Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) Fax: (045) Internet:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen."

Transcriptie

1 Actueel nr 10 / maart 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) Fax: (045) Internet: Lambert s Perikelen... Het is zondagmorgen rond half tien, als ik nog even naar kantoor ga. Per slot van rekening ben je niet voor niets ondernemer en is er altijd wel wat te doen. Dan zie ik dat de voorgevel het doelwit is geweest van een graffiti-spuiter. In grote sierlijke gitzwarte letters staat zijn merkteken op de witte muur gespoten. Opvallender kan niet! Verwonderd sta ik er naar te kijken en vraag me af hoe dit in het vredige Hulsberg kan gebeuren. Dan word ik boos en krijgt de ergernis de overhand. Sloof je je op zondag uit om alles zo goed mogelijk te regelen en dan komt er zo n onverlaat die eventjes je pand onderspuit. Nou, bedankt is-ie. Als ik gekalmeerd ben, bel ik de politie. Oh meneer, die TAG die kennen we, die man heeft altijd in Heerlen gewerkt; wat komt hij nou in Hulsberg doen. Ik zal er een rapport van opmaken.dag meneer. Ik zal er verder wel niets meer van horen. Frustrerend voor mij en zeker ook voor de politie. Maandag de schilder gebeld, kosten circa 5000 gulden: Meneer we moeten de hele gevel doen inclusief het aanbrengen van een anti-graffitilaag. De verzekeringsman hoef ik niet te bellen. Ik wist al dat ik het niet verzekerd had. In Hulsberg gebeurt zoiets immers niet, en zeker niet aan zo n drukke weg! Inmiddels weet ik wel beter. En begrijp ik uit eigen ervaring waarom iemand boos is als de verzekering de geleden schade niet dekt. U ziet het, u bent echt niet de enige die pech kan hebben. Misschien een lichte troost? Of ik het nu verzekerd heb? Daar denk ik nog over na. Ziet u meneer, met die antigraffiti laag. En zullen we nu dan maar weer aan het werk gaan? Kostbaar bezit? U bent toch wel verzekerd? Heeft u veel waardevolle bezittingen in huis, zoals bijvoorbeeld sieraden, antiek, bijzondere verzamelingen, kunstvoorwerpen of dure audiovisuele apparatuur, dan doet u er goed aan na te gaan of uw inboedelverzekering deze zaken wel voldoende dekt. Op uw inboedelverzekering is de waarde namelijk vaak aan een maximum gebonden. Maar een oplossing is voorhanden: de kostbare-zaken verzekering. Welke bezittingen lenen zich nu voor extra bescherming door middel van een dergelijke verzekering? Daarbij moet u denken aan kostbare sieraden, waardevolle muziekinstrumenten en foto-, audiovisuele- en filmapparatuur. Daarnaast natuurlijk schilderijen en antieke of zeldzame objecten. Veel mensen sluiten de verzekering vandaag de dag ook af voor computers en mobiele communicatie-apparatuur. 2 Lambert der Kinderen

2 Binnenshuis of buitenshuisdekking De kostbare-zakenverzekering geeft dekking voor alle plotseling van buitenaf komende onheilen. Daarin is inbegrepen schade door (laten) vallen, kapot stoten en uiteraard diefstal. Deze alle-van-buiten-komendeonheilen-dekking geldt nooit voor uw inboedelverzekering, óók niet als u dergelijke kostbare voorwerpen expliciet genoemd meeverzekerd op die inboedelverzekering. Per te verzekeren object kunt u kiezen voor een binnenshuisdekking of voor een binnen- en buitenshuisdekking. In het laatste geval bent u altijd verzekerd, ongeacht waar het voorwerp zich bevindt. Het spreekt echter vanzelf dat een dergelijke dekking niet mogelijk is, en ook niet nodig, voor zaken als computers, schilderijen e.d. Schadevergoeding Sommige objecten, zoals sieraden, schilderijen en dergelijke, lenen zich voor een verzekering op basis van vaste taxatie. De schade wordt dan vergoed op basis van de taxatiewaarde zoals die in de polis is vermeld. Bij zaken zoals audiovisuele apparatuur wordt de schadevergoeding vastgesteld op basis van de dagwaarde, dat is de waarde van de apparatuur op het moment van diefstal of schade. Premie De premie is afhankelijk van het verzekerd object, de dekking die u wenst en de inboedelregio. Wilt u meer informatie of een op uw situatie toegesneden offerte, neemt u dan contact op met ons. Schade... Helaas krijgen velen van ons wel eens te maken met een grotere schade. De keuken brandt uit, de boiler op de zolder is gesprongen, enz. Wat gebeurt er dan? Direct na de schade, schakelen brandweer of politie de salvagedienst in. Dit is een door de gezamenlijke Nederlandse verzekeraars opgerichte organisatie waaraan bijna alle expertiseburo s meewerken. Vergelijk het maar met de verzekeraars hulpdienst die in werking komt na een auto ongeval, en die zorgt voor vervoer van de gewonden en inzittenden, en die het afslepen van het wrak regelt. Continu beschikbaar De salvagedienst is 24 uur per dag, 7 dagen in de week operationeel. Direct na de melding schakelt de centrale een dienstdoende expert in met de opdracht naar de schadeplaats te gaan en zoveel mogelijk schaderegelend te handelen. Deze salvagecoördinator heeft nagenoeg onbeperkte bevoegdheden om die kosten te maken die hij nodig vindt om verzekerde hulp te bieden, uiteraard wel zoveel mogelijk binnen het raam van normale polisdekkingen. Zo kan hij opdracht geven voor noodherstel of opruimploegen, opvang in hotels, bewaking, noem maar op. Pas nadat de eerste maatregelen zijn getroffen, wordt door de eigen verzekeraar een expert benoemd om de schade verder met verzekerde af te handelen. Deze moet daarbij de polisvoorwaarden in acht nemen. En dan kan het gebeuren dat u bijvoorbeeld onderverzekerd blijkt te zijn, Wat dan? 2 en dan... Wie is aansprakelijk? Misschien is er iemand aansprakelijk voor de schade die is ontstaan zodat die persoon daarvoor kan worden aangesproken. Daarvoor zal wel de schuld van die partij moeten worden bewezen. Vaak is de betreffende verzekerd door middel van een aansprakelijkheidspolis. Zo n polis geeft dan dekking tot 1 of 2 miljoen gulden en soms hoger. Maar neem nu eens de ramp in Enschede of Volendam. Als er al aansprakelijkheid is -ik laat dat in het midden- bijvoorbeeld bij de vuurwerkhandelaar of de gemeente, dan zal die aansprakelijkheidspolis nooit voldoende dekking geven. Immers niet alleen alle materiële schade is verhaalbaar onder de aansprakelijkheid van de veroorzaker, ook de letselschade, de inkomensderving, de ziektekosten enz, kan daar geclaimed worden. De polis zal dan ook snel uitgeput raken. Voor verzekeraars is het om reden van onvoorstelbaar grote claims moeilijk polissen af te geven met zeer hoge verzekerde bedragen voor aansprakelijkheid. En daar ligt dan het belang van goede eigen verzekeringen. Van een kale kip is het moeilijk veren plukken maar de eigen polis zal wel moeten betalen voor de schade die u verzekerd heeft. Uw verzekeraar moet dan maar zien of hij zijn schade uitkering kan terughalen bij de schuldige. U bent in ieder geval uit de brand. En daar gaat het om, nietwaar?

3 Een gezond werkklimaat is in ieders belang In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn het ziekteverzuim en de instroom in de WAO in Nederland flink uit de hand gelopen. Uitkeringen werden via een premiestelsel gefinancierd en in veel CAO s werd de (ziektewet)uitkering tot het volledige loon uitbetaald. Met als gevolg dat noch werkgevers noch werknemers direct financieel nadeel ondervonden van ziekteverzuim en WAO. De Nederlandse overheid daarentegen werd geconfronteerd met onaanvaardbaar hoge kosten. De overheid, het bedrijfsleven en de vakbonden hebben zich bezonnen op maatregelen om het ziekteverzuim tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Om dat te realiseren is besloten om de verantwoordelijkheid voor zowel de verbetering van de arbeidsomstandigheden als ook de begeleiding van het ziekteverzuim bij de werkgevers neer te leggen. Meer verantwoordelijkheid bij werkgever Vandaag de dag is de werkgever verantwoordelijk voor doorbetaling van het loon gedurende het hele eerste jaar na ziekmelding. Bovendien krijgen werkgevers een strafpremie opgelegd als werknemers in de WAO belanden. Er is werkgevers dus steeds meer aan gelegen om ziekteverzuim en uitstroom naar de WAO te beper3 ken. Serieuze aandacht voor verbetering van de arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding is het gevolg. Ter ondersteuning van het indien nodig gezonder maken van het werkklimaat in uw bedrijf en het begeleiden van zieke werknemers kunt u gebruik maken van een gecerticifeerde arbodienst. Wat doet de arbodienst? De arbodienst kijkt in de eerste plaats naar de medewerker die zich heeft ziekgemeld en de ziekte waaraan hij of zij lijdt. Maar daarnaast, en wellicht veel belangrijker, wordt ook grondig gekeken naar de achtergronden en oorzaken van het verzuim. Gaat het om factoren van persoonlijke aard, om omgevingsfactoren, 4

4 zijn er problemen op het werk of is er sprake van een combinatie van factoren. Samen met werkgever en werknemer zoekt de arbodienst naar een oplossing. Verplichtingen voor de werkgever Van de werkgever wordt verwacht dat hij een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voert met systematische en preventieve aandacht voor arbeidsomstandigheden. De werkgever is verplicht vijf taken (het zogenoemde basispakket) uit te voeren. Het gaat daarbij om: inventarisatie en evaluatie van risico s omtrent welzijn en veiligheid van de werknemers en het opstellen van een plan van aanpak; verzuimbegeleiding van zieke werknemers; vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) arbeidsgezondheidskundig spreekuur; aanstellingkeuring. Daarnaast is de werkgever verplicht een of meer werknemers aan te wijze voor bedrijfshulpverlening, EHBO, brandbestrijding en evacuatie. Welke aanpak voor welk bedrijf? De ene onderneming is de andere niet. Bedrijven verschillen van elkaar; in aard van de werkzaamheden, grootte en structuur en cultuur. Voor elke ondernemer gelden dus verschillende overwegingen en risico s. Ook voor uw onderneming is het van groot belang zorg op maat te leveren. De juiste arbodienst is daarbij van onschatbare waarde. Wij kunnen u hierover adviseren. Neemt u gerust contact op met ons: (045) Nieuwe auto? Denk voordat u start nog even aan de verzekering U heeft een nieuwe auto gekocht of bent van plan dat binnenkort te gaan doen? Vergeet dan niet een goede verzekering af te sluiten! Wij raden u sowieso aan om voordat u de auto koopt, eerst even contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan niet alleen de premie voor u uitrekenen maar bijvoorbeeld ook adviseren over het al dan niet laten inbouwen van een bepaald alarm. Om een goede polis te kunnen opstellen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Merk en type van de auto, kenteken, chassisnummer, meldcode, bouwjaar en nieuwwaarde. Wij geven al deze gegevens door aan de verzekeringsmaatschappij die zorgdraagt voor het opmaken van de polis. Het is wettelijk verplicht de auto WA (wettelijke aansprakelijkheid) te verzekeren zodat, als u een ongeval veroorzaakt, de andere partij daarvan geen financiële schade ondervindt. Omdat het even duurt voordat u de polis en groene kaart van uw verzekeringsmaatschappij ontvangt, maken wij een voorlopige groene kaart. Deze kunt u indien nodig tonen aan de politie. Overschrijving kenteken Als u een andere auto koopt, wordt deze door de handelaar of door uzelf op uw naam geschreven. Daarvoor 4 kunt u terecht bij het postkantoor. Na de overschrijving van het kenteken op uw naam is de auto officieel uw eigendom. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ontvangt hiervan automatisch een melding. De RDW controleert vervolgens of uw auto wel verzekerd is. De verzekeringsmaatschappij geeft dit door aan de hand van het kenteken en de meldcode. Wanneer de RDW een maand nadat u de auto in uw bezit heeft nog geen bericht van de verzekeringsmaatschapij heeft ontvangen, ontvangt u een brief met het verzoek u onmiddellijk alsnog te verzekeren. Neemt u zo snel mogelijk contact met ons op als uw zich wel verzekerd heeft en desondanks dit bericht heeft ontvangen.

5 Bewaarbrief nr 10 / maart 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) Fax: (045) Internet: Zoals u in Bewaarbrief nr 9 heeft kunnen lezen, is in het nieuwe belastingstelsel dat per 1 januari 2001 is ingegaan, sprake van drie soorten Belastingstelsel per Gevolgen voor DGA s (Directeuren Groot Aandeelhouders) en spaarders en beleggers belastbare inkomens. Deze inkomens zijn ondergebracht in drie boxen. Box 1 betreft inkomen uit werk en woning en is al besproken in Bewaarbrief nr 9. Box 2 en box 3, respectievelijk inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen komen in deze bewaarbrief uitvoerig aan bod. Box 2 aanmerkelijk belang U heeft een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw partner, ten minste 5% bezit van de aandelen in een BV of NV. Het inkomen dat voortkomt uit dit aanmerkelijk belang wordt belast in box 2 tegen het 25% tarief. Als aftrekposten gelden uitsluitend aftrekbare kosten en verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang. Box 3 sparen en beleggen In box 3 valt uw vermogen dat bestaat uit al uw bezittingen minus de schulden, de zogenoemde rendementsgrondslag. Bezittingen zijn onder meer spaargeld, aandelen, opties en obligaties en woningen die niet uw hoofdverblijf zijn. Tot schulden behoren bijvoorbeeld persoonlijke leningen en de hypotheek voor de tweede en eventueel andere woningen. Schulden zijn aftrekbaar als ze hoger zijn dan fl ,- of Euro 2500,-. 2

6 Veel gestelde vragen Is mijn volledige vermogen belast? Nee, u betaalt pas belasting als uw vermogen groter is dan fl ,- of Euro ,-. Een belangrijk verschil met het oude belastingstelsel is dat u dus niet langer belasting betaalt over werkelijke inkomsten zoals de rente op uw spaargeld, huuropbrengsten of dividend. Bovendien is de vermogensbelasting vervallen. Werkelijke kosten, zoals betaalde rente, zijn echter ook niet langer aftrekbaar. Vanaf 2001 is uw vermogen belast met een vast percentage van 4%. Over die 4% rendement betaalt u 30% belasting. Dit is de zogenoemde vermogensrendementsheffing. Is het heffingvrije vermogen voor iedereen gelijk? Nee, als u ouder bent dan 65 jaar of de zorg heeft over minderjarige kinderen, wordt uw heffingvrije vermogen verhoogd. Voor ouderen geldt een oudertoeslag van maximaal fl ,- of Euro ,-. Voor belastingplichtigen met minderjarige kinderen geldt een kindertoeslag van fl ,- of Euro 2.269,-. Echter, het eventuele vermogen van het minderjarige kind wordt opgeteld bij de rendementstoeslag. Vallen al mijn bezittingen in box 3? Nee, sommige bezittingen vallen in box 1 of 2 zoals bijvoorbeeld de eerste eigen woning of pensioenpolis (box 1) of 5% of meer aandelen in een BV of NV (box 2). Bovendien zijn sommige bezittingen onder voorwaarden vrijgesteld van belasting in box 3 te weten: (geblokkeerde) bedrijfsspaartegoeden maatschappelijke beleggingen rechten op kapitaalsuitkeringen bij ziekte, invaliditeit of ongeval alle belastingschulden aan en vorderingen op de overheid begrafenisverzekeringen inboedel en andere roerende zaken voor zover zij geen belegging zijn (bijvoorbeeld een auto, caravan of boot). Wat zijn maatschappelijke beleggingen? Maatschappelijke beleggingen zijn bijvoorbeeld groene of sociaal ethische beleggingen, tante Agaathleningen en geldleningen aan en beleggingen in participatiemaatschappijen. Ook de studieverzekering valt onder de maatschappelijke beleggingen. De waarde van deze beleggingen mag tezamen niet meer dan fl ,- of Euro ,- bedragen. Valt mijn kapitaalverzekering in box 1 of box 3? Een kapitaalverzekering is een van de mogelijkheden om geld te reserveren voor later. Een dergelijke verzekering wordt onder meer afgesloten bij een spaar- of levenhypotheek zodat daarmee de hypotheekschuld kan worden afgelost. Kapitaalverzekeringen die zijn gekoppeld aan de eigen woning zijn belast in box 1. De waarde van de andere kapitaalverzekeringen is belast in box 3. Uitzonderingen hierop tot een bepaald bedrag - zijn de uitvaart- en studieverzekering. 3 2

7 Veel gestelde vragen Aan welke voorwaarden moet de studieverzekering voldoen om te vallen in box 3? De studieverzekering is bedoeld voor de financiering van de studie van de kinderen, uzelf of uw partner. Deze verzekering moet dan echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen: de verzekering wordt afgesloten als het kind nog geen 13 jaar is; de verzekering keert eenmalig uit bij overlijden van de verzekeringnemer, zijn partner, zijn of het kind van partner; de verzekering wordt afgesloten bij een professionele verzekeraar; het totaal verzekerde bedrag is niet hoger dan fl ,- of Euro ,-. uit de polis blijkt dat de uitkering bestemd is voor de studie van een kind van de belastingplichtige of zijn partner; er worden ten minste 15 jaar premies betaald; de hoogste premie bedraagt niet meer dan het tienvoud van de laagste premie; de uitkering vindt uiterlijk plaats wanneer het kind 27 jaar wordt. overledenen verzorgen, vallen onder deze regeling. Een kapitaalverzekering voor ziekte, invaliditeit of ongevallen is onbeperkt vrijgesteld. Dit geldt ook voor de uitkering. Het spreekt vanzelf dat we niet alle regels uitvoerig in deze bewaarbrief kunnen behandelen. Bovendien is er nog een aantal uitvoeringsregelingen dat nog verder moet worden uitgewerkt. Wij raden u daarom aan contact met ons op te nemen voor een op maat gesneden advies of bij vragen. Uiteraard kunt u daarvoor bij Der Kinderen terecht. De vrijstelling van fl ,- geldt voor alle studieverzekeringen samen. Als de belastingsplichtige is gehuwd of een partner heeft, kan de vrijstelling op verzoek worden verdubbeld tot fl ,- of Euro ,-. Is de uitvaartverzekering belast? Met een uitvaartverzekering heeft u recht op een uitkering als uzelf, uw partner of een familielid overlijdt. De uitvaartuitkering is vrijgesteld van belasting tot een bedrag van fl ,- of Euro 5.536,-. Ook verzekeringen die bij overlijden geen kapitaal uitkeren maar de uitvaart van de 3

8 BOX 1 Inkomen uit werk en woning. Tarief: progressief t/m 52% Loon, pensioen, sociale uitkeringen. Resultaat uit overige werkzaamheden. Auto van de zaak. Winst uit onderneming. Ontvangen alimentatie en andere periodieke uitkeringen. Terugontvangen premies voor lijfrenten. BOX 2 Inkomen uit aanmerkelijk belang. Tarief: 25% Voordelen uit aandelen en winst bewijzen die behoren tot een aanmerkelijk belang. Vervreemdingsvoordelen van deze aandelen en winstbewijzen. BOX 3 Inkomen uit sparen en beleggen. Tarief: 30% Vast rendement (4%) over vermogen, bezittingen minus schulden: het inkomen uit sparen en beleggen. Aftrekposten Aftrekposten Aftrekposten Reisaftrek openbaar vervoer. Fietsaftrek. Aftrek hypotheekrente en andere aftrekposten. Uitgaven voor kinderopvang. Lijfrentepremies. Verrekenbare verliezen uit werk en woning. Aftrekbare kosten. Verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang. Persoonsgebonden aftrek. Geen. REALISATIE: EVERAERS ADVISER IN PRINT AND DESIGN/MAASTRICHT 4