Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 1/ ACCT Tabellen ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 1/14. 1020674 ACCT Tabellen. 1020637 ACCT DigiDesk. 1020648 ACCT DigiDesk"

Transcriptie

1 Boekhouding & Financiën Bestand Klanten Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers Boekhouding & Financiën Bestand Relaties ondernemingen Wanneer een nieuwe derde aangemaakt wordt met eenzelfde referentie en btw-nummer ACCT Derdenbestand als een bestaande derde van een ander type (klant, leverancier, prospect), zal gevraagd worden om de bestaande derde om te zetten naar het huidige type. Als de referenties dezelfde zijn, maar het btw-nummer verschillend, wordt enkel een waarschuwing weergegeven ACCT Tabellen ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk Boekhouding & Financiën Bestand Tabellen Talen Het tabblad Tekst verzending 2 is enkel nog zichtbaar wanneer het commercieel beheer geïnstalleerd is. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een dubbelklik op de btw-voet om de Basis en btw automatisch in te laten vullen, zal het bij btw-codes voor cocontractanten niet langer voorkomen dat er negatieve waardes verschijnen. Opties BOB-demat Tekenherk. Er wordt nu direct rekening gehouden met het aan- of afvinken van de optie Herkenningsmodellen overnemen in verschillende dossiers. Het dossier moet hiervoor niet langer afgesloten en heropend worden. Bij het aanmaken van de tijdelijke boekingen wordt nu correct rekening gehouden met het % Privé van een rekening. Wanneer bij de keuze van de boekingsrekening gebruik gemaakt wordt van <CTRL> + < >, worden de laatst gebruikte rekeningen voor de derde weergegeven. Als er slechts één rekening is, wordt deze automatisch ingevuld. De bestandslocatie (op de PC of in de Sage-box) wordt nu steeds correct weergegeven in de tooltip van het icoon naast het Documenttype. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 1/14

2 ACCT DigiDesk Wanneer bij het openen van de werkomgeving BOB-demat geen locatie voor de verwerving van documenten opgegeven werd, zal nu een boodschap verschijnen die vraagt om deze locatie te kiezen ACCT DigiDesk In de zone Detail ingave is nu een tooltip beschikbaar die uitlegt hoe het bedrag in Basis en BTW opgesplitst kan worden via een dubbele klik op de gewenste btw-voet ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk Voor het bepalen van het correcte herkenningsmodel wordt nu eerst rekening gehouden met de taal van het document, dan met de taal van de derden en ten slotte met de taal van het dossier. Bij het openen van de werkomgeving BOB-demat wordt nu een waarschuwing getoond als de karakterherkenning (ABBYY) niet actief is. De omschrijving naast de Ref. derde in het kwalificatiescherm van BOB-demat zal nu steeds de juiste informatie tonen. Wanneer een document waarvoor nog geen derdenreferentie opgegeven werd, gekoppeld wordt aan een bestaande boeking, zal bij het aanpassen van het goedkeuringscircuit voor dit document niet langer aangegeven worden dat het herkenningsmodel aangepast werd. Bij het aanpassen van het goedkeuringscircuit van een document gekoppeld aan een bestaande boeking, zal niet langer ten onrechte aangegeven worden dat de btw-gegevens ontbreken. Wanneer een document geïmporteerd wordt in BOB-demat, zal een waarschuwing weergegeven worden als dit document 150Kb per pagina overschrijdt. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 2/14

3 ACCT DigiDesk Wanneer een document geladen wordt in het weergavevoorbeeld, zal de boodschap Laden verschijnen totdat het voorbeeld weergegeven wordt ACCT DigiDesk Bij het toevoegen van een Verwervingsfolder zal de optie Automatische tekenherkenning direct geactiveerd worden ACCT DigiDesk Wanneer een document slechts één pagina telt, zal bij de voorbeeldweergave niet langer een miniatuurafbeelding verschijnen voor de selectie van een pagina ACCT DigiDesk Wanneer in een document slechts één btw-nummer herkend wordt en dit btw-nummer niet toebehoort aan een bestaande derde, zal dit herkende btw-nummer automatisch voorgesteld worden in de betreffende zone van het gedeelte Derdengegevens. Op deze manier kan de derde eenvoudige aangemaakt worden via de knop Derde toevoegen ACCT DigiDesk Boekhouding & Financiën Expert Verwijdering van boekingen Boekhouding & Financiën Expert Decentralisatie van boekingen Wanneer een gecentraliseerd document (dat verworven werd via BOB-demat) verwijderd of gedecentraliseerd wordt via de Expertmodus, zal het bijhorende gedematerialiseerde document opnieuw in BOB-demat verschijnen, met de status Gecontroleerd ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk Een knop met verschillende sorteermogelijkheden voor de documenten in de boomstructuur, werd toegevoegd in de werkomgeving BOB-demat. Voor het ingavescherm dat hoort bij de knop Ingave, zal nu onthouden worden of de gebruiker het weergavescherm voor het gedematerialiseerde document afgesloten heeft of niet. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 3/14

4 ACCT DigiDesk Bij het afdrukken van Verwervingsetiketten kan nu, via een knop, het volgende documentnummer uit het betreffende dagboek als etiketnummer gekozen worden ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk Sage-box In de Sage-box kan nu ook gezocht worden op de Mededeling en Opmerking van de boeking die hoort bij het document. Bij het Koppelen van een document aan een financiële ingave of een diverse verrichting, zal het Boekingsdetail nu zichtbaar zijn tijdens het koppelen. De zone voor de Mededeling in de werkomgeving BOB-demat werd vergroot. In de zone Opmerking bij de Betalingsinformatie, zal de toetsencombinatie <CTRL>+<B> nu gebruikt kunnen worden om de inhoud te kopiëren naar de zone Opmerking. Het suffix van de naam waarmee een nog Onbepaald document voorkomt in de boomstructuur, kan nu meer dan 2 cijfers bevatten. Het is nu mogelijk om een scherm te tonen met hierin de voortgang van de verwerking van de documenten door BOB-demat. Wanneer de cursor in de boomstructuur verplaatst wordt via de pijltjestoetsen, zullen de knooppunten overgeslagen worden. Hierdoor wordt de navigatie versneld. Het is nu mogelijk om meerdere documenten uit de boomstructuur te selecteren en het Documenttype ervoor gelijktijdig aan te passen. De knop voor het gebruik van een Sjabloon werd vervangen door een aanvinkvak. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 4/14

5 ACCT DigiDesk Een nieuwe instelling maakt het mogelijk om, wanneer een document de status gecontroleerd krijgt, in de boomstructuur automatisch over te gaan naar het volgende document ACCT DigiDesk In het centrale gedeelte van de werkomgeving werden knoppen toegevoegd die de navigatie in de boomstructuur toelaten. De pijltjestoetsen zullen eveneens toelatan om in de boomstructuur te navigeren ACCT DigiDesk In het scherm Losstaande documenten kunnen de geselecteerde losstaande documenten nu verwijderd worden. Als het laatste document verwijderd wordt, zal dit scherm automatisch afsluiten ACCT DigiDesk Via de zone Num. kan nu gekozen worden welk documentnummer de boeking van een gedematerialiseerd document zal ontvangen ACCT DigiDesk Een document van het type Onbepaald kan nu ook aan een boeking gekoppeld worden ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk Wanneer een document gekoppeld wordt aan een gecentraliseerde boeking die al een gedematerialiseerd document bevat, zal de tijdelijke boeking die voor dit nieuwe te koppelen document aangemaakt werd, gewist worden. Het herkennen van bedragen door BOB-demat werd verbeterd. Er werd een knop toegevoegd die toelaat om de boomstructuur in de werkomgeving BOBdemat te verbergen/tonen. Er zal niet langer een Access violation optreden bij het openen van BOB-demat wanneer er nog geen documenten verwerkt werden. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 5/14

6 ACCT DigiDesk Bij het verwijderen van een pagina uit een Onbepaald document zal de voorbeeldweergave van het document nu het correcte resultaat tonen ACCT DigiDesk Een optie laat nu toe om BOB-demat zo in te stellen dat het bedrag voor een document nooit automatisch ingevuld wordt ACCT DigiDesk De indeling van de werkomgeving BOB-demat werd aangepast ACCT DigiDesk Wanneer bij het afdrukken van Verwervingsetiketten het Documenttype aangepast wordt, zal het Dagboek nu geïnitialiseerd worden ACCT DigiDesk Sage-box Het Detail van de documenten wordt nu correct weergegeven ACCT DigiDesk Het zal niet langer gebeuren dat bepaalde documenten door BOB-demat omgezet worden naar een blanco pagina ACCT DigiDesk Het opsplitsen van een bundel facturen met verwervingsetiketten, die verbonden dienen te worden met al gecentraliseerde boekingen, zal nu een numerieke waarde toevoegen aan de naam van het initiële PDF-bestand, en deze waarde met één eenheid verhogen per individuele factuur ACCT DigiDesk Bij het verwerven van documenten in PDF-formaat, waarvan de naam het teken ";" bevat, worden deze ";" vervangen door "-", om de foutmelding Invalid stream te voorkomen ACCT DigiDesk De voorkeursinstellingen voor de werkomgeving worden, indien nodig, geherinitialiseerd om de kwalificatiezone correct weer te geven. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 6/14

7 Module Optie Omschrijving BE only LU only Boekhouding & Financiën WorKSpaces Beheer van de ingaven Het is mogelijk om facturen op de klassieke manier in te geven in BOB-demat modus. Deze ACCT DigiDesk modus laat toe om de boomstructuur met de ingescande documenten aan de linkerzijde weer te geven, samen met een voorbeeldweergave van het document aan de rechterzijde ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk Boekhouding & Financiën Raadplegen BOB-demat documenten weergeven De voortgang van de verwerving van documenten door BOB-demat kan via dit menupunt weergegeven worden. Boekhouding & Financiën Raadplegen Goed te keuren documenten Na het verwijderen van een tijdelijke boeking met een verbonden document verworven via BOB-demat, zal deze boeking niet langer ton onrechte zichtbaar zijn bij de Goed te keuren documenten. Het is mogelijk om een manuele opsplitsing van een document uit te voeren, via de knop Opsplitsen. De derde voor een factuur zonder ondernemingsnummer maar met een bankrekeningnummer in BBAN- of IBAN-formaat wordt nu herkend. Etiketten Bij het afdrukken van de Etiketten gecentraliseerde boekingen, worden naast de QR-code ook het fiscale jaar en het documentnummer duidelijk weergegeven, om zo eenvoudig de facturen waarop het etiket aangebracht dient te worden, terug te vinden. De knop Miniaturen tonen in de voorbeeldweergave is enkel beschikbaar wanneer het huidige document meerdere pagina's bevat. Wanneer gekozen werd voor Validatie in BOB-demat voert boekhoudk. centralisatie uit, zal het niet langer gebeuren dat de goedkeuringsstatus van een document geherinitialiseerd wordt na het centraliseren ervan. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 7/14

8 Wanneer het ingavescherm voor een boeking nog geopend is en de werkomgeving BOBdemat ACCT DigiDesk wordt geopend en hierna weer afgesloten, waarbij gevraagd wordt om de gevalideerde documente te centraliseren, zal er geen foutmelding meer optreden ACCT Centralisatie Wanneer een document met de status Gecontroleerd, gecentraliseerd wordt buiten de werkomgeving BOB-demat, zal dit document ook gevalideerd worden in deze werkomgeving (en dus niet langer zichtbaar zijn in de boomstructuur) ACCT Centralisatie ACCT Centralisatie ACCT Centralisatie Boekhouding & Financiën Expert Verwijdering van boekingen Selectie in raadpleegmodus Het hernummeren van boekingen met een Geformatteerde nummering zal nu correct gebeuren. Sage-box Wanneer een document afkomstig uit het commercieel beheer gedecentraliseerd wordt, zal het betrokken PDF-bestand niet langer ten onrechte naar de folder BOBDOCS\TEMP van de Sage-box verplaatst worden. Boekhouding & Financiën WorKSpaces Beheer van de ingaven De verwerkingstijd voor niet gecentraliseerde boekingen bij simulaties, werd geoptimaliseerd ACCT Historiek derden ACCT ACCT Jaarlijkse klantenlisting BTW Overeenstemming BTW - Omzetcijfer Boekhouding & Financiën Raadplegen Dagboeken Het zal niet langer voorkomen dat de knop voor het openen van het document in in de Sage-box ten onrechte actief is. De jaarlijkse klantenlisting houdt nu rekening met de btw-overdracht. De Overeenstemming BTW - Omzetcijfer houdt geen rekening meer met aankoopdocumenten wanneer het beheer van de Btw-overdracht actief is. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 8/14

9 Module Optie Omschrijving BE only LU only Bij een BE btw-aangifte (met beheer van de btw-brieven) zal het niet langer voorkomen ACCT BTW aangifte dat het vak Aanvraag om terugbetaling bij het heropenen van een reeds aangemaakte btw-aangifte of bij het wisselen tussen de tabbladen, niet meer de juiste status heeft ACCT BTW aangifte Bij een BE btw-aangifte (met beheer btw-brieven) kan het vak Aanvraag om terugbetaling niet langer aangevinkt worden wanneer berekend werd dat de btw te betalen is en/of de optie Te recuperen onder het tabblad Betalingsinformatie uitgegrijsd is ACCT BTW aangifte ACCT BTW aangifte ACCT BTW aangifte ACCT BTW aangifte ACCT BTW aangifte Bij een BE btw-aangifte (met beheer btw-brieven) bij het herberekenen van de bedragen via de tandwieltjes-knop zullen deze herberekende bedragen nu ook effectief bewaard worden. Het ML-bestand voor de maandelijkse Luxemburgse btw-aangifte zal niet langer een lege zone <Telephone/> bevatten, waardoor het bestand niet meer geweigerd wordt door de administratie. Wanneer de nieuwe optie Waarschuwen voor aanvraag tot terugbetaling bij door de staat verschuldigde btw aangevinkt wordt, zal een waarschuwing verschijnen dat het vak Aanvraag om terugbetaling eventueel aangevinkt dient te worden bij een btw-aangifte waarbij de btw verschuldigd is door de staat. Wanneer het vak Aanvraag om terugbetaling aangevinkt is maar er is geen btw verschuldigd door de staat, zal bij het openen van de aangifte een waarschuwing verschijnen en zal dit vak afgevinkt worden. De data in het PDF-bestand voor de jaarlijkse Luxemburgse btw-aangifte 2014 zullen nu correct het jaartal 2014 bevatten. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 9/14

10 ACCT BTW aangifte Het afdrukken van een jaarlijkse Luxemburgse btw-aangifte of een Belgische forfaitaire btw-aangifte zal nu correct op de geselecteerde printer gebeuren en niet langer op de standaard Windowsprinter ACCT BTW aangifte De jaarlijkse btw-aangifte voor 2015 is nu beschikbaar ACCT BTW aangifte Forfaitaire BTW (caféhouders) De geavanceerde zoekopdracht (F11) op een manueel aangemaakte analytische sectie, veroorzaakt niet langer een foutmelding op bestanden met de tijdelijke boekingen. Deze analytische sectie wordt echter niet opgenomen in de berekening van de aangifte ACCT Signaletiek dagboeken ACCT Opties ACCT Opties BANK Rekeninguitreksels DEV BOB_link FISTA Import / Export Boekhouding & Financiën Extra Configuratie Dagboekenlijst Het aanpassen van de referentie van een dagboek wordt nu correct doorgevoerd in de tijdelijke boekingen en bij de verbinding tussen PDF-bestanden en boekingen, uitgevoerd via BOB-demat. Boekhouding & Financiën Raadplegen In IGR-modus is de export van de inhoud van rasters beschikbaar vanaf de module Boekhouding Standaard. Algemene configuratie Instellingen Opties In IGR-modus zijn de opties voor de Boekhouding Extra nu toegankelijk. Boekhouding & Financiën WorKSpaces Bankverrichtingen Het zal niet langer voorkomen dat het opsplitsen in brutobedrag en commissie van betalingen via Visa of Mastercard ten onrechte niet uitgevoerd wordt. BOB-link Bij het gebruik van BOBLinkADSADT zullen de memo-velden nu correct geïmporteerd worden. Sage FiSta Situatie Instellingen Geav instellingen Algemeen Beide lijnen van de zone Benaming zullen nu voorkomen op de geëxporteerde PDFbestanden. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 10/14

11 Commercieel beheer Artikels en prijslijsten Artikels De selectie van een bestaand artikel voor het aanmaken van een nieuw artikel via de knop INV Bestand artikels Kopiëren, zal nu de correcte waardes voorstellen voor de hoeveelheden In voorraad, Verkoopprijs Excl. BTW,... en niet langer de wetenschappelijke getalnotatie INV Samengestelde Verbonden artikels Commercieel beheer WorKSpaces Documenten klanten Commercieel beheer WorKSpaces Documenten leveranciers Wanneer bij het ingeven van commerciële documenten gebruik gemaakt wordt van standaardkortingen, zullen de artikels met Bijkomende kosten correct verwerkt worden. De kosten waarop geen korting van toepassing kan zijn, zullen deze ook niet ontvangen INV Instellingen ingave INV Contractenbeheer INV Alle ingaven INV Ingave klanten Facturatie WorKSpaces Documenten klanten Wanneer, in een dossier dat aangemaakt werd via de recuperatie van een bestaand dossier met meerdere facturatiedagboeken, gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot het gratis testen van de module Facturatie, zal het aanpassen van het dagboek in het ingavescherm voor facturen niet langer een boodschap veroorzaken die aangeeft dat het veld TVACMP ontbreekt. Commercieel beheer WorKSpaces Contractbeheer De filter voor de Selectie van klanten tijdens de Facturatie van contracten werkt nu correct. Commercieel beheer WorKSpaces Documenten klanten Het Aangepast gewicht wordt nu correct beheerd bij een gedeeltelijke hergroepering van documenten. Commercieel beheer WorKSpaces Documenten klanten De korting uit de Kortingstabel wordt niet langer systematisch herberekend in functie van de nettoprijs en de eenheidsprijs van de artikels; deze korting wordt enkel nog herberekend in bij het gebruik van gratis artikels. Op deze manier zal de korting steeds overeenstemmen met deze uit de Kortingstabel en niet langer een approximatieve waarde met decimalen opleveren. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 11/14

12 Commercieel beheer WorKSpaces Documenten klanten INV Ingave klanten Wanneer de geleverde hoeveelheid van een artikel gewist wordt (lege kolom), zal het totaalbedrag van de factuur aangepast worden in functie van deze aanpassing INV Ingave klanten INV Afdrukken documenten INV Serienummers POS Ingaven Commercieel beheer WorKSpaces Documenten klanten Het is nu mogelijk om de documenten in ML-formaat te exporteren via de export-knop, op voorwaarde dat de module einvoice niet beschikbaar is. Algemene configuratie Instellingen Opties Algemeen Afdrukken De optie Het lettertype in de PDF-bestanden vastleggen geldt nu ook voor de afdrukken uit het Commercieel beheer. Commercieel beheer Raadplegen Historiek serienummers De historiek van de serienummers houdt nu rekening met de diverse bewerkingen op de verschillende documenttypes : aanpassing van de inhoud van een factuur, wissen van een zendnota of een creditnota,... Verkooppunt Verwerking Beheer van de tickets Het uur van het ticket wordt niet langer bijgewerkt bij het aanpassen van dit ticket PRESTA Agenda SYS Menu? SYS Menu? SYS Installatie BOB-presta Planning Agenda De synchronisatie van de afspraken met Outlook 2013 verloop nu correct. Boekhouding & Financiën? Info Details Het aantal gebruikers met IGR consultatierechten wordt nu correct weergegeven. Boekhouding & Financiën? Info Details De gekozen optie voor BOB-demat (Standard, Corporate, Accounting) wordt nu aangegeven. BOBSystem Bestand Werkstations BOB-demat Bij het verwijderen van een werkstation zal nu een waarschuwingsboodschap verschijnen om aan te geven dat de lokale documenten die nog niet verwerkt werden op dit station, niet in BOB-demat opgenomen zullen worden. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 12/14

13 SYS Installatie Bijwerken dossiers In het bestand BOB.INI zal het commando ASKVAT=YES in de sectie [OPTIONS] toelaten om het bijwerken te onderbreken met de vraag Do you vant to update vat? Bij een positief antwoord worden de btw-codes bijgewerkt; bij een negatief antwoord zal het bijwerken niet uitgevoerd worden SYS Recuperatie Expert M BOBSystem Bestand Nieuw dossier Import van standaardgegevens Bij de recuperatie van Expert M worden de velden tdverkoop_uwref en tdaankoop_uwref nu ook gerecupereerd. Boekhouding & Financiën Extra Onderhoud van gegevens Boekhoudkundige testen SYS Recuperatie De boekhoudkundige test 4 zal niet langer ten onrechte fout zijn bij een uit Winbooks Winbooks gerecupereerd dossier SYS SYS SYS SYS SYS Satelliet/autonome facturatie Satelliet/autonome facturatie Satelliet/autonome facturatie Satelliet/autonome facturatie Satelliet/autonome facturatie Werkomgeving Sage efidiciairy Er werden enkele esthetische aanpassingen uitgevoerd aan de werkomgeving Sage efiduciairy. Algemene configuratie Uitwisseling van gegevens Bij het aanmaken van het transferbestand voor de fiduciaire zal niet langer een foutmelding optreden. Algemene configuratie Uitwisseling van gegevens Bij het recupereren van een transferbestand van Sage DigiDesk, met PDF-bestanden waarvoor de naam geaccentueerde tekens bevat, zullen de PDF-bestanden nu correct teruggevonden worden in de Sage-box. Sage efiduciary platform Voor een verhoogde veiligheid werd overgeschakeld naar het TLSv1 protocol. BOBSystem Communicatie Recuperatie van een dossier Een duidelijke boodschap wordt weergegeven wanneer, bij het recupereren van een Sage DigiDesk dossier door de fiduciaire, een derde uit Sage DigiDesk reeds beschikt over een btw-nummer dat bij de fiduciaire aan een andere derde is toegekend. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 13/14

14 SYS Sage efiduciary platform AC_ACCOUN niet langer geblokkeerd blijven. Satelliet/autonome Wanneer de documenten uit een ontvangen transferbestand gevalideerd werden in BOBdemat, zal bij een nieuwe recuperatie van een ander transferbestand de facturatie tabel SYS Synchronisatie Sage BOB 50 / Sage CRM Synchro CRM Wanneer een derde komende vanuit Sage BOB 50 gewist wordt in Sage CRM, zal bij een volgende synchronisatie voorgesteld worden om deze derde opnieuw aan te maken SYS Gebruikers SYS Gebruikers SYS Gebruikers Beheer benoemde gebruikers Het zal niet langer gebeuren dat een gebruiker ten onrechte de status Enkel BOB-presta krijgt wanneer deze module niet aanwezig is. Bureaublad Sage BOB 50 Bij een autonome facturatie met een verbinding met een fiduciaire en een IGR-licentie, zullen de menupunten voor de boekhouding correct getoond worden. Algemene configuratie Instellingen Beheer benoemde gebruikers Het scherm Beheer van de benoemde gebruikers is nu ook toegankelijk via het menu, maar enkel voor systeemgebruikers. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 14/14

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017 Derdenbestand Boekhouding & Financiën Bestand Klanten Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers Boekhouding & Financiën Bestand Relaties ondernemingen De verbinding met Google Maps in de derdenfiches

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Omschrijving... 3 Licentie... 3 Transfer methode... 4 Beveiliging... 5 Dagboeken bestemd voor de ingaven op afstand... 5 Tabellen Derden

Nadere informatie

Module Optie Omschrijving BE only LU only Boekhouding & Financiën Bestand Klanten Fiche

Module Optie Omschrijving BE only LU only Boekhouding & Financiën Bestand Klanten Fiche Boekhouding & Financiën Bestand Klanten Fiche 1022512 ACCT Derdenbestand Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers Fiche Bij het gebruik van de knop CompanyWeb wordt het huisnummer nu correct overgenomen

Nadere informatie

Opleidingen op afstand van Sage

Opleidingen op afstand van Sage Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50 Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar

Nadere informatie

«Praktische gids» BTW Brieven

«Praktische gids» BTW Brieven 11/09/01 50E/v2.31/F/PG001.01 «Praktische gids» BTW Brieven Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Expert Oplossing Sage BOB 50 Expert 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus

Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 Expert EIR - JGR Modus Januari 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Installatie van de standaard te gebruiken waarden... 5 a. Referenties van de

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving voor

Nadere informatie

«Praktische gids» Centraal beheer van de Dossiers

«Praktische gids» Centraal beheer van de Dossiers 13/01/01 50E/v4.00/F/PG002.01 «Praktische gids» Centraal beheer van de Dossiers Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Expert Oplossing Sage BOB 50 Expert 2 Hoewel aan deze uitgave

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 VZW en Onderwijsinstellingen. EIR-JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 VZW en Onderwijsinstellingen. EIR-JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 VZW en Onderwijsinstellingen EIR-JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

Praktische gids Btw-aangifte

Praktische gids Btw-aangifte B50/v5.00/F/PG026.01-15/04/01 Btw-aangifte Praktische gids Btw-aangifte Sage BOB 50 Financieel Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg werd besteed en de auteurs beroep deden op betrouwbare

Nadere informatie

Praktische gids Contractbeheer

Praktische gids Contractbeheer B50/v5.00/C/PG007-15/02/16 Contractbeheer Praktische gids Contractbeheer Sage BOB 50 Commercieel beheer Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg werd besteed en de auteurs beroep deden op betrouwbare

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import. Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 In Count-e 3.0 is niet alleen de lay-out veranderd maar zijn er ook inhoudelijk verschillende functionaliteiten gewijzigd. In dit formulier geven we een overzicht van

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Algemeen tarief. Tarief enkel geldig voor licenties onder Belgische wetgeving. Sage BOB 50 kmo EIR-/JGR-modus

Algemeen tarief. Tarief enkel geldig voor licenties onder Belgische wetgeving. Sage BOB 50 kmo EIR-/JGR-modus Algemeen tarief Tarief enkel geldig voor licenties onder Belgische wetgeving Sage BOB 50 kmo EIR-/-modus Juni 2015 Sage BOB 50 SQL - Boekhouding en Financiën Tarief kmo - EIR-/-modus Basis Pack Pack +

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash INHOUD I Inleiding... 3 II Algemene voorstelling... 4 III Beheer van openstaande posten klant... 5 a. Vervaldagbalans klant raadplegen... 5 b. Analyse

Nadere informatie

Praktische gids Gamma-artikels

Praktische gids Gamma-artikels B50/v5.00/G/PG025.01-15/03/31 Gamma-artikels Praktische gids Gamma-artikels Sage BOB 50 Commercieel beheer Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg werd besteed en de auteurs beroep deden op

Nadere informatie

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB SOFTWARE 3.1 WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB Software December 2004 1 TER HERINNERING : HET FUNCTIONEREN VAN DE MODULE VASTE ACTIVA 1. Basisconfiguratie Extra Configuratie Opties Vaste activa. Extra

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

«Praktische gids» DigiDesk - Inkomende documenten

«Praktische gids» DigiDesk - Inkomende documenten 13/04/01 B50/v4.00/F/PG016.01 «Praktische gids» DigiDesk - Inkomende documenten Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst

Nadere informatie

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel.

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel. Expert/M Plus Importeren saldibalans uit Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 DE STRUCTUUR VAN DE SALDIBALANS IN MS EXCEL... 3 DE HOOFDING... 3 DE SALDIBALANS...

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Naar aanleiding van meldingen en wensen van klanten hebben wij een nieuwe versie van Factuur2King uitgebracht, versie 2.0.2. De volgende wijzigingen zijn in

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid.

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid. Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 PRINCIPE IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKWIJZE... 4 DOSSIERGEGEVENS... 4 AAN- EN VERKOOPDAGBOEKEN... 5 INSTELLINGEN...

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Onlinefact Gebruikershandleiding. Versie 0.1

Onlinefact Gebruikershandleiding. Versie 0.1 Onlinefact Gebruikershandleiding Versie 0.1 Inhoud VERSCHILLENDE FUNCTIES EN VENSTERS... 3 1.1 MENU DOCUMENTEN... 3 1.2 MENU LIJNEN AANPASSEN... 3 1.3 MENU AANKOOP/VERKOOP... 4 1.4 DOCUMENTENLIJST FILTEREN...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

«Praktische gids» Verworpen Uitgaven

«Praktische gids» Verworpen Uitgaven 11/04/01 B50/v2.31/F/PG005.01 «Praktische gids» Verworpen Uitgaven Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Nieuwigheden i.v.m. facturen in DC-Account

Nieuwigheden i.v.m. facturen in DC-Account Nieuwigheden i.v.m. facturen in DC-Account 1 Algemeen... 2 1.1 Update... 2 1.2 Handleiding... 2 2 Instellingen voor facturen... 2 2.1 Gegevens op facturen... 2 2.2 Dossierbeheer Instellingen Facturen...

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Versie 3.0 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE MODULE COMMERCIEEL BEHEER VERSIE 3.0

Versie 3.0 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE MODULE COMMERCIEEL BEHEER VERSIE 3.0 Versie 3.0 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE MODULE COMMERCIEEL BEHEER VERSIE 3.0 Inhoudstafel DE NIEUWE CONFIGURATIEOPTIES... 4 TABBLAD Opties... 4 Aankopen in buitenlandse valuta en Verkopen in buitenlandse valuta...

Nadere informatie

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM CRM DOCUMENTS GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 21.04.2016 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM Documents Algemene informatie...

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Tot nu toe was het alleen mogelijk om in de database opgeslagen documenten alleen te openen

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1 NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1.CONTROLE BLOKKERING ALGEMENE/ANALYTISCHE REKENING Na ingave van een algemene of analytische rekening (in Commerce en Finance) wordt er een controle uitgevoerd

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Antigone zaalverhuur Aanpassingen versie 12.04

Antigone zaalverhuur Aanpassingen versie 12.04 Inhoud Inhoud... 1 Zaalverhuur : Dupliceren van een reservatie... 2 Zaalverhuur : Dagoverzicht met horizontale lay-out... 3 Zaalverhuur : Weekoverzicht met horizontale lay-out... 5 Zaalverhuur : Historiek

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

«Praktische gids» Leverancierscyclus

«Praktische gids» Leverancierscyclus 13/02/01 B50/v4.00/C/PG010.01 «Praktische gids» Leverancierscyclus Commercieel beheer Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Jaarlijkse BTW-listing

Jaarlijkse BTW-listing Algemeen Ieder jaar -voor 31 maart- moet U de BTW-listing indienen. Deze bevat een lijst van de BTWplichtige klanten waaraan U gefactureerd hebt in het voorgaande jaar. De aangifte moet U electronisch

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Briljant Serienummers

Briljant Serienummers Briljant Serienummers Inhoud 1. Serienummers 1 Werken met serienummers 1 De instellingen voor de serienummers 2 Serienummers ingeven bij de levering 3 Serienummers ingeven bij de aflevering 5 De historiek

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Handleiding FORFAITAIRE BEREKENINGSBLADEN

Handleiding FORFAITAIRE BEREKENINGSBLADEN Handleiding FORFAITAIRE BEREKENINGSBLADEN 1 Algemene werking Deze module laat toe om zelf een forfaitair berekeningsblad af te drukken overeenkomstig de normen van de Administratie. Deze forfaitaire rapporten

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

News Super Medewerker maart 2015

News Super Medewerker maart 2015 News Super Medewerker maart 2015 1 Importeren van de gegevens van eregistratie... 2 1.1 Wat wordt er vanuit eregistratie geïmporteerd?... 2 1.2 Hoe worden de gegevens geïmporteerd?... 2 1.3 Waar kan u

Nadere informatie

Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 2.1

Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 2.1 Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 2.1 Beste Isabel-gebruiker, Isabel 6 versie 2.1 bevat heel wat nieuwigheden. Dankzij uw opmerkingen via de helpdesk of via tevredenheidsenquêtes, hebben

Nadere informatie

Archivering Versie 2.5 Maart0 2003

Archivering Versie 2.5 Maart0 2003 Archivering Versie 2.5 Maart0 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Praktisch Dossier... 4 Archivering van een fiscaal boekjaar... 4 Archivering van de gegevens... 4 Transfer naar een verplaatsbare eenheid...

Nadere informatie

«Praktische gids» Klantencyclus

«Praktische gids» Klantencyclus 13/02/01 B50/v4.00/C/PG009.01 «Praktische gids» Klantencyclus Commercieel beheer Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN INLEIDING Zoals bepaald in artikel 53 quinquies van het BTW Wetboek, is de grote meerderheid van de entiteiten BTW-plichtig en dienen ze

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Standard. SnelStart 12 koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Standard. SnelStart 12 koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Standard SnelStart 12 koppeling WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Inleiding Deze module stelt u in staat om uw debiteuren, facturen, crediteuren en inkoopfacturen

Nadere informatie

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan. Vlajo Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach 1. Praktische informatie 1.1 Webadres www.vlajoboekhouding.be 1.2 Login en paswoord Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Nadere informatie

: Release-notes TIC v2.5.0

: Release-notes TIC v2.5.0 Onderwerp : Release-notes TIC v2.5.0 Nieuwe / gewijzigde functionaliteit TIC - In prijslijsten (en kortingsgroepen) wordt nu ook negatieve korting ondersteund. Echter, het kan wenselijk zijn om de artikelprijs

Nadere informatie

Twinfield Handleiding

Twinfield Handleiding Twinfield Handleiding Auteur: Website: E-mail : Martijn Mengerink www.biedmeer.nl support@biedmeer.nl Datum Versie Opmerking 27-12-2013 V1.0 Initiële opzet Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Instellingen

Nadere informatie

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie... 3 Opstellen van een budget...3 Budgetbeheer met BOB Software... 4 Werkwijze... 5 Parameters... 5 Bepalen van de evolutienormen...

Nadere informatie

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0 S A N I T R A C E BESLAG Versie 1.0 25 oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1. Beslag identificeren... 3 2. Beheer beslag Creatie... 5 2.1. Creatie vanuit de inrichting... 5 2.2. Standaardwaarden... 6 2.3. Velden

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie