teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte"

Transcriptie

1 Het dr. Aletta Jabobs College is zo spoedig mogelijk en bij voorkeur met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een inspirerende en energieke teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Over de school Het dr. Aletta Jacobs College heeft een hoofdvestiging aan de Laan van de Sport en een vestiging voor praktijkonderwijs aan de Van Heemskerckstraat. Het dr. Aletta Jacobs College vervult van oudsher een streekfunctie en telt circa 1430 leerlingen. Aan de school werken ongeveer 150 medewerkers. Het dr. Aletta Jacobs College is een scholengemeenschap die voor de regio Hoogezand- Sappemeer en Noord-Drenthe een breed aanbod van voortgezet onderwijs verzorgt: praktijkonderwijs, vmbo met leerwegondersteunend onderwijs, havo en vwo (atheneum en gymnasium). De school wordt geleid door een bestuurder/algemeen directeur. De sectoren vmbo en praktijkonderwijs en havo en vwo hebben een grote mate van autonomie en staan onder leiding van een directeur. Het onderwijs wordt verzorgd in vaste teams die worden geleid door een teamleider. De bestuurder/algemeen directeur en de twee directeuren vormen samen het beleidsbepalende directieberaad. Speerpunten zijn: maximale ontplooiing voor iedereen en hoge verwachtingen en verrassende kleinschaligheid in deelscholen. De deelschool bovenbouw vmbo bb/kb bestaat uit zo n 25 medewerkers en 259 leerlingen. Binnen de deelschool zijn 4 verschillende vakrichtingen, te weten Zorg en Welzijn, Techniek, Groen en Economie. Ook kunnen leerlingen via het LeerWerkTraject (LWT) een vmbo diploma op bb-niveau halen. 30 april

2 Werkzaamheden Als boegbeeld van uw team (ook wel deelschool genoemd) geeft u leiding en sturing aan de deelschool bovenbouw vmbo bb/kb. Kort gezegd houdt dit in dat u leiding geeft aan docenten en een beperkt aantal onderwijsondersteunende medewerkers. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het integraal personeelsbeleid binnen uw deelschool en voert onder andere functioneringsen beoordelingsgesprekken. U draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid en kwaliteitsverbetering op deelschoolniveau, maar u draagt ook bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het centrale beleid van de school. U zorgt voor ontwikkeling en afstemming van de onderwijsprogramma s van de deelschool. U coördineert het onderwijsproces en ziet toe op de kwaliteit en voortgang van de begeleiding en leervorderingen van leerlingen. Ook verzorgt u enkele lessen in het vak waarvoor u bevoegd bent. Voor meer informatie over de werkzaamheden verwijs ik u naar de bijlage: functiebeschrijving teamleider. U investeert sterk in de verbinding met medewerkers en in de samenwerking binnen de deelschool en met de andere deelscholen. U bent zichtbaar en toegankelijk voor medewerkers, leerlingen en ouders. U zorgt hierbij voor een open en transparante communicatie, streeft naar een professionele cultuur en vervult een voorbeeldfunctie. U draagt samen met medewerkers en andere teamleiders bij aan het uitvoeren van plannen op gebied van kwaliteitsverbetering, afstemming en rendementsverbetering. Functie-eisen U kunt zich vinden in de openbare signatuur van de school en onderschrijft de onderwijskundige visie van de school. U beschikt over HBO werk en denkniveau. U beschikt over een onderwijsbevoegdheid en lesgevende ervaring in het Voortgezet Onderwijs. U hebt aantoonbare ervaring in het aansturen en coachen van medewerkers en bij voorkeur leidinggevende ervaring. U beschikt over een aanvullende management opleiding of bent bereid deze te volgen. U hebt kennis van het onderwijsproces, de organisatie ervan, de leerlingbegeleiding en onderwijskundige ontwikkelingen. U hebt affiniteit en - bij voorkeur- ervaring met onderwijsbeleid- / vernieuwing. U bent communicatief vaardig. 30 april

3 Uw profiel U bent een inspirerende en energieke persoonlijkheid met een groot verbindend vermogen. Verbindend tussen de verschillende vakrichtingen Zorg en Welzijn, Techniek, Groen en Economie van het vmbo. Verbindend in de zin van betrokken zijn en voelen en naast en met de teamleden werken. Verbindend door met onderwijskundige visie en op een open en transparante wijze medewerkers te inspireren en in beweging te krijgen. Daarnaast bent u daadkrachtig, resultaatgericht en kunt prioriteiten stellen. U bent in staat om knopen door te hakken maar hebt hierbij oog voor het creëren en behouden van draagvlak. Luisteren en sterk zijn in onderbouwen en communiceren van processen en besluiten is uw tweede natuur. Als teamleider bent u gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van de teamleden ten aanzien van hun professionaliteit. Allemaal in het teken van kwaliteit -en resultaatverbetering van het vmbo. U stimuleert een professionele cultuur, geeft hierin het goede voorbeeld en werkt zelf ook aan uw eigen professionaliteit. Creatief bent u in de zin dat u minder voor de hand liggende kansen en mogelijkheden ziet en benut. En last but not least beschikt u over een gezonde dosis humor. Ons aanbod Het dr. Aletta Jacobs College biedt een uitdagende baan bij een school die voortdurend in ontwikkeling is en een hoog ambitieniveau heeft. Het dr. Aletta Jacobs College biedt een vaste aanstelling voor de omvang van 1 fte. Het betreft een functie met een waardering in schaal 12 (CAO VO). Het salaris bij schaal 12 bedraagt minimaal 3215,- en maximaal 5022,- bruto per maand bij een volledige betrekking. De CAO Voortgezet Onderwijs is van toepassing op deze functie. Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals uitstekende pensioenregeling, eindejaarsuitkering korting op premie ziektekosten, verlof tijdens schoolvakanties, betaald ouderschapsverlof, fietsregeling, studiefaciliteiten, etc. Meer informatie Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Drenth, directeur vmbo, Op de site van het dr. Aletta Jacobs College kunt u terecht voor meer algemene informatie over de school. Solliciteren Herkent u zichzelf in het profiel en bent u geïnteresseerd, stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op woensdag 3 juni ter attentie van S. Muller, Laan van de Sport 4, 9603 TG te Hoogezand. Mailen kan ook via het adres 30 april

4 Procedure Op 9 juni vinden de voorgesprekken plaats. De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 15 juni. De tweede ronde volgt op dinsdag 23 juni. Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats op maandag 29 juni. Een assessment kan deel uitmaken van de benoemingsprocedure. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 30 april

5 Bijlage: Functiebeschrijving teamleider Functie Teamleider Salarisschaal 12 Werkterrein Management -> Overig management Activiteiten Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Context Het dr. Aletta Jacobs College is een brede openbare scholengemeenschap voor vwo (Gymnasium en Atheneum), havo en vmbo. De scholengemeenschap biedt onderwijs aan ongeveer 1430 leerlingen die zijn ondergebracht in twee locaties in Hoogezand, te weten de nevenvestiging aan de Van Heemskerckstraat waar het praktijkonderwijs is gevestigd en de hoofdvestiging aan de Laan van de Sport, waar de overige richtingen zijn gehuisvest. Binnen het dr. Aletta Jacobs College is er gericht aandacht voor leerlingenbegeleiding en (onderwijskundige) vernieuwing. De directie bestaat uit een algemeen directeur/ bestuurder, een directeur sector vmbo en praktijkonderwijs en een directeur sector havo en vwo. Samen vormen zij het directieberaad. De algemeen directeur/ bestuurder zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in het centraal beleid. In het directieberaad leveren de directeuren van de twee sectoren een bijdrage aan de meningsvorming. Een sector kent een directeur, deelschoolleiders/teamleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Een deelschool is een onderwijskundige eenheid binnen een sector verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering voor de afdeling. De teamleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur van de sector belast met het coördineren van de invulling en uitvoering van het onderwijskundig beleid binnen de deelschool, het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de gehele school, het zorg dragen voor de ontwikkeling en afstemming van de onderwijsprogramma's van de deelschool, het leidinggeven aan de deelschool en het lesgeven binnen de deelschool. De teamleider vormt met collega-teamleider en de directeur binnen de sector het managementteam van de sector. Een deelschool kent een teamleider, docenten en onderwijsondersteunend personeel. 30 april

6 Werkzaamheden 1. Initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de voor de afdeling vastgestelde onderwijskundige beleidskaders door: * het volgen en analyseren (van gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de deelschool; * het vertalen van de onderwijsprogrammering van dr. Aletta Jacobs College naar jaarplannen, waarin de benodigde aanpak en werkwijze voor de deelschool beschreven staan; * het organiseren en mede uitvoeren van de leerlingenbegeleiding in de deelschool en de afstemming daarvan op vakoverstijgende onderwijskundige zaken; * het beslissen over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen. * het initiëren en stimuleren van scholing/bijscholing van alle leden van het team. 2. Draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het centrale beleid van het dr. Aletta Jacobs College door: * het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; * het participeren in de meningsvorming op schoolniveau in de vergaderingen met het directieberaad; * het deelnemen (als voorzitter of als lid) aan beleidscommissies op schoolniveau; * het uitvoeren van één of meerdere (coördinerende) taken op sector of schoolniveau. 3. Draagt zorg voor de ontwikkeling en afstemming van de onderwijsprogramma's van de deelschool door: * het analyseren van onderwijsresultaten van de deelschool en het naar aanleiding daarvan ondernemen van actie in samenwerking met de leden van het Management team van de sector; * het coördineren van de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's; * het informeren en adviseren van de centrale directie met betrekking tot het te voeren beleid. 4. Geeft leiding aan de deelschool door: * het opstellen van een meerjarenontwikkelingsplan voor de deelschool; * het aansturen van de medewerkers van de deelschool en het coördineren van hun werkzaamheden; * het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met aan de deelschool verbonden medewerkers en het adviseren over eventuele rechtspositionele consequenties; * het voorzitten van vergaderingen; * het afhandelen/behandelen van klachten betreffende de deelschool conform de gehanteerde klachtenregeling; * het verlenen van toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen; * het stimuleren en coachen van mentoren en overige docenten; * het toezien op naleving van de regels die gelden voor de afdeling en ingrijpen bij overtredingen. 30 april

7 5. Levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs binnen de deelschool door: * het verzorgen van het onderwijsleerproces in één of meerdere vakken; * het daartoe op basis van de programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) bepalen en samenstellen van de leer- oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen; * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum; * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's; * het wegwijs maken van leerlingen in de voorhanden zijnde media, als boeken, cd-roms, internet etc., waarin informatie kan worden opgezocht; * het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Verantwoording schuldig aan: De teamleider is verantwoording schuldig aan de directeur van de sector voor wat betreft de interne coördinatie en de realisatie van het onderwijsbeleid van de deelschool, de bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van het dr. Aletta Jacobs College en het geven van leiding; Kader: De door het directieberaad geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van beleid en beleidsuitgangspunten van het ministerie van OCenW zijn van belang bij de uitvoering van de werkzaamheden; Beslissingsbevoegdheid: De teamleider neemt beslissingen bij: - de vertaling van de onderwijsprogrammering van het dr. Aletta Jacobs College naar jaarplannen, waarin de benodigde aanpak en werkwijze voor de deelschool beschreven staan; - het opstellen van een meerjaren ontwikkelingsplan voor de deelschool over de inhoud van adviezen aan directieberaad; - het geven van leiding aan de deelschool. Kennis en vaardigheden. - brede theoretische kennis en praktijkkennis van het vakgebied van de deelschool; - kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen ervan; - kennis van onderwijskundige ontwikkelingen; - inzicht in taak en werkwijze van het dr. Aletta Jacobs College; - vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; - vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak en werkwijze voor de deelschool en het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden binnen de deelschool; - leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.). 30 april

8 Contacten - met mede teamleiders en het directieberaad om afstemming te bevorderen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen, adviezen te verstrekken en standpunten te verdedigen; - met het directieberaad over de uitwerking van het strategisch beleidsplan voor de deelschool; - met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de implementatie van beleid te verkrijgen; - met onderwijsondersteunend personeel voor zover van belang voor de deelschool; - met ouders/verzorgers over zaken hun kinderen betreffende; - met ouders/verzorgers om te informeren en zaken af te stemmen tijdens ouderavonden, voorlichtingsavonden, e.d.; - met leerlingen in het kader van lessituatie, leerlingenbegeleiding en het nemen van maatregelen bij het overtreden van regels - met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het beleid af te stemmen. 30 april

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie Teamleider 1. Functie-informatie Functienaam: Organisatie: Salarisschaal: 12 Indelingsniveau: Werkterrein: Activiteiten: Teamleider CSG Anna Maria van Schurman Vc Management -> Overig management

Nadere informatie

Vacature afdelingscoördinator DT3/DT4

Vacature afdelingscoördinator DT3/DT4 Vacature afdelingscoördinator DT3/DT4 Functiebeschrijving De afdelingscoördinator geeft leiding aan een team van 15-20 docenten die op hun beurt het onderwijs verzorgen aan circa 200 leerlingen. De acht

Nadere informatie

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden Blz. 1 FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Organisatie Cedergroep Onderdeel midden-management Salarisschaal Directieschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies 12 - Vc Werkterrein Management

Nadere informatie

Procedure werving en selectie Teamleider(s) CSG Anna Maria van Schurman

Procedure werving en selectie Teamleider(s) CSG Anna Maria van Schurman Procedure werving en selectie Teamleider(s) CSG Anna Maria van Schurman 18 januari 2017 Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman Cort van der Lindenstraat 1, 8802 RX Franeker tel.: (0517)

Nadere informatie

School en functieprofiel Onderwijsteamleider. CSG Calvijn, vestiging Vreewijk

School en functieprofiel Onderwijsteamleider. CSG Calvijn, vestiging Vreewijk School en functieprofiel Onderwijsteamleider CSG Calvijn, vestiging Vreewijk Rotterdam, 28 augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. CSG Calvijn, vestiging Vreewijk 1.1. Algemene organisatie 3 1.2. Visie op onderwijs

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK GOMARUS SCHOLENGEMEENSCHAP

FUNCTIEBOEK GOMARUS SCHOLENGEMEENSCHAP FUNCTIEBOEK GOMARUS SCHOLENGEMEENSCHAP FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Teamleider LD Codering GOM13 103 Organisatie Gomarus Scholengemeenschap Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies

Nadere informatie

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR ESDAL COLLEGE Inhoudsopgave 1. Esdal College 3 De organisatie 3 De missie 3 Onze kernwaarden 3 Ons motto 3 De structuur 3 De locatie Oosterstraat 4 2. Adjunct-locatiedirecteur

Nadere informatie

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor PROFIEL Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor het Groene Hart Lyceum. Functie: Directeur

Nadere informatie

Vacature afdelingsleider

Vacature afdelingsleider Vacature afdelingsleider Het Almere College Kampen is een openbare school voor Vmbo, Mavo, Havo en Vwo. Bovendien verzorgt de school onderwijs voor leerlingen van het AZC. De verschillende locaties worden

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Functieprofiel Locatiedirecteur

Functieprofiel Locatiedirecteur Functieprofiel Locatiedirecteur Functie-informatie Functienaam Locatiedirecteur Organisatie INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein

Nadere informatie

Functiebeschrijving Afdelingsleider

Functiebeschrijving Afdelingsleider Functiebeschrijving Afdelingsleider Functie informatie Functienaam Afdelingsleider/-directeur Organisatie Stichting De Purmerendse ScholenGroep Onderdeel School/opleiding Salarisschaal 13 Advies Fuwasys

Nadere informatie

1. Is belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van de sector.

1. Is belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van de sector. Functieprofiel Directeur sector havo en vwo Salarisschaal 14 Werkterrein Management > Overig management Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten

Nadere informatie

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk School- en Functieprofiel Vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Naam: School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Datum: 13 oktober 2011 Versie 1.0 DEFINITIEF Status

Nadere informatie

Functiebeschrijving Directeur PO

Functiebeschrijving Directeur PO Functiebeschrijving Directeur PO Functie-informatie: Functienaam Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Directeur Conform CAO Management -> Overig management Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIEL DOCENT LC SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIEL DOCENT LC SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIEL DOCENT LC SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LC Codering 005 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 11 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Deze opsomming omvat de (belangrijkste) werkzaamheden als teamleider. De teamleider heeft naast deze functie een taak als docent.

Deze opsomming omvat de (belangrijkste) werkzaamheden als teamleider. De teamleider heeft naast deze functie een taak als docent. Teamleider 1. Functie-informatie Functienaam Teamleider Mondia - scholengroep Salarisschaal 12 2. Context De Mondia Scholengroep realiseert openbaar toegankelijk voortgezet onderwijs in de regio Walcheren.

Nadere informatie

Hoofd P&O 0,6 0,8 fte

Hoofd P&O 0,6 0,8 fte In verband met het vertrek van ons Hoofd P&O zoeken wij met ingang van 1 oktober 2017, of zo snel mogelijk daarna, een Hoofd P&O 0,6 0,8 fte Wij zoeken een deskundige vrouw of man met ervaring in een leidinggevende

Nadere informatie

Onderwijsproces -> Docenten. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Overdragen van informatie en vaardigheden

Onderwijsproces -> Docenten. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Blz. 1 Docent LC Functienaam Docent LC Organisatie SVO Kennemerland Onderdeel Docenten Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten

Nadere informatie

School- en organisatieprofiel Graaf Engelbrecht Bestuur Schoolleiding en organisatie De uitdaging

School- en organisatieprofiel Graaf Engelbrecht Bestuur Schoolleiding en organisatie De uitdaging School- en organisatieprofiel Graaf Engelbrecht Bestuur Schoolleiding en organisatie De uitdaging Functieprofiel Informatie over de functie De opdracht Verantwoordelijkheden Competenties Profiel Procedure

Nadere informatie

Informatie sollicitatieprocedure Coördinator HAVO BOVENBOUW Februari 2017

Informatie sollicitatieprocedure Coördinator HAVO BOVENBOUW Februari 2017 Informatie sollicitatieprocedure Coördinator HAVO BOVENBOUW Februari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over de sollicitatieprocedure 2. Tekst oproep Weekbrief 3. Taakomschrijving 4. Profiel 2 1. Informatie

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider vwo. Antoniuscollege. Gouda

School en functieprofiel. Teamleider vwo. Antoniuscollege. Gouda School en functieprofiel Teamleider vwo Antoniuscollege Gouda Gouda, 14 juni 2014 1 Inhoudsopgave 1. Het Antoniuscollege 1.1. Algemene organisatie 3 1.2. Visie op onderwijs 3 1.3. Organisatie Antoniuscollege

Nadere informatie

Functieprofiel voorzittend directeur organisatorische eenheid (OE)

Functieprofiel voorzittend directeur organisatorische eenheid (OE) Functieprofiel voorzittend directeur organisatorische eenheid (OE) Functie-informatie Functienaam Voorzitter directeur organisatorische eenheid (OE) Organisatie INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda

Nadere informatie

Vacature afdelingsleider onderbouw havo/vwo (leerjaar 1 en 2)

Vacature afdelingsleider onderbouw havo/vwo (leerjaar 1 en 2) Vacature afdelingsleider onderbouw havo/vwo (leerjaar 1 en 2) Aangezien de huidige afdelingsleider onlangs elders een functie heeft aanvaard, ontstaat per 1 augustus 2018 een vacature afdelingsleider voor

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

School en functieprofiel onderwijsteamleider Focus Beroepsacademie Calvijn Barendrecht

School en functieprofiel onderwijsteamleider Focus Beroepsacademie Calvijn Barendrecht School en functieprofiel onderwijsteamleider Focus Beroepsacademie Calvijn Barendrecht Barendrecht, 7 oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1. Focus Beroepsacademie 1.1. Algemene organisatie 3 1.2. Visie op onderwijs

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering

Functiebeschrijving en -waardering Functiebeschrijving en -waardering Directeur opvang nieuwkomers 14 maart 2016 Opdrachtgever opdrachtgever Kenmerk Kenmerk/initialen Adviseur(s) J.L.P. Bustin Projectnummer projectnummer Functie informatie

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis)

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) De Centrale Directie van Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam, zoekt een Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) Arbeidsvoorwaarden Functie: Directeur deelschool Bevoegd

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LD Codering 006 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 12 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

FU02 Schoolleider Saltho Onderwijs. Management -> Schoolmanagement Management -> Overig management

FU02 Schoolleider Saltho Onderwijs. Management -> Schoolmanagement Management -> Overig management FUWA-PO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering CONCEPT 1 Organisatie Saltho Onderwijs Onderdeel Koraal Groep Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies 12 - Vc Werkterrein Management

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Bestuurder J.J. Boumanschool Christelijke school voor Praktijkonderwijs Bestuurder Inspecteur Boelensschool

Bestuurder J.J. Boumanschool Christelijke school voor Praktijkonderwijs Bestuurder Inspecteur Boelensschool PROFIEL Vacature: Directeur bestuurder Dockinga College Bestuurder J.J. Boumanschool Christelijke school voor Praktijkonderwijs Bestuurder Inspecteur Boelensschool Het Algemeen Bestuur van de Vereniging

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

PROFIEL. Dagelijks Bestuurder

PROFIEL. Dagelijks Bestuurder PROFIEL Vacature: Dagelijks Bestuurder Dockinga College Bestuurder J. J. Boumanschool Christelijke school voor Praktijkonderwijs Bestuurder Inspecteur Boelensschool Het Algemeen Bestuur van de Vereniging

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS - 090217 - FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 Beukenrode Onderwijs 3 De organisatie 3 De missie 3 Ondersteuning 3 De structuur 3 2 Locatieleider 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen Profielschets Onderwijsdirecteur Roelof van Echten College Hoogeveen Hengelo (O), 7 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets 3 2. Informatie over het Roelof van Echten College 4 3. Informatie over de procedure

Nadere informatie

Teamleider. 1. Inleiding: de essentie

Teamleider. 1. Inleiding: de essentie Teamleider 1. Inleiding: de essentie Een teamleider vervult binnen de school een erg belangrijke functie. Teamleiders zijn de onmisbare schakel tussen docenten en directie. Ze vormen het middenmanagement

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Mei inoar oer eigen paad te plak Obs It Tredde Sté is een drietalige dorpsschool met ruim negentig leerlingen, sinds

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Functieprofiel Locatiedirecteur Borger en Oosterhesselen

Functieprofiel Locatiedirecteur Borger en Oosterhesselen Functieprofiel Locatiedirecteur Borger en Oosterhesselen 1. Esdal College De organisatie Het Esdal College is een openbare brede scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school bestaat

Nadere informatie

De Teamleider als onmisbare schakel

De Teamleider als onmisbare schakel De Teamleider als onmisbare schakel februari 2014 0. Inhoud 0. Inhoud blz. 1 1. Inleiding blz. 2 2. Functiebeschrijving blz. 4 3. Competentieprofiel blz.8 1 Teamleider 1. Inleiding: de essentie Een teamleider

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013. FUNCTIEPROFIEL Clusterdirecteur Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre Veldhoven, 4 april 2013. De organisatie SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Teamleider Zorg/Welzijn en Economie Stedelijk College Eindhoven, locatie Avignonlaan

Teamleider Zorg/Welzijn en Economie Stedelijk College Eindhoven, locatie Avignonlaan School- en functieprofiel Teamleider Zorg/Welzijn en Economie Stedelijk College Eindhoven, locatie Avignonlaan (Schaal LD) Versie 10-06-2013 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Loes Lauteslager,

Nadere informatie

MEMO. Definitief. School- en Functieprofiel vestigingsdirecteur Krimpen. 1. Schoolprofiel

MEMO. Definitief. School- en Functieprofiel vestigingsdirecteur Krimpen. 1. Schoolprofiel MEMO Definitief Van AD Aan CC - Datum en tijd 15 mei 2017 School- en Functieprofiel vestigingsdirecteur Krimpen Onderwerp 1. Schoolprofiel 1.1. Het Comenius College Het Comenius College is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

School- en functieprofiel Conrector VWO Christelijk Lyceum Apeldoorn

School- en functieprofiel Conrector VWO Christelijk Lyceum Apeldoorn School- en functieprofiel Conrector VWO Christelijk Lyceum Apeldoorn 1.1 Organisatie Het Christelijk Lyceum in Apeldoorn is één van de scholen van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs. De school

Nadere informatie

Vacature Teamleider M/V

Vacature Teamleider M/V Vacature Teamleider M/V 13 april 2017 Inleiding Bij PRO College begeleiden we elke leerling naar werk en/of inkomen om zo een bestaan op te kunnen bouwen in onze samenleving. Zo luidt de missie van PRO

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT ALGEMENE INFORMATIE De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK GOMARUS SCHOLENGEMEENSCHAP

FUNCTIEBOEK GOMARUS SCHOLENGEMEENSCHAP FUNCTIEBOEK GOMARUS SCHOLENGEMEENSCHAP FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur onderwijs Codering GOM13-102 Organisatie Gomarus Scholengemeenschap Onderdeel Directie Salarisschaal 14 Indelingsniveau Ve

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte)

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Wij zoeken een creatieve, oplossingsgerichte collega met kennis en ervaring als roostermaker in het VO. Jij bent, met betrekking tot de

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Meerscholendirecteur

Meerscholendirecteur Vacature Meerscholendirecteur Basisscholen Heuvelrijk Gerwen St. Jozef Nederwetten Nuenen, 09-05-2018 Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs wordt aan kinderen

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR februari 2016 A. Context Het Wartburg College verzorgt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school belijdt en aanvaardt Gods Woord

Nadere informatie

Functie Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum

Functie Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum VACATUREOVERZICHT JULI 2009 Functie Omschrijving Regio / plaats Vacaturenummer Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum Wij zoeken een enthousiaste en innovatieve afdelingsmanager Regionaal Expertise

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur. Obs De Twee Wieken

School- en functieprofiel. Directeur. Obs De Twee Wieken School- en functieprofiel Directeur Obs De Twee Wieken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over De Twee Wieken 2 Hoofdstuk 2 Informatie over de functie 5 Hoofdstuk 3 Informatie over de procedure 8 1 1.

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek September 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor de SO-afdeling

Nadere informatie

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Hoofd financiën en leerlingenadministratie

Hoofd financiën en leerlingenadministratie Hoofd financiën en leerlingenadministratie Elde College, standplaats locatie Schijndel Het Hoofd financiën en leerlingenadministratie coördineert en verricht werkzaamheden binnen de financiële en de leerlingenadministratie

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving 04.042FU07b Blz. 1 FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal 12 Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Teamleider VASTGESTELD Scholengemeenschap

Nadere informatie

School- en profielschets. Rector Maartenscollege. Haren - Groningen

School- en profielschets. Rector Maartenscollege. Haren - Groningen School- en profielschets Rector Maartenscollege (Stichting Carmelcollege) Haren - Groningen Hengelo, 14 februari 2019 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Maartenscollege en Stichting Carmelcollege 3 1.1

Nadere informatie

Profiel- en situatieschets

Profiel- en situatieschets Profiel- en situatieschets Werving en selectie directeur Praktijkschool De Brug Amsterdam, januari 2019 Judith Meulenbrug 1 Wie zoeken wij? OVO Zaanstad met zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Beroepscollege Parkstad Limburg sectordirecteur Brandenberg

Beroepscollege Parkstad Limburg sectordirecteur Brandenberg School- en functieprofiel Beroepscollege Parkstad Limburg sectordirecteur Brandenberg cao-vo schaal 13 Versie 25 oktober 2018 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Miriam Valk-Koenders,

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsleider havo Montessori College Twente. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Afdelingsleider havo Montessori College Twente. OSG Hengelo School- en functieprofiel Afdelingsleider havo Montessori College Twente OSG Hengelo Hengelo (o), 20 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Montessori College Twente 3 2. Informatie over de

Nadere informatie

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland Profielschets Directeur Juridische Dienstverlening Baarn, 3 juni 2016 Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn tel.: 035 69 48 000; e-mail: office@galangroep.nl www.galangroep.nl

Nadere informatie

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Bent u een onderwijskundig leider die zijn kennis en kunde graag wil inzetten binnen een dynamische stichting voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs?

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie