Verslagformulier Natuurlijk persoon. 2.2 Handelsnaam/-namen : MvM4, reeds uitgeschreven op 19 december 2012 wegens opheffing van de onderneming.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagformulier Natuurlijk persoon. 2.2 Handelsnaam/-namen : MvM4, reeds uitgeschreven op 19 december 2012 wegens opheffing van de onderneming."

Transcriptie

1 Pagina 1 van 5 Verslagformulier Natuurlijk persoon Faill.nr : 02/13/169 F Uitspraakdatum : 19 februari 2013 Verslag datum : 24 juni Gegevens faillissement 1.1 Rechter-Commissaris : mw. mr. E.A.M. Raaijmakers-Rottier 1.2 Secretaris : mw. J. Joosten 1.3 Curator : mr. M.J. Maessen 1.4 Faillissementsrekening : , saldo - 1,66 (bijlage) Naam bank : Rabobank Tilburg en omstreken 2. Gegevens gefailleerde 2.1 Naam : Van Mierlo Voornamen : Marcus Johannes Christian Geboortedatum : 17 juli 1974 Geboorteplaats : Maastricht Woonplaats : Tilburg Adres : Hoogvensestraat Handelsnaam/-namen : MvM4, reeds uitgeschreven op 19 december 2012 wegens opheffing van de onderneming. 2.3 Beroep/bedrijf : Technisch ontwerp en advies voor elektro-, installatietechniek en telematica; dienstverlener in de (internationale) telecombranche, VOIP/international trade 2.4 Inkomsten (ook van partner) : geen. Er is een bijstandsuitkering aangevraagd. Mogelijk heeft Curandus per 1 april 2013 een baan bij Ceradutch Participation B.V. Partner, mevrouw B.M. de Smet heeft geen inkomsten Welk deel blijft aan gefailleerde, datum beschikking R.C. : wordt onderzocht 2.5 Burgerlijke staat : gehuwd in gemeenschap van goederen Huwelijksvoorwaarden 2.6 Zijn er al dan niet gefailleerde Verwante rechtspersonen? : ja. Curandus is 100% aandeelhouder van de besloten vennootschap HCX Trading B.V. gevestigd te Tilburg aan het adres Hoogvensestraat 98 te Tilburg. De activiteiten van deze onderneming zijn gestaakt per 14 december Deze betroffen de aan- en verkoop van energie.

2 Pagina 2 van Is gefailleerde eerder failliet geweest? Zo ja, wanneer beëindigd? 2.8 Lopende duurovereenkomsten (zoals huur, lease) 2.9 Aanvullende gegevens : 3. Ingenomen zaken giro- en bankbescheiden (w.o. betaalcheques en - passen) : 2 lopende rekeningen, Rabobank te Zaltbommel en ING Bank. Beide rekeningen zijn gedeblokkeerd met kredietbeperking tot 0,00 op verzoek curator. autopapieren en -sleutels : geen eigen auto polissen : de gebruikelijke verzekeringspolissen, waaronder o.a. opstal- en WA verzekering credit-cards : geen 4. Toestand per datum faillietverklaring in geval van bedrijf NIET VAN TOEPASSING 4.1 Is er voor het faillissement door de gefaileerde een boekhouding gevoerd? : 4.2 Zo ja, was deze boekhouding bijgewerkt : Is zij compleet overhandigd : Is er aanleiding aangifte te doen ex art. 340 aanhef en sub 3 Sr? : 4.3 Voortzetting bedrijf : Toestemming R.C.? : Financiering: exploitatiebegroting : Verdere toelichting : 4.4 Onderhanden werk : Overdracht aan derden? : Toestemming R.C.? : Exploitatiebegroting? : Financiering? : Toestemming R.C.? : 4.5 Aantal werknemers :

3 Pagina 3 van Reeds ontslagvergunning aangevraagd? : 4.7 Wet collectief ontslag van toepassing? Desbetreffende procedure gevolgd? : 4.8 Toestemming R.C. tot ontslag d.d. : 4.9 Overname loonbetaling door bedrijfsvereniging? : 4.10 Lopende duurovereenkomsten (met name huur) : Opgezegd? : Nadere gegevens dienaangaande : 4.11 Afkoelingsperiode bevolen? (periode) : 5. Onroerende activa Adres(sen) : Hoogvensestraat 98 te 5017 CG Tilburg Geschatte waarde (tax.rapport?) : WOZ waarde , Hypothecaire belasting(en) : ja, hypothecaire lening via de Rabobank, hoogte , Beslagen : geen Opstalverzekering (maatschappij, polisnummer, verzekerde waarde) Verdere gegevens : : verzekeringen afgesloten via De Keijzer assurantiën te Breda. Volgt. 5.2 Wordt verkoop overwogen (eventueel nadere informatie) : wordt nader bezien. De bank heeft vooralsnog de executie opgeschort. Er vindt nog een bespreking plaats met de bank om te bezien of de hypothecaire verplichtingen vanaf 1 juli a.s. op structurele basis kunnen worden voldaan en een oplossing kan worden gevonden voor de ontstane achterstand van alsdan 5 maanden vanaf februari Verdere bijzonderheden : 6. Roerende lichamelijke activa 6.1 Omschrijving, m.v.v. evt. pandrecht, beslag of eigendomspretenties van derden : inboedel en inventaris van de woning 6.2 Geschatte waarde (tax.rapport?) : nog niet bekend 6.3 Wordt verkoop overwogen? (met eventuele nadere informatie) 6.4 Verzekeringen : inboedelverzekering via De Keyzer assurantiën te Breda 6.5 Aangetroffen kasgeld

4 Pagina 4 van Aangetroffen sieraden 6.7 Verdere bijzonderheden : 7. Roerende onlichamelijke activa 7.1 Levensverzekering? (welke is de afkoopwaarde?) : ja, er is een levensverzekering maar stopgezet. Deze was verbonden met de hypotheek op de woning. De waarde is nagenoeg nihil. 7.2 Vorderingen? (Zo ja, spec.) 7.3 Verpande vorderingen? Afspraken met bank? Andere onlichamelijke roerende activa (goodwill, merken, octrooien, handelsnamen) Wijze van realisering : 8. Lopende procedures Lopende procedures (art. 27 Fw) : In Nederland: geen. Er liep een procedure in Engeland te Londen op verzoek van Autogas (Europe) Limited in liquidatie ter zake niet afgedragen BTW. De vordering beliep , Stand van zaken : Lopende procedures (art. 28 Fw) Stand van zaken : 9. Passiva 9.1 Preferente vorderingen fiscus : de fiscus heeft over 2010 een ambtshalve aanslag IB opgelegd van , Preferente vorderingen bedrijfsver Aantal en globaal bedrag concurrente crediteuren Bestaat enig vooruitzicht voor concurrente crediteuren? : 15 crediteuren van tezamen ,--, exclusief de vorderingen van Autogas en de fiscus. Tot op heden is aan concurrente crediteuren in totaal ingediend een bedrag van ,42, waarvan een bedrag ad ,11 van Rabobank Bommelerwaard. 10. Pauliana 10.1 Bestaat het vermoeden van paulianeus handelen? : wordt onderzocht. Vooralsnog geen aanleiding. Toelichting :

5 Pagina 5 van Oorzaken faillissement Graag een uitvoerige toelichting. Eventueel op aparte bijlage. Het faillissement is aangevraagd door een Engels bedrijf Autogas (Europe) Limited in liquidatie ter zake niet afgedragen BTW. Hierover heeft een procedure in Londen gelopen, waarbij curandus is veroordeeld. Curandus was niet in staat/ had geen middelen om enig verweer te voeren. Verder zijn er nog diverse kleinere schulden naast een aanzienlijke rest vordering van een aannemer ter zake de verbouwing van de woning in Betreft het hier een eigenlijk opheffer? : nog niet bekend Zo ja, wanneer kan het verzoek tot opheffing tegemoet worden gezien? : Toelichting: Er heeft inmiddels een bespreking plaatsgevonden met curandus en zijn vader. Curandus zal per 1 juli 2013 krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst treden bij een aan zijn vader gelieerde vennootschap voor een periode van 6 maanden om te bezien of de onderneming, die door deze vennootschap wordt gevoerd, levensvatbaar is. Zodra duidelijk wordt dat er op regelmatige wijze reële inkomsten worden verworven kan een aanvraag tot toelating in de WSNP worden overwogen.