Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21."

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken

2 Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand een hele toer om met weinig geld rond te komen. Wat betekent dit in de praktijk? Welke financiële tegemoetkomingen kunt u aanvragen? Wat geeft u maandelijks uit? Hoeveel moet u reserveren voor onvoorziene uitgaven? Hoe betaalt u uw rekeningen? Welk risico loopt u bij huurkoop (lease) en kopen op afbetaling? Hoe bespreekt u geldzaken met uw kinderen? Pasklare oplossingen zijn niet te geven. Elke (gezins)situatie is weer anders. Deze folder is vooral bedoeld om u bewust te maken van uw financiële positie en mogelijkheden en is bestemd voor iedereen die van een laag inkomen leeft. U hoeft dus niet een uitkering te ontvangen om in aanmerking te komen voor de financiële tegemoetkomingen. Ook personen met een onvolledige AOW en/of onvoldoende aanvullend pensioen kunnen eventueel aanspraak maken op deze regelingen. Er wordt wel altijd gekeken naar de waarde van uw bezittingen zoals bijvoorbeeld spaargeld, een eigen huis of een auto. 3

3 Financiële tegemoetkomingen Voor mensen met een minimuminkomen zijn er verschillende financiële voorzieningen in de stad. Hieronder zetten we ze voor u op een rijtje. Huurtoeslag Betaalt u in verhouding tot uw inkomen te veel huur, dan komt u in aanmerking voor de huurtoeslag. Deze huurtoeslag wordt betaald door de Belastingdienst. Hier kunt u ook een aanvraagformulier krijgen. Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult en ondertekent. Alleen dan neemt de Belastingdienst uw aanvraag in behandeling. Het huurtoeslagjaar loopt altijd van 1 januari tot en met 31 december. Maar u kunt op ieder moment de huurtoeslag aanvragen. Dit kunt u doen tot 1 april volgend op het jaar waarover u huurtoeslag wilt aanvragen. 4 Geldzaken

4 Kinderbijslag Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de onderhoudskosten van uw eigen kinderen en stief- of pleegkinderen. U kunt kinderbijslag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Na de aanvraag ontvangt u de kinderbijslag ieder kwartaal automatisch. Wijzigingen in uw gezinssituatie, bijvoorbeeld een geboorte of verhuizing van een kind, geeft u door via een wijzigingsformulier. Het adres van de Sociale Verzekeringsbank vindt u op het inlegvel. Bijzondere bijstand Door onverwachte omstandigheden kunt u plotseling extra kosten hebben. Wanneer u die kosten nergens anders krijgt vergoed, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u via de bijzondere bijstand een vergoeding kunt krijgen, zijn onder andere medische kosten, bepaalde tandartskosten, baby-uitzet en verhuiskosten. Voor personen die hoge ziektekosten hebben vanwege een handicap of omdat ze chronisch ziek zijn, kan bijzondere bijstand ook een uitkomst bieden. Bijzondere bijstand is niet alleen bedoeld voor mensen met een minimuminkomen. Ook personen met een hoger inkomen kunnen een beroep op bijzondere bijstand doen. Wel houdt Sociale Zaken & Werkgelegenheid rekening met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen, waardoor het mogelijk is dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Voor een aanvraag kunt u terecht bij SoZaWe. De gegevens vindt u op het inlegvel. Langdurigheidstoeslag Heeft u langer dan drie jaar een inkomen tot tien procent boven het bijstandsniveau en bent u tussen de 21 en 65 jaar oud, dan kunt u de langdurigheidstoeslag aanvragen. Dit geld moet u besteden voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast, wasmachine, fornuis of matras. U kunt de langdurigheidstoeslag aanvragen bij SoZaWe. Op kunt u lezen wat de hoogte is van de toeslag. 5

5 Reserveringstoeslag 65+ Bent u ouder dan 65 jaar en leeft u langer dan drie jaar van een inkomen tot tien procent boven het bijstandsniveau, dan kunt u een reserveringstoeslag aanvragen. Dit geld moet u gebruiken om duurzame gebruiksgoederen te betalen, zoals een koelkast. Als u een laag inkomen heeft, is het namelijk moeilijk om geld te sparen voor dit soort grote uitgaven. Deze toeslag is voor alleenstaanden van 65 jaar en ouder 200,00 en voor gehuwden en samenwonenden van 65 jaar en ouder 300,00. De reserveringstoeslag kunt u aanvragen bij SoZaWe. 6 Geldzaken

6 Woonkostentoeslag Als u (nog) geen recht op huurtoeslag heeft, kunt u deze aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan in de volgende situaties: u heeft een huur die boven de huurtoeslaggrens ligt en u bent genoodzaakt in deze woning te blijven wonen, totdat u een goedkopere woning heeft gevonden. u heeft een eigen huis, waarvan u de woonlasten niet meer kunt dragen in verband met een minimuminkomen. Deze regeling kunt u aanvragen bij Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Utrechts Woonlastenfonds Sinds 1 januari 1998 is er het Utrechts Woonlastenfonds. Wanneer u naar verhouding te veel huur betaalt, kunt u een bijdrage uit dit fonds krijgen. Alleen als u huurtoeslag heeft of een woonkostentoeslag krijgt, kunt u een bijdrage uit het Woonlastenfonds ontvangen. De bijdrage uit het Woonlastenfonds is afhankelijk van de hoogte van de huurtoeslag en de woonkostentoeslag. Als u denkt dat u recht heeft op een bijdrage, kunt u een aanvraagformulier invullen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij WoningNet. WoningNet berekent of u in aanmerking komt voor een bijdrage. Meer informatie vindt u in de folder Woonlastenfonds. Deze folder is verkrijgbaar bij WoningNet. Toeslag voormalige alleenstaande ouder Uw jongste thuiswonende kind wordt 18 jaar en krijgt een eigen inkomen, bijvoorbeeld uit betaald werk of een studiebeurs. Vanaf dat moment verandert uw uitkering voor een alleenstaande ouder in een uitkering voor een alleenstaande. Om aan deze plotselinge inkomensdaling te wennen, kunt u een garantietoeslag of een overbruggingstoeslag aan vragen bij SoZaWe. Meer informatie hierover kunt u krijgen van uw klantmanager. 7

7 U-pas Inwoners van Utrecht, Maarssen, De Bilt en Houten met een laag inkomen hebben recht op een U-pas. De gratis U-pas geeft korting op sport, recreatie, cursussen, musea, 55+ eettafels in de wijk en nog veel meer. Mensen die drie maanden of langer een uitkering van SoZaWe ontvangen, krijgen de U-pas vanzelf thuisgestuurd. In september 2004 is het U-pasbureau gestart met het project School xtra. School xtra is bedoeld voor ouders met kinderen van jaar in het voortgezet onderwijs. De school kan rechtstreeks bij het U-pasbureau max. 100,- per kind per schooljaar terugvragen voor activiteiten die de school organiseert. Bijvoorbeeld kosten voor het schoolkamp of sport-workshops. Kijk voor meer informatie over de U-pas op of bel met het U-pasbureau, tel (maandag t/m vrijdag van uur). Tegemoetkoming in de studiekosten Hebt u een of meer kinderen in het voortgezet onderwijs, dan kunt u een tegemoetkoming studiekosten krijgen voor boeken en leermiddelen. U moet deze tegemoetkoming vóór 31 juli aanvragen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de school, het postkantoor en de Informatie Beheer Groep. Vanaf 18 jaar stopt de tegemoetkoming meestal. Studerende jongeren van 18 jaar en ouder aan mbo, hbo of universiteit kunnen Studiefinanciering aanvragen. Het adres van de Informatie Beheer Groep staat op het inlegvel. 8 Geldzaken

8 Kwijtschelding van belasting Er zijn verschillende soorten belastingen: rijksbelastingen, zoals inkomstenbelasting; hoogheemraadschapsbelastingen, zoals verontreinigingsheffing; gemeentelijke belastingen, zoals onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Vanaf 1 januari 1998 zijn de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht op een aanslag samengevoegd, de woonlastenaanslag. Utrechtenaren, waarvan bekend is dat zij een bijstandsuitkering ontvangen, krijgen geen aanslag meer. Zij komen voor kwijtschelding in aanmerking. Dit geldt per 1 januari 1998 ook voor mensen met een AOW-uitkering zonder pensioen. Het Hoogheemraadschap geeft vanaf 1 januari 1998 kwijtschelding aan mensen die ook van de gemeente Utrecht kwijtschelding hebben gekregen. Alle overige inwoners met een minimuminkomen kunnen kwijtschelding aanvragen, zowel bij de gemeente als bij het Hoogheemraadschap. De adressen staan op het inlegvel. Kwijtschelding van belastingen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Er wordt niet alleen rekening gehouden met uw inkomen. Ook speelt mee of u vermogen hebt. Om te kunnen bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, moet uw betalingscapaciteit worden berekend. Dat bedrag is bepalend voor de vraag of u belasting kunt betalen. Heeft u vragen over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, dan kunt u bellen met de dienst Burgerzaken, afdeling Gemeentebelastingen (gegevens zie inlegvel). 9

9 Uitgaven Uitgaven in een huishouden zijn onder te verdelen in: Vaste lasten Dit zijn de uitgaven, waarop u niet of nauwelijks kunt bezuinigen. Zij komen meestal maandelijks terug en het zijn vaak hoge bedragen. Bijvoorbeeld: huur, premie voor ziektekostenverzekering, gas en licht, verzekeringen en belastingen. Sommige van deze uitgaven zijn niet maandelijks. Hiervoor is het raadzaam maandelijks een bedrag te reserveren. Huishoudelijke uitgaven Denkt u hierbij aan voeding, schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorging, zakgeld, kapper, cadeaus, enzovoort. Bij deze uitgaven heeft u meer keuzemogelijkheden. U kunt het beschikbare geld naar eigen inzicht besteden. Reserveren Sommige uitgaven komen niet maandelijks. Het gaat wel vaak om hoge bedragen. Denk hierbij aan kleding en schoeisel, huishoudelijke apparatuur, inrichting van de woning, uitstapjes, verjaardagen, onvoorziene uitgaven, enzovoort. Ook voor dit doel is het raadzaam om maandelijks een bedrag te reserveren. 10 Geldzaken

10 Uitkomen met inkomen Om een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie kunt u uw inkomsten en uitgaven opschrijven. Waaraan geeft u het meest uit? Waarop zou u kunnen bezuinigen? Welke kosten komen elke maand terug? Wat blijft er over voor onvoorziene kosten? Dit hoeft niet veel tijd te kosten. Maandoverzicht Op het inlegvel vindt u een maandoverzicht van inkomsten en uitgaven van een alleenstaande ouder met één kind van 15 jaar. Het maandoverzicht is een voorbeeld. Bepaalde bedragen, zoals huur, gas en licht, contributies en abonnementen, verschillen per individuele situatie. Hieronder volgt een toelichting. 11

11 Inkomsten Uw uitkering ontvangt u per maand, uw vakantiegeld per jaar, de kinderbijslag per kwartaal, enzovoort. U rekent deze bedragen om naar maandbedragen. U kunt dan uw gemiddelde inkomsten per maand uitrekenen. 12 Geldzaken

12 Vaste lasten Uw huur, gas en licht, en premies voor ziektekostenverzekering zijn maandelijks terugkerende vaste lasten. Deze vaste lasten lenen zich goed voor automatische betaling. Hiervoor kunt u de instantie, die u moet betalen, machtigen. U geeft ze dan het recht om maandelijks van uw rekening geld te innen. U kunt ook uw (post)bank opdracht geven om maandelijks het bedrag rechtstreeks van uw rekening over te maken (periodieken overschrijving). Reserveren Er zijn rekeningen die u niet elke maand krijgt. Bijvoorbeeld de telefoonrekening, en een aantal verzekeringen. Ook schoolkosten en contributies moet u vaak een keer per jaar betalen. Omdat het hierbij meestal om hogere bedragen gaat, is het verstandig hiervoor maandelijks een bedrag te reserveren. Dit reserveren geldt ook voor een aantal huishoudelijke uitgaven. Denkt u maar aan de hoge bedragen die nodig zijn voor schoenen, kleding, huishoudelijke apparaten, vakantie, inrichting en onderhoud van de woning of onvoorziene kosten. In het maandoverzicht ziet u dat alle niet-maandelijkse vaste lasten en huishoudelijke uitgaven zijn omgerekend naar maandelijkse bedragen om te reserveren. 13

13 Tweede (post)bankrekening Veel mensen vinden het moeilijk om het geld dat zij reserveren op hun rekening te laten staan en dit niet te vermengen met hun huishoudgeld en maandelijkse vaste lasten. Een oplossing hiervoor is het gebruik van een tweede (post)bankrekening. Deze is dan bestemd voor uw reserveringen. U geeft de (post)bank opdracht om maandelijks een bedrag (het bedrag dat u reserveert) over te maken naar uw tweede rekening. U houdt dan uw reserveringen en uw huishoudgeld en maandelijkse vaste lasten gescheiden. Op deze manier weet u precies hoeveel geld u maandelijks kunt uitgeven. Houdt u er wel rekening mee, dat u op een tweede rekening meestal geen kredietlimiet krijgt. Als u dan rood staat, kunt u die rekening niet gebruiken. Huishoudgeld Nadat u uw vaste lasten heeft betaald en uw reserveringen op uw tweede rekening heeft laten storten, houdt u uw huishoudgeld over. Veel mensen zijn dan geneigd meteen veel geld uit te geven. Aan het eind van de maand blijft dan weinig over. U kunt dit voorkomen door het huishoudgeld door vijf te delen. Elke week neemt u een deel op. Kies hiervoor een vaste dag. Aangezien een maand nooit precies vijf weken duurt, heeft u in de laatste week wat over voor een extraatje of voor onverwachte uitgaven. 14 Geldzaken

14 Verzekeringen Noodzakelijke verzekeringen zijn een inboedel- en een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Let u daarbij op dat u niet onder- of oververzekerd bent. Bij onderverzekering krijgt u bij schade minder terug dan de werkelijke waarde van uw spullen. Bent u oververzekerd, dan betaalt u teveel premie en krijgt u bij schade alleen de werkelijke waarde van uw spullen vergoed. Uw verzekeringsadviseur kan beoordelen of u goed verzekerd bent. Bent u in het bezit van een auto, motor, snorfiets of brommer, dan is een WA-verzekering wettelijk verplicht. Het is mogelijk uw verzekeringspremie maandelijks te betalen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. Het voordeel van maandelijkse betaling is dat u de kosten kunt spreiden. Een nadeel is dat u in dit geval op jaarbasis meer premie betaalt. Ziektekostenverzekering U bent verplicht om uzelf te verzekeren tegen ziektekosten (op basis van de Zorgverzekeringswet). U kunt zelf de zorgverzekeraar uitkiezen. De basisverzekering vergoedt lang niet alle kosten. U bent via de basisverzekering bijvoorbeeld niet voor tandartskosten verzekerd. Daarom adviseert SoZaWe u dringend om ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Een andere reden om een aanvullende verzekering (en een tandartsverzekering) af te sluiten, is dat bij een aanvraag om bijzondere bijstand voor medische kosten SoZaWe bekijkt of u hiervoor een aanvullende verzekering hebt afgesloten. 15

15 Collectieve verzekering De gemeente en Agis Zorgverzekeringen hebben voor inwoners van Utrecht met een laag inkomen een collectief contract afgesloten voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen Compact, Compleet, Comfort en Optimaal. Als u deelneemt aan deze collectieve verzekering krijgt u korting op de premie. De Optimaal verzekering is een collectieve aanvullende verzekering voor cliënten van SoZaWe en andere mensen met een laag inkomen. Omdat de gemeente meebetaalt, krijgt u korting op de premie. Bent u geen cliënt van SoZaWe, dan kunt u voor meer informatie over de Optimaal verzekering terecht bij Agis Zorgverzekeringen. 16 Geldzaken

16 Betalingen U kunt op verschillende manieren betalen: Automatisch betalen U kunt de instantie, die u moet betalen, machtigen. U geeft ze dan het recht om maandelijks van uw rekening geld te innen. Voorwaarde is wel, dat er genoeg geld op uw rekening staat. Machtigt u een instantie, dan krijgt u soms korting. Bent u het niet eens met het geïnde bedrag, dan kunt u dit binnen dertig dagen laten terugstorten. Overigens kunt u een machtiging elk moment weer intrekken. Acceptgirokaarten en overschrijvingskaarten Acceptgirokaarten zitten meestal aan rekeningen vast. U hoeft alleen het bedrag en uw (post)banknummer in te vullen en uw handtekening te zetten. Uw (post)bank verstrekt overschrijvingskaarten. Hiermee kunt u de overige rekeningen betalen. Contante betaling Contante betaling in winkels heeft voordelen in vergelijking met het gebruik van een Pinpas, chipper/chipknip, creditcards, betaalkaarten, enzovoort. U houdt beter overzicht over uw uitgaven en u komt minder snel in de verleiding grote uitgaven te doen. Als u de rekeningen contant op het postkantoor betaalt, moet u per betaling administratiekosten betalen. Dit kost onnodig geld. 17

17 (Betalings)bewijzen Het is handig de volgende papieren geordend te bewaren: afschriften van (post)bankrekeningen. Deze dienen als betaalbewijs. De Belastingdienst verplicht u om bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen vijf jaar te bewaren, omdat deze opgevraagd kunnen worden (ook door bijvoorbeeld SoZaWe). Bewaar uw gehele administratie dus vijf jaar. betalingsbewijzen en garantiebewijzen van aankopen: als bewijs van aanschaf, bij een defect of voor de inboedelverzekering; kopieën van belangrijke brieven en formulieren; betalingsbewijzen van eigen bijdragen, hiervoor is soms een vergoeding via SoZaWe of de ziektekostenverzekeraar mogelijk. 18 Geldzaken

18 Valkuilen Banken en bedrijven adverteren met allerlei financieringsmogelijkheden. Soms worden zaken echter mooier voorgesteld, dan ze in werkelijkheid zijn. Hieronder geven we een paar voorbeelden. Kopen op afbetaling Kopen op afbetaling is een zeer dure vorm van kopen. U koopt een artikel en betaalt dit af in termijnen. Over het totale koopbedrag betaalt u echter wel tussen twintig procent en dertig procent rente. Uiteindelijk betaalt u dus meer dan wanneer u in één keer had betaald. Vooral bij postorderbedrijven wordt veel op afbetaling gekocht. Huurkoop (lease) Huurkoop (lease) is nog onvoordeliger. Neemt u bijvoorbeeld een televisie op huurkoopbasis (leasebasis), dan moet u een huurcontract ondertekenen. U moet het toestel eerst drie of vijf jaar huren, waarna u het voor een fors bedrag kunt kopen. Pas daarna is het toestel uw eigendom. Ondertussen heeft u aanzienlijk meer betaald dan de oorspronkelijke winkelwaarde. Als u de maandelijkse betaling niet kunt nakomen, wordt het apparaat weggehaald. Ook dan moet u volgens het contract nog een bedrag aan de verhuurder betalen en dat voor een artikel dat u niet meer in huis heeft staan. 19

19 Eenmaal een rekening niet betalen Soms komt het niet goed uit om de huur te betalen. U heeft nog zoveel andere rekeningen. U denkt misschien: "Volgende maand betaal ik wel twee keer." De maand daarop heeft u opnieuw veel rekeningen en lukt dat helaas niet. U kunt wel de huur voor díe maand betalen, maar voor de extra huur van de maand ervoor heeft u geen geld meer. U laat enkele andere rekeningen liggen om toch de huur te kunnen betalen. In een volgend stadium vult u dan het ene gat met het andere. Zo kunt u in een schuldsituatie terechtkomen. Tref met de betreffende instantie direct een betalingsregeling. U kunt het bedrag dan nog in termijnen inlopen. Probeer dus in een vroeg stadium een regeling te treffen. Veel instanties zijn bereid om te helpen, als u op tijd contact zoekt. Rood staan (debetstand) Als u rood staat bij de bank, moet u over het tekort een hoge rente betalen. Deze rente wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Dat geld bent u kwijt, terwijl u het voor andere dingen had kunnen gebruiken. Heeft u eenmaal een tekort op uw rekening, dan is het niet zo eenvoudig om dit in te lopen. Zodra uw inkomen wordt gestort, bent u meteen al een deel kwijt. Het gevolg is dat u weer rood staat aan het eind van de maand, vaak voor een hoger bedrag. Zo kan een schuldsituatie ontstaan. Banken zijn meestal bereid om afspraken te maken, zodat u het tekort kunt inlopen. Schuldhulpverlening Krijgt u toch te maken met schulden en komt u er zelf niet meer uit? Aarzel dan niet langer, maar neem zo snel mogelijk contact op met de afdeling Schuldhulpverlening van de Kredietbank Utrecht. Het adres staat op het inlegvel bij deze folder. 20 Geldzaken

20 Kinderen Kinderen hebben hun eigen wensen. Ze willen op een sportvereniging, mee op schoolreisje. Het is belangrijk om 'erbij' te horen. Ze vragen om dure (merk)kleding en mooie schoolspullen. Ze lusten graag snoep, snacks en frisdrank. Andere kinderen gaan met vakantie of hebben leuke uitstapjes. Geld mag best ter sprake komen in een gezin. U kunt duidelijk maken dat uw budget beperkt is. U moet keuzen maken, waarom uw kinderen niet? Als uw kind beslist die dure schoenen wil, is er geen geld meer voor een nieuwe spijkerbroek. Over dit soort dingen kunt u samen praten. Zo kan uw kind meer begrip krijgen voor de financiële beperkingen van het gezin. 21

21 Zakgeld Hoeveel zakgeld kunt en wilt u geven? Wat u een redelijk bedrag vindt, kan uw kind te laag vinden. Er is altijd wel een vriendje of vriendinnetje dat meer krijgt. Waar het om draait, is hoeveel het gezin aan zakgeld wil èn kan besteden en niet hoeveel een vriendje krijgt. U kunt afspraken maken over wat er van het zakgeld moet worden betaald. Bepaalde dingen die ú nu betaalt, kan uw kind best zèlf betalen. Geef daar dan ook zakgeld voor. U geeft dan niet veel extra uit, maar uw kind krijgt zo wel de mogelijkheid te leren met geld om te gaan. Uw kind kan een baantje zoeken om het zakgeld aan te vullen, zoals auto's wassen, op buurkinderen passen of boodschappen en klusjes doen. Dit moet het schoolwerk (huiswerk) niet belemmeren. 22 Geldzaken

22 Tot slot Als u na het lezen van deze folder behoefte heeft aan advies over of hulp bij uw geldzaken, kunt u contact opnemen met de Kredietbank Utrecht, telefoon Wilt u gewoon eens over uw problemen praten met iemand die ook een bijstandsuitkering heeft? Dan kunt u contact opnemen met het Komité Vrouwen & Bijstand, de Werklozenbond of het Jongeren Uitkeringsgerechtigden Kollektief (JUK). Het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting) geeft schriftelijke informatie over onderwerpen die in deze folder zijn beschreven. Bijvoorbeeld over zakgeld, kosten van kinderen, huishoudfinanciën. Deze folders en brochures zijn echter niet gratis. De adressen vindt u op het inlegvel. 23

23 Contact met SoZaWe Bent u cliënt van SoZaWe? Dan kunt u bellen met uw klantmanager. Bent u (nog) geen cliënt van SoZaWe? Dan kunt u het algemene nummer bellen of langskomen. De gegevens vindt u op het inlegvel. Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Teksten Gemeente Utrecht, Communicatiebureau Fotografie Frans Schellekens, Amsterdam Anton van Daal, Utrecht Vormgeving Ellen Bakker, Utrecht Drukwerk De Groot drukkerij bv, Goudriaan Datum Februari