Wft-basis versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://www.vdab-proefexamens.nl Wft-basis versie 090910 http://www.examens-wft.nl"

Transcriptie

1 1. Marion werkt voor een bank. Zij houdt zich bezig met het aantrekken van kredieten. In welk onderdeel van het rentemargebedrijf is Marion werkzaam? A. Het passief bedrijf. B. Het bemiddelingsbedrijf. C. Het actief bedrijf. D. Het uitzetten van aandelen kapitaal 2. Hieronder staat een aantal doelstellingen: I. Financiëlebescherming II. Consumentenbescherming. III.Rechtvaardig inkomen voor financiële dienstverleners. IV. Een basisrendement voor alle financiële marktpartijen. Geef aan welke doelstelling(en) met de Wft wordt/worden nagestreefd. A. Doelstelling I, II en III. B. Uitsluiting doelstelling I. C. Uitsluitend doelstelling II. D. Uitsluitend doelstelling II en IV. 3. Roos koopt een nieuwe vakantiewoning op erfpacht. Zij sluit voor de financiering hiervan een hypothecair krediet. Wie of wat is de hypotheeknemer? A. Roos. B. De bank. C. De erfpachter D. De vakantiewoning. 4. Zorgplicht is een belangrijk onderdeel van de Wft. Voor wie geldt deze plicht? A. Uitsluitend voor financiële dienstverleners. B. Uitsluitend voor de aanbieders van financiële producten. C. Voor financiële dienstverleners en voor de aanbieders van nieuwe woningen. D. Voor financiële dienstverleners en voor de aanbieders van financiële producten. 5. Welk fonds is in het algemeen het meest risicovol? A. Mixfonds. B. Clickfonds. C. Fonds in Opties. D. Aandelenfonds. 6. Welke van de onderstaande kenmerk(en) geldt voor een gewoon spaardeposito? A. Een vaste maandelijkse inleg. B. Een vaste maandelijkse rentevergoeding C. Een variabele maandelijkse rentevergoeding. D. Een maximale looptijd van altijd twee jaar. 7. Kenmerkend voor een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij is dat zij: A. Uitsluitend schadeverzekeringen aanbiedt. B. Uitsluitend levensverzekeringen aanbiedt. C. Uitsluitend regionaal werken. D. Winstoogmerk statutair beperkt is.

2 8. Arnoud wil zijn vakantiegeld sparen. Zijn uitgangspunten zijn daarbij: een zo hoog mogelijke rente bij een zo groot mogelijke flexibiliteit. Arnoud heeft reeds lopende rekeningen met onderstaande vormen. Op welk van onderstaande vorm(en) past het beste het vakantiegeld van Arnoud? A. Spaardeposito. B. Internet spaardepositorekening. C. Storting op een doorlopendkrediet D. Een privé-rekening met kredietfaciliteit. 9. Piet heeft op aanraden van zijn bank zijn kleine beleggingsportefeuille van obligaties omgezet naar aandelen en opties. Door slechte beursontwikkelingen maakt hij zich zorgen en ligt hij s nachts vaak wakker. Hij wil een klacht indienen over de advisering door zijn huisbank. Bij welke instantie moet hij dat in de tweede plaats doen? A. Bij zijn huisbank. B. Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). C. Bij de Nederlandse Bank (DNB) D. Bij de Klachten Instituut Financiële Diensverlening (Kifid) 10. Ellen, 17 jaar, woont na haar echtscheiding met toestemming van haar ouders op kamers. Zij sluit zelfstandig een inboedelverzekering. Mag dat? A. Nee, zij is handelingsonbekwaam. B. Ja, maar uitsluitend met toestemming van haar ouders. C. Ja, zij is handelingsbekwaam en handelingsbevoegd. D. Ja, de toestemming van haar ouders mag worden verondersteld. 11. In het algemeen sluiten verzekeringen schade uit gevolg van: A. elke schuldgradatie. B. eigen schuld door de verzekerde. C. elke eigen gebrek van de verzekerde D. opzet of roekeloosheid door de verzekerde. 12. Peter is 35 jaar. Hij wil zijn eerste eigen woning kopen met behulp van een fiscaal bankspaarhypotheek. Met welke levensfasen van Peter houdt de bank rekening bij de beoordeling van de spaarhypotheek? A. Uitsluitend met zijn werkzame levensfase. B. Uitsluitend met zijn pensioengerechtigde levensfase. C. Met zijn werkzame èn zijn pensioengerechtigde levensfase. D. Met zijn pensioengerechtigde levensfase en zijn lijfrentepolissen. 13. Het doel van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) is dat de schade wordt vergoed, waarvoor een gebruiker of eigenaar van een motorrijtuig aansprakelijk is. Daartoe regelt de WAM onder andere: A. in welke gevallen een motorrijtuig aansprakelijk is. B. de aansprakelijkheid van de eigenaar voor bestuurdersfouten. C. een verzekeringsplicht van de bestuurder van de auto. D. een verzekeringsplicht van de eigenaar van de auto.

3 14. Marie zegt haar autoverzekering op. Welk (digitaal)document krijgt Marie van de verzekeringsmaatschappij? A. Een vrijwaringsbewijs afgegeven door de verzekeringsmaatschappij. B. Een aanhangsel bij de polisvoorwaarden met schadejaren. C. Een royementsverklaring. D. Een vrijwaringsbewijs afgegeven aan Marie door RDW op het Postkantoor. 15. Een reisbureau verkoopt bij de geboekte vakantiereizen ook annuleringsverzekeringen. Moet het reisbureau daarvoor een Wft-vergunning hebben? A. Ja, alle verzekeringen vallen onder de Wft. B. Ja, mits de premie hoger is dan EUR 500,-. C. Nee, mits de premie lager is dan EUR 600,-. D. Nee, annuleringsverzekeringen vallen Nooit onder de Wft. 16. Hieronder staat een aantal financiële diensten: I. Het bemiddelen bij het sluiten van een hypotheek. II. Herverzekeringsbemiddeling. III. Het bemiddelen in effecten. IV. Het bemiddelen bij het aan- en verkopen van onroerendgoed. Voor welke financiële diensten vereist de Wft een vergunning? A. Uitsluitend I. B. Zowel I,II als IV. C. Zowel II, III als IV. D. Zowel I, II als III. 17. In welk geval moet een dienstverlener een financiële bijsluiter aan de klant leveren? A. Bij een complex spaarproduct. B. Bij een complex financieelproduct. C. Bij alle financiële diensten. D. Uitsluitend bij hypotheken en consumptieve kredieten. 18. Wat is het belang van veel verzekerden voor een verzekeraar? A. Winstmaximalisatie. B. Een zo goed mogelijke risico op het realiseren van de gemiddelde schadekans. C. Zonder een bepaald aantal verzekerden krijgt de verzekeraar WFT vergunning. D. Een zo goed mogelijke kans op het realiseren van de gemiddelde schadekans. 19. Frits van Oostrom heeft teveel gedronken. Daarom laat hij zijn auto maar staan. Zijn vriend Karel brengt hem naar huis. Onderwerg geeft Frits een ruk aan het stuur van de auto van Karel. Karel rijdt daardoor tegen een lantaarnpaal. Welke verzekeraar betaalt de schade aan de lantaarnpaal? A. De WAM-verzekeraar van de auto van Karel. B. De WAM-verzekeraar van de auto van Frits. C. De AVP-verzekeraar van Frits. D. Zowel WAM-verzekeraar- en AVP-verzekeraar van Frits 20. Bij welke kredietvorm loopt de klant in het algemeen het hoogste renterisico? A. Bij een leasecontract op 36 maanden B. Bij een doorlopend krediet. C. Bij een hypothecair krediet. D. Bij een aflopend krediet.

4 21. Kenmerkend voor een converteerbare obligatie is dat deze: A. Tijdens de looptijd omgezet kan worden in aandelenkapitaal. B. Tijdens de gehele looptijd voor de nominale waarde kan worden verkocht. C. Aan het eind van de looptijd de nominale waarde oplevert. D. Aan het eind van de looptijd de nominale waarde en gecumuleerde rente oplevert. 22. Hieronder staat een aantal financiële producten. - Levensverzekeringen. - Schadeverzekeringen. - Hypotheken. - Spaarrekening. In welke van deze producten bemiddelen assurantietussenpersonen in de regel voor verzekeraars? A. Uitsluitend in levensverzekeringen. B. Uitsluitend in levensverzekeringen en hypotheken spaarrekeningen. C. Uitsluitend in spaarrekeningen en levens- en schadeverzekeringen. D. In levensverzekeringen, schadeverzekeringen èn hypotheken. 23. Peter wil een beleggingshypotheek sluiten. MOET de aanbieder van de hypotheek hem de financiële bijsluiter (FB) toezenden? A. Ja, als onlosmakelijk onderdeel van de offerte. B. Nee, maar de aanbieder moet een FB beschikbaar hebben zodat hij deze op verzoek van Peter kan uitreiken. C. Nee, deze wordt bij de notaris tijdens de aktepassering besproken. D. Ja, deze FB wordt altijd vooruit verstrekt zodat Peter deze goed kan bestuderen op onjuistheden. 24. David leidt schade als gevolg van inbraak in zijn woning. Hij blijkt oververzekerd te zijn. Wat krijgt David uitgekeerd? A. Niets, oververzekering is bij WET verboden. B. Het verzekerde bedrag. C. De werkelijk geleden schade. D. De oververzekering geeft een grotere schade vergoeding 25. Bij welke verzekeringen kan men kiezen voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? A. Bij zorgverzekeringen. B. Bij lijfrente opbouwverzekeringen. C. Bij rechtsbijstandverzekeringen. D. Bij arbeidsrechtverzekering 26. Consumenten openen een betaalrekening door een contract te sluiten met hun bank. Hieronder staan vier beweringen over de opening van een betaalrekening. Welke bewering is JUIST? A. Bij de opening van een betaalrekening door een nieuwe klant doet de bank GEEN BKR-toets. B Iemand met een niet-europese nationaliteit kan GEEN betaalrekening openen in Nederland. C Een bestaande klant moet bij de opening van een nieuwe betaalrekening, bij een ander kantoor dan die van dezelfde bank waar hij al bekend is, zijn identiteit aantonen. D. Er wordt Geen BKR-toets gedaan maar wel een VIS toets.

5 :37:54 Tijdens de VDAB Vlootschouw zal op 12 april 2012 een VDAB studenten Prijs worden uitgereikt. De hoofdprijs bestaat uit een Tablet 32 GB van een gerenommeerd merk. Deelname staat open voor studenten aan: Update: WIN-GRATIS?. VMBO / HAVO / VWO / MBO / HBO / WFT-opleidingen. Informatie is uitsluitend beschikbaar per onder vermelding wedstrijd met laatste viercijfers BSN. BNS Burger Service Nummer Aanmeldingstermijn voor deelname sluit op 15 maart Aanmeldingsformulier *) ( Voornaam ). ( Achternaam ) Privé adres. Postcode Woonplaats Telefoonnummer.. Geb.datum.. Vermeld hier de laatste vijfcijfers van uw ID Kaart [ ] [ ] [ ] [ ] *) Student op studierichting *) Of werkzaam bij.. studierichting *) Fysieke school Werkadres.. s.v.p geen postbus opgeven Postcode Woonplaats Docent / Stage / Begeleider Mw / Hr Telefoonnummer.. Faxnummer.. Stuur uw naar: onder vermelding van de laatste viercijfers BSN en stuur tevens dit aanmeldingsformulier naar: VDAB Wedstrijdprijs BNS Burger Service Nummer Postbus AA Hillegom. De VDAB studenten Prijs wordt uitgereikt aan die student met het hoogst aantal juiste antwoorden op 50 MC vragen over: Sociale / Financiële / Economische / Fiscaal / Pensioenen / AOW / DNB / AFM / WFT. De vragenlijst wordt per toegezonden na ontvangst van uw adres en Aanmeldingsformulier. Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) T F VDAB Postbus AA Hillegom

6 27. Welk van onderstaande betaalproducten biedt de minste zekerheid dat een huurder zijn huur definitief heeft betaald? A. Een internetoverboeking. B. Een periodieke overboeking. C. Een overboeking met acceptgirokaart. D. Een automatische incasso. 28. Lionel wil een krediet sluiten om een nieuwe auto te kopen. Welke kredietvorm is het meest voor de hand liggend? A. Operationel Leasekrediet B. Aflopend krediet. C. Doorlopend krediet. D. Hypothecair krediet. 29. Onder welk toezicht valt het bevorderen van een eerlijk speelveld voor alle financiële partijen? A. Bedrijfseconomisch toezicht. B. Liquiditeits toetzicht C. Prudentieel toezicht. D. Gedragstoezicht. 30. Willem heeft een klacht over een verzekeringsproduct dat hij via zijn onafhankelijke assurantietussenpersoon van de bank heeft gesloten. Welke actie moet Willem als eerste ondernemen? Hij moet de zaak voorleggen aan de A. Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). B. Verzekeraar waar het product is gesloten. C. De bank waarvoor de onafhankelijke assurantietussenpersoon werkt. D. De onafhankelijke assurantietussenpersoon. 31. Voor welke zorgverzekeringen hebben zorgverzekeraars een wettelijke acceptatieplicht? A. Uitsluitend voor de basiszorgverzekering en aanvullende zorgverzekering. B. Uitsluitend voor de basiszorgverzekering C. Voor alle zorgverzekeringen behalve reisverzekeringen. D. Voor alle basiszorgverzekeringen en aanvullende zorgproducten. 32. Wat is de belangrijkste taak van De Nederlandsche Bank? Toezicht uitoefenen op: A. banken en bemiddelaars in financiële diensten van banken. B. de kredietwaardigheid van banken en verzekeraars. C. banken, verzekeraars en effecteninstellingen. D. banken, verzekeraars en effecteninstellingen met financiële diensten. 33. Bettine en Martin zijn gehuwd buitengemeenschap van goederen. Zij hebben drie kinderen. Bettine overlijdt zonder testament. Wie is of zijn erfgenaam van Bettine? A. Uitsluitend Martin. B. Uitsluitend de kinderen. C. Martin en de kinderen ieder voor 1/4 deel van de erfenis. D. Martin voor de helft plus samen met de kinderen,ieder voor een gelijk deel.

7 34. Vanaf welke leeftijd gaan inwoners van Nederland AOW-rechten opbouwen? A. Vanaf 15 jaar. B. Vanaf 25 jaar. C. Vanaf 65 jaar. D. Vanaf de geboorte. 35. Wat doet een gevolmachtigd agent? A. Hij bemiddelt onafhankelijk en ongebonden voor diverse verzekeraars. B. Hij adviseert en verkoopt verzekeringen waarbij hij omzetafspraken heeft met bepaalde verzekeraars. C. Hij accepteert verzekeringen, maakt de polissen op en ondertekent deze; hij handelt schades af uit naam van de verzekeraar. D. Hij sluit en accepteert voor eigenrekening en risico verzekeringspolissen af. 36. Bert woont in een eigen vakantiewoning uitsluitend voor eigen gebruik. Hoe wordt deze vakantiewoning belast? A. De waarde van de vakantiewoning is belast in BOX III. B. Over de WOZ-waarde van de vakantiewoning wordt een eigen woningforfait berekend in BOX III. C. Over de WOZ-waarde van de vakantiewoning wordt een eigen woningforfait berekend in BOX I. D. De vakantiewoning is vrijgesteld in BOX III. 37. Peter heeft een prijs van EUR ,-- gewonnen. Hij wil dat gaan beleggen, maar daarbij geen risico lopen. Welke van onderstaande beleggingsfondsen is in deze situatie het meest geschikt? A. Een spaar- en obligatiefonds. B. Een gemengd EURO aandelenfonds. C. Een liquiditeitenfonds in Dollars. D. Een MIX fonds in aandelen en obligaties 38. Bij welke van de volgende kredietvormen wordt in de regel een notaris Ingeschakeld voor het opmaken van een akte? A. Bij effectenkrediet. B. Bij hypothecair krediet. C. Bij blanco krediet. D. Bij een negatieve hypotheek verklaring. 39. In welke specifieke wet is geregeld dat een aanbieder van financiële producten zorg moet dragen voor transparante productinformatie? A. De Wet financieel toezicht. B. De Wet identificatie bij dienstverlening. C. De Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. D. De Wet op de Autoriteit Financiële Markten 40. Wat is JUIST bij een gesloten beleggingsfonds? A. Het aantal uitstaande aandelen ligt NIET vast. B. Overdracht van de aandelen is via de beurs mogelijk. C. De koers van het aandeel wordt via de beurs geregeld door vraag en aanbod. D. Aan- en verkoop van aandelen vindt uitsluitend bij het beleggingsfonds zelf plaats.

8 41. Hieronder staat een aantal inkomstensoorten. -dividend; -huur; -Loon; -rente. Welke van deze inkomstensoorten wordt of worden NIET in BOX III belast? A. Uitsluitend loon. B. Uitsluitend loon en huur. C. Loon, huur, rente en dividend. D. Loon, huur, rente, dividend en vakantiewoning. 42. Welke verzekeringen kan een verzekeraar opzeggen? A. Zorgverzekeringen. B. Verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen. C. Overlijdensrisicoverzekeringen. D. Gemengde Levensverzekering. 43. Hieronder staat een aantal personen en hun leefsituatie beschreven. -Sep s vermogen is onder bewind gesteld. -Beau woont samen en heeft een samenlevingscontract. -Emily is gehuwd onder koude uitsluiting (buitengemeenschap van goederen). Wie kan of kunnen geheel zelfstandig een hypothecaire lening voor de eigen woning sluiten? A. Uitsluitend Beau en Emily. B. Beau, Emily en Sep. C. Uitsluitend Beau. D. Uitsluitend Beau en zijn partner samen. 44. Wie zijn bij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren in het Algemeen verzekerd? A. Het gehele gezin en inwonende gehuwde en aangetrouwde kinderen. B. Iedereen die schade lijdt door onrechtmatig gedrag van de verzekerde. C. Het gehele gezin en uitwonende studerende kinderen van het gezin. D. Uitsluitend de verzekeringnemer en zijn partner. 45. Hieronder staat een aantal transacties: I Het sluiten van een lening. II Het openen van een spaarrekening. III Het sluiten van een inboedelverzekering. In welke van deze situaties moet de identiteit van de klant volgens de Wet Identificatie bij financiële Dienstverlening (WID) worden vastgesteld? A. Uitsluitend in situatie I. B. Uitsluitend in situatie I en II. C. Uitsluitend in situatie II en III. D. In situatie I, II en III. 46. Welke van onderstaande acties in het beleggingsproces van een consument komt van deze vier als laatste aan de orde? A. Het berekenen van het benodigde rendement om het gewenste doel te bereiken. B. Het opstellen van een risicoprofiel. C. Het verdelen van de beschikbare gelden over de verschillende beleggingscategorieën. D. De leeftijd van de belegger en zijn werkervaring.

9 47. Hugo spaart niets per jaar. Wel lost hij jaarlijks EUR 1.000,-- af op zijn persoonlijke lening. Aan het begin van het jaar heeft hij de volgende persoonlijke bezittingen en schulden: - totaal bezittingen EUR ,--; - totaal schulden bedragen EUR ,--. Hoe groot is het persoonlijke vermogen van Hugo aan het einde van het jaar, er van uitgaande dat de waarde van zijn bezittingen NIET is veranderd? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. D. EUR , Welke van onderstaande verzekeringen is verplicht? A. Zorgverzekering. B. Begrafenis Zorgverzekering C. Overlijdensrisicoverzekering. D. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. 49. Een klant heeft bij uw bank een consumptief krediet waarbij zij tot maximaal EUR 7.500,- mag lenen. Per maand betaalt de klant aan de bank een maand termijnbedrag van 2% over de limiet. Afgeloste bedragen kan de klant weer opnemen. Welke vorm van consumptief krediet staat hier beschreven? A. Rekening-courantkrediet. B. Variabel doorlopend krediet C. Vast doorlopend krediet. D. Aflopend krediet. 50. Welk waardebegrip hanteert men bij het vaststellen van de verzekerde waarde van een opstalverzekering? A. Herbouwwaarde na de schade. B. Herbouwwaarde voor de schade. C. Herstelwaarde van de schade. D. Vrije verkoopwaarde van de woning 1 A B C D 11 A B C D 21 A B C D 31 A B C D 41 A B C D 2 A B C D 12 A B C D 22 A B C D 32 A B C D 42 A B C D 3 A B C D 13 A B C D 23 A B C D 33 A B C D 43 A B C D 4 A B C D 14 A B C D 24 A B C D 34 A B C D 44 A B C D 5 A B C D 15 A B C D 25 A B C D 35 A B C D 45 A B C D 6 A B C D 16 A B C D 26 A B C D 36 A B C D 46 A B C D 7 A B C D 17 A B C D 27 A B C D 37 A B C D 47 A B C D 8 A B C D 18 A B C D 28 A B C D 38 A B C D 48 A B C D 9 A B C D 19 A B C D 29 A B C D 39 A B C D 49 A B C D 10 A B C D 20 A B C D 30 A B C D 40 A B C D 50 A B C D

10 1 A B C D 11 A B C D 21 A B C D 31 A B C D 41 A B C D 2 A B C D 12 A B C D 22 A B C D 32 A B C D 42 A B C D 3 A B C D 13 A B C D 23 A B C D 33 A B C D 43 A B C D 4 A B C D 14 A B C D 24 A B C D 34 A B C D 44 A B C D 5 A B C D 15 A B C D 25 A B C D 35 A B C D 45 A B C D 6 A B C D 16 A B C D 26 A B C D 36 A B C D 46 A B C D 7 A B C D 17 A B C D 27 A B C D 37 A B C D 47 A B C D 8 A B C D 18 A B C D 28 A B C D 38 A B C D 48 A B C D 9 A B C D 19 A B C D 29 A B C D 39 A B C D 49 A B C D 10 A B C D 20 A B C D 30 A B C D 40 A B C D 50 A B C D Opmerking over het gegeven antwoord mag u mailen naar vdab.nl versie Wft-basis VDAB-Pers(berichten)dienst voor het plaatsen van berichten m.b.t. financiëledienstverlening, vastgoed, banken, verzekeringen, MBO HBO Ga naar actuele Persberichten Over de VDAB De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO. De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB Bokaal. Website s vdab.nl, WFT-Proefexamens, VDAB Bokaal.nl, VDAB-Bio.nl, vdab-talent.nl, VDAB-Persdienst.nl

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Dienstenwijzer Geachte cliënt, De financiële dienstverleningsbranche hecht veel waarde aan de goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken etc. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Ideaal Advies is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. In deze dienstenwijzer willen wij ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? Park Adviesgroep Postbus 421 2260 AK Leidschendam Bezoekadres Parkweg 243 2271 BB Voorburg Tel. : 070-7110265 Fax : 070-7110266 Email : info@parkadviesgroep.nl Internet : www.parkadviesgroep.nl

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

NIBE-SVV, december 2014. Oefenexamen Inleiding Verzekeringsbedrijf 2014

NIBE-SVV, december 2014. Oefenexamen Inleiding Verzekeringsbedrijf 2014 NIBE-SVV, december 2014 Oefenexamen Inleiding Verzekeringsbedrijf 2014 1. Hugo spaart niets per jaar. Wel lost hij jaarlijks EUR 1.000,- af op zijn persoonlijke lening. Aan het begin van het jaar heeft

Nadere informatie

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213.

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213. Wie zijn wij? Premarce Advies B.V. is opgericht in 1998 door Marcel Exterkate. Hiervoor was Marcel in loondienst als adviseur bij Delta Loyd Verzekeringen. In 2004 is Esther Hasselerharm het kantoor komen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

André Feijs Financiële Planners

André Feijs Financiële Planners André Feijs Financiële Planners Contactgegevens André Feijs financiële planners, statutaire naam: A.J.M. Feijs Advies B.V. Valkenburgerweg 167 Wilhelminasingel 92 6419 AT Heerlen 6221 BL Maastricht Tel:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Tammes Assurantiën Laan v. Nieuw Oosteinde 232, Voorburg Tel: 070 367 15 95 Fax : 070 321 44 00 E-mail : tammes@tammes.nl Web : www.tammes.

Tammes Assurantiën Laan v. Nieuw Oosteinde 232, Voorburg Tel: 070 367 15 95 Fax : 070 321 44 00 E-mail : tammes@tammes.nl Web : www.tammes. Datum: Dienstverleningsdocument Tammes Assurantiën is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Volkert Assurantiën BV

Dienstenwijzer. Volkert Assurantiën BV Dienstenwijzer Volkert Assurantiën BV Dienstenwijzer Introductie: Ons kantoor is ondermeer gespecialiseerd in het verlenen van financiële diensten. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw advies bij de Rabobank. Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw advies bij de Rabobank. Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door Uw advies bij de Rabobank Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Leeswijzer In deze brochure leest u welke vormen van advies de Rabobank

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument HYPi is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u zien hoe wij werken. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van De Assurantie Tussenpersoon

Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van De Assurantie Tussenpersoon Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van De Assurantie Tussenpersoon Voor een onafhankelijk advies Geachte relatie Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT)

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT) DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT) Vogelaars Van den Bor Partners Paardeweide 6, 4824 EH Breda Postbus 8838, 4820 BC Breda Website: www.vogelaarsvandenborpartners.nl www.v-b-p.nl Telefoon:

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Anac Verzekeringen en Hypotheken

Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Anac Verzekeringen en Hypotheken Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Anac Verzekeringen en Hypotheken Voor een onafhankelijk advies Geachte relatie Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naam en adres FinanZen: Postadres: Postbus 268 2600 AG Delft Bezoekadres: Weesmeesterstraat 6 2645MC Delfgauw Telefoon: 015-7112122 Fax: 015-7111020 Internet www.finanzen.nl info@finanzen.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Financieel Fit

Dienstverleningsdocument Financieel Fit Dienstverleningsdocument Financieel Fit Adres : Postbus : 315, 2650 AH, Berkel en Rodenrijs Telefoon : 06-23110490 Fax : Email : info@financieelfit.com Internet : www.financieelfit.com Op afspraak : Maandag

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIE STE WIJZER / DIE STVERLE I GSDOCUME T Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smartfee.nl

Dienstenwijzer Smartfee.nl Dienstenwijzer Smartfee.nl Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Kantoorgegevens: Smartfee.nl Europalaan 400 3526 KS Utrecht Telefoon: +31 (0)30 267 63

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

Dienstenwijzer Particulier

Dienstenwijzer Particulier Dienstenwijzer particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor All in One VOF Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One Voorafgaand aan onze dienstverlening

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen

Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in schadeverzekeringen financiële dienstverlening. Wij willen u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID

DIENSTENWIJZER. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID MODEL BUREAU D & O DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Op alle diensten die door Bureau D & O worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inclusief Ontvangstbevestiging Wet op het Financieel Toezicht Versie 8 : 12 oktober 2010 1 DIENSTENWIJZER Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer Dienstenwijzer Mijn Financieel Advies Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag laten wij u zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES Berkelstroom 65 2721 AG Zoetermeer T 085 201 23 13 E info@vdpol-advies.nl I www.vdpol-advies.nl DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in met name hypotheekadvies. Graag laten wij u zien wat onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Noord-Nederland wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V.

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. www.afab.nl Deze cliëntenbrochure geeft een beschrijving van de diensten die AFAB Geldservice B.V. (AFAB) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de brochure informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Inleiding Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54268880.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54268880. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Voets Assurantien is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven:

Voets Assurantien is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven: Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv

Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv Welkom bij de Asro adviesgroep U heeft de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële voorzieningen aan ons kantoor toevertrouwd. Een goede beslissing. U kunt

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als

Nadere informatie