Grafische industrie, onder druk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grafische industrie, onder druk"

Transcriptie

1 Grafische industrie, onder druk Welke richting moeten we kiezen? Snelweg of doodlopende straat. 10 toekomststrategieën voor drukkerijen in de praktijk

2 Inhoud 1. KIEZEN OF VERLIEZEN, WAAR GAAN WE NAAR TOE? GROEIEN VAN AMBACHTELIJKE NAAR INDUSTRIËLE DRUKKERIJ GROEPSVORMING HET COMMUNICATIEHUIS DE DRUKDOOS, OPLEVING VAN DE COÖPERATIE SPECIALISEREN DOOR PRODUCT- EN MARKTONTWIKKELING HET VERLENGSTUK VAN DE COMMUNICATIEAFDELING DE DRUKWERKINTERMEDIAIR MET VERPLICHTE WINKELNERING KLANTEN BINDEN MET WEB-TO-PRINT DE INTERNETDRUKKER NADOEN HULP NODIG? Auteur: Richard van Hoorn 13 mei Verspreiding en citeren met bronvermelding is toegestaan. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies De Kreek 1, 3823TG Amersfoort tel e mail:

3 1. Kiezen of verliezen, waar gaan we naar toe? De structuur van de grafische bedrijfstak verandert snel. Het gevolg van toenemende automatisering en schaalvergroting. In combinatie met de al lang aanwezige overcapaciteit en steeds assertievere klanten zijn dalende prijzen onvermijdelijk. De economische crisis en opkomst van digitale media zet drukkerijen extra onder druk. Met gevolgen. De sterke terugval in de vraag naar drukwerk vergroot de zorgen die veel grafisch ondernemers voelen. Het aantal bedrijven daalt in hoog tempo terwijl onder een groot deel van de resterende bedrijven het rendement en eigen vermogen afneemt. Het zijn, nu in 2013, vooral kleinere algemene drukkerijen die de eigen offset productiecapaciteit niet tegen de actuele marktprijzen in kunnen zetten en op de langere termijn, bij ongewijzigd beleid, onvoldoende toekomstperspectief hebben. Toch is er perspectief. Strategie is kiezen Ondanks zware marktomstandigheden zijn er drukkerijen die groeien en bloeien. Waar op tijd een succesvolle strategie wordt uitgevoerd. Binnen de branche zijn verschillende scenario s mogelijk: groeien, transformeren of specialiseren. Deze strategieën worden met wisselend succes uitgevoerd. Niet alle strategieën blijken te werken. Een nieuwe strategie kan een doorlopende richting of snelweg zijn. Niet kiezen is verliezen. De verkeerde keuze maken is ook niet goed. Toekomstscenario s In dit boekje worden, op basis van mijn waarnemingen als organisatieadviseur in de grafische markt, 10 toekomstscenario s geschetst voor drukkerijen. Strategieën voor de toekomst zoals nu door bedrijven wordt overwogen en uitgevoerd. En door mij van een advies voorzien, gebaseerd veel contacten en onderzoek binnen de grafische industrie. Hier samengevat, bedoeld om ondernemers en hun werknemers te helpen bij het kiezen van de juiste weg. En te behoeden voor kostbare misstappen. In het belang van iedereen. Richard van Hoorn - 3 -

4 1.1. Groeien van ambachtelijke naar industriële drukkerij Een van de basisregels van de grafische industrie is dat de pers moet draaien om geld te kunnen verdienen. Bij voorkeur zo veel uren per dag, als mogelijk is. Een succesvolle strategie is dan ook het laten groeien van de drukkerij. Meer persen, meer uren draaien met beperkte kosten, onder één dak. De strategie van de kostprijsleider. Het toegenomen gebruik van internet, web-to-print en procesautomatisering maakt het mogelijk om meer opdrachten met hetzelfde bedrijfskantoor, huisvesting en drukpersen te maken. Door ploegendiensten in te voeren of uit te breiden. Met steeds betere management informatiesystemen zijn grotere drukkerijen ook beter te besturen. Zo zijn al een flink aantal ambachtelijke drukkerijen omgebouwd tot industriële drukkerij. De kostprijsleidersstrategie leidt meestal tot succes. Een aantal nieuwe (internet)drukkerijen is vanaf de grond volgens dit model opgebouwd. Naar verwachting wordt de gemiddelde offsetdrukkerij steeds groter. En uit onderzoek blijkt dat grotere drukkerijen meestal ook winstgevender zijn. Hoe te realiseren? Wie wil groeien naar kostprijsleider moet zijn interne organisatie goed op orde hebben. Efficiënt werken en de voordelen van automatisering benutten. In veel bedrijven is ruimte om de productie uit te breiden, binnen het eigen pand en vaak ook op aanwezige machines. Omdat er per klant meestal minder besteld wordt zijn er voor dezelfde omzet meer klanten nodig. Snelle groei lukt het beste door andere drukkerijen binnen de eigen regio over te nemen en de productie op één locatie te concentreren. Een succesvolle strategie. Wat zijn de zorgpunten? Wie wil groeien, moet kunnen investeren. In Machines, automatisering en overnames. Het overnemen van bedrijven kost niet alleen veel geld maar ook veel tijd, inspanning. Verhuizing, reorganisatie en modernisering van het machinepark. Maar ook het vasthouden van de klanten van het overgenomen bedrijf, gaat niet vanzelf. Zonder eigen financiële middelen of financieringsmogelijkheden is deze strategie niet uitvoerbaar. Verder is een industriële bedrijfscultuur nodig. Productiviteit, strakke interne organisatie en efficiëntie zijn de sleutelwaarden. Daar moeten management en medewerkers zich bij thuis voelen

5 1.2. Groepsvorming Succesvolle drukkerijen willen nog wel eens denken aan groepsvorming. De zelf ontwikkelde eigen strategie op meerdere vestigingen in de praktijk brengen. Zo ontstaat de gedachte om zwakkere broeders over te nemen, te voorzien van het logo van de succesdrukker om zo het hele land, maar binnenkort ook het buitenland te laten genieten van uitzonderlijke grafische dienstverlening. Ook de enkele franchise concepten die grafisch Nederland kent gaan uit van de gedachte dat een centrale organisatie het beter weet dan een lokale ondernemer. Na de faillissementen van Brouwer, Thieme, Giethoorn groep, Telenga en Eradus zouden we echter beter moeten weten. Groepsvorming van vellendrukkerijen is een slecht idee en lukt vrijwel nooit. Toch proberen enkele dappere ondernemers het nu ook weer. Bedrijven kopen en inzetten als extra productievestiging of verkoopkantoor. Vaak gesteund door investeerders die de grafische bedrijfstak onvoldoende begrijpen. In de praktijk vaak met teleurstellend resultaat. Waarom werkt het niet? Het besturen van een grafisch bedrijf is minder eenvoudig dan buitenstaanders soms denken. Grafische productieprocessen zijn complex en de steeds wisselende opdrachtgevers vragen veel flexibiliteit. Het is een dynamische markt waarbinnen lokale ondernemers snel beslissingen moeten nemen, op basis van lokale actuele informatie. De manager in loondienst, verantwoordelijk voor de lokale vestiging, moet verantwoording afleggen aan de onvoldoende geïnformeerde centrale organisatie. Vanwege deze informatie-asymmetrie worden verkeerdere beslissingen genomen en ontstaat een concurrentieachterstand. De markt straft dit af. Het alternatief Samenwerkingsverbanden, franchiseconcepten en groepen van drukkerijen hebben hun langste tijd gehad. De Europese grafische industrie van de toekomst, gericht op volumedrukwerk, bestaat uit, onafhankelijk van elkaar werkende, drukfabrieken. Met een management dat geheel of gedeeltelijk eigenaar is, zonder bemoeienis van een centraal hoofdkantoor. Een trend die ook in andere bedrijfstakken te zien is. Concentreer je productie op een één locatie

6 1.3. Het communicatiehuis Voor opdrachtgevers is bedrukt papier geen doel op zich. Verpakken of verleiden is het doel. Verleiden kan prima met mooi drukwerk, als middel in een cross media communicatie of marketingproces. Drukwerk wordt steeds vaker gecombineerd met digitale kanalen. Al dan niet gepersonaliseerd afgestemd op het internet, e- mail en sociale media kanalen. Om professionele communicatie uit te voeren hebben opdrachtgevers een keten van creatieve bedrijven nodig. Tekstschrijvers, fotografen, vormgevers, internetbedrijven, communicatie- en marketingadviseurs. Taken die steeds meer door kleine zelfstandige ondernemers uitgevoerd worden. Voor drukkerijen, die willen ontsnappen aan de prijsdruk, is het verstandig om samen te werken met deze creatieve bedrijven. Samenwerking blijkt goed tot stand te komen door de krachten onder een dak te bundelen. Zowel in de praktijk als uit economisch onderzoek blijkt dat clustervorming van partners in een communicatiehuis leidt tot betere bedrijfsresultaten. Vanwege de spontane kruisbestuivingen, die ontstaan. Het is verder prettig voor de opdrachtgever dat door de fysieke nabijheid partners beter informatie uitwisselen en sneller vertrouwen opbouwen. Dit alles is niet alleen fijn voor de klant en zijn drukkerij, maar ook voor de creatieve bedrijven. Hoe te realiseren? Veel drukkerijen hebben kantoorruimte leeg staan. Voormalige vlakdrukmontage, DTP en productieafdelingen. Kleine zelfstandigen werken vaak vanuit huis en ontvangen hun klanten vaak noodgedwongen in wegrestaurants. Slimme grafisch ondernemers kijken kritisch naar huisvesting en verhuren de onderbenutte ruimte. Zorgen voor Wi-Fi, goede koffie en een prettige sfeer. Delen hun receptiediensten en creëren zo de voedingsbodem voor samenwerking. Wat zijn en de zorgpunten? Het aanbieden van bedrijfsruimte alleen is niet genoeg. De onderhuurders moeten zorgvuldig gekozen worden. Bij voorkeur zijn het kleine ondernemingen met groeipotentie, waarmee nu al prettig wordt samengewerkt. Als het communicatiehuis eenmaal is ingericht komt de samenwerking niet als vanzelf tot stand. Huisgenoten moeten met elkaar in gesprek blijven. Eenvoudig door samen te lunchen of andere faciliteiten te delen. Een zorgpunt voor traditionele ondernemers kan zijn dat er in hun huis mensen aan het werk zijn waar ze geen controle over hebben. De resultaten zijn niet afdwingbaar maar komen wel

