Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21."

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken

2 Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand een hele toer om met weinig geld rond te komen. Wat betekent dit in de praktijk? Welke financiële tegemoetkomingen kunt u aanvragen? Wat geeft u maandelijks uit? Hoeveel moet u reserveren voor onvoorziene uitgaven? Hoe betaalt u uw rekeningen? Welk risico loopt u bij huurkoop (lease) en kopen op afbetaling? Hoe bespreekt u geldzaken met uw kinderen? Pasklare oplossingen zijn niet te geven. Elke (gezins)situatie is weer anders. Deze folder is vooral bedoeld om u bewust te maken van uw financiële positie en mogelijkheden en is bestemd voor iedereen die van een laag inkomen leeft. U hoeft dus niet een uitkering te ontvangen om in aanmerking te komen voor de financiële tegemoetkomingen. Ook personen met een onvolledige AOW en/of onvoldoende aanvullend pensioen kunnen eventueel aanspraak maken op deze regelingen. Er wordt wel altijd gekeken naar de waarde van uw bezittingen zoals bijvoorbeeld spaargeld, een eigen huis of een auto. 3

3 Financiële tegemoetkomingen Voor mensen met een minimuminkomen zijn er verschillende financiële voorzieningen in de stad. Hieronder zetten we ze voor u op een rijtje. Huurtoeslag Betaalt u in verhouding tot uw inkomen te veel huur, dan komt u in aanmerking voor de huurtoeslag. Deze huurtoeslag wordt betaald door de Belastingdienst. Hier kunt u ook een aanvraagformulier krijgen. Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult en ondertekent. Alleen dan neemt de Belastingdienst uw aanvraag in behandeling. Het huurtoeslagjaar loopt altijd van 1 januari tot en met 31 december. Maar u kunt op ieder moment de huurtoeslag aanvragen. Dit kunt u doen tot 1 april volgend op het jaar waarover u huurtoeslag wilt aanvragen. 4 Geldzaken

4 Kinderbijslag Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de onderhoudskosten van uw eigen kinderen en stief- of pleegkinderen. U kunt kinderbijslag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Na de aanvraag ontvangt u de kinderbijslag ieder kwartaal automatisch. Wijzigingen in uw gezinssituatie, bijvoorbeeld een geboorte of verhuizing van een kind, geeft u door via een wijzigingsformulier. Het adres van de Sociale Verzekeringsbank vindt u op het inlegvel. Bijzondere bijstand Door onverwachte omstandigheden kunt u plotseling extra kosten hebben. Wanneer u die kosten nergens anders krijgt vergoed, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u via de bijzondere bijstand een vergoeding kunt krijgen, zijn onder andere medische kosten, bepaalde tandartskosten, baby-uitzet en verhuiskosten. Voor personen die hoge ziektekosten hebben vanwege een handicap of omdat ze chronisch ziek zijn, kan bijzondere bijstand ook een uitkomst bieden. Bijzondere bijstand is niet alleen bedoeld voor mensen met een minimuminkomen. Ook personen met een hoger inkomen kunnen een beroep op bijzondere bijstand doen. Wel houdt Sociale Zaken & Werkgelegenheid rekening met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen, waardoor het mogelijk is dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Voor een aanvraag kunt u terecht bij SoZaWe. De gegevens vindt u op het inlegvel. Langdurigheidstoeslag Heeft u langer dan drie jaar een inkomen tot tien procent boven het bijstandsniveau en bent u tussen de 21 en 65 jaar oud, dan kunt u de langdurigheidstoeslag aanvragen. Dit geld moet u besteden voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast, wasmachine, fornuis of matras. U kunt de langdurigheidstoeslag aanvragen bij SoZaWe. Op kunt u lezen wat de hoogte is van de toeslag. 5

5 Reserveringstoeslag 65+ Bent u ouder dan 65 jaar en leeft u langer dan drie jaar van een inkomen tot tien procent boven het bijstandsniveau, dan kunt u een reserveringstoeslag aanvragen. Dit geld moet u gebruiken om duurzame gebruiksgoederen te betalen, zoals een koelkast. Als u een laag inkomen heeft, is het namelijk moeilijk om geld te sparen voor dit soort grote uitgaven. Deze toeslag is voor alleenstaanden van 65 jaar en ouder 200,00 en voor gehuwden en samenwonenden van 65 jaar en ouder 300,00. De reserveringstoeslag kunt u aanvragen bij SoZaWe. 6 Geldzaken

6 Woonkostentoeslag Als u (nog) geen recht op huurtoeslag heeft, kunt u deze aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan in de volgende situaties: u heeft een huur die boven de huurtoeslaggrens ligt en u bent genoodzaakt in deze woning te blijven wonen, totdat u een goedkopere woning heeft gevonden. u heeft een eigen huis, waarvan u de woonlasten niet meer kunt dragen in verband met een minimuminkomen. Deze regeling kunt u aanvragen bij Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Utrechts Woonlastenfonds Sinds 1 januari 1998 is er het Utrechts Woonlastenfonds. Wanneer u naar verhouding te veel huur betaalt, kunt u een bijdrage uit dit fonds krijgen. Alleen als u huurtoeslag heeft of een woonkostentoeslag krijgt, kunt u een bijdrage uit het Woonlastenfonds ontvangen. De bijdrage uit het Woonlastenfonds is afhankelijk van de hoogte van de huurtoeslag en de woonkostentoeslag. Als u denkt dat u recht heeft op een bijdrage, kunt u een aanvraagformulier invullen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij WoningNet. WoningNet berekent of u in aanmerking komt voor een bijdrage. Meer informatie vindt u in de folder Woonlastenfonds. Deze folder is verkrijgbaar bij WoningNet. Toeslag voormalige alleenstaande ouder Uw jongste thuiswonende kind wordt 18 jaar en krijgt een eigen inkomen, bijvoorbeeld uit betaald werk of een studiebeurs. Vanaf dat moment verandert uw uitkering voor een alleenstaande ouder in een uitkering voor een alleenstaande. Om aan deze plotselinge inkomensdaling te wennen, kunt u een garantietoeslag of een overbruggingstoeslag aan vragen bij SoZaWe. Meer informatie hierover kunt u krijgen van uw klantmanager. 7

7 U-pas Inwoners van Utrecht, Maarssen, De Bilt en Houten met een laag inkomen hebben recht op een U-pas. De gratis U-pas geeft korting op sport, recreatie, cursussen, musea, 55+ eettafels in de wijk en nog veel meer. Mensen die drie maanden of langer een uitkering van SoZaWe ontvangen, krijgen de U-pas vanzelf thuisgestuurd. In september 2004 is het U-pasbureau gestart met het project School xtra. School xtra is bedoeld voor ouders met kinderen van jaar in het voortgezet onderwijs. De school kan rechtstreeks bij het U-pasbureau max. 100,- per kind per schooljaar terugvragen voor activiteiten die de school organiseert. Bijvoorbeeld kosten voor het schoolkamp of sport-workshops. Kijk voor meer informatie over de U-pas op of bel met het U-pasbureau, tel (maandag t/m vrijdag van uur). Tegemoetkoming in de studiekosten Hebt u een of meer kinderen in het voortgezet onderwijs, dan kunt u een tegemoetkoming studiekosten krijgen voor boeken en leermiddelen. U moet deze tegemoetkoming vóór 31 juli aanvragen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de school, het postkantoor en de Informatie Beheer Groep. Vanaf 18 jaar stopt de tegemoetkoming meestal. Studerende jongeren van 18 jaar en ouder aan mbo, hbo of universiteit kunnen Studiefinanciering aanvragen. Het adres van de Informatie Beheer Groep staat op het inlegvel. 8 Geldzaken

8 Kwijtschelding van belasting Er zijn verschillende soorten belastingen: rijksbelastingen, zoals inkomstenbelasting; hoogheemraadschapsbelastingen, zoals verontreinigingsheffing; gemeentelijke belastingen, zoals onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Vanaf 1 januari 1998 zijn de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht op een aanslag samengevoegd, de woonlastenaanslag. Utrechtenaren, waarvan bekend is dat zij een bijstandsuitkering ontvangen, krijgen geen aanslag meer. Zij komen voor kwijtschelding in aanmerking. Dit geldt per 1 januari 1998 ook voor mensen met een AOW-uitkering zonder pensioen. Het Hoogheemraadschap geeft vanaf 1 januari 1998 kwijtschelding aan mensen die ook van de gemeente Utrecht kwijtschelding hebben gekregen. Alle overige inwoners met een minimuminkomen kunnen kwijtschelding aanvragen, zowel bij de gemeente als bij het Hoogheemraadschap. De adressen staan op het inlegvel. Kwijtschelding van belastingen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Er wordt niet alleen rekening gehouden met uw inkomen. Ook speelt mee of u vermogen hebt. Om te kunnen bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, moet uw betalingscapaciteit worden berekend. Dat bedrag is bepalend voor de vraag of u belasting kunt betalen. Heeft u vragen over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, dan kunt u bellen met de dienst Burgerzaken, afdeling Gemeentebelastingen (gegevens zie inlegvel). 9

9 Uitgaven Uitgaven in een huishouden zijn onder te verdelen in: Vaste lasten Dit zijn de uitgaven, waarop u niet of nauwelijks kunt bezuinigen. Zij komen meestal maandelijks terug en het zijn vaak hoge bedragen. Bijvoorbeeld: huur, premie voor ziektekostenverzekering, gas en licht, verzekeringen en belastingen. Sommige van deze uitgaven zijn niet maandelijks. Hiervoor is het raadzaam maandelijks een bedrag te reserveren. Huishoudelijke uitgaven Denkt u hierbij aan voeding, schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorging, zakgeld, kapper, cadeaus, enzovoort. Bij deze uitgaven heeft u meer keuzemogelijkheden. U kunt het beschikbare geld naar eigen inzicht besteden. Reserveren Sommige uitgaven komen niet maandelijks. Het gaat wel vaak om hoge bedragen. Denk hierbij aan kleding en schoeisel, huishoudelijke apparatuur, inrichting van de woning, uitstapjes, verjaardagen, onvoorziene uitgaven, enzovoort. Ook voor dit doel is het raadzaam om maandelijks een bedrag te reserveren. 10 Geldzaken

10 Uitkomen met inkomen Om een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie kunt u uw inkomsten en uitgaven opschrijven. Waaraan geeft u het meest uit? Waarop zou u kunnen bezuinigen? Welke kosten komen elke maand terug? Wat blijft er over voor onvoorziene kosten? Dit hoeft niet veel tijd te kosten. Maandoverzicht Op het inlegvel vindt u een maandoverzicht van inkomsten en uitgaven van een alleenstaande ouder met één kind van 15 jaar. Het maandoverzicht is een voorbeeld. Bepaalde bedragen, zoals huur, gas en licht, contributies en abonnementen, verschillen per individuele situatie. Hieronder volgt een toelichting. 11

11 Inkomsten Uw uitkering ontvangt u per maand, uw vakantiegeld per jaar, de kinderbijslag per kwartaal, enzovoort. U rekent deze bedragen om naar maandbedragen. U kunt dan uw gemiddelde inkomsten per maand uitrekenen. 12 Geldzaken

12 Vaste lasten Uw huur, gas en licht, en premies voor ziektekostenverzekering zijn maandelijks terugkerende vaste lasten. Deze vaste lasten lenen zich goed voor automatische betaling. Hiervoor kunt u de instantie, die u moet betalen, machtigen. U geeft ze dan het recht om maandelijks van uw rekening geld te innen. U kunt ook uw (post)bank opdracht geven om maandelijks het bedrag rechtstreeks van uw rekening over te maken (periodieken overschrijving). Reserveren Er zijn rekeningen die u niet elke maand krijgt. Bijvoorbeeld de telefoonrekening, en een aantal verzekeringen. Ook schoolkosten en contributies moet u vaak een keer per jaar betalen. Omdat het hierbij meestal om hogere bedragen gaat, is het verstandig hiervoor maandelijks een bedrag te reserveren. Dit reserveren geldt ook voor een aantal huishoudelijke uitgaven. Denkt u maar aan de hoge bedragen die nodig zijn voor schoenen, kleding, huishoudelijke apparaten, vakantie, inrichting en onderhoud van de woning of onvoorziene kosten. In het maandoverzicht ziet u dat alle niet-maandelijkse vaste lasten en huishoudelijke uitgaven zijn omgerekend naar maandelijkse bedragen om te reserveren. 13

13 Tweede (post)bankrekening Veel mensen vinden het moeilijk om het geld dat zij reserveren op hun rekening te laten staan en dit niet te vermengen met hun huishoudgeld en maandelijkse vaste lasten. Een oplossing hiervoor is het gebruik van een tweede (post)bankrekening. Deze is dan bestemd voor uw reserveringen. U geeft de (post)bank opdracht om maandelijks een bedrag (het bedrag dat u reserveert) over te maken naar uw tweede rekening. U houdt dan uw reserveringen en uw huishoudgeld en maandelijkse vaste lasten gescheiden. Op deze manier weet u precies hoeveel geld u maandelijks kunt uitgeven. Houdt u er wel rekening mee, dat u op een tweede rekening meestal geen kredietlimiet krijgt. Als u dan rood staat, kunt u die rekening niet gebruiken. Huishoudgeld Nadat u uw vaste lasten heeft betaald en uw reserveringen op uw tweede rekening heeft laten storten, houdt u uw huishoudgeld over. Veel mensen zijn dan geneigd meteen veel geld uit te geven. Aan het eind van de maand blijft dan weinig over. U kunt dit voorkomen door het huishoudgeld door vijf te delen. Elke week neemt u een deel op. Kies hiervoor een vaste dag. Aangezien een maand nooit precies vijf weken duurt, heeft u in de laatste week wat over voor een extraatje of voor onverwachte uitgaven. 14 Geldzaken

14 Verzekeringen Noodzakelijke verzekeringen zijn een inboedel- en een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Let u daarbij op dat u niet onder- of oververzekerd bent. Bij onderverzekering krijgt u bij schade minder terug dan de werkelijke waarde van uw spullen. Bent u oververzekerd, dan betaalt u teveel premie en krijgt u bij schade alleen de werkelijke waarde van uw spullen vergoed. Uw verzekeringsadviseur kan beoordelen of u goed verzekerd bent. Bent u in het bezit van een auto, motor, snorfiets of brommer, dan is een WA-verzekering wettelijk verplicht. Het is mogelijk uw verzekeringspremie maandelijks te betalen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. Het voordeel van maandelijkse betaling is dat u de kosten kunt spreiden. Een nadeel is dat u in dit geval op jaarbasis meer premie betaalt. Ziektekostenverzekering U bent verplicht om uzelf te verzekeren tegen ziektekosten (op basis van de Zorgverzekeringswet). U kunt zelf de zorgverzekeraar uitkiezen. De basisverzekering vergoedt lang niet alle kosten. U bent via de basisverzekering bijvoorbeeld niet voor tandartskosten verzekerd. Daarom adviseert SoZaWe u dringend om ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Een andere reden om een aanvullende verzekering (en een tandartsverzekering) af te sluiten, is dat bij een aanvraag om bijzondere bijstand voor medische kosten SoZaWe bekijkt of u hiervoor een aanvullende verzekering hebt afgesloten. 15

15 Collectieve verzekering De gemeente en Agis Zorgverzekeringen hebben voor inwoners van Utrecht met een laag inkomen een collectief contract afgesloten voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen Compact, Compleet, Comfort en Optimaal. Als u deelneemt aan deze collectieve verzekering krijgt u korting op de premie. De Optimaal verzekering is een collectieve aanvullende verzekering voor cliënten van SoZaWe en andere mensen met een laag inkomen. Omdat de gemeente meebetaalt, krijgt u korting op de premie. Bent u geen cliënt van SoZaWe, dan kunt u voor meer informatie over de Optimaal verzekering terecht bij Agis Zorgverzekeringen. 16 Geldzaken

16 Betalingen U kunt op verschillende manieren betalen: Automatisch betalen U kunt de instantie, die u moet betalen, machtigen. U geeft ze dan het recht om maandelijks van uw rekening geld te innen. Voorwaarde is wel, dat er genoeg geld op uw rekening staat. Machtigt u een instantie, dan krijgt u soms korting. Bent u het niet eens met het geïnde bedrag, dan kunt u dit binnen dertig dagen laten terugstorten. Overigens kunt u een machtiging elk moment weer intrekken. Acceptgirokaarten en overschrijvingskaarten Acceptgirokaarten zitten meestal aan rekeningen vast. U hoeft alleen het bedrag en uw (post)banknummer in te vullen en uw handtekening te zetten. Uw (post)bank verstrekt overschrijvingskaarten. Hiermee kunt u de overige rekeningen betalen. Contante betaling Contante betaling in winkels heeft voordelen in vergelijking met het gebruik van een Pinpas, chipper/chipknip, creditcards, betaalkaarten, enzovoort. U houdt beter overzicht over uw uitgaven en u komt minder snel in de verleiding grote uitgaven te doen. Als u de rekeningen contant op het postkantoor betaalt, moet u per betaling administratiekosten betalen. Dit kost onnodig geld. 17

17 (Betalings)bewijzen Het is handig de volgende papieren geordend te bewaren: afschriften van (post)bankrekeningen. Deze dienen als betaalbewijs. De Belastingdienst verplicht u om bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen vijf jaar te bewaren, omdat deze opgevraagd kunnen worden (ook door bijvoorbeeld SoZaWe). Bewaar uw gehele administratie dus vijf jaar. betalingsbewijzen en garantiebewijzen van aankopen: als bewijs van aanschaf, bij een defect of voor de inboedelverzekering; kopieën van belangrijke brieven en formulieren; betalingsbewijzen van eigen bijdragen, hiervoor is soms een vergoeding via SoZaWe of de ziektekostenverzekeraar mogelijk. 18 Geldzaken

18 Valkuilen Banken en bedrijven adverteren met allerlei financieringsmogelijkheden. Soms worden zaken echter mooier voorgesteld, dan ze in werkelijkheid zijn. Hieronder geven we een paar voorbeelden. Kopen op afbetaling Kopen op afbetaling is een zeer dure vorm van kopen. U koopt een artikel en betaalt dit af in termijnen. Over het totale koopbedrag betaalt u echter wel tussen twintig procent en dertig procent rente. Uiteindelijk betaalt u dus meer dan wanneer u in één keer had betaald. Vooral bij postorderbedrijven wordt veel op afbetaling gekocht. Huurkoop (lease) Huurkoop (lease) is nog onvoordeliger. Neemt u bijvoorbeeld een televisie op huurkoopbasis (leasebasis), dan moet u een huurcontract ondertekenen. U moet het toestel eerst drie of vijf jaar huren, waarna u het voor een fors bedrag kunt kopen. Pas daarna is het toestel uw eigendom. Ondertussen heeft u aanzienlijk meer betaald dan de oorspronkelijke winkelwaarde. Als u de maandelijkse betaling niet kunt nakomen, wordt het apparaat weggehaald. Ook dan moet u volgens het contract nog een bedrag aan de verhuurder betalen en dat voor een artikel dat u niet meer in huis heeft staan. 19

19 Eenmaal een rekening niet betalen Soms komt het niet goed uit om de huur te betalen. U heeft nog zoveel andere rekeningen. U denkt misschien: "Volgende maand betaal ik wel twee keer." De maand daarop heeft u opnieuw veel rekeningen en lukt dat helaas niet. U kunt wel de huur voor díe maand betalen, maar voor de extra huur van de maand ervoor heeft u geen geld meer. U laat enkele andere rekeningen liggen om toch de huur te kunnen betalen. In een volgend stadium vult u dan het ene gat met het andere. Zo kunt u in een schuldsituatie terechtkomen. Tref met de betreffende instantie direct een betalingsregeling. U kunt het bedrag dan nog in termijnen inlopen. Probeer dus in een vroeg stadium een regeling te treffen. Veel instanties zijn bereid om te helpen, als u op tijd contact zoekt. Rood staan (debetstand) Als u rood staat bij de bank, moet u over het tekort een hoge rente betalen. Deze rente wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Dat geld bent u kwijt, terwijl u het voor andere dingen had kunnen gebruiken. Heeft u eenmaal een tekort op uw rekening, dan is het niet zo eenvoudig om dit in te lopen. Zodra uw inkomen wordt gestort, bent u meteen al een deel kwijt. Het gevolg is dat u weer rood staat aan het eind van de maand, vaak voor een hoger bedrag. Zo kan een schuldsituatie ontstaan. Banken zijn meestal bereid om afspraken te maken, zodat u het tekort kunt inlopen. Schuldhulpverlening Krijgt u toch te maken met schulden en komt u er zelf niet meer uit? Aarzel dan niet langer, maar neem zo snel mogelijk contact op met de afdeling Schuldhulpverlening van de Kredietbank Utrecht. Het adres staat op het inlegvel bij deze folder. 20 Geldzaken

20 Kinderen Kinderen hebben hun eigen wensen. Ze willen op een sportvereniging, mee op schoolreisje. Het is belangrijk om 'erbij' te horen. Ze vragen om dure (merk)kleding en mooie schoolspullen. Ze lusten graag snoep, snacks en frisdrank. Andere kinderen gaan met vakantie of hebben leuke uitstapjes. Geld mag best ter sprake komen in een gezin. U kunt duidelijk maken dat uw budget beperkt is. U moet keuzen maken, waarom uw kinderen niet? Als uw kind beslist die dure schoenen wil, is er geen geld meer voor een nieuwe spijkerbroek. Over dit soort dingen kunt u samen praten. Zo kan uw kind meer begrip krijgen voor de financiële beperkingen van het gezin. 21

21 Zakgeld Hoeveel zakgeld kunt en wilt u geven? Wat u een redelijk bedrag vindt, kan uw kind te laag vinden. Er is altijd wel een vriendje of vriendinnetje dat meer krijgt. Waar het om draait, is hoeveel het gezin aan zakgeld wil èn kan besteden en niet hoeveel een vriendje krijgt. U kunt afspraken maken over wat er van het zakgeld moet worden betaald. Bepaalde dingen die ú nu betaalt, kan uw kind best zèlf betalen. Geef daar dan ook zakgeld voor. U geeft dan niet veel extra uit, maar uw kind krijgt zo wel de mogelijkheid te leren met geld om te gaan. Uw kind kan een baantje zoeken om het zakgeld aan te vullen, zoals auto's wassen, op buurkinderen passen of boodschappen en klusjes doen. Dit moet het schoolwerk (huiswerk) niet belemmeren. 22 Geldzaken

22 Tot slot Als u na het lezen van deze folder behoefte heeft aan advies over of hulp bij uw geldzaken, kunt u contact opnemen met de Kredietbank Utrecht, telefoon Wilt u gewoon eens over uw problemen praten met iemand die ook een bijstandsuitkering heeft? Dan kunt u contact opnemen met het Komité Vrouwen & Bijstand, de Werklozenbond of het Jongeren Uitkeringsgerechtigden Kollektief (JUK). Het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting) geeft schriftelijke informatie over onderwerpen die in deze folder zijn beschreven. Bijvoorbeeld over zakgeld, kosten van kinderen, huishoudfinanciën. Deze folders en brochures zijn echter niet gratis. De adressen vindt u op het inlegvel. 23

23 Contact met SoZaWe Bent u cliënt van SoZaWe? Dan kunt u bellen met uw klantmanager. Bent u (nog) geen cliënt van SoZaWe? Dan kunt u het algemene nummer bellen of langskomen. De gegevens vindt u op het inlegvel. Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Teksten Gemeente Utrecht, Communicatiebureau Fotografie Frans Schellekens, Amsterdam Anton van Daal, Utrecht Vormgeving Ellen Bakker, Utrecht Drukwerk De Groot drukkerij bv, Goudriaan Datum Februari

Geldzaken. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. 053_2000x_geldzaken 02-03-2008 14:19 Pagina 1. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Geldzaken. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. 053_2000x_geldzaken 02-03-2008 14:19 Pagina 1. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 053_2000x_geldzaken 02-03-2008 14:19 Pagina 1 Geldzaken www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 053_2000x_geldzaken 02-03-2008 14:19 Pagina 2 Inhoud Inleiding 3 Financiële

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Minder te besteden Wat nu

Minder te besteden Wat nu www.utrecht.nl/financieeladvies Minder te besteden Wat nu 1 2 In financieel mindere tijden kan het gebeuren dat u opeens minder geld te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u uw baan (gedeeltelijk) kwijt

Nadere informatie

Eigen woning en bijstand

Eigen woning en bijstand Eigen woning en bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Eigen woning en bijstand Deze folder is alleen voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) van

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2017 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en Amstelveenpas aanvragen.

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag,

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand jonger dan 65 jaar afdeling (in te vullen door SoZaWe) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) legt uw gegevens vast, raadpleegt ze, maar kan ze ook aan andere instanties

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Budgetadvies ouderen. Presentatie. 18-06-2012 door: Jan Hornman

Budgetadvies ouderen. Presentatie. 18-06-2012 door: Jan Hornman Presentatie 18-06-2012 door: Jan Hornman 1 Ondersteuning inkomen gemeente Goes: Waar ligt de grens: 21-65 jaar WWB norm norm + 10 % inclusief vt Alleenstaand 935,49 1029,04 Alleenst. Ouder 1202,77 1323,05

Nadere informatie

Extra geld. als u een laag inkomen heeft

Extra geld. als u een laag inkomen heeft Extra geld als u een laag inkomen heeft Inhoud Inleiding 4 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 5 Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 6 Bijzondere bijstand 7 Regeling sportieve en culturele

Nadere informatie

Maak je eigen jaarbegroting

Maak je eigen jaarbegroting Maak je eigen jaarbegroting Inleiding Een begroting maken. Het woord begroting wordt normaal gesproken alleen gebruikt bij bedrijven en de overheid. Maar het is tijd om ook jouw budget dezelfde aandacht

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2017 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2017 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1 Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2015 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de uitkering

Nadere informatie

Maak je eigen jaarbegroting

Maak je eigen jaarbegroting Maak je eigen jaarbegroting Inleiding Een begroting maken. Het woord begroting wordt normaal gesproken alleen gebruikt bij bedrijven en de overheid. Maar het is tijd om ook jouw budget dezelfde aandacht

Nadere informatie

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW MET EXTRA GELD april 2017 Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden natuurlijk

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 635 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en stuur het zo snel mogelijk terug. U moet op

Nadere informatie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Culemborg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Culemborg Ingekomen op Cliëntnummer Werkproces Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Culemborg INLICHTINGENFORMULIER AANVRAAG 2009 BIJZONDERE BIJSTAND / SOPA / NOODFONDS / DOE MEER REGELING In te vullen door

Nadere informatie

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen 2016 (afvalstoffenheffing, OZB-eigenaar en rioolheffing). Uw verzoek

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Weet jij wat je uitgeeft en wat er binnen komt? Samen slimmer met geld

Weet jij wat je uitgeeft en wat er binnen komt? Samen slimmer met geld Weet jij wat je uitgeeft en wat er binnen komt? Samen slimmer met geld Dit Samen slimmer met geld dagboek is van: Waarom een Samen slimmer waar je gebruik van maakt niet, zoals 4. Kijk of je kunt besparen

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010 Toelichting op laatste pagina. AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010 Niet invullen door aanvrager Cliëntnummer: Datum ontvangst: Werkprocesnummer: Naam Consulent(e):

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2014 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket juli 2014 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Burgerservicenummer (BSN) * overleg kopie legitimatiebewijs Burgerlijke staat 0 Gehuwd 0 Ongehuwd

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Dit formulier moet u binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslagen indienen bij de gemeente. Lees voordat u dit formulier invult de toelichting

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Terugzenden aan: Team Geo Informatie en Belastingen Postbus 91 8200 AB Lelystad Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Openingstijden publieksbalie: ma t/m do. 9.00-100

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Stuur dit formulier naar Uw Werkplein of de afdeling waar u contact mee heeft.

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Heronderzoek Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Heronderzoek Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Heronderzoek Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) U kunt het formulier en de

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Planningsformulier: Financieel in Balans

Planningsformulier: Financieel in Balans Planningsformulier: Financieel in Balans Als je dit planningsformulier invult, krijg je helder waar je financieel staat. Stap voor stap gaan we hiermee aan de slag. Inleiding planningsformulier Via het

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Verzoekformulier voor kwijtschelding

Verzoekformulier voor kwijtschelding Verzoekformulier voor kwijtschelding Dit verzoekformulier dient volledig naar waarheid te worden ingevuld en met alle gevraagde kopieën te worden opgestuurd naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.a.v. het

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Uw kind wordt 18. Wat verandert er?

Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is en zelf financiële beslissingen mag nemen. Een hele verantwoordelijkheid! Bereid uw kind daar goed op voor.

Nadere informatie

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering.

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij ProAdminCare Bewindvoering wordt alleen

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

Berekening voor een eenoudergezin

Berekening voor een eenoudergezin Berekeningen NIBUD Op verzoek van de NOS heeft het Nibud doorgerekend wat een eenouderhuishouden en oma hadden aan totale inkomsten en uitgaven toen zij allebei apart woonden, en wat zij overhouden als

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 voor ondernemers Door dit formulier in te vullen verzoekt u de gemeente Ede om in aanmerking te mogen komen voor kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H1 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H1 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H1 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 1 Geld genoeg? Begrippenlijst H1 Economie

Nadere informatie

Denkt u eraan dat u ook de vragen 3 én 12, 13 én 14 moet invullen én dat u alle gevraagde bewijsstukken inlevert!

Denkt u eraan dat u ook de vragen 3 én 12, 13 én 14 moet invullen én dat u alle gevraagde bewijsstukken inlevert! Datum aanvraag Cliënt nummer Gemeente Súdwest-Fryslân Team Beschikken Postbus 10.000 8600 HA Sneek Werkproces nummer Aanvraag- & inlichtingenformulier Bijzondere bijstand. Voor inwoners die een Participatiewet-uitkering

Nadere informatie

Inlichtingenformulier Gehuwden en samenwonenden

Inlichtingenformulier Gehuwden en samenwonenden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Post Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Inlichtingenformulier Gehuwden en samenwonenden In te vullen door medewerker Sociale

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie