GETUIGENISSEN PASSWERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GETUIGENISSEN PASSWERK"

Transcriptie

1 GETUIGENISSEN In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. Deze klanten hebben elk in hun eigen stijl hun ervaringen opgeschreven over onze samenwerking. De bijgevoegde getuigenissen werden reeds eerder gepubliceerd in één van onze Passmappen. In elke getuigenis worden andere accenten gelegd waardoor ze een representatief beeld geven over samenwerken met Passwerk. De getuigenissen werden dusdanig gerangschikt dat u vooraan de meest recente getuigenissen kan lezen. Als inleiding zetten we nog even 10 redenen op rij waarom een samenwerking met Passwerk loont.

2 OVERZICHT GETUIGENISSEN 10 REDENEN OM MET PASSWERK SAMEN TE WERKEN 3 GETUIGENIS HEALTH CONNECT 6 GETUIGENIS MEDEX 8 GETUIGENIS KANDESIGN 10 GETUIGENIS BELFIUS 12 GETUIGENIS SMALS 16 GETUIGENIS AXA 19 GETUIGENIS CHRISTELIJKE MUTUALITEIT 21 GETUIGENIS ANUBEX 23 GETUIGENIS FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 25 GETUIGENIS ITINERIS 27 GETUIGENIS RSVZ 29 GETUIGENIS DE IDEALE WONING 31 GETUIGENIS OPGESTELD DOOR MICROSOFT (AGIV CASE) 33 GETUIGENIS DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN (VLAAMSE OVERHEID) 37 GETUIGENIS PROVINCIE ANTWERPEN 40 GETUIGENIS VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING (VLAAMSE OVERHEID) 42 GETUIGENIS BPOST 44 GETUIGENIS VERIZON 45 GETUIGENIS AFDELING STUDIETOELAGEN (VLAAMSE OVERHEID) 47 GETUIGENIS FEDICT 48 GETUIGENIS DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE (VLAAMSE OVERHEID) 49 GETUIGENIS FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE 50

3 PAGINA 3 10 redenen om met Passwerk samen te werken Snelheid Prijs/kwaliteit Specialisten Complementariteit Totale oplossing Professionalisme Unieke oplossing Maatschappelijke meerwaarde Continuïteit Positieve dynamiek Snelheid Dankzij de uitstekende match tussen de natuurlijke gaven van onze test engineers en de opdrachten waarvoor ze worden ingezet, werken Passwerkers met een bovengemiddelde snelheid. Onze test engineers zullen ook tijdsefficiënter werken door minder over koetjes en kalfjes met hun collega s te communiceren. Prijs/kwaliteit De dienstverlening van Passwerk wordt in een correcte prijs kwaliteitsverhouding aangeboden. Klanten kunnen er zeker van zijn dat de dienstverlening altijd kwaliteitsvol is en dat voor een marktconforme en transparante prijs. Passwerk zal er altijd naar streven de behoeften van haar klanten op een effectieve en efficiënte wijze tegemoet te komen. Passwerk streeft naar het uitbouwen van een partnership met de klanten, zodat de dienstverlening optimaal kan inspelen op en worden aangepast aan de behoeften van de klant. Tegelijkertijd kan op deze manier continu aandacht worden besteed aan het verhogen van de gewenste kennis en expertise van de test engineers, zodat de kwaliteit van de dienstverlening systematisch kan worden geoptimaliseerd. Unieke oplossing Unieke mensen zetten dankzij hun uitzonderlijke competenties topprestaties neer. De natuurlijke kwaliteiten van de test engineers van Passwerk zorgen ervoor dat de hen toevertrouwde opdrachten succesvol en binnen het afgesproken tijdsbestek worden uitgevoerd. Hun uitzonderlijk oog voor detail, hun nauwgezetheid, gestructureerde aanpak, analytisch denkvermogen, concentratievermogen, geheugen, sterke focus, doorzettingsvermogen zijn maar enkele eigenschappen die van hen unieke en uitzonderlijke testers maken. Complementariteit De medewerkers van onze klanten kunnen zich dankzij de inzet van de Passwerkers blijven concentreren op het vervullen van hun kerntaken. De testopdrachten, die meestal niet tot hun interessegebied behoren en waarvan de resultaten cruciaal zijn voor het blijven leveren van een optimale dienstverle

4 PAGINA 4 ning, worden onder hun toezicht systematisch en professioneel door specialisten uitgevoerd. In de praktijk blijkt dat de collega s van de Passwerkers hun meerwaarde en complementariteit heel concreet aanvoelen en weten te waarderen. Specialisten De Passwerkers voelen zich in de testomgeving waarin ze werken als een vis in het water. De activiteiten die ze uitvoeren liggen in het verlengde van hun natuurlijke belevingswereld. Hierdoor is er een grote interesse voor die activiteiten en gaan zij zich al snel toeleggen en verdiepen in de applicaties die zij testen. Het worden na verloop echte specialisten die vaak de toepassing met de daaraan verbonden bijzonderheden als geen ander kennen. Hun feedback gaat dikwijls veel verder dan wat in de testopdracht en het testgebeuren vervat zit. Professionalisme De test engineers worden met een zeer grote zorg geselecteerd uit kandidaten die zich spontaan aanmelden. Slechts 20 tot 30 procent van de kandidaten kan aan de slag. Na hun aanwerving krijgen ze een opleiding op maat die hen in staat stelt succesvol het examen af te leggen en het ISTQBcertificaat te behalen. Na de opleiding tot test engineer worden ze in een simulatie omgeving vertrouwd gemaakt met realiteitsgetrouwe situaties. Vooraleer bij een klant te worden ingezet, wordt door technische testexperts een technische, inhoudelijke analyse uitgevoerd en brengen de jobcoaches de verschillende dimensies van de werkomgeving in kaart om de meest geschikte tester in te zetten. Tijdens de opdracht bieden de jobcoaches de test engineers een permanente terugvalpositie en zorgen ze voor de gepaste ondersteuning zodat de test engineers zich optimaal kunnen toeleggen op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen. Doordat niets aan het toeval wordt overgelaten worden de aanpak, de benadering en de resultaten door onze klanten als zeer professioneel ervaren. Maatschappelijke meerwaarde Door de inzet van Passwerkers geven onze klanten aan oog te hebben voor de maatschappelijke meerwaarde die Passwerk biedt. Onze klanten gaan natuurlijk allereerst zorgvuldig evalueren of de prijs kwaliteitsverhouding correct is, maar hechten evenzeer belang aan de maatschappelijke relevantie van ons bedrijf. Continuïteit Passwerk heeft zelf voldoende resources beschikbaar om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, maar beschikt daarnaast ook dankzij de nauwe samenwerking met M2Q (Cronos Group) over bijkomende testers waarop altijd een beroep kan worden gedaan. Op deze wijze staat Passwerk, samen met haar beide partners, garant voor een optimaal en gegarandeerd resultaat. Wetende dat er heel wat verloop is in de functie van uitvoerende test engineers, loont het zeker de moeite om een beroep te doen op externe gespecialiseerde testers die een continue dienstverlening verzekeren. Totale oplossing Als CVBA met Sociaal Oogmerk heeft Passwerk gemakkelijk toegang tot gespecialiseerde resources van M2Q (Cronos Group). Hierdoor is het mogelijk om, indien onze klanten dit wensen, testcoördina

5 PAGINA 5 toren of test managers van onze partner additioneel in te zetten, zodat zij de testcoördinatie of input en advies kunnen geven over de volledige testaanpak en strategie. Door onze bevoorrechte relaties met deze partner hebben wij ook zeer eenvoudig toegang tot knowhow binnen Cronos. Het stelt ons ook in staat op korte termijn opleidingen te organiseren voor onze test engineers in functie van specifieke behoeften in het kader van een specifieke opdracht. Door de bij onze partner aanwezige testkennis kunnen wij ook adviseren rond het gebruik van bepaald testmanagement of testautomatiseringstools. Positieve dynamiek Onze klanten getuigen dat niet alleen de resultaten die onze test engineers neerzetten van uitzonderlijk hoog niveau zijn, door hun aanwezigheid in het team bewijzen ze in de praktijk dat diversiteit op een natuurlijke wijze een meerwaarde biedt. De aanwezigheid van Passwerkers verandert de reflectie van de aanwezige collega s op bepaalde elementen van hun eigen leven opmerkelijk. Vaak worden zaken opnieuw in hun ware proporties ervaren en wordt beter gerelativeerd. Flexibiliteit als bijkomende troef Dit zijn slechts de eerste tien redenen om met Passwerk te gaan samenwerken. Ongetwijfeld zal ook de flexibiliteit qua inzetbaarheid de beslissing een beroep op ons te doen positief kunnen beïnvloeden. De mogelijkheid tijdelijke extra test resources te kunnen inzetten of kwalitatieve test resources aan te trekken zonder er een sociaal passief voor op te bouwen, zijn extra troeven. Passwerk biedt de klanten oplossingen. In de praktijk blijkt dat koudwatervrees echt niet hoeft. De tevreden klanten zijn hiervan de beste getuigen.

6 PAGINA 6 Getuigenis Health Connect HealthConnect ( HealthConnect is een Belgisch IT dienstverlenend bedrijf dat zich exclusief toelegt op integratiearchitecturen, software ontwikkeling, project management en ehealth integratie binnen de overheids en zorgsector. HealthConnect telt 35 personeelsleden en is een autonoom bedrijf binnen de Corilus groep. Gebaseerd op een uitgebreide ervaring en expertise verleent HealthConnect IT diensten aan zorgverleners, zorginstellingen, mutualiteiten en de overheid. Momenteel telt ons klantenbestand meer dan 95 Belgische zorgorganisaties: Overheidsorganisaties: Smals/VAZG, WIV, RIZIV, Kind & Gezin, Stichting Kankerregister (BCR), Centrum voor Kankeropsporing, Defensie, 48 Ziekenhuizen 27 extramurale labo s Assuralia, verzekeraars en preventiediensten CareConnect ( HealthConnect bouwt een innovatief elektronisch medisch dossier systeem dat door de moederfirma Corilus wordt verdeeld en ondersteund aan huisartsen.

7 PAGINA 7 CareConnect is de eerste en enige cloud gebaseerde software voor huisartsen dat officieel goedgekeurd is op voor Belgische markt. Vier keer per jaar wordt deze software aanzienlijk uitgebreid met nieuwe releases. Dit project vergt een continue en duurzame teststrategie. Hiervoor doen wij beroep op Passwerk. Jan en Jorn ondersteunen HealthConnect in het accuraat en gestructureerd testen van CareConnect. Door Passwerk worden beide collega s getraind en daarna opgevolgd. Samen met hun coaches wordt er gekeken naar een optimale start en ondersteuning in de bedrijfsvoering. De samenwerking verloopt helder en persoonlijk.

8 PAGINA 8 Getuigenis Medex Het Bestuur van de medische expertise, kortweg Medex, is het medisch expertisecentrum dat zich situeert binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Onze taak: toezien op de medische geschiktheid van voornamelijk ambtenaren, piloten en chauffeurs. Wij voeren al onze expertises uit met een garantie van objectiviteit en met respect voor wetgeving en deontologie. We hebben een eigen team van een 50 tal artsen in 13 regionale medische centra en doen ook beroep op een netwerk van 100 zelfstandige controleartsen en 30 specialisten. Onze grootste klantengroep is het overheidspersoneel (van zowel de federale overheid, gemeenschappen (inclusief onderwijzend personeel), gewesten als lokale besturen). Afhankelijk van het statuut van een overheidsdienst zal Medex: Oordelen of een afwezigheid door ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte al dan niet gerechtvaardigd is; Bij een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar of van het werk nagaan of er letsels in verband staan met het ongeval, een uitspraak doen over het invaliditeitspercentage en de duur van die invaliditeit; Ambtenaren onderzoeken in het kader van een beroepsziekte; Onderzoeken of een ambtenaar in aanmerking komt om vervroegd op pensioen te gaan om medische redenen. Medex wordt hierbij ook geconfronteerd met veel encodering; een repetitief werk dat vraagt om snelheid, nauwgezetheid, een gestructureerde aanpak, concentratievermogen, sterke focus en doorzettingsvermogen. Voor die taak bood Passwerk een geschikte oplossing en zo zijn Samuel en Sarah bij ons terechtgekomen. Marianne Schollaert werd aangesteld als vertrouwenspersoon voor onze Passwerkers. Omdat ikzelf eerder introvert ben, is het enigszins makkelijk om mensen met ASS syndroom te begrijpen. Ik hou net als zij, van rust en stilte. Bovendien voel ik mij op een prettige manier door hen uitgedaagd om anders te leren denken. Hun opleiding verliep veel sneller dan bij andere medewerkers. Eén keer een instructie geven volstaat, de taak wordt daarna nauwgezet uitgevoerd. Ze zijn heel productief, ze babbelen zelden met elkaar tijdens de werkuren. Ze zijn nooit luidruchtig en storen niemand. Onze Passwerkers lijken niet moe te worden, ze zien feilloos alle details. De sporadische vergissingen die ze maken, zijn te wijten aan onduidelijke brongegevens. s Morgens neem ik even de tijd om hun taken voor te bereiden en klaar te leggen. Samuel en Sarah zijn verder vrij om hun dagindeling zelf te bepalen. Ik ga regelmatig langs om eventuele vragen te beantwoorden. Door hun bijzondere aanleg kunnen zij op een dag bijna dubbel zoveel opdrachten verwerken dan de andere collega s.

9 PAGINA 9 We hebben hen gerustgesteld dat we soepel met de werkuren kunnen omgaan zodat ze zich niet hoeven nerveus te maken bij eventuele treinvertraging. De verloren tijd kunnen ze een andere keer inhalen. Deeltijds werken is voor hen ideaal, zo is er nog ruim tijd voor andere bezigheden. Zo hoeven dan ook niet elke weekdag de drukte van de trein en de mensenmenigte te trotseren. Sarah heeft een fijn gevoel voor humor op alle gebied. Ze werkt graag met klassieke muziek en speelt zelf viool. Ze is heel nauwkeurig en heeft elke afwijking in haar gegevens goed in het oog. Samuel studeert nog steeds voor zijn persoonlijk plezier. Hij lijkt de kalender van buiten te kennen. Hij is zeer verdiept in zijn werk en heeft een zeer goed geheugen. Hij kan ongelooflijk snel typen, zowel cijfers als letters. Er zit bij beiden een ongelooflijke brede kennis en een grote intelligentie verborgen achter een gordijn van bescheidenheid. Ze zijn vertrouwd met antropologie, criminologie, theologie, taalkunde, Ik kan er echt van genieten als er soms een tipje van dat gordijn opgelicht wordt. Eén ding is zeker : ik mis onze Passwerkers op de dagen dat ze er niet zijn. Passwerker Samuel met Marianne Schollaert

10 PAGINA 10 Getuigenis KanDesign Kandesign is een ontwerpbureau voor cross media branding en design. Ze ontwerpen merken, apps en producten voor bedrijven die stand willen houden in een interactieve wereld. Kandesign gaat verder waar anderen stoppen en bouwt merken uit tot inspirerende, duurzame ervaringen voor klant en gebruiker. Dit doen ze al voor zo n 25 jaar. Momenteel werken er een twintigtal mensen bij het bedrijf, een succesvolle mix van persoonlijkheden en vaardigheden. De spontane groei van de laatste jaren zorgde ervoor dat het team aangevuld werd met jonge, creatieve en ambitieuze zielen. Het maakt dat Kandesign leeft op een krachtige combinatie van ervaring en innovatie. Zowel jong als minder jong ontwerpen en ontwikkelen voor een uitgebreide klantenportefeuille, die nationale en internationale klanten behelst. Onder hen herkennen we onder andere KBC, VRT, Truvo, Universiteit Antwerpen en Cartamundi. Bij Kandesign is er oog voor cultuur en voor de gemeenschap. Dit bewijzen ze door bijvoorbeeld De Roma in Antwerpen te sponsoren en werk te leveren voor Kom op tegen Kanker. Via de media en onze website maakten ze kennis met Passwerk en zagen ze toekomst in een samenwerking. Marc Kan, partner in het bedrijf, licht toe waarom de samenwerking werkt: Halverwege juni 2013 kwam Jimmy vanuit Passwerk bij ons, de man die ons werk ging verlichten. We zagen namelijk een oplossing in het aannemen van Jimmy voor een probleem waar we eerder mee geconfronteerd werden. Bij Kandesign moeten er op regelmatige basis templates geschreven worden voor klanten. Dit is een werk van lange duur, dat concentratie en doorzettingsvermogen vergt van ons personeel. We merkten dat personeelsleden het er moeilijk mee hadden de ganse dag lang ditzelfde werk uit te voeren. Samenwerken met Passwerk bleek een uiterst efficiënte oplossing te bieden. Jimmy werkt niet Jimmy (uiterst rechts) aan het werk bij KanDesign alleen aan de templates. Ook DTP, werken met het webdevelopmentprogramma Typo3 en het uitvoeren van testings behoort tot zijn takenpakket.

11 PAGINA 11 Het is in die zin geschikt werk voor hem omdat hij langer geconcentreerd kan werken. Bovendien is het gedetailleerd werk, iets wat hem uitdaagt maar waar de andere collega s vaak te snel afgeleid voor zijn. Niels, crossmedia designer bij Kandesign, neemt de verantwoordelijkheid over zijn prestaties en heeft alleen maar goede dingen te zeggen over zijn inzet en resultaten. Hij heeft nog geen problemen ondervonden die een ander zouden afschrikken om de samenwerking met Passwerk aan te gaan. In tegendeel, Jimmy past prima in de groep. Sociaal klikt het met de hele hoop collega s en hij is er steeds bij als we met de groep gaan lunchen of een drink organiseren. We kunnen dus niet anders dan een positieve getuigenis afleveren voor Passwerk. Nu is het aan andere bedrijven om de samenwerking aan te durven gaan. Het loont!

12 PAGINA 12 Belfius tekent voor samenspel met Passwerk Bert (Passwerk), Hilde Meere (Belfius), Kristiaan (Passwerk), Sofie Vekeman (Belfius) en Sofie De Raes (Belfius) Belfius is een lokaal verankerde bank en verzekeringsgroep met een aantal sterke fundamenten: Een stabiele basis als autonome, bank en verzekeringsgroep waarvan de aandelen nietbeursgenoteerd zijn > 50 jaar ervaring als nabijheidsbank en verzekeraar voor 4 miljoen particulieren, vrije beroepen, zelfstandigen en ondernemingen 150 jaar ervaring als partner van de publieke en sociale sector Belangrijk voor Belfius is dat ze haar toegevoegde waarde voor de samenleving kan aantonen. Midden september startte Belfius een bijzonder partnership met Passwerk. Vandaag versterken intussen reeds drie Passwerkers de testteams in Brussel voor electronic banking toepassingen. Het verhaal van teamplay dat leidt tot successen!

13 PAGINA 13 Aan het woord is Gert Vanhaecht, Head of IT Distribution Channels, CRM & Development Architecture binnen de ICT directie van Belfius Bank. Streven naar kwaliteit door inzet van de juiste expertise Binnen de afdeling waar Passwerk aktief is, worden onder meer toepassingen voor elektronisch bankieren gebouwd. Deze toepassingen worden gebruikt door onze cliënten. We streven dan ook een perfecte kwaliteit na. De enige manier om hiertoe te komen, is ervoor te zorgen dat de toepassingen degelijk uitgetest worden voor de lancering., stelt Gert. De externe omgevingen worden steeds uitgebreider en complexer. Internet banking wordt bijvoorbeeld ondersteund op een hele reeks operating systems, browsers, en dan nog eens op de diverse versies hiervan. Als we mobile banking bekijken, dient de kwaliteit van de mobile apps gegarandeerd te worden op een hele reeks Apple en Android devices. En in de toekomst zal ook het Windows8 platform zeker niet ontbreken. Bijgevolg moeten testen op tientallen smartphones en tablets overgedaan worden, steeds met dezelfde aandacht en accuraatheid. Gert Vanhaecht Gegeven de steeds meer uitgebreide testinspanningen en de specifieke expertise die hiervoor nodig is, werd een zoektocht gestart naar een structurele oplossing. De markt werd gescand en zo kwamen we met Passwerk in contact. Na een grondige studie tijdens dewelke we onder meer langsgingen bij de FOD Economie kwamen we tot de duidelijke conclusie dat een samenwerking met Passwerk meer dan logisch was., vertelt Gert. Bijzondere kwaliteiten én maatschappelijk relevant Belfius stelde vast dat de verwachte topservice inherent is aan de specifieke talenten van personen met een Autisme Spectrum Stoornis. Passwerkers zijn heel sterk in logisch en analytisch denken. Ze hebben oog voor detail en kunnen zich ook bij repetitief werk intens concentreren. Een opdracht als uitvoerend softwaretester is hen dan ook op het lijf geschreven. Testing is een expertise op zich, zegt Gert. Met hun uitmuntende kwaliteiten en kennis zetten de Passwerkers mee hun schouders onder de realisatie van onze paradepaardjes Belfius Direct Mobile

14 PAGINA en Belfius Free Time, kersverse applicaties die momenteel in de onlineshops van Apple en Google pronken. Belfius merkte van bij de aanvang dat de collega s van Passwerk ASS positief weten te benutten. De bank ziet het echt als een talent waarover zij beschikken en waarvoor deze mensen extra geapprecieerd moeten worden. Gert windt er geen doekjes om: Onze motivatie moet helemaal gekaderd worden binnen onze zoektocht naar expertise en streven naar kwaliteit van onze toepassingen. Dat dit kan gecombineerd worden met het opnemen van onze maatschappelijke rol, is zeer mooi meegenomen en speelde zeker ook sterk mee in het beslissingsproces. Omkadering is nodig Eens de samenwerking bevestigd werd, startte een voorbereidende fase waarin de jobcoaches van Passwerk een sleutelrol speelden. Een aantal medewerkers uit de afdeling van Gert werd geselecteerd om als primair aanspreekpunt voor de nieuwe medewerkers te gaan fungeren. Gert: Dit gaf een extra invulling aan de job van deze medewerkers. Ze waren dan ook van bij de aanvang zeer enthousiast om zich over de Passwerkers te kunnen ontfermen. Ze omringen hen met de nodige aandacht en zorg, en waken samen met de jobcoaches over hun stressniveau. Dit siert deze mensen. Zo werden Sofie De Raes en Sofie Vekeman als eersten ingewijd in de ASS problematiek door Femke en Katelijne, die de Belfius Passwerkers begeleiden. Daarna kwam ook de hele afdeling en een aantal andere geïnteresseerden van binnen de bank aan bod. Tijdens een druk bijgewoonde infosessie legde Femke uit wat ASS juist betekent, hoe er met mensen met ASS best omgegaan wordt, hoe de leefwereld van deze mensen eruit ziet. Deze sessie scherpte het enthousiasme van de Belfius teams alleen maar aan. Aan kleine dingen merken we inderdaad dat deze mensen bijvoorbeeld meer vatbaar zijn voor externe prikkels dan anderen. Handen schudden vermeden we zeker in het begin, want dat kan sommigen van hen uit evenwicht brengen. De Passwerkers beschikken ook over een aparte werkplek, hun telefoons werken niet, ze kunnen werken met een koptelefoon. Indien er een brandoefening plaatsvindt, wordt Hilde Meere, de verantwoordelijke Team Manager, op voorhand gewaarschuwd en worden de Passwerkers vooraf door haar begeleid naar de uitgang., vertelt Gert. Verder stellen de Belfius medewerkers vast dat het soms wat moeite kost om bijsturingen te doen op gemaakte afspraken. Aanpassingen moeten correct gekaderd en tijdig doorgegeven worden. Concreet kan dat bijvoorbeeld over prioriteiten gaan die plots wijzigen of testgegevens die niet beschikbaar zijn. Om verrassingen te vermijden, is er dagelijks een korte afstemmingsmeeting.

15 PAGINA 15 Qua communicatie wordt beeldspraak beter vermeden, en hebben de Belfius medewerkers er vanaf de start op gelet om zeer direct te zijn, waardoor ze ook snel vertrouwen hebben gewonnen. Want mensen met ASS hebben de neiging om de zaken zeer letterlijk te nemen. De vraag ga je straks nog snel mee iets drinken kan zo bijvoorbeeld het antwoord neen, ik heb geen dorst ontlokken. Gert: Maar daar houden we rekening mee. En de jobcoaches zijn steeds beschikbaar indien er zich probleempjes zouden voordoen. En ze komen in ieder geval op geregelde tijdstippen langs in Brussel voor een gesprek met de interne coaches en de Passwerkers zelf. Zonder deze ondersteuning en de interne omkadering, zou de samenwerking nooit tot een succes kunnen leiden. Integratie De Passwerkers worden echt geapprecieerd voor het werk dat ze leveren door de andere medewerkers. Dat voelen ze ook. Zo komen de projectleiders nu al vragen of de Passwerkers hun testen mogen doen. Dat spreekt voor zich! Het zorgt eveneens voor extra dynamiek op de werkvloer. Mensen worden geconfronteerd met collega's die "anders" zijn en beginnen voor een stukje op een nieuwe manier naar de realiteit te kijken. En merken dat ASS ook een aantal uitgesproken voordelen met zich meebrengt. De integratie van Bert, Kristiaan en sinds begin januari ook Marjan, loopt zeer vlot. Recent werd een bescheiden drink georganiseerd om het succes van de lancering van de nieuwe Belfius Mobile App te vieren. Bert was daar aanwezig. Tijdens de laatste treinstaking deed Kristiaan aan carpooling met een van de Belfius collega s. Moesten deze mensen zich niet aanvaard voelen, zou dit nooit gebeuren. De samenwerking is een succes Gert besluit als volgt: De medewerkers van Passwerk horen er hier écht bij en geven aan zich goed te voelen bij ons. Van bij het begin was duidelijk dat de samenwerking met Passwerk loont. De Passwerkers dragen bij tot de positieve dynamiek in onze teams én leveren topkwaliteit af. Ik vind het persoonlijk mooi te zien dat een dergelijk initiatief binnen Belfius kan, en nog sterker, dat het tot op het hoogste niveau binnen het bedrijf gedragen en actief ondersteund wordt.

16 PAGINA 16 Getuigenis Smals Met meer dan 1700 medewerkers is de vzw Smals één van de grootste ICT dienstenorganisaties van ons land. Onder het motto ICT for society ligt de focus er op ICT ondersteuning voor de publieke instellingen van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Ontwikkeling en evolutief onderhoud van software toepassingen op maat zijn kernactiviteiten van Smals. Daarin is uiteraard een belangrijke plaats weggelegd voor software testing. Het Gotot GT projectteam werkt vanuit de Smals site te Gent voor Passwerk was daarom logisch. Een halfjaar geleden koos Smals voor Passwerk om een testprogramma af te werken voor een toepassing van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Vanuit de Smals site te Gent werkt Jimmy, tester en Passwerker nauw samen met het projectteam. We hebben gekozen om het functionele testen voor dit project niet te laten uitvoeren door de analisten of te gaan automatiseren, licht projectleider Thomas De Rycke toe. Je moet hier immers voldoende tijd voor kunnen voorzien voor je analisten, terwijl de beschikbaarheid van de analisten voor dit project net een bottleneck was. De keuze Rendabele keuze Aan de keuze voor Passwerk ging een uitvoerige analyse vooraf. Op basis van een SWOT analyse hebben we beslist om ervoor te gaan, aldus Thomas De Rycke. Smals kende de sterke punten van mensen met autismespectrumstoornis, zoals hun hoge precisie, concentratie en motivatie in het repetitief testen. Anderzijds is hun zakelijk juridische kennis

17 PAGINA 17 natuurlijk niet dezelfde als die van een ervaren analist of tester die al jaren voor de sociale zekerheid werkt. Dit verwachtten we ook niet van Passwerk. Wat Passwerk ons beloofd heeft, hebben we effectief ook gekregen. Ik benadruk graag dat onze keuze in de eerste plaats moest renderen voor het project, zegt Thomas De Rycke. We bekijken Jimmy dus niet als iemand speciaal. Het belangrijkste is dat hij de voorziene tests goed uitvoert en dat is zeker het geval. Dat het sociaal ook nog klikt met de collega s, is mooi meegenomen. Als we weten wat we nu weten, zouden we het opnieuw doen? Jazeker, evalueert hij. Er komt trouwens meer dan waarschijnlijk een vervolgproject aan. Sociaal contact Voor mensen met ASS is het vaak niet evident om sociale contacten te leggen. Passwerk zorgt daarom voor begeleiding en aanbevelingen voor de opdrachtgever. Zo treedt steeds één collega op als contactpersoon voor Jimmy is dat Dirk Joye, testcoördinator op het project. Op vraag van Passwerk hebben we het zo aangepakt. Toch blijkt het contact met Jimmy prima mee te vallen. Ook andere collega s spreken hem regelmatig zelf rechtstreeks aan voor werkgerelateerde zaken, vertelt hij. Er zijn geregeld groepsmomenten, bijvoorbeeld wanneer de ploeg samen uit eten gaat. Jimmy gaat regelmatig mee uit eten. Hij voelt zich opgenomen in de groep, dat vind ik erg belangrijk, vervolgt Dirk Joye. Hij zal niet vaak meedoen met allerlei social talk. Toch zie ik hem wel glimlachen als één van de collega s een grap vertelt. Ik heb echt wel de indruk dat Jimmy zich hier goed voelt. Evident is dat niet. Ik vind dat we een team hebben met een erg open cultuur. Ik heb de sociale vaardigheden van Jimmy nooit ervaren als een beperking. Ik heb het gevoel dat hij goed is opgenomen in het team, vindt ook Thomas De Rycke. Van links naar rechts: Dirk, Jimmy en Thomas Jong geleerd Met zijn 21 is Jimmy veruit de jongste op de werkvloer. Toch lijkt dit de afstand met collega s niet te vergroten. Is iemand nu 21 of 51? Voor mij is een tester een tester. In het algemeen zijn we erg tevreden met wat Jimmy doet. Houden zo, zegt Thomas De Rycke. Gaandeweg heeft Jimmy zijn takenpakket uitgebreid van pure operationele tests naar verwante taken. Zo is er een functionele databank, met een aantal gegevenssets. Die beheert Jimmy ook, ver

18 PAGINA 18 telt Dirk Joye. En tijdens het project heeft Jimmy geleerd om zelf testcases te maken, onder meer door testgegevens te beheren in XML en door TestLink aan te leren, onze software voor test management. Als er bugs gevonden zijn, rapporteert Jimmy ze ook zelf in ons Jira systeem.

19 PAGINA 19 Getuigenis AXA Bijna 9 maand werken we nu met Passwerk, de organisatie die mensen met het autismespectrumstoornis (ass) plaatst in bedrijven. Vergeet Dustin Hoffman in Rainman maar denk eerder aan Einstein of Darwin en andere illustere voorgangers bij wie de grens tussen contactgestoord en geniaal op een flinterdunne lijn lag. Nauwkeurig en uiterst grondig, geconcentreerd en met oog voor het kleinste detail zijn maar enkele eigenschappen van mensen met ass. Uit onderzoek blijkt dat mensen met ass meer voorkomen rond plaatsen als Cambridge en Silicon Valley, waar men goochelt met technologie en data. Bij AXA zetten we voorzichtig enkele eerste stappen binnen IBT², het IT en Business Transformation departement. En die ervaring is goed. Heel goed, zo blijkt bij een recente rondvraag. Het zit in onze bedrijfscultuur om mensen met een handicap te helpen en kansen te geven. zegt Ingrid Anthonissen, Manager Delivery Center Testing Bank. In dit geval is het zelfs een win win situatie. Voor het project WEVOL, waarbij we alle interne AXAmedewerkers van een nieuwe PC voorzien met Windows7 en de laatste Internet Explorer browser, moeten we testen of al onze applicaties en toepassingen blijven werken. Het is tijdrovend precisie werk waarbij men afwijkingen tussen 2 schijnbaar gelijke situaties moet zoeken. Enkele jaren geleden had Hoofdkantoor AXA te Brussel den we al eens een piloot lopen omdat, Els Blaton, ons voormalig Head of IT en Business Transformation, heel sterk in dit soort projecten gelooft. Toen dat succesvol bleek, was het vandaag slechts het stof van een succesvol recept blazen. Johan Cappaert, Test coördinator voor het WEVOL project en zelf een persoon met ass was meteen verkocht om mensen van Passwerk in te passen. In september 2011 kwam Jelle mijn team vervoegen. Aangezien we zeer tevreden waren van zijn werk en inzet, hebben we Passwerk gevraagd nog een tweede persoon te sturen. In december kwam Roeland het team versterken. Werken bij een reus als AXA heeft zo zijn voor en nadelen. Het goede is dat je veel kan bijleren. Het minder goede is dat het niet altijd even eenvoudig is om binnen de maatschappij de juiste personen te vinden om informatie te vragen over een bepaalde applicatie. Men durft nogal eens verdwalen in de grote structuur die AXA is. Gelukkig kunnen we hier rekenen op de hulp van Chantal Van Herck, Team Lead DCT, die ons helpt in geval van specifieke problemen. Niettegenstaande het feit dat ons clubje van drie voor 100% uit mensen met ass bestaat, is de samenwerking toch niet vanzelfsprekend te noemen. We zijn drie verschillende individuen en het feit dat we alle drie ass hebben brengt ons misschien wel wat dichter bij elkaar, maar verandert niets aan het feit dat elk van ons zijn eigen weg bewandelt. We zijn erg individueel ingesteld; einzelgängers in de ware betekenis van het woord. Dat levert door de band genomen weinig problemen op zolang het werk concreet en duidelijk is en we niet teveel afhankelijk zijn van informatie van buitenaf. Geef ons een applicatie die getest moet worden en we gaan aan de slag. De manier van werken bij AXA leent zich niet altijd evengoed voor personen met ass. In grote mate wordt er tijd gemaakt voor overleg en uitdieping van wat moet gebeuren. De whiteboard sessies bijvoorbeeld werken niet optimaal omdat er enkel over de formele aspecten van het werk (due dates, planning, reporting, estimaties, mandays, high level test scena

20 PAGINA 20 rio s, enz...) gesproken wordt. Het gaat nooit over de inhoud. Daarenboven is het gebeuren rond de whiteboard een groepsgebeuren en dat is nu net waar mensen met ass het wat moeilijk mee hebben. Toch slagen we erin een plaats te vinden die voor elk van de betrokken partijen werkt. We kennen onze plek, kwijten ons van onze taken en soms heeft dat ook voordelen. Jelle, Roeland en ikzelf doen liever het werk op zich in plaats van erover te spreken. Een uitspraak van Jelle: als we ons de afgelopen 6 maand beperkt hadden tot het eigenlijke werk en er geen discussies over hadden gevoerd, was het klaar geweest op 1 maand. Dat spreekt boekdelen! Het is een gegeven dat AXA veel waarde hecht aan duurzaam ondernemen, diversiteit ondersteunt en kansen geeft. Werken met Passwerk past dan ook in die optiek maar was nooit mogelijk geweest zonder de uitgesproken steun van Els Blaton en haar management team. Door de competenties van mensen met ass optimaal uit te spelen in het Test team van IBT², winnen we allemaal. Defecten worden specifiek gezocht en snel gevonden (bijna 500 tot op heden). Mensen met ass verwerken informatie op een heel andere manier dan mensen zonder en hebben maar weinig verbeelding. Alles is concreet en absoluut. Zegswijzen en spreekwoorden gaan dus aan hen voorbij. Maar analyses maken is hun kopje thee. Ze bekijken alles, slaan het op, catalogeren en werken heel gestructureerd, waardoor defecten ook sneller en beter opgelost kunnen worden. Het werken met Passwerk is wat AXA betreft een aanrader. De kwaliteit van het geleverde werk is prima en de passwerkers worden uitstekend omringd en ondersteund door de jobcoaches van Passwerk die regelmatig langs komen om kleine suggesties te maken over hoe de werkomgeving aangepast kan worden aan de noden van mensen met ass. Er wordt op dit moment naar een derde persoon van Passwerk gezocht om binnen AXA tewerkgesteld te worden. Een mooier bewijs dat we tevreden zijn, kan je niet krijgen. AXA in België 3 miljoen klanten vertrouwen op AXA voor hun verzekeringen en bankproducten, zijnde één gezin op twee. Daarom werkt AXA samen met verzekeringsmakelaars en 920 zelfstandige bankagenten, en telt het meer dan medewerkers. In 2011 heeft AXA Belgium een omzet van 4,2 miljard euro gerealiseerd.

GETUIGENISSEN PASSWERK

GETUIGENISSEN PASSWERK GETUIGENISSEN In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. Deze klanten hebben elk in hun eigen stijl hun ervaringen

Nadere informatie

Getuigenissen van klanten

Getuigenissen van klanten Getuigenissen van klanten Een bundeling van getuigenissen van klanten over hun samenwerking met Passwerk GETUIGENISSEN GETUIGENISSEN In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing in dit nummer Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 2 Operationele lease is altijd dan zelf kopen Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 2 sluiten 03 Inleiding 04 Verborgen

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

Autisme in je vrije tijd

Autisme in je vrije tijd Autisme in je vrije tijd KINDEREN MET AUTISME IN EEN GEWONE JEUGDVERENIGING? HET KAN! Een informatieve brochure door Elise Burny - orthopedagoog Jannicke Hurtekant - orthopedagoog Petra Warreyn - klinisch

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft De adviseurs en managers van Twynstra Gudde willen zelf kennis kunnen vinden, delen en bewerken. De IT moet dat faciliteren. De

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina Inspirerende s CASE Voxtron bij Medisch Labo Medina Voxtron bij Medisch Labo Medina Medisch Labo Medina, opgericht in 1978, is een medisch diagnostisch laboratorium, actief in de eerstelijns gezondheidszorg.

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende administratief/commerciële bediende Uw taak: Na een intense inwerkperiode waarin u vertrouwd wordt gemaakt met de organisatie, de activiteit en de klanten van ons bedrijf, wordt u ingeschakeld in de commerciële

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Doel : Het doel van deze functiebeschrijving is je een zo concreet mogelijk inzicht te geven in de aard van deze functie, waarvoor je interesse getoond

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Inspirerende cases. CASE 14 De Rijksdienst voor Pensioenen innoveert met Voxtron, Belgacom en Microsoft Lync. case 13

Inspirerende cases. CASE 14 De Rijksdienst voor Pensioenen innoveert met Voxtron, Belgacom en Microsoft Lync. case 13 Inspirerende s CASE 14 De Rijksdienst voor Pensioenen innoveert met Voxtron, Belgacom en Microsoft Lync 13 De bevolking vergrijst, maar de Rijksdienst voor Pensioenen is springlevend. Een mooi bewijs daarvan

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps

een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps 4 een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps Cliënten moeten zo min mogelijk afhankelijk zijn van zorgprofessionals. Jan Alblas, directeur Pameijer een zelfstandiger leven dankzij het gebruik

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri CASE VAN MAELE NV Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri Software voor de kleinhandel, groothandel en distributeur SPHINX-IT Rijksweg 95A 9870 Machelen t. 09 386 33 00 f. 09 386 95 46 Av. Léon Champagne

Nadere informatie

gelegd waardoor ze een representatief beeld geven over samenwerken met Passwerk. De getuigenissen

gelegd waardoor ze een representatief beeld geven over samenwerken met Passwerk. De getuigenissen GETUIGENISSEN PASSWERK In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. Deze klanten hebben elk in hun eigen stijl hun

Nadere informatie

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WAAROM AANDACHT VOOR LANGDURIG VERZUIM? (1) Psychische stoornissen en musculoskeletale

Nadere informatie

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting ATLEC Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting WP nummer WP titel Status WP2 State of the Art en Onderzoeksanalyse F Project startdatum

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Ik zie dat we op een mooie opkomst kunnen rekenen. Ik wil. daarom Johann Leten en zijn team bedanken. Zij hebben

Ik zie dat we op een mooie opkomst kunnen rekenen. Ik wil. daarom Johann Leten en zijn team bedanken. Zij hebben Goede avond allemaal, Ik zie dat we op een mooie opkomst kunnen rekenen. Ik wil daarom Johann Leten en zijn team bedanken. Zij hebben immers, samen met enkele medewerkers van de FOD P&O, dat staat voor

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Vacature. Research Director

Vacature. Research Director Vacature Research Director Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Missie, Visie en Kernwaarden

Missie, Visie en Kernwaarden Missie, Visie en Kernwaarden Samen je centen de baas De Stichting Mijn Geld en Zo begeleidt mensen met een verstandelijke beperking die niet in staat zijn hun eigen geldzaken te regelen en hun financiële

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Projectmedewerkers Sofie Thielemans, Yana Tilleman en Lentl Van Aken In opdracht

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Goedlopende groep, weinig ordeverstoring en prettige relaties!

Goedlopende groep, weinig ordeverstoring en prettige relaties! 4 Wat werkt - Pedagogisch handelen & klassenmanagement Beknopte uitgave Goedlopende groep, weinig ordeverstoring en prettige relaties! Toepasbaar onderzoek Kan ik ervoor zorgen dat het gedrag van mijn

Nadere informatie

Analyse Vlaamse portaal applicaties

Analyse Vlaamse portaal applicaties Audit opdracht Analyse Vlaamse portaal applicaties Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arents@wim.vlaanderen.be

Nadere informatie

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard.

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. Het UZ Brussel is in beweging. Elk jaar worden er 28.000 patiënten opgenomen en vinden er meer dan 400.000 patiëntencontacten plaats. Die gigantische

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Voor een bedrijf in volle expansie als Oiltanking zijn aanwervingen dagelijkse kost. De drie Belgische vestigingen van deze wereldspeler

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Bij het werken rond het thema talentontwikkeling in organisaties, kristalliseren

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we?

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we? Inhoud Waar vind je ons? Contacteer Ons Wie zijn we? Onze Referenties Hoe werken we? Wie zijn we? Wil de meest GERENOMMEERDE naam zijn in Marketing & Sales Recruitment and Interim Management. Onze klanten

Nadere informatie

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord Continu Als intermediair voor bouw en industrie zorgt Continu ervoor dat specialisten

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services SECURITY DESIGN Managed Services We ontwerpen solide security-maatregelen voor de bouw en het gebruik van digitale platformen. Met onze Security Management diensten

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie