Uw gebruiksaanwijzing. GRUNDIG GV 29 VPS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. GRUNDIG GV 29 VPS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2918462"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Handleiding Bedieningshandleiding Instructiehandleiding

2 Handleiding samenvatting: waarden bedragen minder dan 2 watt. NTSC-weergave Met de videorecorder kunt u opnamen in NTSC-standaard weergeven. Omvang van de levering SV TIMER / V+ 5 1 Videorecorder GV 29 VPS 2 Afstandsbediening 3 2 batterijen, 1,5 V, type Mignon 4 HF-(antenne-) verbindingskabel VIDEORECORDER 1 5 Netkabel 6 Gebruiksaanwijzing INFO RECORD OK SP/LP CLEAR ON/OFF 6 TIMER MONITOR AUDIO INDEX DUB TV VIDEO INSTALLATIE EN VEILIGHEID C C 2h Opdat deze hoogwaardige en comfortabele videorecorder u lange tijd plezier en ontspanning bezorgt, is het heel belangrijk dat u bij het installeren van de videorecorder de volgende aanwijzingen in acht neemt: Deze videorecorder is bestemd voor het ontvangen, het opnemen en het weergeven van beeld- en geluidssignalen. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. Als u de videorecorder heeft blootgesteld aan sterke temperatuurschommelingen, bijvoorbeeld door het toestel van een koud in een warm vertrek te brengen, dient u de videorecorder op het stroomnet aan te sluiten en ten minste twee uren zonder cassette erin te laten staan. De videorecorder is bestemd voor gebruik in droge ruimtes. Als u het toestel toch buiten wilt gebruiken, moet u er in ieder geval voor zorgen dat het toestel beschut is tegen vocht (regen, waterdruppels). Stel de videorecorder en de cassette niet bloot aan vocht. Zet de videorecorder op een vlakke en harde ondergrond. Leg geen voorwerpen (bijvoorbeeld kranten) op de videorecorder en geen kleedjes of iets dergelijks onder de videorecorder. Zet de videorecorder niet vlakbij de verwarming of in de volle zon. Dit kan de koeling verstoren. Houd de videorecorder uit de buurt van magnetische velden (bijvoorbeeld luidsprekerboxen). Steek geen vreemde voorwerpen in de cassetteschacht van de videorecorder; hierdoor zou de hoogwaardige mechaniek kunnen worden beschadigd. Maak de videorecorder in geen geval open. Schade die is ontstaan door het ondeskundig omgaan met het toestel, valt niet onder de garantie. Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen (vazen of iets dergelijks) op de videorecorder. Deze kunnen omvallen en de vloeistof kan voor gevaarlijke situaties wat betreft de elektriciteit zorgen. Onweer vormt een bedreiging voor alle elektrische apparatuur. Ook als de videorecorder uitgeschakeld is, kunnen door blikseminslag in het stroomnet en/of de antenneleiding beschadigingen optreden. Trek daarom altijd de net- en de antennestekker uit het stopcontact als het onweert. Bij deze videorecorder vormen techniek en ecologie een overtuigend totaalconcept. Er worden bijvoorbeeld uitsluitend ecologisch hoogwaardige materialen gebruikt. De verpakking bestaat uit nagenoeg 100% oud papier, het kunststofaandeel werd tot een minimum gereduceerd. De meegeleverde batterijen bevatten geen kwikzilver of cadmium omwille van het milieu is geen gebruik gemaakt van hulpbatterijen. Om het toestel na gebruik zoveel mogelijk te kunnen recyclen, is het aantal soorten kunststof consequent gereduceerd alle relatief grote kunststofdelen zijn gemarkeerd. De videorecorder kan gemakkelijk worden gedemonteerd om servicewerkzaamheden te vergemakkelijken en om de videorecorder makkelijker te recyclen. Krieg im Balkan EURO-AV1 TV AC IN NEDERLANDS 5 IN EEN OOGOPSLAG De voorkant van de videorecorder A * Ü N q Schakelt de videorecorder uit. Kiest een lagere zender. Kiest een hogere zender. Schuift de cassette uit. Start de opname. Bij weergave: beeldzoekfunctie achteruit; Na stop: band terugspoelen. Start de weergave. Bij weergave: beeldzoekfunctie vooruit; Na stop: band vooruitspoelen. s Beëindigt alle functies van de bandaandrijving. 6 IN EEN OOGOPSLAG De achterkant van de videorecorder EURO-AV1 TV AC IN AC IN ~ X EURO- AV 1 Netaansluiting voor de netkabel naar het stopcontact. Euro/AV-aansluiting (naar het televisietoestel). apparaat). Ä Antenne-aansluiting (van de huisantenne). Antenne-aansluiting (naar het televisietoestel). Ö NEDERLANDS 7 IN EEN OOGOPSLAG De afstandsbediening Op deze pagina vindt u de belangrijkste functies van de afstandsbediening. Hoe u de toetsen moet bedienen, is beschreven in het desbetreffende hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing. Richt de afstandsbediening op de videorecorder. Schakelt de videorecorder uit (stand-by) SV TIMER / V SV TIMER/V+ Cijfertoetsen voor het invoeren van verschillende gegevens,» 0 «kiest programmaplaats»a I«. Zonder functie. Pauze bij opname, stilstandbeeld bij weergave. Beeldzoekfunctie achteruit bij weergave; Band terugspoelen na "stop". Start de weergave. Beeldzoekfunctie vooruit bij weergave; Band vooruitspoelen na "stop". II s Beëindigt alle functies van de bandaandrijving en schakelt de videorecorder op "stop". Schakelt naar het menu en weer terug naar het televisiebeeld. Start de opname. Kiezen zenders,» + «omhoog,» «omlaag; kiezen in de menu's verschillende functies. Roept gegevens op, bevestigt gegevens en legt deze vast. E Voor de fijnafstemming van de zenders; kiezen in de menu's verschillende functies. Activeert en deactiveert de TIMER-opname. Zonder functie. Wist gegevens, activeert ingevoerde gegevens, zet de weergave van de speelduur op»0 : 0 0 : 0 0 «. Zonder functie. Zonder functie. Activeert de INDEX-zoekfunctie. Activeert de instelling voor het uitgangskanaal van de videorecorder. Schakelt naar videobedieningsniveau 2. Schakelt naar de bediening van een televisietoestel. De mogelijkheden zijn op pagina 30 beschreven. i INFO q RECORD INFO RECORD CD OK F OK SP/LP CLEAR ON/OFF TIMER MONITOR AUDIO INDEX DUB TIMER TV VIDEO 2 ON/OFF SP/ LP CLEAR MONITOR AUDIO INDEX DUB VIDEO 2 TV 8 AANSLUITEN EN VOORBEREIDEN TV R 1 L R AV1 AV2 3 EURO-AV1 4 AC IN TV 2 Antenne, televisietoestel en netkabel aansluiten Ä 1 Steek de antennekabel van de huisantenne in de antenne-aansluiting»ä«euro-av1 van de videorecorder. TV 2 Steek de meegeleverde antennekabel in de aansluiting»ö«van de videorecorder en in de antenne-aansluiting van het televisietoestel. 3 Als het televisietoestel uitgerust is met één of meerdere EURO-AV-aanEURO-AV1 TV sluitingen: Steek een standaard EURO-AV-kabel in de aansluiting»xeuro-av 1«van de videorecorder en in de aansluiting AV 1 van het televisietoestel. Het voordeel van deze manier van aansluiten is een hogere beeld- en geluidskwaliteit tijdens de weergave. 4 Steek de meegeleverde netkabel in de aansluiting»ac IN ~ «van de videorecorder.

3 Steek de stekkers van de netkabels in het stopcontact. De videorecorder is nu klaar voor gebruik (stand-by). NEDERLANDS 9 AC IN Voorzichtig: De videorecorder is alleen volledig van het stroomnet afgesloten als u de netstekker uit het stopcontact hebt gehaald. AANSLUITEN EN VOORBEREIDEN Videorecorder inschakelen en uitschakelen (energiezuinige modus) 1 Schakel de videorecorder met» D «in. 2 Schakel de videorecorder in gereedheid (stand-by) met» «. De videorecorder is nu klaar voor gebruik (stand-by), op het display is de tijd zichtbaar. 3 Uitschakelen; druk daartoe» «zolang in, dat de indicatie van het display verdwijnt. De videorecorder is nu uitgeschakeld, de videorecorder verbruikt nu minder dan 2 watt. Het groene indicatielampje (voor energiezuinige modus) brandt. Aanwijzingen: De videorecorder kan niet worden uitgeschakeld, als er TIMER-opnamen geprogrammeerd zijn. De videorecorder mag niet in de energiezuinige modus worden geschakeld als u op het televisietoestel naar een zender wilt kijken, omdat het antennesignaal via de videorecorder naar het televisietoestel gaat. Batterijen in de afstandsbediening plaatsen 1 Druk op de markering op het klepje van het batterijvak om het klepje eraf te halen. 2 Let bij het plaatsen van de batterijen (type mignon, bijv. UM-3 of AA, 2 x 1,5 V) op de polen, die onderin het vakje aangegeven zijn. Aanwijzing: Als de videorecorder niet meer goed op de afstandsbediening reageert, kunnen de batterijen leeg zijn. Verbruikte batterijen moet u onmiddellijk verwijderen. Voor schade die ontstaat door uitgelopen batterijen, stelt GRUNDIG zich niet aansprakelijk. Milieutip: Indien bij het door u in gebruik genomen apparaat batterijen of batterijpacks zijn geleverd, geldt het volgende: Om te voorkommen dat er mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terecht komen, dienen batterijen en batterijpacks, na het beeindigen van de levenscyclus niet te worden weggegoold, maar te worden ingeleverd als klein chemisch afval. Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggoolen maar inleveren als KCA. 10 INSTELLINGEN Videorecorder en televisietoestel aanpassen Deze instelling is niet noodzakelijk, als de videorecorder en het televisietoestel door middel van een EURO-AV-kabel met elkaar verbonden zijn. Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor recorder-weergave via de antennekabel. Pak bovendien de gebruiksaanwijzing van uw televisietoestel erbij. Aanpassen 1 Schakel de videorecorder met» D «in. 2 Druk» DUB «ca. 3 seconden in. Indicatie op het display van de videorecorder bijv.»2 1 R F «(21 is het uitgangskanaal van de videorecorder). De videorecorder zendt nu een "testbeeld" uit. 3 Zoek op het televisietoestel op de UHF-band, tussen kanaal 21 en kanaal 69, het "testbeeld" van de videorecorder (in het voorbeeld kanaal 21) 4 Leg de instelling op het televisietoestel vast. 5 Beëindig de inn het menu getoonde kanaal (bijv.»c H 2 7 «) in te stellen. INFO:EXIT AUTO-SETUP AFGESLOTEN! UITG. SIGNAAL RECORDER SCHAKELT NAAR CH Druk op» OK«. Op het beeldscherm verschijnt het menu»klok«. Controleer de tijd en de datum. OK :DRUK IN INFO:EXIT KLOK TIJD DATUM JAAR 9:03 05/02 99 * Aanwijzing: Als de tijd niet automatisch werd geactualiseerd, dient u deze manueel in te stellen, zie hoofdstuk "Tijd en datum instellen" op pagina Sluit de instelling af met» OK«. Aanwijzing: Verdere instellingen het manueel zoeken, de volgorde van de zenders naderhand wijzigen, zenders uit de zendertabel verwijderen of een zender een naam geven worden vanaf pagina 23 beschreven. WYZIGEN * :AUTO - :UIT :WISSEL INFO:EXIT : KIES OK :DRUK IN <> 13 NEDERLANDS WEERGAVE Weergavefuncties Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor recorder-weergave. Schuif de bespeelde cassette met het venster naar boven zover in het cassettevak, tot ze automatisch wordt ingetrokken. Aanduiding op de videorecorder:» ß «(cassettesymbool). 1 Start de weergave met» «. Op het display van de videorecorder verschijnt kort de resterende speeltijd van de band, daarna de speeltijd in uren, minuten en seconden. Aanwijzing: De resterende speeltijd wordt alleen aangegeven voor E-60, E-120, E-180 en E-240 cassettes. Bij andere cassettes verschijnt» : « SV TIMER / V Schakel naar stilstandbeeld*/pauze met» I I «. Door meermaals indrukken loopt het stilstandbeeld stap voor stap door. 3 Kies beeldzoekfunctie achteruit met» Kies beeldzoekfunctie vooruit met» «tijdens de weergave. «tijdens de weergave. 4 Sluit de weergave af met» s «. INFO RECORD 5 Spoel de band terug met» 6 Schuif de cassette uit met» «, spoel de band vooruit met» «op de videorecorder. «. OK SP/LP CLEAR ON/OFF TIMER MONITOR AUDIO INDEX DUB Aanwijzingen: Na het starten van de weergave worden de videokoppen automatisch gereinigd. De speeltijd kan met»clear«op»0 : 0 0 : 0 0 «worden gezet. De functie stilstandbeeld wordt na een tijdje automatisch door de videorecorder uitgeschakeld. TV VIDEO 2 14 * stilstandbeeld met stoorpatroon. WEERGAVE Extra weergavefuncties Slow-motion 1 Druk tijdens het stilstandbeeld (weergave/pauze) langere tijd op» I I «. 2 Druk op» F «om de slow-motion-snelheid te wijzigen. 3 Druk op» «om terug te keren naar weergave. Stilstandbeelden stap voor stap doorschakelen 1 Druk tijdens het stilstandbeeld (weergave/pauze) herhaaldelijk op» I I «. 2 Druk op» «om terug te keren naar weergave. Kwaliteit stilstandbeeld verbeteren Als het stilstandbeeld trilt of er onrustig uitziet, kunt u het optimaliseren: 1 Tijdens het stilstandbeeld (weergave/pauze) kunt u met» C«of» D«het beeld zodanig instellen dat het er volgens u het beste uitziet. 2 Druk op» «om terug te keren naar weergave. Beeldstoringen verhelpen (instelling van de spoorpositie) 1 Stel tijdens de weergave met» C «of» D «het beeld zodanig in dat het er volgens u het beste uitziet. Deze instelling blijft behouden tot u de cassette uit de videorecorder haalt.

4 Automatische beeldverbetering (ACC Plus) Sommige cassettes die op een andere videorecorder zijn bespeeld, zijn wat betreft beeld en geluid van een slechte kwaliteit. Dat ligt niet aan uw videorecorder! 1 Druk tijdens de weergave op» E «, waarna de automatische beeldverbetering (ACC Plus) het beeld optimaliseert. Weergave van opnamen volgens de NTSC-kleurennorm NEDERLANDS 15 Bij de weergave van NTSC-opnamen schakelt de videorecorder automatisch over op dit systeem. Aanwijzing: Bij NTSC-weergave is geen stilstandbeeldfunctie mogelijk. OPNAME Twee opnamemogelijkheden: Uw videorecorder beschikt over twee verschillende mogelijkheden om programma's op te nemen: 1 Direct, d.w. z. u stemt de videorecorder af op de gewenste zender en start direct met opnemen. 2 Op een later tijdstip door invoeren van de gegevens voor het gewenste televisieprogramma. U kunt de opnamegegevens voor zes programma's binnen een jaar invoeren, of programma's dagelijks of wekelijks op dezelfde tijd laten opnemen. Door het Video-Programmeer-Systeem (VPS) worden de door u gewenste programma's gestuurd door de televisie-omroepen opgenomen. Het Video-Programmeer-Systeem (VPS/PDC) De besturing door middel van dit systeem garandeert bij het opnemen op een later tijdstip, dat het programma altijd volledig wordt opgenomen. Aanwijzingen voor het Video-Programmeer-Systeem (VPS/PDC) Veel omroepen zenden een extra signaal (VPS/PDC-signaal) uit, dat het begin en de duur van elk televisieprogramma markeert. Het is daarom belangrijk, dat bij het programmeren van de videorecorder de in- en uitschakeltijden tot op de minuut nauwkeurig worden ingevoerd. Als televisieprogramma's worden veranderd of verschoven, worden er in de programmaoverzichten aparte VPS/PDC-tijden aangegeven, die in plaats van de normale begintijden moeten worden ingevoerd. Zenders zonder VPS/PDC-signaal Bij omroepen die geen VPS/PDC-signaal uitzenden, wordt de opname alleen door de inschakeltijd gestart en alleen door de uitschakeltijd beëindigd. Het is hiervoor niet van belang of het VPS/PDC-signaal wordt bevestigd of gewist. Programmering van meerdere televisieprogramma's op een dag Als u op één dag meerdere televisieprogramma's wilt voorprogrammeren, moet u beslissen welk programma u volledig wilt opnemen als u denkt dat de uitzendtijden zouden kunnen worden verschoven. 16 OPNAME Direct opnemen Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor recorder-weergave. Schuif een cassette met voldoende speelduur en intact plaatje (cassette is niet geblokkeerd) in het cassettevak tot deze er automatisch wordt ingetrokken. Aanduiding op de recorder:» ß «(cassettesymbool). Bediening 1 Kies» C D «of» * Ü «of» «voor het opnemen van het gewenste programma SV TIMER / V Start de opname door»q RECORD «langer in te drukken. Aanwijzing: Voer de uitschakeltijd in: druk op»q RECORD «en voer de uitschakeltijd met»q RECORD «in stappen van 30 minuten of met» C D «in stappen van 1 minuut in. 3 Kies de opnamepauze met» I I «. 4 Sluit de opname af met» s «. 5 Spoel de band terug met» INFO RECORD «, spoel de band vooruit met» «op de videorecorder. «. OK SP/LP CLEAR ON/OFF 6 Schuif de cassette uit met» TIMER Aanwijzing: De speeltijd kan met»clear«op»0 : 0 0 : 0 0 «worden gezet. MONITOR AUDIO INDEX DUB TV VIDEO 2 17 NEDERLANDS OPNAME Opnamen naadloos achter elkaar zetten (Assemble) Door deze functie verkrijgt u bij de weergave naadloze overgangen tussen de opnamen zonder stoorzones. 1 Zoek tijdens de weergave het eind van de scene, waaraan de nieuwe opname moet worden toegevoegd. Druk op deze positie op» I I «. 2 Schakel de videorecorder op opname-pauze door»q RECORD«in te drukken. 3 Voer de gewenste zender met» «met één of twee cijfers in en start de nieuwe opname door»q RECORD«langer in te drukken. 4 Sluit de opname af met» s «. Bepaalde opnamen vinden met het Video Index Search System (VISS) Dit zoeksysteem zorgt ervoor, dat u het begin van al uw eigen opnamen precies en snel terug kunt vinden. De daartoe benodigde "markeringen" worden automatisch bij het begin van elke eigen opname op de band gezet. Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor recorder-weergave. Schuif de cassette erin. Bediening 1 Druk op» INDEX «. 2 Kies met» «of» «de vorige of volgende opname. De band wordt tot het begin van de opname vooruit- of teruggespoeld. Daar begint de weergave. 18 OPNAME Later opnemen door invoeren van de gegevens voor het gewenste televisieprogramma Aanwijzingen: De tijd en de datum van de videorecorder moeten correct ingesteld zijn. Als op het beeldscherm de melding»timer VOLL«verschijnt, zijn alle TIMERposities bezet. U moet eerst een TIMER-positie wissen, zie hoofdstuk "Opnamegegevens wissen", op pagina 21. De bediening kan op elk moment met» i INFO«worden afgebroken. Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor recorder-weergave. videorecorder is nu klaar voor opname. Schakel de videorecorder met» D «in. u nog meer zenders verplaatsen, herhaal dan de punten 5 en 6. <> INFO:EXIT 7 Sluit de instelling af met» i INFO «. Zenders uit de zendertabel wissen Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor recorder-weergave. Instelling 1 Roep het hoofdmenu op met» i INFO «. Op het beeldscherm verschijnt het menu»menu«. 2 Kies de regel»installatie«met» C«of» D«en activeer deze met» OK«. 3 Kies de regel»sorteren KANALEN«met» C«of» D«en activeer deze met» OK«. Op het beeldscherm verschijnt het menu»sorteren KANALEN«. 23 NEDERLANDS Op het beeldscherm verschijnt het menu»installatie«.

5 SPECIALE INSTELLINGEN SORTEREN KANALEN VERPLAATSEN VERWIJDEREN NAAM 4 Kies de regel»verwijderen«met» C «of» D«en activeer deze met» OK«. Op het beeldscherm verschijnt de zendertabel. 5 Kies de zender die u wenst te wissen met» C D F E «en wis deze met» CLEAR«. :KIES OK :DRUK IN INFO:EXIT 6 Wilt u nog meer zenders wissen, herhaal dan punt 5. 7 Sluit de instelling af met» i INFO «. Namen van de zenders wijzigen of invoeren Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor recorder-weergave. Instelling 1 Roep het hoofdmenu op met» i INFO «. Op het beeldscherm verschijnt het menu»menu«. 2 Kies de regel»installatie«met» C«of» D«en activeer deze met» OK«. SORTEREN KANALEN VERPLAATSEN VERWIJDEREN NAAM Op het beeldscherm verschijnt het menu»installatie«. 3 Kies de regel»sorteren KANALEN«met» C«of» D«en activeer deze met» OK«. Op het beeldscherm verschijnt het menu»sorteren KANALEN«. INFO:EXIT :KIES OK :DRUK IN 4 Kies de regel»naam«met» C«of» D«en activeer deze met» OK«. Op het beeldscherm verschijnt de zendertabel. 1NED1 2NED2 3NED3 4RTL2 5SAT1 6PRO7 SELECTED NAAM : Kies de zender waarvoor u een naam wenst in te voeren met behulp van » CD F E «en bevestig uw keuze met» OK«. De eerste positie van de naam is gemarkeerd. 6 Voer met» C«of» D«een teken in, kies met» F «of» E «de volgende positie en herhaal de invoer voor de overige posities (max. 5 posities). Sla de instelling op met» OK«. : KIES OK :DRUK IN <> :WISSEL INFO:EXIT 7 Wilt u nog meer namen aan de zenders toewijzen, herhaal dan de punten 5 en 6. 8 Sluit de instelling af met» i INFO «. 24 SPECIALE INSTELLINGEN Zenders instellen, door manueel invoeren Als u de kanaalnummers/speciale kanaalnummers van de desbetreffende zenders niet kent, of als de recorder een zender met het zoekloop-geheugensysteem niet kon vinden, kunt u deze zenders handmatig invoeren. Voorbereiden MENU TIMER MODE INSTALLATIE Schakel het televisietoestel in. Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor recorder-weergave. Instelling 1 Roep het hoofdmenu op met» i INFO «. :KIES OK :DRUK IN INFO:EXIT 2 Kies de regel»installatie«met» C «of» D «en activeer deze met» OK«. INSTALLATIE KANAALVOORKEUZE SORTEREN KANALEN KLOK TAAL 3 Activeer regel»kanaalvoorkeuze«met» OK«. Op het beeldscherm verschijnt het menu voor de zenderinstelling. De regel»voork.kan.«is gemarkeerd. 4 Kies met» F «of» E «de gewenste programmaplaats, waarop de nieuwe zender moet worden opgeslagen. :KIES OK :DRUK IN INFO:EXIT VOORK.KAN. KANAAL NED1 FYNAFSTEMMING SKIP AAN <UIT> 01 C06 Aanwijzing: Op de achtergrond van het menu verschijnt de actuele zender. Als de tekst van het menu hierdoor wordt gestoord, drukt u op» DUB «. Het menu krijgt nu een blauwe achtergrond. 5 Kies de regel»kanaal«met» C «of» D «. 6 Stel de zender met» F «of» E «in. : KIES OK :DRUK IN :WISSEL INFO:EXIT <> 7 Stel de zender (indien nodig) fijn af. Kies daarvoor met» C «of» D «de regel» FYNAFSTEMMING«en wijzig de instelling met» F «of» E «. 8 Kies met» C «of» D «de regel»skip«en kies met» E UIT«. 9 Sla de instelling voor deze programmaplaats op met» OK«. Om nog meer zenders in te stellen kiest u de regel»voork.kan.«met» C «of» D «en herhaalt u de punten 4 t/m Sluit de instelling af met» i INFO «. 25 NEDERLANDS SPECIALE INSTELLINGEN Zenders "overslaan" Deze functie activeert u, als u bij het stapsgewijs verderschakelen van de programmaplaatsen met» C «of» D «één of meer programmaplaatsen wilt overslaan. Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor recorder-weergave. Instelling 1 Roep het hoofdmenu op met» i INFO «. VOORK.KAN. NED1 01 KANAAL C06 FYNAFSTEMMING SKIP AAN UIT 2 Kies de regel»installatie«met» C «of» D «en activeer deze met» OK«. <> 3 Activeer regel»kanaalvoorkeuze«met» OK«. Op het beeldscherm verschijnt het menu voor de zenderinstelling. De regel»voork.kan.«is gemarkeerd. : KIES OK :DRUK IN :WISSEL INFO:EXIT <> 4 Kies met» F «of» E «de programmaplaats die moet worden "overgeslagen". VOORK.KAN. NED1 01 KANAAL C06 FYNAFSTEMMING SKIP AAN UIT 5 Kies de regel»skip«met» C «of» D «. 6 Kies»AAN«met» F «. 7 Sla de instelling voor deze programmaplaats met» OK«op. <> : KIES OK :DRUK IN :WISSEL INFO:EXIT <> 8 Sluit de instelling af met» i INFO «. Aanwijzing: Om ervoor te zorgen, dat de programmaplaatsen weer kunnen worden gekozen, dient u de instelling te herhalen en bij punt 6»UIT«met» E «te kiezen. 26 TIJD EN DATUM INSTELLEN De digitale klok van de videorecorder blijft nog ca. 1 uur lopen, ook als de videorecorder niet op het stroomnet is aangesloten. De tijd is dan echter niet zichtbaar op het display. Tijd en datum automatisch actualiseren Als op programmaplaats 1 van de videorecorder een zender met teletekst is ingesteld, actualiseert de videorecorder hiermee de "interne" klok. Dit actualiseren vindt regelmatig plaats op zondagen tussen 3 uur en 6 uur. Daardoor herkent de videorecorder ook zomer- en wintertijd. Schakel de videorecorder met» (stand-by-modus). «uit om de tijd en de datum te actualiseren Tijd en datum manueel instellen Voorbereiden Schakel het televisietoestel in. Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor recorder-weergave.

6 Schakel de videorecorder met» D«in. KLOK TIJD DATUM JAAR 12: / * Instelling 1 Roep het hoofdmenu op met» i INFO «. 2 Kies de regel»installatie«met» C«of» D«en activeer deze met» OK«. 3 Kies de regel»klok«met» C«of» D«en activeer deze met» OK«. Op het beeldscherm verschijnt het menu»klok«, de aanduiding»zeit«is gemarkeerd. TIJD:24HR INDICATOR :WISSEL INFO:EXIT <> : KIES KLOK TIJD DATUM JAAR 12:00 10/ * 4 Voer met» C«of» D«de uren in, druk vervolgens op» E «en voer met» C«of» D«de minuten in. 5 Kies de regel»datum«met» E «en voer met» C«of» D«de dag in, DATUM : DAG druk vervolgens op» E «en voer met» C«of» D«de maand in. :WISSEL INFO:EXIT <> : KIES 6 Kies de regel»jaar«met» E «en voer met» C«of» D«het jaar in. Aanwijzing: De indicatie» «duidt op de automatische actualisering van de tijd. Om deze functie uit te schakelen, kiest u met» E «de aanduiding» «. Met» C «of» D «schakelt u de functie uit. KLOK TIJD DATUM JAAR 12:00 10/5 99 * * * 7 Sluit de instelling af met» OK«. : KIES OK :DRUK IN <> :WISSEL INFO:EXIT 27 NEDERLANDS BIJZONDERHEDEN De functies "Beeldscherminformatie activeren of deactiveren", "Automatische uitschakeling activeren", "NTSC-weergave", "Kinderslot" en "Bedieningsniveau van de videorecorder kiezen" kunt u uit het menu»mode«kiezen. Menu»MODE«kiezen 1 Schakel het televisietoestel in. 2 Kies op het televisietoestel de programmaplaats»av«voor recorder-weergave. MODE OSD-MODE 3 Schakel de videorecorder met» D «in. 4 Roep het hoofdmenu op met» i INFO «. Op het beeldscherm verschijnt het menu»menu«. UITSCH. NTSC PB BLOKK. VCR NO. AUTO UIT UIT 2HR 6HR PAL-TV NTSC443 AAN UIT Kies de regel»mode«met» C«of» D«en activeer deze met» OK«. : KIES OK :DRUK IN :WISSEL INFO:EXIT <> Op het beeldscherm verschijnt het menu»mode«. 6 Kies uit het menu»mode«de gewenste functie. Voor de verdere bediening verwijzen wij u naar de volgende hoofdstukken, telkens vanaf punt 1. MODE OSD-MODE UITSCH. NTSC PB BLOKK. VCR NO. AUTO UIT UIT 2HR 6HR PAL-TV NTSC443 AAN UIT 1 2 Beeldscherminformatie activeren of deactiveren (OSD On Screen Display) 1 Kies de regel»osd MODE«met» C«of» D«. 2 Kies»UIT«met» E «of»auto«met» F «en bevestig uw keuze met» OK«: KIES OK :DRUK IN :WISSEL INFO:EXIT <>. Automatische uitschakeling activeren MODE OSD-MODE AUTO UIT UITSCH. UIT 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 BLOKK. AAN UIT VCR NO. 1 2 Als de automatische uitschakeling is geactiveerd, schakelt de videorecorder na 2 of 6 uren automatisch uit. 1 Kies de regel»uitsch.«met» C«of» D«. 2 Kies»UIT«,»2 HR«of»6 HR«met» F «of» E «en bevestig uw keuze met : KIES OK :DRUK IN :WISSEL INFO:EXIT <>» OK«. NTSC-weergave MODE OSD-MODE AUTO UIT UITSCH. UIT 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 BLOKK. AAN UIT VCR NO. 1 2 Met deze instelling kiest u de kleurennorm van de cassetteweergave voor het aangesloten televisietoestel op aansluiting»x EURO-AV 1«. Kies de instelling PAL-TV voor een PAL-televisietoestel of de instelling NTSC 443 voor een multinorm-televisietoestel. 1 Kies de regel»ntsc PB«met» C«of» D«. : KIES OK :DRUK IN :WISSEL INFO:EXIT <> 2 Kies»PAL-TV«met» F «of» NTSC 443 (= Multinorm)«met» E «en bevestig uw keuze met» OK«. 28 BIJZONDERHEDEN Kinderslot Met het kinderslot kunt u alle functies van de videorecorder vergrendelen. MODE OSD-MODE AUTO UIT UITSCH. UIT 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 BLOKK. AAN UIT VCR NO Kies de regel»blokk.«met» C«of» D«. 2 Kies»AAN«met» F «en bevestig uw keuze met» OK«. Het beeldscherm van het televisietoestel wordt blauw. : KIES OK :DRUK IN :WISSEL INFO:EXIT <> 3 U schakelt het kinderslot uit door de instelling te herhalen en bij punt 2»UIT«te kiezen met» E «. Bedieningsniveau van de videorecorder kiezen Met deze afstandsbediening kunnen verschillende GRUNDIG videorecorders onafhankelijk van elkaar worden bediend. Vraag in de gespecialiseerde zaak, welke GRUNDIG videorecorders hiervoor geschikt zijn. Om ervoor te zorgen dat beide videorecorders elkaar niet onderling storen, moet het bedieningsniveau van de GV 29 worden omgeschakeld. MODE OSD- MODE AUTO UIT UITSCH. UIT 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 BLOKK. AAN UIT VCR NO Kies de regel»vcr NO. «met» C«of» D«. 2 Kies»2«met» E «(of»1«met» F «) en bevestig uw keuze met» OK«. De GV 29 is op bedieningsniveau 2 ingesteld. Voor de bediening van de GV 29 dient u nu op» VIDEO 2«te drukken. Houd deze toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de benodigde toets. : KIES OK :DRUK IN :WISSEL INFO:EXIT <> Continuweergave Als deze functie is ingeschakeld, spoelt de videorecorder aan het einde van de videoband de cassette automatisch terug en start de weergave van de band opnieuw. 1 Start de weergave met» 2 Druk op» «. «op de videorecorder. Houd deze toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op» «op de videorecorder. 3 Beëindig de continuweergave met»s «. 29 NEDERLANDS TV'S OP AFSTAND BEDIENEN Met deze video-afstandsbediening kunt u tevens televisietoestellen van GRUNDIG op afstand bedienen. Welke functies u kunt bedienen, hangt af van de uitvoering van het GRUNDIG-televisietoestel. Aanwijzing: Richt de afstandsbediening op het televisietoestel. TV Schakelt de afstandsbediening op bediening van een televisietoestel. Druk op»tv«, houd deze toets ingedrukt en druk vervolgens op de toets die bij de gewenste functie hoort.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Schakelt het televisietoestel uit (stand-by) SV TIMER / V Zenders direct kiezen,» 0 «kiest de programmaplaatsen»av«. In de teletekst-modus: voer het paginanummer met drie cijfers in. Roept het "DIALOG CENTER" op of schakelt naar de menu-modus. Volume instellen,» «zachter,» + «harder. In de menu-modus:» «cursor naar links,» + «cursor naar rechts. Zenders kiezen,» + «omhoog,» «omlaag. In de menu-modus:» + «cursor omhoog,» «cursor omlaag. Activeert en verandert functies, roept gegevens op, bevestigt gegevens en legt ze vast. Schakelt afwisselend tussen teletekst- en TV-modus. Schakelt het geluid aan/uit (geluid geheel uitschakelen). Roept het menu "Beeldinstellingen" op. In de teletekst-modus: een pagina "terugbladeren". In de teletekst-modus: een pagina "vooruitbladeren". In de teletekst-modus: roept het volgende "hoofdstuk" op. Roept het menu "Geluidsinstellingen" op. In de teletekst-modus: roept het volgende "thema" op. i INFO FE CD OK INFO RECORD SP/LP CLEAR OK SP/LP CLEAR ON/OFF TIMER MONITOR MONITOR AUDIO INDEX DUB TV VIDEO 2 AUDIO INDEX DUB 30 STORINGEN ZELF VERHELPEN Niet elke beeld- en geluidsstoring moet aan een defect van uw videorecorder worden toegeschreven. te nemen zender is niet ingesteld op de videorecorder. instellen. Op te nemen zender ter controle op het televisietoestel kiezen, of bij de buren informeren of zij de zender wel kunnen ontvangen. Opening aan de achterkant van de cassette met plakband afplakken. Opname niet mogelijk. De cassette is beveiligd tegen opnemen (plaatje is eruit gebroken). Bij opnamen via VPS/PDCprogrammering is de VPS/PDCtijd verkeerd ingevoerd. Na het onderbreken van "klaar voor opname" is» TIMER ON/OFF«niet ingedrukt. TIMER-opname werd niet uitgevoerd. De kwaliteit van het weergavebeeld is laag. De videorecorder en het televisietoestel zijn niet op elkaar afgestemd. De spoorpositie is slecht ingesteld. Videorecorder en televisietoestel aanpassen (zie pagina 11). Tijdens de weergave met» C «of» D «het beeld zodanig instellen dat het er volgens u het beste uitziet. Neem contact op met vakkundig personeel. Nieuwe batterijen plaatsen. De videokoppen zijn versleten. De bediening met de afstandsbediening is niet mogelijk. De batterijen van de afstandsbediening zijn op. De afstandsbediening is niet op de videorecorder gericht. 31 NEDERLANDS De afstandsbediening op de videorecorder richten. TECHNISCHE GEGEVENS Deze videorecorder voldoet aan de veiligheidsbepalingen conform VDE 0860 en dus aan de internationale veiligheidsvoorschriften IEC 65 en CEE 1. Het product komt overeen met de eisen van de richtlijn 89/336/EEG en 73/23/EEG. Televisienorm: Systeem: Netspanning: Gewicht: Stroomverbruik: tijdens opname: stand-by: energiezuinige modus: Positie: Omgevingstemperatuur: Relatieve luchtvochtigheid: Spoeltijd bij terugspoelen: Euro-AV-aansluiting: Antenne-ingang: Antenne-uitgang: CCIR, PAL B/G, 625 beeldlijnen VHS V, 50 Hz ca. 3,3 kg ca. 15 W 6,0 W 2,0 W horizontaal +5 C tot +40 C tot en met 80% met E 180-cassette typisch 100 seconden 21-polig (DIN/EN 50049) coax B, ingang 75 (DIN 45325) coax S, uitgang HULP BIJ STORINGEN GRUNDIG servicepunten GRUNDIG Kundendienst Nord Kolumbusstraße 14 D Hamburg +49/ GRUNDIG Kundendienst Mitte Dudenstraße D Mannheim +49/ GRUNDIG Kundendienst West Horbeller Straße 19 D Köln +49/ GRUNDIG BELUX N.V. Deltapark, Weihoek 3, Unit 3G B-1930 Zaventem +32/ GRUNDIG Kundendienst Süd Beuthener Straße 65 D Nürnberg +49/ GRUNDIG Kundendienst Ost Wittestraße 30e D Berlin +49/ GRUNDIG NORGE A.S. Glynitveien 25, Postboks 234 N-1401 Ski +47/ GRUNDIG DANMARK A/S Lejrvej 19 DK-3500 Værløse +45/ GRUNDIG OY Luoteisrinne 5 SF Espoo +3 58/ GRUNDIG SVENSKA AB Albygatan 109 d, Box 4050 S Solna +46/ GRUNDIG POLSKA SP.Z.O.O. Ul. Czéstochowska 140 PL Kalisz +48/ GRUNDIG AUSTRIA Ges.m.b.H. Breitenfurter Straße A-1120 Wien +43/ GRUNDIG NEDERLAND B.V. Gebouw Amstelveste Joan Muyskenweg 22 NL-1096 CJ Amsterdam +31/ GRUNDIG ITALIANA S.P.A. Via G. B. Trener, 8 I Trento +39/ GRUNDIG UK LTD. Elstree Way, Borehamwood, Herts, WD6 1RX GB Groot-Brittannië/Great Britain +44/ Technical Service Unit 35, Woodside Park, Wood Street Rugby, Warwickshire, CV21 2NP Groot-Brittannië/Great Britain +44/ GRUNDIG IRELAND LTD. 2 Waverley Office Park, Old Naas Road EIR Dublin / GRUNDIG FRANCE S.A. 5 Boulevard Marcel Pourtout F Rueil Malmaison Cedex +33/ GRUNDIG SCHWEIZ AG Steinacker Straße 28 CH-8302 Kloten +41/ GRUNDIG PORTUGUESA Comércio de Artigos Electrónicos, Lda. Rua Bento de Jesus Caraça 17 P-1495 Cruz Quebrada, Lisboa +3 51/ GRUNDIG ESPAÑA S.A. Solsonés, 2 planta baja B3 Edificio Muntadas (Mas Blau) E El Prat De Llobregat (Barcelona) +34/ NEDERLANDS Grundig AG Kurgartenstraße 37 D Fürth de 1AC6P1P2040.