FondsenDisk FondsenDisk 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FondsenDisk FondsenDisk 2015"

Transcriptie

1 Non-Fictie FondsenDisk FondsenDisk 2015 FondsenDisk 2015 : het fondsenboek op cd-rom. - [Zutphen] : Walburg Pers, [2015]. - 1 cd-rom : kleur ; 12 cm + 1 tekst (7 pagina's). - (Fondsendisk). - Gedrukte versie onder de titel: Fondsenboek, ISSN Titel van interne bron. - Nederlandstalig. Omslag vermeldt: 749 fondsen up-to-date, toegankelijke interface, relatiebeheer + brievenmodule, meer selectiemogelijkheden, memory & exportfunctie, maak eigen lijsten aan. ISBN : 048 : 10 Mens en Maatschappij : Net als het FondsenBoek bevat de FondsenDisk een geheel geactualiseerd overzicht van meer dan 700 vermogensfondsen. En net als het FondsenBoek is ook de FondsenDisk verbeterd en vernieuwd, zowel qua inhoud als qua vorm. Zoeken is eenvoudig met de verschillende zoeksleutels: op trefwoord, plaats of rubriek. Trefwoordenlijsten met suggesties voor enkel- of meervoudige zoekopdrachten helpen u op weg. U vindt snel de informatie die u zoekt. Per fonds zijn alle relevante gegevens over-zichtelijk gerangschikt: adres, contactpersoon, doelstelling, budget, beperkingen, procedure en aanvraagformulieren. U kunt de gegevens per fonds bekijken en printen. Zo kunt u de FondsenDisk gemakkelijk even als naslagwerk raadplegen, maar u kunt er ook brieven mee aanmaken, compleet met uw eigen logo. Met één muisklik gaat u naar de website van een fonds of maakt u een bericht aan. Het programma houdt bij welke fondsen u benadert en u kunt geselecteerde gegevens exporteren naar andere programma's. Zo kunt u flexibel en efficiënt werken met de gevonden zoekresultaten Helsloot, Ira Superpromoters in risico en crisiscommunicatie Superpromoters in risico en crisiscommunicatie : een literatuuronderzoek naar (de effecten van) het gebruik door de overheid van superpromoters in risico- en crisiscommunicatie / Ira Helsloot, Astrid Scholtens. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Crisisbeheersing en veiligheidszorg). - Met literatuuropgave. ISBN : : 12 Communicatie : : De overheid zoekt naar nieuwe manieren om haar boodschap zo overtuigend mogelijk voor het voetlicht te brengen. Dit geldt vooral in situaties waarbij de boodschap activerend is, dat wil zeggen bedoeld is om mensen tot door de overheid gewenst handelen te laten besluiten. Bijvoorbeeld door op een bepaalde manier om te gaan met een risico- of crisissituatie. In 2009 werd door Vogelaar voor het eerst het begrip `superpromoter geïntroduceerd. Een superpromoter is iemand die zijn enthousiasme deelt en anderen hiermee beïnvloedt. Het begrip superpromoter werd tot dan toe alleen toegepast in de marketing, bij de verkoop van commerciële producten. Dit boek gaat over de vraag of er `superpromoters voor overheidsbeleid bestaan, in het bijzonder op het terrein van risico- en crisiscommunicatie. Kunnen deze superpromoters de boodschap van de overheid op zon manier overbrengen op burgers zodat zij deze ook zoals beoogd zullen uitvoeren? Aan de hand van de wetenschappelijke literatuur worden in dit boek (de effecten van) het gebruik van superpromoters bij risico- en crisiscommunicatie door overheden in kaart gebracht. Het boek is daarmee van waarde voor communicatiemedewerkers en beleidsmakers op het terrein van crisis- en risicocommunicatie. 1

2 Non-Fictie Marsman, Nico Melodie van de tijd Melodie van de tijd : een studie naar discontinui teit in het tijdsbegrip van Henri Bergson / Nicolaas Marsman. - Budel : DAMON, pagina s : illustraties ; 24 cm. - Promotoren: M.J.J. Karskens, L.M. Huijer. - Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen ter verkrijging van de graad van doctor in het jaar Met literatuuropgaven en samenvattingen in het Frans en Engels. ISBN : : I : : De filosoof Henri Bergson ( ) is als continuïteitsfilosoof de geschiedenis ingegaan. In zijn filosofie representeert durée of duur de werkelijke tijd. Zij is aanvankelijk bij Bergson dynamische opeenvolging van niet te onderscheiden bewustzijnstoestanden die zich zwijgend in elkaar voortzetten en elkaar wederzijds doordringen. Durée is ononderbroken continuïteit, maar zodra we haar als concept denken, heffen we haar continuïteit op. Dan verruimtelijken en onderbreken we durée en ligt discontinuïteit op de loer. Is in ons bewustzijn alleen sprake van continuïteit of ook van discontinuïteit? Immers in de melodie van de tijd is discontinuïteit te horen als onvoorziene gebeurtenis, nieuwe dissonant, crisis of verschil. Dit proefschrift reconstrueert het duréebegrip van Bergson vanuit antieke filosofische bronnen, de moderne filosofie, de filosofische hoofdstromen rond 1900, maar ook vanuit de Franse traditie daarna. 2

3 Non-Fictie Geelhoed, Fiore Striving for Allah Striving for Allah : purification and resistance among fundamentalist Muslims in the Netherlands / Fiore Geelhoed. - 's-gravenhage : Eleven international publishing, [2014] pagina's ; 24 cm. - "Eleven international publishing is an imprint of Boom uitgevers Den Haag"--colofon. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 27 Religie : : Islamic radicalization and terrorism have been a pressing issue on Western political agendas ever since 9/11, although the perception of threat has differed somewhat over time. At present, social concern about Islamic radicalization in European countries is peaking due to European Muslims joining the violent jihad in Syria. Media and social media offer stories of European Muslim youngsters, several of them converts to Islam, who decided to join the cause of groups such as ISIS (Islamic State in Iraq and the Levant) in Syria and, more recently, Iraq. These stories are accompanied by images of war violence, such as beheadings and mass killings. One of the pressing questions that emerges from these stories and images is what motivated these Western youngsters to embrace this battle as their personal cause Bakker, Catharina Th. Zusters in de zorg Zusters in de zorg : een geschiedenis van Franciscanessen van Charitas / Catharina Th. Bakker en George van Overbeeke. - Zutphen : WalburgPers, [2014] pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Op 1 december 1834 nemen twee katholieke gasthuiszusters hun intrek in een woonhuis in Oosterhout: moeder Theresia Saelmaeckers ('moeder Trees', zelfs voor de bisschop!) en zuster Juliana Verkaar. Ze gaan meteen aan de slag in de ziekenverpleging en Charitas is geboren. De Franciscanessen van Charitas werkten door heel Nederland en in de missie. In Indonesië leeft de congregatie voort. Over religieuzen is veel geschreven, vooral over het kloosterleven zelf. Dit boek gaat over het werk van de zusters in de zorg. Ruim honderdvijftig jaar verpleging en verzorging komen voorbij, vanaf de dag dat moeder Trees als eerste gasthuisoverste in ons land aan de slag ging in de zorg, tot aan het moment waarop de congregatie 'met pensioen' ging en de verzorgingsstaat het werk overnam. In de tussenliggende periode heeft de lezer kennisgemaakt met meer dan 900 kloosterzusters en de talloze oude, jonge, arme, zieke en hulpbehoevende mensen van alle rangen en standen die zij hebben verpleegd en verzorgd. 'In blijdschap, eenvoud en vooral liefde', om met moeder Trees te spreken. Zusters in de zorg is verrijkt met prachtige illustraties, waaronder een serie portretten van de huidige zusters van Charitas, die speciaal voor deze publicatie zijn gefotografeerd door portretfotograaf Alex ten Napel 3

4 Non-Fictie Lub, Vasco Kwalitatief evalueren in het sociale domein Kwalitatief evalueren in het sociale domein : mogelijkheden en beperkingen / Vasco Lub. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Voor veel mensen is kwalitatief onderzoek niet de eerste vorm van onderzoek waaraan zij denken bij het evalueren van sociale maatregelen. Voor anderen juist wel. Dit boek probeert voorbij te gaan aan de soms sleetse en gepolariseerde zienswijzen door zowel de mogelijkheden als de beperkingen van kwalitatief evalueren te verkennen. Kwalitatief onderzoek wordt vaak al ingezet ter evaluatie in de sociale sector, maar het ontbrak vooralsnog aan een overzicht van methoden en designs, een verkenning van hun potentie voor evaluatiedoeleinden en een kritische analyse van methodologische sterktes en zwaktes. Kwalitatief evalueren in het sociale domein beoogt meer te zijn dan alleen een school(s)boek. Via de nationale en internationale literatuur verkent het onontgonnen terrein, neemt het stelling, breekt vastgeroeste methodologische debatten open en levert op onderdelen nieuwe en verhelderende inzichten voor prangende evaluatiekwesties. De publicatie biedt daarmee een overzichtsen naslagwerk voor zowel de gevorderde (kwalitatieve) onderzoeker als voor studenten die meer willen weten over kwalitatief evalueren. Vasco Lub is socioloog en heeft in het Bureau voor Sociale Argumentatie een eigen onderzoeksen adviespraktijk. Zijn persoonlijke onderzoeksinteresse is het werken aan geschikte vormen van evaluatieonderzoek voor sociale interventiepraktijken Armoedesignalement Armoedesignalement Armoedesignalement. - [Editie] Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, december pagina's : illustraties, tabellen, kaarten ; 24 cm. (Armoedesignalement). - Met samenvatting in het Engels. ISBN Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De ontwikkeling van het armoedepercentage wordt beschreven voor de totale bevolking en de belangrijkste risicogroepen. Ook de spreiding van armoede over gemeenten en de mate waarin mensen zelf aangeven armoede te ervaren, komen aan bod. 4

5 Non-Fictie De Decker, Pascal De moeilijke oversteek De moeilijke oversteek : wonen na verblijf in gevangenis, bijzondere jeugdzorg of psychiatrie / Pascal De Decker, Bruno Meeus, Isabelle Pannecoucke & Jana Verstraete. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : : : 321 : 10 Mens en Maatschappij : : Om allerlei redenen komen sommige mensen terecht in een residentiële voorziening of een 'instelling'. Er zijn residentiële voorzieningen die voor mensen zorgen die daartoe zelf niet in staat zijn, zoals instellingen voor jongeren en psychiatrische inrichtingen, en voorzieningen die veeleer gericht zijn op de bescherming van de gemeenschap, zoals gevangenissen. De diversiteit aan residentiële voorzieningen is dus groot. De laatste decennia heeft zich bovendien een proces van vermaatschappelijking van de zorg doorgezet. Het model van een residentiële voorziening wordt daarbij meer en meer verlaten ten voordele van een zorgmodel dat het zelfstandig wonen centraal stelt. De oversteek naar een zelfstandige woonsituatie loopt echter niet altijd van een leien dakje. Hoewel de meeste residentiële voorzieningen een duidelijk vooruitzicht bieden naar een leven buiten de muren, blijkt het zelfstandig wonen voor vele instellingverlaters geen evidentie. De zoektocht naar een degelijke en betaalbare woning voor mensen die een instelling verlaten, staat centraal in dit boek. Hoe bereikbaar is de woningmarkt voor hen? Welke begeleidingspraktijken bestaan er om ze op een zelfstandige woonsituatie voor te bereiden? Brabander, Richard de Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? : de mythe van zelfredzaamheid / Richard de Brabander. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Zelfredzaamheid is een centraal begrip in de discussies van de laatste jaren rond welzijn en zorg. De bredere context van die discussies is, dat Nederland een verandering doormaakt van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, en zelfredzaamheid wordt vaak gezien als een belangrijk element in die verandering. Zelfredzaamheid ligt ook aan de basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), die deze verandering wettelijk verankert. Hoe krijgt zelfredzaamheid betekenis in de praktijk van het sociaal werk? Met welke andere begrippen wordt het begrip verbonden? Wie wordt gezien als zelfredzaam en wie niet? Hoe wordt er gesproken over mensen die zichzelf niet lijken te kunnen te redden? Deze publicatie doet verslag van een kritische discoursanalyse van het begrip zelfredzaamheid. Onderzocht wordt hoe zelfredzaamheid wordt opgevat als iets dat vanzelf spreekt - wie wil er immers niet zelfredzaam zijn? Ook wordt nagegaan hoe het concept het handelen en denken in de sociale sector domineert, en wat de consequenties daarvan zijn. Deze studie wil laten zien dat zelfredzaamheid niet vanzelf spreekt en dat de betekenis ervan afhangt van hoe het begrip in de praktijk invulling krijgt. Om zicht te krijgen op invullingen is onder meer gesproken met sociaal werkers in Rotterdam. 5

6 Non-Fictie Bakker, Ton J.E.M. Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief : werkzame preventie door het leven heen - (to do or not to do) / Ton Bakker ; illustraties Ton Vroman. - 1e druk. - Rotterdam : Hogeschool Rotterdam Uitgeverij, 9 oktober pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : 324 : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : : In 2030 zijn er een miljoen kwetsbare ouderen in Nederland, ongeveer 6% van de bevolking. Hun zelfstandigheid en autonomie worden bedreigd door een veelal progressieve opeenstapeling van functieproblemen. Deze problemen manifesteren zich met name op het lichamelijke, psychische en sociale vlak en leiden tot zorgafhankelijkheid Bakker stelt dat hiervoor de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen een ingrijpende structurele verbetering behoeft zowel wat betreft de uitvoering in de dagelijkse praktijk, de opleiding van professionals als de huidige fragmenterende financieringsstructuur. Hij pleit voor een integrale, op een regiopopulatie gebaseerde financiering met intensieve samenwerking tussen professionals, docenten, onderzoekers, zorgverzekeraars en gemeenten. Het hoofddoel van een dergelijke samenwerking is het vanuit levensloopperspectief bevorderen van een 'Waar Leven' voor de bevolking. Een dergelijk 'Waar Leven' is gericht op een zo zelfstandig en autonoom mogelijke ouderdom als gevolg van wijze keuzen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten door het gehele leven heen. Hier ligt de oplossing voor het terugdringen van het aantal kwetsbare, zorgafhankelijke ouderen en het bevorderen van een vitale ouderdom. Het lectoraat wil hieraan een relevante bijdrage leveren samen met u Woerdman, Edwin Politiek en politicologie Politiek en politicologie / Edwin Woerdman. - 4e [herz.] dr. - Groningen [etc.] : Noordhoff, cop p : ill., fig., tab ; 24 cm. - [Studieboek] / met medew. van Indra Ro mgens. - 1e dr.: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met lit. opg., reg. ISBN Politiek en politicologie laat zien hoe volgens politicologen de politiek in elkaar zit. Enerzijds wordt het functioneren van de politiek in de praktijk behandeld, anderzijds geeft het boek een systematisch overzicht van het vakgebied van de politicologie. In het boek staat een unieke code die je toegang geeft tot digitale ondersteuning op de website Zo haal je nog meer rendement uit je studie.deze vierde druk van Politiek en politicologie betreft een grondige update van literatuurverwijzingen, feiten en cijfers. Ook nieuw onderzoek wordt besproken, bijvoorbeeld naar privatisering, sociale zekerheid, prestaties van de publieke sector, Europa en populisme. Politiek en politicologie gaat in op de verhoudingen tussen en binnen de lokale, regionale, nationale, Europese en internationale politiek. Het boek besteedt daarom zowel aandacht aan de Nederlandse politiek als aan Europese integratie en Internationale Betrekkingen. Daarbij worden niet alleen 'zachte' benaderingen toegepast, zoals politieke cultuur, maar ook 'harde' benaderingen, zoals speltheorie. Om een zo compleet mogelijk beeld te geven, wordt telkens gebruik gemaakt van actuele theorievorming, concrete praktijkvoorbeelden en resultaten van recent empirisch onderzoek. Bij het boek zijn honderden toetsvragen beschikbaar 6

7 Non-Fictie Grondslagen Grondslagen internationaal belastingrecht Grondslagen internationaal belastingrecht / M. van Gorp, A. Rozendal, H. Vermeulen, M.F. de Wilde, C. Wisman ; onder redactie van: H. Vermeulen. - Zevende druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 24 cm. - (Boom fiscale studieboeken). - Voorwoord vermeldt: Het boek wordt thans bewerkt door M. van Gorp, A. Rozendal, H. Vermeulen, M.F. de Wilde en C. Wisman. - 1e druk door Ronald Hein en Thom Rasser: Den Haag : Uitgeverij BelastingDruk, Met register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Dit boek beschrijft de grondslagen van het internationale belastingrecht en de grondbeginselen van het Europese belastingrecht. Het internationale belastingrecht moet hier worden opgevat als de belastingheffing in grensoverschrijdende situaties vanuit Nederlands perspectief. De lezer wordt bekendgemaakt met de kernleerstukken van het internationale belastingrecht. Daarbij staan de bronnen van internationaal belastingrecht, algemene beginselen van internationaal belastingrecht, methoden van voorkoming van dubbele belasting, de buitenlandse belastingplicht in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, de internationale aspecten van de loonbelasting, de werking van belastingverdragen, het Nederlandse verdragsbeleid en de werking en de invloed van het EU-recht centraal. Grondslagen internationaal belastingrecht is in de eerste plaats bedoeld voor universitaire en hbo studenten die juridische of economische opleidingen volgen waarin een algemene inleiding in het internationale en Europese belastingrecht verplicht is. Door de overzichtelijkheid en toegankelijkheid is het boek echter ook geschikt voor de praktijk als het erom gaat snel grip te krijgen op de grondslagen van het Nederlandse internationale belastingrecht en het Europese belastingrecht Ravenstein, Ilse van Weer een verandering!? Weer een verandering!? : de communicatieve verandering: denkmodel en stappenplan voor interne communicatie bij veranderen / Ilse van Ravenstein ; met bijdragen van Ellen van den Haak, Bas van Glabbeek en Guus Kok ; eindredactie: Lies Meiboom. Amsterdam : Adfo Groep, [2014] pagina's : illustraties ; 21 cm. - Titel op omslag: Help! Weer een verandering!?. - Met literatuuropgave. ISBN We kregen 'm steeds vaker. De vraag om de neuzen te richten, om mensen mee te krijgen in verandering. En hoewel we er regelmatig enthousiast aan begonnen was het effect vaak matig. Medewerkers weten vaak wel dat een verandering speelt. Maar wat het voor hen betekent en zich de verandering eigen maken, is een heel ander verhaal. Langzamerhand ontdekten we wat wel en niet werkte. We ontdekten dat aparte communicatieplannen in ieder geval niet werken. Vanwege het grote risico dat het communiceren 'over' de verandering is in plaats van communicatie als integraal onderdeel van de verandering. Of sterker nog: verandering als communicatie-intensief proces. Maar hoe doe je dat dan? Dit boekje geeft je houvast bij communicatieve veranderingen. Een geïntegreerd denkmodel en een praktisch stappenplan helpen je de verandering communicatiever en effectiever te maken. Ook geeft het boekje je inzicht in je rol als communicatieprofessional in die verandering. Een onmisbaar werk voor iedere communicatieprofessional die de organisatie - in nauwe samenwerking met anderen - wil helpen veranderingen daadwerkelijk te realiseren 7

8 Non-Fictie Stoop, Jeroen Business- & informatieplanning Business- & informatieplanning : een raamwerk voor organisatieverbetering : Novius B&IP versie 2014 / Jeroen Stoop, Sjoerd Staffhorst, Remco Bekker, Tjerk Hobma ; tekstredactie: Harry Ousen. - Eerste druk, eerste oplage. - Zaltbommel : Van Haren Publishing, september XVI, 170 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Best practice). - Met index, literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Dit boek beschrijft het raamwerk Novius B&IP versie 2014, een op best practice gebaseerde methodische aanpak voor Business- & Informatieplanning. Het is een praktische methode die organisaties helpt bij het ontwerpen, ontwikkelen, plannen en besturen van organisatieveranderingen. Het maken van een goed en gedragen veranderplan is immers de eerste stap van een succesvolle verandering. Kort en krachtig: Business- & Informatieplanning geeft grip op organisatieverandering! Bij het Novius B&IP-raamwerk, kort gezegd B&IPraamwerk, zijn samenhang en samenwerking essentieel. De methode dwingt tot het aanbrengen van samenhang tussen omgeving, strategie en veranderportfolio alsmede tussen de vier verschillende aspecten van de bedrijfsvoering: Klanten & dienstverlening, Processen & organisatie, Informatie & applicaties en ICT-infrastructuur & faciliteiten. Dat is complex. Het B&IP-raamwerk maakt het echter beheersbaar door samenhang gestructureerd en stapsgewijs aan te brengen. Het aanbrengen van samenhang kan alleen door goede samenwerking tussen alle lagen van de organisatie en tussen de verschillende afdelingen en functionarissen. Het raamwerk is er dan ook op gericht verandering tastbaar en concreet te maken, zodat alle stakeholders erbij kunnen worden betrokken en eraan kunnen bijdragen Ravenstein, Ilse van Onze strategie komt niet aan!? Onze strategie komt niet aan!? : de communicatieve strategiecyclus: vijf fasen naar effectieve interne communicatie rondom organisatiestrategie / Ilse van Ravenstein ; met bijdragen van Ellen van den Haak, Pieter van Gelder, Guus Kok en Cindy Puijk ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep, [2014] pagina's : illustraties ; 21 cm. - Titel op omslag: Help! Onze strategie komt niet aan!?. - Met literatuuropgave. ISBN We kregen 'm steeds vaker. De vraag om de neuzen te richten, om mensen mee te krijgen in de organisatiestrategie. We gingen vervolgens enthousiast samen met onze opdrachtgever aan de slag en zorgden voor een mooie introductie. Maar niet altijd met duurzaam effect. Medewerkers kennen soms de richting wel, maar die vertalen naar hun dagelijkse werk, is een heel ander verhaal. Langzamerhand ontdekten we dat er een terugkerende strategiecyclus is in de organisatie. En dat communicatie een geïntegreerd onderdeel is in iedere fase van die cyclus. Dit boekje geeft je houvast bij effectieve communicatie rondom de organisatiestrategie. Zodat de strategie gaat leven en geborgd wordt in alle mensen en hun dagelijkse werk en plannen. Bij de vijf fasen van de communicatieve strategiecyclus helpen we je met het stellen van de juiste vragen en met voorbeelden van hoe de fase aan te pakken. Ook geeft het boekje je inzicht in welke rol je als communicatieprofessional kunt nemen in die strategiecyclus. Een onmisbaar werkje voor iedere communicatieprofessional die de organisatie wil helpen haar ambities waar te maken. 8

9 Non-Fictie Ravenstein, Ilse van Hoe krijgen we IC aan de praat? Hoe krijgen we IC aan de praat? : in vier stappen interne communicatie structureren om iedereen in de organisatie optimaal toe te rusten / Ilse van Ravenstein & Eric Smilde ; met bijdrage van Guus Kok ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep, [2014] pagina's : ill ; 21 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : I : : We kregen 'm steeds vaker: de vraag hoe krijgen we de lijncommunicatie aan de praat? Hoe helpen we spelers hun communicatierol (beter) te pakken? En hoe richten we nu het beste een communicatiestructuur in? Dat klinkt simpel maar dat is het niet. Want een communicatiestructuur, wat is dat eigenlijk? En waar begin je precies? Dit boekje geeft houvast bij het ordenen van de interne communicatie. Waarmee mensen in de organisatie dagelijks relevante informatie kunnen delen, verwerken en uitwisselen. Die organisatie en haar unieke kenmerken en ambities vormen de basis. Actieve spelers (iedereen in de organisatie) staan centraal en zijn onderdeel van die structuur. Hen duidelijkheid geven over wat er van ze verwacht wordt in interne communicatie is essentieel. Alle inspanningen zijn erop gericht die spelers vervolgens toe te rusten in hun rol in interne communicatie. Dat is de kern van dit boekje. We nemen je stap voor stap mee bij het ontwerpen en inrichten van die communicatiestructuur en laten onderweg zien hoe het in verschillende organisaties al werkt Waal, S.P.M. de The value(s) of civil leaders The value(s) of civil leaders : a study into the influence of governance context on public value orientation / Steven P.M. de Waal. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, IX, 260 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Naam uitgever op omslag: Eleven international publishing. - Met literatuuropgave. ISBN The importance of civil leaders can hardly be overestimated. They contribute to a better society, mobilize people and resources for good causes or focus attention on urgent problems. Civil leaders work outside government and are personally motivated, thereby exercising public leadership. They come from the ranks of philanthropists, celebrities and volunteers, but may also be directors of non-profit and public organizations or business entrepreneurs. The Value(s) of Civil Leaders examines how civil leaders are influenced by their value patterns - both personally and in their societal work. It also investigates to what extent their values and leadership style are determined by forprofit, non-profit and informal institutional contexts. The concepts of 'values', 'leadership', 'governance' and 'public value' are studied both theoretically and in a comparative case study of thirty Dutch civil leaders and a comparative survey. The inspirational portraits and stories of these leaders presented in the book are also available online. The author shows how the common value patterns of these different civil leaders in their different contexts are characterized by a unique combination of societal and entrepreneurial values, making them indeed a breed of their own. 9

10 Non-Fictie Egmond, Henny van Het nieuwe werken voorbij Het nieuwe werken voorbij : inspiratie en handvatten voor vernieuwende organisatie / Henny van Egmond. - Geheel herziene tweede druk. - Alphen aan den Rijn : B + B Vakmedianet BV, [2014] pagina's : illustraties ; 25 cm. - 1e druk: Alphen aan den Rijn : Kluwer, Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Het debat over Het Nieuwe Werken wordt heviger dan ooit gevoerd. Voor- en tegenstanders vliegen elkaar in de haren. Ze bestoken elkaar met argumenten over en weer. Inmiddels heeft ongeveer de helft van de Nederlandse organisaties een vorm van Het Nieuwe Werken ingevoerd. Al blijkt uit onderzoek dat het vooral gaat over de invoering van flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken. Wie nu nog wil beginnen met Het Nieuwe Werken vraagt zich af of dat een verstandige keuze is gezien alle berichten. Het is een feit dat organisaties op dit moment worstelen met het tempo van de verandering. Vaak opgejaagd door technologie, nieuwe macht van medewerkers en ongekende concurrentie uit onverwachte hoek, of het nu de nieuwe taxidienst Uber is, de verhuursite voor particuliere woningen Airbnb of de broodfondsen als alternatief voor dure verzekeringen. Businessmodellen staan ter discussie, evenals de manier van werken en organiseren. Eén ding is zeker: de oude manier van werken, bedacht in de twintigste eeuw als gevolg van de industriële revolutie, voldoet niet meer. De zoektocht naar een nieuwe manier van werken is begonnen. In Nederland heeft een aantal organisaties de trend gezet Jongsma, Richard Demotie: het laatste taboe doorbroken Demotie: het laatste taboe doorbroken / Richard Jongsma. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Demotie als HR-instrument staat veelal in een negatief daglicht en is een onderwerp waar men liever niet de vingers aan wil branden. Toch staan we aan de vooravond van het doorbreken van dit laatste taboe binnen HR. Terecht is het steeds vaker onderwerp van discussie. Immers, vanuit het oogpunt van langer doorwerken, duurzame inzetbaarheid en het principe van een beloning die in overeenstemming is met het afgeleverde werk lijkt demotie een logisch instrument. Kan het de instroomkansen van 50-plussers die nu aan de zijlijn staan bevorderen? In hoeverre bevordert demotie het binden en boeien van medewerkers in een krappe arbeidsmarkt wanneer zij de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een functie die beter bij hun behoeften aansluit? Het woord demotie roept bij veel mensen negatieve emoties op. Dit boek is echter geschreven vanuit de kansen en mogelijkheden die demotie kan bieden aan zowel individuele medewerkers als organisaties. 'Demotie. Het laatste taboe doorbroken' is bestemd als handreiking voor de HR-professional die meer theoretische achtergrond wil over demotie en wil leren van praktijkvoorbeelden van organisaties en professionals die hen voorgingen. Het is daarmee vooral een praktisch boek voor HR-professionals die proactief met het onderwerp demotie binnen hun eigen organisatie aan de slag willen. 10