Een Experiment in herwaarderen van erfgoed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een Experiment in herwaarderen van erfgoed"

Transcriptie

1 Een Experiment in herwaarderen van erfgoed

2 s-hertogenbosch, oktober 2014 Inleiding De in 2012 opgerichte Stichting Onterfd Goed is een non profit organisatie gespecialiseerd in Advies, Ontzamelen en Upcycelen van geïnstitutionaliseerde collecties in Nederland, met als doel om bij een breed publiek, professionals en overheidsinstellingen inzicht en betrokkenheid te creëren bij het proces van het samenstellen van een collectie tot het ontzamelen, upcycelen en uiteindelijk vernietigen daarvan. Het begrip Upcycelen is vrij nieuw en vanaf 25 september 2013 heeft een groep mensen binnen SOG zich over dit onderwerp gebogen. De vragen die zij zich stelden waren: 1) Hoe gaan we om met de restanten van de collecties die uiteindelijk niet verkocht zijn. 2) Hoe kunnen wij met deze restanten betekenisvolle producten maken die voor het grote publiek interessant zijn. 3) Wat doen wij met die restanten die ook nadat ze de laatste cyclus hebben doorlopen geen bestemming hebben gevonden en dus nutteloos blijken te zijn. ( Opgebruik ) 4) Hoe verdienen wij de kosten die gemaakt worden ten behoeve van dit onderzoek in de periode januari december 2014 terug Uit de vele gesprekken over mogelijke strategieën is het label Fenix Design ontstaan, een label dat Staat voor hoogwaardige producten voor 80% gemaakt van restmaterialen van collecties van de Stichting Onterfd Goed. Daarvoor zijn designers,visionairs, kunstenaars en studenten benaderd. Deze tijdsintensieve maar uiterst noodzakelijke zoektocht heeft tegen alle verwachtingen in binnen 8 maanden geresulteerd in enkele bijzondere ( kunst- ) objecten en projecten. We hebben echter ook moeten constateren dat het proces van upcycelen zowel in tijd- als in geld intensief is en aan velerlei randvoorwaarden moet voldoen teneinde bijvoorbeeld kostendekkend te zijn. Dit verslag is een verantwoording van het intensieve proces van idee tot label, van het denken vooraf, van het bijstellen van de ideeën en verwachtingen, van de activiteiten die ondernomen zijn, van de kosten die gemaakt zijn in de periode januari 2014 t/m december 2014 en eindigt met een conclusie over de haalbaarheid van de plannen voortgekomen uit de antwoorden op de bovenstaande 4 vragen.

3 Het begin De Stichting Onterfd Goed is opgedeeld in 3 divisies: Kennis en Advies, Adoptie en Opgebruik, Op 25 September 2013 kwamen voor het eerst de vrijwilligers voor Opgebruik bij elkaar om zich bezig te houden met de vraag: hoe gaan we om met die delen van de collecties die onverkoopbaar zijn?. Kate Marchand werd leidinggevende van de poot Opgebruik. Verder dachten mee: Roos Vlek, John Machielsen, Lori Buckley, Charlotte Hartong, Robert Michels, Birgit Taks, Hanneke Krul, Carla Bakker en Patrick van Berkel. Deze groep kwam wekelijks bij elkaar tot eind Januari 2014, in min of meer dezelfde samenstelling. Ieder lid dacht mee vanuit de eigen achtergrond en expertise. Onder de leden waren ondernemers, docenten, kunstenaars, museologen en studenten, allen met een link naar de wereld van kunst en cultuur. De bedoeling van deze bijeenkomsten was om een duidelijk beeld te krijgen van wat Opgebruik zou gaan inhouden, welk doel het zou dienen, hoe het zou moeten worden aangepakt, en hoe zij haar gelijkwaardige positie in de organisatie zou gaan vormgeven. In onderstaand citaat valt terug te lezen dat er al een vaag idee was over hoe je het opgebruiken van restanten van collecties zou kunnen aanpakken, maar dat er ook nog vele hindernissen te nemen waren. In dit verslag is zowel sprake van Opgebruik (=de afdeling) met een hoofdletter als van opgebruik (= het proces) met een kleine letter. Hetzelfde geldt voor adoptie. uit de notulen van 2 oktober 2013: Het eerste gedeelte van de brainstorm bespreken we het bedrijfsmodel De lopende band 1 van Onterfd Goed om scherper te definiëren wat er gebeurt op het moment dat de fase van opgebruik aanbreekt. En wat dan het verschil is tussen adoptie en opgebruik. Is bijvoorbeeld bulkverkoop adoptie of opgebruik? Of zit dit in de overgangsfase tussen de twee, wanneer de objecten met 50% korting aangeboden worden? Is dit wanneer een object in onderdelen uit elkaar gehaald wordt en je onderdelen gaat verkopen of afval gaat scheiden en dit als grondstof verkoopt aan een recyclebedrijf? Is dit wanneer er een educatief project mee gestart wordt? Is dit wanneer het gesprek omtrent vernietiging plaats vindt? Is dit wanneer het door kunstenaars gebruikt wordt in nieuwe ontwerpen (en zoals Dieuwertje later aanvult: wanneer we straks een Onterfd Goed design lijn hebben van Opgebruik producten, met een naam van een kunstenaar eraan verbonden en evt. een koppeling met een social label, studenten of ouderen)? 1 De lopende band van Onterfd Goed het bedrijfsmodel: Onterfd Goed is een verwerkingsbedrijf voor verweesde museale objecten. Verwerking geschiedt per object in maximaal 1½ jaar. Het proces is onder te verdelen in drie stappen: 1. Kennis en advies: ½ jaar selectie en waardering. Nederlands erfgoed gaat van de lopende band en krijgt een bestemming bij musea in Nederland. 2. Adoptie: ½ jaar mogelijkheid voor breed publiek nationaal en internationaal om een verweesd stuk erfgoed te kopen. 3. Opgebruik: ½ jaar de tijd om producten in onderdelen/materialen uit elkaar te halen. Onderdelen worden verkocht per stuk, per setje, per bulk; op locatie of extern; middels gewone verkoop of door middel van een projectaanbod voor educatiedoeleinden of andere doeleinden. Laatste halte is de container waarin het als gescheiden afval aangeboden wordt aan de afvalverwerking, scholen of andere liefhebbers.

4 Om onszelf een beeld te vormen van wat opgebruik concreet betekent, hebben we tijdens deze tweede bijeenkomst een elektrische typemachine uit de collectie gedemonteerd, wat bij sommigen een emotionele reactie teweeg bracht. Niet vanwege de schoonheid of het belang van het apparaat op zich, het was immers niet geclassificeerd als zijnde erfgoed (en niemand van de aanwezigen had een zwak voor typemachines als zodanig), maar uit een gevoel van nostalgie, omdat de collectie vanaf dat moment écht niet meer compleet was en ook niet meer te herstellen. Mag je iets wat zulke emoties losmaakt wel kapotmaken? Omdat Stichting Onterfd Goed zich niet ten doel heeft gesteld objecten te bewaren (er wordt immers ontzameld), moet het restant van collectie op een bepaald moment worden afgestoten, zo werd geconcludeerd. Opgebruik had de voorkeur boven vernietiging, en de volgende voorwaarden werden daaraan gesteld: 1. Een object moet opgebruikt worden (op welke manier dan ook). 2. Het mag geen geld kosten > het levert geld op. 3. Opgebruik heeft een positief effect op Kennis & Advies en Adoptie en haar stakeholders. 4. Opgebruik richt zich op het brede publiek. Hieronder de kaders die we onszelf stelden, uit de notulen van 25 september 2013: Doel: Ieder object, dat na een jaar nog bij Onterfd Goed in huis is, is afgeschreven en moet vernietigd worden binnen maximaal een ½ jaar. Voorwaarde voor vernietiging is scheiding van materialen/onderdelen, enerzijds omdat dit een duurzaam karakter heeft en de cirkel van verwerking compleet maakt en anderzijds om te voorkomen dat de objecten ergens anders (bij particulieren) in de kelder terecht komen en er zo mensen weer mee opgezadeld zitten. Nevendoel: Onterfd Goed moet bij een grote groep potentiele afnemers (Kennis/Adoptie/ Opgebruik) bekend worden. Verkoop bij adoptie opstuwen (gevoel van ik moet nu adopteren, anders wordt het gesloopt ). Ofwel, wie voelt zich verantwoordelijk voor verweesd erfgoed en wil er voor betalen? Bewustwording van de gevolgen van verzamelwoede. Financiën: De bedrijfstak is kostendekkend (niet alleen in nodige materialen, maar ook in mensen), maar bij voorkeur is Opgebruik winstgevend. Binnen het te ontwikkelen concept moet bekeken worden of er bij de opstart van realisatie een investering moet worden gedaan. Mogelijk tijdspad: - oktober t/m november 2013: Conceptontwikkeling/plan op papier - december 2013 t/m maart 2014: Planontwikkeling/allianties/financiën/ - april t/m mei realisatiefase op fysieke locatie - juni 2014 draait Opgebruik volledig

5 Verschillende afdelingen binnen Opgebruik Tijdens de bijeenkomsten van de denktank werd Opgebruik opgesplitst in diverse afdelingen: Design,Sociale werkplaats, Workshops, Educatie en Vernietiging Ieder lid van de denktank had zijn of haar specialisatie en achtergrond, waaruit deze verschillende afdelingen zijn ontstaan. Het voorlopige plan was om geschikte partners te zoeken voor iedere afdeling, en dan de hele poot Opgebruik te presenteren tijdens een Event in mei De afdeling Design stelde zich ten doel samenwerkingen met gerenommeerde designers te bewerkstelligen en te bekijken of er nieuwe hoogwaardige producten konden worden ontwikkeld uit het restant van de collectie. In de Sociale werkplaats zou ruimte zijn om delen van de collectie te ontmantelen en laagdrempelige producten te produceren, hebbedingen voor een breed publiek. Er werd gedacht over het ontwikkelen van Workshops waarin mensen zelf een product konden samenstellen onder begeleiding van een deskundige, Educatie ging zich richten op een samenwerking met scholen om te bekijken wat de mogelijkheden waren ten aanzien van hergebruik van materialen bij de creatieve vakken. Wat verder overbleef zou op een zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijke manier moeten worden Vernietigd. Uit de notulen van 9 oktober 2013: Design, educatie en vernietiging; de eerste afdelingen die concreet handen en voeten krijgen. Design. Het lijkt logisch om eerst in samenwerking met designers te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Er zijn in ons netwerk al contacten, we gaan met hen in overleg. Educatie Ook hier zijn al contacten, met name in het middelbaar onderwijs en het mbo onderwijs in de richting (product-)design. Er wordt bekeken of opleidingen open staan voor samenwerkingen en of opdrachten kunnen worden uitgezet onder studenten. We hopen er materiaal kwijt te kunnen en bewustzijn te kweken op het gebied van verzamelen. Vernietiging de laatste halte. Omdat de Stichting Onterfd Goed zich per definitie niet ten doel heeft gesteld collecties te bewaren, moet worden bekeken wat we doen met de restanten, de stukken die ook in samenwerking met de beoogde partners niet opgebruikt kunnen worden. In ieder geval wordt duidelijk dat we niet de verantwoordelijkheid bij anderen willen leggen. De ontzamel cyclus moet volledig zijn, dus wordt er bewust voor gekozen objecten die niet zijn geadopteerd of hergebruikt te vernietigen. Daarmee wordt tevens een statement gemaakt om bewustzijn en ruimte ( in de letterlijke zin van het woord ) te creëren bij het publiek en bij collectie houdende instellingen.

6 Visies, uit de notulen van 13 november 2013 Design: Wegwerpmaatschappij terugdringen. Designlabel keurmerk. Verschillende kunstenaars en ontwerpers de kans geven, bewustwording bij alle lagen in ontwerp. Unieke stukken aanbieden aan de markt, geen massaproductie vanuit het buitenland. Gezocht wordt naar designers die een alliantie willen aangaan met Stichting Onterfd Goed, onder voorwaarde dat beiden er beter van worden, in financieel opzicht of bijvoorbeeld op PR gebied. Educatie: heden en verleden aan elkaar koppelen. Met een object uit het verleden zelf een nieuwe toekomst mogen maken. Het fysieke object voor kennisoverdracht ter beschikking stellen. Wegwerpmaatschappij terugdringen. Respectvol/verantwoordelijk inzetten van het fysieke verleden voor algemeen nut. Er wordt ingezet op relaties met opleidingen in de richtìng kunstonderwijs, ambachtelijk en technisch middelbaar onderwijs, de insteek is om elk semester een opdracht bij kunstonderwijs uit te zetten om een nieuw product te ontwerpen, met als randvoorwaarde dat de geschiedenis zichtbaar blijft in het object, of bij verkoop de maatschappelijke waarde wordt overgebracht aan de koper. Vernietiging: Er zorg voor dragen dat we de verantwoordelijkheid niet doorschuiven. Vernietigen moet om ruimte en bewustzijn te creëren. Er wordt steeds een statement gemaakt. Ontzamelcyclus is compleet bij vernietiging. Het liefst willen we samenwerken met een vernietiger die zich verbindt aan de culturele wereld, en op zo duurzaam mogelijke wijze de producten kan verwerken. Doelstellingen: Algemeen: Communiceren dat Onterfd Goed de cyclus rond maakt Design: Upcyclen van materiaal (zonder restmateriaal over te houden). Onderwijs: bewustwording van het verleden en ontzameling van collecties Vernietiging: Niemand is er meer verantwoordelijk voor; objecten zijn niet meer als zodanig in gebruik te nemen door derden. Het ontwikkelen van workshops en een sociale werkplaats krijgt geen prioriteit. Voor de workshops is iemand nodig met een ondernemersgeest die eigen workshops maakt en die uitzet bij de juiste doelgroep. Daarbij horen een projectplan en verdienmodel. We zien op dat moment niet de mogelijkheid om daar zelf aan te werken, maar er wordt onder andere via stagiaires wel aan opleidingen gecommuniceerd dat we openstaan voor mensen met goede ideeën die zich dit willen toe-eigenen. De ontwikkeling van de sociale werkplaats wordt op dat moment ook nog niet ingezet, omdat nog niet duidelijk is wat de grondstof is die we aanbieden en welk(e) product(en) we daarvan denken te gaan maken.

7 Het Event kan een goede wisselwerking zijn tussen twee verschillende fases: Adoptie en Opgebruik. Het is de laatste keer dat publiek wordt betrokken bij het proces van ontzamelen van de Scryption collectie. D-day als onthechtingsdag. Na het Event kan niemand meer iets adopteren. Sterker nog, na het event is de gehele collectie Scryption op. We tellen negentig dagen af naar D-Day. Adoptie wordt opgestuwd en we nodigen mensen uit om wensen tot hergebruik kenbaar te maken. Op D-Day worden de wensen/plannen/projecten gepresenteerd en moeten ze de objecten meenemen (of er een prijskaartje aan de objecten hangt is afhankelijk van het project wat voorgesteld wordt?). Op deze wijze wordt het publiek gevraagd of ze nog verantwoordelijkheid willen nemen over overgebleven objecten; de objecten worden niet opgedrongen, ze hebben zelf de keuze; het is een experiment of mensen geïnteresseerd zijn in het programmeren/opgebruiken van de overige objecten van een museumcollectie. De Scryption collectie wordt gebruikt als PR campagne om de laatste fase van Opgebruik binnen de organisatie van Onterfd Goed te introduceren. Het zal leiden tot discussie binnen Kennis (erfgoedsector); verzamelaars en liefhebbers wordt duidelijk dat ze er in de adoptiefase bij moeten zijn; en programmamakers, ontwerpers, studenten, het brede publiek worden uitgenodigd met objecten aan de haal te gaan. Aan de hand van dit Event wordt duidelijk dat mensen ook met voorstellen kunnen komen voor de volgende collectie. Nu al kunnen mensen aankondigen dat ze iets met bijvoorbeeld de collectie Sikkens willen. Van december 2013 tot eind januari 2014 komt de denktank nog bij elkaar om bovenstaande plannen verder uit tewerken en aan te scherpen. Daarnaast werken we aan het opzetten van een Event, waarmee we hopen partners aan te trekken voor de gewenste samenwerkingen op de diverse gebieden. In verband met nieuwe opdrachten voor Stichting Onterfd Goed is de bedrijfsruimte inmiddels te klein geworden, en wordt een plan gemaakt voor de verhuizing van de collectie naar een nieuwe locatie. De verhuizing van de collectie eind Februari 2014 betekent ook definitief het einde voor de collectie Scryption, in die zin dat de collectie op slot gaat voor het publiek. Afgezien van een paar objecten met hoge potentie, zal adoptie niet meer mogelijk zijn en komt het restant van de collectie in zijn geheel ter beschikking van de afdeling opgebruik. Er worden intussen contacten gelegd met Designers en opleidingen, met de bedoeling na de verhuizing in februari daadwerkelijk de collectie te gaan hergebruiken danwel vernietigen. Kate heeft inmiddels aangekondigd haar functie bij Stichting Onterfd Goed te zullen gaan neerleggen, en draagt gedurende deze periode haar rol over aan het team.

8 In Februari 2014 vindt de verhuizing naar de nieuwe locatie plaats. Verder wordt die maand besloten dat op vrijdag 13 juni 2014 het Event zal plaatsvinden. De doelgroep: stakeholders in de persoon van partners uit de wereld van design, onderwijs, gemeenten etc. Nog geen kopers, want naar verwachting worden de eerste producten voortkomend uit de diverse allianties pas in september 2014 opgeleverd. Ten behoeve van de allianties met ontwerpers wordt er een projectovereenkomst i ontwikkeld, en er wordt druk gedebatteerd over een naam voor het op te zetten Designlabel. 21 februari 2014 is het eerste VIP diner bij Stichting Onterfd Goed, en bij die gelegenheid maken we wereldkundig dat we ons eigen designlabel hebben opgericht: Fenix Design. Voor het diner worden gadgets (hoezen voor mobieltjes en I-Pad s,) gemaakt uit oude wandkaarten en posters uit de collectie Scryption om aan iedere gast mee te geven. Op dat moment is er al overleg met onder andere de Design Academy Eindhoven en Sint Lucas in Boxtel, opleidingen die wellicht kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van producten en het opgebruiken van materiaal Op 28 februari 2014 betrekt Fenix Design de nieuwe werkruimte in de nieuwe locatie van Stichting Onterfd Goed. Het team bestaat op dat moment uit: Roos Vlek, Robert Michels, Carla Bakker en Patrick van Berkel en eindverantwoordelijke is Jolande Otten namens Stichting Onterfd Goed. Fenix Design Februari Vanaf 15 Februari zijn Carla Bakker en Patrick van Berkel als betaalde krachten aangesteld, voor 8 uur per week als projectmanager. Daarnaast bestaat het team uit Roos Vlek en Robert Michels. Roos verlaat Fenix Design diezelfde maand omdat haar opvattingen over opgebruik en vernietiging teveel uiteenlopen met die van Stichting Onterfd Goed. Vanaf het begin hebben we ons gericht op het samenwerken met designers, sommigen net afgestudeerd, anderen al met een behoorlijke staat van dienst. Dit omdat we professionele partners zoeken die kunnen werken met de materialen die we hebben en die een visie hebben op upcycling. Binnen en buiten het eigen netwerk worden contacten gelegd.

9 Maart Op 19 maart 2014 houden we open huis. We hebben die dag afspraken met een aantal designers op onze locatie. We gaan met hen in gesprek over een mogelijke samenwerking, en de mogelijkheden die zij zien met betrekking tot het gebruik van onze materialen. Een van de mensen van het eerste uur is Durk van der Ploeg, die sculpturen maakt van de onderdelen van oude type machines. Uit deze gesprekken komen ook samenwerkingen voort met Huib Muilwijk en Joop Aarts. Huib gaat voor ons een tafel maken met de ponsplaatjes die we in de collectie gevonden hebben. Joop gaat designmeubilair maken van onderdelen van industriële machines uit de collectie. We spraken verder onder andere met Joep Huizinga, Maaijke Ijpelaar (Miss Garbitch), Carolien Laro, Marieke Boumans en ontwerplabel Vij5. Aan de anderen die graag zouden samenwerken maar nog geen directe toepassing zien voor de door ons aangeboden materialen geven we materiaal mee om te kunnen experimenteren. Ook spreken we met allen af dat zij ons bestaan en ons verhaal in hun netwerk zullen verspreiden. In de weken daaropvolgend worden contact gelegd met onder andere de Design Academy in Eindhoven, Sint Lucas in Boxtel, St Joost in Breda, Koning Willem I college in Den Bosch en de Mode Academie in Arnhem. De vraag is of er mogelijkheden tot samenwerking zijn, en daarnaast of we gebruik mogen maken van de netwerken van alumni, om te zoeken naar ontwerpers die we gericht kunnen benaderen in verband met mogelijke samenwerking. De opleidingen geven aan hun rooster voor het schooljaar al vol te hebben en om die reden niet open te staan voor samenwerking. Bovendien vragen ze van ons budget mee te nemen voor het opzetten van een project. Het leveren van materialen en grondstoffen is niet voldoende. Een uitzondering daarop, zo lijkt op dat moment, is de Design Academy Eindhoven. Rianne Makkink maakte in haar rol als docent een afspraak met ons om de mogelijkheden te bekijken. De samenwerking met de opleiding is uiteindelijk niet doorgegaan, vanwege gebrek aan budget en ook weer het te volle rooster. Wel hebben we een aantal gesprekken met bureau Makkink-Bey, daarover later meer. St. Joost gaf een aantal namen van alumni die we konden benaderen. Naast het maken van afspraken en het voeren van gesprekken zijn we in deze periode het onderzoek gestart naar de mogelijkheden ten aanzien van de sociale werkplaats. We maakten daarvoor zelf prototypes van sieraden, meubelstukken en andere kleine gebruiksvoorwerpen. Deze waren bestemd voor directe verkoop, en tegelijkertijd bood het maakproces ons de mogelijkheid te onderzoeken of deze producten in kleine series door mensen van een sociale werkplaats gemaakt konden worden.

10 April Vanaf april gaan echt de eerste collectiestukken de deur uit voor opgebruik. We hebben afspraken met Huib Muilwijk voor het ophalen van spullen. Verder toont Simon Claessen van Drukknop.nl zich geïnteresseerd in een deel van de collectie computers. Hij heeft een museum en denkt eventuele hiaten in zijn collectie te kunnen vullen met items uit de onze. Ondanks herhaaldelijk telefonisch contact vinden we op dat moment geen uitgangspunten voor een verdere samenwerking. We ontdekken dat er ook in België een en ander gaande is op het gebied van upcycling, en leggen contact met Evy Puelinkcx. Zij is eigenaresse van het Vindingrijk en Minister van upcycling, t.v. persoonlijkheid en architect. Ze is zeer geïnteresseerd in wat we doen en we maken een afspraak: Op 30 April ontvangen we haar en maken afspraken voor een samenwerking. Ze heeft een boek dat ze graag in Nederland uitgegeven wil hebben en wij willen graag dat ze ons helpt met ontwerpen en uitvoeren van die ontwerpen. Daarnaast als het even kan ook met het verspreiden van de boodschap van Fenix Design en het werven van Nieuwe ontwerpers in België. We besluiten de netwerken aan elkaar te koppelen en te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. We plannen een vervolgafspraak in Antwerpen. De eerste stappen voor een daadwerkelijke samenwerking worden gezet. We overwegen een kast naar ontwerp van Evy te maken uit de computermonitoren die we hebben, en we ontdoen alle typemachines van hun koffers. Evy heeft aangegeven een idee te hebben voor hergebruik van de koffers, en we spreken af ze bij de volgende afspraak mee te nemen. Vanaf mei lukt het ons echter niet meer contact met Evy te krijgen, we vernemen niet waarom dat is. We maken een begin met het schrijven van teksten voor de website, maken plannen voor het event dat in juni gepland staat, en werken verder aan het ontwikkelen van kleine gebruiksvoorwerpen.

11 Mei Er zijn afspraken met onder andere Rianne Makkink namens Bureau Makkink-Bey, met sociale werkplaats Kant, en we gaan naar de opening van de nieuwe locatie van Studio Dirk van der Kooij. We hopen met hem te kunnen gaan samenwerken om al het kunststof van de computers en elektrische typemachines te kunnen hergebruiken. Kant komt een aantal objecten ophalen om te kijken of deze geschikt zijn voor verwerking in de sociale werkplaats. Met Rianne Makkink bespreken we de mogelijkheid van een samenwerking met Bureau Makkink-Bey. Ons bezoek aan studio Dirk van Der Kooij werpt zijn vruchten af: we maken een vervolgafspraak om te bekijken of de materialen die wij hebben geschikt zijn voor verwerking door zijn machine. Kant brengt later deze maand de spullen onverwachts terug, met de mededeling dat ze ons niet zien als geschikte partner voor een samenwerking. We hebben te weinig homogeniteit in de voorraad voor hen om mee te kunnen werken. De Weener groep, nog een sociale werkplaats, bezoekt Onterfd Goed en we spreken met hen eventuele mogelijkheden door. Zij zien eveneens vooralsnog geen mogelijkheden tot samenwerking. De mogelijkheid met betrekking tot samenwerken met De 7e Smaak wordt onderzocht. Zij organiseren een evenement waarop we ons wellicht kunnen presenteren. Teveel is echter nog niet duidelijk ten aanzien van de inhoud, en er zijn nog geen producten aan onze kant. We moeten concluderen dat dit geen zin heeft. Een ander onderzoek leert ons dat Beeldenstorm, bronsgieterij in Eindhoven ons kan helpen het brons, messing en tin uit de inktstellen om te smelten. Dat zal echter wel een metaal van onduidelijke legering opleveren, wat het bijzonder lastig maakt een ontwerper te vinden die ermee zou willen werken. Wat het ook lastig maakt, is dat we het eerst zouden moeten omsmelten in broodjes, zodat daarna producten gemaakt kunnen worden die allemaal uit dezelfde legering bestaan. Ook het ontwerpen en de productie daarvan kosten immers geld. Daarvoor moeten we minimaal een dag aan het werk en betalen dus onszelf en de huur van de werkplaats en een medewerker voor een dag. De vraag is, of het maken van een product dan nog kostendekkend zal zijn. Er is even contact met Acco Goldenbelt, maar dat levert geen aanknopingspunten voor een verdere samenwerking op. Frans Beerens, fotograaf is inmiddels onze artist in residence. Hij maakt stapelingen met objecten uit de collecties en fotografeert deze. Zijn foto s en stapelingen maken deel uit van de producten van Fenix Design. In overleg met de directie van OG horen we dat wordt overwogen de activiteiten van Fenix gedurende de zomer stil te leggen in verband met de grote investering en de tegenvallende inkomsten.

12 Juni We krijgen groen licht om gedurende de zomer door te werken. Op 4 juni nemen we het kunststof van een aantal computers mee naar studio Dirk van der Kooij om te bekijken of het geschikt is voor verwerking. Dat blijkt zo te zijn. De rest van de maand werken we vooral aan het ontmantelen van de rest van de collectie computers en elektrische schrijfmachines. Verder spreken we met Jason Ghering, die een design winkel heeft op Strijp S in Eindhoven. Een uitgangspunt voor een samenwerking levert dat niet op. Wel vinden we metaalverwerkingsbedrijf De Leeuw metalen b.v. dat zich ontfermt over het merendeel van de typemachines. Zij gaan die op een milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde manier verwerken. Het materiaal gaat niet verloren, maar wordt ter beschikking gesteld aan kunstenaars en kleinere ondernemingen die het kunnen hergebruiken. De eerste producten gemaakt van de collectie worden deze maand geleverd: Durk van der Ploeg brengt ons een aantal sculpturen die hij heeft gemaakt van de typemachines uit de collectie. Onder andere onze mascotte: een Fenix die zich losmaakt uit een typemachine. Daarnaast een aantal andere dieren, zoals de indrukwekkende olifant hieronder. Ook Joop Aarts levert een eerste product: een tafel gemaakt uit materialen van de Sikkens- Collectie. Omdat inmiddels duidelijk is dat het niet haalbaar is onszelf met onze producten te presenteren op een Event deze zomer, wordt het event nogmaals uitgesteld. We willen in ieder geval wachten tot er meer producten klaar zijn, zodat we een duidelijker beeld kunnen geven van wie we zijn en wat we doen.

13

14 Naar aanleiding van het plaatsen van een bericht op Facebook over het ontmantelen van de computers, ontstaat een digitaal relletje. Een aantal mensen die door Simon Claessen van dit bericht op de hoogte worden gesteld, gaat het blijkbaar zeer aan het hart dat in hun ogen historisch significant materiaal wordt vernietigd. Een over het algemeen slecht onderbouwde mening wordt door hen geventileerd, waaruit bij velen ook duidelijk blijkt dat ze verkeerd geïnformeerd zijn met betrekking tot onze doelstellingen. Een greep uit de reacties op onze Facebookpagina: Simon Claessen "what do you think of Fenix design"... om het maar in mooi nederlands te zeggen: Ignorant Bastards. het komt niet boven het nivo van een baby met een hamer in een kamer vol geslepen kristal. Is ook een hele kunst. da's waar. Bug Blue 1 sterhet is toch belachelijk. Eerst gratis een grote museum collectie krijgen en dan het idee hebben dat door het hele land verspreid te bewaren. De implementatie is: belachelijke geldbedragen hiervoor vragen, als blijkt dat niemand 2000 euro voor een tapedrive wil neerleggen dan gooien we het maar in de shredder. Mazzini Alessandro 1 steryou really don't want to know what I think of you, after seeing what you are doing with what was inside of a museum. Artists? No... you don't even know what art is... Yvan Janssens 1 sterop zich is het al een complete schande hoe al dit historisch significant materiaal gewoon schaamteloos vernietigd wordt, maar heel het idee van hergebruik en upcycling molesteren met als enig doel enorme bakken winst maken op een collectie die je ergens gratis bent gaan halen is gewoon van de pot gerukt. Als je wil strijden tegen kapitalistische zwijnen zou het kunnen helpen er zelf niet één te zijn. Henk Stegeman 1 sterhier gaat historisch erfgoed voor eeuwig verloren als 'kunst'

15 Omdat we vrezen dat zulke negatieve publiciteit ons kan schaden, en omdat we niet willen dat mensen verkeerde denkbeelden krijgen, reageren we op de recensies, en nodigen we Simon Claessen nogmaals uit bij ons te komen kijken of er volgens hem computers zijn met erfgoed waarde. Later die maand komt hij inderdaad langs met een collega. De Conclusie luidt dat er inderdaad geen materiaal meer is met erfgoedwaarde. Wel vinden ze in de collectie een aantal objecten die ze graag zouden willen toevoegen aan hun collectie. Op basis van de marktwaarde, die we toetsen op onder andere marktplaats en E-Bay, wordt door ons een voorstel gedaan voor een prijs. We krijgen als antwoord dat een andere collectie voorrang krijgt, en dat ze de producten wel willen overnemen maar er niet voor willen betalen. We concluderen hieruit dat de producten waarom het gaat definitief hun waarde hebben verloren, en gaan door met het ontmantelen van de collectie. Simons eerdere bericht op Facebook wordt wel door hem gerectificeerd. Simon Claessen 2 sterrenhierbij even een rectificatie. we hebben vandaag een constructief gesprek gehad over het gedoe met de restanten van de scryption collectie. We zijn het niet helemaal met elkaar eens, maar het was verfrissend eens van gedachten te wisselen over fenix design. Bij deze neem ik onderstaand orgineel bericht terug en bied mijn excuses aan voor de onwaarheden daarin orgineel bericht "what do you think of Fenix design"... om het maar in mooi nederlands te zeggen: Ignorant Bastards. het komt niet boven het nivo van een baby met een hamer in een kamer vol geslepen kristal. Is ook een hele kunst. da's waar.

16 Juli Op 4 Juli hebben we een afspraak met bureau Makkink-Bey, op hun locatie in Rotterdam. We bespreken een mogelijk project waarin we gezamenlijk een tentoonstelling willen organiseren in Het Nieuwe instituut. Dat zou in december kunnen plaatsvinden. Uitgangspunt is het plan Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue, door hen bedacht. Het gaat om een tentoonstelling bestaande uit vier compartimenten, waarin stukken uit de door Onterfd Goed beheerde collecties, bruiklenen van ontwerpers, nieuwe ontwerpen geïnspireerd door of gemaakt van objecten uit de collecties van SOG en ruimtelijke onderzoeken in blauwschuim een rol spelen. Het concept ligt er, de uitdaging is om fondsen te vinden die dit willen mogelijk maken. Ons aandeel ligt op dat terrein en bij het leveren van grondstoffen en objecten uit de collectie Scryption, bureau Makkink-Bey zorgt voor het maken van de inhoud van de tentoonstelling. Een begin wordt gemaakt aan het projectplan ten behoeve van de fondsen. Het concept van bureau Makkink-Bey wordt door ons verder uitgewerkt, en we zoeken naar geschikte fondsen. Het ontmantelen van de computers is grotendeels klaar nu. We maken afspraken voor het vervoer van het materiaal naar Studio van der Kooij. we spreken met Marleen Kurvers over een eventuele deelname aan de Dutch Design Week in oktober. De opening van pop up store The Wicked Warehouse in Amsterdam wordt voorbereid, en Marleen denkt aan het openen van een eigen winkel in Amsterdam. We overleggen met haar of we daar onze producten kunnen afzetten. Robert Michels neemt afscheid van Fenix. Hij heeft ons als vrijwilliger de afgelopen maanden met hart en ziel bijgestaan, maar andere belangen wegen voor hem momenteel zwaarder.

17

18

19

20

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Artiesten interview. Artiest1

Artiesten interview. Artiest1 Artiesten interview Artiest1 Ben jij vaak creatief bezig met oude spullen door hier op wat voor manier dan ook (kunst meubilair e.d.) weer nieuwe dingen uit te creeren? En waarom hergebruik je hiervoor

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

AANLEIDING VOOR EEN NIEUW INITIATIEF

AANLEIDING VOOR EEN NIEUW INITIATIEF BELEIDSPLAN 2012-2015 INDEX 1 BELEID Pag. 2 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Doelstellingen 2 AANLEIDING VOOR EEN NIEUW INITIATIEF Pag. 2 2.1 Een nieuwe stichting 2.2 Cultureel klimaat in Nederland 2.3 Hand in

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Mailwisseling ontvangen door Platform BK met de vraag om er iets mee te doen.

Mailwisseling ontvangen door Platform BK met de vraag om er iets mee te doen. Mailwisseling ontvangen door Platform BK met de vraag om er iets mee te doen. Voorgedragen door Sarah van Lamsweerde en Michiel Bakker vóór het debat Wie betaalt de kunstenaar? in Casco op 9 februari 2016.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Thema Massaproductie. De Reciprozaag. Maurice Mulder

Thema Massaproductie. De Reciprozaag. Maurice Mulder Thema Massaproductie De Reciprozaag Maurice Mulder Thema Massaproduct Technisch Product Dossier Maurice Mulder Den Haag september 2010 De Haagse Hogeschool Inhoudsopgave Verklarende woordenlijst...4 1.

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding 5

INHOUD. 1. Inleiding 5 2 INHOUD 1. Inleiding 5 2. SWOT-Analyse De Recyclemanager 6 2.1 Algemene SWOT-Analyse 6 2.2 Kleding & Textiel SWOT-Analyse 9 2.3 Confrontatie 11 2.4 Verbeteringen 12 3. Voorstel Kleding Recycling Website

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

URBAN SHOPPER. De locatie. Plattegrond. De unit. Aantrekkelijke voorwaarden. Wij zoeken. Planning. Contact

URBAN SHOPPER. De locatie. Plattegrond. De unit. Aantrekkelijke voorwaarden. Wij zoeken. Planning. Contact versie 25 januari 2013 URBAN SHOPPER De locatie Plattegrond De unit Aantrekkelijke voorwaarden Wij zoeken Planning Contact 3 4 5 5 6 6 7 URBAN SHOPPER Strijp-S is het nieuwe creatieve en culturele hart

Nadere informatie

Collectie Herman Ouwersloot geveild

Collectie Herman Ouwersloot geveild Collectie Herman Ouwersloot geveild In zijn jonge jaren was Herman Ouwersloot, dressman en model. Later acteerde hij, speelde in enkele films, maar fotograferen was zijn voornaamste bezigheid. Hij werkte

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur Hoe ontwikkel ik Ineke Strouken een ijzersterk volkscultuurproject? Geachte dames en heren, Welkom op deze studiedag Hoe ontwikkel ik een ijzersterk volkscultuurproject. Sinds een tweetal jaren staat volkscultuur

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE

CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE INHOUDSOPGAVE 1. WIE ZIJN WIJ 2. CONCEPT 3. IMPRESSIE WIE ZIJN WIJ. Wij zijn vier 2e jaars Kunst en Economie studenten van de HKU (Hogeschool voor

Nadere informatie

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE ARTISTIEK ONDERZOEK MASTER KUNSTEDUCATIE Willem de Kooning Academie Piet Zwart Instituut te Rotterdam april 2012 Marieke van der Hoek-Vijfvinkel begeleiding: Annette Krauss - MaikoTanaka ? KUNST ONDERZOEK

Nadere informatie

2 e Mini conferentie. Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs. Verslag 13-02-2014. Innovatieve Visualisatie Technieken

2 e Mini conferentie. Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs. Verslag 13-02-2014. Innovatieve Visualisatie Technieken e Mini conferentie Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs Verslag 3--4 Innovatieve Visualisatie Technieken Tweede mini-conferentie Lectoraat Innovatieve Visualisatie Technieken Op donderdag

Nadere informatie

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK Draagvlak INLEIDING Kun je wel Cultuurprofielschool zijn als er binnen de school geen draagvlak voor is? Wat is draagvlak? Waarom is draagvlak belangrijk? Hoe creëer je draagvlak? Er is sprake van draagvlak

Nadere informatie

DesignThis! 2. Create fase. Michelle Plaisier CMD3C Kwartaal 4

DesignThis! 2. Create fase. Michelle Plaisier CMD3C Kwartaal 4 DesignThis! 2 Create fase Michelle Plaisier 0848133 - CMD3C Kwartaal 4 REC VER INHOUD Inleiding 4 Concept 5 Mijn proces - visualisatie 6 Mijn proces - toelichting 7 Feedback test DareThis 9 Tutorials 10

Nadere informatie

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I Jaarverslag 2016 Kringloopwinkel Helmond Noorddijk 2 5705 CX Helmond T 0492 546 893 E info@kringloopwinkelhelmond.nl I www.kringloopwinkelhelmond.nl Kringloopwinkel Helmond, Jaarverslag 2016, 11-04-2017

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

RISICOANALYSE. Aanvraag Brabant C

RISICOANALYSE. Aanvraag Brabant C Aanvraag Brabant C ORGANISATIE ORGANISATIE PERSONELE BEZETTING Salaris Dutch Invertuals is sinds kort aan het bouwen aan haar personele bezetting. Sinds 2015 is er één persoon in dienst. Haar loon is tot

Nadere informatie

KRINGLOOPSPEL Afval=Grondstof

KRINGLOOPSPEL Afval=Grondstof KRINGLOOPSPEL Afval=Grondstof Colofon: Het Kringloopspel is ontwikkeld in opdracht van MARN, ARN, Dar, Gemeente Ede en ACV jan 2014 Het Kringloopspel is ontwikkeld door MEC Nijmegen en Het Dijkmagazijn

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Follow the money en De Facultatieve Vijf dingen die je moet weten om het nieuws te kunnen volgen Door: Ronald van Tol MMC, Levende Cijfers

Follow the money en De Facultatieve Vijf dingen die je moet weten om het nieuws te kunnen volgen Door: Ronald van Tol MMC, Levende Cijfers Follow the money en De Facultatieve Vijf dingen die je moet weten om het nieuws te kunnen volgen Door: Ronald van Tol MMC, Levende Cijfers 1 ALS JE HET NIEUWS VAN FTM EN DE FACULTATIEVE WIL VOLGEN Follow

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Na een pre-opening in maart zal Museum aan het Vrijthof in juni 2012 groots openen met de langverwachte expositie over het vermaarde

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

Studio BliQ. Het future center van de gemeente Oss

Studio BliQ. Het future center van de gemeente Oss Studio BliQ Het future center van de gemeente Oss Studio BliQ is Studio BliQ is het future center van de gemeente Oss. Met studio BliQ wil de gemeente Oss een klimaat stimuleren waarin creativiteit, innovatie

Nadere informatie

In dialoog met elkaar

In dialoog met elkaar In dialoog met elkaar Grondhouding van Zozijn Bestaansrecht van Zozijn In dialoog Zozijn ziet het als opdracht om mensen tot bloei te laten komen. Wij zorgen voor een positief klimaat, waarin liefdevolle

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Museum Voor 1 Dag. een inspiratiedocument voor een manier van werken. Angela Manders

Museum Voor 1 Dag. een inspiratiedocument voor een manier van werken. Angela Manders Museum Voor 1 Dag een inspiratiedocument voor een manier van werken Angela Manders Museum Voor 1 Dag een inspiratiedocument voor een manier van werken Angela Manders Museum Voor 1 Dag is een bijzondere

Nadere informatie

Look! Inspire : De schaduw kant van verslavende middelen Daan Hermans G&I 1B

Look! Inspire : De schaduw kant van verslavende middelen Daan Hermans G&I 1B Look! Inspire : De schaduw kant van verslavende middelen Daan Hermans G&I 1B 1 Inhoudsopgave Inleiding.. 3 Tijdlijn verzameling..4 week 1 & 2..4 week 3 & 4..5 week 5 & 6..6 week 7...7 De verwerkingskeuze....7

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam.

De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam. De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam. 1 Hoe heeft Rotterdam IB aangepakt en welke lessen zijn daaruit te trekken: valkuilen en beren. 2 De nieuwe organisatie: 5 primaire proces

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is.

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is. Plan van aanpak Achtergrond van het project Wat is het probleem Het probleem is een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen. Iedereen kent het wel, in elk huishouden komt het voor. De vuilnisbak moet geleegd

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Het Oude Raadhuis als ateliermuseum.

Het Oude Raadhuis als ateliermuseum. Het Oude Raadhuis als ateliermuseum. Heemkundekring Willem Snickerieme Hooge en Lage Zwaluwe, november 2015 Inhoud: Naar een nieuw museum Bijlage 1. Subsidieerde de heemkundekring de gemeente? Bijlage

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid Voorzieningenkaart Op 31 maart hadden we voorlopig de laatste bijeenkomst van de Voorzieningenkaart 2030 van Centrum Krinkelhoek Mettegeupel en Oss Zuid. Dit keer kwamen we bij elkaar in Horizonschool

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Projectles Edwin Rooseman week 2. Aanwezig Mareille Mulder Bram Rietveld Hans Mol Sietze Jan Sietzema Arnout Kooij

Projectles Edwin Rooseman week 2. Aanwezig Mareille Mulder Bram Rietveld Hans Mol Sietze Jan Sietzema Arnout Kooij Overige notulen Projectles Edwin Rooseman week 2 Na de presentatie van ons team en de feedback daarop zijn we verder gaan kijken over welke specifieke doelgroep we gaan kiezen. We zijn een aantal vragen

Nadere informatie

Inhoud! Debriefing pagina 2 t/m 4

Inhoud! Debriefing pagina 2 t/m 4 Inhoud Debriefing pagina 2 t/m 4 Inleiding pagina 5 Projectgrenzen & risico s pagina 5 Projectorganisatie pagina 6 Planning pagina 7 Begroting pagina 8 Technische specificaties pagina 9 Juridische zaken

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor HERBESTEMMINGSSCAN Herbestemmingsscan U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor U heeft te maken met een leegkomend of leegstaand pand Uw kosten voor

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN**GAS!FABRIEK* 1*

BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN**GAS!FABRIEK* 1* BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLANGASFABRIEK 1 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 2 SAMENVATTING 3 3 VISIEENMISSIE 4 4 ORGANISATIE 4 5 AANBODENFACILITEITEN 6 6 PARTNERS 7 7 PLANVANAANPAK 7 8 TEKENINGEN 9 StichtingBehoudGASFabriek

Nadere informatie

p o L s p o T concurrentie analyse

p o L s p o T concurrentie analyse p o L s p n e o T T concurrentie analyse concurrentie Klevering is ons eigen merk. Ooit begonnen met & het importeren en opknappen van oude kasten en tafels uit Frankrijk en Spanje, inmiddels een eigen

Nadere informatie

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden Inhoudsopgave Pagina Bron 1 Design Marcel Wanders. 2 Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bron 3 Recensie over Boijmans van Beunigen 3 Bron 4 Flip in de klas. 4 Bron

Nadere informatie

De volgende activiteiten staan op het programma voor het jaar 2017.

De volgende activiteiten staan op het programma voor het jaar 2017. Stichting Print jaarplan 2017 Stichting Print heeft in 2016 veel tijd besteed aan het uitbreiden van het netwerk, het organiseren van enkele kleine activiteiten en 2 landelijke symposia. In 2017 wordt

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Leden van de werkgroep: Annet Kooiman (montessori werkplaats), André Gilara ( montessori Anninkschool), Jos Werkhoven (uitgeverij de Arend),

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014 VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014 LET OP! Lees de voorwaarden goed door. Als je je niet aan een van de voorwaarde houdt, is JBR gemachtigd de bijdrage weer in te trekken. 1.

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Hennie

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Hennie Notulen OR vergadering 22 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Hennie niemand 01. Opening Monique opent de vergadering om 20:40.

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

HEMA maakt trouwen toegankelijk

HEMA maakt trouwen toegankelijk conceptboek HEMA maakt trouwen toegankelijk intro jouw onvergetelijke dag wordt een belevenis met de bestaande producten van HEMA. intro Vandaag de dag behoord trouwen tot een trend. We willen steeds

Nadere informatie

Burgerinitiatieven rond recycling, afval en grondstoffen

Burgerinitiatieven rond recycling, afval en grondstoffen Burgerinitiatieven rond recycling, afval en grondstoffen AT Osborne, Kracht in NL, Groene Brein en Kennislab voor Urbanisme Utrecht, 9 december 2016 INHOUD Context maatschappelijk initiatief Introductie

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

02 ~ 14 OF NICE STUFF TONONE THE COLLECTOR # IX BEELD ~ THEO-BERT POT FOR ~ TONONE BY ANTON DE GROOF NICE STUFF COLLECTOR.COM.

02 ~ 14 OF NICE STUFF TONONE THE COLLECTOR # IX BEELD ~ THEO-BERT POT FOR ~ TONONE BY ANTON DE GROOF  NICE STUFF COLLECTOR.COM. 02 ~ 14 OF NICE STUFF HI THE COLLECTOR # IX BEELD ~ THEO-BERT POT FOR ~ BY ANTON DE GROOF WWW.THE NICE STUFF COLLECTOR.COM Anton de Groof THE COLLECTOR 03 ~ 14 04 ~ 14 OF NICE STUFF Verlichting in huis

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Algemeen Binnenkort wordt gestart met het Project Zes Minuten Zones in de gemeente Bergen. Het doel van dit project is om Zes Minuten Zones te realiseren

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep, maar staan open voor

Nadere informatie

Kennis over Kinderarbeid

Kennis over Kinderarbeid Kennis over Kinderarbeid Context onderzoek Naam: Daniël Seton Klas: G&I 1D Datum: 13 Maart 2016 Docent: Harald Warmelink Module: Pr.Context: Research Opdracht: Context Onderzoek Inleiding Uit vooronderzoek

Nadere informatie

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Website & social media pagina s In 2015 wil de Stichting Gispen Collectie de informatie op de website verder uitbreiden door meer producten en catalogi aan

Nadere informatie

Dit conceptboekje is ontworpen in opdracht van oikosxplore. Een nieuw concept wordt hier gepresenteerd. Dit concept is bedacht tijdens een

Dit conceptboekje is ontworpen in opdracht van oikosxplore. Een nieuw concept wordt hier gepresenteerd. Dit concept is bedacht tijdens een design on the Sp t Dit conceptboekje is ontworpen in opdracht van oikosxplore. Een nieuw concept wordt hier gepresenteerd. Dit concept is bedacht tijdens een stageperiode van september tot en met januari.

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Project: W.I.F.E.S. (Women Initiatives For Enviromental Sustainability)

Project: W.I.F.E.S. (Women Initiatives For Enviromental Sustainability) Brittenoord 21 3079 KA Rotterdam The Netherlands Tel.: +31 (0)6 17 44 60 18 GreenWaters@Green-Waters.org www.green-waters.org GREEN WATERS FOUNDATION Brittenoord 21 3079KA Rotterdam Nederland Tel. +31(0)617446018

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Verdieping 2012-2013 Fotobond afdeling Utrecht- t Gooi

Verdieping 2012-2013 Fotobond afdeling Utrecht- t Gooi De Verdieping 2012-2013 Fotobond afdeling Utrecht- t Gooi 1 Ter inspiratie Dit jaar was het de tweede keer dat ik de cursus De Verdieping van de Fotobond afdeling Utrecht t-gooi mocht begeleiden. Het was

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

CASTING PLAN VAN AANPAK. Eyeworks. Zita Willemse 27 november, Amsterdam. Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam. www.eyeworks.

CASTING PLAN VAN AANPAK. Eyeworks. Zita Willemse 27 november, Amsterdam. Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam. www.eyeworks. CASTING PLAN VAN AANPAK Zita Willemse 27 november, Amsterdam Eyeworks Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam www.eyeworks.tv Inhoudsopgave Inhoud Debriefing... 3 Projectactiviteiten... 6 Projectorganisatie...

Nadere informatie

Jeanette aan de Stegge. Schilderen met emoties

Jeanette aan de Stegge. Schilderen met emoties Jeanette aan de Stegge Schilderen met emoties 2 Jeanette aan de Stegge is als schilderes voornamelijk bekend vanwege haar treffende portretten. Ze heeft als bijna geen ander de gave om de persoonlijkheden

Nadere informatie

Pepernoten warenonderzoek Groep 5&6

Pepernoten warenonderzoek Groep 5&6 Pepernoten warenonderzoek Groep 5&6 Auteur/ontwikkelaar: Suzanne Diederiks Begeleider: Welmoet Damsma (opleider Pabo HvA) Pepernoten warenonderzoek Groep 5&6 Onderwerp De kinderen gaan een vergelijkend

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie.

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie. het starters lab In het Starters Lab bouwen jonge talenten in teams sociale ondernemingen. Samen sterker! Jij bent: starters4communities werkt met jong talent aan starters4communities presenteert het Starters

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star,

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie