2. GANGBARE OPTIMALISATIEMODELLEN IN DE ONLINE MARKETING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. GANGBARE OPTIMALISATIEMODELLEN IN DE ONLINE MARKETING"

Transcriptie

1 DE CUSTOMER LIFETIME VALUE IN PERFORMANCE MARKETING EEN EFFICIËNTERE DISTRIBUTIE VAN DE MARKETINGBUDGETTEN OP DE LANGE TERMIJN BUDGETS MAART /

2 1. INLEIDING De ontwikkeling van een nieuwe klant naar een vaste klant is in de online marketing tot nu toe vaak buiten beschouwing gelaten. Toch spelen ook in de digitale wereld langdurige klantrelaties een bepalende rol, naast kwantitatieve factoren als aantal vertoningen, kliks, leads of de gegenereerde verkoop. Bij het beslissingsproces voor aankopen ontwikkelen internetgebruikers net als offline consumenten een mening over producten, merken en hun aanbieders. Een positieve mening van de klant na een eerste aankoop verhoogt uiteraard de kans op een volgende aankoop. In het ideale geval leidt dit tot een vaste klantrelatie of langdurige loyaliteit ten opzichte van de onderneming. De waardebijdrage van een klantrelatie moet daarom ook bij online marketing centraal staan in de marketingstrategie. Er moet rekening mee worden gehouden bij de verdeling van het reclamebudget. Een beoordeling van de kosten op basis van één afzonderlijke aankoop voldoet hier niet, omdat het om het volledige succes van de klantrelatie op lange termijn gaat. Het antwoord hierop is de Customer Lifetime Value (CLV). Bij de berekening van de CLV worden niet alleen de waardebijdragen van de afzonderlijke kanalen meegeteld; er wordt ook rekening gehouden met de afzonderlijke klant, zijn winkelmandgeschiedenis en zijn toekomstige transacties. Doelstelling is de waardebijdrage van een afzonderlijke klant te berekenen op basis van de totale levenscyclus van de klant. Dit betekent dat de winst en het verlies op basis van alle transacties van de klant gedurende de hele klantrelatie wordt aangetoond. De berekening van de CLV wordt als waarde beschouwd die een positieve, langdurige waardebijdrage inhoudt voor de onderneming. De analyse van de klantrelaties wordt door grote online ondernemingen als Amazon of Zalando al meegenomen in hun marketingstrategieën. Daarbij worden rode cijfers op korte en middellange termijn op de koop toegenomen om de winst op de lange termijn zo hoog mogelijk te maken. Dit houdt in dat er ook in marketingkanalen wordt geïnvesteerd die op het eerste gezicht minder winstgevend zijn dan andere. Op die manier kunnen klanten worden aangetrokken die loyaal blijken te zijn en op de lange termijn winstgevend worden. 2

3 2. GANGBARE OPTIMALISATIEMODELLEN IN DE ONLINE MARKETING Er bestaan in de online marketing meerdere doelstellingsfactoren om de efficiëntie van campagnes te meten en te optimaliseren. Afhankelijk van het optimalisatiemodel worden bij de budgettoewijzing marketingactiviteiten doorgevoerd die tijdelijk tot een betere performance leiden. De volgende beoordelingscriteria behoren tot de gangbare optimalisatiefactoren: Conversies (leads, sales, aanmeldingen etc.): het succes van een marketingactiviteit wordt gemeten op basis van het aantal conversies. Hoe meer conversies een maatregel genereert, hoe succesvoller de marketingactiviteit. Omzet: het succes van een marketingactiviteit wordt gemeten op basis van de omzet die wordt gegenereerd. Hoe hoger de omzet, hoe succesvoller de marketingactiviteit. Cost per Order (CPO): het succes van een marketingactiviteit wordt gemeten op basis van de voorkomende kosten per bestelling. Hoe lager de kosten, hoe effectiever en efficiënter de betreffende marketingactiviteit. Kosten-omzetverhouding het succes van een marketingactiviteit wordt gemeten op basis van de verhouding tussen de marketingkosten en de omzet. Hoe lager deze waarde, hoe beter. Return on Investment (ROI): het succes van een marketingactiviteit wordt gemeten op basis van de verhouding tussen het rendement op de investering (bijvoorbeeld de dekkingsbijdrage) en de marketingkosten. Hoe hoger deze waarde, hoe beter. Met deze benaderingen wordt het succes van marketingmaatregelen op slechts één punt beoordeeld, uitsluitend op basis van de betreffende parameter. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe klanten en vaste klanten en er wordt geen rekening gehouden met de ontwikkeling van een klantrelatie, terwijl dit onderscheid juist zou moeten worden gemaakt om langdurige klantrelaties te kunnen realiseren. Ook moeten voor klanten in verschillende fasen maatregelen worden getroffen die zijn afgestemd op hun behoeften. Vaste klanten kunnen bijvoorbeeld met mailings of activiteiten op sociale media aan de onderneming worden gebonden. Een nieuwe nog binnen te halen klant wordt over het algemeen met een hoogwaardigere maatregel aangesproken. Daartoe behoren bijvoorbeeld de aanspraak via generieke zoekmachinereclame of premium-positioneringen van displayreclame. 3

4 De indeling in categorieën van de eigen klanten vormt de basis voor de berekening van de waardebijdrage die een klantrelatie de onderneming biedt. Alle klantenactiviteiten moeten daarom voortdurend worden gedocumenteerd om een effectieve aanspraak te garanderen. Naast de genoemde beoordelingscriteria moet dus ook de totale winst of het totale verlies van alle klantrelaties in de marketingstrategie worden meegenomen. Alleen op die manier kan deze optimalisatiefactor worden gebruikt voor de verdeling van het marketingbudget: Customer Lifetime Value het succes van een marketingactiviteit wordt gemeten op basis van de hoogte van de winst of het verlies voor de betreffende klantrelatie. Afbeelding 1: Opbrengstontwikkeling per klant in de loop van de zakenrelatie 4

5 3. BEREKENING VAN DE CUSTOMER LIFETIME VALUE EN VOORBEELD AAN DE HAND VAN CIJFERS Bij de Customer Lifetime Value wordt de klant als investering beschouwd, die zich net als iedere andere kapitaalinvestering in de loop van de beoordeelde periode moet uitbetalen. De zogenoemde kapitaalwaardemethode (net present value) kan worden toegepast om de waarde van de klant op het moment van de investering te bepalen. De formule voor de berekening van de CLV luidt: CLV i =[ tet (E i,t - K i,t ) * ( 1 ) t ]-A 1+r i definities: CLV: E: K: r: A: t: i: de waarde van een klant de opbrengst door klant i in de periode t de kosten door klant i in de periode t discontovoet de kosten voor de acquisitie van klant i de huidige periode de aanduiding van de klant 5

6 Bij de kapitaalwaardemethode worden de totale kosten voor iedere klant (bestelkosten, productkosten etc.) tegenover de totale opbrengsten (totaalbedrag van alle bestellingen) gesteld. De kosten en opbrengsten worden tegenover elkaar afgewogen. Dit wordt om strategische redenen gedaan, zodat de investering in de klant kan worden vergeleken met een andere kapitaalinvestering. Van het verschil tussen de opbrengst en de kosten worden de acquisitiekosten afgetrokken. In de online marketing zijn dit de aanspraakkosten, dus de uitgaven in de verschillende marketingkanalen, zoals display advertising, affiliate marketing, zoekmachinereclame, etc. Bij nieuwe klanten wordt rekening gehouden met de acquisitiekosten bij de berekening van de CLV. Als het resultaat positief is, dan betaalt een investering zichzelf uit omdat zowel de acquisitiekosten als de lopende kosten van de klant door de opbrengsten van de klant worden gedekt. De uitdaging bij de analyse van de CLV is niet het opstellen van de net present value-formule en daaruit volgend de berekening van de CLV, maar de berekening van de afzonderlijke bouwstenen. De marketinguitgaven voor het binnenhalen van een nieuwe klant moeten allereerst als acquisitiekosten tegenover de klantrelaties worden geplaatst. Veel complexer is de berekening van het verdisconteringspercentage en van de toekomstige opbrengsten en kosten van de klantrelatie. Het verdisconteringspercentage moet twee belangrijke onderdelen bevatten: het risico van de investering in de klantrelatie met het oog op de kapitaalmarkt en het risico van de toekomstige opbrengsten en kosten. De toekomstige opbrengsten en kosten kunnen worden voorspeld op basis van gegevens uit het verleden. Omdat aan elke voorspelling een risico verbonden is moet dit echter ook in het verdisconteringspercentage worden uitgedrukt. Bovendien is bij het CLV-concept de berekening van de duur van een klantrelatie een uitdaging en de definiëring van een nieuwe klant dus ook: hoe lang moet een klant bijvoorbeeld niet besteld hebben of vanaf wanneer nemen zijn bestellingen aanzienlijk af (duur van de klantrelatie) tot hij weer als nieuwe klant wordt beschouwd? We geven ter verduidelijking een kort voorbeeld aan de hand van cijfers. We laten zien hoe voor een online onderneming de ontwikkeling van een klantrelatie kan worden voorspeld. In vereenvoudigde vorm laten we zien hoe de waarde van de klant (zonder acquisitiekosten) kan worden bepaald. De exploitant van een webshop ontvangt een bestelling van een nieuwe klant. De klant is binnengehaald via een premium-publisher in het kanaal display advertising. Welke maandelijkse waarde heeft deze klant? Om de CLV te berekenen wordt eerst naar de bestelgeschiedenis van bestaande klanten gekeken. 6

7 Er wordt berekend hoeveel bestellingen gemiddeld in een bepaalde periode zijn geplaatst en welke waarde de bestellingen gemiddeld hadden. We gaan ervan uit dat in dit kanaal de afgelopen jaren gemiddeld 1,8 bestellingen per klant per maand zijn geplaatst met een gemiddelde waarde van 80. In de volgende stap wordt voorspeld welk percentage van de consumenten de volgende rekeningsperiode ook nog klant van de webshop is. De vraag die hierbij rijst is: wanneer geldt een klantrelatie als beëindigd en wanneer wordt een klant weer als nieuwe klant beschouwd? Om dit te kunnen beantwoorden, moeten bestaande klantgegevens gedetailleerd worden geanalyseerd. Er moet worden onderzocht vanaf welk moment bestellingen van klanten aanzienlijk afnemen om de klantrelatie als beëindigd te bestempelen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld criteria worden aangewend als de frequentie van bestellingen, de gemiddelde periode tussen twee bestellingen, de winkelmandwaarde en de marketingactiviteiten waaruit de klantrelatie tot stand is gekomen. Voor ons voorbeeld gaan we ervan uit dat uit de analyse van de klantengegevens een maximale klantenbindingsduur van 15 maanden is gekomen en dat het afhaakpercentage van nieuwe klanten op 20% ligt. 80% van de klanten doet dus ook de volgende maand een aankoop bij deze webshop. Om de klantwaarde tot in detail te kunnen berekenen moet rekening worden gehouden met de kosten van de klantenbinding. De product- en bestelkosten en de kosten voor de klantenbinding (bijvoorbeeld CRM-maatregelen) worden van de bestelopbrengsten van de klant afgetrokken. Op basis daarvan wordt de dekkingsbijdrage of de marge van iedere transactie berekend. Voor ons voorbeeld gaan we ervan uit dat 20% van de omzet als voorlopige winst geldt. Daarmee bedraagt de gemiddelde winst ( 80,00 * 20%) 16,00 per bestelling. Als we ter vereenvoudiging aannemen dat de directe acquisitiekosten 0 bedragen, resulteert dat in de onderstaande tabel: Bestellingen per maand Gemiddelde winkelmandwaarde Marge Winst per bestelling Klantenbindings percentage 1,8 80,00 20% 16,00 80%, max. 15 maanden Tabel 1: Berekening van de klantwaarde van een klant die via het kanaal display advertising is binnengehaald. 7

8 In dit voorbeeld houden we ter vereenvoudiging geen rekening met het verdisconteringspercentage. Door rekening te houden met het afhaakpercentage bij de berekening van toekomstige winststromen worden de toekomstige winsten lager gesteld dan de huidige winsten. Dit komt overeen met de logica van de CLV. Zonder verder op de afweging van kosten en opbrengsten in te gaan, resulteert de totale klantenbindingsduur van een gemiddelde klant in de volgende omzet en winst: Maand Klantenbinding Bestellingen Winkelmand Omzet Winst 1 1,00 1,80 80,00 144,00 28,80 2 0,80 1,44 80,00 115,20 23,04 3 0,64 1,15 80,00 92,16 18,43 4 0,51 0,92 80,00 73,73 14,75 5 0,41 0,74 80,00 58,98 11,80 6 0,33 0,59 80,00 47,19 9,44 7 0,26 0,47 80,00 37,75 7,55 8 0,21 0,38 80,00 30,20 6,04 9 0,17 0,30 80,00 24,16 4, ,13 0,24 80,00 19,33 3, ,11 0,19 80,00 15,46 3, ,09 0,15 80,00 12,37 2, ,07 0,12 80,00 9,90 1, ,05 0,10 80,00 7,92 1, ,04 0,08 80,00 6,33 1,27 Totaal: 694,67 138,93 Uit de berekening blijkt dat de klant (zonder rekening te houden met acquisitiekosten) momenteel een Customer Lifetime Value van 138,93 genereert. Als we deze waarde met de eerste bestelling vergelijken ( 16,00), blijkt dat deze klant inderdaad een veel grotere waardebijdrage vertegenwoordigt dan de eerste aankoop suggereert. De reële waarde op lange termijn van de klant is pas bekend als de beschikbare gegevens worden geanalyseerd en de klantrelatie voor de toekomst wordt voorspeld. Tabel 2: Transacties gedurende 15 maanden van een klant die via het kanaal display advertising is aangetrokken. 8

9 4. BUDGETTOEWIJZING EN CUSTOMER LIFETIME VALUE TER OPTIMALISATIE VAN MEDIA Hieronder laten we zien hoe de berekening van de Customer Lifetime Value in de praktijk in de budgettoewijzing- en optimalisatiestrategie van marketingbudgetten kan worden opgenomen. We houden het bij ons voorgaande voorbeeld: de exploitant van de webshop investeert in de marketingkanalen zoekmachinereclame (SEA) en display advertising. Omdat het SEA-kanaal winstgevender lijkt, wordt besproken of het kanaal display advertising uit kostenoverwegingen moet worden gepauzeerd. Daarom wordt de beoordeling van de twee marketingkanalen geanalyseerd rekening houdend met de CLV. Zoals eerder gezegd heeft de webshop een gemiddelde omzet van 80 per bestelling. We gaan ervan uit dat de gemiddelde acquisitiekosten in het SEAkanaal 6 bedragen en in het kanaal display advertising 20. Op basis van de omzet en de acquisitiekosten bedraagt de gemiddelde opbrengst in het SEA-kanaal 74 en in het kanaal display advertising 60. Als we op basis van deze gegevens de gemiddelde kosten-omzetverhouding berekenen, is het SEA-kanaal met 7,5% veel winstgevender dan het kanaal display advertising (met 25%): Kanaal Huidige gemiddelde acquisitiekosten per bestelling Huidige gemiddelde omzet per bestelling Huidige gemiddelde opbrengst per bestelling Gemiddelde kostenomzet-verhouding SEA ,5% Display % Tabel 3: KPI s voor SEA en display advertising zonder CLV 9

10 Uit deze Key Performance Indicators (KPI s) kan worden geconcludeerd dat er niets op tegen is om display advertising tijdelijk stop te zetten en de marketingactiviteiten op het SEA-kanaal te richten. In deze berekening is echter alleen rekening gehouden met directe conversies (in dit voorbeeld verkoop). In de online marketing wordt dat de last-cookie-wins-benadering genoemd. Het zwakke punt hiervan is dat bij de toewijzing van de conversies geen rekening is gehouden met de volledige reis van de klant, die vaak over een langere periode en via meerdere kanalen tot stand is gekomen. Dit betekent dat de meeste marketingkanalen die de gebruiker naar een aankoop hebben geleid, volledig buiten beschouwing worden gelaten. En dat terwijl we ervan uit kunnen gaan dat gebruikers die kopers worden, via meerdere kanalen meerdere contactmomenten met reclamemiddelen van de webshop hebben gehad. Daarom voldoet de last-cookie-wins-benadering hier niet om de effectiviteit en efficiëntie op lange termijn van de marketingmaatregelen in de kanalen te beoordelen. Om een valide totaalbeeld te krijgen hoe de klanten tot een aankoop overgaan, moet rekening worden gehouden met alle activiteiten van de gebruikers in de marketingkanalen. Zo kan worden nagegaan waar de gebruikers die voor omzet zorgen daadwerkelijk vandaan komen. Op basis van deze kennis kan het budget met een afzonderlijk attributiemodel worden gedistribueerd. Op die manier wordt rekening gehouden met het daadwerkelijke beslissingsproces van de gebruiker en kan een realistische kosten-omzetverhouding worden berekend. Als de afzonderlijke attributie als basis wordt genomen voor de beoordeling, veranderen de CPO, de kosten-omzetverhouding en de gemiddelde opbrengst in beide kanalen. Ook de gemiddelde acquisitiekosten veranderen door het gebruik van een afzonderlijk attributiemodel. Deze kosten bedragen in het SEA-kanaal 10 en in het kanaal display advertising 14. Op basis van de omzet en de acquisitiekosten bedraagt de gemiddelde opbrengst in het SEA-kanaal 70 en in het kanaal display advertising 66. De gemiddelde kostenomzetverhouding bedraagt in het SEA-kanaal dus 14,29% en in het kanaal display advertising 21,21%. Tabel 4: KPI s voor SEA en display advertising, zonder CLV op basis van de afzonderlijke attributie Kanaal Huidige gemiddelde acquisitiekosten per bestelling (CPO afzonderlijke attributie) Huidige gemiddelde omzet per bestelling Huidige gemiddelde opbrengst per bestelling Gemiddelde kostenomzet-verhouding SEA ,29% Display ,21% 10

11 Deze beschouwing laat de huidige situatie zien en kan in ieder geval voor strategieën op de korte en middellange termijn worden toegepast. Het kanaal display advertising is nog altijd minder winstgevend dan zoekmachinereclame. Hoe veranderen de KPI s als we rekening houden met de CLV? Bij de eerder berekende CLV van 138,93 ging het om een klant die via een premium-publisher in display advertising is binnengehaald. Uit de analyse van de customer journey en de bestelgeschiedenis voor bestaande klanten is gebleken dat gebruikers die via het kanaal display advertising zijn binnengehaald over het algemeen 15 maanden klant van de onderneming zijn, dat ze gemiddeld 1,8 bestellingen per maand plaatsen en dat ze voor een omzet van 80 met een marge van 20% zorgen. Uit de analyse van de bestelgeschiedenis voor klanten uit het SEA-kanaal is gebleken dat gebruikers per bestelling ook een omzet van 80 genereren, en dat ze ook gemiddeld 1,8 bestellingen per maand plaatsen. Het klantenbindingspercentage is met 60% echter aanzienlijk lager (voor klanten via display advertising was dit 80%). Dit betekent dat slechts 60% van de kopers volgende maand nog klant zal zijn. Bovendien bleek uit de berekeningen dat de maximale klantenbindingsduur maar acht maanden bedraagt. Bestellingen per jaar Gemiddelde winkelmandwaarde Marge Winst per bestelling Klantenbindings percentage 1,8 80,00 20% 16,00 60%, max. 8 maanden Tabel 5: Berekening van de klantwaarde van een klant die via het SEA-kanaal is binnengehaald. Als we de waarde van klanten die via zoekmachinemarketing zijn binnengehaald berekenen, komen we bij een maximale klantenbinding van acht maanden uit op een CLV van 70,79: Maand Klantenbinding Bestellingen Winkelmand Omzet Winst 1 1,00 1,80 80,00 144,00 28,80 2 0,60 1,08 80,00 86,40 17,28 Tabel 6: Klanttransacties gedurende 8 maanden voor een klant via het SEA-kanaal 3 0,36 0,65 80,00 51,84 10,37 4 0,22 0,39 80,00 31,10 6,22 5 0,13 0,23 80,00 18,66 3,73 6 0,08 0,14 80,00 11,20 2,24 7 0,05 0,08 80,00 6,72 1,34 8 0,03 0,05 80,00 4,03 0,81 Totaal: 353,95 70,79 11

12 Als de CLV s van de twee marketingkanalen als optimalisatiefactor in de bugetverdeling van online campagnes worden meegenomen, krijgen we een genuanceerd beeld: Via display advertising worden klanten met een CLV van 138,93 binnengehaald, via zoekmachinereclame slechts met een CLV van 70,79. Als we bovendien de acquisitiekosten (CPO s) vergelijken met de CLV, wordt duidelijk dat de display advertising-maatregelen op de lange termijn winstgevender zijn. De kosten-clv-verhouding bedraagt bij display advertising 10,9%, bij SEA 14,13%. In de volgende tabel worden de KPI s met inachtname van de SLV als verdelingsfactor op basis van de afzonderlijke attributie samengevat: Kanaal Huidige gemiddelde acquisitiekosten per bestelling (CPO afzonderlijke attributie) Huidige gemiddelde omzet per bestelling Huidige gemiddelde opbrengst per bestelling Huidige gemiddelde kostenomzetverhouding Gemiddelde CLV Gemiddelde kosten-clvverhouding SEA ,29% 70,79 14,13% Display ,21% 138,75 10,90% Als we in onze overwegingen voor de budgettoewijzing ook rekening houden met de klantrelaties, dan blijkt dat de campagne via display advertising niet moet worden gepauzeerd, omdat via dit kanaal waardevollere klantrelaties tot stand worden gebracht. Tabel 7: KPI s voor SEA en display advertising op basis van de afzonderlijke attributie met CLV Over het geheel genomen wordt duidelijk dat de grootste waardebijdrage van een klant die via het kanaal display advertising is binnengehaald niet bij de eerste bestelling, maar in het verdere verloop van de klantrelatie plaatsvindt. Dit wordt alleen onthuld door de berekening van de CLV, omdat die bij de evaluatie van reclameactiviteiten de totale levenscyclus van de klant weergeeft. Een pure kosten-per-conversie- of kosten-omzetbenadering voldoet niet om reclamekanalen als rendabel of niet rendabel te beoordelen. De CLV is daarmee de belangrijkste optimalisatiefactor voor online marketing die op de lange termijn succesvol en efficiënt is. 12

13 5. CONCLUSIE Met de opname van de CLV in de marketingstrategieën kunnen ondernemingen zich op de waarde van een klantrelatie op lange termijn gaan richten. Om beter inzicht te krijgen in de klant is een gedetailleerde analyse van de relatie nodig. Zo kunnen klantengroepen duidelijker worden geïdentificeerd en beter in de gehele marketingstrategie worden opgenomen. Als de CLV met de budgettoewijzing- en optimalisatiestrategie wordt verbonden ontstaat er een betere basis om voor of tegen bepaalde marketinginvesteringen te kiezen. Deze benadering kan overigens uitsluitend op het daadwerkelijke effect van de reclame worden gebaseerd, dus via een individueel afgestemd attributiemodel. Vaak blijken veel kanalen pas later winstgevend te worden. Ze lijken in het begin duur maar trekken klanten aan die gedurende een lange periode voor een hoge omzet zorgen. Een verplaatsing van het budget richting winstgevende klanten leidt tot een hogere omzet, lagere kosten en hogere winsten. Daaruit kunnen we concluderen dat er veel mogelijkheden ontstaan wanneer we bij de beslissing voor budgettoewijzing rekening houden met de Customer Lifetime Value. 13

14 Amsterdam München Dusseldorf Frankfurt Wenen Zurich Londen Madrid Milaan Warschau Parijs Istanbul Moskou Brussel Dubai Praag Bratislava Stockholm Creating Value & Performance in Digital QUISMA Karperstraat 10 NL-1075 KZ Amsterdam +31 (0) BLOG FACEBOOK TWITTER

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Het effect van Marketing op de groei van IT bedrijven. Lead Benefits Juli 2015

Het effect van Marketing op de groei van IT bedrijven. Lead Benefits Juli 2015 Het effect van Marketing op de groei van IT bedrijven Lead Benefits Juli 2015 1 Inleiding Om erachter te komen wat het effect is van Marketing op de groei van uw (IT) bedrijf, heeft Lead Benefits een onderzoek

Nadere informatie

Online Marketing in 1 Day

Online Marketing in 1 Day Online Marketing in 1 Day Mobile Facebook Display Conversion Welkom! PROGRAMMA 9.20-10.00 iprospect research paper Discovery; the World of Mobile Search and Advertising (Mark van Dijk, Managing Director,

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Samenvatting Google AdWords Google Analytics is een online tool van Google. De tool verzamelt statistieken

Nadere informatie

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 De juiste klanten via search engine marketing Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie Wat is Zoekmachine Marketing Voor en nadelen van SEA en SEO Webshop/Leadgeneratie

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

Event Driven Marketing & ROI. Platform Innovatie in Marketing SAP, Den Bosch 31 augustus 2004

Event Driven Marketing & ROI. Platform Innovatie in Marketing SAP, Den Bosch 31 augustus 2004 Event Driven Marketing & ROI Platform Innovatie in Marketing SAP, Den Bosch 31 augustus 2004 Even voorstellen:ed Sander 4 jaar ervaring in logistiek en customer service 7 jaar ervaring in direct marketing,

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

Conversie Attributie en Cross Online Mediale Effectmeting

Conversie Attributie en Cross Online Mediale Effectmeting Nieuwegracht 32 3512 LS Utrecht The Netherlands T: +31(0)30-231 12 22 F: +31(0)84 752 60 06 www.adlantic.nl info@adlantic.nl Conversie Attributie en Cross Online Mediale Effectmeting AdLantic Online Advertising

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing Haal het maximale uit je marketing budget Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing 1 Over Search Science en Sander, Search Science Team van ervaren online marketeers Ervaring in marketing en sales

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

tussen online advertising en ROI

tussen online advertising en ROI Een heldere tussen online advertising en ROI Onderzoek naar de impact van online advertising in de mediamix voor telecommunicatiebedrijven Greg Forbes, Research Manager, Microsoft Advertising Een heldere

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien!

Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien! Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien! Klant is een van de belangrijkste factoren voor de winstgevendheid van een onderneming. Kleine veranderingen in de hebben al grote invloed op de winst.

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Egan van Doorn Senior Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Stand van zaken, Web Analytics

Nadere informatie

LampenLicht.nl krijgt inzicht in marketingprestaties en rendement met Qlik

LampenLicht.nl krijgt inzicht in marketingprestaties en rendement met Qlik LampenLicht.nl krijgt inzicht in marketingprestaties en rendement met Qlik Bedrijfsnaam: Branche: Implementatie: Lampenlicht.nl Retail QlikView Financieel, Verkoop en Marketing dashboard Dankzij QlikView

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Meer Marketingrendement met Attributie

Meer Marketingrendement met Attributie Meer Marketingrendement met Attributie Google Analytics User Conference Juni 2015 ClickValue Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam Bel ons op +31 (0)20 675 1621 Wat is de beste besteding van uw volgende

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

Het juiste evenwicht vinden tussen SEO en SEA

Het juiste evenwicht vinden tussen SEO en SEA SEARCH MARKETING TIPS: TIP 1 VAN 8 Het juiste evenwicht vinden tussen SEO en SEA Inleiding Search marketing is niet meer weg te denken uit het online marketinglandschap. Het biedt talloze voordelen ten

Nadere informatie

White paper Starten met e-mail marketing

White paper Starten met e-mail marketing White paper Starten met e-mail marketing De prettigste software voor professionele e-mail marketing Wie net begint met e-mail marketing staat een grote uitdaging te wachten. De vraag is namelijk: waar

Nadere informatie

Internet plan op maat

Internet plan op maat Internet plan op maat Uw Internet Plan: bouwen aan uw onderneming van morgen Bepalen - meten - verbeteren: - Doelstellingen - Doelgroepen - Communicatie mix Herkenbaar voor u? Kiezen voor DG Consult -

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

8. Nederlandse Samenvatting

8. Nederlandse Samenvatting 8. Nederlandse Samenvatting 164 Chapter 8: Nederlandse Samenvatting Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact

Nadere informatie

Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best?

Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best? Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best? Tools voor online marketeers: adserver Adserver Een adserver is een webserver

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen?

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? Toelichtingen bij de jurering en het inschrijvingsformulier van de Cuckoo Awards 2012 1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? 1. Direct marketing is een respons-driven

Nadere informatie

Web Analytics. Yonego 17 november 2011

Web Analytics. Yonego 17 november 2011 Yonego 17 november 2011 1 Do not put your faith in what statistics say until you have carefully considered what they do not say. William W. Watt 2 Meten = Weten 3 Google Analytics: Bezoek 4 Google Analytics:

Nadere informatie

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven LOKO Mailservice is een full service dienst van www.nieuwsbriefspecialist.nl (Leaflet productinformatie LMS juni 2015) Een professionele

Nadere informatie

Direct marketing In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Direct marketing In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 13.1 Direct marketing In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Wat direct marketing is en waarom dit steeds belangrijker wordt voor marketingcommunicatie De doelstellingen en doelgroepen van direct

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

www.avansplus.nl Case Avans+: zoekm achinemarketing I nterneteffect verdubbelt omzet Bedrijf

www.avansplus.nl Case Avans+: zoekm achinemarketing I nterneteffect verdubbelt omzet Bedrijf Case Avans+: zoekm achinemarketing I nterneteffect verdubbelt omzet Bedrijf Avans+ is een opleidingsinstituut dat meer dan 150 postbachelor en masteropleidingen aanbiedt op het gebied van management, finance,

Nadere informatie

ONLINE MARKETING STRATEGIE IN EEN OMNI-CHANNEL WERELD

ONLINE MARKETING STRATEGIE IN EEN OMNI-CHANNEL WERELD ONLINE MARKETING STRATEGIE IN EEN OMNI-CHANNEL WERELD INTRODUCTIE Wolter Tjeenk Willink http://nl.linkedin.com/in/wolter wolter@traffic-builders.com Oprichter, Traffic Builders online marketing intelligence

Nadere informatie

Ontwikkeling Benchmarkinstrument Klantgerichte Organisatie

Ontwikkeling Benchmarkinstrument Klantgerichte Organisatie Ontwikkeling Benchmarkinstrument Klantgerichte Organisatie Platform voor Klantgericht Ondernemen Rijksuniversiteit Groningen CMotions Janny Hoekstra Ronald Wiekenkamp CIC 2 Startpunt: gevalideerde theorie

Nadere informatie

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Adverteren werkt Marketeers weten instinctief dat adverteren werkt maar willen bewijs Adverteren zorgt voor sales: Het lange termijn affect varieert tussen 50 en 100%

Nadere informatie

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Facebook Advertising Met 9,6 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

Churn Welke klanten dreigen weg te lopen?

Churn Welke klanten dreigen weg te lopen? Churn Welke klanten dreigen weg te lopen? Prof. dr. P.C. Verhoef Dr. J.E. Wieringa Rapport CIC-2011-01 ISBN 978-90-367-4989-3 CIC 2 Inhoud Inleiding: de betekenis van churn voor bedrijven pag. 3 pag. 11

Nadere informatie

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is Search Engine Advertising?... 4

Nadere informatie

Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert

Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert Uitdagingen en oplossingen voor franchise- en dealerorganisaties bij digitaal adverteren Inhoudsopgave Introductie Pagina 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Phobos St. Jobsstraat 25 2200 Herentals T +3214232847 F +3214213482 carlo@phobos.be www.phobos.be

Phobos St. Jobsstraat 25 2200 Herentals T +3214232847 F +3214213482 carlo@phobos.be www.phobos.be Google Als zoekmachine verzamelt en ordent Google informatie op het Internet. Wanneer men een zoekopdracht invoert geeft Google een hele reeks zoekresultaten weer, waaronder een lijst met bestanden, artikels,

Nadere informatie

CASE BOLAS UNDERWEAR BOLASUNDERWEAR.COM

CASE BOLAS UNDERWEAR BOLASUNDERWEAR.COM BOLAS UNDERWEAR BOLASUNDERWEAR.COM 1 Vindbaarheid van de website vergroten 2 Online verkoop stimuleren 3 Conversie-optimalisatie BOLAS Underwear is het ondergoedmerk van Everon Jackson Hooi - bekend van

Nadere informatie

Hoe meet je het effect van online content marketing?

Hoe meet je het effect van online content marketing? WHITEPAPER Hoe meet je het effect van online content marketing? Een handig stappenplan voor marketeers Inleiding Wat levert het nu eigenlijk op? Vroeg of laat krijgt iedereen die zich bezighoudt met content

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Uw omzet potentie in uw regio is C- 4.500.000,-! wonendoejezo. .com

Uw omzet potentie in uw regio is C- 4.500.000,-! wonendoejezo. .com Uw omzet potentie in uw regio is C- 4.500.000,-! wonendoejezo.com wonendoejezo.com/adverteren 2015 Via WonenDoeJeZo bereikt u iedere verhuizende consument Hét platform voor de woningkoper! Laat ik beginnen

Nadere informatie

VOORWOORD. ben je zo afhankelijk van een partner als. Voorwoord 11

VOORWOORD. ben je zo afhankelijk van een partner als. Voorwoord 11 VOORWOORD Wist je dat affiliate marketing op de derde plek staat aan online marketing uitgaven in 2015? In dat jaar is er 137 miljoen euro uitgegeven in Nederland aan affiliate marketing, een groei van

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

Waarom displayadvertenties belangrijk zijn. Het Google Display Netwerk. Het Google Display Netwerk. Waarom displaycampagnes

Waarom displayadvertenties belangrijk zijn. Het Google Display Netwerk. Het Google Display Netwerk. Waarom displaycampagnes Het Google Display Netwerk. Waarom displaycampagnes Agenda. Waarom online adverteren? Wat is het Google Display Netwerk? Koopcyclus van klanten Waarom het Google Display Netwerk? De juiste targetingopties

Nadere informatie

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile?

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Klaar om te winnen met Mobile? De invloed van mobile op de conversie wordt door veel bedrijven nog altijd

Nadere informatie

Content marketing: weet u wat het oplevert?

Content marketing: weet u wat het oplevert? Content marketing: weet u wat het oplevert? Het succes van uw content marketingactiviteiten meten Zet u als organisatie content marketing in? Zo ja, dan heeft u inmiddels ongetwijfeld ook gemerkt dat structurele

Nadere informatie

Webshops Ondernemen op het internet. 14-03-2016 Mark Rijsdijk

Webshops Ondernemen op het internet. 14-03-2016 Mark Rijsdijk Webshops Ondernemen op het internet 14-03-2016 Mark Rijsdijk Welkom ondernemers Werk GePassie voor nieuwe ideeën en concepten Storytelling: ik hou van verhalen (vertellen en delen) Liefhebber van indrukwekkende

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

De online strategie van een grote offline speler. Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol

De online strategie van een grote offline speler. Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol De online strategie van een grote offline speler Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol Even voorstellen Online marketeer bij Kwik-Fit Nederland. Blogt wel eens wat. Moeder van #ukkies. Vragen? @riannejacobs

Nadere informatie

Real Attribution. TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de services branche. INITIATOR CONVERTER START ATTRIBUTION WINDOW

Real Attribution. TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de services branche. INITIATOR CONVERTER START ATTRIBUTION WINDOW Real Attribution TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de services branche. INITIATOR START ATTRIBUTION WINDOW CONVERSION PATH CONVERTER Real Attribution Bij performance marketing

Nadere informatie

Real Attribution. TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de shopping branche. INITIATOR CONVERTER START ATTRIBUTION WINDOW

Real Attribution. TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de shopping branche. INITIATOR CONVERTER START ATTRIBUTION WINDOW Real Attribution TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de shopping branche. INITIATOR START ATTRIBUTION WINDOW CONVERSION PATH CONVERTER Real Attribution Bij performance marketing

Nadere informatie

Webshop Kopen Checklist

Webshop Kopen Checklist Webshop Kopen Checklist Hieronder geven we u een overzicht van de onderwerpen die wij belangrijk vinden bij de overname van een webshop. Zie de lijst als leidraad en haal eruit wat voor uw situatie van

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing in Retail. Arjan ter Huurne. Industry Manager Retail & Travel

Zoekmachinemarketing in Retail. Arjan ter Huurne. Industry Manager Retail & Travel Zoekmachinemarketing in Retail Arjan ter Huurne Industry Manager Retail & Travel Hoe zet je Search in voor meer omzet in Retail? 1. De impact van online & search in Retail 2. Hoe verhoudt SEA zich tot

Nadere informatie

Intakemeeting: Opstellen communicatieplan

Intakemeeting: Opstellen communicatieplan Intakemeeting: Opstellen communicatieplan Omdat jouw bedrijf dat verdient. Omdat het je helpt om je doelstellingen te bereiken. Omdat het je richting geeft. Jouw communicatieplan maakt je boodschap helder,

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

kornuko in en om het huis Partnerprogramma Kornuko B.V. Sleutelbloem 23 5552 GT Valkenswaard info@kornuko.nl www.kornuko.nl Tel: (+31) 40 30 101 26

kornuko in en om het huis Partnerprogramma Kornuko B.V. Sleutelbloem 23 5552 GT Valkenswaard info@kornuko.nl www.kornuko.nl Tel: (+31) 40 30 101 26 Partnerprogramma Kornuko B.V. Sleutelbloem 23 5552 GT Valkenswaard info@.nl www..nl Tel: (+31) 40 30 101 26 INHOUDSOPGAVE 1. Wie/wat is Kornuko? 3 2. Waar staan wij voor? 8 3. Waarom Kiezen voor Kornuko?

Nadere informatie

Real Time Bidding Retargeting

Real Time Bidding Retargeting Nieuwegracht 32 3512 LS Utrecht T: +31(0)30-234 12 22 F: +31(0)84 752 60 06 www.adlantic.nl info@adlantic.nl Real Time Bidding Retargeting AdLantic Online Advertising B.V. Kamer van Koophandel nummer 30225228

Nadere informatie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onderzoek Hoe heeft het bedrijfsleven haar acquisitie ingericht? Klantenwinkel Postbus 200 8330 AE Steenwijk Auteur: Ruud van der Splinter

Nadere informatie

De perfecte online customer journey

De perfecte online customer journey De perfecte online customer journey 1 Missie Netprofiler Wij geloven dat het goed verzamelen, analyseren en gebruiken van digitale data leidt tot betere marketing beslissingen en tot een betere invulling

Nadere informatie

Succesvolle multi channel distributie in toerisme en vrije tijd

Succesvolle multi channel distributie in toerisme en vrije tijd Succesvolle multi channel distributie in toerisme en vrije tijd Hedwig T.J.M. Wassing CEO 1 What's going on in (R)etailing?!, 9 april 2013, Nieuwegein De Reiswereld loopt voor in de Transitie Waarom? Geen

Nadere informatie

Google AdWords (SEA)

Google AdWords (SEA) Door op de juiste zoekwoorden te adverteren met Google Adwords kunt u uw business en enorme boost geven! In 9 pagina s wat Google AdWords is en waarom het zo belangrijk is. Inhoudsopgave Voorblad. Pagina

Nadere informatie

CASE REDERIJ DOEKSEN SOCIAL BLUE. 16 mei 2014 LEADS+ CASE. Pagina 1 van 8 SB-042014-A

CASE REDERIJ DOEKSEN SOCIAL BLUE. 16 mei 2014 LEADS+ CASE. Pagina 1 van 8 SB-042014-A CASE REDERIJ DOEKSEN LEADS+ 16 mei 2014 CASE SB-042014-A Om een belangrijke stap richting de ambitie te zetten, meer kaarten verkopen via online kanalen, is voor Rederij Doeksen een campagne opgezet die

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Inhoudsopgave Inleiding... 2 Basisbeginselen doormeten effect branding marketing... 3 Bepaal het effect van je branding marketing... 4

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing

Zoekmachinemarketing TM Marktonderzoek Zoekmachinemarketing in de thuiswinkelbranche 2010 TM Copyright Traffic Builders 2001-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Over de thuiswinkelbranche 3 1.2. Zoekmachinemarketing in

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

SEA. Doelgericht en efficiënt online adverteren met Google AdWords TM

SEA. Doelgericht en efficiënt online adverteren met Google AdWords TM SEA Doelgericht en efficiënt online adverteren met Google AdWords TM Gebruikers doorzoeken het internet naar producten en diensten zoals de uwe. Maar vinden ze u? 92% van de Belgen gebruikt zoekmotoren

Nadere informatie

Pondres Etail instapconcept

Pondres Etail instapconcept Pondres Etail instapconcept In het kader van het project Internetlogistiek Midden-Brabant heeft Pondres een concept ontwikkeld voor retailers die van bricks naar clicks willen. Met behulp van dit concept

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Lead score Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. Boost uw B2B-leadgeneratie Slechts 4 tot 11% van al uw websitebezoekers

Nadere informatie

5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf.

5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf. 5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf. Retargeting is het process van het plaatsen van een tracking code op een website bezoeker zijn browser met de doelstelling om gerichte adverenties

Nadere informatie

1. Inhoud Inleiding Algemene informatie Startpagina Rapportage Algemene informatie...

1. Inhoud Inleiding Algemene informatie Startpagina Rapportage Algemene informatie... 1. Inhoud...2 2. Inleiding...3 2.1 Algemene informatie... 3 3. Startpagina... 4 4. Rapportage... 5 4.1 Algemene informatie... 5 4.2 Doelgroep... 6 4.2.1 Algemene informatie... 6 4.2.2 Overzicht... 7 4.2.3

Nadere informatie

Toelichting. bij de jurering & het inschrijvingsformulier

Toelichting. bij de jurering & het inschrijvingsformulier Toelichting bij de jurering & het inschrijvingsformulier Cuckoo Awards 2014 1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? a. Direct marketing is een response-driven marketingstrategie,

Nadere informatie

Over Online Adverteren

Over Online Adverteren Over Online Adverteren De fundering van online adverteren Online adverteren wordt gebouwd op de mix tussen doelgroep, het bereiken van deze doelgroep, de hoeveelheid traffic die door een website wordt

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Relatiemarketing

Hoofdstuk 8 Relatiemarketing Hoofdstuk 8 Relatiemarketing Leerdoelen Een definitie geven van waarde voor de klant en het belang ervan bespreken voor het creëren en meten van klanttevredenheid. De concepten waardeketens en waardeleveringssystemen

Nadere informatie

Klanten zijn kostbaar

Klanten zijn kostbaar Productkaart Inleiding Wie zijn mijn klanten, waarom kopen ze bij mij, en hoe bereik ik ze? Dat zijn vragen die wij dagelijks beantwoorden. Bij Court1 houden we ons 24/7 bezig met database marketing. Met

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Google AdWords Expertreview

Google AdWords Expertreview Google AdWords Expertreview Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van de expertreview van Brandfirm. Onderstaand vind je een voorbeeld van een review die we gemaakt hebben voor een klant. Hopelijk biedt

Nadere informatie

Zo maak je van je. een succes

Zo maak je van je. een succes Zo maak je van je Facebook advertenties een succes Wil je weten hoe je jouw Facebook campagne goed kunt opzetten? Zodat je jouw doelgroep bereikt en meer klanten krijgt? Met Facebook Adverteren is dit

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

HET HOE EN WAAROM VAN CONVERSIE ATTRIBUTIE

HET HOE EN WAAROM VAN CONVERSIE ATTRIBUTIE HET HOE EN WAAROM VAN CONVERSIE ATTRIBUTIE Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wanneer dien je conversie attributie toe te passen?... 3 2. Wat zijn multi-channel trechters?... 4 2.1. Aangepaste kanaalgroepen

Nadere informatie