NIEUWSBRIEF. Jeroen van Velzen en Luka Janssens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Jeroen van Velzen en Luka Janssens"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Z O M E R Nummer 3 BESTE BEWONERS, Wat een heerlijke lente en begin van de zomer is het tot nu toe geweest! Veel jd om van de zon te genieten hebben mijn collega s en ik niet: druk als we zijn met het begeleiden van de bouw en het voorbereiden van de inrich ng van het nieuwe Dienstencentrum. Prach g wordt het, maar het zal nog de nodige zweetdruppels kosten. Verderop meer nieuws. Ook nieuws over scootmobielen, (elektrische) fietsen, huisdieren en de feestelijke opening van Versmarkt Vreeburg. Wist u dat één van de twee maatschappelijke stagiaires (zie ar kel op deze pagina) het zo gezellig vond bij Duivenvoorde, dat hij is gebleven als vaste barvrijwilliger in de ac viteitenkeet? 16 jaar! Dat ervaren wij als een bijzonder wapenfeit en een compliment! Wij hopen dat u het bij S ch ng Duivenvoorde ook naar uw zin hee, in uw woning en woonomgeving. Chris ne Kramer VERVANGEN STANDLEIDINGEN GEBOUW D Wij begrijpen dat sommigen van u last hebben gehad van de werkzaamheden om de standleidingen in gebouw D te vervangen. Gelukkig kunnen wij melden dat de werkzaamheden voltooid zijn. Twee enthousiaste maatschappelijke stagiaires van het Gymnasium Novum hebben namens St. Duivenvoorde bloemen rondgebracht bij alle huurders van gebouw D, als troost voor de overlast. Jeroen van Velzen en Luka Janssens VERDER IN DIT NUMMER Oprit naar ondergrondse huisvuilcontainers 2 Doet de li het niet? 2 Vlaggen en schone stoep 2 Scootmobiel en elektrische fietsen 2 Fiets in berging op slot 2 Vakan e jd 2 Bijzondere lee ijd 3 Overlast door huisdieren 3 Ooievaarspas weer gra s 3 Zelfsturende teams Florence 3 Bewonerscommissie Duivenvoorde 4 Feestelijke opening 4 Verhuurdersheffing 4 Renova e Dienstencentrum 5 Bewonerscommissie Prinsenvoorde 6 Branddeuren dicht houden 6 Hergebruik 6 Borrel of bingo 6 Behoe e aan oplaadpunt 6 1

2 OPRIT NAAR ONDERGRONDSE HUISVUILCONTAINERS Het hee even geduurd en na herhaaldelijk verzoek van bewoners en consulenten hee de gemeente nu toch een oprit naar de ondergrondse containers van gebouw A gemaakt. DOET DE LIFT HET NIET? Wanneer er na een calamiteit een stroomstoring is geweest in uw wooncomplex, is het mogelijk dat de li niet meer werkt. Wat moet of kunt u dan doen? Om de li weer in werking te krijgen moet deze worden gereset. Bel hiervoor WoonInvest. Klantenservice (overdag): , buiten kantooruren: Bent u opgesloten in de li, gebruik de alarmknop in de li (houd deze 5 seconden ingedrukt). Vervolgens krijgt u een spreek-luisterverbinding. Volg dan de instruc es van de telefoniste op. En is er een noodsitua e, bel dan natuurlijk meteen het alarmnummer: 112. VLAGGEN EN SCHONE STOEP Regelma g zijn er vrijwilligers in de weer om de vlag te hijsen voor het koninklijk huis, of voor herdenkingsdagen. We zoeken nog een vrijwilliger voor deze klus. Bent u dat? Kom dan even langs op het kantoor van Duivenvoorde. Ook zoeken we, voor het terrein rondom gebouwen Prinsenvoorde en Duivenvoorde, een vrijwilliger die geregeld de boel schoonhoudt, dus zwerfvuil en dergelijke opruimt. Rondom de Duivenvoorde-complexen hield tot voor kort vrijwilliger Joop van Dijk de stoepen, straat en perken schoon. Daar zijn de bewoners en medewerkers hem dankbaar voor. SCOOTMOBIEL EN ELEKTRISCHE FIETSEN Hee u een eigen berging in de onderbouw? Dan is het niet de bedoeling dat u elektrische apparatuur, zoals een koelkast daar hee (aan)staan. Een scootmobiel of een elektrische fiets mag u daar wel opladen, mits u met St. Duivenvoorde hiervoor een contract hee afgesloten. De kosten zijn 1,75 per maand. Deze eigen bijdrage verrekenen we met de algemene verbruikskosten. Aan het eind van dit jaar gaat St. Duivenvoorde een controle uitvoeren op uw bergingen, of u er apparatuur of een scootmobiel of een elektrische fiets hee staan. FIETS IN BERGING OP SLOT Als u een fiets in de openbare berging hee staan, realiseert u zich dan dat dat openbaar gebied is, voor iedereen toegankelijk. Het is dus belangrijk dat u uw fiets goed op slot doet. En wellicht is het handig om een fietsverzekering af te sluiten. Tip: hee u ook een inboedel- en WA-verzekering? Je weet nooit waar het goed voor is VAKANTIETIJD DIENSTENCENTRUM EN KANTOOR DUIVENVOORDE Gedurende de zomermaanden blij kantoor Duivenvoorde gewoon open op de gebruikelijke jden: maandag t/m donderdag van 9.00 tot uur. 2 Ook de ac viteiten in het Dienstencentrum, dat wil zeggen de ac viteitenkeet en de diensten in de woning Duivenvoorde 147 gaan zonder tegenbericht - door. Alleen de schilderlessen worden onderbroken van half juli tot half augustus.

3 BIJZONDERE LEEFTIJD Rond de Paasdagen hee mevrouw L. van den Hatert haar 100e verjaardag in familiekring gevierd. Nadien hebben de consulenten namens alle medewerkers en bestuur van S ch ng Duivenvoorde haar thuis bezocht en haar geluk gewenst met haar verjaardag en met het feit dat zij bij ons nog zelfstandig woont. Ze kreeg een mooie bos bloemen en een verjaardagskaart met inhoud. Daarin zaten cadeaubonnen van Versmarkt Vreeburg, kapper Philip en de Wéreldtafel. Zij hee op haar beurt onze medewerkers verrast met een heerlijke taart. Iedereen hee ervan gesmuld. Tijdens het bezoek hebben wij veel gepraat over vroeger en nu. Het was een leerzaam en gezellig samenzijn. GROF VUIL De wijk blij netjes en opgeruimd als u jdig Avalex belt voor het weghalen van grof vuil: Zie ook de flyer die binnenkort in uw brievenbus ligt. OOIEVAARSPAS WEER GRATIS De gemeente hee besloten om de eigen bijdrage voor de Ooievaarspas per 1 januari 2014 te laten vervallen. Personen tussen de 18 en 65 jaar betaalden voor die jd een eigen bijdrage van 12,50 per jaar. Deze eigen bijdrage is nu dus vervallen. Voor kinderen en ouderen was de pas al gra s. De gemeente wil zo veel mogelijk drempels wegnemen voor mensen met een minimuminkomen, zodat ook zij kunnen (blijven) sporten en meedoen in het maatschappelijke leven. Het afschaffen van deze eigen bijdrage financiert de gemeente uit het extra geld voor armoedebestrijding dat de regering beschikbaar stelt. Voor meer info, bel , of kijk op ZELFSTURENDE TEAMS FLORENCE Florence hee zelfsturende wijkteams opgezet. Ook in de wijk Duivenvoorde is een team aanwezig. Wijkverpleegkundigen kunnen op aanvraag bij u thuis een bezoek brengen. Wilt u een bezoek aanvragen bij Florence of hee u vragen over zorg of alarmering, belt u dan met het Cliëntcontactcentrum van Florence, of kijk op Overigens hee Florence haar zorgwinkel in Leidsenhage opgeheven. OVERLAST DOOR HUISDIEREN Huisdieren zijn leuk, maar kunnen in de prak jk helaas ook voor de nodige overlast zorgen. Denk aan doordringend geblaf, geluidsen stankoverlast of andere vormen van overlast, zoals vervuiling van het gehuurde en gemeenschappelijke ruimten of agressief gedrag tegenover omwonenden. Houdt u alstublie uw hond aan de lijn en bezoek de uitlaatgebieden in de woonwijk. Ondervindt u overlast van een huisdier? Maak het bespreekbaar met de eigenaar van het huisdier. 3

4 BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE Herhaalde oproep! Leuk hè, die meeuwen, eenden en reigers in uw achtertuin? Maar door ze te voeren trekt u alleen maar meer vogels aan en ook ander ongedierte, ra en bijvoorbeeld. En daar zit u niet op te wachten toch... Dus voer de dieren niet. Zij kunnen genoeg voedsel vinden. Veiligheid voor uzelf en uw medebewoners Open de toegangsdeur beneden in de hal alleen als u zeker weet dat het bezoek voor ú is. U voorkomt hiermee dat mensen die hier niets te zoeken hebben binnen kunnen komen. Groenvoorziening en vuilcontainer gebouw A Door een gewijzigd maaibeleid (lees: bezuiniging) wordt het gras minder gemaaid. Zo kan het gebeuren dat het elzenbosje bijna wordt overwoekerd door onkruid. Jammer. Na veel overleg met de gemeente is de toegang tot de ondergrondse container van gebouw A toegankelijker gemaakt voor bewoners die minder mobiel zijn. Vacatures De Bewonerscommissie Duivenvoorde hee een aantal vacatures. Wij zoeken bewoners met inzicht in de algemene belangenbehar ging. Het kost niets, alleen wat jd en af en toe vergaderen. Het is in het belang van alle bewoners. Wilt u uw steentje bijdragen? Uw aanmelding kunt u in de daarvoor bestemde brievenbus in gebouw G of D doen, of in brievenbus nr. 84 in gebouw A. Ook horen we graag van u of u goede ideeën of sugges es hee om het wonen in Duivenvoorde nog meer te veraangenamen. FEESTELIJKE OPENING Op 30 juni is de gloednieuwe winkel van Versmarkt Vreeburg geopend. Dit was een feestelijk gebeuren. Er was veel belangstelling. Er was koffie met wat lekkers. De heer Van Ewijk overhandigde Jack Haneveld en Fie Vreeburg een ballon waarin een grote sleutel zat. Met het doorprikken daarvan was de opening officieel. VERHUURDERSHEFFING Zoals u inmiddels hee vernomen is de huur per 1 juli a.s. met alleen 4% (en niet meer) verhoogd. De verhoging van de extra 1,5% bovenop het infla epercentage van 2,5% is het gevolg van de verhuurdersheffing die St. Duivenvoorde moet afdragen. Dit percentage van 1,5% dekt echter niet de werkelijke kosten, waardoor St. Duivenvoorde hierop moet toeleggen. Aansluitend was er de officiële start van de sloop van de rest van het Dienstencentrum. Dit gebeurde met behulp van een kleine kraan. Deze begon met het vermorzelen van de oude winkel. Al gauw was er een enorme hap uit de muur! 4

5 RENOVATIE DIENSTENCENTRUM Zoals u gezien hee is het slopen van het Dienstencentrum snel gegaan. En grondig. Het is een jdje een doorzonwoning geweest, alleen was het er wat toch g Nu de fundering is gestort zal de opbouw weer worden opgestart. Door verschillende tegenslagen loopt de planning uit. We kunnen op het moment van de verschijning van deze Nieuwsbrief nog niet zeggen wanneer het Dienstencentrum wordt opgeleverd. We doen er met vereende krachten alles aan om het toch zo spoedig mogelijk klaar te hebben. Één ding is zeker: het resultaat wordt prach g! Steeds concreter komt ons voor ogen te staan, hoe het er van binnen uit gaat zien. Het wordt een licht gebouw, met gezellige hoekjes en zitjes. Met een mooie, ruime entree, spreekkamers, binnenparkeerplek voor scootmobielen, 5 bezoekerstoile en. Er komt een ontvangstbalie en een handige bar. Er komen boekenkasten en een elektrische open haard. Er komt één biljart (helaas was er geen plek voor twee). De grote recrea ezaal krijgt een terras met zitjes. De kapper en de pedicure gaan een ruimte delen maar zullen er niet op dezelfde dagen werken. Mul Fysio krijgt een ruimte voor bewegen en een en behandelkamer. De dagopvang van Florence krijgt een huiskamer en een rustruimte, en een terras aan de tuinkant. Het kantoor van Duivenvoorde verhuist ook naar ar het Dienstencentrum. Alle diensten komen centraal te zi en, voor uw gemak. Wij zijn erg benieuwd! De bouwvak is van maandag 21 juli t/m vrijdag 15 augustus. In die periode ligt de bouw s l. In de eerste week van de bouwvak zullen er nog werkzaamheden worden uitgevoerd, die geen grote geluidsoverlast veroorzaken. 5

6 BEWONERSCOMMISSIE PRINSENVOORDE In de hal zijn er elektrisch bedienbare deuren gekomen. De bewoners zijn er erg blij mee. Ook is er beneden een tafel geplaatst, waarop bewoners bijv. jdschri en en boeken kunnen leggen, die ze weg willen doen, maar waar ze een ander misschien een plezier mee kunnen doen. Het experiment met deze tafel is zeer geslaagd, er wordt goed gebruikt van gemaakt. Op 19 juli hebben de bewoners van Prinsenvoorde een gezamenlijke barbecue. BRANDDEUREN DICHT HOUDEN We merken nog steeds, tot onze schrik, dat in sommige gebouwen de deuren naar de trappenhuizen open staan, doordat ze met touwtjes en dergelijke zijn vastgemaakt. Weet u dat dat onverstandig en bovendien verboden is? Deze deuren zijn branddeuren, en houden in geval van brand vuur en rook buiten het trappenhuis. Dit gee u een vluchtmogelijkheid. Als deze openstaan, wakkert het vuur aan en - nog veel gevaarlijker - komt er rook in het trappenhuis. Denk aan uzelf en uw medebewoners en houdt deze deuren ten alle jden dicht. HERGEBRUIK Tijdens de verhuizing en opslag van meubels uit het Dienstencentrum bleken er spullen overcompleet te zijn. De consulenten hebben daarom bij de li in gebouw A een zitje gecreëerd met twee stoelen en een tafeltje. Er is een posi eve reac e binnengekomen van een bewoonster van gebouw A. Zij schrij : Het is een uitnodigend gebaar om erop te gaan zi en. Bedankt hiervoor! Ook in gebouw B-C zijn de oude stoelen met de tafel vervangen door rieten stoeltjes. Hopelijk voor u uitnodigend om te gaan gebruiken. BORREL OF BINGO Op vrijdagmiddagen is er óf een bingo óf een borrel in de ac viteitenkeet. Voor meer informa e, zie de posters op de prikborden, of de flyers die bij de Duivenvoorde-benedenwoningen 6 in de brievenbus worden gedaan. BEHOEFTE AAN OPLAADPUNT Hee u een elektrische auto? In de gemeente komen er 21 openbare oplaadpalen bij, elk met twee aanslui ngen. Geef vóór 1 augustus aan de gemeente door dat u een elektrische auto hee, via Op basis van uw inbreng bepaalt de gemeente op welke plekken de extra oplaadpalen het best geplaatst kunnen worden. Waarschijnlijk in het derde kwartaal van dit jaar legt de gemeente ze aan.