Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013"

Transcriptie

1 Versiedatum: Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel

2 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven voor degenen die zijn komen wonen op de Duinvogel of geïnteresseerd zijn in deze woonvorm. De informatie is ook bedoeld voor familieleden en contactpersonen. De informatiegids bestaat uit vijf delen. In het eerste deel krijgt u INFORMATIE OVER DE NIEUWPOORT, zoals een beschrijving van de omgeving en de bereikbaarheid. Het tweede deel gaat over het WONEN in De Nieuwpoort. Hierin komen onder andere de kamer, de verhuizing en de technische dienst aan bod. Het derde deel informeert u over de ZORG. De huishoudelijke en lichamelijke verzorging, geestelijke verzorging, medische zorg en begeleiding worden in dit deel beschreven. Het vierde deel gaat over WELZIJN EN DIENSTVERLENING. Hier kunt u denken aan het gebruik van de warme- en broodmaaltijd, ontspanningsmogelijkheden, was- en linnenverzorging, kapsalon, pedicure, taak van de receptie et cetera. In het vijfde deel worden nog enkele ALGEMENE ZAKEN beschreven zoals verzekeringen, klachten en cliëntenraad. Wij hopen dat u deze informatie gids met veel belangstelling zult lezen en dat deze u behulpzaam zal zijn bij de inhuizing in De Nieuwpoort. 2

3 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 1. INFORMATIE OVER DE NIEUWPOORT 07 Organisatiestructuur Namen Afdeling Duinvogel De omgeving Bereikbaarheid 2. WONEN 11 Opname De zit/slaapkamer Telefoon en alarmering Huisdieren Verhuizen naar De Nieuwpoort Interne verhuizing Technische dienst 3. ZORG 14 Verzorging en begeleiding, zorgarrangement Dagindeling Multi Disciplinair Overleg Het persoonlijk begeleiderschap Informatie voor familieleden en contactpersonen Specialist ouderen geneeskunde, medicijnen en incontinentiemateriaal Huishoudelijke verzorging Vragen over de huishoudelijke of lichamelijke verzorging Geestelijke verzorging 4. WELZIJN EN DIENSTVERLENING 17 De warme maaltijd De broodmaaltijd Erasmuszaal Receptie Post Huiswinkel Was- en linnenverzorging Stomerij Kapsalon Pedicure Schoonheidsspecialiste 3

4 Hoorapparaten / Tandarts en Opticien Gebruik van ruimten Rolstoelbus Bank - chipknip Ontspanningsactiviteiten Vrijwilligers 5. ALGEMEEN 25 Toegangscontrolesysteem Gesloten deuren Privacy Gedragscode Klachten Cliëntenraad Informatievoorziening Rookbeleid Bedrijfshulpverlening Brandveiligheid Diefstal en inbraak Verzekeringen Giften Vrienden van De Nieuwpoort 4

5 Inleiding Stichting woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort is opgericht in 1967, op initiatief van het Humanistisch Verbond, Humanitas, De Vrije Gedachte en Woningcorporatie Van Alckmaer (voorheen VVA) De naam De Nieuwpoort is ontleend aan het buurtschap De Nieuwpoort, dat tussen Heiloo en Alkmaar lag en al in de 16e eeuw werd beschreven. De Nieuwpoort biedt: Professionele zorg- en welzijnsdiensten aan zorgvragers. Deze zorg en welzijnsdiensten zijn gericht op verbeteren of zo lang mogelijke in stand houden van zelfstandigheid en het voeren van de regie van de cliënt. Visie woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort Woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort werkt vanuit een humanistische visie, die de mens centraal stelt en ervan uitgaat dat ieder mens zelf dient te bepalen hoe hij of zij wil leven. Hoewel zelfbeschikking centraal staat, dragen mensen tegelijkertijd verantwoordelijkheid voor de mensen om hen heen en hebben mensen elkaar voortdurend nodig. Humanisme is een inspiratiebron om het leven naar eigen inzicht in te richten en de eigen levenskunst te ontdekken en vorm te geven. Kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf ervaren, is een belangrijke leidraad. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen vragen. De Nieuwpoort wil in de zorg- en dienstverlening rekening houden met ieders persoonlijke beleving van de situatie. Medewerkers kunnen zich inleven in de belevingswereld van de mensen in de verschillende levensfasen en voelen zich bij hen betrokken. Zorgvragers kunnen zich hierdoor als mens gekend en gewaardeerd voelen. Voor zowel zorgvragers als medewerkers draagt dit bij aan het geven van betekenis en zin aan het eigen leven. De visie van De Nieuwpoort komt tot uiting in de houding ten opzichte van de bewoners, medewerkers, vrijwilligers en alle andere bij de zorgen dienstverlening betrokken personen: respect, gelijkwaardigheid, verbondenheid en medemenselijkheid zijn dan ook belangrijke uitgangspunten. De missie en visie van De Nieuwpoort worden samengevat in het motto: De Nieuwpoort: zorg is mensenwerk 5

6 Deze visie betekent voor u onder andere dat we samen bekijken welke ondersteuning nodig is en wat uzelf kunt. De Nieuwpoort stimuleert het benutten van eigen mogelijkheden. Overigens is iedereen in De Nieuwpoort vrij de eigen levensovertuiging als persoonlijke leidraad te volgen. Visie op ethische aangelegenheden Vanuit de humanistische identiteit van De Nieuwpoort volgt ook haar visie op ethische aangelegenheden: keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarin kernbegrippen. Ontwikkelingen in De Nieuwpoort Vanaf de opening in 1969 heeft woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort zich ontwikkeld van een bejaardenhuis, naar een verzorgingshuis en tenslotte tot een woon- en zorgcentrum. De zorgvragers van het bejaardenhuis van het eerste uur waren vaak nog niet zo oud en hadden weinig hulp nodig. De vraag van de ouderen veranderde: niet alleen is er meer zorg nodig, maar ook meer en aangepaste woonruimte. Om beter tegemoet te kunnen komen aan de veranderende vraag van de zorgvragers heeft woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort in 2001 een omvangrijk nieuwbouw en renovatieproject doorlopen en is in 2009 een nieuwe vleugel en behandelcentrum in gebruik genomen. Er staat nu een prachtig gebouw, met verschillende typen appartementen en veel voorzieningen: ruimte, licht en kleur zijn sleutelbegrippen! De Nieuwpoort voldoet hiermee ruimschoots aan de eisen die op dit moment aan een woon- en zorgcentrum gesteld kunnen worden. Rondom De Nieuwpoort wordt in toenemende mate zorg- en dienstverlening geboden aan ouderen die zelfstandig wonen, in de wijk. Hierbij kunt u denken aan tijdelijke opname, calamiteitenzorg, warme maaltijd, activiteiten, dag verzorging en begeleiding algemeen. Hiermee speelt De Nieuwpoort in op de toenemende wens van ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. 6

7 1. Informatie over De Nieuwpoort Het gebouw is eigendom van de Stichting Huisvesting Ouderen op humanistische grondslag. Deze Stichting is tevens de beheerder van het pand. De Stichting woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort huurt het pand van de Stichting Huisvesting Ouderen en is verantwoordelijk voor het totale pakket aan zorg- en dienstverlening. Het adres van De Nieuwpoort is: Prins Alexanderstraat 25, 1814 XK Alkmaar Het telefoonnummer is: Het faxnummer is: Het adres is: Website: Organisatiestructuur De Nieuwpoort maakt onderdeel uit van Stichting NiKo. Woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort, Woonzorgcentrum de Kooimeer en het Service bureau NiKo vormen tezamen stichting NiKo. Stichting NiKo (samenvoeging van de namen De Nieuwpoort en Kooimeer) heeft tot doel de identiteit en kleinschaligheid van beide woonzorgcentra in stand te houden. Het servicebureau is er op gericht medewerkers van deze beide woonzorgcentra maximaal te ondersteunen in hun zorg- en dienstverlening aan de zorgvragers. Het organisatieschema ziet er als volgt uit: Stichting NiKo start met de Raad van Toezicht. Voorzitter van de Raad van Toezicht is dhr. John van Oord. Het NiKo Managementteam wordt gevormd door: Bestuurder : mw. Lia Lantink-Prins Facilitair manager: dhr. Sidon Groen HEAD/Controller: mw. José de Jong en de beide locatiemanagers van De Nieuwpoort en de Kooimeer. De dagelijkse leiding van De Nieuwpoort berust bij de locatiemanager Theo Winder. Theo Winder geeft leiding aan de sectoren Zorg, Facilitair en Welzijn. De sector Zorg wordt gevormd door drie zorgteams: Teamleider Bosvogel: mw. P. Filius Teamleider Weidevogel: mw. A. Wolfswinkel Teamleider Duinvogel: mw. I. Bijlsma 7

8 De sector Facilitair houdt zich bezig met diverse aspecten van dienstverlening. Deze sector bestaat uit: Het team Food & Beverage, dat zorgt voor de gehele voedingslijn in De Nieuwpoort, zowel in het restaurant, als op het appartement en in de huiswinkel. Teamleider is de heer H. van Bragt. In de Banquetingmap is verdere informatie te lezen over de mogelijkheden van het restaurant. Het team Facilitaire Dienst verzorgt de linnenverzorging, de huishouding, de receptie en de technische dienst. Teamleider is de heer R. Avis. De activiteitenbegeleiding maakt ook deel uit van deze sector. Coördinerend activiteitenbegeleider is mevrouw S. Spijkerman. In de brochure activiteiten in De Nieuwpoort leest u meer over het aanbod. Mevrouw Spijkerman is tevens de coördinator van het vrijwilligerswerk. Humanistisch geestelijk verzorger is de heer J. den Haan. Elders in deze gids leest u meer over de mogelijkheden van de geestelijke verzorging. Namen In De Nieuwpoort hebben de afdelingen en etages namen. Bij de keuze voor deze namen is een combinatie gemaakt van kleuren en vogelnamen. Op deze manier komt ook in de naamgeving de humanistische visie van De Nieuwpoort tot uiting: een vogel is symbool voor de vrijheid en ook voor de verscheidenheid van de zorgvragers en medewerkers: Vogels van velerlei pluimage. Maar een vogel is ook het symbool van groepen samen en van zorg voor elkaar, zoals bij sommige vogels heel opvallend is. Kleuren staan voor het kleurrijke, waarin De Nieuwpoort een afspiegeling is van de kleurrijke maatschappij. Deze kleurrijkheid vindt u ook in De Nieuwpoort terug, zowel in het interieur als het exterieur. De algemene ruimtes in De Nieuwpoort hebben namen gekregen van personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de humanistische levensbeschouwing en/of de ouderenzorg. Afdelingen De Nieuwpoort is ingedeeld in drie afdelingen: Afdeling Bosvogel Afdeling Weidevogel Afdeling Duinvogel Voor wie is de afdeling Duinvogel bedoeld? Afdeling Duinvogel heeft 30 appartementen voor zorgvragers met een GGZC indicatie Dat betekent dat allen primair een psychiatrische diagnose hebben. Daarnaast is de zorg dusdanig, dat het wonen in een verzorgingshuis ge- 8

9 wenst is. Op de Duinvogel bestaat de mogelijkheid om tijdelijk voor 6 weken tot maximaal 12 weken opgenomen te worden. Op de Duinvogel zijn daar 2 appartementen voor ingericht. Ook deze zorg wordt door het Duinvogelteam geregeld. Wat vindt het Duinvogelteam belangrijk: Een belangrijk uitgangspunt in onze benadering is de autonomie van de client. We gaan er vanuit dat het streven naar gezamenlijk overleg, een zinvolle dagbesteding en het uitdragen van de kennis van het multidisciplinair team van belang is voor dit doel. Zorg op maat. Op afdeling Duinvogel wordt veiligheid en structuur geboden aan de bewoners. In het behandelcentrum De Serre wordt 6 dagen in de week een variëteit aan dagbehandeling aangeboden. Op de afdeling (2 verdiepingen, in totaal 3 gangen) wonen 30 bewoners. Ieder in een eigen appartement. De eerste en tweede verdieping beschikken over een grote huiskamer. De huiskamers worden gebruikt voor de gezamenlijke maaltijden. Ook kan er b.v. koffie/thee gedronken worden of kijkt men gezamenlijk naar de tv. Dit alles is niet verplicht, maar het kan wel bijdragen om in contact te komen met anderen. De medische zorg wordt geleverd door dr. Noordhof of door de zelf gekozen huisarts. Voor de psychiatrische problematiek is dr. Cappabianca de psychiater. Het zorgteam staat onder leiding van een teamleidster. Verder wordt het team gevormd door: - Psychiatrisch verpleegkundigen - Verzorgenden IG - Voedingsassistenten - Stagiaires/ leerlingen In de Serre werken activiteitenbegeleiders, beweegagogen en psychiatrisch verpleegkundigen. Er is ondersteuning van een GGZ psychologe. De diabetesverpleegkundige is verbonden aan de praktijk van dr. Noordhof. De deskundigheid van een fysiotherapeut wordt via het zorgteam ingeroepen. Het deelnemen aan de GGZ behandeling moet via de coördinator van de Serre, mw. Marjon van Tilburg, aangevraagd worden. Zij overlegt met de aanvrager waar en wanneer deelname kan plaatsvinden. Het kantoor van het zorgteam Duinvogel bevindt zich op de eerste etage, ongeveer 20 meter van de lift verwijderd. De omgeving 9

10 Op ongeveer 10 minuten loopafstand bevindt zich een winkelcentrum met o.a. een supermarkt. De makkelijkste weg om er te komen is via de achteruitgang in de zogenaamde sluis. Andere winkels zijn gelegen in het winkelcentrum Willem de Zwijger aan de Frederik Hendriklaan. Vanuit De Nieuwpoort is dit ongeveer 25 minuten lopen. Rond het gebouw van De Nieuwpoort bevindt zich een complex zorgwoningen en een tuin met verschillende zithoeken, looppaden en een terras. Bereikbaarheid. Met de Auto; A9, vanuit de richting Haarlem A9 volgen tot aan verkeersplein Kooimeer (Let op, rechts voorsorteren!). Verkeersplein 1/2 nemen richting centrum Alkmaar vervolgens de eerste straat links, tweede straat links en eerste straat rechts. De Nieuwpoort ligt aan uw rechter hand. Ringweg Alkmaar, vanuit de richtingen Hoorn, Leeuwarden en Purmerend De ringweg volgen in de richting van de A9 (Haarlem) tot aan verkeersplein Kooimeer. Verkeersplein 1/4 nemen, richting Centrum Alkmaar vervolgens de eerste straat links, tweede straat links en eerste straat rechts. De Nieuwpoort ligt aan uw rechterhand. Ringweg Alkmaar vanuit de richting Den Helder, Schagen, Bergen en Egmond Ringweg volgen in de richting van de A9 (Haarlem) tot aan verkeersplein Kooimeer, verkeersplein 3/4 nemen richting centrum Alkmaar vervolgens de eerste straat links, tweede straat links en eerste straat rechts. De Nieuwpoort ligt aan uw rechter hand. Parkeergelegenheid is er aan de achterzijde van De Nieuwpoort. Bij de hoofdingang is slechts gelegenheid om in en uit te stappen. Met openbaar vervoer; In de Frederik Hendriklaan is een bushalte van bus 4. Deze bus rijdt alle dagen, ook s avonds. (station Alkmaar) Informatie over de dienstregeling en de route is verkrijgbaar bij de receptie. 10

11 2. Wonen Opname Wanneer er op korte termijn voor u een appartement/kdokamer op afdeling Duinvogel beschikbaar komt, wordt er door een stafmedewerker en de teamleidster een afspraak gemaakt met u en uw contactpersoon. Tijdens dit gesprek ontvangt u uitgebreide informatie over De Nieuwpoort. Vervolgens krijgt u en of uw contactpersoon de gelegenheid het appartement en de afdeling te bezichtigen. Wanneer u definitief besluit naar De Nieuwpoort te willen verhuizen maakt u een afspraak met de medewerker van de afdeling Zorgbemiddeling. Tijdens dit gesprek worden alle informatieve zaken met u doorgenomen en bent u in de gelegenheid vragen te stellen. U dient binnen 14 dagen na een aanbod in De Nieuwpoort ingehuisd te zijn. Op de dag dat u of uw contactpersoon de zorgleveringsovereenkomst tekent, gaat ook uw eigen bijdrage AWBZ in. U ontvangt in overleg de sleutels van het appartement en een sleutel van de brievenbus. Eventueel kunnen extra sleutels worden nabesteld (zie voor kosten bijlage 2). Daarnaast bestaat de mogelijkheid een sleepsleutel voor de hoofdingang in ontvangst te nemen. Ook deze sleepsleutel kan worden nabesteld (zie voor kosten bijlage 2). Het appartement Bij opname ontvangt u een plattegrond en een beschrijving van uw appartement. Uw kamer beschikt over een elektrisch bedienbare zonwering, een zusteroproepsysteem, een brandmelder, een aansluiting voor kabel TV, een badkamer met douche, toilet en wastafel en een keukenblok. Telefoon en alarmering De Nieuwpoort heeft alle telecommunicatie ondergebracht bij de firma Lijbrandt telecom. Dit betekent, dat u een nieuw telefoonnummer moet aanvragen en dat u uw huidige KPN telefoonnummer kunt opzeggen. De Nieuwpoort beschikt n.l. over een eigen telefooncentrale, waarbij een deel van de beschikbare nummers bestemd is voor de organisatie en het overige deel voor de bewoners. De zorgvragers zijn hierbij in de gelegenheid intern gratis met elkaar te telefoneren; in het weekend kan binnen de regio ook extern gratis worden gebeld. Dit telecom systeem verzorgt ook de communicatie tussen de bewoner en de verzorging: door middel van hetzelfde telefoontoestel (of een polsalarm) kan een oproep naar de verzorging worden gedaan. Bij opname ontvangt u verdere informatie over de telecommunicatieaansluiting. (Alle kamers beschikken over telefoon waaraan 11

12 de zusteroproepinstallatie is gekoppeld.) Door op de rode knop van het telefoontoestel te drukken krijgt u direct contact met een verzorgende van uw afdeling. Zij kan met u praten en komt in ieder geval naar uw kamer, omdat de oproep daar altijd weer uitgezet dient te worden. Bij dit systeem hoort een polsalarm, dat u kunt dragen als een armband. U kunt ook via dit polsalarm een oproep doen: dit alarm kunt u overal in uw kamer gebruiken, ook onder de douche. Buiten de kamer werkt het echter niet. Huisdieren Op de afdeling Duinvogel wordt aan de zorgvragers niet zomaar toestemming verleend om een huisdier te houden. Hierover zijn strakke regels. In het kennismakingsgesprek is het goed om dit eerst te bespreken. Verhuizen naar De Nieuwpoort Uw kamer wordt door De Nieuwpoort in goede staat netjes en schoon opgeleverd. De inrichting van de kamer wordt geheel aan u (en uw familie) overgelaten. U bent zelf verantwoordelijk voor: Verhuisberichten, met uitzondering van bericht aan de Gemeente Alkmaar en het Zorgkantoor. Het aanvragen van een telefoonabonnement bij de firma Lijbrandt en het beëindigen van uw huidige telefoonabonnement. Bij de inrichting van de kamer is het van belang dat er voldoende ruimte voor u is om te lopen, ook met een rollator of rolstoel. Het is daarom belangrijk dat u niet te veel meubels in de kamer plaatst. Een los vloerkleed is helaas niet toegestaan, in verband met het grote risico op vallen. Bij het ophangen van lampen is het belangrijk dat de lampen niet laag hangen in verband met het mogelijk gebruik van tilliften. In verband met de brandvoorschriften is het noodzakelijk dat u uitsluitend brandwerende stoffering aanschaft (geen kleedjes). Bedden en matrassen Bij inhuizing heeft u de keuze vrijheid om gebruik te maken van een standaard bed van de instelling, u betaald alleen voor het matras. Wanneer u een nieuw matras wilt kunt u dit aangeven aan een medewerker van het zorgteam. Daarnaast dient de instelling voor een elektrisch hoog-laag bed te zorgen als deze door zorgzwaarte nodig is. Mocht u uw eigen bed willen meenemen dan kunt u dat aangeven, de medewerker zal kijken of dit mogelijk is. U heeft eveneens de mogelijkheid om gebruik te maken van het linnengoed van de instelling. 12

13 Zie de brochure Daar heeft u recht op in een zorginstelling. Klik hier Het is van belang dat de verhuisdatum in overleg met het zorgteam wordt vastgesteld. De verhuizing kan plaatsvinden tussen uur en uur (niet in het weekend). Op de dag van de verhuizing is er een medewerker van de technische dienst aanwezig om in uw kamer spullen op te hangen of te bevestigen. Het is niet toegestaan om, zonder overleg, zelf te boren in de muren. Vanwege een goede ontvangst is het van belang dat de nieuwe bewoner op een doordeweekse dag zijn intrek neemt in de nieuwe kamer. Op de afgesproken datum en tijd wordt u dan ontvangen in De Nieuwpoort. Interne verhuizing Wanneer u in De Nieuwpoort woont, heeft u één keer de mogelijkheid om intern te verhuizen. Hieraan zijn géén kosten verbonden, behalve het laten overzetten van uw telefoonnummer. Technische dienst Hebt u technische mankementen of er moet iets gerepareerd worden, dan kunt u dit bij de receptie melden. De technische dienst zal er dan voor zorgen dat uw problemen zo snel mogelijk worden opgelost. Reparaties of werkzaamheden aan uw persoonlijke eigendommen kunnen, indien mogelijk, ook door onze technische dienst worden uitgevoerd. De kosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht. 13

14 3. Zorg Verzorging en begeleiding U heeft een indicatie van het CIZ gekregen, waarin staat op welke zorgzwaartepakket met functies u aanspraak kunt maken, deze indicatie is een voorwaarde voor de levering van zorg en dienst verlening. De Nieuwpoort biedt u op de afdeling Duinvogel zorg en begeleiding in de gevolgen van het ouder worden en uw psychiatrische problematiek.. Wij bieden u zoveel mogelijk de zorg die u nodig heeft: zorg op maat. Zorgleefplan, indicatie en Multi Disciplinair Overleg (MDO) Bij opname wordt een voorlopig zorgleefplan gemaakt. Na ongeveer 6 weken wordt het zorgleefplan met u of uw wettelijk vertegenwoordiger besproken. Hierna vindt de definitieve vaststelling van het zorgplan plaats en wordt het (binnen 2 weken) geaccordeerd door middel van ondertekening door de bewoner, wettelijk vertegenwoordiger, de persoonlijk begeleider en de teamleider. Bij het opstellen van het zorgleefplan wordt gekeken naar het behandelplan en de CIZ indicatie, deze indicatie is een voorwaarde voor de levering van zorg en dienst verlening en het zorgzwaartepakket met de daarin geformuleerde functies en uren en de geconstateerde zorgvraag. Het zorgplan wordt 2 x per jaar als dat mogelijk is met uzelf of wettelijk vertegenwoordiger besproken en zo nodig bijgesteld. Op afdeling Duinvogel wordt maandelijks een multidisciplinair overleg gehouden. Aan dit overleg doen alle bij de zorg en behandeling betrokken medewerkers mee. Het overleg staat onder leiding van de teamleidster en onder verantwoordelijkheid van de GGZ arts. Bezetting medewerkers: Van maandag t/m donderdag is de teamleidster van 9 tot 17 uur aanwezig. Er zijn dagelijks minimaal 1 psychiatrisch verpleegkundige, 2 verzorgenden en 1 voedingsassistente in de vroege dienst aanwezig.. Die dienst begint om 7 uur. De late dienst bestaat uit 1 psychiatrisch verpleegkundige en 1 verzorgende. De voedingsassistente is alleen doordeweeks van 16 uur tot 20 uur aanwezig. De nachtdienst is vanaf 22:45 uur tot 7:15 uur op de Duinvogel aanwezig. Persoonlijk Begeleider (PB ér) Elke bewoner op afdeling Duinvogel krijgt een persoonlijk begeleider (PB er) toegewezen. De PB er is het aanspreekpunt voor de bewoner en de wettelijk vertegenwoordiger. De PB er stelt het zorgleefplan op, bereidt het MDO voor en bespreekt met u en/of uw wettelijk vertegenwoordiger de resultaten van het MDO en het zorgleefplan. De PB er informeert en rapporteert regelmatig 14

15 over uw welzijn. Het dossier van de zorgvragers is digitaal. Via de computer wordt in het EPD ( elektronisch patiëntendossier) de zaken die voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van belang zijn, bv. de dagelijkse rapportage, vastgelegd. In overleg kan u het EPD inzien. In het Nieuwpoortdossier staan uw persoonlijke gegevens en de formulieren die van belang zijn, bv. de CIZ indicatie. Dagindeling huiskamers Ochtend: 8.00 uur uur: ontbijt + medicatie uitdelen uur 11:00 uur: koffie/thee drinken uur uur: warme maaltijd + medicatie uitdelen Middag: uur uur: thee/koffie drinken uur uur: broodmaaltijd + medicatiedelen. Avond: uur koffiethee drinken, televisie kijken, activiteit. 22:00 uur : medicatie uitdelen. Vragen over de huishoudelijke of lichamelijke verzorging? Als u of uw familie/contactpersoon vragen heeft over de huishoudelijke of lichamelijke verzorging, kunt u natuurlijk altijd bij uw persoonlijk begeleider terecht. Informatie voor familieleden en contactpersonen 1x per jaar worden door het team van afdeling Duinvogel een feestelijke middag georganiseerd voor familieleden en contactpersonen van de bewoners. Het doel van deze middag is om samen met de familie en contactpersonen het welzijn van de zorgvragers te bespreken, informatie uit te wisselen en elkaar te leren kennen op een wat informele manier. Eens per 3 maanden geeft De Nieuwpoort een nieuwsbrief uit naar de contactpersonen. Daarin staat ook actuele informatie over de Duinvogel. Medicijnen en incontinentiemateriaal Het bestellen en distribueren van medicijnen vindt plaats in afstemming met de apotheek waar De Nieuwpoort mee samenwerkt. Huishoudelijke verzorging Op de afdeling is hygiëne erg belangrijk. De medewerker s van de huishoudelijke verzorging komen één keer per week uw kamer schoonmaken. Daarnaast zullen er zo nodig extra schoonmaakactiviteiten plaatsvinden. 15

16 Geestelijke verzorging In De Nieuwpoort is een humanistisch geestelijk verzorger aanwezig. Zijn kantoor bevindt zich op de Bonte Specht (begane grond). U kunt bij hem terecht voor individuele gesprekken, ook begeleidt hij gezamenlijke gespreksbijeenkomsten. Natuurlijk bent u vrij om contact te onderhouden met de geestelijk verzorger van uw keuze. Indien nodig kan de humanistisch geestelijk verzorger u hierbij van dienst zijn. Met de geestelijk verzorger kunt u praten over onderwerpen van vertrouwelijke aard, met name op het gebied van zingeving. U kunt met hem een afspraak maken via de receptie, de teamleider van uw afdeling of uw persoonlijk begeleider. Indien gewenst kan de geestelijk verzorger u en uw familie behulpzaam zijn bij het vormgeven van een uitvaart. Stiltecentrum Op de Bonte Specht zuid bevindt zich het Stiltecentrum. Hier is voor een ieder de mogelijkheid binnen te lopen om even stil te zijn, op adem te komen, rust te vinden. Een neutrale plek waar iedereen welkom is voor bezinning; even stil staan, om weer verder te kunnen. Tevens is de ruimte geschikt voor andere functies, waaronder het opbaren van overleden zorgvragers en voor condoleancebezoeken. Het Stiltecentrum is zeven dagen per week geopend van

17 4. Welzijn en dienstverlening De warme maaltijd In De Nieuwpoort wordt de warme maaltijd voor u verzorgd. De maaltijd wordt naar keuze geserveerd in de Erasmuszaal, in de huiskamer op uw afdeling of in uw appartement. Van tevoren kunt u met het zorgteam van uw afdeling afspreken waar u de warme maaltijd wilt gebruiken In de Erasmuszaal kan om uur worden gegeten maar ook om 17:00 uur. U kunt aan tafel uw menukeuze bepalen en deze doorgeven aan de gastvrouw, die bij u langs komt. Op de afdeling wordt de maaltijd tussen uur en uur geserveerd. Aan de hand van het dagelijks wisselend menu kunt u uw keuze op dat moment opgeven. Dus niet een week van tevoren maar gewoon op dat moment een keuze maken. Natuurlijk doen wij ons best u een goede maaltijd te serveren: wanneer u opmerkingen over maaltijden heeft kunt u deze doorgeven aan een medewerker van het zorgteam op uw afdeling. Eventuele gasten van u kunnen ook de warme maaltijd gebruiken. Dit kunt u één dag van tevoren bij de receptie doorgeven, voor uur (zie voor kosten bijlage 2). Als u een maaltijd niet kunt gebruiken, dient u dat één dag van tevoren te melden bij de receptie, voor uur. De broodmaaltijd De broodmaaltijd wordt voor u verzorgd. U kunt op uw eigen kamer, of in de huiskamer uw broodmaaltijd gebruiken. Erasmuszaal In de Erasmuszaal vindt u het Restaurant en het Café voor zorgvragers en bezoekers. Ook kan het personeel gebruik maken van het Café om koffie te drinken of te lunchen. Dagelijks staan hier, tussen 9:00 uur en 20:00 uur, de medewerkers voor u klaar die u graag voorzien van een hapje of een drankje. Vanaf wordt er koffie en thee geschonken aan zorgvragers en eventuele bezoekers. Vanaf uur kunt u eventueel gebruik maken van het geboden lunchassortiment in het Café of u kunt rond de klok van uur en van 17:00 uur in het Restaurant uw warme maaltijd geserveerd krijgen. In de middag en de avond worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. Tijdens deze activiteiten kunt u koffie of thee krijgen maar kunt u ook een drankje bestellen of een keuze maken uit één van de snacks van de kleine kaart. Alle basisverstrekkingen, koffie/thee, warme maaltijden, broodmaaltijden, frisdrank worden verstrekt door De Nieuwpoort. 17

18 Voor de zorgvragers van de verpleegafdeling betekenen extra verstrekkingen, zoals een advocaatje, veel meerwaarde voor het welbevinden. Om dit te kunnen bekostigen vragen wij u een eigen bijdrage. Als uw familie of vrienden iets in de Erasmuszaal willen gebruiken kunnen zij dit contact betalen of hiervoor bij de receptie een streepkaart kopen. Receptie De receptie is open van uur tot uur. De kassa is tussen en uur geopend. U kunt er terecht voor: Vragen van algemene aard Reserveren logeerbed en lakenpakket Aanmelden voor activiteiten Afspraak maken voor de pedicure Opgeven voor de stomerij Opgeven van technische storingen Doorgeven meldingen omtrent wasgoed Gevonden voorwerpen Verkoop streepkaarten voor de Erasmuszaal Verkoop van ansichtkaarten en postzegels (in de middag) Post Voor uw uitgaande post staat er een brievenbus aan het begin van de oprijlaan van De Nieuwpoort. Deze bus wordt iedere dag door TNT geleegd. Wanneer u niet in de mogelijkheid bent hier naar toe te lopen kunt u uw gefrankeerde post ook afgeven bij de receptie in het postvak Externe post. De medewerker receptie zal uw post dan in de brievenbus stoppen voor u. Uw inkomende post wordt verspreid via de postvakken in de zorgpost. Huiswinkel De huiswinkel bevindt zich in de Centrale Hal en is geopend van uur tot uur. De mogelijkheid bestaat dat vrijwilligers de boodschappen voor de zorgvragers doen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de teamleider van uw afdeling of uw persoonlijk begeleider. Naast uw dagelijkse boodschappen kunt u hier ook terecht voor postzegels. In de winkel kunt u contant betalen of via de chipknip. 18

19 Was- en linnenverzorging Zowel het wassen van uw boven- als onderkleding en linnengoed kan door De Nieuwpoort voor u worden verzorgd. De bovenkleding wordt in De Nieuwpoort gewassen en de onderkleding wordt door De Nieuwpoort naar een wasserij gebracht. Wanneer u kiest voor het wassen van uw kleding en linnengoed, zijn daar kosten aan verbonden, de hoogte ervan vindt u in de bijlage 2. Als u in De Nieuwpoort komt wonen en de was door De Nieuwpoort wilt laten wassen, dan levert u bij voorkeur ten minste één week voor uw komst uw was- en linnengoed in bij de linnenkamer zodat de medewerkers het kunnen merken met uw naam. De kosten hiervan worden aan u doorberekend (zie bijlage 2). Denkt u later ook aan het merken van nieuw was- en linnengoed; hiervoor kunt u terecht bij de medewerkers van de linnendienst op de Bonte Specht zuid, op werkdagen van uur tot uur. Aangezien de was een aantal dagen wegblijft adviseren we u er voor te zorgen voldoende linnengoed en onderkleding te hebben. De vuile was kunt u op vaste dagen aanleveren in een waszak. Het schone was- en linnengoed ontvangt u op een vaste dag retour. Stomerij Ook kunt u gebruik maken van de stomerij. U kunt dit bij de receptie opgeven. De stomerij komt de kleding dinsdags bij u ophalen. U ontvangt uw gestoomde kleding weer op donderdag retour. Kapsalon De kapsalon bevindt zich aan het Hofhuisplein. De openingstijden staan op het bord bij de kapsalon. U kunt zelf een afspraak maken bij de kapsalon of dit telefonisch doen via nummer (518) Ook is er iedere maand een herenkapper in huis. De juiste tijden worden op de kabelkrant bekend gemaakt. Voor de herenkapper hoeft geen afspraak te worden gemaakt. Pedicure Als u met de pedicure een afspraak wilt maken, kunt u dat doen bij de receptie. Of via de medewerkers van de afdeling. De pedicure komt op de afgesproken tijd bij u thuis. De gemaakte kosten zijn voor rekening van De Nieuwpoort. Tandarts De tandarts is op afspraak aan te vragen, uw persoonlijk begeleider kan u meer informatie hierover geven. 19