7 1.4. De drukdoos, opleving van de coöperatie Het lijkt een innovatief idee. Laten we samen een drukfabriekje starten, ieder brengt daar zijn werk onder dat dan vervolgens tegen de beste kostprijs gemaakt kan worden, de winst verdelen we. Zo ontstaat een centrale productieeenheid waar de samenwerkende regionale drukkerijen hun werk laten produceren. Productiecapaciteit delen en investeringen beter benutten. Het is een oud model, geïntroduceerd door boeren die samen hun melk verwerkten en een boerenleenbank, de latere Rabobank, zijn gestart. Maar melk is geen drukwerk. Boeren produceren voor eenheidsprijzen en hebben geen rechtstreeks contact met de consument. Drukkerijen concurreren met elkaar, ook al ze zeggen dat ze willen samenwerken. Klanten lopen weg als de kwaliteit van het drukwerk of de dienstverlening niet in orde is. Als een drukker zijn werk verplicht bij de coöperatie moet onderbrengen gaat het zeker fout. Waarom werkt het niet? De economische speltheorie verklaart waarom de drukdoos niet werkt. Het is een principal-agent probleem. De bedrijfsdirecteur van het productiebedrijf is afhankelijk van orders van drukkerijen die zijn aangesloten op de coöperatie. Hij kan zijn resultaten niet verbeteren door betere kwaliteit te leveren. Terwijl de aangesloten drukkerijen niet vrij zijn om weg te lopen als de kwaliteit ergens anders beter is. Deze constructie zal altijd leiden tot conflicten en discussies waarbij beide partijen elkaar de schuld geven van het falen. De drukkerijen gaan weer zelf produceren of toch elders uitbesteden. De bedrijfsdirecteur raakt gefrustreerd en de stekker wordt eruit getrokken. In een vrije markt met veel concurrentie is dit model niet uitvoerbaar. Het alternatief Wie tegen lagere kosten wil produceren kan beter een aantal goede relaties aangaan met grote drukkerijen en specialisten. Daarmee afspraken maken voor efficiënte samenwerking en bescherming van geïdentificeerde klanten. Moderne automatisering helpt je verder. Maak nooit afspraken over vastgelegde volumes. Als er slecht werk of onvoldoende dienstverlening wordt geleverd moet je weg kunnen lopen. In ieders belang want concurrentie houdt ook de fabriek scherp en leidt tot innovatie producten. Zo hebben inmiddels ook de zuivelproducenten geleerd. Samenwerken is prima, als je maar rekening houdt met het feit dat alle deelnemers aan de samenwerking vooral hun eigen belang zullen behartigen

8 1.5. Specialiseren door product- en marktontwikkeling Etiketten, verpakkingen of variabele dataprinting oplossingen. Retail oplossingen of bijsluiters voor medicijnen. Marketing oplossingen met Sign, Print-to-web en cross media technieken. Of logistieke oplossingen leveren, RFID en Printed Intelligence. Steeds meer drukkerijen hebben zich gespecialiseerd na een lang proces van product en marktontwikkeling. Ze zijn vervolgens succesvoller dan de algemene drukkerijen die geen strategie kiezen. Wie zich weet te specialiseren komt in een markt met minder concurrentie. Door verder te specialiseren bouwen drukkerijen onderscheidend vermogen op, om zo betere marges te realiseren. Nieuwe technologieën zoals printed intelligence, inkjet en smart papers maken nieuwe specialisaties mogelijk. Specialiseren is een prima strategie en wordt door drukkerijen met succes toegepast. Hoe te realiseren? Een specialisatiestrategie wordt vaak gebouwd op bestaande competenties. Beschikbare kennis, ervaring en machines. Een uitgebreide analyse van het orderpakket, klantenkring en medewerkers in combinatie met zowel de aanwezige en beschikbare technologie levert de ingrediënten om een specialisatie te kiezen. Bij voorkeur in een groeimarkt waarbinnen een sterke positie opgebouwd kan worden. Drukkerijen die zich weten te specialiseren en niet langer alleen werken voor de lokale markt maar ook voor landelijke of internationale markten. Soms is een commercieel verkoop- en distributienetwerk nodig. Verder is het belangrijk om op tijd activiteiten af te stoten, die niet bij de gekozen specialisatie passen. Wat zijn en de zorgpunten? Specialiseren is hard werken. Er is meer nodig dan het volgen van een workshop bij de innovatieadviseur of het kopen van een bijzondere machine. Er is veel kennis nodig en vaak moeten nieuwe productieprocessen ontwikkeld worden. Dit kost niet alleen geld maar ook veel tijd, de drukkerij moet voldoende inkomen hebben om de overgangsperiode te overbruggen. Voor de kennisoverdracht zijn soms innovatiesubsidies beschikbaar. Al moet daarbij kritisch gekeken worden naar de opbrengsten in relatie tot de kosten en risico s

9 1.6. Specialiseren door investeren in software en apparatuur Koop onze MIS/JDF/W2P software, 3D, Inkjet, Nano of wat dan ook voor printer en uw drukkerij kan een prachtige toekomst tegemoet zien, zeker als we u gaan helpen met ons exclusief business development partner programma. Veelbelovende claims van leveranciers kunnen het hoofd van grafisch ondernemers op hol brengen. Maar de vele White papers, onderzoeken en succesverhalen die door leveranciers worden verteld zijn helaas niet altijd betrouwbaar. Een goed onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd en gebaseerd op een willekeurige steekproef en wordt ook gepubliceerd als de resultaten minder goed uitpakken voor de leverancier. Een strategie, eenzijdig gebaseerd op het advies van de leverancier is dan ook een levensgevaarlijke strategie. Gebruik altijd je eigen kompas. Waarom werkt het niet? Leveranciers hebben andere belangen dan grafisch ondernemers. Het is een natuurlijk spanningsveld. Accountmanagers van software en printerfabrikanten zijn niet de juiste personen om mee te denken over de strategie van een drukkerij, zeker niet als ze worden afgerekend op hun eigen commerciële resultaten, en dat worden ze altijd. Leveranciers hebben wel veel kennis, waarvan een grafisch ondernemer nuttig gebruik kan maken zolang men op het eigen gezond verstand blijft vertrouwen. Het alternatief Investeren in software en apparatuur kan nodig zijn om vooruit te komen. Voor een specialisatiestrategie of voor het verbeteren van de efficiëntie. Investeringen moeten nooit een doel op zich zijn. Software, printers en andere apparatuur moeten nodig zijn om een strategie te realiseren, zoals verder in dit boekje beschreven. Investeren, daar is niets mis mee, zolang je de strategische analyses zelf uitvoert. Als er behoefte is aan advies, vraag dit dan aan iemand die geen belangen heeft bij de leverancier, bijvoorbeeld aan een collega ondernemer. Tijdens het bezoeken van evenementen in de branche kan nuttige informatie verzameld worden

10 1.7. Het verlengstuk van de communicatieafdeling De klant in plaats van de drukpers centraal stellen. Volgens deze strategie blijven kleine grafische bedrijven opdrachten van de voor hen vertrouwde klantenkring aannemen, voorbereiden en begeleiden zonder in dure productieappatuur te moeten blijven investeren. Geleidelijk komt de drukkerij dichter bij de klant te staan. Wat wilt u bereiken, in plaats van wat is de oplage? Middelenvrij adviseren, als partner, het verlengstuk van de communicatieafdeling. Het aangenomen werk wordt, waar passend zelf geproduceerd of uitbesteed. Door zo binnen een netwerk samen te werken kunnen drukkerij hun investeringen en transactiekosten aanzienlijk verlagen. Door niet alleen drukwerk aan te bieden maar ook online diensten en communicatieadvies stijgen de marges. De drukkerij als verlengstuk van de communicatieafdeling van de opdrachtgever. Een prima strategie voor een groot deel van het grafisch Nederland van vandaag. Hoe te realiseren? De strategieaanpassing start met een aanpassing in het financiële bedrijfsmodel. Kostprijs baseren op inkomsten uit dienstverlening in plaats van productie op eigen machines. Zelf blijven produceren is verstandig maar de productiecapaciteit is ondergeschikt aan de behoefte van opdrachtgevers. Om de klant volledig te helpen is een nieuwe rol gebaseerd op kennis over online diensten in combinatie met marketing en communicatie advies nodig. Als verlengstuk van de communicatieafdeling verandert de rol van de drukkerij en daarmee vaak ook de naam van het bedrijf. Het woord drukkerij verdwijnt vaak ut de naam. De tot dienstverlener getransformeerde kleinere drukkerij werkt samen met grotere industrieel georganiseerde drukkerijen en specialisten. Bijvoorbeeld binnen netwerken gebaseerd op een XML orderuitwisselprotocol. Wat zijn en de zorgpunten? Om deze strategie te realiseren is niet alleen een naamsverandering maar ook een mentaliteitsverandering nodig. Als de medeweker in plaats van de machine centraal komt te staan is investeren in mensen, opleidingen en kennis onvermijdelijk. Ook de bedrijfscultuur verandert. Van productiebedrijf naar dienstverlener. Vooral traditioneel ingestelde grafisch ondernemers hebben hier moeite mee. Bij het uitbesteden van werk moet vooral gelet worden op de automatisering. Een bedrijfskantoor waar medewerkers de hele dag bezig zijn om bonnetjes en mailtjes over te tikken en met leveranciers te bellen kost meer dan het oplevert. In plaats daarvan kunnen de projectbegeleiders beter hun tijd aan klanten besteden

11 1.8. De drukwerkintermediair met verplichte winkelnering Wanneer de resultaten tegenvallen wordt steeds vaker, en in gesprek met een collega drukker, besloten om de gehele productie te staken en in het vervolg de productie volledig, inclusief enkele personeelsleden en machines te outsourcen. Het blijkt meestal een doodlopende route te zijn. Voor de intermediair die zich graag communicatieadviseur noemt, maar het niet is, komt er nog wel een afspraak tot reciprociteit bij. Als jij al het drukwerk bij mij onderbrengt zorg ik voor communicatieopdrachten. Drukwerkintermediairs zijn alleen succesvol als ze onafhankelijk blijven en toegevoegde waarde leveren. Wie zich bindt aan een bepaalde drukkerij kan daar beter als verkoper in dienst treden of het bedrijf aan deze drukkerij verkopen. Waarom werkt het niet? Goedkoop is duurkoop. Wie als drukwerkintermediair verplicht om het werk bij een bepaalde drukkerij onder te brengen betaalt altijd een prijs die hoger is dan de prijs op de vrije markt. Wat op korte termijn aantrekkelijk lijkt, het besparen op reorganisatiekosten, kost de drukwerkintermediair uiteindelijk de kop. Communicatieadviseurs leveren hun diensten rechtstreeks aan klanten, nooit via een drukkerij. Geen enkele reciprociteit afspraak kan op deze manier waargemaakt worden. Het alternatief Wie de productie wil, of noodgedwongen moet, staken doet er verstandig aan om de realiteit onder ogen te zien en de reorganisatiekosten zelf te dragen. Nieuwe wetgeving maakt dit beter mogelijk dan vaak gedacht wordt. Alleen in een onafhankelijke positie kan de drukwerkintermediair bouwen aan een toekomststrategie en doorgroeien tot succesvol adviesbureau. Voor het uitbesteden van de productie zijn genoeg adressen te vinden

12 1.9. Klanten binden met Web-to-print Het is één van de meest succesvolle strategieën voor drukkerijen en kan daarom hier niet onvermeld blijven: Klanten binden met Web-to-print. De kosten voor het afhandelen van regelmatig terugkerende bestellingen lopen soms op tot 60% van de kostprijs van het drukwerk. Vanwege het overtikken van ordergegevens door inkopers en ordermanagers en het heen en weer sturen van correcties, proeven en dubbele DTP werkzaamheden. Eenmaal gewend aan het gemak van een op maat ingericht bestelsysteem zijn klanten minder gevoelig voor acquisitiepogingen van concurrerende drukkerijen en wordt er minder bij de openbare internetdrukker besteld. Uitgebreid internationaal bedrijfseconomisch onderzoek heeft aangetoond dat drukkerijen die Web-to-print systemen benutten aanzienlijk succesvoller zijn dan drukkerijen die dit niet doen. Toch is nog maar circa 50% van de drukkerijen hier toe in staat. Ze zijn niet alleen een dief van de eigen portemonnee maar doen ook hun opdrachtgevers te kort. Hoe te realiseren? Wie zijn klanten wil binden met Web-to-print oplossingen heeft naast de benodigde software ook nieuwe verkoopvaardigheden nodig. Processen bij klanten analyseren, oplossingen voorstellen en de business case vaststellen. Om vervolgens te helpen bij het inrichten van de nieuwe bestelprocessen. In het voordeel van zowel de klant als de drukkerij. Omdat Web-to-print systemen steeds goedkoper zijn geworden is het mogelijk om zo de commerciële resultaten snel en gemakkelijk te verbeteren. Wat zijn en de zorgpunten? Naast investeringen in een goed functionerend Web-to-print systeem hebben klanten ook gebruikerstrainingen nodig. Dit wordt onderschat waardoor de implementatie bij klanten niet lukt. Met alleen een demo lukt het niet. Verder is de Web-to-print strategie al bij veel klanten met succes toegepast waardoor de spoeling steeds dunner wordt. Een volgend zorgpunt is de opkomst van Marketing resource systemen, waarmee opdrachtgevers de regie naar zich toe trekken. Wie nog wil profiteren van de voordelen van procesverbeteringen door het gebruik van Web-to-print systemen moet er snel bij zijn

13 1.10. De internetdrukker nadoen De laatste jaren is het aantal internetdrukkers snel geroeid. Het is een succesvolle strategie gebleken. Bij kleinere zelfstandige drukkerijen komt dan ook vaak het volgende idee op tafel. Laten we ook zo n mooie website bouwen, onder een andere naam zodat onze nog goed betalende klanten er niets van merken. Zo ontstaan er regelmatig allerlei websites waarop wel drukwerk besteld kan worden maar waarop dat niet gebeurd. De kracht van de internetdrukker bestaat ut het strak regelen van de productie en logistieke in combinatie met veel marketing geld om de website te promoten. De kleine zelfstandige drukker kan hier niet tegen op concurreren. De internetdrukker nadoen is als strategie is kansloos De enige die aan deze strategie verdienen zijn de bedrijven die de sites en bestelsystemen bouwen en aan de drukkerij verkopen. Internetdrukker nadoen, of aansluiten als partner reseller van een nep internetdrukker met alleen een holle website, het is een slecht idee dat je veel geld kan kosten. Waarom werkt het niet? Internetdrukkers zijn vooral succesvol omdat ze tegen lage kosten produceren. Rechtstreeks, via partners of grafische intermediairs. De winst ontstaat door het verzamelen van orders op combinatiedrukvellen, een goed georganiseerde logistiek in combinatie met minimaal klantcontact. Dit kun je niet nadoen door een website na te bouwen. Het is een kostprijsleider strategie waarvoor stevige investeringen in productie en marketing nodig zijn. Het alternatief Internetdrukkers hebben op dit moment circa 15% marktaandeel en dit aandeel groeit niet meer zo snel verder. Het is het deel van de markt waarvoor vooral de prijs belangrijk is. Geen aantrekkelijk segment voor de vele mooie kleinere grafische bedrijven die Nederland rijk is. Kies een aantrekkelijker markt, ontwikkel daarvoor producten en diensten en biedt deze aan op een website die er anders uitziet dan de standaard sites van internetdrukkers

14 Hulp nodig? Een nieuwe strategie komt tot niet toevallig tot stand. Het is een keuzeproces waarbij bedrijven het oude loslaten om naar een nieuwe toekomst te gaan. In dit boekje zijn 10 strategieën beschreven. Er zijn er veel meer strategieën, tussenvormen en nieuwe combinaties mogelijk. De beste strategie staat waarschijnlijk niet in dit boekje maar wordt door u bedacht. Neem de tijd om na te denken, samen met werknemers, relaties of bedrijfsadviseurs van de branchevereniging KVGO. Vorm een toekomstbeeld dat past bij bedrijf en de medewerkers. De nieuwe strategie moet zo helder zijn dat iedereen het aan de familie thuis kan uitleggen. Ondanks of wellicht dankzij de zware marktomstandigheden is het mogelijk om voor ieder grafisch bedrijf een mooie toekomst te creëren. Wel is daarbij steeds vaker de bereidheid nodig om inspanningen te leveren en duidelijke keuzes te maken. Want een strategie wordt alleen na hard werken waargemaakt. Richard van Hoorn helpt grafisch ondernemers om strategie te kiezen en te realiseren. Waar nodig samen met partners in de Media Alliantie. Een vrijblijvend intakegesprek is altijd mogelijk. Strategievorming Meedenken bij strategievorming en het opstellen van bedrijfsplannen Strategie personeelsbijeenkomsten, opleidingen en workshops Marktonderzoek, verkennend en kwalitatief Fusie en overname begeleiding Zoeken en bij elkaar brengen van strategische partners binnen de grafische industrie Hierbij wordt gebruik gemaakt van het persoonlijke netwerk van Richard van Hoorn Begeleiding om gedurende het proces tot een transactie te komen Kennisoverdracht Opleidingen oplossingen verkopen en projectmanagement Inrichting door ondernemers zelf te beheren kostprijssysteem in Excel Management coaching, brainstormsessies Samen met Media Alliantie partners Reorganisatie, waardebepaling en bedrijfsoverdracht Keuze en inrichting van automatiseringssystemen Organisatie van uitbestedingen binnen slimme netwerken

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011 Presentatie onderzoek Richard van Hoorn Nieuwegein 26 mei 2011 Agenda Nieuwe Drukvormen, 2009 Actuele trends en ontwikkelingen Nieuwe structuur bedrijfstak 2009: Nieuwe Drukvormen Wat maakt drukkerijen

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

Slimme Netwerken Meer productie, met minder persen. Richard van Hoorn 15 november, Nieuwegein

Slimme Netwerken Meer productie, met minder persen. Richard van Hoorn 15 november, Nieuwegein Slimme Netwerken Meer productie, met minder persen Richard van Hoorn 15 november, Nieuwegein NL Grafische industrie Aantal werkzame personen Aantal bedrijven 1 2045 2 590 3 tot 5 455 5 tot 10 480 10 tot

Nadere informatie

De genetwerkte drukkerij. Nieuwegein 22 september 2011

De genetwerkte drukkerij. Nieuwegein 22 september 2011 De genetwerkte drukkerij Nieuwegein 22 september 2011 Besloten of verbonden Computer (1990) Netwerk De besloten drukkerij Product machine fit: Beschikbare machines Kostprijs Planning Beperkingen Switchverschillen,

Nadere informatie

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af?

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af? En hoe reken je af? 3 modellen om de prijs van een drukkerij te bepalen Inhoud 1. SAMEN VERDER... - 3-1.1. INPAKKEN EN WEGWEZEN... - 4-1.2. SAMEN WAARDE CREËREN...- 6-1.3. HET ZAKELIJK HUWELIJK...- 8-2.

Nadere informatie

Media Alliantie peer-to-peer project 2012. Hoe de systemen van 14 drukkerijen met PrintTalk gekoppeld worden.

Media Alliantie peer-to-peer project 2012. Hoe de systemen van 14 drukkerijen met PrintTalk gekoppeld worden. Media Alliantie peer-to-peer project 2012 Hoe de systemen van 14 drukkerijen met PrintTalk gekoppeld worden. Trends Opkomst Web-to-print, gekoppelde workflows Toenemende transparantie en efficiëntie Schaalvergroting

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES Richard van Hoorn Trendseminar 4 februari0 Centrale printservices? Definitie: Centrale printservices (CPS) zetten productieprinters in voor andere afdelingen binnen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Toekomstscenario s voor de centrale repro. Xerox kennissessie 16 april 2014

Toekomstscenario s voor de centrale repro. Xerox kennissessie 16 april 2014 Toekomstscenario s voor de centrale repro Xerox kennissessie 16 april 2014 Agenda Richard van Hoorn Zelfstandig Ooa organisatieadviseur Gespecialiseerd in printmedia ICT Projectleider Media Alliantie Agenda:

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books Smartreaders is de slimme en kostenbesparende online service voor de verkoop van uw readers,

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - maakt u de boekenlijst? doen wij de rest! Smartreaders is de slimme en kostenbesparende oplossing voor de organisatie

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Grafische Industrie De grafische industrie behoort tot de grotere branches in het midden- en kleinbedrijf. De ondernemingen in de branche houden zich bezig met het bewerken en vermenigvuldigen van informatie.

Nadere informatie

Van beeldscherm tot output

Van beeldscherm tot output Van beeldscherm tot output Uw grafische specialist en partner Grafinex ondersteunt de grafimedia industrie met een breed spectrum aan diensten en producten. Met deskundig advies en oplossingen op maat.

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

De digitale drukkerij en variabele data Een effectief antwoord op Web2Print

De digitale drukkerij en variabele data Een effectief antwoord op Web2Print De digitale drukkerij en variabele data Een effectief antwoord op Web2Print De grafimediabranche De grafimediabranche is de laatste jaren sterk veranderd door opkomende spelers. Nieuwe bedrijven zoals

Nadere informatie

Web2Print 25 jaar. Herman Hartman. Herman Hartman 29 maart 2012 - Web2Print 25 jaar + Herman Hartman. Herman Hartman Grafisch Advies

Web2Print 25 jaar. Herman Hartman. Herman Hartman 29 maart 2012 - Web2Print 25 jaar + Herman Hartman. Herman Hartman Grafisch Advies Web2Print 25 jaar + Herman Hartman + Web2Print 25 jaar Meer dan 25 jaar geleden zetten we in de grafische sector al de bulletinboards in waarop klanten met een modem konden inloggen en zo bestanden aanleveren

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Media Ketenregie. Organisatie van communicatie in een digitale wereld. Vier toekomstscenario s voor het facilitair bedrijf

Media Ketenregie. Organisatie van communicatie in een digitale wereld. Vier toekomstscenario s voor het facilitair bedrijf Media Ketenregie Organisatie van communicatie in een digitale wereld Vier toekomstscenario s voor het facilitair bedrijf Inhoud 1. VAN IDEE, CREATIE TOT COMMUNICATIEMIDDEL....- 3-1.1. COMMUNICEREN IN EEN

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

New Penguins Talent. De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent!

New Penguins Talent. De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent! New Penguins Talent De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent! Over New Penguins New Penguins realiseert en detacheert op het gebied van marketing, design en development. Dit betekent zowel het

Nadere informatie

PRESTATIE-INKOOP in de praktijk

PRESTATIE-INKOOP in de praktijk Inleiding Programma Aanmelden Route Uitnodiging workshop Donderdag 13 september 2012 fhi - leusden PRESTATIE-INKOOP in de praktijk Welke aanbieder steekt boven het maaiveld uit? Prestatie-inkoop in de

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Marketing & design Marketing & design Ketendenken: Marketing is de kunst van het bereiken en verleiden van uw klant. is in staat om met u mee te denken over hoe u uw klanten kunt bereiken, maar ook in

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Welkom bij Flyersonline. Hoewel onze naam anders doet vermoeden omdat u ook al jaren online bij ons terecht kunt, zijn we een echte drukkerij.

Welkom bij Flyersonline. Hoewel onze naam anders doet vermoeden omdat u ook al jaren online bij ons terecht kunt, zijn we een echte drukkerij. Echt drukkers Welkom bij Flyersonline. Hoewel onze naam anders doet vermoeden omdat u ook al jaren online bij ons terecht kunt, zijn we een echte drukkerij. Een drukkerij met meer dan 30 jaar ervaring,

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Concurreren op klantwaarde

Concurreren op klantwaarde Concurreren op klantwaarde Trendseminar 14 februari Albert Noppen Ontwikkeling grafische sector 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010* 2011* Ontwikkeling productievolume in % -4-6 Ontwikkeling omzet in % -8-10

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken. LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011. Inhoud

Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken. LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011. Inhoud Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011 Rob Brager 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom productieprocessen? 3. Traditioneel productieproces

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Eindexamen economie havo I

Eindexamen economie havo I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Franchise WerkAdvies zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Bedrijfsadviesbureau met een brede klantenkring WerkAdvies is een bedrijfsadviesbureau dat zich

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Ervaringen van 2 SIT projecten

Ervaringen van 2 SIT projecten Ondernemers oordelen over SIT Quotes & behaalde resultaten Ervaringen van 2 SIT projecten > MediaMotion Data B.V. Producent van CD s en DVD s > Substra B.V. Producent van steenwol-producten voor de glastuinbouw

Nadere informatie

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting Wie wij zijn Report Company is specialist op het gebied van jaarverslagen en aanverwante corporate publicaties. Iedere onderneming of instelling

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

UW BELANG BEPAALT ONZE KOERS

UW BELANG BEPAALT ONZE KOERS De formule waar úw belangen centraal staan! UW BELANG BEPAALT ONZE KOERS Uw belang, VAKGARAGE, het énige echt onafhankelijke concept. Er zijn veel garageconcepten in Nederland. Toch is er maar één echt

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer. Business Management Consultant Automotive

Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer. Business Management Consultant Automotive Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer Business Management Consultant Automotive 29/06/2017 Automotive van NU naar LATER Trends (niet meer geloofwaardig) Ontwikkelingen (Duidelijk

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen

Tijdig Starten met Stoppen NJU/VGZ Themadag Tijdig Starten met Stoppen Paul Overwater Manager MKB Adviseurs & Henri Brom Senior adviseur Overname & Opvolging Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling Fiscale aspecten Mogelijkheden

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Innovatie training. Workshop: 4001396. 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong

Innovatie training. Workshop: 4001396. 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong Innovatie training Workshop: 4001396 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong Programma Innovatietraining, deel I 30 oktober 2012 31-10-2012 13.30 Ontvangst 14.00 Voorstellen, kennismaken en verwachtingen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Products & Solutions for professionals like you

Products & Solutions for professionals like you Products & Solutions for professionals like you FLEXOCLEAN Flexoclean is marktleider op het gebied van professionele reiniging voor de flexografie. Wereldwijd doen we waar we goed in zijn: reinigen, in

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Hoe blijft de repro relevant? Ed Hoogreef, Country Sales General Manager, Document Outsourcing Breukelen, 16 april 2014

Hoe blijft de repro relevant? Ed Hoogreef, Country Sales General Manager, Document Outsourcing Breukelen, 16 april 2014 Nieuwe generatie centrale document diensten Hoe blijft de repro relevant? Ed Hoogreef, Country Sales General Manager, Document Outsourcing Breukelen, 16 april 2014 Agenda Uitdagingen: waar ligt de toekomst

Nadere informatie

Prijsmeter. Achtergrond prijsstelling

Prijsmeter. Achtergrond prijsstelling Prijsmeter De prijs van een product of dienst is één van de belangrijkste elementen binnen de marketingmix. De prijsmeter methode (ook wel: methode van Westendorp) is speciaal ontwikkeld om de waardeperceptie

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

In dit document vindt u de analyse en op de laatste pagina s de samenvatting en nadere uitleg per onderdeel.

In dit document vindt u de analyse en op de laatste pagina s de samenvatting en nadere uitleg per onderdeel. Omnilabel heeft 630 klanten aangeschreven om het klanttevredenheidsonderzoek in te vullen via internet. Er hebben 121 de moeite genomen om dat onderzoek in te vullen. Wij danken hen hartelijk voor de genomen

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Web-to-print trends en voorbeelden

Web-to-print trends en voorbeelden ideeën.doen.groeien Web-to-print trends en voorbeelden 27 januari 2015 EYE-OPENER http://www.graphicbrain.com/vigc-eye-opener/jaargang-2014-nr-9/w2ppro-case-study-vistaprint/! 1! COPYCAT OR CREATIVITY?

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk!

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Alles wat u moet weten om te gaan groeien met CRM. 1. Inleiding: Wat is CRM 2. Efficiëntie & productiviteit 3. Effectiviteit & CRM strategie 4. Managementinformatie

Nadere informatie

PRODUCT > PROTOTYPE. In 3 stappen van idee naar markt PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCEREN PRODUCT > PROTOTYPE > PRO

PRODUCT > PROTOTYPE. In 3 stappen van idee naar markt PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCEREN PRODUCT > PROTOTYPE > PRO PRODUCT > PROTOTYPE > PRO PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCERE PRODUCT > PROTOTYP PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCEREN PRODUCT > PROTOTYPE > PROD PRODUCT > PROTOTYPE > PRO PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCEREN { In

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

2 Constante en variabele kosten

2 Constante en variabele kosten 2 Constante en variabele kosten 2.1 Inleiding Bij het starten van een nieuw bedrijf zal de ondernemer zich onder andere de vraag stellen welke capaciteit zijn bedrijf moet hebben. Zal hij een productie/omzet

Nadere informatie

Ondernemen in de kenniseconomie

Ondernemen in de kenniseconomie Minirapportage: Waarover en waar vragen jonge bedrijven advies? inlichtingen: drs. A. Bruins datum: 12-12-2003 bestelnr.: M200310 Kennis is in de loop de jaren een sleutelfactor voor economische groei

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. MINpunten 1 maximumscore 1 2 / 6 x 100 % = 33,3% 2 maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: Klantenbinding:

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Rijnlands organiseren in de zorg

Rijnlands organiseren in de zorg Rijnlands organiseren in de zorg 16 januari 2014 Zitten we midden in een transitie? Of transformatie? Of paradigmaverschuiving? Jan Rotmans, professor transitiekunde en progressor Of zal het zo n vaart

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Door een maatwerkprogramma te vervangen door Microsoft Commerce Server 2007 zag

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie