Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers"

Transcriptie

1 Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers

2 Inhoud Aangescherpte aansprakelijkheid richting medewerkers. 3 Goed werkgeverschap... Wat wordt ermee bedoeld? 5 Zorgplicht: voorbeelden. 7 Goed werkgeverschap... In relatie tot Het Nieuwe Werken. 9 Zo geregeld De goed Werkgeverschapverzekering. Belangrijke Voordelen 12 Goed om even te weten. 13 2

3 Aangescherpte aansprakelijkheid richting medewerkers. Werkgevers zijn steeds vaker aansprakelijk voor schade die medewerkers krijgen tijdens het werk. In deze brochure staat informatie over uw zorgplicht en goed werkgeverschap. En de invloed hiervan op uw aansprakelijkheid. Met de verzekering voor Goed Werkgeverschap verzekert u in één keer uw hele werkgeversrisico. U zorgt zo goed voor uw medewerkers. En voorkomt slepende rechtszaken over aansprakelijkheid. Meer dan alleen een veilige werkplek Uitspraken van de Hoge Raad zorgen ervoor dat de werkgeversaansprakelijkheid niet ophoudt bij een veilige werkplek. Werkgevers draaien steeds vaker op voor de schade door een ongeval waar een medewerker bij betrokken is. Ook als dit niet te maken heeft met veiligheid op de werkplek. Deze schade kan enorm oplopen. Stel, een werknemer kan door een ongeval langere tijd niet werken. Dan moet de werkgever in elk geval 2 jaar loon doorbetalen. En daar komen extra kosten bij, op het moment dat de werkgever een extra kracht moet inhuren. Verder vervaagt door Het Nieuwe Werken de scheidslijn tussen werk en privé Zekerheid in deze tijd De werkgeversaansprakelijkheid is in de loop van de tijd enorm uitgebreid. Eerst was een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) voldoende. Deze verzekering vergoedt materiële schade en schade door beroepsziekten en bedrijfsongevallen. Voor de uitbreiding van de aansprakelijkheid zijn aanvullende verzekeringen ontwikkeld als een ongevallen- en schade inzittendenverzekering. En een verzekering speciaal voor medewerkers die tijdens dienstritten als bestuurder van een motorrijtuig betrokken raken bij een ongeval. Er zijn verschillende verzekeringen die allemaal een stukje van uw werkgeversrisico afdekken. De vraag is of het pakket dat u nu heeft voldoende is. En of het de zekerheid biedt die u door uw uitgebreide aansprakelijkheid en zorgplicht nodig heeft. De Goed Werkgeverschapverzekering biedt uitkomst! Niet de schuldvraag, maar uw medewerker staat centraal. 3

4 De Goed Werkgeverschapverzekering in relatie tot ongevallen Met de Goed Werkgeverschapverzekering en onze Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) verzekert u in één keer uw verschillende werkgeversrisico s. U heeft dan al die verschillende verzekeringen niet meer nodig. Gebeurt er een ongeval tijdens werktijd? Tijdens de uitoefening van het werk? Of tijdens woon-werkverkeer? Dan wordt de daadwerkelijk geleden schade uitgekeerd tot het verzekerde bedrag. Voor ongevallen in privétijd geldt, dat er een vooraf afgesproken bedrag wordt uitgekeerd. Als werkgever kunt u ervoor kiezen om de gemiste arbeidsinzet op de Goed Werkgeverschapverzekering mee te verzekeren. Meer over de Goed Werkgeverschapverzekering, de achtergrond en voordelen leest u hierna. Om een indruk te geven In 2013 liepen werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor bij werknemers in de horeca, circa 12% was slachtoffer van een ongeval. Ook in de bouw is het aandeel met ruim 8% hoger dan gemiddeld. Werknemers met arbeidsongeval naar bedijfstak, excl. landbouw, 2013 Totaal Informatie en communicatie Financiële diensten Onderwijs Cultuur en recreatie Handel Zakelijke dienstverlening Overheid Gezondheids- en welzijnszorg Vervoer en opslag Nijverheid en energie Bouwnijverheid Horeca Bron: CBS/TNO Minstends één dag verzuim Geen verzuim of korter dan één dag % Uniek is dat de schuldvraag bij de Goed Werkgeverschapverzekering geen rol speelt bij het bedrijfsongeval. 4

5 Goed werkgeverschap.... Wat wordt ermee bedoeld? In de wet staat dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid van zijn werknemers. Doet de werkgever dat niet goed, dan is hij daarvoor aansprakelijk. Die zorgplicht wordt steeds groter, zodat in de praktijk al bijna sprake is van een risicoaansprakelijkheid. Artikel 7:611 BW Dit artikel heeft betrekking op uw verantwoordelijkheid als werkgever in situaties buiten bereik van artikel 7:658 BW. Op grond van dit artikel kunt u als werkgever ook aansprakelijk zijn voor schade van werknemers als gevolg van ongevallen die niet werk-gerelateerd zijn, maar wel verband houden met het werk. Denk daarbij aan een bedrijfsuitje. U kunt het, als werkgever, oneens zijn met een aansprakelijkstelling en deze aanvechten. U moet dan wel aan bepaalde verplichtingen, voorwaarden en eisen hebben voldaan. Zo moet u kunnen aantonen dat u voor een veilige werkomgeving heeft gezorgd. En dat u uw medewerker goed heeft geïnformeerd over procedures en maatregelen. Regels waaraan uw medewerker zich moet houden om het werk veilig te kunnen doen. Als het belangrijk is dat uw personeel daarvoor relevante opleidingen moet hebben gevolgd, moet u dat als werkgever ook kunnen aantonen. Al heeft u als werkgever al het mogelijke gedaan. Dan nog kunnen rechters tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden in de praktijk ruim uitleggen. Zo ruim, dan u in de meeste gevallen toch aansprakelijk wordt gehouden. Tegenwoordig is de aansprakelijkheid enorm opgerekt. En kunt u ook aansprakelijk gehouden worden als u geen adequate verzekering heeft. Artikel 7:658 BW Dit artikel stelt dat u als werkgever aansprakelijk kunt zijn voor (letsel)schade waarmee uw medewerkers geconfronteerd worden tijdens hun werk. Ook de aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten valt hieronder. 5

6 ... In relatie tot zorgplicht Om werknemers tegemoet te komen na een ongeval waarbij sprake is van (letsel) schade, leggen rechters vaak de aansprakelijkheid bij de werkgevers neer. Ze geven daarbij aan dat het past bij goed werkgeverschap om voor een behoorlijke verzekering te zorgen. Behoorlijk in de zin, dat een verzekering (letsel)schade van een medewerker na een ongeval vergoedt. Of u als werkgever wel of niet de mogelijkheid heeft om maatregelen te treffen die een ongeval hadden kunnen voorkomen, is dan niet belangrijk. Verschillende oplossingen Uw Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) verzekert materiële schade. En ook werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekten en bedrijfsongevallen. In de loop van de tijd is de werkgeversaansprakelijkheid opgerekt en kunnen werkgevers naast de AVB verschillende verzekeringen sluiten om het opgerekte risico af te dekken. Hieronder ziet u welke verzekeringen. Een ongevallenverzekering; verzekert schade door ongevallen op basis van een sommenverzekering. Dus op basis van vaste, vooraf overeengekomen, bedragen. Een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen: verzekert (letsel)schade die werknemers in het verkeer oplopen tijdens een dienstreis. Een schade inzittendenverzekering; verzekert (letsel)schade die medewerkers door een verkeersongeval oplopen als inzittenden van een motorrijtuig. Bij veel verzekeraars staat de aansprakelijkheid centraal... Ongeval met letsel Aansprakelijk Juridische beoordeling Mogelijke vergoeding schade Gerelateerd aan werkzaamheden Is de werkgever aansprakelijk? 1-2 jaar Niet aansprakelijk Geen vergoeding schade... bij de Goed Werkgeverschapverzekering u én uw werknemer Arbeidsgerelateerd ongeval met letsel Vergoeding schade eerste betaling binnen 2 maanden 6

7 Zorgplicht: voorbeelden.... uit de bouw Een medewerker moet zware platen met lussen plaatsen. Dit doet hij vanuit een bakje dat aan een hoogwerker vast zit. Op een bepaald moment worden de lussen los gehaald en blijven ze haken achter het bakje van de hoogwerker waarin de medewerker zit. Hierdoor kantelt het bakje en valt de medewerker waardoor hij ernstig letsel oploopt. Aan alle veiligheidsvoorschriften was voldaan. En de voorzieningen die de werkgever had getroffen waren volgens de wettelijke eisen voldoende. Zeker in dit soort ernstige gevallen, waarbij de belangrijkste vraag is of en hoe een medewerker er weer bovenop komt, is het vaststellen van de aansprakelijkheid geen eenvoudige zaak. Los van het feit of een werkgever volgens de wet aansprakelijk is, kan hij zich ook nog moreel verantwoordelijk voelen. Zonder juridisch gesteggel of getouwtrek over de aansprakelijkheid, vergoedt de Goed Werkgeverschapverzekering tot een vastgesteld maximum de daadwerkelijke schade.... uit de zorg Een verzorgster, in dienst van een zorginstelling, vervoert een cliënt met een busje naar een andere locatie. Als ze daar aankomen, helpt de verzorgster de cliënt uit de bus te stappen. Eenmaal op de stoep krijgt de cliënt een aanval en gaat onderuit. De verzorgster probeert de val van de cliënt te breken en bezeert daarbij haar eigen arm. Het is in deze situatie onmogelijk vast te stellen of en in hoeverre de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De verzorgster deed niets raars; in haar werk komt het vaker voor dat zij met cliënten tussen locaties heen en weer reist. Het uit- en instappen in een bus is een handeling waarbij altijd iets mis kan gaan. Het is daarom maar de vraag of en met welke voorzorgsmaatregelen het ongeval voorkomen had kunnen worden. Met de Goed Werkgeverschapverzekering is de vraag rondom voorzorgsmaatregelen niet aan de orde: de verzekering vergoedt zonder discussie de letselschade van de verzorgster. Als het meeverzekerd is, worden ook het inkomensverlies en de kosten voor tijdelijke vervanging uitgekeerd. 7

8 uit de industrie Een medewerker loopt in een industriële opslagruimte naar het kantoor. Onderweg loopt hij om een pallet heen, blijft haken en valt. Hij loopt daarbij een gecompliceerde beenbreuk op. In deze situatie heeft de werknemer letselschade en de werkgever mist tijdelijk een arbeidskracht. Voor allebei geen prettige situatie. Om zijn schade te vergoed te krijgen, moet de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen. Bijna altijd beïnvloedt dit de arbeidsverhouding op een negatieve manier. Bovendien lijkt de werkgever geen zorgplicht te hebben geschonden, zodat de kans groot is dat de werknemer met zijn schade blijft zitten. Met de Goed Werkgeverschapverzekering wordt de schade van het arbeidsongeval uitgekeerd. Een aansprakelijkstelling en juridische beoordeling is niet nodig. Kies voor de Goed Werkgeverschapverzekering. Gaat er tijdens werkzaamheden iets mis waardoor uw medewerker ernstig letsel oploopt? Wij keren de daadwerkelijk geleden schade uit. Zonder aansprakelijkstelling en zonder een langdurige juridische beoordeling. 4Direct hulp als dat nodig is Stel, uw medewerkers zijn getuige van een ongeval van een collega. Dan kan dat ingrijpend zijn, met zelfs ziekteverzuim tot gevolg. Ook dan geeft u met de Goed Werkgeverschapverzekering invulling aan de zorgplicht die u als werkgever heeft. Bij een acute hulpvraag belt u Even Apeldoorn. Een schadebehandelaar stelt de urgentie vast. En overlegt met u over de hulp en ondersteuning die kan worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan: traumahulp door professionals van het Instituut voor Psychotrauma (IVP)*; zorgbemiddeling; thuiszorg; vervoer. * Kijk voor meer informatie op 8

9 Goed werkgeverschap. In relatie tot Het Nieuwe Werken De komst van nieuwe technologieën en de verdere ontwikkeling naar een kenniseconomie hebben grote gevolgen voor de inrichting van organisaties. Medewerkers gaan steeds meer flexwerken. Hierdoor wordt ook minder duidelijk wat woon-werkverkeer is. Heeft u medewerkers die thuiswerken, realiseert u zich dan dat dit van invloed is op de zorgplicht die u als werkgever heeft. De aansprakelijkheid van u als werkgever betreft ook situaties waarop u weinig of geen invloed heeft. Dat blijkt uit uitspraken van rechters. Houdt een situatie enigszins verband met de werkplek of het werk? Dan moet u als werkgever zorgen voor een goede verzekering. Of voor een voorziening voor eventuele (letsel)schade die uw medewerker oploopt. Arbeidsverhoudingen wijzigen, mensen flexibeler en vaker op andere locaties. Hierdoor lijkt het logisch dat ongevallen waar de werkgevers geen invloed op hebben, vaker voor gaan komen. In geval van schade keert de Goed Werkgeverschapverzekering ongeacht de schuldvraag uit. Zo voldoet u aan uw zorgplicht en aan de eisen die de wet aan u, als werkgever, stelt. Zijn er binnen uw organisatie medewerkers die thuis werken? Ook dan moet u, als werkgever, zorgen voor een veilige werkplek die voldoet aan de regels van de Arbowet. Ook voor deze uitbreiding van uw aansprakelijkheid biedt de Goed Werkgeverschapverzekering van Centraal Beheer Achmea uitkomst. Redenen om te kiezen voor de Goed Werkgeverschapverzekering Als een medewerker betrokken is bij een ongeval, is dat ingrijpend. Een wirwar aan vragen volgt: wat is er gebeurd, wanneer, hoe en waar? Is er alleen materiële schade? Of is er ook sprake van letsel waardoor de medewerker voor langere tijd niet kan werken? Het laatste waar u op zit te wachten, is juridisch getouwtrek over bijvoorbeeld aansprakelijkheid. 9

10 Er zijn zaken die zo complex zijn en waarbij wettelijke en morele aansprakelijkheid zo door elkaar lopen, dat het lange, slepende zaken worden. Daar zijn de werkgever en de medewerker allebei niet bij gebaat. De Goed Werkgeverschapverzekering houdt hier rekening mee en onderscheidt zich op een heel belangrijk punt. Kiest u als werkgever aanvullend op onze AVB voor de Goed Werkgeverschapverzekering, dan hangt de schadeafhandeling niet af van de vraag of u, als werkgever, wel of niet aansprakelijk bent. En dat is een hele zorg minder! Altijd een uitkering, ongeacht de schuldvraag Zodra u een (letsel)schade van een medewerker bij ons heeft gemeld, starten we met de schadeafhandeling. Zonder vraag over de aansprakelijkheid vindt er een uitkering plaats, altijd. Dit voorkomt een conflictsituatie met uw medewerker of zijn nabestaande(n). Indirect verkleint u daarmee ook het risico van imagoschade. Stelt u zich maar eens voor dat een medewerker schade meldt en de afhandeling hiervan pas plaatsvindt aansprakelijkheid is vastgesteld. In geval van juridisch getouwtrek, is het tegenwoordig niet ondenkbaar dat een getroffen medewerker de media opzoekt om zijn ongenoegen te uiten of wellicht de social media daarvoor gebruikt. 10

11 Zo geregeld. Uitspraken van De Hoge Raad hebben geleid tot een uitbreiding van uw aansprakelijkheid als werkgever. Hierdoor is een verzekering geen keuze meer, maar een verplichting. U heeft wel de keuze om een verzekering te regelen die u ook nog tal van voordelen biedt: de Goed Werkgeverschapverzekering. Informeer nu hoe u profiteert van de Goed Werkgeverschapverzekering. Bel ons voor een offerte of voor meer informatie. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 en uur bereiken. Het telefoonnummer is (055)

12 De Goed Werkgeverschapverzekering. Belangrijke voordelen 4Uitkering van de daadwerkelijk geleden schade (tot een vastgesteld maximum), ongeacht de schuldvraag. 4 Geen juridisch getouwtrek over de aansprakelijkheid. 4Traumahulp en praktische ondersteuning voor getroffenen door professionals. 4 Arbeidsverhouding wordt niet geschaad door een aansprakelijkstelling na een ongeval. 4 Past bij Het Nieuwe Werken : woon-werkverkeer en ongevallen in privétijd zijn standaard meeverzekerd (op basis van vaste bedragen). 4U kunt ervoor kiezen gemiste arbeidsinzet mee te verzekeren. Sluit u de Goed Werkgeverschapverzekering aanvullend op onze AVB? Dan heeft u een verzekering die aansluit bij de actuele werkgeversrisico s. Daarnaast biedt u uw medewerkers hiermee een ongevallenverzekering met 24-uursdekking. Daarmee zijn zij tijdens werktijd en privé verzekerd tegen de financiële gevolgen van ongevallen. 12

13 Goed om even te weten. Wat doen wij en wie zijn wij? Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. We verkopen onze producten en oplossingen zonder tussenpersonen aan onze klanten. Zo bent u goed verzekerd op de manier die bij u past. Centraal Beheer Achmea is een merknaam van Achmea Schade verzekeringen N.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Achmea Schadeverzekeringen N.V. is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer Het kantooradres van Centraal Beheer Achmea is: Laan van Malkenschoten NP Apeldoorn Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens? We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer? We gebruiken uw gegevens daarnaast: om ons bestand van relaties te beheren; om fraude te voorkomen en te bestrijden; om statistisch onderzoek te doen; om te voldoen aan de wet. 13

14 Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld: de Wet bescherming Persoonsgegevens; de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen; de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? Of wilt u niet dat wij uw adres gebruiken? Stuur dan een brief naar: Centraal Beheer Achmea Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn Of vul het webformulier op onze site in: Over de Stichting CIS Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico s beheersen en fraude voorkomen. Kijk voor meer informatie op Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat. Bent u het niet met ons eens? Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Heeft u een klacht? Neem contact op met de afdeling waar u niet tevreden over bent. Stuur ons een . Dat kan op (klacht doorgeven). Stuur ons een brief. Ons adres is: Centraal Beheer Achmea, t.a.v. Klachtenbureau Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn 14

15 Staan er fouten in deze brochure? Wij hebben de informatie in deze brochure met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Maken wij een nieuwe brochure? Wij maken regelmatig nieuwe brochures. Deze nieuwe brochures komen in dat geval in plaats van de oude brochures. Staat er iets anders in de polisvoorwaarden? Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de polisvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan in deze brochure? Dan gelden de polisvoorwaarden. 15

16 Vragen? Bel Even Apeldoorn. Even Apeldoorn bellen (055) Onze medewerkers maken graag tijd voor u. Zij staan voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot uur. U kunt een brief sturen naar: Centraal Beheer Achmea Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Rechten en plichten Grip Op Verzuim

Rechten en plichten Grip Op Verzuim Rechten en plichten Grip Op Verzuim Loondoorbetalingsverzekering Conventioneel Verzuimmanager Zelfstart WGA Eigenrisicodragerverzekering WIA Compensatieverzekering Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie