SPC, Labeling and Package Leaflet NL Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er Montelukast Krka 10 mg filmomhulde tabletten voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Montelukast Apotex 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar.

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Montelukast Apotex 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Montelukast Apotex 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast EG 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Montelukast EG 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast EG 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 tot 5 jaar montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat innemen want er

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lukastang 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lukastang 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lukastang 4 mg kauwtabletten Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar montelukast Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat uw kind start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Molaxole, poeder voor drank. Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Molaxole, poeder voor drank. Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Molaxole, poeder voor drank Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. riluzol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. riluzol Hexal AG Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Riluzol Hexal 50 mg, filmomhulde tabletten riluzol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 24.09.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg Zuigtabletten (ambroxolhydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Tiorfix 100 mg harde capsules Racecadotril Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard Clindamycine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift

Nadere informatie

CetiSandoz 1 mg/ml drank. Cetirizinedihydrochloride

CetiSandoz 1 mg/ml drank. Cetirizinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER CetiSandoz 1 mg/ml drank Cetirizinedihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Sandoz Calcium 500 mg, bruistabletten. Calcium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Sandoz Calcium 500 mg, bruistabletten. Calcium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Sandoz Calcium 500 mg, bruistabletten Calcium Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

SmPCPIL044791_ Updated: Page 1 of 18

SmPCPIL044791_ Updated: Page 1 of 18 Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er Montelukast Krka 4 mg kauwtabletten voor kinderen van 2 tot 5 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Desloratadin Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten Desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Desloratadin Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten Desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Desloratadin Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten Desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten. Betahistine dihydrochloride 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1508 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine - PIL 1/6 - BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie Voor De Gebruiker. Montelukast Aurobindo 10 mg filmomhulde tabletten montelukast

Bijsluiter: Informatie Voor De Gebruiker. Montelukast Aurobindo 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Bijsluiter: Informatie Voor De Gebruiker Montelukast Aurobindo 10 mg filmomhulde tabletten montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 24.09.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Munt 20 mg Zuigtabletten (ambroxolhydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Granisetron Aurobindo 1 mg, filmomhulde tabletten Granisetron Aurobindo 2 mg, filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Granisetron Aurobindo 1 mg, filmomhulde tabletten Granisetron Aurobindo 2 mg, filmomhulde tabletten 1.3.1Bijsluiter Rev.nr. 1502 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Granisetron Aurobindo 1 mg, filmomhulde tabletten Granisetron Aurobindo 2 mg, filmomhulde tabletten granisetron Lees goed

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Montelukast Accord 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar Montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Montelukast Accord 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar Montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Montelukast Accord 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Levocetirizine EG 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Levocetirizine EG 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Levocetirizine EG 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u

Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u Bijsluiter: informatie voor gebruikers Montelukast Accord 4 mg kauwtabletten voor kinderen Voor kinderen van 2 tot 5 jaar Montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Cetirizine Teva 10mg filmomhulde tabletten cetirizinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Cetirizine Teva 10mg filmomhulde tabletten cetirizinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Cetirizine Teva 10mg filmomhulde tabletten cetirizinedihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 4 mg granulaat montelukast

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Singulair 4 mg granulaat montelukast Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Singulair 4 mg granulaat montelukast Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Molaxole, poeder voor drank. Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Molaxole, poeder voor drank. Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Molaxole, poeder voor drank Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Betahistine Mylan 24 mg tabletten. betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Betahistine Mylan 24 mg tabletten. betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Betahistine Mylan 24 mg tabletten betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen,

Nadere informatie

Common Technical Document Montelukast 10 mg (as sodium) tablets

Common Technical Document Montelukast 10 mg (as sodium) tablets Labelling and Package Leaflet page 1/8 1.3.1 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Montelukast 10 mg filmomhulde tabletten Voor volwassenen van 15 jaar en ouder montelukast Lees goed de hele

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. ALLEGRATAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. ALLEGRATAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT ALLEGRATAB 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Desloratadine Glenmark 5mg tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Desloratadine Glenmark 5mg tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Desloratadine Glenmark 5mg tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten

VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sensidoz 13,7 g poeder voor drank, sachet Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 sinaasappel 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie