en wat er hierin van hem wordt verwacht. In de bijlage tref je de casus van Sem Jansen aan waarin als voorbeeld het hele werkmodel is uitgewerkt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en wat er hierin van hem wordt verwacht. In de bijlage tref je de casus van Sem Jansen aan waarin als voorbeeld het hele werkmodel is uitgewerkt."

Transcriptie

1 319 en wat er hierin van hem wordt verwacht. In de bijlage tref je de casus van Sem Jansen aan waarin als voorbeeld het hele werkmodel is uitgewerkt. Naam schuldhulpverlener: Dag en datum aanmelding: Eventueel al aanwezig cliëntnummer: Huidige aanmeldnummer: Naam aanmelder: Man/vrouw: Geboortedatum: Gezinssituatie: Huisarts: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Burgerservicenummer: Aanmelding tot stand gekomen via: Bekend bij organisatie: Andere dienst- en hulpverleners: Laatste contact op: Is er inkomen en waar bestaat dit uit? Hoogte inkomen netto per maand: Reden geen inkomen: Baan vast/tijdelijk Uitkering ja/nee Welke: Meerdere inkomstenbronnen: Welke: Korte omschrijving financiële problematiek: Globale hoogte schulden: Figuur 18.1 Het aanmeldformulier

2 320 Het werkmodel schuldhulpverlening Korte omschrijving als er sprake is van een crisis Beschrijf eventuele acties: Er volgt geen intakegesprek, maar enkel informatie en advies gegeven over: Afspraken over het ordenen van de financiële administratie: Intakegesprek op (later invullen als dat bekend is): Intakegesprek vindt plaats bij: Het aanmeldformulier wordt ingevuld vanuit de perceptie van de schuldhulpverlener De aanmelder heeft meekregen: folder ja/nee, inventarisatieformulier financiën ja/nee Figuur 18.1 Het aanmeldformulier

3 321 Alleen invullen wat voor u van toepassing is Naam: Datum ingevuld: Burgerservicenummer: * Heeft de partner een eigen inkomen, dan voor hem/haar een eigen formulier laten invullen Netto inkomsten per maand Nummers bankrekeningen X wat van toepassing is Bedragen Uit loon Werkgever: Loon: Rek. 1: Bank: Vast werk/tijdelijk: Rek. 2: Bank:. Rek 3: Bank: Uitkering Hoogte: WW: Huidige saldo rekeningen WWB: Rek. 1: Ziektegeld: Rek. 2: WAO/WIA/Wajong: Rek. 3: AOW: Pensioen 1: Pensioen 2: Pensioen 3: Toeslagenwet WW: Toeslagenwet WWB: Vakantiegeld: Totale inkomsten kolom loon/uitkering:. (Voorlopige) teruggave belastingen Huurtoeslag: Subsidie koopwoning: Zorgtoeslag: Algemene heffingskorting: (alleen invullen bij géén eigen inkomen) Kinderbijslag: Kinderkorting: (Aanvullende) alleenstaandeouderkorting: (Aanvullende) jonggehandicaptenkorting: (Aanvullende) alleenstaandeouderkorting: Ouderschapskorting: Combinatiekorting: Totale inkomsten kolom belastingen: Overige 13e maand: Winstdeling: Alimentatie: Kostgeld inwonende kinderen/derden: Bedrag hele kolom overige: Bedrag inkomsten hele kolom: Figuur 18.2 Inventarisatieformulier financieèn: inkomsten en uitgaven

4 322 Het werkmodel schuldhulpverlening Uitgaven per maand Namen desbetreffende instanties: X wat van toepassing is Bedragen Zo nodig van toepassing naam invullen Huishoudelijke lasten Voeding: Kleding: Roken: Huisdieren: Zakgeld kinderen: Overige reserveringen: Totale uitgaven kolom huish. lasten Vaste lasten Kale huur: Huur (inclusief huurtoeslag): Bij huur: kale huur of met huurtoeslag invullen Hypotheek: Gas en elektra: Water: Caiw (kabel): Internet: Telefoon vast: Telefoon mobiel: Zorgverzekering (wel/niet alleen basis): Eigen bijdragen (zorg): Gemeentelijke belastingen: Onroerendezaakbelasting: (eventueel) Inkomstenbelasting: Wegenbelasting: Hondenbelasting: Benzinekosten: WA-verzekering (of all-in): Inboedelverzekering (of all-in): Uitvaartverzekering (of all-in): Levensverzekering: Auto/brommer/fiets/motorverzekering: Overige verzekeringen: Contributie vakbond: Contributie verenigingen: Tijdschriften/abonnementen: Bijdragen kerk/moskee: School- en studiekosten: Totale uitgaven kolom vaste lasten: Figuur 18.2 Inventarisatieformulier financieèn: inkomsten en uitgaven

5 323 Leningen Aflossingen leningen: Aflossing doorlopend krediet: Afgesproken aflossingen overige: Totaal kolom leningen: Sparen X wat van toepassing is Structureel maandelijks: Spaarrekeningen: Er wordt voor u gespaard: Totale kolom sparen: Reserve uitgaven: Vakantie: Uitgaan/vrije tijd/hobby: Totaal kolom reserve uitgaven: Totaal kolom vaste lasten:. Bedragen Zo nodig van toepassing naam invullen Bij de items waar u een X hebt gegeven en bedragen hebt ingevuld graag ook de bijhorende papieren verzamelen. Dit is uw financiële administratie. Zodra deze op orde is, en wordt bovenstaande formulier met u doorgenomen. Uw financiële administratie dient u in een map geordend te hebben en bij elk gesprek mee te brengen. In deze administratie is in ieder geval terug te vinden: 1. Persoonlijke papieren: (kopie) van paspoort/id en rijbewijs. Burgerservicenummer, verblijfsvergunning, persoonsgegeven uit de basisadministratie van de gemeente, samenlevingscontract, scheidingspapieren, testamenten, wilsbeschikkingen, enz. Deze papieren dient u altijd te bewaren! 2. Papieren over inkomen: (kopie) contract werk, uitkeringen, pensioen. Deze papieren dient u altijd te bewaren! 3. Bankafschriften: van alle rekeningen en spaarrekeningen en leningen. Deze papieren dient u 5 jaar te bewaren! 4. Papieren over aandelen en dividenden: Deze papieren dient u te bewaren zolang deze lopen en 5 jaar daarna! 5. Huurcontracten en wijzigingen in de huur/koopovereenkomsten: Deze papieren dient u te bewaren zolang de huur loopt en 5 jaar daarna! Koopovereenkomsten dient u altijd te bewaren! 6. Vaste lasten: water, gas, cai en licht: alle specificaties dient u 5 jaar te bewaren. 7. Verzekeringspapieren: WA, inboedel, brand, uitvaart, auto, goederen, enz. Deze papieren dient u te bewaren zolang deze verzekeringen lopen en tot 5 jaar daarna. 8. Telefoon en internet: contracten en rekeningen. Deze papieren dient u te bewaren zolang een abonnement loopt en tot 5 jaar daarna. 9. Jaaroverzichten: deze dient u 5 jaar te bewaren. 10. Ziektekostenverzekeringen: polissen en pasjes. Deze papieren dient u te bewaren zolang een verzekering loopt en tot 5 jaar daarna. 11. Belastingspapieren: deze dient u 5 jaar te bewaren, behalve dubbelingen als herinneringen. 12. Leningen en doorlopend kredieten: contracten en afschriften. Deze dient u te bewaren zolang een lening of krediet loopt. Contracten en afschriften bewaart u tot 5 jaar na dato. 13. Post overige: waarvan u zelf denkt dat het belangrijk is deze in uw financiële administratie te bewaren. Figuur 18.2 Inventarisatieformulier financieèn: inkomsten en uitgaven

6 324 Het werkmodel schuldhulpverlening Alleen invullen wat voor u van toepassing is Naam: Datum ingevuld: Burgerservice nummer: * Staan leningen niet op beider naam, dan ieder een apart formulier invullen Schulden Banken Rekeningnummers Totaal Aflossing Naam inc./deurw. X wat van toepassing is Bedragen Bedragen Roodstand rek. 1: Roodstand rek. 2: Roodstand rek. 3: Totale schulden kolom banken: Overige kredietverstrekkers Roodstand rek. 1: Roodstand rek. 2: Roodstand rek. 3: Totale schulden kolom krediet: Overige schulden Huur/hypotheek: Belastingdienst: CJIB boetes: Familie/kennissen: Postorderbedrijven: Postorderbedrijven: Totale schulden kolom overige: Totale schulden hele kolom: Figuur 18.3 Inventarisatieformulier financieèn: schulden

7 327 Bij dit intakeformulier dient de financiële administratie aanwezig te zijn en het financieel intakeformulier Naam schuldhulpverlener: Naam cliënt: Burgerservicenummer: Datum intake 1e deel: Datum planning intake 2e deel: Samenstelling huishouden Getrouwd/samenwonend/gescheiden/weduwnaar/weduwe Naam: m/v Geboortedatum: Naam: m/v Geboortedatum: Kinderen Naam: Geslacht: Geb.datum: In-/uitwonend: Inkomen: eigen inkomen? Netto inkomsten per maand Nummers bankrekeningen X wat van toepassing is Bedragen Uit loon Werkgever: Loon: Rek. 1: Bank: Vast werk/tijdelijk: Rek. 2: Bank: Rek. 3: Bank: Uitkering Hoogte: WW: Huidige saldo rekeningen WWB: Rek. 1: Ziektegeld: Rek. 2: WAO/WIA/Wajong: Rek. 3: AOW: Pensioen 1: Pensioen 2: Pensioen 3: Toeslagenwet WW: Toeslagenwet WWB: Vakantiegeld: Totale inkomsten kolom loon/uitkering:. Figuur 18.5 Deel 1 van het intakeformulier: schuldeninventarisatie

8 328 Het werkmodel schuldhulpverlening (Voorlopige) teruggave belastingen Huurtoeslag: Subsidie koopwoning: Zorgtoeslag: Algemene heffingskorting: Kinderbijslag: Kinderkorting: (Aanvullende) alleenstaandeouderkorting: (Aanvullende) jonggehandicaptenkorting: (Aanvullende) alleenstaandeouderkorting: Ouderschapskorting: Combinatiekorting: Totale inkomsten kolom belastingen: 13e maand Winstdeling Alimentatie Kostgeld inwonende kinderen/derden Overige Overige Bedrag hele kolom overige: Bedrag inkomsten hele kolom: Uitgaven per maand Namen desbetreffende instanties: X wat van toepassing is Bedragen Zo nodig van toepassing naam invullen Huishoudelijke lasten Voeding: Kleding: Roken: Huisdieren: Zakgeld kinderen: Overige reserveringen Totale uitgave kolom huish. lasten Figuur 18.5 Deel 1 van het intakeformulier: schuldeninventarisatie

9 329 Vaste lasten Kale huur: Huur (inclusief huurtoeslag): Hypotheek: Gas en elektra: Water: Caiw (kabel): Internet: Telefoon vast: Telefoon mobiel: Zorgverzekering (wel/niet alleen basis): Eigen bijdragen (zorg): Gemeentelijke belastingen: Ontroerendezaakbelasting: (eventueel) Inkomstenbelasting: Wegenbelasting: Hondenbelasting: Bezinekosten: Bij huur: kale huur of met huurtoeslag invullen WA-verzekering (of all-in): Inboedelverzekering (of all-in): Uitvaartverzekering (of all-in): Levensverzekering: Auto/brommer/fiets/motorverzekering: Overige verzekeringen: Contributie vakbond: Contributie verenigingen: Tijdschriften/abonnementen: Bijdragen kerk/moskee: School- en studiekosten: Totale uitgaven kolom vaste lasten: Leningen: Aflossingen leningen: Aflossing doorlopend krediet: Afgesproken aflossingen overige: Totaal kolom leningen: Sparen X wat van toepassing is Structureel maandelijks: Spaarrekeningen: Er wordt voor u gespaard: Totaal kolom sparen:. Bedragen Zo nodig van toepassing naam invullen Figuur 18.5 Deel 1 van het intakeformulier: schuldeninventarisatie

10 330 Het werkmodel schuldhulpverlening Reserve uitgaven: Vakantie: Uitgaan/vrije tijd/hobby: Totaal kolom reserve uitgaven: Totaal kolom vaste lasten: Schulden Banken Rekeningnummers Totaal Aflossing Naam inc./deurw. X wat van toepassing is Bedragen Bedragen Roodstand rek. 1: Roodstand rek. 2: Roodstand rek. 3: Totale schulden kolom banken:. Overige kredietverstrekkers Roodstand rek. 1: Roodstand rek. 2: Roodstand rek. 3: Totale schulden kolom krediet: Overige schulden Huur/hypotheek: Belastingdienst: CJIB-boetes: Familie/kennissen: Postorderbedrijven: Postorderbedrijven: Figuur 18.5 Deel 1 van het intakeformulier: schuldeninventarisatie

11 331 Totale schulden kolom overige: Totale schulden hele kolom: Deze regels niet door u invullen Problematische schuld? Eigen schuldregeling starten Aanmelden minnelijke regeling Vul de schuldenladder in! Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Context financiële problemen Hoe kijkt de cliënt tegen de financiële problemen aan? Is er sprake van sprake van onderbenutting en op welke terreinen? Wat is nog niet helder en heeft onderzoek nodig? Is er sprake van een crisis en zo ja, waar? Beschrijf acties: Waar op de schuldenladder staat de cliënt? Doelen: Vervolgafspraken: De cliënt heeft standaardbrieven schuldeisers meegekregen ja/nee Figuur 18.5 Deel 1 van het intakeformulier: schuldeninventarisatie

12 332 Het werkmodel schuldhulpverlening Na elk gesprek met de cliënt meegeven Voor de heer/mevrouw: Van: Datum: Afspraken voor (datum): De schuldhulpverlener zal het volgende voor u doen: De volgende afspraken uit het vorige gesprek zijn gerealiseerd: De volgende afspraken uit het vorige gesprek zijn nog niet gerealiseerd: Figuur 18.6 Afsprakenformulier

13 334 Het werkmodel schuldhulpverlening Netto inkomsten per maand X wat van toepassing is Bedragen oud Bedragen nieuw vanaf: Uit loon Werkgever: Loon: Vast werk/tijdelijk: Reiskostenvergoeding: Uitkering WW: WWB: Ziektegeld: WAO/WIA/Wajong: AOW: Pensioen 1: Pensioen 2: Pensioen 3: Toeslagenwet WW: Toeslagenwet WWB: Vakantiegeld: Totale inkomsten kolom loon/uitkering: (Voorlopige) teruggave belastingen Huurtoeslag: Subsidie koopwoning: Zorgtoeslag: Algemene heffingskorting: Kinderbijslag: Kinderkorting: (Aanvullende) alleenstaandeouderkorting: (Aanvullende) jonggehandicaptenkorting: (Aanvullende) alleenstaandeouderkorting: Ouderschapskorting: Combinatiekorting: Totale inkomsten kolom belastingen: Overige 13e maand: Winstdeling: Alimentatie: Kostgeld inwonende kinderen/derden: Bedrag hele kolom overige: Bedrag inkomsten hele kolom: Hoogte:. (alleen invullen bij géén eigen inkomen) Figuur 18.7 Nieuwe begroting

14 335 Uitgaven per maand X wat van toepassing is Bedragen oud Bedragen nieuw vanaf: Huishoudelijke lasten Voeding: Kleding: Roken: Huisdieren: Zakgeld kinderen: Overige reserveringen: Totale uitgaven kolom huish. lasten Vaste lasten Kale huur: Huur (inclusief huurtoeslag): Hypotheek: Gas en elektra: Water: Caiw (kabel): Internet: Telefoon vast: Telefoon mobiel: Zorgverzekering (wel/niet alleen basis): Eigen bijdragen (zorg): Gemeentelijke belastingen: Onroerendezaakbelasting: (eventueel) Inkomstenbelasting: Wegenbelasting: Hondenbelasting: Benzinekosten: WA-verzekering (of all-in): Inboedelverzekering (of all-in): Uitvaartverzekering (of all-in): Levensverzekering: Auto/brommer/fiets/motorverzekering: Overige verzekeringen: Contributie vakbond: Contributie verenigingen: Tijdschriften/abonnementen: Bijdragen kerk/moskee: School- en studiekosten: Totale uitgaven kolom vaste lasten: Figuur 18.7 Nieuwe begroting

15 336 Het werkmodel schuldhulpverlening Leningen Aflossingen leningen: Aflossing doorlopend krediet: Afgesproken aflossingen overige: Totaal kolom leningen: Sparen X wat van toepassing is Structureel maandelijks: Spaarrekeningen: Er wordt voor u gespaard: Totale kolom sparen: Reserve uitgaven: Vakantie: Uitgaan/vrije tijd/hobby: Totaal kolom reserve uitgaven: Totaal kolom vaste lasten:. Bedragen Zo nodig van toepassing naam invullen Schulden Banken Totaal oud Totaal nieuw Aflossing Aflossing X wat van toepassing is Bedragen oud Nieuw per: Roodstand rek. 1: Roodstand rek. 2: Roodstand rek. 3: Totale schulden kolom banken: Overige kredietverstrekkers Roodstand rek. 1: Roodstand rek. 2: Roodstand rek. 3: Totale schulden kolom krediet: Figuur 18.7 Nieuwe begroting

16 337 Overige schulden Huur/hypotheek: Belastingsdienst: CJIB-boetes: Familie/kennissen: Postorderbedrijven: Postorderbedrijven: Totale schulden kolom overige: Totale schulden hele kolom: Totale schulden kolom overige: Totale schulden hele kolom: Deze regels niet door u invullen Problematische schuld? Eigen schuldregeling starten Aanmelden minnelijke regeling Vul de schuldenladder in! Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Figuur 18.7 Nieuwe begroting Voorstel aan schuldeisers Bij enkelvoudige schulden kun je zelf voorstellen doen aan schuldeisers. Doe dit nooit eerder dan dat je volledig overzicht hebt over de financieèn! Je kunt naar elke schuldeiser een overzicht meesturen van het inventarisatieformulier voorstel schuldeisers. Elke schuldeiser heeft zo in eâeân keereentotaaloverzicht van alle schulden van de clieènt en weet daarmee ook welke voorstellen er aan andere schuldeisers worden gedaan. Uiteraard zul je er in de praktijk zelf een begeleid schrijven bij moeten voegen. Zorg er altijd voor dat er een kopie naar de clieènt gaat en naar het dossier van de clieènt De probleemanalyse:het tweede intakegesprek Bij het tweede intakegesprek ga je in op de achterliggende psychosociale problemen. Let op: beschrijf deze zoals de clieènt deze ziet! Tevens onderzoek je hoe de schulden zijn ontstaan. Voor een deel zijn deze items ook terug te vinden in het intakemodel van Scholte en Van Splunteren, maar er wordt niet de drieslag van `intake, probleemanalyse en hulpverleningsplan' gemaakt. Reden is dat SHV iets zakelijker is en dat ook moet blijven. Een

17 339 Naam schuldenaar: Adres: Telefoon: Datum verstuurd: Burgerservicenummer: Schulden Voorstel Naam schuldeiser: nieuw Datum ingang Banken Rekeningnummers Totaal maandbedrag: voorstel X wat van toepassing is Bedragen Roodstand rek. 1: Roodstand rek. 2: Roodstand rek. 3: Totale schulden kolom banken: Overige kredietverstrekkers Roodstand rek. 1: Roodstand rek. 2: Roodstand rek. 3: Totale schulden kolom krediet: Overige schulden Huur/hypotheek: Belastingdienst: CJIB-boetes: Familie/kennissen: Postorderbedrijven: Postorderbedrijven: Totale schulden kolom overige: Totale schulden hele kolom: Figuur 18.8 Inventarisatieformulier voorstel schuldeiser

18 340 Het werkmodel schuldhulpverlening Deze regels niet door u invullen Problematische schuld? Eigen schuldregeling starten Aanmelden minnelijke regeling Vul de schuldenladder in! Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Aan alle aflossingsvoorstellen is uiterlijk binnen 36 maanden voldaan, ook de voorstellen die later dan aankomende maand ingaan. Het later starten met een aflossing heeft als reden dat op deze manier alle schulden kunnen worden afgelost en elke schuldeiser het totaal aan schulden zijnde bedrag terugkrijgt. Mocht bovenvermelde voorstel niet kunnen doorgaan dan zal er een minnelijke regeling worden aangevraagd. Het intakeformulier Deel 2: Psychosociale achtergronden Let op: beschrijf de onderstaande items zoals de cliënt deze ziet. Datum 2e intakegesprek: Naam cliënt: Cliëntnummer: Schuldhulpverlenersgedeelte Vragen en problemen: Tijdsduur dat de financiële problemen spelen: Oorzaken van de financiële problemen: Figuur 18.8 Inventarisatieformulier voorstel schuldeiser

19 341 Gevolgen van de financiële problemen: Probleemhantering tot nu toe: Eerdere hulpverlening m.b.t. financiële problemen: Andere betrokken hulpverleners: Andere betrokken hulpverleners in het verleden: Sociale steun: Korte schets actuele leefsituatie: Figuur 18.8 Inventarisatieformulier voorstel schuldeiser

20 342 Het werkmodel schuldhulpverlening Doelstellingen en behoefte: Wensen en verwachtingen van de schuldhulpverlener: Schuldhulpverlenersgedeelte Draagkracht van de cliënt: Draaglast van de cliënt: Eigen probleemanalyse: Figuur 18.8 Inventarisatieformulier voorstel schuldeiser

21 343 Samenwerking vereist met: Inzet andere activiteiten/methodieken: Bepaalde voorwaarde voor SHV: Doelen en afspraken: Figuur 18.8 Inventarisatieformulier voorstel schuldeiser Aan alle aflossingsvoorstellen is uiterlijk binnen 36 maanden voldaan, ook de voorstellen die later dan aankomende maand ingaan. Het later starten met een aflossing heeft als reden dat op deze manier alle schulden kunnen worden afgelost en elke schuldeiser het totaal aan schulden zijnde bedrag terugkrijgt. Mocht bovenvermelde voorstel niet kunnen doorgaan dan zal er een minnelijke regeling worden aangevraagd.

22 344 Het werkmodel schuldhulpverlening Let op: beschrijf de onderstaande items zoals de cliënt deze ziet. Datum 2e intakegesprek: Naam cliënt: Cliëntnummer: Schuldhulpverlenersgedeelte Vragen en problemen: Tijdsduur dat de financiële problemen spelen: Oorzaken van de financiële problemen: Gevolgen van de financiële problemen: Probleemhantering tot nu toe: Eerdere hulpverlening m.b.t. financiële problemen: Figuur 18.9 Deel 2 van het intakeformulier: psychosociale achtergronden

23 345 Andere betrokken hulpverleners: Andere betrokken hulpverleners in het verleden: Sociale steun: Korte schets actuele leefsituatie: Doelstellingen en behoefte: Wensen en verwachtingen van de schuldhulpverlener: Figuur 18.9 Deel 2 van het intakeformulier: psychosociale achtergronden

24 346 Het werkmodel schuldhulpverlening Schuldhulpverlenersgedeelte Draagkracht van de cliënt: Draaglast van de cliënt: Eigen probleemanalyse: Samenwerking vereist met: Inzet andere activiteiten/methodieken: Bepaalde voorwaarde voor SHV: Doelen en afspraken: Figuur 18.9 Deel 2 van het intakeformulier: psychosociale achtergronden

25 347 Datum: Naam cliënt: Naam schuldhulpverlener: Cliëntnummer: Datum vorig gesprek: Welke actuele zaken hebben zich voorgedaan die van invloed zijn op het schuldhulpverleningsproces? Zaken waaraan de cliënt heeft gewerkt en het resultaat hiervan: Veranderingen in de draagkracht en -last van de cliënt: Heeft zich een verandering op de schuldenladder voorgedaan? Welke reactie is er van schuldeisers vernomen en wanneer (datum)? Actuele zaken psychosociale achtergronden: Eventuele nieuwe doelen: Eventuele nieuwe afspraken met de cliënt: Figuur Rapportage vervolggesprekken

26 349 Datum: Naam cliënt: Naam schuldhulpverlener: Cliëntnummer: Zijn de doelen behaald? Zo nee, waarom niet? Hoe kijkt de cliënt terug op de behaalde doelen? Hoe kijkt de cliënt terug op het hele schuldhulpverleningsproces? Hoe kijkt de schuldhulpverlener terug op het schuldhulpverleningsproces? Wordt casemanagementschap in- of voortgezet bij een overdracht naar een schuldsanering? Zo ja, hoe is dit geregeld? Wordt er nazorg ingezet? Zo ja, hoe? Figuur Evaluatierapportage