Politionele Criminaliteitscijfers Politiezone Westkust

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Politionele Criminaliteitscijfers Politiezone Westkust"

Transcriptie

1 Politionele Criminaliteitscijfers Politiezone Westkust IS DE POLITIEHERVORMING AAN DE WESTKUST EEN SUCCES? Criminaliteitscijfers 2000 versus 2006 versus In 2000 werden door de geïntegreerde politie voor het eerst criminaliteitscijfers verzameld. Sedert 2001 fuseerden de gemeentelijke politiekorpsen en de rijkswachtbrigades van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort in één nieuwe politiezone Westkust. De schaalvergroting leverde een besparing op van 21 operationelen (171 fte in de nieuwe zone ipv 192 fte destijds). In 2006 zette het beleid van de politiezone Westkust (na studiewerk in het buitenland) in op automatische nummerplaatherkenning. We waren pionier in België en oogsten toen veel kritiek op onze manier van criminaliteitsbestrijding. Alle grote toegangsassen werden digitaal gecontroleerd en recherchematig werd alle verkeer in kaart gebracht. Actueel beschikken we over de criminaliteitscijfers van Was deze politiehervorming cijfermatig een succes voor de burger (inwoner en toerist) aan de Westkust? Het loont dus de moeite om de cijfers van 2000, 2006 en 2013 met elkaar te vergelijken. Bepaalde cijfergegevens dienen wel gecontextualiseerd te worden. Mobiliteit, ontgrenzing en inzet van technologie hebben over een periode van 12 jaar een invloed gehad op het criminaliteitsbeeld binnen De Panne-Koksijde-Nieuwpoort. Echter de grote lijnen zijn duidelijk. De criminaliteit aan de Westkust is nog nooit zo laag geweest. Ook het aantal ophelderingen zijn van belang. De ophelderingsgraad binnen de politiezone Westkust (cijfergegevens pas vanaf ) is eveneens veel beter dan het nationale gemiddelde! Wat betreft de ophelderingscijfers dient geweten dat verschillende cijfers circuleren (opheldering vanaf identificatie dader, opheldering vanaf aanhouding dader, opheldering vanaf veroordeling dader, opheldering vanaf veroordeling alle daders, ) Totaal aantal misdrijven Totaal aantal misdrijven Evolutie Daling van of 43,15% We slaagden erin om het totaal aantal misdrijven aan de Westkust terug te dringen tot bijna de helft van bij de start van de politiezone!! 1

2 Diefstal en afpersing Evolutie Diefstal zonder/met vzo Daling van 556 of 29,71% Afpersing Daling van 6 of 46,15% Totaal Daling van 562 of 29,88% De diefstallen met verzwarende omstandigheden en de gewone diefstallen daalden gevoelig. De afpersingen werden gehalveerd. Beschadigen van eigendom Vandalisme Vernieling, onbruikbaarmaking, beschadiging Brandstichting en vernieling door ontploffing Evolutie Daling van 121 of 19,48% Daling van 26 of 43,33% Totaal Daling van 147 of 21,59% Deze vorm van criminaliteit is vooral seizoensgebonden. De seizoenen spreiden zich actueel over alle vakantieperiodes, lange weekends en gewone weekends. De inzet op verhoogde aanwezigheid van interventiepatrouilles, observatiecamera s en diverse projecten zoals het camera- en VIP-project speelden een rol. 2

3 Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit Evolutie Slagen en/of verwondingen Daling van 10 of 3,95% Moord & doodslag Daling van 1 of 25% Totaal Daling van 11 of 4,28% Vechtpartijen, slagen en verwondingen kennen een lichte daling. Geweld in het uitgaansleven werd nochtans aangepakt met een streng fuifbeleid, met verplichting van een evenementenfiche, met verbod van sterke dranken, door een minimumleeftijd én verplichte stewards en veiligheidsdienst. Moorden/doodslag zijn criminele feiten waarop preventief zeer moeilijk kan ingezet worden. Drugs Bezit Daling van 11 of 16,67% Gebruik Daling van 89 of 82,41% Handel Daling van 24 of 77,42% In-en uitvoer Daling van 14 of 77,78% Fabricatie Stijging met 3 of 150% Totaal Daling van 134 of 58,77% De aanpak van de verdovende middelen maakte het voorwerp uit van een prioriteit binnen het zonale veiligheidsplan. De drugsectie werd uitgebreid en genoot de steun van de beleidsmakers en het parket. Aan een sterke repressie werd een sterk vervolgingsbeleid gekoppeld wat tot zeer goede resultaten heeft geleid. De daling van de dossiers heeft ook te maken met een gewijzigde aanpak, nu wordt eerst de hele organisatie in kaart gebracht en wordt dan opgetreden. Vroeger werden dealer, gebruiker, onafhankelijk aangepakt. Aangaande de fabricatie en dus de daarmee gepaarde stijging van 2 naar 5 dossiers heeft dit vooral zijn reden met de opkomst van de kleine weedplantages. Dit fenomeen was in 2000 onbestaande. Toen ging men per wagen of openbaar vervoer naar Nederland zijn drugs ophalen. Strengere controles en vrije beschikbaarheid van kweekmateriaal deden de plantages in aantal toenemen. 3

4 Bedrog Oplichting Daling van 24 of 25,81% Verduistering en bedrieglijke vernietiging Misbruik van vertrouwen en verwante misdrijven Daling van 343 of 92,45% Daling van 27 of 40,91% Flessentrekkerij Daling van 28 of 63,64% Bedrog: Andere Daling van 188 of 97,92% Heling Daling van 3 of 60% Totaal Daling van 612 of 79,51% De bedrogmisdrijven daalden met 80 %. Dit heeft vooral te maken met de opkomst van de cybercriminaliteit en de informatica-criminaliteit die de klassieke bedrogcriminaliteit onttroont. Diefstal vervoermiddel Autodiefstal Daling met 104 of 81,25% Motodiefstal Daling van 2 of 50% Carjacking Daling van 3 of 75% Homejacking / Garagediefstal Stijging van 1 of 33,33% Bromfietsdiefstal Daling van 107 of 86,29% Fietsdiefstal Daling van 237 of 51,41% Totaal Daling van 452 of 62,43% De afwezigheid van homejackings en de daling van de carjackings met 75% oogt zeer mooi vooral omdat het zuiden van West-Vlaanderen in 2012 en 2013 een zeer sterke toename kende van home- en carjackings. 4

5 Deze zeer goede resultaten hebben te maken met een sterke terugdringing van de grensgerelateerde criminaliteit, met inzet op nummerplaatherkenning aan de toegangswegen, door versterking van de relaties met de Franse politiediensten en door onze uitbouw van grensoverschrijdende patrouilles en franco-belge recherche-vergadermomenten. Ook hierin was de zone pionier. Ondertussen zal voor 2014 bij ratificatie van de Akkoorden van Doornik bis ingezet worden op een franco-belge liaison-officier binnen de zone en een gestructureerde tweetalige VIP-Franco-Belge ploeg die aan beide kanten van de grens zal opereren. De enige carjacking in 2013 werd opgehelderd met aanhouding van de daders. En ook de autodiefstallen kenden een spectaculaire daling aan de Westkust. Dit heeft deels te maken met de nieuwe technologie waarbij gebruiksdiefstal van een wagen voor de kruimeldief veel complexer werd. Maar de strenge grenscontrole-acties te Adinkerke hebben zeker ook hu invloed gekend. Ongeveer 37% van de autodiefstallen wordt opgehelderd met aanhouding van de daders. Ook bromfietsdiefstal en fietsdiefstal kenden een zeer gevoelige daling van 80% en 50 %. En 7,20% (2.30 % nationaal gemiddelde) van de fietsdiefstallen werd opgehelderd in CF Inbraak Woninginbraak (strikt) Stijging van 45 of 34,62% Inbraak in bedrijf of handelszaak Daling van 91 of 61,9% Inbraak in openbare of overheidsinstelling Daling van 7 of 33,33% Ramkraak / Totaal Daling van 53 of 17,79% Hoewel de inbraken in het algemeen met 18 % daalden, heeft dit uitsluitend te maken met de sterke daling van inbraken in winkels en overheidsinstellingen. De inbraakpreventie en de nieuwe technologie (camera s in de winkels en betere alarmsystemen) waren goed voor dalingen van 62 % van de inbraken in winkels en van 33% van de inbraken in gemeentehuizen, klinieken, OCWM s en scholen. Bij 15 % (nationaal gemiddelde 7%) van de winkelinbraken en bij 20 % (8.3 % nationaal gemiddelde) van de inbraken in overheidsinstellingen werden de daders aangehouden. De inbraken in woningen blijven een zorgenkind. Dit heeft te maken met de opkomst van de rondtrekkende dadergroepen uit het voormalig Oostblok. Meer dan 33% van de inbraken kunnen op conto van Roemeense, Litouwse, Poolse, Servische en Albanese daders geschreven worden. 60% van de aangehouden daders komen uit die landen, meestal zijn dit dan nog minderjarigen. Slechts 12 % van de daders zijn Belgen (info fedpol). Door de Politiezone werd dan ook ingezet op een nodale oriëntatie, naast de lokale aanpak gezien die dadergroeperingen geen enkele lokale binding hebben aan de Westkust. De inzet van cameratoezicht en nummerplaatherkenning, de inzet van onze techno-preventie deed het aantal inbraken in woningen dalen vanaf Echter in 2013 kregen we opnieuw 5

6 een stijging door het fenomeen van de verblijfsillegalen in Oostende wegens de aanzuiging door een minder beveiligde haven en parkings van de Noord-Fransen. In de winter worden dan lege 2 verblijven gekraakt voor kortstondig verblijf door verblijfillegalen uit de Oostendse regio. 12 % van de inbraken in woningen werden opgehelderd tegen 4 % nationaal. CF Diefstal andere Diefstal gewapenderhand Daling van 8 of 50% Diefstal met geweld zonder wapen Daling van 36 of 63,16% Diefstal uit of aan voertuig Daling van 105 of 43,21% Handtasroof Daling van 5 of 71,43% Zakkenrollerij Daling van 10 of 11,36% Winkeldiefstal Stijging van 58,62% Diefstal met list Daling van 7 of 50% Metaaldiefstal Stijging van 7 of 350% Werfdiefstal Daling van 16 of 64% Totaal Daling van 28,63% Gewapende diefstallen (-50%) waarvan bij 33,33 % (tegen 17 % ophelderingsgraad nationaal) de daders aangehouden werden en de diefstallen met geweld (-63 %) werden teruggedrongen ( bij 31% werden de daders gevat tegen 12,37 nationaal gemiddeld). Ook de diefstallen uit voertuigen kenden een spectaculaire daling van 43%. Het fenomeen van geïntegreerde autoradio s in de wagen speelde een positieve rol. In de afgelopen jaren kenden we dan het fenomeen van diefstallen van losse GPS; ook die worden nu veelal ingebouwd met een daling tot gevolg. De diefstallen in voertuigen zijn nu vooral gericht op los informaticamateriaal (laptops, smartphones, ) of autodocumenten ten einde in Frankrijk wagens wit te wassen. Metaaldiefstal kent een stijgende trend, deze trend is internationaal en heeft geen plaatselijke oorzaak. Deze misdrijven zijn Oostblok gerelateerd en hebben vooral te maken met de zeer sterke stijging van de koperprijs. Oostblokkers stelen bv. de kabels uit de torenkranen, het koper bij de NMBS-lijnen, het koper van de bovengrondse tramleiding etc. Dit is een nieuw verschijnsel dat in 2000 niet aan de orde was. Ook de winkeldiefstallen hebben een stijgende trend in vergelijking met 2000, maar kennen wel een bijna halvering met Een preventiecampagne werd opgestart in % van de winkeldiefstallen werd in 2013 opgehelderd. Hier kennen we het fenomeen van 6

7 minderjarige Roma-zigeuners uit kampen juist over de grens en Algerijnse illegalen uit Oostende die voor een stijging zorgden. CF Andere Geweld tegen beroepen van algemeen belang Stijging van 3 of 300% Betaalkaartfraude Stijging van 14 of 700% Steekpartij Stijging van 2 of 200% Totaal Stijging van 121,97% Geweld tegen gezagsdragers kent een stijging ten opzichte van 2000, maar een opmerkelijke daling ten opzichte van We kunnen daar eigenlijk geen duidelijk beeld van geven gezien vele politiemensen geen aangifte doen van de weerspannigheid. Informaticacriminaliteit zoals betaalkaartfraude zit in de lift. We voorzien een gevoelige stijging in de volgende jaren wat betrekking tot deze informaticacriminaliteit zoals cyberdelicten, oplichting via internet, identiteitsdiefstal op sociale netwerksides, De politiezone Westkust zet vanaf 2014 actief in op deze vorm door het oprichten van een speciale cel Informaticacriminaliteit binnen de directie Recherche en vorming van alle operationele politiemensen. Twee steekpartijen waren er te betreuren. Een fenomeen dat we vroeger niet kenden. Intrafamiliaal geweld IFG: fysisch, binnen het koppel Stijging van 51 of 134,21% IFG: psychisch binnen het koppel Daling van 41 of 46,07% Totaal Stijging van 10 of 7,87% Het intrafamiliaal geweld kent een stijging, maar dit heeft louter te maken met de aangiftebereidheid die gestegen is bij vroeger. Actieve campagnes en systematische opvolging bij interventies met opmaak van proces-verbaal zijn de redenen van deze significante stijgingen! 7

8 BESLUIT. We kunnen dus besluiten dat het nog nooit zo veilig vertoeven was aan de Westkust en dit vooral door -de inzet de afgelopen jaren van de burgemeesters van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort op veiligheid, -het handhaven van het aantal politiemensen sedert 2001, -het investeren in technologie o.a. cameratoezicht en nummerplaatherkenning, -de actieve zichtbare aanwezigheid op het terrein van de politiemensen en -de bestaande politiestructuur en organisatie. Deze elementen hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen over het laatste decennium! Ook dient benadrukt dat de ketengerichte werking met de gerechtelijke overheid een zeer grote rol speelde. Telkenmale werd zeer kort op de bal gespeeld door bevestiging van de aangehoudenen door het parket en doorgedreven onderzoek door de onderzoeksrechters. Deze harde aanpak van parket en onderzoeksrechters van Veurne is van groot belang ter ondersteuning van de werking op het terrein van de politiemensen. Mvg Nicholas Paelinck Hoofdcommissaris- Korpschef Pz Westkust 8

Totaal aantal misdrijven

Totaal aantal misdrijven Persnota politie Westkust: overzicht politionele criminaliteitscijfers 1 Sinds de start van de politiezone Westkust is het aantal misdrijven met maar liefst 46 % gedaald, een markant feit om trots op te

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal aantal misdrijven 1 001 973 979 987

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE 2 - Semester 25 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN 2 26 27 28 29 2 2

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE ANTWERPEN FPF/DGR/DRI/BIPOL

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE ANTWERPEN FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE ANTWERPEN 2000-2015 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE ANTWERPEN DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS 2012-2016. Federale Politie - DGR/DRI

CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS 2012-2016. Federale Politie - DGR/DRI CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS - Federale Politie - DGR/DRI CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS DEEL I: NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN - PRIORITAIRE CRIMINALITEITSFENOMENEN

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT Limburg 2000 - Semester 1 2015 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Antwerpen 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Antwerpen 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Antwerpen 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Antwerpen DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT Limburg 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

Nadere informatie

Kwartaal

Kwartaal POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE West-Vlaanderen 2000 - Kwartaal 1 2016 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE West-Vlaanderen DEEL I :

Nadere informatie

Kwartaal

Kwartaal POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Oost-Vlaanderen 2000 - Kwartaal 1 2016 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Oost-Vlaanderen DEEL I :

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE - Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2015. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2015. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE PZ LIMBURG REGIO HOOFDSTAD FPF/DGR/DRI/BIPOL

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE PZ LIMBURG REGIO HOOFDSTAD FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE PZ LIMBURG REGIO HOOFDSTAD 2000-2015 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: POLITIEZONE PZ LIMBURG REGIO HOOFDSTAD

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Hoeilaart 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Hoeilaart 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE - 11 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Bierbeek Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Bierbeek Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Bierbeek 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Bierbeek DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

Het aantal geregistreerde misdrijven door de politiediensten daalt in 2012

Het aantal geregistreerde misdrijven door de politiediensten daalt in 2012 Federale Politie PERSMEDEDELING Commissariaat generaal Datum: 8 juli 2013 Persdienst Politiële criminaliteitsstatistieken Het aantal geregistreerde misdrijven door de politiediensten daalt in 2012 BRUSSEL,

Nadere informatie

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011 GEMEENTE LENNIK Informatievergadering 7 juli 2011 Inhoudstafel Geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone Pajottenland Aantal geregistreerde feiten per gemeente in de PZ Gerechtelijke

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Luxembourg Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Luxembourg Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Luxembourg 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Luxembourg DEEL I : GERECHTELIJKE

Nadere informatie

Semester

Semester POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Watermaal-Bosvoorde 2000 - Semester 1 2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Watermaal-Bosvoorde

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Londerzeel Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Londerzeel Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Londerzeel 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Londerzeel DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen

Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen Persnota vrijdag 6 januari 2017 Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen Criminaliteit in de PZ Vlas daalt van 8113 naar 7666 feiten Daling van -5,5 % 8593 8128 8129 8113 7666-7% gelijk +3,5%

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Zwijndrecht Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Zwijndrecht Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Zwijndrecht 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Zwijndrecht DEEL I: GERECHTELIJKE

Nadere informatie

Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar

Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar Persnota donderdag 10 augustus 2017 Grootste daling van de criminaliteit in Kortrijk in 4 jaar Criminaliteitscijfers 1 voor de eerste 6 maanden van 2017 Het aantal feiten daalde van 3638 in 2016 naar 3084

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren 2-212 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Sint-Pieters-Leeuw Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Sint-Pieters-Leeuw Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Sint-Pieters-Leeuw 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Sint-Pieters-Leeuw DEEL I:

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Aarschot Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Aarschot Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Aarschot 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Aarschot DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Etterbeek Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Etterbeek Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Etterbeek 2000-2011 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Etterbeek DEEL I: GERECHTELIJKE

Nadere informatie

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Figuur/fenomeen Autodiefstal Beschadiging van auto Betaalkaartfraude Bromfietsdiefstal Carjacking Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Definitie Een diefstal of afpersing van

Nadere informatie

Cameraschild Kuurne operationeel om criminaliteit verder in te dijken Kuurne doet er alles aan om de criminaliteit verder in te dijken.

Cameraschild Kuurne operationeel om criminaliteit verder in te dijken Kuurne doet er alles aan om de criminaliteit verder in te dijken. Cameraschild Kuurne operationeel om criminaliteit verder in te dijken Kuurne doet er alles aan om de criminaliteit verder in te dijken. De gemeente investeerde samen met politiezone Vlas in 6 ANPR-camera

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel 2000-2011 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel DEEL I: GERECHTELIJKE

Nadere informatie

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Figuur/fenomeen Autodiefstal Beschadiging van auto Betaalkaartfraude Bromfietsdiefstal Carjacking (andere openbare plaats) (openbaar vervoer)

Nadere informatie

Persconferentie criminaliteitscijfers

Persconferentie criminaliteitscijfers Persconferentie criminaliteitscijfers Vlaams Belang Antwerpen 4 februari 2014 1 Tweemaandelijks rapport: enkel korpsprioriteiten Op tweemaandelijkse basis worden aan de gemeenteraad criminaliteitscijfers

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft de volledigheid weer van de ANG-gegevens tijdens de afsluitdatum januari

Onderstaande tabel geeft de volledigheid weer van de ANG-gegevens tijdens de afsluitdatum januari 1. Inleiding Net zoals vorig jaar werd er ook voor 21 een overzicht van de evolutie van de geregistreerde criminaliteit opgesteld. Er werd echter een belangrijke aanpassing doorgevoerd. Omdat we steeds

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN (PCS) ALGEMENE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE ONDERSTEUNING DIRECTIE VAN DE NATIONALE GEGEVENSBANK FEDERALE POLITIE

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN (PCS) ALGEMENE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE ONDERSTEUNING DIRECTIE VAN DE NATIONALE GEGEVENSBANK FEDERALE POLITIE FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE ONDERSTEUNING DIRECTIE VAN DE NATIONALE GEGEVENSBANK POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN (PCS) DIENST BELEIDSGEGEVENS ALGEMENE DIRECTIE OPERATIONELE

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2010 POLITIE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN

JAARRAPPORT 2010 POLITIE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN JAARRAPPORT 2010 POLITIELE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPER ATIONELE POLITIONELE INFORMATIE DIENST BELEIDSGEGEVEN S W OORD VOORAF De standaard criminaliteitscijfers en -tabellen

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul Mortier Korpschef 2 EVOLUTIE VAN DE DIEFSTALLEN (ALGEMEEN) BINNEN DE PZ KOUTER Diefstal

Nadere informatie

Bijlage nr 11 aan ZVP BIJLAGE 11 PRIORITEITEN- EN ARGUMENTATIEMODEL

Bijlage nr 11 aan ZVP BIJLAGE 11 PRIORITEITEN- EN ARGUMENTATIEMODEL BIJLAGE 11 PRIORITEITEN- EN ARGUMENTATIEMODEL Inbraak in woningen en andere gebouwen De lokale cijfers van inbraken in woningen tonen aan dat in 2010 (tot op heden) de meeste feiten geregistreerd werden.

Nadere informatie

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Figuur/fenomeen Autodiefstal Beschadiging van auto Betaalkaartfraude Bromfietsdiefstal Carjacking (andere openbare plaats) (openbaar vervoer)

Nadere informatie

76 veiligheidscamera s in Kortrijk

76 veiligheidscamera s in Kortrijk Persnota 76 veiligheidscamera s in Kortrijk Ons cameranetwerk helpt om de 3 dagen een crimineel feit oplossen 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Opzet Cameraplan Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

LOKALE POLITIE LIER. Persconferentie - 27 mei 2010. Jaarverslag 2009. !! EMBARGO tot zaterdag 29 mei, 12 uur!!

LOKALE POLITIE LIER. Persconferentie - 27 mei 2010. Jaarverslag 2009. !! EMBARGO tot zaterdag 29 mei, 12 uur!! LOKALE POLITIE LIER Persconferentie - 27 mei 2010 Jaarverslag 2009!! EMBARGO tot zaterdag 29 mei, 12 uur!! Geachte leden van de pers Met deze tekst willen wij u op de hoogte brengen van het jaarverslag

Nadere informatie

Eindversie 28 maart 2013

Eindversie 28 maart 2013 PZ Het Houtsche Veiligheidsbeeld criminaliteit 2009 2012 Eindversie 28 maart 2013 Auteurs: Patrick Provoost Marnix Snauwaert Eva De Gersem Inhoud Inleiding... 5 DEEL 1: Geregistreerde feiten.... 7 DEEL

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Editie juli 2015. Politiebulletin - editie juli 2015 1

Editie juli 2015. Politiebulletin - editie juli 2015 1 Editie juli 2015 Politiebulletin - editie juli 2015 1 Politiebulletin - editie juli 2015 2 Index 1. Algemene Statistieken 1.1. Misdrijven (p4) 1.2. Criminele figuren, - fenomenen (p7) 1.3. Niet-misdrijven

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV-REGISTER 01 02 03 04 05 PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV - gebeurtenis - inbreuken - politiereglementen PV - gebeurtenis

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 14/03/2016 16/0130 Criminaliteit in Gent met 6% gedaald Na een lichte daling van 1,4% in 2014 is de geregistreerde criminaliteit in Gent in 2015 met nog

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit. Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie KU Leuven

Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit. Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie KU Leuven Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit Ellen Van Dael Coördinator statistisch analisten College van Procureurs-generaal Openbaar Ministerie Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten voor de Politiestatistiek

Nadere informatie

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012 samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de jeugdparketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de jeugdparketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de jeugdparketten voor Persbericht 21 april 2016

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011 POLITIELE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE DIENST BELEIDSGEGEVENS

JAARRAPPORT 2011 POLITIELE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE DIENST BELEIDSGEGEVENS JAARRAPPORT 2011 POLITIELE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE DIENST BELEIDSGEGEVENS WOORD VOORAF De politiële criminaliteitsstatistieken (PCS)

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 1. Algemeen 1.1. Aanmeldingen Tabel 1: Aantal verwijzingen per dienst 2010 12 GD LP HB HE Totaal % BAAB Brugge 32 59 486 1 578 10,72% COHEsie Kortrijk 60 90 379 18 547

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5346) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

3 ANPR-wagens voor PZ Vlas

3 ANPR-wagens voor PZ Vlas Persnota 3 ANPR-wagens voor PZ Vlas 1. Cameraschild tegen lokale en grenscriminaliteit Om de strijd verder aan te binden met rondtrekkende dadergroepen investeert de PZ Vlas in moderne cameratechnologie

Nadere informatie

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde LOKALE POLITIE Geraardsbergen/Lierde Denderstraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. : 054/43.43.40 Fax : 054/43.43.44 CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde 1. Inleiding 1.1. De cijfers van diefstal

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5349) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

85 veiligheidscamera s in Kortrijk

85 veiligheidscamera s in Kortrijk Persnota donderdag 14 april 2016 85 veiligheidscamera s in Kortrijk 4 nieuwe NMBS-camera s pakken criminaliteit aan Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit van de stadscoalitie. In het stadscentrum

Nadere informatie

knowhow inzake rondtrekkende daders: korte stand van zaken

knowhow inzake rondtrekkende daders: korte stand van zaken knowhow inzake rondtrekkende daders: korte stand van zaken Stijn Van Daele, Brussel, 02/03/2010 1 Implicaties van het fenomeen Rondtrekkende daders leggen grenzen van politieorganisatie bloot Nationale

Nadere informatie

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit 64 SECONDANT #3/4 Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit CONFRONTATIE MET DE GEORGANISEERDE AUTODIEFSTAL door Joyce van der Mark De auteur is als onderzoeker werkzaam bij de Dienst

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld PZ GRENSLEIE 2012

Veiligheidsbeeld PZ GRENSLEIE 2012 Veiligheidsbeeld PZ GRENSLEIE 212 Ann Demuynck afdelingshoofd beleid strategisch analist Maart 213 1 2 INHOUD 1. Inleiding 4 2. Brongegevens 4 3. Definities 4 4. Woninginbraken 5 5. Inbraken in gebouwen

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten voor de Politiestatistiek

Nadere informatie

Editie december 2015 (cijfers jan - nov)

Editie december 2015 (cijfers jan - nov) Editie december 2015 (cijfers jan - nov) Politiebulletin december 2015 1 Politiebulletin december 2015 2 Index 1. Algemene Statistieken 1.1. Misdrijven (p4) 1.2. Criminele figuren, - fenomenen (p7) 1.3.

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

Hoe veilig is uw gemeente?

Hoe veilig is uw gemeente? 3 Hoe veilig is uw gemeente? Alleen ontsnapt aan misdaad Landelijke gebieden worden in het algemeen minder geteisterd door criminaliteit dan stedelijke, maar toch ontsnapt ook het groene Limburg niet aan

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING 3 2. TOTAALBEELD POLITIEZONE 9 3. MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOON EN HET GEZIN 21 4. MISDRIJVEN TEGEN DE EIGENDOM 33

INHOUD 1. INLEIDING 3 2. TOTAALBEELD POLITIEZONE 9 3. MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOON EN HET GEZIN 21 4. MISDRIJVEN TEGEN DE EIGENDOM 33 INHOUD INHOUD 1 1. INLEIDING 3 1.1. Bron van deze lokale criminaliteitsbeeldanalyse... 3 1.2. Inhoud, nomenclatuur en teleenheid... 3 1.3. De criminele figuren... 4 1.4. Politiezone versus typologie...

Nadere informatie

VIP PROJECT Very Irritating Politie

VIP PROJECT Very Irritating Politie VIP PROJECT VIP PROJECT Very Irritating Politie What s in a name: VIP (Westkust) S.T.R.O.P (Gent)- titel politiek incorrect, irriterend??? 1 VISIE VIP PROJECT Handhaven doen we waar het effect het grootst

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni 2013. Deelsessie: 21.00 21.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld 2012. Toelichting: Het criminaliteitsbeeld

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de jeugdparketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de jeugdparketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de jeugdparketten voor Persconferentie 2 april 2015

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Nieuw cameraschild met 46 ANPRcamera's bewaakt Kortrijk, Kuurne en

Nieuw cameraschild met 46 ANPRcamera's bewaakt Kortrijk, Kuurne en Persnota 25 november 2016 Nieuw cameraschild met 46 ANPRcamera's bewaakt Kortrijk, Kuurne en Lendelede 1. Inleiding Om de strijd verder aan te binden met rondtrekkende dadergroepen investeert de PZ Vlas

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld PZ Grensleie

Veiligheidsbeeld PZ Grensleie Veiligheidsbeeld 214 PZ Grensleie INHOUD 1. Inleiding 2 2. Brongegevens 2 3. Definities 2 4. Woninginbraken 3 5. Inbraken in gebouwen 8 6. Autodiefstal 13 7. Diefstal uit voertuig 16 8. Fietsdiefstal 2

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2015: Antwerpen open & gastvrij, behalve voor criminelen

Criminaliteitscijfers 2015: Antwerpen open & gastvrij, behalve voor criminelen maandag 18 april 2016 Criminaliteitscijfers 2015: Antwerpen open & gastvrij, behalve voor criminelen Lokale Politie Antwerpen voerde in 2015 een grootschalige reorganisatie door om als modern politiekorps

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie