HYUNDAI AUTOVERZEKERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HYUNDAI AUTOVERZEKERING"

Transcriptie

1 HYUNDAI AUTOVERZEKERING Polisvoorwaarden BVP HYU Beschrijving van van begrippen 1 1. Beschrijving 1. Beschrijving van begrippen van begrippen in de polisvoorwaarden in Uw Uw dekking dekking 2 1. Wettelijke 1. Wettelijke Aansprakelijkheid aansprakelijkheid (WA) 2 2. Beperkt 2. Beperkt Casco casco verzekering 3 3. Volledig 3. Volledig Casco casco verzekering 4 4. Hulpverlening 4. na 6 5. Schadeverzekering 5. voor Inzittenden voor Inzittenden (SVI) (SVI) 6 6. Ongevallenverzekering 6. voor Inzittenden voor Inzittenden (OVI) (OVI) 7 7. Rechtsbijstand 7. Basis 8 8. Rechtsbijstand Plus 3. Uitleg over uw dekking Wat Uitleg is niet over verzekerd? uw dekking Waar 1. Wat bent is u niet verzekerd? Waarborgsom 2. bent en u terrorisme verzekerd? Waarborgsom en terrorisme 4. Wat u mag verwachten Wat mag u mag u van verwachten ons verwachten? Wat 1. verwachten Wat mag u wij van van ons u? verwachten? Vanaf 2. Wat wanneer verwachten bent u wij verzekerd? van u? Vanaf wanneer bent u verzekerd? Schaderegeling Wat te 1. doen als Wat u te doen heeft? als u heeft? Hoe wordt 2. de Hoe wordt vastgesteld de en vastgesteld vergoed? en vergoed? Wanneer 3. vragen Wanneer wij een vragen vergoeding wij een vergoeding terug? terug? Premie Premie Premie 1. betalen Premie en voorwaarden betalen wijzigen voorwaarden wijzigen Hoe bepalen 2. wij Hoe uw bepalen premie? wij uw premie? Bonus-malustabel 3. Bonus-malustabel Stoppen van van uw uw verzekering Hoe en 1. wanneer Hoe kunt en wanneer u uw verzekering kunt u uw stopzetten? verzekering stopzetten? Wanneer 2. kunnen Wanneer wij uw kunnen verzekering wij uw stopzetten? verzekering stopzetten? Wanneer 3. stopt Wanneer de dekking? stopt de dekking? Bijzonderheden Welk recht 1. is van Klachten toepassing? Klachten 2. Gedragscode privacy Verwerking 3. persoonsgegevens Opnames telefoongesprekken Opnames telefoongesprekken 12 Wij danken u voor het sluiten van een Hyundai Autoverzekering. Deze Hyundai polisvoorwaarden Autoverzekering zijn bedoeld is speciaal om afspraken ontwikkeld over voor het u als verzekeren klant van van Hyundai. uw auto Deze vast polisvoorwaarden te leggen. zijn bedoeld om afspraken over Uw het verzekeren hele verzekeringscontract van uw auto vast bestaat te leggen. uit: Uw hele verzekeringscontract bestaat uit: * de de groene kaart kaart met met daarop handige informatie voor voor als als u een u een heeft; heeft; * uw uw polisblad met met daarop gegevens van van uw uw auto, auto, de dekking die die u heeft u heeft gekozen en en eventuele bijzonderheden; clausules; * deze deze polisvoorwaarden. Voor vragen over uw Hyundai Autoverzekering kunt u contact opnemen met Bovemij Financiële Diensten B.V. Nieuwe verzekering Bestaande verzekering Voor Telefoon (024) (024) (024) Beschrijving van begrippen 1.1 Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden Komt u in deze polisvoorwaarden onbekende begrippen tegen? In deze paragraaf vindt u een verklarende begrippenlijst. Accessoires: alles wat niet aan/in uw auto zit als deze uit de fabriek komt, maar later is ingebouwd. Denk bijvoorbeeld aan een navigatiesysteem, geluidsinstallatie, LPG-installatie of of een trekhaak. Atoomkernreactie: Administratiekosten: elke dit kernreactie zijn kosten waarbij afhankelijk energie van het vrijkomt. soort Zoals: wijziging. kernfusies, De administratiekosten kernsplijting of variëren kunstmatige van en 3,- natuurlijke tot 20,-. radioactiviteit. Alarmcentrale: de VHD Alarmcentrale voert de hulpverlening na Auto: de uit. auto U kunt die hen op uw bereiken polisblad op telefoonnummer: staat. Het kan alleen (024) gaan om 57. een Atoomkernreactie: auto waarvoor u elke het rijbewijs kernreactie categorie waarbij B energie of BE nodig vrijkomt. heeft. Zoals: De kernfusies, auto is ook kernsplijting de vervangende of kunstmatige auto die en u van natuurlijke de garage radioactiviteit. krijgt. Dit geldt niet als die auto al ergens anders is verzekerd. Dagwaarde: Auto: auto het die bedrag op uw dat polisblad nodig staat. is om Het een kan gelijkwaardige alleen gaan zaak om (auto, een auto accessoire, waarvoor enzovoort) u het rijbewijs aan categorie schaffen. B nodig heeft en waar- Hoofdbestuurder: van het gewicht maximaal degene die meestal kg is. De de auto is bestuurt. ook de vervan- Occasionwaarde: gende auto die u van de ons aankoopprijs of de garage van krijgt. de gebruikte Dit geldt auto. niet als die Molest: auto al ergens gewapend anders conflict, is verzekerd. burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, Dagwaarde: oproer het en bedrag muiterij. dat Zoals nodig beschreven is om een zaak en vastgelegd (auto, acces- door het soire, Verbond enzovoort) van Verzekeraars te kunnen vervangen op 2 november door een vergelijkbaar Nieuwwaarde exemplaar van (Cataloguswaarde): dezelfde soort, kwaliteit, de prijs staat van de onderhoud verzekerde en auto ouderdom. zoals deze Dit bedrag vermeld wordt is in vastgesteld de laatst bekende door de prijslijst deskundige van de die fabrikant/importeur. door ons is benoemd. Wij houden rekening met het model, type, de Hyundai Autoverzekering 1

2 uitvoering Hoofdbestuurder: en de opties degene die er die vanaf meestal de fabriek de auto al bestuurt. op zitten. Polisblad: Hyundai autobedrijf: dit is het document leden van waar het Hyundai uw auto en dealernetwerk. gekozen dekkingen, Kentekenbewijs: verzekerde onder bedragen kentekenbewijs bijzonderheden wordt verstaan: beschreven staan. Roydata: a. het papieren dit is kentekenbewijs de centrale database bestaande waaraan uit: alle verzekeraars het aantal 1. Deel vrije I A Voertuigbewijs; jaren van hun klant moeten doorgeven als een autoverzekering 2. Deel IB Tenaamstellingbewijs; is beëindigd. SRM: 3. Deel Stichting II Overschrijvingsbewijs. Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche, gevestigd in Nijmegen. b. de kentekencard en bijbehorende tenaamstellingcode. U/verzekeringnemer: c. tijdelijk documentnummer degene en die bijbehorende het verzekeringscontract tenaamstellingcode. met ons Molest: is aangegaan. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse Totaal onlusten, verlies: oproer als en de muiterij. herstelkosten Zoals beschreven meer zijn dan en de vastgelegd dagwaarde door minus Roy-data: de waarde dit is de van centrale de restanten. database waaraan alle verzekeraars Verzekeraar: het aantal vrije NV Schadeverzekering-Maatschappij jaren van hun klant moeten doorgeven Bovemij te als Nijmegen. een autoverzekering is beëindigd. e: SRM: Stichting U/verzekeringnemer, Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche, de (hoofd)bestuurder gevestigd en de in personen Nijmegen. die met uw toestemming de auto besturen of erin meerijden. Voor Totaal WA-dekking verlies: als zijn de herstelkosten ook de eigenaar meer en zijn de houder dan van dagwaarde de auto verzekerde. minus waarde van de restanten. Wij/ons: U/verzekeringnemer: Bovemij Financiële degene Diensten, die het verzekeringscontract gevestigd Nijmegen. met Wij mogen ons is aangegaan. als gevolmachtigd agent namens NV Schadeverzekering- Maatschappij Verzekeraar: NV Bovemij Schadeverzekering-Maatschappij hun verzekeringen behandelen, Bovemij accepteren en Nijmegen. verwerken. Vergunningsnummer: het Verbond van Verzekeraars op 2 november Nieuwwaarde (Cataloguswaarde): de prijs van de verzekerde 2. auto Uw zoals dekking deze vermeld is in de laatst bekende prijslijst van de fabrikant/importeur. Wij houden rekening met het model, type, de e: u/verzekeringnemer, de (hoofd)-bestuurder en de personen die met uw toestemming uw auto besturen of erin meerijden. Voor de WA-dekking zijn ook de eigenaar en de houder van de auto verzekerde. Uw uitvoering dekking is en waartegen opties die u er verzekerd vanaf de bent. fabriek U al kunt op kiezen zitten. uit verschillende dekkingen. Verzekeringsjaar: Bij de ene een dekking periode zult van u 1 meer jaar s (12 maanden) vergoed krijgen dan Occasionwaarde: bij andere. In deze de paragraaf aankoopprijs leest van u met de welke gebruikte dekking auto. u waartegen bent beginnend verzekerd. op de ingangsdatum van de verzekering zoals Ongeval: een ongeval is een plotselinge, onvrijwillige gewelddadige Wettelijke inwerking aansprakelijkheid op het lichaam, (WA) die medisch aantoonbaar leidt tot 2.1 lichamelijk letsel en/of de dood. Of Polisblad: u deze dekking dit is het heeft, document ziet u op waarin uw polisblad. de gegevens van uw auto, de vermeld op uw polisblad. Wij/ons: Bovemij Financiële Diensten B.V. gevestigd in Nijmegen. Wij mogen als gevolmachtigd agent namens NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij hun verzekeringen behandelen, Met dekking een WA-dekking die u heeft gekozen voor uw en auto eventuele bent u verzekerd clausules beschreven als u wettelijk staan. aansprakelijk accepteren wordt gesteld en verwerken. voor een Vergunningsnummer: ongeval waar u met uw auto bij bent betrokken. WA-dekking is altijd verplicht. In de tabel hieronder ziet u waar u wel en niet tegen verzekerd bent. Deze dekking voldoet aan de eisen die de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) hieraan stelt. 2. Uw dekking Schade aan anderen (personen of spullen), die met uw auto wordt veroorzaakt. Uw dekking is waartegen u verzekerd Schade bent. U aan kunt anderen kiezen uit (personen verschillende of spullen), dekkingen. veroorzaakt Bij de ene met dekking een door zult uw u auto meer getrokken s aanhangwagen, vergoed krijgen dan bij de andere. In deze paragraaf leest caravan u met of vouwwagen. welke dekking Deze u waartegen aanhangwagen, bent verzekerd. caravan of vouwwagen is gekoppeld of losgekoppeld, maar nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand gekomen. 2.1 Wettelijke aansprakelijkheid (WA) Schade veroorzaakt met uw auto aan een andere auto van uzelf. Dit geldt alleen als deze niet ergens anders is verzekerd. Of u deze dekking heeft, ziet u op uw Schade polisblad. aan anderen (personen of spullen) door afvallende lading van uw auto. Met Niet een verzekerd WA-dekking voor uw auto bent Schade u verzekerd aan uw als eigen u wettelijk auto en aansprakelijk de hieraan gekoppelde wordt gesteld aanhanger voor een (zoals aanrijding een caravan). waar u met uw auto bij bent betrokken. Een WA-dekking is altijd verplicht. Schade aan In de de tabel bestuurder hieronder of zijn ziet spullen. u waar u wel en niet tegen verzekerd bent. Deze dekking voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Schade veroorzaakt Motorrijtuigen door een (WAM). bestuurder die geen toestemming had om met uw auto te rijden. Schade aan lading die met uw auto vervoerd werd. Eigen risico Schade 0, - aan anderen (personen of spullen), die met uw auto wordt veroorzaakt. Schade aan anderen (personen of spullen), veroorzaakt met een door uw auto getrokken aanhangwagen, Maximum per Voor welk bedrag u verzekerd bent, ziet u op uw polisblad. caravan of vouwwagen. Deze aanhangwagen, caravan of vouwwagen is gekoppeld of losgekoppeld, maar Als wettelijk een hoger bedrag verplicht is, vergoeden wij dat wettelijke bedrag. nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand gekomen. Bijzonderheden is aan de bekleding van uw auto door vervoer van personen die bij een ongeval gewond Schade veroorzaakt met uw auto aan een andere auto van uzelf. Dit geldt alleen als deze niet zijn geraakt. ergens anders is verzekerd. Schade aan anderen (personen of spullen) door afvallende lading van uw auto. Schade aan de bekleding van uw auto door vervoer van gewonde personen. Schade aan uw eigen auto en de hieraan gekoppelde aanhanger (zoals een caravan). Schade aan de verzekerde of zijn/haar eigendommen. Schade veroorzaakt door een bestuurder die geen toestemming heeft om met uw auto te rijden. Schade aan lading die met uw auto vervoerd wordt. Eigen risico 0, - Maximum per Voor welke bedragen u verzekerd bent, ziet u op uw polisblad. Als wettelijk een hoger bedrag verplicht is, vergoeden wij dat hogere wettelijke bedrag. Hyundai Autoverzekering 2

3 2.2 Beperkt casco Casco verzekering Of u deze dekking heeft, ziet u op uw polisblad. Bent u Beperkt casco Casco verzekerd? Dan bent u bent ook verzekerd ook verzekerd voor voor bepaalde bepaalde s s aan uw aan eigen uw eigen auto. auto. In de In tabel de tabel hieronder hieronder ziet u ziet waar u waar u wel u en wel niet en tegen niet tegen verzekerd verzekerd bent. bent. Brand, storm, natuur Diefstal Ruitbreuk Extra Overig Schades direct veroorzaakt door: veroorzaakt door: storm (veertien (windsnelheid meter van per seconde 14 meter of per meer); seconde natuurrampen of meer); (zoals hagel, natuurrampen overstroming (zoals en vallend overstroming gesteente); en vallend (poging (Poging tot) diefstal, oplichting en en verduistering; (poging verduistering. tot) joyriding; (poging (Poging tot) inbraak. joyriding. (Poging tot) inbraak. ruitbreuk Ruitbreuk (herstel of of vervanging) en door de scherven. Ruitbreuk bij (poging tot) diefstal. Schades direct veroor- veroorzaakt door: door: luchtvaartuigen; relletjes; vervoer van uw auto per veerboot, trein of ander vervoermiddel. vervoermiddel; brand; gesteente); explosies; hagel; kortsluiting blikseminslag; in uw auto; aanrijding brand; met dieren. explosies; door bevriezen; kortsluiting aan banden; in uw auto; aanrijding krassen met dieren. Schade door bevriezen. als uw auto niet op slot stond of de sleutels erin lagen; Als uw auto aan banden; niet op slot staat mobiele of apparatuur de sleutel(s)/ keycard(s) als uw auto in niet de voldoet auto aan liggen. onze beveiligingseisen. Als Welke uw dit auto zijn, niet ziet voldoet u op uw polisblad. aan onze beveiligingseisen. Welke dit zijn, ziet u op uw polisblad. glazen dak; glas in lampen; krassen; Ruitbreuk ruitbreuk als in een u glazen dak. tegelijkertijd ook andere Ruitbreuk heeft als aan u uw tegelijkertijd auto. Voor ruitbreuk ook andere bij (poging heeft tot) diefstal aan uw bent auto. u wel verzekerd. Glas in lampen. Schade aan met uw auto vervoerde losse accessoires zoals cd s, Schade dvd s, mobiele aan met navigatie, mobiele vervoerde telefoon losse uw auto accessoires etc. zoals cd s, Schade dvd s, aan mobiele bagage en navigatie, lading die mobiele met uw auto telefoon vervoerd etc. wordt. Schade aan door bagage takelen en of lading slepen. die met uw auto vervoerd Schade aan wordt. banden. Schade Krassen door of schrammen. takelen of slepen. Slijtage, waardevermindering aan en banden. langzaam Schade Krassen werkende of invloeden schrammen. die Slijtage, aan waardevermindering veroorzaken. en langzaam uw auto werkende Onvoldoende invloeden onder-dihoud. aan uw auto veroorzaken. Mechanische storing. Onvoldoende Eigen gebrek van uw onderhoud. auto. Eigen risico Welk eigen risico( s) van toepassing is (zijn), ziet u op uw polisblad. Mechanische storing. Maximum per Occasionwaarde: Eigen gebrek van uw Eigen risico Maximum per auto. U krijgt bij totaal verlies van uw tweedehands gekochte auto de occassionwaarde vergoed tot 2 jaar (24 maanden) na Welk aankoopdatum eigen risico( s) van van deze toepassing auto. Dit geldt is (zijn), alleen ziet als u op aan uw alle polisblad. onderstaande voorwaarden is voldaan: Occasionwaarde: Uw auto bij uw Hyundai autobedrijf is gekocht en u een andere auto bij uw Hyundai autobedrijf terugkoopt. U krijgt Als de bij cataloguswaarde totaal verlies van inclusief uw tweedehands accessoires gekochte van uw auto de niet occassionwaarde hoger is dan ,- vergoed (incl. tot 2 btw jaar en (24 BPM) maanden) is. na aankoopdatum Als uw auto niet van ouder deze auto. is dan Dit 7 jaar geldt (84 alleen maanden) als aan op alle de onderstaande datum waarop voorwaarden is is ontstaan. voldaan: Let Uw op: auto in alle bij andere uw Hyundai gevallen autobedrijf wordt de is dagwaarde gekocht en uitgekeerd. u een andere auto bij uw Hyundai autobedrijf terugkoopt; Accessoires: Als de cataloguswaarde inclusief accessoires van uw auto niet hoger dan ,- (incl. btw en BPM) is; Als Accessoires uw auto niet zijn ouder verzekerd is dan voor 7 jaar het (84 bedrag maanden) dat op op uw de polisblad datum waarop vermeld de staat. is ontstaan. Let Niet-fabrieksmatig op: in alle andere of gevallen niet door wordt uw de Hyundai dagwaarde autobedrijf uitgekeerd. geïnstalleerde beeld-, geluids-, telecommunicatie- en navigatieapparatuur wordt vergoed tot een maximum van 1.000,-. Accessoires: Vervangend Accessoires Vervoer: zijn verzekerd voor het bedrag dat op uw polisblad vermeld staat; Als Niet-fabrieksmatig uw auto niet binnen of 2 niet werkdagen door uw Hyundai via uw Hyundai autobedrijf autobedrijf geïnstalleerde gerepareerd beeld-, kan geluids-, worden, telecommunicatie- krijgt u vervangend en vervoer voor navigatieapparatuur maximaal 10 dagen wordt ( 35,- vergoed per dag, tot inclusief een maximum btw). Wanneer van 1.000,-. uw auto niet via uw Hyundai autobedrijf wordt gerepareerd, heeft u Vervoer: geen recht op vergoeding van vervangend vervoer. Vervangend Bijzonderheden Als Diefstal uw auto: niet binnen 2 werkdagen via uw Hyundai autobedrijf gerepareerd kan worden, krijgt u vervangend vervoer voor Als uw maximaal auto gestolen 10 dagen is, nemen ( 35,- wij per 30 dag, dagen inclusief de tijd btw). om Wanneer de auto op uw te auto (laten) niet sporen. via uw Pas Hyundai daarna autobedrijf vergoeden wordt wij de gerepareerd,. In deze heeft periode u geen krijgt recht u vervangend op vergoeding vervoer van vervangend voor maximaal vervoer. 10 dagen ( 35,- per dag, inclusief btw). Bijzonderheden Diefstal auto: Als uw auto gestolen is, nemen wij 30 dagen de tijd om de auto op te (laten) sporen. Pas daarna vergoeden wij de. In deze periode krijgt u vervangend vervoer voor maximaal 10 dagen ( 35,- per dag, inclusief btw). Hyundai Autoverzekering 3

4 2.3 Volledig Casco verzekering Of u deze dekking heeft, ziet u op uw polisblad. Met de Hyundai Volledig Casco autoverzekering heeft u uzelf verzekerd tegen bijna alle s aan uw eigen auto. In de tabel hieronder ziet u waar u wel en niet tegen verzekerd bent. U kunt in de tabel ook terugvinden op welke vergoedingen u recht heeft na. Schade aan uw auto door een aanrijding. Schade aan uw auto die u zelf heeft veroorzaakt. Schade als gevolg van een eigen gebrek van de auto. Schade door vandalisme. Schade door overige onvoorziene plotselinge van buitenkomende gebeurtenissen. Alles waarvoor u ook verzekerd bent met de dekking Beperkt Casco verzekering. Schade door bevriezen. Schade ontstaan doordat uw auto niet op slot staat of de sleutel(s)/keycard(s) in de auto liggen. Schade aan met uw auto vervoerde losse accessoires zoals cd s, dvd s, mobiele navigatie, mobiele telefoon etc. Schade aan bagage en lading die met uw auto vervoerd wordt. Schade door takelen of slepen. Schade aan banden. Diefstal (of poging hiertoe) als uw auto niet voldoet aan onze beveiligingseisen. Welke dit zijn, ziet u op uw polisblad. Slijtage, waardevermindering en langzaam werkende invloeden die aan uw auto veroorzaken. Onvoldoende onderhoud. Mechanische storing. Eigen gebrek van uw auto. Glas in lampen. Base Budget Premium Excellent Eigen risico Maximum per Nieuwwaarde Welk eigen risico( s) van toepassing is (zijn), ziet u op uw polisblad. Niet van toepassing U krijgt bij totaal verlies U krijgt bij totaal verlies 1 jaar (12 maanden) nieuwwaarde 3 jaar (36 maanden) vergoed als aan alle nieuwwaarde vergoed als onderstaande voorwaarden is aan alle onderstaande voldaan: voorwaarden is voldaan: Uw auto is niet ouder dan Uw auto is niet ouder dan 1 jaar (12 maanden). 3 jaar (36 maanden). De cataloguswaarde inclusief De cataloguswaarde accessoires van uw auto, is inclusief accessoires van niet hoger dan uw auto, is niet hoger dan , - (incl. btw en BPM) ,- (incl. btw en Uw auto is door u nieuw BPM). gekocht (nieuw op datum van Uw auto is door u nieuw toelating). gekocht (nieuw op datum Uw auto is bij uw Hyundai van toelating). autobedrijf gekocht en u Uw auto is bij uw Hyundai koopt een andere auto bij uw autobedrijf gekocht en u Hyundai autobedrijf terug. koopt een andere auto bij Let op: nadat uw auto de leeftijd uw Hyundai autobedrijf van 1 jaar (12 maanden) terug. heeft bereikt, krijgt u Let op: nadat uw auto dagwaarde vergoed. U heeft de leeftijd van 3 jaar recht op dagwaarde als: (36 maanden) heeft eerdere (n) bereikt, krijgt u dagwaarde gedurende de looptijd van vergoed. U heeft recht op deze verzekering niet is(zijn) dagwaarde als: hersteld bij een Hyundai eerdere (n) autobedrijf; gedurende de looptijd er eerder een -uitkering van deze verzekering niet op basis van de nieuwwaarde is(zijn) hersteld bij een is gedaan; Hyundai autobedrijf; u bij totaal verlies geen andere er eerder een uitkering auto bij uw Hyundai autobedrijf op basis van de terugkoopt. nieuwwaarde is gedaan; u bij totaal verlies geen andere auto bij uw Hyundai autobedrijf terugkoopt. U krijgt bij totaal verlies 5 jaar (60 maanden) nieuwwaarde vergoed als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan: Uw auto is niet ouder dan 5 jaar (60 maanden). De cataloguswaarde inclusief accessoires van uw auto, is niet hoger dan ,- (incl. btw en BPM). Uw auto is door u nieuw gekocht (nieuw op datum van toelating). Uw auto is bij uw Hyundai autobedrijf gekocht en u koopt een andere auto bij uw Hyundai autobedrijf terug. Op het moment van totaal verlies of diefstal is de kilometerstand van uw 4 of 5 jaar oude auto (maand 48 t/m 60) niet hoger dan kilometer. Tevens geldt, dat wanneer uw auto 4 of 5 jaar oud is (maand 48 t/m 60), de reparatiekosten hoger moeten zijn dan 80% van de nieuwwaarde van uw auto om voor nieuwwaarde in aanmerking te komen. Let op: nadat uw auto de leeftijd van 5 jaar (60 maanden) heeft bereikt, krijgt u dagwaarde vergoed. Hyundai Autoverzekering 4

5 (vervolg)- Maximum per Nieuwwaarde Maximum per Occasionwaarde Dagwaarde Maximum per Accessoires Maximum per Vervangend Vervoer Bijzonderheden Diefstal auto Base Budget Premium Excellent U heeft recht op dagwaarde als: eerdere (n) gedurende de looptijd van deze verzekering niet is(zijn) hersteld bij een Hyundai autobedrijf; er eerder een uitkering op basis van de nieuwwaarde is gedaan; u bij totaal verlies geen andere auto bij uw Hyundai autobedrijf terugkoopt. Niet van toepassing U krijgt bij totaal verlies 1 jaar U krijgt bij totaal verlies 2 jaar Niet van toepassing (12 maanden) occasionwaarde (24 maanden) occasionwaarde vergoed na aankoopdatum van vergoed na aankoopdatum van uw tweedehands gekochte uw tweedehands gekochte auto als aan alle onderstaande auto als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan: voorwaarden is voldaan: Uw auto is bij uw Hyundai Uw auto is bij uw Hyundai autobedrijf gekocht en u autobedrijf gekocht en u koopt een andere auto bij koopt een andere auto bij uw Hyundai autobedrijf uw Hyundai autobedrijf terug. terug. Als de cataloguswaarde Als de cataloguswaarde inclusief accessoires niet inclusief accessoires niet hoger is dan ,- hoger is dan ,- (incl. btw en BPM). (incl. btw en BPM). Uw auto is niet ouder dan Uw auto is niet ouder dan 7 jaar (84 maanden) op de 7 jaar (84 maanden) op datum waarop de is de datum waarop de ontstaan. is ontstaan. Let op: in alle andere Let op: in alle andere gevallen wordt de gevallen wordt de dagwaarde uitgekeerd. dagwaarde uitgekeerd. Indien u geen recht heeft op vergoeding van op basis van nieuwwaarde of occasionwaarde krijgt u dagwaarde vergoed. Accessoires zijn verzekerd voor het bedrag dat op uw polisblad vermeld staat. Niet-fabrieksmatig of niet door uw Hyundai autobedrijf geïnstalleerde beeld-, geluids-, telecommunicatie- en navigatieapparatuur wordt vergoed tot een maximum van 1.000,-. Geen dekking, ook Geen dekking, ook niet wanneer Als uw auto niet binnen Als uw auto niet binnen niet wanneer u u een heeft waarvoor u 2 werkdagen via uw Hyundai 2 werkdagen via uw Hyundai een heeft ook bent verzekerd met de dekking autobedrijf gerepareerd, autobedrijf gerepareerd, kan waarvoor u ook bent Beperkt Casco verzekering. kan worden, krijgt u worden, krijgt u vervangend verzekerd met de vervangend vervoer voor vervoer voor maximaal dekking Beperkt maximaal 10 dagen 30 dagen ( 35,- per dag, Casco verzekering. ( 35,- per dag, inclusief btw). inclusief btw). Wanneer uw Wanneer uw auto niet via uw auto niet via uw Hyundai Hyundai autobedrijf wordt autobedrijf wordt gerepareerd gerepareerd heeft u geen heeft u geen recht op recht op vergoeding van vergoeding van vervangend vervangend vervoer. vervoer. Als uw auto gestolen Als uw auto gestolen is, nemen Als uw auto gestolen is, Als uw auto gestolen is, is, nemen wij 30 wij 30 dagen de tijd nemen wij 30 dagen de nemen wij 30 dagen de tijd om dagen de tijd om om de auto op te (laten) sporen. tijd om de auto op te de auto op te (laten) sporen. de auto op te (laten) Pas daarna (laten) sporen. Pas daarna Pas daarna vergoeden wij de sporen. Pas daarna vergoeden wij de. vergoeden wij de.. In deze periode krijgt vergoeden wij de U heeft geen recht op In deze periode krijgt u u vervangend vervoer voor. vervangend vervoer. vervangend vervoer voor maximaal U heeft geen recht maximaal 10 dagen ( 35,- 30 dagen ( 35,- per dag, op vervangend per dag, inclusief btw). inclusief btw). vervoer. Hyundai Autoverzekering 5

6 2.4 Hulpverlening na U heeft recht op hulpverlening als uw auto door een aanrijding of in geval van en situatie waarvoor u verzekerd bent niet meer kan rijden. U kunt bijvoorbeeld denken aan het thuisbrengen van de passagier(s) uit uw auto of het vervoer van uw auto naar een garage. Binnen Nederland U krijgt hulp van de Alarmcentrale als uw auto door een aanrijding niet meer kan rijden of als de bestuurder of passagier(s) door een aanrijding uw auto niet meer kan (kunnen) besturen. Deze hulp bestaat uit: transport van uw auto naar een adres in Nederland; vervoer van de passagier(s) en bagage naar een adres in Nederland. Buiten Nederland U krijgt hulp van de Alarmcentrale als uw auto door een aanrijding niet meer kan rijden of als de bestuurder of de passagier(s) door een aanrijding uw auto niet meer kan (kunnen) besturen. Deze hulp bestaat uit: vergoeding van de kosten van berging en slepen naar de dichtstbijzijnde garage; transport van uw auto naar een adres in Nederland, als reparatie binnen 4 dagen niet mogelijk is; vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of taxi, van passagier(s) en bagage naar de eindbestemming of een adres in Nederland. Kosten gemaakt zonder toestemming van de Alarmcentrale. Autopech door een mechanisch gebrek. Eigen risico 0, - Maximum per Kosten gemaakt in het buitenland worden vergoed tot maximaal de dagwaarde van uw auto. Bijzonderheden De hulpverlening is ook van toepassing op de aangekoppelde aanhangwagen. 2.5 Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) Of u deze dekking heeft, ziet u op uw polisblad. Met een Schadeverzekering voor Inzittenden verzekert u uzelf en uw passagier(s) tegen door een aanrijding. In de tabel hieronder ziet u waar u wel en niet tegen verzekerd bent. Schade (die het gevolg is van lichamelijk letsel al dan niet de dood) aan de bestuurder, passagier(s) of aan vervoerde zaken. Dit moet zijn die niet al op een andere manier wordt vergoed. Deze verzekering geldt ook tijdens stilstaan, in- en uitstappen, tanken of het uitvoeren van of helpen bij kleine reparaties aan de auto als u onderweg bent. De verzekeringnemer en de inwonende gezinsleden zijn ook verzekerd wanneer zij zich in een andere auto bevinden. Onder de inwonende gezinsleden wordt verstaan: - Inwonende familieleden en bloed- en aanverwanten in de eerste of tweede graad van de verzekeringnemer; - Inwonende pleegkinderen van de verzekeringnemer. Schade aan uw eigen auto en de hieraan gekoppelde aanhanger (zoals een caravan). Schade aan zaken vervoerd met de aan uw eigen auto gekoppelde aanhanger (zoals een caravan). Schade indien inzittende(n) buiten de wettelijke toegestane zitplaats heeft(hebben) gezeten. Kosten gemaakt door iemand anders dan ons of de verzekeraar. Overige kosten, daarbij kunt u denken aan kosten gemaakt ter beperking of vaststelling van de of ter verkrijging van vergoeding. Schade indien verzekerde(n) geen autogordel heeft (hebben) gedragen. Smartengeld. Eigen risico 0, - Maximum per Hoeveel u maximaal vergoed krijgt, kunt u zien op uw polisblad. Vergoed wordt tot maximaal het aantal inzittenden waarvoor de auto is ingericht. De maximale vergoeding van de vervoerde zaken is gelijk aan de reparatiekosten of maximaal de dagwaarde. Bijzonderheden Is de totale meer dan het maximum? Dan wordt de vergoeding per persoon verhoudingsgewijs verlaagd. Alleen de verzekerde (of erfgenamen) ontvangt de uitkering. Hyundai Autoverzekering 6

7 2.6 Ongevallenverzekering voor Inzittenden (OVI) Of u deze dekking heeft, ziet u op uw polisblad. Met een Ongevallenverzekering voor Inzittenden, verzekert u uzelf en uw passagier(s) tegen lichamelijke door een verkeersongeval. U kunt dan denken aan overlijden of invaliditeit. In de tabel hieronder ziet u waar u wel en niet tegen verzekerd bent. Overlijden of blijvende invaliditeit van de inzittenden, door een verkeersongeval met uw auto. Deze verzekering geldt ook tijdens stilstaan, in- en uitstappen, tanken of het uitvoeren van of helpen bij kleine reparaties aan de auto als u onderweg bent. Als het verkeersongeval veroorzaakt is terwijl er geen dekking bestaat. Als het verkeersongeval gebeurd is tijdens een misdrijf. Als er opzet in het spel is. Als er meer passagiers in de auto zitten dan wettelijk is toegestaan. Als de aanrijding is ontstaan door een (poging tot) zelfdoding. Als het verkeersongeval is veroorzaakt door het ontstaan van of verergering van een ingewandsbreuk of tussenwervelschijfletsel. Invaliditeit door het verlies van psychische vermogens. Schade indien inzittende(n) geen autogordel heeft (hebben) gedragen. Eigen risico 0, - Maximum per Hoeveel u maximaal vergoed krijgt, kunt u zien op uw polisblad. De vergoeding is per persoon. Vergoed wordt tot maximaal het aantal inzittenden waarvoor de auto is ingericht. Bijzonderheden Bij niet volledig blijvende invaliditeit krijgt u een percentage van het bedrag vergoed waarvoor u zich heeft verzekerd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het (toekomstige) beroep van de verzekerde of zijn/haar (toekomstige) bezigheden. Hieronder ziet u wat het uitkeringspercentage is. Bij volledig verlies of functieverlies van een: - arm tot in het schoudergewricht, 75%; - arm tot het ellebooggewricht of tussen elleboog en schoudergewricht, 65%; - hand tot in het polsgewricht of de arm tussen pols- en ellebooggewricht, 60%; - duim, 25%; wijsvinger, 15%; middelvinger, 12%; ringvinger of een pink,10%; - been tot in het heupgewricht, 70%; - been tot in het kniegewricht of tussen kniegewricht en heupgewricht, 60%; - voet tot in het enkelgewricht of het been tussen enkel en kniegewricht, 50%; - grote teen, 10%; iedere andere teen, 5%. U krijgt: - 100% bij verlies van gezichtsvermogen van beide ogen en 30% bij verlies van gezichtsvermogen van één oog; - 50% bij verlies van het gehoor van beide oren en 20% bij verlies van het gehoor van één oor; - maximaal 60% bij letsel aan meerdere vingers (of hand en vingers). Bij gedeeltelijk verlies of functieverlies worden de percentages verlaagd. Als de verzekerde binnen 2 jaar na het verkeersongeval en door dit verkeersongeval alsnog overlijdt, keren wij alleen het overlijdensbedrag uit. Een eerdere uitkering wegens blijvende invaliditeit vanwege hetzelfde verkeersongeval wordt in mindering gebracht op de uitkering wegens overlijden. Alleen de verzekerde (of erfgenamen) ontvangt de uitkering. Hyundai Autoverzekering 7