Jeugdbeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdbeleidsplan"

Transcriptie

1 Jeugdbeleidsplan Versie: 24 april 2013 goedgekeurd door bestuur 1

2 Algemeen De Rijswijkse Golfclub bestaat inmiddels meer dan 25 jaar. Inmiddels is er een technisch beleid vastgesteld en dit jeugdbeleidsplan is een uitwerking daarvan voor de jeugd. In alle jaren is er veel aandacht geweest voor de jeugd en ivm de continuïteit is dat nu in dit plan vastgelegd. De jeugdactiviteiten worden per (school) jaar vastgesteld en gepland. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de overige leden en gebruikers van de speel en oefenfaciliteiten. Golf wordt steeds populairder als sport, maar het aantal golfers dat lid is van een vereniging met baan neemt af. Een aantrekkelijk Jeugdbeleid en programma kan daarin het verschil maken. Golf kan ook als een uitstekende familiesport worden gezien en een aantrekkelijk jeugdbeleid trekt dus niet alleen jeugdleden maar ook hun (groot)ouders. Certificering door de NGF als Committed to Jeugd of Committed to Familie is geen doel op zich, maar we maken waar mogelijk gebruik van de door de NGF geboden faciliteiten en services. Ambitie / doelstellingen Jeugdbeleid Het Jeugdbeleid is gericht op jeugdleden tm 18 jaar. Belangrijkste doelstellingen: (NB: Onder jeugdleden worden in dit plan ook de minileden tm 13 jaar bedoeld) 1. Plezier in het golfen a. Lessen en oefenen met leeftijdgenoten b. Spelenderwijs leren c. Na afloop samen drankje drinken of eten d. Jeugd thuis laten voelen op de club e. Competitieve elementen met grote winkans f. Gezelligheidswedstrijden 2. Begeleiden naar een door individuele jeugdlid gewenst en bereikbaar spelniveau a. Goed opleidingsprogramma b. Goede oefen faciliteiten c. Wedstrijdprogramma Jeugd op de club d. Deelname NGF Jeugdcompetitie e. Deelname Jeugd toeren, Jeugd Opens en regionale competities buiten RGC f. Deelname aan clubwedstrijden 3. Aanwas topteams vanuit eigen jeugd a. Extra aandacht voor talenten ivm mogelijke doorstroming naar en continuïteit van hogere competitie teams. b. Aantal jeugdleden dat voldoet aan eisen prestatieteam vgl competitie reglement i. In 2014: 2 ii. In 2015: 4 iii. In 2016: 6 4. Jeugdleden binden en door laten stromen naar volwaardig lidmaatschap a. Gevarieerd les en wedstrijdprogramma b. Integratie jeugd binnen de club c. Jeugdleden blijven na 18 e jaar lid zo lang mogelijk lid d. > 80 % blijft lid na behalen GVB/clubhandicap Via jeugdleden werven van nieuwe leden a. Ouders betrekken bij jeugdprogramma b. Kinderen stimuleren om met vriend(innet)jes te oefenen c. Van 2 3 (nieuwe / bestaande) jeugdleden wordt een familielid RGC lid 6. Continuïteit a. Evenwichtige opbouw leeftijd en spelniveau jeugdledenbestand b. Niet afhankelijk zijn van 1of klein groepje ouders 2

3 Jeugdleden Laagdrempeligheid is het uitgangspunt. In principe kan iedereen die wil golfen lid worden. Begin 2013 zijn er 72 jeugdleden. Dus ca 7 % van het totaal aantal leden. (landelijk is ca 5 % jeugdlid en van de clubs met een homecourse is ca 6 % jeugdlid) 2013 Meisje Jongen Totaal Start / BP Hcp (GVB) EGA handicap 6 9 jaar jaar jaar Totaal Competitie 22 1 Groepslessen (67 %) (groot) ouder(s) RGC-lid 44 (61 %) Hcp < 10 RGC stelt als bovengrens een maximum van 85 jeugdleden. Mochten we dit percentage dreigen te overschrijden dan hebben kinderen van ouders die lid zijn voorrang boven jeugdleden waarvan de ouders geen lid zijn van RGC. Jeugdleden die actief deelnemen aan het jeugdprogramma hebben voorrang en er zal een goede balans moeten zijn in de leeftijd- en handicap opbouw zodat de doelstellingen die we bepaald hebben haalbaar blijven. Om deel te kunnen nemen aan de groepslessen is het lidmaatschap verplicht. Kinderen die beginnen en/of heel jong zijn komen niet of nauwelijks aan spelen in de baan toe en dan zijn de groepslessen daardoor relatief duur. De golfschool (GPC) ontwikkelt een aantrekkelijk geprijsd lespakket zodat deze kinderen laagdrempelig kunnen kennismaken met de golfsport. Willen ze er echt voor gaan dan kunnen ze ervoor kiezen om jeugdlid te worden en deel te nemen aan de groepslessen. De jeugdcommissie richt zich vooral op de jeugdleden die actief deelnemen aan het jeugdopleidingsprogramma. De niet actieve jeugdleden worden geïnformeerd over activiteiten en kunnen zich daar dan voor aanmelden. Betrokkenheid ouders Het streven is om ouders zoveel mogelijk actief te betrekken bij de jeugdactiviteiten. Denk daarbij aan zaken als: Meelopen/ begeleiden bij wedstrijden Vervoer van en naar wedstrijden incl. competitie Starten / wedstrijdleiding jeugdwedstrijd Participatie in jeugdcommissie Ouder-kind of familiewedstrijden Verzorgen theorielessen Coördinatie competitie team in combi met kind als captain Ledenwerving Nieuwe jeugdleden worden vooral geworven door mond tot mond reclame via RGC (jeugd) leden. Een actieve wervingscampagne staat voorlopig niet op de planning. 3

4 Jeugd Opleidingsprogramma Bij de inrichting van het Jeugd Opleidingsprogramma onderscheiden we de volgende doelgroepen: 1. Prestatie spelers a. Indicatie handicap < 20, of op speciaal advies pro. b. Gericht op prestatie en verbeteren spelniveau. Willen graag bij de besten horen. c. Nemen deel aan NGF (Open) jeugdcompetitie, NGF Jeugd toeren, Jeugd Opens, jeugdwedstrijden en clubwedstrijden d. Lessen (deels) privé of in kleine groepjes e. Trainen met competitie team van februari tm eind juni 2. Competitieve spelers a. Indicatie handicap < 40 b. Willen wel beter worden maar minder fanatiek dan prestatiespelers c. Nemen deel aan NGF dubbel-9 competitie, jeugdwedstrijden, jeugdcompetities in de regio en Jeugd Opens d. Nemen deel aan groepslessen 3. Recreatieve spelers a. Plezier staat boven aan. b. Willen wel GVB halen, maar verbeteren spelsterkte is niet primaire doel c. Nemen deel aan groepslessen d. Nemen af en toe deel aan jeugdwedstrijden en competities in de regio. 4. Niet actieve jeugdleden a. Spelen af en toe ronde b. Doen niet mee met opleidingsprogramma c. Doen niet of nauwelijks mee aan jeugdwedstrijden Voor de 1 e 3 doelgroepen worden verschillende programma s ontwikkeld. De jeugdspeler is uiteraard vrij om te kiezen voor een minder intensieve variant. Uitgangspunten Ieder jeugdlid moet zich op een veilige en bij kind passende manier kunnen ontwikkelen tot het hoogst haalbare spelniveau. Aandacht voor: o Plezier in golf o Sociale contacten o Prestatieverbetering naar individuele mogelijkheden Leermogelijkheden o Groepslessen van de professional o Privélessen van de professional o Baantrainingen (evt met jeugdcoach) o Spelen van wedstrijden o Individueel trainen /oefenen op de oefenfaciliteiten Indeling zoveel mogelijk naar: o Leeftijd o Spelniveau Opbouw opleidingsprogramma Aan bod komen: Techniek Fysiek Etiquette en golfregels (theorie) Sociaal- emotioneel Mentaal Coursemanagement Statistiek Teambuilding 4

5 Indeling naar leeftijd: 6 9 jaar: spelenderwijs leren jaar: resultaat gericht leren jaar: individueel en in groepsverband leren Indeling naar spelniveau Basis / GVB Recreatief: actief deelnemen, plezier voorop Competitie: continu willen verbeteren Prestatie: prestatief verbeteren. Dit wordt vertaald naar een opleidingsprogramma en jaarplanning. Wedstrijden Het streven is om van april tot oktober, rekening houdend met de schoolvakanties en NGF competities, elke maand een jeugdwedstrijd te organiseren waaraan alle jeugdleden kunnen deelnemen door afhankelijk van leeftijd en spelniveau te variëren in kleur tee (geel tm lichtblauw) en aantal te spelen holes. Daarnaast worden jeugdleden zoveel mogelijk gestimuleerd om deel te nemen aan andere wedstrijden. Op de club of bij andere clubs. We nemen deel aan een aantal regionale toeren en competities die vanuit de jeugdcommissie worden gecoördineerd. Informatie over NGF Jeugdtoeren en Jeugd Opens worden gedeeld via de site of mail. Hiervoor is geen coördinatie of begeleiding vanuit de jeugdcommissie. Deelname door jeugdleden aan clubwedstrijden wordt door de club gestimuleerd. Uiteraard moeten zij wel voldoen aan de daarvoor gestelde deelname criteria. (mn handicap). NGF Competitie We nemen met maximaal 4 teams deel aan de NGF Jeugdcompetitie. Voor de teams in de open (matchplay) jeugdcompetitie zal een selectie plaatsvinden. Deze teams bestaan uit 5 spelers. De teams die in de dubbel-9 competitie spelen kunnen groter zijn. Deze competitie heeft als doel jeugdleden ervaring te laten opdoen met het spelen op andere banen. Doelstelling komende 4 jaar: 2x kampioenschap en dus promotie voor Jeugd 1. Jeugdleden spelen in principe alleen in de NGF Jeugdcompetitie. Een uitzondering kan worden gemaakt voor jeugdleden die op basis van hun handicap in aanmerking zouden kunnen komen voor een prestatieteam. Aansluitend op het RGC competitie reglement 2014 is er een competitie reglement 2014 voor de jeugd opgesteld. Faciliteiten De jeugd moet veilig en met plezier kunnen trainen en oefenen. Het jeugdlid moet zich thuis voelen op de club daarbij rekening houdend met de volwassen leden (en omgekeerd). Denk daarbij aan: Goede en veilige oefenfaciliteiten Locker voor jeugdleden die op de fiets of met OV naar de club komen Goede fietsstalling Goede verlichting op de weg van het clubhuis naar de Delftweg Info beschikbaar via de website Horeca schenkt geen alcohol aan jeugdleden tijdens jeugdactiviteiten Horeca heeft assortiment dat aantrekkelijk en betaalbaar is voor jeugdleden. 5

6 Jeugdcommissie De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid en de uitvoering daarvan. We onderscheiden de volgende functies en werkzaamheden: Functies: Voorzitter: overall coördinatie naar jeugdleden, commissies, bestuur en vereniging Penningmeester: verantwoordelijkheid financiën Secretaris: verslaglegging en bijhouden ledenlijst Werkzaamheden: Coördinatie NGF competitie Coördinatie wintercompetitie Coördinatie mini-regionale Coördinatie GVB Tour Coördinatie lessen Coördinatie (baan) trainingen Coördinatie wedstrijden Wedstrijdleiding Voor deze activiteiten wordt een activiteiten / werkzaamheden overzicht / draaiboek gemaakt zodat duidelijk is wat er nodig is om de activiteit op een goede manier te laten plaatsvinden. Sommigen activiteiten kunnen door 1 persoon gecombineerd worden of over meerdere personen verdeeld worden. Ook ouders die geen lid zijn kunnen als toegevoegd lid deel uit maken van de jeugdcommissie. Samenwerking met andere commissies De jeugdcommissie zal nauw samenwerken met andere commissie binnen de vereniging. Functioneel in ieder geval met: GVB Commissie voor afnemen theorie-examen voor jeugdleden van 14 jaar en ouder Regelcommissie: ivm theorielessen voor kinderen op weg naar GVB en competitiespelers Handicapcommissie: voor bijhouden handicaps Wedstrijdcommissie: opstellen wedstrijd kalender Jeugdcoaches Jeugdcoaches kunnen de professionals en jeugdcommissie ondersteunen bij het opleidingsprogramma voor de jeugd. Belangrijke taken: Begeleiden bij oefenrondes Begeleiden bij wedstrijden Spelenderwijs vergroten regelkennis Rol, eisen en training worden uitgewerkt in het Jeugd Opleidingsprogramma. De jeugdcoaches worden opgeleid door het Golf Performance Center. Professionals De hoofdtaak van de pro s is het opleiden en trainen van de jeugdleden met als doel hun techniek en spelniveau te verbeteren. Professional is verantwoordelijk voor: Samenstellen opleidingsprogramma Indeling lesgroepen in overleg met Jeugdcommissie Geven van de lessen / trainingen Begeleiden jeugd bij wedstrijden en competitie Terugkoppeling ontwikkeling aan jeugdleden, ouders en jeugdcommissie Selectie prestatiegolfers in overleg met jeugdcommissie Selectie jeugd competitie teams in overleg met jeugdcommissie en competitie coördinator 6

7 Communicatie Communicatie met jeugdleden en ouders vindt plaats via: Site Mail: Greenvliet Nog te ontwikkelen: Facebook Twitter Financiën De jeugdcommissie stelt jaarlijks een begroting op, bespreekt deze met het secretariaat en de manager en dient deze dan via het voor de jeugd verantwoordelijke bestuurslid bij de penningmeester in. Contributies en lesgelden worden gefactureerd en geïnd via het secretariaat. Jeugdwedstrijden en het Jeugd Open worden gefinancierd uit de inschrijfkosten voor de deelnemers. De bijdrage van de vereniging voor de jeugd bestaat uit: Beschikbaar stellen van driving range ballen voor de jeugdlessen Tegen gereduceerd tarief aanbieden van ballen(kaarten) voor trainingen, competities, toeren en Jeugd Open Beschikbaar stellen van starttijden voor wedstrijden, competities/toeren en Jeugd Open Indien mogelijk beschikbaar stellen van een pro in dienst van de BV en een PGA stagiaire voor jeugdlessen. Sponsoring Er is (nog) geen sprake van structurele sponsoring waarmee we de kosten voor de jeugdleden kunnen verminderen. Gezien het huidige economische klimaat is de kans dat dat op korte termijn gaat wijzigen klein. We moeten het vooral hebben van betrokken ouders en/of businessleden die op beperkte schaal en vanuit goodwill de jeugdleden ad hoc willen sponsoren. Documentatie en archivering Alle documenten zullen worden opgeslagen in een dropbox die toegankelijk is voor alle leden van de jeugdcommissie en de pro s. Vervolgstappen 1. Herinrichten Jeugd Opleidingsprogramma per 1 september Uitbreiden jeugdcommissie 3. Jeugdcoaches werven en opleiden voor baanbegeleiding 4. Draaiboek wedstrijden en toeren vastleggen 5. Rating paarse tee voor clubhandicap mbv NGF vaststellen 6. Aanpassen leeftijd jeugdlidmaatschap naar tm 18 jaar. 7. Met BC bespreken of we business ruimte in weekend voor jeugd kunnen gebruiken en kunnen voorzien van TV( s) met Wii of PS3. TV ook te gebruiken voor regelles DVD. 8. Onderzoeken kosten en mogelijkheden oefenveld / hole(s )voor jeugd. 7

1. Beleidsplan Jeugd en Topgolf Golfclub De Haenen 2009

1. Beleidsplan Jeugd en Topgolf Golfclub De Haenen 2009 WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST! (18-11-10) Inleiding 1. Beleidsplan Jeugd en Topgolf Golfclub De Haenen 2009 1.1 Doelstelling 1.2 De Jeugdcommissie 1.3 Beleidsstrategie 1.4 Hoofdactiviteiten 1.5

Nadere informatie

Dit is een samenvatting van het Jeugdbeleidsplan van de Jeugdcommissie van GCBH. De volledige versie is op te vragen bij de Jeugdcommissie.

Dit is een samenvatting van het Jeugdbeleidsplan van de Jeugdcommissie van GCBH. De volledige versie is op te vragen bij de Jeugdcommissie. Samenvatting Jeugdbeleid Golfclub BurgGolf Haverleij 2013 2015 Dit is een samenvatting van het Jeugdbeleidsplan van de Jeugdcommissie van GCBH. De volledige versie is op te vragen bij de Jeugdcommissie.

Nadere informatie

Inleiding. Ambitie en doelstelling

Inleiding. Ambitie en doelstelling Inleiding De tijd dat golf een leuke sport was die met name ouderen trok, is voorgoed voorbij. De landelijke toename van jeugdige spelers laat zien hoe fascinerend golf is, ook voor deze jonge doelgroep.

Nadere informatie

2. Jeugdleden die de groepstrainingen niet volgen omdat zij meestal studerend zijn (t/m 25 jaar) of jonger dan 8 jaar.

2. Jeugdleden die de groepstrainingen niet volgen omdat zij meestal studerend zijn (t/m 25 jaar) of jonger dan 8 jaar. Inleiding De tijd dat golf een leuke sport was die met name ouderen trok, is voorgoed voorbij. Ook jeugdige spelers geven blijk van hun fascinatie voor deze sport. Naast balgevoel is een hoge mate van

Nadere informatie

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016 PROGRAMMA 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz Jeugdcommissie Golfclub Capelle KICK-OFF 2016 Jeugdcommissie Golfclub Capelle 2016 Jeugdgolf

Nadere informatie

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Lidmaatschap leden 4 Jeugdtrainingen 5 Wedstrijden 6 Baanpermissie en 9-stappenplan 7 Kernwaarden 8 Competitie 9 2 Voorwoord De Golf en Countryclub Heiloo is een club met een

Nadere informatie

Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren.

Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren. Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren. De club is opgericht in 1974. Het terrein waarop de baan zich bevindt

Nadere informatie

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB)

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Wat is Clubhandicap 54 (GVB)? Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is per 1 april 2012 in een nieuw jasje gestoken. Het GVB is vanaf die

Nadere informatie

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB)

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Wat is Clubhandicap 54 (GVB)? Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is in 2012 omgedoopt tot Clubhandicap 54. Wanneer je heden ten dage je

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugd

Beleidsplan Jeugd Beleidsplan Jeugd 2017-2019 Nanda Lamsma Versie december 2016 Beleidsplan Jeugd Almkreek 2017-2019 1 Beleidsplan Jeugd Almkreek 2017-2019 2 Inhoud 1. Inleiding... 6 1.1. Missie voor 2017... 6 1.2. Wervingsacties

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2013 : 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF 1. Clinic Aanbod Golfschool Zeewolde biedt twee standaard clinics aan: Voor de beginnende golfer Voor de golfer met golfervaring (maar zonder GBP) Golfers met handicap of GVB: Voor golfers die in het bezit

Nadere informatie

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

In hoofdstuk 2 is onze doelstelling beschreven (hoe willen wij ons als club profileren).

In hoofdstuk 2 is onze doelstelling beschreven (hoe willen wij ons als club profileren). Versie 2.0 d.d. 1-10-15 1.INLEIDING Het beleid van de Vereniging Country Golf Ees wordt geformuleerd in een beleidsplan dat elke drie jaar wordt geactualiseerd en vervolgens vastgesteld door de Algemene

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 :

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011:

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

Jaarprogramma 2018 Jeugd Almkreek

Jaarprogramma 2018 Jeugd Almkreek Jaarprogramma 2018 Jeugd Almkreek Golfacademy Almkreek jeugd pro s Fernand Osther, Anouschka Vrijenhoek, Paul Looijmans, Edwin Wesselink Doelstelling Jeugdopleiding Almkreek De golfclub heeft een overeenkomst

Nadere informatie

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE AGENDA VOOR VANAVOND 1. Samenstelling jeugdcommissie (Corné) 2. Trainingsprogramma 2016 (Tom) 3. Baanpermissie & Handicap (Alex) 4. Activiteiten 2016 (Charlotte) 5. Familie golf (Ilse) 6. Overige zaken

Nadere informatie

Welkom en voorstellen jeugdcommissie. Wedstrijdprogramma Jeugdcompetitie. Uitwisseling andere verenigingen Jeugdcoaches

Welkom en voorstellen jeugdcommissie. Wedstrijdprogramma Jeugdcompetitie. Uitwisseling andere verenigingen Jeugdcoaches Jeugdjaarprogramma 2009 8 februari 2009 Onderwerpen Welkom en voorstellen jeugdcommissie Lesprogramma 2009 Wedstrijdprogramma Jeugdcompetitie Zomeractiviteiten Uitwisseling andere verenigingen Jeugdcoaches

Nadere informatie

COMMISSIEREGLEMENT Rijswijkse Golf Club

COMMISSIEREGLEMENT Rijswijkse Golf Club COMMISSIEREGLEMENT Rijswijkse Golf Club Op grond van artikel 27 van het huishoudelijk reglement is door het bestuur van de Rijswijkse Golfclub het navolgende commissiereglement vastgesteld. ALGEMEEN Daar

Nadere informatie

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54 HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN: Verschillende niveau s Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Handicap 54 in 5 stappen verdeeld. De reden om dit te doen is omdat het voor de jeugd leuk en

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Cursusinformatie 9-stappen-plan

Cursusinformatie 9-stappen-plan Het 9-stappenplan is een golfvaardigheidstraject dat is opgedeeld in negen handicap-categorieën (stappen), waarbij succesbeleving en spelplezier voorop staan. Het begint bij het eerste bezoek op de golfbaan,

Nadere informatie

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

Ontwikkeling golfers van

Ontwikkeling golfers van FOTO OMSLAG VOLGT Ontwikkeling golfers van 2009-2013 06-'09 12-'09 06-'10 12-'10 06-'11 12-'11 06-'12 12-'12 06-'13 12-'13 Δ % '12-13 Δ '09 - '13 Golfer met homecourse 152.842 157.919 157.870 166.316 165.852

Nadere informatie

Golfen op Het Rijk van Nijmegen

Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golf en jeugd in 2010 Jeugddag van Het Rijk Golfbanen met Robert-Jan Derksen, op 12 april 2008. Dit boekje is door de jeugdcommissie van de golfclub Het Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

RGC Competitiereglement 2019

RGC Competitiereglement 2019 RGC Competitiereglement 2019 1. Inleiding De animo om aan de NGF competitie mee te doen is bij onze club groot. Daarom is in 2013 besloten een competitiereglement te schrijven met criteria waaraan moet

Nadere informatie

Golfen is fun. IJsselweide Sluisdijk NA Gouda Brasserie Golfbaan

Golfen is fun. IJsselweide Sluisdijk NA Gouda Brasserie Golfbaan Golfen is fun Golf is leuk en zou het niet nog leuker worden als je het met de hele familie speelt? Golf is samen plezier hebben! Een golfbaan is een perfecte plek om met de familie te oefenen, samen (een

Nadere informatie

Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht

Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht Het is voor ons heel belangrijk dat u zich als nieuwe Golfer snel thuis gaat voelen op International Golf Maastricht en bij Impact

Nadere informatie

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB)

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB) HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Clubhandicap 54 (GVB) in 5 stappen verdeeld; bij elke stap hoort een te behalen taslabel/pasje. Hieronder zijn voor

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN GC DE KURENPOLDER 2015-2019

JEUGDBELEIDSPLAN GC DE KURENPOLDER 2015-2019 JEUGDBELEIDSPLAN GC DE KURENPOLDER 2015-2019 Jeugdbeleidsplan GC De Kurenpolder 2015-2019 Pagina 1 JEUGDBELEIDSPLAN GC DE KURENPOLDER 2015-2019 INHOUD 2 VOORWOORD 3 AMBITIE 3 DOESTELLINGEN 3 OPLEIDINGSPROGRAMMA

Nadere informatie

Jaarprogramma 2016. Jeugd Golfclub Almkreek

Jaarprogramma 2016. Jeugd Golfclub Almkreek Jaarprogramma 2016 Jeugd Golfclub Almkreek Golfacademy Almkreek Edwin Wesselink, Niels den Breejen, Paul Looijmans, Nanda Lamsma en Anouschka Vrijenhoek Doelstelling Jeugdopleiding Almkreek Lessen en activiteiten

Nadere informatie

Jaarprogramma 2017 Jeugd Almkreek

Jaarprogramma 2017 Jeugd Almkreek Jaarprogramma 2017 Jeugd Almkreek Golfacademy Almkreek Edwin Wesselink, Niels den Breejen, Paul Looijmans, Nanda Lamsma en Anouschka Vrijenhoek Doelstelling Jeugdopleiding Almkreek Lessen en activiteiten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2017

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2017 NAAM GOLFCLUB: DEEL I: VERPLICHTE INSTAP (STANDAARD) CRITERIA = BASISTRUCTUUR JEUGDWERKING LUIK I: JEUGDLEDEN 1. JEUGDLEDEN 1.1. Aantal jeugdleden: 0 18j. LUIK II: JEUGDOPLEIDING EN -BEGELEIDING 2. JEUGDOPLEIDING

Nadere informatie

Sportief Beleid De Woeste Kop

Sportief Beleid De Woeste Kop Sportief Beleid De Woeste Kop Programma Sportief Beleid Maatschappelijke ontwikkelingen Huidige situatie DNA De Woeste Kop + SWOT Doelstellingen Aan de slag! Sportief Beleid Waarom Sportief Beleid? Jaarlijks

Nadere informatie

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 21-03-2016 Pagina1 Inhoudsopgave Inleiding 3 GC De Kurenpolder 4 Missie en visie van GC De Kurenpolder 5 Sterkte-zwakteanalyse

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2018

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2018 NAAM GOLFCLUB: DEEL I: VERPLICHTE INSTAP (STANDAARD) CRITERIA = BASISTRUCTUUR JEUGDWERKING LUIK I: JEUGDLEDEN 1. JEUGDLEDEN 1.1. Aantal jeugdleden: 0 18j. (enkel home club leden) LUIK II: JEUGDOPLEIDING

Nadere informatie

Juniorgolfschool. Actviteiten 2014

Juniorgolfschool. Actviteiten 2014 Juniorgolfschool Actviteiten 2014 Golf Puyenbroeck is een publieke, openbare golfbaan met als doel zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met de golfsport. De grootste aandacht wordt besteed aan de beginnende

Nadere informatie

Competitieregels Golfclub Westerwolde

Competitieregels Golfclub Westerwolde CONCEPT Competitieregels Golfclub Westerwolde Vlagtwedde, januari 2013 Versie 1.0 Inleiding De vereniging wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2019

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2019 NAAM GOLFCLUB: DEEL I: VERPLICHTE INSTAP (STANDAARD) CRITERIA = BASISTRUCTUUR JEUGDWERKING LUIK I: JEUGDLEDEN 1. JEUGDLEDEN 1.1. Aantal jeugdleden: 0 18j. (enkel home club leden) LUIK II: JEUGDOPLEIDING

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugd Best Golf & Country Club

Beleidsplan Jeugd Best Golf & Country Club Beleidsplan Jeugd Best Golf & Country Club 2015 Inhoud De Vereniging Jeugdcommissie Opleidingsprogramma en jeugdtrainingen Programma Prestatiegerichte Jeugdgolfers Werving jeugdleden en retentie Activiteiten

Nadere informatie

Golfen is fun. IJsselweide Sluisdijk NA Gouda Brasserie Golfbaan

Golfen is fun. IJsselweide Sluisdijk NA Gouda Brasserie Golfbaan Golfen is fun Golf is leuk en zou het niet nog leuker worden als je het met de hele familie speelt? Golf is samen plezier hebben! Een golfbaan is een perfecte plek om met de familie te oefenen, samen (een

Nadere informatie

Reglement NGF Najaarscompetitie 2018

Reglement NGF Najaarscompetitie 2018 Reglement NGF Najaarscompetitie 2018 INHOUDSOPGAVE pagina 1. WAAROM DEZE NAJAARSCOMPETITIE... 2 2. DEELNAMECRITERIA: LEEFTIJD... 2 3. DEELNAMECRITERIA: HANDICAP... 2 4. DEELNAMECRITERIA: TEAM... 2 5. SPEELGERECHTIGD...

Nadere informatie

Stapsgewijze begeleiding De beste begeleiding speciaal voor u!

Stapsgewijze begeleiding De beste begeleiding speciaal voor u! Stapsgewijze begeleiding De beste begeleiding speciaal voor u! Wij bieden een optimale begeleiding voor onze startende golfers. Wij weten in welke stap u zit en u ontvangt van ons aangepaste informatie.

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT 2019 NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2018

COMPETITIEREGLEMENT 2019 NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2018 COMPETITIEREGLEMENT 2019 NGF en NOBRA d.d. 1 augustus 2018 Inleiding Het Woold wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden ook aan een

Nadere informatie

Een sport voor de toekomst, een sport voor de Jeugd

Een sport voor de toekomst, een sport voor de Jeugd 2012 Een sport voor de toekomst, een sport voor de Jeugd Jeugdcommissie Oosterhoutse Golf Club 7-3-2012 Inhoud: Inleiding De Jeugdcommissie Beleidsplan 2012 Onderzoek Jeugdcie 2011 Ligging van de OGC Toegankelijkheid

Nadere informatie

Golf & Country Club t Kruisselt

Golf & Country Club t Kruisselt BEGIN NU MET GOLFEN en word lid van de gezelligste golfclub in de regio Golf & Country Club t Kruisselt Onze golfclub is het ideale beginpunt voor mensen die met golfen willen starten. Het is altijd gezellig,

Nadere informatie

Trial. Trial : proeflidmaatschap

Trial. Trial : proeflidmaatschap Trial Voor de golfer die al GVB of handicap 54 heeft biedt de G&CCW alle mogelijkheden het golfspel verder te verbeteren: door les te nemen bij de pro s van RedFlagGolf, door regelmatig te spelen op de

Nadere informatie

SPORTBELEIDSPLAN RINKVEN 2011-2012

SPORTBELEIDSPLAN RINKVEN 2011-2012 SPORTBELEIDSPLAN RINKVEN 2011-2012 1. Inleiding Dit beleidsplan 2011-2012 werd voorbereid door het Sportcomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur Dit beleidsplan geeft een overzicht

Nadere informatie

INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS

INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS TE VOLGEN LEIDRAAD INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2017 INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2017 Pagina 1 DEEL I = VERPLICHTE INSTAPCRITERIA Luik I: JEUGDLEDEN 1. Jeugdleden 1.1. Aantal jeugdleden

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

LEER GOLFEN MET HET 9-STAPPENPLAN

LEER GOLFEN MET HET 9-STAPPENPLAN LEER GOLFEN MET HET WELKOM IN DE GOLFWERELD Welkom in golf! Of je nu jong of oud bent, fysiek helemaal fit of ongemakken hebt, veel of weinig tijd ter beschikking hebt, golf is voor iedereen. Golf is als

Nadere informatie

Golfclub De Hooge Rotterdamsche Jeugd jaarplan 2019

Golfclub De Hooge Rotterdamsche Jeugd jaarplan 2019 Golfclub De Hooge Rotterdamsche Jeugd jaarplan 2019 Inhoud Inleiding 3 Samenvatting beleid meerjarenplan 2019-2021 4 Doelstellingen 5 Doelstellingen 2019 Doelstellingen 2020 Doelstellingen 2021 De Jeugdcommissie

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.5 van 21 oktober 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2016

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2016 NAAM GOLFCLUB: 1. JEUGDLEDEN LUIK I: JEUGDLEDEN 1.1. Aantal jeugdleden: 0 18j. 5 pnt per jeugdlid Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 1.2. Doelgroepen: JONGENS < 9j. Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 9 10j.

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL 2016-2018 30 mei 2016 Versie 4.0 Jeugdcommissie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Toelichting... 4 3. Jeugdtennis in Nederland... 5 4. Jeugdbeleid

Nadere informatie

Handboek Open Golfdagen

Handboek Open Golfdagen Handboek Open Golfdagen Doel Open Golfdagen De Open Golfdagen worden ieder jaar gezamenlijk georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), de Nederlandse Golf Federatie (NGF)

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer- en Najaarstour 2016 INHOUDSOPGAVE pagina WAAROM DEZE ZOMER- EN NAJAARSTOUR...

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Materiaal / Ballen : Munt voor 26 golfballen 1,40 Huurprijs per golfclub 2,50

ALGEMENE INFORMATIE. Materiaal / Ballen : Munt voor 26 golfballen 1,40 Huurprijs per golfclub 2,50 ALGEMENE INFORMATIE De golfschool van Golf de Gulbergen wordt vertegenwoordigd door 4 PGA professionals. Het team bestaat uit Flip Klok, Cecil Brown, Bert van Zutphen en Ronald Dix. Met dit team zijn wij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GC DE KOGGEN

BELEIDSPLAN GC DE KOGGEN BELEIDSPLAN GC DE KOGGEN 2018-2022 Versie Definitief na vaststelling in ALV d.d. 25 september 2018 Datum 25 september 2018 Status Definitief BELEIDSPLAN GC DE KOGGEN 2018-2022 Colofon Titel BELEIDSPLAN

Nadere informatie

Welkom bij de jeugd kick-off 2019

Welkom bij de jeugd kick-off 2019 Welkom bij de jeugd kick-off 2019 WAT BESPREKEN WE? - Speerpunten jeugdbeleidsplan - Voorstellen nieuwe jeugdteam - Lessen en visie 2019 - Wat is leukste.spelen! - Sociale activiteiten, samen leuke dingen

Nadere informatie

MILLENNIUM JEUGD 2013 INFOMOMENT JEUGDWERKING 23/03/2013

MILLENNIUM JEUGD 2013 INFOMOMENT JEUGDWERKING 23/03/2013 MILLENNIUM JEUGD 2013 INFOMOMENT JEUGDWERKING 23/03/2013 Junior Winterinterclub DANK en PROFICIAT Aan alle jeugdspelers die deelgenomen hebben aan de 4 kwalificatiewedstrijden Bart Bollen Jr, Gilles Grisar,

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012 9-stappenplan Bijeenkomst Golfprofessionals PGA 2 april 2012 Aanleiding Golf is een aantrekkelijke sport. Het is in de afgelopen 10 jaar gegroeid naar 375.000 golfers. Helaas zijn veel golfers inactief

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 April 2013 Versie 2.0 Jeugdcommissie Jeugdbeleidsplan Tennis Vereniging Voerendaal 2013 1. Inleiding Een gezonde vereniging schenkt voldoende aandacht

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2014 LUIK I: JEUGDLEDEN

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2014 LUIK I: JEUGDLEDEN NAAM GOLFCLUB: 1. JEUGDLEDEN LUIK I: JEUGDLEDEN 1.1. Aantal jeugdleden: 0 18j. 5 pnt per jeugdlid Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 1.2. Doelgroepen: JONGENS < 9j. Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 9 10j.

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2016

COMPETITIEREGLEMENT NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2016 COMPETITIEREGLEMENT NGF en NOBRA d.d. 1 augustus 2016 Inleiding Het Woold wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden ook aan een (landelijke

Nadere informatie

Begroting 2019 Golfclub De Haenen

Begroting 2019 Golfclub De Haenen Begroting 2019 Golfclub De Haenen Inhoud pagina Begroting 2019 3 Toelichting op begroting 2019 4 Evenementen commissie 4 Jeugdcommissie 6 Wedcom 8 2 Golfclub De Haenen 2019 2018 Begroting Schatting Begroting

Nadere informatie

Jeugdjaarprogramma 2010. 31 januari 2010

Jeugdjaarprogramma 2010. 31 januari 2010 Jeugdjaarprogramma 2010 31 januari 2010 Onderwerpen Welkom en voorstellen jeugdcommissie Lesprogramma 2009 Wedstrijdprogramma Jeugdcompetitie Zomeractiviteiten Uitwisseling andere verenigingen Jeugdcoaches

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.7 van 30 juni 2015) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

Samenvatting beleid meerjarenplan

Samenvatting beleid meerjarenplan Inhoudsopgave Samenvatting beleid meerjarenplan 2018-2020... 3 Doelstellingen 2019... 4 De jeugdcommissie... 5 Golfmogelijkheden op DNHGC... 7 Recreatief jeugdgolf op de DNHGC... 7 Groepslessen zondag...

Nadere informatie

Topgolfontwikkeling Utrechtse Golfclub Amelisweerd

Topgolfontwikkeling Utrechtse Golfclub Amelisweerd Topgolfontwikkeling Utrechtse Golfclub Amelisweerd Datum: September 2016 Commissie Topgolf UGA Versie 0.6 concept 1 Inhoudsopgave Topgolfontwikkeling Utrechtse Golfclub Amelisweerd... 1 1 Inleiding...

Nadere informatie

Jeugd beleidsplan. Tafeltennisvereniging. datum

Jeugd beleidsplan. Tafeltennisvereniging. datum Jeugd beleidsplan Tafeltennisvereniging datum Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Missie jeugdcommissie blz. 4 3. Plaats van de jeugdcommissie binnen de club blz. 5 4. Taken jeugdcommissie blz. 6 5. Samenstelling

Nadere informatie

Golf Puyenbroeck. tarieven

Golf Puyenbroeck. tarieven Golf Puyenbroeck tarieven Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen vindt dat iedereen aan golfsport moet kunnen doen. Om de golfsport voor iedereen vlot toegankelijk te maken, ontwikkelde het provinciebestuur

Nadere informatie

Maar ook informatie voor uw vrienden of familie leden, die graag willen komen golfen. Maar meer uitleg willen krijgen, hoe t werkt een golf cursus.

Maar ook informatie voor uw vrienden of familie leden, die graag willen komen golfen. Maar meer uitleg willen krijgen, hoe t werkt een golf cursus. Aanstaande zaterdagmiddag 21 maart organiseren wij een open golfschoolmiddag. Hierbij een overzicht aan golflessen of cursussen, waar u Zaterdagmiddag vanaf 13.00 informatie over kan krijgen. o.a - Informatie

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE BELEIDSDOCUMENT

TECHNISCHE COMMISSIE BELEIDSDOCUMENT TECHNISCHE COMMISSIE BELEIDSDOCUMENT 2020-2023 Inleiding De Drentsche is een actieve en aantrekkelijke vereniging die ruimte biedt voor recreatieve- en competitieve spelers. Voor de competitieve spelers

Nadere informatie

Golfschool. Puyenbroeck

Golfschool. Puyenbroeck Golfschool Puyenbroeck Inhoud 1. Woord vooraf 2. 5-stappenplan: hoe begin ik met golfen? 3. Persoonlijk opvolging De golfschool van de toekomst De provincie Oost-Vlaanderen is ervan overtuigd dat sporten

Nadere informatie

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant.

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Aan: de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Dronten, 13 januari 2010. Betreft: Reglement Jeugd Polderbokaal 2010 Beste collegae,

Nadere informatie

Welkom bij Golf Club BurgGolf Haverleij!

Welkom bij Golf Club BurgGolf Haverleij! Informatief document Jeugd Haverleij Welkom bij Golf Club BurgGolf Haverleij! Recentelijk hebt u één of meer van uw kinderen aangemeld als lid bij Golf Club BurgGolf Haverleij (hierna: GCBH). Om u en uw

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u, naar aanleiding ons prettige gesprek, een voorstel voor de organisatie van diverse golfactiviteiten t.b.v.

Hierbij ontvangt u, naar aanleiding ons prettige gesprek, een voorstel voor de organisatie van diverse golfactiviteiten t.b.v. WML / PV HpO t.a.v. de heer L. Boumans E-mail: l.boumans@wml.nl Cadier en Keer, februari 2018 Betreft: Voorstel voor het verzorgen van diverse golfactiviteiten voor WML / PV HpO Geachte heer Boumans, Beste

Nadere informatie

daarom golfverenigingen moeten inspireren om in te spelen op de behoeften van deze doelgroep.

daarom golfverenigingen moeten inspireren om in te spelen op de behoeften van deze doelgroep. Waarom Familiegolf? Golfverenigingen blijken op dit moment beperkt in staat te zijn ouders met thuiswonende kinderen te binden. In Visie 2015 is een analyse gemaakt van de leeftijdsopbouw van de verschillende

Nadere informatie

TGC Competitie reglement

TGC Competitie reglement TGC Competitie reglement 1. Inleiding Het bestuur streeft ernaar om het spelpeil binnen de TGC te verhogen en wil dit mede bereiken door teams in de NGF-competitie te laten spelen. Tevens biedt het de

Nadere informatie

Beleidsplan Golfvereniging De Woeste Kop. afslag

Beleidsplan Golfvereniging De Woeste Kop. afslag Beleidsplan 2018-2021 Golfvereniging De Woeste Kop de afslag Het bestuur van Golfvereniging De Woeste Kop Golf presenteert u hierbij het beleidsplan voor de periode 2018 2021. Vanwege demografische ontwikkelingen,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2015 LUIK I: JEUGDLEDEN

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2015 LUIK I: JEUGDLEDEN AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 20 NAAM GOLFCLUB: 1. JEUGDLEDEN LUIK I: JEUGDLEDEN 1.1. jeugdleden: 0 18j. 5 pnt per jeugdlid Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 1.2. Doelgroepen: JONGENS < 9j. Norm: Min.

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2015

COMPETITIEREGLEMENT NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2015 COMPETITIEREGLEMENT NGF en NOBRA d.d. 1 augustus 2015 Inleiding Het Woold wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden ook aan een (landelijke

Nadere informatie

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014 Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020 ALV april 2014 Jeugdplan presentatie Achtergrond De jeugd van tegenwoordig Kernpunten jeugdbeleid 2014-2020 Wat gaan we doen? Uitnodiging Waarom een jeugdplan? Jeugd is

Nadere informatie

Maandag 13 februari 2017 Informatiesessie Tennislessen jeugd 1

Maandag 13 februari 2017 Informatiesessie Tennislessen jeugd 1 1 Agenda Intro Waarom een nieuwe aanpak? Jeugdbeleid Kastelse Tennisclub Praktische organisatie en planning Concretisering Gewijzigde insteek Tennis Vlaanderen Nieuw: recreatief Dubbelcriterium Tarieven

Nadere informatie

Golfclub De Haenen Jeugdcommissie

Golfclub De Haenen Jeugdcommissie Golfclub De Haenen Jeugdcommissie BELEIDSVOORSTEL WERVING JEUGD EN FAMILIE Concept maart 2017 Uitgangspunten: Ondersteund door verschillende NGF en clubprogramma`s biedt het prachtige golfpark De Haenen

Nadere informatie

In 4 stappen leren golfen

In 4 stappen leren golfen In 4 stappen leren golfen TECHNIEK TACTIEK MENTAAL In 4 stappen leren golfen. Stap voor stap gids voor de startende golfer. Als je dit E- book leest, dan is het zeer waarschijnlijk dat je interesse hebt

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR GOLFERS

DE BESTE START VOOR GOLFERS DE BESTE START VOOR GOLFERS Welkom op Best Golf Best Golf Academy op het golfdomein Best Golf, met een wedstrijdgolfbaan met A-status en uitgebreide oefenfaciliteiten, biedt de beste mogelijkheden om te

Nadere informatie

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs.

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Hengelo (Gld.), 16 augustus 2010 Geachte geïnteresseerde lezer, Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Golfclub t Zelle is opgericht

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse

Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse Deze enquête is opgesteld om de tevredenheid van de leden te peilen m.b.t. het plezier dat beleefd wordt op de accommodatie Golfbaan

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor spelers

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor spelers NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen 2017 Informatie voor spelers Beste golfer, Heeft u plezier in het golfspel en lijkt het u leuk om ook eens op andere banen te spelen? Kunt u een team vormen onder

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie