Meegeleverde handleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meegeleverde handleidingen"

Transcriptie

1

2 Meegeleverde handleidingen Inleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van de KM-2560/KM Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen, het basisonderhoud uit te voeren en zo nodig eenvoudige problemen op te lossen, zodat u uw apparaat steeds in optimale staat kunt gebruiken. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voor u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding in de buurt van het apparaat zodat u ze snel kunt raadplegen. In deze gebruikershandleiding verwijzen KM-2560 en KM-3060 respectievelijk naar het 25 ppm-model (pagina's per minuut) en 30 ppmmodel. Bij dit apparaat worden de volgende handleidingen geleverd. Raadpleeg ze wanneer nodig. Gebruikershandleiding (deze handleiding) Beschrijving over het plaatsen van papier, basishandelingen voor kopiëren, afdrukken en scannen en het oplossen van problemen. Advanced Operation Guide Uitgebreide uitleg over kopieer-, afdruk- en scanfuncties en standaardinstellingen.

3 Veiligheidsconventies in deze handleiding Symbolen De delen van deze handleiding en onderdelen van het apparaat die zijn aangeduid met symbolen, bevatten veiligheidswaarschuwingen ter bescherming van de gebruiker, andere personen en voorwerpen in de buurt. Ze zijn ook bedoeld voor een correct en veilig gebruik van het apparaat. De symbolen met hun betekenis worden hieronder beschreven. WAARSCHUWING: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot ernstig letsel of zelfs levensgevaar. VOORZICHTIG: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel of mechanische beschadiging. Het -symbool geeft aan dat het betreffende deel veiligheidswaarschuwingen bevat. Specifieke aandachtspunten worden binnen in het symbool aangegeven.... [Algemene waarschuwing]... [Waarschuwing voor gevaar van elektrische schokken]... [Waarschuwing voor hoge temperatuur] Het -symbool geeft aan dat het betreffende deel informatie bevat over niet-toegestane handelingen. Specifieke informatie over de niettoegestane handeling wordt binnen in het symbool aangegeven.... [Waarschuwing voor niet-toegestane handeling]... [Demontage verboden] Het -symbool geeft aan dat het betreffende deel informatie bevat over handelingen die moeten worden uitgevoerd. Specifieke informatie over de vereiste handeling wordt binnen in het symbool aangegeven.... [Waarschuwing voor vereiste handeling]... [Haal de stekker uit het stopcontact]... [Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact] GEBRUIKERSHANDLEIDING i

4 Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger om een vervanging te bestellen als de veiligheidswaarschuwingen in deze gebruikershandleiding onleesbaar zijn of als de handleiding zelf ontbreekt (tegen betaling). ii GEBRUIKERSHANDLEIDING

5 GEBRUIKERSHANDLEIDING iii

6 Inhoud Inhoud Waarschuwingsetiketten iv Voorzorgsmaatregelen bij de installatie v Voorzorgsmaatregelen voor gebruik vii Wettelijke beperkingen betreffende kopiëren/scannen xiii Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie xiv 1 Onderdeelnamen Apparaat Bedieningspaneel Voorbereiding voor het gebruik De verbindingsmethode bepalen en de kabels voorbereiden Kabels aansluiten Datum en tijd instellen Een netwerk configureren (LAN-aansluiting) COMMAND CENTER openen (instellingen voor netwerk en verzending) TCP/IP-instellingen verzenden Gebruikersaanmeldingbeheer Software installeren Standaardscherm selecteren (optioneel) De taal wijzigen (optioneel) Papier plaatsen Originelen plaatsen Basishandelingen Aan- en uitzetten Standbymodus en automatische standbymodus Slaap- en automatische slaapmodus De hoek van het bedieningspaneel aanpassen Weergave aanraakpaneel Kopiëren Afdrukken - Afdrukken uit applicaties Verzenden De bestemming opgeven De documentbox gebruiken Documenten in een verwisselbaar USB-geheugen afdrukken Taken annuleren/bekijken/wijzigen Resterende toner en papier controleren Scherm Snelle instellingen Optionele apparatuur Overzicht optionele apparatuur Documenttoevoer Papierinvoer Ingebouwde finisher Documentfinisher Takenscheider Sleutelteller Faxkit ii GEBRUIKERSHANDLEIDING

7 Inhoud Kit voor gegevensback-up Security-kit (USB-sleutel) PDF-upgradekit (USB-sleutel) Onderhoud Reinigen De tonercontainer en de tonerafvalbak vervangen Problemen oplossen Storingen oplossen Reageren op foutberichten Papierstoringen oplossen Appendix Invoermethode voor tekens appendix-2 Papier Appendix-6 Specificaties Appendix-7 Index Index-1 GEBRUIKERSHANDLEIDING iii

8 Waarschuwingsetiketten Er zijn ten behoeve van de veiligheid op de volgende plaatsen waarschuwingsetiketten op het apparaat aangebracht. Voorkom brand of elektrische schokken bij het verhelpen van een papierstoring of wanneer u de toner vervangt. Het aangegeven gebied bevat hoge temperaturen. Raak geen onderdelen in dit gebied aan, want er bestaat kans op brandwonden. Het aangegeven gebied bevat hoge temperaturen. Raak geen onderdelen in dit gebied aan, want er bestaat kans op brandwonden. Raak de steun van de documenttoevoer niet aan. Het gevaar bestaat dat uw vingers of voorwerpen erin bekneld raken, met letsel tot gevolg. Verbrand de toner en tonercontainer niet. Dit kan gevaarlijke vonken doen ontstaan die brandwonden kunnen veroorzaken. Etiket binnen in de printer (waarschuwing voor laserstraling) Bewegende delen binnenin. Kans op lichamelijk letsel. Raak geen bewegende delen aan. iv GEBRUIKERSHANDLEIDING

9 Voorzorgsmaatregelen bij de installatie Omgeving VOORZICHTIG Plaats het apparaat niet op of in plaatsen die niet stabiel of vlak zijn. Op dergelijke plaatsen kan het apparaat vallen. Dergelijke situaties leveren gevaar van lichamelijk letsel of beschadiging van de apparatuur op. Plaats het apparaat niet op vochtige, stoffige of vuile locaties. Wanneer er stof of vuil op de stekker is terechtgekomen, moet u deze reinigen om gevaar van brand of elektrische schokken te voorkomen. Plaats het apparaat niet in de buurt van radiatoren, kachels of andere warmtebronnen of in de buurt van ontvlambare voorwerpen om brandgevaar te voorkomen. Laat ruimte vrij, zoals hieronder wordt aangegeven, om het apparaat koel te houden en het vervangen van onderdelen en onderhoud te vergemakkelijken. Laat met name rond de achterklep voldoende ruimte vrij, zodat de lucht het apparaat gemakkelijk kan verlaten. 10 cm 40 cm 30 cm 100 cm Overige voorzorgsmaatregelen De geschikte bedrijfsomgeving voor het apparaat is: Temperatuur: 10 tot 32,5 C Relatieve luchtvochtigheid: 15 tot 80 % Een ongeschikte bedrijfsomgeving kan de beeldkwaliteit beïnvloeden. Vermijd de volgende plaatsen als installatieplaats voor het apparaat. GEBRUIKERSHANDLEIDING v

10 Vermijd plaatsen in de buurt van een venster of direct in het zonlicht. Vermijd plaatsen met trillingen. Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen. Vermijd plaatsen met directe blootstelling aan warme of koude lucht. Vermijd slecht geventileerde plaatsen. Als de vloer niet bestand is tegen zwenkwieltjes, is het mogelijk dat de vloer beschadigd is wanneer het apparaat na de installatie wordt verplaatst. Tijdens het kopiëren komen er kleine hoeveelheden ozon vrij, maar deze hoeveelheden vormen geen gezondheidsrisico. Als het apparaat echter langere tijd in een slecht geventileerde ruimte wordt gebruikt of wanneer er een zeer groot aantal kopieën wordt gemaakt, kan de reuk onaangenaam worden. Een juiste omgeving voor kopieerwerk moet goed geventileerd zijn. Stroomtoevoer/aarding van het apparaat Overige voorzorgsmaatregelen Gebruik van plastic zakken WAARSCHUWING Gebruik geen stroomtoevoer met een ander voltage dan aangegeven. Sluit niet meerdere apparaten op één stopcontact aan. Dergelijke situaties leveren gevaar van brand of elektrische schokken op. Steek de stekker stevig in het stopcontact. Als metalen voorwerpen in contact komen met de pinnen van de stekker, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken. Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact, om het gevaar van brand of elektrische schokken bij kortsluiting te voorkomen. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als een geaarde aansluiting niet mogelijk is. Sluit de stekker aan op het dichtstbijzijnde stopcontact. WAARSCHUWING Houd de plastic zakken die bij het apparaat worden gebruikt uit de buurt van kinderen. Het plastic kan aan neus en mond vast blijven zitten en verstikking veroorzaken. vi GEBRUIKERSHANDLEIDING

11 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik Waarschuwingen bij het gebruik van het apparaat WAARSCHUWING Plaats geen metalen voorwerpen of voorwerpen die water bevatten (vazen, bloempotten, kopjes, enz.) op of in de buurt van het apparaat. Dit vormt een risico voor brand of elektrische schokken mocht het water in het apparaat terechtkomen. Haal geen panelen van het apparaat, omdat er dan kans bestaat op elektrische schokken als gevolg van de hoge spanning in het apparaat. Zorg dat het netsnoer niet beschadigd raakt of breekt en probeer het niet te repareren. Plaats geen zware voorwerpen op het snoer, trek er niet onnodig aan en veroorzaak geen andere schade. Dergelijke situaties leveren gevaar van brand of elektrische schokken op. Probeer het apparaat of onderdelen ervan nooit te repareren of te demonteren, omdat er dan gevaar van brand, elektrische schokken of blootstelling aan laserstraling bestaat. Als de laserstraal buiten het apparaat komt, kan deze blindheid veroorzaken. Als het apparaat uitzonderlijk heet wordt, als er rook uit het apparaat komt, als er een vreemde geur ontsnapt of als er zich een andere ongewone situatie voordoet, bestaat er gevaar van brand of een elektrische schok. Zet de hoofdstroomschakelaar onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw servicevertegenwoordiger. Als er schadelijke zaken (paperclips, water, andere vloeistoffen, enz.) in het apparaat terechtkomen, moet u onmiddellijk de hoofdstroomschakelaar uitzetten. Vervolgens moet u direct de stekker uit het stopcontact halen, om gevaar van brand of elektrische schokken te voorkomen. Neem hierna contact op met uw servicevertegenwoordiger. Zorg ervoor dat u de stekker niet met natte handen in het stopcontact steekt of eruit haalt, omdat er dan gevaar van elektrische schokken bestaat. Neem altijd contact op met uw servicevertegenwoordiger voor onderhoud of reparatie van interne onderdelen. GEBRUIKERSHANDLEIDING vii

12 VOORZICHTIG Trek niet aan het netsnoer wanneer u het uit het stopcontact haalt. Als u aan het netsnoer trekt, kunnen de draden breken en bestaat er gevaar van brand of elektrische schokken. (Pak altijd de stekker vast wanneer u het netsnoer uit het stopcontact wilt trekken.) Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat verplaatst. Als het netsnoer beschadigd raakt, bestaat er gevaar van brand of elektrische schokken. Houd het apparaat altijd alleen vast bij de daarvoor bestemde plaatsen wanneer u het optilt of verplaatst. Haal om veiligheidsredenen altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat reinigt. Overige voorzorgsmaatregelen Als zich in het apparaat stof ophoopt, bestaat er gevaar van brand of andere problemen. Het wordt daarom aanbevolen uw servicevertegenwoordiger te raadplegen voor het reinigen van interne onderdelen. Dit is met name effectief als u dit laat doen voorafgaande aan een periode van hoge luchtvochtigheid. Raadpleeg uw servicevertegenwoordiger met betrekking tot de kosten voor het reinigen van de interne onderdelen van het apparaat. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat en veroorzaak geen andere schade aan het apparaat. Open tijdens het kopiëren de voorklep niet, schakel de hoofdstroomschakelaar niet uit en trek de stekker niet uit het stopcontact. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger wanneer het apparaat moet worden opgetild of verplaatst. Raak geen elektrische onderdelen zoals connectoren of printplaten aan. Deze kunnen beschadigd raken door statische elektriciteit. Probeer geen handelingen te verrichten die niet in deze handleiding zijn beschreven. Kijk niet rechtstreeks in het licht van de scanlamp. Dit kan vermoeidheid of pijn aan uw ogen veroorzaken. Dit apparaat is uitgerust met een HDD (harde schijf). Probeer het apparaat niet te verplaatsen wanneer de stroom nog is ingeschakeld. Aangezien schokken of trillingen als gevolg hiervan schade aan de harde schijf viii GEBRUIKERSHANDLEIDING

13 kunnen veroorzaken, moet u ervoor zorgen dat u de stroom uitschakelt voordat u het apparaat probeert te verplaatsen. Als zich een probleem voordoet met de HDD (harde schijf) van het apparaat, kunnen opgeslagen gegevens verloren gaan. Het wordt aanbevolen een reservekopie te maken van belangrijke gegevens op een pc of andere media. Zorg er ook voor originelen van belangrijke documenten afzonderlijk te bewaren. Als u de optionele kit voor gegevensback-up gebruikt, kunnen ontvangen faxgegevens op de HDD hierop worden opgeslagen om gegevensverlies te voorkomen. Waarschuwingen bij de omgang met verbruiksartikelen VOORZICHTIG De tonercontainer en de tonerafvalbak mogen niet worden verbrand. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken. Houd de tonercontainer en de tonerafvalbak buiten het bereik van kinderen. Als er onverhoopt toner uit de tonercontainer of de tonerafvalbak wordt gemorst, moet u inademing of inname van toner voorkomen, evenals contact met de ogen en de huid. Als u onverhoeds toner inademt, gaat u naar een plaats met frisse lucht en gorgelt u met veel water. Neem bij opkomende hoest contact op met een arts. Als u toner binnenkrijgt, spoelt u uw mond met water en drinkt u 1 of 2 glazen water om de inhoud van uw maag te verdunnen. Neem indien nodig contact op met een arts. Als u toner in uw ogen krijgt, spoelt u ze grondig met water. Als de ogen gevoelig blijven, neemt u contact op met een arts. Als u toner op de huid krijgt, wast u uw huid met water en zeep. De tonercontainer en de tonerafvalbak mogen niet worden opengemaakt of vernietigd. Als de optionele faxkit is geïnstalleerd en de hoofdstroomschakelaar is uitgeschakeld, kunnen er geen faxen worden verzonden of ontvangen. Zet de hoofdstroomschakelaar niet uit, maar druk op de Power-toets van het bedieningspaneel om het apparaat in de slaapmodus te zetten. GEBRUIKERSHANDLEIDING ix

14 Overige voorzorgsmaatregelen Overhandig de lege tonercontainer en de tonerafvalbak aan uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainer en tonerafvalbak worden gerecycled of verwijderd in overeenstemming met de wetgeving terzake. Bewaar het apparaat op een plaats die niet is blootgesteld aan direct zonlicht. Bewaar het apparaat op een plaats waar de temperatuur niet hoger wordt dan 40ºC en waar zich geen sterke schommelingen in temperatuur of vochtigheid voordoen. Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u het papier uit de cassette en de multifunctionele (MF) lade, legt u dit terug in de oorspronkelijke verpakking en sluit u deze weer. x GEBRUIKERSHANDLEIDING

15 Veiligheid van de laserstraal Laserstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam. Om deze reden is de laserstraal in het apparaat hermetisch afgesloten binnen een beschermende behuizing en achter een externe afdekking. Bij normale bediening van het product door de gebruiker kan er geen straling uit het apparaat ontsnappen. Dit apparaat wordt geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1 volgens IEC Voorzichtig: Het uitvoeren van andere procedures dan in deze handleiding beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Deze etiketten zijn aangebracht op de laserscaneenheid in het apparaat en bevinden zich niet op een plaats die toegankelijk is voor de gebruiker. Het onderstaande etiket bevindt zich aan de rechterkant van het apparaat. GEBRUIKERSHANDLEIDING xi

16 Veiligheidsinstructies met betrekking tot het afsluiten van de stroomtoevoer Voorzichtig: De stekker is het belangrijkste onderdeel voor het afsluiten van de stroomtoevoer! Andere schakelaars op de apparatuur zijn slechts functionele schakelaars en zijn niet geschikt om de apparatuur van de stroomtoevoer los te koppelen. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET 2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC en 1995/5/EC Wij verklaren op basis van onze eigen verantwoordelijkheid dat het product waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming is met de volgende specificaties. EN55024 EN55022 Klasse B EN EN EN EN EN EN Radiofrequentiezender Radio-identificatietechnologie Dit apparaat bevat een verzendmodule. Wij, de fabrikant, verklaren hierbij dat deze apparatuur in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. In sommige landen is de radio-identificatietechnologie die bij deze apparatuur wordt gebruikt om de tonercontainer te identificeren onderhevig aan autorisatie. Het gebruik van deze apparatuur kan als gevolg hiervan beperkt zijn. xii GEBRUIKERSHANDLEIDING

17 Wettelijke beperkingen betreffende kopiëren/scannen Het kan verboden zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren/scannen zonder de toestemming van de houder van het auteursrecht. Het is in elk geval verboden om binnen- of buitenlandse valuta te kopiëren/scannen. Plaatselijke wetten en bepalingen kunnen mogelijk het kopiëren/ scannen van ander materiaal dan hierboven is vermeld verbieden of beperken. GEBRUIKERSHANDLEIDING xiii

18 Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie Lees deze informatie voor u het apparaat in gebruik neemt. Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende onderwerpen. Wettelijke kennisgevingen...xv Wat betreft handelsnamen... xvi Energiebesparingsfunctie... xxi Automatische dubbelzijdige kopieerfunctie... xxi Gerecycled papier... xxi Energy Star-programma (ENERGY STAR )... xxi Over deze gebruikershandleiding... xxii xiv GEBRUIKERSHANDLEIDING

19 Wettelijke kennisgevingen Het kopiëren of op een andere manier reproduceren van de gehele handleiding of een deel daarvan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kyocera Mita Corporation is verboden. GEBRUIKERSHANDLEIDING xv

20 Wat betreft handelsnamen KPDL is een handelsmerk van Kyocera Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT en Internet Explorer zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Windows Me, Windows XP en Windows Vista zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. PCL is een handelsmerk van Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated. Ethernet is een gedeponeerd handelsmerk van Xerox Corporation. Novell en NetWare zijn gedeponeerde handelsmerken van Novell, Inc. Centronics is een handelsmerk van Centronics Data Computer Corporation. IBM en IBM PC/AT zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation. Power PC is een handelsmerk van IBM in de Verenigde Staten en/of in andere landen. AppleTalk is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. CompactFlash en CF zijn handelsmerken van SanDisk, Inc. PC-PR201/65A is een product van NEC Corporation. VP-1000 is een product van Seiko Epson Corporation. Dit apparaat is ontwikkeld met behulp van het ingebouwde real-time besturingssysteem Tornado van Wind River Systems, Inc. PCL6, een opdrachtentaal van HP LaserJet geëmuleerd door dit apparaat, gebruikt het compatibele systeem PeerlessPrintXL, ontwikkeld door Peerless Systems Corporation. PeerlessPrintXL is een handelsmerk van Peerless Systems Corporation (2381 Rosecrans Ave. ElSegundo, CA 90245, V.S.). TrueType is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. DFHSGOTHIC-W5 en DFHSMINCHO-W3 zijn Heisei-lettertypen. Kyocera Mita Corporation gebruikt deze lettertypen onder overeenkomsten met de Japanese Standards Association. Elke vorm van reproductie van deze lettertypen zonder voorafgaande toestemming van Kyocera Mita Corporation is verboden. Heisei-lettertypen zijn ontwikkeld door werkgroepen in samenwerking met de Japanese Standards Association. Reproductie van deze lettertypen zonder toestemming is verboden. TypeBankG-B, TypeBankM-M en Typebank-OCR zijn handelsmerken van TypeBank. Alle Europese lettertypen die in dit apparaat zijn geïnstalleerd, worden gebruikt onder licentieovereenkomst met Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino en Times zijn gedeponeerde handelsmerken van Linotype-Hell AG. xvi GEBRUIKERSHANDLEIDING

21 ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery en ITC ZapfDingbats zijn gedeponeerde handelsmerken van International Type-face Corporation. UFST MicroType lettertypen van Monotype Imaging Inc. zijn geïnstalleerd in dit apparaat. Dit apparaat bevat de NF-module ontwikkeld door ACCESS Co., Ltd. Dit apparaat bevat software met modules die zijn ontwikkeld door de Independent JPEG Group. Alle overige merk- en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve bedrijven. De symbolen en worden niet gebruikt in deze gebruikershandleiding. GPL Open SSLeay-licentie Bepaalde firmware van dit apparaat maakt ten dele gebruik van de GPLtoepassingscodes ( Ga naar voor meer informatie over het beschikbaar maken van de GPL-toepassingscodes. Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ( 4 The names OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called OpenSSL nor may OpenSSL appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ( THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE GEBRUIKERSHANDLEIDING xvii

22 Oorspronkelijke SSLeay-licentie IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word cryptographic can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). xviii GEBRUIKERSHANDLEIDING

23 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. GEBRUIKERSHANDLEIDING xix

24 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imagingpublished specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xx GEBRUIKERSHANDLEIDING

25 Energiebesparingsfunctie Standbymodus Slaapmodus Automatische dubbelzijdige kopieerfunctie Gerecycled papier Energy Star-programma (ENERGY STAR ) Het apparaat is uitgerust met een standbymodus, waarbij het energieverbruik wordt beperkt na het verstrijken van een bepaalde tijdsperiode sinds het apparaat het laatst werd gebruikt, en met een slaapmodus, waarbij de printer- en faxfuncties in een wachtstand komen te staan, maar het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt wanneer er gedurende een bepaalde tijdsperiode geen activiteiten hebben plaatsgevonden op het apparaat. Het apparaat schakelt de standbymodus automatisch in wanneer er 9 minuten zijn verstreken sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt. De tijdsperiode waarin er geen activiteiten mogen plaatsvinden voordat de standbymodus wordt geactiveerd, kan worden verlengd. Raadpleeg Standbymodus en automatische standbymodus op pagina 3-4 voor meer informatie. Het apparaat schakelt de slaapmodus automatisch in wanneer er 29 minuten zijn verstreken sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt. De tijdsperiode waarin er geen activiteiten mogen plaatsvinden voordat de slaapmodus wordt geactiveerd, kan worden verlengd. Raadpleeg Slaapen automatische slaapmodus op pagina 3-5 voor meer informatie. Dit apparaat beschikt over dubbelzijdig kopiëren als standaardfunctie. Als u bijvoorbeeld twee enkelzijdige originelen als dubbelzijdige kopie op één vel papier kopieert, kunt u de hoeveelheid gebruikt papier beperken. Raadpleeg Duplexkopiëren op pagina 3-17 voor meer informatie. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van gerecycled papier om de belasting van het milieu te verminderen. Uw verkoop- of servicevertegenwoordiger kan informatie geven over aanbevolen papiersoorten. Wij hebben als bedrijf dat deelneemt aan het internationale Energy Starprogramma vastgesteld dat dit apparaat voldoet aan de standaarden zoals bepaald in het internationale Energy Star-programma. GEBRUIKERSHANDLEIDING xxi

26 Over deze gebruikershandleiding Deze gebruikershandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 1 - Onderdeelnamen Beschrijft de onderdelen van het apparaat en de toetsen op het bedieningspaneel. Hoofdstuk 2 - Voorbereiding voor het gebruik Bevat uitleg over het toevoegen van papier, het plaatsen van originelen, het aansluiten van het apparaat en de benodigde configuraties voor het eerste gebruik. Hoofdstuk 3 - Basishandelingen Beschrijft de basisprocedures voor kopiëren, afdrukken en scannen. Hoofdstuk 4 - Optionele apparatuur Introduceert de handige optionele apparatuur die voor dit apparaat beschikbaar is. Hoofdstuk 5 - Onderhoud Beschrijft het reinigen van het apparaat en het vervangen van de toner. Hoofdstuk 6 - Problemen oplossen Bevat uitleg over het verwerken van foutberichten, papierstoringen en andere problemen. Appendix Bevat uitleg over het invoeren van tekens en een overzicht van de specificaties. xxii GEBRUIKERSHANDLEIDING

27 Conventies in deze handleiding De volgende conventies worden gebruikt, afhankelijk van de aard van de beschrijving. Conventie Beschrijving Voorbeeld Vet [Normaal] Cursief Opmerking Belangrijk Voorzichtig Geeft toetsen op het bedieningspaneel of het computerscherm aan. Geeft de toetsen op het aanraakscherm aan. Geeft een boodschap weer die op het aanraakpaneel wordt weergegeven. Gebruikt om belangrijke woorden of zinnen of verwijzingen naar extra informatie te benadrukken. Geeft extra informatie of handelingen ter referentie aan. Geeft verplichte of verboden items aan om problemen te voorkomen. Geeft aan wat u moet doen om lichamelijk letsel of mechanische beschadiging te voorkomen en hoe u hiermee moet omgaan. Druk op de Start-toets. Druk op [OK]. Gereed voor kopiëren wordt weergegeven. Raadpleeg voor meer informatie Slaapen Automatische slaapmodus op pagina 3-4. OPMERKING: BELANGRIJK: VOORZICHTIG: GEBRUIKERSHANDLEIDING xxiii

28 Beschrijving van de gebruiksprocedures In deze gebruikershandleiding is de continue bediening van de toetsen op het aanraakpaneel als volgt: Procedure Druk op [Kopiëren]. Druk op [Volgende] van Snelle instellingen. Druk tweemaal op [ ]. Druk op [Wijzigen] van Origineel beeld. Beschrijving in deze gebruikershandleiding Druk op [Kopiëren], [Volgende] van Snelle instellingen, tweemaal op [ ], en vervolgens op [Wijzigen] van Origineel beeld. xxiv GEBRUIKERSHANDLEIDING

29 Originelen en papierformaten In deze paragraaf wordt de in deze handleiding gebruikte notatie uitgelegd, wanneer naar origineelformaten of papierformaten wordt verwezen. Bij A4, B5 en Letter, die zowel horizontaal (staand) als verticaal (liggend) kunnen worden gebruikt, wordt de horizontale richting met een extra letter R aangegeven om de richting van het origineel/papier aan te geven. Plaatsingsrichting Aangegeven formaat * Verticale richting A4, B5, A5, B6, B B A6, 16K, Letter, Statement A A Origineel Papier Bij het origineel/papier is afmeting A langer dan B. Horizontale richting A B A B A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16K- R, Letter-R, Statement-R Origineel Papier Bij het origineel/papier is afmeting A korter dan B. * Het formaat van het origineel/papier dat kan worden gebruikt, is afhankelijk van de functie en de invoerlade. Raadpleeg de pagina over die functie of invoerlade voor meer informatie. GEBRUIKERSHANDLEIDING xxv

30 Pictogrammen op het aanraakpaneel De originelen en de plaatsingsrichting worden op het aanraakscherm aangegeven met de volgende pictogrammen. Plaatsingsrichting Originelen Papier Verticale richting Horizontale richting xxvi GEBRUIKERSHANDLEIDING

31 1 Onderdeelnamen In dit hoofdstuk worden onderdelen van het apparaat en de toetsen op het bedieningspaneel beschreven. Apparaat Bedieningspaneel GEBRUIKERSHANDLEIDING 1-1

32 Onderdeelnamen Apparaat Origineelklep (optioneel) 2 Glasplaat 3 Aanduidingsplaten origineelformaat 4 Het foutlampje... knippert wanneer een fout optreedt en een taak wordt afgebroken 5 Het ontvangstlampje... knippert tijdens het ontvangen van gegevens 6 Linkerklep 1 7 Hendel linkerklep 1 8 Linkerklep 2 9 Houder voor paperclips 10 Bedieningspaneel 11 Cassette 1 12 Cassette GEBRUIKERSHANDLEIDING

33 Onderdeelnamen Tonercontainer 14 Stopper tonercontainer 15 Reinigingsstaaf 16 Tonerafvalbak 17 Reinigingsborstel 18 Groene knop (A1) 19 Papierinvoereenheid (A2) 20 Klep papierinvoereenheid (A3) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1-3

34 Onderdeelnamen USB-geheugensleuf (A1) 22 Bovenste opvangbak 23 Voorklep 24 Instelmechanisme voor papierbreedte 25 Papierlengtegeleider 26 Handvatten 27 Uitvoerstopper 28 Papierbreedtegeleiders 29 Hoofdschakelaar 30 Multifunctionele (MF) lade 31 Geheugenkaartklep 32 USB-poort 33 Netwerkpoort 34 Geheugenkaartsleuf 35 Optionele interfacesleuf (OPT1) 36 Optionele interfacesleuf (OPT2) 1-4 GEBRUIKERSHANDLEIDING

35 Onderdeelnamen Bedieningspaneel Gereed voor kopiëren. Beeld kopiëren Exemplaren Onderbr Origineel instellen. Origineel Zoomen Papier Voorbeeld Auto Normaal 0 A4 Normaal Zoomen Dichtheid Papier - selectie 1-zijdig Tekst+foto Sorteren >>1-zijdig Duplex Origineel Samenv./ beeld verschuiven Snelle Orig./ papier / Beeldkwaliteit instellingen Indelen/bewerken Geavanceerde instellingen voltooien Status 10/10/ : Toets en lampje System Menu (systeemmenu) 2 Toets en lampje Counter (teller) 3 Het lampje Print (afdrukken)... knippert tijdens het afdrukken 4 Het lampje Send (verzenden)... knippert tijdens het verzenden van gegevens 5 Het lampje Receive (ontvangen)... knippert tijdens het ontvangen van gegevens 6 Het lampje Memory (geheugen) knippert wanneer het apparaat de harde schijf, het faxgeheugen, de kit voor gegevensback-up (optioneel) of het USB-geheugen (algemeen gebruik) gebruikt 7 Het lampje Error (fout)... knippert wanneer een fout optreedt en een taak wordt afgebroken 8 Toets en lampje Help 9 Toets en lampje Logout (afmelden) 10 Toets en lampje Energy Saver (energiespaarmodus) 11 Toets Power (aan/uit) 12 Hoofdvoedingslampje 13 Toets en lampje Status/Job Cancel (status/taak annuleren) 14 Toets en lampje Program (programma) 15 Toets Application (toepassing) 16 Toets en lampje Accessibility Display (weergave toegankelijkheid) 17 Toets en lampje Document Box (documentbox) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1-5

36 Onderdeelnamen 18 Toets en lampje Send (verzenden) 19 Toets en lampje Copy (kopiëren) 20 Toets Clear (wissen) 21 Cijfertoetsen 22 Toets en lampje Start (starten) 23 Toets Stop (stoppen) 24 Toets Reset (resetten) 1-6 GEBRUIKERSHANDLEIDING

37 2 Voorbereiding voor het gebruik Dit hoofdstuk bevat uitleg over de voorbereidingen die u moet treffen voor u het apparaat voor de eerste maal gebruikt. Daarnaast beschrijft het de procedures voor het plaatsen van papier en originelen. De verbindingsmethode bepalen en de kabels voorbereiden Kabels aansluiten Datum en tijd instellen Een netwerk configureren (LAN-aansluiting) COMMAND CENTER openen (instellingen voor netwerk en verzending) TCP/IP-instellingen verzenden Gebruikersaanmeldingbeheer Software installeren Standaardscherm selecteren (optioneel) De taal wijzigen (optioneel) Papier plaatsen Originelen plaatsen GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-1

38 Voorbereiding voor het gebruik Bijgeleverde onderdelen controleren Controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd. Gebruikershandleiding (deze handleiding) Advanced Operation Guide Cd-rom (Product Library) Cd-rom (TWAIN-compatibele applicatie) Documenten op de meegeleverde cd-rom Documenten De meegeleverde cd-rom (Product Library) bevat de volgende documenten. Raadpleeg ze wanneer nodig. KX Printer Driver Operation Guide Network FAX Driver Operation Guide COMMAND CENTER Operation Guide KM-NET for Clients Operation Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference 2-2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

39 Voorbereiding voor het gebruik De verbindingsmethode bepalen en de kabels voorbereiden Aansluitvoorbeeld Controleer de methode om het apparaat met een pc of een netwerk te verbinden en zorg dat u de noodzakelijke kabels bij de hand hebt. 2 Bepaal de methode om het apparaat met een pc of een netwerk te verbinden aan de hand van onderstaande afbeelding. Verbind een scanner via een netwerkkabel (100Base-TX of 10Base-T) met uw pc-netwerk. Pc van de beheerder Afdrukken COMMAND CENTER Netwerkinstellingen, Standaardinstellingen scanner, Registratie gebruiker en bestemming MFP Netwerk verzenden Verzendt de afbeeldingsgegevens van gescande originelen naar de gewenste ontvanger als een bestand bij een bericht. Netwerk SMB verzenden USB Netwerk Slaat de gescande afbeelding als een gegevensbestand op uw pc op. Netwerkfax (optioneel) Netwerk Netwerk FTP verzenden Verzendt de gescande afbeelding als een gegevensbestand op de FTP. FAX (optioneel) FAX Netwerk Netwerk TWAIN-scannen WIA-scannen TWAIN en WIA zijn gestandaardiseerde interfaces voor communicatie tussen softwaretoepassingen en beeldopnameapparatuur. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-3

40 Voorbereiding voor het gebruik De vereiste kabels voorbereiden De volgende interfaces zijn beschikbaar om het apparaat met een pc te verbinden. Bereid de nodige kabels voor afhankelijk van de gebruikte interface. Standaardinterfaces Functie Interface Vereiste kabel Printer/scanner /netwerkfax* Netwerkaansluiting LAN (10Base-T of 100Base-TX, beschermd) Printer USB-aansluiting Met USB 2.0 compatibele kabel (ondersteuning van Hi-Speed USB, max. 5,0 m, beschermd) * Functie beschikbaar bij gebruik optionele faxkit. Raadpleeg de Fax Kit Operation Guide voor meer informatie over de netwerkfaxfunctie. 2-4 GEBRUIKERSHANDLEIDING

41 Voorbereiding voor het gebruik Kabels aansluiten De LAN-kabel aansluiten (optioneel) Volg onderstaande stappen om een LAN-kabel op het apparaat aan te sluiten. 2 1 Als het apparaat ingeschakeld is, drukt u eerst via het bedieningspaneel op de Power-toets. Controleer dat het Power-lampje en het geheugenlampje niet meer branden. Zet vervolgens de hoofdschakelaar uit. Controleer dat de lampjes niet meer branden. 2 Sluit de LAN-kabel aan op de netwerkaansluiting, die zich op de rechterzijde van het apparaat bevindt. 3 Sluit het andere eind van de kabel aan op de hub. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-5

42 Voorbereiding voor het gebruik USB-kabel aansluiten 4 Configureer het netwerk. Raadpleeg Een netwerk configureren (LANaansluiting) op pagina 2-10 voor meer informatie. Volg onderstaande stappen om een USB-kabel op het apparaat aan te sluiten. 1 Als het apparaat ingeschakeld is, drukt u eerst via het bedieningspaneel op de Power-toets. Controleer dat het Power-lampje en het geheugenlampje niet meer branden. Zet vervolgens de hoofdschakelaar uit. Controleer dat de lampjes niet meer branden. 2 Sluit de USB-kabel aan op de juiste aansluiting, die zich op de rechterzijde van het apparaat bevindt. 3 Sluit het andere eind van de kabel aan op de pc. 2-6 GEBRUIKERSHANDLEIDING

43 Voorbereiding voor het gebruik De stroomkabel aansluiten Sluit het ene eind van de meegeleverde stroomkabel aan op het apparaat en steek het andere eind in een stopcontact. BELANGRIJK: Gebruik uitsluitend de stroomkabel die bij het apparaat wordt geleverd. 2 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-7

44 Voorbereiding voor het gebruik Datum en tijd instellen Volg onderstaande stappen om de lokale datum en tijd op de plaats van installatie in te stellen. Wanneer u een verzendt met de verzendfunctie, zullen de hier ingestelde datum en de tijd aan de kop van het bericht worden toegevoegd. Stel de datum, de tijd en het tijdsverschil met GMT in van de regio waar de machine wordt gebruikt. OPMERKING: Stel het tijdsverschil in voor u de datum en de tijd instelt. 1 Zet de hoofdschakelaar op aan. 2 Druk op de System Menutoets. 3 Druk op [ ], [Datum/timer] en vervolgens op [Wijzigen] van Tijdzone. 4 Selecteer de regio en druk op [OK]. Datum/timer - Tijdzone De tijdzone instellen. De plaats het dichtst bij u in de buurt selecteren. De tijdzone instellen. -12:00 Eniwetok -11:00 Midway Is -10:00 Hawaii -09:00 Alaska 1/13-08:00 Pfic Time -07:00 Arizona Annuleren OK Status 10/10/ :10 OPMERKING: Druk op [ ] of [ ] om de volgende regio weer te geven. 5 Druk op [Wijzigen] van Datum/tijd. 2-8 GEBRUIKERSHANDLEIDING

45 Voorbereiding voor het gebruik 6 Druk op [Uit] of [Aan] van Zomertijd. Datum/timer - Datum/tijd De datum en tijd instellen J M D U M S Zomertijd Uit Aan Annuleren OK Status 10/10/ :10 7 Stel de datum en de tijd in. Druk op [+] of [ ] bij elke instelling. Datum/timer - Datum/tijd De datum en tijd instellen J M D U M S Zomertijd Uit Aan Annuleren OK Status 10/10/ :10 OPMERKING: De instellingen zijn Jaar (J), Maand (M), Dag (D), Uur (U), Minuut (M) en Seconde (S). 8 Druk op [OK]. 9 Druk herhaaldelijk op [Terug nr boven] om terug te keren naar het standaardscherm van System Menu. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-9

46 Voorbereiding voor het gebruik Een netwerk configureren (LAN-aansluiting) Het apparaat wordt geleverd met een netwerkaansluiting en ondersteunt elk protocol van TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI en AppleTalk. Hierdoor zijn netwerkafdrukken op uiteenlopende platformen zoals Windows, Macintosh, UNIX en NetWare mogelijk. TCP/IP instellen (met een vast IP-adres) Volg onderstaande stappen om TCP/IP in te stellen wanneer een vast IPadres wordt gebruikt. Zorg dat een IP-adres beschikbaar is door uw netwerkbeheerder te vragen dit vooraf te verkrijgen. 1 Druk op de System Menutoets. 2 Druk op [Systeem], [Volgende] van Netwerk en vervolgens op [Wijzigen] van TCP/IP. 3 Druk op [Aan] van TCP/IP. Systeem - TCP/IP TCP/IP gebruiken. Uit DHCP Aan Aan Uit IP-adres Subnetmasker Standaard - gateway Annuleren OK Status 10/10/ :10 4 Druk op [Uit] van DHCP. 5 Druk op [IP-adres] en voer het IP-adres met de cijfertoetsen in. Systeem - TCP/IP TCP/IP gebruiken. Uit DHCP Aan Aan Uit IP-adres Subnetmasker Standaard - gateway Annuleren OK Status 10/10/ : GEBRUIKERSHANDLEIDING

47 Voorbereiding voor het gebruik 6 Druk op [Subnetmasker]en voer het adres met de cijfertoetsen in. 7 Druk op [Standaardgateway]en voer het adres met de cijfertoetsen in. 8 Controleer dat alle adressen correct zijn ingegeven en druk op [OK]. 2 TCP/IP instellen (met DHCP) 9 Druk op de Power-toets. Controleer of de toets en het lampje van Power en het geheugenlampje zijn uitgegaan, en schakel vervolgens de hoofdschakelaar uit en weer aan. Volg onderstaande stappen om TCP/IP in te stellen wanneer een DHCPserver beschikbaar is. 1 Druk op de System Menutoets. 2 Druk op [Systeem], [Volgende] van Netwerk en vervolgens op [Wijzigen] van TCP/IP. 3 Druk op [Aan] van TCP/IP en op [Aan] van DHCP. Systeem - TCP/IP TCP/IP gebruiken. Uit DHCP Aan Aan Uit IP-adres Subnetmasker Standaard - gateway Annuleren OK Status 10/10/ :10 4 Druk op [OK]. 5 Druk op de Power-toets. Controleer of de toets en het lampje van Power en het geheugenlampje zijn uitgegaan, en schakel vervolgens de hoofdschakelaar uit en weer aan. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-11

48 Voorbereiding voor het gebruik COMMAND CENTER openen (instellingen voor netwerk en verzending) COMMAND CENTER is een hulpmiddel dat wordt gebruikt voor taken als het controleren van de bedrijfsstatus van het apparaat en het wijzigen van de instellingen voor beveiliging, netwerkafdrukken, verzending en geavanceerde netwerkfuncties. OPMERKING: Hieronder is de informatie over de faxinstellingen weggelaten. Raadpleeg de Fax Kit Operation Guide voor meer informatie over de faxfunctie. Volg onderstaande procedure om COMMAND CENTER te openen. 1 Start uw internetbrowser. 2 Voer het IP-adres van het apparaat in in de adres- of locatiebalk. Bv. De internetpagina geeft basisinformatie over het apparaat en COMMAND CENTER weer, evenals hun huidige status. 3 Selecteer een categorie in de navigatiebalk links op het scherm. De waarden moeten voor elke categorie afzonderlijk worden ingesteld. Als beperkingen zijn ingesteld voor COMMAND CENTER, moet u de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord invoeren om andere pagina's dan de startpagina te openen GEBRUIKERSHANDLEIDING

49 Voorbereiding voor het gebruik TCP/IP-instellingen Op deze pagina geeft u de instellingen op die nodig zijn voor netwerkafdrukken en het verzenden van . Volg onderstaande procedure om TCP/IP-instellingen op te geven. 2 1 Klik op Geavanceerd -> Protocols -> TCP/IP -> Algemeen. 2 Voer in elk veld de juiste instellingen in. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-13

50 Voorbereiding voor het gebruik Hieronder worden de instellingen beschreven die moeten worden opgegeven in het scherm met TCP/IP-instellingen. Item Hostnaam IP-adres Subnetmasker Standaard gateway DHCP/BOOTP RARP DNS-server (primair, secundair) Domeinnaam WINS-server (primair, secundair) Omvangs-ID Controle FTP-status Beschrijving De naam van het apparaatsysteem in het netwerk. Deze naam wordt ook gebruikt als NetBEUI-printernaam en SNMP sysname-object. Het Internet Protocol-adres dat aan het apparaatsysteem wordt toegewezen in het netwerk. Het formaat van het IP-adres is een reeks getallen van vier bytes (32-bit), van elkaar gescheiden door punten, bv Het geconfigureerde subnetmasker van het apparaatsysteem in het netwerk. Als het apparaatsysteem niet automatisch een bruikbare standaardwaarde toewijst en het eerste getal van het IP-adres 192 t.e.m. 254 is, moet worden gebruikt als subnetmasker. Het IP-adres van de gatewayrouter voor het lokale netwerk. De manier waarop het apparaat zijn IP-configuratie verkrijgt: DHCP/BOOTP: automatische configuratie via een BOOTP-server of een DHCP-server. Automatische configuratie met het Reverse Address Resolution Protocol. Het IP-adres van de primaire en secundaire domeinnaamsysteemservers (DNS). Het domeinnaamsysteem (DNS) waartoe het apparaat behoort, bijvoorbeeld abcdnet.com. Deze naam mag niet de hostnaam van het apparaat bevatten. Het IP-adres van de primaire en secundaire Windows Internet Name Serviceservers (WINS). Hier wordt het bereik van IP-adressen bepaald dat een Windows-server kan toewijzen of leasen aan een netwerkonderdeel dat hierom verzoekt. Een DHCPserver verwerkt de zoekaanvragen van het apparaatsysteem en stuurt een IPadres terug. De DHCP-server kan zo worden ingesteld dat hij een IP-adres toewijst voor een beperkte tijd (een tijdelijke lease) of voor een onbeperkte tijd (een onbeperkte lease). Hij kan ook zo worden geconfigureerd dat een permanent adres wordt voorbehouden voor het apparaatsysteem. Hiermee wordt de FTP-statuscontrole in- of uitgeschakeld. 3 Klik op Verzenden. 4 Wanneer de instellingen zijn voltooid, moet het apparaat opnieuw worden gestart om de instellingen op te slaan GEBRUIKERSHANDLEIDING

51 Voorbereiding voor het gebruik verzenden Het opgeven van de SMTP-instellingen maakt het mogelijk afbeeldingen die op dit apparaat zijn opgeslagen te verzenden als bijlagen. Deze functie kan alleen worden gebruikt als het apparaat is verbonden met een mailserver die het SMTP-protocol gebruikt. 2 Controleer het volgende voordat u afbeeldingen op dit apparaat verzendt als bijlagen: De netwerkomgeving die wordt gebruikt om met dit apparaat verbinding te maken met de mailserver Een permanente verbinding via een LAN wordt aanbevolen. SMTP-instellingen Gebruik COMMAND CENTER om het IP-adres en de hostnaam van de SMTP-server te registreren. Als beperkingen zijn ingesteld met betrekking tot de grootte van e- mailberichten, is het verzenden van grote berichten misschien niet mogelijk. Volg onderstaande procedure om SMTP-instellingen op te geven. 1 Klik op Geavanceerd -> SMTP -> Algemeen. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-15

52 Voorbereiding voor het gebruik 2 Voer in elk veld de juiste instellingen in. Hieronder worden de instellingen beschreven die moeten worden opgegeven in het scherm met SMTP-instellingen. Item SMTP-protocol Beschrijving Hiermee wordt het SMTP-protocol in- of uitgeschakeld. Het protocol moet worden ingeschakeld om de functie te gebruiken. SMTP-poortnummer Stel het SMTP-poortnummer in of gebruik de standaard SMTP-poort 25. SMTP-servernaam Time-out SMTP-server Verificatieprotocol Verifiëren als Aanmeldingsgebruike rsnaam Wachtwoord aanmelding POP voor SMTPtimeout Testen Voer het IP-adres of de naam van de SMTP-server in. De naam en het IP-adres van de SMTP-server mogen maximaal 62 tekens lang zijn. Als u de naam invoert, moet ook een DNS-serveradres worden geconfigureerd. Het DNSserveradres kan worden ingevoerd op het tabblad TCP/IP Algemeen. Voer de standaard time-outtijd voor de server in in seconden. Hiermee wordt het SMTP-verificatieprotocol in- of uitgeschakeld of wordt POP voor SMTP ingesteld als protocol. De SMTP-verificatie ondersteunt Microsoft Exchange Voor de verificatie hebt u de keuze uit drie POP3-accounts of u kunt een andere account kiezen. Wanneer Overige wordt geselecteerd bij Verifiëren als, wordt de aanmeldingsgebruikersnaam die u hier instelt gebruikt voor de SMTP-verificatie. De aanmeldingsgebruikersnaam mag maximaal 62 tekens lang zijn. Wanneer Overige wordt geselecteerd bij Verifiëren als, wordt het wachtwoord dat u hier instelt gebruikt voor de verificatie. Het wachtwoord voor aanmelding mag maximaal 62 tekens lang zijn. Voer hier de time-out (in seconden) in als u POP voor SMTP kiest als verificatieprotocol. Hiermee test u of de SMTP-verbinding met succes tot stand kan worden gebracht GEBRUIKERSHANDLEIDING

53 Voorbereiding voor het gebruik Item Groottebeperking e- mail Adres afzender Handtekening Domeinbeperking Voer de maximumgrootte van te verzenden berichten in in kilobytes. Wanneer de waarde 0 is, wordt de groottebeperking voor uitgeschakeld. Voer het adres in van de persoon die verantwoordelijk is voor het scannersysteem, bijvoorbeeld de apparaatbeheerder. Dit zorgt ervoor dat een antwoord of een afleveringsfoutrapport naar een persoon wordt gestuurd in plaats van naar het apparaat. Het adres van de afzender moet correct worden ingevoerd voor SMTP-verificatie. Het adres van de afzender mag maximaal 126 tekens lang zijn. Voer de handtekening in. De handtekening is vrije tekst die wordt weergegeven aan het einde van het bericht. Ze wordt vaak gebruikt om het apparaat verder te identificeren. De handtekening mag maximaal 126 tekens lang zijn. 3 Klik op Verzenden. Beschrijving Voer de domeinnamen in die kunnen worden toegestaan of geweigerd. De domeinnaam mag maximaal 30 tekens lang zijn. U kunt ook adressen opgeven. 2 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-17

54 Voorbereiding voor het gebruik SMB-instellingen Met de SMB-functie kunt u gescande afbeeldingen opslaan op een computer die is verbonden met het netwerk. U moet de volgende informatie registreren om deze functie te gebruiken: Gebruikersnaam aanmelding Wachtwoord aanmelding SMTP-poortnummer (normaal gezien 139) Het IP-adres en de hostnaam van de computer Het pad van de computer (naar de doelmap die moet worden gebruikt voor de opgeslagen afbeeldingen) Delen van doelmap (schrijfbare gedeelde map) De gebruikersnaam en het wachtwoord die zijn ingesteld met het bedieningspaneel worden ook gebruikt om zich aan te melden bij de computer waarop de doelmap zich bevindt. Stel de toegangsrechten voor de map in in Windows op de computer waarop de map zich bevindt. Hierna wordt de procedure beschreven voor het opgeven van de SMBinstellingen in COMMAND CENTER. 1 Klik op Scanner -> SMB. 2 Voer in elk veld de juiste instellingen in. Hieronder worden de instellingen beschreven die moeten worden opgegeven in het scherm met SMB-instellingen. Item SMB-protocol SMB-poortnummer Beschrijving Hiermee schakelt u het SMB-protocol in of uit. U kunt het poortnummer invoeren dat door SMB moet worden gebruikt. 3 Klik op Verzenden GEBRUIKERSHANDLEIDING

55 Voorbereiding voor het gebruik FTP-instellingen Deze functie zet afbeeldingsbestanden die zijn gescand met dit apparaat om in de indeling PDF, TIFF of JPEG en slaat ze op voordat ze rechtstreeks worden geüpload naar de FTP-server. U moet de onderstaande informatie registreren om deze functie te gebruiken. Neem contact op met uw systeembeheerder als u niet zeker weet welke informatie u moet invoeren. 2 Gebruikersnaam aanmelding Wachtwoord aanmelding FTP-poortnummer (normaal gezien 21) Het IP-adres en de hostnaam van de FTP-server FTP-pad (naar de doelmap die moet worden gebruikt voor de opgeslagen afbeeldingen) Opslagbestemming van FTP-server delen (schrijfbare gedeelde map) De gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelding die zijn geregistreerd met het bedieningspaneel worden ook gebruikt voor de FTPaanmelding. Stel gebruikersaccounts in en beheer ze op de FTP-server. Hierna wordt de procedure beschreven voor het opgeven van de FTPinstellingen in COMMAND CENTER. 1 Klik op Scanner -> FTP. 2 Voer in elk veld de juiste instellingen in. Hieronder worden de instellingen beschreven die moeten worden opgegeven in het scherm met FTP-instellingen. Item Beschrijving FTP Nummer FTP-poort Hiermee schakelt u FTP in of uit. U kunt het poortnummer invoeren dat door FTP moet worden gebruikt. 3 Klik op Verzenden. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-19

56 Voorbereiding voor het gebruik Informatie opslaan in het adresboek Met het bedieningspaneel van het apparaat kunt u adressen, paden naar mappen (SMB) op een pc, het pad naar de FTP-server en faxnummers opslaan in het ingebouwde adresboek. U kunt ook COMMAND CENTER gebruiken om invididuele contacten en groepscontacten aan het adresboek toe te voegen, te bewerken en te verwijderen. 1 Klik op Basis -> Adresboek - Contactpersonen -> Contactpersoon toevoegen. 2 Voer in elk veld de juiste instellingen in GEBRUIKERSHANDLEIDING

57 Voorbereiding voor het gebruik Hieronder worden de instellingen beschreven die moeten worden opgegeven in het scherm met instellingen voor adresboekcontacten. Item Nummer Naam adres Hostnaam Pad Aanmelding gebruikersnaam Aanmelding wachtwoord 3 Klik op Verzenden. Beschrijving Selecteer het nummer van dit adresboek. Voer de registratienaam in. De registratienaam mag maximaal 32 tekens lang zijn. Voer het adres in. SMB: voer het IP-adres of de hostnaam van de bestemming in. FTP: voer het IP-adres of de naam van de FTP-server in. De hostnaam mag maximaal 62 tekens lang zijn. Voer het pad naar de gewenste map voor het uploaden van gegevens in. Bijvoorbeeld, als de gegevens moeten worden opgeslagen in de map ScannerData van de begindirectory, voert u \ScannerData in. SMB: voer de aanmeldingsgebruikersnaam voor de bestemming in. FTP: voer de aanmeldingsgebruikersnaam voor de FTP-server in. De aanmeldingsgebruikersnaam mag maximaal 62 tekens lang zijn. SMB: voer het aanmeldingswachtwoord voor de bestemming in. FTP: voer het aanmeldingswachtwoord voor de FTP-server in. De aanmeldingsgebruikersnaam mag maximaal 62 tekens lang zijn. 2 Contactpersonen van adresboek bewerken Hieronder wordt de procedure beschreven voor het bewerken van informatie op de pagina Contactpersonen adresboek. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-21

58 Voorbereiding voor het gebruik 1 Klik op Basis -> Adresboek - Contactpersonen -> Nummer of Naam van de contactpersoon. 2 Wijzig de gegevens van de contactpersoon. 3 Klik op Verzenden GEBRUIKERSHANDLEIDING

59 Voorbereiding voor het gebruik Een nieuwe groep toevoegen Hieronder wordt de procedure beschreven voor het toevoegen van een nieuwe groep aan het adresboek. 1 Klik op Basis -> Adresboek - Groepen -> Groep toevoegen. 2 2 Voer in elk veld de juiste instellingen in. Voer de volgende instellingen in in het scherm Groep toevoegen. Item Nummer Groepsnaam Beschrijving Voer het groepsnummer in. U kunt een nummer van 1 t.e.m 2500 invoeren. Als u een reeds gebruikt nummer invoert en op Verzenden klikt, wordt een foutbericht weergegeven. Voer de groepsnaam in. De groepsnaam mag maximaal 32 tekens lang zijn. 3 Klik op Verzenden. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-23

60 Voorbereiding voor het gebruik Groepen bewerken Hieronder wordt de procedure beschreven voor het bewerken van groepen in het adresboek. 1 Klik op Basis -> Adresboek - Groepen -> Nummer of Naam van de te bewerken groep. 2 Klik op Leden toevoegen. Als u een groepslid wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje van het te verwijderen lid in en klikt u op Leden verwijderen GEBRUIKERSHANDLEIDING

61 Voorbereiding voor het gebruik 3 Schakel het selectievakje in van het lid dat u wilt toevoegen aan de groep en klik op Verzenden. De contactpersoon wordt toegevoegd als groepslid. Voor elke groep kunt u een combinatie van maximaal 10 SMB- en FTPadressen in totaal en 100 adressen registreren. 2 Een extern adresboek registreren Dit apparaat kan verwijzen naar een adresboek op de LDAP-server als een extern adresboek en het faxnummer en het adres van de bestemming opslaan. Schakel LDAP-parameters in in COMMAND CENTER. Hieronder wordt de procedure beschreven voor het gebruik van een extern adresboek. 1 Registreer een adresboek op de LDAP-server. Raadpleeg het menu Help van Windows voor meer informatie. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-25

62 Voorbereiding voor het gebruik 2 Klik in COMMAND CENTER op Geavanceerd -> Beheer > LDAP. 3 Voer in elk veld de juiste instellingen in. Hieronder worden de instellingen beschreven die moeten worden opgegeven in het scherm met LDAP-instellingen. Item LDAP Naam LDAP-server Nummer LDAP-poort Beschrijving Hiermee schakelt u de toegang tot de LDAP-server in of uit. Voer het IP-adres of de naam van de LDAP-server in. De LDAP-servernaam mag maximaal 62 tekens lang zijn. Voer het poortnummer in dat wordt gebruikt door de LDAP-server. Normaal gezien is dit 389. Time-out zoeken Voer de duur van zoekopdrachten op de LDAP-server in. U kunt een getal van 5 t.e.m 60 invoeren. Aanmelding gebruikersnaam Aanmelding wachtwoord Max. zoekresultaten Zoekbasis Voer de gebruikersnaam in die wordt gebruikt voor LDAP-aanmelding. De aanmeldingsgebruikersnaam mag maximaal 62 tekens lang zijn. Voer het wachtwoord in dat wordt gebruikt voor LDAP-aanmelding. Het wachtwoord voor aanmelding mag maximaal 62 tekens lang zijn. Voer het maximumaantal resultaten in dat wordt weergegeven bij het zoeken in het LDAP-adresboek. U kunt een getal van 4 t.e.m 30 invoeren. Geef het beginpunt op voor zoekopdrachten in de LDAP-directory. 4 Klik op Verzenden GEBRUIKERSHANDLEIDING

63 Voorbereiding voor het gebruik Gebruikersaanmeldingbeheer Gebruikersaanmeldingbeheer bepaalt hoe de gebruikerstoegang wordt beheerd op dit apparaat. Voer een juiste gebruikersnaam en een juist wachtwoord voor gebruikersverificatie in om aan te melden. Er zijn twee soorten toegangsrechten: Gebruiker en Beheerder. Bepaalde items in System Menu kunnen alleen worden gewijzigd door beheerders. 2 Gebruikersaanmeldingbeheer inschakelen/uitschakelen Hier kunt u het gebruikersaanmeldingbeheer inschakelen. Selecteer een van de volgende verificatiemethoden: Item Lokale verificatie Netwerkverificatie Beschrijving Gebruikersverificatie op basis van de gebruikerseigenschappen in de lokale gebruikerslijst die is opgeslagen op het apparaat Gebruikersverificatie op basis van de verificatieserver. Gebruik de gebruikerseigenschappen die zijn opgeslagen op de verificatieserver om toegang te krijgen tot de aanmeldpagina voor netwerkverificatie. 1 Druk op de System Menu-toets. 2 Druk op [Aanmelding/Taakaccounting]. Als het gebruikersaanmeldingbeheer ongeldig is, wordt het gebruikersverificatiescherm weergegeven. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord voor aanmelding in en druk op [Aanmelding]. Standaard wordt 3060 gebruikt als gebruikersnaam en wachtwoord voor aanmelding. OPMERKING: De gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelding zijn voor standaardgebruikers met beheerdersrechten. 3 Druk op [Volgende] van Inst. gebr.aanmelding en vervolgens op [Wijzigen] van Aanmelding gebruiker. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-27

64 Voorbereiding voor het gebruik 4 Selecteer [Lokale verificatie] of [Netwerkverificatie] om het gebruikersaanmeldingbeheer in te schakelen. Selecteer [Uit] om het gebruikersaanmeldi ngbeheer uit te schakelen. Uit Aanmelding/Taakaccounting - Gebruikersaanmelding Lokale verificatie Netwerkverificatie Gebruikersaanmeldingen beheren. Selecteer de verificatiemethode. Hostnaam Domeinnaam Servertype NTLM (WinNT ) Kerberos (Win2000 /2003) Annuleren Status 10/10/ :10 OK Als u [Netwerkverificatie] selecteert, voert u de hostnaam (maximaal 62 tekens) en de domeinnaam (maximaal 254 tekens) voor de verificatieserver in. Selecteer [NTLM (WinNT)] of [Kerberos (Win2000/2003)] als verificatiemethode. OPMERKING: Als de gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelding worden geweigerd, moet u de volgende instellingen controleren. Netwerkverificatie-instelling van het apparaat Gebruikerseigenschappen van de verificatieserver Klokinstelling van het apparaat en de verificatieserver Als aanmelden niet mogelijk is vanwege de instelling van het apparaat, meldt u zich aan als een beheerder die is geregistreerd in de lokale gebruikerslijst en corrigeert u de instellingen. Als het servertype [Kerberos (Win2000/2003)] is, worden alleen domeinnamen in hoofdletters herkend. Aanmelden/afmelden 5 Druk op [OK]. Als gebruikersaanmeldingbeheer is ingeschakeld, moeten de gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelding worden ingevoerd om het apparaat te gebruiken GEBRUIKERSHANDLEIDING

65 Voorbereiding voor het gebruik Aanmelden 1 Als het afgebeelde scherm wordt weergegeven tijdens de bediening, drukt u op [Gebruikersnaam aanmelding]. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Gebruikersnaam aanmelding Wachtwoord aanmelding abcdef ******** 2 Aanmelding Status 10/10/ :10 2 Voer de gebruikersnaam voor aanmelding in en druk op [OK]. OPMERKING: Raadpleeg Invoermethode voor tekens op pagina 2 van de Appendix voor meer informatie over het invoeren van tekens. 3 Druk op [Wachtwoord aanmelding]. 4 Voer het wachtwoord in en druk op [OK]. 5 Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelding juist zijn en druk op [Aanmelding]. Afmelden U kunt zich afmelden bij het apparaat door te drukken op de Logout-toets. Het gebruikersnaam- en wachtwoordinvoerscherm verschijnt opnieuw. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-29

66 Voorbereiding voor het gebruik Software installeren Installeer de gepaste software op uw pc met de meegeleverde Product Library cd-rom (Product Library) als u de printerfunctie van dit apparaat wilt gebruiken of als u TWAIN/WIA-verzending of FAX-verzending wilt gebruiken via uw pc. OPMERKING: Installatie op Windows XP, Windows NT 4.0/2000, Server 2003 en Windows Vista moet worden uitgevoerd door een gebruiker die als beheerder is aangemeld. Plug and Play is uitgeschakeld wanneer dit apparaat in de slaapmodus staat. Haal het apparaat uit de standbymodus of slaapmodus voordat u voortgaat. Zie Standbymodus en automatische standbymodus op pagina 3-4 en Slaap- en automatische slaapmodus op pagina GEBRUIKERSHANDLEIDING

67 Voorbereiding voor het gebruik Standaardscherm selecteren (optioneel) Selecteer het standaardscherm (op het aanraakpaneel) dat verschijnt na het beginscherm bij het opstarten. Het standaardscherm is te kiezen uit onderstaande mogelijkheden. 2 1 Druk op de System Menutoets. Standaardscherm Kopiëren Verzenden Status Documentbox Programma Toepassing Toegang Kopiëren Toegang Verzenden Scherm dat verschijnt onmiddellijk na het opstarten. Standaardscherm voor kopiëren (scherm dat verschijnt wanneer de Copy-toets wordt ingedrukt) Standaardscherm voor verzenden (scherm dat verschijnt wanneer de Send-toets wordt ingedrukt) Standaardscherm voor status/taak annuleren (scherm dat verschijnt wanneer the Status/Job Cancel-toets wordt ingedrukt) Standaardscherm voor de documentbox (scherm dat verschijnt wanneer de Document Box-toets wordt ingedrukt) Standaardscherm voor programma's (scherm dat verschijnt wanneer de Program-toets wordt ingedrukt) Standaardscherm voor applicatie (scherm dat verschijnt wanneer de Application-toets wordt ingedrukt) Standaardscherm voor toegankelijkheid kopiëren (scherm dat verschijnt wanneer de Accessibility Display-toets wordt ingedrukt op het kopieerscherm) Standaardscherm voor toegankelijkheid verzenden (scherm dat verschijnt wanneer de Accessibility Display-toets wordt ingedrukt op het verzendscherm) 2 Druk op [Algemene instellingen] en vervolgens op [Wijzigen] van Standaardscherm. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-31

68 Voorbereiding voor het gebruik 3 Selecteer het gewenste standaardscherm. Algemene instellingen - Standaardscherm Het scherm kiezen dat standaard wordt weergegeven na het inschakelen van het apparaat. Kopiëren English Status Documentbox Programma Verzenden Toepassing Toegang Kopiëren Toegang Verzenden Annuleren OK Status 10/10/ :10 4 Druk op [OK]. 5 Druk herhaaldelijk op [Sluiten] om terug te keren naar het System Menuscherm GEBRUIKERSHANDLEIDING

69 Voorbereiding voor het gebruik De taal wijzigen (optioneel) Volg onderstaande stappen om de taal van het aanraakscherm te wijzigen. 1 Druk op de System Menutoets. 2 2 Druk op [Algemene instellingen] en vervolgens op [Wijzigen] van Taal. 3 Druk op de toets voor de taal die u wilt gebruiken. Datum/timer - Datum/tijd De datum en tijd instellen J M D U M S Zomertijd Uit Aan Annuleren OK Status 10/10/ :10 4 Druk op [OK]. 5 Er verschijnt een bericht dat vraagt het apparaat uit en in te schakelen. Druk op [OK]. 6 Druk op de Power-toets van het bedieningspaneel. Controleer dat de Power-toets en het geheugenlampje niet meer branden. Zet vervolgens de hoofdschakelaar opnieuw aan. De taal van het aanraakscherm is gewijzigd. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-33

70 Voorbereiding voor het gebruik Papier plaatsen Voordat u papier plaatst In de standaardconfiguratie kan papier in de twee cassettes en de multifunctionele lade worden geplaatst. Daarnaast is ook een papierinvoer als optie verkrijgbaar (zie Hoofdstuk 4 Optionele apparatuur). Wanneer u een nieuw pak papier opent, waaiert u het papier eerst los om de vellen uit elkaar te halen. Volg daarbij onderstaande stappen. 1 Buig de stapel papier zodanig dat het midden van het papier omhoog wijst. 2 Houd beide uiteinden van de stapel vast en trek eraan terwijl u de hele stapel doet omhoog waaieren. 3 Beweeg uw rechter- en linkerhand beurtelings omhoog om een opening te creëren en lucht tussen het papier te brengen. 4 Lijn ten slotte het papier uit op een vlakke tafel. Als het papier gekruld of gevouwen is, maakt u dit recht voordat u het papier plaatst. Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken. VOORZICHTIG: Als u op gebruikt papier (papier dat al voor kopiëren is gebruikt) kopieert, gebruikt u geen papier dat met nietjes of een paperclip aan elkaar is bevestigd. Dit kan het apparaat beschadigen of een slechte beeldkwaliteit veroorzaken. OPMERKING: Als afdrukken omkrullen of niet netjes zijn gestapeld, draait u de stapel papier in de cassette om. Stel geopend papier niet bloot aan hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid, aangezien vocht kopieerproblemen kan veroorzaken. Sluit na het plaatsen van papier in de multifunctionele lade of in een cassette eventueel resterend papier goed in de bewaarzak voor papier af GEBRUIKERSHANDLEIDING

71 Voorbereiding voor het gebruik Als het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, beschermt u al het papier tegen vocht door het uit de cassettes te verwijderen en in de bewaarzak voor papier op te bergen. OPMERKING: Raadpleeg de Advanced Operation Guide als u speciaal papier gebruikt zoals briefhoofden, papier met perforaties of voorgedrukt papier met bijvoorbeeld een logo of bedrijfsnaam. 2 Papier in de cassettes plaatsen U kunt tot 500 vellen standaardpapier (80 g/m 2 ) of gekleurd papier in elk van de twee standaardcassettes plaatsen. De volgende papierformaten worden ondersteund: Ledger, Legal, Oficio II, 8,5 13,5", Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8K, 16K en 16K-R. BELANGRIJK: Wanneer u andere mediatypen gebruikt dan normaal papier (zoals gerecycled of gekleurd papier), moet u altijd de instelling van het mediatype opgeven. (Raadpleeg Papierformaat en mediatype voor de cassettes opgeven op pagina 2-42) In de cassettes kan papier van 60 tot 120 g/m 2 worden geplaatst. Wanneer u papier van 120 g/m 2 gebruikt, moet u Dik opgeven voor Papierformaat en mediatype voor de cassettes opgeven op pagina Een verkeerde instelling van het mediatype kan papierstoringen en een slechtere kopieerkwaliteit tot gevolg hebben. Als de optionele faxkit is geïnstalleerd, zijn de onderstaande mediatypen beschikbaar voor het afdrukken van ontvangen faxen. Normaal, Ruw, Recycle, Dik papier, Kleur, Hoge kwalit., Custom 1~8 1 Trek de cassette naar u toe, totdat deze stopt. OPMERKING: Trek niet meer dan één cassette tegelijkertijd uit. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-35

72 Voorbereiding voor het gebruik 2 Houd het instelmechanisme voor de papierbreedte vast, terwijl u de papierbreedtegeleiders op het papierformaat aanpast. OPMERKING: De papierformaten staan op de cassette vermeld. 3 Gebruik de papierlengtegeleider om de plaat aan het papierformaat aan te passen. OPMERKING: De papierformaten staan op de cassettes vermeld. Volg onderstaande stappen voor het instellen van de formaatschakelaar om te wisselen tussen het inchformaat en het metrisch formaat (A, B-formaten). A B 1. Houd het instelmechanisme voor de papierbreedte vast, terwijl u de papierbreedtegeleider op een andere stand zet dan die van het papier. 2. Draai de formaatschakelaar A 90. > 3. Zet de formaathendel B omhoog (C) of omlaag (I). C:metrisch formaat (centimeter) (A, B-formaten) I:inchformaat 4. Draai de formaatschakelaar 90 om hem te vergrendelen. > 2-36 GEBRUIKERSHANDLEIDING

73 Voorbereiding voor het gebruik 4 Leg het papier strak tegen de linkerkant van de cassette aan. 2 BELANGRIJK: Zorg voor het plaatsen van het papier dat het niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken. Zorg dat het papier niet boven de niveau-aanduiding uitkomt (zie onderstaande afbeelding). Wanneer u het papier plaatst, houdt u de kant van de sluiting opwaarts gericht. De lengte- en breedtegeleiders van het papier moeten aan het papierformaat worden aangepast. Wanneer u het papier plaatst zonder deze geleiders aan te passen, kan het papier schuin worden ingevoerd met papierstoringen tot gevolg. Zorg ervoor dat de lengte- en breedtegeleiders stevig tegen het papier geklemd zitten. Als er nog ruimte is, past u de geleiders opnieuw aan het papier aan. 5 Plaats het relevante papierformaatkaartje in de sleuf om het formaat van het geplaatste papier aan te geven. 6 Duw de cassette voorzichtig terug. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-37

74 Voorbereiding voor het gebruik OPMERKING: Als het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, beschermt u al het papier tegen vocht door het uit de cassettes te verwijderen en in de oorspronkelijke verpakking op te bergen. 7 Selecteer het mediatype (normaal, gerecycled, enz.) dat in de cassette is geplaatst. (Raadpleeg Papierformaat en mediatype voor de cassettes opgeven op pagina 2-42.) Papier in de multifunctionele lade plaatsen U kunt tot 200 vellen standaardpapier (80 g/m 2 ) in de multifunctionele lade plaatsen. De multifunctionele lade kan papierformaten van A3 tot A6-R en Hagaki en van Ledger tot Statement-R, 8K, 16K en 16K-R bevatten. Gebruik voor speciaal papier steeds de multifunctionele lade. BELANGRIJK: Wanneer u andere mediatypen gebruikt dan normaal papier (zoals gerecycled of gekleurd papier), moet u altijd de instelling van het mediatype opgeven. (Raadpleeg Papierformaat en mediatype voor de cassettes opgeven op pagina 2-42 Als de optionele faxkit is geïnstalleerd en u de multifunctionele lade gebruikt om ontvangen faxen af te drukken, zijn de onderstaande mediatypen beschikbaar. Normaal, Ruw, Recycle, Dik papier, Kleur, Hoge kwalit., Custom 1 ~ 8 De capaciteit van de multifunctionele lade is als volgt. Dik papier (120 g/m 2 ): 130 vellen Dik papier (160 g/m 2 ), Japans noshi-papier: 100 vellen Dik papier (200 g/m 2 ): 50 vellen Hagaki: 80 vellen OHP-folies: 25 vellen Envelope DL, Envelope C5, Envelope #10 (Commercial #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 20 vellen OPMERKING: Wanneer u papier met een aangepast formaat plaatst, geeft u het papierformaat op volgens de richtlijnen in Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven op pagina Wanneer u speciaal papier gebruikt zoals transparanten of dik papier, selecteert u het papiertype volgens de richtlijnen in Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven op pagina GEBRUIKERSHANDLEIDING

75 Voorbereiding voor het gebruik 1 Open de multifunctionele lade. 2 2 Pas de papierbreedtegeleiders aan de breedte van het papier aan. 3 Plaats het papier langs de papierbreedtegeleiders in de lade, totdat het niet verder kan. BELANGRIJK: Houd de kant van de sluiting opwaarts gericht. Gekruld papier moet u recht maken voor gebruik. Strijk de bovenzijde glad als die opgekruld is. Enveloppen plaatsen Er kunnen tot 20 enveloppen in de multifunctionele lade worden geplaatst. De volgende envelopformaten kunnen worden gebruikt. Ondersteunde envelop Formaat Monarch 3 7/8" 7 1/2" Envelope #10 (Commercial #10) 4 1/8" 9 1/2" GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-39

76 Voorbereiding voor het gebruik Envelope DL Envelope C5 Ondersteunde envelop Formaat (mm) (mm) Executive 7 1/4" 10 1/2" Envelope #9 (Commercial #9) 3 7/8" 8 7/8" Envelope #6 (Commercial #6 3/4) 3 5/8" 6 1/2" ISO B5 Envelope C4 Oufuku Hagaki Youkei 2 Youkei (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 1 Open de multifunctionele lade. 2 Pas de papierbreedtegeleiders aan de breedte van de envelop aan. 3 Sluit de flap bij enveloppen met een liggend formaat. Schuif de envelop zo ver mogelijk langs de geleiders en houd daarbij de te bedrukken zijde naar boven met de klep gesloten. Open de flap bij enveloppen met een staand formaat. Schuif de envelop zo ver mogelijk langs de geleiders en houd daarbij de te bedrukken zijde naar boven met de klep in de tegenovergestelde richting van de ingang gericht GEBRUIKERSHANDLEIDING

77 Voorbereiding voor het gebruik 2 BELANGRIJK: Hoe u de enveloppen precies moet plaatsen (richting en kant) hangt af van het soort envelop. Zorg dat u ze op de juiste manier plaatst. Anders kunnen ze in de verkeerde richting of op de verkeerde kant worden bedrukt. OPMERKING: Wanneer u enveloppen in de multifunctionele lade plaatst, raadpleegt u Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven op pagina 2-44 om de envelopsoort te selecteren. Papierformaat en media opgeven De standaardinstelling van het papierformaat voor cassettes 1 en 2, de multifunctionele lade en de optionele papierinvoer (cassettes 3 en 4) is [Auto detectie], en de standaardinstelling van het mediatype is [Normaal]. Om het papiertype dat wordt gebruikt in de cassettes vast in te stellen, moet u de instellingen van het papierformaat en het mediatype opgeven. (Raadpleeg Papierformaat en mediatype voor de cassettes opgeven op pagina 2-42.) Om het papiertype dat wordt gebruikt in de multifunctionele lade vast in te stellen, moet u de instelling van het papierformaat opgeven. (Raadpleeg Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven op pagina 2-44.) GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-41

78 Voorbereiding voor het gebruik Papierformaat en mediatype voor de cassettes opgeven Om het papiertype dat wordt gebruikt in cassette 1 of 2 of de optionele papierinvoer (cassettes 3 en 4) vast in te stellen, moet u het papierformaat opgeven. Als u een ander mediatype dan normaal papier gebruikt, moet u ook de instelling van het mediatype opgeven. Te selecteren item Selecteerbaar formaat/soort 1 Druk op de System Menutoets. Papierformaat Mediatype Auto Standaard Formaten 1 Standaard Formaten 2 Het papierformaat wordt automatisch gedetecteerd en geselecteerd. Selecteer of het papier een metrisch formaat of een formaat in inches heeft. Selecteer uit de standaardformaten. De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd. Inchformaat: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 8,5 13,5" en Oficio II Metrisch formaat: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5- R, A5-R en Folio Selecteer uit de standaardformaten die niet onder Standaard Formaten 1 zijn weergegeven. De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd. Inchformaat: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R en Folio, 8K, 16K-R en 16K Metrisch formaat: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 8,5 13,5" en Oficio II, 8K, 16K-R en 16K Normaal, Ruw, Velijn, Recycle, Afgedrukt, Dik papier, Kleur, Geperf., Briefpap., Hoge kwalit. en Custom 1~8 2 Druk op [Algemene instellingen], [Volgende] van Inst. origineel/papier, [Volgende] van Cassette-instelling. 3 Selecteer in Cassette-instelling een van de cassettes [Cassette 1] t.e.m. [Cassette 4] en druk op [Volgende]. Druk vervolgens op Papierformaat -> [Wijzigen] GEBRUIKERSHANDLEIDING

79 Voorbereiding voor het gebruik OPMERKING: [Cassette 3] en [Cassette 4] worden weergegeven wanneer de optionele papierinvoer is geïnstalleerd. 4 Voor automatische detectie van het papierformaat drukt u op [Auto] en selecteert u [Metrisch] of [Inch] als eenheid. Algemene instellingen - Papierformaat Auto Het formaat van de papiercassette instellen. Standaard Formaten 1 Standaard Formaten 2 Metrisch Inch 2 Annuleren OK Status 10/10/ :10 Om het papierformaat te selecteren, drukt u op [Standaard Formaten 1] of [Standaard Formaten 2] en selecteert u het papierformaat. Algemene instellingen - Custom 1 Auto Het formaat van de papiercassette instellen. Standaard Formaten 1 Standaard Formaten 2 A3 A4 A4 A5 B4 B5 B5 Annuleren OK Status 10/10/ :10 5 Druk op [OK]. Het vorige scherm verschijnt opnieuw. 6 Druk op [Wijzigen] van Mediatype en selecteer het mediatype. Druk vervolgens op [OK]. Algemene instellingen - Mediatype De papiersoort in cassette 1 kiezen. Normaal Ruw Recycle Afgedrukt Dik papier Velijn Kleur Geperf. Briefpap. Dik Hoge kwalit. Custom 1 Custom 2 Custom 3 Custom 4 Custom 5 Custom 6 Custom 7 Custom 8 Annuleren OK Status 10/10/ :10 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-43

80 Voorbereiding voor het gebruik Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade opgeven Om het papiertype dat wordt gebruikt in de multifunctionele lade vast in te stellen, moet u het papierformaat opgeven. Wanneer u ander dan normaal papier gebruikt, moet u het mediatype opgeven. Item Auto Standaard Formaten 1 Standaard Formaten 2 Overige Papierformaat Formaatinvoer Beschrijving Het papierformaat wordt automatisch gedetecteerd en geselecteerd. Selecteer of het papier een metrisch formaat of een formaat in inches heeft. Selecteer uit de standaardformaten. De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd. Inchformaat: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 8,5 13,5" en Oficio II Metrisch formaat: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R B4-R, B5-R, B5, B6-R en Folio Selecteer uit de standaardformaten die niet onder Standaard Formaten 1 zijn weergegeven. De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd. Inchformaat: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R B4-R, B5-R, B5, B6-R en Folio, 8K, 16K-R en 16K Metrisch formaat: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 8,5 13,5" en Oficio II, 8K, 16K-R en 16K Selecteer uit speciale standaardformaten en aangepaste formaten. De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd. ISO B5, Envelope #10 (Commercial #10), Envelope #9 (Commercial #9), Envelope #6 (Commercial #6 3/4), Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 Voer het formaat in dat niet tot de standaardformaten behoort. De volgende papierformaten kunnen worden geselecteerd. Inchformaat X (horizontaal): 5,83~17" (in stappen van 0,01"), Y (verticaal): 3,86~11,69" (in stappen van 0,01") Metrisch formaat X (horizontaal): 148~432 mm (in stappen van 1 mm), Y (verticaal): 98~297 mm (in stappen van 1 mm) 2-44 GEBRUIKERSHANDLEIDING

81 Voorbereiding voor het gebruik Mediatype Item Beschrijving De volgende mediatypen kunnen worden geselecteerd: Normaal, Ruw, Overheads, Velijn, Etiketten, Briefpap., Recycle, Afgedrukt, Dik papier, Karton, Kleur, Geperf., Envelop, Dik, Hoge kwalit. en Custom 1~8 2 1 Druk op de System Menutoets. 2 Druk op [Algemene instellingen], [Volgende] van Inst. origineel/papier, [Volgende] van Instelling multifunctionele lade, en vervolgens op [Wijzigen] van Papierformaat. 3 Voor automatische detectie van het papierformaat drukt u op [Auto] en selecteert u [Metrisch] of [Inch] als eenheid. Om het papierformaat te selecteren, drukt u op [Standaard Formaten 1], [Standaard Formaten 2], [Overige] of [Formaat-invoer] en selecteert u het papierformaat. Als u [Formaatinvoer] hebt gekozen, drukt u op [+] of [ ] om de X- (horizontaal) en Y- (verticaal) afmetingen in te geven. U kunt het formaat rechtstreeks invoeren met de cijfertoetsen door op [Cijfers] te drukken. Algemene instellingen - Instelling multifunctionele lade Auto Het formaat van de multifunctionele cassette instellen. Standaard Formaten 1 Standaard Formaten 2 Overige Formaat invoer A3 A4 A4 A5 A6 B4 B5 B5 B6 Folio Annuleren Status Papier aanwezig in documenttoevoer. 10/10/ :10 Algemene instellingen - Instelling multifunctionele lade Auto Het formaat van de multifunctionele cassette instellen. Standaard Formaten 1 Standaard Formaten 2 Overige Formaat invoer X( ) Y( ) mm Cijfers mm Cijfers Annuleren Status Papier aanwezig in documenttoevoer. 10/10/ :10 OK OK 4 Druk op [OK]. Het vorige scherm verschijnt opnieuw. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-45

82 Voorbereiding voor het gebruik 5 Druk op [Wijzigen] van Mediatype en selecteer het mediatype. Druk vervolgens op [OK]. Algemene instellingen - Mediatype De papiersoort in de multifunctionele cassette selecteren. Normaal Overheads Ruw Velijn Recycle Afgedrukt Dik papier Karton Etiketten Kleur Geperf. Briefpap. Envelop Dik Hoge kwalit. Custom 1 Custom 2 Custom 3 Custom 4 Custom 5 Custom 6 Custom 7 Custom 8 Annuleren OK Status 10/10/ : GEBRUIKERSHANDLEIDING

83 Voorbereiding voor het gebruik Originelen plaatsen Originelen op de glasplaat plaatsen Volg onderstaande stappen om originelen voor kopiëren, verzenden of opslaan te plaatsen. 2 Naast gewone vellen kunt u als origineel ook boeken of tijdschriften op de glasplaat plaatsen. 1 Open de origineelklep. OPMERKING: Indien de optionele documenttoevoer is geïnstalleerd, opent u de documenttoevoer. Zorg voor u de documenttoevoer opent, dat geen originelen in de originelenlade of de originelenuitvoer zijn achtergebleven. Originelen die in de origineleninvoer of de originelenuitvoer zijn achtergebleven, kunnen op de grond vallen wanneer de documenttoevoer wordt geopend. Laat de documenttoevoer open als het origineel dikker dan 40 mm is. 2 Plaats het origineel. Plaats de te scannen zijde met het beeld omlaag en lijn ze strak uit tegen de aanduidingsplaten voor het origineelformaat met de linkerachterhoek als referentiepunt. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-47

84 Voorbereiding voor het gebruik Aanduidingsplaten origineelformaat (Inch-modellen) (Metrische modellen) 3 Sluit de origineelklep. BELANGRIJK: Duw de origineelklep bij het sluiten niet met kracht omlaag. Te veel druk kan ervoor zorgen dat de glasplaat breekt. OPMERKING: Er kunnen schaduwen ontstaan aan de randen en in het midden van open originelen. VOORZICHTIG: Laat de documenttoevoer niet openstaan, want dan bestaat er gevaar voor lichamelijk letsel GEBRUIKERSHANDLEIDING

85 Voorbereiding voor het gebruik Originelen in de documenttoevoer plaatsen De optionele documenttoevoer scant automatisch elk vel van meerdere originelen. Beide zijden van dubbelzijdige originelen worden gescand. Onderdeelnamen van de documenttoevoer (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2 (7) (1) Lampje voor geplaatste originelen (2) Bovenklep (3) Breedtegeleiders voor originelen (4) Origineleninvoer (5) Originelenuitvoer (6) Originel stopper (7) Handgreep voor openen Originelen ondersteund door de documenttoevoer De documenttoevoer ondersteunt de volgende origineelsoorten. Gewicht 45 g/m 2 tot 160 g/m 2 Formaat Capaciteit Maximum A3 tot Minimum A5-R Maximum Ledger tot Minimum Statement-R Normaal papier (80 g/m 2 ), gekleurd papier, gerecycled papier: 75 vellen (originelen met variërende formaten: 30 vellen) Dik papier (120 g/m 2 ): 49 vellen Dik papier (160 g/m 2 ): 37 vellen Kunstdrukpapier, gecoat papier: 1 vel Papier van hoge kwaliteit (110 g/m 2 ): 54 vellen Originelen niet ondersteund door de documenttoevoer Gebruik de documenttoevoer niet voor de volgende soorten originelen. Zachte originelen zoals vinylvellen Transparanten zoals OHP-film Carbonpapier Originelen met erg gladde oppervlakken GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-49

86 Voorbereiding voor het gebruik Originelen met kleefband of lijm Natte originelen Originelen met niet goed opgedroogde correctievloeistof Originelen met een onregelmatige vorm (niet rechthoekig) Originelen met uitsparingen Gekreukt papier Originelen met vouwen (Strijk de vouwen glad voor plaatsing. Als u dit niet doet, kan een papierstoring optreden.) Originelen met paperclips of nietjes (Verwijder paperclips of nietjes en strijk eventuele golvingen, plooien of kreuken glad. Als u dit niet doet, kan een papierstoring optreden.) Zo plaatst u originelen BELANGRIJK: Zorg voor u originelen plaatst, dat er geen originelen in de originelenuitvoer zijn achtergebleven. Op de originelenuitvoer achtergebleven originelen kunnen de nieuwe originelen doen vastlopen. 1 Pas de breedtegeleiders van de originelen op de nieuwe originelen aan. 2 Plaats de originelen. Plaats de te scannen zijde (of de eerste zijde van dubbelzijdige originelen) naar boven. Schuif de voorrand zo ver mogelijk in de documenttoevoer. Het lampje voor geplaatste originelen gaat aan. BELANGRIJK: Kijk of de breedtegeleiders van de originelen perfect op de originelen passen. Als er nog ruimte is, past u de breedtegeleiders opnieuw aan. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een papierstoring GEBRUIKERSHANDLEIDING

87 Voorbereiding voor het gebruik Zorg ervoor dat de geplaatste originelen niet boven de niveau-aanduiding uitkomen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een papierstoring (zie onderstaande afbeelding). Originelen die voorgeboord zijn of perforaties bevatten, plaatst u zo dat de gaten of perforaties als laatste (en niet als eerste) worden gescand. 2 Lampje voor geplaatste originelen Het lampje voor geplaatste originelen brandt wel of niet, afhankelijk van de manier waarop de originelen zijn geplaatst. De aanduidingen en hun status zijn de volgende: Groen lampje (bovenste lampje) brandt: het origineel is correct geplaatst. Groen lampje (bovenste lampje) knippert: het origineel is niet correct geplaatst. Verwijder het en plaats het opnieuw. Rood lampje (onderste lampje) knippert: het origineel is vastgelopen. Verwijder het vastgelopen origineel en plaats het correct. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-51

88 Voorbereiding voor het gebruik 2-52 GEBRUIKERSHANDLEIDING

89 3 Basishandelingen In dit hoofdstuk worden de volgende handelingen uitgelegd. Aan- en uitzetten Standbymodus en automatische standbymodus Slaap- en automatische slaapmodus De hoek van het bedieningspaneel aanpassen Weergave aanraakpaneel Kopiëren Afdrukken - Afdrukken uit applicaties Verzenden De bestemming opgeven De documentbox gebruiken Documenten in een verwisselbaar USB-geheugen afdrukken Taken annuleren/bekijken/wijzigen Resterende toner en papier controleren Scherm Snelle instellingen GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-1

90 Basishandelingen Aan- en uitzetten Aanzetten Open het klepje van de hoofdschakelaar en zet de hoofdschakelaar aan. Knipperen/oplichten van alle toetsen en lampjes Wanneer u de hoofdschakelaar aanzet, gaan toetsen en lampjes zoals Copy of Send knipperen. Knipperen: Lampje uit: Lampje aan: Deze functie is in voorbereiding. Wanneer elke toets klaar is, gaan de indicators een voor een uit. Deze functie is beschikbaar. Deze functie is geselecteerd. Kopiëren is als standaardfunctie geselecteerd zodat de toets/het lampje van Copy eerst oplicht. OPMERKING: Een toets waarvan het lampje niet brandt, kan worden gebruikt zelfs als er nog een andere toets knippert. Als de optionele security-kit is geïnstalleerd, kan een bericht verschijnen dat aangeeft dat de beveiligingsfunctie wordt ingeschakeld en kan het opstarten even duren na het aanzetten van het apparaat. BELANGRIJK: Wanneer u de hoofdschakelaar uitschakelt, mag u hem niet meteen weer inschakelen. Wacht meer dan 5 seconden voordat u de hoofdschakelaar weer inschakelt. Uitschakelen Voor u de hoofdschakelaar uitschakelt, zet u eerst de Power-toets op het bedieningspaneel op uit. Zorg dat de Power-toets en het geheugenlampje uit zijn, voor u de hoofdschakelaar uitschakelt. VOORZICHTIG: De harde schijf kan in werking zijn wanneer het lampje van de Power-toets of het geheugenlampje brandt of knippert. Het uitschakelen van de hoofdschakelaar terwijl de harde schijf in werking is, kan schade veroorzaken. 3-2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

91 Basishandelingen 3 Controleer dat de lampjes niet meer branden. BELANGRIJK: Zet de hoofdschakelaar niet uit wanneer de optionele faxkit is geïnstalleerd. Als u de hoofdschakelaar uitschakelt, kunt u faxen niet meer automatisch ontvangen. Wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt VOORZICHTIG: Als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt (vakanties, enz.), haalt u om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact. Verwijder het papier uit de cassettes en berg het op in de bewaarzak voor papier om het tegen vocht te beschermen. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-3

92 Basishandelingen Standbymodus en automatische standbymodus Standbymodus Om de standbymodus in te schakelen, drukt u op de Energy Saver-toets. Het aanraakpaneel en alle lampjes op het bedieningspaneel gaan uit om het energieverbruik te verminderen. Enkel het Energy Saver-lampje, het Power-lampje en het hoofdvoedingslampje blijven branden. Deze status heet standbymodus. Als tijdens de standbymodus afdrukgegevens worden ontvangen, wordt het apparaat automatisch weer actief en begint het af te drukken. Ook wanneer de optionele fax wordt gebruikt en faxgegevens worden ontvangen in de standbymodus, wordt het apparaat automatisch actief en begint het af te drukken. Voer een van de volgende acties uit om de bediening te hervatten. Het apparaat is binnen 10 seconden gebruiksklaar. Druk op een willekeurige toets van het bedieningspaneel. Open de origineelklep of de optionele documenttoevoer. Plaats originelen in de optionele documenttoevoer. Automatische standbymodus De automatische standbymodus schakelt het apparaat automatisch naar de standbymodus als het een vooraf ingestelde tijd niet actief is geweest. De ingestelde standaardtijd bedraagt 9 minuten. 3-4 GEBRUIKERSHANDLEIDING

93 Basishandelingen Slaap- en automatische slaapmodus Slaapmodus Wanneer u de slaapmodus wilt activeren, drukt u op de Power-toets. Het aanraakpaneel en alle lampjes op het bedieningspaneel gaan uit om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Enkel het hoofdvoedingslampje blijft branden. Deze status heet slaapmodus. Als tijdens de slaapmodus afdrukgegevens worden ontvangen, wordt de afdruktaak uitgevoerd terwijl het aanraakpaneel onverlicht blijft. 3 Wanneer u de optionele faxkit gebruikt, worden ontvangen faxgegevens afgedrukt terwijl het bedieningspaneel onverlicht blijft. Om de slaapmodus op te heffen, drukt u op de Power-toets. Het apparaat is binnen 15 seconden gebruiksklaar. Automatische slaapmodus De automatische slaapmodus schakelt het apparaat automatisch naar slaapmodus als het een vooraf ingestelde tijd in de standbymodus heeft gestaan. De ingestelde standaardtijd bedraagt 29 minuten. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-5

94 Basishandelingen De hoek van het bedieningspaneel aanpassen Pas de hoek van het bedieningspaneel aan in twee stappen door de vergrendeling van het bedieningspaneel los te maken zoals hieronder wordt getoond. 3-6 GEBRUIKERSHANDLEIDING

95 Basishandelingen Weergave aanraakpaneel Weergave voor originelen en papier Het aanraakpaneel geeft de geselecteerde papierbron en opvangbak weer. Gereed voor kopiëren. Beeld kopiëren Locatie origineel Opvangbak Exemplaren Onderbr. 1 3 Papierbron Formaat/richting van origineel en papier Origineel : A4 Zoomen : 100% Papier : A4 Instel. wijzigen 100% Normaal 0 Auto Zoomen Dichtheid Origineel Formaat 1-zijdig >>1-zijdig Duplex Tekst+foto Origineel beeld Sorteren Samenv./ verschuiven Snelle instellingen Orig./ papier / voltooien Indelen /bewerken Geavanceerde instellingen Status 10/10/ :10 Weergave bij schermwijziging De standby-weergave (pictogram) kan verschijnen wanneer de weergave van het aanraakpaneel is gewijzigd. Normale standby-weergave Gereed voor kopiëren. Beeld kopiëren Exemplaren 1 Continu scannen Auto rotatie beeld Negatief beeld Spiegel - beeld Origineel instellen. Taak volt. Melding Prioriteit onderdrukken Origineel : --- Zoomen : 100% Papier : --- Herhalen Kopiëren Voorbeeld Snelle instellingen Orig./ papier/ voltooien Beeldkwaliteit Beeldkwaliteit Indelen /bewerken Geavanceerde instellingen Status 10/10/ :10 GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-7

96 Basishandelingen Standby-weergave wanneer aanpassing van het systeemmenu is uitgevoerd Wanneer de aanpassing van het systeemmenu is uitgevoerd en een andere functie (zoals kopiëren) wordt gebruikt, verschijnt de afgebeelde weergave. Gereed voor kopiëren. Beeld kopiëren Origineel instellen. Origineel : --- Zoomen : 100% Verzenden : --- Voorbeeld Snelle instellingen Orig./ papier / voltooien Even geduld a.u.b. Bezig met verwerken gegevens. Duplex Origineel beeld Beeldkwaliteit Samenv./ verschuiven Indelen/bewerken Exemplaren Onderbr. Geavanceerde instellingen Status 10/10/ : GEBRUIKERSHANDLEIDING

97 Basishandelingen Kopiëren Volg de onderstaande stappen voor de basishandelingen bij het kopiëren. 1 Druk op de Copy-toets wanneer de toets/het lampje van Copy uitgeschakeld is. 3 OPMERKING: Als u het origineel plaatst en op de Start-toets drukt voor de copier is opgewarmd, wordt enkel het scannen vooraf uitgevoerd en begint de kopieertaak zodra de opwarming ten einde is. 2 Plaats de originelen op de glasplaat of in de optionele documenttoevoer. OPMERKING: Raadpleeg Originelen plaatsen op pagina 2-47 voor informatie over het laden. 3 Controleer dat [Auto] is geselecteerd bij Papierselectie op het aanraakpaneel. Papier dat overeenkomt met het formaat van het origineel, wordt automatisch geselecteerd. Als u het papierformaat wilt wijzigen, drukt u op, [Orig./papier/ voltooien], [Papierselectie] en selecteert u de gewenste papierbron. Paper Selection Ready to copy. Press [OK] to display Original Zoom Send the image. : --- : 100% : --- Auto Letter Plain Ledger Plain Letter Plain Letter Plain Letter Plain MP Tray Setting Copies 1 Add Shortcut Cancel OK Status 10/10/ :10 GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-9

98 Basishandelingen OPMERKING: Selecteer zo nodig het papierformaat handmatig, in plaats van de automatische papierselectie te gebruiken. 4 Gebruik de cijfertoetsen om de hoeveelheid kopieën in te vullen. Geef het gewenste aantal tot 999 op. OPMERKING: Open de uitvoerstopper wanneer u kopieert op papier van het formaat 11 x 17", 5 1/2 x 8 1/ 2", A3 of B4. 5 Druk op de Start-toets om het kopiëren te starten. 6 Verwijder de voltooide kopieën uit de bovenste opvangbak GEBRUIKERSHANDLEIDING

99 Basishandelingen Voorbeeld van origineel U kunt een voorbeeldafbeelding van het gescande document weergeven op het paneel. OPMERKING: Raadpleeg de Advanced Operation Guide om een voorbeeld weer te geven van een afbeelding die is opgeslagen in een custom box. 3 Volg onderstaande procedure om een voorbeeld van de gescande afbeelding te bekijken. Hierna wordt de procedure beschreven voor het kopiëren van een origineel van één pagina. 1 Plaats het origineel op de glasplaat en druk op de Copy-toets. 2 Druk op [Voorbeeld]. Gereed voor kopiëren. Beeld kopiëren Exemplaren Onderbr. 1 Origineel instellen. Origineel Zoomen Papier Voorbeeld Snelle instellingen Auto Normaal 0 A4 Normaal Zoomen Dichtheid Papier - selectie 1-zijdig Tekst+foto Sorteren >>1-zijdig Duplex Origineel beeld Samenv./ verschuiven Orig./ papier / voltooien Indelen/bewerken Geavanceerde instellingen Status 10/10/ :10 3 Het apparaat begint het origineel te scannen. Wanneer het scannen is voltooid, verschijnt de voorbeeldafbeelding op het paneel. 4 Druk op [Instel. wijzigen] als u de kwaliteit of de layout wilt wijzigen. Wijzig de instellingen en druk nogmaals op [Voorbeeld] om een voorbeeldafbeelding te bekijken met de nieuwe instellingen. Origineel Zoomen Papier Gereed voor kopiëren. Beeld kopiëren : A4 : 100% : A4 Instel. wijzigen Snelle instellingen 100% Normaal 0 Auto Zoomen Dichtheid Origineel Formaat 1-zijdig >>1-zijdig Duplex Orig./ papier / voltooien Tekst+foto Origineel beeld Beeldkwaliteit Beeldkwaliteit Sorteren Samenv./ verschuiven Indelen /bewerken Exemplaren Onderbr. Geavanceerde instellingen Status 10/10/ :10 1 OPMERKING: Als u een origineel met meerdere pagina's scant, wordt alleen een voorbeeld van de eerste pagina weergegeven. Als u een compilatie maakt van meerdere pagina's, drukt u eerst op [Voorbeeld], scant u alle originelen en drukt u vervolgens op [Scan voltooien] om een voorbeeld van de eerste pagina weer te geven. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-11

100 Basishandelingen Als u de modus wilt wijzigen terwijl een voorbeeldafbeelding wordt weergegeven, drukt u op de Reset-toets en wijzigt u de modus. Bij het kopiëren van een boekje wordt de afgewerkte pagina met de eerste pagina van het origineel weergegeven. Er kan geen voorbeeld worden weergegeven als u een PDF met hoge compressie selecteert. Dichtheid aanpassen Volg onderstaande procedure om de dichtheid aan te passen bij het kopiëren. Handmatig Auto Beschrijving Pas de dichtheid aan volgens 7 of 13 niveaus. De optimale dichtheid wordt geselecteerd op basis van de dichtheid van het origineel. Hieronder wordt de procedure beschreven voor het aanpassen van de dichtheid van kopieën. 1 Plaats het origineel op de glasplaat en druk op [Beeldkwaliteit] -> [Dichtheid]. Gereed voor kopiëren. Beeld kopiëren Origineel instellen. Dichtheid Origineel beeld EcoPrint Exemplaren 1 Origineel Zoomen Papier : -- - : 100% : -- - Voorbeeld Snelle instellingen Orig./papier / voltooien Optie dichtheidsaanpassing Beeldkwaliteit Indelen /bewerken Geavanceerde instellingen Status 10/10/ :10 2 Pas de dichtheid handmatig aan door op [-3] (Lichter) tot [+3] (Donkerder) te drukken. U kunt het dichtheidsniveau van [-3] (Lichter) tot [+3] (Donkerder) in halve stappen wijzigen. Om de dichtheidsaanpassing van [Handmatig] op [Auto] te zetten, drukt u op [Auto]. Gereed voor kopiëren. Exemplaren 1 Dichtheid Auto Druk op [OK] om het beeld weer te geven. Lichter Normaal Donkerder Snelt. toev. Annuleren OK Status 10/10/ : GEBRUIKERSHANDLEIDING

101 Basishandelingen 3 Druk op [OK]. Beeldkwaliteit selecteren 4 Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint. Selecteer de beeldkwaliteit die geschikt is voor het soort origineel. 3 Beeldkwaliteitoptie Tekst+foto Tekst Foto Beschrijving Voor originelen met een combinatie van tekst en foto's. Voor originelen die hoofdzakelijk tekst bevatten. Voor originelen die hoofdzakelijk foto's bevatten. Hieronder wordt de procedure beschreven voor het selecteren van de beeldkwaliteit van kopieën. 1 Plaats het origineel op de glasplaat en druk op [Beeldkwaliteit] -> [Origineel beeld]. Gereed voor kopiëren. Beeld kopiëren Origineel instellen. Dichtheid Origineel beeld EcoPrint Exemplaren 1 Origineel Zoomen Papier : -- - : 100% : -- - Voorbeeld Snelle instellingen Orig./papier / voltooien Beeldkwaliteit Indelen /bewerken Geavanceerde instellingen Status 10/10/ :10 2 Selecteer de beeldkwaliteit. Origineel beeld Gereed voor kopiëren. Exemplaren 1 Druk op [OK] om het beeld weer te geven. Selecteer het soort origineel voor de beste kopieerresultaten. [Tekst+foto]: tekst en foto's samen. [Tekst]: alleen tekst, geen foto's. [Foto]: alleen foto's, geen tekst. Tekst+foto Tekst Foto Snelt. toev. Annuleren OK Status 10/10/ :10 3 Druk op [OK]. 4 Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-13

102 Basishandelingen Kopiëren met zoom Auto-zoom Pas de vergroting aan om het origineelbeeld te verkleinen of te vergroten. De volgende zoomopties zijn beschikbaar: Hiermee kan het origineelbeeld automatisch worden verkleind of vergroot, zodat het beeld op het geselecteerde papierformaat past. Ledger: 129 % Letter-R A4 A3: 141 % Statement-R: 64 % A5: 70 % Handmatige zoom Hiermee kan het origineelbeeld handmatig in stappen van 1% tussen 25% en 400% handmatig worden vergroot. 25 % 400 % Vooraf ingestelde zoom Hiermee kunnen vooraf ingestelde vergrotingen worden verkleind of vergroot. De volgende vergrotingen zijn beschikbaar: Model Zoomniveau (Origineel Kopie) Inch-modellen 100%, Auto, 400% (Max.), 200% (STMT -> Ledger), 154% (STMT -> Legal), 129% (Letter - > Ledger), 121% (Legal -> Ledger), 78% (Legal -> Letter), 77% (Ledger -> Legal), 64% (Ledger - > Letter), 50% (Ledger -> STMT), 25% (Min.) 3-14 GEBRUIKERSHANDLEIDING

103 Basishandelingen Model Metrische modellen Metrische modellen (Azië/Pacific) Zoomniveau (Origineel Kopie) 100%, Auto, 400% (Max.), 200% (A5 -> A3), 141% (A4 -> A3, A5 -> A4), 127% (Folio -> A3), 106% (11 15" -> A3), 90% (Folio -> A4), 75% (11 15" -> A4), 70% (A3 -> A4, A4 -> A5), 50%, 25% (Min.) 100%, Auto, 400% (Max.), 200% (A5 -> A3), 141% (A4 -> A3, B5 -> B4), 122% (A4 -> B4, A5 -> B5), 115% (B4 -> A3, B5 -> A4), 86% (A3 -> B4, A4 -> B5), 81%(B4 -> A4, B5 -> A5), 70% (A3 -> A4, B4 -> B5), 50%, 25% (Min.) 3 XY-zoom Hiermee kunnen verticale en horizontale vergrotingen onafhankelijk van elkaar worden geselecteerd. Verklein of vergroot originelen in stappen van 1% tussen 25% en 400%. Y X Hieronder wordt de procedure voor het kopiëren met zoom beschreven. 1 Plaats het origineel op de glasplaat en druk op [Indelen/ bewerken] -> [Zoomen]. Gereed voor kopiëren. Beeld kopiëren Origineel instellen. Zoomen Combineren Marge/ centreren Exemplaren Kader wissen 1 Boekje Duplex Voorblad Pagina - Sjabloon Origineel Zoomen Papier : -- - : 100% : -- - Paginanr. Memopagina Voorbeeld Snelle instellingen Orig./papier / voltooien Beeldkwaliteit Indelen /bewerken Geavanceerde instellingen Status 10/10/ :10 GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-15

104 Basishandelingen 2 Druk op [Standaard Zoomen] om de automatische zoom te gebruiken. Druk op [+] of [ ] om de weergegeven vergroting te wijzigen. U kunt de vergroting rechtstreeks instellen met de cijfertoetsen door op [Cijfers] te drukken. Bij de vooraf ingestelde zoom selecteert u de toets voor de gewenste vergroting. Voor XY-zoomen drukt u op [XY zoomen]. Zoomen Gereed voor kopiëren. Druk op [OK] om het beeld weer te geven. Standaard Zoomen XY zoomen 400% Max. 200% A5>>A3 141% A4>>A3 127% Folio >>A3 106% 11x15 >>A3 (25-400) Exemplaren Druk op [+] of [ ] om Snelt. toev. Annuleren OK de weergegeven Status 10/10/ :10 vergrotingen van X (horizontaal) en Y (verticaal) te wijzigen. U kunt de vergroting rechtstreeks instellen met de cijfertoetsen door op [Cijfers] te drukken. Cijfers 100% Auto 90% 75% 70% A3>>A4 50% Folio >>A4 11x15 >>A4 25% Min. 1 Druk op [Afdr.richt. origineel] om de afdrukrichting van de originelen te selecteren, hetzij [Bov.rand boven] of [Bov.rand links]. Druk vervolgens op [OK]. Zoomen Gereed voor kopiëren. Druk op [OK] om het beeld weer te geven. Standaard Zoomen XY zoomen X (25-400) Cijfers Y (25-400) Cijfers % % Exemplaren Bov.rand boven Afdr.richt. origineel 1 Snelt. toev. Annuleren OK Status 10/10/ :10 3 Druk op [OK]. 4 Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint GEBRUIKERSHANDLEIDING

105 Basishandelingen Duplexkopiëren Produceer dubbelzijdige kopieën. De volgende duplexopties zijn beschikbaar. Enkelzijdig naar dubbelzijdig Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van enkelzijdige originelen worden gemaakt. Bij een oneven aantal originelen zal de achterzijde van de laatst gekopieerde pagina blanco zijn Origineel Kopie De volgende bindopties zijn beschikbaar. A B Origineel links/rechts naar Binding links/rechts: de beelden op de achterzijde worden niet gedraaid. Origineel links/rechts naar Binding boven: de beelden op de achterzijde worden niet 180 gedraaid. Kopieën kunnen aan de bovenzijde worden ingebonden en in dezelfde richting staan bij het omdraaien van de pagina's. ghi def abc Origineel A ghi abc def Kopie B ghi abc def Dubbelzijdig naar enkelzijdig Hiermee kan elke zijde van een tweezijdig origineel op een afzonderlijk vel worden gekopieerd. Hiervoor is de optionele documenttoevoer vereist Origineel Kopie De volgende bindopties zijn beschikbaar. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-17

106 Basishandelingen Binding links/rechts: de beelden op de achterzijde worden niet gedraaid. Binding boven: de beelden op de achterzijde worden 180 gedraaid. Dubbelzijdig naar dubbelzijdig Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van dubbelzijdige originelen worden gemaakt. Hiervoor is de optionele documenttoevoer vereist Origineel Kopie OPMERKING: De ondersteunde papierformaten bij dubbelzijdig naar dubbelzijdig zijn Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, 8,5 13,5", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R en Folio. Boek naar enkelzijdig Dit produceert een enkelzijdige kopie van een dubbelzijdig origineel of een open boek Origineel Kopie De volgende bindopties zijn beschikbaar. Binding links: originelen met tegenover elkaar liggende pagina's worden van links naar rechts gekopieerd. Binding rechts: originelen met tegenover elkaar liggende pagina's worden van rechts naar links gekopieerd. OPMERKING: Bij dubbelzijdig naar enkelzijdig en bij boek naar enkelzijdig worden de volgende formaten van origineel en papier ondersteund. Origineel: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R en 8K. Papier: Letter, A4, B5 en 16K. U kunt het papierformaat wijzigen en de kopie verkleinen of vergroten tot dat formaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

107 Basishandelingen Boek naar dubbelzijdig Hiermee kunnen dubbelzijdige kopieën van boeken met tegenover elkaar liggende pagina's worden gemaakt Origineel Kopie OPMERKING: Bij boek naar dubbelzijdig worden de volgende formaten van origineel en papier ondersteund: Letter, A4, B5 en 16K. Hieronder wordt de procedure voor het dubbelzijdig/duplexkopiëren beschreven. 1 Druk op [Indelen/ bewerken] en vervolgens op [Duplex]. Gereed voor kopiëren. Beeld kopiëren Zoomen Combineren Marge/ centreren Exemplaren Kader wissen 1 Origineel instellen. Boekje Duplex Voorblad Pagina - Sjabloon Origineel Zoomen Papier : -- - : 100% : -- - Paginanr. Memopagina Voorbeeld Snelle instellingen Orig./papier / voltooien Beeldkwaliteit Indelen /bewerken Geavanceerde instellingen Status 10/10/ :10 2 Selecteer de gewenste duplexoptie. Duplex Gereed voor kopiëren. 1-zijdig >>1-zijdig Exemplaren 1 Druk op [OK] om het beeld weer te geven. 1-zijdig >>2-zijdig 2-zijdig >>1-zijdig 2-zijdig >>2-zijdig voltooien Boek >>1-zijdig Boek >>2-zijdig Binding Links/rechts Binding Boven Bov.rand boven Afdr.richt. origineel Snelt. toev. Annuleren OK Status 10/10/ :10 3 Als u [2-zijdig>>2-zijdig], [2-zijdig>>1-zijdig], [Boek>>1-zijdig] of [Boek>>2- zijdig] kiest, selecteert u de bindingrand van de originelen bij Origineel. 4 Als u [1-zijdig>>2-zijdig], [2-zijdig>>2-zijdig] of [Boek>>2-zijdig] kiest, selecteert u de bindingrand van de afgewerkte kopieën bij voltooien. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-19

108 Basishandelingen 5 Druk op [Afdr.richt. origineel] om de afdrukrichting van de originelen te selecteren, hetzij [Bov.rand boven] of [Bov.rand links]. Druk vervolgens op [OK]. 6 Druk op [OK]. 7 Plaats het origineel en druk op de Start-toets. Als het origineel op de glasplaat is gescand, vervangt u het door het volgende. Druk vervolgens op de Start-toets. Nadat u alle originelen hebt gescand, drukt u op [Scan voltooien] om het kopiëren te starten. Kopiëren met samenvoegen/verschuiven Het apparaat kan samenvoegen en verschuiven terwijl het kopieert. U kunt de kopieerfuncties samenvoegen/verschuiven gebruiken voor de hieronder beschreven taken. Samenvoegen Scan meerdere originelen worden en lever volledige sets met kopieën op paginanummer af Origineel Kopie Verschuiven Gebruik verschuiven om kopieën te produceren nadat elke set (of pagina) 90 werd gedraaid Origineel Kopie OPMERKING: Laad voor de verschuiffunctie papier van hetzelfde formaat met een andere richting in een andere papierbron dan de geselecteerde papierbron. De papierformaten die bij Verschuiven worden ondersteund, zijn A4, B5, Letter en 16K. Hieronder wordt de procedure beschreven voor het kopiëren met samenvoegen/verschuiven GEBRUIKERSHANDLEIDING

109 Basishandelingen 1 Druk op [Orig./ papier/voltooien] en vervolgens op [Samenv./ verschuiven]. Gereed voor kopiëren. Beeld kopiëren Origineel instellen. Origineel Formaat Papier - selectie Orig. met div. form. Exemplaren Afdr.richt. origineel 1 Samenv./ verschuiven Nieten Opvangbak Origineel Zoomen Papier : -- - : 100% : -- - Voorbeeld 3 Snelle instellingen Orig./papier / voltooien Beeldkwaliteit Indelen /bewerken Geavanceerde instellingen Status 10/10/ :10 2 Druk voor kopiëren met samenvoegen op [Aan] van Sorteren. Gereed voor kopiëren. Samenvoegen /verschuiven Sorteren Exemplaren 1 Druk voor kopiëren met verschuiven op [Elke set] van Verschuiven. Druk op [OK] om het beeld weer te geven. Verschuiven Uit Uit Aan Elke set Druk op [OK]. Snelt. toev. Annuleren OK Status 10/10/ :10 3 Als [Uit] is geselecteerd voor Sorteren, drukt u op [Uit] of [Elke pagina] in Verschuiven. Gereed voor kopiëren. Samenvoegen /verschuiven Sorteren Druk op [OK] om het beeld weer te geven. Uit Aan Exemplaren 1 Verschuiven Uit Elke pagina Snelt. toev. Annuleren OK Status 10/10/ :10 4 Druk op [OK]. 5 Gebruik de cijfertoetsen om de hoeveelheid kopieën in te vullen. 6 Plaats de originelen en druk op de Start-toets. Het kopiëren begint. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-21

110 Basishandelingen Gereserveerde kopie Met deze functie kunt u de volgende kopieertaak reserveren tijdens het afdrukken. Bij deze functie wordt het origineel gescand terwijl het apparaat afdrukt. Wanneer de huidige afdruktaak is voltooid, wordt de gereserveerde kopieertaak afgedrukt. De procedure hangt af van de instellingen van Volg. prioriteit behouden. Als Volg. prioriteit behouden is ingesteld op Aan Het standaardscherm van de kopieerfunctie verschijnt op het aanraakpaneel tijdens het afdrukken. 1 Plaats de originelen voor de gereserveerde kopie op het apparaat en kies de kopieerinstellingen. Gereed voor kopiëren. Origineel instellen. Origineel Zoomen Papier Beeld kopiëren Voorbeeld Snelle instellingen Auto Normaal 0 A4 Normaal Zoomen Dichtheid Papier - selectie 1-zijdig Tekst+foto Sorteren >>1-zijdig Duplex Origineel beeld Samenv./ verschuiven Orig./ papier / voltooien Beeldkwaliteit Indelen/bewerken Exemplaren Onderbr. Geavanceerde instellingen Status 10/10/ : Druk op de Start-toets. Het apparaat begint het origineel te scannen. Wanneer de huidige afdruktaak is voltooid, wordt de gereserveerde kopieertaak afgedrukt. Als Volg. prioriteit behouden is ingesteld op Uit Het kopieerscherm verschijnt op het aanraakpaneel tijdens het afdrukken. 1 Druk op [Res. volgende]. Het standaardscherm voor kopiëren verschijnt. Copying... Job No.: Job Name: doc User Name: Scanner Setting A4 100% 2-sided Original Pages 2 Printer Setting A4 2-sided Collate Copies Copies 2/ Plain Top Edge Top Top Tray Interrupt Cancel Reserve Next Status 10/10/ :10 2 Plaats de originelen voor de gereserveerde kopie op het apparaat en kies de kopieerinstellingen. 3 Druk op de Start-toets. Het apparaat begint het origineel te scannen. Wanneer de huidige afdruktaak is voltooid, wordt de gereserveerde kopieertaak afgedrukt GEBRUIKERSHANDLEIDING

111 Basishandelingen Onderbrekingskopie Met deze functie kunt u de huidige taken in uitvoering onderbreken om dringende kopieën te maken. Wanneer het kopiëren met onderbreking is voltooid, hervat het apparaat de onderbroken afdruktaken. De procedure hangt af van de instellingen van Volg. prioriteit behouden. Als Volg. prioriteit behouden is ingesteld op Aan 3 Het standaardscherm van de kopieerfunctie verschijnt op het aanraakpaneel tijdens het afdrukken. 1 Druk op [Onderbreken]. Klaar om kopiëren te onderbreken. wordt weergegeven. De huidige afdruktaak wordt tijdelijk onderbroken. Gereed voor kopiëren. Origineel instellen. Origineel Zoomen Papier Beeld kopiëren Voorbeeld Snelle instellingen Auto Normaal 0 A4 Normaal Zoomen Dichtheid Papier - selectie 1-zijdig Tekst+foto Sorteren >>1-zijdig Duplex Origineel beeld Samenv./ verschuiven Orig./ papier / voltooien Beeldkwaliteit Indelen/bewerken Exemplaren Onderbr. Geavanceerde instellingen Status 10/10/ : Plaats de originelen voor de onderbrekingskopie op het apparaat en kies de kopieerinstellingen. 3 Druk op de Start-toets om de onderbrekingskopie te starten. 4 Wanneer de onderbrekingskopie is voltooid, drukt u op [Onderbr.]. Het apparaat hervat de onderbroken afdruktaken. OPMERKING: Als geen bediening plaatsvindt op het apparaat gedurende 60 seconden, wordt de onderbrekingskopie automatisch geannuleerd en wordt het afdrukken hervat. Als u op [Onderbreken] drukt tijdens het opgeven van kopieerinstellingen, worden de instellingen automatisch teruggezet op de standaardinstellingen. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-23

112 Basishandelingen Als Volg. prioriteit behouden is ingesteld op Uit Het kopieerscherm verschijnt op het aanraakpaneel tijdens het afdrukken. 1 Druk op [Onderbr.]. De huidige afdruktaak wordt tijdelijk onderbroken. Copying... Job No.: Job Name: doc User Name: Scanner Setting A4 100% 2-sided Original Pages 2 Printer Setting A4 2-sided Collate Copies Copies 2/ Plain Top Edge Top Top Tray Interrupt Cancel Reserve Next Status 10/10/ :10 2 Plaats de originelen voor de onderbrekingskopie op het apparaat en kies de kopieerinstellingen. 3 Druk op de Start-toets om de onderbrekingskopie te starten. 4 Wanneer de onderbrekingskopie is voltooid, drukt u op [Onderbr.]. Het apparaat hervat de onderbroken afdruktaken. OPMERKING: Als geen bediening plaatsvindt op het apparaat gedurende 60 seconden, wordt de onderbrekingskopie automatisch geannuleerd en wordt het afdrukken hervat GEBRUIKERSHANDLEIDING

113 Basishandelingen Afdrukken - Afdrukken uit applicaties Volg onderstaande stappen om documenten van applicaties af te drukken. OPMERKING: Om documenten af te drukken vanuit applicaties, moet u het printerstuurprogramma installeren op uw computer vanaf de meegeleverde cd-rom (Product Library). 1 Creëer een document in een applicatie. 3 2 Klik op Bestand en selecteer Afdrukken in de applicatie. Het dialoogvenster van Afdrukken wordt nu weergegeven. 3 Klik op de knop naast het veld Naam en selecteer dit apparaat uit de lijst. 4 Vul het gewenste aantal afdrukken in het vak Aantal exemplaren in. U kunt tot 999 exemplaren opgeven. Waneer er meer dan één document is, selecteert u Sorteren om de afdrukken een voor een in de volgorde van de pagina's uit te voeren. 5 Klik op de knop Eigenschappen. Het dialoogvenster van Eigenschappen wordt nu weergegeven. 6 Selecteer het tabblad Basis en klik op de knop Afdrukformaat om het papierformaat te selecteren. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-25

114 Basishandelingen Om op speciale papiersoorten zoals dik papier of overheads af te drukken, klikt u op het menu Afdrukmateriaal en selecteert u het mediatype. 7 Klik op Bron en selecteer de papierbron. OPMERKING: Als u Automatisch kiest, wordt het papier automatisch aangevoerd uit de papierbron geladen met het papier van het optimale formaat en type. Om op speciale papiersoorten zoals enveloppen of dik papier af te drukken, plaatst u ze op de multifunctionele lade en selecteert u MF Lade. 8 Selecteer de papierrichting Staand of Liggend om deze af te stemmen op de richting van het document. Als u Draaien selecteert, wordt het document afgedrukt nadat het 180 is gedraaid. 9 Klik op de OK-knop om naar het dialoogvenster Afdrukken terug te keren. 10 Klik op de OK-knop om het afdrukken te starten GEBRUIKERSHANDLEIDING

115 Basishandelingen Verzenden Dit apparaat kan een gescande afbeelding verzenden als bijlage bij een e- mailbericht of naar een pc die is verbonden met het netwerk. Hiervoor moet het adres van de afzender en van de bestemming (ontvanger) worden geregistreerd in het netwerk. Er is een netwerkomgeving vereist waarin het apparaat verbinding kan maken met een mailserver. Er wordt aanbevolen een lokaal netwerk (LAN) te gebruiken om problemen met de verzendsnelheid en de beveiliging te verhelpen. 3 Tegelijk met het verzenden van een gescande afbeelding kunt u de afbeelding ook afdrukken of verzenden naar de documentbox. Voer de volgende stappen uit om de scanfunctie te gebruiken: Programmeer de instellingen, waaronder ook de instelling op het apparaat. Gebruik COMMAND CENTER (de interne HTML-internetpagina) om het IP-adres en de hostnaam van de SMTP-server en de ontvanger te registreren. Registreer de bestemming in het adresboek of onder een snelkiestoets. Wanneer de pc-map (SMB/FTP) wordt geselecteerd, moet de doelmap worden gedeeld. Neem contact op met uw netwerkbeheerder om de pc-map in te stellen. Een documentbox aanmaken/registreren (wanneer een documentbox is geselecteerd als bestemming) Gedetailleerde verzendingsinstellingen (om een documentbox te selecteren als bestemming of om de afbeelding tegelijkertijd af te drukken en te verzenden) Volg de onderstaande stappen voor de basishandelingen bij het verzenden. De volgende vier opties zijn beschikbaar: Verzenden als verzendt een gescand origineelbeeld als bijlage van een bericht...pagina 3-29 Verzenden naar map (SMB): slaat een gescand origineelbeeld op in een gedeelde map van eender welke pc...pagina 3-31 Verzenden naar map (FTP): slaat een gescand origineelbeeld op in een map van een FTP-server...pagina 3-34 Verzenden naar documentbox: slaat een gescand origineelbeeld op in een documentbox...pagina 3-51 Afbeeldingsgegevens scannen met TWAIN: laadt de documentgegevens opgeslagen in een custom box naar een pc...pagina 3-37 Afbeeldingsgegevens scannen met WIA: laadt de documentgegevens opgeslagen in een custom box naar een pc...pagina 3-37 GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-27

116 Basishandelingen OPMERKING: Originelen in kleur kunnen worden gescand door het geheugen van het apparaat uit te breiden. Raadpleeg uw servicevertegenwoordiger. Verschillende verzendopties kunnen in combinatie worden opgegeven. Raadpleeg Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (Multiversturen) op pagina GEBRUIKERSHANDLEIDING

117 Basishandelingen Als verzenden Verzendt een gescand origineelbeeld als bijlage van een bericht. OPMERKING: U moet een netwerkomgeving hebben waarin dit apparaat verbinding kan maken met een mailserver. Er wordt aanbevolen het apparaat te gebruiken in een omgeving waarin het permanent verbinding kan maken met de mailserver via een LAN. Registreer het IP-adres en de hostnaam van de SMTP-server vooraf in COMMAND CENTER. Raadpleeg COMMAND CENTER openen (instellingen voor netwerk en verzending) op pagina 2-12 voor meer informatie. 3 1 Plaats de originelen op de glasplaat of in de optionele documenttoevoer. OPMERKING: Raadpleeg Originelen plaatsen op pagina 2-47 voor informatie over het laden. 2 Druk op de Send-toets. 3 Druk op [ adres invoeren] en vervolgens op [ adres]. OPMERKING: De bestemming kan worden opgegeven via het adresboek of via de snelkiestoetsen. Raadpleeg De bestemming opgeven op pagina GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-29

118 Basishandelingen 4 Voer het adres van de bestemming in en druk op [OK]. adres invoeren Gereed voor verzenden. Plaats het origineel. adres Bestemming 0 Aan: Cc: Bcc: Voeg een nieuwe bestemming toe. Druk op [ adres] en voer het adres in met het toetsenbord op het scherm. U kunt ook Aan:/Cc:/Bcc: instellen. Toev. aan adresboek Vlgnd best. Annuleren OK Status 10/10/ :10 5 Druk op [Aan:], [Cc:] of [Bcc:] om de status van de ontvanger naar wens te wijzigen. Als u nog een andere bestemming wilt opgeven, gaat u naar stap 6. Als u slechts één bestemming wilt opgeven, gaat u naar stap 7. 6 Druk op [Vlgnd best.] en herhaal stappen 4 en 5 om de bestemming op te geven. U kunt tot 100 adressen opgeven. OPMERKING: Wanneer [Toev. aan adresboek] wordt weergegeven, zijn de bestemmingen in het adresboek geregistreerd. 7 Druk op [OK]. De bestemmingen worden in de lijst met bestemmingen geregistreerd. 8 Controleer de lijst met bestemmingen. Selecteer een bestemming en druk op [Details/bew.] om deze te controleren en te bewerken. Raadpleeg stappen 4 en 5 om de bestemming zo nodig aan te passen. Selecteer een bestemming en druk op [Verwijderen] om de bestemming uit de lijst te verwijderen. Gereed voor verzenden. Plaats het origineel. Bestemming Details ABC Op de haak Aan: Keten Details/bew. Verwijderen Opnw bellen Bestemming Adresboek adres invoeren Pad voor map invoeren AAA BBB CCC DDD EEE Nr FFF GGG HHH III JJJ 1/10 Bestemming Snelle Soort origineel / Kleur/beeld Geavanceerde instellingen verzending instellingen Status 10/10/ :10 9 Wijzig indien nodig het origineelformaat, de scanresolutie, enz GEBRUIKERSHANDLEIDING

119 Basishandelingen 10 Druk op de Start-toets. Het gescande origineel wordt naar het opgegeven adres verzonden. 3 Naar map verzenden (SMB) Het beeldbestand van het gescande origineel wordt in de opgegeven gedeelde map van eender welke pc geplaatst. OPMERKING: Raadpleeg de Help van uw besturingssysteem voor meer informatie over het delen van mappen. Zorg ervoor dat SMB-protocol van COMMAND CENTER is ingesteld op Aan. Raadpleeg SMB-instellingen op pagina Plaats de originelen op de glasplaat of in de optionele documenttoevoer. OPMERKING: Raadpleeg Originelen plaatsen op pagina 2-47 voor informatie over het laden. 2 Druk op de Send-toets. 3 Druk op [Pad voor map invoeren] en vervolgens op [SMB]. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-31

120 Basishandelingen OPMERKING: De bestemming kan worden opgegeven via het adresboek of via de snelkiestoetsen. Raadpleeg De bestemming opgeven op pagina 3-45 voor meer informatie. 4 Voer de hostnaam, het pad en de gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelding in. Druk op de toets van elk item om eerst het invoerscherm weer te geven. Gereed voor verzenden. Plaats het origineel. Pad voor map invoeren SMB FTP Hostnaam Pad Gebruikersnaam aanmelding Wachtwoord aanmelding Verbinding testen Bestemming 1 Toev. aan adresboek Vlgnd best. Annuleren OK Status 10/10/ :10 5 Voer de bestemmingsgegevens in en druk op [OK]. Hostnaam Gebruik het toetsenbord voor invoer. Limiet: 126 tekens invoeren: 0 tekens Backspace Hoofdl. Kl.letter Nr./ symb. Spatie Annuleren OK Status 10/10/ : GEBRUIKERSHANDLEIDING

121 Basishandelingen De in te voeren gegevens zijn als volgt. Item In te voeren gegevens Max. aantal tekens Hostnaam* Pad Hostnaam of IP-adres van de verzendende pc. Pad naar de ontvangstmap zoals bij onderstaande voorbeelden. Bijvoorbeeld, \User\ScanData. Tot 62 tekens Tot 126 tekens 3 Gebruikersnaam aanmelding Gebruikersnaam voor toegang tot de map Bijvoorbeeld, abcdnet\james.smith Tot 62 tekens Wachtwoord aanmelding Wachtwoord voor toegang tot de map Tot 62 tekens * Geef een poortnummer op dat verschilt van het standaardnummer (139) volgens de indeling hostnaam: poortnummer (bv., SMBhostnaam:140). 6 Nadat u alles hebt ingevoerd, drukt u op [Verbinding testen] om de verbinding te controleren. Gereed voor verzenden. Plaats het origineel. Pad voor map invoeren SMB FTP Hostnaam Pad Gebruikersnaam aanmelding Wachtwoord aanmelding Bestemming 1 Verbinding testen Toev. aan adresboek Vlgnd best. Annuleren OK Status 10/10/ :10 OPMERKING: Verbonden. verschijnt wanneer de verbinding met de bestemming correct tot stand is gebracht. Als Kan geen verbinding maken. verschijnt, controleert u de ingevoerde gegevens. Als u nog een andere bestemming wilt opgeven, gaat u naar stap 7. Als u slechts één bestemming wilt opgeven, gaat u naar stap 8. 7 Druk op [Vlgnd best.] en herhaal stappen 4 tot 6 om de bestemming op te geven. U kunt een combinatie van maximaal 10 FTP- en SMBdoelmappen in totaal opgeven. OPMERKING: Wanneer [Toev. aan adresboek] wordt weergegeven, zijn de ingevoerde gegevens in het adresboek geregistreerd. 8 Druk op [OK] om de ingevoerde gegevens in de lijst met bestemmingen te registreren. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-33

122 Basishandelingen 9 Controleer de lijst met bestemmingen. Selecteer een bestemming en druk op [Details/bew.] om deze te controleren en te bewerken. Bewerk de gegevens indien nodig volgens stappen 4 tot 6. Selecteer een bestemming en druk op [Verwijderen] om de bestemming uit de lijst te verwijderen. ABC Op de haak Gereed voor verzenden. Plaats het origineel. Bestemming /User/ScanData Details Aan: Keten Details/bew. Verwijderen Opnw bellen Bestemming Adresboek adres invoeren Pad voor map invoeren AAA BBB CCC DDD EEE Nr FFF GGG HHH III JJJ 1/10 Bestemming Snelle Soort origineel / Kleur/beeld Geavanceerde instellingen verzending instellingen Status 10/10/ :10 10 Wijzig indien nodig het origineelformaat, de scanresolutie, enz. 11 Druk op de Start-toets. Het gegevensbestand van het gescande origineel wordt naar de opgegeven gedeelde map van de pc verzonden. Naar map verzenden (FTP) Slaat een gescande origineelafbeelding op in een map van een FTPserver. OPMERKING: Zorg ervoor dat FTP van COMMAND CENTER is ingesteld op Aan. Raadpleeg FTP-instellingen op pagina Plaats de originelen op de glasplaat of in de optionele documenttoevoer GEBRUIKERSHANDLEIDING

123 Basishandelingen OPMERKING: Raadpleeg Originelen plaatsen op pagina 2-47 voor informatie over het laden. 2 Druk op de Send-toets. 3 3 Druk op [Pad voor map invoeren] en vervolgens op [FTP]. OPMERKING: De bestemming kan worden opgegeven via het adresboek of via de snelkiestoetsen. Raadpleeg De bestemming opgeven op pagina Voer de hostnaam, het pad en de gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelding in. Druk op de toets van elk item om eerst het invoerscherm weer te geven. Gereed voor verzenden. Plaats het origineel. Pad voor map invoeren SMB FTP Hostnaam Pad Gebruikersnaam aanmelding Wachtwoord aanmelding Verbinding testen Bestemming 1 Toev. aan adresboek Vlgnd best. Annuleren OK Status Bezig met uitvoeren van verzendtaak **. 10/10/ :10 5 Voer de bestemmingsgegevens in en druk op [OK]. Hostnaam Gebruik het toetsenbord voor invoer. Limiet: 62 tekens invoeren : 0 tekens Backspace Hoofdl. Kl.letter Nr./ symb. Spatie Annuleren OK Status 10/10/ :10 GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-35

124 Basishandelingen De in te voeren gegevens zijn als volgt. Item Hostnaam* Pad Gebruikersnaam aanmelding Wachtwoord aanmelding In te voeren gegevens Hostnaam of IP-adres van de FTPserver Pad naar de ontvangstmap. Bijvoorbeeld, \User\ScanData. Anders worden de gegevens in de basismap opgeslagen. Gebruikersnaam voor aanmelden bij FTP-server Wachtwoord voor aanmelden bij FTPserver Max. aantal tekens Tot 62 tekens Tot 126 tekens Tot 62 tekens Tot 62 tekens * Geef een poortnummer op dat verschilt van het standaardnummer (21) volgens de indeling hostnaam: poortnummer (bv., FTPhostnaam:140). 6 Nadat u alles hebt ingevoerd, drukt u op [Verbinding testen] om de verbinding te controleren. Gereed voor verzenden. Plaats het origineel. Pad voor map invoeren SMB FTP Hostnaam Pad Gebruikersnaam aanmelding Wachtwoord aanmelding Bestemming 1 Verbinding testen Toev. aan adresboek Vlgnd best. Annuleren OK Status Bezig met uitvoeren van verzendtaak **. 10/10/ :10 OPMERKING: Verbonden. verschijnt wanneer de verbinding met de bestemming correct tot stand is gebracht. Als Kan geen verbinding maken. verschijnt, controleert u de ingevoerde gegevens. Als u nog een andere bestemming wilt opgeven, gaat u naar stap 7. Als u slechts één bestemming wilt opgeven, gaat u naar stap 8. 7 Druk op [Vlgnd best.] en herhaal stappen 4 tot 6 om de bestemming op te geven. U kunt tot 10 mappen (totale aantal van SMP- en FTP-mappen) opgeven. OPMERKING: Wanneer [Toev. aan adresboek] wordt weergegeven, zijn de ingevoerde gegevens in het adresboek geregistreerd. 8 Druk op [OK] om de ingevoerde gegevens in de lijst met bestemmingen te registreren GEBRUIKERSHANDLEIDING

125 Basishandelingen 9 Controleer de lijst met bestemmingen. Selecteer een bestemming en druk op [Details/bew.] om deze te controleren en te bewerken. Bewerk de gegevens indien nodig volgens stappen 4 tot 6. Selecteer een bestemming en druk op [Verwijderen] om de bestemming uit de lijst te verwijderen. Gereed voor verzenden. Plaats het origineel. Bestemming Details ABC SCANDATA Op de haak Aan: Keten Details/bew. Verwijderen Opnw bellen 1/1 Bestemming Adresboek adres invoeren Pad voor map invoeren AAA BBB CCC DDD EEE Nr FFF GGG HHH III JJJ 1/10 Bestemming Snelle Soort origineel / Kleur/beeld Geavanceerde instellingen verzending instellingen Status Bezig met uitvoeren van verzendtaak **. 10/10/ :10 10 Wijzig indien nodig het origineelformaat, de scanresolutie, enz. 11 Druk op de Start-toets. Het gegevensbestand van het gescande origineel wordt naar de opgegeven FTP-server verzonden. Afbeeldingsgegevens scannen met TWAIN/WIA Laadt de documentgegevens opgeslagen in een custom box naar een pc met behulp van het TWAIN-stuurprogramma of WIA-stuurprogramma. OPMERKING: De documentgegevens moeten al in de custom box zijn opgeslagen. Raadpleeg De documentbox gebruiken op pagina 3-48 voor meer informatie. Installeer het TWAIN-stuurprogramma of WIAstuurprogramma in de aangepaste modus vanaf de meegeleverde cd-rom (Product Library). Het scannen van afbeeldingsgegevens met het WIA-stuurprogramma wordt alleen ondersteund door Windows Vista. TWAIN-stuurprogramma instellen Registreer dit apparaat in het TWAIN-stuurprogramma om de custom box van het apparaat te selecteren. 1 Selecteer Start van de Windows-interface, Alle programma's, Kyocera en vervolgens TWAIN Driver Setting. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-37

126 Basishandelingen OPMERKING: U kunt ook een apparaat op een pc registreren door in de Windows-interface te drukken op Start, Control Panel en vervolgens op Kyocera TWAIN GEBRUIKERSHANDLEIDING

127 Basishandelingen 2 Klik op de knop Toevoegen. 3 3 Voer de naam van het apparaat in het veld Naam in. 4 Klik op de knop naast het veld Model en selecteer dit apparaat uit de lijst. 5 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in het veld Scanneradres in. OPMERKING: Wanneer u het IP-adres van het apparaat niet kent, neemt u contact op met de netwerkbeheerder. 6 Klik op de knop Verificatie-instellingen gebruiker. Als het gebruikersaanmeldingbeheer ongeldig is, gaat u naar stap 8. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-39

128 Basishandelingen 7 Vink het vakje naast Verificatie aan, voer de aanmeldingsnaam gebruiker (tot 64 tekens) en het wachtwoord (tot 64 tekens) in en klik op de OK-knop. 8 Klik op de OK-knop. 9 Het apparaat wordt geregistreerd op de pc en de naam van het apparaat en het model worden weergegeven in het veld Scannerlijst. OPMERKING: Klik op de Verwijderen-knop om het toegevoegde apparaat te verwijderen. Klik op de Bewerken-knop om de namen te wijzigen GEBRUIKERSHANDLEIDING

129 Basishandelingen WIA-stuurprogramma instellen (alleen voor Windows Vista) Registreer dit apparaat in het WIA-stuurprogramma om de custom box van het apparaat te selecteren. De volgende registratieprocedure is overbodig wanneer het scanneradres (het IP-adres van het apparaat) is ingevoerd tijdens de installatie van het WIA-stuurprogramma. 1 Selecteer Start van de Windows-interface, Configuratiescherm en vervolgens Scanners en camera's. 3 2 Selecteer de naam van dit apparaat bij WIA-stuurprogramma's en druk op de knop Eigenschappen. OPMERKING: Als Windows-beveiliging en Gebruikersaccountbeheer worden weergegeven, zouden er geen bedieningsproblemen mogen optreden na het installeren van het stuurprogramma en de software die door ons zijn meegeleverd. Ga door met de installatie. 3 Klik op het tabblad Instellingen en voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in het veld Scanneradres in. Als het gebruikersaanmeldingbeheer ongeldig is, gaat u naar stap 5. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-41

130 Basishandelingen OPMERKING: Wanneer u het IP-adres van het apparaat niet kent, neemt u contact op met de netwerkbeheerder. 4 Vink het vakje naast Verificatie aan, voer de aanmeldingsnaam gebruiker (tot 64 tekens) en het wachtwoord (tot 64 tekens) in en klik op de OK-knop. 5 Klik op de knop Sluiten. Het apparaat wordt geregistreerd op de pc en de naam van het apparaat en het model worden weergegeven in het veld Scannerlijst. Documentgegevens scannen Scan de documentgegevens opgeslagen in de custom box van het apparaat. Onderstaande procedure is een voorbeeld voor het scannen met het TWAIN-stuurprogramma. Het WIA-stuurprogramma werkt op dezelfde manier. 1 Activeer de TWAIN-compatibele applicatie. 2 Selecteer het apparaat dat de applicatie gebruikt en geef het TWAINdialoogvenster weer. OPMERKING: Raadpleeg voor het selecteren van het apparaat de Gebruikershandleiding of de Help voor elke applicatiesoftware. 3 Selecteer een custom box met het te scannen documentbestand in het veld Lijst met boxen. Als een wachtwoord is ingesteld voor de box, wordt het wachtwoordinvoerscherm weergegeven. Voer het wachtwoord in en klik op de knop OK. Wanneer u een box selecteert, worden de documentbestanden in de custom box weergegeven in de Lijst met documenten GEBRUIKERSHANDLEIDING

131 Basishandelingen 3 4 Stel in hoe de documentgegevens moeten worden weergegeven. Klik op de Instelling-knop om elk item te selecteren. Item Beschrijving Beeld Verwijderen Omwisselen Wijzig de weergave van de Lijst met documenten in Lijst of Miniaturen. Verwijder de documentgegevens na het scannen uit de custom box. Wissel de kleur van de documentgegevens om het scannen te starten. 5 Klik op de OK-knop. 6 Selecteer de te scannen documentgegevens in de Lijst met documenten. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-43

132 Basishandelingen Voer de bestandnaam in het veld Zoeken [Naam] in om gegevens te vinden die dezelfde bestandnaam of een bestandsnaam met hetzelfde begin hebben. 7 Klik op de Detail-knop om de geselecteerde documentgegevens weer te geven. Wanneer de documentgegevens meerdere pagina's bevatten, selecteert u het vakje naast de pagina die u wilt scannen. De geselecteerde pagina's worden gescand. 8 Klik op de Verkrijgen-knop. De documentgegevens worden gescand GEBRUIKERSHANDLEIDING

133 Basishandelingen De bestemming opgeven Kiezen uit het adresboek Een bestemming opgeven kan via het adresboek of via de snelkiestoetsen. Selecteer een bestemming die in het adresboek is geregistreerd. 1 Druk in het basisscherm voor verzenden op [Adresboek]. Gereed voor verzenden. Plaats het origineel. Bestemming Details ABC SCANDATA Aan: 1/1 Bestemming Adresboek adres invoeren 1 3 Op de haak Keten Details/bew. Verwijderen Opnw bellen Pad voor map invoeren AAA BBB CCC DDD EEE Nr FFF GGG HHH III JJJ 1/10 Bestemming Snelle Soort origineel / Kleur/beeld Geavanceerde instellingen verzending instellingen Bezig met uitvoeren van verzendtaak **. Status 10/10/ :10 2 Vink het vakje aan om de gewenste bestemming uit de lijst te kiezen. U kunt meerdere bestemmingen kiezen. De geselecteerde bestemmingen worden aangegeven door een markeringsteken in het selectievakje. Plaats het origineel. Adresboek Best. Nr. Soort Naam Details Adresboek AAAAA BBBBB Group 1 Group 2 Group 3 ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ 0-9 Map Sorteren Annuleren Groep Zoeken( naam) Zoeken (nr.) Details Status Bezig met uitvoeren van verzendtaak **. 10/10/ :10 Naam 0001 / 0002 Bewerken adresboek OK OPMERKING: Om de selectie te annuleren drukt u op het selectievakje en verwijdert u het markeringsteken. 3 Druk bij verzenden als op [Aan:], [Cc:] of [Bcc:] om de status van de ontvanger indien nodig te wijzigen. 4 Druk op [OK] om de geselecteerde bestemming in de lijst met bestemmingen te registreren. OPMERKING: Om een bestemming uit de lijst te verwijderen, selecteert u de bestemming en drukt u op [Verwijderen]. Bestemming zoeken Bestemmingen die in het adresboek zijn geregistreerd, kunnen worden opgezocht. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-45

134 Basishandelingen Ook een geavanceerde zoekopdracht volgens soort of beginletter is mogelijk. Plaats het origineel. Adresboek Adresboek Sorteren Naam (1) (2) (3) (4) Best. Nr. Soort Naam Details AAAAA BBBBB Group 1 Group 2 Group 3 Map ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ 0-9 Groep 0001 / 0002 Zoeken( naam) Zoeken (nr.) Bewerken adresboek Details Annuleren OK Status Bezig met uitvoeren van verzendtaak **. 10/10/ :10 Gebruikte toetsen Soort zoekopdracht Doorzochte onderwerpen 1 Zoeken volgens naam 2 Zoeken volgens adresnummer 3 Geavanceerd zoeken volgens beginletter 4 Geavanceerd zoeken volgens type bestemming Zoeken volgens geregistreerde naam. Zoeken volgens geregistreerd adresnummer. Geavanceerd zoeken volgens beginletter van geregistreerde naam. Geavanceerd zoeken volgens type geregistreerde bestemming ( , Map (SMB/FTP), FAX, i-fax of Groep). (Fax: enkel wanneer de optionele faxkit is geïnstalleerd). Hieronder worden de procedures beschreven voor het gebruik van de verschillende zoekfuncties. Zoeken volgens naam Druk op [Zoeken(naam)] en voer de gewenste naam in. Zoeken volgens adresnummer Druk op [Zoeken (nr.)] en voer het gewenste adresnummer in. Geavanceerd zoeken volgens type bestemming Druk op [ ], [Map], [FAX], [i-fax] of [Groep]. De bestemmingen die volgens dat type zijn geregistreerd, worden weergegeven. Geavanceerd zoeken volgens beginletter Druk op de toets voor de gewenste beginletter GEBRUIKERSHANDLEIDING

135 Basishandelingen Kiezen via snelkiestoets Selecteer de bestemming via de snelkiestoetsen. Druk in het basisscherm voor verzenden op de snelkiestoets waaronder de bestemming is geregistreerd. Gereed voor verzenden. Plaats het origineel. Bestemming Details ABC SCANDATA Op de haak Bestemming Bestemming Snelle Soort origineel / Kleur/beeld Geavanceerde instellingen verzending instellingen Status 10/10/ :10 Aan: Keten Details/bew. Verwijderen Opnw bellen AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH III JJJ 1/1 Nr. 1/10 Adresboek adres invoeren Pad voor map invoeren 1 3 OPMERKING: Als de snelkiestoets voor de gewenste bestemming niet zichtbaar is op het aanraakpaneel, drukt u op [ ] of [ ] om te scrollen en de volgende of vorige snelkiestoetsen weer te geven. Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat reeds snelkiestoetsen zijn geregistreerd. Raadpleeg de Advanced Operation Guide voor meer informatie over het registreren van snelkiestoetsen. Kiezen via snelkiezen Roep de bestemming op door de 3 cijfers van een snelkiestoets (snelkiezen) op te geven. Gereed voor verzenden. Plaats het origineel. Bestemming Details ABC SCANDATA Op de haak Aan: Keten Details/bew. Verwijderen Opnw bellen 1/1 Bestemming Adresboek adres invoeren Pad voor map invoeren 1 Druk in het basisscherm voor verzenden op de Nr.-toets en voer de 3 cijfers van de snelkiestoets in het cijferinvoerscherm in AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH III JJJ Bestemming Snelle Soort origineel / Kleur/beeld Geavanceerde instellingen verzending instellingen Status 10/10/ :10 Nr. 1/10 Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (Multi-versturen) U kunt ook, afhankelijk van de instellingen, tegelijkertijd verzenden en afdrukken. De procedures zijn net dezelfde als die bij het opgeven van de bestemmingen voor de verschillende verzendingstypes. Ga voort door het adres of het pad van de map op te geven zodat ze in de lijst met bestemmingen verschijnen. Druk op de Start-toets om de verzending naar alle bestemmingen tegelijkertijd te starten. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-47

136 Basishandelingen De documentbox gebruiken Volg onderstaande stappen voor de basishandelingen bij het gebruik van de documentbox. OPMERKING: Er wordt van uitgegaan dat de documentbox als is aangemaakt en geregistreerd. Raadpleeg de Advanced Operation Guide voor meer informatie over het aanmaken/registreren van documentboxen. Documenten in een custom box opslaan Sla documenten op in een custom box. 1 Plaats de originelen op de glasplaat of in de optionele documenttoevoer. OPMERKING: Raadpleeg Originelen plaatsen op pagina 2-47 voor informatie over het laden. 2 Druk op de Document Boxtoets. 3 Druk op [Custom box] en selecteer de box waarin het bestand moet worden opgeslagen. Custom box Nr. Boxnaam Eigenaar Gebr.% 001 Box 001 User 1 20% 001/001 Box bewerken Bestand opslaan Details Openen Custom box Taakbox Verwisselbaar Faxbox geheugen Status 10/10/ : GEBRUIKERSHANDLEIDING

137 Basishandelingen OPMERKING: De custom box voor het opslaan van het bestand moet vooraf worden aangemaakt. 4 Druk op [Bestand opslaan]. Custom box Nr. Boxnaam Eigenaar Gebr.% 001 Box 001 User 1 20% 001/001 Box bewerken 3 Bestand opslaan Details Openen Custom box Taakbox Verwisselbaar geheugen Faxbox Status 10/10/ :10 OPMERKING: Als vooraf een wachtwoord voor de custom box is ingesteld, voert u het correcte wachtwoord in. 5 Wijzig indien nodig het origineeltype, de scandichtheid, enz. Gereed voor opslaan in box. Bestandsnaam: Beeld opslaan Programmagegevens : Zoomen Afdr.richt. origineel Kader wissen Origineel Formaat Origineel instellen. Origineel beeld Orig. met div. form. Centreren Bestandsnaam invoeren Origineel Zoomen Papier : --- : 100 % : --- Dichtheid 2-zijdig/ boekorig. Kleurselectie Opslag- Formaat Voorbeeld Cijfers Snelle instellingen Functies Status 10/10/ :10 6 Druk op de Start-toets. Het origineel wordt gescand en de gegevens worden in de opgegeven documentbox opgeslagen. Documenten in de custom box afdrukken Druk de documenten in de custom box af. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-49

138 Basishandelingen 1 Druk op de Document Boxtoets. 2 Druk op [Custom box] en selecteer de box met daarin het bestand dat u wilt afdrukken. Custom box Nr. Boxnaam Eigenaar Gebr.% 001 Box 001 User 1 20% 001/001 Box bewerken Bestand opslaan Details Openen Custom box Taakbox Verwisselbaar Faxbox geheugen Status 10/10/ :10 3 Druk op [Openen]. Custom box Nr. Boxnaam Eigenaar Gebr.% 001 Box 001 User 1 20% 001/001 Box bewerken Bestand opslaan Details Openen Custom box Taakbox Verwisselbaar geheugen Faxbox Status 10/10/ :10 OPMERKING: Als vooraf een wachtwoord voor de custom box is ingesteld, voert u het correcte wachtwoord in. 4 Selecteer in de lijst het selectievakje naast het af te drukken document. Het geselecteerde document wordt aangegeven door een markeringsteken in het selectievakje. Programmagegevens : Naam Datum en tijd Form Document 1 05/05/ :11 21 MB 001/001 Details Voorbeeld Afdrukken Verzenden Samenvoegen Verplaatsen Verwijderen Bestand opslaan Sluiten Status 10/10/ : GEBRUIKERSHANDLEIDING

139 Basishandelingen OPMERKING: U kunt niet meer dan één document selecteren en afdrukken. Om de selectie te annuleren drukt u op het selectievakje en verwijdert u het markeringsteken. 5 Druk op [Afdrukken]. 6 Wijzig indien nodig de papierselectie, 1-zijdig/2-zijdig afdrukken, enz. Gereed voor opslaan in box. Bestandsnaam : Programmagegevens : Beeld afdrukken Exemplaren 1 3 Origineel instellen. Auto Sorteren Uit Origineel Zoomen Papier Voorbeeld Papier - selectie 1-zijdig >>1-zijdig Duplex Samenvoegen / verschuiven Uit Verwijderen na afdrukken Nieten/ perforeren Snelle instellingen Functies Annuleren Status 10/10/ :10 7 Druk op de Start-toets om het afdrukken van het geselecteerde document te starten. Documenten in een custom box verzenden Verzend een document opgeslagen in een custom box. 1 Druk op de Document Boxtoets. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-51

140 Basishandelingen 2 Druk op [Custom box] en selecteer de box met daarin het bestand dat u wilt verzenden. Custom box Nr. Boxnaam Eigenaar Gebr.% 001 Box 001 User 1 20% 001/001 Box bewerken Bestand opslaan Details Openen Custom box Taakbox Verwisselbaar Faxbox geheugen Status 10/10/ :10 3 Druk op [Openen]. Custom box Nr. Boxnaam Eigenaar Gebr.% 001 Box 001 User 1 20% 001/001 Box bewerken Bestand opslaan Details Openen Custom box Taakbox Verwisselbaar geheugen Faxbox Status 10/10/ :10 OPMERKING: Als vooraf een wachtwoord voor de custom box is ingesteld, voert u het correcte wachtwoord in. 4 Selecteer in de lijst het selectievakje naast het te verzenden document. Het geselecteerde document wordt aangegeven door een markeringsteken in het selectievakje. Programmagegevens : Naam Datum en tijd Form Document 1 05/05/ :11 21 MB 001/001 Details Voorbeeld Afdrukken Verzenden Samenvoegen Verplaatsen Verwijderen Bestand opslaan Sluiten Status 10/10/ :10 OPMERKING: U kunt niet meer dan één document selecteren en verzenden. Om de selectie te annuleren drukt u op het selectievakje om het markeringsteken te verwijderen. 5 Druk op [Verzenden] GEBRUIKERSHANDLEIDING

141 Basishandelingen 6 Geef de bestemming op. Gereed voor verzenden vanuit box. Voer de bestemming in. Bestemming AAAAA BBBBB Details Aan: Bcc: 1/1 Bestemming Adresboek adres invoeren 2 Op de haak Keten Details/bew. Verwijderen Opnw bellen Nr. AAA BBB CCC DDD EEE /10 FFF GGG HHH III JJJ Pad voor map invoeren Faxnummer invoeren 3 Bestemming Snelle instellingen Functies Kleur/beeld Annuleren Status 10/10/ :10 OPMERKING: Raadpleeg De bestemming opgeven op pagina 3-45 voor informatie over hoe u bestemmingen moet kiezen. 7 Druk op de Start-toets om het verzenden van het geselecteerde document te starten. Documenten in een custom box bewerken Verplaats een document van de ene custom box naar de andere of voeg meerdere documenten samen. OPMERKING: Wanneer u een document in een custom box afdrukt of verzendt, kunt u dit document niet [Verplaatsen] voordat het afdrukken of verzenden is voltooid. Documenten verplaatsen Hieronder wordt de procedure voor het verplaatsen van documenten beschreven. 1 Druk op de Document Boxtoets. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-53

142 Basishandelingen 2 Druk op [Custom box] en selecteer de box met daarin het bestand dat u wilt verplaatsen. Custom box Nr. Boxnaam Eigenaar Gebr.% 001 Box 001 User 1 20% 001/001 Box bewerken Bestand opslaan Details Openen Custom box Taakbox Verwisselbaar geheugen Faxbox Status 10/10/ :10 3 Druk op [Openen]. Custom box Nr. Boxnaam Eigenaar Gebr.% 001 Box 001 User 1 20% 001/001 Box bewerken Bestand opslaan Details Openen Custom box Taakbox Verwisselbaar geheugen Faxbox Status 10/10/ :10 OPMERKING: Als vooraf een wachtwoord voor de custom box is ingesteld, voert u het correcte wachtwoord in. 4 Selecteer in de lijst het selectievakje naast het te verplaatsen document. Het geselecteerde document wordt aangegeven door een markeringsteken in het selectievakje. Programmagegevens : Naam Datum en tijd Form Document 1 05/05/ :11 1 MB 0002 Document 2 05/05/ :12 1 MB 001 /001 Details Voorbeeld Afdrukken Verzenden Samenvoegen Verplaatsen Verwijderen Bestand opslaan Sluiten Status 10/10/ :10 OPMERKING: Om de selectie te annuleren drukt u op het selectievakje om het markeringsteken te verwijderen. 5 Druk op [Verplaatsen] GEBRUIKERSHANDLEIDING

143 Basishandelingen 6 Selecteer de box als bestemming en druk op [Verplaatsen]. Druk vervolgens op [Ja] in het bevestigingsscherm. Het document wordt verplaatst. Verplaatsen Selecteer een doellocatie en druk op [Verplaatsen]. Custom box Nr. Boxnaam Eigenaar Gebr.% 0001 Box 001 AAAA 100% 0002 Box 002 AAAA 80% 001 /001 3 Annuleren Verplaatsen Status 10/10/ :10 OPMERKING: Als vooraf een wachtwoord voor de doelbox is ingesteld, voert u het correcte wachtwoord in. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-55

144 Basishandelingen Documenten samenvoegen Voeg de documenten in de custom box samen. BELANGRIJK: Enkel documenten in dezelfde custom box kunnen worden samengevoegd. Verplaats zo nodig vooraf de documenten naar dezelfde custom box. Hieronder wordt de procedure voor het samenvoegen van documenten beschreven. 1 Druk op de Document Boxtoets. 2 Druk op [Custom box] en selecteer de box met daarin de documenten die u wilt samenvoegen. Custom box Nr. Boxnaam Eigenaar Gebr.% 001 Box 001 User 1 20% 001/001 Box bewerken Bestand opslaan Details Openen Custom box Taakbox Verwisselbaar Faxbox geheugen Status 10/10/ :10 3 Druk op [Openen]. Custom box Nr. Boxnaam Eigenaar Gebr.% 001 Box 001 User 1 20% 001/001 Box bewerken Bestand opslaan Details Openen Custom box Taakbox Verwisselbaar geheugen Faxbox Status 10/10/ :10 OPMERKING: Als vooraf een wachtwoord voor de custom box is ingesteld, voert u het correcte wachtwoord in GEBRUIKERSHANDLEIDING

145 Basishandelingen 4 Selecteer in de lijst het selectievakje naast de samen te voegen documenten. U kunt tot 10 documenten samenvoegen. De geselecteerde documenen worden aangegeven door een markeringsteken in het selectievakje. Programmagegevens : Naam Datum en tijd Form Document 1 05/05/ :11 1 MB 0002 Document 2 05/05/ :12 1 MB 001 /001 Details Voorbeeld Afdrukken Verzenden Samenvoegen Verplaatsen Verwijderen Bestand opslaan Sluiten Status 10/10/ :10 3 OPMERKING: Om de selectie te annuleren drukt u op het selectievakje en verwijdert u het markeringsteken. 5 Druk op [Samenvoegen]. 6 Plaats de documenten in de gewenste volgorde. Druk op het te herschikken document. Dit document wordt geaccentueerd. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om het document naar boven of beneden te verplaatsen volgens de volgorde van het samenvoegen. 7 Druk op [Volgende]. Samenvoegen Bevestig de volgorde van de documenten die u wilt combineren. Bestandsnaam Datum en tijd Formaat Document 1 05/05/ :10 1 MB Document 2 05/05/ :15 1 MB Annuleren 001/001 Omhoog Omlaag Volgende Status 10/10/ :10 8 Druk op [Bestandsnaam]. Samenvoegen Voer een bestandsnaam in voor het gecombineerde document. Bestandsnaam Annuleren Terug Samenvoegen Status 10/10/ :10 9 Voer een nieuwe bestandsnaam in voor de samen te voegen documenten en druk op [OK]. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-57

146 Basishandelingen OPMERKING: Raadpleeg de Appendix voor het invoeren van tekens. 10 Druk op [Samenvoegen]. Druk op [Ja] in het bevestigingsscherm om de documenten samen te voegen. Join Enterfilenameforcombineddocument. File Name Document12 Cancel Back Join Status 10/5/ :10 OPMERKING: De originele documenten van voor het samenvoegen worden bewaard. Verwijder ze als ze overbodig zijn. Documenten in de taakbox afdrukken Druk documenten in de taakbox af. De taakbox bevat de volgende boxen en documenten. Soort box Privé-afdruk/ opgeslagen taak Snelkopie/testen Herhalingskopie Formulier voor formuliersjabloon (kopiëren) Opgeslagen documenten Afdruktaken opgeslagen via de functies Privé-afdruk of Opgeslagen taak. Afdruktaken opgeslagen via de functies Snelkopie of Testen. Kopieer een taak met de functie Herhalingskopie. Formuliergegevens voor formuliersjabloon (kopiëren). Hieronder wordt de procedure beschreven voor het afdrukken van documenten in de taakbox. 1 Druk op de Document Boxtoets GEBRUIKERSHANDLEIDING

147 Basishandelingen 2 Druk op [Taakbox]. 3 Selecteer de box met daarin het document dat u wilt afdrukken en druk op [Openen]. Taakbox Boxnaam Privé-afdruk /opgeslagen taak Snelkopie /testen Herhalingskopie Formulier voor formuliersjabloon(kopiëren) Bestanden Openen Custom box Taakbox Verwisselbaar geheugen Status 10/10/ :10 4 Selecteer het af te drukken document en druk op [Afdrukken]. In het geval van een beeldsjabloon (kopiëren) drukt u op [Ja] in het bevestigingsscherm om het afdrukken te starten. Voor andere boxen gaat u door naar stap 5. Naam Datum en tijd Form. Afdrukken Taakbox Privé-afdruk/opgeslagen taak Document 1.pdf 05/05/ :00 30 MB Document 2.pdf 05/05/ :10 20 MB 001 /001 Verwijderen Details Sluiten Status 10/10/ :10 OPMERKING: Als vooraf een wachtwoord voor de custom box is ingesteld, voert u het correcte wachtwoord in. 5 Voer het aantal kopieën in met de toetsen [+] of [-] of met de cijfertoetsen en druk vervolgens op [Start afdruk]. Het afdrukken begint. Document 1 Exemplaren Annuleren Start afdruk GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-59

148 Basishandelingen Documenten in een verwisselbaar USB-geheugen afdrukken Sluit een verwisselbaar USB-geheugen aan op het apparaat om PDFgegevens in het geheugen af te drukken. Het afdrukken kan probleemloos zonder een pc gebeuren. Beperkingen Enkel gegevens van PDF-bestanden (versie 1.4 of vroeger) zijn afdrukbaar. PDF-bestanden met hoge compressie en versleutelde PDF-bestanden worden niet ondersteund. Af te drukken PDF-bestanden moet een extensie (.pdf) hebben. Het af te drukken PDF-bestand moet zich in de hoofddirectory van het USB-geheugen bevinden. U kunt niet meer dan één document selecteren en afdrukken. Gebruik een USB-geheugen dat door dit apparaat werd geformatteerd. Sluit het USB-geheugen rechtstreeks aan op de USB-geheugensleuf. Wij garanderen niet dat het afdrukken vanuit het USB-geheugen foutloos zal verlopen bij gebruik van een USB-hub. Afdrukken Druk documenten op een verwisselbaar USB-geheugen af. 1 Druk op de Document Box-toets. 2 Sluit het USB-geheugen aan op de USB-geheugensleuf. BELANGRIJK: Gebruik een USB-geheugen dat door dit apparaat werd geformatteerd. Als u een USB-geheugen gebruikt dat door een ander apparaat werd geformatteerd, kan de boodschap Verwisselbaar geheugen is niet geformatteerd verschijnen. Om een USB-geheugen teformatteren, drukt u op [Formatteren] en volgt u de instructies op het scherm. 3 Druk op [Verwisselbaar geheugen] GEBRUIKERSHANDLEIDING

149 Basishandelingen 4 Selecteer het af te drukken bestand en druk op [Afdrukken]. Verwisselbaar geheugen Verwisselbaar geheugen Naam Datum en tijd Formaat Document 1 09/05/ :00 1 MB Document 2 09/05/ :10 1 MB Document 3 Document 4 Document 5 10/05/ :50 10/05/ :00 10/05/ :05 1 MB 1 MB 1 MB 001 /999 Details geheugen Geheugen Verwijderen 3 Afdrukken Verwijderen Details Custom box Taakbox Verwisselbaar geheugen Faxbox Status 10/10/ :10 5 Voer het aantal af te drukken exemplaren in via [+]/[ ] of de cijfertoetsen. Druk vervolgens op [Start afdruk] om het afdrukken te starten. Document 1 Exemplaren Annuleren Start afdruk USB-geheugen verwijderen Verwijder het USB-geheugen. BELANGRIJK: Volg daarbij de juiste procedure om beschadiging van de gegevens of het USB-geheugen te voorkomen. 1 Druk op de Document Box-toets. 2 Druk op [Verwisselbaar geheugen]. 3 Druk op [Geheugen Verwijderen]. Verwisselbaar geheugen Verwisselbaar geheugen Naam Datum en tijd Formaat Document 1 09/05/ :00 1 MB Document 2 09/05/ :10 1 MB Document 3 Document 4 10/05/ :50 10/05/ :00 1 MB 1 MB 001 /999 Details geheugen Document 5 10/05/ :05 1 MB Geheugen Verwijderen Afdrukken Verwijderen Details Custom box Taakbox Verwisselbaar geheugen Faxbox Status 10/10/ :10 4 Verwijder het USB-geheugen nadat Verwisselb. geh. kan worden verwijderd. is weergegeven. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-61

150 Basishandelingen Taken annuleren/bekijken/wijzigen Taken annuleren Volg onderstaande stappen om het afdrukken of verzenden van een taak te annuleren, om taakinformatie te bekijken of om een taak in de wachtrij eerst af te drukken (Prioriteit onderdrukken). U kunt ook de afdrukvolgorde van de afdruktaken in de wachtrij veranderen. Alle handelingen in verband met taakverwerking gebeuren in het scherm Status/taak annuleren. Annuleer eender welke taak die wordt afgedrukt of verzonden, of die in de wachtrij staat. OPMERKING: Het afdrukken van originelen die zijn ontvangen per fax kan niet worden geannuleerd. Hieronder wordt de procedure voor het annuleren van een taak beschreven. 1 Druk op de Status/Job Cancel-toets. 2 Druk op [Taken afdrukken], [Taken versturen] of [Taken opslaan]. De volgende taken kunnen in elk scherm worden geannuleerd. [Taken afdrukken]: [Taken versturen]: [Taken opslaan]: 8 types: Kopiëren, Afdrukken, FAX-ontvangst, i-fax-ontvangst, ontvangst, Document box, Rapport/lijst en Data van verwisselbaar geheugen 6 types: Taak versturen FAX, Taak versturen i-fax, Taak versturen PC(SMB/FTP), Taak versturen , Taak versturen TWAIN, Taak versturen Multi 4 types: Taak opslaan Scan, Taak opslaan Printer, Taak opslaan FAX, Taak opslaan i-fax 3 Selecteer de taak die u wilt annuleren en druk op [Annuleren]. Annuleren verschijnt bij Status en de taak wordt geannuleerd. OPMERKING: De geannuleerde taak wordt weergegeven in het Logboek-scherm GEBRUIKERSHANDLEIDING

151 Basishandelingen Status Status Logboek Taaktype Alles Taaknr. Geaccepteerd Soort Taaknaam Gebruikersnaam Status :44 doc Wachten :45 doc Wachten :45 doc Wachten 001/ :46 doc Wachten :46 doc Wachten Afdruktaken onderbreken Annuleren Prioriteit onderdrukken Naar boven Details 3 Taken afdrukken Taken versturen Taken opslaan Apparaat / Communicatie Status 10/10/ :10 4 Herhaal stappen 2 en 3 om andere taken te annuleren. Taken annuleren met de Stop-toets U kunt ook taken annuleren door te drukken op de Stop-toets. De gedetailleerde procedures voor het annuleren van taken door te drukken op de Stop-toets hangen af van de inhoud van de instellingen van Volg. prioriteit behouden. Als Volg. prioriteit behouden is ingesteld op Aan Taken afdrukken Het standaardscherm van de kopieerfunctie verschijnt op het aanraakpaneel tijdens het afdrukken. 1 Druk op de Stoptoets. Het scherm Taak annuleren verschijnt. De huidige afdruktaak wordt tijdelijk onderbroken. Gereed voor kopiëren. Origineel instellen. Origineel Zoomen Papier Beeld kopiëren Voorbeeld Snelle instellingen Auto Normaal 0 A4 Normaal Zoomen Dichtheid Papier - selectie 1-zijdig Tekst+foto Sorteren >>1-zijdig Duplex Origineel beeld Samenv./ verschuiven Orig./ papier / voltooien Papier /verbruiksartikelen Beeldkwaliteit Indelen/bewerken Exemplaren Onderbr. Geavanceerde instellingen Status 10/10/ : Om het afdrukken te annuleren, selecteert u [Annuleren] en drukt u op [Ja] in het bevestigingsscherm. Druk op [Afdruktaken onderbreken] om een taak te hervatten. OPMERKING: Als geen bediening plaatsvindt op het apparaat gedurende 60 seconden, wordt het scherm Taak annuleren automatisch gesloten en wordt de onderbroken afdruktaak hervat. Door te drukken op de Stop-toets tijdens het scannen van originelen wordt de scanbewerking geannuleerd. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-63

152 Basishandelingen Taken versturen Een verzendtaak die reeds wordt uitgevoerd kan niet tijdelijk worden gestopt door te drukken op de Stop-toets. 1 Druk op de Stop-toets. Er wordt een statusscherm weergegeven. 2 Om het afdrukken te annuleren, selecteert u [Annuleren] en drukt u op [Ja] in het bevestigingsscherm. Druk op [Sluiten] om een taak te hervatten. Als Volg. prioriteit behouden is ingesteld op Uit Het kopieerscherm verschijnt op het aanraakpaneel tijdens het afdrukken. 1 Druk op de Stoptoets of op [Annuleren]. De huidige afdruktaak wordt geannuleerd. Copying... Job No.: Job Name: doc User Name: Scanner Setting A4 100% 2-sided Original Pages 2 Printer Setting A4 2-sided Collate Copies Copies 2/ Plain Top Edge Top Top Tray Interrupt Cancel Reserve Next Status 10/10/ :10 De taakstatus controleren Bekijk de status van de taak die wordt uitgevoerd of in de wachtrij staat. Hieronder wordt de procedure voor het controleren van de taakstatus beschreven. 1 Druk op de Status/Job Cancel-toets. 2 Druk op [Taken afdrukken], [Taken versturen] of [Taken opslaan] en druk vervolgens op [Status]. 3 Selecteer de taak die u wilt bekijken en druk op [Details]. Status Status Taaktype Alles Taaknr. Geaccepteerd Soort Logboek Taaknaam Gebruikersnaam Status :44 doc Wachten :45 doc Wachten :45 doc Wachten 001/ :46 doc Wachten :46 doc Wachten Afdruktaken onderbreken Annuleren Prioriteit onderdrukken Naar boven Details Taken afdrukken Taken versturen Taken opslaan Apparaat / Communicatie Papier /verbruiks - artikelen Status 10/10/ : GEBRUIKERSHANDLEIDING

153 Basishandelingen 4 De details van de geselecteerde taak worden weergegeven. Details taaknummer: Taaknummer : Taaktype: Taak afdrukken - Kopiëren Gebruikersnaam : ABCDE Status: Wordt afgedrukt Exemplaren: 5/7 Taaknaam : doc Geaccepteerd: 13:51:51 1/2 3 Sluiten OPMERKING: Druk op [ ] of [ ] om de volgende details te bekijken. Bekijk in de verzendtaak de bestemming door op [Details] van Bestemming of Status/bestemming te drukken. De taaklog bekijken 5 Druk op [Sluiten] om het bekijken te beëindigen. Bekijk de taken die beëindigd of geannuleerd zijn. Hieronder wordt de procedure voor het bekijken van de taaklog beschreven. 1 Druk op de Status/Job Cancel-toets. 2 Druk op [Taken afdrukken], [Taken versturen] of [Taken opslaan]. Druk vervolgens op [Logboek]. 3 Selecteer de taak die u wilt bekijken en druk op [Details]. Status Taaktype Status Alles Logboek Taaknr. Datum Soort Taaknaam Gebruikersnaam Resultaat /25 14:14 doc OK / 25 14:22 doc OK / 25 14:23 doc OK 001/ / 25 14:24 doc Fout / 25 14:30 doc OK Details Taken afdrukken Taken versturen Taken opslaan Apparaat / Communicatie Papier /verbruiksartikelen Status Bezig met uitvoeren van verzendtaak **. 10/10/ :10 GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-65

154 Basishandelingen 4 De details van de geselecteerde taak worden weergegeven. Details taaknummer: Taaknummer : Taaktype: Taak afdrukken - Kopiëren Gebruikersnaam : ABCDE Resultaat: OK Taaknaam : doc Geaccepteerd: Eindtijd : 13:51:51 13:52:25 1/2 Sluiten OPMERKING: Druk op [ ] of [ ] om de volgende details te bekijken. Druk op [Details] van Bestemming of Status/bestemming in Taken verzenden om de bestemmingen te bekijken. 5 Druk op [Sluiten] om het bekijken te beëindigen. Afdruktaak uitstellen en onderbreken (Prioriteit onderdrukken) Stel de huidige afdruktaak tijdelijk uit om een dringendere taak in de wachtrij te verwerken. Dit wordt Prioriteit onderdrukken genoemd. OPMERKING: Als de huidige afdruktaak reeds de status Prioriteit onderdrukken heeft, zal de nieuwe dringende taak worden uitgevoerd na afwerking van de huidige taak. 1 Druk op de Status/Job Cancel-toets. 2 Druk op [Taken afdrukken]. 3 Selecteer de taak die u voorrang wilt geven en druk op [Prioriteit onderdrukken]. De huidige afdruktaak wordt tijdelijk uitgesteld om de prioritaire afdruktaak te starten. Status Status Logboek Taaktype Alles Taaknr. Geaccepteerd Soort Taaknaam Gebruikersnaam Status :44 doc Wachten :45 doc Wachten :45 doc Wachten :46 doc Wachten :46 doc Wachten Afdruktaken onderbreken Taken afdrukken Annuleren Taken versturen Prioriteit onderdrukken Taken opslaan Naar boven Details Apparaat / Communicatie 001/002 Papier /verbruiksartikelen Status 10/10/ :10 4 De uitgestelde afdruktaak wordt hervat na afwerking van Prioriteit onderdrukken. De volgorde van afdruktaken veranderen Met deze functie kunt u een taak in de wachtrij een hogere prioriteit geven GEBRUIKERSHANDLEIDING

155 Basishandelingen OPMERKING: U kunt geen prioriteit toewijzen die hoger is dan die van de momenteel afgedrukte taak of taken die in de wachtrij zijn geplaatst vanwege een onderbreking. U kunt evenmin een prioriteit toewijzen die hoger is dan die van een taak die wordt verwerkt. U kunt de prioriteit van een taak niet verlagen. Hieronder wordt de procedure beschreven voor het veranderen van de volgorde van afdruktaken. 3 1 Druk op de Status/Job Cancel-toets. 2 Selecteer de taak die u een hogere prioriteit wilt geven en druk op [Naar boven]. De prioriteit van de geselecteerde taak wordt met 1 verhoogd. Druk nogmaals op [Naar boven] om de taak een nog hogere prioriteit te geven. Telkens als u op [Naar boven] drukt, wordt de prioriteit met 1 verhoogd. Status Status Logboek Taaktype Alles Taaknr. Geaccepteerd Soort Taaknaam Gebruikersnaam Status :44 doc Wachten :45 doc Wachten :45 doc Wachten :46 doc Wachten :46 doc Wachten 001/002 Afdruktaken onderbreken Annuleren Prioriteit onderdrukken Naar boven Details Taken afdrukken Taken versturen Taken opslaan Apparaat / Communicatie Papier /verbruiksartikelen Status 10/10/ :10 GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-67

156 Basishandelingen Resterende toner en papier controleren Volg onderstaande stappen om de resterende toner en papier op het aanraakscherm te controleren. OPMERKING: Ook het papierformaat en het mediatype in elke papierbron kan worden gecontroleerd. 1 Druk op de Status/Job Cancel-toets. 2 Druk op [Papier/ verbruiksartikelen]. Details Tonergegevens Papier Overige Toner Status Formaat Soort Status Soort Status Zwart (K) Tonerafval OK % A3 A3 A4 A4 A4 Normaal Normaal Normaal Normaal Normaal 30% 30% 30% 30% 0% Nieter A OK Taken afdrukken Taken versturen Taken opslaan Apparaat / Communicatie Papier /verbruiksartikelen Status 10/10/ :10 3 Controleer de resterende toner bij Tonergegevens en het resterende papier van elke papierbron bij Papier. OPMERKING: Het resterende tonerniveau wordt aangegeven aan de hand van 11 niveaus tussen 100% en 0%. Hoe lager het getal des te minder toner er over is. Papier in de multifunctionele lade wordt aangegeven met 100% of 0% GEBRUIKERSHANDLEIDING

157 Basishandelingen Scherm Snelle instellingen In het beginscherm voor kopiëren en verzenden (het scherm dat verschijnt nadat na het opstarten eerst de Copy of Send-toets is ingedrukt) worden de belangrijke en veelgebruikte functies gevolgd en geregistreerd tussen de talloze mogelijkheden van dit apparaat. Dit beginscherm heet Snelle instellingen. De registratie van functies in het scherm Snelle kan aan uw werkomgeving worden aangepast voor optimale efficiëntie. Functies die in Snelle instellingen kunnen worden opgeslagen 3 Standaardregistraties en de functies beschikbaar voor registratie zijn als volgt. Functie Standaardregistratie Functies beschikbaar voor registratie Kopiëren Verzenden 1: Zoomen 2: Dichtheid 3: Nieten 4: Duplex 5: Origineel beeld 6: Samenv./verschuiven 1: Zoomen 2: Dichtheid 3: Scanresolutie 4: 2-zijdig/boekorig. 5: Origineel beeld 6: Kleurselectie Zoomen Dichtheid Nieten Duplex Origineel beeld Samenv./verschuiven Origineel Formaat Papierselectie Combineren Zoomen Dichtheid Scanresolutie 2-zijdig/boekorig. Origineel beeld Kleurselectie Origineel Formaat Verzendformaat Bestandsopmaak Afdr.richt. origineel GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-69

158 Basishandelingen Functie Standaardregistratie Functies beschikbaar voor registratie Document box Documentopslag 1: Zoomen 2: Dichtheid 3: Scanresolutie 4: 2-zijdig/boekorig. 5: Origineel beeld 6: Kleurselectie Zoomen Dichtheid Scanresolutie 2-zijdig/boekorig. Origineel beeld Kleurselectie Origineel Formaat Opslagformaat Afdr.richt. origineel Verzenden uit box 1: Bestandsopmaak 2: Verwijderen na verzenden Bestandsopmaak Verwijderen na verzenden Afdrukken uit box 1: Papierselectie 2: Verwijderen na afdrukken 3: Nieten 4: Duplex 5: Samenvoegen/ verschuiven Papierselectie Verwijderen na afdrukken Nieten Duplex Samenvoegen/ verschuiven Registratie wijzigen Onderstaande procedure is een voorbeeld voor het vervangen van de registratie van Dichtheid met Origineel beeld in het scherm Snelle voor kopiëren. Gereed voor kopiëren. Beeld kopiëren Exemplaren Onderbr. 1 Origineel instellen. Origineel Zoomen Papier : -- - : 100% : -- - Voorbeeld Snelle instellingen Auto Tekst+foto A4 Normaal Zoomen Origineel beeld Papier - selectie 1-zijdig Normaal 0 Sorteren >>1-zijdig Duplex Dichtheid Samenv./ verschuiven Orig./papier / voltooien Beeldkwaliteit Indelen /bewerken Geavanceerde instellingen Status 10/10/ :10 1 Druk op de System Menu-toets. 2 Druk op [Kopiëren], [Volgende] van Instellingen Quick Setup en vervolgens op [Wijzigen] van Origineel beeld GEBRUIKERSHANDLEIDING

159 Basishandelingen 3 Druk op [Toets 4] als de toets voor het instellen van de vervanglocatie. Kopiëren - Origineel beeld Uit Deze functie instellen in het scherm Quick Setup. Toets 1 Toets 2 Toets 3 Toets 4 Toets 5 Toets 6 3 Annuleren OK Status 10/10/ :10 4 Druk op [OK]. De functie Beeldkwaliteit origineel wordt op nieuwe wijze geregistreerd. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-71

160 Basishandelingen 3-72 GEBRUIKERSHANDLEIDING

161 4 Optionele apparatuur Dit hoofdstuk introduceert de optionele apparatuur die voor het apparaat beschikbaar is. Overzicht optionele apparatuur Documenttoevoer Papierinvoer Ingebouwde finisher Documentfinisher Takenscheider Sleutelteller Faxkit Kit voor gegevensback-up Security-kit (USB-sleutel) PDF-upgradekit (USB-sleutel) GEBRUIKERSHANDLEIDING 4-1

162 Optionele apparatuur Overzicht optionele apparatuur De volgende optionele apparatuur is beschikbaar voor het apparaat. Documenttoevoer Ingebouwde finisher Documentfinisher Takenscheider Papierinvoer 4-2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

163 Optionele apparatuur Sleutelteller 4 Security-kit PDF-upgradekit Faxkit Kit voor gegevensback-up GEBRUIKERSHANDLEIDING 4-3

164 Optionele apparatuur Documenttoevoer Scant automatisch de originelen. U kunt deze ook gebruiken voor dubbelzijdig en gesplitst kopiëren. Voor uitleg over het gebruik van de documenttoevoer raadpleegt u Originelen in de documenttoevoer plaatsen op pagina Papierinvoer Twee bijkomende cassettes die identiek zijn aan de dubbele cassettes van de printer kunnen in de printer worden geïnstalleerd. De papiercapaciteit is hetzelfde als de papiercapaciteit van cassette 1 en 2 en het papier wordt op dezelfde manier geplaatst. Raadpleeg Papier in de cassettes plaatsen op pagina OPMERKING: Voor het verhelpen van papierstoringen vindt u linkerklep 3 aan de linkerkant van de papierinvoer. 4-4 GEBRUIKERSHANDLEIDING

165 Optionele apparatuur Ingebouwde finisher In de ingebouwde finisher kan een grote hoeveelheid afgewerkte afdrukken worden afgeleverd. De finisher biedt een handige sorteerfunctie. Gesorteerde afgewerkte afdrukken kunnen tevens worden geniet. 1 Verlengstuk van papieruitvoergeleider Papieruitvoergeleider 1 3 Papieruitvoergeleider 2 4 Opvangbak finisher 5 Verwerkingsbak 6 Verlengstuk van opvangbak finisher 4 OPMERKING: Gesorteerde kopieën worden afgeleverd in de opvangbak van de finisher. Pas het verlengstuk van de opvangbak van de finisher aan het papierformaat aan. GEBRUIKERSHANDLEIDING 4-5

166 Optionele apparatuur De papierformaten staan op het verlengstuk van de opvangbak van de finisher vermeld. Open papieruitvoergeleiders 1 en 2, afhankelijk van het gebruikte papierformaat. Bij het nieten van papier van het formaat 11 17", 5 1/2 8 1/2", A3 of B4 opent u het verlengstuk van de opvangbak van de finisher om te voorkomen dat het papier uit de bak valt. Nietjes toevoegen 1 Trek om de voorklep van het nietapparaat te openen. 2 Haal de nietjeshouder eruit. 4-6 GEBRUIKERSHANDLEIDING

167 Optionele apparatuur 3 Verwijder het lege nietjespatroon uit de nietjeshouder. 4 Neem de nietjeshouder in uw linker- en een nieuw nietjespatroon in uw rechterhand. Plaats het nietjespatroon in de nietjeshouder in de richting van de pijl. 4 5 Schuif het nietjespatroon volledig tot op het einde. Trek om de papierband rond het nietjespatroon te verwijderen. 6 Plaats de nietjeshouder opnieuw in de sleuf van het nietapparaat. Wanneer deze volledig op zijn plaats is geschoven, klikt de nietjeshouder vast. GEBRUIKERSHANDLEIDING 4-7

168 Optionele apparatuur Nietstoringen oplossen 1 Verwijder de nietjeshouder volgens stappen 1 en 2 van Nietjes toevoegen. 2 Houd knop A op de voorklep van de nietjeshouder vast en til de afdekklep op. A 3 Verwijder het geklemde nietje in het patrooneinde (laadzijde nietjes). 4 Laat de afdekklep van de nietjeshouder weer zakken. 5 Zet de afdekklep weer op zijn plaats. Wanneer deze volledig op zijn plaats is geschoven, klikt hij vast. 6 Nadat u het nietapparaat licht hebt opgetild, laat u het zakken en zet u het opnieuw op zijn plaats. 7 Sluit de voorklep van het nietapparaat. 4-8 GEBRUIKERSHANDLEIDING

169 Optionele apparatuur Documentfinisher In de documentfinisher kan een grote hoeveelheid afgewerkte kopieën worden afgeleverd. De finisher biedt een handige sorteerfunctie. Gesorteerde afgewerkte kopieën kunnen tevens worden geniet. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de documentfinisher voor meer informatie. 4 Takenscheider Scheidt papier volgens de opvangbak, zodat u het gemakkelijk kunt sorteren. Geef hem op als opvangbak voor kopieer- of afdrukopdrachten. Of geef de standaardopvangbak op voor afdrukken via het kopieer- of documentboxscherm, afdrukken via de pc en afdrukken van ontvangen faxgegevens. Een papierindicator op de voorkant van het apparaat geeft aan wanneer er papier in de takenscheider zit. VOORZICHTIG: Sommige papiersoorten krullen gemakkelijk om en kunnen vastlopen in de papieruitvoereenheid. Als het uitgevoerde papier wegglijdt of niet netjes op een stapel ligt, keert u de stapel papier in de cassette om en probeert u het opnieuw. GEBRUIKERSHANDLEIDING 4-9

170 Optionele apparatuur OPMERKING: Als u wilt dat het papier wordt afgeleverd in de takenscheider, moet u de uitvoerbestemming selecteren of de standaardinstelling wijzigen. (Raadpleeg Hoofdstuk 1 Uitvoerbestemming en Hoofdstuk 6 Uitvoerlade in de Advanced Operation Guide.) Wanneer u papier uit de takenscheider verwijdert, moet u het schuin uittrekken om te vermijden dat de hoeken van het papier worden beschadigd GEBRUIKERSHANDLEIDING

171 Optionele apparatuur Sleutelteller Met de sleutelteller kunt u het gebruik van het apparaat bijhouden. De sleutelteller biedt een handige oplossing voor gecentraliseerd beheer van het kopieervolume voor verschillende afdelingen binnen een groot bedrijf. 4 De sleutelteller plaatsen Plaats de sleutelteller goed in de sleuteltellersleuf. OPMERKING: Wanneer de sleuteltellerfunctie is ingeschakeld, kunnen er alleen kopieën worden gemaakt wanneer een sleutelteller is geplaatst. Als de sleutelteller niet is geplaatst, wordt Plaats sleutelteller weergegeven. Faxkit Door het installeren van de faxkit wordt het mogelijk om faxen te verzenden of te ontvangen. Het is tevens mogelijk het apparaat als netwerkfax te gebruiken, zodat u via een computer kunt faxen. Wanneer twee faxkits zijn geïnstalleerd, kunnen de eenheden worden aangesloten op twee verschillende telefoonlijnen om faxberichten sneller te versturen naar een groot aantal ontvangers. Als een van de twee lijnen voor ontvangst is aangewezen, kan de bezettijd van de lijn worden beperkt. Raadpleeg de Fax Kit Operation Guide voor meer informatie. GEBRUIKERSHANDLEIDING 4-11

172 Optionele apparatuur Kit voor gegevensback-up Security-kit (USB-sleutel) PDF-upgradekit (USB-sleutel) Een microchipkaart voor de opslag van binnenkomende faxgegevens en opdrachtgegevens. De installatie en de verwijdering van de kaart gebeurt door onze servicevertegenwoordiger. Raadpleeg de Fax Kit Operation Guide voor de binnenkomende faxgegevens die voor back-up worden opgeslagen. Dit apparaat functioneert door gescande gegevens tijdelijk op een interne harde schijf op te slaan. Nadat de gegevens zijn uitgevoerd, kunnen ze niet meer via het bedieningspaneel worden geopend, maar ze blijven op de harde schijf staan, totdat ze door andere gegevens worden overschreven. De gegevens kunnen dus vrij gemakkelijk worden opgehaald door met behulp van gespecialiseerd gereedschap de harde schijf te openen. Voor een betere beveiliging voorkomt de security-kit dit door alle onnodige gegevens in het opslaggebied van de harde schijf te overschrijven, zodat deze gegevens niet meer kunnen worden opgehaald. Wanneer u gescande originelen als PDF-bestanden opslaat, kunt u PDFbestanden met een hoge compressie en PDF-codering gebruiken. Gebruik codering van PDF-bestanden om gebruikersrechten op basis van een wachtwoord in te stellen GEBRUIKERSHANDLEIDING

173 5 Onderhoud Dit hoofdstuk beschrijft het reinigen van de printer en het vervangen van de toner. Reinigen De tonercontainer en de tonerafvalbak vervangen GEBRUIKERSHANDLEIDING 5-1

174 Onderhoud Reinigen Reinig het apparaat regelmatig om een optimale uitvoerkwaliteit te garanderen. VOORZICHTIG: Haal voor de veiligheid altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen. Origineelklep/glasplaat Veeg de achterkant van de origineelklep, de binnenkant van de documenttoevoer en de glasplaat schoon met een zachte doek bevochtigd met alcohol of een mild reinigingsmiddel. BELANGRIJK: Gebruik geen verdunners of andere organische oplosmiddelen. Origineelklep Glasplaat 5-2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

175 Onderhoud Sleufglas Als bij het gebruik van de optionele documenttoevoer zwarte strepen of vuil op de kopieën verschijnen, veegt u het sleufglas met de meegeleverde doek schoon. De boodschap Reinig het sleufglas. kan verschijnen als het sleufglas moet worden gereinigd. Reinig Clean the het slit sleufglas. glass. 03/14 02/08 1.Open the de documenttoevoer. processor. 2.Clean 2.Reinig the het surface oppervlak of the van slit glass het sleufglas located on the aan left de side linkerkant and the met reading een guide droge on doek. 3.Sluit the document de documenttoevoer processor with the supplied dry en cloth. open de klep van de documenttoevoer. 3.Close 4.Til de the omkeereenheid document processor. op en reinig het sleufglas 4.Press en het [End]. witte vel met een droge doek. 5.Plaats de omkeereenheid terug Note en that sluit dirty de klep glass van and de sheet documenttoevoer. may cause Black 6.Druk streaks op [Afsluiten]. to appear in the output. Er kunnen zwarte strepen op de kopieën zitten als het glas en papier vies zijn. Hold Vasthouden End Afsluiten 10/10/2007 Status 10:10 Status 10/5/ :10 5 BELANGRIJK: Veeg het sleufglas zachtjes met een droge doek schoon. Dep voor het verwijderen van lijm of inkt een beetje alcohol op een doekje en reinig het glas voorzichtig. Gebruik geen water, verdunner of organische oplosmiddelen. 1 Verwijder de doek uit het compartiment voor de reinigingsdoek. 2 Open de documenttoevoer en veeg het sleufglas (a) schoon. a 3 Veeg de witte geleider (b) op de documenttoevoer schoon. b 4 Druk op [Afsluiten]. GEBRUIKERSHANDLEIDING 5-3

176 Onderhoud Scheider Reinig de scheider regelmatig (minstens maandelijks) om een optimale uitvoerkwaliteit te garanderen. 1 Open de voorklep. 2 Verwijder de reinigingsborstel (blauw). 3 Trek linkerklep 1 omhoog en open ze. 4 Verwijder het vuil van de scheider door de borstel langs de scheider heen en weer te bewegen (zie afbeelding). 5-4 GEBRUIKERSHANDLEIDING

177 Onderhoud 5 Berg de reinigingsborstel op en druk op de aangegeven positie op de voorklep en de linkerklep 1 om te sluiten. Transferrol 1 Open de voorklep. 5 2 Verwijder de reinigingsborstel (blauw). 3 Trek linkerklep 1 omhoog en open ze. GEBRUIKERSHANDLEIDING 5-5

178 Onderhoud 4 Verwijder het vuil van de transferrol door de borstel langs de rol heen en weer te bewegen terwijl u de rol ronddraait met het raderwerk aan het linkeruiteinde van de rol (zie afbeelding). 5 Berg de reinigingsborstel op en druk op de aangegeven positie op de voorklep en de linkerklep 1 om te sluiten. 5-6 GEBRUIKERSHANDLEIDING

179 Onderhoud De tonercontainer en de tonerafvalbak vervangen Wanneer op het aanraakpaneel Voeg toner toe verschijnt, vervangt u onmiddellijk de toner ook al kunt u nog verschillende kopieën maken. Wanneer u de tonercontainer vervangt, dient u tegelijkertijd de tonerafvalbak te vervangen. Reinig telkens als u de tonercontainer vervangt de onderdelen volgens onderstaande instructies. Door vuile onderdelen kan de uitvoerkwaliteit verslechteren. BELANGRIJK: Voor optimale resultaten raden wij aan uitsluitend originele onderdelen en verbruiksartikelen te gebruiken. Het gebruik van andere onderdelen en verbruiksartikelen kan het apparaat beschadigen of een slechte beeldkwaliteit veroorzaken. 5 VOORZICHTIG: De tonercontainer en de tonerafvalbak mogen niet worden verbrand. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken. VOORZICHTIG: De tonercontainer en de tonerafvalbak mogen niet worden opengemaakt of vernietigd. 1 Open de voorklep. 2 Verwijder de tonerafvalbak. GEBRUIKERSHANDLEIDING 5-7

180 Onderhoud 3 Trek de sticker los van de tonerafvalbak en verwijder de dop. 4 Steek de dop in de opening in de tonerafvalbak en plak de sticker over de dop. 5 Doe de gebruikte tonerafvalbak in de meegeleverde plastic afvalzak. VOORZICHTIG: De tonercontainer en de tonerafvalbak mogen niet worden verbrand. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken. VOORZICHTIG: De tonercontainer en de tonerafvalbak mogen niet worden opengemaakt of vernietigd. 5-8 GEBRUIKERSHANDLEIDING

181 Onderhoud 6 Neem de reinigingsstaaf vast en trek hem langzaam zover mogelijk uit. Duw hem vervolgens weer naar binnen. Doe dit 2 of 3 keer. VOORZICHTIG: Trek niet te hard aan de stang en trek hem niet helemaal uit. 7 Schuif de hoofdlader naar rechts en trek hem ongeveer 5 cm uit. 5 8 Neem de meegeleverde gridreiniger uit de zak en verwijder de dop. 9 Plaats de gridreiniger tegenover de inkeping en bevestig hem op het apparaat. GEBRUIKERSHANDLEIDING 5-9

182 Onderhoud 10 Houd de gridreiniger voorzichtig op zijn plaats met uw linkerhand en trek de hoofdlader volledig uit. Duw hem vervolgens weer in tot een positie waarbij de rol A het witte vlak op de gridreiniger niet raakt. Doe dit 2 of 3 keer. A VOORZICHTIG: Let op dat u de hoofdlader niet helemaal naar binnen duwt. Dit kan beschadiging van de kopieën veroorzaken. 11 Met de hoofdlader ongeveer 5 cm uitgetrokken, verwijdert u de gridreiniger. Duw vervolgens de hoofdlader weer volledig in. Oefen hierbij druk uit in de door de pijl aangeduide richting zodat de hoofdlader in de aangegeven positie staat. 12 Installeer een nieuwe tonerafvalbak. 13 Verwijder de reinigingsborstel (blauw) GEBRUIKERSHANDLEIDING

183 Onderhoud 14 Trek de hendel van linkerklep 1 omhoog en open linkerklep Verwijder het vuil van de scheider door de borstel langs de scheider heen en weer te bewegen (zie afbeelding) Verwijder het vuil van de transferrol door de borstel langs de rol heen en weer te bewegen terwijl u de rol ronddraait met het raderwerk aan het linkeruiteinde van de rol (zie afbeelding). 17 Na het reinigen plaatst u de reinigingsborstel terug en sluit u linkerklep 1. GEBRUIKERSHANDLEIDING 5-11

184 Onderhoud 18 Duw de stopper van de container naar rechts en trek de oude tonercontainer uit. WAARSCHUWING: Het apparaat bevat hoogspanningsonderdelen. Wees uiterst voorzichtig want er is gevaar voor elektrische schokken. VOORZICHTIG: Trek de tonercontainer niet volledig uit, om te voorkomen dat hij op de grond valt. 19 Houd de tonercontainer met beide handen vast en verwijder hem langzaam. 20 Doe de gebruikte tonercontainer in de meegeleverde plastic afvalzak. 21 Haal een nieuwe tonercontainer uit zijn verpakking, houd de tonercontainer rechtop en tik 5 keer of meer op de bovenkant van de container. Draai vervolgens de container om en tik opnieuw 5 keer of meer op de bovenkant van de container GEBRUIKERSHANDLEIDING

185 Onderhoud 22 Schud vervolgens de tonercontainer 5 keer of meer op en neer. Draai de tonercontainer om en schud hem opnieuw 5 keer of meer op en neer. 23 Schud de tonercontainer 5 keer of meer heen en weer om de toner in de container gelijkmatig te verdelen Houd de nieuwe tonercontainer met beide handen vast en duw hem voorzichtig in het apparaat. 25 Schuif de tonercontainer vervolgens met beide handen naar binnen tot hij vastklikt. GEBRUIKERSHANDLEIDING 5-13

186 Onderhoud 26 Open de multifunctionele lade. 27 Verwijder het filter. 28 Verwijder het stof van het filter met een stofzuiger of een droge doek. BELANGRIJK: Spoel het filter niet met water. Gebruik de meegeleverde reinigingsborstel niet. 29 Plaats het filter terug en sluit de multifunctionele lade. 30 Sluit de voorklep. 31 Wanneer Tonercontainer vervangen? verschijnt, drukt u op [Ja] GEBRUIKERSHANDLEIDING

187 Onderhoud 32 Wanneer Hoofdlader gereinigd? verschijnt, drukt u op [Ja]. De afstelling begint. Wacht 5 minuten. OPMERKING: Overhandig de lege tonercontainer en de tonerafvalbak aan uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainer en tonerafvalbak worden gerecycled of verwijderd in overeenstemming met de wetgeving terzake. 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING 5-15

188 Onderhoud 5-16 GEBRUIKERSHANDLEIDING

189 6 Problemen oplossen In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u problemen met het apparaat kunt oplossen. Storingen oplossen Reageren op foutberichten Papierstoringen oplossen GEBRUIKERSHANDLEIDING 6-1

190 Problemen oplossen Storingen oplossen In de onderstaande tabel vindt u de algemene richtlijnen voor het oplossen van problemen. Als er zich een probleem voordoet met uw apparaat, leest u de controles door en voert u de procedures op de aangegeven pagina s uit. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger. Symptoom Controles Correcties Pagina Het bedieningspaneel werkt niet wanneer het apparaat is ingeschakeld. Er worden geen kopieën gemaakt wanneer ik op Start druk. Er worden blanco vellen papier uitgevoerd. De afdrukken zijn te licht. Zit de stekker van het apparaat in het stopcontact? Wordt er een bericht op het aanraakpaneel weergegeven? Zijn de originelen goed geplaatst? Staat het apparaat in de modus Automatische dichtheid? Staat het apparaat in de modus Handmatige dichtheid? Is de toner gelijkmatig verdeeld in de tonercontainer? Verschijnt er een bericht dat de toner moet worden bijgevuld? Steek de stekker van het stroomsnoer in een stopcontact. Bepaal de gepaste reactie op het bericht en voer de desbetreffende actie uit. Wanneer u de originelen op de glasplaat legt, plaatst u ze met de beeldzijde omlaag en lijnt u ze uit tegen de aanduidingsplaten voor het origineelformaat. Plaats de originelen met de beeldzijde omhoog in de optionele documenttoevoer. Stel het correcte dichtheidsniveau in voor automatische densiteit. Gebruik [Beeldkwaliteit] om het correcte dichtheidsniveau in te stellen. Wanneer u het standaard dichtheidsniveau wijzigt, past u de dichtheid handmatig aan en kiest u het gewenste niveau. Schud de tonercontainer circa 5 keer heen en weer Vervang de tonercontainer. 5-7 Is het papier vochtig? Vervang het papier GEBRUIKERSHANDLEIDING

191 Problemen oplossen Symptoom Controles Correcties Pagina De afdrukken zijn te donker. De afdrukken zijn niet duidelijk. De afdrukken zijn vuil. De afdrukken zijn scheef. Er treden vaak papierstoringen op. Er staan zwarte strepen op afdrukken uit de documenttoevoer. De afdrukken zijn gekreukt. Staat het apparaat in de modus Automatische dichtheid? Staat het apparaat in de modus Handmatige dichtheid? Hebt u de gepaste beeldkwaliteit voor het origineel gekozen? Is de glasplaat of de documenttoevoer vuil? Stel het correcte dichtheidsniveau in voor automatische dichtheid. Gebruik [Beeldkwaliteit] om het correcte dichtheidsniveau in te stellen. Wanneer u het standaard dichtheidsniveau wijzigt, past u de dichtheid handmatig aan en kiest u het gewenste niveau. Selecteer de gepaste beeldkwaliteit. Reinig de glasplaat of de documenttoevoer. Is de transferrol vuil? Borstel de transferrol schoon. 5-5 Zijn de originelen goed geplaatst? Is het papier goed geplaatst? Wanneer u originelen op de glasplaat legt, lijnt u ze uit tegen de aanduidingsplaten voor het origineelformaat. Wanneer er originelen in de optionele documenttoevoer worden geplaatst, moeten de breedtegeleiders van de originelen goed worden uitgelijnd voordat u de originelen plaatst. Controleer de positie van de papierbreedtegeleiders Is het papier goed geplaatst? Plaats het papier correct Wordt de papiersoort ondersteund? Is het papier in goede staat? Is het papier gekruld, gevouwen of gekreukt? Zitten er losse stukjes papier of zit er vastgelopen papier in het apparaat? Verwijder het papier, draai het om en plaats het opnieuw Vervang het papier Verwijder het vastgelopen papier Is het sleufglas vuil? Reinig het sleufglas. 5-3 Is de papierscheider van de papierinvoereenheid vuil? Reinig de papierscheider GEBRUIKERSHANDLEIDING 6-3

192 Problemen oplossen Symptoom Controles Correcties Pagina Kan niet afdrukken. Documenten worden slecht afgedrukt. De toetsen zijn geblokkeerd tijdens het gebruik van het bedieningspaneel en het apparaat reageert niet wanneer ze worden ingedrukt. Kan geen voorbeeld weergeven. Kan niet afdrukken met USB-geheugen. Zit de stekker van het apparaat in het stopcontact? Steek de stekker van het stroomsnoer in een stopcontact. Staat het apparaat aan? Zet de hoofdschakelaar op aan. 3-2 Is de printerkabel aangesloten? Stond het apparaat aan voor de printerkabel werd aangesloten. Wordt Druk op statustoets... weergegeven bovenaan het scherm? Zijn de applicatiesoftwareinstellingen op de pc correct ingesteld? Is het bedieningspaneel vergrendeld? Hebt u PDF met hoge compressie geselecteerd als bestandsindeling? Is het USB-geheugen geformatteerd met een ander apparaat dan dit? Sluit de juiste printerkabel goed aan. Zet het apparaat aan nadat u de printerkabel hebt aangesloten. Druk op de Status/Job Canceltoets, [Taken afdrukken] en vervolgens op [Afdruktaken onderbreken] om het afdrukken te hervatten. Controleer dat de instellingen van de printerdriver en de applicatiesoftware correct zijn. Controleer de instelling van de paneelvergrendeling in COMMAND CENTER en wijzig de instelling indien nodig. Selecteer een andere bestandsindeling dan PDF met hoge compressie. Formatteer het USB-geheugen met dit apparaat COMMAND CENTER Operation Guide GEBRUIKERSHANDLEIDING

193 Problemen oplossen Reageren op foutberichten Alfanumeriek Als het aanraakpaneel een van de volgende berichten weergeeft, voert u de bijbehorende procedure uit. Foutberichten Controles Correcties Pagina Maximum aantal nietjes overschreden. Werd het maximumaantal nietjes overschreden? Raadpleeg Specificaties op pagina Appendix-9,10,11 voor meer informatie. Druk op [Doorgaan] om af te drukken zonder nieten. Druk op [Annuleren] om de taak te annuleren. Plaats papier in papiercassette 1. Is het papier in de aangegeven papiercassette op? Plaats papier Plaats papier in de multifunctionele Lade. Is het geselecteerde papierformaat in de multifunctionele lade geplaatst? Plaats papier in de multifunctionele lade van het formaat en het soort aangegeven op het aanraakpaneel Voeg nietjes toe. Zit de ingebouwde finisher of documentfinisher zonder nietjes? Als de nietjes op zijn, wordt het apparaat stopgezet en wordt de locatie waar de nietjes op zijn op het aanraakpaneel aangegeven. Laat het apparaat aanstaan en volg de instructie op om het nietjespatroon te vervangen. Druk op [Doorgaan] om af te drukken zonder nieten. Druk op [Annuleren] om de taak te annuleren. 4-6 Voeg toner toe. Vervang de tonercontainer. 5-7 Er is een fout opgetreden. Er is een interne fout opgetreden. Schakel de hoofdschakelaar uit en weer aan. Als fouten regelmatig optreden, noteert u de foutcode die op het aanraakpaneel wordt weergegeven en neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger. GEBRUIKERSHANDLEIDING 6-5

194 Problemen oplossen Foutberichten Controles Correcties Pagina De limiet voor de box is overschreden. Kan niet verbinden met de verif.server. De documentbox is vol en er is geen opslagcapaciteit meer; de taak is geannuleerd. Druk op [Afsluiten]. De herhalingskopiebox is vol en er is geen herhalingskopie meer beschikbaar. Druk op [Doorgaan] om af te drukken zonder Herhalingskopie. Druk op [Annuleren] om de taak te annuleren. Druk op [Afsluiten] en controleer de volgende elementen: Aanmelding bij verificatieserver Wachtwoord en computeradres van verificatieserver Netwerkverbinding Kan deze papiersrt niet afdrukken in duplex. Hebt u een papierformaat of mediatype geselecteerd dat niet dubbelzijdig kan worden afgedrukt? Selecteer het beschikbare papierformaat of mediatype. Druk op [Doorgaan] om af te drukken zonder duplex Kan deze taak niet uitvoeren. Deze taak is geannuleerd omdat hij beperkt wordt door Taakaccounting. Druk op [Afsluiten]. Kan deze papiersoort niet verschuiven. Selecteerde u een papierformaat (A3, B4, A5- R, B6-R, Folio, Ledger, Statement en 8K) dat niet kan worden verschoven? Selecteer het beschikbare papierformaat. Druk op [Doorgaan] om af te drukken zonder Verschuiven Deze papiersoort kan niet worden geniet. Hebt u een papierformaat of -type geselecteerd dat niet kan worden geniet? Selecteer het beschikbare papierformaat of -type. Druk op [Doorgaan] om af te drukken zonder Nieten. Controleer de klep. Staat er een klep open? Sluit de klep aangegeven op het aanraakpaneel. Controleer de documenttoevoer. Staat de documenttoevoer open? Sluit de documenttoevoer. Staat de bovenklep van de documenttoevoer open? Sluit de bovenklep van de documenttoevoer GEBRUIKERSHANDLEIDING

195 Problemen oplossen Foutberichten Controles Correcties Pagina Controleer de finisher. Is de ingebouwde finisher of de documentfinisher correct ingesteld? Stel de ingebouwde finisher of de documentfinisher correct in. Raadpleeg de respectievelijke Gebruikershandleidingen voor meer informatie. Is de opvangbak van de ingebouwde finisher correct geplaatst? Zorg dat de opvangbak van de ingebouwde finisher correct is geplaatst. Maak het sleufglas schoon. Reinig het sleufglas met de meegeleverde droge doek. 5-3 Er is geen taakaccounting opgegeven. Kan de taakdata niet opslaan. De taak is geannuleerd. Druk op [Afsluiten]. De taak is geannuleerd. Druk op [Afsluiten]. 6 De limiet voor de faxbox is overschreden. De faxbox is vol en er is geen opslagcapaciteit meer. De taak is geannuleerd. Druk op [Afsluiten]. De opvangbak van de finisher zit vol papier. Is de maximale capaciteit van de opvangbak van de finisher overschreden? Verwijder het papier uit de opvangbak van de finisher. Als het afdrukken hervat kan worden, zal het aanraakpaneel u aanmanen om op [Doorgaan] te drukken. Druk vervolgens op [Doorgaan]. Fout harde schijf. De taak is geannuleerd. Druk op [Afsluiten]. ## Onjuiste aanmeldingsnaam of wachtwoord. Er is een fout opgetreden op de harde schijf. De mogelijke foutcodes en hun beschrijvingen zijn de volgende: 01: Initialisatiefout. Initialiseer de harde schijf. 04: Onvoldoende ruimte op de harde schijf om deze bewerking te voltooien. Verplaats of verwijder de gegevens opgeslagen op de harde schijf om ruimte vrij te maken. Voer de juiste aanmeldingsnaam of wachtwoord in. Beperking taakaccounting overschreden. Is de aanvaardbare afdrukhoeveelheid beperkt door taakaccounting overschreden? De afdrukhoeveelheid heeft de aanvaardbare hoeveelheid beperkt door taakaccounting overschreden. Kan niet meer afdrukken. De taak is geannuleerd. Druk op [Afsluiten]. GEBRUIKERSHANDLEIDING 6-7

196 Problemen oplossen Foutberichten Controles Correcties Pagina De takenscheider zit vol met papier. Is de maximale capaciteit van de taakscheider overschreden? Neem wat papier uit de taakscheider. Het afdrukken wordt hervat. KPDL-fout. Er is een PostScriptfout opgetreden. De taak is geannuleerd. Druk op [Afsluiten]. Fout geheugenkaart. De geheugenkaart werd verwijderd tijdens het gebruik. Plaats de geheugenkaart opnieuw. Er is een ongeldige geheugenkaart ingevoerd. Plaats de correcte geheugenkaart. Fout geheugenkaart. De taak is geannuleerd. Druk op [Afsluiten]. ## Er is een fout opgetreden op de geheugenkaart. De mogelijke foutcodes en hun beschrijvingen zijn de volgende: 01: Formatteerfout. Formatteer de geheugenkaart opnieuw. 04: Onvoldoende ruimte op de geheugenkaart om deze bewerking te voltooien. Verplaats of verwijder de gegevens opgeslagen op de geheugenkaart om ruimte vrij te maken. Het geheugen is vol. De taak kan niet worden voortgezet omdat het geheugen is opgebruikt. Druk op [Doorgaan] om de gescande pagina s af te drukken. De afdruktaak kan niet volledig worden verwerkt. Druk op [Annuleren] om de taak te annuleren. Papierstoring. Als zich een papierstoring voordoet, wordt het apparaat stopgezet en wordt de locatie van de papierstoring op het aanraakpaneel aangegeven. Laat het apparaat aanstaan en volg de instructie op om de papierstoring op te lossen. Afdrukoverloop. Waarschuwing. Beperkt printergeheugen. De taak is onderbroken. Druk op [Doorgaan] om de taak te hervatten Fout verwisselbaar geheugen. De taak is geannuleerd. Druk op [Afsluiten]. 6-8 GEBRUIKERSHANDLEIDING

197 Problemen oplossen Foutberichten Controles Correcties Pagina Geen verwisselbaar geheugen. Druk op [Afsluiten]. Vervang originelen en druk op [Doorgaan]. Vervang de tonerafvalbak. Verwijder de originelen uit de documenttoevoer, leg ze in oorspronkelijke volgorde en plaats ze opnieuw. Druk op [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken. Druk op [Annuleren] om de taak te annuleren. De tonerafvalbak is vol. Vervang de tonerafvalbak Plaats de originelen weer in de doc.toevoer. Zitten er nog originelen in de documenttoevoer? Verwijder de originelen uit de documenttoevoer. 6 Het scannergeheugen is vol. Het scannen kan niet worden uitgevoerd omdat er te weinig scannergeheugen is. De taak is geannuleerd. Druk op [Afsluiten]. Werd de aanvaardbare scanhoeveelheid overschreden? Druk op [Doorgaan] om de gescande pagina s af te drukken, te verzenden of op te slaan. Druk op [Annuleren] om het afdrukken, verzenden of opslaan te annuleren. GEBRUIKERSHANDLEIDING 6-9

198 Problemen oplossen Foutberichten Controles Correcties Pagina Fout bij verzenden. De taak is geannuleerd. Druk op [Afsluiten]. #### Er is een fout opgetreden tijdens de verzending. De mogelijke foutcodes en hun beschrijvingen zijn de volgende: 1101: De servernaam van de SMTPserver is niet correct ingesteld of de hostnaam is onjuist bij het verzenden van scangegevens naar een FTPserver. Gebruik COMMAND CENTER en registreer de naam van de SMTPserver en de hostnaam correct. 1102: De gebruikersnaam voor aanmelding is onjuist of de domeinnaam is niet ingevoerd. Voer de gebruikersnaam voor aanmelding, de domeinnaam en het wachtwoord correct in. 1103: De naam van het netwerkpad is onjuist of u hebt geen toegang tot de opgegeven map. Gebruik COMMAND CENTER en registreer de padnaam correct. 1104: Geen adres van ontvanger. Voer het adres correct in. 1105: - de SMTPprotocolinstelling is uitgeschakeld. Gebruik COMMAND CENTER en schakel de SMTP-protocolinstelling in. Scannen naar pc (SMB) - de SMBinstelling is uitgeschakeld. Gebruik COMMAND CENTER en schakel de SMB-instelling in. Scannen naar pc (FTP) - de FTPinstelling is uitgeschakeld. Gebruik COMMAND CENTER en schakel de FTP-instelling in. 1106: De instelling van het afzenderadres bij SMTP is niet geregistreerd. Gebruik COMMAND CENTER en registreer het afzenderadres. 2101, 2102, 2103, 2201, 2202, 2203, 3101: De netwerkkabel is losgekoppeld of de hub waarmee hij is verbonden werkt niet correct. Controleer de kabel en de hub. Zo niet, dan is de servernaam of de hostnaam van de SMTP-server niet correct ingesteld. Gebruik COMMAND CENTER en registreer de naam van de SMTPserver en de hostnaam correct GEBRUIKERSHANDLEIDING

199 Problemen oplossen Foutberichten Controles Correcties Pagina Fout bij verzenden. De taak is geannuleerd. Druk op [Afsluiten]. #### 2204: De grootte overschrijdt de aanvaardbare hoeveelheid verzendgegevens. Beperk de grootte of resolutie van de te verzenden gescande gegevens en verzend de e- mail opnieuw. 5101, 5102, 5103, 5104, 7102, 720f: Schakel de hoofdschakelaar uit en weer aan. Als deze fout meermaals optreedt, noteert u de weergegeven foutcode en neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger. (Zie de uit te voeren correctie voor het foutbericht Er is een fout opgetreden. ) 9181: Het gescande origineel overschrijdt de aanvaardbare hoeveelheid pagina's van 999. Verzend de overige pagina's afzonderlijk. 6 Stel de tonerafvalbak in. De tonerafvalbak is niet correct geïnstalleerd. Installeer hem correct. 5-7 Fout nietapparaat. Als zich een fout in het nietapparaat voordoet, wordt het apparaat stopgezet en wordt de uit te voeren correctie op het aanraakpaneel aangegeven. Laat het apparaat aanstaan en volg de instructie op om de gepaste actie uit te voeren. Storing in nietapparaat. De ID is niet geregistreerd. Als zich een storing in het nietapparaat voordoet, wordt het apparaat stopgezet en wordt de locatie van de papierstoring op het aanraakpaneel aangegeven. Laat het apparaat aanstaan en volg de instructie op om het vastgelopen nietje te verwijderen. De account-id komt niet overeen. Controleer de geregistreerde account- ID. 4-8 De geheugenkaart is niet geformatteerd. Is de geheugenkaart geformatteerd? Formatteer de geheugenkaart. De telefoon ligt van de haak. Plaats de hoorn terug. Verwisselbaar geheugen niet geformatteerd. Is het verwijderbare geheugen geformatteerd door dit apparaat? Gebruik het verwijderbare geheugen geformatteerd door dit apparaat. GEBRUIKERSHANDLEIDING 6-11

200 Problemen oplossen Foutberichten Controles Correcties Pagina Kan het bronbestand niet vinden. De bovenste cassette zit vol met papier. Waarschuwing: geheugen is bijna vol. Het opgegeven bestand kan niet worden gevonden. De taak is geannuleerd. Druk op [Afsluiten]. Verwijder het papier uit de bovenste cassette en druk op [Doorgaan] om door te gaan met de taak. Het scannen kan niet worden voortgezet omdat er te weinig scannergeheugen is. Druk op [Doorgaan] om de gescande pagina s af te drukken. Druk op [Annuleren] om de afdruktaak te annuleren GEBRUIKERSHANDLEIDING

201 Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Als zich een papierstoring voordoet, wordt Papierstoring op het aanraakpaneel weergegeven en wordt het apparaat gestopt. Raadpleeg deze procedures om het vastgelopen papier te verwijderen. Taaknr.: Job No.: Taaknaam: Job Name: JOB001 JOB001 Gebruiker: User Name: ABCDEF ABCDEF Papierstoring. Paper jam. 1.Open linkerklep 1 van de machine 1.Open left cover 1 of the machine and en verwijder remove any eventuele paper that vellen is inside. papier. 2.Open 2.Open cassette papiercassette Remove 3.Verwijder the het paper papier.. JAM*** 4.Reset 4.Plaats the de papiercassette terug and en sluit close de the klep. cover. 02/08 Vasthouden Hold Status 10/10/ :10 Status 10/5/ :10 Lampjes voor storingslocaties Als zich een papierstoring voordoet, wordt de plaats van de storing aangegeven zoals in onderstaande afbeelding met een letter. Deze komt overeen met het betrokken onderdeel van het apparaat. Er worden ook instructies weergegeven om de storing te verhelpen. 6 JOB001 Taaknr.: Taaknaam: Gebruiker: 0001 ABCDEF JOB001 Job No.: Job Name: User Name: 0001 ABCDEF Papierstoring. Paper jam. JAM*** JAM*** 1.Open linkerklep 1 van de machine. 1.Open left cover of the machine. 2.Verwijder 2.Remove het the paper papier.. 3.Gebruik 3.Hold the de handle greep to om liftde de the duplexeenheid unit. op te tillen. 4.Verwijder 4.Remove het the paper papier.. 5.Sluit 5.Close de the klep. cover. H 02/05 02/05 Hold Vasthouden Status 10/10/ :10 Status 10/5/ :10 I I I E G E D D F A F B C C Lampjes voor storingslocaties Locatie papierstoring Pagina A Cassette B Cassette C Cassette 3 of 4 (optioneel) 6-17 D Multifunctionele lade 6-18 E Duplexeenheid 6-19 F Binnenkant linkerklep 1, 2 of GEBRUIKERSHANDLEIDING 6-13

Meegeleverde handleidingen

Meegeleverde handleidingen Meegeleverde handleidingen Inleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van de KM-2560/KM-3060. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen, het basisonderhoud uit

Nadere informatie

Quarantainenet Qdetect Tester

Quarantainenet Qdetect Tester A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Qdetect Tester

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Inleiding Hartelijk dank voor uw aanschaf van de TASKalfa 300i. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C8025MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3677078

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C8025MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3677078 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KYOCERA FS-C8025MFP. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KYOCERA FS-C8025MFP in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de FS-3540MFP/FS-3640MFP. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct

Nadere informatie

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE. Naslaggids

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE. Naslaggids COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE Naslaggids HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-serie Naslaggids Inhoudsopgave Naslaggids... 1 Kopieën verkleinen of vergroten... 2 Kopieertaken sorteren...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Van mechelen bvba VAN MECHELEN Patersstraat 06-08 2300 turnhout KANTOORMACHINES KANTOORMATERIALEN Gasthuisstraat 2 2440 geel TURNHOUT GEEL Kempen antwerpen noorderkempen www.vanmechelen.be limburg 04/4.2.08

Nadere informatie

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te

Nadere informatie

PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX

PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de ECOSYS M606cidn/ECOSYS M656cidn. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het

Nadere informatie

Scherm aanpassen. Versie 4.5. Beheerdershandleiding

Scherm aanpassen. Versie 4.5. Beheerdershandleiding Scherm aanpassen Versie 4.5 Beheerdershandleiding Juli 2016 www.lexmark.com Inhoud 2 Inhoud Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 Toepassing configureren... 5 De Embedded Web Server openen...5 Scherm

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C2026MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631172

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C2026MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631172 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KYOCERA FS-C2026MFP. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KYOCERA FS-C2026MFP in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de ECOSYS M2030dn/ECOSYS

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Portal

Handleiding Remote Engineer Portal Handleiding Remote Engineer Portal http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer webportal 4 3. Beschikbare opties 5 4. Inloggen 5 5. Gebruikers 6 6. Machine sjablonen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. OLIVETTI D-COLOR MF2603 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3964615

Uw gebruiksaanwijzing. OLIVETTI D-COLOR MF2603 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3964615 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor OLIVETTI D-COLOR MF2603. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de OLIVETTI D-COLOR MF2603 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

GEBRUIKERSHANDLEIDING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D GEBRUIKERSHANDLEIDING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Inleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van de TASKalfa 3050ci / TASKalfa 3550ci / TASKalfa 4550ci / TASKalfa 5550ci. Deze

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de FS-3040MFP/FS-3140MFP. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA MINOLTA BIZHUB 500 http://nl.yourpdfguides.com/dref/587542

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA MINOLTA BIZHUB 500 http://nl.yourpdfguides.com/dref/587542 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KONICA MINOLTA BIZHUB 500. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KONICA MINOLTA BIZHUB 500 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING q PRINT ECOSYS P6130cdn GEBRUIKERSHANDLEIDING > Inleiding Inleiding Hartelijk dank voor de aankoop van de ECOSYS P6130cdn. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING d-copia3500mf/4500mf/5500mf NL Code: 566005nl PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011,

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen DX-C200 Verkorte Handleiding Namen en locaties De kopieerfunctie gebruiken De scannerfunctie gebruiken De faxfunctie gebruiken Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Inktcartridges Lees deze handleiding

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Pat er s s t r aat106108 2300T ur nhout T el : 014/ 42. 55. 99 i nf o@v anmec hel en. be www. v anmec hel en. be F ax : 014/ 42. 32. 64

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor model FS-1370DN. Opmerking Deze gebruikershandleiding bevat informatie voor zowel de inchversie als de metrische

Nadere informatie

Handleiding Google Cloud Print

Handleiding Google Cloud Print Handleiding Google Cloud Print Informatie over Google Cloud Print Afdrukken met Google Cloud Print Appendix Inhoud Hoe werken deze handleidingen?... 2 Symbolen in de handleidingen... 2 Disclaimer... 2

Nadere informatie

FS-1118MFP. Installatiehandleiding netwerkscanner

FS-1118MFP. Installatiehandleiding netwerkscanner FS-1118MFP Installatiehandleiding netwerkscanner Inleiding Over deze handleiding Handelsmerkinformatie Deze handleiding bevat instructies over de eerste installatie van de scannerfuncties en de basisprocedures

Nadere informatie

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 5 Ontgrendeling

Nadere informatie

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Naslaggids M575 Een opgeslagen taak afdrukken Volg de onderstaande procedure om een taak af te drukken die in het apparaatgeheugen is opgeslagen. 1. Raak in het beginscherm

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. ABC DEF Menu's GHI

Nadere informatie

FS-1118MFP. Gebruikershandleiding

FS-1118MFP. Gebruikershandleiding FS-1118MFP Gebruikershandleiding Optimaal gebruik maken van de geavanceerde functies van dit apparaat 1 Kopieën vergroten/ verkleinen tot de gewenste afmetingen tussen 50 % en 200 % Zoommodus (raadpleeg

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruiker

Handleiding voor de gebruiker Versie 1.0 Juli 2008 LX-kantoorafwerkeenheid Handleiding voor de gebruiker Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network en Windows Server zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-C8520MFP/FS-C8525MFP

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-C8520MFP/FS-C8525MFP GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-C850MFP/FS-C855MFP Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de FS-C850MFP / FS-C855MFP. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen,

Nadere informatie

ScanFront 330 Installatie- en bedieningshandleiding

ScanFront 330 Installatie- en bedieningshandleiding ScanFront 330 Installatie- en bedieningshandleiding Lees a.u.b. eerst deze handleiding voordat u de scanner gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen goed om eventueel in de toekomst te kunnen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING q PRINT ECOSYS P4040dn GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding Hartelijk dank voor de aankoop van de ECOSYS P4040dn. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen, routine-onderhoud

Nadere informatie

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Gebruikershandleiding Versie 1.0/Winbond Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te

Nadere informatie

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.?

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de FS-3040MFP+/ FS-3140MFP+. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING q PRINT ECOSYS P2135dn GEBRUIKERSHANDLEIDING Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor model ECOSYS P2135dn. Opmerking Deze gebruikershandleiding bevat informatie voor zowel de inchversie als de metrische

Nadere informatie

Handleiding AirPrint. Informatie over AirPrint. Instelprocedure. Afdrukken. Appendix

Handleiding AirPrint. Informatie over AirPrint. Instelprocedure. Afdrukken. Appendix Handleiding AirPrint Informatie over AirPrint Instelprocedure Afdrukken Appendix Inhoud Hoe werken deze handleidingen?... 2 Symbolen in de handleidingen... 2 Disclaimer... 2 1. Informatie over AirPrint

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de modellen FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN en FS-6970DN. Opmerking Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Basishandleiding voor de bediening

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Basishandleiding voor de bediening KM-1650 KM-2050 KM-2550 Basishandleiding voor de bediening Optimaal gebruik maken van geavanceerde functies 1 Automatische selectie van kopieerpapier dat van hetzelfde formaat is als het origineel: automatische

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012 Design en functionaliteit perfect gecombineerd Versie: augustus 2012 2000-2012 Swyx. All rights reserved. Legal Information Whilst Swyx attempt to convey accurate and current information relative to the

Nadere informatie

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2 Biometric Reader - NL Installation & Usage Biometric Reader - NL Productie Versie: 7.0 Versienummer Handleiding: 1.0.2 2013 Inepro B.V. Alle rechten gereserveerd Biometric Reader - NL De meest veelzijde

Nadere informatie

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0 Setup Wizard MET DHCP-server: 1. NA de installatie van de software welke zich op de CD bevindt krijgt u het volgende te zien: 2. V ervolgens gaat de softw are op zoek naar de Thecus Y.E.S.box welke is

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Instructiehandleiding

Instructiehandleiding P-C4580DN/ C5580DN Instructiehandleiding P-C4580DN / C5580DN Kleuren Printer Printen A3 Inleiding Dank u voor uw aanschaf van de P-C4580DN/P-C5580DN Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen

Nadere informatie

Technical Manual Biometric - Fingerprint Reader

Technical Manual Biometric - Fingerprint Reader Biometric Fingerprint Reader Technical Manual Biometric Fingerprint Reader Productie Versie: 7.0 Versienummer Handleiding: 1.0.4 2016 Inepro B.V. Alle rechten gereserveerd Biometric Fingerprint Reader

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Handleiding van de printer, het kopieerapparaat, de scanner NPD4496-00 NL

Handleiding van de printer, het kopieerapparaat, de scanner NPD4496-00 NL Handleiding van de printer, het kopieerapparaat, de scanner NPD4496-00 NL Auteursrechtmededeling Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevenssysteem of in enige vorm of

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING q PRINT ECOSYS P7035cdn GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften 1 Onderdelen van het apparaat Onderdelen aan de voorkant van de printer... 1-2 Onderdelen aan

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn/ECOSYS P6026cdn Type B. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING PRINT COPY SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B GEBRUIKERSHANDLEIDING PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Nadere informatie

Naslaggids NPD4211-00 NL

Naslaggids NPD4211-00 NL NPD4211-00 NL Auteursrechtmededeling Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevenssysteem of in enige vorm of enige wijze worden verzonden, mechanisch, gefotokopieerd, opgenomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Open-Xchange Server. What's new in 6.20?

Open-Xchange Server. What's new in 6.20? Open-Xchange Server What's new in 6.20? Open-Xchange Server Open-Xchange Server: What's new in 6.20? publicatie datum dinsdag, 03. mei 2011 Version 6.20 Copyright 2006-2011 OPEN-XCHANGE Inc., This document

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100. TASKalfa 180/220 FS-1300D

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100. TASKalfa 180/220 FS-1300D GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100 TASKalfa 180/220 FS-1300D Inleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van de Taskalfa 180/220. Deze bedieningshandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen,

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Naslaggids M276 Kopieerkwaliteit optimaliseren De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar: Aut. selectie: Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren INHOUDSOPGAVE 1. Voor alle gebruikers Inleiding...3 Hoe werkt deze handleiding?...3 Handelsmerken...4 Wat is Ricoh Smart

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Inhoud 1 Onderdelen van de machine Onderdelen aan de voorkant van de printer... 1-2 Onderdelen aan de linkerkant van

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Windows Phone )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Windows Phone ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Windows Phone ) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. AirPrint

Gebruikershandleiding. AirPrint Gebruikershandleiding AirPrint VOORWOORD We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Versie 1.07

Gebruikershandleiding Versie 1.07 Gebruikershandleiding Versie 1.07 NE Copyright 2006, by DIALOC ID All rights reserved Gebruikershandleiding Chip programmer DIALOC ID reserves the right to modify the software described in this manual

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de FS-C5150DN/FS-C5250DN. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Netwerkinstallatiehandleiding

Netwerkinstallatiehandleiding Laserprinter HL-1270N Netwerkinstallatiehandleiding Volg de instructies in de "Installatiehandleiding" betreffende de installatie van de drumkit, de papiercassette, printer driver enz, pas dan mag u beginnen

Nadere informatie

PRINT GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRINT GEBRUIKERSHANDLEIDING PRINT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie