Hoofdstuk 2 - Klaar voor de start? Financiën in uw ondernemingsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 2 - Klaar voor de start? Financiën in uw ondernemingsplan"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - U bent toch geen boekhouder? 1.1. Uw financiën zijn een uitdaging Hoe gebruikt u dit boek? Heeft u ook een afkeer van cijferwerk? Financieel jargon Handige modellen en checklists Terugkijken en vooruitzien Door terug te kijken, leert u van uw beslissingen Door vooruit te kijken stelt u doelen en kunt u problemen vóór zijn Waarover gaan de volgende hoofdstukken? Hoofdstukken over de struikelfactor belastingen Maak een financiële dwarsdoorsnede... 7 Hoofdstuk 2 - Klaar voor de start? Financiën in uw ondernemingsplan 2.1. Het ondernemingsplan Waarom een ondernemingsplan? Als ondernemer loopt u nu eenmaal risico s Verken de toekomst met uw ondernemings plan Te beginnen met uw persoonlijke begroting Starten met de openingsbalans Starten met de investeringsbegroting Starten met een financieringsplan Een omzetschatting maken Starten met een exploitatiebegroting Starten met een liquiditeitsbegroting Welke praktische financiële voorbereidingen horen in uw actieplan? Voorbereiden voordat de onderneming start Voorbereiden op financieel gebied Go of no go? De twee belangrijkste financiële criteria Stuur eventueel de financiële voorbereiding bij I

2 Hoofdstuk 3 - Uw administratie als hulpmiddel 3.1. Wat u van administreren moet weten De hele administratie uitbesteden is niet altijd mogelijk Balanslezen en boekhouden vergroten uw inzicht Uw balans: altijd in evenwicht, maar ook gezond? Wat u over passiva en activa moet weten Zo wordt de waarde van activa en passiva bepaald De afzonderlijke balansposten Beperkingen van een balans Kosten en opbrengsten komen in de W&V Let op: kosten zijn niet altijd uitgaven Valkuilen bij het interpreteren van de winsten verlies rekening Wat heeft u nodig voor een analyse van de W&V? Factoren die het beeld van de W&V vertroebelen De toelichting in de jaarrekening Verloop van de voorziening Onderhoudsplanning Afschrijvingsstaat activa Actuele (werkelijke) waarden van de activa Kostenspecificaties Een beetje boekhouden Stap 1 - U heeft 5.000,- eigen vermogen en zet dit op een bankrekening Stap 2 - De bank stelt een lening van 5.000,- beschikbaar via uw bankrekening Stap 3 - U koopt voor 6.000,- een tweedehands bestelbus Stap 4 - U koopt voor 2.000,- aan handelsvoorraad Stap 5 - U verkoopt de hele handelsvoorraad voor 4.000, Stap 6 - U schrijft 1.200,- op de bestelbus af Stap 7 - U koopt voor 2.000,- aan handelsvoorraad en betaalt hierover 21% btw Stap 8 - U verkoopt de hele handelsvoorraad voor 4.000,- en berekent 21% btw Hoofdstuk 4 - Praktische hulp bij de administratie 4.1. De omvang van uw administratie Administratieonderdelen Waaruit bestaat de boekhouding? Bewaarplicht De eenvoudigste administratie Een eenvoudig administratiesysteem II

3 4.4. Administratie uitbesteden of zelf doen? Wat valt er uit te besteden? Overwegingen om uit te besteden Kosten besparen door minder te administreren ideeën om te besparen op uw administratiekosten Een aparte zakelijke rekening of niet? Controleer de facturen Checklist factuurcontrole Digitaal factureren mag Zo doet u dat Hier moet uw factuur aan voldoen Facturen opslaan Vorderingen innen: mens-erger-je-niet? Voorkom redenen om betaling (gedeeltelijk) te weigeren Factureer snel en duidelijk Als u het geld toch niet op tijd krijgt Vordering afboeken of toch naar de rechter Hoofdstuk 5 - Investeren en financieren, wat u moet weten 5.1. Investeren met rendement Hoe worden investeringsbeslissingen genomen? Stap 1. Bepaal uw investeringswens Stap 2. Waarom wilt u deze investering doen? Stap 3. Wat is uw financiële ruimte om te investeren? Stap 4. Hoe komt u aan een betrouwbare prognose van de inkomsten? Stap 5. Hoe kunt u uw rendement berekenen? Stap 6. Kunt u investeren als uw financiële ruimte of rendement te laag is? Kiezen uit verschillende financierings vormen Financiering: veel vraag, veel aanbod In drie stappen naar een financiering Eigen vermogen, hoe meer, hoe beter Soorten eigen vermogen Vreemd vermogen Vormen van vreemd vermogen Hoe regelt u bankfinanciering? Bankiers willen u zien Onderhandelen is vaak mogelijk Zachte factoren voor bankfinanciering Harde factoren voor bankfinanciering Oefen een financieringsgesprek Subsidies, garanties en belasting voordeel Subsidies Garanties door de overheid Minder belasting betalen door investeringen III

4 Hoofdstuk 6 - Zo houdt u uw kosten in de hand 6.1. Waarom maak ik deze kosten? Bepaal het doel van de kosten Zoek meer mogelijkheden en kies de beste Iedereen wil uw geld, dus behoud het initiatief Bekijk de totale levensduurkosten (de Total Cost of Ownership) Conclusie Drie manieren om kosten te onderzoeken Indeling naar kostensoorten en vergelijking met budget Indeling naar algemene en directe kosten Indeling naar beheersbaarheid Conclusie Budgetteren om kosten te beheersen Makkelijkst en meest gebruikt: inputbudgettering Voor sommigen goed toe te passen: procesbudgettering In crisissituaties: zero-based budgettering Conclusie Wanneer moet u zaken uitbesteden? Uitbesteden is niet altijd goedkoper Motieven om uit te besteden Wat zijn veelvoorkomende situaties? Uitbestedingschecklist Alternatieven voor uitbesteden Hoofdstuk 7 - Lusten en lasten van de inkomstenbelasting 7.1. Belastingen zijn voor u een risicofactor Aangifte uitbesteden of niet? Contact met de Belastingdienst en belastingcontrole Fiscale en commerciële winst zijn niet hetzelfde Het risico van zwartwerken Fiscale lusten, aftrekposten Aanloopkosten Zelfstandigenaftrek Startersaftrek Middeling van inkomen Werken vanuit huis Auto van de zaak Meewerkaftrek Verliescompensatie Fiscale oudedagsreserve (FOR) MKB-winstvrijstelling Overige lusten IV

5 7.3. Fiscale lasten van de inkomstenbelasting Uw jaarrekening in uw aangifte Inkomensafhankelijk deel van de ziektekosten De voorlopige aanslag: lastig Welke kosten mag u aftrekken en hoe bewijst u ze? De fiscale bewaarplicht Afschrijven van de fiscale winst De willekeurige afschrijving kan interessant voor u zijn Uw fiscale jaarrekening, een hele klus Is een BV aantrekkelijk? Overwegingen die pleiten voor een BV Enkele nadelen Het omslagpunt Hoofdstuk 8 - Lusten en lasten van de btw 8.1. Zo werkt de btw Btw en de commerciële kant De verleiding ligt op de loer Btw-aangifte uitbesteden of niet? De lasten van de btw Een btw-nummer aanvragen Factuurstelsel versus kasstelsel Hoe berekent u de btw? Vooraftrek Wanneer heeft u geen recht op vooraftrek? Waaraan moet een factuur voldoen? Elektronische aangifte Keuzemogelijkheden voor uw auto bij de btw Zelf controleberekeningen maken Welk btw-tarief moet u hanteren? Het 21%-tarief Het 6%-tarief Het 0%-tarief Vrijgesteld van btw Combinaties van leveringen en diensten met verschillende btw-tarieven De lusten van de btw Digitaal factureren Kleineondernemersregeling (KOR) V

6 Hoofdstuk 9 - Uw bedrijf sturen met cijfers en kengetallen 9.1. Met kengetallen houdt u overzicht Wat kunt u ermee? Kengetallen kiest u zelf Hoe kiest u de juiste kengetallen voor uw bedrijf? Soorten kengetallen Kengetallen per type bedrijf Kengetallen voor handelsbedrijven Kengetallen voor de industrie Kengetallen voor de dienstverlening Kengetallen voor financiers Werkkapitaal Solvabiliteit Rentabiliteit eigen vermogen Rentabiliteit vreemd vermogen Kengetallen voor interne processen Doorlooptijd productieproces De kwaliteit van uw product of dienst Personeelskosten t.o.v. de omzet Vaste kosten t.o.v. totale kosten Service-na-verkoop Logistieke kengetallen Kengetallen voor klanten Omloopsnelheid (winkel)voorraden Marktaandeel Brutomarge op omzet (brutomarge van de verkoop) Marketingkosten/omzet Acquisitiekosten per nieuwe klant Klantloyaliteit Innovatiekengetallen Netto contante waarde van een investering Projectrealisatie Time-to-market Aantal nieuwe producten Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling Hoofdstuk 10 - Hoeveel brengen mijn verkoopuitgaven op? Meten is weten Verkoopresultaat is moeilijk te plannen Verkoopkosten zijn echter goed voorspelbaar Plannen, uitvoeren en dan meten Hoe bepaal ik mijn verkoopprijzen? Bepaal uw uurtarief in vijf stappen Bereken uw integrale kostprijs VI

7 10.3. Kortingen kosten meer dan u denkt Effect van de korting Extra korting voor grote klanten? Maak kortingen afhankelijk van de tegenprestatie Zet de kosten tegenover het resultaat van uw verkoop Ontdek wat haalbaar is Schat de klantwaarde (lifetime value) Externe en ook interne kosten Directe en indirecte marketingresultaten Meet systematisch de kosten en de resultaten Zo analyseert u uw omzet Hoe is uw omzet onderverdeeld? Hoe verhoudt uw omzet zich tot de kosten? Bereken uw marges De marge per klant De marge per product Wat heeft u aan deze bijdrageberekeningen? Hoofdstuk 11 - Lagere debiteuren en voorraden Zijn debiteuren en voorraden een probleem? Wat is de praktijk? De risicofactoren Renteverlies door debiteuren en voorraden Debiteurenbeheer Stap 1. Bereken uw debiteurensaldo Stap 2. Onderzoek de oorzaken van uw debiteurensaldo Stap 3. Bereken uw streefcijfer voor het debiteurensaldo Stap 4. Maak een actieplan om uw debiteurensaldo te verlagen Geld verdienen met optimaal voorraadbeheer Stap 1. Welke soorten voorraden zijn er aanwezig? Stap 2. Bereken de nadelen van hoge voorraden en interview uw medewerkers Stap 3. Stel een streefcijfer voor de voorraadomvang op Stap 4. Maak een actieplan hoe de gemiddelde voorraad te verlagen Stap 5. Spelregels voor voorraadbeheer opstellen VII

8 Hoofdstuk 12 - De financiële gevolgen van groei Investeren zonder naar de bank te gaan U kunt of wilt niet altijd naar de bank Investeren door uw eigen vermogen te vergroten Investeren door financiering door de leverancier Investeren vanuit een positieve cashflow Investeren door te desinvesteren Investeren door te bezuinigen Bepaal de financiering van uw groei met een liquiditeitsplanning Het plannen van grote en kleine posten Let op de verschillen tussen uitgaven en kosten Hanteer twee groepen: werkkapitaal en balansgerelateerde posten Plannen blijft lastig Uw liquiditeit verbeteren De laatste stap: bepaal het gevolg Bepaal de financiering van uw groei Nogmaals over kosten, uitgaven en investeringen Een voorbeeld Wanneer personeel erbij? Stap 1. Schat huidige tijdsbesteding in Stap 3. Bepaal de werkzaamheden en het aantal uren Stap 4. Bepaal de kostengevolgen Stap 5. Beoordeel de lusten en de lasten Stap 6. Bepaal de beste vorm Bedrijfsovername om te groeien Overnemen Voor- en nadelen De overnamemarkt Overnemen van een BV of eenmanszaak Wat is het bedrijf eigenlijk waard? De waardebepaling blijft een inschatting Waarop moet u letten? Een checklist helpt Kosten besparen door zelf te importeren Waarom zelf importeren? Waarop letten bij import? Kostenberekening voor import Waaraan besteedt men zijn tijd? Tijdschrijven voor klanten Tijdschrijven voor interne activiteiten Wat doet u met verliesgevende activiteiten? Opbrengst minus kosten is niet goed genoeg De kosten nemen toe De opbrengsten nemen af Psychologische drempel VIII

9 Hoofdstuk 13 - Wat levert een ander bedrijfsmodel financieel op? De wereld verandert Welke mogelijkheden zijn er voor een ander bedrijfsmodel? U bedient een andere doelgroep of klanten U voert andere diensten en producten U bepaalt uw prijzen anders U levert uw diensten en producten anders U verandert de opbouw en/of de hoogte van uw kosten U organiseert uw bedrijf anders Hoe staat de zaak ervoor? Wat is de trend van uw omzet? Hoeveel winst of verlies maakt u t.o.v. uw omzet? Hoe hoog zijn uw vaste kosten? Waarmee behaalt u uw omzet? Weet u waar uw winst of verlies vandaan komt? Welke wijze van prijsstelling gebruikt u? Mogelijke vormen van prijsstelling Wat gebeurt er in uw markt en bij uw concurrenten? Wat zijn mijn opties en wat zijn de financiële gevolgen daarvan? U verandert uw bedrijfsmodel U verandert uw prijsstelling. Uw uurtarief wordt een abonnement of een aanneemsom Hoofdstuk 14 - Alternatieve financiering, veel mogelijkheden, maar ook drempels Terughoudende banken De financiële markt Financieren met eigen of met vreemd vermogen? Vragen die mogelijke financiers u stellen Crowdfunding, de massa financiert Wat is crowdfunding eigenlijk? Wat moet u weten? Bekende crowdfunding platforms zijn: Wanneer is crowdfunding interessant voor u? Kredietunies, ondernemers financieren ondernemers Wat is een kredietunie? De toekomst van de kredietunie Wanneer is de kredietunie interessant voor u? Microkrediet (Qredits), zonder zekerheden toch financiering MKB Fonds, participeert in bedrijfs overdracht EnterNext (nu nog: Alternext), kleine bedrijven naar de beurs Bootstrapping, iedereen financiert Matchmakers bemiddelen tussen ondernemers en investeerders IX

10 14.9. Durfkapitaal, voor riskante investeringen Wie en wat zijn durfkapitaalinvesteerders? Een goede pitch is noodzakelijk Een bedrijfsplan voor durfkapitaal De familiebank Hoe moet zo n lening er dan uitzien? Combinatie met schenking Leasen/huren Hoofdstuk 15 - Mijn documenten, checklists en rekentools Model: 'Privé-uitgaven' Model: 'Privé-inkomsten' Checklist: 'Oprichtingskosten' Model: 'Maandelijkse kosten' Checklist: 'De investeringsbegroting' Checklist: 'Financiële voorbereiding' Checklist: 'Financieel advies Checklist: 'Balansposten' Checklist: 'Bewaarplicht' Model: 'Factuurcontrole' Checklist: 'Mijn factuureisen' Checklist: 'Efficient incasseren' Checklist: 'Onbetaalde facturen voorkomen' Modelbrief: 'Betalingsverzoek' Modelbrief: 'Dringend betalingsverzoek' Modelbrief: 'Laatste verzoek tot betalen' Modelbrief: 'Betalingsregeling' Checklist: 'Vordering efficient innen' Checklist: 'Vordering afboeken of toch naar de rechter?' Checklist: 'Debiteur failliet' Checklist: 'Kredietverzekering: wanneer interessant?' Rekentool: 'Investeringswensen' Rekentool: 'Financiële ruimte' Checklist: 'Kredietaanvraag voorbereiden' Checklist: 'Komt u in aanmerking voor de WBSO-subsidie?' Checklist: 'Borgstellingskrediet' Checklist: 'Komt u in aanmerking voor de EIA-regeling?' Model: 'Voorbeeld inputbudgettering' Checklist: 'Uitbesteden' Checklist: 'Prijsonderhandelingen' Checklist: 'Ondernemersaftrek' Checklist: 'Zelfstandigenaftrek' Checklist: 'Auto van de zaak: hoe zit dat met de bijtelling?' Checklist: 'Meewerkaftrek' Checklist: 'Oudedagsreserve' X

11 15.36 Checklist: 'VAR, aanvragen en verkrijgen' Checklist: 'Administratieve eisen, kasstelsel' Checklist: 'Administratieve eisen, factuurstelsel' Checklist: 'Hoofdregel btw op diensten in het buitenland' Checklist: 'Btw, plaats van dienst' Checklist: 'Diensten: buitenland en de btw' Checklist: 'Wanneer btw verleggen?' Checklist: 'Verleggingsregeling onderaanneming en personeel uitlenen' Checklist: 'Btw-correctie privégebruik, ondernemer' Checklist: 'Btw en privégebruik auto - werknemer of DGA' Checklist: 'Nultarief: wanneer toe te passen?' Model: 'Uurtarief bepalen' Rekentool: 'Resultaten meten' Checklist: 'Marketingplan, uw bedrijf' Checklist: 'Marketingplan, de markt' Checklist: 'Marketingplan, de marketingstrategie' Checklist: 'Nieuwe klant tijdig laten betalen' Checklist: 'Wanneer personeel erbij?' Checklist: 'Bedrijfsovername, waar moet u op letten?' Checklist: 'Bedrijfsovername: wat moet u onderzoeken?' Checklist: 'Bedrijfsplan voor durfkapitaal' Model: 'Modelovereenkomst onderhandse schenking' Model: 'Modelovereenkomst onderhandse geldlening' XI