MOvactor en MOvactor BV: veel gestelde vragen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOvactor en MOvactor BV: veel gestelde vragen."

Transcriptie

1 MOvactor en MOvactor BV: veel gestelde vragen. Algemeen Omdat het voor mensen in Nieuwegein belangrijk is dat er goede voorzieningen in de buurt zijn, heeft MOvactor onderzocht hoe de oude buurthuizen plaats konden maken voor aantrekkelijke en moderne voorzieningen. Deze voorzieningen noemen we Buurtpleinen. Op en aan deze buurtpleinen is vanalles te brengen en te halen. Informatie en advies, ontmoeting, zorg, welzijn, gezondheid. De nieuwe buurtpleinen zijn duurder dan de oude buurthuizen. Daarom zijn ze ook iets kleiner. En daarom moeten we ook op een andere manier extra geld verdienen om de nieuwe buurtpleinen te kunnen betalen. Dat het ons lukt om met hetzelfde subsidiegeld toch mooie nieuwe voorzieningen te maken, heeft er ook mee te maken dat wij langdurige huurcontracten aan gaan met de eigenaars van de gebouwen. Deze eigenaars zijn daarom bereid om flink in de gebouwen te investeren. Dat hoeft de gemeente dus niet te doen. Ook MOvactor hoeft daardoor minder te investeren. De huurcontracten hebben wel een veel hogere waarde dan kortlopende contracten. En dus willen wij de risico s daarvan voor de stichting MOvactor goed beheersen. Hoe we met dat risico om zouden moeten gaan, hebben we gevraagd aan een advocaat, een notaris, een fiscalist en een accountant. Zij hebben geadviseerd om de huurcontracten onder te brengen in een BV. In het najaar van 2011 heeft MOvactor een BV opgericht. Deze BV heeft ten doel activiteiten uit te voeren die de doelstellingen van de stichting ondersteunen. Dat kunnen activiteiten zijn met een winstoogmerk maar dat hoeft niet. Het is niet ongebruikelijk dat een welzijnsorganisatie of een zorgorganisatie een BV opricht om daarin activiteiten onder te brengen die financiële risico s met zich brengen. Aanleiding In 2008 heeft de toenmalige SWN mede op basis van signalen uit de verschillende politieke partijen, gemeend de organisatie aan te moeten passen. Om dat doelgericht en zorgvuldig te doen, heeft SWN een scenario-onderzoek verricht. Dat onderzoek was de voedingsbodem voor de strategische visie waaraan SWN in de jaren vorm en inhoud gaf. De strategische visie voorzag ondermeer in een transformatie van SWN die meer transparantie, meer onderbouwing van de beroepspraktijk en meer ondernemerschap moest opleveren. Het resultaat is dat SWN omgevormd werd tot MOvactor die in het land bekend staat als een vooruitstrevende en vooruitlopende welzijnsorganisatie. Over de transparantie zegt ons inziens het rekenkamercommissierapport genoeg. MOvactor wordt gecomplimenteerd voor de uitgebreide verslaglegging en inzicht in de besteding van de middelen. Het is ook beleid van MOvactor om zo open mogelijk te zijn over de bedrijfsvoering. Om die reden publiceren wij veel bedrijfsinformatie via onze website. De onderbouwing van onze beroepspraktijk is de laatste jaren steeds sterker geworden. Zelfs zo dat we er in geslaagd zijn om evidence op te bouwen over de effectiviteit van sommige van onze

2 diensten. Met Welzijn Op Recept heeft MOvactor in samenwerking met de eerstelijns zorg en het Trimbosinstituut een evidence based praktijk geïntroduceerd. Daarnaast zijn de meeste diensten in onze praktijk gebaseerd op methoden uit de database van het landelijke instituut MOvisie dat in opdracht van het ministerie alle effectieve diensten samen heeft gebracht. Een sprekend voorbeeld daarvan is de methodiek van Thuisadministratie waarin vrijwilligers hun stadsgenoten helpen bij het op orde brengen en op orde houden van het huishoudboekje. Tenslotte wilde menigeen in Nieuwegein dat wij ondernemender zouden worden. Daaraan heeft de Nieuwegeinse gemeenteraad nog eens beleidsmatig een impuls gegeven door in de subsidieregels (ASV) op te nemen dat niet meer dan 90% van de kosten van uitvoering gefinancierd wordt met subsidie. Dat prikkelt organisaties zoals MOvactor om naar alternatieve financieringen uit te kijken. MOvactor financiert inmiddels ruim 20% van haar activiteiten uit andere bronnen dan subsidie. Het meeste wordt verdiend met exploitatie van de wijkcentra (buurthuizen en buurtpleinen) en een deel met bijvoorbeeld adviesdiensten. Wijkservicece centra en buurtpleinen Ondernemender hebben wij ook opgevat als meer voor hetzelfde geld, dus meerwaarde. Met name de oude buurthuizen waren voor velen een doorn in het oog: versleten gebouwen, versleten inventaris, weinig aantrekkelijk voor een bredere doelgroep. Ook het zelfbeheer bleek in Nieuwegein moeizaam van de grond te komen. Vrijwilligers raakten overbelast. Om die voorzieningen in Nieuwegein te verbeteren heeft SWN toentertijd al een onderzoek gedaan naar de functies van de accommodaties. In gesprekken met stakeholders, gebruikers, burgers, hebben wij gevraagd naar de wenselijke functies. Deze zijn beschreven in de prospectus over wijkservicecentra (2009). Ook de gemeenteraad van Nieuwegein werd uitgenodigd om aan bijeenkomsten deel te nemen en inzichten met ons te delen. In 2009 hielden wij maar liefst drie grote bijeenkomsten, nadien nog eens drie. Gelukkig heeft een groot aantal raadsleden, collega s, burgers, klanten met ons meegedacht en de eerste vruchten van de inspanningen om te komen tot een hedendaags en aantrekkelijk voorzieningenniveau zijn afgeworpen: buurtplein Doorslag en buurtplein Batau. Met name in de Batau, mede dankzij FAIR S en de bibliotheekfunctie, komen dagelijks veel meer mensen dan we ooit in het oude buurthuis Feniks mochten verwelkomen. Nieuw vastgoed vraagt investeringen en een ander exploitatiemodel. De exploitatie kan niet vrij van risico s gerealiseerd worden. Immers hadden wij met het college afgesproken dat we op euro per jaar (excl inflatie) aan subsidie voor de gebouwen kunnen rekenen en dat de meerkosten van het nieuwe vastgoed op een andere manier verdiend zou moeten worden. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van MOvactor waren dan ook van mening dat: 1. de gebouwen en de inhoud ervan echt gemoderniseerd moesten worden om van waarde te zijn voor de Nieuwegeinse inwoners 2. de exploitatie vanwege de risico s anders georganiseerd zou moeten worden om te voorkomen dat subsidiegelden die voor inhoudelijke programma s bedoeld zijn aan risico s van het ondernemerschap bloot gesteld zouden worden.

3 3. MOvactor dus zelf aan de slag zou moeten gaan om op de belangrijkste plaatsen in de stad bij te dragen aan vernieuwing van de voorzieningen, waarbij ook gekeken zou gaan worden naar samenwerking en integratie met andere voorzieningen, zoals Bibliotheek en eerstelijns zorg. MOvactor volgde hierbij de inzichten in de gemeentelijke nota Stad voor Iedereen waarin vijf woonservicezones genoemd worden. Eerst in een visienota en later in een businesscase heeft MOvactor telkens de dialoog opgezocht met de gemeente om te toetsen of we de juiste koers volgden. Het college gaf op basis van de businesscase groen licht voor de ontwikkeling van de wijkservicecentra, die we nu Buurtpleinen noemen. De functie van MOvactor BV Het Bestuur van MOvactor heeft ervoor gekozen om een eigen BV de nieuwe en duurdere meters van de buurtpleinen aan te laten huren. Dit zijn minder meters dan voorheen, waardoor binnen de beschikbare budgettaire kaders een betere kwaliteit gerealiseerd kan worden. De BV heeft de meters in de Nieuwe Baten (Dukatenburg) aangehuurd en de meters in De Ratelaar (Ratelaar). In Batau verhuurt de BV de meters 1 op 1 door aan de stichting voor de volgende doeleinden: 1. Bibliotheekfunctie (dit zijn meters die met BTW belast zijn) 2. FAIR S (dit zijn meters die met BTW belast zijn) 3. Sociaal culturele activiteiten (dit zijn meters die BTW onbelast zijn doorverhuurd). Voorts verhuurt MOvactor de meters ook kortdurend, zoals dat vroeger ook inde buurthuizen gebeurde. Aan maatschappelijke instellingen verhuurt de stichting MOvactor de meters (vaak vrij van BTW) tegen een aangepast tarief en aan anderen verhuurt MOvactor voor marktconforme prijzen (BTW belast). In Nieuwegein Zuid realiseert MOvactor BV een gezondheidscentrum. Buurthuis de Spil is echt op en de huisartsen in de praktijken Lekboulevard zochten een nieuw onderkomen. MOvactor ziet de huisartsenpraktijk als belangrijke vindplaats voor welzijnsdienstverlening, daarom lag het voor ons voor de hand om de eerstelijns zorg te vragen of wij in hun gezondheidscentrum zouden mogen intrekken. Al snel bleek dat de huisartsen er met de beoogde verhuurder niet goed uitkwamen. MOvactor heeft het initiatief genomen om de boel vlot te trekken. Immers is men in Zuid al ruim 12 jaar aan het praten over een nieuw gezondheidscentrum en het zou goed zijn als dat ook gerealiseerd wordt. Door MOvactor BV tussen de onderhuurders en de hoofdverhuurder te plaatsen kon veel onzekerheid en risico opgevangen worden. Het resultaat is dat: 1. MOvactor BV bijna 2000 meter aanhuurt in het gebouw de Ratelaar 2. MOvactor BV deze op twee lagen invulling geeft met een wijkservicecentrum (buurtplein Zuid): een voorziening van FAIRS (ontmoeting), sociaal culturele activiteiten en de bibliotheekfunctie (informatie en advies) 3. MOvactor BV op de verdieping bijna 1100 meter doorverhuurt aan de eerstelijns zorg (zorgplein Zuid). Hiermee verdient MOvactor BV jaarlijks ca euro bruto.

4 FAIR S FAIR S is begonnen als lunchroom in het stadshuis. De kern is het bieden van een aantrekkelijke en hedendaagse ontmoetingsvoorziening, informatievoorziening, dagbesteding en leer- werkplekken. In de dagbesteding/leer-werkplekken kunnen (dus) kandidaten een plaats krijgen met een WAjong uitkering, mensen die in een AWBZ instelling verblijven en dagbesteding vragen, mensen met een WWB uitkering en uiteraard ook Nieuwegeinse burgers die graag vrijwilligerswerk willen doen in een buurtplein. De omzet van FAIR S was in het stadhuis niet hoog genoeg om zelfstandig te kunnen functioneren als horecavoorziening. Dat is ook niet het doel, maar was wel de reden om het niet langer in het stadshuis voort te zetten. FAIR S is als het ware de kantine van de buurtvoorzieningen, de koffietafel van de bibliotheekfunctie, de eettafel van de wijk. Het gaat dus eerst om sociale horeca, ontmoeting en een goed excuus voor mensen om de deur uit te gaan: lekker weg in eigen wijk. Net als vroeger in de buurthuizen heeft MOvactor inkomsten uit verkoop van consumpties. Dat is met FAIR S niet veel anders. Maar wel is het zo dat FAIR S voor veel meer mensen iets betekent dan de bars in de oude buurthuizen dat vroeger deden. Zowel achter de balie, in de keuken als aan tafel heeft FAIR S waarde: voor de deelnemers, voor de bezoekers, voor de vrijwilligers. Is FAIR S ook een BV? FAIR S is een naam, een label. Dat vonden wij nu eenmaal aantrekkelijker klinken dan buurthuis of kantine. Het is dus geen onderdeel van een BV, maar gewoon onderdeel van de stichting net zoals vroeger de bars in de buurthuizen. FAIR s is geen commerciële onderneming. Financiële relatie BV/Stichting De BV draagt de risico s van de langlopende huurcontracten met de verhuurders van de Nieuwe Baten (Buurtplein Batau) en de ratelaar (Buurtplein Zuid en Zorgplein Zuid). De BV is deze langlopende contracten ook aangegaan. De BV investeert niet in de gebouwen. Dat hebben de verhuurders gedaan. Wel investeert de BV een klein beetje in het vaste meubilair. Maar het meeste nieuwe meubilair is aangeschaft door Stichting MOvactor, ter vervanging van de oude meubels in de oude buurthuizen. Aangezien de regels bij de oprichting van de BV dat voorschreven, moest de oprichter van de BV euro storten. Deze storting staat als deelneming op de balans van de stichting. De stichting is dus 100% eigenaar van de BV en de aandelen zijn niet zondermeer verhandelbaar. De BV moest uit hoofde van de huurovereenkomsten een deposito storten. Dit deposito heeft de stichting voor de BV voorgeschoten. Immers had de BV verder helemaal geen geld. Dit deposito staat op de balans van de stichting als nog te vorderen op de BV. Er is daarbij nauwelijks verschil met de situatie als de BV niet zou bestaan: dan zou de stichting het deposito rechtstreeks door de stichting aan de verhuurder betaalbaar gesteld zijn. Nu zit daar de BV tussen.

5 De BV moest ook de ontwikkelingskosten van het gezondheidscentrum in Zuid voor een deel financieren. Ook die financiering heeft de stichting voor haar rekening genomen, omdat de stichting daarover afspraken heeft gemaakt met de gemeente. Een deel van die uitgaven komt dus terug! Op de balans van de stichting staat daarom een bedrag als nog te vorderen van de BV. De vorderingen van de stichting op de BV staan natuurlijk bij de BV op de balans als schuld. Het gaat in totaal om een bedrag van Terugbetalingsgarantie BV aan stichting. De totaalbedrag dat de stichting te vorderen heeft op de BV is een optelsom van de afgelopen jaren. Dat dit geld weer terug komt bij de stichting is zeker: Uit hoofde van de huurovereenkomsten vloeit een geldbedrag terug naar de BV voor de voorfinancieringen op de datum dat de gebouwen opgeleverd zijn. Dat is bij elkaar zo n euro. Deze euro wordt direct weer terugbetaald aan de stichting. Het deposito zal de stichting van de BV terug vorderen als de stichting daar in rechte aanspraak op kan maken. Het is de bedoeling dat uiteindelijk de BV in de loop der jaren voldoende spaart om aan de vordering te kunnen voldoen. Uiteraard zal de BV na afloop van de huurovereenkomsten (15 jaar) op haar beurt het deposito vorderen van de hoofdverhuurders. Verdient de BV aan de stichting? Nee, de BV verhuurt rechtstreeks zonder opslag aan de stichting. Wel is het de bedoeling dat een surplus in de BV eerst ingezet wordt voor terugbetaling van de schuld aan de stichting. Later kan het surplus aan de stichting geschonken worden voor realisatie van de doelen van de stichting. In dat kader is de BV een Fondsverwervende Instelling (FFI). Personeel De BV heeft geen personeel in dienst. De inspanningen die de mensen van MOvactor nu leveren om de nieuwe gebouwen te realiseren doen zij in dienst van de stichting en veel ervan in hun vrije tijd. Bestuur van de BV De BV heeft 1 bestuurder. In de statuten en reglementen is vastgesteld dat de bestuurder van de BV deel uit moet maken van het bestuur van de stichting. De bestuurder van de BV is beperkt in de bevoegdheden. Hij kan bijvoorbeeld niet meer van euro in een keer uitgeven. Ook mag hij geen contracten aangaan als die meer dan euro waard zijn. De stichting MOvactor is 100% eigenaar van de BV. Als de bestuurder van de BV iets zou willen doen met de BV moet hij toestemming vragen aan het stichtingsbestuur. Dat stichtingsbestuur mag niet zo maar toestemming geven. Meestal moet het stichtingsbestuur dan eerst weer toestemming vragen aan de Raad van Toezicht. Dat klinkt heel ingewikkeld maar gelukkig gaat het hier niet om allemaal verschillende personen met verschillende vergaderingen.

6 Is er een raad van commissarissen? Ja en nee. De raad van Toezicht van stichting MOvactor houdt via de bestuurder van MOvactor toezicht op de bestuurder van de BV. Dat zijn immers dezelfde personen. Zijn de huurcontracten veilig bij de BV? Dat de BV van de gebouweigenaren huurt en dan weer doorverhuurt aan de partners in de eerste lijn, brengt niet een andere risico voor de verhuurders met zich mee. Haalbaarheidsonderzoek MOvactor neemt alleen grote stappen als we eerste hebben uitgerekend of we die ook echt kunnen maken. Dat geldt voor nieuwe programma s maar ook voor nieuwe gebouwen. We hebben natuurlijk al hele grote stappen gemaakt de afgelopen jaren. Daarover zijn de bestuurder(s) en de toezichthouders steeds goed in gesprek. Maar ook praat MOvactor met klanten, burgers en stakeholders. Voor de buurtpleinen hebben we een meerjaren planning. Deze planning is helemaal doorgerekend. Pas toen bleek dat de businesscase én de daarbij passende meerjarenbegroting sluitend zijn, heeft MOvactor de huurovereenkomsten met MOvactor BV getekend. En pas daarna weer heeft MOvactor BV de huurovereenkomsten getekend met stichting de Nieuwe Baten en met Moorland BV. Wat zit er nu in die BV? Bijna niks. De BV heeft een schuld aan de stichting. Deze schuld bestaat uit: 1. de deposito s van de huurcontracten. MOvactor BV heeft van stichting MOvactor geld geleend om de huurpenningen vooruit te kunnen betalen en om de deposito s te stellen. Deze deposityo ;s zal de BV op haar beurt weer gaan verlangen van de stichting. 2. de verplichte storting bij oprichting van euro. 3. de langlopende verplichtingen aan de gebouweigenaren van het gebouw in Nieuwegein Zuid en het gebouw in Nieuwegein Batau. De andere gebouwen van MOvactor zijn dus NIET aangehuurd door de BV maar nog steeds in een huurovereenkomst met de stichting en de gemeente Nieuwegein. Daarnaast heeft de stichting MOvactor het gebouw aan het Kerkveld in bezit. Vragen aan MOvactor MOvactor heeft het beleid om zo open mogelijk te zijn. Op elke vraag geven wij altijd een eerlijk antwoord. De meeste antwoorden zijn zelfs al op onze website te vinden. Onder downloads is al veel informatie te vinden over de bedrijfsvoering van MOvactor. Dus altijd eerst even naar