Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre"

Transcriptie

1 Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder A Eigenaar en/of tussenpersoon : degene, die de vakantiewoning aanbiedt. B Hoofdverhuurder/huurder : de wederpartij, degene die de vakantiewoning huurt. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn bindend. Zowel voor de eigenaar en/of tussenpersoon, als voor degene die een huurovereenkomst afsluit. Reserveren 1.2. De eigenaar en/of tussenpersoon verplicht zich contractueel de vakantiewoning ter beschikking te stellen, overeenkomstig ervan op de internetsite op het moment van reservering. 2. Reservering. Reservering van een vakantiewoning geschiedt via internet. Deze vorm van reserveren is definitief en bindend voor u Na reservering ontvangt u een formulier die u dient in te vullen De boekingsbevestiging komt tot stand zodra het formulier (via internet, post) door de tussenpersoon is ontvangen. Boekingsbevestiging 3. Boekingsbevestiging Na de in artikel 2 lid 2 bedoelde bevestiging ontvangt huurder de definitieve boekingsbevestiging In de boekingsbevestiging zijn de volgende gegevens vastgelegd: naam en adres van uw vakantiewoning, de huurperiode, het aantal personen, het aantal huisdieren, aankomst- en vertrektijd, de huurprijs, schoonmaakkosten, de waarborgsom, de betalingstermijnen en nummer bankrekening waarop de waarborgsom gestort kan worden. Prijzen 4. Prijzen 4.1. Genoemde prijzen zijn bindend voor het jaar van datering van de prijslijst De bij de prijzen en beschikbaarheid opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders staat aangegeven of wordt overeengekomen Op aanvraag kan het verblijf verlengd worden per dag. De aankomst en vertrekdag worden als gehele dag beschouwd Huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering zorg te dragen De kosten voor de eindschoonmaak bedragen 90, Er wordt een waarborgsom van 500,00 berekend Genoemde huurprijzen zijn exclusief energie en waterkosten. Elektriciteit : 0.4/KWH Mazout 1,50/liter Water 4/M De prijzen zijn geldig tot 8 personen, volwassenen. Bij meer dan 8 volwassenen bedraagt de toeslag 12,00, per persoon per dag. (maximaal 13 pers.) Baby s tot 1 jaar gratis. 1

2 Betaling 5. Betaling 5.1. Binnen 7 dagen na de boekingsbevestiging dient de aanbetaling van 30% van de huurprijs op onze bankrekening bijgeschreven te zijn De tweede betaling dient 4 weken vóór het begin van de huurperiode te zijn bijgeschreven op onze bankrekening Indien de huurovereenkomst binnen 4 weken voor aankomst tot stand komt dient het volledige huurbedrag en waarborgsom ineens overgemaakt te worden Indien betaling of de restant betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen vervalt uw aanspraak op de gereserveerde woning voor de gereserveerde data, zonder terugbetaling, noch willekeurige vergoeding. Uw betalingsverplichting blijft wel bestaan! 5.5. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: a. bij annulering tot 4 weken vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: het aanbetalingbedrag als bedoelt in artikel 5 lid 1. b. bij annulering vanaf 4 weken vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: het volledige factuurbedrag. Waarborg 6. Waarborg 6.1. Deze waarborgsom heeft voornamelijk een preventieve bedoeling en dient ter dekking van eventuele schades aan de woning, zijn omgeving en zijn inboedel. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de hele groep medehuurders en voor eventuele gasten en huisdieren. De hoofdhuurder, zijn medehuurders en alle andere mensen namens hoofdhuurder aanwezige personen en huisdieren, dienen de door hoofdhuurder gehuurde vakantiewoning en zijn inventaris als een goede huisvader te beheren met inachtneming van de rust voor de omgeving Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan de gehuurde vakantiewoning, zijn omgeving of zijn inventaris, dient dit onmiddellijk aan de eigenaar en/of tussenpersoon gemeld te worden. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. De hoofdhuurder kan nadien beroep doen op een eventueel door hem afgesloten schadeverzekering. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders of eventuele bezoekers en huisdieren veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek, geconstateerd worden Wanneer schades direct gemeld worden, zoals beschreven in 6.3, kan overleg met eigenaar en/of tussenpersoon gepleegd worden. Wanneer schades na vertrek van de hoofdhuurder worden geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar en/of tussenpersoon Evidente gebreken aan de woning dienen, binnen twee uur na het betrekken van deze aan de eigenaar en/of tussenpersoon gemeld te worden. De eindcontrole wordt door de schoonmaker/ster na uw vertrek gedaan De waarborgsom wordt binnen 2 weken na uw verblijf, onder aftrek van eventuele kosten/schades, uw energiekosten, waterverbruik geretourneerd. Bij schades groter dan 50,00, mag deze termijn overschreden worden. 2

3 Aantal personen - huisdieren 7. Aantal personen / huisdieren Bij overschrijding van het maximum toegelaten aantal personen en/of huisdieren, behoudt de eigenaar en/of tussenpersoon zich het recht voor de boekingsbevestiging van rechtswege ontbonden te beschouwen en de toegang tot de vakantiewoning te weigeren. In dit geval zal door de eigenaar en/of tussenpersoon geen enkele terugbetaling worden verricht, noch zal enige vergoeding worden uitbetaald door de eigenaar en/of tussenpersoon aan de huurder. Aankomst- vertrektijden 8. Aankomst- en vertrektijden 8.1. In het algemeen geldt de dag dat de huurperiode begint als dag van aankomst en dag van vertrek. De gehuurde vakantiewoning is beschikbaar vanaf uur op de dag dat de huurperiode begint en dient op de dag van einde huurperiode om uur vrij te zijn. De huurder dient zich bij aankomst aan te melden op de afgesproken uren. Wij verzoeken u vriendelijk deze tijden te respecteren omdat men de tussenliggende tijd over het algemeen hard nodig heeft om de vakantiewoning op uw komst voor te bereiden. Huisregels 9. Huisregels 9.1. Door zich akkoord te verklaren met de reservering- en huurvoorwaarden van de eigenaar en/of tussenpersoon, verbindt de huurder zich ertoe het hierna volgend huisreglement na te leven en te doen naleven door de andere huurders of door medehuurders, eventuele bezoekers en aanwezige huisdieren. Dit huisreglement luidt als volgt: 9.2. De inventaris wordt tijdens de schoonmaak aangevuld. Normaal gesproken moet de inventaris dus in orde zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij u binnen twee uur na aankomst ons hiervan op de hoogte te brengen. Uiteindelijk bent u bij vertrek weer verantwoordelijk voor een correcte oplevering Als de huurder moet uzelf beddengoed meeneemen: om het matras zit een molton ter bescherming van het matras, u wordt verzocht hierover uw eigen laken te gebruiken. Om de kussens zit een kussensloop om het kussen te beschermen, wij vragen u uw eigen kussensloop hier over te doen. U dient verder eigen bad- en linnengoed mee te nemen Vuur maken is alleen toegestaan in de aanwezige open haard of houtkachel in de woonkamer en keuken. De overige haarden in het huis kunnen niet worden gebruikt. Buiten vuur stoken is ten strengste verboden, enkel in de voorziene bbq De huurder verbindt zich ertoe tijdens het verblijf de rust van de buren te eerbiedigen en zich te houden aan de plaatselijke politiereglementering, in het bijzonder wordt de nadruk gelegd op het vermijden van nachtlawaai (22u00 tot 06u00) Geen maandverband, tampons of dergelijke door de WC trekken. Dit veroorzaakt verstoppingen. Ieder toilet beschikt over een afvalemmertje dat hiertoe dient te worden gebruikt. Geen bleekwater gebruiken, aangezien de vakantiewoning beschikt over een septic tank (fosse septic) Indien de huurder een huisdier meebrengt, mag van de aanwezigheid van dit huisdier niets meer te constateren zijn na het vertrek van de huurder. De uitwerpselen van deze huisdieren, zowel binnen als buiten de vakantiewoning, dienen voor het vertrek door de huurder te worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor de haren van deze huisdieren. Hierbij verklaart huurder in verband met huisdieren te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid Bij zijn vertrek dient de huurder de woning volledig af te sluiten en de sleutels te overhandigen aan de afgesproken personen op de afgesproken plaats en tijdstip. Indien de huurder de sleutels bij vergissing zou 3

4 hebben meegenomen dient hij deze zo snel mogelijk, per aangetekende post of andere speciale dienst terug te bezorgen. Oplevering 10. Oplevering Het huis en de tuin in zijn oorspronkelijke staat op te leveren o.a.: a: de prullenbakken, vuilnisbak leeg te maken en alle huisvuil in dichtgeknoopte vuilniszakken in de vuilcontainer te zetten. Glas en karton container : Bij het verlaten van de parking naar rechts tot aan T kruispunt, hier links en volgende straat links. Doorrijden tot u de containers ziet aan de linkerkant. b: leeg glas in de glascontainer te deponeren. Deze zijn te vinden zie beschrijving hierboven. c: pannen, servies, bestek etc. dienen schoon te zijn en op hun plaats opgeborgen. d: het huis opgeruimd en gestofzuigd/geveegd op te leveren en alle meubilair op zijn oorspronkelijke plaats teruggezet. e: indien u een hond of honden bij u had, zorg te dragen dat wij bij uw vertrek hier niets van zien of ruiken. f: alle schades, breuk of gebreken te melden. h: buitentafels en -stoelen opruimen en de barbecue schoonmaken en opbergen. Aansprakelijkheid 11. Aansprakelijkheid De eigenaar en/of tussenpersoon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, of schade van welke aard ook tijdens of ten gevolge van een verblijf in de door de huurder gehuurde vakantiewoning, noch voor het onklaar raken of buiten werking vallen van de in de vakantiewoning aanwezige technische apparatuur. N.B.: controleert u of u een W.A.-verzekering heeft afgesloten i.v.m. eventueel door u veroorzaakte (ernstige) schade aan de vakantiewoning! De huurder en alle personen en/of dieren die hem of haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verliezen en/of schade die voor de eigenaar en/of tussenpersoon en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf, dan wel van derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden, alsmede alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben De huurder is aansprakelijk voor het toezicht op de mensen die hem vergezellen en moet hij alle maatregelen treffen om elk incident met en in het zwembad vermijden. Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van volwassenen met zwemdiploma het zwembad gebruiken. Het zwembad is voorzien van een lamellen zwembadafdekking en vormt een gehele afdekking voor kleine kinderen, die voldoet aan de franse veiligheidsnorm. De huurder dient zelf deze afdekking te sluiten als er geen gebruik wordt gemaakt van het zwembad. Bij een ongeval kunnen de verhuurder, eigenaar en/of tussenpersoon nimmer aansprakelijk worden gesteld. De huurder zal de eigenaar en/of tussenpersoon vrijwaren voor elke aanspraak, ook de zijne die tegen de eigenaar en/of tussenpersoon zou kunnen worden uitgeoefend. Het zwembad wordt door een bevoegd persoon gereinigd en onderhouden en de huurder verbindt zich ertoe de richtlijnen op te volgen en deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom. Het verwarmde zwembad is in gebruik van 1 mei t/m 30 september De woning is door de tussenpersoon vooraf bezocht en volledig gecontroleerd. De beschrijvingen die op internet worden opgenomen zijn juist en te goeder trouw opgesteld. Nochtans wijst de tussenpersoon iedere verantwoordelijkheid af voor eventuele wijzigingen die buiten haar medeweten door de eigenaar werden aangebracht Er is sprake van overmacht aan de zijde van de eigenaar en/of tussenpersoon indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden 4

5 gelegen buiten de wil van de eigenaar en/of tussenpersoon, hieronder mede begrepen oorlogsgevaar, brand, overstromingen, stakingen en andere storingen of gebeurtenissen. De eigenaar en/of tussenpersoon draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Indien hierdoor de gedeeltelijke of gehele uitvoering van de overeenkomst volstrekt onmogelijk zou worden gemaakt, verbindt de eigenaar en/of tussenpersoon zich ertoe de door de huurder betaalde huurprijs terug te betalen. Voorwaarde hiertoe is wel dat de huurder onmiddellijk contact opneemt met de eigenaar en/of tussenpersoon en het probleem daarenboven schriftelijk bevestigt binnen de 24 uur na kennisname ervan via Indien voormelde schriftelijke melding niet werd gedaan en de huurder zonder toestemming van de eigenaar en/of tussenpersoon de vakantiewoning vroegtijdig heeft verlaten, verliest de huurder elk recht op eventuele terugbetaling van de huurprijs. Klachten die pas na het vertrek van de huurder worden ingediend, zullen niet in overweging worden genomen en er zal geen recht op schadevergoeding kunnen worden opgeëist Indien de eigenaar en/of tussenpersoon niet in de mogelijkheid verkeert de gehuurde woning ter beschikking van de huurder te stellen door overmacht of door om het even welke andere reden die buiten haar wil ligt, uitgesloten opzet en/of grove fout van de eigenaar en/of tussenpersoon dan wel van haar aangestelde, is het de eigenaar en/of tussenpersoon toegestaan de huurder een gelijkwaardige woning voor te stellen mits uitdrukkelijk akkoord van de huurder. Is de huurprijs van deze woning lager, zal het prijsverschil aan de huurder van de vakantiewoning worden terugbetaald. Indien partijen niet tot een akkoord geraken, kunnen zij elk het contract opzeggen. De eigenaar en/of tussenpersoon zal dan enkel het gestorte bedrag van de huurprijs terugbetalen en geen enkele andere onkosten vergoeden Het door de huurder ingezonden gegevens t.b.v. van de reservering veronderstelt dat de huurder kennis heeft genomen van de algemene huurcondities van de eigenaar en/of tussenpersoon en ze bijgevolg zonder enig voorbehoud noch uitzonderingen heeft aanvaard Zo sommige voorwaarden of clausules uit de overeenkomst niet gelden, laat dit de geldigheid van de overige voorwaarden van de overeenkomst onverlet. Dit document graag meenemen en overhandigen bij aankomst. Datum ondertekening : Naam huurder : Handtekening huurder : Gelieve Gelezen en goedgekeurd voluit te schrijven aub. 5