Sociale media aan het werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale media aan het werk"

Transcriptie

1 Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én kansen bieden ze voor ons dagelijks werk? Een stormachtige opkomst Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Tools als LinkedIn, Twitter en Facebook bestaan nog geen decennium, maar toch hebben ze al een grote maatschappelijke invloed. Ze zijn niet alleen voor consumenten belangrijk, ook professionals en managers gebruiken sociale media. Maar hoe breed is de verspreiding van sociale media? En wat zien professionals als de belangrijkste meerwaarde? Faxion vertelt het je, in Sociale media aan het werk. Inzicht met een snelle survey Met een beknopte online survey is een aantal professionals naar hun ervaring gevraagd. Omdat de survey met name via sociale media (LinkedIn, Twitter) en online is gepromoot, heeft het een oververtegenwoordiging van professionals die al thuis zijn in de online wereld en sociale media. Toch is dit geen probleem. Het onderzoek laat helder zien hoe voorlopers en nog zoekende starters sociale media nu gebruiken. Voorlopers en zoekende adopters over de problemen en kansen voor hun organisatie In het onderzoek vertellen professionals welke kansen ze zien voor zichzelf en hun organisatie. Ook laat het onderzoek helder zien welke problemen organisaties ervaren bij de implementatie van sociale media. Het onderzoek vertelt daarnaast hoe organisaties klantkennis vergaren en welke rol sociale media daar bij spelen. Het onderzoek Sociale media aan het werk is uitgevoerd door Dr. Ir. Ellen de Lange-Ros, directeur-eigenaar van Faxion. Ellen is Corporate Glazenwasser en helpt grote en kleine organisaties om helder naar buiten te kijken voor scherp zicht op hun klant. In het verleden heeft Ellen een proefschrift geschreven aan de Universiteit Twente (1999) en gewerkt voor KPN ( ). Ze is op Twitter te vinden en schrijft over klantgericht werken op Met haar programma Topscorer helpt ze professionals sociale media met weinig moeite in te zetten om meer enthousiaste klanten te trekken en hun organisatie te laten groeien:

2 Conclusie: Sociale media bieden professionals in organisaties volop kansen mbt kennis, kennissen en knaken De ervaring met sociale media verschilt sterk De ervaring met sociale media anno 2011 verschilt sterkt. Een aantal professionals en organisaties heeft zeer veel ervaring, terwijl er aan de andere kant een grote groep nog vrijwel onervaren is. Voor hen zijn sociale media nog totaal onbekend terrein. Zoeken naar kansen voor eigen organisatie Zowel de ervaren als onervaren professionals zijn op zoek naar de mogelijkheden en kansen die sociale media bieden. Ook voor professionals die wel zelf ervaring hebben opgedaan met sociale media is nog lang niet altijd duidelijk welk rendement hun organisatie hiermee kan halen of hoe sociale media in de eigen organisatie het beste kunnen worden benut. De verschillende media worden zeer divers ingezet De belangrijkste netwerken die momenteel worden gebruikt door professionals zijn Twitter en LinkedIn. Zij zijn voor veel mensen inmiddels een onmisbaar onderdeel van het dagelijks werk. Hoewel Hyves onder consumenten wijd is verbreid, zijn er opvallend weinig professionals die Hyves zakelijk inzetten. Het gebruik van Facebook is het meest divers. Aan de ene kant is er een groep die Facebook al dagelijks intensief gebruikt, terwijl er ook nog een grote groep is die helemaal niets met Facebook doet. Tools om op internet te publiceren en te meten worden nog door een relatief kleine groep gebruikt, al zijn er ook hier professionals die deze tools intensief inzetten. Deze intensieve-online-professionals gebruiken sociale media en internet actief in hun werk om content te maken en te delen met hun klanten en netwerk. Zij maken intensief gebruik van tools om content te creëeren, te delen en de effectiviteit te meten. Online surveys worden nog relatief weinig gebruikt. Er is echter een kleine groep die al wel actief werkt met online surveys om klantfeedback te vergaren. Nog vrijwel geen social media analyse om klantkennis op te bouwen Omtrent het vergaren van klantkennis zijn er grote verschillen tussen organisaties. Sommigen beschikken over veel klantkennis ter ondersteuning van strategie en operatie, terwijl andere organisaties slechts beperkt tot slecht zicht op hun klant hebben. Om goed te weten wat klanten willen, gebruiken organisaties vooral surveys en persoonlijke gesprekken met klanten. Analyse van sociale media om te klantkennis op te bouwen wordt nog slechts sporadisch gebruikt. Kennis, kennissen en knaken Professionals noemen zeer verschillende persoonlijke voordelen van het gebruik van sociale media, waarbij het vergroten van het netwerk (kennissen) en informatie (kennis) de belangrijkste zijn. Daarnaast realiseren sommigen al leads en concrete opdrachten (knaken en klussen) via sociale media. Toch is er ook een flinke groep die nog helemaal geen voordelen heeft ervaren. Zij zoeken nog naar de meerwaarde van de nieuwe media. Klantcontact en interne kennisdeling Professionals noemen als belangrijkste voordelen voor de organisatie in de marketing en kansen om relaties met klanten op te bouwen. Daarnaast is een belangrijk voordeel het delen van kennis en ervaring met collega s binnen de eigen organisatie. Onbekend met mogelijkheden en tijdgebrek Professionals ervaren zelf verschillende problemen bij het gebruik van sociale media in hun werk. Een belangrijk probleem is de onbekendheid met de mogelijkheden van sociale media. Ook vraagt het

3 Conclusie: het draait om kennis, kennissen en knaken effectief gebruik van de nieuwe media een investering in tijd (en discipline) die soms lastig is. Verder geven diverse professionals aan dat het filteren van nuttige informatie lastig kan zijn. Tot slot worden ook meetbaarheid en angst met betrekking tot privacy en security als belemmeringen ervaren bij de adoptie van sociale media in het werk. Sociale media worden nog niet serieus genomen binnen de organisatie De belangrijkste zorgen van professionals omtrent het gebruik van sociale media in het werk zijn dat er teveel tijd aan wordt besteed en het ten koste gaat van geld verdienen. Ook noemen relatief veel professionals dat sociale media in de organisatie nog niet serieus worden genomen, zowel door collega s als het management. Tot slot ervaart een aantal professionals dat ze zelf nog een gebrek aan kennis hebben over de mogelijkheden die sociale media bieden voor hun werk, waardoor ze er niet het gewenste rendement uithalen. Organisaties missen kansen Professionals zien hun eigen organisatie worstelen. Het belangrijkste probeem binnen organisaties is dat er een gebrek aan kennis en ervaring is, waardoor de mogelijkheden van sociale media nog niet worden gerealiseerd. Verandering is de enige constante, snel leren is een vereiste voor de winnaar van de toekomst Het onderzoek Sociale media aan het werk laat zien dat de stormachtige opkomst en grote aandacht voor sociale media niet willekeurig is. Sociale media bieden veel mogelijkheden voor professionals en organisaties om het werk anders te doen. De 3K s zijn belangrijk: meer kennis, kennissen en knaken. Die opportunity wordt door veel professionals onderkend. Toch is het voor vrijwel alle professionals nog onduidelijk hoe kansen in de dagelijkse praktijk kunnen worden gerealiseerd. Ook ervaren professionals zoeken nog naar de mogelijkheden die sociale media bieden. Het is de verwachting dat veel organisaties de komende jaren ontdekken hoe sociale media een optimale bijdrage kunnen leveren om de relatie met klanten te versterken. Organisatie kunnen leren over sociale media door oriëntatie op ervaringen van anderen, online kennisdeling, inhuur van ervaring en zelf ervaring op te gaan doen. Kennisdeling, juist via sociale media, wordt daarmee alleen maar relevanter. Verandering is de enige constante; wie daar slim mee om weet te gaan wordt de winnaar van de toekomst! Ook voor ervaren professionals is het niet altijd duidelijk hoe sociale media het beste kunnen worden ingezet in de eigen organisatie.

4 Ervaring met sociale media Twitter, Facebook en LinkedIn zijn dominant Wanneer professionals wordt gevraagd naar de meest gebruikte sociale media en online tools voor zakelijk gebruik, worden Twitter, Facebook en LinkedIn het allermeest genoemd. Pas ver na deze drie populaire tools worden andere tools genoemd, zoals Flickr of YouTube. Ook Yammer (tool om te twitteren in een bedrijfsomgeving) wordt relatief vaak genoemd, net als tools om te bloggen. De ervaring met sociale media is sterk wisselend nog vrijwel onervaren is. De ervaring met sociale media anno 2011 is sterk wisselend. Een aantal professionals en organisaties heeft zeer veel ervaring, terwijl een minstens zo grote groep In het onderzoek is aan professionals gevraagd wat hun eigen ervaring is met sociale media en online tools, en hoe ervaren hun organisatie is. Het is interessant om te zien dat er hierbij scores van hoog tot laag worden gegeven. Sommige professionals en organisaties zijn zeer ervaren, terwijl anderen nog vrijwel onervaren zijn. De mate van ervaring van een professional en organisatie hangt niet altijd samen. Er zijn professionals met veel ervaring in een weinig ervaren organisatie en andersom. In het algemeen is er echter wel een duidelijke correlatie tussen de twee. Ervaring met sociale media en online tools Eigen ervaring Ervaring organisatie

5 Zakelijk gebruik van de belangrijkste media Zakelijk gebruik van belangrijke sociale media en online tools Twitter LinkedIn Facebook YouTube Hyves Dagelijks Wekelijks Maandelijks Af en toe Nooit Twitter wordt veel en intensief gebruikt Intensief gebruik van Twitter Van alle genoemde tools wordt Twitter zakelijk verreweg het meest gebruikt. Het is opvallend dat Twitter door bijna ¾ van alle respondenten dagelijks wordt gebruikt. Dat laat zien dat het onderzoek zeker geen representatief beeld geeft van de Nederlandse beroepsbevolking (vanwege de online recrutering van professionals), maar dat er onevenredig veel voorlopers aan het onderzoek hebben meegedaan. Desondanks is toch ook een duidelijke groep die Twitter nog helemaal niet gebruikt. Beiden vertellen over de kansen en en zorgen die zij bij het gebruik van sociale media in hun werk ervaren. Daarmee geeft het onderzoek een breed beeld van sociale media in het werk. Vrijwel iedereen gebruikt LinkedIn In de afgelopen jaren in LinkedIn gemeengoed geworden in de zakelijke wereld. Het is inmiddels het medium met de allerkleinste groep nietgebruikers. Minder dan 10% van de professionals uit het onderzoek gebruikt LinkedIn slechts af en toe of nooit. De helft van de respondenten gebruikt het zelfs dagelijks. Daarmee heeft het een respectabele positie in het werk verworven en is het voor veel professionals een onmisbaar medium in hun werk geworden. De twee kampen rond Facebook Het gebruik van Facebook door de respondenten is het meest divers van aard. Aan de ene kant is er een forse groep van meer dan 30% die Facebook al dagelijks gebruikt. Aan de andere kant is er een groep met dezelfde omvang die Facebook nooit gebruikt. Het zakelijk gebruik van Facebook zit in Nederland nog middenin een adoptiecurve. Voorlopers hebben de voordelen en ontdekt en weten al hoe ze Facebook ook zakelijk kunnen inzetten. Aan de andere kant is er een grote groep die hier nog totaal onbekend mee is. Het is de verwachting dat een deel van deze groep de komende jaren ook de mogelijkheden van Facebook gaat ontdekken en inzetten. Facebook zal daarmee, naar verwachting, ook voor zakelijke toepassingen nog een sterke groei gaan doormaken de komende jaren. YouTube wordt onbewust gebruikt Respondenten zijn eerst gevraagd om spontaan te vragen naar de meestgebruikte tools en media. Het is opvallend dat YouTube daarbij vrijwel niet wordt genoemd. Indien een lijst met media wordt voorgelegd, komt YouTube wel aan bod. Het is een medium waar professionals blijkbaar niet direct aan denken indien

6 er wordt gepraat over sociale media en online tools. Toch gebruikt bijna 35% van de respondenten het minimaal wekelijks voor hun werk. De grote onbekende Hyves Terwijl de professionals van het onderzoek massaal Twitter gebruiken, wordt Hyves opvallend weinig ingezet. Hoewel Hyves binnen Nederland een populair sociaal netwerk is onder consumenten, gebruiken de meeste professionals het nog weinig in hun werk. Met name voor organisaties die consumenten willen bereiken en een band willen opbouwen, biedt Hyves wel volop kansen. Het is opvallend dat er nog zoveel organisaties zijn die hier geen gebruik van maken. Wellicht zijn zij nog onbekend met de kansen die Hyves biedt. Gezien het feit dat Hyves al langere tijd bestaat, is het de vraag of het zakelijk gebruik van Hyves nog sterk zal groeien. Organisaties hebben immers al ruim de tijd gehad om de kansen te pakken die Hyves biedt en onder consumenten is de acceptatie groot. Intensieve online professionals gebruiken blogs en Google Analytics Hoewel Google Analytics een tool is voor specialistisch gebruik rond het verkeer van websites, wordt het door opvallend veel respondenten gebruikt. Het tekent opnieuw de doelgroep, waarvan relatief veel mensen sterk online betrokken zijn. Ook het brede gebruik van blogtools laat dit zien. Een deel van de doelgroep is duidelijk sterk online betrokken en gebruikt internet voor veel meer dan alleen informatie opzoeken. Zij gebruiken blogtools, schrijven zelf dus waarschijnlijk voor blogs of websites, en analyseren daarmee ook het verkeer van hun eigen sites en bronnen. Deze professionals zijn veel meer dan media-consumenten, ze gebruiken online media ook in hun werk om een boodschap te verspreiden en het bereik van hun medium te meten. Naast de intensieve-online-professionals is er ook een grote groep die nooit gebruik maakt van blogtools of Google Analytics. Zij maken duidelijk heel anders gebruik van online tools en internet speelt in hun werk een andere rol. Online surveys nog verrassend weinig gebruikt De afgelopen jaren zijn er steeds meer goedkope en professionele surveytools online beschikbaar gekomen. Het wordt steeds eenvoudiger om met een tool zelf een snelle survey uit te voeren. Voor een deel van de professionals uit het onderzoek is dit inmiddels een onderdeel van het dagelijks werk. Er is echter ook een grote groep die hiermee nog geen enkele ervaring heeft. Het is opvallend dat Google Analytics en blogtools momenteel meer worden gebruikt dan online surveys. Blijkbaar hebben online professionals al wel de weg naar webanalyse gevonden, maar is het werken met een online survey nog een stap te ver of onbekend, terwijl hiermee toch uitstekende klantfeedback is te verkrijgen tegen lage kosten. Hier liggen duidelijk nog grote kansen. Gebruik van online tools voor analyse en bloggen Google Analytics Tools om te bloggen Online surveys Dagelijks Wekelijks Maandelijks Af en toe Nooit

7 Voordelen en kansen De voordelen van sociale media zijn de 3K s: kennissen, kennis en knaken/klussen Professionals noemen zeer verschillende persoonlijke voordelen van het gebruik van sociale media, waarbij het vergroten van het netwerk (kennissen) en informatie (kennis) de belangrijkste zijn. Daarnaast noemen sommigen het verkrijgen van leads en concrete opdrachten (knaken/klussen). Toch is er ook een groep die nog helemaal geen voordelen heeft ervaren. Zij zoeken nog naar de meerwaarde van de nieuwe media. NETWERK EN RELATIES: Contact met klanten. Ze weten wie ik ben. Het levert klanten op. Yammer levert voor mij heel veel op. het is makkelijk om mijn afdelingen intern te profileren. daarnaast werken we in groepen om mensen over bepaalde projecten snel te informeren en vragen te stellen en kennis te delen. Het is een nieuw communicatiemiddel om (andere) doelgroepen te bereiken. Werving & selectie Nieuwe contacten, nieuwe leads, betere reputatie, nieuwe collega's, beter klantcontact, snellere interactie KENNIS EN INFORMATIE: Ik ben goed op de hoogte van nieuws en trends, krijg mijn werk sneller gedaan, ben bekend op mijn vakgebied (expertise). Via Twitter word ik regelmatig geattendeerd op zaken die voor mijn werk van belang zijn en die ik eerder vaak pas later onder ogen kreeg. Ik heb veel nieuwe informatie ontvangen via sociale media, voornamelijk kennisvergroting voor mij, maar ook kansen om via discussies naamsbekendheid te vergroten. EXTRA KLANTEN OF OMZET: Aantal leveranciers via SoMe gevonden. Relatiebeheer. Soms nieuwe klanten. Nieuwe opdrachten en nieuwe contacten. Bereiken van klanten en kennisdeling met collega s Belangrijkste voordelen voor de organisatie van het gebruik van sociale media liggen aan de ene kant in de marketing en kansen om relaties met klanten op te bouwen. Daarnaast is een belangrijk voordeel het delen van kennis en ervaring met collega s binnen de eigen organisatie. MARKETING EN CONTACT MET KLANTEN Diep penetreren in allerlei netwerken komt de branding van je organisatie ten goede. Nieuwe doelgroepen aanboren - alternatief voor marketing. Het bereiken van grotere groepen mensen. Korte lijnen naar de klant, rechtstreeks communiceren. KENNISDELING BINNEN DE ORGANISATIE Makkelijk kennis delen, vragen aan elkaar stellen, elkaar helpen om productief te zijn, op de hoogte van waar mensen in het bedrijf mee bezig zijn. Succesen delen met andere medewerkers, info/ kennis delen. Minder reistijd voor overleg e.d. Snellere informatiedeling.

8 Zorgen en problemen Gebrek aan kennis binnen de organisatie, tijdgebrek en filteren van informatie zijn problemen voor professionals Professionals ervaren zelf verschillende problemen bij het gebruik van sociale media in hun werk. Een belangrijk probleem is de onbekendheid met de mogelijkheden van sociale media voor de eigen organisatie. Ook vraagt het effectief gebruik van de nieuwe media een investering in tijd (en discipline) die soms lastig is. Verder geven diverse professionals aan dat het filteren van nuttige informatie lastig kan zijn. Tot slot worden ook meetbaarheid en privacy en security als belemmeringen ervaren bij de adoptie van sociale media in het werk. ONBEKEND MET MOGELIJKHEDEN: Directie snapt niet wat het is en vindt het ook maar niets. Niet iedereen ziet er nog het nut van in. ' Er moet ook gewerkt worden' is wat je vaak te horen krijgt. Toch gaat het al erg goed en zijn er veel ambassadeurs die langzamerhand de overhand krijgen. Dit zet de organisatie in beweging en draagt bij aan een positieve cultuurverandering. INVESTERING IN TIJD NODIG: In de dagelijkse stroom werk inpassen, kan lastig zijn. Soms voel je je een roepende in de woestijn als je collega's er niks mee hebben. Kost tijd en discipline FILTEREN EN SELECTEREN VAN INFORMATIE: informatie die je nodig hebt te filteren, blijft moeilijk. Mijn probleem ligt er voornamelijk in dat er erg veel informatie binnenkomt en ik niet altijd kan inschatten wie de professionals op dat gebied zijn Haal ik er wel het maximale rendement uit? En kost het me niet veel teveel tijd? De belangrijkste zorgen van professionals omtrent het gebruik van sociale media in het werk zijn dat er teveel tijd aan wordt besteed en het ten koste gaat van geld verdienen. Ook noemen relatief veel professionals dat sociale media in de organisatie nog niet serieus worden genomen. Tot slot ervaart een aantal professionals dat ze zelf nog een gebrek aan kennis hebben over de mogelijkheden die sociale media bieden voor hun werk, waardoor ze er niet het rendement uithalen wat mogelijk is. KOST VEEL TIJD: Dat het misschien heel veel tijd kost, die niet in verhouding staat tot een mogelijke opbrengst. Dat het mijn mensen veel te veel tijd kost waarbij de doelstellingen uit het oog worden verloren. Grootste zorg is dat ik er teveel tijd aan besteed ten koste van daadwerkelijk geld verdienen. TE WEINIG SERIEUS GENOMEN BINNEN DE ORGANISATIE: Het wordt in de praktijk niet serieus genomen, in die zin dat er nog veel te weinig mee gedaan wordt. Dat de beslissers, directie, niet wil snappen hoe jongere generaties communiceren. GEBREK AAN KENNIS OVER DE MOGELIJKHEDEN Dat ik te weinig twitter, dat ik er niet uithaal wat er in zit. Veel mogelijkheden...keuzes maken, wat doe ik wel en waar doe ik niet aan mee. Waar doe ik kennis op? Hoe kan ik het inzetten? Haal ik er wel het maximale rendement uit? En kost het me niet veel teveel tijd? Medewerkers nemen geen initiatief, of zorgen juist voor een wildgroei aan kanalen. Management ziet het belang niet en zorgt niet voor draagvlak. Professionals hebben persoonlijk niet alleen problemen en zorgen omtrent het gebruik van sociale media, maar ze zien ook hun eigen organisatie worstelen. Het belangrijkste probeem binnen organisaties is dat er een gebrek aan kennis en ervaring is, waardoor de mogelijkheden van sociale media vaak nog niet worden gerealiseerd. TE WEINIG KENNIS EN ERVARING BIJ MEDEWERKERS EN DIRECTIE Dat het niet leeft bij de medewerkers. Er wat mee doen moet letterlijk ingepland worden, want komt niet uit zichzelf. Klanten hebben er ook og te weinig mee waardoor we geen praktijkcases kunnen opbouwen als "bewijs" voor effectiviteit. Niet alle medewerkers kunnen het volgen. Wildgroei aan allerlei kanalen op eigen initiatief van medewerkers. Er is nog geen draagvlak in de hele organisatie. Kennis ontbreekt. Hoger management werkt niet mee, ziet het belang niet

9 Scherp zicht op de klant & klantkennis Nog lang niet alle organisaties hebben scherp zicht op hun klant beperkt tot slecht zicht op hun klant hebben. Iets meer dan 25% van de professionals geeft aan dat hun organisatie goed weet wat klanten willen (score 8 of hoger). Aan de andere kant is er echter 11% die aangeeft dat de aanwezige klantkennis (zeer) beperkt is (score 5 of lager). Daarnaast is er een grote middengroep van bijna 60% waar de klantkennis binnen de organisatie redelijk tot matig is (score 6 of 7). Er is duidelijk een groot verschil tussen organisaties. Sommigen beschikken over veel klantkennis ter ondersteuning van strategie en operatie, terwijl andere organisaties slechts Klantkennis en scherp zicht op de klant Klantkennis Sociale media-analyse wordt nog vrijwel niet gebruikt voor het opbouwen van klantkennis Om goed te weten wat klanten willen, gebruiken organisaties vooral tradionele methoden. Een deel van de professionals geeft aan dat surveys en klantonderzoek een belangrijke rol spelen. Daarnaast zijn er veel organisaties waarin (vaak ongestructureerde) gesprekken met klanten en één-op-één contact belangrijk zijn om de klant beter te begrijpen. Analyse van sociale media om te klantkennis op te bouwen wordt op dit moment binnen organisaties slechts sporadisch gebruikt. KLANTONDERZOEK Eens in de paar jaar een uitgebreid onderzoek onder klanten en tussentijds kleinere onderzoeken/ steekproeven. KTO's met minimaal 1 open vraag waarin de klant aan kan geven wat zij vinden (+ analyse hiervan met opvolging), klantenpanels voor nieuwe communicatie / producten, klachtenanalyse, zelf klant zijn en ervaren hoe dat is. PERSOONLIJK CONTACT MET KLANTEN 1 op 1 communicatie, persoonlijk contact belangrijkst Face to face contact De factor mens

10 Profiel en achtergrond van de deelnemers Aantal medewerkers in organisatie Opleidingsniveau respondent 19% 26% 23% 13% 11% 8% 30% 6% 11% 53% >500 MBO/HAVO/VWO Universiteit HBO Anders Professionals uit grote en kleine organisaties Respondenten zijn deels afkomstig uit hele kleine organisaties, 36% werkt in een organisatie met vijf personen of minder. Aan de andere kant is er een forse groep respondenten (19%) die juist werkt in een organisatie met meer dan 500 medewerkers. Ook zijn er veel professionals (26%) werkzaam in organisaties met 50 tot 500 medewerkers. zijn over de toepassingsmogelijkheden van sociale media. Hoogopgeleid, maar zoekend De helft van de professionals is tussen de 30 en 40 jaar oud. Daarnaast is ongeveer ¼ tussen de 40 en 50 jaren oud. Jongere en oudere generaties zijn in het onderzoek duidelijk ondervertegenwoordigd. Hoogopgeleid, maar zoekend De meerderheid van de respondenten (83%) is hoog opgeleid en heeft een HBO of universitaire opleiding afgerond. Dit laat opnieuw zien dat de respondenten geen representatieve weergave zijn van de beroepsbevolking. Wel laat het onderzoek zien dat ook onder dit hoogopgeleide deel van de bevolking dat snel is met de adoptie van sociale media, er nog volop zorgen en twijfels Decenium geboorte 8% 8% 6% 51% 27% Zoals eerder al is aangegeven, geeft het onderzoek geen representatief beeld van de beroepsbevolking. Respondenten zijn geworven via sociale media en online blogs en websites. Daarmee is er een vertekening en zijn er onevenredig veel respontenten sociaal actief. Desondanks geeft het onderzoek een goed inkijkje in hoe deze groep sociale media al inzet, maar ook in de problemen die zij ervaren.

11 Opzet van het onderzoek Snelle online survey Het onderzoek Sociale media aan het werk is uitgevoerd in april en mei 2011 middels een snelle online survey. Het onderzoek is uitgevoerd door Ellen de Lange-Ros van Faxion. Online recrutering via sociale media Professionals zijn geworven via de nieuwsbrief De Glazenwasser van Faxion, het twitteraccount de blog De Glazenwasser van Faxion ( en LinkedIn. Informatie over het onderzoek is opgepikt door diverse andere partijen en op die manier verder verspreid via sociale netwerken. Onder meer via het twitteraccount zijn veel mensen geattendeerd op het onderzoek. Vraagstelling Het onderzoek bestond uit een mix van gesloten en open vragen. Daarbij is respondenten gevraagd naar de eigen ervaring met sociale media en de ervaring van de organisatie. Ook is gevraagd naar de belangrijkste gebruikte tools en media. Er zijn met name veel open vragen gesteld naar de voordelen en kansen die professionals zelf ervaren en binnen hun organisatie zien. Daarnaast is gevraagd naar hun zorgen en de problemen binnen de organisatie. Ook zijn enkele vragen gesteld over het vergaren van klantkennis en de tools die daarvoor worden gebruikt. Tot slot zijn enkele profielvragen gesteld aan alle respondenten. Respons en verantwoording Deze rapportage is gebaseerd op de antwoorden van 77 respondenten. Dat is beperkt, de kwantitatieve resultaten van het onderzoek moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. De kwalitatieve resultaten geven desondanks wel goed inzicht in de kansen en zorgen die professionals ervaren rond sociale media. Omdat de survey met name via sociale media (LinkedIn, Twitter) en online is gepromoot, geeft het onderzoek geen representatief beeld van de Nederlandse beroepsbevolking. Het onderzoek heeft een duidelijke vertekening en met een oververtegenwoordiging van professionals die al thuis zijn in de online wereld en sociale media. Toch is dit geen probleem. Het onderzoek laat zien hoe voorlopers en nog zoekende starters sociale media gebruiken en waar zij bij hun dagelijks werk tegenaan lopen. Indien sociale media zich breder verspreiden, worden deze issues alleen maar voor meer professionals en organisaties relevant. Topscorer: Met weinig moeite sociale media effectief inzetten in jouw werk Vind je het lastig om bij te blijven met alle nieuwe ontwikkelingen en sociale media? Mis je overzicht, weet je niet waar je moet beginnen? Ben je bang om de wedstrijd te verliezen? Dan wil ik je graag helpen! Met mijn programma Topscorer vertel ik je hoe je succesvol sociale media en online tools gebruikt zonder ingewikkelde techniek, zodat je beter weet wat je klant wil, klantkampioen wordt en je bedrijf sneller groeit. Leer hoe je sociale media ook in jouw werk succesvol gaat gebruiken en klik hier: Neem contact op voor meer informatie: Ellen de Lange-Ros

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014 ! De wereld van online communicatie anno! 13 augustus 2014 Anne Marie Hazenberg @AMH010 @NewMediaBrains @SoMeMonteur amh@newmediabrains.com www.newmediabrains.com Online brains 15 professionals meer dan

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer 9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer Definitie Social Selling Social selling is het op strategische wijze benutten van social media, door verkoop en marketing, voor het verkrijgen van klantinzicht,

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Enkele resultaten uit het onderzoek 98% heeft wel eens informatie over anderen op het internet gezocht We zoeken

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden uiteindelijk 563 bruikbare responses

Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden uiteindelijk 563 bruikbare responses Onderzoeksvraag Wat is het effect van social media op de interne communicatie? Methode Oproep via sociale media om enquête in te vullen, gevraagd om RT Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties als actie om reactie vraagt Doelgerichte marketing www.pondres.nl www.pondres.nl zondag 11 september 2011 Social Media gebruik (1)

Nadere informatie

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015 Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures Lead Benefits December 2015 1 Inleiding U kent het vast wel: vacatures die maandenlang open blijven staan zonder dat u een geschikte kandidaat

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Marketing Strategie. Gustavsson Marketing. In de online wereld. Helpt jouw organisatie te groeien op het web

Marketing Strategie. Gustavsson Marketing. In de online wereld. Helpt jouw organisatie te groeien op het web Marketing Strategie In de online wereld over hoe je met een goede online Marketing Strategie kunt groeien. Gustavsson Marketing Helpt jouw organisatie te groeien op het web Marketing Strategie In de online

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE : : WAAR STA IK? START : : WAAR STA IK? BEN JE AL BEKEND MET SOCIAL MEDIA? : : WAAR STA IK? BEN JE ZELFVERZEKERD IN HET GEBRUIKEN VAN SOCIAL MEDIA VOOR JOUW BEDRIJF? 1 DE SOCIAL MEDIA BASIS BEGINNEN MET

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

9 Content Marketing Fouten

9 Content Marketing Fouten 9 Content Marketing Fouten Meer rendement uit online content marketing voor zoekmachines en sociale media http://www.frankhusmann.nl Copyright 2013 Fout #1: Onbekend zijn met je doelgroep... 3 Fout #2:

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011 WELKOM Voorstellen LINDA BLANKENDAAL Januari 2011 WAT GAAN WE DOEN? Wat is marketing Waarom marketing Communicatie Social Media 1900-1950 Industriële Revolutie produceren staat central Auto telefoon en

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1 Opdrachten Social Media Periode 1 deel 1 Opdracht 1 Je werkt in tweetallen Kijk eerst welk profiel het beste bij jou past en werk alleen de opdracht voor dat profiel uit. Houd er rekening mee dat je later

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Internet Marketing Plan

Internet Marketing Plan Internet Marketing Plan Bedrijf Door Datum : : : Stap 1 Wat is je jaarlijks marketingbudget? Welk deel daarvan gaat naar online? En volgend jaar? Stap 2. Je website Hoe goed in je website in de ogen van

Nadere informatie

Checklist voor Succesvol Ondernemen

Checklist voor Succesvol Ondernemen Kruis aan wat voor jou van toepassing is om een overzicht te hebben van waar je mee aan de slag kunt om meer klanten te krijgen en meer geld te verdienen. SuccesHoek 1: Actiegerichte Focus Ik besteed meestal

Nadere informatie

Hoe meet je het effect van online content marketing?

Hoe meet je het effect van online content marketing? WHITEPAPER Hoe meet je het effect van online content marketing? Een handig stappenplan voor marketeers Inleiding Wat levert het nu eigenlijk op? Vroeg of laat krijgt iedereen die zich bezighoudt met content

Nadere informatie

Staat uw bedrijf online op de kaart?

Staat uw bedrijf online op de kaart? Staat uw bedrijf online op de kaart? Online geld verdienen is een hele onderneming. Een website alleen is niet meer genoeg; er wordt veel meer van u gevraagd om businesskansen te benutten. Uw bestaande

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Iedereen die me een beetje kent, weet dat de titel van dit hoofdstuk mijn motto is. Het geldt voor kennis, winst en zeker voor

Nadere informatie

WAT DOEN MENSEN OP FACEBOOK?

WAT DOEN MENSEN OP FACEBOOK? IN DIT WEBINAR Slim inhaken op typisch Facebook-gedrag Kenmerken van goede content Hoe je binnen 30 min. per week blijft Interessante functies binnen Facebook Mijn aanbod voor jou Adverteren op Facebook

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Inhoudsopgave Inleiding... 2 Basisbeginselen doormeten effect branding marketing... 3 Bepaal het effect van je branding marketing... 4

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Praktijkgerichte cursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en individuele mogelijkheden.

Nadere informatie

WNF: Social Media meetbaar maken

WNF: Social Media meetbaar maken WNF: Social Media meetbaar maken... http://www.youtube.com/watch?v=4mxjbip6y04 ... Programma 1. WNF Social Media strategie & uitvoering 2. Social Media meten in 4 dimensies: a. Involvement b. Interesse

Nadere informatie

Resultaten enquête U en het internet, uitgevoerd via Zorgbelang Nederland

Resultaten enquête U en het internet, uitgevoerd via Zorgbelang Nederland Resultaten enquête U en het internet, uitgevoerd via Zorgbelang Nederland.. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postbus 19404 2500 CK Den Haag Tel 070 340 50 60 Fax 070 340 75 75 E-mail mail@rvz.net URL

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet)

Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet) Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet) Ruim 200 tweets van ongeveer 35 deelnemers, uitgeschreven door @davidkok Een hoofdstuk over hoe we om zouden moeten gaan met de (niet) twitterende ambtenaar.

Nadere informatie

Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers

Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers Inleiding De deelnemers van de training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers zijn ongeveer 3 maanden na het volgen

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

hoe je social media inzet voor jouw club

hoe je social media inzet voor jouw club hoe je social media inzet voor jouw club social media Kansen en mogelijkheden voor amateurverenigingen Een groot percentage Nederlanders is lid van een sociaal netwerk als Hyves, Facebook of LinkedIn.

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Onderzoek naar marketingdoelen en resultaten van zorgaanbieders Hoe vinden en verbinden zorgaanbieders hun klanten? November 2015 De zorg is in beweging.

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Social Media voor bedrijven in 6 praktische stappen

Social Media voor bedrijven in 6 praktische stappen Social Media voor bedrijven in 6 praktische stappen Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe ze Social Media kunnen inzetten. Tegenwoordig is Social Media niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Online Marketing voor Siertelers De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Arnold Wittkamp (1973) 1988-2000 Van zaterdaghulp naar Filiaalmanager Singel Bloemenmarkt Amsterdam

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET

BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET Hoe videoclips bijdragen aan: BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET Watch things happen or make things happen? Online Marketing In 2009 leerde het bedrijfsleven dat Social

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Inhoud Ik heb geen tijd om een ebook te schrijven!... 3 Waarom heb ik het recht om je dit te vertellen?... 4 Template voor schrijven

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Maart 2014

Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Maart 2014 Evaluatierapport Social Media Professional opleiding Maart 2014 www.mediaenmaatschappij.nl De Social Media Professional opleiding wordt als goed en zelfs uitstekend beoordeeld, door enthousiasme en deskundigheid

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Contentmarketing voor evenementen. Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie.

Contentmarketing voor evenementen. Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie. Contentmarketing voor evenementen Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie. Voor wie ga je content schrijven? Om te beginnen moet je duidelijk voor ogen hebben voor wie je de content

Nadere informatie

Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals. Sociale media voor HRD. Focus en keuzes maken

Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals. Sociale media voor HRD. Focus en keuzes maken Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals Sibrenne Wagenaar en Joitske Hulsebosch De wereld ligt aan je voeten. Waar je vroeger naar een netwerkbijeenkomst ging om mensen te ontmoeten,

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken Pen en papier? Marketing technieken Er bestaan heel veel verschillende soorten marketing technieken In deze

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN

MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN Online marketing in de bouw HOOFDSTUK 1 MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN Lange tijd werd gedacht: Als ik maar vaak genoeg vertel hoe fantastisch mijn product is, dan overtuig ik

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Sociale media: tools en mogelijkheden

Sociale media: tools en mogelijkheden Inspiratiedag Lokale besturen hebben zorgambitie Workshop sociale media in de ouderenzorg Sociale media tools en mogelijkheden - Nieuwe media of sociale media? Trend - Schets Sociale media: tools en mogelijkheden

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie