Sociale media aan het werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale media aan het werk"

Transcriptie

1 Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én kansen bieden ze voor ons dagelijks werk? Een stormachtige opkomst Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Tools als LinkedIn, Twitter en Facebook bestaan nog geen decennium, maar toch hebben ze al een grote maatschappelijke invloed. Ze zijn niet alleen voor consumenten belangrijk, ook professionals en managers gebruiken sociale media. Maar hoe breed is de verspreiding van sociale media? En wat zien professionals als de belangrijkste meerwaarde? Faxion vertelt het je, in Sociale media aan het werk. Inzicht met een snelle survey Met een beknopte online survey is een aantal professionals naar hun ervaring gevraagd. Omdat de survey met name via sociale media (LinkedIn, Twitter) en online is gepromoot, heeft het een oververtegenwoordiging van professionals die al thuis zijn in de online wereld en sociale media. Toch is dit geen probleem. Het onderzoek laat helder zien hoe voorlopers en nog zoekende starters sociale media nu gebruiken. Voorlopers en zoekende adopters over de problemen en kansen voor hun organisatie In het onderzoek vertellen professionals welke kansen ze zien voor zichzelf en hun organisatie. Ook laat het onderzoek helder zien welke problemen organisaties ervaren bij de implementatie van sociale media. Het onderzoek vertelt daarnaast hoe organisaties klantkennis vergaren en welke rol sociale media daar bij spelen. Het onderzoek Sociale media aan het werk is uitgevoerd door Dr. Ir. Ellen de Lange-Ros, directeur-eigenaar van Faxion. Ellen is Corporate Glazenwasser en helpt grote en kleine organisaties om helder naar buiten te kijken voor scherp zicht op hun klant. In het verleden heeft Ellen een proefschrift geschreven aan de Universiteit Twente (1999) en gewerkt voor KPN ( ). Ze is op Twitter te vinden en schrijft over klantgericht werken op Met haar programma Topscorer helpt ze professionals sociale media met weinig moeite in te zetten om meer enthousiaste klanten te trekken en hun organisatie te laten groeien:

2 Conclusie: Sociale media bieden professionals in organisaties volop kansen mbt kennis, kennissen en knaken De ervaring met sociale media verschilt sterk De ervaring met sociale media anno 2011 verschilt sterkt. Een aantal professionals en organisaties heeft zeer veel ervaring, terwijl er aan de andere kant een grote groep nog vrijwel onervaren is. Voor hen zijn sociale media nog totaal onbekend terrein. Zoeken naar kansen voor eigen organisatie Zowel de ervaren als onervaren professionals zijn op zoek naar de mogelijkheden en kansen die sociale media bieden. Ook voor professionals die wel zelf ervaring hebben opgedaan met sociale media is nog lang niet altijd duidelijk welk rendement hun organisatie hiermee kan halen of hoe sociale media in de eigen organisatie het beste kunnen worden benut. De verschillende media worden zeer divers ingezet De belangrijkste netwerken die momenteel worden gebruikt door professionals zijn Twitter en LinkedIn. Zij zijn voor veel mensen inmiddels een onmisbaar onderdeel van het dagelijks werk. Hoewel Hyves onder consumenten wijd is verbreid, zijn er opvallend weinig professionals die Hyves zakelijk inzetten. Het gebruik van Facebook is het meest divers. Aan de ene kant is er een groep die Facebook al dagelijks intensief gebruikt, terwijl er ook nog een grote groep is die helemaal niets met Facebook doet. Tools om op internet te publiceren en te meten worden nog door een relatief kleine groep gebruikt, al zijn er ook hier professionals die deze tools intensief inzetten. Deze intensieve-online-professionals gebruiken sociale media en internet actief in hun werk om content te maken en te delen met hun klanten en netwerk. Zij maken intensief gebruik van tools om content te creëeren, te delen en de effectiviteit te meten. Online surveys worden nog relatief weinig gebruikt. Er is echter een kleine groep die al wel actief werkt met online surveys om klantfeedback te vergaren. Nog vrijwel geen social media analyse om klantkennis op te bouwen Omtrent het vergaren van klantkennis zijn er grote verschillen tussen organisaties. Sommigen beschikken over veel klantkennis ter ondersteuning van strategie en operatie, terwijl andere organisaties slechts beperkt tot slecht zicht op hun klant hebben. Om goed te weten wat klanten willen, gebruiken organisaties vooral surveys en persoonlijke gesprekken met klanten. Analyse van sociale media om te klantkennis op te bouwen wordt nog slechts sporadisch gebruikt. Kennis, kennissen en knaken Professionals noemen zeer verschillende persoonlijke voordelen van het gebruik van sociale media, waarbij het vergroten van het netwerk (kennissen) en informatie (kennis) de belangrijkste zijn. Daarnaast realiseren sommigen al leads en concrete opdrachten (knaken en klussen) via sociale media. Toch is er ook een flinke groep die nog helemaal geen voordelen heeft ervaren. Zij zoeken nog naar de meerwaarde van de nieuwe media. Klantcontact en interne kennisdeling Professionals noemen als belangrijkste voordelen voor de organisatie in de marketing en kansen om relaties met klanten op te bouwen. Daarnaast is een belangrijk voordeel het delen van kennis en ervaring met collega s binnen de eigen organisatie. Onbekend met mogelijkheden en tijdgebrek Professionals ervaren zelf verschillende problemen bij het gebruik van sociale media in hun werk. Een belangrijk probleem is de onbekendheid met de mogelijkheden van sociale media. Ook vraagt het

3 Conclusie: het draait om kennis, kennissen en knaken effectief gebruik van de nieuwe media een investering in tijd (en discipline) die soms lastig is. Verder geven diverse professionals aan dat het filteren van nuttige informatie lastig kan zijn. Tot slot worden ook meetbaarheid en angst met betrekking tot privacy en security als belemmeringen ervaren bij de adoptie van sociale media in het werk. Sociale media worden nog niet serieus genomen binnen de organisatie De belangrijkste zorgen van professionals omtrent het gebruik van sociale media in het werk zijn dat er teveel tijd aan wordt besteed en het ten koste gaat van geld verdienen. Ook noemen relatief veel professionals dat sociale media in de organisatie nog niet serieus worden genomen, zowel door collega s als het management. Tot slot ervaart een aantal professionals dat ze zelf nog een gebrek aan kennis hebben over de mogelijkheden die sociale media bieden voor hun werk, waardoor ze er niet het gewenste rendement uithalen. Organisaties missen kansen Professionals zien hun eigen organisatie worstelen. Het belangrijkste probeem binnen organisaties is dat er een gebrek aan kennis en ervaring is, waardoor de mogelijkheden van sociale media nog niet worden gerealiseerd. Verandering is de enige constante, snel leren is een vereiste voor de winnaar van de toekomst Het onderzoek Sociale media aan het werk laat zien dat de stormachtige opkomst en grote aandacht voor sociale media niet willekeurig is. Sociale media bieden veel mogelijkheden voor professionals en organisaties om het werk anders te doen. De 3K s zijn belangrijk: meer kennis, kennissen en knaken. Die opportunity wordt door veel professionals onderkend. Toch is het voor vrijwel alle professionals nog onduidelijk hoe kansen in de dagelijkse praktijk kunnen worden gerealiseerd. Ook ervaren professionals zoeken nog naar de mogelijkheden die sociale media bieden. Het is de verwachting dat veel organisaties de komende jaren ontdekken hoe sociale media een optimale bijdrage kunnen leveren om de relatie met klanten te versterken. Organisatie kunnen leren over sociale media door oriëntatie op ervaringen van anderen, online kennisdeling, inhuur van ervaring en zelf ervaring op te gaan doen. Kennisdeling, juist via sociale media, wordt daarmee alleen maar relevanter. Verandering is de enige constante; wie daar slim mee om weet te gaan wordt de winnaar van de toekomst! Ook voor ervaren professionals is het niet altijd duidelijk hoe sociale media het beste kunnen worden ingezet in de eigen organisatie.

4 Ervaring met sociale media Twitter, Facebook en LinkedIn zijn dominant Wanneer professionals wordt gevraagd naar de meest gebruikte sociale media en online tools voor zakelijk gebruik, worden Twitter, Facebook en LinkedIn het allermeest genoemd. Pas ver na deze drie populaire tools worden andere tools genoemd, zoals Flickr of YouTube. Ook Yammer (tool om te twitteren in een bedrijfsomgeving) wordt relatief vaak genoemd, net als tools om te bloggen. De ervaring met sociale media is sterk wisselend nog vrijwel onervaren is. De ervaring met sociale media anno 2011 is sterk wisselend. Een aantal professionals en organisaties heeft zeer veel ervaring, terwijl een minstens zo grote groep In het onderzoek is aan professionals gevraagd wat hun eigen ervaring is met sociale media en online tools, en hoe ervaren hun organisatie is. Het is interessant om te zien dat er hierbij scores van hoog tot laag worden gegeven. Sommige professionals en organisaties zijn zeer ervaren, terwijl anderen nog vrijwel onervaren zijn. De mate van ervaring van een professional en organisatie hangt niet altijd samen. Er zijn professionals met veel ervaring in een weinig ervaren organisatie en andersom. In het algemeen is er echter wel een duidelijke correlatie tussen de twee. Ervaring met sociale media en online tools Eigen ervaring Ervaring organisatie

5 Zakelijk gebruik van de belangrijkste media Zakelijk gebruik van belangrijke sociale media en online tools Twitter LinkedIn Facebook YouTube Hyves Dagelijks Wekelijks Maandelijks Af en toe Nooit Twitter wordt veel en intensief gebruikt Intensief gebruik van Twitter Van alle genoemde tools wordt Twitter zakelijk verreweg het meest gebruikt. Het is opvallend dat Twitter door bijna ¾ van alle respondenten dagelijks wordt gebruikt. Dat laat zien dat het onderzoek zeker geen representatief beeld geeft van de Nederlandse beroepsbevolking (vanwege de online recrutering van professionals), maar dat er onevenredig veel voorlopers aan het onderzoek hebben meegedaan. Desondanks is toch ook een duidelijke groep die Twitter nog helemaal niet gebruikt. Beiden vertellen over de kansen en en zorgen die zij bij het gebruik van sociale media in hun werk ervaren. Daarmee geeft het onderzoek een breed beeld van sociale media in het werk. Vrijwel iedereen gebruikt LinkedIn In de afgelopen jaren in LinkedIn gemeengoed geworden in de zakelijke wereld. Het is inmiddels het medium met de allerkleinste groep nietgebruikers. Minder dan 10% van de professionals uit het onderzoek gebruikt LinkedIn slechts af en toe of nooit. De helft van de respondenten gebruikt het zelfs dagelijks. Daarmee heeft het een respectabele positie in het werk verworven en is het voor veel professionals een onmisbaar medium in hun werk geworden. De twee kampen rond Facebook Het gebruik van Facebook door de respondenten is het meest divers van aard. Aan de ene kant is er een forse groep van meer dan 30% die Facebook al dagelijks gebruikt. Aan de andere kant is er een groep met dezelfde omvang die Facebook nooit gebruikt. Het zakelijk gebruik van Facebook zit in Nederland nog middenin een adoptiecurve. Voorlopers hebben de voordelen en ontdekt en weten al hoe ze Facebook ook zakelijk kunnen inzetten. Aan de andere kant is er een grote groep die hier nog totaal onbekend mee is. Het is de verwachting dat een deel van deze groep de komende jaren ook de mogelijkheden van Facebook gaat ontdekken en inzetten. Facebook zal daarmee, naar verwachting, ook voor zakelijke toepassingen nog een sterke groei gaan doormaken de komende jaren. YouTube wordt onbewust gebruikt Respondenten zijn eerst gevraagd om spontaan te vragen naar de meestgebruikte tools en media. Het is opvallend dat YouTube daarbij vrijwel niet wordt genoemd. Indien een lijst met media wordt voorgelegd, komt YouTube wel aan bod. Het is een medium waar professionals blijkbaar niet direct aan denken indien

6 er wordt gepraat over sociale media en online tools. Toch gebruikt bijna 35% van de respondenten het minimaal wekelijks voor hun werk. De grote onbekende Hyves Terwijl de professionals van het onderzoek massaal Twitter gebruiken, wordt Hyves opvallend weinig ingezet. Hoewel Hyves binnen Nederland een populair sociaal netwerk is onder consumenten, gebruiken de meeste professionals het nog weinig in hun werk. Met name voor organisaties die consumenten willen bereiken en een band willen opbouwen, biedt Hyves wel volop kansen. Het is opvallend dat er nog zoveel organisaties zijn die hier geen gebruik van maken. Wellicht zijn zij nog onbekend met de kansen die Hyves biedt. Gezien het feit dat Hyves al langere tijd bestaat, is het de vraag of het zakelijk gebruik van Hyves nog sterk zal groeien. Organisaties hebben immers al ruim de tijd gehad om de kansen te pakken die Hyves biedt en onder consumenten is de acceptatie groot. Intensieve online professionals gebruiken blogs en Google Analytics Hoewel Google Analytics een tool is voor specialistisch gebruik rond het verkeer van websites, wordt het door opvallend veel respondenten gebruikt. Het tekent opnieuw de doelgroep, waarvan relatief veel mensen sterk online betrokken zijn. Ook het brede gebruik van blogtools laat dit zien. Een deel van de doelgroep is duidelijk sterk online betrokken en gebruikt internet voor veel meer dan alleen informatie opzoeken. Zij gebruiken blogtools, schrijven zelf dus waarschijnlijk voor blogs of websites, en analyseren daarmee ook het verkeer van hun eigen sites en bronnen. Deze professionals zijn veel meer dan media-consumenten, ze gebruiken online media ook in hun werk om een boodschap te verspreiden en het bereik van hun medium te meten. Naast de intensieve-online-professionals is er ook een grote groep die nooit gebruik maakt van blogtools of Google Analytics. Zij maken duidelijk heel anders gebruik van online tools en internet speelt in hun werk een andere rol. Online surveys nog verrassend weinig gebruikt De afgelopen jaren zijn er steeds meer goedkope en professionele surveytools online beschikbaar gekomen. Het wordt steeds eenvoudiger om met een tool zelf een snelle survey uit te voeren. Voor een deel van de professionals uit het onderzoek is dit inmiddels een onderdeel van het dagelijks werk. Er is echter ook een grote groep die hiermee nog geen enkele ervaring heeft. Het is opvallend dat Google Analytics en blogtools momenteel meer worden gebruikt dan online surveys. Blijkbaar hebben online professionals al wel de weg naar webanalyse gevonden, maar is het werken met een online survey nog een stap te ver of onbekend, terwijl hiermee toch uitstekende klantfeedback is te verkrijgen tegen lage kosten. Hier liggen duidelijk nog grote kansen. Gebruik van online tools voor analyse en bloggen Google Analytics Tools om te bloggen Online surveys Dagelijks Wekelijks Maandelijks Af en toe Nooit

7 Voordelen en kansen De voordelen van sociale media zijn de 3K s: kennissen, kennis en knaken/klussen Professionals noemen zeer verschillende persoonlijke voordelen van het gebruik van sociale media, waarbij het vergroten van het netwerk (kennissen) en informatie (kennis) de belangrijkste zijn. Daarnaast noemen sommigen het verkrijgen van leads en concrete opdrachten (knaken/klussen). Toch is er ook een groep die nog helemaal geen voordelen heeft ervaren. Zij zoeken nog naar de meerwaarde van de nieuwe media. NETWERK EN RELATIES: Contact met klanten. Ze weten wie ik ben. Het levert klanten op. Yammer levert voor mij heel veel op. het is makkelijk om mijn afdelingen intern te profileren. daarnaast werken we in groepen om mensen over bepaalde projecten snel te informeren en vragen te stellen en kennis te delen. Het is een nieuw communicatiemiddel om (andere) doelgroepen te bereiken. Werving & selectie Nieuwe contacten, nieuwe leads, betere reputatie, nieuwe collega's, beter klantcontact, snellere interactie KENNIS EN INFORMATIE: Ik ben goed op de hoogte van nieuws en trends, krijg mijn werk sneller gedaan, ben bekend op mijn vakgebied (expertise). Via Twitter word ik regelmatig geattendeerd op zaken die voor mijn werk van belang zijn en die ik eerder vaak pas later onder ogen kreeg. Ik heb veel nieuwe informatie ontvangen via sociale media, voornamelijk kennisvergroting voor mij, maar ook kansen om via discussies naamsbekendheid te vergroten. EXTRA KLANTEN OF OMZET: Aantal leveranciers via SoMe gevonden. Relatiebeheer. Soms nieuwe klanten. Nieuwe opdrachten en nieuwe contacten. Bereiken van klanten en kennisdeling met collega s Belangrijkste voordelen voor de organisatie van het gebruik van sociale media liggen aan de ene kant in de marketing en kansen om relaties met klanten op te bouwen. Daarnaast is een belangrijk voordeel het delen van kennis en ervaring met collega s binnen de eigen organisatie. MARKETING EN CONTACT MET KLANTEN Diep penetreren in allerlei netwerken komt de branding van je organisatie ten goede. Nieuwe doelgroepen aanboren - alternatief voor marketing. Het bereiken van grotere groepen mensen. Korte lijnen naar de klant, rechtstreeks communiceren. KENNISDELING BINNEN DE ORGANISATIE Makkelijk kennis delen, vragen aan elkaar stellen, elkaar helpen om productief te zijn, op de hoogte van waar mensen in het bedrijf mee bezig zijn. Succesen delen met andere medewerkers, info/ kennis delen. Minder reistijd voor overleg e.d. Snellere informatiedeling.

8 Zorgen en problemen Gebrek aan kennis binnen de organisatie, tijdgebrek en filteren van informatie zijn problemen voor professionals Professionals ervaren zelf verschillende problemen bij het gebruik van sociale media in hun werk. Een belangrijk probleem is de onbekendheid met de mogelijkheden van sociale media voor de eigen organisatie. Ook vraagt het effectief gebruik van de nieuwe media een investering in tijd (en discipline) die soms lastig is. Verder geven diverse professionals aan dat het filteren van nuttige informatie lastig kan zijn. Tot slot worden ook meetbaarheid en privacy en security als belemmeringen ervaren bij de adoptie van sociale media in het werk. ONBEKEND MET MOGELIJKHEDEN: Directie snapt niet wat het is en vindt het ook maar niets. Niet iedereen ziet er nog het nut van in. ' Er moet ook gewerkt worden' is wat je vaak te horen krijgt. Toch gaat het al erg goed en zijn er veel ambassadeurs die langzamerhand de overhand krijgen. Dit zet de organisatie in beweging en draagt bij aan een positieve cultuurverandering. INVESTERING IN TIJD NODIG: In de dagelijkse stroom werk inpassen, kan lastig zijn. Soms voel je je een roepende in de woestijn als je collega's er niks mee hebben. Kost tijd en discipline FILTEREN EN SELECTEREN VAN INFORMATIE: informatie die je nodig hebt te filteren, blijft moeilijk. Mijn probleem ligt er voornamelijk in dat er erg veel informatie binnenkomt en ik niet altijd kan inschatten wie de professionals op dat gebied zijn Haal ik er wel het maximale rendement uit? En kost het me niet veel teveel tijd? De belangrijkste zorgen van professionals omtrent het gebruik van sociale media in het werk zijn dat er teveel tijd aan wordt besteed en het ten koste gaat van geld verdienen. Ook noemen relatief veel professionals dat sociale media in de organisatie nog niet serieus worden genomen. Tot slot ervaart een aantal professionals dat ze zelf nog een gebrek aan kennis hebben over de mogelijkheden die sociale media bieden voor hun werk, waardoor ze er niet het rendement uithalen wat mogelijk is. KOST VEEL TIJD: Dat het misschien heel veel tijd kost, die niet in verhouding staat tot een mogelijke opbrengst. Dat het mijn mensen veel te veel tijd kost waarbij de doelstellingen uit het oog worden verloren. Grootste zorg is dat ik er teveel tijd aan besteed ten koste van daadwerkelijk geld verdienen. TE WEINIG SERIEUS GENOMEN BINNEN DE ORGANISATIE: Het wordt in de praktijk niet serieus genomen, in die zin dat er nog veel te weinig mee gedaan wordt. Dat de beslissers, directie, niet wil snappen hoe jongere generaties communiceren. GEBREK AAN KENNIS OVER DE MOGELIJKHEDEN Dat ik te weinig twitter, dat ik er niet uithaal wat er in zit. Veel mogelijkheden...keuzes maken, wat doe ik wel en waar doe ik niet aan mee. Waar doe ik kennis op? Hoe kan ik het inzetten? Haal ik er wel het maximale rendement uit? En kost het me niet veel teveel tijd? Medewerkers nemen geen initiatief, of zorgen juist voor een wildgroei aan kanalen. Management ziet het belang niet en zorgt niet voor draagvlak. Professionals hebben persoonlijk niet alleen problemen en zorgen omtrent het gebruik van sociale media, maar ze zien ook hun eigen organisatie worstelen. Het belangrijkste probeem binnen organisaties is dat er een gebrek aan kennis en ervaring is, waardoor de mogelijkheden van sociale media vaak nog niet worden gerealiseerd. TE WEINIG KENNIS EN ERVARING BIJ MEDEWERKERS EN DIRECTIE Dat het niet leeft bij de medewerkers. Er wat mee doen moet letterlijk ingepland worden, want komt niet uit zichzelf. Klanten hebben er ook og te weinig mee waardoor we geen praktijkcases kunnen opbouwen als "bewijs" voor effectiviteit. Niet alle medewerkers kunnen het volgen. Wildgroei aan allerlei kanalen op eigen initiatief van medewerkers. Er is nog geen draagvlak in de hele organisatie. Kennis ontbreekt. Hoger management werkt niet mee, ziet het belang niet

9 Scherp zicht op de klant & klantkennis Nog lang niet alle organisaties hebben scherp zicht op hun klant beperkt tot slecht zicht op hun klant hebben. Iets meer dan 25% van de professionals geeft aan dat hun organisatie goed weet wat klanten willen (score 8 of hoger). Aan de andere kant is er echter 11% die aangeeft dat de aanwezige klantkennis (zeer) beperkt is (score 5 of lager). Daarnaast is er een grote middengroep van bijna 60% waar de klantkennis binnen de organisatie redelijk tot matig is (score 6 of 7). Er is duidelijk een groot verschil tussen organisaties. Sommigen beschikken over veel klantkennis ter ondersteuning van strategie en operatie, terwijl andere organisaties slechts Klantkennis en scherp zicht op de klant Klantkennis Sociale media-analyse wordt nog vrijwel niet gebruikt voor het opbouwen van klantkennis Om goed te weten wat klanten willen, gebruiken organisaties vooral tradionele methoden. Een deel van de professionals geeft aan dat surveys en klantonderzoek een belangrijke rol spelen. Daarnaast zijn er veel organisaties waarin (vaak ongestructureerde) gesprekken met klanten en één-op-één contact belangrijk zijn om de klant beter te begrijpen. Analyse van sociale media om te klantkennis op te bouwen wordt op dit moment binnen organisaties slechts sporadisch gebruikt. KLANTONDERZOEK Eens in de paar jaar een uitgebreid onderzoek onder klanten en tussentijds kleinere onderzoeken/ steekproeven. KTO's met minimaal 1 open vraag waarin de klant aan kan geven wat zij vinden (+ analyse hiervan met opvolging), klantenpanels voor nieuwe communicatie / producten, klachtenanalyse, zelf klant zijn en ervaren hoe dat is. PERSOONLIJK CONTACT MET KLANTEN 1 op 1 communicatie, persoonlijk contact belangrijkst Face to face contact De factor mens

10 Profiel en achtergrond van de deelnemers Aantal medewerkers in organisatie Opleidingsniveau respondent 19% 26% 23% 13% 11% 8% 30% 6% 11% 53% >500 MBO/HAVO/VWO Universiteit HBO Anders Professionals uit grote en kleine organisaties Respondenten zijn deels afkomstig uit hele kleine organisaties, 36% werkt in een organisatie met vijf personen of minder. Aan de andere kant is er een forse groep respondenten (19%) die juist werkt in een organisatie met meer dan 500 medewerkers. Ook zijn er veel professionals (26%) werkzaam in organisaties met 50 tot 500 medewerkers. zijn over de toepassingsmogelijkheden van sociale media. Hoogopgeleid, maar zoekend De helft van de professionals is tussen de 30 en 40 jaar oud. Daarnaast is ongeveer ¼ tussen de 40 en 50 jaren oud. Jongere en oudere generaties zijn in het onderzoek duidelijk ondervertegenwoordigd. Hoogopgeleid, maar zoekend De meerderheid van de respondenten (83%) is hoog opgeleid en heeft een HBO of universitaire opleiding afgerond. Dit laat opnieuw zien dat de respondenten geen representatieve weergave zijn van de beroepsbevolking. Wel laat het onderzoek zien dat ook onder dit hoogopgeleide deel van de bevolking dat snel is met de adoptie van sociale media, er nog volop zorgen en twijfels Decenium geboorte 8% 8% 6% 51% 27% Zoals eerder al is aangegeven, geeft het onderzoek geen representatief beeld van de beroepsbevolking. Respondenten zijn geworven via sociale media en online blogs en websites. Daarmee is er een vertekening en zijn er onevenredig veel respontenten sociaal actief. Desondanks geeft het onderzoek een goed inkijkje in hoe deze groep sociale media al inzet, maar ook in de problemen die zij ervaren.

11 Opzet van het onderzoek Snelle online survey Het onderzoek Sociale media aan het werk is uitgevoerd in april en mei 2011 middels een snelle online survey. Het onderzoek is uitgevoerd door Ellen de Lange-Ros van Faxion. Online recrutering via sociale media Professionals zijn geworven via de nieuwsbrief De Glazenwasser van Faxion, het twitteraccount de blog De Glazenwasser van Faxion (www.faxion.nl/de-glazenwasser) en LinkedIn. Informatie over het onderzoek is opgepikt door diverse andere partijen en op die manier verder verspreid via sociale netwerken. Onder meer via het twitteraccount zijn veel mensen geattendeerd op het onderzoek. Vraagstelling Het onderzoek bestond uit een mix van gesloten en open vragen. Daarbij is respondenten gevraagd naar de eigen ervaring met sociale media en de ervaring van de organisatie. Ook is gevraagd naar de belangrijkste gebruikte tools en media. Er zijn met name veel open vragen gesteld naar de voordelen en kansen die professionals zelf ervaren en binnen hun organisatie zien. Daarnaast is gevraagd naar hun zorgen en de problemen binnen de organisatie. Ook zijn enkele vragen gesteld over het vergaren van klantkennis en de tools die daarvoor worden gebruikt. Tot slot zijn enkele profielvragen gesteld aan alle respondenten. Respons en verantwoording Deze rapportage is gebaseerd op de antwoorden van 77 respondenten. Dat is beperkt, de kwantitatieve resultaten van het onderzoek moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. De kwalitatieve resultaten geven desondanks wel goed inzicht in de kansen en zorgen die professionals ervaren rond sociale media. Omdat de survey met name via sociale media (LinkedIn, Twitter) en online is gepromoot, geeft het onderzoek geen representatief beeld van de Nederlandse beroepsbevolking. Het onderzoek heeft een duidelijke vertekening en met een oververtegenwoordiging van professionals die al thuis zijn in de online wereld en sociale media. Toch is dit geen probleem. Het onderzoek laat zien hoe voorlopers en nog zoekende starters sociale media gebruiken en waar zij bij hun dagelijks werk tegenaan lopen. Indien sociale media zich breder verspreiden, worden deze issues alleen maar voor meer professionals en organisaties relevant. Topscorer: Met weinig moeite sociale media effectief inzetten in jouw werk Vind je het lastig om bij te blijven met alle nieuwe ontwikkelingen en sociale media? Mis je overzicht, weet je niet waar je moet beginnen? Ben je bang om de wedstrijd te verliezen? Dan wil ik je graag helpen! Met mijn programma Topscorer vertel ik je hoe je succesvol sociale media en online tools gebruikt zonder ingewikkelde techniek, zodat je beter weet wat je klant wil, klantkampioen wordt en je bedrijf sneller groeit. Leer hoe je sociale media ook in jouw werk succesvol gaat gebruiken en klik hier: Neem contact op voor meer informatie: Ellen de Lange-Ros