Meer voor minder. Ed Borsboom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer voor minder. Ed Borsboom"

Transcriptie

1 Meer voor minder Een hardnekkig probleem voor mediabureaus is dat zij nog steeds geen goed antwoord hebben op de vraag van adverteerders met welke media-inzet klanten en prospects het best te bereiken zijn. De hoofdvraag - hoe bewegen we groepen mensen tot aanschaf en gebruik van producten en diensten, blijft zo meestal op de achtergrond en vaak onbeantwoord. Dit tot grote frustratie na inzet van tonnen en soms miljoenen aan mediageld. Mediaxplain* maakt in het navolgende duidelijk hoe zij hierin het verschil maakt en haar belofte vormgeeft: bedrijven succesvoller maken met inzet van media. De oplossing is uniek en we delen deze graag met adverteerders die meer rendement uit hun media investering willen halen. De kern van de oplossing is de juiste samenhang te creëren met relevante inzichten in de driehoek merken, mensen en media. Ed Borsboom Gevestigde orde In de dagelijkse praktijk werken mediabureaus met de bekende industry standards in bereiksonderzoek (denk aan het Kijkonderzoek, Luisteronderzoek, Online bereiksonderzoek en het Printbereiksonderzoek). Deze standaarden (currencies) komen meestal in een joint industry committee tot stand, waarin adverteerders (BVA), mediabureaus (PMA) en exploitanten tot werkbare en geaccepteerde bereikscijfers komen. Kenmerkend is dat deze rondom mediumtypen zijn opgezet en dus ook TV of Radio of Online of Dagbladen en Tijdschriften centraal stellen. Ondanks het feit dat Nederland voorop loopt in de onderzoeksdesigns met onder meer het wetenschappelijk toetsen van methoden en technieken, is er tussen de onderzoeken onderling een grote variëteit in aanpak. TV claimt niets over radio, radio niets over print en in de print-zuil kun je niet plannen op tv. De orde is gevestigd en ondanks diverse pogingen om deze data met elkaar te verbinden (datafusie trajecten) is het vooral het gevestigde belang dat een centraal multimediale aanpak tegengaat. Kortom, de kennis is er veel meer dan de wil en de verdeeldheid van belangen is de oorzaak om niet echt te verbeteren - alle initiatieven ten spijt: niemand wil zichzelf opheffen. Afb. 1: Logo s van diverse opdrachtgevers tot bereiksonderzoeken voor tv, radio, print, outdoor en online. Media Efficiency Panel Stel nu dat het wel zou lukken om een centraal mediabereiksonderzoek op te zetten. Het zou fantastisch zijn om alle media te volgen en vast te stellen of de RTL4 kijker ook via 538 of juist op 3FM bereikbaar is, wanneer en hoe vaak. Of in welke mate campagnes op TV en Radio ook online gedrag zou beïnvloeden. Een belangrijk initiatief op dit punt is het Media Efficiency Panel (MEP) waarbij Google, GfK Dongen en adverteerders zijn betrokken. Een goede afspiegeling van Nederland van mensen hebben een plug in op hun (thuis)computer geïnstalleerd en hebben een apparaatje op het TV toestel geplaatst dat op basis van geluid in de omgeving registreert welk programma er op TV aanstaat. Al deze mensen scannen ook periodiek hun dagelijkse boodschappen. Met de combinatie van het totale online gedrag, tv contact en de boodschappen worden relevante inzichten verkregen. Deze inzichten worden diepgaand bestudeerd, waarbij zowel het shopper gedrag als het online gedrag de doelvariabelen zijn. Wat doet die tv campagne nu voor veranderend online gedrag en tot veranderend shopper gedrag en wat is de relatie hiertussen? Resultaten van deze studie zijn beschikbaar als plannings- en insights-data voor mediabureaus en hun 1

2 adverteerders. Echter, er is nog geen samenhang met radio en print-media en lang niet alle adverteerders in Nederland kunnen en willen deelname betalen, de kosten zijn aanzienlijk. Afb. 2: Schematische weergave van de Media Efficiency Panel studie (bron: website GfK Intomart) de rode cirkels zijn toegevoegd. Merkfunnel Een andere beperking, voor zowel de bereiksstudies als het MEP, is dat de merkfunnel van geïnteresseerde adverteerders niet kan worden bevraagd. Je kunt niet groepen mensen continu volgen in hun media- en shopper-gedrag en ze tegelijkertijd vragen stellen over hun merkkennis, voorkeur en koopintentie. Als je dit wel doet, beïnvloedt dit het online gedrag (surfen, zoeken) en koopgedrag. De relatie tussen de media investering en de gewenste gedragsverandering wordt dan mede veroorzaakt door de manier van onderzoeken! Een andere reden is dat het eenvoudig niet te behappen zou zijn om vele adverteerders in de studies op te nemen, de onderzoeken worden te omvangrijk. Veranderingen in de merkfunnel zijn echter essentieel voor marketeers - immers graadmeters als groei of daling van de top of mind merkbekenheid of van de groep met intentie tot aanschaf hebben wel degelijk een voorspellende kracht. De SWOCC publicatie 63 (2013), Merkloyaliteit: van routine naar bewust gedrag, van dr. Suzanne de Bakker, onderbouwt de brede bevinding onder top marketeers in Nederland dat sales beïnvloed worden door het actief top of mind houden van het merk onder de lichte gebruikers in het fmcg segment - inderdaad met commerciële communicatie en ook branded content. Afb. 3: Vereenvoudigde weergave van het merkconversiepad (onder naar het midden) en media-inzet. ATL inzet heeft ook invloed heeft op de fasen van overweging, aankoop, service en loyaliteit. 2

3 Mediabureaus vullen aan Drie andere belangwekkende ontwikkelingen moeten ook genoemd worden. Mediabureaus hebben zelf (internationaal) inspanningen verricht om de data relevanter te maken voor hun adverteerders, bijvoorbeeld door op eigen initiatief bereiksonderzoeken te verrijken met klantsegmentaties op basis van herondervragen van respondenten of met inzet van datafusies (gelijkende profielen hebben hoge kans op gelijk gedrag). Kostbare trajecten die vaak leiden tot meer inzicht en betere strategieën en plannen maar waar de link tussen kennisontwikkeling en bewijsvoering (ROI) niet altijd goed wordt aangetoond. Afb. 4: Vereenvoudiging van een datafusie traject (bron: website Sentient). Mediaxplain heeft samen met Sentient op vergelijkbare wijze een verrijking gemaakt op NOM cijfers voor een retailer. Verklarende analyses Vanuit mediabureaus maar ook vanuit modelling agencies wordt hiernaast sinds de jaren '90 met minder of meer succes (bewijs (1), blijvende klanten (2)) gewerkt aan verklarende analyses. Verklarende analyses kunnen inzicht geven in de bijdrage van specifieke onderdelen die de omzet van een bedrijf verklaren, bijvoorbeeld de bijdrage van media daaraan. De resultaten geven richting voor het vormen van een mediastrategie, echter voor tactische planning het concrete mediaplan met inzet, druk, opbouw en contacten met combinatie van mediumtypen kan het eenvoudig geen oplossing bieden omdat de onderlinge samenhang hiertussen meestal te groot is. Afb. 5: Grafische weergave van omzettoekenning op basis van een verklarende analyse. Mediaxplain heeft deze uitgevoerd voor een retailer opvallend is dat voor deze marktleider de media-inzet van concurrenten van grote betekenis blijkt. In de basisomzet is een sterk seizoenspatroon herkenbaar (vrije dagen, vakanties, koopzondagen, weersomstandigheden zijn hier onderdeel van). 3

4 Attributiemodellen De derde ontwikkeling doet zich voornamelijk op het online domein voor, waarbij de aanschaffers van een product centraal staan. Na aanschaf (conversie) worden alle touchpoints met de online campagnes in kaart gebracht en krijgen impressies (licht) en clicks (zwaar) een gewicht om deze aanschaf te verklaren. Dit gebeurt vaak in relatie met de tijd voorafgaand aan de conversie, hoe langer geleden, hoe lager het gewicht (decay factor). Een belangrijk onderscheid hierbinnen is de driedeling tussen search, affiliates en display advertising, waarbij vanzelfsprekend alle combinaties voorkomen. Bovendien wordt bij het vaststellen van de return on investment niet alleen gekeken naar de investeringen via diverse online kanalen, maar ook naar de geschatte klantwaarde van de conversie. Sommige klantprofielen worden hoger gewaardeerd door de adverteerder dan andere (sales profiel). Afb. 6: Weergave van een pad tot conversie waarbij toekenning van verschillende online touchpoints aan de verkoop op basis van tijd en type is gebaseerd (bron: online presentatie op slideshare door NetSociety in 2011 inmiddels onderdeel van iprospect binnen de Aegis groep). Kortom, bij conversies wordt vastgesteld of zij zonder tussenkomst van touchpoints (direct), of met één touchpoint (unaided) of meerdere (aided) tot de aankoop komen en welke zij daarvoor hebben gehad (assists). Vervolgens worden de leerervaringen toegepast bij het beter inzetten van de kanalen om met minder investeringen meer relevante conversies te realiseren. De regels van dergelijke attributiemodellen zijn verkrijgbaar via de ad server partijen (bijvoorbeeld Google) of zelf te ontwikkelen. Hoe geavanceerd ook, deze werkwijze houdt veel minder rekening met de inzet van andere touchpoints dan die van online - denk aan TV, Radio, Print, Outdoor, DM. Die contacten vinden vaak wel degelijk plaats en zijn minstens niet uit te sluiten als beïnvloeders. Design is leidend De voorlopige conclusie is dat in de huidige, zeer vakkundig opgezette studies en werkwijzen, alom geaccepteerde resultaten zijn behaald. De centrale vraag om meer samenhang te creëren bij relevante inzichten in de driehoek merken, mensen en media is deels beantwoord, maar gefragmenteerd. In de visie van Mediaxplain* is het van belang om het antwoord op de vraag te geven als een sluitend ontwerp dat steeds meer verbeterd wordt. Het vertrekpunt is hierbij weliswaar de conversie of aanschaf, deels verklaard vanuit campagne-optimalisatie en waarbij we deze vaak plaatsen in de context van de marketingmix en externe beïnvloeders daarop. 4

5 Afb. 7: Weergave van het krachtenspel waarbinnen verkopen tot stand komen. Omzet en waardevermeerdering komen tot stand via de marketingmix, met het merk als geleider. Tegelijk is er blootstelling aan concurrentie en externe factoren. Campagne-optimalisatie vindt plaats vanuit de groene cirkel rechtsboven, met content, creatie en media-inzet als stuurvariabelen. Bron: Mediaxplain.. Voordelen van vragen Marketeers maken veel en vaak gebruik van marktonderzoek, het is een geaccepteerde wijze van vergaren van stuurinformatie. De algemene wijsheid dat daadwerkelijk gedrag (registratie) een betere voorspeller is dan verklaard gedrag (bevragen) doet daar niets aan af. Immers: kennis en houding kun je niet goed registeren (ook niet in surf- en zoekgedrag), dat moet je vragen. Het scannen van je boodschappenlijstje doet wel degelijk iets met je bewustzijnsniveau bij het doen van boodschappen. Zelfs bij het Kijkonderzoek wordt naar je naam gevraagd als je de TV aanzet en ook bij de plug in van Google in het MEP en de registratie bij de STIR moet je verifiëren wie er achter het scherm zit - dat zijn ook vragen. Het punt is: vragen is (the next) best thing, maar je moet er zorgvuldig en volgens de regels mee omgaan. Zo staan vragen aan de bron van veel mediaonderzoek maar deels ook van sales cijfers geleverd door Nielsen en via de ConsumerScan van GfK Dongen. De kracht van deze cijfers zit in de weergave van de onderlinge verbanden, niet eens perse van de echte marktschattingen. En let op: het gaat hier om terugkijken, nog niet om vooruitkijken. Voorspellen is vooralsnog niet het vak van dataverzamelaars en marktonderzoekers - anders wisten ze iedere vier jaar de verkiezingen ook goed te voorspellen. Afb. 8. Logo s van ConsumerScan (GfK Dongen) en Nielsen, betrokken bij het in kaart brengen van aan- en verkopen. Merken en mensen In de opzet van Mediaxplain* staat de Nederlander van 18+ centraal, waarbij we van hem willen weten wat zijn positie is in de merkfunnel (en categorie). Net als de betreffende marketeer van onze adverteerder weten we met onze studie vrij veel over de krachtsverhouding tussen de merken en over de Nederlanders die dit uitmaken. Relevante insights, waarmee de gevoeligheden van concurrenten en de sterke punten van het eigen merk naar voren komen. En ook bijvoorbeeld dat er veel mensen 'los zitten' bij concurrenten (wel tevreden, niet loyaal) en die gevoelig zijn voor specifieke aanbiedingen, wellicht van onze adverteerder. Tot dusver geen nieuws, de relatie tussen 5

6 merken onderling en tussen de merken en Nederlanders 18+ is diepgaand verkend en in beeld gebracht, met relatief standaard marktonderzoek. Vorm en inhoud: Neuroscience en (digitale) beïnvloedingsstrategieën Er zijn twee belangrijke initiatieven om zo neutraal mogelijk gedrag te registreren op basis van aangeboden stimuli en daarmee te leren om communicatie zo efficient, effectief en impactvol in te zetten. Voor adverteerders tellen daarbij alle touchpoints met het merk en de producten die de wereld van het merk vormen en daarmee (de gewenste) betekenis geven. Ten eerste zijn de laatste jaren belangrijke ontwikkelingen te vinden in de meer vormverbeterende Neuroscience - gericht op verbeelding en versterken van mentale associaties in brede zintuigelijke zin een veld dat volop in ontwikkeling is en in betekenis zal toenemen (zie: Thom Noble e.a., Neuroscience in Practice, Admap March 2013 p.28-45). Ten tweede worden stappen gezet op de meer op inhoud gerichte optimalisatie met een one-to-many en zelfs one-to-one benadering - met als basis zes geaccepteerde beinvloedingsprincipes. Kansen liggen hierbij vooral bij de online marketeer waarbij individuele gedragsregistratie van klanten en prospects uitgangspunt vormt voor effectieve communicatie (zie: Maurits Kaptein, Digitale Verleiding, 2012). Feitelijk hebben we het over zowel vormgerichte en inhoudsgerichte optimalisatie die zeker al successen kent. De brug naar crossmediale media-inzet (bereik, contacten, beleving) is echter nog niet geslagen. Het ligt inmiddels wel voor de hand dat met nieuwe inzichten vanuit creatie en content in de toekomst met meer variatie gecommuniceerd wordt binnen en tussen mediumtypen. en media Tegelijkertijd heeft Mediaxplain ook in dezelfde studie gezorgd voor het in kaart brengen van het mediagedrag van dezelfde Nederlanders 18+. Het is een essentiële verrijking omdat zowel voor individuele mediumtypen, zenders, titels, weekdagen en tijdvakken en met zicht op de onderlinge verhoudingen, nu een tactische invulling gegeven kan worden - in mediaplanning dus. Het geeft bijzonder veel richting in de crossmediale benadering en tegelijkertijd mikken we niet langer op standaard inkoopdoelgroepen maar op marketingcommunciatiedoelgroepen, bijvoorbeeld de eigen prospects of klanten of zelfs 'hoppers' van de concurrenten (!). Afb. 9: Samenhang tussen merken (boven), mensen (linksonder) en media (rechtsonder). Tegen de klok in: De sterkte van merken in relatie tot elkaar, uitgedrukt in sociodemografica, is de eerste stap (1). In combinatie met mediagedrag komen we tot strategie, planning en inkoop voor klanten en prospects (2). Op basis van mediagedrag relateren we media investeringen (campagne-inzet) aan de merkgroei en zien we kosten per effect (ROI) weer als input voor optimalisatie (3). Bron: Mediaxplain*. 6

7 Gelijktijdig in de keten Vanzelfsprekend verandert hierdoor de positie in de samenwerking tussen adverteerder en Mediaxplain* - het mediabureau zit nu gelijktijdig de keten van de campagne-ontwikkeling en levert kennis over de klanten en prospects van de adverteerder aan het communicatie adviesbureau. De media strategie wordt niet meer gevoed op basis van buikgevoel en budgetten alleen, maar ook basis van het single source onderzoek. Zo vormen content, creatie en media alle drie de stuurvariabelen bij het tot stand komen van de campagne en kan gezamenlijk gewerkt worden aan de gewenste doelstellingen van de adverteerder. Afb. 10: Gelijktijdigheid bij campagne-ontwikkeling en management. Bron: Mediaxplain*. Campagnemanagement Bij de ontwikkeling van campagnes en vervolgens het monitoren en bijsturen van campagneprestaties spreken van campagnemanagement. Hierbinnen gaan verbeteringen op inhoud en op creatieve prestaties en media optimalisatie hand in hand. Het resultaat voor de adverteerder moet zijn om de doelstellingen doelgerichter en doelmatiger te realiseren. Het concept campagnemanagement is in Nederland ontwikkeld door Arie den Boon die met zijn bedrijf Daphne Campagne Management de basis heeft gelegd. Het bedrijf is in 2007 overgenomen door GfK en bestaat nu onder de naam GfK Daphne. De integratie van een soortgelijk decision support system in het voortbrengingsproces van een mediabureau is bij Mediaxplain zeer ver gevorderd. Bijsturing van campagnes ook in nauwe samenwerking met communicatie-adviesbureaus maakt de toepassing bijzonder praktisch en direct. In overdrachtelijk zin: de auto wordt standaard met navigatiesysteem geleverd. Afb. 11: Interieur van een Volvo met ingebouwd RTI navigatiesysteem dynamische routeplanning als metafoor voor dynamische mediaplanning (bron: website Volvo Nederland). 7

8 Context van de campagne-investering Eerst even terug naar de basis. Bedrijven succesvoller maken kan bijvoorbeeld gaan langs de lijn van waardevermeerdering voor het bedrijf, heel direct door meer sales of door bij te dragen aan kostenbesparing (minder uitgeven betekent vaak meer winst, dus waardevermeerdering voor aandeelhouders). In de marketingmix kan de marketeer aan allerlei knoppen draaien om hieraan bij te dragen, campagne voeren is hier een onderdeel van. Er is dus meestal geen één-op-één relatie tussen campagnevoeren en het realiseren van meer sales of toename van de merkwaarde. Immers, producteigenschappen en assortiment, pricing en promoties, distributiegraad en zichtbaarheid op de winkelvloer en eerdere ervaringen van klanten, spelen mee. Bovendien kun je alle onderdelen spiegelen met de concurrenten, die zitten ondertussen ook niet stil. En dan zijn er nog externe factoren als de koopbereidheid (onderdeel van consumentenvertrouwen) en bijvoorbeeld het weer. Afb. 12: Herhaling van afbeelding 7 (context)variabelen voor waardevermeerdering. Juiste weg en goede uitvoering Bij het vaststellen van doelstellingen in relatie tot campagnemanagement is een quick scan op bovenstaande essentieel. Dit inzicht geeft immers richting aan haalbaarheid van doelstellingen en wat er van content, creatie en media mag worden verwacht - binnen het totaal. Vanzelfsprekend is er een wisselwerking tussen het bepalen wat de goede stappen zijn en het vervolgens goed uitvoeren van die stappen. Het komt bovendien voor dat de stappen op de ingeslagen weg heel goed worden uitgevoerd maar dat de weg zelf niet bijdraagt aan de doelstelling. We zien prachtige thematische campagnes afgerekend worden op onuitgesproken sales doelstellingen en activatiecampagnes prima werken maar wel onbedoeld de merkwaarde aantasten. We zien online performance campagnes resultaten claimen die door een veelvoud aan investeringen above the line worden aangejaagd, zonder deze te betrekken. Het is key in ons vak om adverteerders goed te informeren - om verwachtingen te managen, ook uit beroepsethiek. (2 + 2 = 4) (2 x 2 = 4) Afb. 13: gelijke uitkomsten op basis van gelijke onderdelen zijn geen garantie voor gelijke werkwijzen Start campagne Laten we even aannemen dat we dit goed uitgelegd hebben en tot zinvolle uitgangspunten komen. Dan gaat het vervolgens wel degelijk om de stappen (op de juiste weg) goed uit te voeren. De campagnekalender is ingevuld, planning op earned, owned en paid media zijn afgestemd, het verhaal kan verteld worden en het materiaal is klaar, het mediaplan is ingevuld de campagne gaat van start. En nu laten we alles los en wachten we bij de poort tot reacties binnenkomen en de 8

9 adverteerder belt dat er weer meer likes zijn en afzet en omzet groeien we zijn goed bezig! of dat het tegenvalt het ligt aan een ander en de adverteerder heeft het niet begrepen. Afb. 14: Audi advertentie van DDB Italy 2010 (bron: addshots.blogspot.com) Bijsturing campagne Onze bijdrage ligt er niet alleen in om scherper te schieten bij de start, maar on the fly bij te sturen op de doelstellingen. Dit vraagt om goede samenwerking tussen adverteerder, reclamebureau en mediabureau, vanaf de start, maar ook tijdens de campagne en vooral: als het even tegenzit. De optimalisatie tool die hier bijdraagt, monitort de groei van bijvoorbeeld de prospect- en klantgroep in relatie tot de campagneinzet en reclame. Dit werkt door campagneschema s op spotniveau te koppelen aan mediacontactkansen van de respondenten. Dit relatief eenvoudige concept is wat ingewikkeld aan de achterkant waar al het rekenwerk gebeurt alsof je wil weten hoe een navigatiesysteem van binnen werkt. Het resultaat is veel belangrijker, het levert stuurinformatie om de volgende stap goed uit te voeren inzet op lagere kosten per procent effectgroei. Inkoopvoordeel Wat is hier zo bijzonder aan? Ten eerste levert het extra inkoopvoordeel op. Exploitanten werken niet met marketingcommunicatiedoelgroepen, maar met gestandaardiseerde media inkoopdoelgroepen. Wij weten binnen die standaard inkoopdoelgroepen waar we de marketingcommunicatiedoelgroep meer dan gemiddeld zullen tegenkomen selectiviteit. Door hier slim gebruik van te maken kopen we tegen relatief lage kosten (want geen toeslagen) in. Dit verschijnsel wordt ook wel conversie(!) inkoop genoemd. Afb. 15: Uitsnede uit crossmediale tabel (tv, radio, dagbladen, magazines (< 300), online domeinen (>500). De uitsplitsing voor TV, STER, Nederland 1 naar weekdag en tijdvak, afgezet tegen het gemiddeld weekbereik voor Nederland 18+ naast de bezoekers van een website (Selectie). Duidelijk is dat zondagavond bovengemiddeld naar Nederland 1 wordt gekeken door deze bezoekers. 9

10 Heralloceren minst renderende media investeringen Ten tweede versterken we de inzet van de hele mediamix op de groei van de doelstellingen, door aan te wijzen welke inzet in combinatie met de rest minder kostenefficiënt blijkt te zijn. Deze investeringen heralloceren we op zenders, titels, dagen van de week en tijdvakken waar we wel effect zien. Vaak houdt dit in dat we voor tv en radio contactspreiding realiseren en ervoor zorgen dat meer mensen in de doelgroep de campagne wat vaker zien en horen, in plaats van dat minder mensen de campagne teveel tegenkomen. Afb. 16: Geanonimiseerde weergave van campagneprestaties. 91% van de doelgroep heeft contact gehad met de campagne. Bijna de helft van de bestedingen (blauwe staven niet cumulatief!) is in de Hoog frequente groep terecht gekomen. Het bezoek aan de website neemt toe, maar vanuit de Midden-groep naar de Hoog-groep stagneert deze (afnemende meeropbrengsten). De vraag is welke onderliggende mediainzet verkozen kan worden om de Laag groep vaker te bereiken (teneinde de 19% site bezoekers in de Laag groep op te trekken), vanuit de over exposure in de Hoog groep. Deze aanpak staat haaks op het reguliere GRP denken, waarin mediamanagers en vooral procurement managers zich nog vaak laten vangen. Eenvoudig gesteld zien we dat het soms beter is om iets meer te betalen voor een GRP omdat het bereik groter is en daarmee het effect in een grotere groep toeneemt. De goedkopere plaatsingen (bijvoorbeeld dag-tv) zorgen juist voor teveel contact bij mensen die je ook al bereikt met een duurdere (bijvoorbeeld prime time tv). Dit contrapunt op het yield management van de exploitanten, levert juist vaak lagere kosten per procent effectgroei goedkoop is duurkoop. Afb. 17: Tabel met stapsgewijze weergave om te komen tot kosten per effect uitsnede RTL4. 10

11 De tabel van afbeelding 17 laat zien dat de netto investering op RTL4 in een bepaalde periode 300k geweest is, waarbij 354 GRPs zijn gerealiseerd. Over een gemiddelde campagneweek is het campagnebereik 64,7%. De kosten per % bereik en per GRP zijn gespiegeld. Omdat de netto bestedingen (en GRPS) zijn gekoppeld aan het mediagedrag van respondenten, kunnen we het gemiddelde bezoek aan de website onder contactgroepen weergeven (bezoek website). Het valt op dat het percentage bezoekers fluctueert over weekdagen en tijdvakken. Om een beter beeld te krijgen stellen we daarom een baseline vast, in dit geval de 12% van de niet bereikte groep die wel de website heeft bezocht (dit kan ook het startgemiddelde zijn per zender*weekdag*tijdvak voorafgaand aan de campagne). Met een bewerking voor het gemiddelde weekbereik en de netto investering komen we zo op de kosten per effect (kosten per % groei van de totale doelgroep). Belangrijk is te realiseren dat het (extra) bezoek aan de website een resultante is van alle campagnecontacten in de brede context en dat niet per tijdvak (of onderliggend: plaatsing) individueel kan worden toegekend. Echter, deze methode biedt wel gelegenheid om te analyseren waar de minst renderende groei zich voordoet gegeven de context (bijvoorbeeld groei lager dan baseline of de hoogste kosten per effect) om vervolgens in te grijpen in de campagne-inzet. Binnen dit totaal is de verdeling op woensdag met 11k op de vroege avond en 21k op prime time evenwichtig, de kosten per effect zijn gelijk. Op donderdag is vrijwel evenveel ingezet op de vroege avond en op prime time (beide circa 23k) en terwijl er tijdens prime minder GRP s zijn uitgeleverd en deze duidelijk duurder zijn, zijn de kosten per effect toch gunstiger (7k voor prime en bijna 9k voor de vroege avond). Het veschil tussen zaterdag (37k) en zondag (38k) is voor (extra) bezoekers op de website ook bijzonder groot, de bezoekers laten zich aan de zondagavond minder aan RTL4 gelegen liggen (ze kijken naar Nederland 1 hier niet zichtbaar). Praktijk vaak nog effectiever Ten derde kunnen we de optimalisatiestudie en media-analyse uitvoeren wanneer we willen, vaak doen we dit gedurende kennismakingstrajecten met nieuwe klanten. Omdat zij meestal al een flinke geschiedenis van adverteren hebben, is het mogelijk om (op basis van de bruto bestedingen) de tools hierop toe te passen. We zien vaak dat een efficiëntere media-inzet tot wel 20% mogelijk is, hetgeen natuurlijk een dankbaar gespreksonderwerp vormt. We hoeven zodoende lang niet altijd eerst een geschiedenis op te bouwen om langzaamaan te verbeteren. Als er campagne-inzet is geweest, is met de werkwijze van Mediaxplain* de eerste klap een daalder waard. Optimaliseren creatieve prestaties In de vierde plaats leggen we de link naar de creatieve prestaties bij de doelgroep die we voor ogen hebben. Herkenning, merkkoppeling, boodschapoverdracht, waardering en activatiekracht zijn standaard ijkpunten, zowel per uiting als over het geheel van het campagnecontact. Daar waar prestaties achterblijven is een aanpassing meestal gewenst en dat loopt vanzelfsprekend via het reclamebureau. Opvallend is de terughoudendheid van adverteerders om een commercial iets aan te passen vanwege budgettaire redenen, terwijl dit relatief lage investeringen zijn in relatie tot de media-inzet die nog volgt. Sterker: het succes van een campagne wordt voor meer dan de helft bepaald door creatie. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat creatie het leeuwendeel van de kosten mag claimen, je hebt er immers niets aan zonder voldoende mediadruk. Afb. 18: Story board van TVC Statisch van energieleverancier RWE, uit een reeks van conceptueel sterke en cinematografisch fraai uitgevoerde en gewaarde commercials die echter door het publiek nauwelijks werden opgemerkt en begrepen ondanks een miljoenencampagne eind De verwachte stijging op de geholpen merkbekendheid bleef zelfs uit tot het moment dat RWE (één van Europa s grootste energieleveranciers uit Duitsland) bekend maakte Essent over te nemen en de pers hier bol van stond - overigens niet alleen positief (waarom campagne voeren als je de markt kan kopen Nederland in de uitverkoop etc.). 11

12 Continu verbeteren In de vijfde plaats is het instrument zelf de afgelopen vijf jaar doorontwikkeld op basis van wensen van (internationale) adverteerders. Een hele reeks aan innovaties hebben onze werkwijze in de afgelopen jaren verbeterd zie kader. Sterke verfijning in het mediagedrag voor tv en radio op 42 tijdvakken per week - om scherper te schieten; Aanvulling met wekelijks shopper-gedrag bij de belangrijkste retailers (supermarkten, drogisterijen, apotheken); Aanvulling met decison makers, consumentenvertrouwen, politieke voorkeur en merksentiment; Passieve registratie van online gedrag van respondenten op basis van user centric plug in software (surfen, zoeken, bannercontact) als brede aanvulling op standaard cookie tracking via de bekende online campagne touchpoints; Beschikbaarheid van campagne benchmarks op tientallen categorieën met zicht op opvallende outperformers (bijvoorbeeld KPN binnen de telecommarkt); Beschikbaarheid van reclame benchmark op circa 200 uitingen; Verdieping in de media-analyse (kosten per effect) naar programma s en programmasoorten (Umfeld planning); Media-analyse op basis van de bruto investeringen van merk en concurrenten. Inzicht in de campagnecontacten binnen de categorie bij dezelfde groep mensen van share of voice naar share of attention; Verbreding van de media-analyse door koppeling met postcodehuisnummer en folderverspreiding en DM-inzet; Verbreding met sales-analyse waarbij koopkansen (op basis RFManalyse) aan de omzet worden gerelateerd en in relatie met de mediaanalyse worden gebracht; Verbreding met klant-analyses waarbij daadwerkelijk koopgedrag op basis van de klantenbase in relatie met de media-analyse wordt gebracht. Meer voor minder Mediaxplain* geeft haar belofte vorm: bedrijven succesvoller maken met inzet van media. Daarbij richten we ons op de hoofdvraag hoe bewegen we groepen mensen tot aanschaf en gebruik van producten en diensten? We zien een media-oplossing daarbij in de context van communicatie, marketing en concurrenten, met oog voor externe factoren. Omdat we veel aandacht geven aan kennisontwikkeling en bewijsvoering hebben we al veel paraat: Algemene leerervaringen die toepasbaar zijn in de aanloop naar en tijdens campagnes; Specifieke merkkennis die we snel kunnen ontsluiten; Een werkwijze waarbij campagne optimalisatie geïntegreerd is in onze dagelijkse processen; Een volgsysteem voor argumentatie die bijsturing onderbouwt en dat bewijst of de bijsturing succesvol is geweest; Een creatieve en innovatieve instelling om de media investeringen beter te laten renderen. De oplossing is uniek en we delen deze graag met alle adverteerders, om in de samenhang tussen merken, mensen en media beter te acteren. Ed Borsboom Partner / Effect Director Mediaxplain*

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Adverteren werkt Marketeers weten instinctief dat adverteren werkt maar willen bewijs Adverteren zorgt voor sales: Het lange termijn affect varieert tussen 50 en 100%

Nadere informatie

Online Marketing in 1 Day

Online Marketing in 1 Day Online Marketing in 1 Day Mobile Facebook Display Conversion Welkom! PROGRAMMA 9.20-10.00 iprospect research paper Discovery; the World of Mobile Search and Advertising (Mark van Dijk, Managing Director,

Nadere informatie

Mediaplanning. CMI, 3 e jaars, blok 3, 2013

Mediaplanning. CMI, 3 e jaars, blok 3, 2013 Mediaplanning CMI, 3 e jaars, blok 3, 2013 Agenda Kennismaking Toelichting module Theorie week 1 Leon WJ Goor Kamer H2.318 (ma / wo / vr) Goolw@hr.nl Werkwijze module Week 1 college 1 Week 2 college 2

Nadere informatie

Beoordeling Using Media. Mediaplan Parship: 50% Tentamen: 50% Totaal 3 studiepunten

Beoordeling Using Media. Mediaplan Parship: 50% Tentamen: 50% Totaal 3 studiepunten Briefing mediaplan Beoordeling Using Media Mediaplan Parship: 50% Tentamen: 50% Totaal 3 studiepunten Mediaplan Parship: Tijdslijn Week 3 jan: def. briefing mediaplan in werkcollege Week 10 jan: geen werkcollege

Nadere informatie

Hoorcollege Crossmedia

Hoorcollege Crossmedia Hoorcollege Crossmedia Week 6, 5 oktober 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC 1 31 aug Introductie crossmedia 2 7 sep De stappen in het marketingcommunicatieplan 3 14 sep Marketingcommunicatieinstrumenten

Nadere informatie

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Agenda 1. Wat weten we al? 2. Doelstelling onderzoek 3. Opzet onderzoek 4. Resultaten 5. Advies Pre-rolls krijgen meer aandacht, worden beter onthouden

Nadere informatie

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek Wetenschap-praktijk ontmoeting SWOCC Bijdrage van Paul van Niekerk Directeur SPOT Amsterdam, 16 11 2010 Media Utopia, 14 december 2009 Agenda

Nadere informatie

12/4/2014. Effectiviteit. If you don t understand PEOPLE. you don t understand BUSINESS. Creatie. Media. Weet wat mensen drijft

12/4/2014. Effectiviteit. If you don t understand PEOPLE. you don t understand BUSINESS. Creatie. Media. Weet wat mensen drijft Weet wat mensen drijft Groei bewerkstelligen door het effectief bereiken en beraken van je doelgroep Groei bewerkstelligen door inzet van communicatie If you don t understand PEOPLE you don t understand

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Inhoud Les 2. 1. Mediaselectie 2. Mediaplan 3. Voorbeeld Case 4. Opdracht 1 Mediavoorstel MMR

Inhoud Les 2. 1. Mediaselectie 2. Mediaplan 3. Voorbeeld Case 4. Opdracht 1 Mediavoorstel MMR Mediaplanning Les 2 Inhoud Les 2 1. Mediaselectie 2. Mediaplan 3. Voorbeeld Case 4. Opdracht 1 Mediavoorstel MMR In de media Mediaselectie Mediumbeoordelingscriteria Dekking / bereik Communicatievermogen

Nadere informatie

CROSSMEDIA:TIJD 17 VOORBEELDCASE 1

CROSSMEDIA:TIJD 17 VOORBEELDCASE 1 CROSSMEDIA:TIJD 17 VOORBEELDCASE 1 1 CROSSMEDIA:TIJD 17 IN HET KORT De basis van CMT 17 is een omvangrijke datafusie, waarbij data uit vijf bereiksonderzoeken* met behulp van Media:Tijd aan elkaar zijn

Nadere informatie

MSN Video Effectief? 2 Cases

MSN Video Effectief? 2 Cases MSN Video Effectief? 2 Cases Introductie Waarom video? Hoe kun je dat goed meten? Inleiding - Effecten van streaming Cross Media Effecten Doelgroep verbreding Synergie Opwekking Herhaling Complementariteit

Nadere informatie

Hoorcollege Crossmedia

Hoorcollege Crossmedia Hoorcollege Crossmedia Week 5, 28 september 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC 1 31 aug Introductie crossmedia 2 7 sep De stappen in het marketingcommunicatieplan 3 14 sep Marketingcommunicatieinstrumenten

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Lucas Hulsebos & Anneke Kuipers November 2015 Inleiding 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising betere effecten

Nadere informatie

jean mineur mediavision

jean mineur mediavision jean mineur mediavision achtergrond Jean Mineur Mediavision exploiteert bioscoopreclame voor 75 bioscopen in Nederland. In de bioscoop zorgt het overweldigende beeld en geluid ervoor dat adverteerders

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10 DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014 Deze ratecard bestaat uit zes blokken. Wij hanteren drie verschillende advertising pakketten; Thema, Performance en RTB. Deze pakketten maak je compleet met

Nadere informatie

NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken

NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken September 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het vervagen. Digitale activiteiten

Nadere informatie

Exameneisen Mediaplanning 2013-2014

Exameneisen Mediaplanning 2013-2014 Exameneisen Mediaplanning 2013-2014 Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Mediaplanning

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen...

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... 1 Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... Een effectstudie naar de toegevoegde waarde van dagbladen aan de hand van de Unilever s A-merk campagne: Niet voor niets Amsterdam, oktober 2009 2

Nadere informatie

Using Media 30 november 2010

Using Media 30 november 2010 Using Media 30 november 2010 Lesprogramma Using Media (3 STP) Week 1 8 nov Inleiding, medialandschap en ontwikkelingen Week 2 15 nov Doelgroepen en bereik Week 3 22 nov Mediabestedingen en kosten Week

Nadere informatie

Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop"

Europese aanbesteding Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop" Aanbesteding Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop" Aanbestedende

Nadere informatie

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 Buitenhof 34 2513 AH Den Haag Postbus 20001 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl 3931161 Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 In de Jaarevaluatie wordt verantwoording afgelegd aan de

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Back to the Future. KVGO bijeenkomst Ledenraad Bussum, 13 november 2013

Back to the Future. KVGO bijeenkomst Ledenraad Bussum, 13 november 2013 Back to the Future KVGO bijeenkomst Ledenraad Bussum, 13 november 2013 start met een kader modelmatige benadering 4 stappen plan 7 stappen plan 9 stappen plan nog een 9 stappen plan 12 stappen plan

Nadere informatie

A DATA-DISCOVERY JOURNEY

A DATA-DISCOVERY JOURNEY A DATA-DISCOVERY JOURNEY Waarom een data- discovery journey Je hebt een hoop data maar wat kun je er mee. Data is voor veel bedrijven nog een erg abstract begrip. Natuurlijk snapt iedereen dat informatie

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen 5 Radio in de mix Zonder radio laat je effect liggen Het belooft een heel mooi jaar te worden. Zonder radio laat je effect liggen > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Onderzoeksvragen 6 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief!

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief! Bedrijf Ontwerp Merk Logo Activiteit Samenhang Opvallen Verkoop Succes Uw klanten en leden zijn interactief! Reclamebureau Schetskamer staat u graag bij in het ontwikkelen van een interactieve app. Hoe

Nadere informatie

Economische aspecten van de huis-aanhuisfolder

Economische aspecten van de huis-aanhuisfolder Economische aspecten van de huis-aanhuisfolder Een initiatief van de Customer Media Council mogelijk gemaakt door NetwerkVSP met onderzoek van PCNData, TeamVier en de meest actuele input van Bureau Veldkamp

Nadere informatie

Mediaplanning bijeenkomst 4

Mediaplanning bijeenkomst 4 Mediaplanning bijeenkomst 4 Agenda Online media toepassingen (in 10 minuten) Plaatsingsschema Vragen beantwoorden Verder werken aan mediaplan; deze week ook onderdelen strategie, tactiek, plaatsingsschema

Nadere informatie

Social en Direct Marketing

Social en Direct Marketing Social en Direct Marketing Wim van der Mark, Dialoogtrainers.nl Inhoud Direct marketing essentials tot 2002 DM 1.0 Direct marketing essentials i.c.m. search, web en e-mail DM 2.0 Direct marketing essentials

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 1, 31 augustus 2011 Agenda - Wat is crossmedia? - Waarom is crossmedia zo belangrijk? - 2 onderdelen/docenten Crossmedia - Uitleg tentamen en opbouw cijfer - Opbouw en inhoud

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Hoorcollege. Strategische Media. Week 7, 10 januari 2012

Hoorcollege. Strategische Media. Week 7, 10 januari 2012 Hoorcollege Strategische Media Week 7, 10 januari 2012 Inhoud Media-onderzoek Succesvolle cases MC-instrumenten vs MC-doelstellingen Tapwedstrijd Heineken Beertender in Bijenkorf: categoriebehoefte Print

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet,

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Brochure 2017 Voorwoord Beste Mediarelatie, Als marketeer is het niet altijd even makkelijk. Met beperkte budgetten het maximale willen bereiken en dat met een grote druk op resultaat op korte termijn.

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert

Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert Uitdagingen en oplossingen voor franchise- en dealerorganisaties bij digitaal adverteren Inhoudsopgave Introductie Pagina 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel.

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel. Optimel Puur Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel Branche: Food Mediabureau/reclamebureau: MEC / N=5 Campagneperiode: Juli t/m oktober

Nadere informatie

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011 Strategische Media Werkcollege week 1 2011 Wat gaan we doen? 1. Korte introductie 2. Briefing Microsoft Windows Phone 7 3. Samenstellen teams 4. Opdracht 5. Huiswerk Briefing Microsoft De opdracht: ontwikkel

Nadere informatie

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit CampagneMakers is powered by Wat doen wij allemaal Wij zorgen voor een boodschap naar jouw klant die wij crossmediaal verpakken in diverse online

Nadere informatie

Samenvatting Brancherapport 2010.

Samenvatting Brancherapport 2010. Samenvatting Brancherapport 2010. De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervaringsdeskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan 4.674 marketeers in Nederland

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Samenvatting Google AdWords Google Analytics is een online tool van Google. De tool verzamelt statistieken

Nadere informatie

Presentatie over de huidige audio ecologie Januari 2016

Presentatie over de huidige audio ecologie Januari 2016 Presentatie over de huidige audio ecologie Januari 2016 Deze presentatie I Is dus een presentatie en dient eigenlijk gepresenteerd te worden Is een visuele samenvatting van het verhaal over de huidige

Nadere informatie

Marktonderzoek Zoekmachinemarketing 2011

Marktonderzoek Zoekmachinemarketing 2011 Marktonderzoek Zoekmachinemarketing 2011 Eduard Blacquière 14 oktober 2011 Fax: +31 30 8200208 E-mail: info@orangevalley.nl KvK 30244390 BTW 819752010 www.orangevalley.nl Pagina 1 van 15 Inleiding Vanaf

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing Haal het maximale uit je marketing budget Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing 1 Over Search Science en Sander, Search Science Team van ervaren online marketeers Ervaring in marketing en sales

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Presentatie Irena Petric

Presentatie Irena Petric Presentatie Irena Petric NOM KIDS MONITOR NOM GfK 2014 NOM Kids Monitor 4 februari 2014 1 Even voorstellen Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) Joint Industry Committee: samenwerking van uitgevers van

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

De perfecte online customer journey

De perfecte online customer journey De perfecte online customer journey 1 Missie Netprofiler Wij geloven dat het goed verzamelen, analyseren en gebruiken van digitale data leidt tot betere marketing beslissingen en tot een betere invulling

Nadere informatie

INTRO. We willen dus alle Vlaamse kinderen bereiken, maar specifiek richten we ons aanbod naar 2 subdoelgroepen.

INTRO. We willen dus alle Vlaamse kinderen bereiken, maar specifiek richten we ons aanbod naar 2 subdoelgroepen. Commerciële politiek 2014 INTRO Alles wat we doen bij VTMKZOOM vertrekt vanuit de kennis van onze doelgroep en hun leefwereld. Door te begrijpen waar Vlaamse kinderen mee bezig zijn, waar ze van dromen,

Nadere informatie

RADAR: Radio AD Awareness & Respons. Inz. Inzichten in de effectiviteit van radio

RADAR: Radio AD Awareness & Respons. Inz. Inzichten in de effectiviteit van radio RADAR: Radio AD Awareness & Respons Inz Inzichten in de effectiviteit van radio Tom van Hulst, research director RAB januari 2010 Wat is RAB RADAR Multi-media campagne effect onderzoek met standaard opzet

Nadere informatie

Starters. marketing: Het draait om de. doelstellingen

Starters.  marketing: Het draait om de. doelstellingen Starters E-mail marketing: Het draait om de doelstellingen E-mail marketing bottom line doelstellingen Marketing is in rap tempo aan het veranderen. Accountability is een term die je overal op ziet duiken.

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Online bereik blijft op niveau in de zomer

Online bereik blijft op niveau in de zomer DDMM Nieuwsbrief 5, september 2014 Bezoekaandeel per platform Media Imperatives Internet VINEX Merken top 25 Over het DDMM- onderzoek 3 4 6 7 Online bereik blijft op niveau in de zomer De zomervakantie

Nadere informatie

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten Februari 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

2nd, 3th en Xth Screen

2nd, 3th en Xth Screen MIE 2012 2nd, 3th en Xth Screen Verzorgd door Bas de Vos directeur SKO Paul van Niekerk directeur Media Intomart GfK Moving Pictures: NL 2011 Presentatie voor MIE Bas de Vos Directeur SKO MIE 2012 De kijkcijfers

Nadere informatie

Richtlijnen Advertising

Richtlijnen Advertising Notitie Serviceorganisatie Bezoekadres: Wijnhaven 69, Rotterdam Postadres: Postbus 1130 3000 BC Rotterdam Internet: rotterdam.nl Van: Matilde Mauricio Monteiro Telefoon: 010 267 6000 E-mail: rotterdamhuisstijl@rotterdam.nl

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

GfK Twitter TV ratings

GfK Twitter TV ratings GfK Twitter TV ratings Paul van Niekerk GfK 31 maart 2015 1 Agenda 1 2 3 GfK Audience Measurement Trends in kijken en keuze voor TV-content GfK Twitter TV ratings 2 GfK Audience Measurement 3 Video optie

Nadere informatie

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD 1 E RELEASE FUSIEDATA (GEBRUIKERSBROCHURE) Alles uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, maar alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde

Nadere informatie

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >>

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Altijd en overal online Gebruik van smartphone in de lift Mensen zijn liever een dag zonder tv dan een dag zonder smartphone. Waar de gebruiker ook is, mobiel

Nadere informatie

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights Special advertising: SBS s DVJ Insights Ronald Jansen & Robin Koenen Maart 2016 onderzoeksopzet 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising nog betere effecten voor het

Nadere informatie

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen DDMM Nieuwsbrief 4, augustus 2014 Mobiele metingen stabiel Bereiksopbouw van sites en apps Bancaire apps vergeleken Over het DDMM- onderzoek 3 4 5 6 Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen Consumenten

Nadere informatie

Welkom bij presentatie PostNL. EHBO & PostNL. Presentatie & Inspiratie Zaterdag 1 november 2014

Welkom bij presentatie PostNL. EHBO & PostNL. Presentatie & Inspiratie Zaterdag 1 november 2014 Welkom bij presentatie PostNL EHBO & PostNL Presentatie & Inspiratie Zaterdag 1 november 2014 Agenda vandaag bij EHBO Even voorstellen. Direct mail Quiz Big Data & Touchpoints Inspiratie & Cases Zelf aan

Nadere informatie

WELKOM. 1 6 oktober 2012 Het congres over the next generation huis aan huis

WELKOM. 1 6 oktober 2012 Het congres over the next generation huis aan huis WELKOM 1 6 oktober 2012 Het congres over the next generation huis aan huis c o m m u n i c a t i e 1 h a h 3.0 De kracht van locatie 16 oktober 2012 Geodan Inda Kallen 2 Agenda Wat is geomarketing? Geomarketing

Nadere informatie

Marketing facts 1. Het bewuste is zo onbelangrijk. TSVC I Measure - Optimize - Launch!

Marketing facts 1. Het bewuste is zo onbelangrijk. TSVC I Measure - Optimize - Launch! Snel zicht op innovatie insights, marktpotentieel en groeikansen Marketing facts 1 Het bewuste is zo onbelangrijk Het bewuste is zo onbelangrijk Marktonderzoek bestaat primair uit het beantwoorden van

Nadere informatie

ONLINE ADVERTEREN. Hoe online adverteren? Waarom online adverteren? Direct Respons online adverteren. Thematisch online adverteren

ONLINE ADVERTEREN. Hoe online adverteren? Waarom online adverteren? Direct Respons online adverteren. Thematisch online adverteren ONLINE ADVERTEREN 2011 ONLINE ADVERTEREN Waarom online adverteren? Alle titels van HDC Media hebben een digitale nieuwssite met 24 uur per dag/7 dagen per week actueel nieuws vooral uit de regio. De fervente

Nadere informatie

TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag

TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag Op verzoek van SPOT heeft het Technology Media Telecoms team (TMT) van Deloitte in samenwerking met Intomart GfK een rapport geschreven over de Nederlandse

Nadere informatie

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies Groeien door denken en doen 4 marketing & retail advies Helpen bij groeien door denken en doen Denken: Strategische trajecten aan de hand van modellen Klant- en concurrentie onderzoek Retail co-creatie

Nadere informatie

Zo maak je van je. een succes

Zo maak je van je. een succes Zo maak je van je Facebook advertenties een succes Wil je weten hoe je jouw Facebook campagne goed kunt opzetten? Zodat je jouw doelgroep bereikt en meer klanten krijgt? Met Facebook Adverteren is dit

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm INHOUD: - Inleiding - Een gemiddelde dag - Tijd verdeeld over media - De mannen versus de vrouwen - De jongeren versus de ouderen - Multi versus single tasking

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Marketing facts 2. De relatie tussen het bewuste en onbewuste van de consument. TSVC I Measure - Optimize - Launch!

Marketing facts 2. De relatie tussen het bewuste en onbewuste van de consument. TSVC I Measure - Optimize - Launch! Snel zicht op innovatie insights, marktpotentieel en groeikansen Marketing facts 2 De relatie tussen het bewuste en onbewuste van de consument De relatie tussen het bewuste en onbewuste van de consument

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Wrap It Up

INBOUND MARKETING. Wrap It Up Wrap It Up Wat Ú wilt Prospects winnen en klanten binden. Een nooit eindigend proces. Optimaal gebruik email-adressen Toekomstig gebruik Social Media. Daarnaast wordt het monitoren van Forums steeds belangrijker.

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

Trade Marketing & Instore Communication Management Training

Trade Marketing & Instore Communication Management Training Trade Marketing & Instore Communication Management Training T r a i n i n g POPAI Benelux organiseert voor de 3e keer haar Trade Marketing & Instore Communication Management Training. Aangepast en up to

Nadere informatie

Marketing & Research Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB) reclame-impact diverse media Insites Consulting posttest 300 respondenten,

Marketing & Research Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB) reclame-impact diverse media Insites Consulting posttest 300 respondenten, MULTI-MIB DELA De Marketing & Research afdeling binnen VMMa, onderzoekt de impactresultaten van reclamecampagnes. Dit onderzoek, genaamd Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB), is EFFIE Approved. Sinds

Nadere informatie

Communication Analytics: effectiveness research for conversion based campaign planning.

Communication Analytics: effectiveness research for conversion based campaign planning. Communication Analytics: effectiveness research for conversion based campaign planning. How to measure of effects of offline and online campaigns on web visits sales and conversion. Genomineerd in categorie

Nadere informatie

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD FUSIEDATA (GEBRUIKERSBROCHURE) Alles uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, maar alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde van vermelding

Nadere informatie

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing Starterscafé Rabobank Peelland Zuid Presentatie Zoekmachine marketing Programma: 1. Introductie 2. Vindbaarheid en Zoekmachine marketing 3.Zoekmachine optimalisatie 4. Zoekmachine adverteren 5. Vragen

Nadere informatie

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 De juiste klanten via search engine marketing Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie Wat is Zoekmachine Marketing Voor en nadelen van SEA en SEO Webshop/Leadgeneratie

Nadere informatie