Software Project Manager m/v Mei 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software Project Manager m/v Mei 2011"

Transcriptie

1 Software Project Manager m/v Mei 2011 Algemene Directie Crisiscentrum Dienst ICT 1/5 Opleidingsniveau Je bent in het bezit van een universitair diploma: - master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen - master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen - master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek: informatie- en communicatietechnologie - master in de industriële wetenschappen: elektronica - ICT: ICT - master in de industriële wetenschappen: informatica - master in de informatica - master in de toegepaste informatica of gelijkwaardig Voorwaarden Wanneer je slaagt voor de selectie, moet je op datum van indiensttreding: - de burgerlijke en politieke rechten genieten - In het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden dat maximum drie maanden oud is - over het juiste diploma beschikken (Indien je je diploma behaalde in het buitenland of in een andere taal, neem je best contact op met de selectieverantwoordelijke) - houder zijn van een veiligheidsmachtiging of bereid zijn daartoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan. Wij kunnen ons volledig vinden in de idee van gelijke kansen, daarom zijn de kwaliteiten van mensen heel wat belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of nationaliteit. Wij hechten veel belang aan de principes van duurzame ontwikkeling en vragen onze toekomstige medewerkers hiertoe hun steentje bij te dragen.

2 2/5 Profiel Technische competenties: Voor het uitvoeren van de basistaken is het noodzakelijk dat je een goede kennis hebt van: - Object georiënteerd programmeren - C# (kennis van C++ en Java zijn hierbij een pluspunt) -.NET framework, met kennis van ASP - MS SQL Server 2005, Microsoft Visual Studio Om de basistaken naar behoren te kunnen uitvoeren is het goed dat je een volledig overzicht hebt van de ICT-infrastructuur van het Crisiscentrum. Om zich deze informatie snel eigen te maken is een brede ICT-kennis een groot voordeel. Het is ook nuttig maar geen absolute vereiste dat je kennis hebt van: - Microsoft Windows Server 2008, en Active Directory - Microsoft Exchange Server - Microsoft Windows - Netwerkprotocollen en ICT-technologie: IP, FTP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, SIP, H.323, H.264, SMS, GSM, NAT, TCP, UDP, Telnet, - Sharepoint 2007, 2010, en Sharepoint Designer Bovendien is het een pluspunt wanneer je interesse hebt in: - Videocommunicatie Kennis van het Frans en het Engels is een groot pluspunt. Gedragsgerichte competenties: Je beschikt over de inzet de wil en de ambitie om meerdere projecten op te volgen en hiervoor de nodige acties te ondernemen om tot de gewenste resultaten te komen. Je neemt je verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies Je kan zelfstandig werken en je zoekt op eigen initiatief naar oplossingen voor problemen die zich stellen Je bespreekt problemen en projecten met andere teamleden om zo tot een oplossing te komen Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise. Je past de inhoud van je advies aan de noden van de gesprekspartner aan Je bent leergierig en neemt initiatief om kennis te verwerven om de uitvoering van je taken te optimaliseren. Je stelt je eigen functioneren kritisch in vraag. Ervaring Geen werkervaring vereist

3 3/5 Taakomschrijving Situering van de functie: Het Crisiscentrum (www.crisiscentrum.be) heeft een zeer uitgebreide en diverse ICT infrastructuur. Qua hardware betreft dit voornamelijk het data- en servernetwerk (Microsoftomgeving), het telefonienetwerk, en een zeer geavanceerd videoconferentienetwerk. Het ICT-team dat deze infrastructuur onderhoudt, optimaliseert en uitbreidt telt momenteel twee leden. Specifiek is het ICT-team verantwoordelijk voor volgende taken: - Planning van de ICT-infrastructuur: analyse van de huidige hardware (servers, audiovisueel, end-user PC s, telefonie, ), onderzoek naar nieuwe technologieën voor oplossingen en verbeteringen, voorbereiden aankoopdossiers, analyse van offertes (zowel technisch als administratief) en opvolging van de praktische uitvoering - Onderhoud van de ICT-infrastructuur: server- en netwerkmonitoring, anticiperen op mogelijke problemen, en oplossen van effectieve problemen. - Interne end-user helpdesking: oplossen van de dagdagelijkse problemen van de eindgebruiker op het crisiscentrum. Dit omvat o.a. het beantwoorden van ICT-gerelateerde vragen, oplossen van problemen gerelateerd aan Windows, Office, , printing, - Externe helpdesking: dit omvat o.a. informeren, ondersteuning bieden en oplossen van problemen voor onze externe partners die meestal ook gespecialiseerde gebruikers zijn (bvb. de lokale verantwoordelijken voor de videoconferentie endpoints in de provinciale crisiscentra) - Software: definiëren, voorbereiden en opvolgen van de interne softwareprojecten - Budgettaire planning: budgettaire analyse van de kosten verbonden aan de soft- en hardwareprojecten, prioritiseren van de projecten op basis van belangrijkheid en impact, opvolgen en controle van facturen en onderhoudscontracten Taakbeschrijving: 1. Je wordt aangeworven als verantwoordelijke voor de software-projecten. Concreet zijn dit applicaties die voornamelijk ontwikkeld worden door externe firma s in het NET-framework en/of in de Microsoft Sharepointomgeving. De taken die je zal uitvoeren bij elk van deze projecten zijn o.a.: - Analyse van de behoeften met de betrokken diensten - Uitschrijven van een projectvoorstel, en contacteren van bedrijven - Analyse van offertes (zowel technisch als administratief) en overleg in samenwerking met de andere collega s van het ICT-team in hoeverre elk project technisch en budgettair in de rest van de ICT-infrastructuur kan ingepast worden. - Ondersteuning aan en controle van de externe bedrijven in de developmenten deploymentfase: een aanspreekpunt zijn voor het externe bedrijf, opvolgen van de implementatie, testen van de opgeleverde software, opmaken van bugreports, oplijsten van missing features in samenwerking met de betrokken diensten

4 4/5 - Maintenance van het softwareproject na oplevering: ICT-support verlenen aan de betrokken diensten, aanpassen van de code om bugs te verhelpen, opstellen van back-up-schema s en controle van de correcte werking ervan - In elk van bovenstaande stadia: documenteren van het eigen werk, van het project en de werking van de software, zodat bij eventuele problemen ook andere ICT-ers (die niet vertrouwd zijn met het project) deze problemen kunnen oplossen. 2. Specifiek voor wat betreft Sharepoint zal je als Project Manager ook ingezet worden als gemeenschappelijk aanspreekpunt voor alle diensten van het Crisiscentrum. In deze coördinerende functie zal je: - Een gemeenschappelijke visie ontwerpen voor het gebruik en de indeling van Sharepoint (in samenwerking met de andere afdelingen van IBZ) - Deze gebruiksstrategie en de kennis omtrent Sharepoint delen met de eindgebruikers, enerzijds via het opstellen van een soort van best practices, en anderzijds door het oplossen van problemen en vragen van de eindgebruikers (helpdesking specifiek voor Sharepoint) - Deze sharepointsite (mee) beheren voor het Crisiscentrum 3. Naast deze twee basistaken zal je als ICT-medewerker moeten kunnen invallen om de continuïteit van de ICT-dienst te waarborgen. Dit heeft dan voornamelijk betrekking op de interne en externe helpdesking omtrent allerhande ICT-problemen. Ook wordt er een actieve betrokkenheid verwacht bij de andere ICT-projecten. Hierbij is een brede kennis- en interessesfeer een pluspunt. Samen met de andere ICT-medewerkers worden er dan ideeën uitgewisseld omtrent nieuwe projecten en de planning ervan, ICT-problemen allerhande, en ook de budgettaire kant van de ICT afdeling. Dit laatste werkt natuurlijk ook omgekeerd. De nieuwe ICT-medewerker hoeft niet op een eiland te werken, wel integendeel: voor de softwareprojecten en de gebruiksstrategie van Sharepoint zal er samen met de rest van het ICT-team gezocht worden naar de beste oplossingen. Verloning Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1). Minimum aanvangswedde: ,52 euro (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index 1,5157). Je krijgt een contract van onbepaalde duur aangeboden. Voordelen De FOD Binnenlandse Zaken kent een systeem van glijdende uren. Elke medewerker heeft 26 vakantiedagen en de mogelijkheid om overuren te recupereren met een maximum van 6 dagen per 4 maanden. Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering aan zeer interessante voorwaarden, een aantrekkelijke vakantieregeling, bijkomende vakantiedagen tussen Kerst en Nieuwjaar kinderopvang tijdens de schoolvakanties aan zeer voordelige tarieven vormen andere troeven.

5 5/5 eerdere beroepservaring uit de privé-sector die bijzonder nuttig is voor deze functie kan meetellen voor het bepalen van je geldelijke anciënniteit Meer info Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij: Sofie Senesael, Verantwoordelijke Personeel & Organisatie of 02/ Joost Rombaut, Projectleider ICT : 02/ Voor meer info over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Cindy Adam: of 02/ Hoe Solliciteren Stuur je recent CV met motivatiebrief (liefst per mail) naar: of : FOD Binnenlandse Zaken, Stafdienst P&O, Personeelsbewegingen, Cindy ADAM, te met duidelijke vermelding: attaché ICT crisiscentrum en dit tegen uiterlijk 29 juni 2011 om 9 uur. De selecties gaan door op 29 juni en 4 en 5 juli 2011 in de voormiddag. De kandidaten die het best aansluiten op deze vacature zullen uitgenodigd worden.