BEPALINGEN NZC en ZCG Bepalingen Nationale Zwemcompetitie. Algemeen De Nationale Zwemcompetitie bestaat uit:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEPALINGEN NZC en ZCG 2014-2015. Bepalingen Nationale Zwemcompetitie. Algemeen De Nationale Zwemcompetitie bestaat uit:"

Transcriptie

1 BEPALINGEN NZC en ZCG Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 bepalingen Nationale Zwemcompetitie (NZC) en hoofdstuk 2 bepalingen Zwemcompetitie Gehandicapten i (ZCG). Bepalingen Nationale Zwemcompetitie Algemeen De Nationale Zwemcompetitie bestaat uit: Hoofdklasse 15 teams A-klasse 30 teams B-klasse 30 teams C-klasse 30 teams 1 e klasse Afhankelijk van totaal aantal verenigingen per regio. 2 e klasse Afhankelijk van totaal aantal verenigingen per regio. 3 e klasse Afhankelijk van totaal aantal verenigingen per regio. De resultaten van de programmanummers voor de leeftijdsgroep minioren 4 en later tellen niet mee voor het wedstrijdresultaat van het deelnemende team. De leeftijdsgroep minioren 4 kan wel starten op de programmanummers voor jongens minioren 6 en later en meisjes junioren 1 en later en kan in dat geval voor de puntentelling in aanmerking komen. Voor minioren dient u zich te houden aan de leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen. Een vereniging kan met meerdere teams aan de competitie deelnemen. Organisatie en accommodatie Wedstrijden in het kader van de Nationale Zwemcompetitie worden door één of meer van de deelnemende verenigingen georganiseerd en kunnen in een 25 of 50m bad verzwommen worden. Wij attenderen u er op dat tijden gemaakt in een 25m bassin door het z.g. keerpuntvoordeel doorgaans sneller zijn. Bij wedstrijden van de Nationale Zwemcompetitie wordt de 2 starts-regel gehanteerd. Voor de finaleronde van de Hoofdklasse en de promotie-/degradatiewedstrijd van de Hoofdklasse/A-klasse geldt de 1 start-regel. De finaleronde van de Hoofdklasse en de promotie-/degradatiewedstrijd van de Hoofdklasse/Aklasse worden door de KNZB georganiseerd. De promotie-/degradatiewedstrijden van C-klasse/regio 1 e klasse worden gezwommen door de desbetreffende verenigingen uit de C-klasse aan te laten sluiten bij wedstrijden in de 5 e ronde van de regioklasse. De verenigingen uit de C-klasse nemen hiervoor zelf contact op met andere verenigingen om aansluiting te vinden). Data De Nationale Zwemcompetitie bestaat voor de landelijke klassen uit 4 ronden en mogelijk een 5 e ronde, afhankelijk van de positie na 4 ronden. Voor de regio klassen bestaat de Zwemcompetitie altijd uit 5 ronden. Deze kunnen op de volgende data worden verzwommen: Ronde 1 (alle afdelingen) 11 en 12 oktober 2014 Ronde 2 (alle afdelingen) 15 en 16 november 2014 Ronde 3 (alle afdelingen) 17 en 18 januari 2015 Ronde 4 (alle afdelingen) 7 en 8 maart 2015 Ronde 5 (regio klasse) 28/29 maart 2015 Finaleronde Hoofdklasse en finaleronde gehandicapten 28/29 maart 2015 Promotie-/degradatiewedstrijd Hoofdklasse/A-klasse en 28/29 maart 2015 C-klasse/ 1 e klasse De wedstrijden van de Nationale Zwemcompetitie dienen op de door de KNZB vastgestelde data verzwommen te worden.

2 In bijzondere gevallen is het mogelijk een wedstrijd maximaal twee weken eerder te verzwemmen. Verzoeken om van de vastgestelde datum af te wijken dienen minimaal vijf weken voorafgaand aan de vastgestelde datum per te worden ingediend bij het Bondsbureau KNZB via Voor ronde 1 is de alternatieve datum vastgelegd van 25 en 26 oktober Voor de 4 e ronde van de zwemcompetitie geldt dat in het seizoen verenigingen drie weken voor de gestelde datum de wedstrijd mogen zwemmen. Programmavolgorde Van de gepubliceerde volgorde van het programma mag niet worden afgeweken. Aan het programma mogen programmanummers uit de betreffende ronde van de Nationale Zwemcompetitie Gehandicapten worden toegevoegd. Zie hoofdstuk 2. Kosten In het inschrijfgeld voor de Nationale Zwemcompetitie volgens artikel D 21 lid 3 zijn de wedstrijdaanvraagkosten reeds inbegrepen. De organiserende vereniging dient de wedstrijd aan te melden via de webkalender. De kosten voor deelname aan de Nationale Zwemcompetitie zijn opgenomen in de tarievenlijst. De inschrijfgelden worden in de maand januari ten laste gebracht van het verenigingsdepot. Aanmelden Het aanmelden van nieuwe teams voor de Nationale Zwemcompetitie dient per te geschieden bij het Bondsbureau KNZB via Aanmelden kan tot uiterlijk 1 september Nieuwe teams worden ingedeeld in de 3 e klasse van de regio. Wedstrijden van de Nationale Zwemcompetitie dienen net als alle wedstrijden te worden aangemeld via de w ebkalender. Per competitiewedstrijd kan slechts één datum worden aangemeld. Afmelden Het afmelden van een team voor de Nationale Zwemcompetitie dient per te geschieden bij het Bondsbureau KNZB, via Afmelden kan tot uiterlijk 1 september Bij afmelden na 1 september 2014 zijn de inleggelden verschuldigd. Tegenstanders en poule indeling Het verzwemmen van een Nationale Zwemcompetitie wedstrijd dient met minimaal één andere vereniging te geschieden. Een vereniging dient zelf voor wedstrijdpartners te zorgen. Het is mogelijk om per competitieronde van tegenstanders te wisselen. U wordt geadviseerd afspraken met wedstrijdpartners en zwembadverhuurders duidelijk vast te leggen. Richtlijnen hiervoor vindt u aan het einde van deze bepalingen. Inschrijving en vervanging Inschrijving vindt plaats bij de organiserende vereniging. Deelnemers mogen altijd vervangen worden, dat kan voor één of meer nummers zijn en eventueel ook door verschillende andere deelnemers. Voor het overige geldt de afmeldingsregeling met de termijnen zoals deze door de organiserende vereniging zijn vastgelegd. Voor alle klassen geldt dat een zwemmer individueel in iedere ronde in slechts één leeftijdscategorie kan worden opgenomen in de puntentelling, estafettes worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Het is hierbij toegestaan om uit te komen in een hogere leeftijdscategorie. Bij de landelijke klassen senioren open kan een zwemmer dus maximaal 4 keer individueel in de puntentelling worden opgenomen (in de finaleronde 6 keer).

3 Toelichting; een zwemmer mag eventueel wel starten in verschillende leeftijdscategorieën, maar zal slechts in één leeftijdscategorie meegeteld worden. Deelnemen met meerdere teams Indien een vereniging met meerdere teams in de Nationale Zwemcompetitie uitkomt, mag een deelnemer uit een lager team ten hoogste één keer voor een hoger team meetellen in het wedstrijdresultaat (= competitieronde). Een zwemmer uit een hoger team die ten hoogste éénmaal heeft meegeteld voor het wedstrijdresultaat van het hogere team mag vervolgens desgewenst uitkomen voor een lager team. Als hij twee keer heeft meegeteld voor het wedstrijdresultaat (=competitieronde) voor een hoger team mag hij niet meer in een lager team meetellen. Zwemmers die volgens bovenstaande bepaling niet meer in het lager team mogen meetellen dienen als BM ingeschreven te worden indien ze met een lager team meezwemmen. De puntentelling vindt plaats via een geautomatiseerd systeem, gebaseerd op de uitslagen van de competitiewedstrijden zoals deze in de webkalender worden geüpload. Hierbij wordt de snelste puntentelling berekend. Zwemmers die in die puntentelling zijn meegenomen kunnen achteraf niet meer door de vereniging zelf worden verwijderd uit de puntentelling of uitslag. Zwemmers die niet in de puntentelling mee willen worden genomen dienen vooraf als BM ingeschreven te worden. Binnen één competitieronde is het voor een deelnemer niet mogelijk om voor meer dan één team in het wedstrijdresultaat mee te tellen. Daarbij geldt de 5 e ronde regioklasse en de Finaleronde Hoofdklasse als één competitieronde. Wanneer twee teams van een vereniging in dezelfde afdeling uitkomen dient voorafgaand aan de eerste competitieronde per aangegeven te worden welk team het hogere team is. De verenigingen met meerdere teams dienen uiterlijk 3 dagen voor aanvang van het competititieweekend per team de datum en wedstrijdlocatie (naam zwembad en plaatsnaam zwembad) te mailen naar Op het te laat of onvolledig insturen van de informatie over de wedstrijdlocatie zal een administratieve heffing worden opgelegd volgens artikel B30 lid 2 b/c van de tarievenlijst. De verenigingen met meerdere teams in één wedstrijd dienen ervoor te zorgen dat elk team met een ander depotnummer ingeschreven wordt. In de bijlage treft u een instructie aan hoe het depotnummer aangemaakt dient te worden. Met ingang van het seizoen is het niet meer nodig om telformulieren in te vullen en te mailen naar de competitieteller. Leeftijdsindeling De volgende leeftijdsindeling is van toepassing op de Nationale Zwemcompetitie seizoen Leeftijdsindeling Nationale Zwemcompetitie meisjes/dames jaargangen jongens/heren Jaargangen senioren open senioren open senioren 2 en later 1997 en later jeugd 2 en later 1997 en later jeugd 2 en later 1999 en later junioren 4 en later 1999 en later junioren 3 en later 2001 en later junioren 2 en later 2001 en later junioren 1 en later 2003 en later minioren 6 en later 2003 en later minioren 4 en later 2005 en later minioren 4 en later 2005 en later Zie ook het overzicht leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen.

4 Puntentelling Per programmanummer tellen één of twee resultaten per team mee voor het wedstrijdresultaat: individuele nummers Hoofdklasse A-, B- en C- klasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse dames en heren senioren open dames senioren 2 en later jongens jeugd 2 en later meisjes jeugd 2 en later jongens junioren 4 en later meisjes junioren 3 en later jongens junioren 2 en later meisjes junioren 1 en later jongens minioren 6 en later meisjes en jongens minioren 4 en later estafettenummers Hoofdklasse A-, B- en C- klasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse dames en heren senioren open dames senioren 2 en later jongens jeugd 2 en later meisjes jeugd 2 en later jongens junioren 4 en later 1 (j jun) meisjes junioren 3 en later jongens junioren 2 en later 1 (m jun) meisjes junioren 1 en later jongens minioren 6 en later meisjes en jongens minioren 4 en later estafette mix (in leeftijden) De gezwommen tijden dienen conform het KNZB reglement opgenomen en genoteerd te worden in honderdsten. Voor de puntentelling dienen de tijden eveneens genoteerd te worden in honderdsten. Voor het verkrijgen van het wedstrijdresultaat dient een secondepuntentelling te worden toegepast. Een tijd van is dus 1 minuut = 60 punten, 17 seconden = 17 punten en 0,81 seconden = 0,81 punten, totaal 77,81 punten. De vervangende tijd wordt voor de puntentelling gehanteerd indien: De deelnemer langzamer is dan de vervangende tijd. Er geen of onvoldoende deelname van het betreffende team op het betreffende programmanummer is. De race niet is uitgezwommen. Er sprake is van diskwalificatie. De vervangende tijden voor alle afdelingen, voor alle ronden en programmanummers zijn te vinden in het document vervangende tijden op de website ( en_bepalingen/) Wanneer een zwemmer tijdens de Nationale Zwemcompetitie overgeschreven is naar een andere vereniging en voor de oude vereniging minimaal één keer in de puntentelling is opgenomen, kan deze zwemmer niet meer voor de nieuwe vereniging meetellen. Zwemmers dienen in dat geval door de nieuwe vereniging als BM te worden ingeschreven. Indien een dergelijke zwemmer door de nieuwe vereniging niet als BM wordt ingeschreven zal voor deze zwemmer in de puntentelling de vervangende tijd worden gehanteerd.

5 Uitslagen De organiserende vereniging dient de startkaarten en tijdbriefjes tezamen met een getekend proces-verbaal en een getekend juryblad gedurende het lopende en daaropvolgende jaar te bewaren. De organiserende vereniging dient de uitslagen van de competitiewedstrijd zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 2 dagen na de wedstrijd als.lxf uitslagbestand te uploaden in de webkalender van de KNZB. De puntentelling zal plaatsvinden via een geautomatiseerd systeem. Dit systeem gaat uit van de uitslagen van de competitiewedstrijden zoals deze in de webkalender worden geüpload. Dat houdt onder meer in dat zwemmers met een onjuist startnummer of ongerechtigd zijn uitgekomen volgens de leeftijdsbepalingen en - beperkingen niet in het competitieresultaat meegeteld worden. Bezwaar maken tegen gepubliceerde puntentelling Een vereniging kan tot 1 week na het competitieweekend bezwaar maken tegen de door de KNZB gepubliceerde puntentelling. Dit bezwaar dient voorzien van motivatie verzonden te worden naar Kampioenschap De vereniging die in een afdeling na afloop van de vier (c.q. vijf) programmadelen het minste aantal punten heeft behaald is kampioen van de betreffende klasse. In de Hoofdklasse wordt voor de eerste acht verenigingen in de stand na vier ronden een finaleronde met een ochtend- en een middagsessie verzwommen. De winnaar van de Hoofdklasse is de Kampioen van Nederland en wordt voor één jaar houder van de wisselbeker. Deze wisselbeker komt definitief in het bezit van een vereniging wanneer deze driemaal achtereen of vijf maal in totaal is gewonnen door die vereniging. Promotie en degradatie De promotie-/degradatieregelingen zijn onder andere afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen per afdeling. De definitieve promotie-/degradatieregeling van alle afdelingen in de Nationale Zwemcompetitie wordt uiterlijk op 8 november van het lopende competitiejaar bekend gemaakt op de site van de KNZB. Startgemeenschap Wanneer een startgemeenschap deel gaat nemen aan de Nationale Zwemcompetitie zal het 1 e team de plaats innemen van de hoogst genoteerde basisvereniging. Mocht één van de basisverenigingen al met een 2 e team aan de Nationale Zwemcompetitie deelgenomen hebben, dan neemt het 2 e team van de startgemeenschap deze plaats in. Mochten de basisverenigingen alleen met een 1 e team hebben deelgenomen aan de Nationale Zwemcompetitie en de startgemeenschap met een 2 e team wil gaan uitkomen, dan zal dit team starten in de laagste klasse. Opheffen startgemeenschap Wanneer een startgemeenschap wordt ontbonden, dan worden de basisverenigingen één klasse lager ingedeeld als waar de startgemeenschap in uitkwam. Basisverenigingen welke na ontbinding van een startgemeenschap in een andere klasse ingedeeld willen worden, kunnen hiertoe een verzoek indienen. Wanneer een basisvereniging een startgemeenschap verlaat zal, mits die startgemeenschap blijft voortbestaan, die basisvereniging worden ingedeeld in de laagste klasse.

6 Attentie! (geen onderdeel van de bepalingen) Regelmatig wordt de KNZB benaderd door verenigingen waarvan de poulepartners gemaakte afspraken niet (kunnen) nakomen. Wij adviseren verenigingen en poulepartners gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Ingeval van een wanprestatie kan een gedupeerde vereniging dan actie ondernemen, eventueel via de KNZB tuchtcommissie. Eveneens komt het regelmatig voor dat wedstrijden door de scheidsrechter worden afgelast vanwege te hoge watertemperatuur of andere onvolkomenheden in het wedstrijdbad. Het kan van groot belang zijn de afspraken over bijvoorbeeld watertemperatuur en waterdiepte schriftelijk vast te leggen, zodat bij afgelasting de eventuele financiële gevolgen bij de verhuurder geclaimd kunnen worden. Bij een afgelasting zal het kunnen overleggen van een dergelijke afspraak op schrift zwaar wegen in de besluitvorming of de wedstrijd al dan niet op een andere datum verzwommen kan worden. Ingeval een accommodatie door weersomstandigheden per openbaar vervoer niet meer bereikbaar is kan een wedstrijd worden afgelast. In de praktijk blijkt deze regel niet altijd toepasbaar. Daarom wordt verenigingen geadviseerd afspraken hierover vast te leggen in verband met het eventueel delen van de gemaakte kosten. Indien een team teruggetrokken wordt en er reeds afspraken zijn gemaakt met andere verenigingen is het raadzaam behalve de KNZB ook de andere verenigingen hiervan zo tijdig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is raadzaam dat alle betrokkenen tijdens een competitiewedstrijd het complete wedstrijdprogramma en de bepalingen bij zich hebben.

7 Bepalingen Zwemcompetitie Gehandicapten Algemeen Aan de Zw emcompetitie Gehandicapten (ZCG) kan worden deelgenomen door zwemmers en zwemsters vanaf de zesde verjaardag. Programma De te zwemmen afstanden zijn per ronde geïntegreerd in het programma van de Nationale Zwemcompetitie (NZC). We adviseren dringend om deel te nemen aan de wedstrijden van de afdeling van de eigen vereniging. Zwemmers die niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de Nationale Zwemcompetitie (NZC) kunnen de afstanden zwemmen bij een speciale ZCG wedstrijd, maar de afstanden kunnen ook geïntegreerd worden binnen een andere wedstrijd. De data voor de competitieronden staan vast, deze staan genoteerd in hoofdstuk 1 (pagina 1). Het programma kan als geheel in een andere wedstrijd worden opgenomen, maar er kunnen ook losse programmanummers worden ingevoegd in bijvoorbeeld een limietwedstrijd. Kosten De verschillende afstanden uit een competitieronde kunnen op verschillende wedstrijden worden gezwommen. Per ronde tellen de beste 2 resultaten uit de betreffende ronde (op basis van IPC punten) mee in het individuele klassement. Zwemmers die niet kunnen deelnemen aan de NZC dienen de afstanden binnen de door de KNZB vastgestelde periodes te zwemmen. Voor zwemmers die niet deelnemen aan de Nationale Zwemcompetitie zijn de rondes als volgt gepland. Ronde 1 September oktober 2014 Ronde 2 November december 2014 Ronde 3 Januari februari Finaleronde 28/29 maart 2015 De kosten voor deelname aan de NZC zijn opgenomen in de tarievenlijst. De inschrijfgelden worden in de maand januari ten laste gebracht van het verenigingsdepot. Het startgeld voor de wedstrijden buiten de NZC wordt door de organiserende vereniging bepaald en vastgelegd in de vooraf te verspreiden uitnodiging. Aanmelden De afstanden van de ZCG zijn opgenomen in het Splash bestand voor de Nationale Zwemcompetitie (NZC). We verzoeken de verenigingen voorafgaand aan de ZCG de namen door te geven van de gehandicapten deelnemers die deel gaan nemen aan de ZCG zodat de ranglijsten op een juiste manier gegenereerd kunnen worden. Dit kan via Bij overige wedstrijden dienen verenigingen de programmanummers zelf toe te voegen aan het programma. Als verenigingen afstanden van de Zwemcompetitie Gehandicapten wil toevoegen aan een andere soort wedstrijd dan de competitiewedstrijd, dan dient de totale wedstrijd als één wedstrijd aangemeld te worden. Bij de digitale aanmelding dient een.lxf uitnodigingsbestand gevoegd te worden. Indien er minioren deelnemen aan een competitieronde dient de organiserende vereniging een extra programmanummer toe te voegen. Let daarbij op dat dit een programmanummer boven de 100 moet zijn die niet reeds in gebruik is voor de andere programmanummers. 1 LET OP: bij de ZCG staan ronde 1 t/m 3 staan gelijk aan de 4 rondes van de Nationale Zwemcompetitie. Let dus goed op de te zwemmen afstanden wanneer niet deelgenomen wordt aan de rondes van de NZC.

8 Inschrijving en afmelding Inschrijving vindt voor de rondes van de Nationale Zwemcompetitie plaats via een.lxf bestand bij de organiserende vereniging. De afmeldingsregeling met de termijnen zoals deze door de organiserende vereniging zijn vastgelegd zijn geldend. Leeftijdsindeling De leeftijdsindeling is gelijk aan de leeftijdsindeling van de NZC, zie hoofdstuk 1 (pagina 3). Klassementen en puntentelling De Zwem Competitie Gehandicapten (ZCG) bestaat alleen uit een individueel klassement. De puntentelling is gebaseerd op de IPC puntentabel. Een gezwommen tijd wordt daarbij vergeleken met het wereldrecord in de betreffende handicapklasse. Op deze manier kunnen de resultaten van zwemmers uit verschillende klassen onderling vergeleken worden. Alleen zwemmers met een KNZB startnummer en een classificatie komen in aanmerking voor opname in de klassementen. Per wedstrijd tellen de beste 2 puntenscores per persoon mee in het klassement. De opgetelde scores worden als wedstrijdresultaat in het klassement verwerkt. Na 4 wedstrijden worden de volgende klassementen opgemaakt: Senioren heren Senioren dames Jongens junioren en jeugd Meisjes junioren en jeugd Per klassement wordt de top 8 uitgenodigd om deel te nemen aan de finaleronde die gelijktijdig met de finaleronde van de Hoofdklasse van de Nationale Zwemcompetitie plaatsvindt. Uitslagen De organiserende vereniging dient de uitslagen via de KNZB webkalender te uploaden. Een vereniging die tijden van haar zwemmers in de klassementen opgenomen wil zien dient na afloop van de wedstrijd de uitslagen als pdf bestand te mailen naar: Alleen uitslagen waarin de classificatie van de zwemmer is vermeld en waarbij in de uitslagen de IPC punten staan opgenomen zullen worden verwerkt voor de klassementen. Na elke competitieronde zal de competitiestand door de KNZB op haar website worden gepubliceerd. Prijzen De nummers 1 t/m 3 van de finaleronde van bovengenoemde 4 klassementen ontvangen een medaille. Voor junioren-jeugd dames, heren en senioren dames en heren zijn aparte prijzen beschikbaar. Voor overige vragen over de Zwemcompetitie Gehandicapten kunt u terecht bij de KNZB: / i Attentie! (geen onderdeel van de bepalingen) In het seizoen bestaat voor de gehandicapten zw emmers de mogelijkheid om deel te nemen aan de ZCG zonder deel te nemen aan de Nationale Zw emcompetitie. We verzoeken dringend om zo veel als mogelijk deel te nemen aan de competitierondes van de Nationale Zw emcompetitie. Vanaf seizoen zal de ZCG volledig geïntegreerd w orden in de NZC en is deelname aan de ZCG alleen mogelijk indien deelgenomen w ordt aan de NZC.

9

Nationale Zwemcompetitie Bepalingen

Nationale Zwemcompetitie Bepalingen Algemeen De Nationale Zwemcompetitie bestaat uit: Hoofd 15 teams A- 30 teams B- 30 teams C- 30 teams 1 e Afhankelijk van totaal aantal verenigingen per regio 2 e Afhankelijk van totaal aantal verenigingen

Nadere informatie

Bepalingen Nationale Zwemcompetitie

Bepalingen Nationale Zwemcompetitie Bepalingen Nationale Zwemcompetitie 2013-2014 Algemeen De Nationale Zwemcompetitie bestaat uit: Hoofdklasse 15 teams A-klasse 30 teams B-klasse 30 teams C-klasse 30 teams 1 e klasse Afhankelijk van totaal

Nadere informatie

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Zaterdag 29 juni, series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 1. 50 m. vrije slag meisjes

Nadere informatie

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2011

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2011 3.16 Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2011 Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2011 Dag 1 ochtendsessie Inzwemmen 08.00, aanvang wedstrijd 09.00 1. 400 m. vrije slag meisjes

Nadere informatie

Programma Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen Zwemmen korte baan 2016 28 januari t/m 31 januari 2016

Programma Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen Zwemmen korte baan 2016 28 januari t/m 31 januari 2016 Programma Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen Zwemmen korte baan 2016 28 januari t/m 31 januari 2016 Donderdag, middagsessie Inzwemmen 15:00 uur, aanvang wedstrijd 16:00 uur 1 400 m. vrije slag

Nadere informatie

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2013

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2013 Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2013 Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2013 Vrijdag 1 februari, ochtendsessie Inzwemmen 08.00 uur, aanvang wedstrijd

Nadere informatie

Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2013

Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2013 Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2013 Programma Vrijdag Series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 1. 400m vrije slag jongens jeugd/heren senioren + S4 - S14 2. 400m vrije slag meisjes

Nadere informatie

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2013

Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2013 Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2013 Programma Nederlandse Junioren Kampioenschappen Zwemmen 2013 Vrijdag 21 juni, ochtendsessie Inzwemmen 08.00 uur, aanvang wedstrijd 09.00 uur 1. 400 m.

Nadere informatie

Reglement WoerdenSport MasterSprint

Reglement WoerdenSport MasterSprint Reglement WoerdenSport MasterSprint Algemeen De wedstrijd wordt gehouden in het Batensteinbad in Woerden. Adres: Van Helvoortlaan 40, 3443 AP Woerden Inzwemmen start om 12.15. De wedstrijdaanvang is 12.45

Nadere informatie

NK ZWEMMEN TILBURG. ONK zwemmen korte baan 2014 De Drieburcht Tilburg 7, 8, 9 november 2014

NK ZWEMMEN TILBURG. ONK zwemmen korte baan 2014 De Drieburcht Tilburg 7, 8, 9 november 2014 ONK zwemmen korte baan 2014 De Drieburcht Tilburg 7, 8, 9 november 2014 In samenwerking met TRB-RES zullen de Nederlandse Kampioenschappen op de korte baan in De Drieburcht in Tilburg worden georganiseerd.

Nadere informatie

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade. De Dolfijn organiseert op 19 en 20 december a.s. de Martinez Cup. Deze wedstrijd biedt met name de Nederlandse jeugd- en senioren zwemmers de mogelijkheid om zich aan het eind van het jaar nog eenmaal

Nadere informatie

Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen korte baan. 26 januari t/m 29 januari PROGRAMMA LIMIETTIJDEN JUNIOREN EN JEUGD...

Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen korte baan. 26 januari t/m 29 januari PROGRAMMA LIMIETTIJDEN JUNIOREN EN JEUGD... 1. PROGRAMMA... 2 2. LIMIETTIJDEN JUNIOREN EN JEUGD... 6 3. BEPALINGEN NJJK KORTE BAAN 2017... 7 3.1. BEHALEN VAN LIMIETTIJDEN... 7 3.2. LEEFTIJDSINDELING... 7 3.3. INSCHRIJVINGEN... 7 3.3.1. Koppeling

Nadere informatie

Programma Nationale Zwemcompetitie en ZCG 2014-2015 Deel 1 Nationale Zwemcompetitie regio klasse

Programma Nationale Zwemcompetitie en ZCG 2014-2015 Deel 1 Nationale Zwemcompetitie regio klasse Programma Nationale Zwemcompetitie en ZCG 2014-2015 In verband met het in vele gevallen gecombineerd verzwemmen van wedstrijden uit verschillende klassen, is er voor gekozen om alle programmanummers door

Nadere informatie

BEPALINGEN REGIO OOST ZWEMCOMPETITIE

BEPALINGEN REGIO OOST ZWEMCOMPETITIE BEPALINGEN REGIO OOST ZWEMCOMPETITIE 2015-2016 1. ALGEMEEN a. De zwemcommissie Regio Oost, organiseert per seizoen de Regio Oost Zwemcompetitie. Deze zwemcompetitie bestaat uit de volgende afdelingen:

Nadere informatie

Programma Het programma van de Regiokampioenschappen is terug te vinden op

Programma Het programma van de Regiokampioenschappen is terug te vinden op Programma Het programma van de is terug te vinden op www.knzbzuid.nl De kampioenschappen zijn op 7/8 en 14/15 januari 2017 De regiokampioenschappen (Winter) worden gezwommen op 3 locaties: In Limburg in

Nadere informatie

Op zaterdag 24 maart 2012 organiseert AZ&PC Neptunus ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan de. Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus 100 jaar

Op zaterdag 24 maart 2012 organiseert AZ&PC Neptunus ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan de. Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus 100 jaar Op zaterdag 24 maart 2012 organiseert AZ&PC Neptunus ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan de Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus 100 jaar AZ&PC Neptunus nodigt hierbij alle masters uit om aan deze

Nadere informatie

Uitnodiging de Pinquin 1-uursestafette Hoogezand

Uitnodiging de Pinquin 1-uursestafette Hoogezand Uitnodiging de Pinquin 1-uursestafette Zuidbroek, 22 december 2016 Beste zwemvrienden, Hierbij nodigen wij jullie uit voor deelname aan onze 21 e De Pinquin 1-uursestafette op zaterdag 4 maart 2017 in

Nadere informatie

AMSTERDAM TALENT CUP 2013

AMSTERDAM TALENT CUP 2013 De Dolfijn organiseert op zondag 3 maart 2013 voor de derde keer de Amsterdam Talent Cup. Als erkend Talent Centrum nodigen wij graag alle junioren- en jeugdzwemmers alsmede de jongens minioren 6 en meisjes

Nadere informatie

President Allendelaan GW Amsterdam

President Allendelaan GW Amsterdam Het einde van het zwemseizoen vraagt erom om nog eens lekker te kunnen knallen op kort bad. Daarom organiseert De Dolfijn voor de tweede keer de SPEEDO Fast Water Meet. Op 27 en 28 juni a.s. is het Sloterparkbad

Nadere informatie

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade. De Dolfijn organiseert op 20 en 21 december a.s. de Martinez Cup. Deze wedstrijd biedt met name de Nederlandse jeugd- en senioren zwemmers de mogelijkheid om zich aan het eind van het jaar nog eenmaal

Nadere informatie

28 e Speedo International Friendship Swimmeet

28 e Speedo International Friendship Swimmeet Beste zwemvrienden, Op zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 december 2013 organiseren wij in het nieuwe (8 banen 25 meter inclusief elektronische tijdwaarneming) te Maastricht de 28 e Speedo International

Nadere informatie

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade. De Martinez Cup was de laatste jaren dé afsluiting voor de Nederlandse senioren zwemmers van het korte baan seizoen. Ook in 2016 organiseert De Dolfijn deze wedstrijd gelardeerd met overheerlijke Martinez

Nadere informatie

Swim Cup Eindhoven 2014 NK zwemmen 2014 Pieter van den Hoogenband zwemstadion 10-13 april 2014

Swim Cup Eindhoven 2014 NK zwemmen 2014 Pieter van den Hoogenband zwemstadion 10-13 april 2014 Swim Cup Eindhoven 2014 NK zwemmen 2014 Pieter van den Hoogenband zwemstadion 10-13 april 2014 Voor de tiende keer wordt de SWIM CUP Eindhoven georganiseerd. Vele nationale en internationale zwemmers,

Nadere informatie

Gelderse en Overijsselse Kampioenschappen korte baan 2017

Gelderse en Overijsselse Kampioenschappen korte baan 2017 Gelderse en Overijsselse Kampioenschappen korte baan 2017 De Overijsselse Kampioenschappen korte baan worden gehouden op zaterdag 7, zondag 8, zaterdag 14 en zondag 15 januari 2017 in zwembad Het Ravijn

Nadere informatie

Op zaterdag 19 maart 2016 organiseert AZ&PC Neptunus de. 5 Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus

Op zaterdag 19 maart 2016 organiseert AZ&PC Neptunus de. 5 Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus Op zaterdag 19 maart 2016 organiseert AZ&PC Neptunus de e 5 Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus AZ&PC Neptunus nodigt hierbij alle masters uit om aan deze wedstrijd deel te nemen. De wedstrijd wordt gezwommen

Nadere informatie

Bepalingen Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen 2017

Bepalingen Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen 2017 1 Organisatie en data De Nederlandse Kampioenschappen Lange Afstandzwemmen 2017 vinden plaats in Wilhelminadorp op 2 september en op 3 september 2017 in Vlissingen. Het Open Nederlandse Kampioenschap Marathonzwemmen

Nadere informatie

Locatie: Geusseltbad Discusworp XP Maastricht Beste zwemvrienden,

Locatie: Geusseltbad Discusworp XP Maastricht  Beste zwemvrienden, Beste zwemvrienden, Op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december 2016 organiseren wij in het (8 banen 25 meter inclusief elektronische tijdwaarneming) te Maastricht 31 e Speedo International Friendship

Nadere informatie

SPEEDO TALENT CUP 2016

SPEEDO TALENT CUP 2016 De Dolfijn organiseert op zondag 28 februari 2016 voor de zesde keer de Speedo Talent Cup. Graag nodigen wij alle junioren- en jeugdzwemmers alsmede de jongens minioren 6 en meisjes minioren 5 uit om mee

Nadere informatie

Limietwedstrijd deel. 50 meter bad. Zwembad : de Wisselaar te Breda. Inzwemmen: 13.30 uur. Aanvang wedstrijd: 14.00 uur

Limietwedstrijd deel. 50 meter bad. Zwembad : de Wisselaar te Breda. Inzwemmen: 13.30 uur. Aanvang wedstrijd: 14.00 uur Limietwedstrijd deel 50 meter bad Zwembad : de Wisselaar te Breda Inzwemmen: 13.30 uur Aanvang wedstrijd: 14.00 uur Reglement, afspraken en toelichtingen limietwedstrijd [01-04-2013] 1. De wedstrijd wordt

Nadere informatie

Gelderse en Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan

Gelderse en Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan Gelderse en Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan 2017-2018 De Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan worden gehouden op zaterdag 16 en zondag 17 december 2017 in zwembad De Vrolijkheid, Ossenkamp

Nadere informatie

Wedstrijdsecretariaat Marsmanplein DV Haarlem Beste zwemvrienden,

Wedstrijdsecretariaat Marsmanplein DV Haarlem Beste zwemvrienden, Wedstrijdsecretariaat Marsmanplein 128 2025 DV Haarlem 06-52315233 dwtwedstrijdsecretariaat@gmail.com Beste zwemvrienden, DWT wenst jullie een heel sportief 2016 en trapt het jaar af met een uitnodiging

Nadere informatie

KNZB Challengers Bepalingen & programma

KNZB Challengers Bepalingen & programma Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 algemene bepalingen KNZB Challengers en hoofdstuk 2 aanvullende bepalingen en programma voor de betreffende challenger. 1. Algemene Bepalingen

Nadere informatie

PIETER CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 4 april 2015

PIETER CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 4 april 2015 PIETER CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 4 april 2015 Ook dit jaar organiseren wij weer als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven de Pieter Cup (7 e keer); een wedstrijd voor jongens en

Nadere informatie

Vereniging Zeeland Atletiek

Vereniging Zeeland Atletiek Vereniging Zeeland Atletiek Reglement H4A Crosscompetitie 2012/2013(versie 29-09-2012) Programma 03 nov 2012 Moerschanscross Hulst RKHAV 24 nov 2012 Elderschanscross Aardenburg Wielingen 08 dec 2012 Inkelcross

Nadere informatie

BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016. Algemene Bepalingen KNZB Challenger

BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016. Algemene Bepalingen KNZB Challenger BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016 Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 algemene bepalingen KNZB Challenger en hoofdstuk 2 aanvullende bepalingen en programma voor betreffende challenger.

Nadere informatie

Handleiding KNZB Webkalender

Handleiding KNZB Webkalender Handleiding KNZB Webkalender Wij zijn zeer verheugd u te kunnen laten weten dat de webkalender van de KNZB gereed en online is. De wedstrijden voor alle disciplines die voorheen via kring en/of bureau

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

NK ZWEMMEN TILBURG. ONK zwemmen korte baan 2015 De Drieburcht Tilburg 30, 31 oktober en 1 november 2015

NK ZWEMMEN TILBURG. ONK zwemmen korte baan 2015 De Drieburcht Tilburg 30, 31 oktober en 1 november 2015 ONK zwemmen korte baan 2015 De Drieburcht Tilburg 30, 31 oktober en 1 november 2015 In samenwerking met TRB-RES zullen de Nederlandse Kampioenschappen korte baan in De Drieburcht in Tilburg worden georganiseerd.

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

JUNIOR SWIM CUP EINDHOVEN Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 9 april 2017

JUNIOR SWIM CUP EINDHOVEN Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 9 april 2017 JUNIOR SWIM CUP EINDHOVEN Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 9 april 2017 Voor de zesde keer organiseren wij als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven een unieke wedstrijd voor meisjes junioren

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

JUNIOR SWIM CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 5 april 2015

JUNIOR SWIM CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 5 april 2015 JUNIOR SWIM CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 5 april 2015 Voor de vierde keer organiseren wij als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven een wedstrijd voor meisjes en jongens junioren. Junior

Nadere informatie

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 1. Algemeen 1.1. Dit reglement is van toepassing op het Nederlands Kampioenschap en klasseringswedstrijden in alle IPSC divisies die onder

Nadere informatie

NK ZWEMMEN TILBURG. ONK zwemmen korte baan 2015 De Drieburcht Tilburg 30, 31 oktober en 1 november 2015

NK ZWEMMEN TILBURG. ONK zwemmen korte baan 2015 De Drieburcht Tilburg 30, 31 oktober en 1 november 2015 ONK zwemmen korte baan 2015 De Drieburcht Tilburg 30, 31 oktober en 1 november 2015 In samenwerking met TRB-RES zullen de Nederlandse Kampioenschappen korte baan in De Drieburcht in Tilburg worden georganiseerd.

Nadere informatie

27 e SWIMMEET MAASTRICHT

27 e SWIMMEET MAASTRICHT Beste zwemvrienden, Maastricht, 7 oktober 2012 Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 december 2012 organiseren wij in Zwembad Dousberg te Maastricht de 27 e SWIMMEET MAASTRICHT Programma vr 28-12-2012:

Nadere informatie

BEPALINGEN ZWEMVERENIGING ZWK MERLET CUIJK. 8ste JUMBO Multi Meet

BEPALINGEN ZWEMVERENIGING ZWK MERLET CUIJK. 8ste JUMBO Multi Meet BEPALINGEN ZWEMVERENIGING ZWK MERLET CUIJK Beste sportvrienden, Zwemvereniging Merlet organiseert op 20 en 21 februari 2016 een internationale wedstrijd, 8ste JUMBO Multi Meet 1. Algemeen De wedstrijd

Nadere informatie

MINIOREN CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 12 april 2014

MINIOREN CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 12 april 2014 MINIOREN CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 12 april 2014 Dit jaar organiseren wij voor de 6 e keer als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven de Minioren Cup (voorheen Pieter Cup); een wedstrijd

Nadere informatie

UITNODIGING. Een wedstrijd voor zwemmers die zich niet (kunnen) kwalificeren voor de Swim Cup.

UITNODIGING. Een wedstrijd voor zwemmers die zich niet (kunnen) kwalificeren voor de Swim Cup. VRIJDAG 3 MAART ZATERDAG 4 MAART ZONDAG 5 MAART : JEUGD & SENIOREN : MINIOREN : JUNIOREN UITNODIGING Met trots kunnen we aankondigen dat in de pauze van de Swim Cup the Hague de eerste editie van de Ranomi

Nadere informatie

1. Deelnemers aan de Schoolzwemkampioenschappen dienen in het bezit zijn van een zwemdiploma.

1. Deelnemers aan de Schoolzwemkampioenschappen dienen in het bezit zijn van een zwemdiploma. Spelregels Provinciaal en Nationaal Schoolzwemkampioenschap 1. Deelnemers aan de Schoolzwemkampioenschappen dienen in het bezit zijn van een zwemdiploma. 2. Indeling Schoolzwemkampioenschappen: Jong: Onderbouw

Nadere informatie

Reglement Biljart Artistiek

Reglement Biljart Artistiek Reglement Biljart Artistiek Artikel 1: Algemene bepalingen a. Dit reglement is van toepassing op alle officiële wedstrijden Biljart Artistiek, die onder verantwoordelijkheid van de KNBB Vereniging Carambole

Nadere informatie

Handleiding Webkalender. Zwemmen Blz. 2. Open Water Zwemmen Blz. 9. Waterpolo Blz. 16. Schoonspringen Blz. 22. Synchroonzwemmen Blz.

Handleiding Webkalender. Zwemmen Blz. 2. Open Water Zwemmen Blz. 9. Waterpolo Blz. 16. Schoonspringen Blz. 22. Synchroonzwemmen Blz. Inhoudsopgave Zwemmen Blz. 2 Open Water Zwemmen Blz. 9 Waterpolo Blz. 16 Schoonspringen Blz. 22 Synchroonzwemmen Blz. 28 Waterbasketbal Blz. 34 Overige mededelingen Blz. 40 Buitenlandse wedstrijden Blz.

Nadere informatie

Minior Swim Cup Eindhoven Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 8 april 2017

Minior Swim Cup Eindhoven Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 8 april 2017 Minior Swim Cup Eindhoven Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 8 april 2017 Ook dit jaar organiseren wij weer een Minioren Wedstrijd als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven. Maar Pieter Cup gaat

Nadere informatie

ZATERDAG 14 JULI in de Afgedamde Maas bij Wijk en Aalburg. De wedstrijden tellen mee voor de landelijke bekers en de brabant bekers

ZATERDAG 14 JULI in de Afgedamde Maas bij Wijk en Aalburg. De wedstrijden tellen mee voor de landelijke bekers en de brabant bekers Hierbij nodigen wij jullie uit voor ons 16 e Open Water -Zwemevenement op ZATERDAG 14 JULI 2012 in de Afgedamde Maas bij Wijk en Aalburg De wedstrijden tellen mee voor de landelijke bekers en de brabant

Nadere informatie

VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015

VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015 VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015 Door de zwemtrainers in de werkgroep Kampioenschappen is een voorstel uitgewerkt en aan de KZC s (Regio-zwemcommissie) aangeboden. Tijdens een gezamenlijke

Nadere informatie

Swimming Meets. Dit betekent dat er o.a. altijd ruimte zal zijn om in- en uit te zwemmen maar denk hierbij ook aan elektronische tijdwaarneming.

Swimming Meets. Dit betekent dat er o.a. altijd ruimte zal zijn om in- en uit te zwemmen maar denk hierbij ook aan elektronische tijdwaarneming. 26-28 februari 17 april Swimming Meets UITNODIGING Beste zwemvrienden, In het seizoen 2015/2016 organiseert The Hague Swimming (SG) in samenwerking met Den Haag Topsport en vele andere partners wederom

Nadere informatie

OPEN WESTBRABANTSE KLASSEMENTSWEDSTRIJDEN (OWKW) 2013-2014

OPEN WESTBRABANTSE KLASSEMENTSWEDSTRIJDEN (OWKW) 2013-2014 OPEN WESTBRABANTSE KLASSEMENTSWEDSTRIJDEN (OWKW) 2013-2014 Data 22 september 2013 Roosendaal Hieronymus 20 oktober 2013 Etten-Leur DIO 22 december 2013 Oosterhout De Warande 23 februari 2014 Bergen op

Nadere informatie

Afspraken Overzicht Regio Meerkamp

Afspraken Overzicht Regio Meerkamp De Wedstrijden: # Datum: Type Plaats: Organisatie: Jury Aanvang: Zwembad: Bijzonderheden: 1. 07-01-2017 LAK Almere Aalscholver 13:15 uur 13:45 uur Almere Poort Emmeloord Zignea 15:15 uur 15:45 uur Bosbad

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

Voor het eerst zal dit jaar geen papieren versie worden verspreid, het handboek is digitaal beschikbaar op www.knzb.nl (via zwemmen, download).

Voor het eerst zal dit jaar geen papieren versie worden verspreid, het handboek is digitaal beschikbaar op www.knzb.nl (via zwemmen, download). Handboek Zwemmen van de KNZB 2009-2010 Voor het eerst zal dit jaar geen papieren versie worden verspreid, het handboek is digitaal beschikbaar op www.knzb.nl (via zwemmen, download). Er zijn twee redenen

Nadere informatie

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Uitslagen inbrengen in NAS De verenigingen dienen er voor te zorgen dat

Nadere informatie

Swim Cup Eindhoven 2016 NK zwemmen 2016 Olympisch Kwalificatie Toernooi Pieter van den Hoogenband zwemstadion 6 tot en met 10 april 2016

Swim Cup Eindhoven 2016 NK zwemmen 2016 Olympisch Kwalificatie Toernooi Pieter van den Hoogenband zwemstadion 6 tot en met 10 april 2016 Swim Cup Eindhoven 2016 NK zwemmen 2016 Olympisch Kwalificatie Toernooi Pieter van den Hoogenband zwemstadion 6 tot en met 10 april 2016 Beste sportvrienden, Voor de twaalfde keer wordt de SWIM CUP Eindhoven

Nadere informatie

KNZB Challenger Alkmaar / Alkmaar Sport Minioren Cup

KNZB Challenger Alkmaar / Alkmaar Sport Minioren Cup KNZB Challenger Alkmaar / Alkmaar Sport Minioren Cup Uitnodiging Hierbij heeft DAW het genoegen uw vereniging uit te nodigen voor de KNZB Challenger Alkmaar / Alkmaar Minioren Sport Cup. Deze wedstrijd

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Richtlijn R3.6 N0JK Competitievorm en Inschrijfvoorwaarden

Richtlijn R3.6 N0JK Competitievorm en Inschrijfvoorwaarden WR artikel 3.5.2.3 De competitievorm wordt door de Organisator bij richtlijn vastgesteld. WR artikel 3.5.3.4 Een vereniging kan een eenmaal ingeschreven team terugtrekken onder door de Organisator bij

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie 2017-2018 1 Algemeen 1.1 Gerechtigde spelers Spelers die deelnemen aan Play-Off wedstrijden in de Eredivisie en promotie/degradatie wedstrijden tussen

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

Bepalingen Zechstein Zwemtoernooi 2017

Bepalingen Zechstein Zwemtoernooi 2017 Algemene bepalingen De wedstrijd wordt volgens de regelementen van de KNZB gezwommen. Er kunnen maximaal 750 zwemmers deelnemen aan het Zechstein Zwemtoernooi. De organisatie wil de verenigingen erop wijzen

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie Reglement Reguliere Competitie Hoofdstuk 1: Algemeen 1. De wedstrijden in de Reguliere Competitie van de Afdeling Achterhoek-Betuwe worden verschoten met in achtneming van de bepalingen in het Schiet-

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC)

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) Vastgesteld door de bondsvergadering van 28 mei 2016; Inwerking tredend op 1 juli 2016 Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

KNZB Nationale Zwem Competitie Pouleafspraken

KNZB Nationale Zwem Competitie Pouleafspraken KNZB Nationale Zwem Competitie 2014-2015 Pouleafspraken Aan: Zwemcommissies Verenigingen Brabant, Zeeland, Limburg en enkele Gelderse verenigingen die deelnemen aan de competitiegroepen. Datum: 28 april

Nadere informatie

Nationaal Kampioenschap voor BMX Clubs 2017

Nationaal Kampioenschap voor BMX Clubs 2017 Algemeen Het Nederlands Kampioenschap voor BMX Clubs, hierna te noemen NK Clubs, wordt gehouden als een algemeen Nationaal Clubkampioenschap, waaraan verenigingen aangesloten zowel bij de Koninklijke Nederlandsche

Nadere informatie

UITNODIGING HAAGS GOUD CUP Hofbad Den Haag Ypenburgse Boslaan ZA Den Haag

UITNODIGING HAAGS GOUD CUP Hofbad Den Haag Ypenburgse Boslaan ZA Den Haag UITNODIGING HAAGS GOUD CUP Hofbad Den Haag Ypenburgse Boslaan 30 2496 ZA Den Haag #01# 54#+3/'#,"#,. 1#/" % "#!#+ #/ -/%,'0##/1!',% *2 "# 1e editie van de "HAAGS GOUD CUP", &#1 0!&'11#/#,"# %0!&# -$ "

Nadere informatie

DUTCH OPEN SWIM CUP 2005 ZWEMBAD DE TONGELREEP TE EINDHOVEN

DUTCH OPEN SWIM CUP 2005 ZWEMBAD DE TONGELREEP TE EINDHOVEN DUTCH OPEN SWIM CUP 2005 ZWEMBAD DE TONGELREEP TE EINDHOVEN Nationaal Zweminstituut Eindhoven en P.S.V. zwemmen organiseren ook in 2005 een OPEN wedstrijd voor ALLE leeftijdscategorieën waarin veel nationale

Nadere informatie

NK ZWEMMEN HAARLEMMERMEER

NK ZWEMMEN HAARLEMMERMEER ONK zwemmen korte baan 2016 Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Gemeente Haarlemmermeer 4, 5, 6 november 2016 In samenwerking met ZPCH zullen de Nederlandse Kampioenschappen korte baan de komende

Nadere informatie

Bepalingen KNZB Challengers

Bepalingen KNZB Challengers Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 algemene bepalingen KNZB Challenger en hoofdstuk 2 aanvullende bepalingen en programma voor de betreffende challenger. Algemene Bepalingen KNZB

Nadere informatie

Beste bestuursleden, trainers, zwemmers en ouders,

Beste bestuursleden, trainers, zwemmers en ouders, Beste bestuursleden, trainers, zwemmers en ouders, Sinds een aantal maanden bestaat er een nieuwe vereniging in Nederland; De Nautoiren. Een netwerk van topzwemmers die generaties met elkaar willen verbinden

Nadere informatie

Hoera, mijn kind kiest voor wedstrijdzwemmen!!

Hoera, mijn kind kiest voor wedstrijdzwemmen!! Hoera, mijn kind kiest voor wedstrijdzwemmen!! Onderwerpen Trainingstijden Wanneer wedstrijden zwemmen? Indeling op leeftijd & afstanden Soorten wedstrijden Uitgangspunten circuits Aanschrijving & afmelding

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden.

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Competitie reglement Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Artikel 1: Begrippen Begrippen welke in dit reglement gebruikt worden zijn als volgt

Nadere informatie

Bepalingen Zechstein Zwemtoernooi 2016

Bepalingen Zechstein Zwemtoernooi 2016 Algemene bepalingen De wedstrijd wordt volgens de regelementen van de KNZB gezwommen. Er kunnen maximaal 750 zwemmers deelnemen aan het Zechstein Zwemtoernooi. De organisatie wil de verenigingen erop wijzen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie 2016-2017 1 Algemeen 1.1 Gerechtigde spelers Spelers die deelnemen aan Play-Off wedstrijden in de Eredivisie en promotie/degradatie wedstrijden tussen

Nadere informatie

Wijziging Bondscompetitiereglement

Wijziging Bondscompetitiereglement Agendapunt 12b. Wijziging Bondscompetitiereglement Aanleiding om het Bondscompetitiereglement (BCR) te wijzigen is dat bij de herziening van het Basis Regiocompetitiereglement (BRCR) een aantal termen,

Nadere informatie

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse...

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse... Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Competitievorm... 2 2 Start competitie... 2 2.1 Inschrijving... 2 2.2 Poule-indeling... 3 2.3 1 e indeling in september... 3 2.4 2 e indeling in januari... 4 2.5 Topklasse...

Nadere informatie

Selectienormen KNSB Shorttrack Junioren

Selectienormen KNSB Shorttrack Junioren Selectienormen KNSB 2013-2014 Shorttrack Junioren voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en ISU kampioenschappen voor junioren Definitieve versie 5 augustus 2013 Selectie Commissie

Nadere informatie

NPB padelcompetitie. najaar 2017

NPB padelcompetitie. najaar 2017 Nederlandse PadelBond NPB padelcompetitie najaar 2017 Inhoudsopgave: Nederlandse Padelbond Onderwerp: pagina 1. Inleiding 3 2. Competitieniveaus 4 3. Speeldata 4 4. Speeltijden 6 5. Aanmelding team(s)

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Informatie voor spelers (en ouders en supporters) die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Er wordt conform de Nevobo reglementen gespeeld door jongens en meisjes teams in de leeftijd

Nadere informatie

Wedstrijdcircuit voor minioren & junioren 1 in opleiding

Wedstrijdcircuit voor minioren & junioren 1 in opleiding Wedstrijdcircuit voor minioren & junioren 1 in opleiding Voor het zwemseizoen 2015-2016 is door dutchswim.nl een nieuw wedstrijdcircuit voor minioren en junioren 1 in opleiding ontwikkeld. Dit succesvolle

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse...

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse... Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Competitievorm... 2 2 Start competitie... 2 2.1 Inschrijving... 2 2.2 Poule-indeling... 3 2.3 1 e indeling in september... 3 2.4 2 e indeling in januari... 4 2.5 Topklasse...

Nadere informatie

AAN DE VERENIGINGEN BULADO, PIRANHA, SHARKS, SITHOC, TYPHOON en BARRACUDAS.

AAN DE VERENIGINGEN BULADO, PIRANHA, SHARKS, SITHOC, TYPHOON en BARRACUDAS. AAN DE VERENIGINGEN BULADO, PIRANHA, SHARKS, SITHOC, TYPHOON en BARRACUDAS. Willemstad, 17 mei 2010 Geacht Bestuur, Wij hebben het genoegen U uit te nodigen voor deelname aan de Curaçaose A-Kampioenschappen,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Het bondsbestuur heeft op 12 juli 2014 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst 2014-2015 goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling treedt in op

Nadere informatie

Open Nederlands Kampioenschap Vinzwemmen 2017

Open Nederlands Kampioenschap Vinzwemmen 2017 Open Nederlands Kampioenschap Vinzwemmen 2017 03 en 04 juni 2017 Organisatie NOB. Pieter van den Hoogenband Zwemstadion Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep Antoon Coolenlaan 1 5644 RX Eindhoven Nederland

Nadere informatie

(versie 13 september 2017) District Zuid-Holland Promotie- en degradatieregeling Senioren

(versie 13 september 2017) District Zuid-Holland Promotie- en degradatieregeling Senioren (versie 13 september 2017) District Zuid-Holland 2017-2018 Promotie- en degradatieregeling Senioren Algemeen Hieronder staat per klasse benoemd welke promotie/degradatieregeling geldt aan het einde van

Nadere informatie

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen INHOUD LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Doel van het Reglement Het reglement geeft richtlijnen om in een speel-seizoen de wedstrijden voor het club-kampioenschap te organiseren.

Nadere informatie

Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017

Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017 Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017 Eredivisie dames Er wordt na de reguliere competitie als volgt een nacompetitie gespeeld. Nacompetitie kampioenspoule Ronde

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN VOOR ZWEMMERS EN OUDERS!

AANDACHTSPUNTEN VOOR ZWEMMERS EN OUDERS! Versie September 2013 AANDACHTSPUNTEN VOOR ZWEMMERS EN OUDERS! Naast vooral lol hebben in zwemmen, zijn er ook een paar zaken die je echt moet weten/doen rondom het trainen en zwemmen van wedstrijden.

Nadere informatie

Reglement NOOC C4+ Competitie

Reglement NOOC C4+ Competitie Reglement NOOC C4+ Competitie 24-10-2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN... 3 ARTIKEL 1. WEDSTRIJDDAGEN... 3 ARTIKEL 2. WEDSTRIJDLEIDING... 3 HOOFDSTUK 2. DEELNAME... 4 ARTIKEL 3. DE PLOEG... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Competitiereglement Run Bike Run Series 2016

Competitiereglement Run Bike Run Series 2016 Competitiereglement Run Bike Run Series 2016 Inhoud: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Algemeen Competitie opzet Competitiewedstrijden Deelname eisen Startgemeenschappen Teamsamenstelling

Nadere informatie

Wedstrijdprogramma. PAUZE (5 min.) 19 4 X 50 M WISSELSLAG DAMES Open categorie X 50 M WISSELSLAG HEREN Open categorie.

Wedstrijdprogramma. PAUZE (5 min.) 19 4 X 50 M WISSELSLAG DAMES Open categorie X 50 M WISSELSLAG HEREN Open categorie. Wedstrijddeel 1 (Voormiddag) Inzwemmen: Eerste start: 08.00 uur 09.00 uur Wedstrijdprogramma 01 100 M VLINDERSLAG HEREN Geboren in 2004 en ouder. 02 100 M RUGSLAG DAMES Geboren in 2004 en ouder. 03 50

Nadere informatie