Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) Fax: (045) Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen."

Transcriptie

1 Actueel nr 10 / maart 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) Fax: (045) Internet: Lambert s Perikelen... Het is zondagmorgen rond half tien, als ik nog even naar kantoor ga. Per slot van rekening ben je niet voor niets ondernemer en is er altijd wel wat te doen. Dan zie ik dat de voorgevel het doelwit is geweest van een graffiti-spuiter. In grote sierlijke gitzwarte letters staat zijn merkteken op de witte muur gespoten. Opvallender kan niet! Verwonderd sta ik er naar te kijken en vraag me af hoe dit in het vredige Hulsberg kan gebeuren. Dan word ik boos en krijgt de ergernis de overhand. Sloof je je op zondag uit om alles zo goed mogelijk te regelen en dan komt er zo n onverlaat die eventjes je pand onderspuit. Nou, bedankt is-ie. Als ik gekalmeerd ben, bel ik de politie. Oh meneer, die TAG die kennen we, die man heeft altijd in Heerlen gewerkt; wat komt hij nou in Hulsberg doen. Ik zal er een rapport van opmaken.dag meneer. Ik zal er verder wel niets meer van horen. Frustrerend voor mij en zeker ook voor de politie. Maandag de schilder gebeld, kosten circa 5000 gulden: Meneer we moeten de hele gevel doen inclusief het aanbrengen van een anti-graffitilaag. De verzekeringsman hoef ik niet te bellen. Ik wist al dat ik het niet verzekerd had. In Hulsberg gebeurt zoiets immers niet, en zeker niet aan zo n drukke weg! Inmiddels weet ik wel beter. En begrijp ik uit eigen ervaring waarom iemand boos is als de verzekering de geleden schade niet dekt. U ziet het, u bent echt niet de enige die pech kan hebben. Misschien een lichte troost? Of ik het nu verzekerd heb? Daar denk ik nog over na. Ziet u meneer, met die antigraffiti laag. En zullen we nu dan maar weer aan het werk gaan? Kostbaar bezit? U bent toch wel verzekerd? Heeft u veel waardevolle bezittingen in huis, zoals bijvoorbeeld sieraden, antiek, bijzondere verzamelingen, kunstvoorwerpen of dure audiovisuele apparatuur, dan doet u er goed aan na te gaan of uw inboedelverzekering deze zaken wel voldoende dekt. Op uw inboedelverzekering is de waarde namelijk vaak aan een maximum gebonden. Maar een oplossing is voorhanden: de kostbare-zaken verzekering. Welke bezittingen lenen zich nu voor extra bescherming door middel van een dergelijke verzekering? Daarbij moet u denken aan kostbare sieraden, waardevolle muziekinstrumenten en foto-, audiovisuele- en filmapparatuur. Daarnaast natuurlijk schilderijen en antieke of zeldzame objecten. Veel mensen sluiten de verzekering vandaag de dag ook af voor computers en mobiele communicatie-apparatuur. 2 Lambert der Kinderen

2 Binnenshuis of buitenshuisdekking De kostbare-zakenverzekering geeft dekking voor alle plotseling van buitenaf komende onheilen. Daarin is inbegrepen schade door (laten) vallen, kapot stoten en uiteraard diefstal. Deze alle-van-buiten-komendeonheilen-dekking geldt nooit voor uw inboedelverzekering, óók niet als u dergelijke kostbare voorwerpen expliciet genoemd meeverzekerd op die inboedelverzekering. Per te verzekeren object kunt u kiezen voor een binnenshuisdekking of voor een binnen- en buitenshuisdekking. In het laatste geval bent u altijd verzekerd, ongeacht waar het voorwerp zich bevindt. Het spreekt echter vanzelf dat een dergelijke dekking niet mogelijk is, en ook niet nodig, voor zaken als computers, schilderijen e.d. Schadevergoeding Sommige objecten, zoals sieraden, schilderijen en dergelijke, lenen zich voor een verzekering op basis van vaste taxatie. De schade wordt dan vergoed op basis van de taxatiewaarde zoals die in de polis is vermeld. Bij zaken zoals audiovisuele apparatuur wordt de schadevergoeding vastgesteld op basis van de dagwaarde, dat is de waarde van de apparatuur op het moment van diefstal of schade. Premie De premie is afhankelijk van het verzekerd object, de dekking die u wenst en de inboedelregio. Wilt u meer informatie of een op uw situatie toegesneden offerte, neemt u dan contact op met ons. Schade... Helaas krijgen velen van ons wel eens te maken met een grotere schade. De keuken brandt uit, de boiler op de zolder is gesprongen, enz. Wat gebeurt er dan? Direct na de schade, schakelen brandweer of politie de salvagedienst in. Dit is een door de gezamenlijke Nederlandse verzekeraars opgerichte organisatie waaraan bijna alle expertiseburo s meewerken. Vergelijk het maar met de verzekeraars hulpdienst die in werking komt na een auto ongeval, en die zorgt voor vervoer van de gewonden en inzittenden, en die het afslepen van het wrak regelt. Continu beschikbaar De salvagedienst is 24 uur per dag, 7 dagen in de week operationeel. Direct na de melding schakelt de centrale een dienstdoende expert in met de opdracht naar de schadeplaats te gaan en zoveel mogelijk schaderegelend te handelen. Deze salvagecoördinator heeft nagenoeg onbeperkte bevoegdheden om die kosten te maken die hij nodig vindt om verzekerde hulp te bieden, uiteraard wel zoveel mogelijk binnen het raam van normale polisdekkingen. Zo kan hij opdracht geven voor noodherstel of opruimploegen, opvang in hotels, bewaking, noem maar op. Pas nadat de eerste maatregelen zijn getroffen, wordt door de eigen verzekeraar een expert benoemd om de schade verder met verzekerde af te handelen. Deze moet daarbij de polisvoorwaarden in acht nemen. En dan kan het gebeuren dat u bijvoorbeeld onderverzekerd blijkt te zijn, Wat dan? 2 en dan... Wie is aansprakelijk? Misschien is er iemand aansprakelijk voor de schade die is ontstaan zodat die persoon daarvoor kan worden aangesproken. Daarvoor zal wel de schuld van die partij moeten worden bewezen. Vaak is de betreffende verzekerd door middel van een aansprakelijkheidspolis. Zo n polis geeft dan dekking tot 1 of 2 miljoen gulden en soms hoger. Maar neem nu eens de ramp in Enschede of Volendam. Als er al aansprakelijkheid is -ik laat dat in het midden- bijvoorbeeld bij de vuurwerkhandelaar of de gemeente, dan zal die aansprakelijkheidspolis nooit voldoende dekking geven. Immers niet alleen alle materiële schade is verhaalbaar onder de aansprakelijkheid van de veroorzaker, ook de letselschade, de inkomensderving, de ziektekosten enz, kan daar geclaimed worden. De polis zal dan ook snel uitgeput raken. Voor verzekeraars is het om reden van onvoorstelbaar grote claims moeilijk polissen af te geven met zeer hoge verzekerde bedragen voor aansprakelijkheid. En daar ligt dan het belang van goede eigen verzekeringen. Van een kale kip is het moeilijk veren plukken maar de eigen polis zal wel moeten betalen voor de schade die u verzekerd heeft. Uw verzekeraar moet dan maar zien of hij zijn schade uitkering kan terughalen bij de schuldige. U bent in ieder geval uit de brand. En daar gaat het om, nietwaar?

3 Een gezond werkklimaat is in ieders belang In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn het ziekteverzuim en de instroom in de WAO in Nederland flink uit de hand gelopen. Uitkeringen werden via een premiestelsel gefinancierd en in veel CAO s werd de (ziektewet)uitkering tot het volledige loon uitbetaald. Met als gevolg dat noch werkgevers noch werknemers direct financieel nadeel ondervonden van ziekteverzuim en WAO. De Nederlandse overheid daarentegen werd geconfronteerd met onaanvaardbaar hoge kosten. De overheid, het bedrijfsleven en de vakbonden hebben zich bezonnen op maatregelen om het ziekteverzuim tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Om dat te realiseren is besloten om de verantwoordelijkheid voor zowel de verbetering van de arbeidsomstandigheden als ook de begeleiding van het ziekteverzuim bij de werkgevers neer te leggen. Meer verantwoordelijkheid bij werkgever Vandaag de dag is de werkgever verantwoordelijk voor doorbetaling van het loon gedurende het hele eerste jaar na ziekmelding. Bovendien krijgen werkgevers een strafpremie opgelegd als werknemers in de WAO belanden. Er is werkgevers dus steeds meer aan gelegen om ziekteverzuim en uitstroom naar de WAO te beper3 ken. Serieuze aandacht voor verbetering van de arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding is het gevolg. Ter ondersteuning van het indien nodig gezonder maken van het werkklimaat in uw bedrijf en het begeleiden van zieke werknemers kunt u gebruik maken van een gecerticifeerde arbodienst. Wat doet de arbodienst? De arbodienst kijkt in de eerste plaats naar de medewerker die zich heeft ziekgemeld en de ziekte waaraan hij of zij lijdt. Maar daarnaast, en wellicht veel belangrijker, wordt ook grondig gekeken naar de achtergronden en oorzaken van het verzuim. Gaat het om factoren van persoonlijke aard, om omgevingsfactoren, 4

4 zijn er problemen op het werk of is er sprake van een combinatie van factoren. Samen met werkgever en werknemer zoekt de arbodienst naar een oplossing. Verplichtingen voor de werkgever Van de werkgever wordt verwacht dat hij een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voert met systematische en preventieve aandacht voor arbeidsomstandigheden. De werkgever is verplicht vijf taken (het zogenoemde basispakket) uit te voeren. Het gaat daarbij om: inventarisatie en evaluatie van risico s omtrent welzijn en veiligheid van de werknemers en het opstellen van een plan van aanpak; verzuimbegeleiding van zieke werknemers; vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) arbeidsgezondheidskundig spreekuur; aanstellingkeuring. Daarnaast is de werkgever verplicht een of meer werknemers aan te wijze voor bedrijfshulpverlening, EHBO, brandbestrijding en evacuatie. Welke aanpak voor welk bedrijf? De ene onderneming is de andere niet. Bedrijven verschillen van elkaar; in aard van de werkzaamheden, grootte en structuur en cultuur. Voor elke ondernemer gelden dus verschillende overwegingen en risico s. Ook voor uw onderneming is het van groot belang zorg op maat te leveren. De juiste arbodienst is daarbij van onschatbare waarde. Wij kunnen u hierover adviseren. Neemt u gerust contact op met ons: (045) Nieuwe auto? Denk voordat u start nog even aan de verzekering U heeft een nieuwe auto gekocht of bent van plan dat binnenkort te gaan doen? Vergeet dan niet een goede verzekering af te sluiten! Wij raden u sowieso aan om voordat u de auto koopt, eerst even contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan niet alleen de premie voor u uitrekenen maar bijvoorbeeld ook adviseren over het al dan niet laten inbouwen van een bepaald alarm. Om een goede polis te kunnen opstellen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Merk en type van de auto, kenteken, chassisnummer, meldcode, bouwjaar en nieuwwaarde. Wij geven al deze gegevens door aan de verzekeringsmaatschappij die zorgdraagt voor het opmaken van de polis. Het is wettelijk verplicht de auto WA (wettelijke aansprakelijkheid) te verzekeren zodat, als u een ongeval veroorzaakt, de andere partij daarvan geen financiële schade ondervindt. Omdat het even duurt voordat u de polis en groene kaart van uw verzekeringsmaatschappij ontvangt, maken wij een voorlopige groene kaart. Deze kunt u indien nodig tonen aan de politie. Overschrijving kenteken Als u een andere auto koopt, wordt deze door de handelaar of door uzelf op uw naam geschreven. Daarvoor 4 kunt u terecht bij het postkantoor. Na de overschrijving van het kenteken op uw naam is de auto officieel uw eigendom. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ontvangt hiervan automatisch een melding. De RDW controleert vervolgens of uw auto wel verzekerd is. De verzekeringsmaatschappij geeft dit door aan de hand van het kenteken en de meldcode. Wanneer de RDW een maand nadat u de auto in uw bezit heeft nog geen bericht van de verzekeringsmaatschapij heeft ontvangen, ontvangt u een brief met het verzoek u onmiddellijk alsnog te verzekeren. Neemt u zo snel mogelijk contact met ons op als uw zich wel verzekerd heeft en desondanks dit bericht heeft ontvangen.

5 Bewaarbrief nr 10 / maart 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) Fax: (045) Internet: Zoals u in Bewaarbrief nr 9 heeft kunnen lezen, is in het nieuwe belastingstelsel dat per 1 januari 2001 is ingegaan, sprake van drie soorten Belastingstelsel per Gevolgen voor DGA s (Directeuren Groot Aandeelhouders) en spaarders en beleggers belastbare inkomens. Deze inkomens zijn ondergebracht in drie boxen. Box 1 betreft inkomen uit werk en woning en is al besproken in Bewaarbrief nr 9. Box 2 en box 3, respectievelijk inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen komen in deze bewaarbrief uitvoerig aan bod. Box 2 aanmerkelijk belang U heeft een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw partner, ten minste 5% bezit van de aandelen in een BV of NV. Het inkomen dat voortkomt uit dit aanmerkelijk belang wordt belast in box 2 tegen het 25% tarief. Als aftrekposten gelden uitsluitend aftrekbare kosten en verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang. Box 3 sparen en beleggen In box 3 valt uw vermogen dat bestaat uit al uw bezittingen minus de schulden, de zogenoemde rendementsgrondslag. Bezittingen zijn onder meer spaargeld, aandelen, opties en obligaties en woningen die niet uw hoofdverblijf zijn. Tot schulden behoren bijvoorbeeld persoonlijke leningen en de hypotheek voor de tweede en eventueel andere woningen. Schulden zijn aftrekbaar als ze hoger zijn dan fl ,- of Euro 2500,-. 2

6 Veel gestelde vragen Is mijn volledige vermogen belast? Nee, u betaalt pas belasting als uw vermogen groter is dan fl ,- of Euro ,-. Een belangrijk verschil met het oude belastingstelsel is dat u dus niet langer belasting betaalt over werkelijke inkomsten zoals de rente op uw spaargeld, huuropbrengsten of dividend. Bovendien is de vermogensbelasting vervallen. Werkelijke kosten, zoals betaalde rente, zijn echter ook niet langer aftrekbaar. Vanaf 2001 is uw vermogen belast met een vast percentage van 4%. Over die 4% rendement betaalt u 30% belasting. Dit is de zogenoemde vermogensrendementsheffing. Is het heffingvrije vermogen voor iedereen gelijk? Nee, als u ouder bent dan 65 jaar of de zorg heeft over minderjarige kinderen, wordt uw heffingvrije vermogen verhoogd. Voor ouderen geldt een oudertoeslag van maximaal fl ,- of Euro ,-. Voor belastingplichtigen met minderjarige kinderen geldt een kindertoeslag van fl ,- of Euro 2.269,-. Echter, het eventuele vermogen van het minderjarige kind wordt opgeteld bij de rendementstoeslag. Vallen al mijn bezittingen in box 3? Nee, sommige bezittingen vallen in box 1 of 2 zoals bijvoorbeeld de eerste eigen woning of pensioenpolis (box 1) of 5% of meer aandelen in een BV of NV (box 2). Bovendien zijn sommige bezittingen onder voorwaarden vrijgesteld van belasting in box 3 te weten: (geblokkeerde) bedrijfsspaartegoeden maatschappelijke beleggingen rechten op kapitaalsuitkeringen bij ziekte, invaliditeit of ongeval alle belastingschulden aan en vorderingen op de overheid begrafenisverzekeringen inboedel en andere roerende zaken voor zover zij geen belegging zijn (bijvoorbeeld een auto, caravan of boot). Wat zijn maatschappelijke beleggingen? Maatschappelijke beleggingen zijn bijvoorbeeld groene of sociaal ethische beleggingen, tante Agaathleningen en geldleningen aan en beleggingen in participatiemaatschappijen. Ook de studieverzekering valt onder de maatschappelijke beleggingen. De waarde van deze beleggingen mag tezamen niet meer dan fl ,- of Euro ,- bedragen. Valt mijn kapitaalverzekering in box 1 of box 3? Een kapitaalverzekering is een van de mogelijkheden om geld te reserveren voor later. Een dergelijke verzekering wordt onder meer afgesloten bij een spaar- of levenhypotheek zodat daarmee de hypotheekschuld kan worden afgelost. Kapitaalverzekeringen die zijn gekoppeld aan de eigen woning zijn belast in box 1. De waarde van de andere kapitaalverzekeringen is belast in box 3. Uitzonderingen hierop tot een bepaald bedrag - zijn de uitvaart- en studieverzekering. 3 2

7 Veel gestelde vragen Aan welke voorwaarden moet de studieverzekering voldoen om te vallen in box 3? De studieverzekering is bedoeld voor de financiering van de studie van de kinderen, uzelf of uw partner. Deze verzekering moet dan echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen: de verzekering wordt afgesloten als het kind nog geen 13 jaar is; de verzekering keert eenmalig uit bij overlijden van de verzekeringnemer, zijn partner, zijn of het kind van partner; de verzekering wordt afgesloten bij een professionele verzekeraar; het totaal verzekerde bedrag is niet hoger dan fl ,- of Euro ,-. uit de polis blijkt dat de uitkering bestemd is voor de studie van een kind van de belastingplichtige of zijn partner; er worden ten minste 15 jaar premies betaald; de hoogste premie bedraagt niet meer dan het tienvoud van de laagste premie; de uitkering vindt uiterlijk plaats wanneer het kind 27 jaar wordt. overledenen verzorgen, vallen onder deze regeling. Een kapitaalverzekering voor ziekte, invaliditeit of ongevallen is onbeperkt vrijgesteld. Dit geldt ook voor de uitkering. Het spreekt vanzelf dat we niet alle regels uitvoerig in deze bewaarbrief kunnen behandelen. Bovendien is er nog een aantal uitvoeringsregelingen dat nog verder moet worden uitgewerkt. Wij raden u daarom aan contact met ons op te nemen voor een op maat gesneden advies of bij vragen. Uiteraard kunt u daarvoor bij Der Kinderen terecht. De vrijstelling van fl ,- geldt voor alle studieverzekeringen samen. Als de belastingsplichtige is gehuwd of een partner heeft, kan de vrijstelling op verzoek worden verdubbeld tot fl ,- of Euro ,-. Is de uitvaartverzekering belast? Met een uitvaartverzekering heeft u recht op een uitkering als uzelf, uw partner of een familielid overlijdt. De uitvaartuitkering is vrijgesteld van belasting tot een bedrag van fl ,- of Euro 5.536,-. Ook verzekeringen die bij overlijden geen kapitaal uitkeren maar de uitvaart van de 3

8 BOX 1 Inkomen uit werk en woning. Tarief: progressief t/m 52% Loon, pensioen, sociale uitkeringen. Resultaat uit overige werkzaamheden. Auto van de zaak. Winst uit onderneming. Ontvangen alimentatie en andere periodieke uitkeringen. Terugontvangen premies voor lijfrenten. BOX 2 Inkomen uit aanmerkelijk belang. Tarief: 25% Voordelen uit aandelen en winst bewijzen die behoren tot een aanmerkelijk belang. Vervreemdingsvoordelen van deze aandelen en winstbewijzen. BOX 3 Inkomen uit sparen en beleggen. Tarief: 30% Vast rendement (4%) over vermogen, bezittingen minus schulden: het inkomen uit sparen en beleggen. Aftrekposten Aftrekposten Aftrekposten Reisaftrek openbaar vervoer. Fietsaftrek. Aftrek hypotheekrente en andere aftrekposten. Uitgaven voor kinderopvang. Lijfrentepremies. Verrekenbare verliezen uit werk en woning. Aftrekbare kosten. Verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang. Persoonsgebonden aftrek. Geen. REALISATIE: EVERAERS ADVISER IN PRINT AND DESIGN/MAASTRICHT 4

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2010 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen bij Opgaaf wereldinkomen 20 Had u in 20 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer :

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer : Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen heb ik gegevens van u nodig. Ik verzoek u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2011 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

e-mail: secretariaat@vandolder.nl

e-mail: secretariaat@vandolder.nl e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2007 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2007 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2005 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de checklist IB 2005 volledig in te

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook deze Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig in te vullen en bij het beantwoorden

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies)

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies) Levensverzekering Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens, of met de verzorging van de uitvaart van de mens. Een levensverzekering kan uitkeren bij

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering productwijzers levensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering.

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2012 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Checklist Aangifte IB 2014

Checklist Aangifte IB 2014 Checklist Aangifte IB 2014 Versie 1.2, maart 2015 Aangiftegegevens voor het jaar 2014 Indien vaste gegevens bij ons bekend zijn hoeft u deze niet opnieuw te verstrekken. AAW 1/5 Persoonlijke gegevens Hebben

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2011 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2011 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam:.. M / V Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. E-mailadres:.. Telefoonnr. overdag:.. Mobiel telefoonnummer:.

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 Checklist: 1 van 5 pagina's. CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 Voor een aangifte inkomstenbelasting is het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor het invullen van de aangifte het startpunt.

Nadere informatie

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd particulieren. Blz. 1 van 8 ( 50,-- incl. btw) Uw persoonlijke gegevens Uw geslacht Uw voorletters Uw (achter)naam Adres Postcode/woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailadres Uw BSN (sofi)nummer Uw geboortedatum

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting uw verzekering en de inkomstenbelasting Inleiding In deze brochure vindt u algemene fiscale informatie over uw kapitaal- of lijfrenteverzekering naar de stand van de wetgeving per 1 januari 2011. Deze

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Belastingservice Venray

Belastingservice Venray Belastingservice Venray Postbus 13 5825 ZG Overloon Honingklaver 10 5803 DD Venray Rabobank 1332.05.517 BTW-nr. NL 094175561B01 K.v.K. nr. 12037456 Telefoon 0478 569600 www.belastingservicevenray.nl info@belastingservicevenray.nl

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2013 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING ECONOMIE VMBO 3 VMBO TL 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Box 1 berekenen Hoofdstuk 2: Box 3 berekenen Hoofdstuk 3: Alles bij elkaar Hoofdstuk 4: Handleiding

Nadere informatie

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 voor ondernemers Door dit formulier in te vullen verzoekt u de gemeente Ede om in aanmerking te mogen komen voor kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Eigen huis Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Uw eigen woning Het kopen van een eigen woning is waarschijnlijk een van de grootste fi nanciële beslissingen in uw leven. Het is een investering

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2007 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2007 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

De uitvaartverzekering. Informatie voor een verstandige keuze. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

De uitvaartverzekering. Informatie voor een verstandige keuze. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen De uitvaartverzekering Informatie voor een verstandige keuze verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Een uitvaartverzekering is niet iets waar u dagelijks mee bezig bent. En dat hoeft gelukkig ook

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : m/v Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : Telefoon privé : Telefoon mobiel : E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

1. Gehuwd: Betreft: Verzamellijst benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012.

1. Gehuwd: Betreft: Verzamellijst benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012. Postbus 13 5825 ZG Overloon Honingklaver 10 5803 DD Venray Rabobank 1332.05.517 BTW-nr. NL 094175561B01 K.v.K. nr. 12037456 Telefoon 0478 569600 www.belastingservicevenray.nl info@belastingservicevenray.nl

Nadere informatie

Inhoud. Xclusief Wonen 3. Xclusief Woonhuisverzekering 4. Xclusief Inboedelverzekering 7. Xclusief Reisverzekering 8

Inhoud. Xclusief Wonen 3. Xclusief Woonhuisverzekering 4. Xclusief Inboedelverzekering 7. Xclusief Reisverzekering 8 Xclusief Wonen Inhoud Xclusief Wonen 3 Xclusief Woonhuisverzekering 4 Xclusief Inboedelverzekering 7 Xclusief Reisverzekering 8 Xclusief Kostbaarhedenverzekering 11 Xclusief Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Niet alle punten in deze checklist zijn van toepassing in uw situatie. Beoordeel zelf welke informatie voor uw aangifte van belang is.

Niet alle punten in deze checklist zijn van toepassing in uw situatie. Beoordeel zelf welke informatie voor uw aangifte van belang is. Checklist aangifte inkomstenbelasting 2007 Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte voor de Inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Naam Geboortedatum. Postcode en woonplaats. BSN nummer..

Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Naam Geboortedatum. Postcode en woonplaats. BSN nummer.. Gemeente Lisse Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1. Naam Geboortedatum. Adres Postcode en woonplaats BSN nummer.. Op welk telefoonnummer bent u overdag bereikbaar? Wat is uw e-mail adres?

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonlastenverzekering Wagenparkmanagement Wonen zonder zorgen Uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek waar u helemaal uzelf kunt

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T92 (2248) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een biljet? an wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ls u

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

SVSO. Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws. FOSAG-Verzekeringsdienst

SVSO. Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws. FOSAG-Verzekeringsdienst SVSO FOSAG-Verzekeringsdienst Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl Onder het kopje: nieuws FOSAG-Verzekeringsdienst SVSO Hoe werkt FOSAG Verzekeringsdienst FOSAG Verzekeringsdienst:

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U heeft een belastingaanslag ontvangen en u kunt deze niet betalen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft dan

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Administratiekantoor Admenbel heeft voor het opstellen van uw aangifte veel gegevens nodig. Om deze overzichtelijk en volledig aan te leveren, heb ik onderstaande

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal Erfrente verdient nieuwe kans Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal 1 Een blik in onze verzekeringsportefeuille leert ons al snel dat de erfrente vroeger voornamelijk als aanvullende

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zekerheidscheck schadeverzekeringen verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zijn uw verzekeringen op orde? 2 Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie.

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat to stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie