Inhoudsopgave. MoneyFest 09. pagina 4. Aanpak. pagina 6. pagina 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. MoneyFest 09. pagina 4. Aanpak. pagina 6. pagina 8"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Aanpak pagina 4 Geld maakt gelukkig pagina 6 Als je met een groepje uitgaat, mag degene met het meeste geld best het meeste betalen pagina 8 MoneyFest 09 Conclusie Als ik geen geld heb, leen ik het wel ergens Mensen om mij heen zijn te veel op geld gericht Als ik plotseling een miljoen zou krijgen, geef ik minimaal de helft weg Hoe hoger je opleiding, hoe meer je mag verdienen pagina 9 pagina 10 pagina 12 pagina 14 pagina 16 Het is eind Ruim een jaar geleden zag de financiële wereld er heel anders uit. De crisis heeft dat in één klap veranderd. Wereldwijd drong het besef door dat we bewuster met geldzaken moeten omgaan. Maar hoe denken jongeren er eigenlijk over? MoneyFest 09, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Platform CentiQ, Wijzer in geld zaken, nodigde jongeren uit om hun persoonlijke mening over de rol en betekenis van geld in hun leven te geven.dit resulteerde in ruim reacties, die de basis vormen voor MoneyFest 09. Op 14 december 2009 is het MoneyFest 09 door vertegenwoordigers van deelnemende jongeren MoneyFest 09 is een initiatief van het Ministerie van Sociale aangeboden aan staatssecretaris Zaken & Werkgelegenheid en CentiQ, Wijzer in geldzaken. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, en bediscussieerd met vertegenwoordigers van de financiële wereld. 2 3

3 Aanpak MoneyFest 09 is een brede discussie onder jongeren over de rol en betekenis van geld in hun leven. De discussie is gevoerd tijdens een live startdebat, online debatten op en polls op o.a. FunX en klassikale debatten op vmbo en mbo scholen. Deze debatten droegen bij aan de in dit boekje beschreven uitkomsten. Tijdens het live slotdebat zijn de uitkomsten bediscussieerd. In dit boekje staan de resultaten van MoneyFest 09. In de bijbehorende film komen een aantal deelnemende jongeren aan het woord. Doelstelling MoneyFest 09 prikkelt Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar om na te denken en actief met elkaar van gedachten te wisselen over hun houding en gedrag ten aanzien van geld. Dit is een eerste stap op weg naar persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp, bewustwording van het eigen gedrag en het maken van verstandige financiële keuzes. Geldwerelden Drie virtuele geldwerelden dienden als inspiratiebron voor de discussie. In de eerste geldwereld pleitte Wout voor gratis diensten, in de tweede vertelt Milan over ruilhandel, Dalischa tenslotte gelooft heilig in het belang van plannen en zekerheid. Uit de discussies bleek dat de jongeren niet erg idealistisch zijn als het om geld gaat; geld is voor hen vooral een middel om plezierig te leven en om te investeren in de toekomst. Stellingen, enquêtes en lesmodules Op moneyfest2009.nl konden bezoekers aangeven of ze het eens of oneens waren met zes prikke- lende stellingen. Er werd in totaal keer gestemd. Op de website was gelegenheid om de keuze te beargumenteren, hiervan werd keer gebruik gemaakt. Daarnaast zijn er enquêtes in het onderzoek meegenomen. Hierin werden de zes stellingen aangevuld met vier meerkeuze-, open en achtergrondvragen. In totaal zijn 632 enquêtes ingevuld. De dames waren met 420 enquêtes twee keer zo goed vertegenwoordigd als de heren met 212 enquêtes. Voor de discussie op de scholen werden de onderzoeksvragen vertaald naar lesmodules. Zo n 550 leerlingen maakten in de lessen in groepjes van twee hun eigen persoonlijke MoneyFest 09. Respons In totaal deden ruim jongeren actief mee aan MoneyFest 09 tijdens het startdebat, de online debatten en de klassikale debatten. Een derde van hen is tussen 15 en 18 jaar oud, een derde tussen 19 tot en 21 jaar en een derde tussen 22 en 25 jaar oud. Hun opleiding varieerde van vmbo en mbo tot havo en wo. Het startschot werd gegeven door staatssecretaris Jetta Klijnsma tijdens het startdebat op 12 oktober 2009 in Hotel Arena in Amsterdam. Daar bogen ongeveer 90 hbo-ers en wo-ers zich in groepen over de drie virtuele geldwerelden en discussieerden met elkaar over de stellingen. Ruim 550 vmbo-ers en mbo-ers deden mee via de klassikale debatten op hun scholen. De online discussie was levendig. Moneyfest2009.nl werd in twee maanden ruim maal bezocht en er werd keer op de stellingen gereageerd. De op de website achtergelaten reacties gaven een rijk beeld van de denkwereld van de deelnemers. Gemiddeld brachten bezoekers ongeveer drie minuten door op de site. 4 5

4 Geld maakt gelukkig 42% 58% 34% 52% Bijna de helft van de jongeren is van mening dat geld niet gelukkig maakt. Een kleine meerderheid van alle jongeren vindt dat geld wel degelijk gelukkig maakt. Opvallend is dat jongens (67% van hen) het hier vaker mee eens dan meisjes (58%). Bovendien blijken de oudere jongeren er meer dan de jongeren van overtuigd dat geld hen gelukkig maakt. Sommige deelnemers schrikken dan ook terug voor een gebrek aan geld: Als je in geldproblemen zit, zak je echt in de grond en Als je geen geld hebt, ben je volgens mij best ongelukkig. Solveig ziet het wat genuanceerder en zegt op de website: Je zou je eerst eens af kunnen vragen Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig is er geld! Fyna wat geluk is. Een nieuwe mobiel maakt je misschien even blij, maar al snel is er weer iets nóg 48% supersonischer op de markt en vind je je eigen mobieltje niks. En het mobieltje wordt pas leuk als je er een goede vriend mee kunt bellen. Die vriend kost geen geld en maakt je gelukkig. Geld is een middel, meer niet. Duurzaam geluk vind je niet in geld. Tenzij je hebzucht geluk noemt. Velen zijn 66% Geld geeft plezier, maar zal nooit je leegte kunnen vullen. Lotte het eens met Solveig. Familie en vrienden kun je niet kopen. En hoe weet je nog wie je echte vrienden zijn en wie op je geld afkomt? Hanane en Samira: Op een gegeven moment is het geld op en kent niemand je meer. Priya, Sangini en Astrita: Met geld maak je geen vrienden. Dromen verwezenlijken Bijna alle jongeren zien geld als een middel om je dromen te verwezenlijken. Op FunX zeg iemand: Het doel heiligt het middel om 59% leuke dingen te kunnen doen! en een ander: Met doekoe kun je alles, gek. Iemand die het oneens is met de stelling merkt op: Het maakt je slechts zorgeloos, niet gelukkig. Geld is nodig, dat is de realiteit. Een wereld waarin veel gratis is, of mensen vooral met elkaar gaan ruilen, is niet realistisch. Een deelnemer aan het start debat zei: Geld is en blijft heel erg belangrijk. Geld neemt je zorgen weg en zonder geld heb je zorgen. Al zijn andere dingen uiteindelijk belangrijker, zoals echte vrienden en geluk. Annerieke vat de tendens goed samen: Ik ben het deels eens, deels oneens. Goede banden met vrienden en familie zijn belangrijk, maar geld zorgt ook voor een goed leven. 6 7

5 Als je met een groepje uitgaat, mag degene met het meeste geld best het meeste betalen % In de enquêtes vindt een meerderheid van 88% niet dat degene met het meeste geld meer moet betalen tijdens het uitgaan. Online was de meerderheid wat kleiner met 66%. Laila verwoordt de heersende mening: Stel, je hebt iemand die hard werkt voor zijn geld en dus meer te besteden heeft. Die gaat stappen met mensen die te lui zijn om te hard te werken. Dan is het niet eerlijk dat degene die er hard voor werkt daarvoor moet opdraaien. Maar als iemand 200 euro van z n ouders meekrijgt verandert de zaak, dan mag hij best wat meer betalen, aldus een online reactie. Jongeren letten sterk op elkaar: draagt iedereen wel evenredig bij? Klaplopen wordt afgekeurd en evenwicht is van belang. Iedereen betaalt voor zichzelf, simpel, tenzij de rijkste het zelf voorstelt. In dat laatste geval ontstaat er immers geen impliciete schuld. Evenwicht en eerlijkheid zijn heel belangrijk. Jongeren 42% 58% 52% 34% 66% vinden het niet fair om de rijkere stappers voor de armere te laten opdraaien. Eerlijk zullen we alles delen, althans: de barrekening. Dat vinden Shaya en Nani ook: omdat we vinden dat mensen anders misbruik van elkaar maken en dat is niet de bedoeling. Ook veel voorstanders van de stelling benadrukken het belang van wederkerigheid: Vind ik wel, want als een vriendin van mij het krap heeft trakteer ik ook... En zo gaat het over en weer. 48% Opvallend is dat bijna de helft van de jongeren (41%) geld leent, wanneer hij of zij geld te kort komt. Van deze jongeren noemt de meeste jongeren hun vader, moeder, broers en zussen als kredietverstrekker. Een kleine meerderheid van de deelnemende jongeren heeft een negatieve houding heeft ten opzichte van lenen, of ze nu op school zitten of al aan het werk zijn: Alleen als het echt noodzakelijk is, leen ik het wel van mijn ouders, niet van de bank. Als het niet noodzakelijk is, dan wacht ik gewoon tot ik weer mijn salaris ontvang. De noodzaak om geld Als ik geen geld heb, leen ik het wel ergens 41% te lenen, ligt hem vooral in kleine dingen: sigaretten bijvoorbeeld. Iemand zegt: Ik vind bijna niks erger dan geld lenen, en vooral 34% daarna iemand geld schuldig zijn. In de enquête geeft een meerderheid van 78% aan dat hij of zij zich zorgen zou maken over schulden. Dit geldt voor vrouwen meer dan voor 66% mannen. Opvallend is dat een belastingschuld met 40% de meesten schrik aanjaagt, tegenover 21% voor schuld bij een vriend en 17% voor een schuld bij de ouders. Kennelijk is de fiscus als schuldeiser angstaanjagender dan de eigen sociale kring. 59% 8 9

6 Mensen om mij heen zijn te veel op geld gericht 47% 53% Hoewel geld belangrijk is, vinden de meeste jongeren gezondheid en werken met passie toch belangrijker dan geld verdienen. Ongeveer de helft van de online stemmers is van mening dat mensen om hen heen te veel op geld zijn gericht. Alles draait tegenwoordig om geld, zegt iemand. En dat is volgens veel jongeren negatief, want geld mag je leven niet beheersen: Als je in deze maatschappij niet sterk in je schoenen staat, zou geld wel eens je leven kunnen bepalen. jongeren naar hun vader wijzen. Eén jongere zegt zelfs: Het gaat alleen maar om geld, geld en nog eens geld. Mijn vader geeft niet om mij maar om zijn geld. Daar tegenover staat een omgekeerde trend bij de jongeren zelf: hoe ouder, hoe meer hun passie en interesse hun carrièrekeuze bepalen. En dat terwijl diezelfde oudere groep een groter voorstander was van de stelling dat geld gelukkig maakt. Het lijkt erop dat jongeren naar mate ze ouder zijn Ik wil leren, nieuwe dingen proberen, experimenteren en verder studeren Simone 71% Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen: het gevoel hebben de boel onder Ik ben meestal de controle te hebben en zich niet enige die supermaterialistisch is door geld te laten leiden. Als je Een nipte meerderheid van de dingen proberen, experimenteren ingesteld. Can t help it, zegt een er genoeg van hebt, is geld geen deelnemers is van mening dat en verder studeren. Niet voor de jongen. bron van angst, maar alleen een hun omgeving te veel op geld is centen, wel voor de zekerheid. hulpmiddel. gericht. Van de invullers van de Hoop dat ik mijn horizon mag 29% Oud en wijs enquête vindt 71% een goede gezondheid voor de rest van het leven belangrijker dan een goedgevulde portemonnee of een grote vriendenkring. 72% van de jongeren geeft aan dat passie en interesse de belangrijkste redenen zijn om een beroep te kiezen. Simone zegt: Ik wil leren, nieuwe verbreden met nieuwe kennis en ideeën. Slechts 5% gaat voor status die een beroep met zich mee brengt. De overige 23% van de jongeren kiest een beroep of baan vooral op basis van hoeveel geld ermee te verdienen valt. Jongeren denken dat ze anders met geld zullen omgaan als ze ouder worden. Een jongere schrijft: Geld speelt niet een heel grote rol bij de mensen in mijn omgeving, maar ik denk dat dit geleidelijk zal veranderen als we een echte baan hebben. Het is dan ook niet zo gek dat nogal wat Nadia vat het zo samen: Ik studeer simpelweg omdat ik het leuk vind en ik dan straks een baan krijg die ik leuk vind. En dat de baan me geld oplevert zodat ik mezelf kan onderhouden en voor m n moeder kan zorgen, dat zit er dik in. Maar ik ga niet voor die paperchase

7 Als ik plotseling een miljoen zou krijgen, geef ik minimaal de helft weg 3% 29% 71% basis nodig, voordat je voor een ander kan zorgen. Ook bij de live debatten bleken jongeren zich over het algemeen niet erg verantwoordelijk te voelen voor het creëren van geluk voor een ander. Ze verwachten niet te kunnen zorgen voor geluk voor ons allemaal. Weggeven aan een ander doe je daarom om de behoefte te voldoen van wie het écht nodig heeft, of uit dankbaarheid. Opvallend veel deelnemers, van verschillende leeftijd en afkomst, zouden daarom een deel van hun gevonden miljoen doneren aan hun ouders, uit dankbaarheid voor de opvoeding. want geld dat naar het land wordt opgestuurd gaat naar de leiders. De uitkomsten lijken op het eerste gezicht tegenstrijdig: geld maakt gelukkig, zagen we al, maar waarom heeft het dan geen zin om geld weg te geven om een ander gelukkig te maken? De jongeren geven daarop twee antwoorden. In de eerste plaats maakt geld henzelf wel gelukkig, omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze er verstandig mee omgaan: en masse geven ze aan te willen investeren en te sparen. Ik heb er zo vaak over gedagdroomd, dat ik wel van mezelf geloof dat ik er enigszins verstandig mee om zou Wat zou je doen met een miljoen? Een grote groep van 71% zou de helft niet weggeven. Sommigen zeggen dat ze alles zelf zullen houden. Sultan schrijft dat hij er zijn familie mee uit de gevangenis zou kopen. Iemand anders geeft aan juist driekwart weg te geven, en weer een ander zegt: Als ik zou krijgen, geef ik heus wel wat weg. Maar niet meer dan de helft. Hooguit Het lijkt erop dat het hebben van een miljoen euro voor velen ver van hun bed is. Al zegt een niet gering aantal dat een miljoen tegenwoordig helemaal niet zo veel is in ons land. Geen wonder dat iemand van plan is te gaan rentenieren op Hawaii. Opvallend veel jongeren, vooral die op de website reageren, noemen het investeren van het geld als de juiste bestemming voor een gewonnen geldbedrag. Zorg eerst voor jezelf door verstandig met je geld om te gaan, is de heersende opvatting. Je hebt een Geld moet je respecteren, je moet er zorgvuldig mee omgaan. Hellen Op de vmbo en mbo scholen bleken veel leerlingen spontaan bereid iets voor arme mensen te doen. Ook online waren veel jongeren bereid om geld weg te geven voor het goede doel. Maar dan zien ze er wel graag op toe dat het geld goed terecht komt. Eén kritische opmerking kwam opvallend vaak voor. Giovanni: Ik zou al het geld aan de armen geven, maar ik zou het ze zelf geven zodat ik weet naar wie het toe gaat. Een ander was het met hem eens: Ik breng het ze dan wel zelf, gaan, merkt een jongere op. In de tweede plaats onderscheiden jongeren genoeg geld duidelijk van extra geld. Ze gaan er vanuit dat iedereen in principe genoeg geld heeft om te kunnen leven. Anders ga je toch een keer minder uit, of eet je bruine bonen met rijst? Als het écht menens wordt, blijven de jongeren kritisch over wie het geld krijgt en waarvoor het bestemd is, maar in dat geval lijkt een grote groep het redelijk om een kwart van hun gewonnen miljoen aan te besteden aan hulp

8 66% Hoe hoger je opleiding, hoe meer je mag verdienen 52% Op de vmbo en mbo scholen kwamen de leerlingen die zich bogen over deze stelling bijna unaniem tot dezelfde conclusie: eens. Deze jongeren vinden dat hoger opgeleide mensen harder hebben gewerkt en ook slimmer zijn, dus 48% Als je je werk beter doet mag je meer verdienen, ongeacht de opleiding. Marco terecht meer verdienen. Mohsin, Antonio en Joshua: Hoog opgeleide mensen helpen het land om vooruit te komen. Zehra en Rishi vinden het volgende argument belangrijk: hoe hoger, hoe langer je moet studeren, dus heb je recht op meer geld. Ghirlane en Madhuwie zijn het ook al eens en vinden heel belangrijk dat je als je hoger bent opgeleid, je meer discipline en mentaliteit hebt. Tegen de stelling komt het argument het is niet eerlijk één keer voor, net als: iedereen moet genoeg verdienen ongeacht opleidingsniveau. 41% Opvallend is dat de stelling online maar een nipte meerderheid haalde. Ontbrak in de reacties de ijzeren wet dat hoger opgeleiden harder werken, slimmer zijn en dus het meeste geld verdienen? Nee, allerminst. Floris schrijft: In het theoretische geval dat er alleen slimme mensen zouden zijn, zou niemand er slechter van worden. Zouden er alleen domme mensen zijn, dan zouden we nog in de steentijd leven. Zo simpel is het. Ton: Iedereen die niet naar school wil gaan omdat hij dat niet cool vindt, mag naar mijn mening rondkomen met het minimum en gaan kamperen in de achtertuin. Vincent zegt het liever in het Engels: You will be paid in direct proportion to the value you deliver according to the market place. Sjoerd vat samen: Hoe meer geld je verdient, hoe slimmer je bent. De nuance zit hem in het detail. Je werk beter doen, meer verantwoordelijkheid dragen, handig opereren en ook al veel genoemd: de ervaring die je hebt opgedaan. Al die factoren dragen volgens de jongeren bij aan je recht om meer te verdienen dan een ander. Kennis is niet alles, informatie snel kunnen vinden wel, schrijft een jongere en een ander: Werkervaring en inzet is minstens zo belangrijk. Er zijn nog steeds jongeren die het eigenlijk niet eerlijk vinden, al die ongelijkheid in het inkomen, maar ze zijn niet met velen. Bij de ingevulde enquêtes blijkt wel dat hoe hoger de opleiding is, hoe eerder men geneigd is daar een hoger inkomen aan te koppelen, maar ook de meeste lager opgeleiden gunnen de hoger opgeleide ander wel wat: De universiteit is veel moeilijker dan het mbo, dus vind ik het logisch dat zij meer verdienen. 59% 14 15

9 Conclusie 16 Hoe denken jongeren over geld? Dat was de vraag die tijdens de debatten centraal stond. Hierop kwamen reacties van jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar van verschillende opleidingen en culturele achtergronden. Na analyse van alle bijdragen zijn statements geformuleerd die de mentaliteit van deze generatie ten opzichte van geld kenmerkt. gelukkig is er geld! Jongeren hebben in meerderheid een positieve houding tegenover geld: velen zien het als het middel bij uitstek om je dromen mee realiseren. Geld geeft pas problemen als het je leven gaat bepalen doordat je er te weinig van hebt, of je er niet verstandig mee om kunt gaan. passie in je werk en gezondheid boven geld Geld maakt tot op zekere hoogte gelukkig, maar is uiteindelijk niet het belangrijkste, want gezondheid gaat voor. Passie voor en interesse in je werk zijn belangrijker voor carrièrekeuzes dan inkomen of status. eerlijk zullen we alles betalen Onder jongeren leeft een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Als je uitgaat, betaalt ieder evenveel. Schulden leveren spanning op en moet je daarom vermijden, bij vrienden, familie en vooral bij de fiscus. eerst de mobiel, dan de moraal Jongeren zijn niet te beroerd om anderen te helpen: familie, een vriend, of door het steunen van een goed doel. Wel moet je eerst je eigen financiële zaken op orde hebben. Pas als je genoeg hebt om een leuk leven te leiden en te investeren in later, kun je je gaan bezighouden met de behoeften van een ander. wie geld heeft, is slim Als iedereen kan overleven, mag de één best wat meer verdienen dan de ander. Een hogere opleiding kan een reden zijn om meer te verdienen, maar belangrijker nog zijn de verant woordelijk heid die je draagt en hoe slim je bent. Geld mag dan minder belangrijk zijn dan een goede gezondheid, jongeren van nu zijn er wel blij mee. Geld neemt zorgen weg en je kunt ermee investeren in je toekomst. Daarom kun je er maar beter voor zorgen dat je je zaken goed op orde hebt. Als ze er zelf genoeg van hebben, willen jongeren best wat weg geven. Dat je daarmee een ander gelukkig maakt, pretenderen jongeren niet: geluk komt immers uit jezelf.

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Lesbrief. Schuld Anne-Rose Hermer

Lesbrief. Schuld Anne-Rose Hermer Lesbrief Schuld Anne-Rose Hermer Doe meer met Thuisfront! Bij de boeken in de serie Thuisfront kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan vragen, tips

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Wat wil jij? Wat wil ik?

Wat wil jij? Wat wil ik? Alle formulieren bij het boek Wat wil jij? Wat wil ik? ALLE PAGINACIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE PAGINANUMMERS IN HET BOEK UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER eens oneens 1 Ik vind mijzelf aantrekkelijk

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Onderzoek: Armoede. Publicatiedatum: 6-3- 2014

Onderzoek: Armoede. Publicatiedatum: 6-3- 2014 Onderzoek: Armoede Publicatiedatum: 6-3- 2014 Over dit onderzoek Het onderzoek is een driehoeksmeting bestaande uit een online enquête met zowel open als gesloten vragen, en een asynchrone online focusgroep

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Hoe gelukkig ben je? Opdracht 1

Hoe gelukkig ben je? Opdracht 1 Hoe gelukkig ben je? Geluk is een veranderlijk iets. Het ene moment kun je jezelf diep gelukkig voelen, maar het andere moment lijkt het leven soms maar een zware last. Toch is voor geluk ook een soort

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Bron: http://ninabrackman.blogspot.nl/p/de-alchemist-paulo-coelho.html Dit is een deel van een blog over De Alchemist van Paulo Coelho door Nina Brackman.

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Resultaten onderzoek seksualiteit

Resultaten onderzoek seksualiteit Resultaten onderzoek seksualiteit Augustus 2015 In opdracht van Way of Life en de NPV Uitgevoerd door Direct Research www.wayoflife.nl www.npvzorg.nl Conclusies Kennis Seksuele voorlichting Opvattingen

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief gokken UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief gokken UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET GOKKEN 3 HOE KUN JE GOKKEN? 3 WIE IS DE WINNAAR? 4 EENS OF ONEENS?

Nadere informatie

VAN EUNEN MARKETING. Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek

VAN EUNEN MARKETING. Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek FILOSOFIE MAGAZINE Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek Augustus 2009 Boomberglaan 81-1217 RP Hilversum - TEL 035 623 19 47 - FAX 035 621 60 88 - GSM 06 532 109 85 - Info@vaneunen.nl www.vaneunen.nl

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Steven Smit Voor de mens in organisaties Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Door Steven Smit 2008 Steven Smit BV voor de mens in organisaties Chopinstraat 148 1817 GD

Nadere informatie

Kim Dalessi. K.dalessi@student.fontys.nl

Kim Dalessi. K.dalessi@student.fontys.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hallo!!...3 Aflevering 1...7 Opdracht 1...7 Opdracht 2...8 Aflevering 2...9 Opdracht 3...9 Opdracht 4...10 Aflevering 3...11 Opdracht 6...12 Opdracht 7...13 Werkblad Logboek...14

Nadere informatie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie SAMEN DELEN een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie INHOUD LESBRIEF 1. Introductie 2. De SAMEN DELEN Lesinhoud 3. De SAMEN DELEN Quizzz 4. Het SAMEN DELEN Diploma 5. De SAMEN DELEN Activiteiten

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Grote Moraalenquête 2009 Selectie alle vragen Selectiedatum 10-8-2009-25-9-2009 Onderzoeksresultaten - 22-09-2009 1. Hieronder staan zes zaken die mensen belangrijk kunnen vinden. Wilt u

Nadere informatie

Rapport Kor-relatie- monitor

Rapport Kor-relatie- monitor Rapport Kor-relatie- monitor Voor: Door: Publicatie: mei 2009 Project: 81595 Korrelatie, Leida van den Berg, Directeur Marianne Bank, Mirjam Hooghuis Klantlogo Synovate 2009 Voorwoord Gedurende een lange

Nadere informatie

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002)

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER Interviewernummer : INTCODE WZARCH INDID Module INTIMITEIT (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) Personen geboren vóór 1986. Betreft persoonnummer : P09PLINE (zie

Nadere informatie

Informatie over de deelnemers

Informatie over de deelnemers Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we jullie nogmaals

Nadere informatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie Leerkrachtinformatie (dubbele les) Lesduur: 2 x 50 minuten (klassikaal) Introductie van de activiteit 1. Deze klassikale les bestaat uit twee delen: Voorbereiding Uitvoering voorbereiding Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

DAMstenen voor het dagelijks LEVEN

DAMstenen voor het dagelijks LEVEN Voorwoord Verschijnt september 2013 DAMstenen voor het dagelijks LEVEN Allerdaagse overdenkingen voor het dagelijks leven Daar ligt het dan. Een boekje met dagelijkse overdenkingen. Noem het maar tegeltjeswijsheden.

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy Reality Reeks Verwerkingsopdrachten Mooi meisje Verliefd op een loverboy Lees blz. 3. Woont Laura in de stad of op het platteland? Hoe weet je dat? Lees blz. 5 en 7. Woont Laura s oma al lang op de boerderij?

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Maak je keuze (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig)

Maak je keuze (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) Maak je keuze (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) De deelnemers beslissen in kleine groepjes of ze akkoord gaan met stellingen over armoede in het Noorden. Onenigheid over bepaalde stellingen moet opgelost

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden www.survio.com 14-11-2014 10:32:45 Algemeen Enquête naam Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden Auteur Gwen Bonnie Taal Nederlands Enquête URL http://www.survio.com/survey/d/f6n1b6i0x9a9e9w0f Eerste

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Financieel bewustzijn kun je leren

Financieel bewustzijn kun je leren Financieel bewustzijn kun je leren prinses máxima 10 VERZEKERD! nummer 2, december 2010 Ze zet zich al jarenlang in voor een toegankelijke financiële sector. Sinds kort heeft ze er een nieuwe functie

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten

Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten Het lijkt wel of kinderen en jongeren steeds sneller volwassen worden. Jongeren schieten de lucht in, hebben seks, bijbaantjes, uitpuilende agenda s en denken

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Enquete resultaten Normen en Waarden 2014

Enquete resultaten Normen en Waarden 2014 Enquete resultaten Normen en Waarden 214 Deze enquête is afgenomen in de derde en vierde klas op de middelbare school de Guido de Bres in Amersfoort. Dit zijn de statistieken van de anwoorden die de leerlingen

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Geluk, generaties en geld. onderzoeksbevindingen. Auteurs: Henk Heinen Irene Zondervan Projectnummer: B2000

Geluk, generaties en geld. onderzoeksbevindingen. Auteurs: Henk Heinen Irene Zondervan Projectnummer: B2000 onderzoeksbevindingen Auteurs: Henk Heinen Irene Zondervan 15-9-2017 Projectnummer: B2000 Ben ik gelukkig? De deelnemers aan het onderzoek beoordelen zichzelf met een 7.3 als gelukkig mens. 65-plussers,

Nadere informatie

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015!

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Na 2020 is Generatie Z aan zet Generatie Z Verdeling! Besteedbaar inkomen per maand! 12-15 jaar: 42% 16-19 jaar: 59% 62% 38% >

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Wat denk je zelf? Studiekeuze123

Wat denk je zelf? Studiekeuze123 Wat denk je zelf? Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar welke opleiding past goed bij jou? Een opleiding

Nadere informatie

Gastles: Hoe word ik rijk?

Gastles: Hoe word ik rijk? Gastles: Hoe word ik rijk? Hoe word je rijk? Dat willen we natuurlijk allemaal weten. In deze presentatie krijg je veel tips. Eerst een quiz om te kijken hoe veel jullie weten. Wie weet er veel? Pak je

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

3 Pesten is geen lolletje

3 Pesten is geen lolletje Na deze les kun je: het verschil tussen plagen en pesten noemen; jouw ervaringen met pesten vertellen; uitleggen hoe je pesten kunt stoppen; afspraken maken over pesten. 3 Pesten is geen lolletje Pesten

Nadere informatie

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal)

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Inleiding Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft voorlichting over inkomsten en uitgaven van particuliere huishoudens.

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Waarom hebben rijkere mensen minder kinderen?

Waarom hebben rijkere mensen minder kinderen? Waarom hebben rijkere mensen minder kinderen? Voordat je aan de opdrachten begint is het de bedoeling dat je eerst het filmpje bekijkt over Acatsya uit Kirgizië (bron 1). Kirgizië is een land in Centraal-Azië.

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

Onderzoek Hoe homotolerant is Holland?

Onderzoek Hoe homotolerant is Holland? Onderzoek Hoe homotolerant is Holland? 16 mei 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 13 tot 15 mei 2013, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 649 homo, lesbisch of bi. De uitslag

Nadere informatie

EERLIJKE MENING: ANONIMITEIT: ONDERDELEN

EERLIJKE MENING: ANONIMITEIT: ONDERDELEN Deze vragenlijst sluit aan op de vragenlijst die je eerder hebt ingevuld over wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Door de eerste en de tweede vragenlijst van een groep leerkrachten te vergelijken

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Als je verliefd op iemand bent is dat vaak een fijn gevoel. Als de ander dan ook verliefd op jou is, wordt dit gevoel alleen maar sterker. Het is echter niet altijd

Nadere informatie

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en Het plan van Bart Dobber, niet doen! Bibi staat op het dek van het schip en kijkt naar haar hond die een kat achterna zit op de kade. Haar broer Bart ligt op de loopplank en peutert aan het touw van de

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Jongeren blijken vaak wel te weten wat gezond is, maar het ook uitvoeren is een volgende stap. We maken namelijk de hele dag door keuzes en worden

Jongeren blijken vaak wel te weten wat gezond is, maar het ook uitvoeren is een volgende stap. We maken namelijk de hele dag door keuzes en worden Jongeren blijken vaak wel te weten wat gezond is, maar het ook uitvoeren is een volgende stap. We maken namelijk de hele dag door keuzes en worden continue verleid om iets te eten. Met wat slimme trucs

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Bloos je van bloot? Benodigheden. Lesdoelen. Begrippen. Bloot, naakt, privé, persoonlijk, cultuur, grenzen aangeven, respect, meisjes, jongens

Bloos je van bloot? Benodigheden. Lesdoelen. Begrippen. Bloot, naakt, privé, persoonlijk, cultuur, grenzen aangeven, respect, meisjes, jongens Kriebels in je buik Bloos je van bloot? 1 Bloos je van bloot? Groep 6 120 min Begrippen Bloot, naakt, privé, persoonlijk, cultuur, grenzen aangeven, respect, meisjes, jongens Benodigheden Knutselmateriaal

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden Preek Gemeente van Christus, Het is een vreemde vraag, die de discipelen stellen: Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Ze zien iemand aan de kant van de weg zitten. Iemand die al vanaf zijn geboorte

Nadere informatie

Welkom! Loopbaan-ID 2. Wie ben ik 4

Welkom! Loopbaan-ID 2. Wie ben ik 4 Loopbaan-ID 2 Wie ben ik 4 Hoe ben ik 6 Je familie 7 Hoe kies ik 8 Kiezen 9 Mijn 11 conclusies Welkom! Dit boekje is speciaal voor leerlingen van het ASHV gemaakt, omdat we willen dat je goede keuzes maakt

Nadere informatie

Je krijgt er ook wat van, futures ietjes minder en ze dumpen met zweet op de knie gelijk...de engelen...

Je krijgt er ook wat van, futures ietjes minder en ze dumpen met zweet op de knie gelijk...de engelen... 19 mei 10 Eurowin 17 nov 09 Dollarwin 12 nov 09 Eurowin 21 okt 09 Cintwin 9 okt 09 Bugsy Eurowin - 21 mei 10, 10:16 noobienoob schreef: eurowin zo naar de 4,72 wat ga je doen? Gewoon houden noobie, ik

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wat voor mediamaker ben jij? November 2015. Een onderzoek onder kinderen naar de normen & waarden op sociale media

Onderzoeksrapport. Wat voor mediamaker ben jij? November 2015. Een onderzoek onder kinderen naar de normen & waarden op sociale media Onderzoeksrapport Wat voor mediamaker ben jij? Een onderzoek onder kinderen naar de normen & waarden op sociale media November 2015 Datum: November 2015 ONDER EBARGO TOT 27-11-2015 06:00 UUR Inhoud 1 Achtergrond

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Wij zullen uw mening en ervaring vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen.

Wij zullen uw mening en ervaring vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. Middels deze vragenlijst willen wij onderzoeken wat uw mening is over peer Ook zijn we benieuwd hoe u het werken met peer coaching volgens het VIP-model ervaart. Om te weten te komen of uw mening verandert,

Nadere informatie