Sinds 2004 telt de Belgische gouvernementele samenwerking 18 partnerlanden (KB van 26 januari 2004), verspreid over verschillende regio s:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sinds 2004 telt de Belgische gouvernementele samenwerking 18 partnerlanden (KB van 26 januari 2004), verspreid over verschillende regio s:"

Transcriptie

1 VASTLEGGING VAN DE 14 PARTNERLANDEN VAN DE GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING: TOELICHTING BIJ DE BESLISSING VAN DE MINISTERRAAD OP 21 MEI 2015 De volgende landen worden geselecteerd als partnerlanden van de Belgische gouvernementele samenwerking in de zin van artikel 16, 1 van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking: Benin Burkina Faso Burundi Democratische Republiek Congo (DRC) Guinee Mali Marokko Mozambique Niger Oeganda Palestina Rwanda Senegal Tanzania 1. Context Sinds 2004 telt de Belgische gouvernementele samenwerking 18 partnerlanden (KB van 26 januari 2004), verspreid over verschillende regio s: 6 landen in Noord- en West-Afrika: Algerije, Benin, Mali, Marokko, Niger, Senegal. 5 landen in Centraal- en Oost-Afrika: Burundi, DRC, Oeganda, Rwanda, Tanzania. 2 landen in Zuidelijk Afrika: Mozambique, Zuid-Afrika. 3 landen in Latijns-Amerika: Bolivia, Ecuador, Peru. 1 land in Zuidoost-Azië: Vietnam. 1 land in het Midden-Oosten: Palestijns Gebied. Het federale regeerakkoord voorziet een vermindering van het aantal partnerlanden van 18 naar maximaal 15: De Belgische ontwikkelingssamenwerking moet zich in de eerste plaats concentreren op fragiele landen en post-conflictzones die nog sterk afhankelijk zijn van hulp. Daarnaast beoogt ze een zo groot mogelijk effect van haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De regering zal daarom het aantal partnerlanden tot maximaal vijftien verminderen. Met deze concentratie voor ogen zal de regering haar inspanningen voornamelijk toespitsen op enkele geografisch homogene regio s waar de armoede en de instabiliteit groot zijn en onder meer een impact hebben op de migratiestromen naar ons land, zoals o.a. de regio s van de Grote Meren en Noord-Afrika. Landen die verdwijnen uit de lijst met partnerlanden kunnen rekenen op zorgvuldig uitgewerkte exit -programma s als overgangsmaatregel.

2 2. Toelichting. De Ministerraad heeft 14 partnerlanden geselecteerd: Noord- en West-Afrika: Benin, Burkina Faso, Guinee, Mali, Marokko, Niger, Senegal (7 landen). Regio van de Grote Meren: Burundi, DRC, Mozambique, Oeganda, Rwanda, Tanzania (6 landen). Midden-Oosten: Palestina (1 land).! 12 landen blijven partnerlanden: Benin, Burundi, DRC, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, Palestina, Rwanda, Senegal, Tanzania.! 2 nieuwe partnerlanden: Burkina Faso, Guinee.! 6 landen verdwijnen uit de lijst van partnerlanden: Algerije, Bolivia, Ecuador, Peru, Vietnam, Zuid-Afrika. De beslissing om slechts 14 partnerlanden te weerhouden is ingegeven door de wens om door verdere concentratie de impact van het ontwikkelingsbeleid te vergroten. De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil zich concentreren op een beperkt aantal landen waar we het verschil kunnen maken en resultaten bereiken. Conform de wet op de Belgische ontwikkelingssamenwerking, werden volgende criteria in aanmerking genomen: De graad van armoede en ongelijkheid. Het comparatieve voordeel van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in het partnerland. De inspanningen die het partnerland levert tot zijn socio-economische ontwikkeling. De inspanningen van het partnerland inzake goed bestuur en mensenrechten. Het relatieve belang van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in het partnerland. Daarnaast bevat het regeerakkoord ook een aantal criteria voor de selectie van de partnerlanden: Concentratie op twee geografisch homogene regio s: de regio s van de Grote Meren en Noord-Afrika (in de beleidsverklaring uitgebreid tot Noord- en West-Afrika). Dergelijke geografische clusters laten een coherente aanpak toe van grensoverschrijdende problemen (klimaat, voedselzekerheid, migratie, vrede, veiligheid en stabiliteit).! Slechts 1 van de 14 partnerlanden behoort niet tot deze twee geografische clusters: Palestina.! De landen uit Zuid-Amerika (Bolivia, Ecuador, Peru) en Zuidoost-Azië (Vietnam) verdwijnen uit de lijst. Een bewuste keuze voor de minst ontwikkelde landen en voor post-conflict en fragiele landen. Hiermee wenst de Belgische regering in te gaan tegen een trend van de laatste jaren waarbij de officiële ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen daalt. Het is precies in deze landen, die ook de volgende jaren nog sterk afhankelijk zullen zijn van hulp, dat de officiële ontwikkelingssamenwerking het meeste nodig is. Deze landen hebben immers veel minder toegang tot buitenlandse investeringen, internationale handel of de kapitaalmarkt om hun ontwikkelingsbehoeften te financieren. België streeft er naar om minstens 50% van zijn officiële ontwikkelingshulp te richten op de minst ontwikkelde landen en roept de internationale gemeenschap op om hetzelfde te doen.

3 ! 11 van de 14 partnerlanden behoren tot de minst ontwikkelde landen 1 : Benin, Burkina Faso, Burundi, DRC, Guinee, Mali, Mozambique, Niger, Oeganda, Rwanda, Senegal.! 8 van de 14 partnerlanden worden door de OESO beschouwd als fragiele landen: Burundi, DRC, Guinee, Mali, Niger, Oeganda, Palestina, Rwanda. Met het oog op een goede risicospreiding, worden deze arme en fragiele landen aangevuld door een aantal lagere midden-inkomenslanden. 2! 3 van de 14 partnerlanden zijn lagere midden-inkomenslanden: Marokko, Palestina, Senegal.! De 4 hogere midden-inkomenslanden 3 verdwijnen uit de lijst van partnerlanden: Algerije, Ecuador, Peru, Zuid-Afrika. Hulpafhankelijkheid en toegang tot hulp, waarbij twee criteria worden gehanteerd. Enerzijds de door de Wereldbank gehanteerde maatstaf van ODA/GNI. Deze maatstaf geeft aan in welke mate ODA bijdraagt aan het globale inkomen van een land, en dus in welke mate dat land werkelijk afhankelijk is van ODA. Anderzijds de door de OESO gehanteerde categorie van aid darlings/orphans (aantal donoren).! 7 van de 14 partnerlanden zijn sterk hulpafhankelijk: Burundi, Guinee, Mali, Mozambique, Niger, Palestina, Rwanda 4.! 2 van de 14 partnerlanden zijn echte aid orphans: Guinee, Niger. Voorrang aan regio s waar de armoede en instabiliteit groot zijn en onder meer een impact hebben op de migratiestromen naar ons land.! 3 van de 14 partnerlanden kennen belangrijke migratiestromen naar België: DRC, Guinee, Marokko. De meest gebruikte maatstaf voor armoede is het bruto nationaal inkomen (BNI) per capita. Het inkomen is evenwel slechts één indicator van noden. Deze indicator dient aangevuld te worden met de UN-Human Development Index (HDI).! Slechts 2 van de 14 partnerlanden scoren beter dan de 150 ste plaats op de HDI (op een totaal van 187): Marokko en Palestina. België wenst minstens 1 van de 3 landen die worden getroffen door de Ebola-epidemie, te weerhouden als partnerland voor structurele samenwerking. In die landen dient het hele gezondheidssysteem te worden heropgebouwd en is ook de economie volledig ontwricht.! 1 van de 14 partnerlanden is een land dat door de Ebola-epidemie wordt getroffen: Guinee. 1 LDC = Least Developped Countries, de landen die door de Verenigde Naties geklasseerd zijn als minst ontwikkeld in termen van bruto nationaal inkomen, menselijke ontwikkeling en economische kwetsbaarheid. 2 Lower Middle Income Countries (LMIC): BNI pro capita tussen en USD. 3 Upper Middle Income Countries (UMIC): BNI pro capita tussen en USD. 4 Guinee hoort in dit rijtje thuis sinds de Ebola-epidemie, ook al geeft de ODA/GNI ratio dit nog niet weer.

4 3. Twaalf landen blijven behouden als partnerland. Benin $790 GNI/capita ODA/GNI = 7,9% HDI = (165 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 17,7 miljoen euro waarvan 11,5 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking, wat België tot de zesde bilaterale donor maakt en negende donor in totaal (top 3: Wereldbank - WB, Europese Unie - EU en Afrikaanse Ontwikkelingsbank - AfDB). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren landbouw en volksgezondheid. In het kader van een geïntegreerd beleid zal het thema van de voedselzekerheid in de toekomst worden opgenomen in het bilaterale samenwerkingsprogramma. Burundi $260 GNI/capita ODA/GNI = 20,1% HDI = (180 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 47,4 miljoen euro waarvan 34,4 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking, wat België tot de eerste bilaterale donor maakt en derde donor in totaal (top 3: WB, EU en België). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren landbouw, volksgezondheid en onderwijs en via bijzondere programma s ter ondersteuning van goed bestuur. Ons land is ook actief via de humanitaire hulp. In het kader van een geïntegreerd beleid zal het thema van de voedselzekerheid in de toekomst worden opgenomen in het bilaterale samenwerkingsprogramma. Democratische Republiek Congo $430 GNI/capita ODA/GNI = 8,6% HDI = (186 op 187)

5 In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 107,4 miljoen euro waarvan 53,9 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking, wat België tot de vierde bilaterale donor maakt en zevende donor in totaal (top 3: WB, Duitsland en EU). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren landbouw en rurale wegen, onderwijs en volksgezondheid. In het kader van een geïntegreerd beleid zal het thema van de voedselzekerheid in de toekomst worden opgenomen in het bilaterale samenwerkingsprogramma. Mali $670 GNI/capita ODA/GNI = 13,5% HDI = (176 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 22 miljoen euro waarvan 7,2 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking, wat België tot de tiende bilaterale donor maakt en elfde donor in totaal (top 3: Verenigde Staten - VS, EU en WB). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren veeteelt, rurale ontwikkeling en voedselzekerheid en in de hervorming van de publieke sector met aandacht voor de decentralisering. Ons land is er ook actief via de humanitaire hulp. In het kader van een geïntegreerd beleid zal het thema van de voedselzekerheid in de toekomst worden opgenomen in het bilaterale samenwerkingsprogramma. Marokko LMIC $3.020 GNI/capita ODA/GNI = 1,9% HDI = (129 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 10,1 miljoen euro waarvan 7,2 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking. België was in 2012 de zesde bilaterale donor en achtste donor in totaal (top 3: Frankrijk, EU en VS). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren landbouw en irrigatie. Mozambique $610 GNI/capita ODA/GNI = 14,9% HDI = (178 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 22,1 miljoen euro waarvan 4,8 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking. België behoort niet tot de top tien van donoren (top 3: VS, WB, en EU).

6 België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren landbouw en veeteelt en in hernieuwbare energie in rurale middens. In het kader van een geïntegreerd beleid zal het thema van de voedselzekerheid in de toekomst worden opgenomen in het bilaterale samenwerkingsprogramma. Niger $400 GNI/capita ODA/GNI = 10,7% HDI = (187 op 187) Aid orphan. In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 18,6 miljoen euro waarvan 8,1 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking. België behoort niet tot de top tien van donoren (top 3: EU, WB en Frankrijk). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren rurale ontwikkeling en voedselzekerheid en gezondheid. Ons land is ook actief via de humanitaire hulp. In het kader van een geïntegreerd beleid zal het thema van de voedselzekerheid in de toekomst worden opgenomen in het bilaterale samenwerkingsprogramma. Oeganda $600 GNI/capita ODA/GNI = 7% HDI = (164 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 11,5 miljoen euro waarvan 8,4 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking. België behoort niet tot de top tien van donoren (top 3: VS, WB, en Verenigd Koninkrijk). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren gezondheid en onderwijs. In het kader van een geïntegreerd beleid zal het thema van de voedselzekerheid in de toekomst worden opgenomen in het bilaterale samenwerkingsprogramma. Palestina LMIC $3.070 GNI/capita ODA/GNI = 19,1% HDI = (107 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 31,3 miljoen euro waarvan 14,4 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking. België behoort niet tot de top tien van donoren (top 3: VS, UNRWA en EU).

7 België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren onderwijs en lokale besturen. Ons land is ook actief via de humanitaire hulp.

8 Rwanda $630 GNI/capita ODA/GNI = 14,6% HDI = (151 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 35,3 miljoen euro waarvan 28,1 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking, wat België tot de derde bilaterale donor maakt en zesde donor in totaal (top 3: VS, Global Fund en WB). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren gezondheid, energie en decentralisatie. Ons land is ook actief via de humanitaire hulp. In het kader van een geïntegreerd beleid zal het thema van de voedselzekerheid in de toekomst worden opgenomen in het bilaterale samenwerkingsprogramma. Senegal $1.050 GNI/capita ODA/GNI = 6,7% HDI = (163 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 17,8 miljoen euro waarvan 10 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking, wat België tot de achtste bilaterale donor maakt (niet in top tien van donoren in het totaal; top 3: FR, VS en WB). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren gezondheids en watervoorziening. In het kader van een geïntegreerd beleid zal het thema van de voedselzekerheid in de toekomst worden opgenomen in het bilaterale samenwerkingsprogramma. Tanzania $860 GNI/capita ODA/GNI = 7,9% HDI = (159 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 10 miljoen euro waarvan 6,3 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking. België behoort niet tot de top tien van donoren (top 3: VS, WB en VK). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren landbouw en water. In het kader van een geïntegreerd beleid zal het thema van de voedselzekerheid in de toekomst worden opgenomen in het bilaterale samenwerkingsprogramma.

9 4. Twee nieuwe partnerlanden worden toegevoegd aan de lijst Burkina Faso $750 GNI/capita ODA/GNI =8,1% HDI = (181 op 187) Burkina Faso maakt deel uit van de geografische cluster Noord- en West-Afrika en is congruent aan Mali en Niger, twee bestaande partnerlanden. Samen vormen deze landen de zuidelijke Sahel-zone. Burkina Faso is landlocked. In dit land heeft de bevolking recent een dictator verjaagd en is een democratiseringsproces gelanceerd. Deze politieke omwentelingen verdienen Belgische aandacht en steun. Dit voormalig partnerland (tot 2003, uitvoering BTC projecten tot 2010) kent een sterke aanwezigheid van Belgische actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (ANGS). In Ouagadougou is een Belgische Ambassade (die ook Mali en Niger opvolgt). Dit land nu structureel steunen in zijn democratische en sociaaleconomische ontwikkeling past binnen het Belgische ontwikkelingsbeleid. Naast de versterking van de gezondheidszorg zijn er mogelijkheden inzake watervoorziening, landbouw en onderwijs. In het kader van een geïntegreerd beleid zal het thema van de voedselzekerheid in de toekomst worden opgenomen in het bilaterale samenwerkingsprogramma. De huidige top drie van donoren is de WB, EU en VS. Guinee $460 GNI/capita ODA/GNI = 8,8% HDI = (179 op 187) Aid orphan Guinee maakt deel uit van de geografische cluster Noord- en West-Afrika. Guinee is één van de meest fragiele en armste landen van de regio met een groot potentieel, maar kent slechts een beperkte interesse vanwege donoren en blijft zo een aid orphan. Sinds 2010 is een democratiseringsproces aan de gang. België heeft zich sterk geëngageerd in de bestrijding van de Ebola-crisis, via financiële bijdragen en een aantal directe interventies (o.a. B-Life labo), in het bijzonder in Guinee. Nu Guinee en de internationale gemeenschap stilaan greep krijgen op de Ebola-epidemie, moet worden nagedacht over de heropbouw van deze landen (resilience). België (BTC, universiteiten, NGO s, privésector) heeft met name expertise in de gezondheidssector. Ook inzake hernieuwbare energie en water staat de Belgische ontwikkelingssamenwerking sterk. In Guinee zijn al verschillende Belgische NGO s aanwezig. De gouvernementele samenwerking zou zich kunnen richten op het versterken van het gezondheidssysteem en op de economische relance op middellange en lange termijn, met een

10 focus op landbouw. Daarnaast kan België ook onderwijs ondersteunen, in de eerste plaats voor meisjes, en tewerkstellingskansen voor de zeer jonge en arme rurale en urbane bevolking scheppen. In het kader van een geïntegreerd beleid zal het thema van de voedselzekerheid in de toekomst worden opgenomen in het bilaterale samenwerkingsprogramma. De huidige top drie van donoren is de WB, AfDB en FR. 5. Zes landen verdwijnen uit de lijst Voor deze landen voorziet de wet van 2013 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking exitscenario s van maximum vier jaar. Met elk van deze landen zal overlegd worden hoe de lopende interventies kunnen worden afgerond en geconsolideerd. Tijdens deze exitfase kunnen voor elk van deze landen middelen worden voorbehouden voor het beurzenprogramma en het expertisefonds. Het beheerscontract tussen de Belgische Staat en BIO zal worden gewijzigd zodat BIO in elk van deze exitlanden verder de lokale privésector kan ondersteunen. De exit-strategieën betreffen enkel de gouvernementele samenwerking. Het is niet de volledige Belgische ontwikkelingssamenwerking die in deze landen uitfaseert, maar één van de instrumenten van deze samenwerking. Het is belangrijk dat de andere instrumenten en kanalen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in deze landen aanwezig blijven en als dusdanig verder gefinancierd worden: de actoren van de niet-gouvernementele samenwerkingsvormen (NGO's, economische en universitaire samenwerking, institutionele actoren zoals V.V.O.B, A.P.E.F.E., wetenschappelijke instellingen en steden en gemeenten). In elk exitscenario zal de verdere aanwezigheid van de andere kanalen en actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking worden beschreven en een geïntegreerde benadering worden nagestreefd. Op deze manier dient de basis te worden gelegd verdere diplomatieke en economische relaties. De programma s van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking zullen in deze landen volgens dezelfde modaliteiten worden gesubsidieerd als in de partnerlanden. Algerije UMIC $5.330 GNI/capita ODA/GNI = 0,1% HDI = (93 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 5,5 miljoen euro waarvan 4,1 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking, wat België tot de vierde bilaterale donor maakt en vijfde donor in het totaal (top 3: FR, EU en Verenigde Arabische Emiraten). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren afvalbeheer en milieu. Hoewel het land binnen de geografische concentratiezone valt, betreft het een niet fragiel hoger middeninkomensland dat buiten de prioriteit van minst ontwikkelde landen valt. De Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking met Algerije levert geen politieke hefboom of indirecte economische return op. Het land heeft via zijn olie- en gasinkomsten een begrotingsoverschot en beschikt over voldoende eigen financiële middelen om zijn ontwikkeling te financieren zonder daarvoor beroep te moeten doen op financiering van officiële ontwikkelingshulp van donoren. De Algerijnse overheid is geen vragende partij voor een

11 verlenging van de Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking. Wel blijft het land geïnteresseerd in met name universitaire samenwerking. Bolivia LMIC $2.550 GNI/capita ODA/GNI = 2,4% HDI = (113 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 9,6 miljoen euro waarvan 4,7 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking. België behoort niet tot de top tien van donoren (top 3: Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, EU en WB). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren gezondheids en landbouw. Dit Andesland behoort niet tot de concentratieregio s. Ecuador UMIC $5.760 GNI/capita ODA/GNI = 0,2% HDI = (98 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 10,9 miljoen euro waarvan 5,9 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking wat België tot de zesde bilaterale donor maakt en zevende donor in het totaal (top 3: Duitsland, EU en VS). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren volksgezondheid (incl. drinkwater) en rurale ontwikkeling. Dit Andesland behoort niet tot de concentratieregio s. Peru UMIC $6.270 GNI/capita ODA/GNI = 0,2% HDI = (82 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 13,3 miljoen euro waarvan 7,2 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking wat België tot de achtste bilaterale donor maakt en negende donor in totaal (top 3: VS, Duitsland en Japan). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren gezondheid en het beheer van natuurlijke rijkdommen. Dit Andesland behoort niet tot de concentratieregio s.

12 Vietnam LMIC $1.740 GNI/capita ODA/GNI = 2,5% HDI = (121 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 22,3 miljoen euro waarvan 17,5 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking. België behoort niet tot de top tien van donoren (top 3: Japan, WB en Aziatische Ontwikkelingsbank). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in de sectoren watervoorziening en goed bestuur. Vietnam valt buiten de geografische concentratiezones, is een midden-inkomensland land dat buiten de prioriteit valt van minst ontwikkelde en armste landen, is niet hulpafhankelijk en heeft in de laatste decennia, onder meer als gevolg van het openstellen van zijn economie, een grote vooruitgang geboekt inzake menselijke ontwikkeling. Bij de voorbereiding van de meest recente Gemengde Commissie tussen België en Vietnam in 2011 werd uitgegaan van een vernieuwde aanpak waarbij gezocht werd naar een meer volwassen en reëel partnerschap tussen beide landen. De overheid van Vietnam focust steeds meer op andere vormen van samenwerking (economisch en politiek). Er wordt voorgesteld om in de exitstrategie verder te bouwen op de bestaande relaties van de Belgische actoren die in het land actief zijn (universiteiten, NGO s, BIO) met een bijzondere aandacht voor de blijvende ondersteuning van een lokale civiele samenleving in wording. Zuid-Afrika UMIC $7.410 GNI/capita ODA/GNI = 0,4% HDI = (118 op 187) In 2013 bedroegen de totale Belgische ODA-uitgaven 14,1 miljoen euro waarvan 2,7 miljoen euro voor de gouvernementele samenwerking wat België tot de zesde bilaterale donor maakt en achtste donor in het totaal (top 3: VS, Frankrijk en EU). België investeert in het huidige samenwerkingsprogramma in capaciteitsversterking in de openbare dienstverlening en van kleine ondernemingen, en in nieuwe vormen van samenwerking tussen Belgische en Zuid- Afrikaanse private en publieke entiteiten. Zuid-Afrika behoort niet tot de concentratieregio s, is een hoger midden-inkomensland en is nagenoeg compleet hulp-onafhankelijk. De realisaties van de directe bilaterale samenwerking zijn beperkt. De overheid van Zuid-Afrika beschikt over voldoende eigen middelen en is geen vragende partij voor verdere, klassieke ontwikkelingssamenwerking als dusdanig, wel voor andere vormen van samenwerking (universitair, economisch en politiek). Via een overlegd exitscenario kan de beperkte gouvernementele ontwikkelingssamenwerking worden uitgefaseerd. In de exitstrategie kan bijzondere aandacht gaan naar de belangrijke academische, artistieke, culturele en economische samenwerking die vandaag reeds bestaat.

Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hans De Greve, Plan België 28/05/2015

Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hans De Greve, Plan België 28/05/2015 Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking Hans De Greve, Plan België 28/05/2015 Wat vooraf ging Onderzoek Plan België naar de onderwijssector in de Belgische OS (2013) gevolgd door de conferentie

Nadere informatie

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE: 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Actoren van

Nadere informatie

HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936. Versnelde MDG-realisatie

HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936. Versnelde MDG-realisatie HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936 ODA UITGAVEN PARTNERLANDEN 2008 Versnelde MDG-realisatie Bangladesh Kenia 2.07 Goed bestuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22349 13 december 2011 Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 5 december 2011 nr. DSO/OO-454/11, tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 234 Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid voor de komende jaren Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

hoe Samen armoede uit de wereld helpen?

hoe Samen armoede uit de wereld helpen? hoe Samen armoede uit de wereld helpen? Tim Dirven 1 WELKOM Dieter Telemans Ontwikkelingssamenwerking, je kwam er ongetwijfeld al mee in contact. Misschien gaf je al eens iets aan een goed doel. Maar weet

Nadere informatie

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Publiek Private Partnerschap faciliteit Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Onderwerpen in de presentatie Thema's en sub-thema's Drempelcriteria Procedures

Nadere informatie

REGLEMENT. Sociale determinanten van gezondheid

REGLEMENT. Sociale determinanten van gezondheid REGLEMENT PRIJS BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2012 Sociale determinanten van gezondheid Artikel 1 De organisatie en de coördinatie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking worden toevertrouwd

Nadere informatie

Regionale vooruitzichten Sub-Sahara Afrika - bijlage Percentage grondstoffen in goederen export

Regionale vooruitzichten Sub-Sahara Afrika - bijlage Percentage grondstoffen in goederen export Tabel 1: Indicatoren voor economische structuur Aantal inwoners (mln) Grootte van economie (USD mrd) Grootte van economie (% van wereld BBP) Percentage grondstoffen in goederen export Percentage grondstoffen

Nadere informatie

REGLEMENT PRIJS BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2010 Biodiversiteit en milieu voor een beter leven

REGLEMENT PRIJS BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2010 Biodiversiteit en milieu voor een beter leven REGLEMENT PRIJS BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2010 Biodiversiteit en milieu voor een beter leven Artikel 1 De organisatie en de coördinatie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking worden

Nadere informatie

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden REISBEURZEN 2014 Studenten reizen naar het Zuiden Wat? Wie? Waarom? Hoe? Ik? Duurzaam beheer van land en water in Tanzania Duurzame landbouw in Ecuador Toepassingen met niet-metallische materialen in Ecuador

Nadere informatie

Sociale en politieke aspecten van een verdeelde wereld

Sociale en politieke aspecten van een verdeelde wereld Sociale politieke aspect van e verdeelde wereld Beleid Deze colleges: Inhoud (zie hiernaast) Acct: Beleid Icon Vier badering Functie Vier vrag Beleid Beleid Vier badering Functie Vier vrag Baderingswijz

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0186 (E) 11290/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ACP 109 COAFR 184 PESC 677 RELEX 538 BESLUIT

Nadere informatie

Projectoproep UCB Societal Responsibility Fund. Voorwaarden om in aanmerking te komen en selectiecriteria [2016]

Projectoproep UCB Societal Responsibility Fund. Voorwaarden om in aanmerking te komen en selectiecriteria [2016] Projectoproep UCB Societal Responsibility Fund Voorwaarden om in aanmerking te komen en selectiecriteria [2016] Inhoud Inhoud... 2 1. Context... 3 2. Doelstelling... 3 3. Methodologie... 4 4. Ontvankelijkheidsvoorwaarden...

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

aan: TK-woordvoerders Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

aan: TK-woordvoerders Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Email aan: TK-woordvoerders Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Betreft: AO 27 maart 2014 Brief Vooruitgang Uitfasering Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking Beste/Geachte, Komende donderdag

Nadere informatie

Noord-Zuid voor lokale besturen. Het opstellen van criteria voor de partnerzoektocht

Noord-Zuid voor lokale besturen. Het opstellen van criteria voor de partnerzoektocht Noord-Zuid voor lokale besturen Het opstellen van criteria voor de partnerzoektocht Het opstellen van criteria voor de partnerzoektocht Een weloverwogen partnerkeuze is een eerste cruciale stap voor het

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGEN Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGE 1 In de hierna volgende tabellen zijn input en output gegevens opgenomen m.b.t. uitgaven over 2004. De tabellen zijn samengesteld uit gegevens verkregen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de minister-president

Nadere informatie

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org Quiz 1. Hoeveel jongeren wereldwijd tussen 15 en 24 jaar kunnen niet lezen en schrijven? 4 miljoen 123 miljoen 850 miljoen 61% van hen zijn jonge vrouwen. Bron: www.un.org 2. Over de hele wereld is het

Nadere informatie

Vragen bij landenkeuze staatssecretaris Knapen

Vragen bij landenkeuze staatssecretaris Knapen Vragen bij landenkeuze staatssecretaris Knapen Op 18 maart jl. publiceerde staatssecretaris Knapen voor Ontwikkelingssamenwerking zijn Focusbrief. De brief geeft eerst een globale uitwerking van de prioritaire

Nadere informatie

Tewerkstelling van buitenlandse artsen in België

Tewerkstelling van buitenlandse artsen in België Tewerkstelling van buitenlandse artsen in België Vandaag klaagt het Minderhedenforum in De Standaard aan dat er te weinig buitenlandse artsen effectief erkend en werkzaam zijn in België door te strenge

Nadere informatie

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Stellingen Voor de ontwikkeling van een land is het best dat er zo weinig mogelijk emigratie is. Ontwikkelingssamenwerking zal migratie stoppen.

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programma Water... 4 3. Opzet YEP Water... 8 a. Hoofdproces Young Expert Programme Water... 9 4. Criteria en voorwaarden

Nadere informatie

EU-ontwikkelingsbeleid Onze wereld, onze toekomst, onze waarden

EU-ontwikkelingsbeleid Onze wereld, onze toekomst, onze waarden EU-ontwikkelingsbeleid Onze wereld, onze toekomst, onze waarden NL We leven in tijden van ingrijpende veranderingen die vragen om een aangepast EU-ontwikkelingsbeleid. De Global Development Framework after

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD EN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD EN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK OPESE COMMISSIE Brussel, 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET OPEES PARLEMENT, DE OPESE RAAD, DE RAAD EN DE OPESE INVESTERINGSBANK Mededeling over het nieuwe

Nadere informatie

Plan België in een notendop

Plan België in een notendop Plan België in een notendop Plan België 1 het Plan Foto: Plan / Sigrid Spinnox Verander de toekomst van kinderen in het Zuiden en hun gemeenschap Wie zijn we? Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165 Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking. Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 02/502 57 00 info@broederlijkdelen.be www.broederlijkdelen.be

Nadere informatie

1. 25 MEI Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1)

1. 25 MEI Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1) 1. 25 MEI 1999 - Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 16 04

IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 16 04 IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 16 04 Stoppen, en dan? Een evaluatie van de gevolgen van beëindiging van ontwikkelingssamenwerking rief # 16 04 Stoppen, en dan? IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 16 04 Stoppen, en

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Rapport aan het Parlement over de Belgische actie voor het realiseren van de Millennium

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

Armoede en ongelijkheid in de wereld. Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016

Armoede en ongelijkheid in de wereld. Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016 Armoede en ongelijkheid in de wereld Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016 Wat gaan we bestuderen? Wanneer en hoe zijn armoede en ongelijkheid op de agenda van

Nadere informatie

Context Nederlandse OS beleid Oktober 2010: start Rutte-1; Knapen staatssecretaris OS Reductie OS van 0,8% naar 0,7% van BNI Vermindering aantal

Context Nederlandse OS beleid Oktober 2010: start Rutte-1; Knapen staatssecretaris OS Reductie OS van 0,8% naar 0,7% van BNI Vermindering aantal Burkina Faso: Context Nederlandse OS beleid Oktober 2010: start Rutte-1; Knapen staatssecretaris OS Reductie OS van 0,8% naar 0,7% van BNI Vermindering aantal partnerlanden van 33 naar 15 en focus op 4

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

VLIR-UOS REISBEURZEN 2017

VLIR-UOS REISBEURZEN 2017 VLIR-UOS REISBEURZEN 2017 Opgelet: dit is slechts een beknopte presentatie lees de uitgebreide info grondig na op www.ugent.be/ontwikkelingssamenwerking (kijk verder bij Wat is een reisbeurs? ) Wat is

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking? Studie van handicap in het federaal ontwikkelingsbeleid.

Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking? Studie van handicap in het federaal ontwikkelingsbeleid. Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking? Studie van handicap in het federaal ontwikkelingsbeleid. 2 Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking, PHOS vzw Tivolistraat 45/3 1020 Brussel 02/ 421

Nadere informatie

PROJECTFICHE. Introductie

PROJECTFICHE. Introductie PROJECTFICHE "Gannet Sailing for Education" primary education for everyone "Jan van Gent Zeilen voor Onderwijs" basisonderwijs voor iedereen Introductie Recht op onderwijs Reeds in 1948 hebben regeringsleiders

Nadere informatie

Missionair Centrum Heerlen

Missionair Centrum Heerlen Plaatsingslijst Verzameling Missionair Centrum Heerlen Archiefnummer: 646 Archiefnaam: MCH Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Verzameling van instelling Datering: 1961-2003 Katholiek

Nadere informatie

Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen

Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen Betere sanitaire voorzieningen en drinkbaar water in 15 dorpen in en rond Businga op het Congolese platteland. Het tekort aan zuiver water is schrijnend

Nadere informatie

2011 een. Resultaten. terugblik. Partnerships. Ten dienste van onze partners. Cijfers en voorbeelden van interventies in 6 sectoren

2011 een. Resultaten. terugblik. Partnerships. Ten dienste van onze partners. Cijfers en voorbeelden van interventies in 6 sectoren 2011 een terugblik Expertise Ten dienste van onze partners Resultaten Cijfers en voorbeelden van interventies in 6 sectoren Partnerships Solide netwerken als basis voor innovatie Een steen in de rivier

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 8 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 18 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies

Nadere informatie

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1.

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1. Opdracht Expert Overheidsbeleid Het crisisteam is samengesteld. Jij bent als expert overheidsbeleid ingevlogen om vast te stellen wat de overheid doet om ruimtelijk ongelijkheid te verminderen. De deskundigheid

Nadere informatie

Een analyse van de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv in 2013. Datum: November 2014.

Een analyse van de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv in 2013. Datum: November 2014. Een analyse van de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv in 2013 Datum: November 2014 Inhoudsopgave: Inleiding Samenvatting Aanbevelingen Bijlage: methodologie en

Nadere informatie

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Dutch Het DAC-journaal: Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek Wat is aardrijkskunde op zoek naar een verklaring voor de ruimtelijke verschijnselen aan het aardoppervlak. Beschrijvende vragen: bodem

Nadere informatie

Gedwongen kindhuwelijken: een blinde vlek in de Belgische ontwikkelingssamenwerking? Samenvatting

Gedwongen kindhuwelijken: een blinde vlek in de Belgische ontwikkelingssamenwerking? Samenvatting Samenvatting Gedwongen kindhuwelijken: een blinde vlek in de Belgische ontwikkelingssamenwerking? Gedwongen kindhuwelijken bestrijden uit een Belgisch donorperspectief Bénédicte Fonteneau en Huib Huyse

Nadere informatie

Akkoord tussen de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Belgische niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties

Akkoord tussen de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Belgische niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties Akkoord tussen de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Belgische niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties De internationale financiële crisis blijkt de grootste sinds het einde van de Tweede

Nadere informatie

De rol van de EU in internationale samenwerking

De rol van de EU in internationale samenwerking De rol van de EU in internationale samenwerking Alfonso Medinilla, ECDPM 2016 - Brussel BTC Infocyclus Structuur 1. Over ECDPM 1. EU ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid 2. De toekomst van EU

Nadere informatie

Met het Global Water Partnership en ontwikkelingsbanken zijn afgelopen jaar nieuwe afspraken gemaakt.

Met het Global Water Partnership en ontwikkelingsbanken zijn afgelopen jaar nieuwe afspraken gemaakt. ---Speech 6 januari 2012--- Toespraak van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen, bij Deltares op 9 januari 2012 te Delft (gesproken woord geldt) Dames en heren, Vandaag stuur ik de brief

Nadere informatie

Analyse van de bestedingen en het beleid van internationale onderwijsdonoren

Analyse van de bestedingen en het beleid van internationale onderwijsdonoren Analyse van de bestedingen en het beleid van internationale onderwijsdonoren Analyse van de bestedingen en het beleid van internationale onderwijsdonoren Plan België 2012 Redactie: Hans De Greve, Cécile

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met de

Nadere informatie

Projectvoorstel CFP. Drinkwater en Sanitatie in Ituri, DR Congo 2011-2013. CFP Referentie: 12-pts-1;def;Ituri Congo

Projectvoorstel CFP. Drinkwater en Sanitatie in Ituri, DR Congo 2011-2013. CFP Referentie: 12-pts-1;def;Ituri Congo Projectvoorstel CFP Drinkwater en Sanitatie in Ituri, DR Congo 2011-2013 CFP Referentie: 12-pts-1;def;Ituri Congo 1. Projectlocatie, partner en periode De provincie Ituri ligt het noordoosten van de Democratische

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum november 2011 Betreft Verantwoorde afbouw van basisonderwijs

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum november 2011 Betreft Verantwoorde afbouw van basisonderwijs Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Vincent Snijders T +31 (0)70 348

Nadere informatie

België en de Verenigde Naties

België en de Verenigde Naties België en de Verenigde Naties Consensus smeden Bouwen aan vrede KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in dienst van de internationale

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts c 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programme... 4 a. Begrippen binnen YEP... 4 b. Doelstellingen YEP... 5 c. Inzet Young Expert...

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.9.2014 COM(2014) 576 final 2014/0265 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot ondertekening en voorlopige toepassing van de economische partnerschapsovereenkomst (EPO)

Nadere informatie

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Vraag 4: Doe uw deel: Maakt internationale samenwerking deel uit van uw prioriteiten? Hoe denkt u de belofte van

Nadere informatie

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN:

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN: A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit van de 23 ste oktober 2014, no. 14/2329 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b van het Toelatingsbesluit 1 De Gouverneur van Curaçao Op de

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSBELEID - ALGEMENE BEGINSELEN

ONTWIKKELINGSBELEID - ALGEMENE BEGINSELEN ONTWIKKELINGSBELEID - ALGEMENE BEGINSELEN Het ontwikkelingsbeleid is een van de belangrijkste terreinen van het buitenlands beleid van de Europese Unie. Sinds de oprichting ervan ondersteunt de EU partnerregio's

Nadere informatie

Het komende uur. Bevolkingsparticipatie. Zuid-Amerika als nieuwe examenregio: een voorproefje. De achtergrond van bevolkingsparticipatie

Het komende uur. Bevolkingsparticipatie. Zuid-Amerika als nieuwe examenregio: een voorproefje. De achtergrond van bevolkingsparticipatie Zuid-Amerika als nieuwe examenregio: een voorproefje Gery Nijenhuis International Development Studies, SG&PL/UU KNAG-Onderwijsdag Vrijdag 7 november 2014 Het komende uur Zuid-Amerika als nieuwe examenregio;

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Kritische inventaris van de Belgische samenwerking op het gebied van milieu

Kritische inventaris van de Belgische samenwerking op het gebied van milieu KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kritische inventaris van de Belgische samenwerking op het gebied van milieu Dienst Bijzondere

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over de defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over de defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over de defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking gevraagd door de staatssecretaris voor internationale samenwerking in een brief van 20 december

Nadere informatie

Datum 19 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van de leden van Laar en Sjoerdsma over de strijd tegen Ebola

Datum 19 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van de leden van Laar en Sjoerdsma over de strijd tegen Ebola Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl DSH-2014.500215 Datum 19 september 2014

Nadere informatie

Het nieuwe beleid in de partnerlanden is vertaald in de meerjarige strategische

Het nieuwe beleid in de partnerlanden is vertaald in de meerjarige strategische 32605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking Nr. 89 herdruk *) Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 april

Nadere informatie

REISBEURZEN 2015. Studenten reizen naar het Zuiden

REISBEURZEN 2015. Studenten reizen naar het Zuiden REISBEURZEN 2015 Studenten reizen naar het Zuiden Wat? Reisbeurs van 1000 euro om een onderdeel van je studies tijdens een kort verblijf in het Zuiden te realiseren Gefinancierd door VLIR- UOS en IRO Waarvoor

Nadere informatie

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt / De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /11.11.11 www.4depijler.be Wie we zijn! Filmpje 1 https://www.youtube.com/watch?v=rlqs_bpnsic Belgische ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming Staat 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over de jaren 2000-2004. Verzoeken ter verkrijging van beginseltoestemming

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie augustus 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. De IMVO vouchers (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

Inrichten van waterrijke gebieden voor landbouw IZG Gent thema-avond Water

Inrichten van waterrijke gebieden voor landbouw IZG Gent thema-avond Water www.protosh2o.org Inrichten van waterrijke gebieden voor landbouw IZG Gent thema-avond Water 13-11-2015 Voorstelling Protos Water en Landbouw Technische duurzaamheid Voorbeeld : irrigatieperimeters Belladère

Nadere informatie

Hoe groen is onze ontwikkelingshulp?

Hoe groen is onze ontwikkelingshulp? KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Hoe groen is onze ontwikkelingshulp? Thematische evaluatie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

EU Ontwikkelingssamenwerking en -hulp BELGIË. Speciale Eurobarometer 441. November - December 2015 SAMENVATTING LANDENANALYSE

EU Ontwikkelingssamenwerking en -hulp BELGIË. Speciale Eurobarometer 441. November - December 2015 SAMENVATTING LANDENANALYSE Methodologie: Persoonlijk interview BELGIË November - December 2015 SAMENVATTING LANDENANALYSE In België zijn de houdingen ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking en -hulp in vele opzichten gelijkaardig

Nadere informatie

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan?

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? Q&A Migratie Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? In de hoofdstad van Malta, Valletta, hebben de Europese Unie en een groot aantal Afrikaanse landen in november 2015

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten UNICEF De situatie in de wereld Jaarlijks 1 sterven naar schatting 290.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap,

Nadere informatie

AFRIKA RECHTSGROND DE OVEREENKOMST VAN COTONOU

AFRIKA RECHTSGROND DE OVEREENKOMST VAN COTONOU AFRIKA De betrekkingen tussen de EU en Afrika worden geregeld door deels overlappende beleidskaders. De belangrijkste zijn de Overeenkomst van Cotonou (2000) en de gezamenlijke strategie Afrika-EU. Deze

Nadere informatie

BEURZENGIDS VOOR MOBILITEIT BACHELOR- EN MASTERSTUDENTEN 2015-2016

BEURZENGIDS VOOR MOBILITEIT BACHELOR- EN MASTERSTUDENTEN 2015-2016 BEURZENGIDS VOOR MOBILITEIT BACHELOR- EN MASTERSTUDENTEN 2015-2016 Samengesteld door de Dienst Internationalisering Internationale Studenten- en Stafmobiliteit Faculteiten voegen naar wens info toe. WAT

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

NGO s Niet-Gouvernementele Organisaties

NGO s Niet-Gouvernementele Organisaties NGO s Niet-Gouvernementele Organisaties Wat? De term niet-gouvernementele organisatie (ngo) slaat op een organisatie die haar eigen acties kan opstellen en uitwerken zonder directe overheidsinmenging.

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN DE DERDE WERELD

DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN DE DERDE WERELD DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN DE DERDE WERELD ft* +»#M* % ^ Hef ontwikkelingsbeleid is een van de voornaamste aspecten van de Europese opbouw. Dit beleid is thans het Europese handelsmerk op internationaal

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

Richtlijnen PXL Reisbeurzen VLIR-UOS 2018

Richtlijnen PXL Reisbeurzen VLIR-UOS 2018 Richtlijnen PXL Reisbeurzen VLIR-UOS 2018 1. Voorwaarden De reisbeurzen VLIR-UOS zijn van toepassing voor mobiliteit in het Zuiden, in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Voorwaarden reisbeurs VLIR-UOS

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 no. 16 Landsbesluit van de 13 de april 2011 tot vaststelling van een visumplicht voor de Jamaicaanse en Guyanese nationaliteit conform artikel 3, eerste

Nadere informatie

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org of fout 1. In Afrika bezuiden de Sahara is het aantal personen in extreme armoede gestegen tussen 1990 en 2010. 290 miljoen in 1990, 414 miljoen in 2010. 2. Tussen 2000 en 2011 is het aantal niet-schoolgaande

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie 2017 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met de

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE ONTWIKKELINGSLANDEN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE ONTWIKKELINGSLANDEN HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE ONTWIKKELINGSLANDEN INHOUDSTAFEL P a g i n a 1 1 Overzicht... 3 2 Belang van België en de andere EU-landen in de handel met de ontwikkelingslanden... 4 2.1 Export...

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie