Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 1/ ACCT Tabellen ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 1/14. 1020674 ACCT Tabellen. 1020637 ACCT DigiDesk. 1020648 ACCT DigiDesk"

Transcriptie

1 Boekhouding & Financiën Bestand Klanten Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers Boekhouding & Financiën Bestand Relaties ondernemingen Wanneer een nieuwe derde aangemaakt wordt met eenzelfde referentie en btw-nummer ACCT Derdenbestand als een bestaande derde van een ander type (klant, leverancier, prospect), zal gevraagd worden om de bestaande derde om te zetten naar het huidige type. Als de referenties dezelfde zijn, maar het btw-nummer verschillend, wordt enkel een waarschuwing weergegeven ACCT Tabellen ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk Boekhouding & Financiën Bestand Tabellen Talen Het tabblad Tekst verzending 2 is enkel nog zichtbaar wanneer het commercieel beheer geïnstalleerd is. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een dubbelklik op de btw-voet om de Basis en btw automatisch in te laten vullen, zal het bij btw-codes voor cocontractanten niet langer voorkomen dat er negatieve waardes verschijnen. Opties BOB-demat Tekenherk. Er wordt nu direct rekening gehouden met het aan- of afvinken van de optie Herkenningsmodellen overnemen in verschillende dossiers. Het dossier moet hiervoor niet langer afgesloten en heropend worden. Bij het aanmaken van de tijdelijke boekingen wordt nu correct rekening gehouden met het % Privé van een rekening. Wanneer bij de keuze van de boekingsrekening gebruik gemaakt wordt van <CTRL> + < >, worden de laatst gebruikte rekeningen voor de derde weergegeven. Als er slechts één rekening is, wordt deze automatisch ingevuld. De bestandslocatie (op de PC of in de Sage-box) wordt nu steeds correct weergegeven in de tooltip van het icoon naast het Documenttype. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 1/14

2 ACCT DigiDesk Wanneer bij het openen van de werkomgeving BOB-demat geen locatie voor de verwerving van documenten opgegeven werd, zal nu een boodschap verschijnen die vraagt om deze locatie te kiezen ACCT DigiDesk In de zone Detail ingave is nu een tooltip beschikbaar die uitlegt hoe het bedrag in Basis en BTW opgesplitst kan worden via een dubbele klik op de gewenste btw-voet ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk Voor het bepalen van het correcte herkenningsmodel wordt nu eerst rekening gehouden met de taal van het document, dan met de taal van de derden en ten slotte met de taal van het dossier. Bij het openen van de werkomgeving BOB-demat wordt nu een waarschuwing getoond als de karakterherkenning (ABBYY) niet actief is. De omschrijving naast de Ref. derde in het kwalificatiescherm van BOB-demat zal nu steeds de juiste informatie tonen. Wanneer een document waarvoor nog geen derdenreferentie opgegeven werd, gekoppeld wordt aan een bestaande boeking, zal bij het aanpassen van het goedkeuringscircuit voor dit document niet langer aangegeven worden dat het herkenningsmodel aangepast werd. Bij het aanpassen van het goedkeuringscircuit van een document gekoppeld aan een bestaande boeking, zal niet langer ten onrechte aangegeven worden dat de btw-gegevens ontbreken. Wanneer een document geïmporteerd wordt in BOB-demat, zal een waarschuwing weergegeven worden als dit document 150Kb per pagina overschrijdt. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 2/14

3 ACCT DigiDesk Wanneer een document geladen wordt in het weergavevoorbeeld, zal de boodschap Laden verschijnen totdat het voorbeeld weergegeven wordt ACCT DigiDesk Bij het toevoegen van een Verwervingsfolder zal de optie Automatische tekenherkenning direct geactiveerd worden ACCT DigiDesk Wanneer een document slechts één pagina telt, zal bij de voorbeeldweergave niet langer een miniatuurafbeelding verschijnen voor de selectie van een pagina ACCT DigiDesk Wanneer in een document slechts één btw-nummer herkend wordt en dit btw-nummer niet toebehoort aan een bestaande derde, zal dit herkende btw-nummer automatisch voorgesteld worden in de betreffende zone van het gedeelte Derdengegevens. Op deze manier kan de derde eenvoudige aangemaakt worden via de knop Derde toevoegen ACCT DigiDesk Boekhouding & Financiën Expert Verwijdering van boekingen Boekhouding & Financiën Expert Decentralisatie van boekingen Wanneer een gecentraliseerd document (dat verworven werd via BOB-demat) verwijderd of gedecentraliseerd wordt via de Expertmodus, zal het bijhorende gedematerialiseerde document opnieuw in BOB-demat verschijnen, met de status Gecontroleerd ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk Een knop met verschillende sorteermogelijkheden voor de documenten in de boomstructuur, werd toegevoegd in de werkomgeving BOB-demat. Voor het ingavescherm dat hoort bij de knop Ingave, zal nu onthouden worden of de gebruiker het weergavescherm voor het gedematerialiseerde document afgesloten heeft of niet. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 3/14

4 ACCT DigiDesk Bij het afdrukken van Verwervingsetiketten kan nu, via een knop, het volgende documentnummer uit het betreffende dagboek als etiketnummer gekozen worden ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk Sage-box In de Sage-box kan nu ook gezocht worden op de Mededeling en Opmerking van de boeking die hoort bij het document. Bij het Koppelen van een document aan een financiële ingave of een diverse verrichting, zal het Boekingsdetail nu zichtbaar zijn tijdens het koppelen. De zone voor de Mededeling in de werkomgeving BOB-demat werd vergroot. In de zone Opmerking bij de Betalingsinformatie, zal de toetsencombinatie <CTRL>+<B> nu gebruikt kunnen worden om de inhoud te kopiëren naar de zone Opmerking. Het suffix van de naam waarmee een nog Onbepaald document voorkomt in de boomstructuur, kan nu meer dan 2 cijfers bevatten. Het is nu mogelijk om een scherm te tonen met hierin de voortgang van de verwerking van de documenten door BOB-demat. Wanneer de cursor in de boomstructuur verplaatst wordt via de pijltjestoetsen, zullen de knooppunten overgeslagen worden. Hierdoor wordt de navigatie versneld. Het is nu mogelijk om meerdere documenten uit de boomstructuur te selecteren en het Documenttype ervoor gelijktijdig aan te passen. De knop voor het gebruik van een Sjabloon werd vervangen door een aanvinkvak. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 4/14

5 ACCT DigiDesk Een nieuwe instelling maakt het mogelijk om, wanneer een document de status gecontroleerd krijgt, in de boomstructuur automatisch over te gaan naar het volgende document ACCT DigiDesk In het centrale gedeelte van de werkomgeving werden knoppen toegevoegd die de navigatie in de boomstructuur toelaten. De pijltjestoetsen zullen eveneens toelatan om in de boomstructuur te navigeren ACCT DigiDesk In het scherm Losstaande documenten kunnen de geselecteerde losstaande documenten nu verwijderd worden. Als het laatste document verwijderd wordt, zal dit scherm automatisch afsluiten ACCT DigiDesk Via de zone Num. kan nu gekozen worden welk documentnummer de boeking van een gedematerialiseerd document zal ontvangen ACCT DigiDesk Een document van het type Onbepaald kan nu ook aan een boeking gekoppeld worden ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk Wanneer een document gekoppeld wordt aan een gecentraliseerde boeking die al een gedematerialiseerd document bevat, zal de tijdelijke boeking die voor dit nieuwe te koppelen document aangemaakt werd, gewist worden. Het herkennen van bedragen door BOB-demat werd verbeterd. Er werd een knop toegevoegd die toelaat om de boomstructuur in de werkomgeving BOBdemat te verbergen/tonen. Er zal niet langer een Access violation optreden bij het openen van BOB-demat wanneer er nog geen documenten verwerkt werden. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 5/14

6 ACCT DigiDesk Bij het verwijderen van een pagina uit een Onbepaald document zal de voorbeeldweergave van het document nu het correcte resultaat tonen ACCT DigiDesk Een optie laat nu toe om BOB-demat zo in te stellen dat het bedrag voor een document nooit automatisch ingevuld wordt ACCT DigiDesk De indeling van de werkomgeving BOB-demat werd aangepast ACCT DigiDesk Wanneer bij het afdrukken van Verwervingsetiketten het Documenttype aangepast wordt, zal het Dagboek nu geïnitialiseerd worden ACCT DigiDesk Sage-box Het Detail van de documenten wordt nu correct weergegeven ACCT DigiDesk Het zal niet langer gebeuren dat bepaalde documenten door BOB-demat omgezet worden naar een blanco pagina ACCT DigiDesk Het opsplitsen van een bundel facturen met verwervingsetiketten, die verbonden dienen te worden met al gecentraliseerde boekingen, zal nu een numerieke waarde toevoegen aan de naam van het initiële PDF-bestand, en deze waarde met één eenheid verhogen per individuele factuur ACCT DigiDesk Bij het verwerven van documenten in PDF-formaat, waarvan de naam het teken ";" bevat, worden deze ";" vervangen door "-", om de foutmelding Invalid stream te voorkomen ACCT DigiDesk De voorkeursinstellingen voor de werkomgeving worden, indien nodig, geherinitialiseerd om de kwalificatiezone correct weer te geven. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 6/14

7 Module Optie Omschrijving BE only LU only Boekhouding & Financiën WorKSpaces Beheer van de ingaven Het is mogelijk om facturen op de klassieke manier in te geven in BOB-demat modus. Deze ACCT DigiDesk modus laat toe om de boomstructuur met de ingescande documenten aan de linkerzijde weer te geven, samen met een voorbeeldweergave van het document aan de rechterzijde ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk ACCT DigiDesk Boekhouding & Financiën Raadplegen BOB-demat documenten weergeven De voortgang van de verwerving van documenten door BOB-demat kan via dit menupunt weergegeven worden. Boekhouding & Financiën Raadplegen Goed te keuren documenten Na het verwijderen van een tijdelijke boeking met een verbonden document verworven via BOB-demat, zal deze boeking niet langer ton onrechte zichtbaar zijn bij de Goed te keuren documenten. Het is mogelijk om een manuele opsplitsing van een document uit te voeren, via de knop Opsplitsen. De derde voor een factuur zonder ondernemingsnummer maar met een bankrekeningnummer in BBAN- of IBAN-formaat wordt nu herkend. Etiketten Bij het afdrukken van de Etiketten gecentraliseerde boekingen, worden naast de QR-code ook het fiscale jaar en het documentnummer duidelijk weergegeven, om zo eenvoudig de facturen waarop het etiket aangebracht dient te worden, terug te vinden. De knop Miniaturen tonen in de voorbeeldweergave is enkel beschikbaar wanneer het huidige document meerdere pagina's bevat. Wanneer gekozen werd voor Validatie in BOB-demat voert boekhoudk. centralisatie uit, zal het niet langer gebeuren dat de goedkeuringsstatus van een document geherinitialiseerd wordt na het centraliseren ervan. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 7/14

8 Wanneer het ingavescherm voor een boeking nog geopend is en de werkomgeving BOBdemat ACCT DigiDesk wordt geopend en hierna weer afgesloten, waarbij gevraagd wordt om de gevalideerde documente te centraliseren, zal er geen foutmelding meer optreden ACCT Centralisatie Wanneer een document met de status Gecontroleerd, gecentraliseerd wordt buiten de werkomgeving BOB-demat, zal dit document ook gevalideerd worden in deze werkomgeving (en dus niet langer zichtbaar zijn in de boomstructuur) ACCT Centralisatie ACCT Centralisatie ACCT Centralisatie Boekhouding & Financiën Expert Verwijdering van boekingen Selectie in raadpleegmodus Het hernummeren van boekingen met een Geformatteerde nummering zal nu correct gebeuren. Sage-box Wanneer een document afkomstig uit het commercieel beheer gedecentraliseerd wordt, zal het betrokken PDF-bestand niet langer ten onrechte naar de folder BOBDOCS\TEMP van de Sage-box verplaatst worden. Boekhouding & Financiën WorKSpaces Beheer van de ingaven De verwerkingstijd voor niet gecentraliseerde boekingen bij simulaties, werd geoptimaliseerd ACCT Historiek derden ACCT ACCT Jaarlijkse klantenlisting BTW Overeenstemming BTW - Omzetcijfer Boekhouding & Financiën Raadplegen Dagboeken Het zal niet langer voorkomen dat de knop voor het openen van het document in in de Sage-box ten onrechte actief is. De jaarlijkse klantenlisting houdt nu rekening met de btw-overdracht. De Overeenstemming BTW - Omzetcijfer houdt geen rekening meer met aankoopdocumenten wanneer het beheer van de Btw-overdracht actief is. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 8/14

9 Module Optie Omschrijving BE only LU only Bij een BE btw-aangifte (met beheer van de btw-brieven) zal het niet langer voorkomen ACCT BTW aangifte dat het vak Aanvraag om terugbetaling bij het heropenen van een reeds aangemaakte btw-aangifte of bij het wisselen tussen de tabbladen, niet meer de juiste status heeft ACCT BTW aangifte Bij een BE btw-aangifte (met beheer btw-brieven) kan het vak Aanvraag om terugbetaling niet langer aangevinkt worden wanneer berekend werd dat de btw te betalen is en/of de optie Te recuperen onder het tabblad Betalingsinformatie uitgegrijsd is ACCT BTW aangifte ACCT BTW aangifte ACCT BTW aangifte ACCT BTW aangifte ACCT BTW aangifte Bij een BE btw-aangifte (met beheer btw-brieven) bij het herberekenen van de bedragen via de tandwieltjes-knop zullen deze herberekende bedragen nu ook effectief bewaard worden. Het ML-bestand voor de maandelijkse Luxemburgse btw-aangifte zal niet langer een lege zone <Telephone/> bevatten, waardoor het bestand niet meer geweigerd wordt door de administratie. Wanneer de nieuwe optie Waarschuwen voor aanvraag tot terugbetaling bij door de staat verschuldigde btw aangevinkt wordt, zal een waarschuwing verschijnen dat het vak Aanvraag om terugbetaling eventueel aangevinkt dient te worden bij een btw-aangifte waarbij de btw verschuldigd is door de staat. Wanneer het vak Aanvraag om terugbetaling aangevinkt is maar er is geen btw verschuldigd door de staat, zal bij het openen van de aangifte een waarschuwing verschijnen en zal dit vak afgevinkt worden. De data in het PDF-bestand voor de jaarlijkse Luxemburgse btw-aangifte 2014 zullen nu correct het jaartal 2014 bevatten. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 9/14

10 ACCT BTW aangifte Het afdrukken van een jaarlijkse Luxemburgse btw-aangifte of een Belgische forfaitaire btw-aangifte zal nu correct op de geselecteerde printer gebeuren en niet langer op de standaard Windowsprinter ACCT BTW aangifte De jaarlijkse btw-aangifte voor 2015 is nu beschikbaar ACCT BTW aangifte Forfaitaire BTW (caféhouders) De geavanceerde zoekopdracht (F11) op een manueel aangemaakte analytische sectie, veroorzaakt niet langer een foutmelding op bestanden met de tijdelijke boekingen. Deze analytische sectie wordt echter niet opgenomen in de berekening van de aangifte ACCT Signaletiek dagboeken ACCT Opties ACCT Opties BANK Rekeninguitreksels DEV BOB_link FISTA Import / Export Boekhouding & Financiën Extra Configuratie Dagboekenlijst Het aanpassen van de referentie van een dagboek wordt nu correct doorgevoerd in de tijdelijke boekingen en bij de verbinding tussen PDF-bestanden en boekingen, uitgevoerd via BOB-demat. Boekhouding & Financiën Raadplegen In IGR-modus is de export van de inhoud van rasters beschikbaar vanaf de module Boekhouding Standaard. Algemene configuratie Instellingen Opties In IGR-modus zijn de opties voor de Boekhouding Extra nu toegankelijk. Boekhouding & Financiën WorKSpaces Bankverrichtingen Het zal niet langer voorkomen dat het opsplitsen in brutobedrag en commissie van betalingen via Visa of Mastercard ten onrechte niet uitgevoerd wordt. BOB-link Bij het gebruik van BOBLinkADSADT zullen de memo-velden nu correct geïmporteerd worden. Sage FiSta Situatie Instellingen Geav instellingen Algemeen Beide lijnen van de zone Benaming zullen nu voorkomen op de geëxporteerde PDFbestanden. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 10/14

11 Commercieel beheer Artikels en prijslijsten Artikels De selectie van een bestaand artikel voor het aanmaken van een nieuw artikel via de knop INV Bestand artikels Kopiëren, zal nu de correcte waardes voorstellen voor de hoeveelheden In voorraad, Verkoopprijs Excl. BTW,... en niet langer de wetenschappelijke getalnotatie INV Samengestelde Verbonden artikels Commercieel beheer WorKSpaces Documenten klanten Commercieel beheer WorKSpaces Documenten leveranciers Wanneer bij het ingeven van commerciële documenten gebruik gemaakt wordt van standaardkortingen, zullen de artikels met Bijkomende kosten correct verwerkt worden. De kosten waarop geen korting van toepassing kan zijn, zullen deze ook niet ontvangen INV Instellingen ingave INV Contractenbeheer INV Alle ingaven INV Ingave klanten Facturatie WorKSpaces Documenten klanten Wanneer, in een dossier dat aangemaakt werd via de recuperatie van een bestaand dossier met meerdere facturatiedagboeken, gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot het gratis testen van de module Facturatie, zal het aanpassen van het dagboek in het ingavescherm voor facturen niet langer een boodschap veroorzaken die aangeeft dat het veld TVACMP ontbreekt. Commercieel beheer WorKSpaces Contractbeheer De filter voor de Selectie van klanten tijdens de Facturatie van contracten werkt nu correct. Commercieel beheer WorKSpaces Documenten klanten Het Aangepast gewicht wordt nu correct beheerd bij een gedeeltelijke hergroepering van documenten. Commercieel beheer WorKSpaces Documenten klanten De korting uit de Kortingstabel wordt niet langer systematisch herberekend in functie van de nettoprijs en de eenheidsprijs van de artikels; deze korting wordt enkel nog herberekend in bij het gebruik van gratis artikels. Op deze manier zal de korting steeds overeenstemmen met deze uit de Kortingstabel en niet langer een approximatieve waarde met decimalen opleveren. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 11/14

12 Commercieel beheer WorKSpaces Documenten klanten INV Ingave klanten Wanneer de geleverde hoeveelheid van een artikel gewist wordt (lege kolom), zal het totaalbedrag van de factuur aangepast worden in functie van deze aanpassing INV Ingave klanten INV Afdrukken documenten INV Serienummers POS Ingaven Commercieel beheer WorKSpaces Documenten klanten Het is nu mogelijk om de documenten in ML-formaat te exporteren via de export-knop, op voorwaarde dat de module einvoice niet beschikbaar is. Algemene configuratie Instellingen Opties Algemeen Afdrukken De optie Het lettertype in de PDF-bestanden vastleggen geldt nu ook voor de afdrukken uit het Commercieel beheer. Commercieel beheer Raadplegen Historiek serienummers De historiek van de serienummers houdt nu rekening met de diverse bewerkingen op de verschillende documenttypes : aanpassing van de inhoud van een factuur, wissen van een zendnota of een creditnota,... Verkooppunt Verwerking Beheer van de tickets Het uur van het ticket wordt niet langer bijgewerkt bij het aanpassen van dit ticket PRESTA Agenda SYS Menu? SYS Menu? SYS Installatie BOB-presta Planning Agenda De synchronisatie van de afspraken met Outlook 2013 verloop nu correct. Boekhouding & Financiën? Info Details Het aantal gebruikers met IGR consultatierechten wordt nu correct weergegeven. Boekhouding & Financiën? Info Details De gekozen optie voor BOB-demat (Standard, Corporate, Accounting) wordt nu aangegeven. BOBSystem Bestand Werkstations BOB-demat Bij het verwijderen van een werkstation zal nu een waarschuwingsboodschap verschijnen om aan te geven dat de lokale documenten die nog niet verwerkt werden op dit station, niet in BOB-demat opgenomen zullen worden. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 12/14

13 SYS Installatie Bijwerken dossiers In het bestand BOB.INI zal het commando ASKVAT=YES in de sectie [OPTIONS] toelaten om het bijwerken te onderbreken met de vraag Do you vant to update vat? Bij een positief antwoord worden de btw-codes bijgewerkt; bij een negatief antwoord zal het bijwerken niet uitgevoerd worden SYS Recuperatie Expert M BOBSystem Bestand Nieuw dossier Import van standaardgegevens Bij de recuperatie van Expert M worden de velden tdverkoop_uwref en tdaankoop_uwref nu ook gerecupereerd. Boekhouding & Financiën Extra Onderhoud van gegevens Boekhoudkundige testen SYS Recuperatie De boekhoudkundige test 4 zal niet langer ten onrechte fout zijn bij een uit Winbooks Winbooks gerecupereerd dossier SYS SYS SYS SYS SYS Satelliet/autonome facturatie Satelliet/autonome facturatie Satelliet/autonome facturatie Satelliet/autonome facturatie Satelliet/autonome facturatie Werkomgeving Sage efidiciairy Er werden enkele esthetische aanpassingen uitgevoerd aan de werkomgeving Sage efiduciairy. Algemene configuratie Uitwisseling van gegevens Bij het aanmaken van het transferbestand voor de fiduciaire zal niet langer een foutmelding optreden. Algemene configuratie Uitwisseling van gegevens Bij het recupereren van een transferbestand van Sage DigiDesk, met PDF-bestanden waarvoor de naam geaccentueerde tekens bevat, zullen de PDF-bestanden nu correct teruggevonden worden in de Sage-box. Sage efiduciary platform Voor een verhoogde veiligheid werd overgeschakeld naar het TLSv1 protocol. BOBSystem Communicatie Recuperatie van een dossier Een duidelijke boodschap wordt weergegeven wanneer, bij het recupereren van een Sage DigiDesk dossier door de fiduciaire, een derde uit Sage DigiDesk reeds beschikt over een btw-nummer dat bij de fiduciaire aan een andere derde is toegekend. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 13/14

14 SYS Sage efiduciary platform AC_ACCOUN niet langer geblokkeerd blijven. Satelliet/autonome Wanneer de documenten uit een ontvangen transferbestand gevalideerd werden in BOBdemat, zal bij een nieuwe recuperatie van een ander transferbestand de facturatie tabel SYS Synchronisatie Sage BOB 50 / Sage CRM Synchro CRM Wanneer een derde komende vanuit Sage BOB 50 gewist wordt in Sage CRM, zal bij een volgende synchronisatie voorgesteld worden om deze derde opnieuw aan te maken SYS Gebruikers SYS Gebruikers SYS Gebruikers Beheer benoemde gebruikers Het zal niet langer gebeuren dat een gebruiker ten onrechte de status Enkel BOB-presta krijgt wanneer deze module niet aanwezig is. Bureaublad Sage BOB 50 Bij een autonome facturatie met een verbinding met een fiduciaire en een IGR-licentie, zullen de menupunten voor de boekhouding correct getoond worden. Algemene configuratie Instellingen Beheer benoemde gebruikers Het scherm Beheer van de benoemde gebruikers is nu ook toegankelijk via het menu, maar enkel voor systeemgebruikers. Release Notes Sage BOB 50 SQL 5.0 BETA BETA-versie van 21/04/2015 Pagina 14/14