Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)"

Transcriptie

1 Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur): Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Afdeling: Beheer Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Standplaats: Anna Bijnsgebouw, Lange Kivietstraat bus 32, 2018 Antwerpen Vacaturenummer: FUNCTIECONTEXT Het agentschap Onroerend Erfgoed is een entiteit van de Vlaamse overheid. We inventariseren en beschermen waardevolle gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. We ondersteunen bovendien het onroerenderfgoedbeheer en voeren beleidsgericht onderzoek uit. Een park, een fabriekspand, een muurschildering of een scheepswrak. Het is allemaal onroerend erfgoed en het is er voor iedereen. Vandaag, en ook in de toekomst. We ondersteunen de bevoegde minister bij het uittekenen van een gefundeerd en actueel beleid voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Onroerend erfgoed is veelzijdig en zorgt voor een kwalitatieve leefomgeving om te wonen, werken en te ontspannen. Daarom willen we een gedragen beleid om de zorg voor erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend te maken, om samen onze maatschappij vorm en kleur te geven. Om zijn kerntaken uit te voeren heeft het agentschap ongeveer 300 personeelsleden. Deze zijn onderverdeeld in diverse functiegroepen, waarvan de erfgoedconsulenten en de erfgoedonderzoekers de grootste zijn. Andere functiegroepen zijn o.a. de beleidsmedewerkers, de communicatiemedewerker en de depotmedewerkers. In het agentschap Onroerend Erfgoed zorgt de afdeling Beheer voor o.m. het adviseren van ruimtelijke planningsprocessen en vergunningsaanvragen, het geven van toelatingen voor werkzaamheden aan beschermd onroerend erfgoed, het opvolgen van archeologisch onderzoek bij ruimtelijke ontwikkelingen, het toezicht op werkzaamheden aan beschermd onroerend erfgoed, het voorbereiden van beroepen, het opmaken van beheersdoelstellingen voor beschermingsdossiers, het begeleiden van de opmaak en uitvoering van beheersplannen, het erkennen van onroerenderfgoedactoren en het behandelen van premie- en subsidiedossiers. Daarbij zorgt deze afdeling ook voor de eerstelijnsinformatie aan al haar klanten, zowel over dossiersamenstelling en -verloop als over alle processen die het agentschap uitvoert. Om deze taken goed uit te voeren en zowel de bereikbaarheid voor de klanten als de aanwezigheid op het terrein te verzekeren, werkt de afdeling Beheer met decentrale teams gevestigd in de provinciehoofdplaatsen en aangestuurd door de provinciaal directeur. De decentrale diensten worden ondersteund door de centraal werkende teams Back Office Beheer, Premies en Erkennen en Subsidiëren. De afdeling Beheer werkt nauw samen met de afdelingen Onderzoek en Bescherming, Erfgoedbeleid en Informatie en Communicatie en met het Agentschap Inspectie RWO. 1

2 JE TAKENPAKKET - Als erfgoedconsulent-vakspecialist geef je advies over of toelating voor ingrepen m.b.t. het beheer en herwaardering van het industrieel en varend erfgoed volgens de regelgeving onroerend erfgoed en de regelgeving varend erfgoed. Je doet het nodige vooroverleg met alle betrokken actoren en volgt werven op; - Je geeft input in MER's en RUP s en behandelt de dossiers die volgens de Codex Ruimtelijke Ordening (reguliere procedure of bijzondere procedure) ter advies voorgelegd worden; - Je analyseert en verwerkt aanvragen voor de opmaak van beheersplannen, voor de oprichting van beheerscommissies en voor premies en staat in voor de inhoudelijke opvolging ervan; - Je helpt bij het opstellen van de beheersdoelstellingen in beschermingsdossiers; - Vanuit een geïntegreerde aanpak zorg je voor een structurele en dossiermatige samenwerking met de collega s van de andere erfgoeddisciplines, met de erfgoedonderzoekers en de collega s uit aanverwante beleidsvelden; - Je neemt op proactieve wijze deel aan diverse vormen van overleg, waar je het agentschap vertegenwoordigt en zorgt voor eenduidige communicatie. Je houdt nauw contact met lokale besturen, (inter)gemeentelijke diensten en met de andere actoren binnen het werkveld; - Je volgt van nabij veranderingen in de regelgeving op betreffende onroerend erfgoed, ruimtelijke ordening en aanverwante beleidsvelden en blijft op de hoogte van het verloop en de resultaten van belangrijke onderzoeken en ontwikkelingen in Vlaanderen. Daartoe woon je relevante studiedagen of congressen bij. JE PROFIEL DEELNEMINGSVOORWAARDEN JE DIPLOMA Je bent in het bezit van een master industrieel ingenieur elektromechanica of werktuigkunde of gelijkwaardig. Je hebt vanuit jouw basisopleiding, specialisatie of bijkomende opleiding een sterke affiniteit met de geschiedenis van de techniek. Een bijkomende master in de monumenten- en landschapszorg/ science in conservation of monuments and sites en relevante werkervaring strekken tot aanbeveling. JE GEDRAGSCOMPETENTIES - Verantwoordelijkheid nemen niveau 1 neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk - Netwerken niveau 1 maakt actief gebruik van bestaande contacten voor zijn opdracht - Communiceren niveau 2 verzorgt de interactie - Analyseren niveau 2 legt verbanden en ziet oorzaken - Inleving niveau 1 staat open voor gevoelens en behoeften van anderen - Klantgerichtheid niveau 1 reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden JE TECHNISCHE COMPETENTIES Je kent de regelgeving onroerend erfgoed of bent bereid deze op korte tijd aan te leren. Je bent vertrouwd met de regelgeving van aanverwante beleidsvelden (o.m. ruimtelijke ordening). Je hebt grote interesse in industrieel en varend erfgoed en de daaraan verbonden techniek. Aantoonbare specifieke molentechnische kennis en kennis van varend erfgoed zijn een pluspunt. 2

3 JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES Je werkt klant- en oplossingsgericht. Je kunt objectief afwegingen maken t.a.v. andere belangen. Je kunt vak-, discipline- en procesoverschrijdend denken en werken. Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, kan onderhandelen en werkt vlot samen. Je bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie en rapportering. Je werkt methodisch, resultaatgericht en kan deadlines halen. Je kunt terreinbezoeken efficiënt organiseren en uitvoeren. Je kunt vlot werken met de gebruikelijke informaticaprogramma s WORD, EXCEL; pluspunt is kennis van GIS. Je bent in het bezit van een rijbewijs B; een dienstwagen staat ter beschikking. RESULTAATSGEBIEDEN - Probleemanalyse Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de vraag / problematiek teneinde over de nodige gegevens en inzichten te beschikken om een gepaste dienstverlening of doorverwijzing te kunnen uitwerken. - Informatie en advies Verstrekken van informatie, formuleren van een advies en / of opstellen van een begeleidingsplan teneinde de klant een passend antwoord of voorstel te bieden op zijn / haar situatie. - Begeleiding en opvolging Samen met de betrokkenen het advies of het begeleidingsplan uitvoeren en / of opvolgen teneinde de vooropgezette doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren. - Rapportering Registreren en analyseren van gegevens teneinde enerzijds officieel verslag uit te brengen en anderzijds input te geven aan het beleid. - Bekendmaking van dienstverlening en prospectie Bekendheid creëren rond de dienstverlening teneinde mogelijke klanten en / of partners te informeren en / of aan te trekken. - Kennismaking mbt het vakgebied Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren. - Beleidsadvies Draagt bij aan de langetermijndoelstellingen en neemt deel aan het overleg, rekening houdend met trends, teneinde er voor te zorgen dat het beleid voldoende input heeft vanuit de praktijk. - Coördineren Coördineert en stuurt een groep medewerkers aan om het werk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen 3

4 ONS AANBOD - We bieden een contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding. - De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. - Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. - Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. - Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. - Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag). - Als niveau A word je aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A111) met de bijbehorende salarisschaal. Je aanvangssalaris is minimaal 1.806,27 euro (maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. - Relevante ervaring uit de privésector wordt in rekening genomen. - Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het VPS en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie. HOE SOLLICITEREN? De Vlaamse overheid draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Je wordt aangeworven op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Personen met een handicap krijgen de nodige faciliteiten indien zij hierom verzoeken. Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature stuur dan je CV en motivatiebrief naar Solliciteren kan tot en met 14/06/2015. Vermeld bij je sollicitatie volgende referentie: /industrieel en varend erfgoed. SELECTIEPROCEDURE - CV-screening: je cv wordt zorgvuldig vergeleken met de gevraagde ervaring en de gevraagde technische en persoonsgebonden competenties (timing o.v. week van 15/06/2015). - Interview met case: er wordt een gestructureerd interview gehouden waarin zowel je motivatie, je ervaring en de gevraagde competenties worden bevraagd (timing o.v. week van 22/06/2015). Deze fase is eliminerend. - Psychotechnische proeven (timing o.v. week van 29/06/2015). WERFRESERVE Bij deze aanwerving wordt een werfreserve aangelegd van 2 jaar. Deze termijn kan verlengd worden door de leidend ambtenaar van het agentschap. MEER WETEN? Wil je graag wat meer inhoudelijke informatie over deze functie, dan kan je contact opnemen met Gonda Callaert, afdelingshoofd Beheer ( ) Wil je graag wat meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, dan kan je contact opnemen met Bart Lippens 02/ ) 4

5 Uitgebreide informatie over verloning, sociale en financiële voordelen bij de Vlaamse overheid vind je onder 5