Belangrijke normen en richtlijnen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangrijke normen en richtlijnen:"

Transcriptie

1 Katern voor scholing, her- en bijscholing 8 inhoud Goten zetten en monteren Basiskennis Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB juli/augustus 2009 Goten zetten en monteren Onderaan hellende daken (behalve van rieten daken) zie je vaak een dakgoot die het regenwater verzamelt en afvoert naar de hemelwaterafvoer. Goten worden ook toegepast langs hellende vlakken tussen twee dakvlakken, tussen een dakvlak en een opgaande gevel, onder pannen door en bij windveren. Deze goten hebben alle een naam die de plaats van die goot een beetje aangeeft: verholen goten, zakgoten, kilgoten en dergelijke. Verschillende materialen worden toegepast, zoals koper, lood, aluminium, zink en kunststof. We zoomen in op het maken en monteren van zinken goten onderaan hellende daken. Door: Han Brouwer-Keij Bij goten onderaan hellende daken worden drie belangrijke typen onderscheiden: de bakgoot, de overhoekse goot en de mastgoot. De bakgoot is er met een rechtopstaande voor- en achteropstand, maar ook met schuine voor- en/of achteropstand. Afhankelijk van de constructie en de plaats hebben bakgoten nog specifieke namen, zoals muurgoot, overstekende goot en lijstgoot. Bak goten kunnen zowel in beugels als in een bouwkundige constructie worden gemonteerd. De overhoekse goot heeft altijd een achteropstand die ongeveer gelijk met het dakvlak loopt. De vooropstand maakt daarmee een hoek van 90 en de neus ligt meestal weer in dezelfde richting als het dakvlak. De overhoekse goot heeft een betrekkelijk kleine bodem en wordt altijd in een bouwkundige constructie gemonteerd. De mastgoot heeft een gebogen bodem. Vroeger werd die vorm verkregen door het Belangrijke normen en richtlijnen: - NEN-EN 462, Beugels voor dakgoteneisen en beproeving - NEN-EN 988, Zink en zinklegeringen - Technische leveringsvoorwaarden voor gewalste platte producten voor de bouw zink om een mast te buigen. Mastgoten worden altijd in beugels gemonteerd. Bij alle goten is de achteropstand hoger dan de vooropstand om te voorkomen dat bij verstopping van de hemelwaterafvoer het water aan de achterkant van de goot overstroomt en in de bouwkundige constructie komt. Alle goten hebben aan de voorzijde een platte band of een kraal. Deze maakt de goot steviger en geeft een strak aanzicht. Onderdelen van bak-, overhoekse en mastgoot Een bakgoot en overhoekse goot bestaan uit zes onderdelen: - kraal of platte band; - neus; 8

2 Drie goten op een rijtje: bakgoot, overhoekse goot en mastgoot zonder neus. 2 Onderdelen bakgoot:. kraal of platte band 2 neus 3 vooropstand 4 bodem 5 achteropstand 6 waterkering - vooropstand; - bodem; - achteropstand; - waterkering Een mastgoot bestaat uit vijf onderdelen, te weten: - kraal of platte band; - neus (ook vaak zonder neus); - gootbodem of mast; - achteropstand; - waterkering. Opmeten en aftekenen bakgoot Goten in een houten bak, langer dan 2 m die aan beide zijde kunnen uitzetten; goten langer dan 6 m die slechts aan één zijde kunnen uitzetten; goten in beugels langer dan 8 m die aan beide zijden kunnen uitzetten; en goten in beugels langer dan 9 m die slechts aan één kant kunnen uitzetten, moeten zijn voorzien van één of meer expansiestukken. In dit voorbeeld gaan we uit van een goot met een beperkte lengte. Je maakt een werkschets van de zinken gootdoorsnede, de lengte van de goot en de plaats van de hemelwaterafvoeren. Denk erom dat bij een goot in een houten constructie de neus en de kraal ver genoeg doorsteken om een goede aansluiting op de 6 4 Onderdelen mastgoot: kraal of platte band 2 neus 3 bodem 4 achteropstand 5 waterkering kraal van het kopschot mogelijk te maken. De achteropstand moet nog verder doorsteken, want de kraal van het kopschop moet daar tegenaan worden gesoldeerd. Bij bakgoten in een houten constructie meet je de hoogte van de voor- en achteropstand en de breedte van de gootbodem altijd op verschillende plaatsen. Als de gootbodem op afschot is gelegd en de lijst (voorzijde) ligt gewoon waterpas, dan zal elk meterstuk goot anders zijn (daar gaan we hier niet verder op in). Bij bakgoten in beugels heeft het kopschot meestal geen kraal, maar een haakkant. Hier kan het kopschot rechtstreeks in het einde van de goot worden gesoldeerd. 4 7 Schets bakgoot. 5 3 maten nemen 22 gootlengte 0 meter 2 NAW ø 70 8 cm Vervolgens meet je in de bouwkundige constructie de maten op van de onderdelen van de bakgoot: - neus; - vooropstand; - bodem (0 mm minder dan de houten bak of de beugel, om klemmen te voorkomen); - achteropstand (verticaal gemeten minstens 20 mm hoger dan de neus, maar bij voorkeur 30 mm hoger); - hoek van de vooropstand ten opzichte van de bodem; - hoek van de achteropstand ten opzichte van de bodem; - hoek die de bovenzijde van het houten kopschot maakt (maak hier ook een schets van). Opmeten en aftekenen mastgoot Bij mastgoten meet je voor de gootbodem de maat van de binnenvoorzijde van de beugel tot de binnenachterzijde van de beugel. Hier trek je geen 0 mm vanaf, omdat de goot door de halfronde vorm niet zal klemmen. De ontwikkelde maat van de halve cirkel bereken je dan op de volgende manier: π d l = 2 Hierin is: l = de ontwikkelde lengte van de halve cirkel π = het getal PI (afgerond 3,4) d = de middellijn van de cirkel Om de maten die je hebt opgenomen op het zink af te tekenen, moet je om te beginnen weten wat de ontwikkelde maat van de kraal of de platte band is. Voor goten wordt meestal zink met een dikte van 0,8 mm gebruikt. Daar hoort standaard een kraalstaaf van 20 mm bij. Deze heeft een ontwikkelde lengte van 65 mm. Wil je precies weten hoeveel de ontwikkelde lengte van de kraal op de kraalmachine van jouw bedrijf is? Neem dan een strookje afvalzink en knip dat af op 00 mm lengte. Draai er een kraal in en meet hoeveel rechte lengte er nog over is. Trek dit af van de 00 mm en je weet de ontwikkelde maat van de kraal. Bereken de ontwikkelde maat van de goot. Voor de bakgoot gaat dit als volgt: 8 2

3 lengte kraal 65 mm (vaste maat per kraalstaaf) neus 40 mm vooropstand 70 mm bodem 220 mm achteropstand 80 mm haakkant of waterkering 20 mm (vaste maat) totaal 595 mm Bij het aftekenen op het zink houden hele goede zinkwerkers rekening met de plaatdikte. In dat geval moet de goot niet over de hele lengte even breed zijn. De zijde van het gootdeel dat in de voorgaande goot wordt gemonteerd, moet iets afwijkende maten hebben: - neus (tweemaal de plaatdikte meer); - vooropstand (overal gelijk, tenzij er afschot in de gootbodem zit, zoals eerder beschreven); - bodem (tweemaal de plaatdikte minder, tenzij er afschot in de gootbodem zit, zoals eerder beschreven); - achteropstand (tweemaal de plaatdikte minder, tenzij er afschot in de gootbodem zit, zoals eerder beschreven); - haakkant (eenmaal de plaatdikte minder). Afhankelijk van de situatie worden sommige gootstukken links in het volgende gootstuk geplaatst en andere gootstukken rechts. Dat heeft vooral te maken met de plaats van de afvoeren. Bij voorkeur begin je met de gootstukken waar de hemelwaterafvoer komt. De volgende stukken leg je daar in, zowel links als rechts. Zo blijft het water, bij het juiste afschot, niet achter de soldeernaad staan maar stroomt het netjes naar de afvoer. Het vergt een hele administratie als je rekening moet houden met het afschot en de plaatdikte. Omdat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van geprefabriceerde goten, waarbij geen rekening is gehouden met de plaatdikte, wordt deze nauwkeurigheid steeds minder toegepast voor de standaard zinkdikte van 0,8 mm. In dat geval moeten de gooteinden met de zinkklopper passend op elkaar worden aangesloten. Bij grotere plaatdikte is het veel moeilijker met de zinkklopper te corrigeren. Bij een plaatdikte van, mm en meer is het daarom aan te bevelen rekening te houden met de plaatdikte en het afschot. Kraalmachine zonder overbrenging. Ben je zeker van je zaak, dan kun je na het berekenen van de ontwikkelde maat van de goot alle gootstukken knippen met een slagschaar, of zoals dat bij jouw bedrijf normaal gebeurt. Bij kleine bedrijven staat meestal een slagschaar van m. Ben je nog niet helemaal zeker, knip dan eerst één gootstuk en de rest pas nadat je hebt gecontroleerd of je goed hebt gemeten. Knip bij alle geknipte gootstukken een passtukje af aan beide einden van de kant waar de kraal moet komen. Draai nu de kraal. Welke kant je op moet draaien is afhankelijk van de kraalmachine. Bij een kraalmachine zonder tandwieloverbrenging moet je net een andere kant op draaien dan bij een kraalmachine met tandwieloverbrenging. Bij mastgoten draai je de kraal niet het eerst. Maken aftekenmal Om de zetmaten op het zink af te tekenen maak je een aftekenmal. Zo voorkom je dat je steeds opnieuw moet meten, met het risico van verkeerd meten. Je knipt een strook zink van 5 cm breed met een lengte van de ontwikkelde goot en je zet 5 cm van de strook haaks om. Vervolgens teken je op het overblijvende deel, vanaf de omgezette kant, achtereenvolgens af de maat van de neus, vooropstand, bodem, achteropstand en als het goed is, blijft er 2 cm over voor de haakkant. Nu knip je kleine V-tjes uit het zink, zodat de punt van de V-tjes precies op de afgetekende maten vallen. Als je rekening moet Vingerzetbank. houden met de plaatdikte, knip je de andere maten aan de andere kant van de aftekenmal en schrijft er dan bij: binnenmaat en buitenmaat. De mal voor een mastgoot moet niet tegen de kraal worden gelegd, want het kralen gebeurt later, maar langs de voorzijde van de plaat. Op de mal voor een mastgoot komt dus de kraal, neus (indien aanwezig), bodem, achteropstand en als het goed is, blijft er 2 cm over voor de haakkant. Aftekenen en zetten bakgoot Bij het aftekenen van de bakgoot leg je een gekraald gootstuk met de kraal omhoog. Vervolgens leg je de aftekenmal aan het begin van de kraal met de opstand tegen de kraal en slaat met een centerpunt, zo dicht mogelijk langs de rand, markeringen in het zink. Nu leg je de aftekenmal aan het eind van de kraal met de opstand tegen de kraal en slaat ook hier met een center- Aftekenen met een aftekenmal. 8 3

4 punt, zo dicht mogelijk langs de rand, markeringen in het zink die je van beide kanten van de plaat kunt zien (een klein knipje wordt ook wel gedaan). Bij het zetten van de bakgoot plaats je een gootstuk, met de kraal naar beneden en achter de zetbank, in de zetbank. Je legt de plaat op maat om de waterkering te zetten, klemt de plaat vast, zet de waterkering zover mogelijk en haalt de plaat weer los en uit de zetbank. Vervolgens schuif je de plaat in de zetbank met de kraal naar je toe en naar boven. Je legt de plaat op maat om de neus te zetten, klemt de plaat vast, zet de neus in de hoek die je hebt opgemeten (denk om het veren van de plaat), haalt de plaat weer los en uit de zetbank. Daarna schuif je de plaat in de zetbank met de kraal naar je toe en naar beneden. Je legt de plaat op maat om de vooropstand te zetten, klemt de plaat vast, zet de vooropstand in de hoek die je hebt opgemeten (denk om het veren van de plaat), haalt de plaat weer los. Je schuift de plaat op maat om de achteropstand te zetten, klemt de plaat vast, zet de achteropstand in de hoek die je hebt opgemeten (denk om het veren van de plaat), haalt de plaat weer los en haalt het gootstuk uit de zetbank. Zetten, walsen en kralen mastgoot Bij een mastgoot is de werkvolgorde iets anders, omdat de goot moet worden gewalst. In het kort: - zet de haakkant; - wals de bodem (haakkant naar boven); - zet de neus (gootbodem naar boven en naar je toe); - draai de kraal (denk om de juiste richting). Maken van kopschot Bij het maken van een kopschot voor een goot in een houten bak moet je een kraal toepassen. Bij een goot in beugels kan dat, maar het kan ook gewoon een eindschot zonder kraal en neus zijn. Eerst teken je het kopschot en hierbij houd je rekening met de plaatdikte van de goot. Je tekent hier de neus en de uitgeslagen kraal aan (of een haakkant), zorgt dat deze aan de voorzijde lang genoeg is om onder een hoek van 45 op de neus en de kraal van de goot te maken, aan de achterzijde moet hij ver genoeg doorsteken om tegen de Uitslag kopschot met kraal van een overhoekse goot. achteropstand te kunnen worden gesoldeerd. Vervolgens teken je de soldeernaden, je knipt het kopschot met neus, kraal en soldeernaden uit, draait de kraal ( denk er aan of het kopschot links of rechts moet komen), of zet de haakkant. Je zet de neus met de zetbank en de soldeernaden, voor zover mogelijk, met de zetbank en verder met de zettang. Bij een mastgoot stuik je de soldeernaad met een houten of kunststofhamer op een kantstaak. Maken van gotenpijpje Het gotenpijpje maak je zo dat de soldeernaad met een overlap van 0 mm aan de achterzijde valt. Maak het gotenpijpje 00 mm lang. Je gaat als volgt te werk. Je berekent met π D de uitgeslagen maat en telt hier 0 mm bij op. Je knipt het plaatje zink 50 mm breed en de berekende maat lang en walst het plaatje tot het een overlap heeft van 0 mm. Je plaatst het pijpje op een houten paal en soldeert de naad (zie verderop hoe dat moet). Ten slotte klop Zetvolgorde bakgoot. I II III IV Uitslag gotenpijpje voor mastgoot. je met een stalen rekhamer een randje van 0 mm om en vlakt dit. Let op: Een gotenpijpje voor een mastgoot heeft een afwijkende vorm. De naad moet in het langste deel komen. Maken van klangen Klangen dienen om goten in een houten constructie vast te zetten. Klangen hebben een dikte van minstens 0,8 mm. De klangen die op de lijst van de goot komen en in de kraal, moeten een breedte hebben van minstens 70 mm en 3 /4 in de kraal steken. Ze moeten worden vastgezet met drie gegalvaniseerde zinkspijkers. Klangen die aan de achterzijde over de goot worden gebogen moeten minstens 30 mm breed zijn en worden vastgezet met minimaal twee gegalvaniseerde zinkspijkers. Als de gootbodem breder is dan 300 mm dan moet een zogenoemde schuifklang in de soldeernaden worden opgenomen (hiervoor zijn verschillende constructies die hier verder niet worden behandeld). Monteren van de bakgoot We gaan er vanuit dat de goot één afvoer heeft.. schuif eventueel de dakpannen omhoog; 2. maak de houten bakgoot schoon; 3. monteer de klangen om de 66 cm, elk met drie gegalvaniseerde zinkspijkers, op de lijst van de goot; 4. vaak is het ook nodig klangen aan de achterzijde te plaatsen om klapperen en opwaaien te voorkomen Plaats deze op dezelfde afstand en zo dat ze later over de haakkant kunnen worden gebogen; 5. controleer of het gat voor de afvoer aanwezig is in de houten bak en een middellijn heeft die 20 mm groter is dan het gotenpijpje; 8 4

5 6. controleer of het houten kopschot 0 mm dunner is dan de houten lijst (voor uitzetting); 7. zaag de kraal van het eerste gootstuk en de kraal van het kopschot die daarop aansluit onder een hoek van 45 (we gaan er hier even vanuit dat dit het eerste gootstuk is bij de afvoer); 8. zaag de achterzijde van de kraal van het kopschot onder de hoek van de achteropstand; 9. knip ook daar de neus met een soldeerrand van 0 mm en zet deze om in de hoek van de achteropstand; 0.knip de neus van het kopschot onder een hoek van 45 op maat;.knip de neus van het gootstuk onder een hoek van 45 met een soldeerrand van 0 mm; 2.plaats het kopschot op het gootstuk en teken af waar je de goot verder moet knippen; 3.knip de vooropstand, gootboden en een deel van de achteropstand; 4.plaats het eerste gootstuk, met een draaiende beweging over de klangen, ter plaatse van de afvoer (als dit in het midden is, moet je er misschien iets mee schuiven om met de andere gootstukken goed uit te komen); 5.houd dit eerste gootstuk 0 mm vrij van het houten kopschot in verband met uitzetting; 6.knip het gat voor het gotenpijpje precies op maat; 7.plaats het gotenpijpje met de naad naar achteren en controleer of dit in het midden van het gat in de houten bak zit (afhankelijk van de plaats van de afvoer en de buitentemperatuur kun je eventueel besluiten dit iets uit het midden te plaatsen); 8.klop met de zinkklopper, de omgezette rand van het gotenpijpje en de rand van de goot waar dit op rust, iets naar beneden voor een goede afwatering; 9.plaats het kopschot en klop de naden vlak; 20.plaats het volgende gootstuk door de kraal eerst 0 5 mm over de kraal van het eerste gootstuk te schuiven en dan over de klangen in de bak; 2.klop ook die naad aan; 22.werk zo door tot het einde van de goot en werk daar het kopschot op dezelfde wijze af als aan het begin; 23.buig nu alle klangen aan de achterzijde over de goot. Solderen van de goot Op monumentale gebouwen mag je niet met open vuur werken! Daar moet je rekening mee houden. Bij het solderen van zink gebruik je bij voorkeur soldeer S 40. Dit bevat veertig procent tin en zestig procent lood. Het voordeel van deze soldeersoort is dat het een groter smelttraject heeft ( C) en dus langer in een taaie fase zit. Dat is vooral gunstig voor het solderen van de staande naden. Soldeer S 50 heeft een veel kleiner smelttraject (83 26 C). Zink kun je goed solderen met S-39 Zn. Sommige zinkwerkers maken hun eigen vloeimiddel door kleine stukjes zink op te lossen in zoutzuur of door rechtstreeks zoutzuur op het zink te smeren. Zoutzuur is echter heel agressief. Het is daarom veiliger om gewoon S-39 Zn te gebruiken. Stappenplan solderen nieuw en schoon zink. verwijder eventueel los vuil van de soldeernaad; 2. controleer of de soldeernaad goed aansluit en alle onderdelen op hun plaats zitten; 3. smeer de naad in met vloeimiddel; 4. controleer op een klein stukje zink of de bout de juiste temperatuur heeft; 5. hecht de naad op enkele punten; 6. soldeer de liggende naden, houd de soldeerbout hierbij 0 mm op de dubbele plaat en trek de bout langzaam vooruit in een snelheid die bij de temperatuur van de bout past, voer steeds soldeer toe; 7. soldeer de staande naden, deze kunnen net als de liggende naden worden getrokken, maar in grote delen van het land in het ruggen heel gebruikelijk voor staande naden. Voor beide manieren is veel oefening nodig; 8. soldeer ten slotte de kraal; 9. verwijder tussendoor alle resten vloeimiddel van de nog niet geheel afgekoelde soldering met een schone vochtige doek, wrijf na met een schone droge doek; 0.werk zo alle solderingen af;.loop voor je vertrekt nog even de goot na, vooral spijkers kunnen in korte tijd gaten in de goot veroorzaken. Aandachtspunt: Bij het solderen van de achteropstand is het vaak lastig deze helemaal tot bovenaan de haakkant te solderen. In dat geval kun je de haakkant ter plaatse van de soldering omhoog buigen en dan de achteropstand tot bovenaan solderen. Dan buig je de haakkant weer terug en soldeer je die ook. Bekijk de video op 8 5

Aftekenen van zink BEWERKEN ZINK

Aftekenen van zink BEWERKEN ZINK Aftekenen van zink Voordat je een werkstuk uit zinken plaat kunt maken moet je het eerst op het materiaal aftekenen. Voor dit aftekenen gebruik je een kraspen met een geharde punt. Deze harde punt voorkomt

Nadere informatie

TZ1. Dakgoten in de beugel. Gootbeugels Specificatie. Montage dakgoten in de beugel. Dakgoten en hulpstukken. Voorbewerking dakgoten.

TZ1. Dakgoten in de beugel. Gootbeugels Specificatie. Montage dakgoten in de beugel. Dakgoten en hulpstukken. Voorbewerking dakgoten. TZ1 Dakgoten in de beugel Gootbeugels De toe te passen thermisch verzinkte gootbeugels moeten voldoen aan NEN-EN 1462 en moeten volgens opgaven van de fabrikant geschikt zijn voor het te monteren goottype.

Nadere informatie

kluswijzer De dakgoot In 9 stappen een dakgoot plaatsen

kluswijzer De dakgoot In 9 stappen een dakgoot plaatsen kluswijzer De dakgoot In 9 stappen een dakgoot plaatsen De dakgoot Algemeen Programma Montage Vernieuwen Preventieve maatregelen algemeen Het regenwater loopt bij schuine daken vanuit de goot via de regenpijp

Nadere informatie

BROERSMA SYSTEEMBOUW B.V. OPPERKOATSTERWEI 6, 9288 GK. KOOTSTERTILLE, TEL. 0511-542698 FAX. 0511-542060

BROERSMA SYSTEEMBOUW B.V. OPPERKOATSTERWEI 6, 9288 GK. KOOTSTERTILLE, TEL. 0511-542698 FAX. 0511-542060 BROERSMA IJZERSTERK IN HOUTCONSTRUCTIE Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, door middel van fotokopie of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broersma Systeembouw

Nadere informatie

Lariks Douglas hout aanbouw met Polycarbonaatplaten dak

Lariks Douglas hout aanbouw met Polycarbonaatplaten dak Lariks Douglas hout aanbouw met Polycarbonaatplaten dak Stappenplan voor Lariks Douglas houten aanbouw met Polycarbonaatplaten dak. Product: https://gadero.nl/aanbouw-veranda-hout-met-helder-polycarbonaat/

Nadere informatie

Opbouwbeschrijving zelfdragende terrasoverkapping met 44.2 glas

Opbouwbeschrijving zelfdragende terrasoverkapping met 44.2 glas Opbouwbeschrijving zelfdragende terrasoverkapping met 44.2 glas Neem de tijd om deze opbouwbeschrijving rustig helemaal door te lezen. U krijgt dan alvast een idee waarvoor de geleverde materialen bedoeld

Nadere informatie

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Montagevoorschrift Met het universele indak bevestigingssysteem van Ubbink, kan men alle soorten zonnepanelen tussen de dakpannen aanbrengen. Het systeem

Nadere informatie

Icopal Kunststof Dakgoten Het klikt met Icopal!

Icopal Kunststof Dakgoten Het klikt met Icopal! Icopal Kunststof Dakgoten Het klikt met Icopal! Zonder lijm en waterdicht Slagvast kunststof 100% corrosievrij Onderhoudsarm 15 jaar garantie Sterke dakgoten voor zowel nieuwbouw als renovatie Eenvoudig

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait)

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) Installatiehandleiding Easy Roof Evolution Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) 1. Voorbereiding Stel de bovenkant van de schroeven van de eindklem in op dezelfde hoogte als de bovenkant van de pv module.

Nadere informatie

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u:

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u: Montage handleiding Verpakking Naast de referentie van het meubel staat soms nog een getal op het verpakkingslabel. Dit betekent dat het gaat om één meubel wat is verpakt in meerdere pakketten, tezamen

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten.

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten. ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een gemonteerd op panlatten. Leverancier van alternatieve oplossingen voor water, warmte comfort en stroom Tel: 058-288 47 39 / Fax 058-288 92 98 PLAATSING VAN

Nadere informatie

Hoe kan je het beste behangen?

Hoe kan je het beste behangen? Hoe kan je het beste behangen? Hoe kan je het beste behangen? Materialen Gereedschap Behanglijm Behang Potlood Stanleymes Schaar Rolmaat Spons Emmer Liniaal Behangspatel Behangtafel Lijmkwast Huishoudtrap

Nadere informatie

Installatiehandleiding plaatsen van twee zonnecollectoren op een schuindak

Installatiehandleiding plaatsen van twee zonnecollectoren op een schuindak Installatiehandleiding plaatsen van twee zonnecollectoren op een schuindak 1) Neem de arbo-voorschriften in acht, plaats bij voorkeur een in hoogte verstelbare steiger met valbeveiliging op de werkruimte.

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41 Montage-instructie Rolluik RV40 - RV41 Inhoud verpakking 1 1. pantser in kast 2. bediening a. handbediening: koord- of bandopwinder b. elektrisch: schakelaar + stekker c. afstandbediend: afstandbediening

Nadere informatie

TUTORIAL ROEZELROKJE

TUTORIAL ROEZELROKJE TUTORIAL ROEZELROKJE Deze tutorial is geschreven uit liefde voor mijn hobby en derhalve alleen te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Niet voor commerciële doeleinden. All Copyrights reserved @ Mama Mizzy's

Nadere informatie

Wij KIEZEN voor kwaliteit!

Wij KIEZEN voor kwaliteit! Wij kwaliteit! KIEZEN voor Inleiding Primodak Dakdekkers is ontstaan uit een dakdekkersfamilie. Tegenwoordig wordt het bedrijf gerund door Rudy, die het ambachtelijke vakmanschap van zijn vader Ridvan

Nadere informatie

In deze opdracht gaan we een houten vogelhuisje maken.

In deze opdracht gaan we een houten vogelhuisje maken. MPo 2008 In deze opdracht gaan we een houten vogelhuisje maken. Je krijgt een stuk hout van 12 cm breed en 122 cm lang. Dit is genoeg om een vogelhuisje te maken zoals het voorbeeld. We zagen het hout

Nadere informatie

Handleiding: Montage tristand pannendak Auteur: Carolien Hoppenbrouwers Datum: februari 2013 Benodigdheden: - Rolmaat / lang meetlint - Potlood - Schroefmachine met kruiskop, Torx T40, Imbus 3 & 5 - Spaanplaatschroeven

Nadere informatie

E-mail: info@infrasol.nl

E-mail: info@infrasol.nl Infraroodcabines en Sauna s Bezoek showroom op afspraak: Tel: 0174-625237 Monsterseweg 117 unit 10 Fax: 0174-640273 2691 JD s-gravenzande E-mail: info@infrasol.nl Begin met de zitbank, leg het grote deel

Nadere informatie

Patroon Een bijzonder mooie tas

Patroon Een bijzonder mooie tas Patroon Een bijzonder mooie tas Ik heb deze tas gemaakt met een combinatie van Kimara van Adriafil en Catania. Van de Kimara had ik 5 bollen nodig, van de Catania 4 bollen. Verder gebruikte ik 4 ringen

Nadere informatie

UITVOERING DAKGOTEN. Pottenbakkerstraat 20 9403 VK Assen Telefoon 0592-346600 Fax 0592-346885 info@polyplus.nl

UITVOERING DAKGOTEN. Pottenbakkerstraat 20 9403 VK Assen Telefoon 0592-346600 Fax 0592-346885 info@polyplus.nl Pottenbakkerstraat 20 9403 VK Assen Telefoon 0592-346600 Fax 0592-346885 E-mail Internet info@polyplus.nl www.polyplus.nl UITVOERING DAKGOTEN Productomschrijving: Polyplus dakgoten worden precies op de

Nadere informatie

Appelhuis. materiaal. gereedschap

Appelhuis. materiaal. gereedschap Appelhuis Prik een appel aan de pin en hang het Appelhuis buiten in een boom, zodat de vogels lekker kunnen smullen. Voor dit werkstuk heb je een zetbank, een puntlasmachine en een hefboomschaar nodig.

Nadere informatie

Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen

Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen Authentiek isolerend dakraam Al deze instructies (tekst + maattekening) gelden als een voorstel waarbij andere oplossingen mogelijk zijn. In geen

Nadere informatie

Een muur behangen. Materialen Gereedschap. Afplaktape. Emmer. Lijm. Schaar. Rolmaat. stanleymes. Potlood. paslood. trap. Afdekfolie.

Een muur behangen. Materialen Gereedschap. Afplaktape. Emmer. Lijm. Schaar. Rolmaat. stanleymes. Potlood. paslood. trap. Afdekfolie. Een muur behangen Een muur behangen Materialen Gereedschap Afplaktape Lijm Rolmaat Potlood Afdekfolie behangspatel behang aandrukrol nadenroller Emmer Schaar stanleymes paslood trap lijmkwast Liniaal behangtafel

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Catalogus Carport AutoSkûle

Catalogus Carport AutoSkûle Catalogus Carport AutoSkûle Inhoudsopgave Flyer Algemene informatie CE certificaat Voorblad tekening Maattabel Exploded view Assemblage handleiding Montage handleiding Constructieve onderdelen met statische

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen DAKRAAM Wilt u een dakraam aanbrengen op uw zolder, voor meer licht, ventilatie of uitzicht? Hier vindt u meer informatie over hoe u dat kunt aanpakken. Vraag eerst wel om toestemming

Nadere informatie

Sunstock Holland. Assemblagehandleiding. Castor

Sunstock Holland. Assemblagehandleiding. Castor Sunstock Holland Assemblagehandleiding Castor Inhoud Handleiding Castor 3 Algemene informatie Castor 4 Assemblage-instructie Castor 9 Assemblage-instructie Castor, spie afdichting (optioneel) 1 Attentie:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ZINKUNIECURSUS

INHOUDSOPGAVE ZINKUNIECURSUS INHOUDSOPGAVE ZINKUNIECURSUS 1) FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN ZINK... 3 2) WAAR BESTAAT ZINK UIT WAAR UW GOTEN VAN WORDEN GEMAAKT?... 3 3) PATINEREN VAN ZINK KAN OP 2 MANIEREN GEBEUREN NL.:... 3 4) SOORTEN

Nadere informatie

Owl. Uil. www.kitepassion.nl

Owl. Uil. www.kitepassion.nl of Uil MATERIAAL ± 1,5 m 1 32 grams spinnakerdoek restjes witte en zwarte stof voor ogen en snavel 1 stuks RCF Ø 4 mm voor de spanner 1,50 m lang 1 stuks RCF Ø 4 mm voor de staander 1 m lang 1 stuks

Nadere informatie

DE TOENEMENDE LAGENSNIT MET PROJECTIE (vanaf 120 )

DE TOENEMENDE LAGENSNIT MET PROJECTIE (vanaf 120 ) DE TOENEMENDE LAGENSNIT MET PROJECTIE (vanaf 120 ) Algemeen Als klanten met lang haar geen massieve snit hebben, is het meer dan waarschijnlijk dat zij lagen in het haar hebben en meestal toenemende lagen.

Nadere informatie

De voorste 2 staanders moeten 25 cm korter zijn dan de staanders aan de vlonder e

De voorste 2 staanders moeten 25 cm korter zijn dan de staanders aan de vlonder e SHTB Handleiding Gereedschap: Potlood/pen, rolmaat, stanleymes, duimstok, winkelhaak (accu)boormachine (accu) schroefmachine Torx bitten set Handzaag Afkortzaag en/of Decoupeerzaag Lijmtangen (lange) Waterpas

Nadere informatie

Deel 01 : een raam plaatsen

Deel 01 : een raam plaatsen Bekijk ook de instructie video's op www.raamwinkel.be pagina 1 1. trek de beschermfolie van de buitenkant van het raam Tip: verwijder de rest van de folie pas op het einde, zo vermijd je beschadigingen

Nadere informatie

Stanza Terrasoverkapping Assemblage- en montagehandleiding

Stanza Terrasoverkapping Assemblage- en montagehandleiding Assemblage- en montagehandleiding * * A T T E N T I E * * AVZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele voorkomende fouten in deze handleiding, noch voor eventuele nadelige gevolgen die uit

Nadere informatie

Nodig: 1 bol Zpagetti van ten minste 850 gram Haaknaald maat 10 Breinaalden maat 10 Schaar

Nodig: 1 bol Zpagetti van ten minste 850 gram Haaknaald maat 10 Breinaalden maat 10 Schaar Nodig: 1 bol Zpagetti van ten minste 850 gram Haaknaald maat 10 Breinaalden maat 10 Schaar Eventueel: Stof voor de binnenvoering Stof voor de binnenkant van de schouderband Rits Naaimachine Kralen om de

Nadere informatie

Ik weet niet of dit al een keer eerder is vermeld, maar ik kon het niet vinden en dus lijkt het me handig een keer te vermelden.

Ik weet niet of dit al een keer eerder is vermeld, maar ik kon het niet vinden en dus lijkt het me handig een keer te vermelden. Hallo Slotracers, Ik weet niet of dit al een keer eerder is vermeld, maar ik kon het niet vinden en dus lijkt het me handig een keer te vermelden. Ik heb zojuist een Parma regelaar omgebouwd zodat nu ook

Nadere informatie

PADDY. Alternatief. www.kitepassion.nl Jan van Leeuwen

PADDY. Alternatief. www.kitepassion.nl Jan van Leeuwen PADDY Alternatief PADDY Deze markante vlieger is ontworpen door Willy Koch. Deze Duitse kunstenaar heeft al menige mooie vlieger ontworpen. In zijn ontwerpen gebruikt hij vaak het zo bekende vlechtwerk.

Nadere informatie

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer)

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) *100% UV-bestendig *Blijvend soepel en elastisch * Hoge elasticiteit. Tot 400% rek * Scheur-, breuk-,

Nadere informatie

Lees voor de installatie van de plisséhor deur S700 de handleiding in zijn geheel door.

Lees voor de installatie van de plisséhor deur S700 de handleiding in zijn geheel door. Controleer het product op beschadigingen en volledigheid. Mocht u een gebrek constateren, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw Bruynzeel dealer. Lees voor de installatie van de plisséhor deur

Nadere informatie

Bamboe verbindingen. Een analyse van mogelijke verbindingen met bamboe op basis van kracht opname, sterktes, zwaktes en oplossingen

Bamboe verbindingen. Een analyse van mogelijke verbindingen met bamboe op basis van kracht opname, sterktes, zwaktes en oplossingen Bamboe verbindingen Een analyse van mogelijke verbindingen met bamboe op basis van kracht opname, sterktes, zwaktes en oplossingen Bamboe verbindingen maken Bamboe is rond. Dit zorgt voor een hoop uitdagingen

Nadere informatie

Telefoonhoesje. Patroon 1 Patroon 2 Patroon voor zelfhechtende voering

Telefoonhoesje. Patroon 1 Patroon 2 Patroon voor zelfhechtende voering Instructies Dit heb je nodig: Totally Me!- naaimachine 2 stukjes stof (11,4 cm x 33 cm) 1 stukje zelfhechtende voering 6,4 cm dun elastiek 1 gekleurde knoop Schaar Spelden De patronen staan op de laatste

Nadere informatie

HET LANDLEVEN-KIPPENHOK

HET LANDLEVEN-KIPPENHOK LANDLEVEN-KIPPENHOK BLAD 1 HET LANDLEVEN-KIPPENHOK VROEGER WERDEN KIPPEN IN DE MEEST WONDERLIJKE BOUWSELS ONDERGEBRACHT. SOMS ERG ROMANTISCH OM TE ZIEN, MAAR VAAK ONPRAKTISCH, ONHYGIËISCH EN WEINIG DIERVRIENDELIJK.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. kolom

Gebruikershandleiding. kolom NL NL Gebruikershandleiding ValkBox 1 First set - voor het eerste paneel in een rij/ kolom ValkBox Next set - voor elk volgend paneel in een rij/kolom Gefeliciteerd met de aanschaf van het ValkBox montagesysteem.

Nadere informatie

Uit LandIdee nr 3 2013 (juni-juli) Zelf maken Tafeldecoraties van vilt Decoratieve doppen pagina 120

Uit LandIdee nr 3 2013 (juni-juli) Zelf maken Tafeldecoraties van vilt Decoratieve doppen pagina 120 Uit LandIdee nr 3 2013 (juni-juli) Zelf maken Tafeldecoraties van vilt Decoratieve doppen pagina 120 Deze schitterende ranken met doppen en bloemen kunt u in een handomdraai van eenvoudige materialen maken

Nadere informatie

Ronde wanden. De platen. De mogelijkheden. Het staalskelet. Het bevochtigen van de platen. De gewone 12,5 mm en 9,5 mm Lafarge-platen kunnen

Ronde wanden. De platen. De mogelijkheden. Het staalskelet. Het bevochtigen van de platen. De gewone 12,5 mm en 9,5 mm Lafarge-platen kunnen Ronde wanden De mogelijkheden. De mogelijkheden voor het buigen en monteren van de platen zijn beschreven in schema 1. De informatie dient als oriënterend te worden beschouwd. Er kan met een straal van

Nadere informatie

6-1. Opdracht. Wastafel 1: monteren kraan

6-1. Opdracht. Wastafel 1: monteren kraan Opdracht Wastafel 1: monteren kraan Je hebt voor deze opdracht een hangende wastafel met afvoer maar zonder kraan nodig. Je moet weten hoe je moet solderen en hoe je een knelkoppeling aanbrengt. Dit staat

Nadere informatie

Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Schuin dak

Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Schuin dak Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Schuin dak Voorbereiding Veiligheid Het is mogelijk de zonnepanelen alleen te installeren, maar met hulp is het een stuk makkelijker en veiliger. De panelen

Nadere informatie

Bouw zelf een windmolen

Bouw zelf een windmolen Bouw zelf een windmolen Met dit bouwplan is een windmolen maken niet moeilijk! Bouw thuis of op school een echte windmolen die een klein lampje (LED) laat branden. Aan het einde van de beschrijving vind

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

M5131 Antwoorden 1 Spanplaten

M5131 Antwoorden 1 Spanplaten M5131 1 De omtreklijn van een uitslag is een zetlijn kniplijn. 2 In een uitslag teken je de zetlijn dun dik. 3 Je kiest bij een uitslag de naad aan de langste kortste zijde. 4 De kniplijn van een uitslag

Nadere informatie

DOUGLAS BUDGET OVERKAPPING. * Handleiding Douglas/larix budgetoverkapping

DOUGLAS BUDGET OVERKAPPING. * Handleiding Douglas/larix budgetoverkapping * Handleiding Douglas/larix budgetoverkapping Gefeliciteerd met de aankoop van uw Douglas/lariks Budget Overkapping, een een DIY (Do It Yourself) bouwpakket bestaande uit losse larix / douglas onderdelen

Nadere informatie

Montagehandleiding Carport

Montagehandleiding Carport Montagehandleiding Carport Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Carport. Deze handleiding beschrijft stap voor stap hoe u uw Carport kunt monteren. Wij wensen u veel plezier toe. Haal de materialen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. kolom

Gebruikershandleiding. kolom NL NL Gebruikershandleiding ValkBox First set - voor het eerste paneel in een rij/ kolom ValkBox Next set - voor elk volgend paneel in een rij/kolom Gefeliciteerd met de aanschaf van het ValkBox montagesysteem.

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

WATER EN VUUR, EEN POP-POP-BOOTJE

WATER EN VUUR, EEN POP-POP-BOOTJE WATER EN VUUR, EEN POP-POP-BOOTJE Vooraf Het onderstaande is een bewerking van een artikel dat verschenen is in De Modelbouwer nr.1, 2013. In de beschrijving hebben we de jonge bouwer voor ogen gehad.

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :cellenbeton of gipsblokken

MONTAGEHANDLEIDING. :cellenbeton of gipsblokken MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :cellenbeton of gipsblokken => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. => Volg gedurende de montage de 7 stappen

Nadere informatie

Jaloezie. Montage handleiding 160-071214

Jaloezie. Montage handleiding 160-071214 Jaloezie Montage handleiding 160-07114 Montage Montage Algemene informatie Het is belangrijk dat u de volgende montage- en bedieningsinstructies nauwkeurig volgt. Verano aanvaard geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Thema 0 Bouwstenen Naam Klas. Startdatum / lesnr. cijfer

Thema 0 Bouwstenen Naam Klas. Startdatum / lesnr. cijfer Thema 0 Bouwstenen Naam Klas Startdatum / lesnr cijfer BOUWSTENEN NATUURKUNDE INSTRUCTIE GEREEDSCHAP Blokhaak gebruiken... 18 Figuurzagen... 19 Rillen en ritsen... 18 Stik-, Rijg en Festonsteek... 20 Solderen...

Nadere informatie

Talen Polycarbonaat. Dakenopbouw uitleg. www.talen-polycarbonaat.nl

Talen Polycarbonaat. Dakenopbouw uitleg. www.talen-polycarbonaat.nl Talen Polycarbonaat Dakenopbouw uitleg 2015 www.talen-polycarbonaat.nl 1 Wil je een terrasoverkapping dan ben je op het juiste adres. Het bestaat uit een houten onderbouw. met daarop aluminium rails waar

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

How To: pianoscharnieren maken Schrijver: Buzzy Datum: 13/01/2013 Deze How To werd geschreven voor Modelbouw@BE - http://www.modelbouwen.

How To: pianoscharnieren maken Schrijver: Buzzy Datum: 13/01/2013 Deze How To werd geschreven voor Modelbouw@BE - http://www.modelbouwen. Dit kan voor elke schaal gebruikt worden door de maten aan te passen. Er zitten wel veel foto's in omdat ik weet dat 1 foto meer zegt dan 1000 woorden. Laat ons dan nu beginnen. Wat heb je nodig: -soldeerbout

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Exploded view. Lichtbak. EasyFlex 2000. EasyClip. EasySign. Stuklijst. Lichtbak. EasyFlex 2000. EasyClip. EasySign.

Inhoud. Inleiding. Exploded view. Lichtbak. EasyFlex 2000. EasyClip. EasySign. Stuklijst. Lichtbak. EasyFlex 2000. EasyClip. EasySign. Inhoud Inleiding 4 4 Exploded view Lichtbak EasyFlex 000 EasyClip EasySign 5 5 6 7 7 Stuklijst Lichtbak EasyFlex 000 EasyClip EasySign 8 8 9 4 9 4 5 Montage Zagen van de profielen Montage van de lichtbak

Nadere informatie

e l Hout B R I C O F I C H E

e l Hout B R I C O F I C H E 5043676 r u e Een d en s t a a l p t u o H E H I C F C O I B R Hout B R I C O F I C H E Inleiding Als u een deur zoekt, dan vindt u een ruim aanbod in de meest uiteenlopende en fijnste houtsoorten. De

Nadere informatie

15-1. Opdracht. Buis buigen

15-1. Opdracht. Buis buigen Opdracht Soorten leidingen In de boxen zie je allerlei leidingen lopen. Bijvoorbeeld tussen de radiator en de cv-ketel. Ook de kraan op de wastafel is aangesloten op de waterleiding. Als je de verschillende

Nadere informatie

INSTALLATIEADVIES GT40 LICHTSTRAAT PLATDAK

INSTALLATIEADVIES GT40 LICHTSTRAAT PLATDAK INSTALLATIEADVIES GT40 LICHTSTRAAT PLATDAK STABILIGHT GT40 element Kopschotprofiel Kopschot 6,5x53, boorpunt, zeskant 12 6,5x100, boorpunt, zeskant 12 schuimprofiel aluminium kalot met EPDM schuimafdichting

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies Onderdelen klaarmaken De goot samenstellen normale gootkap Installatie instructies De nummer één veranda specialist in Nederland Goot profiel 100% Kwaliteits garantie Het hele jaar droog onder een aluminium

Nadere informatie

Duur van de les 95 min.

Duur van de les 95 min. Leervraag 2: Ontwerpen en aanbieden van leerstof. 3. De kennis om buizen te solderen liet te wensen over. Vaak maakten ze het geheel van buizen veel te warm of waren de materialen niet goed voor behandeld.

Nadere informatie

Opvouwbare kubus (180 o )

Opvouwbare kubus (180 o ) Workshop Verpakkingen NWD 18 februari 2012 hm / rvo Opvouwbare kubus (180 o ) - Een bouwplaat van de kubus en een voorbeeldfoto - Als je een mooi wilt maken: een A4-tje 160 g wit papier en een schutblad,

Nadere informatie

PROFILO-S. Esthetisch fraaie en milieuvriendelijke kilgoot. Zinkkleur PRODUCT GARANTIE JAAR DAKSYSTEEM GARANTIE JAAR

PROFILO-S. Esthetisch fraaie en milieuvriendelijke kilgoot. Zinkkleur PRODUCT GARANTIE JAAR DAKSYSTEEM GARANTIE JAAR PROFILO-S Zinkkleur Esthetisch fraaie en milieuvriendelijke kilgoot PRODUCT GARANTIE JAAR DAKSYSTEEM GARANTIE JAAR Profilo-S Tot wel 60% voordeel ten opzichte van traditionele, zinken kilgoten De uitgangspunten

Nadere informatie

WAKAFLEX VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Collectie daksysteemcomponenten

WAKAFLEX VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Collectie daksysteemcomponenten WAKAFLEX VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Collectie daksysteemcomponenten Benodigde Daksysteemcomponenten voor het aanbrengen van Wakaflex afdichtingsband Wakaflex afdichtingband; Benodigde gereedschappen en bevestigingmateriaal

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Accu ipod Nano 4G Installatie handleiding

Accu ipod Nano 4G Installatie handleiding 1. Steek een openingstool tussen de behuizing en de rand. Maak de vastgelijmde bovenkant vervolgens los van de displayhouder. 2. De hold-schakelaar is nu los en kan vallen. Let op dat u deze niet kwijt

Nadere informatie

Carport met houten dak

Carport met houten dak Carport 300 x 500 Afmetingen: 300cm x 500cm x 251cm Carport met houten dak Voordat u aan de opbouw van uw carport begint, lees dan eerst aandachtig deze handleiding. Dit om problemen te voorkomen, en om

Nadere informatie

Handleiding. Vogelsuper. Pagina 1

Handleiding. Vogelsuper. Pagina 1 Pagina 1 Wil je een terrasoverkapping dan ben je op juist adres. De overkapping bestaat uit een houten onderbouw met daarop aluminium rails waarin de platen liggen. De platen zijn 16mm X structuur die

Nadere informatie

Hemelwaterafvoer in VM ZINC

Hemelwaterafvoer in VM ZINC Hemelwaterafvoer in VM ZINC Gids voor voorschriften en plaatsing PLULINE goten Bakgoten in VM ZINC Kilgoten in VM ZINC Afvoerbuizen PLULINE De inhoud van dit document is beperkt tot de voorschrijving en

Nadere informatie

Handleiding Installatie

Handleiding Installatie Handleiding Installatie Voor de montage van het zonnezeil kan men het best een windstile dag kiezen om te voorkomen dat er tijdens de montage een windvlaag in het zeil slaat, waardoor het zeil met de grond

Nadere informatie

Lees eerst de hele beschrijving door zodat je geen verrassingen tegenkomt en daardoor teleurstellingen.

Lees eerst de hele beschrijving door zodat je geen verrassingen tegenkomt en daardoor teleurstellingen. Speldenkussentjes in reverse applicatie Wat heb je hier voor nodig: Restjes rode stof en achtergrond stof (voor hartjes kussentje) Restjes witte en rode stof (voor het zeilbootje.) Blaadje papier Liniaaltje

Nadere informatie

BARBECUETAFEL. moeilijkheidsgraad. Klustijd:10 uur

BARBECUETAFEL. moeilijkheidsgraad. Klustijd:10 uur BARBECUETAFEL moeilijkheidsgraad Klustijd:10 uur MATERIALEN Materiaalkosten ca. 260,- (incl. BBQ) Aantal Materiaal Dikte Breedte Lengte CM 2 steigerbuis 2,8-98 2 Douglas hout poten 8, 8, 74 13 planken

Nadere informatie

Monteren. Kvik-keuken

Monteren. Kvik-keuken Monteren. Kvik-keuken Gefeliciteerd met uw nieuwe Kvik-keuken! Voordat u de eerste maaltijd kunt bereiden, moet u nu eerst de montage uitvoeren. Met deze handleiding willen wij u op de montage voorbereiden

Nadere informatie

Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen

Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen Inhoud Icopal Universal 04 Alle voordelen op een rij! 06 Toepassingen op diverse ondergronden 08 Opslag en verwerking 10 Baanverdeling 12 Hoekjes wegsnijden 14 Daksystemen

Nadere informatie

Modelvliegtuigbouw. Leerlingenhandleiding. De Fantra VMBO II. Auteur; Wout Heijne. Lay out Jeroen van den Brand

Modelvliegtuigbouw. Leerlingenhandleiding. De Fantra VMBO II. Auteur; Wout Heijne. Lay out Jeroen van den Brand Modelvliegtuigbouw Leerlingenhandleiding. De Fantra VMBO II Auteur; Wout Heijne Lay out Jeroen van den Brand De Romp De romp Stap 1 - Mal - Figuurzaag - Potlood - Plaatje triplex 1. Teken met behulp van

Nadere informatie

Verandazonwering. Montage handleiding. V600-Helsinki V605-Reykjavik V610-Oslo 93-080225

Verandazonwering. Montage handleiding. V600-Helsinki V605-Reykjavik V610-Oslo 93-080225 Verandazonwering Montage handleiding V600-Helsinki V605-Reykjavik V610-Oslo 9-00225 Montage instructies voor V600-Helsinki V600-Helsinki Benodigd gereedschap: Boormachine Staalboor,5 mm Kruiskopschroevendraaier

Nadere informatie

Industriële lamp maken (ontwerp door Bas Berrevoets)

Industriële lamp maken (ontwerp door Bas Berrevoets) Industriële lamp maken (ontwerp door Bas Berrevoets) Industriële lamp maken (ontwerp door Bas Berrevoets) Materialen Gereedschap Sencys elektrisch draad 'VOB 2,5 mm²' blauw 10 m Afplaktape 41,1 m x 24

Nadere informatie

Voor we iets gaan maken moeten we wel het een en ander weten van meten. We zeggen altijd meten is weten. Hoi Leuk dat je er weer bent.

Voor we iets gaan maken moeten we wel het een en ander weten van meten. We zeggen altijd meten is weten. Hoi Leuk dat je er weer bent. Hallo ik ben TECH. Wij gaan samen in het technieklokaal een Boomhoogtemeter maken. We moeten ons eerst goed voorbereiden op school. Daar ga ik jou bij helpen. Als je klaar bent kun je hierdoor in het technieklokaal

Nadere informatie

Mystiek in combinatie met sneldekkers

Mystiek in combinatie met sneldekkers Mystiek in combinatie met sneldekkers Achtergrond Naar aanleiding van de veel voorkomende vraag of Mystiek zonnedakpannen kunnen worden toegepast in combinatie met sneldek pannen hebben wij een esthetisch

Nadere informatie

De handleiding wordt bij de afhaling / levering overlopen en besproken. Montage muurprofiel Goot voorbereiden

De handleiding wordt bij de afhaling / levering overlopen en besproken. Montage muurprofiel Goot voorbereiden - Laat de beschermfolie, tijdens de montage, zo veel mogelijk rond de profielen en platen. De folie enkel verwijderen op de plaatsen waar u werkt. Dit voorkomt beschadigingen van de profielen, tijdens

Nadere informatie

TERRASOVERKAPPING Montage Handleiding (NL)

TERRASOVERKAPPING Montage Handleiding (NL) TERRASOVERKAPPING Montage Handleiding (NL) BENODIGD GEREEDSCHAP ONDERDELEN Afbeelding betreft de 3,0m brede uitvoering. De componentaantallen variëren per maatuitvoering (zie het overzicht op de volgende

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 7 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Vraag aan je docent voordat je gaat afkorten, of je de buis goed hebt afgetekend.

Vraag aan je docent voordat je gaat afkorten, of je de buis goed hebt afgetekend. Opdracht Radiatoren 3 Voordat je deze opdracht kunt uitvoeren, moet je opdracht 21 hebben afgerond. Je gaat een nieuwe toe- en afvoerbuis op de radiator van opdracht 21 monteren. Je moet de buizen eerst

Nadere informatie

Basis profiel. Gaas. trekbalk. Geleideblokje trekbalk. verduistering. hoekstuk klikker. Montagehandleiding Duo Plissé

Basis profiel. Gaas. trekbalk. Geleideblokje trekbalk. verduistering. hoekstuk klikker. Montagehandleiding Duo Plissé Montagehandleiding Duo Plissé @: info@horrex.nl Benodigdheden: - Stanley mes - Potlood - Rolmaat - Inbussleutel M2,5 - kruiskop schroevendraaier - Schaar - Schuurpapier - IJzerzaag (optioneel geleverd)

Nadere informatie

Spijkermotor. Het maken van de stator

Spijkermotor. Het maken van de stator 1 Spijkermotor Het maken van de stator Materialen: 2 spijkers 5x120mm; Wikkeldraad van 0,5 mm doorsnede; Tape Gereedschap: Maatlat Potlood Hamer Mes Kniptang. Werkwijze: Buigen van de spijkers: Pak 2 spijkers

Nadere informatie

S T A P P E N P L A N - K A T O E N E N R O K Benodigdheden: 1. Opmeten. Rokrand: cm : 2 = cm. Heupwijdte: cm : 2 = cm

S T A P P E N P L A N - K A T O E N E N R O K Benodigdheden: 1. Opmeten. Rokrand: cm : 2 = cm. Heupwijdte: cm : 2 = cm S T A P P E N P L A N - K A T O E N E N R O K Benodigdheden: - patroonpapier - naald - papierschaar - spelden - stofschaar - rijgdraad - centimeterband - 1 meter stof FOTO 1 1. Opmeten Rokrand: cm : 2

Nadere informatie

Industriële lamp maken (ontwerp door Bas Berrevoets)

Industriële lamp maken (ontwerp door Bas Berrevoets) Industriële lamp maken (ontwerp door Bas Berrevoets) Industriële lamp maken (ontwerp door Bas Berrevoets) Materialen Gereedschap VD installatiedraad 2,5 blauw 10m Frogtape Multi-Surface schilderstape 41,1

Nadere informatie

PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE POORTJE

PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE POORTJE 6/2013 NL PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE POORTJE Aangezien het Duofuse houtcomposiet poortje duurzamer is dan een houten poortje, is een correcte plaatsing noodzakelijk om jarenlang te kunnen genieten.

Nadere informatie

Montage-instructie. Ritzscreen V599R V599 XL

Montage-instructie. Ritzscreen V599R V599 XL Ritzscreen V599 V599R V599 XL V540 Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlage voorzien van neopreen (ofwel ritsgeleider) c. voorprofiel 3. montageset 4. bediening

Nadere informatie

Papierbehang - Werkwijze Advies 3. Vliesbehang - Werkwijze Advies 4. Algemene Behangtips 5

Papierbehang - Werkwijze Advies 3. Vliesbehang - Werkwijze Advies 4. Algemene Behangtips 5 Behang Tips Papierbehang - Werkwijze Advies 3 Vliesbehang - Werkwijze Advies 4 Algemene Behangtips 5 Behangtips Partners at Home 2 / 7 Papierbehang - Werkwijze Advies Stap 1: Maak het plaksel volgens de

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI

GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI GEFELICITEERD! U heeft de keuze gemaakt voor een Combi-Camp. Dat betekent dat u oog heeft voor kwaliteit en duurzaamheid. Wij hopen dat u veel onbezorgde en geweldige vakanties

Nadere informatie

Werkbeschrijving Bibieke s luierpatroon

Werkbeschrijving Bibieke s luierpatroon Werkbeschrijving Bibieke s luierpatroon Algemeen: bij naaien steeds bij begin en einde even over en weer naaien, om draad goed te hechten! Knippen voor maatjes S/M/L/XL: Patroon: Knip de patroondelen uit

Nadere informatie

Montagehandleiding Bonny-Clyde

Montagehandleiding Bonny-Clyde Montagehandleiding Bonny-Clyde Wat hebt u nodig? - meter en potlood - stukje schuurpapier (verwijderen splinters indien nog aanwezig) - dopsleutel nr 13 - (accu)-schroevendraaier met kruisbit (PZ2) - (accu)

Nadere informatie